(Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αποδέκτης Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας Λευκωσία ύσκεψη Αρχηγών Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 & Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

2 (Α). ΜΕΣΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΜΑΡΙ Από τη Δευτέρα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάρρευση της οικονομίας, η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας, η αποσύνθεση του κυβερνητικού μηχανισμού αλλά και οι δραματικές εξελίξεις στο Εθνικό θέμα επιβάλλουν πολιτικό θάρρος και τόλμη. Η αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης χρειάζεται σκληρή μάχη. Άμεσοι στόχοι της πολιτείας πρέπει να είναι η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας που καταστράφηκαν, η στήριξη των συμπολιτών μας που υπέστησαν ζημιές και η χωρίς καμιά καθυστέρηση επιτάχυνση του έργου της ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν. Για την αποτελεσματική η επούλωση των πληγών το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα: 1. Δημιουργία Ειδικού Σαμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών υπό την εποπτεία του Τπουργείου Οικονομικών για την άμεση στήριξη της προσπάθεια επανόρθωσης της πατρίδας μας. Σο ταμείο αυτό θα μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ζημιών και για τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή άλλες ακραίες καταστάσεις. Οι πόροι του Ειδικού Σαμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μπορεί να προέρχονται από: α) Εισφορές Φυσικών και Νομικών προσώπων (πχ ιδιώτες, κρατικοί οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες κλπ από την Κύπρο και το εξωτερικό από τον χώρο των αποδήμων), β) Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Άμεση αποτίμηση των ζημιών και ταχύς σχεδιασμός των δράσεων επανόρθωσης. 3. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. ε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των τραγικών θυμάτων να τους χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 4. Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα φλέγοντα προβλήματα που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν πληγεί. 2/17

3 (Β). ΜΕΣΡΑ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Η Πρόταση μας για Κυπριακό Μνημόνιο υναίνεσης Η κυπριακή οικονομία διαχρονικά ήταν εύρωστη με δυνατότητες προσαρμογής και ανταπόκρισης σε περιόδους σημαντικών αλλαγών. Η οικονομική κρίση που διανύουμε έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις στρεβλώσεις του κράτους και της οικονομίας και απεκάλυψε την εξάρτησή μας από τον ξένο δανεισμό. Η κρίση ακόμα απειλεί τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα και επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις, την κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στον τόπο μας. Τπεύθυνα συναινετικά, επιβάλλεται να προβούμε σε εκείνες τις ενέργειες ώστε η κυπριακή οικονομία να ανακτήσει τη χαμένη ευρωστία της και να βαδίσει σταθερά στο δρόμο της ανάπτυξης προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να διασφαλιστεί η πρόοδος και η προκοπή για όλους τους Κύπριους πολίτες. Σο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει τον καταρτισμό ενός Κυπριακού Μνημονίου υναίνεσης που θα περιλαμβάνει συμφωνημένα μέτρα για διάσωση της οικονομίας του τόπου. Ένα τέτοιο μνημόνιο συναίνεσης θα είναι το καλύτερο μήνυμα προς τους οίκους αξιολόγησης και τις ξένες αγορές. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε ότι όχι μόνο παίρνουμε άμεσα μέτρα για τα δημόσια οικονομικά, αλλά ότι σχεδιάζουμε και μακροπρόθεσμα για την επίλυση των διαθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και του κράτους. Σο μνημόνιο συναίνεσης θα καταστήσει την Κύπρο φερέγγυα ως προς την πρόθεση για ολιστικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα, θα δημιουργήσουν πρωτογενές πλεόνασμα, θα αυξήσουν τα έσοδα του κράτους και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και υποδομές. Η παρούσα πρόταση του ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ: Πρώτον περιλαμβάνει εισηγήσεις για άμεσα μέτρα για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του κράτους, μείωση των δημοσίων δαπανών και σε περιορισμό των ελλειμμάτων που μαστίζουν τα δημόσια ταμεία. Δεύτερον περιλαμβάνει προτάσεις για μακροπρόθεσμα μέτρα που στοχεύουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας. 3/17

4 2. Τφιστάμενη κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας 1. Η κατάσταση στην οικονομία είναι πλέον κρίσιμη. Οι τελευταίες υποβαθμίσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οδήγησαν στην αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της Κύπρου. Ο κίνδυνος πλέον για να χρειαστεί η Κύπρος να προσφύγει στον μηχανισμό (οικονομικής) στήριξης της ΕΕ ή του ΔΝΣ είναι αυξημένος. 2. Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται στη δραστική μείωση των εσόδων και την αδυναμία συγκράτησης των κρατικών δαπανών. Σα έσοδα του κράτους εάν δεν ληφθούν μέτρα θα συνεχίσουν να μειώνονται και τα έξοδα του θα αυξάνονται με μεγαλύτερους ρυθμούς. 3. Η εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας είναι ένα μεγάλο συγκριτικό ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑ που μας φέρνει σε δυσχερή θέση στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Σο ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φανερώνει τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. 4. Μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν πριν δυο χρόνια δεν λήφθηκαν και χειροτέρευσε η κατάσταση. Αυτό σημαίνει σκληρότερα και πιο οδυνηρά μέτρα σήμερα. Αν οδηγηθούμε σε Μηχανισμό τήριξης τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο οδυνηρά και θα μας επιβληθούν από έξω. 5. Σο κόστος δανεισμού του κράτους έχει αυξηθεί και οι διεθνείς αγορές δεν είναι πλέον προσβάσιμες. Σο κράτος αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας και δεν μπορεί να αντέξει το επιπρόσθετο χρέος. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους των υποχρεώσεων του κράτους περίπου κατά εκατ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. 6. Η κυβερνητική αστοχία στις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων είχε αρνητικότατες συνέπειες στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, την ανάπτυξη ενώ υπερδιπλασίασε την ανεργία. 4/17

5 3. χόλια Εισηγήσεις επί του Πακέτου μέτρων της Κυβέρνησης ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ (Ι). Δημοσιονομικοί τόχοι: Ετοιμασία τριετούς προγράμματος μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος με έμφαση στον έλεγχο των δαπανών στη βάση των δεσμεύσεων και των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υποβληθεί προς έγκριση μαζί με τον προϋπολογισμό του Δεν γίνεται καμιά εισήγηση για το ύμφωνα με τα στοιχεία του Τπ. Οικονομικών, για το 2011 το χρέος αυξάνεται κατά 100 εκατομμύρια το μήνα. Σαυτόχρονα αυξάνεται και ο τόκος που πρέπει να πληρώνει το κράτος που είναι περίπου 15 εκατομμύρια επιπρόσθετα το μήνα με αυξητικές τάσεις αφού αποπληρώνονται γραμμάτια με χαμηλό επιτόκιο και αντικαθιστώνται με καινούρια με ψηλό επιτόκιο. (ΙΙ). Άμεσα μέτρα συγκράτησης δαπανών 1. Επίσπευση της κατάργησης των ημικρατικών οργανισμών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, όπως ήδη έχει αποφασίσει την κατάργησή τους το Τπουργικό υμβούλιο (Κυπριακός Οργανισμός Γάλακτος, υμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων, υμβούλιο Πατατών). 2. Κατάργηση των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίες δεν κρίνονται απόλυτα αναγκαίες. Πιθανές εξαιρέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των κενών θέσεων. 3. Μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με υιοθέτηση της πολιτικής μόνο μια πρόσληψη ανά τέσσερις αφυπηρετήσεις (κατά προσέγγιση), με στόχο τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 5 χιλιάδες τα επόμενα 5 χρόνια. 4. Εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας. Για τους νεοεισερχόμενους οι όροι εργοδότησης να είναι τέτοιοι ώστε να διευκολύνεται περαιτέρω η εναλλαξιμότητα. 5. Περαιτέρω μείωση των υπερωριών κατά 5% το 2011 (σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011) και 20% το 2012 σε σχέση με το υμφωνήθηκε ο στόχος μείωσης του κόστους μισθοδοσίας των νεοεισερχομένων στη δημόσια υπηρεσία. Σο ΤΠΟΙΚ ανέλαβε ευθύνη άμεσης διαμόρφωσης συγκεκριμένων σεναρίων για την υλοποίησή του. Να περιληφθεί και Φρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΦΑΚ) με ταυτόχρονη ενίσχυση των ελέγχων της κεφαλαιαγοράς. Να μελετηθεί και να υλοποιηθεί η συγχώνευση και η κατάργηση τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας για μείωση του διοικητικού κόστους. Να μην περιοριστεί μόνο στους νεοεισερχόμενους Αντί 5% για το 2011 να γίνει 20% και αντί 20% για το 2012 να γίνει 40%. Αποδεκτή η φιλοσοφία του μέτρου. Αναμένουμε τα σενάρια υλοποίησης για τελική τοποθέτηση 7. Έναρξη διαλόγου για δικαιότερη κατανομή της ΑΣΑ. 5/17

6 ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ (ΙΙΙ). Προτάσεις για το υνταξιοδοτικό: 1. Ένταξη των νεοεισερχομένων στο ταμείο συντάξεων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Ο υπολογισμός της σύνταξης και του εφάπαξ να γίνεται με βάση τον μέσο όρο των μισθών των τελευταίων τριάντα μηνών αντί του μισθού του τελευταίου μήνα. 3. Μερική συνεισφορά των υφιστάμενων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 4. Αναπροσαρμογή του ποσοστού συνεισφοράς στο ταμείο για χήρες και ορφανά. 5. Κατάργηση της αυτόματης αναπροσαρμογής των υφιστάμενων συντάξεων στην περίπτωση καταβολής γενικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Επέκταση του χρονικού διαστήματος των 30 μηνών, εκτός και αν βρεθεί άλλη φόρμουλα υπολογισμού Κανονική συνεισφορά στο Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εάν οι αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας του ταμείου το επιβάλλουν Δημιουργία ενός ειδικού κρατικού ταμείου που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα του Σαμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) καθώς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία του κράτους και των οργανισμών του καθώς και το ΣΚΑ να συμπτυχθούν και να δίδεται μόνο μια σύνταξη. (ΙV). Κοινωνικές Παροχές: 1. Μέχρι τον επτέμβριο η κυβέρνηση τα δυο κόμματα δεσμεύονται να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για τη στόχευση κοινωνικών παροχών και επιδομάτων. 2. Μέχρι το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσίων βοηθημάτων. Να προσεχθούν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Να αυξηθούν οι χαμηλές συντάξεις. Να προσεχθούν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (V). Μέτρα για Αύξηση των Εσόδων: 1. υζήτηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος των εκκρεμούντων νομοσχεδίων για πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς και άλλων προτάσεων που προέρχονται από το υνδικαλιστικό Κίνημα. 2. Αναθεώρηση των συντελεστών φορολογίας στην ακίνητη περιουσία για διάστημα τριών χρόνων και μέχρι την επανεκτίμηση των αξιών ακίνητης περιουσίας από τιμές του 1980 σε σημερινές τιμές. 3. Εισαγωγή τέλους για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες με κλιμακωτό τρόπο. Περισσότερα μέτρα για είσπραξη φορολογιών από ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση να μην αποτελεί φορολογία. Να είναι τέλος ανανέωσης λειτουργίας και να πληρώνετε από όλες τις επιχειρήσεις σε ετήσια βάση. 6/17

7 ΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΦΟΛΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 4. Εισαγωγή φορολογίας επί του οφέλους από την αλλαγή πολεοδομικών ζωνών με την εμπορική ανάπτυξη. 1. Να επιβληθεί «τήρησης αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας» ύψους 20 για κάθε εγγραφή στο μητρώο. Η καταβολή να διευθετηθεί μέσω του συστήματος JCC (π.χ. όπως γίνεται και η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας). Με τον τρόπο αυτό το κόστος είσπραξης θα είναι ελάχιστο (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ). 2. Να συνεχίσει η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας βάση των τιμών του 1980 μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις με βάση τις τιμές του 2010, οπότε θα γίνει συζήτηση για τον καθορισμό των νέων συντελεστών (για τις διαφοροποιήσεις βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ). 3. Απελευθέρωση της ανοικοδόμησης πολυώροφων κτιρίων (ουρανοξυστών) σε περιοχές που μπορεί να γίνει αυτό. Ο επιπλέον υντελεστής Δόμησης (Δ) να αγοράζεται από ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.3. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΠΕΡΙΟΦΕ). Ο επιπλέον Δ που θα πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες μιας ανάπτυξης, πρέπει να αυξάνεται όσο αυξάνεται ο χρόνος καθυστέρησης της ανάπτυξης αδρανών οικοπέδων. 4. Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των Σίτλων Ιδιοκτησίας στις περίπου 100,000 νόμιμες αναπτύξεις που οι τίτλοι τους δεν εκδόθηκαν μέχρι σήμερα λόγω γραφειοκρατίας. Οι διαδικασίες έκδοσης τέτοιων τίτλων να ενοποιηθούν στα πλαίσια μιας Μονοθυρικής Πρόσβασης (OneStopShop) Για την οριστικοποίηση και εφαρμογή των πιο πάνω προτάσεων θα δημιουργηθεί άτυπος μηχανισμός επισκόπησης, από την κυβέρνηση και τη συμμετοχή των δύο κομμάτων. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια δεν θα γίνει τίποτε. Σα μέτρα που θα παρθούν θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Βουλή και τη Γενικό Ελεγκτή. 7/17

8 4. Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο Μέτρα άμεσου αποτελέσματος Σο αναπτυξιακό μοντέλο στον τόπο μας χρειάζεται ριζικές αλλαγές και καθολική αναμόρφωση, προκειμένου η Κύπρος να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. ήμερα στον τόπο μας υπάρχει ανάγκη από ένα Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που θα στοχεύει στην έξυπνη ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τομέων που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Σο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εισηγείται τα ακόλουθα μέτρα άμεσου αποτελέσματος προκειμένου να οικοδομήσουμε το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που έχει ανάγκη η οικονομία μας: 1. Να υιοθετηθεί η προσέγγιση της έξυπνης ανάπτυξης και να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (ενέργεια, υγεία, τουρισμός, περιβάλλον) για ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ειδικά για επιστημονικό προσωπικό. 2. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο επίπεδο των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 3. Προώθηση της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων κρατικών, ημικρατικών και τοπικών αρχών με μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης (PublicPrivatePartnerships [PPP], BuildOperateTransfer [BOT], PrivateFinanceInitiative [PFI] και με χρηματοδότηση από κονδύλια της Ε.Ε. 4. Δημιουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προώθησης Επενδύσεων για στοχευμένη προσέγγιση επενδυτών με ανάπτυξη της Μονοθυρικής Πρόσβασης (OneStopShop) εξυπηρέτησης επενδύσεων. Οι επενδύσεις είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό πρέπει να εξυπηρετούνται κεντρικά μακριά από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Η προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να 8/17

9 γίνει με εξωστρέφεια και με προγραμματισμένες δράσεις. Σους επενδυτές πρέπει να τους βρούμε και να τους πείσουμε να επενδύουν στην Κύπρο. 5. Αξιοποίηση του Σαμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) για επενδύσεις. Αφού η κυβέρνηση δανείζεται από το ΣΚΑ με 1,5% επιτόκιο, προτείνουμε να δοθεί το δικαίωμα στο υμβούλιο του Σαμείου να δανείζει τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα με επιτόκιο 2,5% με συγκεκριμένους όρους και ασφαλιστικές δικλείδες. Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα μπορούν να δανείζουν στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας. Έτσι τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν στο 3% και οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξασφαλίζουν χαμηλό τόκο δανεισμού, για πρώτη κατοικία για γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και για νέες μορφές ανάπτυξης. 6. Ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών πρέπει να γίνει ουσιαστικά και όχι κατ όνομα 10% (εξαίρεση μερισμάτων χωρίς περιορισμό. Υορολογία τόκου μόνο με εταιρικό φόρο 10%. Να εκπίπτονται τα έξοδα που κάνει η επιχείρηση. Να εκδίδονται γνωματεύσεις για περιθώριο κέρδους για να γνωρίζει ειδικά ο ξένος επενδυτής με σιγουριά τη φορολογική του υποχρέωση). 7. Ανάληψη πρωτοβουλιών για σύναψη και άλλων συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, με εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα. 8. Ρύθμιση του θέματος των Μισθώσεων (leasing), έχει κολλήσει για χρόνια στο Τπουργείο Οικονομικών. 9. Ρύθμιση του νομοσχεδίου για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων (fiduciaryserviceproviders), που έχει κολλήσει στο Τπουργείο Οικονομικών ώστε αυτές οι εταιρείες να αρχίσουν να πληρώνουν και φόρους από την δραστηριότητα τους. Αποτελεί έτσι κι αλλιώς απαίτηση της ΕΕ. Θα δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για το κράτος. 10. Να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις του CIPA για επίσπευση νομοθεσιών. 9/17

10 11. Μείωση της φορολογίας κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. 12. Μείωση των κλιμάκων των μεταβιβαστικών τελών και πλήρης κατάργηση τους εκεί όπου πληρώνεται ο ΥΠΑ. 13. Μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στο 10%. 14. Άμεση αναστολή των αδειών απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς που παρουσίαζαν αυξημένη ανεργία ανάμεσα στους Κύπριους και μη ανανέωση των αδειών απασχόλησης όταν λήξουν. 15. Αποτελεσματική καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών και της αδήλωτης εργασίας μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.2 ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ). 16. Αύξηση στους ελέγχους των όρων εργοδότησης και εφαρμογή των υλλογικών υμβάσεων στην απασχόληση κοινοτικών εργαζομένων οι οποίοι ανταγωνίζονται, αθέμιτα τους Κύπριους εργαζόμενους και μειώνουν τις δυνατότητες πρόσληψης Κυπρίων ανέργων. 17. Αυστηρός έλεγχος στην εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών και αυστηρή εφαρμογή των περί αλλοδαπών και μεταναστεύσεως Νόμων κεφ. 105 έως 2007 που διέπουν τους όρους και προϋποθέσεις της απασχόλησης ξένων φοιτητών στην Κύπρο. 18. Εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος με την απόσυρση κλινών, τη μείωση αερολιμενικών τελών και την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού όπως ο ιατρικός και ο αθλητικός. 10/17

11 5. Μεταρρύθμιση Μέτρα μακροπρόθεσμου αποτελέσματος 1. Αύξηση συντελεστή φόρου από 30% σε 35% για εισοδήματα πάνω από 60, Σην επαναφορά της φορολογικής αμνηστίας στη βάση όμως της διαφάνειας και της αύξησης του φόρου από την προηγούμενη φορά. 3. Εισαγωγή νέων μεθόδων επιτάχυνσης διαδικασιών και επίλυσης διαφορών (πχ δικαστήριο συνοπτικών διαδικασιών διαφορών). 4. Ισχυροποίηση της Κύπρου ως Διεθνές Κέντρο Τπηρεσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6.1. «Η ΚΤΠΡΟ Ω ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ»). 5. Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών εκεί όπου πληρώνεται Υ.Π.Α. για περίοδο 3 χρόνων. 6. Θεσμοθέτηση προϋπολογισμού του κράτους σε μηδενική βάση. 7. Επιστροφή διαχείρισης του δημοσίου χρέους στην Κεντρική Σράπεζα. 8. Αποκέντρωση κρατικών υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση στη βάση της αρχής της επικουρικότητας με πάγωμα προσλήψεων. 9. Προώθηση ρύθμισης για δικαιότερη κατανομή της ΑΣΑ. 10. Αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού κόστους χρήματος (πχ με τη μείωση των επιτοκίων). 11. Εισαγωγή του θεσμού της ενιαίας αρχής ανάπτυξης και της μονοθυρικής πρόσβασης, δηλαδή μιας ενιαίας υπηρεσίας που θα συνυπάρχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δήμους, Δημόσια Έργα, ΑΗΚ, ATHK κλπ) στην οποία μπορούν να διεξάγονται όλες οι διαδικασίες για έκδοσης αδειών και άλλων επίσημων εγγράφων του κράτους. 12. Σην εφαρμογή μέτρων για εξάλειψη της γραφειοκρατίας με μεταρρύθμισης της Δημόσιας Τπηρεσίας με σταδιακή εφαρμογή των εισηγήσεων της έκθεσης SIGMA. 13. Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μείωση της γραφειοκρατίας. Άμεσα μπορούν να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες Κτηματολογίου και Πολεοδομίας με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, εγγράφων και σχεδίων. 14. Εφαρμογή άμεσα και χρονοτριβή του ΓΕΤ. 15. Εφαρμογή των νόμων για Πολεοδομική ευταξία. 16. Εφαρμογή του σχεδίου απόσυρσης κλινών. 11/17

12 6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η ΚΤΠΡΟ Ω ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ήμερα Τγιέστερος τομέας της οικονομίας της Κύπρου, αναπτύχθηκε από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς κρατική βοήθεια. Ο τομέας αυτός της οικονομίας, δηλαδή οι ξένοι επενδυτές που χρησιμοποιούν την Κύπρο ως έδρα, αθόρυβα και πάνω από όλα ανέξοδα, έχει γίνει ο πιο επιτυχημένος τομέας της οικονομίας της Κύπρου. Και σήμερα αποτελεί την ατμομηχανή η οποία μπορεί να σύρει προς τα εμπρός την Κυπριακή Οικονομία. Φωρίς κρατικές ενισχύσεις, χωρίς προστατευτισμό, με αρνητικές πολλές φορές είτε νομοθεσίες είτε κρατικές πολιτικές, η ιδιωτική πρωτοβουλία ανέπτυξε τον τομέα αυτό σε ζηλευτό επίπεδο. Ένας τομέας που βιώνει άνοδο, ακόμα και σήμερα, υπό συνθήκες οικονομικής ύφεσης και κρίσης. υνεισφορά στην Οικονομία 1. Άμεσες ξένες επενδύσεις 3,6 δισεκατομμύρια 2. Εργοδοτούνται επιστήμονες 3. Καταθέσεις σε τράπεζες 19 δισεκατομμύρια Σομέας στο Μεταίχμιο Έφτασε η ώρα της κρατικής παρέμβασης για βελτίωση των νομοθεσιών που παρουσιάζουν προβλήματα. Έφτασε η ώρα της βελτίωσης της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Πρέπει κατεπειγόντως να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας με πολύ απλές, χωρίς απώλειες εσόδων, τροποποιήσεις στη φορολογική μας νομοθεσία. 12/17

13 Προβλήματα/Ανταγωνισμός Παραδείγματα: Επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία Θέση ανά χώρα στις επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία Κύπρος Λουξεμβούργο Κάτω Φώρες Γερμανία Κίνα Βρετανία Είναι γνωστό σε όλους ότι η Ρωσική είναι η πιο σημαντική αγορά στον τομέα αυτό. τον ανωτέρω πίνακα δίνεται η εξέλιξη των ξένων επενδύσεων στη Ρωσία. Όπως φαίνεται στον πίνακα η θέση της Κύπρου έχει χειροτερέψει. Από πρώτη χώρα σε επενδύσεις στη Ρωσία που ήμασταν τα τελευταία χρόνια έχουμε πέσει το 2009 στην τέταρτη θέση. Η Κύπρος δεν έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενημερωμένος επενδυτής ψάχνει να βρει τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή που του συμφέρει. Επομένως για την εισροή επενδύσεων στον τόπο μας πρέπει να προσφέρουμε στη διεθνή αγορά επενδύσεων αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις εταιρίες. Για παράδειγμα το Λουξεμβούργο έχει σχεδόν 30% συντελεστή φόρου εταιρειών αλλά πρακτικά είναι μικρότερος από το 10%! 13/17

14 6.2. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Η ανεργία για ένα άνθρωπο είναι ότι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Μειώνει το βιοτικό του επίπεδο, καταστρέφει τα όνειρα και τις προοπτικές του και τον καταδικάζει σε καθεστώς άγχους, αβεβαιότητας και απελπισίας με όλες τις συνεπαγόμενες παρενέργειες. Για τους λόγους αυτούς- και όχι μόνο- η Πολιτεία οφείλει πάραυτα να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για απάμβλυνση του κεφαλαιώδους αυτού προβλήματος. Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του θέματος και των ευθυνών του προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας καταθέτει τις προτάσεις του για την ορθή, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας στον τόπο μας. ε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και αλματώδους αύξησης των ρυθμών ανεργίας στο ντόπιο εργατικό δυναμικό επιβάλλεται η άμεση αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. υναφώς αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σμήματος τατιστικής και Ερευνών κατά τον Ιανουάριο 2011 απασχολούνταν στην Κύπρο Κοινοτικοί και υπήκοοι τρίτων χωρών. ύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, κατά τον Ιανουάριο 2011 απασχολούνταν αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους υπήρχαν ταυτόχρονα αυξημένοι αριθμοί Κυπρίων ανέργων ως εξής: Μεταποίηση: 3700 αλλοδαποί Κατασκευές: 4428 αλλοδαποί Φονδρικό και Λιανικό Εμπόριο: 7501 αλλοδαποί Εστιατόρια: 3963 αλλοδαποί Επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες: 1988 αλλοδαποί Εγείρεται το κεφαλαιώδες ερώτημα ποια μέτρα έχει λάβει η Κυβέρνηση για την προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ντόπιου εργατικού δυναμικού. Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα στην εμπεριστατωμένη μελέτη-έρευνα που εξέδωσε, καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα και υποβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις για μια σωστή μεταναστευτική πολιτική η οποία συσχετίζεται μεταξύ άλλων και με την αγορά εργασίας της Κύπρου. 14/17

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ Σο Ευρωπαϊκό Κόμμα εισηγείται όπως από τα κονδύλια που διατίθενται για την εκπαίδευση και επανακατάρτιση των ανέργων να μεταφερθούν για την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση τους που θα επιφέρει την αύξηση ζήτησης εργατικού δυναμικού. Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την αύξηση της ανεργίας, εφόσον τέτοιοι ρυθμοί δεν επιτρέπουν την απορρόφηση από την οικονομία μας όλων των νέων εισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την διατήρηση των υφισταμένων εργαζομένων. Για να μπορεί η οικονομία μας να πετύχει τους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης που απαιτούνται, είναι άμεση ανάγκη η δραστική και άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, που με τη σειρά του, θα μειώσει τις ανάγκες για δανεισμό από το κράτος, μειώνοντας έτσι τον δανεισμό του και ελευθερώνοντας ποσά που θα μπορούν να διοχετευθούν από τις τράπεζες μας ως δάνεια στον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης. 15/17

16 6.3. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΕΦΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΤΠΟ ΜΟΡΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Τπολογισμός αξίας γης και απώλειας χρήσης περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ο κάτοχος γης στις κατεχόμενες περιοχές θα πιστωθεί με βάση την κοστολόγηση της αξίας της γης του. Να παρθεί πολιτική απόφαση με κοινωνικά και άλλα κριτήρια για το χρηματικό ύψος που θα χορηγηθεί σε πρώτο στάδιο στον ιδιοκτήτη γης στα κατεχόμενα. Σο χρηματικό ποσό που θα δικαιούται ο ιδιοκτήτης στα κατεχόμενα θα μεταφραστεί σε συντελεστή δόμησης ανάλογα της περιοχής δέκτης. Να δημιουργηθεί τράπεζα συντελεστή ώστε ο ιδιοκτήτης του Δ στην κατεχόμενη περιοχή να έχει την επιλογή πώληση αντί σε ιδιώτη να μπορεί να πουλά τον συντελεστή στην τράπεζα. Ο ιδιοκτήτης της κατεχόμενης γης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον συντελεστή για δική του χρήση ή να τον πουλήσει με βάση πάντα την τρέχουσα τιμή του Δ στην περιοχή δέκτης. Σο ποσό που θα δικαιούται να εισπράξει ο ιδιοκτήτης γης θα είναι σταθερό και δεν θα εξαρτάτε από την προσφορά και ζήτηση αλλά από την αξία του Δ της περιοχής δέκτης. Να γίνει σχεδιασμός των περιοχών Δ και να καθοριστεί το ποσό του συντελεστή που μπορεί ή οφείλει κάποιος να αγοράσει. Νοείται ότι δεν θα αφαιρεθεί τίποτε από την αξία γης στα κατεχόμενα και δεν θα αλλοιωθεί το δικαίωμα μελλοντικής χρήσης της γης στα κατεχόμενα με οποιονδήποτε τρόπο. Σο όλο σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια. Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι με όλα τα κριτήρια έχει καθορισθεί ότι ένας ιδιοκτήτης θα δικαιούται να μεταφέρει στις ελεύθερες περιοχές Δ αξίας μέχρι 200,000 ευρώ για κάθε παιδί και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει 3 παιδιά και η αξία της περιουσίας του είναι 1,000,000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα του επιτραπεί να εισπράξει συνολικά 600,000 ευρώ. Επίσης ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αγοραστής ο οποίος μπορεί να αγοράσει 1,000 τμ σε περιοχή δέκτη, αξίας 500 ευρώ ανά τμ. Ο συγκεκριμένος αγοραστής θα πληρώσει 500,000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και αυτός θα έχει τη δυνατότητα να του μεταβιβάσει Δ αξίας 500,000 ευρώ ενώ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα πώλησης αλλού επιπλέον Δ αξίας 100,000 ευρώ. 16/17

17 6.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Με το ισχύον σύστημα φορολόγησης το κράτος φορολογεί περίπου το 3% των εγγεγραμμένων ιδιοκτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας οι οποίοι ανέρχονται στις 600,00 περίπου. Σα έσοδα από την πιο πάνω φορολόγηση ανέρχονται στα εκατ ευρώ. ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι επιστροφές που θα πρέπει το κράτος να πληρώσει (π.χ. μέχρι τιτλοποιηθεί ένα ακίνητο στον αγοραστή η φορολογία καταβάλλεται από τον πωλητή με το ψηλότερο ποσοστό 4% και μετακυλύεται στον αγοραστή ο οποίος με την σειρά του δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή της φορολογίας). Λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών οι περισσότεροι για λόγους αποφυγής της ταλαιπωρίας δεν διεκδικούν επιστροφή της φορολογίας αυτής. Σα έσοδα των εκατ. Ευρώ που αναφέρονται πιο πάνω έχουν ένα πολύ ψηλό κόστος ανάκτησης που πιθανόν να ξεπερνά το 50% των εσόδων από αυτή την φορολογία. Προτείνουμε να συνεχίσει η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας βάση των τιμών του 1980 μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις με βάση τις τιμές του 2010, οπότε θα γίνει συζήτηση για τον καθορισμό των νέων συντελεστών, με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις. ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΑΞΙΕ ΣΟΤ 1980 ( ) ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ( ) 20, ,000 1,0 100,000-1,000,000 1,5 1,000,000 και άνω 2,0 Βάση των εισηγήσεων αυτών το κράτος θα έχει έσοδα ύψους 12 εκ. από τα τέλη τήρησης αρχείου εκ. από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Η πιο πάνω εισήγηση είναι δίκαιη γιατί όποιος κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία φορολογείται. Η εξαίρεση των 170,000 που ισχύει σήμερα δεν θεωρείται δίκαιο μέτρο γιατί απλούστατα οι 170,000 με τιμές 1980 αντιπροσωπεύουν ακίνητη ιδιοκτησίας 2,5 με 3,0 εκ. με σημερινές τιμές. Ένας κάτοχος 15 διαμερισμάτων (τόση είναι η αξία περίπου σε τιμές 1980) απαλλάσσεται από την φορολογία ή πληρώνει την ίδια φορολογία με εκείνον που δεν έχει στέγη ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία (δηλαδή μηδέν φορολογία). την πιο πάνω φορολογία για σκοπούς μείωσης του διοικητικού κόστους του κράτους, να ενταχθεί και ο φόρος κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας και να εισπράττεται από τους Δήμους και τις κοινότητες προς δική τους ενίσχυση. 17/17

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς Φλωρίνης 11, Γραφείο 101, 1ος Όροφος, 1065 Λευκωσία Τ.Κ. 21446, 1508 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: (+357) 22873300 Φαξ: (+357) 22873013 E-mail: cybar@cytanet.com.cy E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 27 Σεπτεμβρίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Καταθέσεις Ανανέωση διατάγματος για τις τραπεζικές συναλλαγές χωρίς αλλαγές Ανανεώθηκε το διάταγμα που αφορά τους περιορισμούς στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση. Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση. Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας 1 Ι. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων Ι. Εισαγωγή Η παρούσα Πρόταση σκοπό έχει να περιγράψει συνοπτικά την προτεινόμενη πολιτική σε σχέση με την προώθηση των Αποκρατικοποιήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα