(Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αποδέκτης Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας Λευκωσία ύσκεψη Αρχηγών Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 & Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

2 (Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ Από τη Δευτέρα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάρρευση της οικονομίας, η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας, η αποσύνθεση του κυβερνητικού μηχανισμού αλλά και οι δραματικές εξελίξεις στο Εθνικό θέμα επιβάλλουν πολιτικό θάρρος και τόλμη. Η αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης χρειάζεται σκληρή μάχη. Άμεσοι στόχοι της πολιτείας πρέπει να είναι η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας που καταστράφηκαν, η στήριξη των συμπολιτών μας που υπέστησαν ζημιές και η χωρίς καμιά καθυστέρηση επιτάχυνση του έργου της ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν. Για την αποτελεσματική η επούλωση των πληγών το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα: 1. Δημιουργία Ειδικού Σαμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών υπό την εποπτεία του Τπουργείου Οικονομικών για την άμεση στήριξη της προσπάθεια επανόρθωσης της πατρίδας μας. Σο ταμείο αυτό θα μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ζημιών και για τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή άλλες ακραίες καταστάσεις. Οι πόροι του Ειδικού Σαμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μπορεί να προέρχονται από: α) Εισφορές Φυσικών και Νομικών προσώπων (πχ ιδιώτες, κρατικοί οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες κλπ από την Κύπρο και το εξωτερικό από τον χώρο των αποδήμων), β) Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Άμεση αποτίμηση των ζημιών και ταχύς σχεδιασμός των δράσεων επανόρθωσης. 3. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. ε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των τραγικών θυμάτων να τους χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 4. Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα φλέγοντα προβλήματα που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν πληγεί. 2/17

3 (Β). ΜΕΣΡΑ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Η Πρόταση μας για Κυπριακό Μνημόνιο υναίνεσης Η κυπριακή οικονομία διαχρονικά ήταν εύρωστη με δυνατότητες προσαρμογής και ανταπόκρισης σε περιόδους σημαντικών αλλαγών. Η οικονομική κρίση που διανύουμε έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις στρεβλώσεις του κράτους και της οικονομίας και απεκάλυψε την εξάρτησή μας από τον ξένο δανεισμό. Η κρίση ακόμα απειλεί τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα και επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις, την κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στον τόπο μας. Τπεύθυνα συναινετικά, επιβάλλεται να προβούμε σε εκείνες τις ενέργειες ώστε η κυπριακή οικονομία να ανακτήσει τη χαμένη ευρωστία της και να βαδίσει σταθερά στο δρόμο της ανάπτυξης προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να διασφαλιστεί η πρόοδος και η προκοπή για όλους τους Κύπριους πολίτες. Σο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει τον καταρτισμό ενός Κυπριακού Μνημονίου υναίνεσης που θα περιλαμβάνει συμφωνημένα μέτρα για διάσωση της οικονομίας του τόπου. Ένα τέτοιο μνημόνιο συναίνεσης θα είναι το καλύτερο μήνυμα προς τους οίκους αξιολόγησης και τις ξένες αγορές. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε ότι όχι μόνο παίρνουμε άμεσα μέτρα για τα δημόσια οικονομικά, αλλά ότι σχεδιάζουμε και μακροπρόθεσμα για την επίλυση των διαθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και του κράτους. Σο μνημόνιο συναίνεσης θα καταστήσει την Κύπρο φερέγγυα ως προς την πρόθεση για ολιστικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα, θα δημιουργήσουν πρωτογενές πλεόνασμα, θα αυξήσουν τα έσοδα του κράτους και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και υποδομές. Η παρούσα πρόταση του ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ: Πρώτον περιλαμβάνει εισηγήσεις για άμεσα μέτρα για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του κράτους, μείωση των δημοσίων δαπανών και σε περιορισμό των ελλειμμάτων που μαστίζουν τα δημόσια ταμεία. Δεύτερον περιλαμβάνει προτάσεις για μακροπρόθεσμα μέτρα που στοχεύουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας. 3/17

4 2. Τφιστάμενη κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας 1. Η κατάσταση στην οικονομία είναι πλέον κρίσιμη. Οι τελευταίες υποβαθμίσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οδήγησαν στην αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της Κύπρου. Ο κίνδυνος πλέον για να χρειαστεί η Κύπρος να προσφύγει στον μηχανισμό (οικονομικής) στήριξης της ΕΕ ή του ΔΝΣ είναι αυξημένος. 2. Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται στη δραστική μείωση των εσόδων και την αδυναμία συγκράτησης των κρατικών δαπανών. Σα έσοδα του κράτους εάν δεν ληφθούν μέτρα θα συνεχίσουν να μειώνονται και τα έξοδα του θα αυξάνονται με μεγαλύτερους ρυθμούς. 3. Η εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας είναι ένα μεγάλο συγκριτικό ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑ που μας φέρνει σε δυσχερή θέση στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Σο ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φανερώνει τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. 4. Μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν πριν δυο χρόνια δεν λήφθηκαν και χειροτέρευσε η κατάσταση. Αυτό σημαίνει σκληρότερα και πιο οδυνηρά μέτρα σήμερα. Αν οδηγηθούμε σε Μηχανισμό τήριξης τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο οδυνηρά και θα μας επιβληθούν από έξω. 5. Σο κόστος δανεισμού του κράτους έχει αυξηθεί και οι διεθνείς αγορές δεν είναι πλέον προσβάσιμες. Σο κράτος αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας και δεν μπορεί να αντέξει το επιπρόσθετο χρέος. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους των υποχρεώσεων του κράτους περίπου κατά εκατ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. 6. Η κυβερνητική αστοχία στις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων είχε αρνητικότατες συνέπειες στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, την ανάπτυξη ενώ υπερδιπλασίασε την ανεργία. 4/17

5 3. χόλια Εισηγήσεις επί του Πακέτου μέτρων της Κυβέρνησης ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ (Ι). Δημοσιονομικοί τόχοι: Ετοιμασία τριετούς προγράμματος μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος με έμφαση στον έλεγχο των δαπανών στη βάση των δεσμεύσεων και των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υποβληθεί προς έγκριση μαζί με τον προϋπολογισμό του Δεν γίνεται καμιά εισήγηση για το ύμφωνα με τα στοιχεία του Τπ. Οικονομικών, για το 2011 το χρέος αυξάνεται κατά 100 εκατομμύρια το μήνα. Σαυτόχρονα αυξάνεται και ο τόκος που πρέπει να πληρώνει το κράτος που είναι περίπου 15 εκατομμύρια επιπρόσθετα το μήνα με αυξητικές τάσεις αφού αποπληρώνονται γραμμάτια με χαμηλό επιτόκιο και αντικαθιστώνται με καινούρια με ψηλό επιτόκιο. (ΙΙ). Άμεσα μέτρα συγκράτησης δαπανών 1. Επίσπευση της κατάργησης των ημικρατικών οργανισμών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, όπως ήδη έχει αποφασίσει την κατάργησή τους το Τπουργικό υμβούλιο (Κυπριακός Οργανισμός Γάλακτος, υμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων, υμβούλιο Πατατών). 2. Κατάργηση των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίες δεν κρίνονται απόλυτα αναγκαίες. Πιθανές εξαιρέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των κενών θέσεων. 3. Μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με υιοθέτηση της πολιτικής μόνο μια πρόσληψη ανά τέσσερις αφυπηρετήσεις (κατά προσέγγιση), με στόχο τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 5 χιλιάδες τα επόμενα 5 χρόνια. 4. Εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας. Για τους νεοεισερχόμενους οι όροι εργοδότησης να είναι τέτοιοι ώστε να διευκολύνεται περαιτέρω η εναλλαξιμότητα. 5. Περαιτέρω μείωση των υπερωριών κατά 5% το 2011 (σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011) και 20% το 2012 σε σχέση με το υμφωνήθηκε ο στόχος μείωσης του κόστους μισθοδοσίας των νεοεισερχομένων στη δημόσια υπηρεσία. Σο ΤΠΟΙΚ ανέλαβε ευθύνη άμεσης διαμόρφωσης συγκεκριμένων σεναρίων για την υλοποίησή του. Να περιληφθεί και Φρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΦΑΚ) με ταυτόχρονη ενίσχυση των ελέγχων της κεφαλαιαγοράς. Να μελετηθεί και να υλοποιηθεί η συγχώνευση και η κατάργηση τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας για μείωση του διοικητικού κόστους. Να μην περιοριστεί μόνο στους νεοεισερχόμενους Αντί 5% για το 2011 να γίνει 20% και αντί 20% για το 2012 να γίνει 40%. Αποδεκτή η φιλοσοφία του μέτρου. Αναμένουμε τα σενάρια υλοποίησης για τελική τοποθέτηση 7. Έναρξη διαλόγου για δικαιότερη κατανομή της ΑΣΑ. 5/17

6 ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ (ΙΙΙ). Προτάσεις για το υνταξιοδοτικό: 1. Ένταξη των νεοεισερχομένων στο ταμείο συντάξεων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Ο υπολογισμός της σύνταξης και του εφάπαξ να γίνεται με βάση τον μέσο όρο των μισθών των τελευταίων τριάντα μηνών αντί του μισθού του τελευταίου μήνα. 3. Μερική συνεισφορά των υφιστάμενων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 4. Αναπροσαρμογή του ποσοστού συνεισφοράς στο ταμείο για χήρες και ορφανά. 5. Κατάργηση της αυτόματης αναπροσαρμογής των υφιστάμενων συντάξεων στην περίπτωση καταβολής γενικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Επέκταση του χρονικού διαστήματος των 30 μηνών, εκτός και αν βρεθεί άλλη φόρμουλα υπολογισμού Κανονική συνεισφορά στο Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εάν οι αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας του ταμείου το επιβάλλουν Δημιουργία ενός ειδικού κρατικού ταμείου που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα του Σαμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) καθώς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία του κράτους και των οργανισμών του καθώς και το ΣΚΑ να συμπτυχθούν και να δίδεται μόνο μια σύνταξη. (ΙV). Κοινωνικές Παροχές: 1. Μέχρι τον επτέμβριο η κυβέρνηση τα δυο κόμματα δεσμεύονται να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για τη στόχευση κοινωνικών παροχών και επιδομάτων. 2. Μέχρι το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσίων βοηθημάτων. Να προσεχθούν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Να αυξηθούν οι χαμηλές συντάξεις. Να προσεχθούν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (V). Μέτρα για Αύξηση των Εσόδων: 1. υζήτηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος των εκκρεμούντων νομοσχεδίων για πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς και άλλων προτάσεων που προέρχονται από το υνδικαλιστικό Κίνημα. 2. Αναθεώρηση των συντελεστών φορολογίας στην ακίνητη περιουσία για διάστημα τριών χρόνων και μέχρι την επανεκτίμηση των αξιών ακίνητης περιουσίας από τιμές του 1980 σε σημερινές τιμές. 3. Εισαγωγή τέλους για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες με κλιμακωτό τρόπο. Περισσότερα μέτρα για είσπραξη φορολογιών από ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση να μην αποτελεί φορολογία. Να είναι τέλος ανανέωσης λειτουργίας και να πληρώνετε από όλες τις επιχειρήσεις σε ετήσια βάση. 6/17

7 ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 4. Εισαγωγή φορολογίας επί του οφέλους από την αλλαγή πολεοδομικών ζωνών με την εμπορική ανάπτυξη. 1. Να επιβληθεί «τήρησης αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας» ύψους 20 για κάθε εγγραφή στο μητρώο. Η καταβολή να διευθετηθεί μέσω του συστήματος JCC (π.χ. όπως γίνεται και η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας). Με τον τρόπο αυτό το κόστος είσπραξης θα είναι ελάχιστο (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ). 2. Να συνεχίσει η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας βάση των τιμών του 1980 μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις με βάση τις τιμές του 2010, οπότε θα γίνει συζήτηση για τον καθορισμό των νέων συντελεστών (για τις διαφοροποιήσεις βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ). 3. Απελευθέρωση της ανοικοδόμησης πολυώροφων κτιρίων (ουρανοξυστών) σε περιοχές που μπορεί να γίνει αυτό. Ο επιπλέον υντελεστής Δόμησης (Δ) να αγοράζεται από ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.3. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΠΕΡΙΟΦΕ). Ο επιπλέον Δ που θα πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες μιας ανάπτυξης, πρέπει να αυξάνεται όσο αυξάνεται ο χρόνος καθυστέρησης της ανάπτυξης αδρανών οικοπέδων. 4. Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των Σίτλων Ιδιοκτησίας στις περίπου 100,000 νόμιμες αναπτύξεις που οι τίτλοι τους δεν εκδόθηκαν μέχρι σήμερα λόγω γραφειοκρατίας. Οι διαδικασίες έκδοσης τέτοιων τίτλων να ενοποιηθούν στα πλαίσια μιας Μονοθυρικής Πρόσβασης (OneStopShop) Για την οριστικοποίηση και εφαρμογή των πιο πάνω προτάσεων θα δημιουργηθεί άτυπος μηχανισμός επισκόπησης, από την κυβέρνηση και τη συμμετοχή των δύο κομμάτων. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια δεν θα γίνει τίποτε. Σα μέτρα που θα παρθούν θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Βουλή και τη Γενικό Ελεγκτή. 7/17

8 4. Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο Μέτρα άμεσου αποτελέσματος Σο αναπτυξιακό μοντέλο στον τόπο μας χρειάζεται ριζικές αλλαγές και καθολική αναμόρφωση, προκειμένου η Κύπρος να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. ήμερα στον τόπο μας υπάρχει ανάγκη από ένα Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που θα στοχεύει στην έξυπνη ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τομέων που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Σο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εισηγείται τα ακόλουθα μέτρα άμεσου αποτελέσματος προκειμένου να οικοδομήσουμε το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που έχει ανάγκη η οικονομία μας: 1. Να υιοθετηθεί η προσέγγιση της έξυπνης ανάπτυξης και να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (ενέργεια, υγεία, τουρισμός, περιβάλλον) για ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ειδικά για επιστημονικό προσωπικό. 2. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο επίπεδο των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 3. Προώθηση της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων κρατικών, ημικρατικών και τοπικών αρχών με μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης (PublicPrivatePartnerships [PPP], BuildOperateTransfer [BOT], PrivateFinanceInitiative [PFI] και με χρηματοδότηση από κονδύλια της Ε.Ε. 4. Δημιουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προώθησης Επενδύσεων για στοχευμένη προσέγγιση επενδυτών με ανάπτυξη της Μονοθυρικής Πρόσβασης (OneStopShop) εξυπηρέτησης επενδύσεων. Οι επενδύσεις είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό πρέπει να εξυπηρετούνται κεντρικά μακριά από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Η προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να 8/17

9 γίνει με εξωστρέφεια και με προγραμματισμένες δράσεις. Σους επενδυτές πρέπει να τους βρούμε και να τους πείσουμε να επενδύουν στην Κύπρο. 5. Αξιοποίηση του Σαμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) για επενδύσεις. Αφού η κυβέρνηση δανείζεται από το ΣΚΑ με 1,5% επιτόκιο, προτείνουμε να δοθεί το δικαίωμα στο υμβούλιο του Σαμείου να δανείζει τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα με επιτόκιο 2,5% με συγκεκριμένους όρους και ασφαλιστικές δικλείδες. Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα μπορούν να δανείζουν στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας. Έτσι τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν στο 3% και οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξασφαλίζουν χαμηλό τόκο δανεισμού, για πρώτη κατοικία για γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και για νέες μορφές ανάπτυξης. 6. Ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών πρέπει να γίνει ουσιαστικά και όχι κατ όνομα 10% (εξαίρεση μερισμάτων χωρίς περιορισμό. Υορολογία τόκου μόνο με εταιρικό φόρο 10%. Να εκπίπτονται τα έξοδα που κάνει η επιχείρηση. Να εκδίδονται γνωματεύσεις για περιθώριο κέρδους για να γνωρίζει ειδικά ο ξένος επενδυτής με σιγουριά τη φορολογική του υποχρέωση). 7. Ανάληψη πρωτοβουλιών για σύναψη και άλλων συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, με εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα. 8. Ρύθμιση του θέματος των Μισθώσεων (leasing), έχει κολλήσει για χρόνια στο Τπουργείο Οικονομικών. 9. Ρύθμιση του νομοσχεδίου για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων (fiduciaryserviceproviders), που έχει κολλήσει στο Τπουργείο Οικονομικών ώστε αυτές οι εταιρείες να αρχίσουν να πληρώνουν και φόρους από την δραστηριότητα τους. Αποτελεί έτσι κι αλλιώς απαίτηση της ΕΕ. Θα δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για το κράτος. 10. Να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις του CIPA για επίσπευση νομοθεσιών. 9/17

10 11. Μείωση της φορολογίας κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. 12. Μείωση των κλιμάκων των μεταβιβαστικών τελών και πλήρης κατάργηση τους εκεί όπου πληρώνεται ο ΥΠΑ. 13. Μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στο 10%. 14. Άμεση αναστολή των αδειών απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς που παρουσίαζαν αυξημένη ανεργία ανάμεσα στους Κύπριους και μη ανανέωση των αδειών απασχόλησης όταν λήξουν. 15. Αποτελεσματική καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών και της αδήλωτης εργασίας μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.2 ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ). 16. Αύξηση στους ελέγχους των όρων εργοδότησης και εφαρμογή των υλλογικών υμβάσεων στην απασχόληση κοινοτικών εργαζομένων οι οποίοι ανταγωνίζονται, αθέμιτα τους Κύπριους εργαζόμενους και μειώνουν τις δυνατότητες πρόσληψης Κυπρίων ανέργων. 17. Αυστηρός έλεγχος στην εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών και αυστηρή εφαρμογή των περί αλλοδαπών και μεταναστεύσεως Νόμων κεφ. 105 έως 2007 που διέπουν τους όρους και προϋποθέσεις της απασχόλησης ξένων φοιτητών στην Κύπρο. 18. Εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος με την απόσυρση κλινών, τη μείωση αερολιμενικών τελών και την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού όπως ο ιατρικός και ο αθλητικός. 10/17

11 5. Μεταρρύθμιση Μέτρα μακροπρόθεσμου αποτελέσματος 1. Αύξηση συντελεστή φόρου από 30% σε 35% για εισοδήματα πάνω από 60, Σην επαναφορά της φορολογικής αμνηστίας στη βάση όμως της διαφάνειας και της αύξησης του φόρου από την προηγούμενη φορά. 3. Εισαγωγή νέων μεθόδων επιτάχυνσης διαδικασιών και επίλυσης διαφορών (πχ δικαστήριο συνοπτικών διαδικασιών διαφορών). 4. Ισχυροποίηση της Κύπρου ως Διεθνές Κέντρο Τπηρεσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.1. «Η ΚΤΠΡΟ Ω ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ»). 5. Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών εκεί όπου πληρώνεται Υ.Π.Α. για περίοδο 3 χρόνων. 6. Θεσμοθέτηση προϋπολογισμού του κράτους σε μηδενική βάση. 7. Επιστροφή διαχείρισης του δημοσίου χρέους στην Κεντρική Σράπεζα. 8. Αποκέντρωση κρατικών υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση στη βάση της αρχής της επικουρικότητας με πάγωμα προσλήψεων. 9. Προώθηση ρύθμισης για δικαιότερη κατανομή της ΑΣΑ. 10. Αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού κόστους χρήματος (πχ με τη μείωση των επιτοκίων). 11. Εισαγωγή του θεσμού της ενιαίας αρχής ανάπτυξης και της μονοθυρικής πρόσβασης, δηλαδή μιας ενιαίας υπηρεσίας που θα συνυπάρχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δήμους, Δημόσια Έργα, ΑΗΚ, ATHK κλπ) στην οποία μπορούν να διεξάγονται όλες οι διαδικασίες για έκδοσης αδειών και άλλων επίσημων εγγράφων του κράτους. 12. Σην εφαρμογή μέτρων για εξάλειψη της γραφειοκρατίας με μεταρρύθμισης της Δημόσιας Τπηρεσίας με σταδιακή εφαρμογή των εισηγήσεων της έκθεσης SIGMA. 13. Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μείωση της γραφειοκρατίας. Άμεσα μπορούν να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες Κτηματολογίου και Πολεοδομίας με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, εγγράφων και σχεδίων. 14. Εφαρμογή άμεσα και χρονοτριβή του ΓΕΤ. 15. Εφαρμογή των νόμων για Πολεοδομική ευταξία. 16. Εφαρμογή του σχεδίου απόσυρσης κλινών. 11/17

12 6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η ΚΤΠΡΟ Ω ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ήμερα Τγιέστερος τομέας της οικονομίας της Κύπρου, αναπτύχθηκε από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς κρατική βοήθεια. Ο τομέας αυτός της οικονομίας, δηλαδή οι ξένοι επενδυτές που χρησιμοποιούν την Κύπρο ως έδρα, αθόρυβα και πάνω από όλα ανέξοδα, έχει γίνει ο πιο επιτυχημένος τομέας της οικονομίας της Κύπρου. Και σήμερα αποτελεί την ατμομηχανή η οποία μπορεί να σύρει προς τα εμπρός την Κυπριακή Οικονομία. Φωρίς κρατικές ενισχύσεις, χωρίς προστατευτισμό, με αρνητικές πολλές φορές είτε νομοθεσίες είτε κρατικές πολιτικές, η ιδιωτική πρωτοβουλία ανέπτυξε τον τομέα αυτό σε ζηλευτό επίπεδο. Ένας τομέας που βιώνει άνοδο, ακόμα και σήμερα, υπό συνθήκες οικονομικής ύφεσης και κρίσης. υνεισφορά στην Οικονομία 1. Άμεσες ξένες επενδύσεις 3,6 δισεκατομμύρια 2. Εργοδοτούνται επιστήμονες 3. Καταθέσεις σε τράπεζες 19 δισεκατομμύρια Σομέας στο Μεταίχμιο Έφτασε η ώρα της κρατικής παρέμβασης για βελτίωση των νομοθεσιών που παρουσιάζουν προβλήματα. Έφτασε η ώρα της βελτίωσης της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Πρέπει κατεπειγόντως να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας με πολύ απλές, χωρίς απώλειες εσόδων, τροποποιήσεις στη φορολογική μας νομοθεσία. 12/17

13 Προβλήματα/Ανταγωνισμός Παραδείγματα: Επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία Θέση ανά χώρα στις επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία Κύπρος Λουξεμβούργο Κάτω Φώρες Γερμανία Κίνα Βρετανία Είναι γνωστό σε όλους ότι η Ρωσική είναι η πιο σημαντική αγορά στον τομέα αυτό. τον ανωτέρω πίνακα δίνεται η εξέλιξη των ξένων επενδύσεων στη Ρωσία. Όπως φαίνεται στον πίνακα η θέση της Κύπρου έχει χειροτερέψει. Από πρώτη χώρα σε επενδύσεις στη Ρωσία που ήμασταν τα τελευταία χρόνια έχουμε πέσει το 2009 στην τέταρτη θέση. Η Κύπρος δεν έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενημερωμένος επενδυτής ψάχνει να βρει τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή που του συμφέρει. Επομένως για την εισροή επενδύσεων στον τόπο μας πρέπει να προσφέρουμε στη διεθνή αγορά επενδύσεων αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις εταιρίες. Για παράδειγμα το Λουξεμβούργο έχει σχεδόν 30% συντελεστή φόρου εταιρειών αλλά πρακτικά είναι μικρότερος από το 10%! 13/17

14 6.2. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Η ανεργία για ένα άνθρωπο είναι ότι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Μειώνει το βιοτικό του επίπεδο, καταστρέφει τα όνειρα και τις προοπτικές του και τον καταδικάζει σε καθεστώς άγχους, αβεβαιότητας και απελπισίας με όλες τις συνεπαγόμενες παρενέργειες. Για τους λόγους αυτούς- και όχι μόνο- η Πολιτεία οφείλει πάραυτα να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για απάμβλυνση του κεφαλαιώδους αυτού προβλήματος. Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του θέματος και των ευθυνών του προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας καταθέτει τις προτάσεις του για την ορθή, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας στον τόπο μας. ε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και αλματώδους αύξησης των ρυθμών ανεργίας στο ντόπιο εργατικό δυναμικό επιβάλλεται η άμεση αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. υναφώς αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σμήματος τατιστικής και Ερευνών κατά τον Ιανουάριο 2011 απασχολούνταν στην Κύπρο Κοινοτικοί και υπήκοοι τρίτων χωρών. ύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, κατά τον Ιανουάριο 2011 απασχολούνταν αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους υπήρχαν ταυτόχρονα αυξημένοι αριθμοί Κυπρίων ανέργων ως εξής: Μεταποίηση: 3700 αλλοδαποί Κατασκευές: 4428 αλλοδαποί Φονδρικό και Λιανικό Εμπόριο: 7501 αλλοδαποί Εστιατόρια: 3963 αλλοδαποί Επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες: 1988 αλλοδαποί Εγείρεται το κεφαλαιώδες ερώτημα ποια μέτρα έχει λάβει η Κυβέρνηση για την προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ντόπιου εργατικού δυναμικού. Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα στην εμπεριστατωμένη μελέτη-έρευνα που εξέδωσε, καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα και υποβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις για μια σωστή μεταναστευτική πολιτική η οποία συσχετίζεται μεταξύ άλλων και με την αγορά εργασίας της Κύπρου. 14/17

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα εισηγείται όπως από τα κονδύλια που διατίθενται για την εκπαίδευση και επανακατάρτιση των ανέργων να μεταφερθούν για την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση τους που θα επιφέρει την αύξηση ζήτησης εργατικού δυναμικού. Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την αύξηση της ανεργίας, εφόσον τέτοιοι ρυθμοί δεν επιτρέπουν την απορρόφηση από την οικονομία μας όλων των νέων εισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την διατήρηση των υφισταμένων εργαζομένων. Για να μπορεί η οικονομία μας να πετύχει τους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης που απαιτούνται, είναι άμεση ανάγκη η δραστική και άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, που με τη σειρά του, θα μειώσει τις ανάγκες για δανεισμό από το κράτος, μειώνοντας έτσι τον δανεισμό του και ελευθερώνοντας ποσά που θα μπορούν να διοχετευθούν από τις τράπεζες μας ως δάνεια στον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης. 15/17

16 6.3. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΕΦΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΤΠΟ ΜΟΡΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Τπολογισμός αξίας γης και απώλειας χρήσης περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ο κάτοχος γης στις κατεχόμενες περιοχές θα πιστωθεί με βάση την κοστολόγηση της αξίας της γης του. Να παρθεί πολιτική απόφαση με κοινωνικά και άλλα κριτήρια για το χρηματικό ύψος που θα χορηγηθεί σε πρώτο στάδιο στον ιδιοκτήτη γης στα κατεχόμενα. Σο χρηματικό ποσό που θα δικαιούται ο ιδιοκτήτης στα κατεχόμενα θα μεταφραστεί σε συντελεστή δόμησης ανάλογα της περιοχής δέκτης. Να δημιουργηθεί τράπεζα συντελεστή ώστε ο ιδιοκτήτης του Δ στην κατεχόμενη περιοχή να έχει την επιλογή πώληση αντί σε ιδιώτη να μπορεί να πουλά τον συντελεστή στην τράπεζα. Ο ιδιοκτήτης της κατεχόμενης γης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον συντελεστή για δική του χρήση ή να τον πουλήσει με βάση πάντα την τρέχουσα τιμή του Δ στην περιοχή δέκτης. Σο ποσό που θα δικαιούται να εισπράξει ο ιδιοκτήτης γης θα είναι σταθερό και δεν θα εξαρτάτε από την προσφορά και ζήτηση αλλά από την αξία του Δ της περιοχής δέκτης. Να γίνει σχεδιασμός των περιοχών Δ και να καθοριστεί το ποσό του συντελεστή που μπορεί ή οφείλει κάποιος να αγοράσει. Νοείται ότι δεν θα αφαιρεθεί τίποτε από την αξία γης στα κατεχόμενα και δεν θα αλλοιωθεί το δικαίωμα μελλοντικής χρήσης της γης στα κατεχόμενα με οποιονδήποτε τρόπο. Σο όλο σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια. Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι με όλα τα κριτήρια έχει καθορισθεί ότι ένας ιδιοκτήτης θα δικαιούται να μεταφέρει στις ελεύθερες περιοχές Δ αξίας μέχρι 200,000 ευρώ για κάθε παιδί και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει 3 παιδιά και η αξία της περιουσίας του είναι 1,000,000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα του επιτραπεί να εισπράξει συνολικά 600,000 ευρώ. Επίσης ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αγοραστής ο οποίος μπορεί να αγοράσει 1,000 τμ σε περιοχή δέκτη, αξίας 500 ευρώ ανά τμ. Ο συγκεκριμένος αγοραστής θα πληρώσει 500,000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και αυτός θα έχει τη δυνατότητα να του μεταβιβάσει Δ αξίας 500,000 ευρώ ενώ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα πώλησης αλλού επιπλέον Δ αξίας 100,000 ευρώ. 16/17

17 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Με το ισχύον σύστημα φορολόγησης το κράτος φορολογεί περίπου το 3% των εγγεγραμμένων ιδιοκτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας οι οποίοι ανέρχονται στις 600,00 περίπου. Σα έσοδα από την πιο πάνω φορολόγηση ανέρχονται στα εκατ ευρώ. ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι επιστροφές που θα πρέπει το κράτος να πληρώσει (π.χ. μέχρι τιτλοποιηθεί ένα ακίνητο στον αγοραστή η φορολογία καταβάλλεται από τον πωλητή με το ψηλότερο ποσοστό 4% και μετακυλύεται στον αγοραστή ο οποίος με την σειρά του δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή της φορολογίας). Λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών οι περισσότεροι για λόγους αποφυγής της ταλαιπωρίας δεν διεκδικούν επιστροφή της φορολογίας αυτής. Σα έσοδα των εκατ. Ευρώ που αναφέρονται πιο πάνω έχουν ένα πολύ ψηλό κόστος ανάκτησης που πιθανόν να ξεπερνά το 50% των εσόδων από αυτή την φορολογία. Προτείνουμε να συνεχίσει η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας βάση των τιμών του 1980 μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις με βάση τις τιμές του 2010, οπότε θα γίνει συζήτηση για τον καθορισμό των νέων συντελεστών, με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις. ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΑΞΙΕ ΣΟΤ 1980 ( ) ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ( ) 20, ,000 1,0 100,000-1,000,000 1,5 1,000,000 και άνω 2,0 Βάση των εισηγήσεων αυτών το κράτος θα έχει έσοδα ύψους 12 εκ. από τα τέλη τήρησης αρχείου εκ. από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Η πιο πάνω εισήγηση είναι δίκαιη γιατί όποιος κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία φορολογείται. Η εξαίρεση των 170,000 που ισχύει σήμερα δεν θεωρείται δίκαιο μέτρο γιατί απλούστατα οι 170,000 με τιμές 1980 αντιπροσωπεύουν ακίνητη ιδιοκτησίας 2,5 με 3,0 εκ. με σημερινές τιμές. Ένας κάτοχος 15 διαμερισμάτων (τόση είναι η αξία περίπου σε τιμές 1980) απαλλάσσεται από την φορολογία ή πληρώνει την ίδια φορολογία με εκείνον που δεν έχει στέγη ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία (δηλαδή μηδέν φορολογία). την πιο πάνω φορολογία για σκοπούς μείωσης του διοικητικού κόστους του κράτους, να ενταχθεί και ο φόρος κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας και να εισπράττεται από τους Δήμους και τις κοινότητες προς δική τους ενίσχυση. 17/17

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25 Το αναπτυξιακό πλάνο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο ευημερίας στο οποίο βρισκόταν στην προ κρίσης εποχή παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας που

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Thessaloniki TAX FORUM

8 ο Thessaloniki TAX FORUM 8 ο Thessaloniki TAX FORUM Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για Επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ν.4399/2016 Είδος Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Λάρισα, 13/11/2009

Ομιλία στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Λάρισα, 13/11/2009 Ομιλία στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Λάρισα, 13/11/2009 Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, ανάμεσα σε εκπροσώπους του δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς και τους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο Η χώρα βαδίζει σε εθνικές εκλογές για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος. Στο διάστημα που μεσολάβησε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς Φλωρίνης 11, Γραφείο 101, 1ος Όροφος, 1065 Λευκωσία Τ.Κ. 21446, 1508 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: (+357) 22873300 Φαξ: (+357) 22873013 E-mail: cybar@cytanet.com.cy E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 30 Νοεμβρίου 2012 Τα μέτρα του Μνημονίου που συμπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό Η Κυπριακή οικονομία προβλέπεται να παρουσιάσει παρατεταμένη ύφεση τα επόμενα 2 χρόνια (2013-14) και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρηματικού τουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στους

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες.

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. 1 2 H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. Aποστολή μας Eίναι να παρέχουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@mnec.gr Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 9 Αυγούστου 2013 Εμπορικό Ισοζύγιο Φορολογικά Έσοδα Μεγάλη μείωση 650 εκ. παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου το πρώτο εξάμηνο λόγω της δραματικής μείωσης των εισαγωγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, για την ευκαιρία που μου δίνεται να προσφωνήσω την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εν μέσω μιας ιδιαίτερα κρίσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία Ä»» Æ ¹ Äà Ļ» Æê Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα Φύλο Ηλικίες Γυναίκες 22.2% 60+ 17.1% εώς 29 10.6% 30-39 20.5% Άνδρες 77.8% 50-59 22.6%

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα