GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRAMMATICAAL OVERZICHTJE"

Transcript

1 GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1

2 Grammaticaal overzichtje pag. 2

3 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά accusatief τόν τήν τό τούς τάς τά genitief τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν datief τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς Enkele opmerkingen over het gebruik van het bepaald lidwoord. 1. Soms heeft dit lidwoord de waarde van een reflexief bezittelijk voornaamwoord, als uit de context de betekenis voldoende blijkt. bv. Ἕκαστος θαυμάζει τὰ τέκνα. Ieder bewondert zijn (eigen) kinderen. 2. Nadrukkelijker dan τὰ μέγιστα δῶρα is: τὰ δῶρα τὰ μέγιστα. 3. Het lidwoord kan ook een bijwoord substantiveren, of een voorzetseluitdrukking, of een infinitief. bv. τὸ νῦν de tegenwoordige tijd, de tijd van nu τὰ ἐν τῇ μάχῃ de gebeurtenissen in de strijd τὸ βλέπειν het kijken 4. Dikwijls komt de bijvoeglijke bepaling tussen het lidwoord en zijn substantief te staan. bv. οἱ τῶν Ἀθηναίων ἄγγελοι de gezanten van de Atheners 5. Het ND-gezegde heeft doorgaans geen lidwoord. bv. Ἡ νίκη τελευτὴ τοῦ πολέμου ἐστίν. De overwinning is het einde van de oorlog. 6. Oorspronkelijk was het bepaald lidwoord een aanwijzend voornaamwoord. Die aanwijzende betekenis is nog behouden in de volgende combinaties: - ὁ δέ... deze (nu, echter) - ὁ μέν... ὁ δέ de ene de andere De naamval van dit zelfstandig gebruikt lidwoord wordt bepaald door de functie ervan in de zin. 7. Een substantief in combinatie met een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord heeft een lidwoord waar we dit vanuit het Nederlands niet verwachten. bv. ὁ σὸς πατήρ jouw vader ὅδε ὁ ἄνθρωπος deze mens Grammaticaal overzichtje pag. 3

4 2. HET NAAMWOORD 2.1 SAMENVATTING KLASSE 1 -η -α stam op -ι -ε -ρ -α / -η πολίτης αι ην ας ου ων ῃ αις τιμή αι ην ας ης ων ῃ αις θύρα αι αν ας ας ων ᾳ αις θάλαττα αι αν ας ης ων ῃ αις δοῦλος οι ον ους ου ων ῳ οις ὁδός δῶρον α ον α ου ων ῳ οις ἄδικος -ος -ον ἀγαθός -η -ον νέος -α -ον KLASSE 2 GEMENGDE KLASSE ῥήτωρ ορ-α ος ι ορ- ες ας ων σι(ν) ἐλπίς σῶμα τ- α σῶμα τ- α τ-ος τ- ων τ-ι σι(ν) ἄφρων -ων -ον alle participia op -ων, -ας, -εις, -ους, -υς. ook πᾶς, πᾶσα, πᾶν εἷς, μία, ἕν tweestammige substantieven ἱππεύς εις εα εας εως εων ει ευσι(ν) πόλις εις ιν εις εως εων ει εσι(ν) GEMENGDE KLASSE ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ contracte substantieven ἄνθος η ἀληθής, -ης, -ες ἄνθος η ους ων ει εσι(ν) mann. vrouwelijk onzijdig mann. = vr. gekleurd gedeelte = adjectieven Grammaticaal overzichtje pag. 4

5 Grammaticaal overzichtje pag. 5

6 Eerste verbuiging 2.2 DE EERSTE KLASSE: SUBSTANTIEVEN vrouwelijk 1 nom. ἡ τιμή mv. αἱ τιμαί acc. τὴν τιμήν τὰς τιμάς gen. τῆς τιμῆς τῶν τιμῶν dat. τῇ τιμῇ ταῖς τιμαῖς voc. ὦ τιμή ὦ τιμαί nom. ἡ θύρα mv. αἱ θύραι acc. τὴν θύραν τὰς θύρας gen. τῆς θύρας τῶν θυρῶν dat. τῇ θύρᾳ ταῖς θύραις voc. ὦ θύρα ὦ θύραι nom. ἡ θάλαττα mv. αἱ θάλατται acc. τὴν θάλατταν τὰς θαλάττας gen. τῆς θαλάττης τῶν θαλαττῶν dat. τῇ θαλάττῃ ταῖς θαλάτταις voc. ὦ θάλαττα ὦ θάλατται Θύρα (met de stam op ι, ε of ρ) heeft dezelfde uitgangen als τιμή, maar -α in de plaats van -η in het vrouwelijk enkelvoud. Het enkelvoud van θάλαττα is een mengvorm van beide: nom. en acc. gaan mee met θύρα, gen. en dat. sluiten aan bij τιμή. mannelijk nom. ὁ πολίτης mv. οἱ πολῖται acc. τὸν πολίτην τοὺς πολίτας gen. τοῦ πολίτου τῶν πολιτῶν dat. τῷ πολίτῃ τοῖς πολίταις voc. ὦ πολῖτα ὦ πολῖται Tweede verbuiging mannelijk 2 nom. ὁ δοῦλος mv. οἱ δοῦλοι acc. τὸν δοῦλον τοὺς δούλους gen. τοῦ δούλου τῶν δούλων dat. τῷ δούλῳ τοῖς δούλοις voc. ὦ δοῦλε ὦ δοῦλοι onzijdig nom. τὸ δῶρον mv. τὰ δῶρα acc. τὸ δῶρον τὰ δῶρα gen. τοῦ δώρου τῶν δώρων dat. τῷ δώρῳ τοῖς δώροις voc. ὦ δῶρον ὦ δῶρα 1 In de tabellen wordt de vocatief enkel gegeven als ze niet gelijk is aan de nominatief. 2 Een klein aantal substantieven die δοῦλος volgen, zijn vrouwelijk. bv. ἡ ὁδός Grammaticaal overzichtje pag. 6

7 2.3 DE EERSTE KLASSE: ADJECTIEVEN Het model ἀγαθός mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά accusatief ἀγαθόν ἀγαθήν ἀγαθόν ἀγαθούς ἀγαθάς ἀγαθά genitief ἀγαθοῦ ἀγαθῆς ἀγαθοῦ ἀγαθῶν ἀγαθῶν ἀγαθῶν datief ἀγαθῷ ἀγαθῇ ἀγαθῷ ἀγαθοῖς ἀγαθαῖς ἀγαθοῖς vocatief ἀγαθέ ἀγαθή ἀγαθόν ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά Het model νέος mv. m. v. o. m. v. o. nominatief νέος νέα νέον νέοι νέαι νέα accusatief νέον νέαν νέον νέους νέας νέα genitief νέου νέας νέου νέων νέων νέων datief νέῳ νέᾳ νέῳ νέοις νέαις νέοις vocatief νέε νέα νέον νέοι νέαι νέα Νέος (met stam op op ι, ε of ρ) wordt verbogen zoals ἀγαθός, maar heeft in het vrouwelijk enkelvoud -α in de plaats van -η. Opmerkingen Vele samengestelde adjectieven volgen wel ἀγαθός, maar hebben geen aparte uitgangen in het vrouwelijk. Hun model is ἄδικος, -ος, -ον. Πολύς (stam: πολλ-) en μέγας (stam: μεγαλ-) volgen de verbuiging van ἀγαθός. Afwijkende vormen zijn: - de nom. m. (πολύς en μέγας) (cf. paspoort) - de acc. m. (πολύν en μέγαν) - nom./acc. o. (πολύ en μέγα) (cf. paspoort) Grammaticaal overzichtje pag. 7

8 De basismodellen 2.4 DE TWEEDE KLASSE: SUBSTANTIEVEN m./v. onz. mv. mv. nom. ῥήτωρ ῥήτορ-ες σῶμα σώματ-α acc. ῥήτορ-α ῥήτορ-ας σῶμα σώματ-α gen. ῥήτορ-ος ῥητόρ-ων σώματ-ος σωμάτ-ων dat. ῥήτορ-ι ῥήτορ-σι(ν) σώματ-ι σώμα-σι(ν) voc. ῥῆτορ ῥήτορ-ες σῶμα σώματ-α De nom. van de mannelijke en vrouwelijke substantieven wordt gevormd door: - ofwel door toevoeging van -σ- bij de stam zoals bij ἔλπιδ-ς - ofwel door verlenging van de stamklinker zoals bij ῥήτωρ (stam: ῥητορ-) Bij de substantieven die het model ῥήτωρ volgen, vraagt de dat. mv. bijzondere aandacht: - β/π/φ + σι ψι bv.: ὁ Ἄραψ, Ἄραβος Ἄραψι - γ/κ/χ + σι ξι bv.: ἡ γυνή, γυναικός γυναιξί - ν/δ/τ/θ + σ σι bv.: ὁ φυγάς, φυγάδος φυγάσι - αντ/εντ/οντ/υντ + σι ασι/εισι/ουσι/υσι verlenging van de klinker na wegvallen van -ντ- voor -σbv.: ὁ ἄρχων, ἄρχοντος ἄρχουσι De tweestammige substantieven nom. ὁ ἱππεύς mv. οἱ ἱππεῖς acc. τὸν ἱππέα τοὺς ἱππέας gen. τοῦ ἱππέως τῶν ἱππέων dat. τῷ ἱππεῖ τοῖς ἱππεῦσι(ν) voc. ὦ ἱππεῦ ὦ ἱππεῖς nom. ἡ πόλις mv. αἱ πόλεις acc. τὴν πόλιν τὰς πόλεις gen. τῆς πόλεως τῶν πόλεων dat. τῇ πόλει ταῖς πόλεσι(ν) voc. ὦ πόλι ὦ πόλεις De tweestammige substantieven kennen een stamverandering: stam ἱππευ- naast ἱππε-, stam πολι- naast πολε-. Daarnaast komen enkele contracties voor. De nom. wordt gevormd door toevoeging van -σ- bij de stam. De contracte substantieven. nom. τὸ ἄνθος zuivere stam acc. τὸ ἄνθος zuivere stam gen. τοῦ ἄνθους contractie van ἀνθεσ-ος (σ valt uit) dat. τῷ ἄνθει contractie van ἀνθεσ-ι (σ valt uit) nom. mv. τὰ ἄνθη contractie van ἀνθεσ-α (σ valt uit) acc. τὰ ἄνθη contractie van ἀνθεσ-α (σ valt uit) gen. τῶν ἀνθῶν contractie van ἀνθεσ-ων (σ valt uit) dat. τοῖς ἄνθεσι(ν) contractie van ἀνθεσ-σι (σ valt uit) Grammaticaal overzichtje pag. 8

9 2.5 DE TWEEDE KLASSE: ADJECTIEVEN Het basismodel mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἄφρων ἄφρων ἄφρον ἄφρονες ἄφρονες ἄφρονα accusatief ἄφρονα ἄφρονα ἄφρον ἄφρονας ἄφρονας ἄφρονα genitief ἄφρονος ἄφρονος ἄφρονος ἀφρόνων ἀφρόνων ἀφρόνων datief ἄφρονι ἄφρονι ἄφρονι ἄφροσι(ν) ἄφροσι(ν) ἄφροσι(ν) vocatief ἄφρον ἄφρον ἄφρον ἄφρονες ἄφρονες ἄφρονα De contracte adjectieven mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἀληθής ἀληθής ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθεῖς ἀληθῆ accusatief ἀληθῆ ἀληθῆ ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθεῖς ἀληθῆ genitief ἀληθοῦς ἀληθοῦς ἀληθοῦς ἀληθῶν ἀληθῶν ἀληθῶν datief ἀληθεῖ ἀληθεῖ ἀληθεῖ ἀληθέσι(ν) ἀληθέσι(ν) ἀληθέσι(ν) vocatief ἀληθές ἀληθές ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθεῖς ἀληθῆ De nom. m./v. van ἄφρων en van ἀληθής wordt gevormd door verlenging van de stamklinker. De nom. o. van ἄφρων en van ἀληθής wordt gevormd door de zuivere stam. Grammaticaal overzichtje pag. 9

10 2.6 DE GEMENGDE KLASSE: ADJECTIEVEN Het actieve participium presens mv. m. v. o. m. v. o. nominatief λύ-ων λύ-ουσα λῦ-ον λύ-οντες λύ-ουσαι λύ-οντα accusatief λύ-οντα λύ-ουσαν λῦ-ον λύ-οντας λυ-ούσας λύ-οντα genitief λύ-οντος λυ-ούσης λύ-οντος λυ-όντων λυ-ουσῶν λυ-όντων datief λύ-οντι λυ-ούσῃ λύ-οντι λύ-ουσι(ν) λυ-ούσαις λύ-ουσι(ν) De nom./acc. o. wordt gevormd door de zuivere stam: λυοντ- (eind-τ valt weg). De nom. m. wordt gevormd door verlenging van de stamklinker (eind-τ valt weg). De nom. v. komt van stam + σα: λυοντ-σα (-ντ-valt uit voor -σ-, verlenging tot -ου-). De dat. m./o. mv. komt van stam + σι: λυοντ-σι (-ντ-valt uit voor -σ-, verlenging tot -ου-). Πᾶς en zijn samenstellingen mv. m. v. o. m. v. o. nominatief πᾶς πᾶσα πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα accusatief πάντα πᾶσαν πᾶν πάντας πάσας πάντα genitief παντός πάσης παντός πάντων πασῶν πάντων datief παντί πάσῃ παντί πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν) Het telwoord εἷς en zijn samenstelling οὐδείς m. v. o. m. v. o. nominatief εἷς μία ἕν nominatief οὐδείς οὐδεμία οὐδέν accusatief ἕνα μίαν ἕν accusatief οὐδένα οὐδεμίαν οὐδέν genitief ἑνός μιᾶς ἑνός genitief οὐδενός οὐδεμιᾶς οὐδενός datief ἑνί μιᾷ ἑνί datief οὐδενί οὐδεμιᾷ οὐδενί Het model ἡδύς mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ ἡδεῖς ἡδεῖαι ἡδέα accusatief ἡδύν ἡδεῖαν ἡδύ ἡδεῖς ἡδείας ἡδέα genitief ἡδέος ἡδείας ἡδέος ἡδέων ἡδειῶν ἡδέων datief ἡδεῖ ἡδείᾳ ἡδεῖ ἡδέσι(ν) ἡδείαις ἡδέσι(ν) Grammaticaal overzichtje pag. 10

11 2.7 DE TRAPPEN VAN VERGELIJKING VAN ADJECTIEVEN Vorming stellende trap comparatief superlatief adjectief zoals in de woordenlijst stam van adjectief (eventueel gewijzigd) + -τερος, -α, -ον verbogen zoals νέος, -α, -ον stam van adjectief (eventueel gewijzigd) + -τατος, -η, -ον verbogen zoals ἀγαθός, -η, -ον bv. μικρός ἄξιος εὐδαίμων ἀληθής βαρύς μικρότερος ἀξιώτερος εὐδαιμονέστερος ἀληθέστερος βαρύτερος μικρότατος ἀξιώτατος εὐδαιμονέστατος ἀληθέστατος βαρύτατος onregelmatige comparatief op -(ι)ων, -(ι)ων, -(ι)ον verbogen zoals ἄφρων, -ων, -ον onregelmatige superlatief op ιστος, -η, -ον verbogen zoals ἀγαθός, -η, -ον o.a. ἀγαθός κακός καλός μέγας ὀλίγος πολύς ἀμείνων βελτίων κρείττων κακίων ἥττων καλλίων μείζων ἐλάττων πλείων ἄριστος βέλτιστος κράτιστος κάκιστος ἥκιστος κάλλιστος μέγιστος ἐλάχιστος πλεῖστος Betekenis en gebruik De comparatief wordt ofwel weergegeven met - -er dan (in een vergelijking), ofwel met - nogal, al te, tamelijk Wanneer de comparatief in een vergelijking wordt gebruikt, wordt de functie van het tweede lid van de vergelijking (met de rol vergelijking/ongelijkheid ) als volgt geconstrueerd: - ofwel ἤ + tweede lid in dezelfde naamval als eerste lid; bv. Κρείττονές εἰσιν ἢ οἱ πολέμιοι. - ofwel zonder ἤ, in de genitief. bv. Κρείττονές εἰσιν τῶν πολεμίων. De weergave van de superlatief verschilt naargelang er een lidwoord bij staat of niet. - met lidwoord: de/het ste In dat geval staat er ook dikwijls een genitief bij met de functie van BVB en de rol geheel. bv. ὁ μικρότατος τῶν πολεμίων - zonder lidwoord: zeer bv. Μικρότατός ἐστιν. Grammaticaal overzichtje pag. 11

12 3. HET VOORNAAMWOORD 3.1 PERSOONLIJKE EN BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN Het niet-reflexieve persoonlijke voornaamwoord (= zelfstandig) eerste persoon nom. ἐγώ ik mv. ἡμεῖς wij acc. ἐμέ, με mij, me ἡμᾶς ons gen. ἐμοῦ, μου van mij; mijn ἡμῶν van ons; onze dat. ἐμοί, μοι aan (...) mij, me ἡμῖν aan ( ) ons tweede persoon nom. σύ jij, je, u mv. ὑμεῖς jullie, u acc. σέ, σε jou, je, u ὑμᾶς jullie, u gen. σοῦ, σου van jou,u; jouw ὑμῶν van jullie, u; jullie dat. σοῖ, σοι aan (...) jou; u ὑμῖν aan ( ) jullie, u derde persoon m. v. o. m. v. o. nom hij zij het acc. αὐτόν αὐτήν αὐτό hem haar het gen. αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ van hem; zijn dat. αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ aan ( ) hem van haar; haar aan ( ) haar ervan; zijn eraan ( ) mv. m. v. o. m. v. o. nom zij, ze zij, ze ze acc. αὐτούς αὐτάς αὐτά hen, ze hen, ze ze gen. αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν van hen; hun van hen; hun ervan; hun dat. αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς aan ( ) hen aan ( ) hen eraan ( ) In de nominatief wordt het persoonlijke voornaamwoord alleen gebruikt in geval van nadruk. Om met nadruk het onderwerp in de derde persoon te vermelden (bv. dié daar, niet ik), doet het Grieks een beroep op een aanwijzend voornaamwoord, omdat αὐτός in de nominatief niet gebruikt wordt als persoonlijk voornaamwoord. Grammaticaal overzichtje pag. 12

13 3.1.2 Het reflexieve persoonlijke voornaamwoord (= zelfstandig) enkelvoud 1 e pers. 2 e pers. 3 e pers. me, mezelf je, jezelf zich, zichzelf accusatief ἐμαυτόν, ήν σ(ε)αυτόν, ήν ἑαυτόν, ήν of αὑτόν, ήν genitief ἐμαυτοῦ, ῆς σ(ε)αυτοῦ, ῆς ἑαυτοῦ, ῆς of αὑτοῦ, ῆς datief ἐμαυτῷ, ῇ σ(ε)αυτῷ, ῇ ἑαυτῷ, ῇ of αὑτῷ, ῇ meervoud 1 e pers. 2 e pers. 3 e pers. ons, onszelf jullie, jullie zelf zich, zichzelf accusatief ἡμᾶς αὐτούς, άς ὑμᾶς αὐτούς, άς ἑαυτούς, άς of αὑτούς, άς genitief ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ἑαυτῶν, ῶν of αὑτων, ῶν datief ἡμῖν αὐτοῖς, αῖς ὑμῖν αὐτοῖς, αῖς ἑαυτοῖς, αῖς of αὑτοῖς, αῖς Het bezittelijke voornaamwoord (= bijvoeglijk) ἐμός, η, ον = mijn ἡμέτερος, α, ον = onze, ons σός, η, ον = jouw ὑμέτερος, α, ον = jullie, uw Het gebruik van αὐτός: samenvatting na lidwoord: bijv. of zelfst. dezelfde, hetzelfde bv. ὁ αὐτὸς (ἀνήρ) = dezelfde (man) niet na lidwoord: bijvoeglijk zelf bv. αὐτὸς ὁ ἀνήρ = de man zelf zelfstandig in acc., gen., dat.: gebruikt als pers. vnw. voor de 3 de persoon. Grammaticaal overzichtje pag. 13

14 3.2 VRAGENDE, AANWIJZENDE, BETREKKELIJKE EN ONBEPAALDE VNW Overzicht vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald direct indirect bepaald onbepaald τίς; = wie? ὅστις = wie τίς = wie ὅδε = deze οὗτος = die ἐκεῖνος = die ὅς = die ὅστις = al wie τις = iemand Zowel naar vorm als naar betekenis staan ze nauw in verband met elkaar. Daarom noemt men ze ook: de correlatieve voornaamwoorden. Hun verbuiging en gebruik vind je op de volgende bladzijden. Een aparte groep vormen de volgende correlatieve adjectieven van kwaliteit en kwantiteit. ποῖος; πόσος; πόσοι; vragend aanwijzend betrekkelijk = hoedanig? τοιόσδε = zodanig οἷος = (zodanig) als τοιοῦτος = zodanig = hoe groot? τοσοῦτος = zo groot ὅσος = (zo groot) als = hoeveel? τοσοῦτοι = zoveel ὅσοι = (zoveel) als Τοιόσδε wordt verbogen zoals ὅδε. Meestal verwijst het naar wat onmiddellijk volgt. bv. ποιεῖ τοιάδε... = hij handelt als volgt Τοιοῦτος en τοσοῦτος / τοσοῦτοι worden verbogen zoals οὗτος, maar dan zonder de begin-τ. In tegenstelling tot τοιόσδε verwijst τοιοῦτος meestal naar wat voorafging. bv? τοιαῦτα ἔλεγε = dat waren zo ongeveer zijn woorden Alle overige correlatieve adjectieven worden verbogen zoals ἀγαθός en νέος. Grammaticaal overzichtje pag. 14

15 3.2.2 Vragende voornaamwoorden Direct vragend: τίς = wie?, wat? welk? πότερος = wie van beide? wat van beide? welke van beide? De verbuiging van τίς: mv. m. v. o. m. v. o. nominatief τίς τίς τί τίνες τίνες τίνα accusatief τίνα τίνα τί τίνας τίνας τίνα genitief τίνος τίνος τίνος τίνων τίνων τίνων datief τίνι τίνι τίνι τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν) Indirect vragend: τίς of ὅστις = wie, wat welk ὁπότερος, α, ον = wie van beide, wat van beide welke van beide De verbuiging van ὅστις = het betrekkelijke ὅς + het onbepaalde τις: mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ὅστις ἥτις ὅ τι οἵτινες αἵτινες ἅττα (!) accusatief ὅντινα ἥντινα ὅ τι οὕστινας ἅστινας ἅττα (!) genitief ὅτου (!) ἧστινος ὅτου (!) ὧντινων ὧντινων ὧντινων datief ὅτῳ (!) ᾗτινι ὅτῷ (!) οἷστισι(ν) αἷστισι(ν) οἷστισι(ν) Aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden De verbuiging van ὅδε = lidwoord + -δε De verbuiging van οὕτος: mv. m. v. o. m. v. o. nominatief οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα accusatief τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα genitief τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων datief τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις Merk op: οὗτος begint met een spiritus asper of een τ- zoals het lidwoord. οὗτος heeft de tweeklank -αυ- in de eerste lettergreep als de tweede lettergreep een -η- of een -α- bevat. De verbuiging van ἐκεῖνος: zoals ἀγαθός, maar met nom./acc. o. op -o. Grammaticaal overzichtje pag. 15

16 Betekenis van de aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden aanwijzende betekenis: ὅδε = deze hier (bij mij) οὗτος = die daar (bij jou) ἐκεῖνος = die daar (bij hem) verwijzende betekenis: ὅδε verwijst naar wat onmiddellijk volgt οὗτος bv. ἔλεγε τάδε. verwijst naar wat onmiddellijk voorafgaat bv. Ταῦτα ἔλεγε οὗτος ἐκεῖνος verwijst naar datgene waarover de tekst gaat verwijst naar wat erbij gehaald wordt, ter vergelijking of als tegenstelling οὗτος kan bovendien, als antecedent, binnen de zin verwijzen naar een betrekkelijk voornaamwoord Betrekkelijke voornaamwoorden Bepaald betrekkelijk: ὅς =, die verbuiging: mv. Merk op: m. v. o. m. v. o. Het betrekkelijk vnw. heeft enkele nominatief ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ overlappende vormen met het lidwoord: accusatief ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ ὅ, ἥ, οἵ, αἵ genitief οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν Toch kun je het onderscheid zien: datief ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς bij het lidw. hebben die vormen geen accent. gebruik: geslacht en getal worden bepaald door het antecedent; naamval wordt bepaald door de functie in de betrekkelijke zin. Onbepaald betrekkelijk: ὅστις = al wie, wie ook verbuiging: zoals het indirect vragend voornaamwoord (zie p.14) gebruik: het onbepaald betrekkelijk voornaamwoord heeft geen antecedent Onbepaalde voornaamwoorden en adjectieven τις = iemand (zelfstandig), een of ander (bijvoeglijk) De verbuiging van het onbepaalde τις is gelijk aan die van het vragende τίς (zie p.14), maar het onbepaalde τις heeft nooit een accent op de eerste lettergreep. Tot de onbepaalde adjectieven worden gerekend: ἕκαστος, η, ον ieder, elk verbogen zoals ἀγαθός ἄλλος, η, ο (een) ander verbogen zoals ἀγαθός ἕτερος, α, ον een van beiden verbogen zoals νέος (ὁ) ἕτερος (μεν)... (ὁ) ἕτερος (δέ) de een de ander οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν niemand verbogen zoals εἷς πάντες, πᾶσαι, πάντα alle(n) Grammaticaal overzichtje pag. 16

17 4. HET BIJWOORD 4.1 BIJWOORDEN AFGELEID VAN ADJECTIEVEN Het bijwoord is een onveranderlijk woord dat een werkwoord, een adjectief of een ander bijwoord bepaalt. De bijwoorden die gebouwd zijn op basis van adjectieven, eindigen op -ως. Die vorm bekom je door de uitgang -ων van de genitief meervoud te vervangen door -ως. Deze bijwoorden hebben dezelfde betekenis als het adjectief waarvan ze afgeleid zijn. bv. ἄδικος, ος, ον gen. mv.: ἀδίκων bijwoord: ἀδίκως Πράττουσιν ἀδίκως. Ze handelen onrechtvaardig. De comparatief van dergelijke bijwoorden is gelijk aan de acc. o. van de comparatief van het overeenkomstige adjectief. bv. Πράττουσιν ἀδικώτερον. Ze handelen onrechtvaardiger. De superlatief van dergelijke bijwoorden is gelijk aan de acc. o. mv. van de superlatief van het overeenkomstige adjectief. bv. Πράττουσιν ἀδικώτατα. Ze handelen zeer onrechtvaardig. 4.2 CORRELATIEVE BIJWOORDEN wijze vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald direct indirect bepaald onbepaald ὅπως ὥδε / οὕτως ὥς ὅπως hoe zo, als hoe ook πῶς; hoe? πως op een of andere wijze tijd πότε; wanneer? ὁπότε wanneer τότε toen ὅτε, wanneer ὁπότε wanneer ook ποτε eens, ooit plaats πόθεν; vanwaar? ὁπόθεν vanwaar ἐνθένδε / ἐντεῦθεν vanhier / vandaar ὅθεν, vanwaar ὁπόθεν vanwaar ook ποθεν ergens vandaan ποῦ; waar? ὅπου waar ἐνθάδε / ἐνταῦθα / ἐκεῖ hier / daar / daar οὗ, waar ὅπου waar ook που ergens ποῖ; waarheen? ὅποι waarheen ἐνθάδε / ἐνταῦθα / ἐκεῖ hierheen / daarheen οἷ, waarheen ὅποι waarheen ook ποι ergens heen Let op de beginletters: Let op de suffixen: πο- (met accent) is vragend, πο- (zonder accent) is onbepaald, ὁπο- is indirect vragend of onbepaald betrekkelijk. -ως voor wijze, -οτε voor tijd, -θεν voor de plaats waarvandaan, -ου voor de plaats waar, -οι voor de plaats waarheen. De cursief aangegeven vormen kun je aan de hand van die kenmerken gemakkelijk zelf afleiden. Grammaticaal overzichtje pag. 17

18 5. HET WERKWOORD 5.1 HET AUGMENT: SYLLABISCH EN TEMPOREEL Bij werkwoorden die met een medeklinker beginnen, zorgt de toevoeging van het augment voor een extra lettergreep of syllabe. Daarom spreken we van een syllabisch augment, bv. ἔ-λυ-ον. Bij werkwoorden die met een klinker beginnen, doet zich een verlenging voor van de beginklinker. Dit leidt niet tot een extra lettergreep. We spreken dan ook niet van een syllabisch augment, maar van een temporeel augment. Hoe ziet zo n verlening eruit? α, ε, η wordt η ο, ω wordt ω ι blijft ι αι, ει wordt ῃ οι wordt ῳ υ blijft υ αυ, ευ wordt ηυ Maar: εἶχον van ἔχειν (ik had), ἑώρων van ὁρᾶν (ik zag) Samengestelde werkwoorden krijgen het augment tussen het voorvoegsel en de eigenlijke stam. bv. εἰσ-ῆγον van εἰσ-άγειν (ik voerde naar) De meeste voorvoegsels ondergaan wel een verandering: - als de laatste letter een klinker is, valt die weg bv. ἀπ-έ-βαλλον van ἀπο-βάλλειν (ik wierp weg) - maar er zijn ook andere verschijnselen, zoals: bv. περι-έ-μενον van περι-μένειν (ik wachtte af) προύβαινον van προ-βαίνειν (ik trad naar voren) 5.2 MEDIALE VORM EN DEPONENTE WERKWOORDEN Naast het actief en het passief heeft een Grieks werkwoord ook een derde vorm: de mediale vorm of kortweg het medium. Het medium staat tussen het actief en het passief in vandaar ook de naam. In het presens ziet het eruit als het passief, maar de betekenis van die mediale vorm benadert die van het actief. Werkwoorden die hun actieve vorm aflegden (de-ponere), omdat de betekenis van hun mediale vorm meer en meer gelijk werd aan die van het actief, noemen we deponente werkwoorden of kortweg deponentia. Hun mediale vormen zien er uit als het passief, maar ze hebben een louter actieve betekenis. De woordenlijst zet je op weg. bv. βούλεσθαι = willen γίγνεσθαι = ontstaan, gebeuren ἀποκρίνεσθαι = antwoorden Een deponent werkwoord determineren we als volgt: bv. εὔχομαι = van εὔχεσθαι, wensen; M. ind. pres. 1 αἰσθάνεσθαι = van αἰσθάνεσθαι, merken; M. inf. pres. Door hun actieve betekenis krijgen deponente werkwoorden ook een imperatief. bv. μάχεσθαι imper. : μάχου imper. mv.: μάχεσθε Bij een deponent werkwoord kan een (lijdend) voorwerp staan, maar is een handelende persoon uitgesloten; bij een passieve werkwoordsvorm kan een handelende persoon staan, maar is een (lijdend) voorwerp uitgesloten. Grammaticaal overzichtje pag. 18

19 5.3 THEMATISCHE WERKWOORDEN: HET MODEL λύειν Thematische werkwoorden zijn werkwoorden met een themavocaal (= bindklinker) in presens en imperfectum. actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 λύ-ω λύ-ειν m. λύ-ων 2 λύ-ει-ς λῦ-ε λύ-ο-ντ-ος 3 λύ-ει v. λύ-ουσ-α 1 mv. λύ-ο-μεν mv. λυ-ούσ-ης 2 mv. λύ-ε-τε λύ-ε-τε o. λῦ-ον 3 mv. λύ-ου-σι(ν) λύ-ο-ντ-ος imperfectum 1 ἔ-λυ-ο-ν 2 ἔ-λυ-ε-ς 3 ἔ-λυ-ε(ν) 1 mv. ἐ-λύ-ο-μεν 2 mv. ἐ-λύ-ε-τε 3 mv. ἔ-λυ-ο-ν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 λύ-ο-μαι λύ-ε-σθαι m. λυ-ό-μεν-ος 2 λύ-ῃ λύ-ου λυ-ο-μέν-ου (uit λυ-ε-σαι) v. λυ-ο-μέν-η 3 λύ-ε-ται λυ-ο-μέν-ης 1 mv. λυ-ό-μεθα mv. o. λυ-ό-μεν-ον 2 mv. λύ-ε-σθε λύ-ε-σθε λυ-ο-μέν-ου 3 mv. λύ-ο-νται imperfectum 1 ἐ-λυ-ό-μην 2 ἐ-λύ-ου (uit ἐ-λυ-ε-σο) 3 ἐ-λύ-ε-το 1 mv. ἐ-λυ-ό-μεθα 2 mv. ἐ-λύ-ε-σθε 3 mv. ἐ-λύ-ο-ντο 1. Actief, mediaal, passief = vormen van het werkwoord Indicatief, imperatief, infinitief, participium = wijzen van het werkwoord Presens, imperfectum = tijden van het werkwoord 2. Bestanddelen van de indicatief presens: stam + bindklinker(s) + primaire uitgangen Bestanddelen van de indicatief imperfectum: augment + stam + bindklinker(s) + secundaire uitgangen 3. De actieve primaire uitgangen zijn: -, -ς, - -μεν, -τε, -σι(ν) De actieve secundaire uitgangen zijn: -ν, -ς, - -μεν, -τε, -ν De mediaal-passieve primaire uitgangen zijn: -μαι, -σαι, -ται -μεθα, -σθε, -νται De mediaal-passieve secundaire uitgangen zijn: -μην, -σο, -το -μεθα, -σθε, -ντο Grammaticaal overzichtje pag. 19

20 5.4 THEMATISCHE WERKWOORDEN: CONTRACTA VOLGENS τιμᾶν actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τιμῶ τιμᾶν m. τιμῶν 2 τιμᾷς τίμα τιμῶντος 3 τιμᾷ v. τιμῶσα 1 mv. τιμῶμεν mv. τιμώσης 2 mv. τιμᾶτε τιμᾶτε o. τιμῶν 3 mv. τιμῶσι(ν) τιμῶντος imperfectum 1 ἐτίμων 2 ἐτίμας 3 ἐτίμα 1 mv. ἐτιμῶμεν 2 mv. ἐτιμᾶτε 3 mv. ἐτίμων mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τιμῶμαι τιμᾶσθαι m. τιμώμενος 2 τιμᾷ τιμῶ τιμωμένου 3 τιμᾶται v. τιμωμένη 1 mv. τιμώμεθα mv. τιμωμένης 2 mv. τιμᾶσθε τιμᾶσθε o. τιμώμενον 3 mv. τιμῶνται τιμωμένου imperfectum 1 ἐτιμώμην 2 ἐτιμῶ 3 ἐτιμᾶτο 1 mv. ἐτιμώμεθα 2 mv. ἐτιμᾶσθε 3 mv. ἐτιμῶντο Contractieregels: De eindklinker van de stam versmelt met de bindklinkers die erop volgen. Dat gebeurt als volgt: α + ο-klank = ω α + ε-klank = α ι wordt iota subscriptum N.B. Bij ζῆν, leven, en χρῆσθαι, gebruiken, gaat de stam niet uit op -α, maar op -η. Deze werkwoorden worden vervoegd zoals τιμᾶν, maar overal waar τιμᾶν een -α heeft, verschijnt hier een η. Grammaticaal overzichtje pag. 20

21 5.5 THEMATISCHE WERKWOORDEN: CONTRACTA VOLGENS ποιεῖν actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ποιῶ ποιεῖν m. ποιῶν 2 ποιεῖς ποίει ποιοῦντος 3 ποιεῖ v. ποιοῦσα 1 mv. ποιοῦμεν mv. ποιούσης 2 mv. ποιεῖτε ποιεῖτε o. ποιοῦν 3 mv. ποιοῦσι(ν) ποιοῦντος imperfectum 1 ἐποίουν 2 ἐποίεις 3 ἐποίει 1 mv. ἐποιοῦμεν 2 mv. ἐποιεῖτε 3 mv. ἐποίουν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ποιοῦμαι ποιεῖσθαι m. ποιούμενος 2 ποιῇ ποιοῦ ποιουμένου 3 ποιεῖται v. ποιουμένη 1 mv. ποιούμεθα mv. ποιουμένης 2 mv. ποιεῖσθε ποιεῖσθε o. ποιούμενον 3 mv. ποιοῦνται ποιουμένου imperfectum 1 ἐποιούμην 2 ἐποιοῦ 3 ἐποιεῖτο 1 mv. ἐποιούμεθα 2 mv. ἐποιεῖσθε 3 mv. ἐποιοῦντο Contractieregels: De eindklinker van de stam versmelt met de bindklinkers die erop volgen. Dat gebeurt als volgt: ε + ε = ει ε + ο = ου ε + andere klank = andere klank N.B. Als de stam slechts uit één lettergreep bestaat, is er wel een contractie met ε(ι), maar niet met de andere bindklinkers. bv. δέομαι, δέῃ, δεῖται, δεόμεθα, δεῖσθε, δέονται Grammaticaal overzichtje pag. 21

22 5.6 ATHEMATISCHE WERKWOORDEN Opmerkingen bij de athematische werkwoorden Bij de athematische werkwoorden is er in presens en imperfectum geen bindklinker (= themavocaal). Vandaar de benaming. 1. Opbouw van deze werkwoorden: Bestanddelen van de indicatief presens: stam + primaire uitgangen Bestanddelen van de indicatief imperfectum: augment + stam + secundaire uitgangen De actieve primaire uitgangen zijn: -μι, -ς, -σι(ν) -μεν, -τε, -ασι(ν) De actieve secundaire uitgangen zijn: -ν, -ς, - -μεν, -τε, -σαν De mediaal-passieve primaire uitgangen zijn: -μαι, -σαι, -ται -μεθα, -σθε, -νται De mediaal-passieve secundaire uitgangen zijn: -μην, -σο, -το -μεθα, -σθε, -ντο 2. In het presens en imperfectum hebben de athematische werkwoorden twee stammen: een lange en een korte stam. De lange stam wordt alleen gebruikt in de actieve indicatief enkelvoud. - de twee stammen van διδόναι zijn: διδο- en διδω- - de twee stammen van ἱστάναι zijn: ἱστα- en ἱστη- - de twee stammen van τιθέναι zijn: τιθε- en τιθη- - de twee stammen van ἱέναι zijn: ἱε- en ἱη- - de twee stammen van δεικνύναι zijn: δεικνυ- en δεικνυ- 3. De A. ind. pres. 3 mv. ἱστᾶσι(ν) is een samentrekking van ἱστα-ασι(ν). De A. ind. pres. 3 mv. ἱᾶσι(ν) is een samentrekking van ἱα-ασι(ν). Zo n contractie doet zich niet voor bij τιθέναι, διδόναι en δεικνύναι. Daar krijgen we τιθέασι(ν), διδόασι(ν), δεικνύασι(ν). 4. Het actief participium presens van ἱστάναι wordt gevormd en verbogen zoals πᾶς, πᾶσα, πᾶν (stam παντ-). Bij διδόναι wordt dit: διδούς, διδοῦσα, διδόν (stam: διδοντ-). Bij τιθέναι wordt dit: τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν (stam: τιθεντ-). Bij ἱέναι wordt dit: ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν (stam: ἱεντ-). Bij δεικνύναι wordt dit: δεικνύς, δεικνῦσα, δεικνύν (stam: δεικνυντ-). 5. Bij het imperfectum van ἱστάναι en ἱέναι is het augment opgegaan in de beginklinker van de stam. Bij τιθέναι, διδόναι en δεικνύναι is dit augment wel zichtbaar. Daar krijgen we ἐ-τίθη-ν, ἐ-δίδου-ν, ἐ-δεικνυ-ν. 6. De deponente werkwoorden δύνασθαι (kunnen) en ἐπίστασθαι (kunnen, weten) worden vervoegd zoals ἵστασθαι. Grammaticaal overzichtje pag. 22

23 5.6.2 Athematische werkwoorden volgens het model διδόναι, geven actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δίδωμι διδόναι m. διδούς 2 δίδως δίδου διδόντος 3 δίδωσι(ν) v. διδοῦσα 1 mv. δίδομεν mv. διδούσης 2 mv. δίδοτε δίδοτε o. διδόν 3 mv. διδόασι(ν) διδόντος imperfectum 1 ἐδίδουν 2 ἐδίδους 3 ἐδίδου 1 mv. ἐδίδομεν 2 mv. ἐδίδοτε 3 mv. ἐδίδοσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δίδομαι δίδοσθαι m. διδόμενος 2 δίδοσαι δίδοσο διδομένου 3 δίδοται v. διδομένη 1 mv. διδόμεθα mv. διδομένης 2 mv. δίδοσθε δίδοσθε o. διδόμενον 3 mv. δίδονται διδομένου imperfectum 1 ἐδιδόμην 2 ἐδίδοσο 3 ἐδίδοτο 1 mv. ἐδιδόμεθα 2 mv. ἐδίδοσθε 3 mv. ἐδίδοντο Grammaticaal overzichtje pag. 23

24 5.6.3 Athematische werkwoorden volgens het model ἱστάναι, stellen actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵστημι ἱστάναι m. ἱστάς 2 ἵστης ἵστη ἱστάντος 3 ἵστησι(ν) v. ἱστᾶσα 1 mv. ἵσταμεν mv. ἱστάσης 2 mv. ἵστατε ἵστατε o. ἱστάν 3 mv. ἱστᾶσι(ν) ἱστάντος imperfectum 1 ἵστην 2 ἵστης 3 ἵστη 1 mv. ἵσταμεν 2 mv. ἵστατε 3 mv. ἵστασαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵσταμαι ἵστασθαι m. ἱστάμενος 2 ἵστασαι ἵστασο ἱσταμένου 3 ἵσταται v. ἱσταμένη 1 mv. ἱστάμεθα mv. ἱσταμένης 2 mv. ἵστασθε ἵστασθε o. ἱστάμενον 3 mv. ἵστανται ἱσταμένου imperfectum 1 ἱστάμην 2 ἵστασο 3 ἵστατο 1 mv. ἱστάμεθα 2 mv. ἵστασθε 3 mv. ἵσταντο Ook φάναι, zeggen, wordt vervoegd zoals ἱστάναι. Grammaticaal overzichtje pag. 24

25 5.6.4 Athematische werkwoorden volgens het model τιθέναι, leggen actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τίθημι τιθέναι m. τιθείς 2 τίθης τίθει τιθέντος 3 τίθησι(ν) v. τιθεῖσα 1 mv. τίθεμεν mv. τιθείσης 2 mv. τίθετε τίθετε o. τιθέν 3 mv. τιθέασι(ν) τιθέντος imperfectum 1 ἐτίθην 2 ἐτίθεις 3 ἐτίθει 1 mv. ἐτίθεμεν 2 mv. ἐτίθετε 3 mv. ἐτίθεσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τίθεμαι τίθεσθαι m. τιθέμενος 2 τίθεσαι τίθεσο τιθεμένου 3 τίθεται v. τιθεμένη 1 mv. τιθέμεθα mv. τιθεμένης 2 mv. τίθεσθε τίθεσθε o. τιθέμενον 3 mv. τίθενται τιθεμένου imperfectum 1 ἐτιθέμην 2 ἐτίθεσο 3 ἐτίθετο 1 mv. ἐτιθέμεθα 2 mv. ἐτίθεσθε 3 mv. ἐτίθεντο Grammaticaal overzichtje pag. 25

26 5.6.5 Athematische werkwoorden volgens het model ἱέναι, zenden actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵημι ἱέναι m. ἱείς 2 ἵης ἵει ἱέντος 3 ἵησι(ν) v. ἱεῖσα 1 mv. ἵεμεν mv. ἱείσης 2 mv. ἵετε ἵετε o. ἱέν 3 mv. ἱᾶσι(ν) ἱέντος imperfectum 1 ἵειν 2 ἵεις 3 ἵει 1 mv. ἵεμεν 2 mv. ἵετε 3 mv. ἵεσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵεμαι ἵεσθαι m. ἱέμενος 2 ἵεσαι ἵεσο ἱεμένου 3 ἵεται v. ἱεμένη 1 mv. ἱέμεθα mv. ἱεμένης 2 mv. ἵεσθε ἵεσθε o. ἱέμενον 3 mv. ἵενται ἱεμένου imperfectum 1 ἱέμην 2 ἵεσο 3 ἵετο 1 mv. ἱέμεθα 2 mv. ἵεσθε 3 mv. ἵεντο Grammaticaal overzichtje pag. 26

27 5.6.6 Athematische werkwoorden volgens het model δεικνύναι, tonen actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δείκνυμι δεικνύναι m. δεικνύς 2 δείκνυς δείκνυ δεικνύντος 3 δείκνυσι(ν) v. δεικνῦσα 1 mv. δείκνυμεν mv. δεικνύσης 2 mv. δείκνυτε δείκνυτε o. δεικνύν 3 mv. δεικνύασι(ν) δεικνύντος imperfectum 1 ἐδείκνυν 2 ἐδείκνυς 3 ἐδείκνυ 1 mv. ἐδείκνυμεν 2 mv. ἐδείκνυτε 3 mv. ἐδείκνυσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δείκνυμαι δείκνυσθαι m. δεικνύμενος 2 δείκνυσαι δείκνυσο δεικνυμένου 3 δείκνυται v. δεικνυμένη 1 mv. δεικνύμεθα mv. δεικνυμένης 2 mv. δείκνυσθε δείκνυσθε o. δεικνύμενον 3 mv. δείκνυνται δεικνυμένου imperfectum 1 ἐδεικνύμην 2 ἐδείκνυσο 3 ἐδείκνυτο 1 mv. ἐδεικνύμεθα 2 mv. ἐδείκνυσθε 3 mv. ἐδείκνυντο Grammaticaal overzichtje pag. 27

28 5.7 TWEE ONREGELMATIGE WERKWOORDEN εἶναι, zijn indicatief imperatief infinitief participium εἶναι ἴσθι presens 1 εἰμί 2 εἶ 3 ἐστί(ν) 1 mv. ἐσμέν 2 mv. ἐστέ 3 mv. εἰσί(ν) imperfectum 1 ἦν 2 ἦσθα 3 ἦν 1 mv. ἦμεν 2 mv. ἦτε 3 mv. ἦσαν mv. ἔστε m. ὤν ὄντος v. οὖσα οὔσης o. ὄν ὄντος ἰέναι, gaan indicatief imperatief infinitief participium ἰέναι ἴθι presens 1 ἔρχομαι 2 ἔρχῃ 3 ἔρχεται 1 mv. ἐρχόμεθα 2 mv. ἔρχεσθε 3 mv. ἔρχονται mv. ἴτε m. ἰών ἰόντος v. ἰοῦσα ἰούσης o. ἰόν ἰόντος Grammaticaal overzichtje pag. 28

29 6. HET GEBRUIK VAN DE NAAMVALLEN Een zin kunnen we definiëren als een syntactisch geheel dat bestaat uit een gezegde met zijn noodzakelijke en niet-noodzakelijke zinsdelen. Of het zinsdeel van het gezegde nog noodzakelijke aanvullingen krijgt en hoeveel, hangt af van de betekenis van dat gezegde. Zo heeft sneeuwen geen verdere aanvulling nodig: Het sneeuwt. is een correcte zin (daarbij is het een loos onderwerp want dat woord kan niet door een substantief vervangen worden). Maar een werkwoord als jodelen vraagt om een onderwerp, verdienen om een onderwerp en een lijdend voorwerp en geven om een onderwerp, een lijdend voorwerp én een meewerkend voorwerp. Afhankelijk van het aantal bepalingen bij het gezegde spreken we van 0-valentie, 1-valentie, 2- valentie of 3-valentie. GEZEGDE: werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk gezegde (= koppelwerkwoord + NDgez 1 ) + noodzakelijke zinsdelen + niet-noodzakelijke zinsdelen OND LV MV BvG BvG BWB 1 Het NDgez (= naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde) is een zinsdeelstuk (nl. deel van het NWG) dat congrueert met het onderwerp. Grammaticaal overzichtje pag. 29

30 vorm / naamval functie rol vertaalwoord nominatief onderwerp (handelend of lijdend) NDgez accusatief lijdend voorwerp (lijdend) acc. na vz. bijwoordelijke bepaling genitief bijvoeglijke bepaling* van voorwerp (lijdend) (bv. bij βασιλεύειν) voorwerp vergelijking/ongelijkheid (bij comparatief) gen. na vz. bijwoordelijke bepaling datief voorwerp (bv. bij ἕπεσθαι) (lijdend) voorwerp (meewerkend) aan bijwoordelijke bepaling oorzaak middel, wijze tijdstip voordeel, nadeel door met in, op voor vocatief dat. na vz. bijwoordelijke bepaling aanspreking *De bijvoeglijke bepaling is een zinsdeelstuk (bij de kern van dat zinsdeel). Grammaticaal overzichtje pag. 30

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL Futuro Aoristo Perfecto Pluscamp. Fut. perf. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Subj. Subj. Subj. Opt. Opt. Opt. Opt. (Opt.) Imper. Imper. Imper. Infin. Infin.

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

HERHALING. Wat weten we ondertussen over het gebruik van de naamvallen? We bouwen verder op het schema van hoofdstuk acht.

HERHALING. Wat weten we ondertussen over het gebruik van de naamvallen? We bouwen verder op het schema van hoofdstuk acht. 18 HERHALING Wat weten we ondertussen over het gebruik van de naamvallen? We bouwen verder op het schema van hoofdstuk acht. GEZEGDE: werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk gezegde (= koppelwerkwoord +

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het Lidwoord ὁ, ἡ, τό: de, het. nom. ev. ὁ ἡ τό gen. ev. τοῦ τῆς τοῦ dat. ev. τῷ τῇ τῷ acc. ev. τόν τήν τό nom. mv. οἱ αἱ τά gen. mv. τῶν τῶν τῶν dat. mv. τοῖς ταῖς τοῖς acc. mv τούς τάς τά Zelfstandig naamwoord

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

3 Adjectives. Paradigms Adjectives Article Article. ὁ, ἡ, τό the Masc. Fem. Neut. NS ὁ ἡ τό GS τοῦ τῆς τοῦ DS τῷ τῇ τῷ AS τόν τήν τό

3 Adjectives. Paradigms Adjectives Article Article. ὁ, ἡ, τό the Masc. Fem. Neut. NS ὁ ἡ τό GS τοῦ τῆς τοῦ DS τῷ τῇ τῷ AS τόν τήν τό Paradigms Adjectives Article 1 3 Adjectives 3.1 Article ὁ, ἡ, τό the Masc. Fem. Neut. NS ὁ ἡ τό GS τοῦ τῆς τοῦ DS τῷ τῇ τῷ AS τόν τήν τό NP οἱ αἱ τά GP τῶν τῶν τῶν DP τοῖς ταῖς τοῖς AP τούς τάς τά Paradigms

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Nieuwgriekse Grammatica Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Van dezelfde auteur is ook het onderstaande boek verschenen: Grammatica Nederlands in het Grieks Ολλανδική Γραμματική στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί Michèle TILLAR Lycée Montesquieu, 72000 LE MAS janvier 2011 LA 3 ème ÉCLIAISO Les radicaux à occlusives (γ, β, δ, κ, π, τ, χ, θ, φ) Ὁ κόραξ Κόραξ Τὸν κόρακα Τοῦ κόρακος Τῷ κόρακι Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ)

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme Substantiva (1) Sg. (a) -ηρ,-ηρος ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) keine Ablautung! (b) -ην,-ηνος ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

4 Participles. Paradigms Participles ω-verbs Present (noncontract) ω-verbs Present (noncontract)

4 Participles. Paradigms Participles ω-verbs Present (noncontract) ω-verbs Present (noncontract) Paradigms Participles ω-verbs Present (noncontract) 1 4 Participles 4.1.1 Present (noncontract) active middle/passive loosing being involved in loosing or being loosed NS λύων λύουσα λῦον λυόμενος λυομένη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.xtec.net/~mbetriu2 SUBSTANTIVOS Declinación de substantivos de lexema en o (2ª Declinación) Lex. δηµο- ἀντρο- Enun. δῆµος-ου, ὁ ἄντρον-ου, τὸ δῆµος δῆµε δῆµον δήµου δήµῳ ἄντρον ἄντρον ἄντρον

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

HERHALING 3 MEEWERKEND VOORWERP

HERHALING 3 MEEWERKEND VOORWERP 8 HERHALING Wat weten we ondertussen over het gebruik van de naamvallen? We herhalen even de twee schema s die we in het tweede hoofdstuk leerden kennen. GEZEGDE: werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

VADE-MECUM de l helléniste

VADE-MECUM de l helléniste VADE-MECUM de l helléniste ommaire des déclinaisons Correspondance cas/fonction : p.1 Déclinaison de l article : ὁ, ἡ, τό p.1 Première déclinaison : - noms féminins φωνή, ἡµέρα ρα, θάλαττα p.2 - noms masculins

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητική Φωνή. Ενικός Αριθμός. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος. ἡ λύσασα. ὁ λύσας. τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος.

Ενεργητική Φωνή. Ενικός Αριθμός. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος. ἡ λύσασα. ὁ λύσας. τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος. 1 Ενεργητική Φωνή ὁ λύων ἡ λύουσα τὸ λῦον ὁ λύσων ἡ λύσουσα τὸ λῦσον ὁ λύσας ἡ λύσασα τὸ λῦσαν ὁ λελυκὼς ἡ λελυκυῖα τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος τῆς λυούσης τοῦ λύοντος τοῦ λύσοντος τῆς λυσούσης τοῦ λύσοντος

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT TEMA DE / MODE INDICATIU / TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) Verbs no contractes Verbs contractes (tema en vocal ι,υ) (tema en vocal α, ε, ο) (tema en consonant) -ω -ῶ -ῶ -ῶ -εις -ᾷς

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζάω leven Ζεύς, Διός/Ζηνός, ὁ Zeus ζηλόω benijden, gelukkig prijzen. Η ἤ 1. of; 2. dan; 3. vraagwoord ἡγέομαι heersen

Ζ ζάω leven Ζεύς, Διός/Ζηνός, ὁ Zeus ζηλόω benijden, gelukkig prijzen. Η ἤ 1. of; 2. dan; 3. vraagwoord ἡγέομαι heersen WOORDENLIJST Α Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος, ὁ Agamemnon ἄγαν al te erg ἄγω brengen, leiden; ἄγομαι + acc. trouwen met ἀγών, ἀγῶνος, ὁ strijd, inspanning ἀδικέομαι (pass.) onrecht ondergaan ἀδύνατος onmogelijk

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. Κάρτες ερωτήσεων Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. 1. Πρώτα αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για περίπου δέκα λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen LES 3 O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA a. Substantiva 1. Declinatie van de o-stammen De masculina (en feminina) van de o-declinatie eindigen in de nominativus singularis op -ος, de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw Formal, female recipient, name unknown Geachte heer, mevrouw Formal, recipient name and gender unknown Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Invulgrammatica Grieks klas 3

Invulgrammatica Grieks klas 3 Naam:... Invulgrammatica Grieks klas 3 de weg naar het hoofd gaat via de hand nom.... functie onderwerp naamw. deel bijvoeglijke bepaling meewerkend voorwerp instrument/oorzaak na voorzetsels lijdend voorwerp

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν Participle Morphs Column Headings: TF = Tense Formative Morph (aspect or passive morph); N = Neutral Morph (always omicron before nasal ν or μ); PSFF = Participle Specifier Final Form (as it will look

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden 1 Inhoud Pagina Afmetingen van veel standaard gebruikte SMD Chips...3 Pad afmetingen voor het ontwerpen van print lay out..4

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

Over de droom of het leven van Loukianos

Over de droom of het leven van Loukianos Over de droom of het leven van Loukianos De dood van Hyakinthos Van Jean Broc -0 Pen en Penseel 00 Inhoud Inleiding.... Loukianos werk.... Over de droom of het leven van Loukianos.... Loukianos droom...

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes, Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding.

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA Cap. 1: De voorbereiding. 1 2 Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν

Διαβάστε περισσότερα

LES 11. STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van stammen op -σ.

LES 11. STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van stammen op -σ. LES 11 STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van stammen op -σ. We onderscheiden de volgende groepen: 1. Νeutra op -ος, o.a. ἔθνος, ἦθος, ἔπος (stam eindigt

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Chairwoman: Sarah Breslin, Executive Director of the European Centre for Modern Languages (ECML)

Chairwoman: Sarah Breslin, Executive Director of the European Centre for Modern Languages (ECML) EUROCLASSICA ECCL European Certificate for Classics 2016 www.eccl-online.eu EGEX Ancient Greek Level 1/Vestibulum Author: ( Euroclassica 2016/Jeroen Vis, The Netherlands) Chairwoman: Sarah Breslin, Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ. Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων).

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ. Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα