Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke."

Transcript

1 Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ , Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Timisoara Ρουμανίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, MSc στις «Οικονομικές επιστήμες - οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας», Πανεπιστήμιο της Timisoara Ρουμανίας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακή εξειδίκευση (certificate) στo «Μarketing», Πανεπιστήμιο της Timisoara Ρουμανίας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, MSc στην Πετροχημική Τεχνολογία, Ινστιτούτο Πετρελαίου και Αερίων, Ploiesti, Ρουμανίας, Διδακτορικό Δίπλωμα, Οικονομία, Σχολή Οικονομικών και Νομικών Επιστημών του Δυτικού Πανεπιστημίου της Timisoara, Ρουμανίας, Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση, πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικές ανισότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα, φτώχεια και εκπαίδευση, φτώχεια και υγεία, σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. 1

2 Διακρίσεις - υποτροφίες : Υπότροφος στο πλαίσιο του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών Ελλάδας-Ρουμανίας, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της TIMISOARA Ρουμανίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών. 1980: Έπαινος αριστείας σπουδών, Ένωση Συλλόγων Φοιτητών - Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της TIMISOARA Ρουμανίας : Υπότροφος UNESCO, Ινστιτούτο Πετρελαίου και Αερίων, PLOΙESTI, Ρουμανίας. Απασχόληση και διοικητικές θέσεις Ερευνητής με σύμβαση έργου, ΕΚΚΕ Ερευνητής με σύμβαση αορίστου χρόνου, ΕΚΚΕ Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΚΕ Αν. εκπρόσωπος των ερευνητών στο ΔΣ του ΕΚΚΕ Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' βαθμίδας, ΕΚΚΕ Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' βαθμίδας, ΕΚΚΕ Επιστημονικός Συνεργάτης με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας του μαθήματος: Κοινωνική και Υγειονομική Πολιτική, ΤΕΙ Αθήνας Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων: 1) Εκπαίδευση και Εργασία και 2) Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών Αιρετό μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝ.Κ.ΠΟ.) του Ε.Κ.Κ.Ε Επιστημονικός Συνεργάτης με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας του μαθήματος: Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Ε.Κ.Κ.Ε Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Ε.Κ.Κ.Ε Αιρετό μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝ.Κ.ΠΟ.) του Ε.Κ.Κ.Ε Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας, με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας του μαθήματος: «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» Ερευνητής Α Βαθμίδας - Διευθυντής Ερευνών ΕΚΚΕ 2010 Μέλος του Δ. Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ως αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών & ΕΛΕ του Ε.Κ.Κ.Ε Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ως εκπρόσωπος των ερευνητών & ΕΛΕ του Ε.Κ.Κ.Ε. 2

3 2012&2013 Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων και διδάσκων στο «Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», Διοργάνωση: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με ΤΕΙ Αθήνας και Leeds Metropolitan University. Ερευνητικά προγράμματα Συμμετοχή στην εκπόνηση του προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων». Χρηματοδότηση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Συνυπεύθυνος (με Δ. Μπαλούρδο), ερευνητικού προγράμματος: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότηταςγυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμανικές μειονότητες (Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women and young Roma and muslim immigrants).συνεργαζόμενοι φορείς: ΟΑΕΔ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ του ΠΟΛΙΤΗ, ΕΚΚΕ. Φορέας ανάθεσης: European Commission, Directorate-General Justice Non-discrimination policies and Roma coordination: Call for Proposals under PROGRESS for action grants, JUST/2012/PROG/ AG/D Συνυπεύθυνος (με Δ. Μπαλούρδο) για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΑΠ » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Συνεργαζόμενος φορέας: Ελληνική Εταιρεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ). Χρηματοδότηση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής , για τους Θεματικούς Στόχους 8, 9 και 10 («Προωθώντας την απασχόληση και υποστηρίζοντας την εργασιακή κινητικότητα», «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»)» (Αναθέτουσα αρχή: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα) με τίτλο: «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)» Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα) με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες 3

4 με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (σε συνεργασία με Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)» Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Labour market discrimination in Greece». Συνεργαζόμενοι φορείς: ΟΑΕΔ, ΕΣΑΜΕΑ, ΕΚΚΕ. Φορέας ανάθεσης: European Commission, Directorate-General Justice Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με τίτλο: «Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας επιχειρησιακής κατάστασης του ΙΚΥ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Εκπόνηση σχεδίου Οργανωτικού ανασχεδιασμού: Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας και συστήματος αποτίμησης αξιολόγησης» Συνυπεύθυνος (με Δ. Μπαλούρδο) ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα) με τίτλο: «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία». Συνεργαζόμενοι φορείς ΕΕΤΑΑ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Πατρών Συμμετοχή στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Establishment of Observatory on combating discrimination in Greece». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΟΚΕ, το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και τη «ΕΥΞΙΝΗ ΠΟΛΗ», με την επιστημονική υπευθυνότητα του ΕΚΚΕ. Φορέας ανάθεσης, EUROPEAN COMMISSION, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Μέλος ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους». Χρηματοδότηση, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» » στο πλαίσιο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Μέλος ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση του έργου: «Υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με την διαδικασία του VOUCHER κατάρτιση οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων σε δεξιότητες σχετικές με την ενεργειακή αναβάθμιση» Ανάθεση Μονάδα Α της ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μέλος της ομάδας συντονισμού επιμέλειας του έργου με τίτλο: «ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2010» Επιστημονικός υπεύθυνος, πρόγραμμα του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ «Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανισότητες στην Υγεία» (αυτοχρηματοδότηση ΕΚΚΕ). 4

5 2008 Επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς ΕΚΚΕ, για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη απολογισμού των αποτελεσμάτων των αξόνων προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» με έμφαση στην περίοδο », ανάθεση ΕΥΔ του ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» Επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ, «Πρόσφατες εξελίξεις και κοινωνικός προσδιορισμός των ανισοτήτων πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Συσχετίσεις ως προς το «γόητρο» και το «αντίκρισμα» των σπουδών και διαφοροποιήσεις ανά τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.» (αυτοχρηματοδότηση ΕΚΚΕ) Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για το εγκεκριμένο έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» στο πλαίσιο του Β κύκλου της Κ.Π. 'EQUAL με τίτλο: «Κοινωνική - αλληλέγγυα οικονομία και επιχειρηματικότητα τοπική κοινωνία: ολοκληρωμένη υποστήριξη» (χρηματοδότηση Κ.Π. EQUAL) Μέλος της κύριας ομάδας έργου του Ε.Κ.Κ.Ε. για το ερευνητικό πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Υποδομών για τη δημιουργία Πόλου Κοινωνικών Δεδομένων στα θέματα της Κοινωνικής Ανισότητας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», ανάθεση ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του έργου «Αριστεία ΙΙ» Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για την «Μονάδα Παρακολούθησης και Υποστήριξης του Προγράμματος Ψυχαργώς Β Φάση: Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνικοεπαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών», το έργο ανετέθη από το ΥΥΚΑ Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε.: «Θεματική μελέτη για την 5 ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων για την Ελλάδα ( )», ανάθεση ΥΠΟΙΟ Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Διοίκησης Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την εκπόνηση του έργου: «Η ποιότητα ζωής των ασθενών ως κριτήριο εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας», στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» - ΕΠΕΑΕΚ Γ Κ.Π.Σ Μέλος της κύριας ομάδας έργου για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος του Ε.Κ.Κ.Ε. για την «Αριστεία στα ερευνητικά πεδία : φτώχεια αποκλεισμός και κοινωνικές ανισότητες» 2005 Επιστημονικός υπεύθυνος για την υλοποίηση των υποέργου: «Έρευνα της δομής των τοπικών αγορών εργασίας και των αναγκών συνεχιζόμενης κατάρτισης στους τομείς της πληροφορικής, της επεξεργασίας τροφίμων και των υπηρεσιών διοίκησης για τις περιοχές της Αθήνας Θεσσαλονίκης και Χανίων» Επιστημονικός υπεύθυνος για την υλοποίηση των υποέργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη προτύπων προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, με βάση το σύστημα της εναλλαγής στις θέσεις εργασίας απασχολουμένων και ανέργων καταρτιζομένων (job rotation), σε συνεργασία με τα στελέχη

6 διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και τα σωματεία εργαζομένων των επιχειρήσεων Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για την «Αναθεώρηση του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL», Ε.Κ.Κ.Ε., Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για την «Μελέτη Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας 1998, 1999, 2000», το έργο ανετέθη από τον ΟΑΕΔ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ΕΕΟ GROUP Α.Ε Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για την «Εκ των υστέρων αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του Β' Κ.Π.Σ για την Ελλάδα ( )», το έργο ανετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για την εκπόνηση της έρευνας «Ανισότητες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις» Συνυπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Ε.Κ.Κ.Ε. για την «Εκ των προτέρων (ex-ante) Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Υγεία Πρόνοια», το έργο ανετέθη από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Συνυπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Ε.Κ.Κ.Ε. για τον «Συμπληρωματικό Προγραμματισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Υγεία Πρόνοια», το έργο ανετέθη από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Συνυπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας που συγκροτήθηκε από ερευνητές του Ε.Κ.Κ.Ε. για την εκπόνηση της έρευνας «Έρευνα για τη σχολική αποτυχία στο νομό Κέρκυρας», το έργο ανετέθη από τη Νομαρχία Κέρκυρας Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας για την εκπόνηση της έρευνας «Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας» 1999 Υπεύθυνος της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από ερευνητές του Ε.Κ.Κ.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», το έργο ανετέθη από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Κύριος ερευνητής στο πλαίσιο της ερευνητικής ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου, Τομέας Γενικού Δικαίου για τη «Διοίκηση και οργάνωση των πανεπιστημίων στην εποχή της παραγωγικής αναδιάρθρωσης», Ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα για την έρευνα της αγοράς εργασίας και των πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στην 5 η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής 6

7 Επιτροπής, το πρόγραμμα ανετέθη στο Ε.Κ.Κ.Ε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1998 Μέλος της ερευνητικής ομάδας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, για το σχεδιασμό και την εκπόνηση της μελέτης: «Καθορισμός των Αναγκών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Εργαζομένων και Ανέργων) ανά Περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της Υγείας» Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θ. & Δ. Τσάτσου, για το σχεδιασμό και την εκπόνηση της μελέτης: "Καθορισμός των Αναγκών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Εργαζομένων και Ανέργων) ανά Περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της Πρόνοιας" Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διακρατικής Ερευνητικής Συνεργασίας για τη Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των αγορών εργασίας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το έργο ανετέθη από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ε.Κ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τη Βουλγάρικη Ακαδημία Επιστημών Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα A.C.E. TACIS: Ενσωμάτωση της Μολδαβίας στις διεθνείς οικονομικές δομές. Το έργο ανετέθη από το τμήμα TACIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εκπόνηση έρευνας της τοπικής αγοράς εργασίας για τον προσδιορισμό των αναγκών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο νομό Εύβοιας. Το έργο αυτό ανετέθη από τη Νομαρχία Εύβοιας Μέλος ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για την Αξιολόγηση και παραλαβή των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια του Α Κ.Π.Σ.. Το έργο ανετέθη στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Συνυπεύθυνος - συντονιστής, μέλος της ειδικής επιστημονικής ομάδας συντονισμού του ερευνητικού έργου " Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα", το έργο ανετέθη από το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εκπόνηση έρευνας για τη διάγνωση των αναγκών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό Σάμου. Το έργο αυτό ανετέθη από τη Νομαρχία Σάμου Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ο.Ε.), για την εκπόνηση του έργου της αξιολόγησης των προγραμμάτων της Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το έργο ανετέθη από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Κ.Ο.Ε. της Α.Σ.Ο.Ε.Ε Υπεύθυνος σχεδιασμού και εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Στοιχεία των τοπικών αγορών εργασίας στην περιφέρεια Αττικής: Ανεργία, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εμπειρίες από την Εφαρμογή 7

8 Τοπικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής». Το έργο ανετέθη από την ΤΕΔΚΝΑ Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης συνυπεύθυνος για τον έλεγχο και τη διόρθωση του πρωτογενούς στατιστικού υλικού κατά τη φάση της μηχανογραφικής επεξεργασίας των στοιχείων Μέλος της ερευνητικής ομάδας για τη «Μελέτη αξιολόγησης των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας» το έργο ανετέθη από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ο.Ε.), για την εκπόνηση της «Αξιολόγησης του Προγράμματος Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Δ.», το έργο ανετέθη από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Κ.Ο.Ε. της Α.Σ.Ο.Ε.Ε Επιστημονικός υπεύθυνος σε συνεργασία με την καθηγήτρια Honorina Cazacu του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών, του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου για τη «Συγκριτική ανάλυση των τάσεων κοινωνικής κινητικότητας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, κατά την περίοδο », στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας Ρουμανίας Συμμετοχή στο έργο της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. για τη «Σύνθεση και την κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα» Μέλος της ερευνητικής ομάδας - Έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. για τις «Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα». Δημοσιεύσεις Βιβλία Καράγιωργας Σ., Γεωργακόπουλος Θ., Καραντινός Δ., Λοϊζίδης Γ., Μπούζας Ν., Υφαντόπουλος Γ., Χρυσάκης Μ., «Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα», Τόμοι Α και Β', Αθήνα, Β έκδοση 1999 (Α έκδοση 1990). Χαρατσής Ε., Κώττη- Πετράκη Αθ., Κώττης Γ., Καραντινός Δ., Χρυσάκης Μ., Μπούζας Ν., «Έρευνα αξιολόγησης των προγραμμάτων επιχορήγησης νέων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ», Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της ΑΣΟΕΕ, Ο.Α.Ε.Δ., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Διαστάσεις των τοπικών αγορών εργασίας στην Περιφέρεια Πρωτεύουσας: Στοιχεία Κοινωνικής Πολιτικής», ΤΕΔΚΝΑ, Αθήνα, Moldovan D., Myroyannis G., Rollet P., Chrysakis M., Murjac A.., L Integration économique de la République de Moldova dans l économie Mondiale et Européenne, Editions Sakkoulas, Athènes (Βλ. XVIII). Χρυσάκης Μ., «Το φαινόμενο της σχετικής φτώχειας στις Βιομηχανικές και Μεταβιομηχανικές κοινωνίες: Αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στη φτώχεια και την εκπαίδευση στην Ελλάδα», Διδακτορική Διατριβή (στη ρουμανική γλώσσα), Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα Ρουμανίας,

9 Παπαηλίας Θ., Σούλης Σ., Χρυσάκης Μ., «Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., Ζιώμας Δ., Καραμητοπούλου Δ., Χατζαντώνης Δ., «Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα, Balourdos D., Mouriki Α. (eds), Combating Discrimination in Greece: State of the Art, Challenges and Policy Interventions, Papazisis, Athens, Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Χρυσάκης Μ., «Επενδυτικές πρακτικές των φτωχών και μη φτωχών και εκπαιδευτικές ανισότητες», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών τ. 75, ΕΚΚΕ, Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Η φτωχογόνος δράση και ο φτωχογενής χαρακτήρας του χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου», Εκλογή τ. Απριλίου Χρυσάκης Μ., «Μορφολογικά στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής: Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.88, ΕΚΚΕ, Αθήνα, Balourdos D., Chrysakis M., Soulis S., Yfantopoulos I., Characteristics of the disabled persons in Greece: Statistical data, research and policy implementation, MENTORAS, v. 1, Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., «Πλεόνασμα, κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στα στατιστικά στοιχεία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών» (υπό έκδοση). Χρυσάκης Μ., Ζιώμας Δ., «Κοινωνική οικονομία και απασχόληση: Προοπτικές και ανάγκες παρεμβάσεις», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Αθήνα, Χρυσάκης Μ., Σούλης Σ., «Ανισότητες πρόσβασης στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στα επίσημα στατιστικά στοιχεία», Πανεπιστήμιο, Όμιλος Πανεπιστημιακών, τ. 3, Αθήνα, Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Χρυσάκης Μ., «Ανισότητες στην Υγεία: Μια κριτική προσέγγιση», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 19, τεύχος 6, Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα, Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Χρυσάκης Μ., «Το Νοσοκομείο - Επιχείρηση : Εκσυγχρονισμός, καινοτομία, νεωτερικότητα;", Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τεύχος 3, Έκδοση Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Πρέβεζα, Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Χρυσάκης Μ., «Επικοινωνία και Διαχείριση Πληροφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας: Από τον ιατρικό φάκελο στο φάκελο φροντίδας υγείας», Νοσηλευτική, Τόμος 41, τεύχος 2, Αθήνα Χρυσάκης Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., «Ανισότητες Πρόσβασης στα Τμήματα Ιατρικής των Ελληνικών ΑΕΙ: Κοινωνικές και Διαπανεπιστημιακές Διαφοροποιήσεις», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 19, τεύχος 5, Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα,

10 Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., «Η Φτώχεια ως Κοινωνικό Φαινόμενο: Παρελθόν και Παρόν», Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, υπό έκδοση. Χρυσάκης Μ., «Χρηματοδοτικές εισροές για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στα Α.Ε.Ι.: ποσοτικές διαστάσεις και διαπανεπιστημιακές διαφοροποιήσεις", Πανεπιστήμιο, τ. 6, Αθήνα, Χρυσάκης Μ., Υφαντόπουλος Ι., «Κοινωνιομετρία και υπηρεσίες Υγείας. Ανάλυση των υγειονομικών και διοικητικών δικτύων», Αρχεία ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τ. 24, Συμπληρωματικό τεύχος 1: «Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της Υγείας και ποιότητας ζωής», Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου Χρυσάκης Μ., «Ανισότητα ευκαιριών πρόσβασης και επιτυχίας των φτωχών και των μη φτωχών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Πρακτικά συνεδρίου: «Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα», Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, 1993 (Β έκδοση 1999). Χρυσάκης Μ., «Ανισότητες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η επίδραση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων», Πρακτικά του 2 ου Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ως μηχανισμός καταπολέμησης της φτώχειας», Πρακτικά του 3 ου συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Μπαλούρδος Δ., Σούλης Σ., Χρυσάκης Μ., «Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και τη διανομή του εισοδήματος», Πρακτικά 6ου Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα Σούλης Σ., Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ., «Σχέση εισοδήματος, εκπαίδευσης και γονιμότητας: Διλήμματα δημογραφικής Πολιτικής», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ε.Ο.Π.: Οικογένεια και Κοινωνική Πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, Ε.Ο.Π., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., «Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης: Στατιστικές ενδείξεις, αξιολόγηση και προοπτικές», Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου με τίτλο: Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Ελλάδα και τη Γαλλία, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., «Περιφερειακές διαστάσεις της γήρανσης στην Ελλάδα», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών: Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, Χρυσάκης Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., «Κοινωνικός προσδιορισμός των ανισοτήτων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση των σχολών των επαγγελμάτων Υγείας-Πρόνοιας», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη, υπό έκδοση από το Ε.Κ.Κ.Ε. Χρυσάκης Μ., «Έρευνα της δομής των τοπικών αγορών εργασίας και των αναγκών συνεχιζόμενης κατάρτισης για την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής εργασίας» 10

11 στα Πρακτικά Εισηγήσεων Συνεδρίου με θέμα «Μαθαίνοντας στην Επιχείρηση: η Δια Βίου Μάθηση ως Στρατηγική Ανάπτυξης», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Χρυσάκης Μ.., Μπαλούρδος Δ., «Εκπαιδευτικές διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: Το αμφίδρομο μιας σχέσης», Πρακτικά Συνεδρίου: «Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες» - Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής Σεπτεμβρίου 2005, ΕΚΚΕ, Αθήνα Χρυσάκης Μ., Φαγαδάκη Ε., Παπαλιού Ο., Σιάτη Η., «Φτώχεια και αποστέρηση στην υγεία», Πρακτικά Συνεδρίου: «Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες» - Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής Σεπτεμβρίου 2005, ΕΚΚΕ, Αθήνα Tramountanis, A., Chrysakis, M., Balourdos, D., The integration of second generation immigrants in Greece: Educational and employment aspects, στα πρακτικά του συνεδρίου: Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization (EPLO), Athens, 2013 (υπό δημοσίευση). Άρθρα σε συλλογικό τόμο Μπούζας Ν., Χρυσάκης Μ., «Οι εξελίξεις στην Ελληνική αγορά εργασίας: Μία πρώτη αποτίμηση των αναγκών για κατάρτιση», Ι.Τ.Ε., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Ανισότητες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001», Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες» στο «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε», Εκδόσεις Αρμός., Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες», στο «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα», ΕΚΚΕ, Αθήνα, Γ έκδοση Σουλιώτης Κ., Χρυσάκης Μ., «Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας», στο συλλογικό τόμο: «Πολιτική και οικονομία της υγείας», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ., «Φτώχεια και αποστέρηση ως προς τις συνθήκες διαβίωσης: μία προσέγγιση πέρα από τα συμβατικά όρια της φτώχειας», στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, », Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ. Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., «Τάσεις διαφοροποίησης των ανισοτήτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την περίοδο ), στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, », Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ., «Η γήρανση στην Ελλάδα: βασικά στοιχεία κατά περιφέρεια και νομό», στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, 2006», Αθήνα, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΚΕ, Χρυσάκης Μ.., Μπαλούρδος Δ., «Ανισότητες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διαφοροποιήσεις σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο», στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, 2006», Αθήνα, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΚΕ,

12 Χρυσάκης Μ., «Φτώχεια αποστέρηση και ανισότητες στην υγεία: προκλήσεις και πολιτικές», στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, 2010», Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Χρυσάκης Μ., «Μορφές και ροές διαγενεακής εκπαιδευτικής κινητικότητας στην Ελλάδα: Διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε φτωχούς και μη φτωχούς» στον Τιμητικό τόμο στη μνήμη της Καθηγήτριας Ιωάννας Λαμπίρη Δημάκη: «Όψεις της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα», 2011, εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα. Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., Τραμουντάνης Α., «Συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστημα και ένταξη στην αγορά εργασίας» στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας », Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενα Εργασίας Chrysakis M., Balourdos D., Capella A., Inequalities in access to tertiary education in Greece: an approach based on the official statistics ( ), Social Cohesion Bulletin, 2009/2, INSPO, EKKE. Επιμέλειες Βιβλίου Μπαλούρδος Δ., Σαρρής Ν., Τραμουντάνης Α., Χρυσάκης Μ. (επιμέλεια), «Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας», Παπαζήσης, Αθήνα (υπό έκδοση). Balourdos D., Chrysakis M., Sarris N., Tramountanis Α., Tsantila K., Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market, Papazisis, Athens (υπό έκδοση). Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ. (επιμέλεια), «Καταπολέμηση των διακρίσεων: Τάσεις, προκλήσεις, προοπτικές», Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ. (επιμέλεια), «Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα: Κοινωνικά χαρακτηριστικά, προβλήματα και προοπτικές ενσωμάτωσης», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, (υπό έκδοση). Ναούμη, Μ., Παπαπέτρου, Γ., Σπυρο-πούλου, Ν., Φρονίμου, Ε., Χρυσάκης, Μ., (επιμ.), 2010, Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα. Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις Kirkoglou C., Chrysakis Μ., Basic social services in rural settlements: Comment paper Greece, στα Πρακτικά του Peer Review με θέμα: Basic social services in rural settlements Village and remote homestead community caregiving, 2005, Miskolc, Hungary, Chrysakis Μ., Economie Sociala si Intreprinderi sociale («Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις»), Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης: Instrumente Structurale in Romania, Bucuresti, 2007, Chrysakis Μ., The validation of non-formal and informal learning in Greece: A still promising issue on the national policy agenda, in Peer review: Validation of 12

13 non formal and informal learning Final Report, France, 2007, Chrysakis M., The restructuring of the Public Employment Service in Greece: statements and comments, in Peer review: Flexicurity approach: effective labour market policies, respecting the balance between rights and responsibilities the new system to follow up the unemployed - Final Report, Brussels, 2008 (www.mutual-learning-employment.net ). Chrysakis Μ., «Modernization of placement services in Greece in the context of grim prospects on employment and unemployment», in Peer review: «Systematic Preventive Integration Approach (Support) for Jobseekers and Unemployed» - Final Report, Berlin, 2010 (www.mutual-learning-employment.net ). Chrysakis Μ., The use of administrative data for the evaluation of labour market policies and programmes: An utopia or a still promising issue for Greece, in Peer review: Evaluation of Labour Market Policies and Programmes: The use of datadriven analysis - Final Report, Brussels, 2012 (www.mutual-learningemployment.net ). Πανεπιστημιακές & Λοιπές σημειώσεις Κασιμάτη Κ., σε συνεργασία Μ. Χρυσάκης, «Το φαινόμενο της φτώχειας στις βιομηχανικές κοινωνίες, στο Βιομηχανική Κοινωνιολογία, Πολυγραφημένο, ΠΑΣΠΕ, Αθήνα, Χρυσάκης Μ., «Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας», Σημειώσεις, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Χρυσάκης Μ., «Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός», Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκδόσεις Τυπογραφείου, Πάτρα, Χρυσάκης Μ., «Εκπαίδευση και εργασία», Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκδόσεις Τυπογραφείου, Πάτρα, Χρυσάκης Μ., «Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα», Σημειώσεις, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ερευνητικές Εκθέσεις (ενδεικτικά) Η κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα ως μηχανισμός για την καταπολέμηση της φτώχειας, Προκαταρκτική έκθεση, Ε.Κ.Κ.Ε., Ερευνητική ομάδα για τη φτώχεια στην Ελλάδα, Μελέτη αξιολόγησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της Τ.Α. με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, 1987, ΕΕΤΑΑ. [Σε συνεργασία με Δ. Ζιώμα, Ν. Μπούζα, Μ. Σακελλαρίου κ.ά.] Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικής Ευρωθυρίδας στην Ελλάδα: ενδοκοινοτική επαγγελματική κινητικότητα, 1988, ΙΕΚΕΠ [Σε συνεργασία με Δ. Καραντινό (συντονιστής), Ν. Μπούζα, Π. Σταθακοπούλου, Κ. Ζαννή-Τελιοπούλου]. 13

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. The development of the CAP The Commission s Strategy Paper. Πανεπιστήμιο Reading

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. The development of the CAP The Commission s Strategy Paper. Πανεπιστήμιο Reading Mανώλης Tσαντάκης Οικονομολόγος, MSc Αγροτικής Οικονομίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1972 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2010-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα