(Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αποδέκτης Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας Λευκωσία ύσκεψη Αρχηγών Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 & Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

2 (Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ Από τη Δευτέρα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάρρευση της οικονομίας, η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας, η αποσύνθεση του κυβερνητικού μηχανισμού αλλά και οι δραματικές εξελίξεις στο Εθνικό θέμα επιβάλλουν πολιτικό θάρρος και τόλμη. Η αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης χρειάζεται σκληρή μάχη. Άμεσοι στόχοι της πολιτείας πρέπει να είναι η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας που καταστράφηκαν, η στήριξη των συμπολιτών μας που υπέστησαν ζημιές και η χωρίς καμιά καθυστέρηση επιτάχυνση του έργου της ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν. Για την αποτελεσματική η επούλωση των πληγών το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα: 1. Δημιουργία Ειδικού Σαμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών υπό την εποπτεία του Τπουργείου Οικονομικών για την άμεση στήριξη της προσπάθεια επανόρθωσης της πατρίδας μας. Σο ταμείο αυτό θα μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ζημιών και για τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή άλλες ακραίες καταστάσεις. Οι πόροι του Ειδικού Σαμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μπορεί να προέρχονται από: α) Εισφορές Φυσικών και Νομικών προσώπων (πχ ιδιώτες, κρατικοί οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες κλπ από την Κύπρο και το εξωτερικό από τον χώρο των αποδήμων), β) Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Άμεση αποτίμηση των ζημιών και ταχύς σχεδιασμός των δράσεων επανόρθωσης. 3. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. ε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των τραγικών θυμάτων να τους χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 4. Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα φλέγοντα προβλήματα που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν πληγεί. 2/17

3 (Β). ΜΕΣΡΑ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Η Πρόταση μας για Κυπριακό Μνημόνιο υναίνεσης Η κυπριακή οικονομία διαχρονικά ήταν εύρωστη με δυνατότητες προσαρμογής και ανταπόκρισης σε περιόδους σημαντικών αλλαγών. Η οικονομική κρίση που διανύουμε έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις στρεβλώσεις του κράτους και της οικονομίας και απεκάλυψε την εξάρτησή μας από τον ξένο δανεισμό. Η κρίση ακόμα απειλεί τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα και επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις, την κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στον τόπο μας. Τπεύθυνα συναινετικά, επιβάλλεται να προβούμε σε εκείνες τις ενέργειες ώστε η κυπριακή οικονομία να ανακτήσει τη χαμένη ευρωστία της και να βαδίσει σταθερά στο δρόμο της ανάπτυξης προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να διασφαλιστεί η πρόοδος και η προκοπή για όλους τους Κύπριους πολίτες. Σο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει τον καταρτισμό ενός Κυπριακού Μνημονίου υναίνεσης που θα περιλαμβάνει συμφωνημένα μέτρα για διάσωση της οικονομίας του τόπου. Ένα τέτοιο μνημόνιο συναίνεσης θα είναι το καλύτερο μήνυμα προς τους οίκους αξιολόγησης και τις ξένες αγορές. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε ότι όχι μόνο παίρνουμε άμεσα μέτρα για τα δημόσια οικονομικά, αλλά ότι σχεδιάζουμε και μακροπρόθεσμα για την επίλυση των διαθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και του κράτους. Σο μνημόνιο συναίνεσης θα καταστήσει την Κύπρο φερέγγυα ως προς την πρόθεση για ολιστικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα, θα δημιουργήσουν πρωτογενές πλεόνασμα, θα αυξήσουν τα έσοδα του κράτους και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και υποδομές. Η παρούσα πρόταση του ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ: Πρώτον περιλαμβάνει εισηγήσεις για άμεσα μέτρα για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του κράτους, μείωση των δημοσίων δαπανών και σε περιορισμό των ελλειμμάτων που μαστίζουν τα δημόσια ταμεία. Δεύτερον περιλαμβάνει προτάσεις για μακροπρόθεσμα μέτρα που στοχεύουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας. 3/17

4 2. Τφιστάμενη κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας 1. Η κατάσταση στην οικονομία είναι πλέον κρίσιμη. Οι τελευταίες υποβαθμίσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οδήγησαν στην αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της Κύπρου. Ο κίνδυνος πλέον για να χρειαστεί η Κύπρος να προσφύγει στον μηχανισμό (οικονομικής) στήριξης της ΕΕ ή του ΔΝΣ είναι αυξημένος. 2. Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται στη δραστική μείωση των εσόδων και την αδυναμία συγκράτησης των κρατικών δαπανών. Σα έσοδα του κράτους εάν δεν ληφθούν μέτρα θα συνεχίσουν να μειώνονται και τα έξοδα του θα αυξάνονται με μεγαλύτερους ρυθμούς. 3. Η εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας είναι ένα μεγάλο συγκριτικό ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑ που μας φέρνει σε δυσχερή θέση στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Σο ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φανερώνει τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. 4. Μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν πριν δυο χρόνια δεν λήφθηκαν και χειροτέρευσε η κατάσταση. Αυτό σημαίνει σκληρότερα και πιο οδυνηρά μέτρα σήμερα. Αν οδηγηθούμε σε Μηχανισμό τήριξης τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο οδυνηρά και θα μας επιβληθούν από έξω. 5. Σο κόστος δανεισμού του κράτους έχει αυξηθεί και οι διεθνείς αγορές δεν είναι πλέον προσβάσιμες. Σο κράτος αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας και δεν μπορεί να αντέξει το επιπρόσθετο χρέος. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους των υποχρεώσεων του κράτους περίπου κατά εκατ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. 6. Η κυβερνητική αστοχία στις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων είχε αρνητικότατες συνέπειες στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, την ανάπτυξη ενώ υπερδιπλασίασε την ανεργία. 4/17

5 3. χόλια Εισηγήσεις επί του Πακέτου μέτρων της Κυβέρνησης ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ (Ι). Δημοσιονομικοί τόχοι: Ετοιμασία τριετούς προγράμματος μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος με έμφαση στον έλεγχο των δαπανών στη βάση των δεσμεύσεων και των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υποβληθεί προς έγκριση μαζί με τον προϋπολογισμό του Δεν γίνεται καμιά εισήγηση για το ύμφωνα με τα στοιχεία του Τπ. Οικονομικών, για το 2011 το χρέος αυξάνεται κατά 100 εκατομμύρια το μήνα. Σαυτόχρονα αυξάνεται και ο τόκος που πρέπει να πληρώνει το κράτος που είναι περίπου 15 εκατομμύρια επιπρόσθετα το μήνα με αυξητικές τάσεις αφού αποπληρώνονται γραμμάτια με χαμηλό επιτόκιο και αντικαθιστώνται με καινούρια με ψηλό επιτόκιο. (ΙΙ). Άμεσα μέτρα συγκράτησης δαπανών 1. Επίσπευση της κατάργησης των ημικρατικών οργανισμών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, όπως ήδη έχει αποφασίσει την κατάργησή τους το Τπουργικό υμβούλιο (Κυπριακός Οργανισμός Γάλακτος, υμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων, υμβούλιο Πατατών). 2. Κατάργηση των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίες δεν κρίνονται απόλυτα αναγκαίες. Πιθανές εξαιρέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των κενών θέσεων. 3. Μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με υιοθέτηση της πολιτικής μόνο μια πρόσληψη ανά τέσσερις αφυπηρετήσεις (κατά προσέγγιση), με στόχο τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 5 χιλιάδες τα επόμενα 5 χρόνια. 4. Εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας. Για τους νεοεισερχόμενους οι όροι εργοδότησης να είναι τέτοιοι ώστε να διευκολύνεται περαιτέρω η εναλλαξιμότητα. 5. Περαιτέρω μείωση των υπερωριών κατά 5% το 2011 (σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011) και 20% το 2012 σε σχέση με το υμφωνήθηκε ο στόχος μείωσης του κόστους μισθοδοσίας των νεοεισερχομένων στη δημόσια υπηρεσία. Σο ΤΠΟΙΚ ανέλαβε ευθύνη άμεσης διαμόρφωσης συγκεκριμένων σεναρίων για την υλοποίησή του. Να περιληφθεί και Φρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΦΑΚ) με ταυτόχρονη ενίσχυση των ελέγχων της κεφαλαιαγοράς. Να μελετηθεί και να υλοποιηθεί η συγχώνευση και η κατάργηση τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας για μείωση του διοικητικού κόστους. Να μην περιοριστεί μόνο στους νεοεισερχόμενους Αντί 5% για το 2011 να γίνει 20% και αντί 20% για το 2012 να γίνει 40%. Αποδεκτή η φιλοσοφία του μέτρου. Αναμένουμε τα σενάρια υλοποίησης για τελική τοποθέτηση 7. Έναρξη διαλόγου για δικαιότερη κατανομή της ΑΣΑ. 5/17

6 ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ (ΙΙΙ). Προτάσεις για το υνταξιοδοτικό: 1. Ένταξη των νεοεισερχομένων στο ταμείο συντάξεων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Ο υπολογισμός της σύνταξης και του εφάπαξ να γίνεται με βάση τον μέσο όρο των μισθών των τελευταίων τριάντα μηνών αντί του μισθού του τελευταίου μήνα. 3. Μερική συνεισφορά των υφιστάμενων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 4. Αναπροσαρμογή του ποσοστού συνεισφοράς στο ταμείο για χήρες και ορφανά. 5. Κατάργηση της αυτόματης αναπροσαρμογής των υφιστάμενων συντάξεων στην περίπτωση καταβολής γενικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Επέκταση του χρονικού διαστήματος των 30 μηνών, εκτός και αν βρεθεί άλλη φόρμουλα υπολογισμού Κανονική συνεισφορά στο Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εάν οι αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας του ταμείου το επιβάλλουν Δημιουργία ενός ειδικού κρατικού ταμείου που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα του Σαμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) καθώς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία του κράτους και των οργανισμών του καθώς και το ΣΚΑ να συμπτυχθούν και να δίδεται μόνο μια σύνταξη. (ΙV). Κοινωνικές Παροχές: 1. Μέχρι τον επτέμβριο η κυβέρνηση τα δυο κόμματα δεσμεύονται να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για τη στόχευση κοινωνικών παροχών και επιδομάτων. 2. Μέχρι το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσίων βοηθημάτων. Να προσεχθούν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Να αυξηθούν οι χαμηλές συντάξεις. Να προσεχθούν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (V). Μέτρα για Αύξηση των Εσόδων: 1. υζήτηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος των εκκρεμούντων νομοσχεδίων για πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς και άλλων προτάσεων που προέρχονται από το υνδικαλιστικό Κίνημα. 2. Αναθεώρηση των συντελεστών φορολογίας στην ακίνητη περιουσία για διάστημα τριών χρόνων και μέχρι την επανεκτίμηση των αξιών ακίνητης περιουσίας από τιμές του 1980 σε σημερινές τιμές. 3. Εισαγωγή τέλους για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες με κλιμακωτό τρόπο. Περισσότερα μέτρα για είσπραξη φορολογιών από ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση να μην αποτελεί φορολογία. Να είναι τέλος ανανέωσης λειτουργίας και να πληρώνετε από όλες τις επιχειρήσεις σε ετήσια βάση. 6/17

7 ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 4. Εισαγωγή φορολογίας επί του οφέλους από την αλλαγή πολεοδομικών ζωνών με την εμπορική ανάπτυξη. 1. Να επιβληθεί «τήρησης αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας» ύψους 20 για κάθε εγγραφή στο μητρώο. Η καταβολή να διευθετηθεί μέσω του συστήματος JCC (π.χ. όπως γίνεται και η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας). Με τον τρόπο αυτό το κόστος είσπραξης θα είναι ελάχιστο (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ). 2. Να συνεχίσει η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας βάση των τιμών του 1980 μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις με βάση τις τιμές του 2010, οπότε θα γίνει συζήτηση για τον καθορισμό των νέων συντελεστών (για τις διαφοροποιήσεις βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ). 3. Απελευθέρωση της ανοικοδόμησης πολυώροφων κτιρίων (ουρανοξυστών) σε περιοχές που μπορεί να γίνει αυτό. Ο επιπλέον υντελεστής Δόμησης (Δ) να αγοράζεται από ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.3. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΠΕΡΙΟΦΕ). Ο επιπλέον Δ που θα πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες μιας ανάπτυξης, πρέπει να αυξάνεται όσο αυξάνεται ο χρόνος καθυστέρησης της ανάπτυξης αδρανών οικοπέδων. 4. Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των Σίτλων Ιδιοκτησίας στις περίπου 100,000 νόμιμες αναπτύξεις που οι τίτλοι τους δεν εκδόθηκαν μέχρι σήμερα λόγω γραφειοκρατίας. Οι διαδικασίες έκδοσης τέτοιων τίτλων να ενοποιηθούν στα πλαίσια μιας Μονοθυρικής Πρόσβασης (OneStopShop) Για την οριστικοποίηση και εφαρμογή των πιο πάνω προτάσεων θα δημιουργηθεί άτυπος μηχανισμός επισκόπησης, από την κυβέρνηση και τη συμμετοχή των δύο κομμάτων. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια δεν θα γίνει τίποτε. Σα μέτρα που θα παρθούν θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Βουλή και τη Γενικό Ελεγκτή. 7/17

8 4. Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο Μέτρα άμεσου αποτελέσματος Σο αναπτυξιακό μοντέλο στον τόπο μας χρειάζεται ριζικές αλλαγές και καθολική αναμόρφωση, προκειμένου η Κύπρος να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. ήμερα στον τόπο μας υπάρχει ανάγκη από ένα Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που θα στοχεύει στην έξυπνη ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τομέων που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Σο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εισηγείται τα ακόλουθα μέτρα άμεσου αποτελέσματος προκειμένου να οικοδομήσουμε το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που έχει ανάγκη η οικονομία μας: 1. Να υιοθετηθεί η προσέγγιση της έξυπνης ανάπτυξης και να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (ενέργεια, υγεία, τουρισμός, περιβάλλον) για ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ειδικά για επιστημονικό προσωπικό. 2. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο επίπεδο των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 3. Προώθηση της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων κρατικών, ημικρατικών και τοπικών αρχών με μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης (PublicPrivatePartnerships [PPP], BuildOperateTransfer [BOT], PrivateFinanceInitiative [PFI] και με χρηματοδότηση από κονδύλια της Ε.Ε. 4. Δημιουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προώθησης Επενδύσεων για στοχευμένη προσέγγιση επενδυτών με ανάπτυξη της Μονοθυρικής Πρόσβασης (OneStopShop) εξυπηρέτησης επενδύσεων. Οι επενδύσεις είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό πρέπει να εξυπηρετούνται κεντρικά μακριά από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Η προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να 8/17

9 γίνει με εξωστρέφεια και με προγραμματισμένες δράσεις. Σους επενδυτές πρέπει να τους βρούμε και να τους πείσουμε να επενδύουν στην Κύπρο. 5. Αξιοποίηση του Σαμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) για επενδύσεις. Αφού η κυβέρνηση δανείζεται από το ΣΚΑ με 1,5% επιτόκιο, προτείνουμε να δοθεί το δικαίωμα στο υμβούλιο του Σαμείου να δανείζει τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα με επιτόκιο 2,5% με συγκεκριμένους όρους και ασφαλιστικές δικλείδες. Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα μπορούν να δανείζουν στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας. Έτσι τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν στο 3% και οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξασφαλίζουν χαμηλό τόκο δανεισμού, για πρώτη κατοικία για γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και για νέες μορφές ανάπτυξης. 6. Ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών πρέπει να γίνει ουσιαστικά και όχι κατ όνομα 10% (εξαίρεση μερισμάτων χωρίς περιορισμό. Υορολογία τόκου μόνο με εταιρικό φόρο 10%. Να εκπίπτονται τα έξοδα που κάνει η επιχείρηση. Να εκδίδονται γνωματεύσεις για περιθώριο κέρδους για να γνωρίζει ειδικά ο ξένος επενδυτής με σιγουριά τη φορολογική του υποχρέωση). 7. Ανάληψη πρωτοβουλιών για σύναψη και άλλων συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, με εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα. 8. Ρύθμιση του θέματος των Μισθώσεων (leasing), έχει κολλήσει για χρόνια στο Τπουργείο Οικονομικών. 9. Ρύθμιση του νομοσχεδίου για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων (fiduciaryserviceproviders), που έχει κολλήσει στο Τπουργείο Οικονομικών ώστε αυτές οι εταιρείες να αρχίσουν να πληρώνουν και φόρους από την δραστηριότητα τους. Αποτελεί έτσι κι αλλιώς απαίτηση της ΕΕ. Θα δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για το κράτος. 10. Να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις του CIPA για επίσπευση νομοθεσιών. 9/17

10 11. Μείωση της φορολογίας κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. 12. Μείωση των κλιμάκων των μεταβιβαστικών τελών και πλήρης κατάργηση τους εκεί όπου πληρώνεται ο ΥΠΑ. 13. Μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στο 10%. 14. Άμεση αναστολή των αδειών απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς που παρουσίαζαν αυξημένη ανεργία ανάμεσα στους Κύπριους και μη ανανέωση των αδειών απασχόλησης όταν λήξουν. 15. Αποτελεσματική καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών και της αδήλωτης εργασίας μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.2 ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ). 16. Αύξηση στους ελέγχους των όρων εργοδότησης και εφαρμογή των υλλογικών υμβάσεων στην απασχόληση κοινοτικών εργαζομένων οι οποίοι ανταγωνίζονται, αθέμιτα τους Κύπριους εργαζόμενους και μειώνουν τις δυνατότητες πρόσληψης Κυπρίων ανέργων. 17. Αυστηρός έλεγχος στην εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών και αυστηρή εφαρμογή των περί αλλοδαπών και μεταναστεύσεως Νόμων κεφ. 105 έως 2007 που διέπουν τους όρους και προϋποθέσεις της απασχόλησης ξένων φοιτητών στην Κύπρο. 18. Εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος με την απόσυρση κλινών, τη μείωση αερολιμενικών τελών και την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού όπως ο ιατρικός και ο αθλητικός. 10/17

11 5. Μεταρρύθμιση Μέτρα μακροπρόθεσμου αποτελέσματος 1. Αύξηση συντελεστή φόρου από 30% σε 35% για εισοδήματα πάνω από 60, Σην επαναφορά της φορολογικής αμνηστίας στη βάση όμως της διαφάνειας και της αύξησης του φόρου από την προηγούμενη φορά. 3. Εισαγωγή νέων μεθόδων επιτάχυνσης διαδικασιών και επίλυσης διαφορών (πχ δικαστήριο συνοπτικών διαδικασιών διαφορών). 4. Ισχυροποίηση της Κύπρου ως Διεθνές Κέντρο Τπηρεσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.1. «Η ΚΤΠΡΟ Ω ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ»). 5. Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών εκεί όπου πληρώνεται Υ.Π.Α. για περίοδο 3 χρόνων. 6. Θεσμοθέτηση προϋπολογισμού του κράτους σε μηδενική βάση. 7. Επιστροφή διαχείρισης του δημοσίου χρέους στην Κεντρική Σράπεζα. 8. Αποκέντρωση κρατικών υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση στη βάση της αρχής της επικουρικότητας με πάγωμα προσλήψεων. 9. Προώθηση ρύθμισης για δικαιότερη κατανομή της ΑΣΑ. 10. Αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού κόστους χρήματος (πχ με τη μείωση των επιτοκίων). 11. Εισαγωγή του θεσμού της ενιαίας αρχής ανάπτυξης και της μονοθυρικής πρόσβασης, δηλαδή μιας ενιαίας υπηρεσίας που θα συνυπάρχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δήμους, Δημόσια Έργα, ΑΗΚ, ATHK κλπ) στην οποία μπορούν να διεξάγονται όλες οι διαδικασίες για έκδοσης αδειών και άλλων επίσημων εγγράφων του κράτους. 12. Σην εφαρμογή μέτρων για εξάλειψη της γραφειοκρατίας με μεταρρύθμισης της Δημόσιας Τπηρεσίας με σταδιακή εφαρμογή των εισηγήσεων της έκθεσης SIGMA. 13. Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μείωση της γραφειοκρατίας. Άμεσα μπορούν να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες Κτηματολογίου και Πολεοδομίας με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, εγγράφων και σχεδίων. 14. Εφαρμογή άμεσα και χρονοτριβή του ΓΕΤ. 15. Εφαρμογή των νόμων για Πολεοδομική ευταξία. 16. Εφαρμογή του σχεδίου απόσυρσης κλινών. 11/17

12 6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η ΚΤΠΡΟ Ω ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ήμερα Τγιέστερος τομέας της οικονομίας της Κύπρου, αναπτύχθηκε από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς κρατική βοήθεια. Ο τομέας αυτός της οικονομίας, δηλαδή οι ξένοι επενδυτές που χρησιμοποιούν την Κύπρο ως έδρα, αθόρυβα και πάνω από όλα ανέξοδα, έχει γίνει ο πιο επιτυχημένος τομέας της οικονομίας της Κύπρου. Και σήμερα αποτελεί την ατμομηχανή η οποία μπορεί να σύρει προς τα εμπρός την Κυπριακή Οικονομία. Φωρίς κρατικές ενισχύσεις, χωρίς προστατευτισμό, με αρνητικές πολλές φορές είτε νομοθεσίες είτε κρατικές πολιτικές, η ιδιωτική πρωτοβουλία ανέπτυξε τον τομέα αυτό σε ζηλευτό επίπεδο. Ένας τομέας που βιώνει άνοδο, ακόμα και σήμερα, υπό συνθήκες οικονομικής ύφεσης και κρίσης. υνεισφορά στην Οικονομία 1. Άμεσες ξένες επενδύσεις 3,6 δισεκατομμύρια 2. Εργοδοτούνται επιστήμονες 3. Καταθέσεις σε τράπεζες 19 δισεκατομμύρια Σομέας στο Μεταίχμιο Έφτασε η ώρα της κρατικής παρέμβασης για βελτίωση των νομοθεσιών που παρουσιάζουν προβλήματα. Έφτασε η ώρα της βελτίωσης της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Πρέπει κατεπειγόντως να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας με πολύ απλές, χωρίς απώλειες εσόδων, τροποποιήσεις στη φορολογική μας νομοθεσία. 12/17

13 Προβλήματα/Ανταγωνισμός Παραδείγματα: Επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία Θέση ανά χώρα στις επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία Κύπρος Λουξεμβούργο Κάτω Φώρες Γερμανία Κίνα Βρετανία Είναι γνωστό σε όλους ότι η Ρωσική είναι η πιο σημαντική αγορά στον τομέα αυτό. τον ανωτέρω πίνακα δίνεται η εξέλιξη των ξένων επενδύσεων στη Ρωσία. Όπως φαίνεται στον πίνακα η θέση της Κύπρου έχει χειροτερέψει. Από πρώτη χώρα σε επενδύσεις στη Ρωσία που ήμασταν τα τελευταία χρόνια έχουμε πέσει το 2009 στην τέταρτη θέση. Η Κύπρος δεν έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενημερωμένος επενδυτής ψάχνει να βρει τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή που του συμφέρει. Επομένως για την εισροή επενδύσεων στον τόπο μας πρέπει να προσφέρουμε στη διεθνή αγορά επενδύσεων αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις εταιρίες. Για παράδειγμα το Λουξεμβούργο έχει σχεδόν 30% συντελεστή φόρου εταιρειών αλλά πρακτικά είναι μικρότερος από το 10%! 13/17

14 6.2. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Η ανεργία για ένα άνθρωπο είναι ότι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Μειώνει το βιοτικό του επίπεδο, καταστρέφει τα όνειρα και τις προοπτικές του και τον καταδικάζει σε καθεστώς άγχους, αβεβαιότητας και απελπισίας με όλες τις συνεπαγόμενες παρενέργειες. Για τους λόγους αυτούς- και όχι μόνο- η Πολιτεία οφείλει πάραυτα να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για απάμβλυνση του κεφαλαιώδους αυτού προβλήματος. Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του θέματος και των ευθυνών του προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας καταθέτει τις προτάσεις του για την ορθή, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας στον τόπο μας. ε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και αλματώδους αύξησης των ρυθμών ανεργίας στο ντόπιο εργατικό δυναμικό επιβάλλεται η άμεση αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. υναφώς αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σμήματος τατιστικής και Ερευνών κατά τον Ιανουάριο 2011 απασχολούνταν στην Κύπρο Κοινοτικοί και υπήκοοι τρίτων χωρών. ύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, κατά τον Ιανουάριο 2011 απασχολούνταν αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους υπήρχαν ταυτόχρονα αυξημένοι αριθμοί Κυπρίων ανέργων ως εξής: Μεταποίηση: 3700 αλλοδαποί Κατασκευές: 4428 αλλοδαποί Φονδρικό και Λιανικό Εμπόριο: 7501 αλλοδαποί Εστιατόρια: 3963 αλλοδαποί Επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες: 1988 αλλοδαποί Εγείρεται το κεφαλαιώδες ερώτημα ποια μέτρα έχει λάβει η Κυβέρνηση για την προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ντόπιου εργατικού δυναμικού. Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα στην εμπεριστατωμένη μελέτη-έρευνα που εξέδωσε, καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα και υποβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις για μια σωστή μεταναστευτική πολιτική η οποία συσχετίζεται μεταξύ άλλων και με την αγορά εργασίας της Κύπρου. 14/17

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα εισηγείται όπως από τα κονδύλια που διατίθενται για την εκπαίδευση και επανακατάρτιση των ανέργων να μεταφερθούν για την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση τους που θα επιφέρει την αύξηση ζήτησης εργατικού δυναμικού. Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την αύξηση της ανεργίας, εφόσον τέτοιοι ρυθμοί δεν επιτρέπουν την απορρόφηση από την οικονομία μας όλων των νέων εισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την διατήρηση των υφισταμένων εργαζομένων. Για να μπορεί η οικονομία μας να πετύχει τους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης που απαιτούνται, είναι άμεση ανάγκη η δραστική και άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, που με τη σειρά του, θα μειώσει τις ανάγκες για δανεισμό από το κράτος, μειώνοντας έτσι τον δανεισμό του και ελευθερώνοντας ποσά που θα μπορούν να διοχετευθούν από τις τράπεζες μας ως δάνεια στον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης. 15/17

16 6.3. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΕΦΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΤΠΟ ΜΟΡΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Τπολογισμός αξίας γης και απώλειας χρήσης περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ο κάτοχος γης στις κατεχόμενες περιοχές θα πιστωθεί με βάση την κοστολόγηση της αξίας της γης του. Να παρθεί πολιτική απόφαση με κοινωνικά και άλλα κριτήρια για το χρηματικό ύψος που θα χορηγηθεί σε πρώτο στάδιο στον ιδιοκτήτη γης στα κατεχόμενα. Σο χρηματικό ποσό που θα δικαιούται ο ιδιοκτήτης στα κατεχόμενα θα μεταφραστεί σε συντελεστή δόμησης ανάλογα της περιοχής δέκτης. Να δημιουργηθεί τράπεζα συντελεστή ώστε ο ιδιοκτήτης του Δ στην κατεχόμενη περιοχή να έχει την επιλογή πώληση αντί σε ιδιώτη να μπορεί να πουλά τον συντελεστή στην τράπεζα. Ο ιδιοκτήτης της κατεχόμενης γης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον συντελεστή για δική του χρήση ή να τον πουλήσει με βάση πάντα την τρέχουσα τιμή του Δ στην περιοχή δέκτης. Σο ποσό που θα δικαιούται να εισπράξει ο ιδιοκτήτης γης θα είναι σταθερό και δεν θα εξαρτάτε από την προσφορά και ζήτηση αλλά από την αξία του Δ της περιοχής δέκτης. Να γίνει σχεδιασμός των περιοχών Δ και να καθοριστεί το ποσό του συντελεστή που μπορεί ή οφείλει κάποιος να αγοράσει. Νοείται ότι δεν θα αφαιρεθεί τίποτε από την αξία γης στα κατεχόμενα και δεν θα αλλοιωθεί το δικαίωμα μελλοντικής χρήσης της γης στα κατεχόμενα με οποιονδήποτε τρόπο. Σο όλο σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια. Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι με όλα τα κριτήρια έχει καθορισθεί ότι ένας ιδιοκτήτης θα δικαιούται να μεταφέρει στις ελεύθερες περιοχές Δ αξίας μέχρι 200,000 ευρώ για κάθε παιδί και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει 3 παιδιά και η αξία της περιουσίας του είναι 1,000,000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα του επιτραπεί να εισπράξει συνολικά 600,000 ευρώ. Επίσης ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αγοραστής ο οποίος μπορεί να αγοράσει 1,000 τμ σε περιοχή δέκτη, αξίας 500 ευρώ ανά τμ. Ο συγκεκριμένος αγοραστής θα πληρώσει 500,000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και αυτός θα έχει τη δυνατότητα να του μεταβιβάσει Δ αξίας 500,000 ευρώ ενώ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα πώλησης αλλού επιπλέον Δ αξίας 100,000 ευρώ. 16/17

17 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Με το ισχύον σύστημα φορολόγησης το κράτος φορολογεί περίπου το 3% των εγγεγραμμένων ιδιοκτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας οι οποίοι ανέρχονται στις 600,00 περίπου. Σα έσοδα από την πιο πάνω φορολόγηση ανέρχονται στα εκατ ευρώ. ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι επιστροφές που θα πρέπει το κράτος να πληρώσει (π.χ. μέχρι τιτλοποιηθεί ένα ακίνητο στον αγοραστή η φορολογία καταβάλλεται από τον πωλητή με το ψηλότερο ποσοστό 4% και μετακυλύεται στον αγοραστή ο οποίος με την σειρά του δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή της φορολογίας). Λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών οι περισσότεροι για λόγους αποφυγής της ταλαιπωρίας δεν διεκδικούν επιστροφή της φορολογίας αυτής. Σα έσοδα των εκατ. Ευρώ που αναφέρονται πιο πάνω έχουν ένα πολύ ψηλό κόστος ανάκτησης που πιθανόν να ξεπερνά το 50% των εσόδων από αυτή την φορολογία. Προτείνουμε να συνεχίσει η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας βάση των τιμών του 1980 μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις με βάση τις τιμές του 2010, οπότε θα γίνει συζήτηση για τον καθορισμό των νέων συντελεστών, με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις. ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΑΞΙΕ ΣΟΤ 1980 ( ) ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ( ) 20, ,000 1,0 100,000-1,000,000 1,5 1,000,000 και άνω 2,0 Βάση των εισηγήσεων αυτών το κράτος θα έχει έσοδα ύψους 12 εκ. από τα τέλη τήρησης αρχείου εκ. από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Η πιο πάνω εισήγηση είναι δίκαιη γιατί όποιος κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία φορολογείται. Η εξαίρεση των 170,000 που ισχύει σήμερα δεν θεωρείται δίκαιο μέτρο γιατί απλούστατα οι 170,000 με τιμές 1980 αντιπροσωπεύουν ακίνητη ιδιοκτησίας 2,5 με 3,0 εκ. με σημερινές τιμές. Ένας κάτοχος 15 διαμερισμάτων (τόση είναι η αξία περίπου σε τιμές 1980) απαλλάσσεται από την φορολογία ή πληρώνει την ίδια φορολογία με εκείνον που δεν έχει στέγη ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία (δηλαδή μηδέν φορολογία). την πιο πάνω φορολογία για σκοπούς μείωσης του διοικητικού κόστους του κράτους, να ενταχθεί και ο φόρος κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας και να εισπράττεται από τους Δήμους και τις κοινότητες προς δική τους ενίσχυση. 17/17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017 Τπουργείο Οικονομικών επτέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ... 9 1.1 Οικονομικές Εξελίξεις 2013-2014... 9 1.2 Μεσοπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΑΠ: 18711 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 Προς: Αντιπρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα αποφάσεων για την ανάπτυξη

Ώρα αποφάσεων για την ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 287 Ιανουάριος 2012 Οι θέσεις του ΚΕΒΕ ενώπιον κυβέρνησης και κομμάτων ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας 19/04/2013

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας 19/04/2013 Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη των μέτρων της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας 19/04/2013 Στις 25 Μαρτίου έκλεισε μια μακρά περίοδος αστάθειας, αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 9 Ιουνίου 2011 Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011; Γ. Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι... τρέχει με το ΓεΣΥ

Κάτι... τρέχει με το ΓεΣΥ European Trade Union Confederation (ETUC) H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 TEYXOΣ 141 Κάτι... τρέχει με το ΓεΣΥ Λεπτομέρειες σελ. 7-10 ΑνΑΔ: Δαπάνες κατάρτισης 25 εκ. το 2011 Οργιάζει η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (τέταρτη επικαιροποίηση) 2 Ιουλίου 2011 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δράσης ΠΕΟ. www.peo.org.cy/synedrio

Έκθεση Δράσης ΠΕΟ. www.peo.org.cy/synedrio Έκθεση Δράσης ΠΕΟ www.peo.org.cy/synedrio 1 Έκθεση Δράσης 26 ου Συνεδρίου ΠΕΟ Περιεχόμενα ENΟΤΗΤΑ 1 Σελ. 11 12 12 13-14 15-17 17 17-20 20-28 29 29-30 30-32 32-33 34-37 37-38 39-40 40-41 41 42 43 44 44-45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2013-2014

Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 6 - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 15 Φεβρουάριος 2015 Κοινό μέτωπο Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2 2. Το διεθνές οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αντζέντα του Ε.Σ.Α. εν όψει της Δ.Ε.Θ.

Η αντζέντα του Ε.Σ.Α. εν όψει της Δ.Ε.Θ. TEYXOΣ 70 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 52, 105 63 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: 210-32.27.244, 210-32.21.805 / FAX: 210-32.22.388 / e-mail: esathena@otenet.gr ΕΚΔΟΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION AMTLICHE ÜBERSETZUNG ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION AMTLICHE ÜBERSETZUNG ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ 1 ΙΙ. ΕΛΛΑΔΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Στόχοι, Στρατηγική και Προοπτικές 1. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, η Ελληνική οικονομία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010»

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010» «Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010» Αθήνα, Οκτώβριος 2009 3 Ο.Κ.Ε. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΤΕΥΧΟΣ 14 Φεβρουάριος 2014 Θέσεις και Εισηγήσεις της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαρέσκεια και αντίδραση ΕΤΕΚ στην προσπάθεια του υπουργείου Συγκοινωνιών για κατάργηση της δυνατότητας θέσπισης Αμοιβών

Απαρέσκεια και αντίδραση ΕΤΕΚ στην προσπάθεια του υπουργείου Συγκοινωνιών για κατάργηση της δυνατότητας θέσπισης Αμοιβών * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα