Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου Ιουνίου 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016"

Transcript

1 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων του Δήμου Stonnington. ΟΔΗΓΙΕΣ Greek

2 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας (Cultural Diversity Grants Program (CDGP) στο Δήμο Stonnington είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα που εκτιμά το ζωτικό ρόλο των μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων όσον αφορά την παροχή κοινωνικής στήριξης σε ηλικιωμένα άτομα μη αγγλόφωνης καταγωγής στο Stonnington. Επιτρέπει στα μέλη μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων να απολαμβάνουν την κοινωνική στήριξη σ ένα πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλο περιβάλλον, βοηθώντας έτσι στη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης των μελών τους. Το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε δικαιούχο μεταναστευτικό σύλλογο ηλικιωμένων να συνάψει μια μοναδική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με το Δήμο Stonnington, σύμφωνα με την οποία κάθε Σύλλογος θα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους θα παρέχει δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης στα μέλη του. Αντικειμενικοί σκοποί Το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας είναι σύμφωνο με την Πολιτική Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας του Δήμου, της οποίας ένας από τους στόχους είναι να στηρίζει την ανάπτυξη πολιτισμικά κατάλληλων υπηρεσιών. Είναι επίσης ευθυγραμμισμένο με το γενικότερο όραμα του Δήμου για την κοινότητά του που βασίζεται σε τέσσερις αντικειμενικούς σκοπούς: Κοινότητα Μια πόλη όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ευτυχισμένοι, υγιείς, ασφαλείς και να αποτελούν μέρος της και να συμβάλουν στην κοινότητα. Περιβάλλον Ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον για να το απολαμβάνουν οι μελλοντικές γενιές. Βιωσιμότητα Το πιο επιθυμητό μέρος για να ζουν, να εργάζονται και να επισκέπτονται οι άνθρωποι. Ευημερία - Μια ευημερούσα κοινότητα που θα αναγνωρίζεται ως μια δημιουργική πόλη και ως μέρος προορισμού πρώτης επιλογής για επισκέπτες και αγοραστές. Συγκριμένοι αντικειμενικοί στόχοι του Προγράμματος Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας: Να μπορούν οι Μεταναστευτικοί Σύλλογοι Ηλικιωμένων στο Stonnington να πραγματοποιούν πολλές και διάφορες δραστηριότητες που θα βοηθούν στη δραστηριοποίηση, υγεία και ευρωστία των ηλικιωμένων. Να μπορούν οι ηλικιωμένοι μεταναστευτικής καταγωγής στο Stonnington να έχουν τακτικές ευκαιρίες και κοινωνικές σχέσεις και διασυνδέσεις με την κοινότητά τους. Να μπορούν οι ηλικιωμένοι μεταναστευτικής καταγωγής στο Stonnington να απολαμβάνουν υπηρεσίες με ένα πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλο τρόπο. Να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και ισότητας στις κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για ηλικιωμένους μεταναστευτικής καταγωγής στο Stonnington. Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας ΟΔΗΓΙΕ Page 2

3 Απαιτήσεις του Προγράμματος Το Πρόγραμμα απαιτεί ότι ο Σύλλογος πρέπει: Να υποβάλει αίτηση για να εξεταστεί η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Να αποδείξει ότι οι δραστηριότητές του καλύπτουν τις ανάγκες της κοινότητας. Να συμπεριλαμβάνει άτομα που κυρίως η προτιμώμενη γλώσσα που ομιλείται από τα μέλη του Συλλόγου να είναι άλλη εκτός της αγγλικής. Να συνεδριάζει και να εκτελεί τις δραστηριότητές του στο Δήμο Stonnington. Να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των μελών του. Να είναι ένας ανεξάρτητος και αναγνωρισμένος οργανισμός. Μέλη Να έχει ανά πάσα στιγμή Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης για 10 εκατομμύρια δολάρια. Να υποβάλει μια Ετήσια Γενική Έκθεση και μια Ετήσια Οικονομική Δήλωση και έναν ενημερωμένο κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Να υπογράφει μια ετήσια Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών με το Δήμο αν εγκριθεί η αίτησή του. Οι Σύλλογοι μετά θα πληρώνονται σε τριμηνιαία βάση μόνο όταν η χρηματοδότηση του προηγούμενου τριμήνου έχει δαπανηθεί σωστά και εγκριθεί από το Δήμο. Οι Σύλλογοι πρέπει να επισυνάπτουν κατάσταση των μελών τους μαζί με την αίτηση η οποία: Πρέπει να υποβάλλεται στο Δήμο με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου των μελών Τουλάχιστον 85% των συμμετεχόντων του Συλλόγου πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 55 ανά πάσα στιγμή. Τα μέλη πρέπει να είναι σε θέση να ταυτίζονται με τη γλώσσα και την κουλτούρα του Συλλόγου. Οι χρηματοδοτούμενοι Σύλλογοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη υπογράφουν ένα εβδομαδιαίο έντυπο αναφέροντας τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. Οι Σύλλογοι μετά πρέπει να υποβάλουν τα υπογεγραμμένα έντυπα συμμετοχής και τις αποδείξεις αγορών στο Δήμο σε τριμηνιαία βάση. Κάθε Σύλλογος πρέπει να δέχεται νέα μέλη μέχρι να φτάσει το πλήρες δυναμικό του, μετά το οποίο πρέπει να διατηρεί λίστα αναμονής. Οι Σύλλογοι πρέπει να ενημερώνουν το Δήμο για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τις λίστες αναμονής. Αρχικά, τουλάχιστον το 50% των συμμετεχόντων του Συλλόγου θα πρέπει να κατοικούν στο Δήμο Stonnington. Αν αυτό το 50% πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τότε η συνεισφορά επιχορήγησης του Δήμου θα μειωθεί με το ίδιο ποσοστό. Ωστόσο, αν αυτό το αρχικό 50% της συμμετοχής ντόπιων κατοίκων πέσει κάτω από 15%, τότε ο Δήμος Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας ΟΔΗΓΙΕ Page 3

4 δεν θα παρέχει πλέον χρηματοδότηση στο Σύλλογο. Αν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου μειωθεί αλλά εξακολουθεί να διατηρεί το αρχικό 50% συμμετοχής ντόπιων κατοίκων, τα επίπεδα της χρηματοδότησής του δεν θα αλλάξουν. Ωστόσο, ο αριθμός των μελών του Συλλόγου μειωθεί κάτω από 25% μέσα σε τρία χρόνια, η χρηματοδότησή του θα διακοπεί. Εάν παρέχονται γεύματα, τότε οι Σύλλογοι πρέπει: Να διασφαλίσουν ότι παρέχεται μια θρεπτική και καλά ισορροπημένη διατροφή που θα περιέχει τροφές από διάφορες ομάδες τροφών. Να διασφαλίσουν ότι όλα τα γεύματα/αναψυκτικά μαγειρεύονται και σερβίρονται σε εγκαταστάσεις που ενέκρινε ο Δήμος. Να ενημερώσουν το Δήμο σχετικά με την επιλογή που καθόρισαν για την παροχή γευμάτων/αναψυκτικών από το Σύλλογο. Σε περίπτωση που ένας Σύλλογος θα ήθελε να αγοράσει γεύματα από εξωτερική πηγή, θα χρειαστεί να ενημερωθεί ο Δήμος και να εγκρίνει την πηγή. Να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων. Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος του Συλλόγου που έχει Πιστοποιητικό Ασφαλούς Χειρισμού Τροφίμων Επιπέδου 1. O Δήμος θα παρέχει εκπαίδευση σε τακτική βάση για τον ασφαλή χειρισμό τροφίμων σε έως και πέντε μέλη κάθε Συλλόγου. Να δεχθούν ότι θα διεξάγεται ένας τυχαίος επιτόπιος έλεγχος από Υγειονομικούς Υπαλλήλους του Δήμου. Να μη χρεώνουν τα μέλη για το γεύμα. Στην περίπτωση που χρεώνεται το γεύμα, οι Σύλλογοι πρέπει να εγγραφούν ως επιχειρήσεις παροχής γευμάτων και θα χρειαστεί να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα ασφάλειας τροφίμων. Περιορισμοί του Προγράμματος Ο Δήμος Stonnington ενθαρρύνει τους Συλλόγους να έχουν πολλά μέλη και ότι οι άνθρωποι μπορούν να γίνονται μέλη σε περισσότερους από έναν Σύλλογο. Ωστόσο, εάν ο Δήμος είναι ικανοποιημένος ότι δικαιολογείται η συμβολή ενός ατόμου στις δραστηριότητες του Συλλόγου, ο Δήμος μπορεί να επιχορηγήσει τη συμμετοχή του ατόμου σε άλλο Σύλλογο της δικής του επιλογής. Τι πράγματα θα χρηματοδοτούνται; Γεύματα/Αναψυκτικά Δραστηριότητες γυμναστικής και ψυχαγωγίας Δραστηριότητες τεχνών και χειροτεχνίας Φιλοξενούμενοι ομιλητές Εκδρομές Δραστηριότητες υγείας και ευρωστίας Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας ΟΔΗΓΙΕ Page 4

5 Πολιτισμικές δραστηριότητες Οι Σύλλογοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για να συζητήσουν άλλες δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης και αυτές θα εξεταστούν μονομερώς. Τι πράγματα δεν χρηματοδοτούνται; Δραστηριότητες που δεν χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Δήμου Οικοδομικά έργα, έργα διαρρύθμισης και συντήρησης κτιρίων Κόστος μεταφοράς για εκδρομές (π.χ. ενοικίαση λεωφορείων) Απασχόληση προσωπικού Δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών που περιλαμβάνει μεταφορά σε χώρο τυχερών παιχνιδιών. Ο Δήμος δεν θα χρηματοδοτεί Συλλόγους που λαβαίνουν χρηματοδότηση ή και υπηρεσίες από οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών Δραστηριότητες που θεωρούνται ακατάλληλες από το Δήμο. Υπευθυνότητα Οι δικαιούχοι Σύλλογοι θα πληρώνονται μια τριμηνιαία επιχορήγηση από το Δήμο Stonnington. Ωστόσο, η πληρωμή της συνεισφοράς χρηματοδότησης του επόμενου τριμήνου εγγυάται μόνο εάν τα έγγραφα αποδέσμευσης των χρημάτων της χρηματοδότησης κατά το προηγούμενο τρίμηνο έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από το Δήμο. Εάν ο Σύλλογος δεν μπορεί να προσκομίσει στοιχεία αποδείξεων για την επιχορήγηση που έλαβε, τότε ο Σύλλογος συμφωνεί να επιστρέψει στο Δήμο Stonnington μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, όλα χρήματα της επιχορήγησης που δεν δαπανήθηκαν Νομικές υποχρεώσεις Τα μέλη των συλλόγων πρέπει να κατανοήσουν ότι τα χρήματα που παρέχει ο Δήμος είναι δημόσια χρήματα. Οι Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι να δαπανήσουν αυτά τα χρήματα με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Αίτηση για επιδότηση πολιτισμικής ποικιλομορφίας Για να ζητήσουν επιχορήγηση, οι μεταναστευτικοί σύλλογοι πρέπει να συμπληρώσουν μια Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας και να την υποβάλουν στο Σχεδιαστή Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας του Δήμου (Κοινοτική Εστίαση) στην παρακάτω διεύθυνση. Οι αιτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Stonnington (www.stonnington.vic.gov.au). Εναλλακτικά, τα μέλη των Συλλόγων μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σχεδιαστή Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας στο Δήμο Stonnington (Τηλ ). Μπορούν να διατεθούν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας κατόπιν αιτήματος. Προθεσμίες Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας ΟΔΗΓΙΕ Page 5

6 Οι μεταναστευτικοί Σύλλογοι ηλικιωμένων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου και θα λάβουν απάντηση για το αποτέλεσμα μετά από λίγες εβδομάδες. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών/Παραπόνων Διαχείριση εσωτερικών διαφορών εντός του Συλλόγου Αν προκύψουν δύσκολα θέματα μεταξύ των μελών του Συλλόγου τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν εσωτερικά, τότε το πρώτο σημείο επαφής για βοήθεια είναι το Ίδρυμα «New Hope Foundation» (τηλ ). Οι Σύλλογοι μπορούν να εγείρουν θέματα με τα σχετικά μέλη του προσωπικού στο New Hope Foundation. Αν είναι απαραίτητο, το New Hope Foundation μπορεί να ζητήσει βοήθεια από το προσωπικό του Δήμου ή από άλλους εξωτερικούς οργανισμούς. Διαχείριση διαφορών μεταξύ του Συλλόγου και του Δήμου Stonnington (σχετικά με το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας) Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Δήμου και των Συλλόγων σχετικά με το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας θα τη διαχειριστούμε ακολουθώντας την παρακάτω Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών : 1. Ο Υπάλληλος του Δήμου και ο Σύλλογος θα συναντηθούν για να συζητήσουν το ζήτημα με σκοπό να το επιλύσουν. Αν το ζήτημα επιλυθεί, τότε ο Σύλλογος θα ενημερωθεί γραπτώς επιβεβαιώνοντας τις λεπτομέρειες του αποτελέσματος της συνάντησης. 2. Αν το ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα ζητηθεί από το Σύλλογο να γράψει στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλικιωμένων, Ποικιλομορφίας και Υγείας εξηγώντας το ζήτημα που προβληματίζει το Σύλλογο. 3. Ο Διευθυντής θα αξιολογήσει το ζήτημα και θα λάβει μια απόφαση. Ο Σύλλογος θα ενημερωθεί γραπτώς σχετικά με το αποτέλεσμα της απόφασης που έλαβε ο Διευθυντής. 4. Όλα τα εκκρεμή ζητήματα θα αντιμετωπιστούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δήμου Stonnington. Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας ΟΔΗΓΙΕ Page 6

7 Αναγνώριση του Δήμου Οι Σύλλογοι απαιτείται να αναγνωρίζουν την υποστήριξη που λαβαίνουν από το Δήμο Stonnington σ όλο το διαφημιστικό ή ενημερωτικό τους υλικό. Πληροφορίες Cultural Diversity Planner (Community Focus) City of Stonnington Cnr Greville and Chapel Sts PO Box 21 Prahran 3181 Τηλ Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας ΟΔΗΓΙΕ Page 7

Council Services Information

Council Services Information Council Services Information Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι μια περίληψη των υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε τμήμα του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

9558 6800 www.lctg.net.au

9558 6800 www.lctg.net.au GREEK leichhardt Ομάδα κοινοτικής συγκοινωνίας 9558 6800 www.lctg.net.au m a r r i c k v i l l e l e i c h h a r d t Ενημερωτικό Φυλλάδιο Επιβατών Περιεχόμενα Περιγραφή, επιλεξιμότητα, άλλες γλώσσες Εγγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το κέντρο πληροφοριών σας για νέες ιδέες και επιλογές οικιακής φροντίδας Η υπηρεσία Home Care Today (Οικιακή Φροντίδα Σήμερα) βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ Κώδικας Συμπεριφοράς της Philip Morris International Ακεραιότητα Κάνοντας το Σωστό Αναρωτηθείτε προτού ενεργήσετε Είναι νόμιμο; Ακολουθεί την εταιρική πολιτική; Είναι το σωστό;

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008 Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες Παρουσίαση των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων κατά την περίοδο 2007 2013 Οδηγός για αρχάριους Έκδοση του 2008 i Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ (ΝΝΟ)

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ (ΝΝΟ) ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ (ΝΝΟ) Συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας για την τρίτη ηλικία Δεκέμβριος 2011 Greek Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές Ενημερωτικό Εγχειρίδιο Φροντιστή Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney Υπηρεσίες για Φροντιστές Freecall: 1800 052 222* *οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα χρεώνονται με τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Kώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου (Responsible Gambling Code of Conduct) Approved 3 April 2014 Approved 3 April 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση Αποστολής Υπεύθυνου Τζόγου...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Παρακαλώ αφήστε αυτές τις οδηγίες για τον επόμενο ασθενή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Νοσοκομείο ευχαριστεί τους διαφημιστές που έκαναν εφικτή την πραγματοποίηση αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ «Η τοποθέτηση των εργοδοτών,

Διαβάστε περισσότερα

The Bentleigh Club. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού. Community Clubs Association of Victoria Responsible Gambling Code of Conduct

The Bentleigh Club. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού. Community Clubs Association of Victoria Responsible Gambling Code of Conduct The Bentleigh Club Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού 2012 Εγκρίθηκε από την VCGLR - 27 Ιουνίου 2012 Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού στο Χώρο Τυχερών Παιχνιδιών ΗΜΤΠ 1. Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα