ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε

2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι έρευνας Βασικές έννοιες Συλλογική Άρδευση στη Θεσσαλία ιερεύνηση Απωλειών σε επιλεγμένα συστήματα μέσω πιλοτικών υδρομετρήσεων Γενίκευση των αποτελεσμάτων τεχνο/οικονομική αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων

3 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 1) Η εκτίμηση των απωλειών αρδευτικού νερού κατά τη μεταφορά μέσω συλλογικών αρδευτικών συστημάτων. 2) Η αναγνωριστική τεχνο-οικονομική διερεύνηση μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των συλλογικών συστημάτων

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Συλλογικά συστήματα άρδευσης: ίκτυα ανοικτών αγωγών (με επένδυση ή χωρίς) ίκτυα υπό πίεση (επιφανειακά ή υπόγεια) Πιθανές αιτίες απωλειών ιήθηση ιαρροή Υπερχείλιση Εξατμισοδιαπνοή παρόχθιας βλάστησης Μη βέλτιστη λειτουργία δικτύου στη ζήτηση παροχών Μεγάλες διαδρομές μεταφοράς νερού Άλλες απώλειες

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ % ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ *Προσαρμογή από Παπαζαφειρίου, 1999

6 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ha καλλιεργήσιμη γη ha αρδευόμενη γη 20%-25% άρδευση μέσω συλλογικών δικτύων (~ ha) Βασικά θέματα Χαρακτηριστικά / κατάσταση δικτύων? Υπάρχουν απώλειες? Ποσοτικοποίηση? Συλλογικά δίκτυα Μέτρα? Κόστος?

7 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Innovative approaches to halt desertification in Pinios: Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (33 ΤΟΕΒ+1 ΓΟΕΒ) Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (6 ΤΟΕΒ) Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (9 ΤΟΕΒ) Αναμενόμενες Απώλειες

8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Μέθοδος εκτίμησης απωλειών Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού για μετρήσεις ιενέργεια πιλοτικών υδρομετρήσεων (ADCP) Γενίκευση αποτελεσμάτων

9 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Μέθοδος εκτίμησης απωλειών Ισοζύγιο εισροών-εκροών Απώλειες μεταφοράς C = (Q i -Q 0 )

10 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Εξοπλισμός Αισθητήρας πίεσης OTT Orpheus mini: Παρακολούθηση διακύμανσεων στάθμης h ADCP Qliner: Παροχομετρήσεις σε διατομές πλάτους > 3m και βάθους >0.5m h W Z ADC: Παροχομετρήσεις σε διατομές πλάτους <3mκαι βάθους <0.5m

11 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Επιλογή περιοχής μελέτης (Κανάλια) Κριτήρια επιλογής Μέγιστο δυνατό μήκος Επαρκής παροχή Ομαλή ροή χωρίς δίνες Έλεγχος υδροληψιών ή εισροών ύδατος Ελάχιστη όχληση αγροτικών εργασιών Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Υλικό πυθμένα Προσβασιμότητα

12 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Περιοχή μελέτης (Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού) Ακαθάριστη έκταση: ha Αρδευόμενη: ha Καλλιέργειες: Βαμβάκι 96% Καλαμπόκι 2.5% Μηδική 1.5%

13 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Περιοχή μελέτης (Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού) ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑ Δ2 (MC CANAL) ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ ΔΙΩΡΥΓΑ (ΒΕ CANAL) ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΙΩΡΥΓΑ 6Τ (MΕ CANAL) ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ ΔΙΩΡΥΓΑ 7Τ (DC CANAL)

14 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Innovative approaches to halt desertification in Pinios: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ %/Κm ΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

16 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

17 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

18 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

19 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

20 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 70%-75% ΜΕΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 75%-80% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 80%-90% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 90%-95%

21 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδεικτικός υπολογισμός απωλειών: hm 3 /y m 3 /y/ha

22 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΠΧ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΟΓΚΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

23 ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ: ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΙΑΤΟΜΕΣ >Φ400 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

24 ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΤΑΥΡΩΠΟΥ (ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ, 2010) ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (ΥΠΕΧΩ Ε, 2001)

25 ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΕΙΑ - ΟΡΦΑΝΑ (ΥΠΑΑΤ, 2007) ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 2003)

26 ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΣΜΟΚΟΒΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝ Ε ΥΜΕΝΕΣ ΙΩΡΥΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΚΤΥΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΦΡΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / ΕΞΥΠ. ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ / ΚΟΣΤΟΣ ( /ha) ΣΥΝΟΛΟ (Μ ) ΥΠΕΡΕΙΑ ΟΡΦΑΝΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΚΤΥΟ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ / Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΚΤΥΟ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ / ~40 ΣΥΝΟΛΟ ~ ΕΚΤΑΡΙΑ ~180

27 ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΩΣ 30% ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΩΝ ~

28 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Διακύμανση ελάχιστων πιέσεων στις κεφαλές Μείωση ζήτησης αρδευτικού νερού στις κεφαλές ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

29 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (M ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ (atm)

30 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (M ) ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ (%)

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συστηματική διερεύνηση με μετρήσεις για την εκτίμηση απωλειών μεταφοράς νερού σε συλλογικά συστήματα άρδευσης Σαφής ένδειξη συσχέτισης μεταξύ μετρημένων απωλειών και τύπου / κατάστασης του δικτύου Γενίκευση απωλειών στα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα της Θεσσαλίας: ίκτυα ανοικτών αγωγών: 40%-48% ίκτυα υπό πίεση: 20%-25% Η υπογειοποίηση μέρους του δικτύου ( ha από ha) υπολογίζεται ότι κοστίζει περί τα Η βελτιστοποίηση στο σχεδιασμό υπό πίεση δικτύων (μείωση ελάχιστων πιέσεων ή/και ζητήσεων) αποφέρει εξοικονόμηση κόστους κατά 10%-15% ιαμόρφωση σχεδίου μέτρων με βάση τις τοπικές αγροτο-οικονομικές συνθήκες συνδυασμός μέτρων διαχείρισης της ζήτησης.

32 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, (2003). Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κάτω Ελάτης, Φωτάδας, ενδροχωρίου, Πρίνου, Γοργογυρίου, Φήκης, Ελευθεροχωρίου, Βαλομανδρίου, Λιλής, Παραποτάμου, Ρογγίων και ιποτάμου. Υδραυλική Μελέτη. Ανάδοχος: Υδροδομική Θ. Μαντζιάρας και ΣΙΑ Ε.Ε. Παπαζαφειρίου, Ζ. (1999), Οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Πιστρίκας, Κ. (2010), ιερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών για τη βελτίωση του αρδευτικού έργου Ταυρωπού με αρχή την υφιστάμενη αναρρυθμιστική δεξαμενή. 2 ο αναπτυξιακό συνέδριο Καρδίτσας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (2007), Οριστική μελέτη για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Υπερείων (Ν. Λάρισας) Ορφανών (Ν. Καρδίτσας). Ανάδοχος: Υδροδυναμική ΤΕΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ημοσίων Έργων, (2001), Μελέτη προσωρινής υδροδότησης αρδευτικού δικτύου Σμοκόβου. Οριστική μελέτη έργων μεταφοράς και δικτύων. Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική Λ.Σ. Λαζαρίδης και ΣΙΑ Ε.Ε.

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χρήστος Μακρόπουλος Ημερίδα: «i

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 EXOFYLO-2006 24-01-06 20:53 ÂÏ 1 Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 Y HPE IA IAXEIPI H E.. «A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006» E HNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 8/19-06-2014 Αριθμός Απόφασης 59/2014

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 8/19-06-2014 Αριθμός Απόφασης 59/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 8/19-06-2014 Αριθμός Απόφασης 59/2014 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 8.1 Γενικά στοιχεία ύδρευσης 8.2 Γενικά στοιχεία αποχέτευσης 8.3 Δίκτυα άρδευσης, στράγγισης, αντιπλημμυρικά έργα 8.4 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ Δ3 ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ Δ3 ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα γίνει βάσει:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα γίνει βάσει: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και ιδιαίτερα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας με τον Τομέα Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α»

«Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΡΟΣ ΑΜ(145/200308) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07)

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το κείμενο αυτό αποτελεί βασικό τμήμα της δημόσιας διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Θουρίου του δήμου Ορεστιάδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο μελέτης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μηχ. Περ/ντος, ΤΕΕ/ΠΤ Μαγνησίας, Μέλος Αντιπρ., Επιμελήτρια της ΜΕ Περ/ντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΙΟΣ 004 ιάλεξη 6 η ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ι. Θανόπουλος ρ. Μηχανικός, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. Γκούµας Γεωπόνος, Ν.Α Λάρισας Π. ούβλης Γεωλόγος, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα