Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou"

Transcript

1 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht. Vrouwelijk zijn namen van mensen en dieren van vrouwelijk geslacht. Mannelijk of vrouwelijk kunnen ook waarneembare of niet waarneembare zaken zijn. Onzijdig zijn vaak namen van voorwerpen maar soms ook namen van personen en dieren. Het geslacht kan erkend worden door het lidwoord dat vóór het zelfstandig naamwoord staat of door de uitgangen. Bijvoorbeeld mannelijke zelfstandige naamwoorden eindigen op -ς, vrouwelijke meestal op -α, -η, onzijdige meestal op -ι, -ο,. Verbuiging Zelfstandige naamwoorden worden meestal verbogen in alle naamvallen en zowel in het enkelvoud als in het meervoud. In het algemeen behouden zij in het meervoud hetzelfde aantal lettergrepen als in het enkelvoud. Echter zijn er naamwoorden die in het meervoud een extra lettergreep krijgen. Deze zelfstandige naamwoorden heten imperisyllaba ανισοσύλλαβα. Het accentteken verschuift meestal niet van de lettergreep waarop het staat bij de 1 e naamval enkelvoud. Zelfstandige naamwoorden geïmporteerd uit andere talen worden niet verbogen zoals το ταξί, το μετρό, το ρεκόρ e.a.. Op grond van de uitgangen kunnen zelfstandige naamwoorden van elk geslacht in groepen worden verdeeld. Zelfstandige naamwoorden met dezelfde uitgang die tot een bepaalde groep horen worden meestal op dezelfde manier verbogen. Hieronder volgen de verschillende groepen zelfstandige naamwoorden van elk geslacht. Van iedere groep wordt representatief één zelfstandige naamwoord verbogen. Andere zelfstandige naamwoorden die onder dezelfde groep vallen, kunnen, zoals hierboven gezegd, op dezelfde manier worden verbogen. Eventuele bijzonderheden met het accentteken en de uitgangen worden aangegeven. 7.1 Mannelijke z.n. -ας, -ες ο αγώνας (de (wed)strijd) 1 e nvl nom ο αγώνας οι αγώνες 2 e nvl gen του αγώνα των αγώνων 3 e nvl acc τον αγώνα τους αγώνες 4 e nvl voc - αγώνα - αγώνες 1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ας met twee lettergrepen en degene die eindigen op -ίας krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: ο άντρας - των αντρών (de man), ο επιχειρηματίας - των επιχειρηματιών (de ondernemer) 2. Degene die eindigen op -ας met het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de tweede lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: ο γείτονας - των γειτόνων (de buurman) -ης, -ες ο μαθητής (de leerling) 1 e nvl nom ο μαθητής οι μαθητές 2 e nvl gen του μαθητή των μαθητών 3 e nvl acc το μαθητή τους μαθητές 4 e nvl voc - μαθητή - μαθητές Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ης met het accentteken op de tweede lettergreep van achteren krijgen het accentteken bij de genitivus meervoud op de eerste lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: ο ναύτης - των ναυτών (de matroos) microfilm or any other means without written permission from the author.

2 -ος, -οι ο δρόμος (de weg) 1 e nvl nom ο δρόμος οι δρόμοι 2 e nvl gen του δρόμου των δρόμων 3 e nvl acc το δρόμο τους δρόμους 4 e nvl voc - δρόμε - δρόμοι 1. Eigen namen met het accentteken op de tweede lettergreep vanuit het einde als Αλέκος, Γιώργος, Πέτρος, Σπύρος enz vormen de vocativus enkelvoud met een -ο. Bijvoorbeeld: Αλέκο, Γιώργο, Πέτρο, Σπύρο enz. De eigen naam Παύλος kan zowel een -ε als een -ο hebben: Παύλο, Παύλε. 2. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ος met drie lettergrepen en het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken in de genitivus enkelvoud en genitivus en accusativus meervoud meestal op de tweede lettergreep van achteren, b.v.: ο άνθρωπος - του ανθρώπου, των ανθρώπων, τους ανθρώπους. Echter, deze regel geldt niet voor woorden met meer dan drie lettergrepen, b.v.: ο ρινόκερος - του ρινόκερου, των ρινόκερων, τους ρινόκερους. -ας, -άδες (imper.) ο παπάς (de priester) 1 e nvl nom ο παπάς οι παπάδες 2 e nvl gen του παπά των παπάδων 3 e nvl acc τον παπά τους παπάδες 4 e nvl voc - παπά - παπάδες einde. Let op: αέρας - αέρηδες -ης, -ηδες (imper.) ο μανάβης (de groenteboer) 1 e nvl nom ο μανάβης οι μανάβηδες 2 e nvl gen του μανάβη των μανάβηδων 3 e nvl acc το μανάβη τους μανάβηδες 4 e nvl voc - μανάβη - μανάβηδες Deze groep krijgt het accentteken in het meervoud op de derde lettergreep van achteren. -ες, -έδες / -ούς, -ούδες (imper.) ο καφές (de koffie) ο παππούς (de opa) 1 e nvl nom ο καφές παππούς οι καφέδες παππούδες 2 e nvl gen του καφέ παππού των καφέδων παππούδων 3 e nvl acc τον καφέ παππού τους καφέδες παππούδες 4 e nvl voc - καφέ παππού - καφέδες παππούδες einde Mannelijke z. n. met een bijzondere verbuiging -έας, -εις ο γονέας (de ouder) 1 e nvl nom ο γονέας οι γονείς 2 e nvl gen του γονέα των γονέων 3 e nvl acc το γονέα τους γονείς 4 e nvl voc - γονέα - γονείς Let op: ο/η γραμματέας (του γραμματέα (genitivus enkelvoud vrouwelijk: της γραμματέως), το/τη γραμματέα / οι γραμματείς, των γραμματέων, τους/τις γραμματείς) microfilm or any other means without written permission from the author.

3 Er zijn meer mannelijke z.n. die een bijzondere verbuiging kennen zoals: ο διδάσκων (του διδάσκοντος, το διδάσκοντα / οι διδάσκοντες, των διδασκόντων, τους διδάσκοντες) ο ιχθύς (του ιχθύος, τον ιχθύ / οι ιχθύες, των ιχθύων, τους ιχθύς) ο μυς (του μυός, το μυ / οι μύες, των μυών, τους μυς) ο νους (του νου, το νου / (meervoud in geleerde taal) οι νόες, των νόων, τους νόες) ο πρέσβης (του πρέσβεως, τον πρέσβη / οι πρέσβεις, των πρέσβεων, τους πρέσβεις) ο πένης (του πένητος, τον πένητα / οι πένητες, των πενήτων, τους πένητες) ο πλους (του πλου, τον πλου / οι πλόες, των πλόων, τους πλόες) ο ρους (του ρου, το ρου / geen meervoud) ο/η φυγάς (του φυγάδος/φυγάδα (genitivus enkelvoud vrouwelijk: της φυγάδος) το/τη φυγάδα / οι φυγάδες, των φυγάδων, τους/τις φυγάδες) Let op bij deze mannelijke z.n.: Enkele mannelijke zelfstandige naamwoorden vormen het meervoud in het onzijdige geslacht. Sommige kennen, naast het reguliere mannelijke meervoud, ook het meervoud in het onzijdige geslacht. Soms is er ook een verschil in betekenis. Enkele voorbeelden: ο πλούτος τα πλούτη (geen genitivus meervoud) ο σανός - τα σανά (meervoud zelden gebruikt) ο βράχος - οι βράχοι/τα βράχια ο δεσμός - οι δεσμοί/τα δεσμά ο καπνός - οι καπνοί/τα καπνά (de tabaksplant) ο λόγος - οι λόγοι/τα λόγια ο χρόνος - οι χρόνοι/τα χρόνια microfilm or any other means without written permission from the author.

4 7.2 Vrouwelijke z.n. -α, -ες η θάλασσα (de zee) 1 e nvl nom η θάλασσα οι θάλασσες 2 e nvl gen της θάλασσας των θαλασσών 3 e nvl acc τη θάλασσα τις θάλασσες 4 e nvl voc - θάλασσα - θάλασσες Deze zelfstandige naamwoorden krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep vanuit het einde. Bijvoorbeeld: η θάλασσα - των θαλασσών ( de zee), η ώρα - των ωρών (het uur), η καρδιά - των καρδιών (het hart). Sommige kennen geen genitivus meervoud of helemaal geen meervoud zoals η δίψα (de dorst), η δουλεία (de slavernij). -η, -ες η αδερφή (de zus) 1 e nvl nom η αδερφή οι αδερφές 2 e nvl gen της αδερφής των αδερφών 3 e nvl acc την αδερφή τις αδερφές 4 e nvl voc - αδερφή - αδερφές Deze zelfstandige naamwoorden krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep vanuit het einde. Bijvoorbeeld: η αδερφή - των αδερφών ( de zus), η νίκη - των νικών (de overwinning). Van deze groep slechts enkele naamwoorden met het accentteken op de tweede lettergreep vanuit het einde vormen de genitivus meervoud en geen enkele van degene met het accentteken op de derde lettergreep. Bijvoorbeeld: η ζάχαρη - geen genitivus meervoud -η, -εις archaïsche verbuiging η θέση (de (zit)plaats) (πόλη, δύναμη, -ση, -ξη, -ψη) 1 e nvl nom η θέση οι θέσεις 2 e nvl gen της θέσης, θέσεως των θέσεων 3 e nvl acc τη θέση τις θέσεις 4 e nvl voc - θέση - θέσεις Archaïsche zelfstandige naamwoorden die eindigen op -η met het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken bij alle naamvallen in het meervoud op de tweede lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: η δύναμη - οι δυνάμεις, των δυνάμεων, τις δυνάμεις, - δυνάμεις (de kracht) -ος, -οι archaïsche verbuiging η οδός (de straat) 1 e nvl nom η οδός οι οδοί 2 e nvl gen της οδού των οδών 3 e nvl acc την οδό τις οδούς 4 e nvl voc - οδό (zeldzaam) - οδοί (zeldzaam) Archaïsche zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ος met het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken bij de genitivus naamval enkelvoud en de genitivus en accusativus meervoud op de tweede lettergreep vanuit het einde. Bijvoorbeeld: η διάμετρος της διαμέτρου, των διαμέτρων, τις διαμέτρους ( de diameter). -α, -άδες (imper.) η γιαγιά (de oma) 1 e nvl nom η γιαγιά οι γιαγιάδες 2 e nvl gen της γιαγιάς των γιαγιάδων 3 e nvl acc τη γιαγιά τις γιαγιάδες 4 e nvl voc - γιαγιά - γιαγιάδες einde. microfilm or any other means without written permission from the author.

5 -ού, -ούδες (imper.) η αλεπού (de vos) 1 e nvl nom η αλεπού οι αλεπούδες 2 e nvl gen της αλεπούς των αλεπούδων 3 e nvl acc την αλεπού τις αλεπούδες 4 e nvl voc - αλεπού - αλεπούδες einde. -ω η Φρόσω (eigen naam) 1 e nvl nom η Φρόσω - 2 e nvl gen της Φρόσως - 3 e nvl acc τη Φρόσω - 4 e nvl voc - Φρόσω - Let op bij deze vrouwelijke z.n.: η νιότη - τα νιάτα (meervoud in het onzijdige geslacht) η δεσποινίς/η δεσποινίδα (της δεσποινίδος, τη δεσποινίδα οι δεσποινίδες, των δεσποινίδων, τις δεσποινίδες) microfilm or any other means without written permission from the author.

6 7.3 Onzijdige z.n. -ο, -α το βιβλίο (het boek) 1 e nvl nom το βιβλίο τα βιβλία 2 e nvl gen του βιβλίου των βιβλίων 3 e nvl acc το βιβλίο τα βιβλία 4 e nvl voc - βιβλίο - βιβλία -ι, -ια το παιδί (het kind) 1 e nvl nom το παιδί τα παιδιά 2 e nvl gen του παιδιού των παιδιών 3 e nvl acc το παιδί τα παιδιά 4 e nvl voc - παιδί - παιδιά Alle onzijdige zelfstandige naamwoorden die eindigen op de klank ie worden geschreven met -ι. Echter, sommige worden met een -υ geschreven: βράδυ, δάκρυ, δίχτυ, δόρυ, οξύ en στάχυ. Let op: βράδυ wordt toch met een -ι geschreven bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud: βραδιού, βράδια enz. De onzijdige z.n. δόρυ en οξύ volgen een bijzondere verbuiging zoals hieronder verder te zien is. -ος, -η το κράτος (de staat) 1 e nvl nom το κράτος τα κράτη 2 e nvl gen του κράτους των κρατών 3 e nvl acc το κράτος τα κράτη 4 e nvl voc - κράτος - κράτη Deze zelfstandige naamwoorden krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep vanuit het einde. -μα, -ματα (imper.) το γράμμα (1.de letter 2.de brief) 1 e nvl nom το γράμμα τα γράμματα 2 e nvl gen του γράμματος των γραμμάτων 3 e nvl acc το γράμμα τα γράμματα 4 e nvl voc - γράμμα - γράμματα Deze groep krijgt een extra lettergreep bij de genitivus naamval enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud. Het accentteken bij de genitivus meervoud valt op de tweede lettergreep van achteren. -σιμο (-ξίμο, -ψίμο) -σίματα το βάψιμο (het verven ) (imper.) 1 e nvl nom το βάψιμο τα βαψίματα 2 e nvl gen του βαψίματος των βαψιμάτων 3 e nvl acc το βάψιμο τα βαψίματα 4 e nvl voc - βάψιμο - βαψίματα Deze groep krijgt een extra lettergreep bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud. Het accentteken bij de genitivus meervoud valt op de tweede lettergreep van achteren. microfilm or any other means without written permission from the author.

7 -ας, -ατα -ος, -ότα -ως, -ώτα (imper.) Nieuw Grieks Grammatica κρέας (het vlees), τέρας (het monster) γεγονός (het feit) καθεστώς (het regime), φως (het licht) 1 e nvl nom το κρέας γεγονός φως τα κρέατα γεγονότα φώτα 2 e nvl gen του κρέατος γεγονότος φωτός των κρεάτων γεγονότων φώτων 3 e nvl acc το κρέας γεγονός φως τα κρέατα γεγονότα φώτα 4 e nvl voc - κρέας γεγονός φως - κρέατα γεγονότα φώτα Deze zelfstandige naamwoorden krijgen een extra lettergreep bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud Onzijdige z. n. met een bijzondere verbuiging -ον, -οντα -αν, -αντα -εν, -εντα καθήκον (de plicht) σύμπαν (het heelal) φωνήεν (de klinker) 1 e nvl nom το καθήκον τα καθήκοντα 2 e nvl gen του καθήκοντος των καθηκόντων 3 e nvl acc το καθήκον τα καθήκοντα 4 e nvl voc - καθήκον - καθήκοντα Deze groep krijgt een extra lettergreep bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud. Het accentteken bij de genitivus meervoud valt op de tweede lettergreep van achteren. το οξύ, το δόρυ το οξύ (het zuur), το δόρυ (de speer) 1 e nvl nom το οξύ δόρυ τα οξέα δόρατα 2 e nvl gen του οξέως δόρατος των οξέων δοράτων 3 e nvl acc το οξύ δόρυ τα οξέα δόρατα 4 e nvl voc - οξύ δόρυ - οξέα δόρατα Let ook op bij de verbuiging van onderstaande onzijdige z. n.: το ήπαρ (του ήπατος, το ήπαρ / τα ήπατα, των ηπάτων, τα ήπατα) το μηδέν (του μηδενός, το μηδέν / geen meervoud, maar in sommige gevallen kan het meervoud τα μηδενικά gebruikt worden van het woord το μηδενικό) το πυρ (του πυρός, το πυρ / τα πυρά, των πυρών, τα πυρά) microfilm or any other means without written permission from the author.

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou 7. Nouns / Ουσιαστικά Nouns in Greek are declinable words and may be classified as masculine, feminine or neuter. Although the determination of the grammatical gender of the Greek words is often arbitrary,

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Αρσενικά

1. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Αρσενικά 262 Π6 8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική ΑΡΘΡΑ Αρσενικό ο του το(ν) --- οι

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ; - Algemeen Can I withdraw money in [country] without paying fees? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land What are the fees if I use external ATMs? Μπορώ να κάνω ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Nieuwgriekse Grammatica Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Van dezelfde auteur is ook het onderstaande boek verschenen: Grammatica Nederlands in het Grieks Ολλανδική Γραμματική στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Grieks Engels Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα ουσιαστικά

Περισσότερα ουσιαστικά 5 Περισσότερα ουσιαστικά (More nouns) Α. Plural in -εις There is a subgroup of feminine nouns ending in -η that have different forms. Θα ψωνίσω στις εκπτώσεις γιατί βρίσκω καλύτερες τιμές Σήμερα θα δούμε

Διαβάστε περισσότερα

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1 Grammaticaal overzichtje pag. 2 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m.

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden 1 Inhoud Pagina Afmetingen van veel standaard gebruikte SMD Chips...3 Pad afmetingen voor het ontwerpen van print lay out..4

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 18 December 2014

Council of the European Union Brussels, 18 December 2014 Council of the European Union Brussels, 18 December 2014 Interinstitutional File: 2009/0165 (COD) 16529/14 JUR 914 ASILE 37 CODEC 2438 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kunt u me alstublieft helpen? Παράκληση για βοήθεια Spreekt u Engels? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Spreekt u _[taal]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ik spreek geen _[taal]_.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen LES 3 O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA a. Substantiva 1. Declinatie van de o-stammen De masculina (en feminina) van de o-declinatie eindigen in de nominativus singularis op -ος, de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Geachte heer, mevrouw Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR BARMHÄRTIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 DAGLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 12 Φροντίδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

κ, όπου οι κ, λ είναι ακέραιοι ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κείµενο 1 Οι αριθµοί

κ, όπου οι κ, λ είναι ακέραιοι ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κείµενο 1 Οι αριθµοί ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κείµενο 1 Οι αριθµοί Φυσικοί αριθµοί ονοµάζονται οι αριθµοί 0,1,2,3 Συµβολίζονται µε το γράµµα Ν. Τους φυσικούς αριθµούς τους διακρίνουµε σε άρτιους (ζυγούς) και περιττούς (µονούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζάω leven Ζεύς, Διός/Ζηνός, ὁ Zeus ζηλόω benijden, gelukkig prijzen. Η ἤ 1. of; 2. dan; 3. vraagwoord ἡγέομαι heersen

Ζ ζάω leven Ζεύς, Διός/Ζηνός, ὁ Zeus ζηλόω benijden, gelukkig prijzen. Η ἤ 1. of; 2. dan; 3. vraagwoord ἡγέομαι heersen WOORDENLIJST Α Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος, ὁ Agamemnon ἄγαν al te erg ἄγω brengen, leiden; ἄγομαι + acc. trouwen met ἀγών, ἀγῶνος, ὁ strijd, inspanning ἀδικέομαι (pass.) onrecht ondergaan ἀδύνατος onmogelijk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

"De achtste homilie van Basilius van Caesarea's Homiliae in Hexaemeron in Kerkslavische vertaling: Proeve van kritische editie"

De achtste homilie van Basilius van Caesarea's Homiliae in Hexaemeron in Kerkslavische vertaling: Proeve van kritische editie "De achtste homilie van Basilius van Caesarea's Homiliae in Hexaemeron in Kerkslavische vertaling: Proeve van kritische editie" Sofie De Schoenmaker Promotor: dr.-ass. Lara Sels Master in de Oost-Europese

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

De botten van Orestes

De botten van Orestes De botten van Orestes Sparta strijdt met Tegea over de hegemonie van de Peloponnesos. Tegea heeft de eerste oorlog gewonnen. In de volgende tekst wordt hoe de Spartanen er dankzij het orakel van Delphi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ISANDE GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Grieks Vietnamees Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Kính gửi ngài Chủ tịch, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Vietnamees Grieks Kính gửi ngài Chủ tịch, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Thưa ông, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23 MÖJLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 19

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 19 LAGAN GR NL HGC3K ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes, Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

2. TΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Ορισµός Λειτουργία Χρήση Είδη 2.1 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: Χρήση, λειτουργία και µορφή. Κλίση των αρσενικών, θηλυκών και ουδετέρων

2. TΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Ορισµός Λειτουργία Χρήση Είδη 2.1 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: Χρήση, λειτουργία και µορφή. Κλίση των αρσενικών, θηλυκών και ουδετέρων 2. TΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Χρήση, λειτουργία και µορφή Κλίση των αρσενικών, θηλυκών και ουδετέρων Άκλιτα και διπλόκλιτα ουσιαστικά 2.1 Ορισµός Λειτουργία Χρήση Είδη Το ουσιαστικό είναι ένα µέρος του λόγου που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 FROSTIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM. Lumea SC1997

4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM. Lumea SC1997 4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM Lumea SC1997 2a 3 10 9 6 4 5 1 2b 11 12 4 5 8 7 14 15 13 English 5 Nederlands 19 Français 35 Deutsch 51 Italiano 67 Ελληνικα 83 English 5 Welcome

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 2. GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE MEMORANDUM

1. MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 2. GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE MEMORANDUM Page 1 10 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE MEMORANDUM M KA A SLEUTEL Punt vir metode Deurgaans akkurate bewerking Akkuraatheid 1. MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 1.1 C 1.2 C 1.3 B

Διαβάστε περισσότερα