ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX Η INTERMIX µπορεί να διαθέσει στους πελάτες της, κατόπιν συµφωνίας, ηλεκτρικές εµβολοφόρες οικοδοµικές πρέσες για την εφαρµογή των Έτοιµων Ξηρών Κονιαµάτων της στο σοβάτισµα και στην πλήρωση δαπέδων. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για τη χρήση µιας ηλεκτρικής εµβολοφόρου οικοδοµικής πρέσας πρέπει οι χρήστες της να χρησιµοποιούν τουλάχιστον τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΡΑΝΟΣ. εν αποκλείεται, πέραν των παραπάνω αναφερόµενων και ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο ση- µείο που θα χρησιµοποιηθεί η πρέσα, η ανάγκη χρήσης και άλλων µέσων ατοµικής προστασίας, αν αυτό κρίνει απαραίτητο ο υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός του έργου που θα βρίσκεται αυτή. εν επιτρέπεται να αφαιρούνται ή να ανοίγονται ασφαλιστικές διατάξεις της πρέσας (όπως η προστατευτική σχάρα του κουβά, το καπάκι του ηλεκτρολογικού πίνακά της, κ.λ.π.) κατά την λειτουργία της ή ακόµη και όταν αυτή είναι µεν σταµατηµένη αλλά είναι ακόµη συνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Την πρέσα επιτρέπεται να χειρίζονται µόνο άτοµα που γνωρίζουν τον ορθό και ασφαλή τρό- Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, Τηλ: , Fax: , Site: 1/8

2 πο λειτουργίας της και επιπλέον γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας των έτοιµων ξηρών κονιαµάτων INTERMIX, τις οποίες η ιδιοκτήτρια εταιρεία της πρέσας διαθέτει δωρεάν σε όλους τους πελάτες της. Οποιαδήποτε επέµβαση στην πρέσα (πλην της συµπλήρωσης λαδιών, της χρήσης της, του ελέγχου και καθαρισµού της) πρέπει να γίνεται µόνο από τους τεχνικούς της ιδιοκτήτριας εταιρείας της πρέσας και όχι από τους χρήστες της. Οι χρήστες πρέπει πάντα να καθαρίζουν την πρέσα και τα παρελκόµενα της µετά την χρήση της και ο καθαρισµός της πρέπει να γίνεται πάντα αφού πρώτα έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύµα. εν πρέπει στο έδαφος κάτω από την πρέσα και γύρω από αυτήν να λιµνάζουν νερά. Τα καλώδια τροφοδοσίας της πρέσας µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να τοποθετούνται εναέρια και όχι ελεύθερα στο έδαφος όπου µπορεί να φθαρούν εύκολα. Η πρέσα πρέπει µετά την χρήση της να παραµένει πάντα αποσυνδεµένη από το ηλεκτρικό ρεύµα και να φυλάσσεται ώστε να µην µπορεί να προσεγγίσει σε αυτή κάποιος και να την θέσει σε λειτουργία ή να επέµβει σε αυτή, µε ότι αρνητικές συνέπειες µπορεί να έχει αυτό για την ασφάλεια αυτού ή των χρηστών της. Ποτέ δεν πρέπει να αποσυνδέουµε τα λάστιχα λάσπης ενώ η πρέσα λειτουργεί επειδή το υλικό που βρίσκεται µέσα σε αυτά βρίσκεται υπό υψηλή πίεση και µπορεί να προκληθεί ατύχηµα. Για να αποσυνδέσουµε τα λάστιχα λάσπης πρέπει πρώτα να έχουµε σταµατήσει τη λειτουργία της πρέσας και να έχουµε την εξαέρωσή της ανοικτή. Αν κατά τη λειτουργία της πρέσας, ενώ το µοτέρ της εξακολουθεί να δουλεύει και ο κάδος της έχει λάσπη, σταµατήσει ξαφνικά η προώθηση της λάσπης στα λάστιχα και αλλάξει ο ήχος του µοτέρ της, αυτό συνήθως σηµαίνει ότι είτε προέκυψε κάποια µηχανική βλάβη στην πρέσα είτε βούλωσαν τα λάστιχα λάσπης ή το πιστόλι. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξεκοµπλάρουµε το συντοµότερο δυνατό την πρέσα και να ακολουθήσουµε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω στο κεφάλαιο «Αντιµετώπιση Προβληµάτων». ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να λειτουργεί σωστά η πρέσα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε οριζόντια θέση (να είναι αλφαδιασµένη) και να πατάει στο έδαφος µε τις ρόδες της και όχι σε αυτοσχέδια στηρίγµατα. Αφού την έχουµε τοποθετήσει στο τελικό της σηµείο και την έχουµε οριζοντιώσει, την ασφαλίζουµε βάζοντας τάκους 2/8

3 στις ρόδες της ώστε να µην µπορεί να µετακινηθεί. ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑ Ι- ΟΥ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ Στη συνέχεια ανοίγουµε το καπάκι της πρέσας και ελέγχουµε µε προσοχή τα παρακάτω: 1. Αν υπάρχει ε- παρκές λάδι στο δοχείο λίπανσης των εµβόλων και αν χρειάζεται συµπληρώνουµε. 2. Αν υπάρχει επαρκές λάδι στο κοµπρεσέρ αέρος και αν τυχόν όχι, τηλεφωνούµε αµέσως στον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας της πρέσας για οδηγίες. Καθαρίζουµε και στη συνέχεια πετρελαιώνουµε όλη την πρέσα και το καπάκι της (αλείφοντάς την εξωτερικά µε πετρέλαιο για να µην κολλάνε επάνω της οι λάσπες) και κατά τη χρήση της φροντίζουµε να έχουµε πάντα το καπάκι της κλειστό. Πρέπει να φροντίζουµε να έχει πάντα η πρέσα πριν την έναρξη λειτουργίας της, καθαρό τον κάδο, το βόθρο, το σύστηµα εξαέρωσης και όλα τα λάστιχα της. ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑ ΙΟΥ ΣΤΟ Ο- ΧΕΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑ ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΣ Ελέγχουµε αν τα λάστιχα λάσπης και αέρα όπως και τα καλώδια σύνδεσης µε το ηλεκτρικό ρεύµα που θα χρησιµοποιήσουµε έχουν εξωτερικές φθορές που δηλώνουν ότι απαιτείται η αντικατάσταση τους και αν ναι, τα αντικαθιστούµε. Ελέγχουµε αν οι σφιγκτήρες στα λάστιχα λάσπης και αέρα είναι καλά σφιγµένοι και αν όχι τους σφίγγουµε ή αν απαιτείται, τους αντικαθιστούµε. Προσέχουµε όταν συνδέουµε τα λάστιχα λάσπης στην πρέσα να βάζουµε πρώτα τα 50αρια και τελευταίο το 35αρι καθώς και οι σύνδεσµοι τους να ασφαλίζουν καλά. Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιήσουµε την πρέσα για σοβάτισµα, συνδέουµε σε αυτή και το λάστιχο αέρα. 3/8

4 ΑΡΧΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αφού έχουµε ολοκληρώσει τους παραπάνω αναφερόµενους απαιτούµενους ελέγχους, συνδέουµε την πρέσα στο ηλεκτρικό ρεύµα προσέχοντας πριν την σύνδεση ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρικού πίνακα της να είναι στην θέση 0 (Off). Γυρνάµε το γενικό διακόπτη του πίνακα της πρέσας στην θέση Ι (On). Πατάµε το µπουτόν «Start» στον ηλεκτρικό πίνακα της πρέσας ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί το µοτέρ της, διατηρώντας την πρέσα ξεκοµπλαρισµένη. Όταν το µοτέρ της πρέσας τεθεί σε λειτουργία κλείνουµε το καπάκι της πρέσας και φροντίζουµε να το διατηρού- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ µε κλειστό για όσο αυτή λειτουργεί. ΚΟΧΛΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑ Στη συνέχεια κοµπλάρουµε την πρέσα (µε το µοχλό κοµπλαρίσµατος) για να αρχίσει να λειτουργεί και να αρχίσει να περιστρέφεται ο κοχλίας προώθησης του υλικού που βρίσκεται µέσα στον κάδο της. Ελέγχουµε τη σωστή φορά περιστροφής του κοχλία προωθήσεως του υλικού κοιτώντας αν η φορά περιστροφής του είναι η σωστή ώστε να προωθεί το υλικό προς την τρύπα εξόδου του κάδου. Τον έλεγχο αυτό τον κάνουµε για να βεβαιωθούµε ότι έχει γίνει σωστά η ηλεκτρολογική σύνδεση του καλωδίου που δίνει ηλεκτρικό ρεύµα στην πρέσα. Αν από τον έλεγχο αυτό δούµε ότι ο κοχλίας δεν περιστρέφεται µε τη σωστή φορά, τότε µε την ακόλουθη σειρά κάνουµε τα παρακάτω: 1. Ξεκοµπλάρουµε την πρέσα (µετακινώντας το µοχλό κοµπλαρίσµατος) ώστε να σταµατήσει να περιστρέφεται ο κοχλίας προώθησης υλικού που βρίσκεται µέσα στον κάδο, ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ : : ΞΕΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ 2. Ανοίγουµε το καπάκι της, 3. Σταµατάµε τη λειτουργία της πατώντας το µπουτόν «Stop» στον ηλεκτρικό πίνακα της, 4. Γυρνάµε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακά της στην θέση (0), 5. Αποσυνδέουµε τελείως την πρέσα από το ηλεκτρικό ρεύµα βγάζοντας και την πρίζα τροφοδοσίας της από τον ηλεκτρικό πίνακά της. Στη συνέχεια ειδοποιούµε τον τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας της πρέσας, για να µας 4/8

