Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows Ιούλιος 2002 I. Εισαγωγή Η Συµφωνία είναι ένας επόµενης (2ης) γενιάς ορθογραφικός διορθωτής κειµένων για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος ενσωµατώνεται πλήρως στο περιβάλλον του Microsoft Word για Windows. Η Συµφωνία προσφέρει υψηλότερη απόδοση σε σχέση µε τους συµβατικούς ορθογραφικούς διορθωτές τους συµβατούς µε το MS Word. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως: (α) µε την χρήση σύνθετων τεχνικών ανίχνευσης και διόρθωσης ορθογραφικών σφαλµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που βασίζονται σε µορφοσυντακτικούς κανόνες), (β) µε την βελτιστοποίηση του τρόπου χειρισµού των άγνωστων λέξεων και (γ) µε την χρήση ενός συνεχώς εµπλουτιζόµενου λεξικού που διαθέτει ευρεία κάλυψη της ελληνικής γλώσσας, τόσο στην σύγχρονη όσο και στην λόγια µορφή της. Η Συµφωνία 1.0, αν και αρχικώς σχεδιάστηκε ως πακέτο λογισµικού για τα Windows 98 λειτουργεί εξίσου καλά και στις εκδόσεις Millennium, 2000 και XP των Windows. Όµως, η Συµφωνία, όπως και κάθε άλλη εξαρτώµενη από την γλώσσα εφαρµογή, απαιτεί για την σωστή εκτέλεσή της τα Windows (ανεξαρτήτως εκδόσεως) να έχουν ρυθµισθεί έτσι ώστε να υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της Συµφωνίας θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα Ελληνικά υποστηρίζονται πλήρως από το περιβάλλον των Windows µέσα στο οποίο η Συµφωνία πρόκειται να τρέξει. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο που αυτό επιτυγχάνεται στις διάφορες εκδόσεις των Windows παρουσιάζονται στην ενότητα IV που ακολουθεί. Επιπλέον, η Συµφωνία έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να ενσωµατώνεται αρµονικά στο Microsoft Word για Windows που είναι µέρος του Microsoft Office 97 ή του Office 2000 (ανεξαρτήτως από την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος των Windows). Πράγµατι, για να εγκατασταθεί η Συµφωνία στο Word 97 ή στο Word 2000 όταν το λειτουργικό σύστηµα είναι Windows 98/Me/2000/XP, αρκεί απλώς να εισαγάγουµε το CD- ROM της Συµφωνίας στον αντίστοιχο οδηγό του υπολογιστή µας και να περιµένουµε για λίγο έως ότου αρχίσει η αυτόµατη διαδικασία εγκατάστασης. Κανονικά, αυτό εύκολα οδηγεί σε επιτυχηµένη εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία της Συµφωνίας. Στην ενότητα ΙΙ του παρόντος παρατίθενται περισσότερες σχετικές λεπτοµέρειες. Παρόλο που η εγκατάσταση της Συµφωνίας στο Word 97 ή στο Word 2000 µπορεί να είναι αρκετά εύκολη όπως περιγράφηκε προηγουµένως, απαιτούνται ειδικοί χειρισµοί όταν η Συµφωνία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Word XP (πού είναι µέρος του MS Office XP). Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι η Συµφωνία δουλεύει εξίσου καλά στο Word XP όσο και στο Word 97 ή στο Word Η µόνη διαφορά είναι στην διαδικασία εγκατάστασης. Ο λόγος είναι ότι η Microsoft άλλαξε τον τρόπο ονοµασίας ορισµένων φακέλων (folders) του MS Office κατά την µετάβαση από το Office 97/2000 στο Office XP. Σαν αποτέλεσµα, το πρόγραµµα εγκατάστασης της Συµφωνίας, το οποίο υλοποιήθηκε ούτως ή άλλως πριν από την κυκλοφορία του Office XP, έχει πρόβληµα στο να εντοπίσει µια έγκυρη εγκατάσταση του Word στον υπολογιστή µας και τελικά αποτυγχάνει. Για να αντιµετωπισθεί αυτό το πρόβληµα αναπτύχθηκε µια νέα έκδοση του αρχικού προγράµµατος εγκατάστασης της Συµφωνίας 1.0, την οποία µπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από τον διαδικτυακό κόµβο του ΙΕΛ Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα ΙΙΙ. ΙΙ Εγκατάσταση της Συµφωνίας 1.0 σε Windows µε Word 97 ή Word 2000 Βεβαιωθείτε πρώτα ότι η τρέχουσα εγκατάσταση των Windows στον υπολογιστή σας υποστηρίζει τα Ελληνικά. Αν κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες της ενότητας IV. Επιβεβαιώστε επίσης ότι το Word 97 ή το Word 2000 είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί σωστά στον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια, τοποθετήστε το CD-ROM της Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

2 Συµφωνίας 1.0 στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η διαδικασία αυτόµατης εγκατάστασης θα αρχίσει. Αν για κάποιο λόγο αυτό δεν συµβεί, (π.χ. απενεργοποίηση της δυνατότητας auto-run του CD-ROM drive) εκτελέστε το πρόγραµµα setup.exe που βρίσκεται στο CD-ROM της Συµφωνίας 1.0 µέσα από την επιλογή Run των Windows (Start Run Browse setup.exe). Ακολουθήστε τις οδηγίες που βλέπετε στην οθόνη, πράγµα που κανονικά θα σας οδηγήσει σύντοµα σε µια επιτυχώς εγκατεστηµένη και πλήρως λειτουργούσα Συµφωνία. III. Εγκατάσταση της Συµφωνίας 1.0 σε Windows µε Word XP Για να εγκατασταθεί η Συµφωνία 1.0 σε Windows µε Word XP είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί η νέα έκδοση του προγράµµατος εγκατάστασης setup.exe που βρίσκεται στο CD-ROM της Συµφωνίας 1.0. Το νέο αυτό πρόγραµµα έχει όνοµα s_v10_setup_up10.exe και παρέχεται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο:http://www.ilsp.gr/products/symfonia/s_v10_setup_up10.zip. Μόλις κατεβάσετε την ενηµερωµένη έκδοση του προγράµµατος εγκατάστασης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, συνεχίστε ως ακολούθως: 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα των Windows του υπολογιστή σας έχει ρυθµισθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα. Η ενότητα IV δίνει οδηγίες για το πώς γίνεται αυτό. Επίσης, απαραίτητο είναι το Word XP να είναι εγκατεστηµένο και λειτουργικό στον υπολογιστή σας. 2. Τοποθετήστε το CD-ROM της Συµφωνίας στον υπολογιστή σας. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το πρόγραµµα εγκατάστασης (setup.exe) που περιέχεται στο CD-ROM της Συµφωνίας 1.0 αρχίζει να εκτελείται. Το πρόγραµµα αυτό ξεκινά την διαδικασία αυτόµατης εγκατάστασης της Συµφωνίας 2.0, που όµως, όπως προαναφέρθηκε, µετά από λίγο αποτυγχάνει, εµφανίζοντας το µήνυµα ότι δεν βρέθηκε εγκατεστηµένο ούτε το Word 97 ούτε το Word Αγνοήστε αυτό το µήνυµα καθώς και άλλα που ενδεχοµένως ακολουθούν. 3. Αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι το CD-ROM της Συµφωνίας 1.0 βρίσκεται ήδη στον αντίστοιχο οδηγό του υπολογιστή σας, εκτελέστε το νέο πρόγραµµα εγκατάστασης µε όνοµα s_v10_setup_up10.exe που κατεβάσατε, κάνοντας διπλό click επάνω του µέσα για παράδειγµα από τον Windows explorer. Εναλλακτικά, για να τρέξετε το υπόψη πρόγραµµα, µπορείτε να κάνετε click στην επιλογή Start, κατόπιν click στην επιλογή Run, και µετά click στο Browse για να καθορίσετε το path του προγράµµατος s_v10_setup_up10.exe. Με click στο OK αρχίζει η εκτέλεσή του. Ακολουθήστε στην συνέχεια τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. IV. Υποστήριξη των Ελληνικών στα Windows Στην παρούσα ενότητα παρέχονται λεπτοµερείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο ρυθµίζονται οι διάφορες εκδόσεις των Windows έτσι ώστε να υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. IV.1. Υποστήριξη των Ελληνικών στα Windows 98/Me Τόσο τα Windows 98/Me όσο και οι µεταγενέστερες εκδόσεις τους συµπεριλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες γραµµατοσειρές και όλους τους απαραίτητους οδηγούς πληκτρολογίου που επιτρέπουν την ανάγνωση, εισαγωγή και εκτύπωση χαρακτήρων της ελληνικής γλώσσας. Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα των Windows να υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. 1. Αρχικά, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισµικού πολυγλωσσικής υποστήριξης (Multilanguage Support module) για τα Windows 98/Me, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη γίνει. Το υπόψη λογισµικό περιέχει ένα σύνολο από βασικές γραµµατοσειρές καθώς και οδηγούς πληκτρολογίου για µια σειρά από γλώσσες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής. Θα χρειασθείτε το CD-ROM των Windows 98/Me, αλλιώς θα πρέπει να κατεβάσετε το υπόψη λογισµικό από τον δικτυακό τόπο της Microsoft και να Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

3 ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης. Εάν έχετε το παραπάνω CD-ROM προχωρήστε στα παρακάτω βήµατα: Ενεργοποιήστε την µία µετά την άλλη τις επιλογές: Έναρξη (Start), Ρυθµίσεις (Settings), Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Στην συνέχεια κάνετε διπλό click στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων(Add/Remove Programs) που φαίνεται στο παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου, και µετά κάνετε click στην επιλογή Εγκατάσταση των Windows (Windows 98/Me setup) στο επάνω µέρος του διαλογικού παραθύρου που θα έχει εµφανισθεί στην οθόνη. Στο τελευταίο παράθυρο που θα εµφανισθεί τότε στην οθόνη, κάνετε click στο Πολυγλωσσική Υποστήριξη (Multilanguage Support`), και µετά click στο Λεπτοµέρειες (Details). Κάνετε check στην θέση Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας (Greek Language Support) και µετά click στο OK. Τότε ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης του Multilanguage Support module για την Ελληνική γλώσσα. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας εφόσον αυτό σας ζητηθεί. 2. Στην συνέχεια θα πρέπει να ρυθµίσετε τα Windows έτσι ώστε να υποστηρίζουν τα Ελληνικά. Ο τρόπος ρύθµισης περιγράφεται παρακάτω: Πηγαίνετε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κάνετε διπλό click στο εικονίδιο Πληκτρολόγιο (keyboard). Στην συνέχεια επιλέξτε την επιλογή Γλώσσα (Language). Στο τµήµα Εγκατεστηµένες Γλώσσες Πληκτρολογίου (Installed keyboard languages and layouts) του διαλογικού παράθυρου Πληκτρολόγιο (keyboard) κανονικά θα πρέπει να δείτε τουλάχιστον δύο γλώσσες: Αγγλικά (English) και Ελληνικά (Greek). Αν όχι, κάνετε click στο κουµπί Προσθήκη... (add) και επιλέξτε Ελληνικά (Greek) από την λίστα γλωσσών. Αυτό εµφανίζει τα Ελληνικά στις εγκατεστηµένες γλώσσες. Επιλέξτε Gr Ελληνικά (κάντε click πάνω σ αυτό), και στην συνέχεια κάνετε click στο κουµπί Ιδιότητες (Properties). Μέσω του µικρού παράθυρου που εµφανίζεται τότε στην οθόνη επιλέξτε σαν keyboard layout το Greek. Στην πραγµατικότητα, στο σηµείο αυτό επιλέγουµε τον οδηγό πληκτρολογίου, από τον οποίο και εξαρτάται η διάταξη των ελληνικών χαρακτήρων επάνω στο πληκτρολόγιο (keyboard layout). Για να αλλάζετε την γλώσσα του πληκτρολογίου που κάθε φορά είναι ενεργή επιλέξτε ανάµεσα στους συνδυασµούς πλήκτρων Left Alt+Shift και Ctrl+Shift. Ακόµη, ενεργοποιήστε την επιλογή Enable indicator on taskbar για να µπορείτε να βλέπετε στο taskbar ποιά είναι η ενεργή κάθε στιγµή γλώσσα. Ολοκληρώστε κάνοντας click στο OK. IV.2. Υποστήριξη των Ελληνικών στα Windows 2000 Για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας στα Windows 2000, ακολουθήστε µε την σειρά τα παρακάτω βήµατα: 1. Εγκαταστήστε το λογισµικό υποστήριξης για την ελληνική γλώσσα στα Windows 2000, αν δεν είναι ήδη εγκατεστηµένο. Κάνετε click στο Έναρξη (Start), επιλέξτε Ρυθµίσεις (Settings), κάνετε click στο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στην συνέχεια διπλό click στο εικονίδιο Τοπικές ρυθµίσεις (Regional Options). Στο πεδίο Γενικά (General), κάτω από το Επιλογή Γλώσσας (Language settings) επιλέξτε την ελληνική γλώσσα. Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της επιλεχθείσας γλώσσας απαιτείται να τοποθετήσετε το CD-ROM των Windows 2000 στον οδηγό CD-ROM. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί. 2. Εγκαταστήστε τα Ελληνικά ως ένα από τα input locales των Windows 2000: Κάνετε click στο Έναρξη (Start), επιλέξατε Ρυθµίσεις (Settings), κάνετε click στο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στην συνέχεια κάνετε διπλό click στο εικονίδιο Τοπικές Ρυθµίσεις (Regional Options) ή στο εικονίδιο Πληκτρολόγιο (keyboard) Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

4 [κάνετε click στο Τοπικές Ρυθµίσεις (Regional Options) ή στο Πληκτρολόγιο (keyboard) εφόσον παρουσιάζονται σαν επιλογές του µενού παρά σαν εικονίδια]. Στο πεδίο Ρύθµιση γλωσσών πληκτρολογίου (Input Locales), κάνετε click στο κουµπί Προσθήκη (Add). Στο διαλογικό παράθυρο Ρύθµιση γλωσσών πληκτρολογίου (Add Input Locale), επιλέξτε Ελληνικά (Greek) ως input locale και επιλέξτε Ελληνικά (Greek)ως keyboard layout. Στο τµήµα πλήκτρα αλλαγής γλώσσας (Hot keys for the input locales) επιλέξατε τους επιθυµητούς συνδυασµούς κουµπιών για εναλλαγή µεταξύ των εγκατεστηµένων γλωσσών. Επιλέξατε Επιλογή δείκτη µπάρας εργασιών (Enable indicator on taskbar option), για να µπορείτε να βλέπετε ποιά από τις γλώσσες είναι ενεργή στο πληκτρολόγιο. Κάνετε click στο κουµπί OK για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του input locale για την ελληνική γλώσσα. Για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες πρέπει να έχετε κάνει log in στα Windows σαν administrator ή σαν µέλος του Administrators group. IV.3. Υποστήριξη Ελληνικών στα Windows XP Για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήµατα: Κάνετε click στο Έναρξη (Start), επιλέξετε Ρυθµίσεις (Settings), κάνετε click στο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στην συνέχεια διπλό click στο εικονίδιο Regional and Language Options του παραθύρου Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Επιλέξατε το πεδίο Γλώσσες (Languages) και κάνετε click στο κουµπί Λεπτοµέρειες (Details). Αυτό κάνει το διαλογικό παράθυρο Text Services and Input Languages να εµφανιστεί στην οθόνη. Στο πεδίο Ρυθµίσεις (Settings) αυτού του παράθυρου θέσατε τα Ελληνικά ως Default Input Language επιλέγοντας το στοιχείο "Greek-Greek" από τον κατάλογο που φαίνεται στην οθόνη. Στην συνέχεια, κάνετε click στο κουµπί Προσθήκη (Add) και µετά click στο κουµπί Εφαρµογή (Apply). Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της επιλεγµένης γλώσσας πιθανόν να σας ζητηθεί το CD-ROM των Windows XP. Όµως, οι περισσότερες γλώσσες (συµπεριλαµβανοµένων και των Ελληνικών) εγκαθίστανται αυτόµατα στα Windows XP. Κάνετε click στο κουµπί Key settings για να επιλέξετε τον επιθυµητό συνδυασµό κουµπιών για την εναλλαγή των εγκατεστηµένων γλωσσών στο πληκτρολόγιο. Κάνετε click στο κουµπί Language bar για να µπορείτε να δείτε την ενεργή γλώσσα εισόδου στο κάτω µέρος της οθόνης (taskbar). Κάνετε click στο κουµπί OK για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας. IV.4. Προβλήµατα εγκατάστασης στα Windows που δεν παρέχουν υποστήριξη ελληνικής γλώσσας Αν η διαδικασία ρύθµισης των Windows του υπολογιστή σας για να υποστηρίζονται τα Ελληνικά δεν γίνει σωστά, τότε τα διαλογικά παράθυρα που η Συµφωνία εµφανίζει στην οθόνη, είτε κατά την εγκατάστασή της, είτε κατά την εκτέλεσή της, θα εµφανίζονται στην οθόνη µε τελείως ακατανόητο περιεχόµενο. Αυτό συµβαίνει, γιατί η διεπαφή της Συµφωνίας µε τον χρήστη είναι γραµµένη στα Ελληνικά. Παραδείγµατα παραθύρων της Συµφωνίας µε µη κατανοητό περιεχόµενο παρουσιάζονται στα σχήµατα 1 έως 3 που ακολουθούν. Τα σχήµατα αυτά συνοψίζουν τυπικές περιπτώσεις όπου οι ελληνικοί χαρακτήρες που περιέχονται σε Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

5 παράθυρα της Συµφωνίας δεν µπορούν να απεικονισθούν επιτυχώς από Windows που δεν έχουν ρυθµιστεί σωστά για να υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. Σχήµα 1. Χαρακτήρες που περιέχονται στα παράθυρα του προγράµµατος εγκατάστασης της Συµφωνίας δεν µπορούν να ιδωθούν στην οθόνη σε ένα λειτουργικό σύστηµα χωρίς υποστήριξη ελληνικής γλώσσας. Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

6 Μη αναγνωρίσιµος τίτλος Σχήµα 2. Ακόµη και µε όχι ενεργοποιηµένη την υποστήριξη των Ελληνικών, η εγκατάσταση της Συµφωνίας ολοκληρώνεται εκ πρώτης όψεως χωρίς σφάλµατα. Όµως, ο τίτλος του αρχείου-κειµένου που η εγκατάσταση της Συµφωνίας θα δηµιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας είναι µη αναγνωρίσιµος. Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

7 Σχήµα 3. Μπορείτε να τρέξετε την Συµφωνία σε ένα σύστηµα που δεν υποστηρίζει Ελληνικά. Όµως δεν θα µπορείτε σε αυτήν την περίπτωση να διαβάσετε το περιεχόµενο των διαφόρων παραθύρων που εµφανίζονται στην οθόνη, ενόσω η Συµφωνία εκτελείται. Εγκατάσταση Συµφωνίας έκδ /7

Λογισμικό εκτυπωτή. Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό εκτυπωτή

Λογισμικό εκτυπωτή. Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό εκτυπωτή Λογισμικό εκτυπωτή Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό εκτυπωτή Το λογισμικό EPSON περιλαμβάνει το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και το EPSON Status Monitor 3. Το πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ: (210) 86.61.159 Fax: (210) 86.79.467 e-mail: info@keystone.gr Web: www.keystone.gr 1 Εισαγωγή...1 2 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοµοθεσία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Η Νοµοθεσία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η Νοµοθεσία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για Windows Εγχειρίδιο Χρήσης Η Νοµοθεσία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης www.epafos.gr (c) EΠΑΦΟΣ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση)

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού δηµιουργίας ετικετών, του βοηθητικού προγράµµατος ενσωµάτωσης Commander και των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή της Seagull (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Έκδοση 2.0 Εγχειρίδιο Χρήσης 2006 ABBYY Software House. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 1 Περιεχόμενα Τι είναι το ABBYY PDF Transformer? 3 Νέα χαρακτηριστικά του ABBYY PDF Transformer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πληροφορικής Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Πληροφορική Τ3» Χειµερινό Εξάµηνο 2010-2011 Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP [1] Συγγραφική οµάδα 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Εγχειρίδιο Χρήσης Windows 2000 / XP / Vista 1 1. Περίληψη I. Γενικές Πληροφορίες Καλωσήρθατε στον κόσµο της ηλεκτρονικής γραφίδας! Μπορείτε να ανακαλύψετε πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε τον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.0 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ IQSYSTEM 6.22... 4 2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (HARDWARE)... 4 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (DEDICATED ENVIRONMENT)... 7 2.3 ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 4150. Γνωριµία µε το µηχάνηµα

WorkCentre 4150. Γνωριµία µε το µηχάνηµα WorkCentre 4150 Γνωριµία µε το µηχάνηµα WorkCentre 4150 Γνωριµία µε το µηχάνηµα Xerox WorkCentre 4150 Γνωριµία µε το µηχάνηµα Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το WorkCentre 4150. Αν εργαστείτε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα-κλείσιμο του Writer. Για να ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org Writer

Άνοιγμα-κλείσιμο του Writer. Για να ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org Writer Άνοιγμα-κλείσιμο του Writer Για να ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org Writer Στην οθόνη θα εμφανιστεί η εφαρμογή, της οποίας η σύνθεση θα αναλυθεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI

Εγχειρίδιο χρήσης PCI Εγχειρίδιο χρήσης PCI µόντεµ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ...1 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ...1 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Ιστορία του Linux

Εισαγωγικά στοιχεία. Ιστορία του Linux Εισαγωγικά στοιχεία Ιστορία του Linux Το Linux είναι το δημοφιλέστερο ελεύθερο και ανοικτού κώδικα (free and open source) λειτουργικό σύστημα. Η ανάπτυξη του πυρήνα (kernel) του Linux ξεκίνησε το 1991

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα