GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRAMMATICAAL OVERZICHTJE"

Transcript

1 GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1

2 Grammaticaal overzichtje pag. 2

3 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά accusatief τόν τήν τό τούς τάς τά genitief τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν datief τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς Enkele opmerkingen over het gebruik van het bepaald lidwoord. 1. Soms heeft dit lidwoord de waarde van een reflexief bezittelijk voornaamwoord, als uit de context de betekenis voldoende blijkt. bv. Ἕκαστος θαυμάζει τὰ τέκνα. Ieder bewondert zijn (eigen) kinderen. 2. Nadrukkelijker dan τὰ μέγιστα δῶρα is: τὰ δῶρα τὰ μέγιστα. 3. Het lidwoord kan ook een bijwoord substantiveren, of een voorzetseluitdrukking, of een infinitief. bv. τὸ νῦν de tegenwoordige tijd, de tijd van nu τὰ ἐν τῇ μάχῃ de gebeurtenissen in de strijd τὸ βλέπειν het kijken 4. Dikwijls komt de bijvoeglijke bepaling tussen het lidwoord en zijn substantief te staan. bv. οἱ τῶν Ἀθηναίων ἄγγελοι de gezanten van de Atheners 5. Het ND-gezegde heeft doorgaans geen lidwoord. bv. Ἡ νίκη τελευτὴ τοῦ πολέμου ἐστίν. De overwinning is het einde van de oorlog. 6. Oorspronkelijk was het bepaald lidwoord een aanwijzend voornaamwoord. Die aanwijzende betekenis is nog behouden in de volgende combinaties: - ὁ δέ... deze (nu, echter) - ὁ μέν... ὁ δέ de ene de andere De naamval van dit zelfstandig gebruikt lidwoord wordt bepaald door de functie ervan in de zin. 7. Een substantief in combinatie met een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord heeft een lidwoord waar we dit vanuit het Nederlands niet verwachten. bv. ὁ σὸς πατήρ jouw vader ὅδε ὁ ἄνθρωπος deze mens Grammaticaal overzichtje pag. 3

4 2. HET NAAMWOORD 2.1 SAMENVATTING KLASSE 1 -η -α stam op -ι -ε -ρ -α / -η πολίτης αι ην ας ου ων ῃ αις τιμή αι ην ας ης ων ῃ αις θύρα αι αν ας ας ων ᾳ αις θάλαττα αι αν ας ης ων ῃ αις δοῦλος οι ον ους ου ων ῳ οις ὁδός δῶρον α ον α ου ων ῳ οις ἄδικος -ος -ον ἀγαθός -η -ον νέος -α -ον KLASSE 2 GEMENGDE KLASSE ῥήτωρ ορ-α ος ι ορ- ες ας ων σι(ν) ἐλπίς σῶμα τ- α σῶμα τ- α τ-ος τ- ων τ-ι σι(ν) ἄφρων -ων -ον alle participia op -ων, -ας, -εις, -ους, -υς. ook πᾶς, πᾶσα, πᾶν εἷς, μία, ἕν tweestammige substantieven ἱππεύς εις εα εας εως εων ει ευσι(ν) πόλις εις ιν εις εως εων ει εσι(ν) GEMENGDE KLASSE ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ contracte substantieven ἄνθος η ἀληθής, -ης, -ες ἄνθος η ους ων ει εσι(ν) mann. vrouwelijk onzijdig mann. = vr. gekleurd gedeelte = adjectieven Grammaticaal overzichtje pag. 4

5 Grammaticaal overzichtje pag. 5

6 Eerste verbuiging 2.2 DE EERSTE KLASSE: SUBSTANTIEVEN vrouwelijk 1 nom. ἡ τιμή mv. αἱ τιμαί acc. τὴν τιμήν τὰς τιμάς gen. τῆς τιμῆς τῶν τιμῶν dat. τῇ τιμῇ ταῖς τιμαῖς voc. ὦ τιμή ὦ τιμαί nom. ἡ θύρα mv. αἱ θύραι acc. τὴν θύραν τὰς θύρας gen. τῆς θύρας τῶν θυρῶν dat. τῇ θύρᾳ ταῖς θύραις voc. ὦ θύρα ὦ θύραι nom. ἡ θάλαττα mv. αἱ θάλατται acc. τὴν θάλατταν τὰς θαλάττας gen. τῆς θαλάττης τῶν θαλαττῶν dat. τῇ θαλάττῃ ταῖς θαλάτταις voc. ὦ θάλαττα ὦ θάλατται Θύρα (met de stam op ι, ε of ρ) heeft dezelfde uitgangen als τιμή, maar -α in de plaats van -η in het vrouwelijk enkelvoud. Het enkelvoud van θάλαττα is een mengvorm van beide: nom. en acc. gaan mee met θύρα, gen. en dat. sluiten aan bij τιμή. mannelijk nom. ὁ πολίτης mv. οἱ πολῖται acc. τὸν πολίτην τοὺς πολίτας gen. τοῦ πολίτου τῶν πολιτῶν dat. τῷ πολίτῃ τοῖς πολίταις voc. ὦ πολῖτα ὦ πολῖται Tweede verbuiging mannelijk 2 nom. ὁ δοῦλος mv. οἱ δοῦλοι acc. τὸν δοῦλον τοὺς δούλους gen. τοῦ δούλου τῶν δούλων dat. τῷ δούλῳ τοῖς δούλοις voc. ὦ δοῦλε ὦ δοῦλοι onzijdig nom. τὸ δῶρον mv. τὰ δῶρα acc. τὸ δῶρον τὰ δῶρα gen. τοῦ δώρου τῶν δώρων dat. τῷ δώρῳ τοῖς δώροις voc. ὦ δῶρον ὦ δῶρα 1 In de tabellen wordt de vocatief enkel gegeven als ze niet gelijk is aan de nominatief. 2 Een klein aantal substantieven die δοῦλος volgen, zijn vrouwelijk. bv. ἡ ὁδός Grammaticaal overzichtje pag. 6

7 2.3 DE EERSTE KLASSE: ADJECTIEVEN Het model ἀγαθός mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά accusatief ἀγαθόν ἀγαθήν ἀγαθόν ἀγαθούς ἀγαθάς ἀγαθά genitief ἀγαθοῦ ἀγαθῆς ἀγαθοῦ ἀγαθῶν ἀγαθῶν ἀγαθῶν datief ἀγαθῷ ἀγαθῇ ἀγαθῷ ἀγαθοῖς ἀγαθαῖς ἀγαθοῖς vocatief ἀγαθέ ἀγαθή ἀγαθόν ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά Het model νέος mv. m. v. o. m. v. o. nominatief νέος νέα νέον νέοι νέαι νέα accusatief νέον νέαν νέον νέους νέας νέα genitief νέου νέας νέου νέων νέων νέων datief νέῳ νέᾳ νέῳ νέοις νέαις νέοις vocatief νέε νέα νέον νέοι νέαι νέα Νέος (met stam op op ι, ε of ρ) wordt verbogen zoals ἀγαθός, maar heeft in het vrouwelijk enkelvoud -α in de plaats van -η. Opmerkingen Vele samengestelde adjectieven volgen wel ἀγαθός, maar hebben geen aparte uitgangen in het vrouwelijk. Hun model is ἄδικος, -ος, -ον. Πολύς (stam: πολλ-) en μέγας (stam: μεγαλ-) volgen de verbuiging van ἀγαθός. Afwijkende vormen zijn: - de nom. m. (πολύς en μέγας) (cf. paspoort) - de acc. m. (πολύν en μέγαν) - nom./acc. o. (πολύ en μέγα) (cf. paspoort) Grammaticaal overzichtje pag. 7

8 De basismodellen 2.4 DE TWEEDE KLASSE: SUBSTANTIEVEN m./v. onz. mv. mv. nom. ῥήτωρ ῥήτορ-ες σῶμα σώματ-α acc. ῥήτορ-α ῥήτορ-ας σῶμα σώματ-α gen. ῥήτορ-ος ῥητόρ-ων σώματ-ος σωμάτ-ων dat. ῥήτορ-ι ῥήτορ-σι(ν) σώματ-ι σώμα-σι(ν) voc. ῥῆτορ ῥήτορ-ες σῶμα σώματ-α De nom. van de mannelijke en vrouwelijke substantieven wordt gevormd door: - ofwel door toevoeging van -σ- bij de stam zoals bij ἔλπιδ-ς - ofwel door verlenging van de stamklinker zoals bij ῥήτωρ (stam: ῥητορ-) Bij de substantieven die het model ῥήτωρ volgen, vraagt de dat. mv. bijzondere aandacht: - β/π/φ + σι ψι bv.: ὁ Ἄραψ, Ἄραβος Ἄραψι - γ/κ/χ + σι ξι bv.: ἡ γυνή, γυναικός γυναιξί - ν/δ/τ/θ + σ σι bv.: ὁ φυγάς, φυγάδος φυγάσι - αντ/εντ/οντ/υντ + σι ασι/εισι/ουσι/υσι verlenging van de klinker na wegvallen van -ντ- voor -σbv.: ὁ ἄρχων, ἄρχοντος ἄρχουσι De tweestammige substantieven nom. ὁ ἱππεύς mv. οἱ ἱππεῖς acc. τὸν ἱππέα τοὺς ἱππέας gen. τοῦ ἱππέως τῶν ἱππέων dat. τῷ ἱππεῖ τοῖς ἱππεῦσι(ν) voc. ὦ ἱππεῦ ὦ ἱππεῖς nom. ἡ πόλις mv. αἱ πόλεις acc. τὴν πόλιν τὰς πόλεις gen. τῆς πόλεως τῶν πόλεων dat. τῇ πόλει ταῖς πόλεσι(ν) voc. ὦ πόλι ὦ πόλεις De tweestammige substantieven kennen een stamverandering: stam ἱππευ- naast ἱππε-, stam πολι- naast πολε-. Daarnaast komen enkele contracties voor. De nom. wordt gevormd door toevoeging van -σ- bij de stam. De contracte substantieven. nom. τὸ ἄνθος zuivere stam acc. τὸ ἄνθος zuivere stam gen. τοῦ ἄνθους contractie van ἀνθεσ-ος (σ valt uit) dat. τῷ ἄνθει contractie van ἀνθεσ-ι (σ valt uit) nom. mv. τὰ ἄνθη contractie van ἀνθεσ-α (σ valt uit) acc. τὰ ἄνθη contractie van ἀνθεσ-α (σ valt uit) gen. τῶν ἀνθῶν contractie van ἀνθεσ-ων (σ valt uit) dat. τοῖς ἄνθεσι(ν) contractie van ἀνθεσ-σι (σ valt uit) Grammaticaal overzichtje pag. 8

9 2.5 DE TWEEDE KLASSE: ADJECTIEVEN Het basismodel mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἄφρων ἄφρων ἄφρον ἄφρονες ἄφρονες ἄφρονα accusatief ἄφρονα ἄφρονα ἄφρον ἄφρονας ἄφρονας ἄφρονα genitief ἄφρονος ἄφρονος ἄφρονος ἀφρόνων ἀφρόνων ἀφρόνων datief ἄφρονι ἄφρονι ἄφρονι ἄφροσι(ν) ἄφροσι(ν) ἄφροσι(ν) vocatief ἄφρον ἄφρον ἄφρον ἄφρονες ἄφρονες ἄφρονα De contracte adjectieven mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἀληθής ἀληθής ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθεῖς ἀληθῆ accusatief ἀληθῆ ἀληθῆ ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθεῖς ἀληθῆ genitief ἀληθοῦς ἀληθοῦς ἀληθοῦς ἀληθῶν ἀληθῶν ἀληθῶν datief ἀληθεῖ ἀληθεῖ ἀληθεῖ ἀληθέσι(ν) ἀληθέσι(ν) ἀληθέσι(ν) vocatief ἀληθές ἀληθές ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθεῖς ἀληθῆ De nom. m./v. van ἄφρων en van ἀληθής wordt gevormd door verlenging van de stamklinker. De nom. o. van ἄφρων en van ἀληθής wordt gevormd door de zuivere stam. Grammaticaal overzichtje pag. 9

10 2.6 DE GEMENGDE KLASSE: ADJECTIEVEN Het actieve participium presens mv. m. v. o. m. v. o. nominatief λύ-ων λύ-ουσα λῦ-ον λύ-οντες λύ-ουσαι λύ-οντα accusatief λύ-οντα λύ-ουσαν λῦ-ον λύ-οντας λυ-ούσας λύ-οντα genitief λύ-οντος λυ-ούσης λύ-οντος λυ-όντων λυ-ουσῶν λυ-όντων datief λύ-οντι λυ-ούσῃ λύ-οντι λύ-ουσι(ν) λυ-ούσαις λύ-ουσι(ν) De nom./acc. o. wordt gevormd door de zuivere stam: λυοντ- (eind-τ valt weg). De nom. m. wordt gevormd door verlenging van de stamklinker (eind-τ valt weg). De nom. v. komt van stam + σα: λυοντ-σα (-ντ-valt uit voor -σ-, verlenging tot -ου-). De dat. m./o. mv. komt van stam + σι: λυοντ-σι (-ντ-valt uit voor -σ-, verlenging tot -ου-). Πᾶς en zijn samenstellingen mv. m. v. o. m. v. o. nominatief πᾶς πᾶσα πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα accusatief πάντα πᾶσαν πᾶν πάντας πάσας πάντα genitief παντός πάσης παντός πάντων πασῶν πάντων datief παντί πάσῃ παντί πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν) Het telwoord εἷς en zijn samenstelling οὐδείς m. v. o. m. v. o. nominatief εἷς μία ἕν nominatief οὐδείς οὐδεμία οὐδέν accusatief ἕνα μίαν ἕν accusatief οὐδένα οὐδεμίαν οὐδέν genitief ἑνός μιᾶς ἑνός genitief οὐδενός οὐδεμιᾶς οὐδενός datief ἑνί μιᾷ ἑνί datief οὐδενί οὐδεμιᾷ οὐδενί Het model ἡδύς mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ ἡδεῖς ἡδεῖαι ἡδέα accusatief ἡδύν ἡδεῖαν ἡδύ ἡδεῖς ἡδείας ἡδέα genitief ἡδέος ἡδείας ἡδέος ἡδέων ἡδειῶν ἡδέων datief ἡδεῖ ἡδείᾳ ἡδεῖ ἡδέσι(ν) ἡδείαις ἡδέσι(ν) Grammaticaal overzichtje pag. 10

11 2.7 DE TRAPPEN VAN VERGELIJKING VAN ADJECTIEVEN Vorming stellende trap comparatief superlatief adjectief zoals in de woordenlijst stam van adjectief (eventueel gewijzigd) + -τερος, -α, -ον verbogen zoals νέος, -α, -ον stam van adjectief (eventueel gewijzigd) + -τατος, -η, -ον verbogen zoals ἀγαθός, -η, -ον bv. μικρός ἄξιος εὐδαίμων ἀληθής βαρύς μικρότερος ἀξιώτερος εὐδαιμονέστερος ἀληθέστερος βαρύτερος μικρότατος ἀξιώτατος εὐδαιμονέστατος ἀληθέστατος βαρύτατος onregelmatige comparatief op -(ι)ων, -(ι)ων, -(ι)ον verbogen zoals ἄφρων, -ων, -ον onregelmatige superlatief op ιστος, -η, -ον verbogen zoals ἀγαθός, -η, -ον o.a. ἀγαθός κακός καλός μέγας ὀλίγος πολύς ἀμείνων βελτίων κρείττων κακίων ἥττων καλλίων μείζων ἐλάττων πλείων ἄριστος βέλτιστος κράτιστος κάκιστος ἥκιστος κάλλιστος μέγιστος ἐλάχιστος πλεῖστος Betekenis en gebruik De comparatief wordt ofwel weergegeven met - -er dan (in een vergelijking), ofwel met - nogal, al te, tamelijk Wanneer de comparatief in een vergelijking wordt gebruikt, wordt de functie van het tweede lid van de vergelijking (met de rol vergelijking/ongelijkheid ) als volgt geconstrueerd: - ofwel ἤ + tweede lid in dezelfde naamval als eerste lid; bv. Κρείττονές εἰσιν ἢ οἱ πολέμιοι. - ofwel zonder ἤ, in de genitief. bv. Κρείττονές εἰσιν τῶν πολεμίων. De weergave van de superlatief verschilt naargelang er een lidwoord bij staat of niet. - met lidwoord: de/het ste In dat geval staat er ook dikwijls een genitief bij met de functie van BVB en de rol geheel. bv. ὁ μικρότατος τῶν πολεμίων - zonder lidwoord: zeer bv. Μικρότατός ἐστιν. Grammaticaal overzichtje pag. 11

12 3. HET VOORNAAMWOORD 3.1 PERSOONLIJKE EN BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN Het niet-reflexieve persoonlijke voornaamwoord (= zelfstandig) eerste persoon nom. ἐγώ ik mv. ἡμεῖς wij acc. ἐμέ, με mij, me ἡμᾶς ons gen. ἐμοῦ, μου van mij; mijn ἡμῶν van ons; onze dat. ἐμοί, μοι aan (...) mij, me ἡμῖν aan ( ) ons tweede persoon nom. σύ jij, je, u mv. ὑμεῖς jullie, u acc. σέ, σε jou, je, u ὑμᾶς jullie, u gen. σοῦ, σου van jou,u; jouw ὑμῶν van jullie, u; jullie dat. σοῖ, σοι aan (...) jou; u ὑμῖν aan ( ) jullie, u derde persoon m. v. o. m. v. o. nom hij zij het acc. αὐτόν αὐτήν αὐτό hem haar het gen. αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ van hem; zijn dat. αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ aan ( ) hem van haar; haar aan ( ) haar ervan; zijn eraan ( ) mv. m. v. o. m. v. o. nom zij, ze zij, ze ze acc. αὐτούς αὐτάς αὐτά hen, ze hen, ze ze gen. αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν van hen; hun van hen; hun ervan; hun dat. αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς aan ( ) hen aan ( ) hen eraan ( ) In de nominatief wordt het persoonlijke voornaamwoord alleen gebruikt in geval van nadruk. Om met nadruk het onderwerp in de derde persoon te vermelden (bv. dié daar, niet ik), doet het Grieks een beroep op een aanwijzend voornaamwoord, omdat αὐτός in de nominatief niet gebruikt wordt als persoonlijk voornaamwoord. Grammaticaal overzichtje pag. 12

13 3.1.2 Het reflexieve persoonlijke voornaamwoord (= zelfstandig) enkelvoud 1 e pers. 2 e pers. 3 e pers. me, mezelf je, jezelf zich, zichzelf accusatief ἐμαυτόν, ήν σ(ε)αυτόν, ήν ἑαυτόν, ήν of αὑτόν, ήν genitief ἐμαυτοῦ, ῆς σ(ε)αυτοῦ, ῆς ἑαυτοῦ, ῆς of αὑτοῦ, ῆς datief ἐμαυτῷ, ῇ σ(ε)αυτῷ, ῇ ἑαυτῷ, ῇ of αὑτῷ, ῇ meervoud 1 e pers. 2 e pers. 3 e pers. ons, onszelf jullie, jullie zelf zich, zichzelf accusatief ἡμᾶς αὐτούς, άς ὑμᾶς αὐτούς, άς ἑαυτούς, άς of αὑτούς, άς genitief ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν ἑαυτῶν, ῶν of αὑτων, ῶν datief ἡμῖν αὐτοῖς, αῖς ὑμῖν αὐτοῖς, αῖς ἑαυτοῖς, αῖς of αὑτοῖς, αῖς Het bezittelijke voornaamwoord (= bijvoeglijk) ἐμός, η, ον = mijn ἡμέτερος, α, ον = onze, ons σός, η, ον = jouw ὑμέτερος, α, ον = jullie, uw Het gebruik van αὐτός: samenvatting na lidwoord: bijv. of zelfst. dezelfde, hetzelfde bv. ὁ αὐτὸς (ἀνήρ) = dezelfde (man) niet na lidwoord: bijvoeglijk zelf bv. αὐτὸς ὁ ἀνήρ = de man zelf zelfstandig in acc., gen., dat.: gebruikt als pers. vnw. voor de 3 de persoon. Grammaticaal overzichtje pag. 13

14 3.2 VRAGENDE, AANWIJZENDE, BETREKKELIJKE EN ONBEPAALDE VNW Overzicht vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald direct indirect bepaald onbepaald τίς; = wie? ὅστις = wie τίς = wie ὅδε = deze οὗτος = die ἐκεῖνος = die ὅς = die ὅστις = al wie τις = iemand Zowel naar vorm als naar betekenis staan ze nauw in verband met elkaar. Daarom noemt men ze ook: de correlatieve voornaamwoorden. Hun verbuiging en gebruik vind je op de volgende bladzijden. Een aparte groep vormen de volgende correlatieve adjectieven van kwaliteit en kwantiteit. ποῖος; πόσος; πόσοι; vragend aanwijzend betrekkelijk = hoedanig? τοιόσδε = zodanig οἷος = (zodanig) als τοιοῦτος = zodanig = hoe groot? τοσοῦτος = zo groot ὅσος = (zo groot) als = hoeveel? τοσοῦτοι = zoveel ὅσοι = (zoveel) als Τοιόσδε wordt verbogen zoals ὅδε. Meestal verwijst het naar wat onmiddellijk volgt. bv. ποιεῖ τοιάδε... = hij handelt als volgt Τοιοῦτος en τοσοῦτος / τοσοῦτοι worden verbogen zoals οὗτος, maar dan zonder de begin-τ. In tegenstelling tot τοιόσδε verwijst τοιοῦτος meestal naar wat voorafging. bv? τοιαῦτα ἔλεγε = dat waren zo ongeveer zijn woorden Alle overige correlatieve adjectieven worden verbogen zoals ἀγαθός en νέος. Grammaticaal overzichtje pag. 14

15 3.2.2 Vragende voornaamwoorden Direct vragend: τίς = wie?, wat? welk? πότερος = wie van beide? wat van beide? welke van beide? De verbuiging van τίς: mv. m. v. o. m. v. o. nominatief τίς τίς τί τίνες τίνες τίνα accusatief τίνα τίνα τί τίνας τίνας τίνα genitief τίνος τίνος τίνος τίνων τίνων τίνων datief τίνι τίνι τίνι τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν) Indirect vragend: τίς of ὅστις = wie, wat welk ὁπότερος, α, ον = wie van beide, wat van beide welke van beide De verbuiging van ὅστις = het betrekkelijke ὅς + het onbepaalde τις: mv. m. v. o. m. v. o. nominatief ὅστις ἥτις ὅ τι οἵτινες αἵτινες ἅττα (!) accusatief ὅντινα ἥντινα ὅ τι οὕστινας ἅστινας ἅττα (!) genitief ὅτου (!) ἧστινος ὅτου (!) ὧντινων ὧντινων ὧντινων datief ὅτῳ (!) ᾗτινι ὅτῷ (!) οἷστισι(ν) αἷστισι(ν) οἷστισι(ν) Aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden De verbuiging van ὅδε = lidwoord + -δε De verbuiging van οὕτος: mv. m. v. o. m. v. o. nominatief οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα accusatief τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα genitief τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων datief τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις Merk op: οὗτος begint met een spiritus asper of een τ- zoals het lidwoord. οὗτος heeft de tweeklank -αυ- in de eerste lettergreep als de tweede lettergreep een -η- of een -α- bevat. De verbuiging van ἐκεῖνος: zoals ἀγαθός, maar met nom./acc. o. op -o. Grammaticaal overzichtje pag. 15

16 Betekenis van de aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden aanwijzende betekenis: ὅδε = deze hier (bij mij) οὗτος = die daar (bij jou) ἐκεῖνος = die daar (bij hem) verwijzende betekenis: ὅδε verwijst naar wat onmiddellijk volgt οὗτος bv. ἔλεγε τάδε. verwijst naar wat onmiddellijk voorafgaat bv. Ταῦτα ἔλεγε οὗτος ἐκεῖνος verwijst naar datgene waarover de tekst gaat verwijst naar wat erbij gehaald wordt, ter vergelijking of als tegenstelling οὗτος kan bovendien, als antecedent, binnen de zin verwijzen naar een betrekkelijk voornaamwoord Betrekkelijke voornaamwoorden Bepaald betrekkelijk: ὅς =, die verbuiging: mv. Merk op: m. v. o. m. v. o. Het betrekkelijk vnw. heeft enkele nominatief ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ overlappende vormen met het lidwoord: accusatief ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ ὅ, ἥ, οἵ, αἵ genitief οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν Toch kun je het onderscheid zien: datief ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς bij het lidw. hebben die vormen geen accent. gebruik: geslacht en getal worden bepaald door het antecedent; naamval wordt bepaald door de functie in de betrekkelijke zin. Onbepaald betrekkelijk: ὅστις = al wie, wie ook verbuiging: zoals het indirect vragend voornaamwoord (zie p.14) gebruik: het onbepaald betrekkelijk voornaamwoord heeft geen antecedent Onbepaalde voornaamwoorden en adjectieven τις = iemand (zelfstandig), een of ander (bijvoeglijk) De verbuiging van het onbepaalde τις is gelijk aan die van het vragende τίς (zie p.14), maar het onbepaalde τις heeft nooit een accent op de eerste lettergreep. Tot de onbepaalde adjectieven worden gerekend: ἕκαστος, η, ον ieder, elk verbogen zoals ἀγαθός ἄλλος, η, ο (een) ander verbogen zoals ἀγαθός ἕτερος, α, ον een van beiden verbogen zoals νέος (ὁ) ἕτερος (μεν)... (ὁ) ἕτερος (δέ) de een de ander οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν niemand verbogen zoals εἷς πάντες, πᾶσαι, πάντα alle(n) Grammaticaal overzichtje pag. 16

17 4. HET BIJWOORD 4.1 BIJWOORDEN AFGELEID VAN ADJECTIEVEN Het bijwoord is een onveranderlijk woord dat een werkwoord, een adjectief of een ander bijwoord bepaalt. De bijwoorden die gebouwd zijn op basis van adjectieven, eindigen op -ως. Die vorm bekom je door de uitgang -ων van de genitief meervoud te vervangen door -ως. Deze bijwoorden hebben dezelfde betekenis als het adjectief waarvan ze afgeleid zijn. bv. ἄδικος, ος, ον gen. mv.: ἀδίκων bijwoord: ἀδίκως Πράττουσιν ἀδίκως. Ze handelen onrechtvaardig. De comparatief van dergelijke bijwoorden is gelijk aan de acc. o. van de comparatief van het overeenkomstige adjectief. bv. Πράττουσιν ἀδικώτερον. Ze handelen onrechtvaardiger. De superlatief van dergelijke bijwoorden is gelijk aan de acc. o. mv. van de superlatief van het overeenkomstige adjectief. bv. Πράττουσιν ἀδικώτατα. Ze handelen zeer onrechtvaardig. 4.2 CORRELATIEVE BIJWOORDEN wijze vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald direct indirect bepaald onbepaald ὅπως ὥδε / οὕτως ὥς ὅπως hoe zo, als hoe ook πῶς; hoe? πως op een of andere wijze tijd πότε; wanneer? ὁπότε wanneer τότε toen ὅτε, wanneer ὁπότε wanneer ook ποτε eens, ooit plaats πόθεν; vanwaar? ὁπόθεν vanwaar ἐνθένδε / ἐντεῦθεν vanhier / vandaar ὅθεν, vanwaar ὁπόθεν vanwaar ook ποθεν ergens vandaan ποῦ; waar? ὅπου waar ἐνθάδε / ἐνταῦθα / ἐκεῖ hier / daar / daar οὗ, waar ὅπου waar ook που ergens ποῖ; waarheen? ὅποι waarheen ἐνθάδε / ἐνταῦθα / ἐκεῖ hierheen / daarheen οἷ, waarheen ὅποι waarheen ook ποι ergens heen Let op de beginletters: Let op de suffixen: πο- (met accent) is vragend, πο- (zonder accent) is onbepaald, ὁπο- is indirect vragend of onbepaald betrekkelijk. -ως voor wijze, -οτε voor tijd, -θεν voor de plaats waarvandaan, -ου voor de plaats waar, -οι voor de plaats waarheen. De cursief aangegeven vormen kun je aan de hand van die kenmerken gemakkelijk zelf afleiden. Grammaticaal overzichtje pag. 17

18 5. HET WERKWOORD 5.1 HET AUGMENT: SYLLABISCH EN TEMPOREEL Bij werkwoorden die met een medeklinker beginnen, zorgt de toevoeging van het augment voor een extra lettergreep of syllabe. Daarom spreken we van een syllabisch augment, bv. ἔ-λυ-ον. Bij werkwoorden die met een klinker beginnen, doet zich een verlenging voor van de beginklinker. Dit leidt niet tot een extra lettergreep. We spreken dan ook niet van een syllabisch augment, maar van een temporeel augment. Hoe ziet zo n verlening eruit? α, ε, η wordt η ο, ω wordt ω ι blijft ι αι, ει wordt ῃ οι wordt ῳ υ blijft υ αυ, ευ wordt ηυ Maar: εἶχον van ἔχειν (ik had), ἑώρων van ὁρᾶν (ik zag) Samengestelde werkwoorden krijgen het augment tussen het voorvoegsel en de eigenlijke stam. bv. εἰσ-ῆγον van εἰσ-άγειν (ik voerde naar) De meeste voorvoegsels ondergaan wel een verandering: - als de laatste letter een klinker is, valt die weg bv. ἀπ-έ-βαλλον van ἀπο-βάλλειν (ik wierp weg) - maar er zijn ook andere verschijnselen, zoals: bv. περι-έ-μενον van περι-μένειν (ik wachtte af) προύβαινον van προ-βαίνειν (ik trad naar voren) 5.2 MEDIALE VORM EN DEPONENTE WERKWOORDEN Naast het actief en het passief heeft een Grieks werkwoord ook een derde vorm: de mediale vorm of kortweg het medium. Het medium staat tussen het actief en het passief in vandaar ook de naam. In het presens ziet het eruit als het passief, maar de betekenis van die mediale vorm benadert die van het actief. Werkwoorden die hun actieve vorm aflegden (de-ponere), omdat de betekenis van hun mediale vorm meer en meer gelijk werd aan die van het actief, noemen we deponente werkwoorden of kortweg deponentia. Hun mediale vormen zien er uit als het passief, maar ze hebben een louter actieve betekenis. De woordenlijst zet je op weg. bv. βούλεσθαι = willen γίγνεσθαι = ontstaan, gebeuren ἀποκρίνεσθαι = antwoorden Een deponent werkwoord determineren we als volgt: bv. εὔχομαι = van εὔχεσθαι, wensen; M. ind. pres. 1 αἰσθάνεσθαι = van αἰσθάνεσθαι, merken; M. inf. pres. Door hun actieve betekenis krijgen deponente werkwoorden ook een imperatief. bv. μάχεσθαι imper. : μάχου imper. mv.: μάχεσθε Bij een deponent werkwoord kan een (lijdend) voorwerp staan, maar is een handelende persoon uitgesloten; bij een passieve werkwoordsvorm kan een handelende persoon staan, maar is een (lijdend) voorwerp uitgesloten. Grammaticaal overzichtje pag. 18

19 5.3 THEMATISCHE WERKWOORDEN: HET MODEL λύειν Thematische werkwoorden zijn werkwoorden met een themavocaal (= bindklinker) in presens en imperfectum. actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 λύ-ω λύ-ειν m. λύ-ων 2 λύ-ει-ς λῦ-ε λύ-ο-ντ-ος 3 λύ-ει v. λύ-ουσ-α 1 mv. λύ-ο-μεν mv. λυ-ούσ-ης 2 mv. λύ-ε-τε λύ-ε-τε o. λῦ-ον 3 mv. λύ-ου-σι(ν) λύ-ο-ντ-ος imperfectum 1 ἔ-λυ-ο-ν 2 ἔ-λυ-ε-ς 3 ἔ-λυ-ε(ν) 1 mv. ἐ-λύ-ο-μεν 2 mv. ἐ-λύ-ε-τε 3 mv. ἔ-λυ-ο-ν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 λύ-ο-μαι λύ-ε-σθαι m. λυ-ό-μεν-ος 2 λύ-ῃ λύ-ου λυ-ο-μέν-ου (uit λυ-ε-σαι) v. λυ-ο-μέν-η 3 λύ-ε-ται λυ-ο-μέν-ης 1 mv. λυ-ό-μεθα mv. o. λυ-ό-μεν-ον 2 mv. λύ-ε-σθε λύ-ε-σθε λυ-ο-μέν-ου 3 mv. λύ-ο-νται imperfectum 1 ἐ-λυ-ό-μην 2 ἐ-λύ-ου (uit ἐ-λυ-ε-σο) 3 ἐ-λύ-ε-το 1 mv. ἐ-λυ-ό-μεθα 2 mv. ἐ-λύ-ε-σθε 3 mv. ἐ-λύ-ο-ντο 1. Actief, mediaal, passief = vormen van het werkwoord Indicatief, imperatief, infinitief, participium = wijzen van het werkwoord Presens, imperfectum = tijden van het werkwoord 2. Bestanddelen van de indicatief presens: stam + bindklinker(s) + primaire uitgangen Bestanddelen van de indicatief imperfectum: augment + stam + bindklinker(s) + secundaire uitgangen 3. De actieve primaire uitgangen zijn: -, -ς, - -μεν, -τε, -σι(ν) De actieve secundaire uitgangen zijn: -ν, -ς, - -μεν, -τε, -ν De mediaal-passieve primaire uitgangen zijn: -μαι, -σαι, -ται -μεθα, -σθε, -νται De mediaal-passieve secundaire uitgangen zijn: -μην, -σο, -το -μεθα, -σθε, -ντο Grammaticaal overzichtje pag. 19

20 5.4 THEMATISCHE WERKWOORDEN: CONTRACTA VOLGENS τιμᾶν actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τιμῶ τιμᾶν m. τιμῶν 2 τιμᾷς τίμα τιμῶντος 3 τιμᾷ v. τιμῶσα 1 mv. τιμῶμεν mv. τιμώσης 2 mv. τιμᾶτε τιμᾶτε o. τιμῶν 3 mv. τιμῶσι(ν) τιμῶντος imperfectum 1 ἐτίμων 2 ἐτίμας 3 ἐτίμα 1 mv. ἐτιμῶμεν 2 mv. ἐτιμᾶτε 3 mv. ἐτίμων mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τιμῶμαι τιμᾶσθαι m. τιμώμενος 2 τιμᾷ τιμῶ τιμωμένου 3 τιμᾶται v. τιμωμένη 1 mv. τιμώμεθα mv. τιμωμένης 2 mv. τιμᾶσθε τιμᾶσθε o. τιμώμενον 3 mv. τιμῶνται τιμωμένου imperfectum 1 ἐτιμώμην 2 ἐτιμῶ 3 ἐτιμᾶτο 1 mv. ἐτιμώμεθα 2 mv. ἐτιμᾶσθε 3 mv. ἐτιμῶντο Contractieregels: De eindklinker van de stam versmelt met de bindklinkers die erop volgen. Dat gebeurt als volgt: α + ο-klank = ω α + ε-klank = α ι wordt iota subscriptum N.B. Bij ζῆν, leven, en χρῆσθαι, gebruiken, gaat de stam niet uit op -α, maar op -η. Deze werkwoorden worden vervoegd zoals τιμᾶν, maar overal waar τιμᾶν een -α heeft, verschijnt hier een η. Grammaticaal overzichtje pag. 20

21 5.5 THEMATISCHE WERKWOORDEN: CONTRACTA VOLGENS ποιεῖν actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ποιῶ ποιεῖν m. ποιῶν 2 ποιεῖς ποίει ποιοῦντος 3 ποιεῖ v. ποιοῦσα 1 mv. ποιοῦμεν mv. ποιούσης 2 mv. ποιεῖτε ποιεῖτε o. ποιοῦν 3 mv. ποιοῦσι(ν) ποιοῦντος imperfectum 1 ἐποίουν 2 ἐποίεις 3 ἐποίει 1 mv. ἐποιοῦμεν 2 mv. ἐποιεῖτε 3 mv. ἐποίουν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ποιοῦμαι ποιεῖσθαι m. ποιούμενος 2 ποιῇ ποιοῦ ποιουμένου 3 ποιεῖται v. ποιουμένη 1 mv. ποιούμεθα mv. ποιουμένης 2 mv. ποιεῖσθε ποιεῖσθε o. ποιούμενον 3 mv. ποιοῦνται ποιουμένου imperfectum 1 ἐποιούμην 2 ἐποιοῦ 3 ἐποιεῖτο 1 mv. ἐποιούμεθα 2 mv. ἐποιεῖσθε 3 mv. ἐποιοῦντο Contractieregels: De eindklinker van de stam versmelt met de bindklinkers die erop volgen. Dat gebeurt als volgt: ε + ε = ει ε + ο = ου ε + andere klank = andere klank N.B. Als de stam slechts uit één lettergreep bestaat, is er wel een contractie met ε(ι), maar niet met de andere bindklinkers. bv. δέομαι, δέῃ, δεῖται, δεόμεθα, δεῖσθε, δέονται Grammaticaal overzichtje pag. 21

22 5.6 ATHEMATISCHE WERKWOORDEN Opmerkingen bij de athematische werkwoorden Bij de athematische werkwoorden is er in presens en imperfectum geen bindklinker (= themavocaal). Vandaar de benaming. 1. Opbouw van deze werkwoorden: Bestanddelen van de indicatief presens: stam + primaire uitgangen Bestanddelen van de indicatief imperfectum: augment + stam + secundaire uitgangen De actieve primaire uitgangen zijn: -μι, -ς, -σι(ν) -μεν, -τε, -ασι(ν) De actieve secundaire uitgangen zijn: -ν, -ς, - -μεν, -τε, -σαν De mediaal-passieve primaire uitgangen zijn: -μαι, -σαι, -ται -μεθα, -σθε, -νται De mediaal-passieve secundaire uitgangen zijn: -μην, -σο, -το -μεθα, -σθε, -ντο 2. In het presens en imperfectum hebben de athematische werkwoorden twee stammen: een lange en een korte stam. De lange stam wordt alleen gebruikt in de actieve indicatief enkelvoud. - de twee stammen van διδόναι zijn: διδο- en διδω- - de twee stammen van ἱστάναι zijn: ἱστα- en ἱστη- - de twee stammen van τιθέναι zijn: τιθε- en τιθη- - de twee stammen van ἱέναι zijn: ἱε- en ἱη- - de twee stammen van δεικνύναι zijn: δεικνυ- en δεικνυ- 3. De A. ind. pres. 3 mv. ἱστᾶσι(ν) is een samentrekking van ἱστα-ασι(ν). De A. ind. pres. 3 mv. ἱᾶσι(ν) is een samentrekking van ἱα-ασι(ν). Zo n contractie doet zich niet voor bij τιθέναι, διδόναι en δεικνύναι. Daar krijgen we τιθέασι(ν), διδόασι(ν), δεικνύασι(ν). 4. Het actief participium presens van ἱστάναι wordt gevormd en verbogen zoals πᾶς, πᾶσα, πᾶν (stam παντ-). Bij διδόναι wordt dit: διδούς, διδοῦσα, διδόν (stam: διδοντ-). Bij τιθέναι wordt dit: τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν (stam: τιθεντ-). Bij ἱέναι wordt dit: ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν (stam: ἱεντ-). Bij δεικνύναι wordt dit: δεικνύς, δεικνῦσα, δεικνύν (stam: δεικνυντ-). 5. Bij het imperfectum van ἱστάναι en ἱέναι is het augment opgegaan in de beginklinker van de stam. Bij τιθέναι, διδόναι en δεικνύναι is dit augment wel zichtbaar. Daar krijgen we ἐ-τίθη-ν, ἐ-δίδου-ν, ἐ-δεικνυ-ν. 6. De deponente werkwoorden δύνασθαι (kunnen) en ἐπίστασθαι (kunnen, weten) worden vervoegd zoals ἵστασθαι. Grammaticaal overzichtje pag. 22

23 5.6.2 Athematische werkwoorden volgens het model διδόναι, geven actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δίδωμι διδόναι m. διδούς 2 δίδως δίδου διδόντος 3 δίδωσι(ν) v. διδοῦσα 1 mv. δίδομεν mv. διδούσης 2 mv. δίδοτε δίδοτε o. διδόν 3 mv. διδόασι(ν) διδόντος imperfectum 1 ἐδίδουν 2 ἐδίδους 3 ἐδίδου 1 mv. ἐδίδομεν 2 mv. ἐδίδοτε 3 mv. ἐδίδοσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δίδομαι δίδοσθαι m. διδόμενος 2 δίδοσαι δίδοσο διδομένου 3 δίδοται v. διδομένη 1 mv. διδόμεθα mv. διδομένης 2 mv. δίδοσθε δίδοσθε o. διδόμενον 3 mv. δίδονται διδομένου imperfectum 1 ἐδιδόμην 2 ἐδίδοσο 3 ἐδίδοτο 1 mv. ἐδιδόμεθα 2 mv. ἐδίδοσθε 3 mv. ἐδίδοντο Grammaticaal overzichtje pag. 23

24 5.6.3 Athematische werkwoorden volgens het model ἱστάναι, stellen actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵστημι ἱστάναι m. ἱστάς 2 ἵστης ἵστη ἱστάντος 3 ἵστησι(ν) v. ἱστᾶσα 1 mv. ἵσταμεν mv. ἱστάσης 2 mv. ἵστατε ἵστατε o. ἱστάν 3 mv. ἱστᾶσι(ν) ἱστάντος imperfectum 1 ἵστην 2 ἵστης 3 ἵστη 1 mv. ἵσταμεν 2 mv. ἵστατε 3 mv. ἵστασαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵσταμαι ἵστασθαι m. ἱστάμενος 2 ἵστασαι ἵστασο ἱσταμένου 3 ἵσταται v. ἱσταμένη 1 mv. ἱστάμεθα mv. ἱσταμένης 2 mv. ἵστασθε ἵστασθε o. ἱστάμενον 3 mv. ἵστανται ἱσταμένου imperfectum 1 ἱστάμην 2 ἵστασο 3 ἵστατο 1 mv. ἱστάμεθα 2 mv. ἵστασθε 3 mv. ἵσταντο Ook φάναι, zeggen, wordt vervoegd zoals ἱστάναι. Grammaticaal overzichtje pag. 24

25 5.6.4 Athematische werkwoorden volgens het model τιθέναι, leggen actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τίθημι τιθέναι m. τιθείς 2 τίθης τίθει τιθέντος 3 τίθησι(ν) v. τιθεῖσα 1 mv. τίθεμεν mv. τιθείσης 2 mv. τίθετε τίθετε o. τιθέν 3 mv. τιθέασι(ν) τιθέντος imperfectum 1 ἐτίθην 2 ἐτίθεις 3 ἐτίθει 1 mv. ἐτίθεμεν 2 mv. ἐτίθετε 3 mv. ἐτίθεσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 τίθεμαι τίθεσθαι m. τιθέμενος 2 τίθεσαι τίθεσο τιθεμένου 3 τίθεται v. τιθεμένη 1 mv. τιθέμεθα mv. τιθεμένης 2 mv. τίθεσθε τίθεσθε o. τιθέμενον 3 mv. τίθενται τιθεμένου imperfectum 1 ἐτιθέμην 2 ἐτίθεσο 3 ἐτίθετο 1 mv. ἐτιθέμεθα 2 mv. ἐτίθεσθε 3 mv. ἐτίθεντο Grammaticaal overzichtje pag. 25

26 5.6.5 Athematische werkwoorden volgens het model ἱέναι, zenden actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵημι ἱέναι m. ἱείς 2 ἵης ἵει ἱέντος 3 ἵησι(ν) v. ἱεῖσα 1 mv. ἵεμεν mv. ἱείσης 2 mv. ἵετε ἵετε o. ἱέν 3 mv. ἱᾶσι(ν) ἱέντος imperfectum 1 ἵειν 2 ἵεις 3 ἵει 1 mv. ἵεμεν 2 mv. ἵετε 3 mv. ἵεσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 ἵεμαι ἵεσθαι m. ἱέμενος 2 ἵεσαι ἵεσο ἱεμένου 3 ἵεται v. ἱεμένη 1 mv. ἱέμεθα mv. ἱεμένης 2 mv. ἵεσθε ἵεσθε o. ἱέμενον 3 mv. ἵενται ἱεμένου imperfectum 1 ἱέμην 2 ἵεσο 3 ἵετο 1 mv. ἱέμεθα 2 mv. ἵεσθε 3 mv. ἵεντο Grammaticaal overzichtje pag. 26

27 5.6.6 Athematische werkwoorden volgens het model δεικνύναι, tonen actief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δείκνυμι δεικνύναι m. δεικνύς 2 δείκνυς δείκνυ δεικνύντος 3 δείκνυσι(ν) v. δεικνῦσα 1 mv. δείκνυμεν mv. δεικνύσης 2 mv. δείκνυτε δείκνυτε o. δεικνύν 3 mv. δεικνύασι(ν) δεικνύντος imperfectum 1 ἐδείκνυν 2 ἐδείκνυς 3 ἐδείκνυ 1 mv. ἐδείκνυμεν 2 mv. ἐδείκνυτε 3 mv. ἐδείκνυσαν mediaal en passief indicatief imperatief infinitief participium presens 1 δείκνυμαι δείκνυσθαι m. δεικνύμενος 2 δείκνυσαι δείκνυσο δεικνυμένου 3 δείκνυται v. δεικνυμένη 1 mv. δεικνύμεθα mv. δεικνυμένης 2 mv. δείκνυσθε δείκνυσθε o. δεικνύμενον 3 mv. δείκνυνται δεικνυμένου imperfectum 1 ἐδεικνύμην 2 ἐδείκνυσο 3 ἐδείκνυτο 1 mv. ἐδεικνύμεθα 2 mv. ἐδείκνυσθε 3 mv. ἐδείκνυντο Grammaticaal overzichtje pag. 27

28 5.7 TWEE ONREGELMATIGE WERKWOORDEN εἶναι, zijn indicatief imperatief infinitief participium εἶναι ἴσθι presens 1 εἰμί 2 εἶ 3 ἐστί(ν) 1 mv. ἐσμέν 2 mv. ἐστέ 3 mv. εἰσί(ν) imperfectum 1 ἦν 2 ἦσθα 3 ἦν 1 mv. ἦμεν 2 mv. ἦτε 3 mv. ἦσαν mv. ἔστε m. ὤν ὄντος v. οὖσα οὔσης o. ὄν ὄντος ἰέναι, gaan indicatief imperatief infinitief participium ἰέναι ἴθι presens 1 ἔρχομαι 2 ἔρχῃ 3 ἔρχεται 1 mv. ἐρχόμεθα 2 mv. ἔρχεσθε 3 mv. ἔρχονται mv. ἴτε m. ἰών ἰόντος v. ἰοῦσα ἰούσης o. ἰόν ἰόντος Grammaticaal overzichtje pag. 28

29 6. HET GEBRUIK VAN DE NAAMVALLEN Een zin kunnen we definiëren als een syntactisch geheel dat bestaat uit een gezegde met zijn noodzakelijke en niet-noodzakelijke zinsdelen. Of het zinsdeel van het gezegde nog noodzakelijke aanvullingen krijgt en hoeveel, hangt af van de betekenis van dat gezegde. Zo heeft sneeuwen geen verdere aanvulling nodig: Het sneeuwt. is een correcte zin (daarbij is het een loos onderwerp want dat woord kan niet door een substantief vervangen worden). Maar een werkwoord als jodelen vraagt om een onderwerp, verdienen om een onderwerp en een lijdend voorwerp en geven om een onderwerp, een lijdend voorwerp én een meewerkend voorwerp. Afhankelijk van het aantal bepalingen bij het gezegde spreken we van 0-valentie, 1-valentie, 2- valentie of 3-valentie. GEZEGDE: werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk gezegde (= koppelwerkwoord + NDgez 1 ) + noodzakelijke zinsdelen + niet-noodzakelijke zinsdelen OND LV MV BvG BvG BWB 1 Het NDgez (= naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde) is een zinsdeelstuk (nl. deel van het NWG) dat congrueert met het onderwerp. Grammaticaal overzichtje pag. 29

30 vorm / naamval functie rol vertaalwoord nominatief onderwerp (handelend of lijdend) NDgez accusatief lijdend voorwerp (lijdend) acc. na vz. bijwoordelijke bepaling genitief bijvoeglijke bepaling* van voorwerp (lijdend) (bv. bij βασιλεύειν) voorwerp vergelijking/ongelijkheid (bij comparatief) gen. na vz. bijwoordelijke bepaling datief voorwerp (bv. bij ἕπεσθαι) (lijdend) voorwerp (meewerkend) aan bijwoordelijke bepaling oorzaak middel, wijze tijdstip voordeel, nadeel door met in, op voor vocatief dat. na vz. bijwoordelijke bepaling aanspreking *De bijvoeglijke bepaling is een zinsdeelstuk (bij de kern van dat zinsdeel). Grammaticaal overzichtje pag. 30

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE: TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN Woord

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης Τα θέματά μας είναι : - Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης - ιάστημα Νατάσα & Θοδώρης - Το σώμα του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45-10:15

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45-10:15 Οδηγίες: α) Να γράφετε με

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα