MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie"

Transcript

1 MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van De edities zijn naast elkaar te gebruiken. Bij de belangrijkere inhoudelijke wijzigingen is de verwijzing in de linker kolom vet gedrukt. p. 1 Inleiding Aziëen ] Azië en pp. 3-4 losse accenten etc. volgens het gebruikte lettertype Minion Pro (in plaats van Palatino Linotype) p. 8 tekst 1 inl. onderwereld ] Onderwereld p. 12 tekst 2 inl. onderwereld ] Onderwereld (2x) p. 22 oef. 2 zet ] zet, voor zover mogelijk, p (2) onderwereld ] Onderwereld p woordenlijstvoorbeelden omkeren p. 34 oef. 3 inl. στατηγῷ ] στρατηγῷ p lijkt op een god ] is een god gelijk / lijkt op een god p. 38 tekst 7 r. 10 Αγαμέμνων ] Ἀγαμέμνων p. 40 oef. 2.5 toevoegen: (2x) p. 40 oef. 3.8 toevoegen: noot 2 bij μένει (want dit verbum staat pas in de woordenlijst van hoofdstuk 8): 2 μένω + acc.: wachten op. p b en hij maakt een eind aan hun verdriet ] en hij maakt een eind aan het verdriet van hen > en hij maakt een eind aan hun verdriet p b αὐτὸς τῷ δούλῳ βοηθεῖ hij helpt zelf zijn slaaf ] αὐτὸς τὸν στόλον κωλύει hij verhindert zelf de expeditie p. 47 oef. 3 woordgroepen (of delen daarvan) ] woorden, (delen van) woordgroepen p. 49 λυ- ] λυ p. 49 ποιε- ] ποιε p c 1 λυ- ] λυ p c 2 ποιε- ] ποιε 1

2 p. 54 oef. 3 r. 1 τὴν νίκην ] τῆς νίκης; toevoegen: noot 4 bij νίκης (hogere nootnummers aanpassen): 4 φθονέω + dat. en + gen.: iem. (dat.) iets (gen.) misgunnen. p. 54 oef. 3 r. 4 toevoegen: noot 10 bij ἵππον (en verdere keren dat dit woord voorkomt) (hogere nootnummers aanpassen): 10 ἵππος, ὁ: paard. p. 54 oef. 3 r. 7 toevoegen: nootnummer 6 na ἁρπαγῆς p. 60 σαυτης ] σαυτῆς p b opm. 1 αὐτῆς, ] αὐτῆς p. 61 tekst 10 n. 2 σκότος ] σκότος, ὁ p. 61 tekst 10 r. 8 noot 6 toevoegen bij φιλεῖ: φιλέω + inf.: zie woordenlijst 9. (hogere nootnummers aanpassen) p a M./F. en N. toevoegen boven de paradigmata p a de opmerking * uit πράγματσι(ν) ( 11.b.2) achter πράγμασι(ν) plaatsen p b 3 ὁ πατήρ ] ὁ πατήρ (de vader) p b 4 inspringen als bij b 1, 2 en 3 p. 70 oef. 4.6 τίνα ἆθλα; ] πλὴν τίνων ἄθλων; p. 70 WL οὐδείς ] οὐδείς, οὐδενός p. 70 WL toevoegen na οὐδείς: οὐδέν, οὐδενός niets p opm ] 9.1.d p. 91 oef. 4 r. 3 οἷ [ οἳ p. 96 ὡμολογοῦν ] ὡμολόγουν p. 99 tekst 15 r. 16 σωφρόνας ] σώφρονας p. 100 oef. 3.2 θέραποντες ] θεράποντες p. 100 oef 6 r. 16 ποιοῦσιν ] ποιοῦσι p. 101 WL ἀλλήλους acc. plur. ] -/ἀλλήλων/ἀλλήλοις/ἀλλήλους plur. p. 104 ἰστάσης ] ἱστάσης p. 108 tekst 16 r. 26 δίχα 9 ] δίχα 4 p. 109 oef. 4 inl. ondersteepte ] onderstreepte p. 116 oef. 3.1 δίχα1 ] δίχα 1 p. 116 oef. 3 onderstreept is. ] onderstreept is. Pas zo nodig de rest van zin aan. p. 124 tekst inl. Ἕλλάς, Ἕλλάδος ] Ἑλλάς, Ἑλλάδος p optrok ] optrok p. 133 tekst 19 r. 5 τε καὶ ] τε καί p. 134 tekst 19 r. 15 ἐστι ] ἐστιν p. 143 tekst 20 r. 10 ἀτραπόν ] ἀτραπὸν p. 144 oef. 4 r. 1 πρὸς ] Πρὸς p. 153 tekst 21.1 n. 1 toek. tijd ] fut. p b b. ] 18.1.b p c 20.1.a. en b. ] 20.1.a en b p. 162 tekst 22.3 n. 14 πέμπει, ] πέμπει: p. 164 oef. 5.6 ᾔτιάσατο ] ᾐτιάσατο p. 171 tekst 23.1 n. 1 de gezanten die Sparta (zie tekst 22) naar Athene had gestuurd ] d.w.z. de gezanten die Sparta (zie tekst 22) naar Athene had gestuurd p. 171 tekst 23.1 n. 5 πρεσβεύομαι (τι) ] πρεσβεύομαι p. 171 tekst 23.1 n. 6 διαγιγνώσκω: een goed inzicht hebben in ] διαγιγνώσκω (τι): een goed inzicht hebben (in iets) p. 171 tekst 23.1 n. 10 (het nut) inzien van iets ] het nut inzien (van iets) 2

3 p. 171 tekst 23.1 n. 11 ὅσα, ] ὅσα: p. 172 tekst 23.2 n. 1 πρεσβεύομαι (τι) ] πρεσβεύομαι p. 172 tekst 23.2 n. 5 er van ] ervan p. 173 tekst 23.3 n. 3 προσφέρω ] προφέρω p. 173 tekst 23.3 n. 35 Piraeüs ] Piraeus p. 174 oef 1.14 (2x) ] (3x) p. 182 tekst 24.1 n. 4 ἐχόντων (gen. abs.), ] ἐχόντων: (gen. abs.) p. 183 tekst 24.2 n. 3 τυραννίς, -ίδος ] τυραννίς, τυραννίδος p. 183 tekst 24.2 n. 4 ἀδίκημα, -ματος ] ἀδίκημα, ἀδικήματος p. 183 tekst 24.2 n. 6 bevonden, ] bevonden: p. 183 tekst 24.2 n. 16 ἐπιτηδειόυς ] ἐπιτηδείους p. 183 tekst 24.3 n. 6 het officiële beleid ] officieel beleid p. 184 oef. 3.8 (2x) ] (imperat.) p. 184 oef. 4.8 συλλέγεσθε! ] συλλέγεσθε (imperat.) p. 185 oef. 6 de gehele oefening vervalt p. 189 tekst 25.1 n. 3 διαχείρισις, -χειρίσεως ] διαχείρισις, διαχειρίσεως p. 190 tekst 25 r. 7 ἔχοντων ] ἐχόντων p. 191 tekst 25.3 n. 6 ῥᾴδιόν ἦν προσάγεσθαι ] ῥᾴδιόν... προσάγεσθαι ἦν p. 200 tekst 26.2 n. 6 παρισταμένος ] παρισταμένους p. 200 tekst 26 r. 28 παιδεύει ] παιδεύει 3 p. 201 tekst 26 r. 32 Προταγόρα ] Πρωταγόρα p. 201 tekst 26.4 n. 3 neutrum, ] neutrum p. 202 WL toevoegen (na πλούσιος): πρότερος eerder, vroeger, vorig p. 208 tekst 27 r. 8 μάθωσι ] μάθωσιν p. 208 tekst 27.3 n. 2 opmerking. ] Opmerking. p. 208 tekst 27.3 n. 6 εὐρυθμία ] εὐρυθμία, ἡ p. 209 tekst 27.4 n. 1 (de school van) ] (de school van) p. 209 tekst 27.5 n. 5 degenen die nog niet goed in schrijven zijn ] degenen die nog niet goed in schrijven zijn p. 210 oef. 3.9 παριστῇ ] παριστῇ (intrans.) p. 211 oef 5.6 ἠμῖν ] ἡμῖν p b γένοιντο ] γενήσοιντο p b 1. De optativus van het futurum speelt een beperkte rol en treedt in de finale complementzin niet op. ] 1. Het gebruik van de optativus in de finale complementzin is beperkt. p. 218 tekst 28 r. 32 ἀνέχονται ] ἀνέχονται 3 p. 219 oef. 4 n. 3 vergelijk ] vgl. p. 226 tekst 29 r. 12 πόλλοι ] πολλοὶ p. 227 tekst 29.2 n. 9 fut. ] (fut.) p. 228 tekst 29.4 n. 2 ἄνηρ ] ἀνήρ (2x) p b 1 opschrift begint met een hoofdletter p b 2 opschrift begint met een hoofdletter p b 2 toekomst betreft ( b) ] toekomst ( b). p. 235 tekst 30 inl. Krito ] Kriton (en zo passim tot en met p. 252; ook op p. 341) p. 236 tekst 30.1 n. 3 μάλιστα ] μάλιστα; p. 236 tekst 30.1 n. 7 συνήθους, ] συνήθους p. 237 tekst 30 r. 25 ἀφῖκται 8 ] ἀφῖκται 9 3

4 p. 237 tekst 30.2 n. 4 ἐν ] ἐν: p. 237 tekst 30.2 n. 9 (is aangekomen) ] (... is aangekomen) p. 237 tekst 30 r. 39 ἤματί κεν τριτάτῳ 5 ] ἤματί 5 κεν τριτάτῳ p. 237 tekst 30.3 n. 5 Achilles ] Achilleus p a-c opschrift begint met een hoofdletter p c.) ] 29.2.c). p b 1-2 opschrift begint met een hoofdletter; de punt vervalt p. 245 tekst 31.2 n. 1 verg. ] vgl. p. 245 tekst 31.2 n. 3 ὄτι ] ὅτι p. 245 tekst 31.2 n. 3 meer. ] meer? p. 245 tekst 31.2 n. 7 (die bewering) ] die (bewering) p. 246 tekst 31.3 n. 6 goed toeschijnt ]... goed toeschijnt p. 252 tekst rr μένει ] μένει 3 (4x) p. 252 tekst 32.1 n. 2 vergelijk ] vgl. p. 252 tekst 32.1 n. 3 blijft van kracht ]... blijft van kracht p. 254 tekst 32.3 n. 21 θεός ] θεὸς p a-b opschrift begint met een hoofdletter p a als διάνοια, ἡ ] als αἰτία, ἡ p geen streepjes na verbale stam (στη- ] στη etc.) p. 261 tekst 1-2 n. 13 ἀδίκημα, ] ἀδίκημα, ἀδικήματος, p. 263 tekst 6-8 n. 18 verg. ] vgl. p. 264 oef. 1 Benoem... Vertaal... ] Vertaal... Benoem... p a-c geen streepjes na verbale stam p c als διάνοια, ἡ ] als αἰτία, ἡ p d als δόξα ] als δόξα, ἡ p d als διάνοια ] als αἰτία, ἡ p d als δόξα ] als δόξα, ἡ p d als διάνοια ] als αἰτία, ἡ (2x) p e als διάνοια ] als αἰτία, ἡ p. 275 oef. 1.5 ἐτεθήκει ] ἐτεθήκει(ν) p. 276 oef 5.10 (2x) ] (2 vormen) p a-b opschrift begint met een hoofdletter p a-b geen streepjes na eindletter verbale stam p b verg. ] vgl. p c-d opschrift begint met een hoofdletter p c-d geen streepjes na eindletter verbale stam p δἐδομαι ] δέδομαι p ἦλθον ] ἦλθον ( 19.1) p ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν ] ἁμάρτημα 25 ἐξαμαρτάνειν 26 p κόσμιος 25 ] κόσμιος 27 p n κόσμιος: fatsoenlijk. ] 25 ἁμάρτημα, ἁμαρτήματος, τό: misstap. 26 ἐξαμαρτάνω: een misstap begaan. 27 κόσμιος: fatsoenlijk. p καταφυγών ] καταφυγών 4 p n. 4 toevoegen (en overige nootnummers met één verhogen, ook in de tekst): 4 καταφεύγω: zijn toevlucht nemen. p. 284 n. 13 (14) 16.3 ] ( 16.3) p n. 10 Eratosthenes ] Eratosthenes 4

5 p n. 13 verg. ] vgl. p n. 22 ποιέω ] ποιέομαι p. 287 oef. 2.5 πεποιθώς ] πεπονθώς p. 287 oef ἐγεγόνει ] γέγονε(ν) p. 287 oef. 3.4 ἀπολώλεκε ] ἀπολώλεκε(ν) p. 288 oef. 4.3 φαίνεται ] φαίνεται (intr.) p. 291 Homerus ] Homeros (3x) p. 291 Herodotus ] Herodotos p n. 19 vertaal ] vertaal: p δικὴν ] δίκην p n. 1 weg). ] weg. p n. 7 de wetten staan in steen gebeiteld: de ] de wetten staan in steen gebeiteld. De p n. 8 aanzetten ] aanzetten om... p ἡγούμην ] ἡγούμην. p n. 7 vergelijk ] vgl. p n. 4 aanhangig maken ] aanhangig maken. p n. 7 AcI ] acc. p n. 14 ἑωράκη ] ἑωράκη: p n. 18 getuigen, ] getuigen p n. 20 vergelijk ] vgl. p n. 6 verg. ] vgl. p. 300 ἀλλήλους acc. plur. ] -/ἀλλήλων/ἀλλήλοις/ἀλλήλους plur. p. 311 ἥκα ] ἧκα p. 320 toevoegen (na πρότερον): 25 πρότερος eerder, vroeger, vorig p. 321 σός: boven σοφία p. 339 titel tekst 2 onderwereld ] Onderwereld Lijst van onderwerpen opschriften aangepast zoals boven aangegeven 2013 T. Mekking & J. Oranje 5

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Grieks 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe πώς 2 heet λέγεσαι, ονομάζεσαι 3 je εσύ 4 ik εγώ 5 mijn δικός-ή-ό μου 6 naam όνομα

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE: TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN Woord

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

masterchef gourmet www.moulinex.com F3 F2 B B1 A7 D A6 C Ref. 0828518-02 p. 9-16

masterchef gourmet www.moulinex.com F3 F2 B B1 A7 D A6 C Ref. 0828518-02 p. 9-16 max masterchef gourmet max MO_KITCHEN-MACHINE-MC-GOURMET_0828518-02_EO_FR-NL-EN-ES-PT-EL-IT 20/01/11 16:09 PageC1 FR p. 9-16 NL p. 17-24 EN p. 25-32 DE p. 33-40 ES p. 41-48 PT p. 49-56 EL p. 57-64 IT p.

Διαβάστε περισσότερα