5 δώσει περαιτέρω οδηγίες. Όταν διορθωθεί η πολικότητα του ρεύµατος πρέπει να ξεκινήσουµε την λειτουργία της πρέσας ακολουθώντας την παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία πάλι από την αρχή. Αν από τον έλεγχο δούµε ότι ο κοχλίας περιστρέφεται µε τη σωστή φορά, τότε συνεχίζουµε ως εξής: Ξεκοµπλάρουµε την πρέσα (µετακινώντας το µοχλό κοµπλαρίσµατος) ώστε να σταµατήσει να περιστρέφεται ο κοχλίας προώθησης υλικού που βρίσκεται µέσα στον κάδο, Βάζουµε στον άδειο κάδο της πρέσας όσο ασβέστη απαιτείται για να γεµίσουν όλα τα λάστιχα (απαιτούνται περίπου 3 σακιά ασβέστη για κάθε ένα). Ο ασβέστης που χρησι- µοποιούµε πρέπει να είναι πηχτός (οικοδοµικός ασβεστοπολτός) και δεν πρέπει ποτέ να αραιώνεται µε νερό πριν την χρήση του γιατί µπορεί να βουλώσουν τα λάστιχα. Στη συνεχεία ξανακοµπλάρουµε την πρέσα (µε τον µοχλό κοµπλαρίσµατος) για να ξαναρχίσει να λειτουργεί η πρέσα και να ξεκινήσουµε να προωθούµε στα λάστιχα τον ασβέστη που ήδη έχουµε τοποθετήσει στον κάδο. Όταν ο ασβέστης βγει από την άλλη άκρη των λάστιχων λάσπης, σταµατάµε την προώθηση του ξεκοµπλάροντας την πρέσα. Στη συνέχεια αρχίζουµε να τροφοδοτούµε τον κουβά της πρέσας µε νωπό κονίαµα από τον µίκτη του σιλό (που περιέχει το Έτοιµο Ξηρό Κονίαµα που θα χρησιµοποιήσουµε) ρυθµίζοντας µέσω αυτού την επιθυ- µητή εργασιµότητα του νωπού κονιάµατος (λάσπης). Μόλις η στάθµη της λάσπης του νωπού κονιάµατος φθάσει στην ανώτερη στάθµη που ορίζει ο µετρητής στάθµης που υπάρχει στον κουβά της πρέσας, κο- µπλάρουµε την πρέσα ξεκινώντας την προώθηση του υλικού στα λάστιχα λάσπης. Μόλις αρχίσει να βγαίνει λάσπη από την άλλη άκρη των λάστιχων λάσπης, ανάλογα µε την επιθυµητή εργασία (σοβάτισµα ή δάπεδα), εκτελούµε τα παρακάτω : 1. Αν πρόκειται για πλήρωση δαπέδων, προχωράµε χωρίς την ανάγκη άλλης διακοπής στη χρήση της πρέσας και την προώθηση της λάσπης. 2. Αν πρόκειται να σοβατίσουµε, ξεκοµπλάρουµε την πρέσα, συνδέουµε το λάστιχο αέρα και το πιστόλι σε αυτή και µετά την ξανακοµπλάρου- µε και προχωράµε στη χρήση της. Όσον αφο- 5/8

6 ρά το πιστόλι, ανάλογα µε το κονίαµα που χρησιµοποιούµε πρέπει να του βάζουµε και τον αναλόγου διατοµής «παπά» ώστε να µην βουλώνει συχνά το πιστόλι. ΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Η διακοπή προώθησης υλικού (όπως και η έναρξη προώθησης) γίνεται απλά ξεκοµπλάροντας την πρέσα (και κοµπλάροντας την). εν πρέπει να γίνεται διακοπή της προώθησης του νωπού κονιάµατος (λάσπης) για µεγάλο χρονικό διάστηµα συνεχόµενα γιατί υπάρχει κίνδυνος το νωπό κονίαµα να πήξει στα λάστιχα και να τα βουλώσει. Ο ακριβής χρόνος πήξης της λάσπης εξαρτάται από το είδος του κονιάµατος που χρησιµοποιούµε και τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία κλπ). ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την διακοπή λειτουργίας της πρέσας ακολουθούµε µε τη σειρά τα παρακάτω βήµατα: 1. Ξεκοµπλάρουµε την πρέσα αφήνοντας λίγο υλικό στον κάδο της (τόσο ώστε µόλις να καλύπτονται τα πτερύγια του κοχλία προώθησης υλικού). 2. Ανοίγουµε το καπάκι της πρέσας και σταµατάµε την λειτουργία της πατώντας το µπουτόν «Stop» στον ηλεκτρικό πίνακα της. Κλείνουµε το γενικό διακόπτη του πίνακα γυρνώντας τον στην θέση 0 (Off). 3. Αποσυνδέουµε τελείως την πρέσα από το ηλεκτρικό ρεύµα βγάζοντας και την πρίζα τροφοδοσίας της από τον ηλεκτρικό πίνακα της. 4. Ανοίγουµε το βόθρο (µεγάλο σιδερένιο σωλήνα στην έξοδο του κάδου) και αν σοβατίζαµε βγάζουµε και το πιστόλι από το λάστιχο της λάσπης. 5. Καθαρίζουµε καλά µε νερό από τη λάσπη τον κάδο και το βόθρο. ΒΟΘΡΟΣ : 6. Κάνουµε εξαέρωση για να µην υπάρχει πίεση υλικού στα λάστιχα και αφήνουµε την εξαέρωση να παραµένει ανοικτή. 7. Ξανά συνδέουµε τον καθαρισµένο βόθρο. 8. Βάζουµε στο καθαρό κάδο όσο ασβέστη απαιτείται για να γεµίσουν όλα τα λάστιχα (περίπου 3 σακιά ασβέστη για κάθε λάστιχο). Ο ασβέστης που χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι πηχτός (οικοδοµικός ασβεστοπολτός) και δεν πρέπει ποτέ να αραιώνεται µε νερό πριν την χρήση του γιατί µπορεί να βουλώσουν τα λάστιχα. 6/8

7 9. Ξανασυνδέουµε την πρέσα µε το ηλεκτρικό ρεύµα 10. Ανοίγουµε το γενικό διακόπτη του πίνακα γυρνώντας τον στην θέση Ι (Οn). 11. Πατάµε το µπουτόν «Start» στον πίνακα της πρέσας για να ξεκινήσει το µοτέρ της. 12. Αφού ξεκινήσει το µοτέρ κοµπλάρουµε για λίγο την πρέσα και κάνουµε προώθηση ασβέστη µε ανοιχτή εξαέρωση µέχρι να βγει ασβέστης από την εξαέρωση. 13. Αφού βγει ασβέστης από την εξαέρωση κλείνουµε την εξαέρωση και αρχίζουµε έτσι να προωθούµε τον ασβέστη στα λάστιχα για να σπρώξει τη λάσπη που υπάρχει σε αυτά, να καθαρίσουν από αυτή και να γεµίσουν µε ασβέστη. 14. Όταν βγει ασβέστης από την άλλη άκρη των λάστιχων ξεκοµπλάρουµε την πρέσα και τη σταµατάµε πατώντας το µπουτόν «Stop» στον ηλεκτρικό πίνακα της. 15. Στη συνέχεια γυρνάµε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα της στη θέση 0 (Οff) και αποσυνδέουµε την πρέσα από το ηλεκτρικό ρεύµα βγάζοντας και την πρίζα τροφοδοσίας της από τον ηλεκτρικό πίνακα της. Αν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιήσουµε την πρέσα την επόµενη ηµέρα αφήνουµε τον α- σβέστη στα λάστιχα ώστε να ξεκινήσουµε από το σηµείο (Α) την επόµενη ηµέρα. Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε άλλο την πρέσα ή πρόκειται να αργήσουµε να τη ξαναχρησιµοποιήσουµε για αρκετές ηµέρες, τότε µετά το βήµα 14, επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 2 έως 15 µε µόνη διαφορά ότι αντί ασβέστη χρησιµοποιούµε καθαρό νερό ώστε να καθαρίσουν µε αυτό πλήρως τα λάστιχα και η πρέσα και από τον ασβέστη. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αν κατά την λειτουργία της η πρέσα παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία που δε γνωρίζουν πως να την αντιµετωπίσουν οι χρήστες της ή κάποια βλάβη, πρέπει αµέσως να σταµατήσουν την λειτουργία της και να ειδοποιήσουν τον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας της πρέσας για να δώσει περαιτέρω οδηγίες. Αν κατά τη λειτουργία της πρέσας και ενώ το µοτέρ της συνεχίζει να δουλεύει και ο κάδος της έχει λάσπη, σταµατήσει ξαφνικά η προώθηση της λάσπης στα λάστιχα και αλλάξει ο ήχος του µοτέρ της, αυτό συνήθως σηµαίνει ότι είτε προέκυψε κάποια µηχανική βλάβη στην πρέσα είτε βούλωσαν τα λάστιχα λάσπης ή το πιστόλι. Στην περίπτωση αυτή ξεκο- µπλάρουµε το συντοµότερο δυνατό την πρέσα και στη συνέχεια ανοίγουµε προσεκτικά την εξαέρωση για να εκτονωθεί η πίεση που τυχόν υπάρχει στα λάστιχα λάσπης και να δούµε αν αυτά είχαν µεγάλη πίεση ή όχι. Αν δεν υπήρχε µεγάλη πίεση στα λάστιχα σηµαίνει ότι η διακοπή µάλλον οφείλεται σε κάποια µηχανική βλάβη οπότε ειδοποιούµε άµεσα τον τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας της 7/8

8 πρέσας, για να µας δώσει περαιτέρω οδηγίες. Αν για κάποιο λόγο αδυνατούµε να επικοινωνήσουµε µαζί του καθαρίζουµε την πρέσα και τα παρελκόµενα της από τη λάσπη ώστε να µην «πετρώσουν» και τα φυλάσσουµε µέχρι να µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε µαζί τους και να µας δώσουν περαιτέρω οδηγίες. Αν υπήρχε µεγάλη πίεση στα λάστιχα σηµαίνει ότι η διακοπή µάλλον οφείλεται σε βούλω- µα οπότε, αφού σταµατήσουµε τελείως την λειτουργία της πρέσας και έχοντας την εξαέρωση συνέχεια ανοικτή, προχωράµε µε την σειρά στα εξής βήµατα : 1. Αρχικά ελέγχουµε αν το βούλωµα είναι στο πιστόλι οπότε, απλά καθαρίζοντας το και ξανασυνδέοντας το, µπορούµε να ξαναξεκινήσουµε τη λειτουργία της πρέσας και να συνεχίσουµε την εργασία µας. 2. Αν το βούλωµα δεν είναι στο πιστόλι, πιθανόν να είναι στα λάστιχα λάσπης όποτε πρέπει να αποσυνδέσουµε τα λάστιχα λάσπης (πάντα έχοντας την πρέσα σταµατηµένη και την εξαέρωση ανοικτή) και να τα καθαρίσουµε καλά πλένοντάς τα µε νερό από το δίκτυο ώστε να ξεβουλώσουν και να αποµακρυνθεί µέσα από αυτά όλη η λάσπη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εκτός από τα λάστιχα να αδειάσουµε και να καθαρίσουµε και τον κάδο, το βόθρο και το σύστηµα εξαέρωσης από τη λάσπη και αφού όλα αδειάσουν και καθαρίσουν από τη λάσπη, να ξεκινήσουµε εξ αρχής τη λειτουργία της πρέσας µε χρήση ασβέστη όπως αναλύεται παραπάνω στο κεφαλαίο «Αρχικό Ξεκίνηµα Λειτουργίας» Ε ΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX. Σε περίπτωση συνεχιζόµενης επαφής µε το δέρµα, απαιτείται πλύσιµο µε νερό. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόµα µε νερό και στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συµβουλή. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, Τηλ: , Fax: , Site: 8/8

Για τη χρήση µιας ηλεκτρικής κοχλιοφόρου οικοδοµικής πρέσας πρέπει οι χρήστες

Για τη χρήση µιας ηλεκτρικής κοχλιοφόρου οικοδοµικής πρέσας πρέπει οι χρήστες ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΣΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX Η INTERMIX µπορεί να διαθέσει στους πελάτες της, κατόπιν συµφωνίας, ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ Ή ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX

ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ Ή ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ Ή ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX Η INTERMIX µπορεί να διαθέσει στους πελάτες της, κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους αγοραστές και στους χρήστες των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX και του εξοπλισμού εφαρμογής τους.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους αγοραστές και στους χρήστες των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX και του εξοπλισμού εφαρμογής τους. ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους αγοραστές και στους χρήστες των έτοιμων ξηρών κονιαμάτων INTERMIX και του εξοπλισμού εφαρμογής τους. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Οδηγίες χρήσης των κονιαμάτων Oδηγίες ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ. cod: enimfill

Υ ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ. cod: enimfill Υ ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ cod: enimfill 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός σκοπός του χρήστη µιας πισίνας όσο και του κατασκευαστή - συντηρητή της, είναι µια υγιεινή, πάντα καθαρή, µε διαυγές κρυστάλλινο νερό. Σ αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

wood-pellet Nani 35 &

wood-pellet Nani 35 & 1 Καυστήρας wood-pellet Nani 35 Οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρών εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση 2 Περιεχόµενα 1. Οδηγίες εγκατάστασης και προστασίας... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA-TECH PLUS / HD

CLIMA-TECH PLUS / HD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CLIMA-TECH PLUS / HD ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναθ. 01 Σελ. 1 από 36 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΑΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη δοσιµετρική µηχανή Οδηγίες χρήσης

Αυτόµατη δοσιµετρική µηχανή Οδηγίες χρήσης Αυτόµατη δοσιµετρική µηχανή Οδηγίες χρήσης Version 2.0 RC (2007) CPS Color Equipment Oy COROB TM D250 Οδηγίες χρήσης Version 2/07 rev C COPYRIGHT 2007, CPS Color Equipment Oy Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Vacuum Casting MK-Mini Μαραβελάκης Μανόλης Παπαγιάννης Γεώργιος

Το Σύστηµα Vacuum Casting MK-Mini Μαραβελάκης Μανόλης Παπαγιάννης Γεώργιος Σηµειώσεις εργαστηρίου του µαθήµατος: Μελέτη και Ανάπτυξη Προϊόντων Το Σύστηµα Vacuum Casting MK-Mini Μαραβελάκης Μανόλης Παπαγιάννης Γεώργιος Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνος ατμού DG 1450 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων W 604. el - GR

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων W 604. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων W 604 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες. el-gr M.-Nr. 09 879

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενες καφετιέρες CVA 5060 CVA 5068 Προσοχή! διόρθωση ορολογίας café latte: Αν συναντήσετε στο ελληνικό display της συσκευής την ορολογία café latte, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες. el-gr M.-Nr. 10 211

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ...1 1 Εισαγωγή...3 2 Αέρια Κοπής-Συγκόλησης...3 2.1 Οξυγόνο (Ο 2 )...3 2.2 Ασετυλίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676 Nilfisk Cyclone Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες MODEL: 56380676 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά Printed in USA 2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Σύμβολα προφυλάξεων και προειδοποιήσεων... 3 Συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα