ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 467 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ Βαρυπάτη Αθηνά Φυσικός- Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. Μαστραλέξης Δημήτρης Φυσικός-Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. Χουλιάρας Γιάννης Φυσικός-Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επειδή η μελέτη των ηλεκτρικών και μαγνητικών και των βαρυτικών φαινομένων συνήθως παρουσιάζεται ξεχωριστά, αποσπασματικά και σε διαφορετικό χρόνο σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες (στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο) ελάχιστοι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν και να αντιδιαστείλουν με λειτουργικό τρόπο τα αντίστοιχα φαινόμενα. Αποτέλεσμα : πολλοί από εκείνους που παρακολουθούν μια σειρά εισαγωγικών μαθημάτων φυσικής, σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα, συγχέουν σοβαρά τους όρους και τα φαινόμενα. Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναδεικνύεται ότι δεν αντιλαμβάνονται σαφώς της διάκριση μεταξύ των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φαινομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: συχνά χρησιμοποιούν με τυχαίο τρόπο τους όρους ως συνώνυμους, πολλοί θεωρούν ότι οι βόρειοι μαγνητικοί πόλοι απωθούν τα θετικά ηλεκτρικά φορτία, ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι η βαρύτητα είναι είδος ηλεκτρικού ή μαγνητικού φαινομένου και άλλοι θεωρούν ότι συμβαίνουν παράλογα και μη πραγματοποιήσιμα φαινόμενα,. Δυστυχώς, ελάχιστοι μαθητές είχαν κάποτε άμεση, απτή εμπειρία φαινομένων στα οποία μελέτησαν, ταυτόχρονα, τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Έτσι καλό θα ήταν η διδασκαλία του ηλεκτρικού, μαγνητικού και βαρυτικού πεδίου να γίνουν παράλληλα και να μελετηθούν οι κινήσεις σωμάτων και στα τρία είδη πεδίων. Αν οι μαθητές λάβουν υπόψη τους,ταυτόχρονα,τα διάφορα φαινόμενα, η αντίληψή τους εμπλουτίζεται,κατανοούν καλύτερα τους όρους και συγκρατούν στη μνήμη τους τα φαινόμενα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ομογενές πεδίο, Ένταση πεδίου, Δύναμη πεδίου σε σώμαυπόθεμα, δύναμη Lorenz, θεμελιώδης νόμος της δυναμικής, ταχύτητα επιτάχυνση, τροχιά., εξίσωση τροχιάς, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ομαλή κυκλική κίνηση, κεντρομόλος δύναμη, κεντρομόλος επιτάχυνση, απόκλιση, βεληνεκές, παραβολή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι σημαντικό να συνειδητοποιούν άμεσα τις ομοιότητες και διαφορές, παρατηρώντας τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά φαινόμενα και συγκρίνοντας τα με τα βαρυτικά. Το Interactive Physics δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε πεδίο (Ηλεκτρικό-

2 468 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Βαρύτητας-Αντίσταση του αέρα- Πεδίο δύναμης) το οποίο όμως εκτείνεται σε όλο το χώρο εργασίας. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν δύο νέες προσομοιώσεις για την διδασκαλία των κινήσεων σωματιδίων μέσα σε Ομογενές ηλεκτρικό, Ομογενές Μαγνητικό και μια τρίτη για το βαρυτικό πεδίο απλά τροποποιήθηκε ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διδασκαλίας. Καταλήξαμε στην δημιουργία νέων προσομοιώσεων επειδή πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ηλεκτρικό και μαγνητικό ομογενές πεδίο να μην καταλαμβάνουν όλο το χώρο εργασίας αλλά να είναι χωρικά περιορισμένα αφού αυτή είναι και η πραγματικότητα (έτσι όπως διδάσκεται). Έτσι οι μαθητές έχουν την δυνατότητα- ανεξάρτητα από το είδος του πεδίου- να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και να καταλήξουν στα κατάλληλα συμπεράσματα. Για το βαρυτικό πεδίο δεν είναι απαραίτητο αυτό, αφού είναι διαισθητικά συνηθισμένοι στο γεγονός ότι το βαρυτικό πεδίο είναι ομογενές (περίπου!) γύρω από τη Γη και σε μικρή απόσταση από αυτή. Με αυτό τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα: Να παρατηρήσουμε ότι δεν ασκείται δύναμη: Αν δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόθεμα Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε το κατάλληλο υπόθεμα για ηλεκτρικό, βαρυτικό, μαγνητικό πεδίο. Να παρατηρήσουμε ότι δεν ασκείται δύναμη: Εκτός πεδίου Η δύναμη αρχίζει να ενεργεί μόλις το σώμα εισέλθει στο χώρο του πεδίου. Μπορούμε να κάνουμε ποιοτικές παρατηρήσεις και να καταλήξουμε σε κατάλληλα ποιοτικά συμπεράσματα: Αλλάζουμε την ένταση και παρατηρούμε ότι η δύναμη Είναι ανάλογη της έντασης του πεδίου. F E Αλλάζουμε το μέγεθος του υποθέματος (X) και παρατηρούμε ότι η δύναμη: Είναι ανάλογη του υποθέματος F X F = E X όπου Χ το κατάλληλο υπόθεμα Μ, q, υq. Για συγκεκριμένες τιμές του πεδίου(ομογενές) και του υποθέματος η δύναμη είναι σταθερή. Βάλλοντας το σώμα-υπόθεμα στο πεδίο με αρχική ταχύτητα σε ομογενές ηλεκτρικό η βαρυτικό πεδίο: Μεταβάλλεται η συνιστώσα της ταχύτητας μόνο κατά τον άξονα πάνω στο οποίο ενεργεί η δύναμη του πεδίου (π.χ. του άξονα y) ενώ η συνιστώσα κατά τον κάθετο άξονα είναι σταθερή. Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων Η κίνηση λοιπόν είναι κατά τον ένα άξονα είναι ευθύγραμμη ομαλή ενώ κατά τον άλλο άξονα ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη (ή επιβραδυνόμενη) με αρχική ταχύτητα

3 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 469 Βάλλοντας το σώμα-υπόθεμα στο πεδίο με αρχική ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου: Η δύναμη που ασκείται από το πεδίο είναι κάθετη στο διάνυσμα της ταχύτητας (κεντρομόλος δύναμη). Μεταβάλλεται η κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας (κεντρομόλος επιτάχυνση). Παρατήρηση: Η μελέτη της κυκλικής κίνησης σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μπορεί να γίνει με ανάλογο εντελώς τρόπο όπως στο βαρυτικό και στο ηλεκτρικό πεδίο θεωρώντας την ως επαλληλία δύο κινήσεων. Εφαρμόζουμε: Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων. Η ταχύτητα του σώματος στην κυκλική κίνηση σαν συνισταμένη δύο ταχυτήτων μιας σταθερής και μιας μεταβλητής κάθετων μεταξύ τους. ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Στην εφαρμογή αυτή προσομοιώνεται το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ δύο οριζόντιων ετερώνυμα φορτισμένων μεταλλικών πλακών (π.χ μεταξύ των οπλισμών ενός φορτισμένου πυκνωτή). Το πεδίο πρέπει είναι ομογενές και να περιορίζεται μόνο στην περιοχή μεταξύ των πλακών. Ας εξετάσουμε τις εναλλακτικές λύσεις για την δημιουργία της προσομοίωσης: 1. Να δημιουργήσουμε σώματα που θα παριστάνουν τους οπλισμούς του πυκνωτή και να ορίσουμε κατάλληλα τις ιδιότητες τους. Αν για τα σώματα αυτά ορίσουμε να έχουν φορτίο, το φορτίο αυτό από το Interactive φαίνεται να είναι συγκεντρωμένο στο Κέντρο μάζας του σώματος και δεν κατανέμεται σε όλη την μάζα του σώματος. Οπότε δεν είναι δυνατόν να προσομοιωθεί με τον αυτόν τον τρόπο. 2. Να ασκείται δύναμη πάνω στο σώμα όταν βρεθεί στην κατάλληλη θέση μέσα στο πεδίο. Στην περίπτωση αυτή θέλουμε όταν μεταβάλλουμε το φορτίο και την ένταση του πεδίου να μεταβάλλεται και η δύναμη που ασκείται πάνω στο σώμα. 3. Το Interactive Physics δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε πεδίο (Ηλεκτρικό- Βαρύτητας-Αντίσταση του αέρα- Πεδίο δύναμης) το οποίο όμως εκτείνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός για να περιοριστεί το πεδίο στο χώρο μεταξύ των οπλισμών. Από το μενού επιλογών επιλέγουμε μικρόκοσμος πεδίο δύναμης οπότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου

4 470 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τσεκάρουμε την επιλογή «πεδίο» και στο πλαίσιο F x πληκτρολογούμε μηδέν ενώ στο πλαίσιο F y πληκτρολογούμε την εντολή «1e-6*self.charge*Input[12]*1e3*if( Body[3].p.x>=0,if(Body[3].p.x>6,0,1),0)» Ο παράγοντας 1e-6*self.charge δηλώνει το φορτίο του σωματιδίου Ο παράγοντας Input[12]*1e3 δηλώνει ότι η ένταση του πεδίου θα παίρνει τις τιμές της εισόδου [12] πολλαπλασιασμένες επί τον παράγοντα Άρα το γινόμενο q.e, που παριστάνει την δύναμη του πεδίου. Η δύναμη αυτή θα υπήρχε σε όλη την έκταση της προσομοίωσης και όχι μόνο μεταξύ των πλακών οπότε πολλαπλασιάζοντας με τον παράγοντα της λογικής συνάρτησης «if» πετυχαίνουμε να περιορίσουμε την εμφάνιση της δύναμης αυτής μόνο στον χώρο όπου *if( Body[3].p.x>=0,if(Body[3].p.x>6,0,1),0) δηλαδή η θέση x του σωματιδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μικρότερη του 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

5 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 471 Στην επιφάνεια εργασίας ένα σωματίδιο μπορεί να βληθεί υπό γωνία μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ των οπλισμών ενός πυκνωτή. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι οι εξής: Με τους αντίστοιχους μεταβολείς μπορούμε να μεταβάλουμε την ένταση του πεδίου από 1000N/C-5000N/C. Το φορτίο του σωματιδίου από C έως C. Την ταχύτητα του σωματιδίου από 0 έως 10 m/sτην κατεύθυνση της ταχύτητας από 45 0 έως Με τους αντίστοιχους μετρητές μπορούμε να μετρήσουμε: τον συνολικό χρόνο κίνησης του σωματιδίου τον χρόνο παραμονής μέσα στο πεδίο την απόκλιση του σωματιδίου στον άξονα y τις συνιστώσες της ταχύτητας του σωματιδίου την δύναμη που ασκείται πάνω στο σώμα ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Στην εφαρμογή αυτή προσομοιώνεται ένα μαγνητικό πεδίο η εγκάρσια τομή του οποίου είναι ένα ορθογώνιο. Το πεδίο πρέπει είναι ομογενές και να περιορίζεται μόνο στην περιοχή του ορθογωνίου. Από το μενού επιλογών επιλέγουμε μικρόκοσμος πεδίο δύναμης οπότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου Τσεκάρουμε την επιλογή «πεδίο» και στα πλαίσια F x και F y πληκτρολογούμε αντίστοιχα τις παρακάτω εντολές F x :-Input[21] *self.charge*1e-6 * self.v.y*if( Body[2].p.x>=0,if(Body[2].p.x>5,0,1),0) *if( Body[2].p.y>=-3,if(Body[2].p.y>3,0,1),0) F y : Input[21] *self.charge *1e-6* self.v.x *if( Body[2].p.x>=0,if(Body[2].p.x>5,0,1),0) *if( Body[2].p.y>=-3,if(Body[2].p.y>3,0,1),0) Ο παράγοντας 1e-6*self.charge δηλώνει το φορτίο του σωματιδίου

6 472 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο παράγοντας Input[21] δηλώνει ότι η ένταση του πεδίου θα παίρνει τις τιμές της εισόδου [21]. Ο παράγοντας self.v.y* και self.v.x* δηλώνει τη συνιστώσα της ταχύτητας στον άξονα y y και x x αντίστοιχα. Άρα το γινόμενο Β.υ.q που παριστάνει την δύναμη του πεδίου. Η δύναμη αυτή θα υπήρχε σε όλη την έκταση της προσομοίωσης και για να την περιορίσουμε πολλαπλασιάζουμε με τον παράγοντα της λογικής συνάρτησης «if» if( Body[2].p.x>=0,if(Body[3].p.x>5,0,1),0) δηλαδή η θέση x του σωματιδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μικρότερη του 5 και αντίστοιχα if( Body[2].p.y>=-3,if(Body[2].p.y>3,0,1),0) δηλαδή η θέση y του σωματιδίου είναι μεγαλύτερη του-3 και μικρότερη του 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Στην εφαρμογή αυτή προσομοιώνεται ομογενές μαγνητικό πεδίο που περιορίζεται στο χώρο ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Σωματίδιο βάλλεται με αρχική ταχύτητα μέσα στο πεδίο. Αν η ταχύτητα ή το φορτίο του σωματιδίου γίνει μηδέν δεν ασκείται δύναμη από το πεδίο. Η τροχιά του είναι κύκλος ή τμήμα κύκλου ανάλογα με την αρχική θέση του σωματιδίου, την ταχύτητα του και την ένταση του πεδίου. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι οι εξής: Με τους αντίστοιχους μεταβολείς μπορούμε να μεταβάλουμε την ένταση του πεδίου από 1-6 Τesla

7 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 473 Το φορτίο του σωματιδίου από C έως C. Την ταχύτητα του σωματιδίου από 0 έως 20 m/s Την αρχική θέση του σωματιδίου από 2 m (εκτός πεδίου) έως 5m. Με τους αντίστοιχους μετρητές μπορούμε να μετρήσουμε: Την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς και Την περίοδο της κυκλικής κίνησης Η τιμή της μάζας του σωματιδίου απλά εμφανίζεται χωρίς να μπορούν να γίνουν αλλαγές. ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Στην εφαρμογή αυτή προσομοιώνεται ομογενές βαρυτικό πεδίο που εφαρμόζεται σε όλο το χώρο εργασίας. Σωματίδιο βάλλεται με αρχική ταχύτητα μέσα στο πεδίο. Η μάζα του σωματιδίου μπορεί να μεταβάλλεται (για πολύ μικρές τιμές της μάζας η δύναμη που ασκείται από το πεδίο γίνεται επίσης πολύ μικρή). Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι οι εξής: Με τους αντίστοιχους μεταβολείς μπορούμε να μεταβάλουμε Τη μάζα του σωματιδίου από. 001 έως 10 Kg Την ταχύτητα του σωματιδίου κατά τον άξονα Χ από -10 έως 20 m/s Την ταχύτητα του σωματιδίου κατά τον άξονα Υ από -10 έως 20 m/s Επίσης από το αντίστοιχο κουμπί μπορούμε να αλλάξουμε την ένταση του πεδίου βαρύτητας. Με τους αντίστοιχους μετρητές μπορούμε να μετρήσουμε:

8 474 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τη θέση του σώματος Την ταχύτητα του σώματος. Παρατηρείται ότι η τροχιά του σώματος είναι παραβολή και γίνεται σύγκριση με την κίνηση σε ΟΗΠ. Η προσομοίωση(όπως και οι υπόλοιπες) μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα με την διδακτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί. Παρεμπιπτόντως, είναι απαραίτητο να έχουμε συνεχώς κατά νουν ότι οι μόνες συνηθισμένες εκδηλώσεις της βαρύτητας είναι το βάρος και η ελεύθερη πτώση των σωμάτων. Η ασθενέστατη βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ συνηθισμένων σωμάτων και η βαρυτική αλληλεπίδραση σε κοσμική κλίμακα προϋποθέτουν την αφηρημένη επέκταση της έννοιας της βαρύτητας σε περιπτώσεις εκτός της περιοχής. Στο Interactive Physics όμως δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε το είδος της βαρύτητας καμία- κατακόρυφη πλανητική και να γίνει μελέτη της κίνησης σε αυτές τις περιπτώσεις Οι προσομοιώσεις συνοδεύονται από αντίστοιχα Φύλλα εργασίας και Παρουσιάσεις με Power Point με την αντίστοιχη θεωρία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Arons, (1992), Οδηγός Διδασκαλίας της Φυσικής, μτφρ. Α.Βαλαδάκης, Eκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 2. Halliday Resnick, (1976), Φυσική μέρος Α και Β', μτφρ. Ε. Πνευματικός, Εκδόσεις Πνευματικού, Αθήνα. 3. P. Hewitt, (1992), Οι έννοιες της Φυσικής, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης 4. Young, H. (1994), Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Α' και Β, μτφρ. Ε. Αναγνωστάκης, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 5. Ιωάννου, Α. κ.ά., (2002), Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε ροζ φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2014 2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε ροζ φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2014 2015) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΠΕΔΙΙΟ ΕΕι ισσααγγωγγήή (σελ. 1) ΝΝόόμμοοςς ττοούύ ΚΚοουυλλόόμμππ (σελ. 3) ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ππεεδδί ίοο ΈΈννττ αασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ ππεεδδ ίοουυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται. 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 481 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC Καλογεροπούλου Ανδριάνα Πληροφορικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΤΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. 4 0,5 1.2 Το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του

Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του o Η ροπή αδράνειας ράβδου µήκους L και µάζας m ως προς άξονα που διέρχεται από το µέσον της (κέντρο βάρους) και είναι κάθετος στη ράβδο: I CM 1 ml 12 2 = (18) (Είναι φανερό ότι οι σχέσεις (1) και (2) τείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση:

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση: ΑΠΑΝΤΗΣΕΕΙΙΣ ΣΤΟ ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΒΒ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ 1133 33 001111 ΘΕΜΑ 1 ο 1. β. γ 3. α 4. β 5. α ΘΕΜΑ ο 1. α. Σωστό Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Ζαφειριάδης Φώτιος Καθηγητής Φυσικής, Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως του Ν. Σερρών fotiszaf@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φυσική είναι ένα μάθημα που στηρίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Επιμέλεια ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές

Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Δ ι δ α κ τ ι κ ό Π α κ έ τ ο Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Πέτρος Καριώτογλου Άννα Σπύρτου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 2006 2 Δυναμικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ OERSTED - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στα 1820 ο Δανός φυσικός Oersted τοποθέτησε κοντά σε έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μια μαγνητική βελόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση Ας αναρωτηθούμε 1. Έχουμε επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση; Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου -π.χ υ=30 Km/h- σε μια κυκλική πλατεία. Επιταχυνόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ν" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Βιβλίο too καθηγητή Φυσική θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ' τάξη Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μελέτη της Ομαλής Κυκλικής Κίνησης με το Interactive Physics

Δυναμική Μελέτη της Ομαλής Κυκλικής Κίνησης με το Interactive Physics 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δυναμική Μελέτη της Ομαλής Κυκλικής Κίνησης με το Interactive Physics Νίκος Σκουλίδης 1, Χαρίτων Πολάτογλου 2 1 Φυσικός, Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα