GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

2 NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde werking van water en lucht heerlijke momenten van relax en welstand bieden voor het lichaam en geest. Bovendien heeft Teuco zijn hydromassage uitgebreid met talrijke functies om het gebruik nog eenvoudiger, veiliger en weldadiger te maken. Dit product is uitgerust met een exclusief Hydrosilence systeem dat de relax en weldadigheisgevoels verbeterd en verhoogd door het reduceren van het geluid van de hydromassage. ALGEMENE INFORMATIE - Aanwijzingen 2 GEBRUIKSAANWIJZINGEN Bijkomende functies - Kenmerken van de afstandbediening 3 - De massagefunctie starten met de afstandbediening 4 - De verlichtingsfunctie starten met de afstandbediening 5 - De audiobron aanzetten met de afstandsbediening 6 Hoofdfuncties - Beschrijving van het bedieningspaneel 8 Systeem starten - Menu ready 10 - Auto functie 11 - Automatisch vullen 12 - Automatische waterbehandeling 13 - Regelen van de temperatuur 15 Lichtfuncties - Licht / Chroomexperience 16 - Verlichting van de omtrek 17 Audiofunctie - Audiobron 18 - Verbinding audiobron (Bluetooth ) 19 Koelkast 21 Hydro functies - Massage 23 - Bron 24 Bijfuncties - Menu info 25 - Filter 26 - Filter plus 29 - Doorspoelen instellen 30 - Lock p 31 - Lock t 32 - Lock Economy 34 - Datum en uur 36 - Display omwisselen 37 - Celsius-fahrenheit 38 - Alarmen 39 2 INHOUD AANWIJZINGEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLG DE AANWIJZINGEN DIE IN DEZE HANDLEIDING EN IN HET DE GEBRUIKSHANDLEIDING VAN HET BAD/ DE MINIPOOL STAAN. DEZE HANDLEIDING IS EEN GIDS VOOR HET VEILIG GEBRUIK VAN DE TEUCO HYDROMASSAGE EN DAAROM MOETEN ALLE DELEN GOED GELEZEN WORDEN VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT. DEZE HANDLEIDING MAAKT ONDERDEEL UIT VAN HET PRODUCT EN MOET DAAROM BEWAARD WORDEN ZODAT HET IN DE TOEKOMST GERAADPLEEGD KAN WORDEN. LA TEUCO GUZZINI SPA BEHOUDT HET RECHT OM EVENTUEEL NOODZAKELIJKE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN ZONDER DAT ZE VERPLICHT IS OM HIEROVER INLICHTINGEN TE GEVEN OF HET PRODUCT TE VERVANGEN.

3 GEBRUIKSAANWIJZINGEN BIJKOMENDE FUNCTIES KENMERKEN VAN DE AFSTANDBEDIENING NL Met de afstandbediening kunnen alle hoofdfuncties van het systeem bediend worden zonder het bedieningspaneel te gebruiken. De toets 0/I zet het systeem uit en zet het in STAND BY. De toets HYDRO bediend de massagefuncties. De toets LICHT bediend de lichtbronnen. De toets AUDIO bediend de geluidsbronnen. De toets CHANGE bediend de gebruikersconfiguratie binnen in de verschillende functies. Met de toetsen OP, NEER, LINKS, RECHTS, kunnen de verschillende functies geregeld worden. FUNCTIES REGELINGEN Infrarood zendaparaat toets 0/I toets HYDRO toets LICHT toets AUDIO toets CHANGE toets OP toets LINKS toets NEER toets RECHTS 3

4 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN BIJKOMENDE FUNCTIES DE HYDROMASSAGE STARTEN MET DE AFSTANDBEDIENING - Druk op de toets HYDRO mm de hydromassage te starten. - Na enkele secondes gaan alle gebruiksmogelijkheden aan. - Voor het regelen van de massagekracht druk op HYDRO en regel de kracht met de toetsen OP, NEER van de maximale kracht tot aan het uitzetten. - Als er meer gebruiksmogelijkheden aanwezig zijn druk op de toets SX voor het regelen van de vorige mogelijkheid of op de toets DX voor het regelen van de volgende mogelijkheid. - Druk twee keer op de toets HYDRO om de massage te onderbreken. x2 HET REGELEN VAN DE MASSAGES NIET GELIJKTIJDIG UITVOEREN MET DE KEUZE VAN HET LICHT EN DE AUDIO. DE TOETS 0/I ONDERBREEKT ONMIDDELIJK ALLE FUNCTIES DIE IN WERKING STAAN EN ZET HET SYSTEEM IN STAND BY. ALS U NAAR HET MENU INFO GAAT WORDT DE AFSTANDBEDIENING UITGEZET. INDIEN ER SLECHTS ÉÉN MASSAGEFUNCTIE AANWEZIG IS HEBBEN DE TOETSEN SX EN DX GEEN ENKEL EFFECT EN VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL NOT AVAILABLE VOOR 2 SECONDES. ALS U PROBEERT OM EEN FUNCTIE TE STARTEN DIE NIET OP HET PRODUCT AANWEZIG IS VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL NOT AVAILABLE VOOR 2 SECONDES. 4

5 GEBRUIKSAANWIJZINGEN BIJKOMENDE FUNCTIES NL DE VERLICHTINGSFUNTIE STARTEN MET DE AFSTANDBEDIENING - Door op de toets LICHT te drukken gaat de verlichting in het bad aan. - Voor het veranderen van de gebruiksconfiguratie druk op de toets VERANDEREN. - Als u de functie chroomterapie kiest gaat de spotlight aan en maakt een kleuren rotatie in de volgende sequentie: Wit Roze Rood Oranje Geel - Groen Lichtblauw Blauw Paars. - Door twee keer op de lichttoets te drukken gaan de lichtbronnen in het bad uit. X2 - Als er slechts één lichtbron aanwezig is zet de toets LICHT de lichtbron aan of uit. HET IS NIET MOGELIJK OM MET DE AFSTANDBEDIENING DE KLEUR VAN DE BADVERLICHTING VAST TE ZETTEN. DE TOETS VERANDEREN NIET GEBRUIKEN VOOR HET KIEZEN VAN DE LICHTBRONNEN EN GELIJKTIJDIG VOOR DE KEUZER VAN DE AUDIO EN DE MASSAGES. DE TOETS 0/I ONDERBREEKT ONMIDDELIJK ALLE FUNCTIES DIE IN WERKING STAAN EN ZET HET SYSTEEM IN STAND BY. ALS U NAAR HET MENU INFO GAAT WORDT DE AFSTANDBEDIENING UITGEZET. ALS ER SLECHTS ÈÈN MASSAGEFUNCTIE AANWEZIG IS WERKT DE TOETS CHANGE NIET EN VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL NOT AVAILABLE VOOR 2 SECONDES. ALS DE FUNCTIE KLEURVERANDEREN NIET AANWEZIG WERKEN DE TOETSEN LINKS EN RECHTS NIET EN VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL NOT AVAILABLE VOOR 2 SECONDES. ALS U PROBEERT OM EEN FUNCTIE TE STARTEN DIE NIET OP HET PRODUCT AANWEZIG IS VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL NOT AVAILABLE VOOR 2 SECONDES. 5

6 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN BIJKOMENDE FUNCTIES DE AUDIOBRON AANZETTEN MET DE AFSTANDSBEDIENING - Voor het aanzetten van de audiobron druk op de toets AUDIO. - Na enkele secondes gaat de audiobron aan. - Voor het uitzetten van de audiobron druk twee keer op de toets AUDIO. x2 HET AUDIOSYSTEEM VAN HET ZWEMBAD BESCHIKT NIET OVER EEN VOLUMEREGELAAR. GEBRUIK ALTIJD EEN EXTERNE BRON DIE OVER EEN VOLUMEREGELAAR BESCHIKT. DE GELUIDSDRUK (VOLUME) DIE DOOR HET SYSTEEM VERKREGEN KAN WORDEN HANGT AF VAN DE WERKING VAN DE BRON DIE WORDT GEBRUIKT EN DE AFSPEELKWALITEIT. VERMIJDT EEN EXTERNE GELUIDSBRON TE GEBRUIKEN DIE HET GELUID VERVORMD WAARDOOR HET SYSTEEM KAN BESCHADIGEN. 6

7 NL 7

8 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN HOOFDFUNCTIES BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL Het bedieningspaneel heeft een tiptoets bediening die in de bekleding is geplaatst: hierdoor kunnen de lijnen goed gereinigd worden en past de zone van het bad estetisch beter bij de rest van de omgeving. De technologie van de touch bedieningen heeft een menu met eenvoudig en begrijpbare ikonen. Datum Display Kroon toets Home toets Op toets Exit toets OK Uur Watertemperatuur toets LInks toets Info toets Neer toets Auto toets Rechts HOOFDMENU MENU READY MENU INFO De kroon heeft drie verlichtingstoestanden: GROEN: Is de normale situatie, het systeem is klaar voor gebruik. AMBER: Signaleert Attentie enkele functies van het produkt kunnen gelimiteerd of niet beschikbaar zijn ROOD: Het systeem heeft een interventie nodig van de Technische Assistentieservice, er bestaan ernstige belemmeringen voor het gebruik. ALS ER TEVEEL WATER OP HET OPPERVALKTE VAN HET BEDIENINGSPANEEL LIGT KAN DE GEVOELIGHEID VAN HET TOETSENBORD TIJDELIJK VERMINDEREN. OM DE NORMALE GEVOELIGHEID TE HERSTELLEN VERWIJDER DE WATERDRUPPELS VAN HET OPPERVLAKTE. 8

9 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL HOOFDFUNCTIES Ikoon Beschrijving Ikoon Beschrijving Cursor Filter plus Automatische vullen Lock Temperatuur Lock T (totale blokkering) Functie licht/ Chroomexperience Lock T (total lock) Omliggende verlichting Lock 30 (30 minuten geblokkeert) Audiofuncties Economy Koelvak Datum en uur Massages Display omwisselen Bron Celsius - Fahrenheit Automatische waterbehandeling Alarmen Filter Doorspoelen instellen Functies gereserveerd voor de Technische Assistentie Bericht Beschrijving Bericht Beschrijving! Geeft een storing of een defect aan (zie gedeelte ALARMEN) ECONOMY Geeft aan dat de functie geprogrammeerde energiebesparing aanstaat (economy) FILTER FI.PLUS Geeft aan dat een geprogrammeerde filterfunctie aanstaat Geeft aan dat de normale filtering aanstaat (Filter Plus) NOT AVAILABLE NO ALLARM Geeft aan dat een niet actieve toets op de afstandbediening is ingedrukt Geeft aan dat men heeft geprobeerd om naar het menu ALARMEN te gaan maar dat er geen alarmberichten aanwezig zijn. P Geeft aan dat de functie Lock P aanstaat H2O Geeft aan dat er onvoldoende water aanwezig is in het bad/ de minipool. T Geeft aan dat de functie Lock T aanstaat Geeft aan dat er een foute parameter is ingevoerd. T30 Geeft aan dat de functie Lock 30 aanstaat HET AANTAL IKONEN DAT OP HET BEDIENINGSPANEEL AANWEZIG IS HANGT AF VAN DDE FUNCTIES DIE HET AANGESCHAFTE PRODUCT HEEFT. 9

10 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN SYSTEEM STARTEN Nadat er het bedieningspaneel is aangezet wordt het hoofdmenu weergegeven waarop de datum, het uur en de watertemperatuur staan; het display wordt zwak verlicht. Door een willekeurige toets aan te raken, behalve AUTO, gaat het display naar het MENU READYen wordt de verlichting sterk; als er binnen 5 minuten geen andere functies worden gestart keert het display terug naat het HOOFDMENU en zal het weer zwak verlicht worden. Als er op het MENU READY meer dan 8 ikonen staan verschijnen er aan de rechterkant van het display twee pijlen; de pijlen geven aan dat u door moet schuiven op het display om de andere ikonen te laten verschijnen. MENU READY Druk op de toets EXIT en het display gaat terug naar het HOOFDMENU, in de toetstand van verlichting op lage intensiteit, alle functies worden uitgezet met uitzondering van de koelkast en de omgevingverlichting (indien aanwezig). Iedere handeling wordt met een beep aangegeven. 10

11 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL SYSTEEM STARTEN AUTO - Druk vanaf het MENU READY op de toets AUTO. - Met het bad/ de minipool leeg wordt ze automatisch gevuld (indien aanwezig). - Als de ikoon voor het automatisch vullen knippert wordt aangegeven dat deze functie aanstaat, het bedienings paneel geeft H2O aan. - Als het waterniveau is bereikt stopt het automatisch en keert het bedieningspaneel terug naar MENU READY. AUTO FUNCTIE Met de auto functie kunnen snel de hoofdfuncties van het systeem aangezet worden. Als het product voor de eerste keer wordt gestart worden alle functies aangezet in de default instellingen; vervolgens worden de functies aangezet met de waardes die vooraf met het bedieningspaneel zijn ingesteld. De functies die met deze toest worden aangezet zijn: AUTOMATISCH VULLEN (indien aanwezig, op de default temperatuur of op de temperatuur die vooraf op het bedieningspaneel is ingesteld), MASSAGE (indien aanwezig, op de maximum snelheid of op de snelheid die vooraf op het bedieningspaneel is ingesteld), OMGEVINGVERLICHTING (indien aanwezig), SPTOLIGHT/CHROMOTHERAPIE (indien aanwezig), waterzuiveren (indien aanwezig). - Druk vanaf het MENU READY op de toets AUTO. - De massagefunctie (indien aanwezig) gaat aan en de omliggende verlichting (indien aanwezig),de spotlight (indien aanwezig) en de waterzuivering (indien aanwezig). - De knipperende ikonen gegeven aan dat deze functies in werking staan. - Druk op EXIT om de functie voortijdig te onderbreken; De functie stopt; het display keert terug naat het HOOFDMENU en zal het weer zwak verlicht worden. VOORDAT DE AUTO FUNCTIE IN WERKING WORDT GEZET RAADPLEEG HET GEDEELTE OVER HET AUTOMATISCH VULLEN. VOORDAT DE FUNCTIE AUTIO IN WERKING WORDT GEZET, ALS HET SYSTEEM NIET BESCHIKT OVER DE FUNCTIE AUTOMATISCH VULLEN, MOET HET BAD/ DE MINIPOOL HANDMATIG GEVULD WORDEN ZOALS WORDT BESCHREVEN IN DE HANDLEIDING VAN HET BAD/ DE MINIPOOL. ALS DE AUTO FUNCTIE AAN WORDT GEZET VANAF HET HOOFDMENU STARTEN ALLE FUNCTIES MAAR GAAT HET DISPLAY NIET NAAR MET MENU READY. ALS DE AUTO FUNCTIE AAN WORDT GEZET VANAF HET HOOFDMENU MOET U 2 KEER OP EXIT DRUKKEN OM DE FUNCTIE TE VERLATEN (EEN KEER OM NAAR HET MENU READY TE GAAN EN NOG EEN KEER OM HDE FUNCTIE UIT TE ZETTEN ). 11

12 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN SYSTEEM STARTEN AUTOMATISCH VULLEN Nieuw is de functie automatisch vullen: hierdoor wordt de voorbereiding van het bad rustgevend en eenvoudig zodat de beschikbare tijd alleen maar wordt gebruikt voor het genot. De waterstraal wordt aangezet vanaf het bedieningspaneel en wordt onderbroken als het bad vol is en de gekozen watertemperatuur is bereikt. - Kies vanaf het MENU READYde ikoon AUTOMATISCH VULLEN met de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen en druk op OK om de functie te bevestigen. - Het AUTOMATISCH VULLEN wordt gestart. - De gewenste temperatuurwaarde instellen (min 15 C - max 40 C) voor het vullen voor de eerste keer of het bijvullen met de pijlen OP - NEER. - Druk op OK te bevestiging. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. - Druk op EXIT om de handeling te annuleren. 15sec. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aanstaat, het bedienings paneel geeft H2O aan. - Als het niveau is bereikt geeft het bedieningspaneel de watertemperatuur in het bad aan. - Om de gekozen functie voortijdig te onderbreken dies de ikoon van de functie AUTOMATISCH VULLEN door met de pijltoetsen de cursor te verplaatsen en druk op OK om de functie te onderbreken. - Het display keert terug naar het HOOFDMENU. HET WORDT AANGERADEN OM DE FUNCTIE VOOR HET VULLEN ALTIJD AAN TE LATEN STAAN (IKOON KNIPPERT). HET BAD ZORGT AUTOMATISCH VOOR HET HETSTELLEN VAN HET WATERNIVEAU. BIJ ENKELE VERSIE STAAT DEZE FUNCTIE NIET AAN, ZET HIERBIJ DE FUNCTIE AUTOMATISCH VULLEN AAN ALS HET NODIG IS. 12 ALS NA 60 MINUTEN HET GEVRAAGDE NIVEAU NIET IS BEREIKT BLOKKEERT ZE EN VERSCHIJNT!.(ZIE GEDEELTE ALARMEN). GEBRUIK HET BAD/ DE MINIPOOL NIET VOORDAT DE AUTOMATSICHE VULPROCEDURE IS BEEINDIGD. UIT DE OPENING KAN WATER OP EEN HELE HOGE TEMPERATUUR NAAR BUITEN KOMEN (MET ALS GEVOLG VERBRANDINGSRISICO S). ALS ER EEN PERSOON IN HET BAD AANWEZIG IS TIJDENS HET AUTOMATISCH VULLEN WORDT HET BAD/ DE MONIPOOL NIET GEVULD MET DE HOEVEELHEID WATER DAT NODIG IS VOOR EEN CORRECTE WERKING.

13 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL SYSTEEM STARTEN AUTOMATISCH WATERBEHANDELING De automatisch waterbehandeling maakt en behoudt het gewenste chloorniveau en het PH-niveau van het water. RAADPLEEG DE GEBRUIKSHANDLEIDING AUTOMATSICHE WATERBEHANDELING 13

14 NL 14

15 GEBRUIKSAANWIJZINGEN SYSTEEM STARTEN NL REGELEN VAN DE TEMPERATUUR Met dit product kan de gewenste watertemperatuur worden ingesteld. Als de watertemperatuur in het bad lager is dan de gewenste temperatuur wordt de verwarming aangezet. - Kies vanaf het MENU READY de ikoon TEMPERATUUR door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging. - Stel de gewenste temperatuur in (min 15 C - max 40 C) met de pijltoetsen OP - NEER; de verwarming start; druk op OK om terug te keren naar het MENU READY. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. - Druk op EXIT om de handeling te annuleren. - Als de temperatuurwaarde knippert wordt aangegeven dat de verwarming aan staat. - Als de ingestelde temperatuur is bereikt stopt de ikoon met knipperen. 15sec. - Druk op EXIT om terug te keren naar het hoofdmenu. 15

16 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN LICHTFUNCTIES Licht / Chroomexperience Op het product kunnen één of meer lichtbronnen aanwezig zijn. Met de lichtfunctie kunnen de lampen aangezet worden en kunnen de lichtbronnen aangegeven worden. - Kies vanaf het MENU READY de ikoon LICHT door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging. - De spotlight gaat aan en maakt een doorgaande kleurenrotatie in de volgende sequentie: WIT ROZE ROOD ORANJE GEEL - GROEN LICHTBLAUW BLAUW PAARS. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aanstaat. - Als er 5 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. 5min. - Als u de verlichting vast wilt zetten in de gewenste kleur voor onbepaalde tijd zet de lichtfunctie uit en binnen 2 secondes weer aan als de gekozen kleur wordt weergegeven. - Om de lichtborn uit te zetten kies de ikoon LICHT door met de pijltoetsen de cursor te verplaatsen en druk vervolgens op OK ter bevestiging. Als alternatief druk op de toets EXIT - De spotlight in het bad gaat uit. - Als er 5 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU. 2sec. 16

17 GEBRUIKSAANWIJZINGEN LICHTFUNCTIES NL VERLICHTING VAN DE OMTREK De verlichting rondom de rand van de mini-pool is zodanig gemaakt dat de rand van het product duidelijk zichtbaar wordt afgetekent van de steunplaat van het product. - Kies vanuit het MENU READY de ikoon VERLICHTING VAN DE OMTREK door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging. - De VERLICHTING VAN DE OMTREK gaat branden. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie in werking staat. - Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU. 5min. - Voor het uitzetten van de verlichting van de omtrek, kies de ikoon VERLICHTING VAN DE OMTREK door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging. - De VERLICHTING VAN DE OMTREK gaat uit. - Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU. 17

18 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN AUDIOFUNCTIES AUDIO De functie AUDIO zet het versterkersysteem aan van het audiosignaal dat afkomstig is van externe audiobronnen (bijv.ipod) die met de inderface aux of bluetooth zijn verbonden. - Vanuit het MENU READY kies de ikoon AUDIO en gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen, druk op OK ter bevestiging. - Het versterkingsysteem gaat aan. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aan staat. - Als er binnen 5 minuten geen toesten meer worden ingedrukt keert het paneel terug naar het HOOFDMENU. 5min. - Voor het uitzetten van het versterkingsysteem kies de ikoon AUDIO en gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen, druk op OK ter bevestiging. - Het versterkingsysteem wordt uitgezet. - Als er binnen 5 minuten geen toesten meer worden ingedrukt keert het paneel terug naar het HOOFDMENU DE AUX VERBINDING TUSSEN DE AUDIOBRON EN HET VERSTERKERSYSTEEM WORDT UITGEVOERD MET EEN SNOER MET EEN MINI-JACK DIE BIJ HET PRODUCT WORDT GELEVERT. HET AUDIOSYSTEEM VAN HET ZWEMBAD BESCHIKT NIET OVER EEN VOLUMEREGELAAR. GEBRUIK ALTIJD EEN EXTERNE BRON DIE OVER EEN VOLUMEREGELAAR BESCHIKT. DE VERSTERKER HEEFT GEEN VOLUMEREGELAAR EN HET AUDIOSYSTEEM WAARAAN ZE WORDT VETBONDEN MOET HIEROVER BESCHIKKEN. ALS DAT NIET HET GEVAL IS ZAL HET MAXIMALE GELUIDSNIVEAU WORDEN WEERGEGEVEN MET DAARUITVOLGENDE GELUIDSVERVORMINGEN EN MOGELIJKE BESCHADIGING VAN DE LUIDSPREKERES. DE AUDIOFUNCTEI BESCHIKT OVER EEN SYSTEEM DAT DE AUDIO UITZET NA DRIE UUR VANAF HET AANZETTEN. 18

19 GEBRUIKSAANWIJZINGEN AUDIOFUNCTIES NL VERBINDING AUDIOBRON (BLUETOOTH ) Voor het uitvoeren van de audioverbinding via bluetooth tussen de versterker en een geluidsbron die over een transmissiesignaal bluetooth A2DP beschikt, voer de volgende handelinge uit: -- De versterker aanzetten (met de luidsprekers aangesloten). -- Het bronsysteem aanzetten en de functie bluetooth aanzetten. -- Als een bevestiging van de verbinding wordt gevraagd, toets de pairingcode in: Zet de geluidsbron aan met de player. Bij geluidsbronnen zoals een handtelefoon moet de synchronisatie van het bluetooth systeem uitgevoerd worden met de functie systeem zoeken. Voor meer uitleg lees de gebruikshandleiding van uw tlefoon. VEREISTES VAN HET BRONSYSTEEM: Voor een correcte werking met de versterker moet het bronsysteem over de volgende kenmerken beschikken: -- Communicatiesysteem: Bluetooth 2.1 of voorafgaande. -- Profiel: A2DP, AVRCP. -- Bandfrequentie: 2.4GHz. -- Vermogen (werkingstraal):klasse 2-10m. -- Volumeregelaar. TECHNISCE KENMERKEN: TECHNISCE KENMERKEN Voeding 230Vac 50/60Hz Relais voedingsbescherming Relais 5x20, 400 mat 250V Nominaal vermogen (Sx/Dx) Wrms met 4ohm Nominaalvermogen Subwoofer, 20 Wrms met 4ohm Beantwoording in frequentie Hz Werktemperatuur -10/+50 C Geheugentemperatuur -10/+70 C KENMERKEN Bluetooth Protocol Bluetooth 2.1 Profiels A2DP, AVRCP Vermogen Klasse 2-10m/33ft Pairingcode

20 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN AUDIOFUNCTIES VERBINDING AUDIOBRON (BLUETOOTH ) OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Waargenomen storing Mogelijke oorzaak Oplossing Er wordt geen audio waargenomen. De bron wordt niet verbonden aan de centrale. De bron wordt niet verbonden aan de centrale. Het geluid wordt vervormt. Netvoedingspanning ontbreekt. Luidsprekers niet verbonden. Verbinding bluetooth ontbreekt. Volume van de geluidsbron op minimum ingesteld. De bron beschikt niet over de protocollen A2DP/AVR- CP. Ander systeem reeds verbonden. De luidsprekers zijn verkeerd verbonden. Volume vam de geluidsbron te hard aangezet. Herstel de voeding. Neem contact op met de technische assistentie. Controleer de verbindingen. Controleer of de synchronisatie tussen de geluidsbron en de versterker is uitgevoerd. Verhoog het volume van de geluidsbron. Controleer of de communicatieprotocollen van de geluidsbron overeen komen met die van de versterke (Zie handleiding audiosysteem). Controleer of er een bijwerking firmware van het systeem bestaat. Verwijder de verbinding die in gebruik is. Controleer de verbinding van de luidspreker en volg de sequentie op die in deze handleiding worden beschreven. Verlaag het volume van de geluidsbron. 20

21 GEBRUIKSAANWIJZINGEN KOELKAST NL KOELKAST De ingebouwde koelkast wordt gebruikt om dranken op een temperatuur tussen 5/10 graden te houden. - Kies vanuit het MENU READY de ikoon KOELKAST door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging. - De KOELKAST gaat aan. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie in werking staat. - Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU. 5min. - Voor het uitzetten van de verlichting van de omtrek, kies de ikoon KOELKAST door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging. - De KOELKAST gaat uit. - Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU. RAADPLEEG AANDACHTIG HET GEDEELTE ONDERHOUD VAN HET KOELVAK IN DE GEBRUIKSHANDLEIDING VAN HET BAD/MINI-POOL LET OP DAT DE DEUR VAN DE KOELKAST ALTIJD GOED GESLOTEN IS ONDANKS DAT DE KOELKAST GOEDE PRESTATIES GARANDEERD MAG ZE NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR HET CONSERVEREN VAN SNEL BEDERFELIJK VOEDSEL ALS ER TE VEEL IJSVORMING AANWEZIG IS EN IN IEDER GEVAL ÉÉN KEER PER JAAR, MOET DE KOELKAST UITGEZET WORDEN EN MOET DE BINNENKANT VAN DE KOELKAST GRONDIG SCHOONGEMAAKT WORDEN. 21

22 NL 22

23 GEBRUIKSAANWIJZINGEN HYDROFUNCTIES NL - Kies vanaf het MENU READY de ikoon MASSAGE door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging. MASSAGE De hydromassage is geluidstil dankzij de Hydrosilence, het nieuwe systeem dat de geluidsuitstraling verminderd. Het massageëffect kan gepersonaliseerd worden door de kracht te veranderen. - Na enkele secondes gaat de functie aan. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aanstaat. - Druk op EXIT om de handeling te annuleren en terug te keren naar het menu ready. - Als er 5 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU. 5min. -Om de functie uit te zetten kies de ikoon MASSAGE door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging. - Om naar het MENU SNELHEID REGELEN te gaan kies de ikoon MASSAGE door de cursor op HOME te zetten met de pijltoetsen. - Kies de ikoon van de functie waarvan u de kracht wilt veranderen met de pijltoetsen RECHTS-LINKS. 15sec. - Verander de kracht van de MASSAGE met de pijltoesten OP-NEER. - Druk op de toets OK ter bevestiging en terg te keren naat MENU READY. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. DE SNELEHEID KAN OOK GEREGELD WORDEN ALS DE MASSAGEFUNCTIES UITSTAAN. 23

24 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN HYDROFUNCTIES BRON De functie bron veranderd het product in een natturlijk bron van weldadigheid en garandeerd een voortdurende filtering en verwarming van het water. Het is mogelijk om het broneffect te personaliseren. - De functie BRON staat normaal gesproken altijd aan. - Kies vanaf het MENU READY de ikoon BRON door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging om naar het MENU SNELHEID REGELEN te gaan. 5sec. - Verander de snelheid van de BRON met de pijltoesten OP-NEER. - Als er 5 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. - Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY. - Druk op EXIT om terug te keren naar het HOOFDMENU. De functie BRON KAN TIJDELIJK UITGEZET WORDEN MET DE FUNCTIE LOCK30 OF KAN PERMANENT UITGEZET WORDEN MET DE FUNCTIE DOORSPOELEN INSTELLEN. HET ELEKTRISCHE ENERGIEVERBUIK VERSCHILT OP BASIS VAN HET INGESTELDE VERMOGEN VOOR DE FUNCTIE BRON. TIJDENS DE FUNCTIES FILTER, PURGE, FILTER PLUS WORDEN TIJDELIJK DE OPSTELLINGEN VAN DE FUNCTIE BRON DIE DOOR DE KLANT ZIJN INGESTELD OPGEHEVEN. 24

25 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES NL INFO MENU INFO INFO Door op de toets INFO te drukken vanaf het MENU READY gaat u naar het MENU INFO waarin u de werkingsparameters van het product kunt veranderen en naar de nevenfuncties kunt gaan. Ledere handeling wordt door een beep bevestigd. 15sec. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. 25

26 NL INFO GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES - Kies vanaf het MENU READY de ikoon MASSAGE door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging. FILTER Met de functie FILTER wordt het water altijd op de juiste wijze gefilterd en wordt uitgevoerd door automatisch alle functies voor het water en de watermassages aan te zetten. Vanuit het MENU INFO kan de gebruiker het aantal filteruren veranderen (minimum 2 maximum 24 naar gelang de modellen) en het dagelijkse uur waarop het filteren uitgevoerd moet worden. Het systeem zorgt automatisch voor een evenredige distributie van het filteren in het vastgestelde tijdsbestek. - Druk op OK ter bevestiging en ga naar het SUBMENU FILTER. 5sec. - Vanuit het SUBMENU FILTER gebruik de pijltoetsen OP en Neer voor het instellen van het uur per impostare l ora di waarop het filteren moet beginnen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan. - Gebruik de pijktoetsen OP-NEER voor het instellen van de minuten. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de filtercyclussen te gaan. - Gebruik de pijtoetsen OP-NEER voor het instellen van de filtercyclussen (min 2 - max 24). - Druk RECHTS om naar te gaan naar het uur waarop uur te gaan het einde van het filteren ingesteld moet worden. - Gebruik de pijtoetsen OP-NEER voor het instellen van het uur. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan. ALS EEN FILTERNUMMER WORDT INGEVOERD DAT NIET OVEREENKOMT MET HET TIJDSBESTEK DAT IS INGESTELD VERSCHIJNT OP HET PANEEL 26

27 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL NEVENFUNCTIES FILTER INFO - Gebruik de pijtoetsen OP-NEER voor het instellen van de minuten. - Druk op OK ter bevestiging en ga naar het MENU INFO. - Druk op EXIT om de handeling te annuleren. - Als er 15 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU INFO. - De knipperende ikoon en het opschrift FILTER geven aan dat de functie in werking staat. - Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY. NA IEDERE STROOMONDERBREKING GAAT BIJ HET OPSTARTEN, ALS DIT PLAATSVIND IN HET TIJDSBESTEK VAN HET FILTEREN, HET ZWEMBAD AUTOMATISCH IN DE FILTERMODALITEIT STAAN. HET MINIMUM AANTAL FILTERUREN DIE INGESTELD KUNNEN WORDEN KAN VERSCHILLEN OP BASIS VAN HET MODEL VAN HET BAD/MINI-POOL HET PROGRAMMEREN VAN DE FILTERFUNCTIE MOET UITGEVOERD WORDEN TERWIJL ALLE FUNCTIES VAN HET BAD/MINI-POOL UITSTAAN. BIJ BIJZONDERE OPERATIEVE SITUATIES, NA DE INTERVENTIE VAN DE HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE FILTERFUNCTIES, OF ALS HET GEVAAR BESTAAT DAT HET WATER BEVRIEST KUNNEN ÉÉN OF MEER HYDROMASSAGEPOMPEN OF DE BLOWER (INDIEN AANWEZIG) AANGAAN OF LANGER AAN BLIJVEN STAAN DAN IS VOORZIEN. DEZE SITUATIE IS GEEN PROBLEEMSITUATIE VAN HET SYSTEEM ALS ER GEEN ALARMBERICHTEN OP HET DISPLA VERSCHIJNEN. HET WORDT AANGERADEN OM TE WACHTEN TOTDAT DEZE FUNCTIE VANZELF UITGAAT. 27

28 NL 28

29 - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon FILTER PLUS door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. FILTER PLUS GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES NL INFO De functie FILTER PLUS wordt handmatig door de gebruik aangezet, zet alle watermassages aan en duurt ongeveer 45 minuten (de duur kan veranderen bij speciale behandelingsomstandigheden). Deze handeling is nuttig nadat het product veel is gebruikt of om snel de waterbehandelingsmiddelen in het water te mengen. - Druk op OK ter bevestiging. 45min. 5sec. 15sec. - De functie FILTER PLUS start. - De knipperenede ikoon en het opschrift FI.PLUS geven aan dat de functie in werking staat. - Na 45 minuten stropt de functie FILTER PLUS automatisch. - Om de functie voortijdig te onderbreken kies de ikoon FILTER PLUS en gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen, druk op OK ter bevestiging. - De functie FILTER PLUS stopt. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. DE FUNCTIE FILTER PLUS NIET VOORTIJDIG ONDERBREKEN. ALS HET VOORKOMT KUNNEN ÉÉN OF MEER POMPEN VOOR ENKELE MINUTEN AAN BLIJVEN STAAN OF IN WERKING TREDEN OM EEN MINIMUALE VERMENGING VAN HET WATER UIT TE VOEREN. HET IS OOK MOGELIJK OM DE POMPEN HANDMATIG UIT TE ZETTEN. GEDURENDE DE FUNTIE FILTER PLUS WORDEN TIJDELIJK ALLE OPSTELLINGEN OPGEHEVEN VAN DE FUNCTIE BRON DIE DOOR DE GEBRUIKER ZIJN INGESTELD. TIJDENS DE FUNCTIE FILTER PLUS ZAL HET AANZETTEN VAN DE MASSAGE, DE BLOWER, DE ONDERWATERVERLICHTING, OF DE CHROMOTHERAPIE DE KRACHT VAN DE FUNCTIE ONDERBREKEN. 29

30 NL INFO GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES - Vanaf het MENU INFO kies de ikoon DOORSPOELEN INSTELLEN, gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen. DOORSPOELEN INSTELLEN De functie TIMER DOORSPOELEN zet het doorspoelen van het water uit dat normaal gesproken 24 uur per dag aanstaat. Door de functie OP TIJD DOORSPOELEN aan te zetten zal het doorspoelen alleen actief zijn tijden de geprogrammeerde filterfuncties en tijdens de werking van de verwarming, indien noodzakelijk, en voor 15 minuten na ieder gebruik of wanneer het gevaar bestaat dat het water van het bad/ minipool bevriest. - Druk op OK ter bevestiging. - Het doorspoelen instellen gaat aan. - De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aanstaat. - Als er binnen 15 secondes niet meer op de toetsen wordt gedrukt keert het paneel terug naar het HOOFDMENU. 15sec. - Om het doorspoelen instellen uit te zetten kies de ikoon DOORSPOELEN INSTELLEN met de pijltotsen om de cursor te verplaatsen en druk op OK ter bevestiging. - Het doorspoelen instellen wordt uitgezet. - Als er binnen 15 secondes niet meer op de toetsen wordt gedrukt keert het paneel terug naar het HOOFDMENU. MET DE FUNCTIE OP TIJD DOORSPOELEN KAN DE BEHERINGSBEZUINIGING VAN HET ZWEMBAD VERHOOGD WORDEN DOOR HET DOORSPOELEN VAN HET WATER TE BEPERKEN TOT HET NOODZAKELIJKE. DE FUNCTIE OP TIJD DOORSPOELEN IS NIET GESCHIKT ALS HET BAD/ MINIPOOL INTENSIEF GEBRUIKT WORDT. ALS KORT GELEDEN FUNCTIES ZIJN GEBRUIKT OF ALS HET FILTEREN/AUTOMATISCH BEHANDELEN/ VERWARMEN IN WERKING STAAT EN DE FUNCTIE TIJDELIJK DOORSPOELEN WORDT AANGEZET KAN HET VOORKOMEN DAT DE POMP NIET ONMIDDELIJK STOPT. 30

31 - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon LOCK door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. LOCK P GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES NL INFO De instelling LOCK P blokkeert alle functies van het bedieningspaneel met uitzondering van de functies MASSAGE, LICHT en TEMPERATUUR. Met deze functie kan het product gebruikt worden maar worden enkele regelingen die toegankelijk zijn met het menu info geblokkeerd. - Druk op OK ter bevestiging. - Kies vanaf het MENU LOCK de ikoon LOCK P door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen LINKS-RECHTS. - Druk op OK ter bevestiging. - Druk 2 keer op HOME om de sleutel voor het aanzetten/ uitzetten van de functie LOCK P. x2 - Druk op OK ter bevestiging. - Het display gaat naat het MENU LOCK. - De knipperende ikoon LOCK P en het symbool P geven aan dat de functie LOCK P in werking staat. - Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. 15sec. HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG 2 BLOKKERINGEN AAN TE ZETTEN. OM LOCK P UIT TE ZETEN DRUK OP INFO OM TERUG TE KEREN NAAT HET MENU LOCK EN VOER OPNIEUW DE CODE IN VOOR HET AANZETTEN/ UITZETTEN. 31

32 NL INFO GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES LOCK T Het instellen van LOCK T blokkeert alle functies met uitzondering van het MENU INFO. Hierdoor wordt voorkomen dat het product door onbevoegden wordt gebruikt. - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon LOCK door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. - Druk op OK ter bevestiging. - Kies vanaf het MENU LOCK de ikoon LOCK T door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen LINKS-RECHTS. - Druk op OK ter bevestiging. - Druk 3 keer op HOME om de sleutel voor het aanzetten/ uitzetten van de functie LOCK T. x3 - Druk op OK ter bevestiging. - Het display gaat naat het MENU LOCK. - De knipperende ikoon LOCK T en het symbool T geven aan dat de functie LOCK T in werking staat. - Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. 15sec. HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG 2 BLOKKERINGEN AAN TE ZETTEN. OM LOCK T UIT TE ZETEN DRUK OP INFO OM TERUG TE KEREN NAAT HET MENU LOCK EN VOER OPNIEUW DE CODE IN VOOR HET AANZETTEN/ UITZETTEN. 32

33 - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon LOCK door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. LOCK 30 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES NL INFO De instelling LOCK 30 blokkeert alle functies voor 30 minuten met uitzondering van de functies MENU INFO. De functie is nuttig tijdens het reinigen, vervangen van de filters en het tijdelijk onderbreken van de water- en massagefuncties van het bad/ mini-pool. - Druk op OK ter bevestiging. - Kies vanaf het MENU LOCK de ikoon LOCK 30 door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen LINKS-RECHTS. - Druk op OK ter bevestiging. - Druk 4 keer op HOME om de sleutel voor het aanzetten/ uitzetten van de functie LOCK Druk op OK ter bevestiging. - Het display gaat naat het MENU LOCK. - Na 30 secondes gaat de functie LOCK 30 aan. x4 - De knipperende ikoon LOCK 30 en het symbool gevolgt door het aftellen geven aan dat de functie LOCK 30 in werking staat. - Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY. 15sec. HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG 2 BLOKKERINGEN AAN TE ZETTEN. LOCK 30 DUURT 30 MINUTEN, OM LOCK 30 UIT TE ZETEN DRUK OP INFO OM TERUG TE KEREN NAAT HET MENU LOCK EN VOER OPNIEUW DE CODE IN VOOR HET AANZETTEN/ UITZETTEN. LOCK 30 NIET GEBRUIKEN VOOR DE REINIGINGS-/ONDERHOUDSINTERVENTIES DIE LANGER DAN 30 MINUTEN DUREN. 33

34 NL INFO GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES ECONOMY Met de functie ECONOMY kan een vermindering van de prestaties van de verwarming worden geprogrammeerd voor een bepaalde tijd (bijv. tijdens de vakantie) met een daaruitvolgende energiebesparing. De functie ECONOMY wordt onderbroken als een functie (bijv. massage) wordt aangezet, tot aan het einde hiervan, in dit geval is de watertemperatuur lager dan de ingestelde watertemperatuur. - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon ECONOMY door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. - Druk op OK ter bevestiging. - Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY. 15sec. - Vanaf het MENU ECONOMY de begindatum kiezen met de pijltoetsen OP-NEER om de dag waarop de functie aangezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de maand te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de maand waarop de functie aangezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van het jaar te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het jaar waarop de functie aangezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van het uur te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het uur in te stellen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de minuten in te stellen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan. 34

35 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL NEVENFUNCTIES ECONOMY INFO - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de dag waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de maand te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de maand waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van het jaar te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het jaar waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van het uur te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het uur waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen. - Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de minuten in te stellen. - Druik op OK ter bevestiging en terug te keren naar het MENU INFO. - Druk op EXIT om de handeling te annuleren. - Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY. - Het opschrift ECONOMY geeft aan dat de functie in werking staat. ALS DE FUNCTIES VAN MASSAGE EN BLOWER WORDEN AANGEZET WORDT DE ECONOMY FUNCTIE TIJDELIJK ONDERBROKEN. DE MAXIMALE ENERGIEBESPARING WORDT VERKREGEN DOOR SAMEN MET DE FUNCTIE ECONOMY DE FUNCTIE TIMER DOORSPOELEN AAN TE ZETTEN. 35

36 NL INFO GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon DATUM EN UUR door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. DATUM EN UUR Met de functie DATUM EN UUR kan de datum en het uur dat op het display van het bedieningspaneel verschijnt ingesteld worden. - Druk op OK om naar het MENU DATUM EN UUR te gaan. - Vanuit het MENU DATUM EN UUR gebruik de pijlktoetsen OP-NEER voor het instellen van de dag. - Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van de maand te gaan. 15sec. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van de maand. - Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van het jaar te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van het jaar. - Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van het uur te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het uur in te stellen. - Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van de minuten te gaan. - Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de minuten in te stellen. - Druk op OK ter bevestiging. - Druk op EXIT om de handeling te annuleren. - Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY. 36 DE JUISTE INVOERING VAN DE WAARDES DATUM EN UUR GARANDEREN DE WERKING VAN DE FILTERFUNCTIES EN ENERGIEBESPARING.

37 - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon DISPLAY OMWISSELEN door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. DISPLAY OMWISSELEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES NL INFO Met de functie DISPLAY OMWISSELEN is het mogelik om de displayweergave om te draaien zodat het eenvoudig binnen en buiten het bad gebruikt kan worden. - Druk op OK ter bevestiging. - De funtie DISPLAY OMWISSLEN wordt aangezet. - Druk nogmaals op OK om terug te keren naar de normale weergave. 15sec. - Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY. DE FUNCTIE DISPLAY OMWISSELEN VERWISSELT NIET DE POSITIE VAN DE TOETSEN HOME, EXIT, INFO, AUTO. 37

38 NL INFO GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEVENFUNCTIES CELSIUS FAHRENHEIT Met de functie CELSIUS FAHRENHEIT kan de temperatuur op het display van het bedieningspaneel worden aangegeven permette in graden Celcius op in graden Farenheit. - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon CELSIUS/ FAHRENHEIT door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. - Druk op OK ter bevestiging. - Het display geeft de temperatuur aan in graden FAHRENHEIT. - Druk nogmaals op OK om terug te keren naar de graden CELSIUS. - Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY. 15sec. 38

39 GEBRUIKSAANWIJZINGEN NL NEVENFUNCTIES INFO - Kies vanaf het MENU INFO de ikoon ALARMEN door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen. ALARMEN Als zich storingen voordoen op het systeem wordt de kroon verlicht en verschijnt een knipperend uitroepteken onderaan op het display van het bedieningspaneel. - Druk op HOME of OK om het ALARMENMENU weer te geven. Aangegeven op het paneel Amber Led staat aan. Op het alarmenmenu staat: pressure switch Amber Led staat aan. Op het alarmenmenu staat: flow Rode Led staat aan. Op het alarmenmenu staat high limit Rode Led knippert. Op het alarmenmenu staat over temp Rode Led knippert. Op het alarmenmenu staat temp probe Rode Led knippert. Op het alarmenmenu staat hi limit temp probe Amber Led knippert. Op het alarmenmenu staat ERR44 Amber Led knippert. Op het alarmenmenu ERR43 Oplossen probleem Bel de technische assistentie. Reinig de filters zoals wordt beschreven in de gebruikshandleiding van het bad/ minipool, als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. Water toevoegen, als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. Water te warm, laat het afkoelen en reinig de fiters zoals wordt beschreven in de gebruikshandleiding van het bad/ minipool, als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. Te warm water, verwijder de stroom van het systeem en laat het water afkoelen. Geef weer stroom aan het systeem en als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie op. Te warm water, verwijder de stroom van het systeem en laat het water afkoelen. Geef weer stroom aan het systeem en als het probleem blijft bestaan neem contact op met de technische assistentie. Teveel water in het bad op basis van de afmetingen van het bad/ minipool of het aantal gebruikrs. Sluit eventueel de kranen en maak het bad/ minipool leger. Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. Geen toevoer van koud water in het vulsysteem. Controlleer de installatie en de beschikbaarheid van koud water (<20 C). Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. 39

40 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN INFO NEVENFUNCTIES ALARMEN Amber Led knippert. Op het alarmenmenu ERR42 Amber Led knippert. Op het alarmenmenu TIME OUT CARICO Geen toevoer van warm water in het vulsysteem. Controlleer de installatie en de beschikbaarheid van warm water (>20 C). Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. Gedurende de intervaltijd van 60 minuten is het automatische laadsysteem er niet in geslaagd om het bad te vullen. Controleer of afvoer dicht is en de wateraanvoer naar het product (zie de kaart voor de vooropstelling). Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie. - Druk op EXIT of OK om terug te keren naar het MENU INFO. 40 DE EVENTUELE BERICHTEN DIE NIET IN DEZE LIJST STAAN ZIJN GESPECIALISEERDE BERIGHTEN. RESET DE E ELECTRONICA VAN HET SYSTEEM DOOR HET TIJDELIJK VAN HET STROOMNET LOS TE HALEN (DOOR DE HOOFDSCHAKELAAR UIT TE ZETTEN NIE NIET WORDT BIJGELEVERD MAAR VERPLICHT GEINSTALLEERD MOET WORDEN VOLGENS DE INSTALLATIENORMEN ). ALS HET PROBLEEM BLIJFT BESTAAN BEL DE TECHINSCHE ASSISTENTIE.

41 NL 41

42 PT INFORMAÇÕES GERAIS Estimado cliente, A Teuco agradece-lhe por ter escolhido uma banheira de hidromassagem Teuco. A hidromassagem, através da acção combinada da água e do ar, proporciona uma agradável sensação de relaxamento e bemestar ao corpo e à mente. As banheiras de hidromassagem Teuco estão equipadas com multifunções estudadas especialmente para lhe oferecer o máximo de prazer e descanso, garantindo sempre a máxima segurança de utilização. Esta banheira de hidromassagem, graças ao exclusivo sistema Hydrosilence, capaz de reduzir o ruído das tradicionais estruturas de hidromassagem, favorece e aumenta a sensação de relaxamento e bem-estar. ÍNDICE INFORMAÇÕES GERAIS - Advertências 42 INSTRUÇÕES DE USO Funções acessórias - Funções do telecomando 43 - Accionamento da massagem pelo telecomando 44 - Accionamento das luzes pelo telecomando 45 - Active a fonte de áudio pelo telecomando 46 Funções principais - Descrição do painel de comando 48 Accionamento do sistema - Menu ready 50 - Função auto 51 - Enchimento automático 52 - Tratamento automático da água 53 - RRegulação da temperatura 55 Função luz - Função Light / Cromoexperience 56 - Luz Perimetral 57 Funções áudio - Fonte de áudio 58 - Conexão da fonte de áudio (Bluetooth ) 59 Vão refrigerado 61 Funções hidro - Massagem 63 - Fonte 64 Funções secundárias - Menu info 65 - Filtro 66 - Filter plus 69 - Temporização de recirculação 70 - Bloqueio P 71 - Bloqueio T 72 - Bloqueio Economia energética 74 - Data e hora 76 - Inverter o display 77 - Graus Celsius - Fahrenheit 78 - Alarmes 79 ADVERTÊNCIAS PARA USAR CORRECTAMENTE A BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM, SIGA AS INSTRUÇÕES REPORTADAS NO PRESENTE MANUAL E NO MANUAL DE USO DA BANHEIRA/MINIPISCINA. ESTE MANUAL SERVE DE GUIA PARA USAR A BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM EM SEGURANÇA, PORTANTO É NECESSÁRIO QUE SEJA LIDO POR INTEIRO ANTES DE USAR A BANHEIRA PELA PRIMEIRA VEZ. ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO PORTANTO DEVE SER GUARDADO PARA EVENTUAIS CONSULTAS FUTURAS. A TEUCO GUZZINI SPA RESERVA-SE O DIREITO DE EFECTUAR QUALQUER MODIFICAÇÃO QUE JULGAR NECESSÁRIA SEM A OBRIGAÇÃO DE AVISO PRÉVIO OU SUBSTITUIÇÃO. 42

43 INSTRUÇÕES DE USO PT FUNÇÕES DO TELECOMANDO FUNÇÕES ACESSÓRIAS O telecomando permite aceder directamente às funções principais do sistema sem a necessidade de actuar no painel de comando. A tecla 0/I desliga o sistema e coloca-o em STAND BY. A tecla HIDRO comanda as funções de massagem. A tecla LUZ comanda as fontes luminosas. A tecla SOM comanda as fontes sonoras. A tecla MUDAR comanda as configurações de utilização no interior das várias funções. As teclas PARA CIMA, PARA BAIXO, PARA A ESQUERDA, PARA A DIREITA servem para efectuar as regulações das várias funções. FUNÇÕES REGULAÇÕES Emissor de infravermelhos tecla 0/I tecla HIDRO tecla LUZ tecla SOM tecla MUDAR tecla PARA CIMA tecla PARA A ESQUERDA tecla PARA BAIXO tecla PARA A DIREITA 43

44 PT INSTRUÇÕES DE USO FUNÇÕES ACESSÓRIAS ACCIONAMENTO DA HIDROMASSAGEM PELO TELECOMANDO - Para accionar a hidromassagem pelo telecomando, carregue na tecla HIDRO. - Após alguns segundos todos os dispositivos são activados. - Para regular a potência da hidromassagem, prima HYDRO e regule a potência com as teclas PARA CIMA, PARA BAIXO partindo da potência máxima até ao desligamento. - Se houverem mais dispositivos, clicar na tecla ESQ para passar à regulação do dispositivo anterior ou na tecla DIR para passar à regulação do dispositivo sucessivo. - Para interromper a massagem carregue 2 vezes na tecla HIDRO. x2 NÃO EFECTUE A REGULAÇÃO DAS HIDROMASSAGENS SIMULTANEAMENTE A SELECÇÕES DE LUZ E DE ÁUDIO A TECLA 0/I INTERROMPE IMEDIATAMENTE TODAS AS FUNÇÕES ACTIVADAS, COLOCANDO O SISTEMA EM STAND BY. QUANDO SE ABRE O MENU INFO, O TELECOMANDO É DESACTIVADO. SE HOUVER APENAS UMA FUNÇÃO DE MASSAGEM, AS TECLAS ESQ E DIR NÃO TÊM QUALQUER EFEITO E O PAINEL DI COMANDO VISUALIZA NOT AVAILABLE DURANTE 2 SEGUNDOS. SE TENTAR ACTIVAR UMA FUNÇÃO INDISPONÍVEL NESTA BANHEIRA, O PAINEL DE COMANDO EXIBIRÁ INDISPONÍVEL POR 2 SEGUNDOS. 44

45 INSTRUÇÕES DE USO FUNÇÕES ACESSÓRIAS PT - Ao clicar na tecla LUZ acende-se a fonte luminosa da banheira. ACCIONAMENTO DA LUZ PELO TELECOMANDO - Para mudar a fonte de luz configurada, prima a tecla Cambia (Mudar) para seleccionar a nova fonte a utilizar. - Seleccionando a função cromoterapia, a lâmpada de foco acende-se e propõe uma rotação de cores segundo a seguinte sequência: Branco - Rosa - Vermelho - Laranja - Amarelo - Verde - Ciano - Azul - Violeta. - Clicando duas vezes na tecla da luz, as fontes luminosas da banheira apagamse. X2 - Na presença de uma única fonte luminosa, a tecla LUZ acende ou apaga a fonte luminosa. NÃO É POSSÍVEL SELECCIONAR UMA COR FIXA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA BANHEIRA ATRAVÉS DO TELECOMANDO. NÃO UTILIZE A TECLA MUDAR PARA SELECCIONAR A FONTE LUMINOSA SIMULTANEAMENTE A SELECÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE ÁUDIO E DE HIDROMASSAGEM. A TECLA 0/I INTERROMPE IMEDIATAMENTE TODAS AS FUNÇÕES ACTIVADAS, COLOCANDO O SISTEMA EM STAND BY. QUANDO SE ABRE O MENU INFO, O TELECOMANDO É DESACTIVADO. SE APENAS UMA FONTE LUMINOS ESTIVER ACTIVADA, A TECLA MUDAR NÃO PRODUZ EFEITO E O COMANDO EXIBE INDISPONÍVEL POR 2 SEGUNDOS. SE NÃO ESTIVER DISPONÍVEL A FUNÇÃO MUDAR DE COR, AS TECLAS DIREITA E ESQUERDA NÃO PRODUZEM EFEITO E O PAINEL DE COMANDO EXIBE INDISPONÍVEL POR 2 SEGUNDOS. SE TENTAR ACTIVAR UMA FUNÇÃO INDISPONÍVEL NESTA BANHEIRA, O PAINEL DE COMANDO EXIBIRÁ INDISPONÍVEL POR 2 SEGUNDOS. 45

46 PT INSTRUÇÕES DE USO FUNÇÕES ACESSÓRIAS ACTIVAR A FONTE DE ÁUDIO PELO TELECOMANDO - Para activar a fonte de áudio, prima a tecla ÁUDIO. - Passados alguns segundos, activa-se a fonte de áudio - Para desactivar a fonte de áudio, prima duas vezes a tecla ÁUDIO. x2 O SISTEMA DE ÁUDIO DA BANHEIRA NÃO PREVÊ A REGULAÇÃO DO VOLUME. UTILIZE SEMPRE UMA FONTE EXTERNA DOTADA DE REGULAÇÃO DO VOLUME. A PRESSÃO SONORA (VOLUME) OBTIDA PELO SISTEMA É UMA FUNÇÃO DO DISPOSITIVO DA FONTE E DA QUALIDADE DE REPRODUÇÃO. EVITE PORÉM UTILIZAR A FONTE SONORA EXTERNA SE CAUSAR DISTORÇÃO DO SOM DE MANEIRA A NÃO DANIFICAR O SISTEMA. 46

47 PT 47

48 PT INSTRUÇÕES DE USO FUNÇÕES PRINCIPAIS DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO O painel de comando está equipado com comandos de toque inseridos no revestimento: isto permite uma extrema limpeza das linhas e amplifica a fusão estética da zona da banheira com o ambiente onde se insere. A tecnologia dos comandos touch apresenta um menu de ícones simples e intuitivo. Data Display Coroa tecla Home tecla Para cima tecla tecla Exit (sair) OK Hora Temperatura da água tecla Esquerda tecla Info tecla Para baixo tecla Auto tecla Direita MENU PRINCIPAL MENU READY MENU INFO A coroa tem três estados de iluminação: VERDE: É a condição de normalidade, o sistema está disponível ao uso. AMARELO: Sinal de atenção, algumas funções da banheira podem estar limitadas ou indisponíveis VERMELHO: O sistema requer a intervenção da Assistência Técnica. UMA QUANTIDADE EXCESSIVA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DO PAINEL DE COMANDO PODE PROVOCAR UMA PROVISÓRIA DIMINUIÇÃO DA SENSIBILIDADE DO TECLADO. PARA RESTABELECER AS CONDIÇÕES NORMAIS DE SENSIBILIDADE, REMOVA AS GOTAS DE ÁGUA DA SUPERFÍCIE. 48

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing... 2 10 P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização...11 19 K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως...20 28 c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning...29

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-MRE7PKE CS-MRE9PKE CS-MREPKE Multi Split Outdoor Unit CU-RE5PBE CU-RE8PBE Bedienungsanleitung -9 Klimagerät Wir danken Ihnen für den Kauf

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Brûleurs gaz à air soufflé Gasventilatorbranders Πιεστικοί καυστήρες αερίου

Brûleurs gaz à air soufflé Gasventilatorbranders Πιεστικοί καυστήρες αερίου Manuel d entretien Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης F NL GR Brûleurs gaz à air soufflé Gasventilatorbranders Πιεστικοί καυστήρες αερίου Fonctionnement

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

0504_ELRO_KT100 thermostat_ch_130x73_2.indd 1 07-09-12 15:31

0504_ELRO_KT100 thermostat_ch_130x73_2.indd 1 07-09-12 15:31 0504_ELRO_KT100 thermostat_ch_130x73_2.indd 1 07-09-12 15:31 1 1 2 2 17 18 19 20 3 5 6 7 8 9 10 11 23 AM PM C CL HT DLY 1 2 PROG 22 21 4 12 13 14 15 16 CL HT DLY 1 2 3 4 AM PM A B PROG C 0 6 12 18 24 2

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA NL FI GR TR Design and Quality IKEA of Sweden 2 3 NEDERLANDS 4 SUOMI 20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 36 TÜRKÇE 52 NEDERLANDS 4 Inhoud 1 Belangrijk... 5 Veiligheid en belangrijke mededelingen...5 Verwijdering van uw

Διαβάστε περισσότερα

Brûleur gaz à air soufflé Gasventilatorbrander

Brûleur gaz à air soufflé Gasventilatorbrander Manuel d entretien Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης F NL GR Brûleur gaz à air soufflé Gasventilatorbrander Πιεστικ ς καυστήρας αερίου Fonctionnement

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Français Installation, 4 Fonctions et dépannage, 14 Nederlands Set-up, 4 Ελληνικά Εγκατάσταση, 4 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI

Διαβάστε περισσότερα

Σετ απαγωγής καπναερίων LISA - LIA

Σετ απαγωγής καπναερίων LISA - LIA Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. - El manual de instrucciones es parte integrante del producto. - O Manual de Instruções faz parte integrante do produto. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Radiocommande d éclairage

Radiocommande d éclairage Radiocommande d éclairage 0 0. INTRODUCTION Permet d allumer à distance les lampes d un parc, d une allée, d une terrasse, d une piscine, d un jardin, d un bassin, d un arbre de noël... CONTIENT : télécommande

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350 User s guide Logitech Wireless Keyboard K350 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Français Installation, 4 Fonctions et dépannage, 15 Nederlands Set-up, 4 Ελληνικά Εγκατάσταση, 4 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR601UMIX (60cm) AKR801UMIX (80cm) Concealed Undermount Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR601UMIX (60cm) AKR801UMIX (80cm) Concealed Undermount Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you INSTRUCTIONS FOR USE AKR601UMIX (60cm) AKR801UMIX (80cm) Concealed Undermount Rangehood Let our 100 years of experience do the thinking for you WARNING! Accessible parts of the hood may become hot when

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

SmartNeedle Monitor Instructions For Use

SmartNeedle Monitor Instructions For Use English/Instructions for Use... 1 Nederlands/Gebruiksaanwijzing... 2 Deutch/Gebrauchsanweisung... 4 Eλληvικά/Oδηγίες Χρήσης... 5 Español/Instrucciones de uso... 7 Svenska/Bruksanvisning... 8 Français /Mode

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 600 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH GENERAL SAFETY PRECAUTION USE AND MAINTENANCE INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH GENERAL SAFETY PRECAUTION USE AND MAINTENANCE INSTALLATION INSTRUCTIONS Cooker Hood Dunstabzugshaube DLP 1840 X Gebrauchsanweisung Fig.1 B Fig.2 200 57 247 = = 62 174 257 273 494 521 285 525-705 Fig.3 F 90 G M 2 ENGLISH GB GENERAL Carefully read the following important information

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Ref. / Cod. / Κωδ. 477207 FR NL IT GR ES PT Notice d utilisation de la radio de chantier Instructies radio website Istruzioni Radio Cantiere Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Manual de instrucciones para radio

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION BS3350 Anleitung...3 19 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 19 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 NUTID PT ES GR NL MWC6 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 8 Uso diário 8 Limpeza e manutenção 19 Informações

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79

User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79 500 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης Τα θέματά μας είναι : - Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης - ιάστημα Νατάσα & Θοδώρης - Το σώμα του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

AMPOULES LED WELTICO RAINBOW POWER 1600

AMPOULES LED WELTICO RAINBOW POWER 1600 63503 AMPOULES LED WELTICO Spécifications techniques : - Ampoule à LEDs couleurs de puissances de type PAR56. - Alimentation standard : 12 V AC. - Durée de vie (LED) :~ 25 000 heures. Modèle : 1600 lumens

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Wetterstation»i@sky«Weather Station Station météorologique

Wetterstation»i@sky«Weather Station Station météorologique H O M E & L I V I N G Wetterstation»i@Sky«Weather météorologique Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions

Διαβάστε περισσότερα