Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou"

Transcript

1 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht. Vrouwelijk zijn namen van mensen en dieren van vrouwelijk geslacht. Mannelijk of vrouwelijk kunnen ook waarneembare of niet waarneembare zaken zijn. Onzijdig zijn vaak namen van voorwerpen maar soms ook namen van personen en dieren. Het geslacht kan erkend worden door het lidwoord dat vóór het zelfstandig naamwoord staat of door de uitgangen. Bijvoorbeeld mannelijke zelfstandige naamwoorden eindigen op -ς, vrouwelijke meestal op -α, -η, onzijdige meestal op -ι, -ο,. Verbuiging Zelfstandige naamwoorden worden meestal verbogen in alle naamvallen en zowel in het enkelvoud als in het meervoud. In het algemeen behouden zij in het meervoud hetzelfde aantal lettergrepen als in het enkelvoud. Echter zijn er naamwoorden die in het meervoud een extra lettergreep krijgen. Deze zelfstandige naamwoorden heten imperisyllaba ανισοσύλλαβα. Het accentteken verschuift meestal niet van de lettergreep waarop het staat bij de 1 e naamval enkelvoud. Zelfstandige naamwoorden geïmporteerd uit andere talen worden niet verbogen zoals το ταξί, το μετρό, το ρεκόρ e.a.. Op grond van de uitgangen kunnen zelfstandige naamwoorden van elk geslacht in groepen worden verdeeld. Zelfstandige naamwoorden met dezelfde uitgang die tot een bepaalde groep horen worden meestal op dezelfde manier verbogen. Hieronder volgen de verschillende groepen zelfstandige naamwoorden van elk geslacht. Van iedere groep wordt representatief één zelfstandige naamwoord verbogen. Andere zelfstandige naamwoorden die onder dezelfde groep vallen, kunnen, zoals hierboven gezegd, op dezelfde manier worden verbogen. Eventuele bijzonderheden met het accentteken en de uitgangen worden aangegeven. 7.1 Mannelijke z.n. -ας, -ες ο αγώνας (de (wed)strijd) 1 e nvl nom ο αγώνας οι αγώνες 2 e nvl gen του αγώνα των αγώνων 3 e nvl acc τον αγώνα τους αγώνες 4 e nvl voc - αγώνα - αγώνες 1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ας met twee lettergrepen en degene die eindigen op -ίας krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: ο άντρας - των αντρών (de man), ο επιχειρηματίας - των επιχειρηματιών (de ondernemer) 2. Degene die eindigen op -ας met het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de tweede lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: ο γείτονας - των γειτόνων (de buurman) -ης, -ες ο μαθητής (de leerling) 1 e nvl nom ο μαθητής οι μαθητές 2 e nvl gen του μαθητή των μαθητών 3 e nvl acc το μαθητή τους μαθητές 4 e nvl voc - μαθητή - μαθητές Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ης met het accentteken op de tweede lettergreep van achteren krijgen het accentteken bij de genitivus meervoud op de eerste lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: ο ναύτης - των ναυτών (de matroos) microfilm or any other means without written permission from the author.

2 -ος, -οι ο δρόμος (de weg) 1 e nvl nom ο δρόμος οι δρόμοι 2 e nvl gen του δρόμου των δρόμων 3 e nvl acc το δρόμο τους δρόμους 4 e nvl voc - δρόμε - δρόμοι 1. Eigen namen met het accentteken op de tweede lettergreep vanuit het einde als Αλέκος, Γιώργος, Πέτρος, Σπύρος enz vormen de vocativus enkelvoud met een -ο. Bijvoorbeeld: Αλέκο, Γιώργο, Πέτρο, Σπύρο enz. De eigen naam Παύλος kan zowel een -ε als een -ο hebben: Παύλο, Παύλε. 2. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ος met drie lettergrepen en het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken in de genitivus enkelvoud en genitivus en accusativus meervoud meestal op de tweede lettergreep van achteren, b.v.: ο άνθρωπος - του ανθρώπου, των ανθρώπων, τους ανθρώπους. Echter, deze regel geldt niet voor woorden met meer dan drie lettergrepen, b.v.: ο ρινόκερος - του ρινόκερου, των ρινόκερων, τους ρινόκερους. -ας, -άδες (imper.) ο παπάς (de priester) 1 e nvl nom ο παπάς οι παπάδες 2 e nvl gen του παπά των παπάδων 3 e nvl acc τον παπά τους παπάδες 4 e nvl voc - παπά - παπάδες einde. Let op: αέρας - αέρηδες -ης, -ηδες (imper.) ο μανάβης (de groenteboer) 1 e nvl nom ο μανάβης οι μανάβηδες 2 e nvl gen του μανάβη των μανάβηδων 3 e nvl acc το μανάβη τους μανάβηδες 4 e nvl voc - μανάβη - μανάβηδες Deze groep krijgt het accentteken in het meervoud op de derde lettergreep van achteren. -ες, -έδες / -ούς, -ούδες (imper.) ο καφές (de koffie) ο παππούς (de opa) 1 e nvl nom ο καφές παππούς οι καφέδες παππούδες 2 e nvl gen του καφέ παππού των καφέδων παππούδων 3 e nvl acc τον καφέ παππού τους καφέδες παππούδες 4 e nvl voc - καφέ παππού - καφέδες παππούδες einde Mannelijke z. n. met een bijzondere verbuiging -έας, -εις ο γονέας (de ouder) 1 e nvl nom ο γονέας οι γονείς 2 e nvl gen του γονέα των γονέων 3 e nvl acc το γονέα τους γονείς 4 e nvl voc - γονέα - γονείς Let op: ο/η γραμματέας (του γραμματέα (genitivus enkelvoud vrouwelijk: της γραμματέως), το/τη γραμματέα / οι γραμματείς, των γραμματέων, τους/τις γραμματείς) microfilm or any other means without written permission from the author.

3 Er zijn meer mannelijke z.n. die een bijzondere verbuiging kennen zoals: ο διδάσκων (του διδάσκοντος, το διδάσκοντα / οι διδάσκοντες, των διδασκόντων, τους διδάσκοντες) ο ιχθύς (του ιχθύος, τον ιχθύ / οι ιχθύες, των ιχθύων, τους ιχθύς) ο μυς (του μυός, το μυ / οι μύες, των μυών, τους μυς) ο νους (του νου, το νου / (meervoud in geleerde taal) οι νόες, των νόων, τους νόες) ο πρέσβης (του πρέσβεως, τον πρέσβη / οι πρέσβεις, των πρέσβεων, τους πρέσβεις) ο πένης (του πένητος, τον πένητα / οι πένητες, των πενήτων, τους πένητες) ο πλους (του πλου, τον πλου / οι πλόες, των πλόων, τους πλόες) ο ρους (του ρου, το ρου / geen meervoud) ο/η φυγάς (του φυγάδος/φυγάδα (genitivus enkelvoud vrouwelijk: της φυγάδος) το/τη φυγάδα / οι φυγάδες, των φυγάδων, τους/τις φυγάδες) Let op bij deze mannelijke z.n.: Enkele mannelijke zelfstandige naamwoorden vormen het meervoud in het onzijdige geslacht. Sommige kennen, naast het reguliere mannelijke meervoud, ook het meervoud in het onzijdige geslacht. Soms is er ook een verschil in betekenis. Enkele voorbeelden: ο πλούτος τα πλούτη (geen genitivus meervoud) ο σανός - τα σανά (meervoud zelden gebruikt) ο βράχος - οι βράχοι/τα βράχια ο δεσμός - οι δεσμοί/τα δεσμά ο καπνός - οι καπνοί/τα καπνά (de tabaksplant) ο λόγος - οι λόγοι/τα λόγια ο χρόνος - οι χρόνοι/τα χρόνια microfilm or any other means without written permission from the author.

4 7.2 Vrouwelijke z.n. -α, -ες η θάλασσα (de zee) 1 e nvl nom η θάλασσα οι θάλασσες 2 e nvl gen της θάλασσας των θαλασσών 3 e nvl acc τη θάλασσα τις θάλασσες 4 e nvl voc - θάλασσα - θάλασσες Deze zelfstandige naamwoorden krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep vanuit het einde. Bijvoorbeeld: η θάλασσα - των θαλασσών ( de zee), η ώρα - των ωρών (het uur), η καρδιά - των καρδιών (het hart). Sommige kennen geen genitivus meervoud of helemaal geen meervoud zoals η δίψα (de dorst), η δουλεία (de slavernij). -η, -ες η αδερφή (de zus) 1 e nvl nom η αδερφή οι αδερφές 2 e nvl gen της αδερφής των αδερφών 3 e nvl acc την αδερφή τις αδερφές 4 e nvl voc - αδερφή - αδερφές Deze zelfstandige naamwoorden krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep vanuit het einde. Bijvoorbeeld: η αδερφή - των αδερφών ( de zus), η νίκη - των νικών (de overwinning). Van deze groep slechts enkele naamwoorden met het accentteken op de tweede lettergreep vanuit het einde vormen de genitivus meervoud en geen enkele van degene met het accentteken op de derde lettergreep. Bijvoorbeeld: η ζάχαρη - geen genitivus meervoud -η, -εις archaïsche verbuiging η θέση (de (zit)plaats) (πόλη, δύναμη, -ση, -ξη, -ψη) 1 e nvl nom η θέση οι θέσεις 2 e nvl gen της θέσης, θέσεως των θέσεων 3 e nvl acc τη θέση τις θέσεις 4 e nvl voc - θέση - θέσεις Archaïsche zelfstandige naamwoorden die eindigen op -η met het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken bij alle naamvallen in het meervoud op de tweede lettergreep van achteren. Bijvoorbeeld: η δύναμη - οι δυνάμεις, των δυνάμεων, τις δυνάμεις, - δυνάμεις (de kracht) -ος, -οι archaïsche verbuiging η οδός (de straat) 1 e nvl nom η οδός οι οδοί 2 e nvl gen της οδού των οδών 3 e nvl acc την οδό τις οδούς 4 e nvl voc - οδό (zeldzaam) - οδοί (zeldzaam) Archaïsche zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ος met het accentteken op de derde lettergreep van achteren krijgen het accentteken bij de genitivus naamval enkelvoud en de genitivus en accusativus meervoud op de tweede lettergreep vanuit het einde. Bijvoorbeeld: η διάμετρος της διαμέτρου, των διαμέτρων, τις διαμέτρους ( de diameter). -α, -άδες (imper.) η γιαγιά (de oma) 1 e nvl nom η γιαγιά οι γιαγιάδες 2 e nvl gen της γιαγιάς των γιαγιάδων 3 e nvl acc τη γιαγιά τις γιαγιάδες 4 e nvl voc - γιαγιά - γιαγιάδες einde. microfilm or any other means without written permission from the author.

5 -ού, -ούδες (imper.) η αλεπού (de vos) 1 e nvl nom η αλεπού οι αλεπούδες 2 e nvl gen της αλεπούς των αλεπούδων 3 e nvl acc την αλεπού τις αλεπούδες 4 e nvl voc - αλεπού - αλεπούδες einde. -ω η Φρόσω (eigen naam) 1 e nvl nom η Φρόσω - 2 e nvl gen της Φρόσως - 3 e nvl acc τη Φρόσω - 4 e nvl voc - Φρόσω - Let op bij deze vrouwelijke z.n.: η νιότη - τα νιάτα (meervoud in het onzijdige geslacht) η δεσποινίς/η δεσποινίδα (της δεσποινίδος, τη δεσποινίδα οι δεσποινίδες, των δεσποινίδων, τις δεσποινίδες) microfilm or any other means without written permission from the author.

6 7.3 Onzijdige z.n. -ο, -α το βιβλίο (het boek) 1 e nvl nom το βιβλίο τα βιβλία 2 e nvl gen του βιβλίου των βιβλίων 3 e nvl acc το βιβλίο τα βιβλία 4 e nvl voc - βιβλίο - βιβλία -ι, -ια το παιδί (het kind) 1 e nvl nom το παιδί τα παιδιά 2 e nvl gen του παιδιού των παιδιών 3 e nvl acc το παιδί τα παιδιά 4 e nvl voc - παιδί - παιδιά Alle onzijdige zelfstandige naamwoorden die eindigen op de klank ie worden geschreven met -ι. Echter, sommige worden met een -υ geschreven: βράδυ, δάκρυ, δίχτυ, δόρυ, οξύ en στάχυ. Let op: βράδυ wordt toch met een -ι geschreven bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud: βραδιού, βράδια enz. De onzijdige z.n. δόρυ en οξύ volgen een bijzondere verbuiging zoals hieronder verder te zien is. -ος, -η το κράτος (de staat) 1 e nvl nom το κράτος τα κράτη 2 e nvl gen του κράτους των κρατών 3 e nvl acc το κράτος τα κράτη 4 e nvl voc - κράτος - κράτη Deze zelfstandige naamwoorden krijgen het accentteken in de genitivus meervoud op de eerste lettergreep vanuit het einde. -μα, -ματα (imper.) το γράμμα (1.de letter 2.de brief) 1 e nvl nom το γράμμα τα γράμματα 2 e nvl gen του γράμματος των γραμμάτων 3 e nvl acc το γράμμα τα γράμματα 4 e nvl voc - γράμμα - γράμματα Deze groep krijgt een extra lettergreep bij de genitivus naamval enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud. Het accentteken bij de genitivus meervoud valt op de tweede lettergreep van achteren. -σιμο (-ξίμο, -ψίμο) -σίματα το βάψιμο (het verven ) (imper.) 1 e nvl nom το βάψιμο τα βαψίματα 2 e nvl gen του βαψίματος των βαψιμάτων 3 e nvl acc το βάψιμο τα βαψίματα 4 e nvl voc - βάψιμο - βαψίματα Deze groep krijgt een extra lettergreep bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud. Het accentteken bij de genitivus meervoud valt op de tweede lettergreep van achteren. microfilm or any other means without written permission from the author.

7 -ας, -ατα -ος, -ότα -ως, -ώτα (imper.) Nieuw Grieks Grammatica κρέας (het vlees), τέρας (het monster) γεγονός (het feit) καθεστώς (het regime), φως (het licht) 1 e nvl nom το κρέας γεγονός φως τα κρέατα γεγονότα φώτα 2 e nvl gen του κρέατος γεγονότος φωτός των κρεάτων γεγονότων φώτων 3 e nvl acc το κρέας γεγονός φως τα κρέατα γεγονότα φώτα 4 e nvl voc - κρέας γεγονός φως - κρέατα γεγονότα φώτα Deze zelfstandige naamwoorden krijgen een extra lettergreep bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud Onzijdige z. n. met een bijzondere verbuiging -ον, -οντα -αν, -αντα -εν, -εντα καθήκον (de plicht) σύμπαν (het heelal) φωνήεν (de klinker) 1 e nvl nom το καθήκον τα καθήκοντα 2 e nvl gen του καθήκοντος των καθηκόντων 3 e nvl acc το καθήκον τα καθήκοντα 4 e nvl voc - καθήκον - καθήκοντα Deze groep krijgt een extra lettergreep bij de genitivus enkelvoud en bij alle naamvallen in het meervoud. Het accentteken bij de genitivus meervoud valt op de tweede lettergreep van achteren. το οξύ, το δόρυ το οξύ (het zuur), το δόρυ (de speer) 1 e nvl nom το οξύ δόρυ τα οξέα δόρατα 2 e nvl gen του οξέως δόρατος των οξέων δοράτων 3 e nvl acc το οξύ δόρυ τα οξέα δόρατα 4 e nvl voc - οξύ δόρυ - οξέα δόρατα Let ook op bij de verbuiging van onderstaande onzijdige z. n.: το ήπαρ (του ήπατος, το ήπαρ / τα ήπατα, των ηπάτων, τα ήπατα) το μηδέν (του μηδενός, το μηδέν / geen meervoud, maar in sommige gevallen kan het meervoud τα μηδενικά gebruikt worden van het woord το μηδενικό) το πυρ (του πυρός, το πυρ / τα πυρά, των πυρών, τα πυρά) microfilm or any other means without written permission from the author.

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou 7. Nouns / Ουσιαστικά Nouns in Greek are declinable words and may be classified as masculine, feminine or neuter. Although the determination of the grammatical gender of the Greek words is often arbitrary,

Διαβάστε περισσότερα

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1 Grammaticaal overzichtje pag. 2 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m.

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Grieks 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe πώς 2 heet λέγεσαι, ονομάζεσαι 3 je εσύ 4 ik εγώ 5 mijn δικός-ή-ό μου 6 naam όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης Τα θέματά μας είναι : - Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης - ιάστημα Νατάσα & Θοδώρης - Το σώμα του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE: TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN Woord

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα