ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ICCA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958: ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ICCA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958: ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ"

Transcript

1

2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ICCA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958: ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

3

4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ICCA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958: ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ με τη βοήθεια του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, Παλάτι της Ειρήνης, Χάγη

5 Δημοσιεύθηκε από το International Council for Commercial Arbitration Διεθνές Συμβούλιο για την Εμπορική Διαιτησία <www.arbitration-icca.org> ISBN Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται Διεθνές Συμβούλιο για την Εμπορική Διαιτησία Διεθνές Συμβούλιο για την Εμπορική Διαιτησία. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το Διεθνές Συμβούλιο για την Εμπορική Διαιτησία επιθυμεί ο παρών Οδηγός να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς και για την προώθηση της διαιτησίας. Επομένως, επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή αυτού του Οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή του είναι ακριβής, χωρίς αλλαγές και λαμβάνει χώρα σ ένα μη παραπλανητικό πλαίσιο, και υπό την προϋπόθεση ότι τα συγγραφικά δικαιώματα του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εμπορική Διαιτησία αναγνωρίζονται σαφώς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε στο

6 ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΏΝ Ο Οδηγός του ICCA για την Ερμηνεία της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 έχει μεταφραστεί από τους: Μαρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Hanotiau & van den Berg. LLM in International Dispute Settlement από το Πανεπιστήμιο Νομικής της Γενεύης σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών και Ανάπτυξης της Γενεύης, LLM in International Legal Studies από το Πανεπιστήμιο Georgetown και LLB από το Πανεπιστήμιο Warwick. Μέλος της Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του ICDR Young & International. Μέλος και Mentee του Young ICCA. και Παναγιώτης ΧΑΛΚΙΑΣ Δικήγορος παρά Πρωτοδίκαις στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Βρυξελλών. Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Hanotiau & van den Berg. LLM in International Dispute Settlement από το Πανεπιστήμιο Νομικής της Γενεύης σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών και Ανάπτυξης της Γενεύης, Maîtrise en droit économique από το Πανεπιστήμιο Νομικής της Γενεύης και LLB από το Πανεπιστήμιο Νομικής Αθηνών. Μέλος του Young ICCA. Σημείωση των μεταφραστών: Η ελληνική μετάφραση βασίζεται στο πρωτότυπο κείμενο του Οδηγού όπως δημοσιεύτηκε τον Μάϊο του Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ v

7

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ PIETER SANDERS ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 είναι η πιο επιτυχημένη πολυμερής πράξη στον τομέα του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Αποτελεί το κεντρικό κομμάτι στο μωσαϊκό των συνθηκών και νόμων διαιτησίας που εξασφαλίζουν την αποδοχή των διαιτητικών αποφάσεων και συμφωνιών διαιτησίας. Δικαστήρια σ όλο τον κόσμο έχουν εφαρμόσει και ερμηνεύσει τη Σύμβαση για πάνω από πενήντα χρόνια, μ ένα όλο και πιο ενοποιημένο και εναρμονισμένο τρόπο. Το 1958 συμμετείχα ως αντιπρόσωπος από την Ολλανδία στην σύνταξη της Σύμβασης. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σ ένα προσχέδιο που είχε αρχικά προετοιμαστεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) το Το προσχέδιο του ICC προέβλεπε την εκτέλεση των «διεθνών» διαιτητικών αποφάσεων και παρουσιάστηκε στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Το ECOSOC άλλαξε το προσχέδιο ούτως ώστε να εφαρμόζεται σε «αλλοδαπές» διαιτητικές αποφάσεις. Αυτό ήταν το προσχέδιο πάνω στο οποίο δούλεψε η Διάσκεψη από τις 20 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου Σ αυτό το προσχέδιο έγιναν αλλαγές και προσθήκες που το οδήγησαν σ αυτό που έγινε γνωστό ως η «ολλανδική πρόταση». Μια αλλαγή ήταν η κατάργηση της απαίτησης του διπλού exequatur, έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι αποφάσεις να προσκομίζονται για την εκτέλεση τους, χωρίς πρώτα να λαμβάνουν κήρυξη εκτελεστότητας από τα δικαστήρια της χώρας στην οποία έχουν εκδοθεί. Μια άλλη αλλαγή ήταν σε σχέση με τον περιορισμό των λόγων για την απόρριψη της αίτησης εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης σε επτά λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο V και σε σχέση με τον μετατοπισμό του βάρους της απόδειξης των λόγων αυτών στο μέρος που εναντιώνεται στην αίτηση εκτελέσης. Οι επτά λόγοι που Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ vii

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ απαριθμούνται στη Σύμβαση έγιναν οι αποκλειστικοί λόγοι για την απόρριψη της αίτησης εκτέλεσης. Το βάρος της απόδειξης στο μέρος που εναντιώνεται στην αίτηση εκτέλεσης και οι περιοριστικοί λόγοι απόρριψης της αίτησης εκτέλεσης αναγνωρίζονται πλέον ως τα βασικά χαρακτηριστικά της Σύμβασης. Το Άρθρο ΙΙ της Σύμβασης προστέθηκε στο τελικό στάδιο της σύνταξης, επίσης ως αποτέλεσμα της ολλανδικής πρότασης. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι τα δικαστήρια πρέπει να παραπέμπουν τα μέρη σε διαιτησία, όταν ένα μέρος βασίζεται σε μια έγκυρη διαιτητική συμφωνία. Το προσχέδιο προέβλεπε μόνο την εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Η προσθήκη μιας διάταξης για την δικαστική αναγνώριση των διαιτητικών συμφωνιών ήταν περισσότερο αποτελεσματική απ ό,τι η προηγούμενη ρύθμιση στις δύο πράξεις: το Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1923 περί των διαιτητικών ρητρών και η Σύμβαση της Γενεύης του 1927 περί εκτελέσεως των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Προκειμένου η εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης να είναι ενιαία και εναρμονισμένη, ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο σύστημα το οποίο να αναφέρει τις υποθέσεις που εφαρμόζουν την Σύμβαση ήταν αναγκαίο. Γι αυτό το λόγο ξεκίνησε το 1976 η δημοσίευση του ICCA Yearbook Commercial Arbitration, του οποίου ήμουν o Γενικός Συντάκτης. Από τότε, τριάντα πέντε τόμοι έχουν δημοσιευθεί. Το Yearbook είναι επίσης διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση <www.kluwerarbitration.com>. Το Yearbook έχει αναφέρει δικαστικές αποφάσεις με αντικείμενο την Σύμβαση της Νέας Υόρκης από 65 από τις 145 χώρες που έχουν προσχωρήσει σ αυτήν την Σύμβαση. Η Σύμβαση έβλεπε μπροστά. Ο Καθηγητής Matteucci, ο Ιταλός αντιπρόσωπος στη Διάσκεψη, την αποκάλεσε ως «μια πολύ τολμηρή καινοτομία». Η Σύμβαση έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Περισσότερα από πενήντα χρόνια αργότερα, μπορούμε να viii Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ εξακολουθούμε να προσβλέπουμε σε ευεργετικές προσαρμογές της ερμηνείας του κειμένου της, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Ο Πρότυπος Νόμος για την Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, ο οποίος εκδόθηκε από την Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) το 1985, και όπως τροποποιήθηκε το 2006, έχει υιοθετηθεί σε πάνω από εβδομήντα χώρες και ομοσπονδιακά κράτη. Ορισμένες χώρες έχουν υιοθετήσει τον Πρότυπο Νόμο χωρίς αλλαγές. Άλλες έχουν θεσπίσει σύγχρονους νόμους διαιτησίας εμπνευσμένους από τον Πρότυπο Νόμο. Καθώς οι χώρες υιοθετούν σύγχρονους νόμους διαιτησίας, τα δικαστήρια μπορούν να βασίζονται στις πιο ευνοϊκές διατάξεις αυτών των νόμων, όπως προβλέπεται από το Άρθρο VII της Σύμβασης. Οι σύγχρονοι νόμοι διαιτησίας μπορούν επίσης να περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης μιας διαιτητικής απόφασης. Η Σύμβαση καθορίζει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στο δικαστήριο (Άρθρο IV) και ότι δεν μπορούν να επιβληθούν πιο επαχθείς όροι ή υψηλότερα έξοδα από ό,τι επιβάλλονται για την εκτέλεση μιας ημεδαπής διαιτητικής απόφασης (Άρθρο III). Η Γραμματεία της UNCITRAL, μαζί με το International Bar Association, έχει ερευνήσει αυτούς τους όρους και προσδιόρισε στην Έκθεσή της του 2008 ότι «υπάρχουν διαφορετικές λύσεις για τις πολλές διαφορετικές διαδικαστικές απαιτήσεις που διέπουν την αναγνώριση και εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση» (Έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο A/63/17 παράγραφος 353, σελίδα 71) και συνέστησε να δουλέψει η Γραμματεία προς την ανάπτυξη ενός οδηγού της Σύμβασης που να προωθεί την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή της. Ένας τέτοιος οδηγός θα μπορούσε να εισάγει ενιαίους κανόνες που να αφορούν την διαδικασία εκτέλεσης. Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ ix

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πρωτοβουλία του ICCA να δημιουργήσει τον Οδηγό του ICCA για την Ερμηνεία της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958: Ένα Εγχειρίδιο για τους Δικαστές είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη και σύντροφος του ICCA Yearbook. Καθορίζει τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τα δικαστήρια κατά την εφαρμογή της Σύμβαση της Νέας Υόρκης σε ένα συνοπτικό, σαφή και απλό τρόπο που αναδεικνύει την προκατάληψη της Σύμβασης υπέρ της εκτέλεσης. Πιστεύω ότι αυτός ο Οδηγός θα χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση του συνθήματος που έχω επαναλάβει σε πολλές περιπτώσεις: Vivat, Floreat et Crescat Σύμβαση της Νέας Υόρκης του Pieter Sanders Schiedam, Απρίλιος 2011 x Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Neil Kaplan Η ιδέα γι αυτόν τον Οδηγό για τη Σύμβαση για την Αναγνώριση και Εκτέλεση των Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων, που υπεγράφη στην Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958, γνωστή ως Σύμβαση της Νέας Υόρκης, γεννήθηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων στις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν ήμουν ο μόνος δικαστής διορισμένος στον Κατάλογο Διαιτησίας και Κατασκευών του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Πριν γίνω δικαστής ασχολήθηκα με την διαιτησία και την Σύμβαση της Νέας Υόρκης ως δικηγόρος. Δεδομένου ότι η Σύμβαση εφαρμόζεται τώρα σε 145 Κράτη και η χρήση της διεθνούς διαιτησίας έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία 25 χρόνια, το μυαλό μου έχει στραφεί σε όλους τους δικαστές σ όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με την Σύμβαση και την σύγχρονη ερμηνεία της. Χάρηκα που τις ανησυχίες μου τις είχαν και μερικοί από τους συναδέλφους μου στο Διεθνές Συμβούλιο για την Εμπορική Διαιτησία (ICCA) και επίσης χάρηκα πολύ όταν συμφώνησαν να βοηθήσουν στην συγγραφή αυτού του Οδηγού. Η Καθηγήτρια Gabrielle Kaufmann-Kohler είναι τόσο μία διακεκριμένη ακαδημαϊκός που εδρεύει το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Γενεύης όσο και μία πολύ ενεργής διεθνής διαιτητής ειδικευόμενη, ιδίως, στις επενδυτικές διαφορές. Είναι συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Levy Kaufmann-Kohler στη Γενεύη. Ο Καθηγητής Guido Tawil εδρεύει το Τμήμα Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες και είναι ανώτερος συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο M & M Bomchil στο Μπουένος Άιρες. Και Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xi

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ αυτός, επίσης, είναι ένας έμπειρος διαιτητής. Η Kim Rooney ήταν μία συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο White & Case στο Χονγκ Κονγκ στην Ασία, και τώρα ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στο δικηγορικό σύλλογο του Χονγκ Κονγκ. Η Marike Paulsson είναι η συν-συγγραφέας με τον Καθηγητή Albert Jan van den Berg της δεύτερης έκδοσης του θεμελιώδους έργου του για τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (The New York Arbitration Convention of 1958 (Kluwer, 1981)). Είναι σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο Hanotiau και Van den Berg με έδρα τις Βρυξέλλες. Έχουμε βοηθηθεί και καθοδηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από μια συντακτική ομάδα που περιλαμβάνει τις Judy Freedberg, Silvia Borelli και Alice Siegel, οι οποίες τρεις είναι είτε επί του παρόντος είτε ήταν προηγουμένως υπεύθυνες για τις δημοσιεύσεις του ICCA. Ο σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η παροχή ενός περιγράμματος της Σύμβασης και η παροχή καθοδήγησης στους δικαστές που αποφασίζουν επί αιτήσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης ως προς το πεδίο εφαρμογής της, την ερμηνεία της και την εφαρμογή της. Προορίζεται ως ένας συνοπτικός Οδηγός γραμμένος σε απλή γλώσσα ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδικός χάρτης για εκτενέστερη μελέτη, εάν χρειαστεί. Ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν σ ένα οποιοδήποτε στάδιο της εφαρμογής της Σύμβασης, παρά για να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο αναφοράς. Εμείς απευθύνουμε αυτόν τον Οδηγό στους δικαστές που αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος στη λειτουργία του έργου της Σύμβασης. Εκφράζεται η ελπίδα ότι αυτός ο Οδηγός δεν θα προκαλέσει μόνο το ενδιαφέρον των δικαστών, αλλά επίσης, των φοιτητών, των καθηγητών και των επαγγελματιών. Έχουμε προσπαθήσει να αποφύγουμε την ακαδημαϊκή γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά αυτό δεν ήταν πάντοτε εφικτό. Μια σειρά από εξαιρετικά συζητημένες και αμφιλεγόμενες υποθέσεις που δημιουργούν ένα xii Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ μεγάλο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν σχετίζονται με την κανονική εφαρμογή της Σύμβασης. Αν και μερικές υποθέσεις θα αναφερθούν ούτως ώστε να επεξηγηθεί ένα σημείο, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε αυτή την αναφορά στις βασικές μόνο αρχές. Έχουμε περιορίσει την εξέτασή μας στις βασικές πτυχές της Σύμβασης. Ενδελεχέστερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο έργο του καθηγητή van den Berg του 1981 καθώς και στη δεύτερη έκδοση του έργου αυτού, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί το Μια άλλη πηγή λεπτομερών πληροφοριών είναι τα αποσπάσματα των δικαστικών αποφάσεων που εφαρμόζουν την Σύμβαση και τα ερμηνευτικά σχόλια σ αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το 1976 στο βιβλίο του ICCA Yearbook Commercial Arbitration, καθώς και τα κεφάλαια που αφορούν την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης στην δημοσίευση του ICCA International Handbook on Commercial Arbitration. Η Σύμβαση βασίζεται σε μια προκατάληψη υπέρ της εκτελέσης. Διευκολύνει και διασφαλίζει την εκτέλεση των συμφωνιών διαιτησίας και διαιτητικών αποφάσεων και με τον τρόπο αυτό εξυπηρετεί το διεθνές εμπόριο. Παρέχει ένα πρόσθετο μέτρο εμπορικής ασφάλειας για τα μέρη που εισέρχονται σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η επιτυχία της σύγχρονης διεθνούς εμπορικής διαιτησίας έχει χτιστεί πάνω στους δίδυμους πυλώνες της Σύμβασης και του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία του l985 (που τροποποιήθηκε το 2006) (για τα πλήρη κείμενα, βλέπε τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Ο Πρότυπος Νόμος αποτελεί την βάση για τα Κράτη χωρίς νόμο που να διέπει την διαιτησία, να υιοθετήσουν έναν έτοιμο νόμο ή για τα Κράτη να αντικαταστήσουν έναν νόμο που είναι ξεπερασμένος. Άλλες χώρες έχουν θεσπίσει νέα νομοθεσία, η οποία, αν και δεν είναι ακριβώς ίδια με τον Πρότυπο Νόμο, ουσιαστικά βασίζεται σ αυτόν. Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xiii

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα αυτά συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της εναρμόνισης του διεθνούς δικαίου της διαιτησίας το οποίο, με τη σειρά του, βοηθά στην επίτευξη προβλεψιμότητας και βεβαιότητας ιδιότητες πολύ επιθυμητές από την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Η τελική ανάπτυξη του κράτους δικαίου, η επέκταση της διεθνούς διαιτησίας για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών και η εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων εξαρτώνται από τα κυρίαρχα εθνικά δικαστήρια. Έτσι η ελπίδα είναι ότι ο παρών Οδηγός θα παίξει, επίσης, το μικρό ρόλο του βοηθώντας τους δικαστές σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σ αυτήν την συνεχιζόμενη διαδικασία εναρμόνισης και να χρησιμοποιούν την Σύμβαση κατά τρόπο συνεπή με το κείμενο και το πνεύμα της. Στον Οδηγό αυτό θα περιγράψουμε πρώτα το σκοπό της Σύμβασης, ως μία πράξη του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της στις συμφωνίες διαιτησίας, καθώς και στην αναγνώριση και εκτέλεση ορισμένων διαιτητικών αποφάσεων (Κεφάλαιο Ι). Θα εξετάσουμε το πεδίο εφαρμογής της και την φύση τόσο της συμφωνίας διαιτησίας όσο και των διαιτητικών αποφάσεων στις οποίες αυτή εφαρμόζεται. Θα εξηγήσουμε το βαθμό στον οποίο τα Κράτη μπορούν να περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης επιλέγοντας την διακήρυξη επιφυλάξεων ως προς την αμοιβαιότητα και αντιστοίχως την εμπορικότητα. Θα συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ της Σύμβασης, εθνικού δικαίου και άλλων συστημάτων παροχής εκτέλεσης, καθώς και την φύση των νομικών κριτηρίων που επιβάλλει η Σύμβαση στους υπογράφοντές της. Θα εξηγήσουμε την διεθνή υποχρέωση ενός υπογράφοντος κράτους να σεβαστεί τους όρους της Σύμβασης, και τις πιθανές συνέπειες εάν αυτό δεν το κάνει (Κεφάλαιο Ι). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις αρχές της Σύμβασης που εμπλέκονται στην εξέταση των αιτήσεων για την δικαστική xiv Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ αναγνώριση της συμφωνίας διαιτησίας (Κεφάλαιο ΙΙ) και αντίστοιχα για την αναγνώριση και την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Οι περισσότερες υποθέσεις που έρχονται ενώπιον των δικαστηρίων αφορούν θέματα που σχετίζονται με την συμφωνία διαιτησίας παρά με τις αιτήσεις για την εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων. Ζητήματα που σχετίζονται με την δικαστική αναγνώριση της συμφωνίας διαιτησίας, σε αντίθεση με την εκτέλεση μίας διαιτητικής απόφασης, μπορεί να προκύψουν ενώπιον του δικαστηρίου με έναν έμμεσο τρόπο. Για παράδειγμα, ένα μέρος μπορεί να κάνει αίτηση σε ένα εθνικό δικαστήριο για τον διορισμό ενός διαιτητή, όπου ο συμφωνημένος μηχανισμός για τον διορισμό δεν έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ή δεν υπάρχει. Κατά την εξέταση της αρμοδιότητάς του ως προς τον διορισμό ενός διαιτητή, το δικαστήριο μπορεί επίσης να κληθεί να αποφανθεί επί του κύρους της συμφωνίας διαιτησίας, το οποίο κύρος είναι φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό. Είναι επίσης πιθανό ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει όταν το δικαστήριο καλείται να χορηγήσει κάποια μορφή ασφαλιστικών μέτρων για την στήριξη της διαιτησίας. Οι δικαστές πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα πιθανά προβλήματα και ευελπιστείται ότι αυτός ο Οδηγός θα βελτιώσει αυτήν την γνώση. Σε ορισμένες χώρες, οι δικηγόροι που ασχολούνται με την διαιτησία μπορεί να είναι πολύ πιο ενήμεροι ως προς τα πιθανά προβλήματα και θέματα που προκύπτουν στην διεθνή διαιτησία, αλλά σε ορισμένες χώρες υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός τέτοιων δικηγόρων που ρίχνει περισσότερο βάρος στον δικαστή έτσι ώστε ο τελευταίος να εντοπίσει και να επικεντρωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την Σύμβαση. Εκφράζεται η ελπίδα ότι ο παρών Οδηγός θα βοηθήσει σ αυτήν τη διαδικασία. Είναι μεγάλη χαρά για το ICCA που ο καθηγητής Pieter Sanders συμφωνήσε να προσφέρει ένα Πρόλογο ως Επίτιμος Γενικός Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xv

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συντάκτης του παρόντος Οδηγού. Όχι μόνο ήταν για πολλά χρόνια μια ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, αλλά ενόσω ο ίδιος πλησιάζει τα εκατοστά γενέθλια του, είναι το μοναδικό επιζών μέλος της συντακτικής επιτροπής της Σύμβασης. Είναι επομένως απόλυτα κατάλληλο ο παρών Οδηγός να δημοσιευθεί υπό την καθοδήγηση του. Λίγα λόγια για το ICCA Το ICCA ιδρύθηκε τον Μάιο του 1961 από μια μικρή ομάδα εξειδεικευμένων δικηγόρων και φίλων στον τομέα της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μη κυβερνητικό οργανισμό αφιερωμένο στην προώθηση και στην ανάπτυξη της διαιτησίας, συμβιβασμού και άλλων μορφών επίλυσης διεθνών διαφορών. Τα μέλη προέρχονται από πολλές χώρες και ασχολούνται έντονα με την διεθνή διαιτησία ως νομικοί σύμβουλοι, διαιτητές, μελετητές και μέλη του δικαστικού σώματος. Κάθε δύο χρόνια, το ICCA οργανώνει ένα Συνέδριο ή μια Διάσκεψη το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο ημερολόγιο της διεθνούς διαιτησίας. Το τελευταίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2010 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και προσέλκυσε πάνω από 900 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Το επόμενο συνέδριο του ICCA θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη το Το ICCA δεν είναι ένας διαιτητικός οργανισμός: Δεν διαχειρίζεται διαιτησίες και δεν ενεργεί ως αρχή διορισμού διαιτητών. Το ICCA είναι ίσως περισσότερο γνωστό για τις δημοσιεύσεις του. Από το 1976, Σημείωση των μεταφραστών: Ο καθηγητής Sanders απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2012, ενάμιση χρόνο μετά την δημοσίευση της πρωτότυπης έκδοσης αυτόυ του Οδηγού. xvi Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάνω από δικαστικές αποφάσεις που εφαρμόζουν τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης, από περισσότερες από 60 χώρες, έχουν αναφερθεί στο Yearbook Commercial Arbitration. Το International Handbook on Commercial Arbitration περιλαμβάνει συνεχώς ενημερωμένες αναφορές σχετικά με τον νόμο και την πρακτική της διαιτησίας σε περισσότερες από 70 χώρες. Το ICCA Congress Series δημοσιεύει τις εκθέσεις των συνεδρίων του ICCA. Όλες οι δημοσιεύσεις του ICCA είναι επίσης διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση <www.kluwerarbitration.com> (απαιτείται συνδρομή). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ICCA και τις δημοσιεύσεις του ICCA μπορούν να βρεθούν δωρεάν στην ιστοσελίδα του ICCA <www.arbitrationicca.org>. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ICCA παρέχει, επίσης, εργαλεία αναζήτησης για την επιλογή δικαστικών αποφάσεων με βάση έναν κατάλογο θεμάτων. Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xvii

19

20 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΏΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Καθηγητής Pieter Sanders, Επίτιμος Γενικός Συντάκτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Neil Kaplan ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ v vii xi xix ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 13 I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 14 I.1. Ερμηνεία Των Συνθηκών: Σύμβαση Της Βιέννης I.2. Ερμηνεία Υπέρ Της Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης: Προκατάληψη Υπέρ Της Εκτέλεσης II. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 18 II.1. Διαιτητική Απόφαση II.1.1. Αυτόνομη Ερμηνεία II.1.2. Προσέγγιση Των Κανόνων Σύγκρουσης II.2. Συμφωνία Διαιτησίας III. ΕΔΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 23 III.1. Διαιτητικές Αποφάσεις III.1.1. Διαιτητικές Αποφάσεις Που Εκδίδονται Στο Έδαφος Ενός Κράτους Άλλου Από Αυτό Στο Οποίο Προσκομίζεται Η Αίτηση Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης III.1.2. Μη Ημεδαπές Διαιτητικές Αποφάσεις III.2. Συμφωνίες Διαιτησίας IV. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 28 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xix

21 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ IV.1. Αμοιβαιότητα (Άρθρο Ι(3) Πρώτη Πρόταση) IV.2. Εμπορικός Χαρακτήρας (Άρθρο Ι(3) Δεύτερη Πρόταση) V. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΑΡΘΡΟ VII) 29 V.1. Ευνοϊκότερο Δίκαιο V.2. Η Σύμβαση Της Νέας Υόρκης Και Άλλες Διεθνείς Συνθήκες V.3. Η Σύμβαση Της Νέας Υόρκης Και Εθνικό Δίκαιο VI. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 34 VI.1. Παραβίαση Της Σύμβασης Της Νέας Υόρκης VI.2. Παραβίαση Επενδυτικής Συνθήκης VI.3. Η Διαιτητική Απόφαση Δεν Επηρεάζεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 39 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 42 II. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 44 II.1. Οι Συμφωνίες Διαιτησίας Τεκμαίρονται Νόμιμες II.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη Σε Μια Έγκυρη Συμφωνία Διαιτησίας Πρέπει Να Παραπέμπονται Σε Διαιτησία II.3. Πώς Να «Παραπέμπονται» Τα Μέρη Σε Διαιτησία II.4. Μη Αυτεπάγγελτη Παραπομπή III. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 45 III.1. Οι Διαιτητές Εχουν Την Εξουσία Να Επιφαίνονται Επί Της Δικαιοδοσίας Τους III.2. Πεδίο Εφαρμογής Του Δικαστικού Ελέγχου Των Ενστάσεων Αναρμοδιότητας Του Διαιτητικού Δικαστηρίου III.3. Οι Ρήτρες Διαιτησίας Συνήθως Δεν Επηρεάζονται Από Την Ακυρότητα Της Κύριας Σύμβασης xx Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ III.4. Πότε Πρέπει Να Κατατεθεί Η Αίτηση Παραπομπής Κατά Τη Διάρκεια Δικαστικών Διαδικασιών III.5. Δεν Χρειάζεται Να Ληφθεί Υπόψιν Η Συντρέχουσα Διαιτητική Διαδικασία IV. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΙΙ 49 IV.1. Εμπίπτει Η Συμφωνία Διαιτησίας Στο Πεδίο Εφαρμογής Της Σύμβασης; IV.2. Αποδεικνύεται Εγγράφως Η Συμφωνία Διαιτησίας; IV.2.1. Θεωρητική Αναδρομή IV.2.2. Πρακτική (i) Ρήτρα διαιτησίας περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο που αναφέρεται στο κύριο συμβατικό έγγραφο (το θέμα «της ενσωμάτωσης διαμέσου αναφοράς») (ii) Ρήτρα διαιτησίας σε συμβατικό έγγραφο που δεν έχει υπογραφεί αλλά στη συνέχεια εκτελείται από όλα τα μέρη, σύμφωνα με τους όρους της Προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αποστέλλεται με ρήτρα διαιτησίας και επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, η επιβεβαίωση περιέχει γενικές επιφυλάξεις ή μεταγενέστερους όρους Προσφορά για τη σύναψη σύμβασης που περιέχει ρήτρα διαιτησίας αποστέλλεται από το ένα μέρος στο άλλο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται, αλλά εντούτοις εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις (iii) Συμφωνία διαιτησίας που περιέχεται σε ανταλλαγή ηλεκτρονικών επικοινωνιών IV.3. Υπάρχει Η Συμφωνία Διαιτησίας Και Αν Ναι Είναι Εγκυρη Επί Της Ουσίας; IV.3.1. Θεωρητική Αναδρομή IV.3.2. Πρακτική (i) «Άκυρη» Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xxi

23 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ii) «Ανενεργής» (iii) «Ανεπίδεκτη εφαρμογής» Όπου η προσφυγή στη διαιτησία είναι προαιρετική Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει τη διαιτησία, καθώς και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων Όπου οι κανονισμοί διαιτησίας ή ο διαιτητικός οργανισμός έχουν οριστείλανθασμένα Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία ένδειξη ως προς το πώς οι διαιτητές θα πρέπει να διοριστούν («κενές ρήτρες») IV.4. Υπάρχει Μια Διαφορά, Η Οποία Προκύπτει Από Καθορισμένη Έννομη Σχέση, Είτε Συμβατική Είτε Εξωσυμβατική, Και Τα Μέρη Θέλησαν Να Υπάγουν Αυτή Τη Συγκεκριμένη Διαφορά Σε Διαιτησία; IV.4.1. Θεωρητική Αναδρομή IV.4.2. Πρακτική (i) Πρέπει οι όροι μιας διαιτητικής ρήτρας να ερμηνευθούν ευρέως; (ii) Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η διαιτητική συμφωνία περιέχει κάποιες εξαιρέσεις ως προς το εύρος της; IV.5. Είναι Δεσμευτική Η Συμφωνία Διαιτησίας Για Τα Μέρη Που Βρίσκονται Σε Αντιδικία Ως Προς Τη Διαφορά Που Εχει Υπαχθεί Στο Δικαστήριο; IV.5.1. Θεωρητική Αναδρομή (i) Οι διαιτητικές συμφωνίες είναι δεσμευτικές μόνο για τα συμβαλλόμενα μέρη (ii) Μη συμβαλλόμενα μέρη μπορούν επίσης να είναι μέρη της διαιτητικής συμφωνίας (iii) Πώς να καθοριστεί το υποκειμενικό εύρος της συμφωνίας διαιτησίας (iv) Το εφαρμοστέο δίκαιο για τον καθορισμό του υποκειμενικού εύρους της διαιτητικής συμφωνίας xxii Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

24 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ IV.5.2. Πρακτική (i) Πότε ακριβώς ένας εναγόμενος έχει το δικαίωμα να παραπεμφθεί σε διαιτησία; (ii) Τι θα συμβεί αν το δικαστήριο κρίνει ότι ο εναγόμενος δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία διαιτησίας; IV.6. Μπορεί Η Συγκεκριμένη Διαφορά Να Υπαχθεί Σε Διαιτησία; IV.6.1. Ζήτημα Το Οποίο «Μπορεί να Επιλυθεί Μέσω Διαιτησίας» Σημαίνει «Ζήτημα Το Οποίο Μπορεί Να Υπαχθεί Σε Διαιτησία» IV.6.2. Το Εφαρμοστέο Δίκαιο Για Τον Καθορισμό Των Δυνάμενων Να Υποβληθούν Σε Διαιτησία Διαφορών IV.6.3. Διεθνείς Διαιτητικές Συμφωνίες Πρέπει Να Υπόκεινται Σε Σταθερούς Κανόνες Για Τον Προσδιορισμό Των Δυνάμενων Να Υποβληθούν Σε Διαιτησία Διαφορών V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 79 II. ΦΑΣΗ Ι - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΑΡΘΡΟ IV) 82 II.1. Ποια Έγγραφα; II.2. Πιστοποιημένη Διαιτητική Απόφαση Ή Επικυρωμένο Αντίγραφο (Άρθρο IV(1)(α)) II.2.1. Πιστοποίηση II.2.2. Επικύρωση II.3. Πρωτότυπο Συμφωνίας Διαιτησίας Ή Επικυρωμένο Αντίγραφο (Άρθρο IV(1)(β)) II.4. Κατά Την Υποβολή Της Αίτησης II.5. Μεταφράσεις (Άρθρο IV(2)) Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xxiii

25 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ III. ΦΑΣΗ ΙΙ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΑΡΘΡΟ V) ΓΕΝΙΚΑ 90 III.1. Η Ουσία Της Υπόθεσης Δεν Επανεξετάζεται III.2. Βάρος Απόδειξης Των Περιορισμένων Λόγων Απόρριψης Εναπόκειται Στον Εναγόμενο III.3. Περιορισμένοι Λόγοι Για Την Άπόρριψη Της Αίτησης Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης III.4. Συσταλτική Ερμηνεία Των Λόγων Απόρριψης III.5. Περιορισμένη Διακριτική Ευχέρεια Για την Εκτέλεση Της Διαιτητικής Απόφασης Οταν Συντρέχουν Λόγοι Απόρριψης IV. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ V(1)) 97 IV.1. Πρώτος Λόγος: Ανικανότητα Του Μέρους Και Ακυρότητα Της Συμφωνίας Διαιτησίας (Άρθρο V(1)(α)) IV.1.1. Ανικανότητα Του Μέρους IV.1.2. Ακυρότητα Της Συμφωνίας Διαιτησίας IV.2. Δεύτερος Λόγος: Έλλειψη Κοινοποίησης Και Παραβιάσεις Του Δικαιώματος Σε Δίκαιη Δίκη, Δικαίωμα Σε Δίκαιη Ακρόαση (Άρθρο V(1)(β)) IV.2.1. Δικαίωμα Σε Δίκαιη Ακρόαση IV.2.2. Έλλειψη Κοινοποίησης IV.2.3. Παραβιάσεις Του Δικαιώματος Σε Δίκαιη Δίκη: «Αδυναμία Να Προβάλλει Τους Ισχυρισμούς Του» IV.3. Τρίτος Λόγος: Εκτός Ή Πέρα Από Το Εύρος Της Διαιτητικής Συμφωνίας (Άρθρο V(1)(γ)) IV.4. Τέταρτος Λόγος: Ανωμαλίες Στην Διαδικασία Συγκρότησης Του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ή Στην Διαιτητική Διαδικασία (Άρθρο V(1)(δ)) IV.4.1. Συγκρότηση Του Διαιτητικού Δικαστηρίου IV.4.2. Διαιτητική Διαδικασία IV.5. Πέμπτος Λόγος: Η Διαιτητική Απόφαση Δεν Είναι Δεσμευτική, Έχει Ακυρωθεί Ή Είναι Υπό Αναστολή (Άρθρο V(1)(ε)) xxiv Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

26 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ IV.5.1. Η Διαιτητική Απόφαση Δεν Είναι Ακόμη Μη Δεσμευτική IV.5.2. Η Διαιτητική Απόφαση Έχει Ακυρωθεί Ή Είναι Υπό Αναστολή (i) Η διαιτητική απόφαση έχει ακυρωθεί (ii) Συνέπειες ακυρότητας (iii) Η διαιτητική απόφαση είναι υπό «αναστολή» V. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΡΘΡΟ V(2)) 121 V.1. Εκτος Λόγος: Διαφορά Μη Δυνάμενη Να Υπαχθεί Σε Διαιτησία (Άρθρο V (2(α)) V.2. Εβδομος Λόγος: Αντίκειται Στην Δημόσια Τάξη (Άρθρο V(2)(β)) V.2.1. Παραδείγματα Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης V.2.2. Παραδείγματα Απόρριψης Της Αίτησης Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης VI. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 130 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 131 Παράρτημα Ι H Σύμβαση Της Νέας Υόρκης Του Παράρτημα ΙΙ Ο Πρότυπος Νόμος για την Διαιτησία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου 142 Παράρτημα ΙΙΙ Η Σύσταση του 2006 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου 176 Παράρτημα IV Πηγές στο Διαδίκτυο 179 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ xxv

27

28 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Αυτός ο Κατάλογος Αναφοράς καθορίζει τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τα δικαστήρια κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης. Ο Κατάλογος Αναφοράς δεν είναι πλήρης και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μαζί με το κείμενο του Οδηγού. Ι. Εφαρμογή της Σύμβασης Με τί σχετίζεται η Σύμβαση; Με την αναγνώριση και εκτέλεση των διαιτητικών συμφωνιών (Άρθρα Ι και ΙΙ) Με την αναγνώριση και εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων (Άρθρα I, III-VII) Πώς πρέπει το δικαστήριο να ερμηνεύει την Σύμβαση; Σύμφωνα με τα Άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης της Βιέννης Ερμηνεία υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης Το Άρθρο VII επιτρέπει την εφαρμογή μιας ευνοϊκότερης συνθήκης ή ενός ευνοϊκότερου ημεδαπού δικαίου Η μη εφαρμογή της Σύμβασης επισύρει την διεθνή ευθύνη του Κράτους II. Αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης της διαιτητικής συμφωνίας (Άρθρα I και II) Εφαρμόζεται η Σύμβαση σε αυτήν την αίτηση; Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 1

29 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Είναι το Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Νέας Υόρκης; (Άρθρο Ι) Ημερομηνία έναρξης της ισχύς; Επιφύλαξη αμοιβαιότητας; Εμπορική επιφύλαξη; Έχει το Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου νομοθεσία που εντάσσει την Σύμβαση στο εσωτερικό δίκαιο και αν ναι, μήπως αυτή επηρεάζει την εφαρμογή της Σύμβασης; Μπορεί η Σύμβαση να εφαρμόζεται σε θέματα επικουρικά που αφορούν την διαιτησία; Παραδείγματα: o Διορισμός του διαιτητή; o Αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα; Εμπίπτει η διαιτητική συμφωνία στο ουσιαστικό εύρος της Σύμβασης; (Άρθρο ΙΙ) Αποδεικνύεται η διαιτητική συμφωνία εγγράφως; (Άρθρο II(2)) Παραδείγματα: o Ενσωματώνεται η διαιτητική συμφωνία δι αναφοράς; o Έχει γίνει η διαιτητική συμφωνία σιωπηρά αποδεκτή; Υπάρχει και είναι ουσιαστικά έγκυρη η διαιτητική συμφωνία; (Άρθρο ΙΙ(3)) Άκυρη; Ανενεργής; Ανεπίδεκτη εφαρμογής; Υπάρχει διαφορά μεταξύ των μερών; Προκύπτει η διαφορά από μια ορισμένη έννομη σχέση, είτε συμβατική είτε όχι; (Άρθρο ΙΙ(1)) Είναι πρόθυμα τα μέρη να επιλύσουν αυτή την συγκεκριμένη διαφορά μέσω διαιτησίας; 2 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

30 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Είναι δεσμευτική η διαιτητική συμφωνία για τα μέρη της διαφοράς που έχει υπαχθεί στο δικαστήριο; Μπορεί η διαφορά να υπαχθεί σε διαιτησία; Εμπίπτει η διαιτητική συμφωνία στο εδαφικό εύρος της Σύμβασης; (Άρθρο Ι κατ αναλογία) Βρίσκεται η έδρα της διαιτησίας σε ξένο Κράτος; Θα θεωρείται η μέλλουσα διαιτητική απόφαση ως μη ημεδαπή στο Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου; Υπάρχει ένα στοιχείο διεθνικότητας; Έχουν εκπληρωθεί τα διαδικαστικά στοιχεία; Παραδείγματα: o Έχει ζητήσει ένα μέρος την παραπομπή σε διαιτησία (μη αυτεπάγγελτη παραπομπή); o Χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία ως διαιτησία; o Έχει ο αιτών εκπληρώσει τα προκαταρκτικά βήματα; Παραδείγματα: o Περίοδος αναμονής; o Διαμεσολάβηση / συμβιβασμός; o Έχει ο αιτών παραιτηθεί του δικαιώματος να προσφύγει σε διαιτησία; o Υπάρχει απόφαση άλλου δικαστηρίου για το ίδιο θέμα που έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου (res judicata); Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο; Παραδείγματα: o Σχηματισμός και ουσιαστική εγκυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας; o Ικανότητα ενός μέρους; o Μη συμβαλλόμενα μέρη στη διαιτητική συμφωνία; o Η διαφορά μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία; Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 3

31 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Υπάρχουν θέματα που πρέπει να αποφασιστούν από το διαιτητικό δικαστήριο αντί του κρατικού δικαστηρίου; Μπορεί το δικαστήριο να επικαλεστεί το Άρθρο VII που επιτρέπει την στήριξη σε ένα πιο ευνοϊκό δικαίωμα εθνικής νομοθεσίας ή συνθήκης; Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο θα παραπέμψει τα μέρη σε διαιτησία. III. Αίτηση για την αναγνώριση και την εκτέλεση μίας διαιτητικής απόφασης (Άρθρα Ι, ΙΙΙ-VII) Είναι το Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Νέας Υόρκης; (Άρθρο Ι) Ημερομηνία έναρξης ισχύος; Το Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου έχει εντάξει στο εθνικό του δίκαιο την Σύμβαση και αν ναι, η ένταξη αυτή επηρεάζει την εφαρμογή της Σύμβασης; Εφαρμόζεται η Σύμβαση στην διαιτητική απόφαση; Εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση στο έδαφος άλλου Κράτους; Δεν θεωρείται η διαιτητική απόφαση ως ημεδαπή στο Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου; Προκύπτει η διαιτητική απόφαση από μια διαφορά μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων; Είναι το Κράτος όπου εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση ένα Συμβαλλόμενο Κράτος εάν το Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου έχει προβεί σε διατύπωση επιφύλαξης αμοιβαιότητας; 4 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

32 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Είναι το επίδικο θέμα «εμπορικό» εάν το Κράτος του δικάζοντος δικαστηρίου έχει προβεί σε διατύπωση εμπορικής επιφύλαξης; Ήταν η διαδικασία επίλυσης διαφορών μια διαιτησία; Είναι η απόφαση μια διαιτητική απόφαση; Υπάρχουν άλλες πιο ευνοϊκές συνθήκες ή πιο ευνοϊκό εθνικό δικαίο που εφαρμόζονται; (Άρθρο VII); Τηρήθηκαν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που δεν ρυθμίζονται από την Σύμβαση; Παραδείγματα: o Προθεσμία για την υποβολή αίτησης; o Αρμόδια αρχή; o Τύπος της αίτησης; o Τρόπος της διαδικασίας; o Ενδικα μέσα κατά της απόφασης που αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση εκτέλεσης; o Διαθεσιμότητα της ένστασης συμψηφισμού ή των αιτημάτων ανταγωγής; Έχει το αιτούμενο μέρος υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα; o Αυθεντική απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφο της; o Πρωτότυπο της διαιτητικής συμφωνίας ή επικυρωμένο αντίγραφο της; o Είναι απαραίτητη η μετάφραση; o Υποβλήθηκαν τα έγγραφα εγκαίρως; o Υπάρχουν άλλα έγγραφα που απαιτούνται (όχι); Πώς να εφαρμοστούν οι λόγοι απόρριψης της αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης; o Μη επανεξέταση της ουσίας της υπόθεσης o Ο εναγόμενος έχει το βάρος της απόδειξης Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 5

33 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ o Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι απόρριψης από αυτούς που αναφέρονται στην Σύμβαση o Οι λόγοι απόρριψης πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο; Παραδείγματα: o Πιστοποίηση; o Επικύρωση; o Ανικανότητα του μέρους; o Εγκυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας; o Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου; o Διαιτητική διαδικασία; o Διαιτητική απόφαση που δεν είναι ακόμη δεσμευτική; o Αναστολή της διαιτητικής απόφασης; o Ζήτημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία; o Παραβίαση της δημόσιας τάξης; Έχει αποδειχθεί ένας από τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης; Ανικανότητα του μέρους και ακυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας; Έλλειψη κοινοποίησης ή παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη; Διαιτητική απόφαση που βρίσκεται εκτός της ή πέρα από το εύρος της διαιτητικής συμφωνίας; Παρατυπίες στην συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου ή στην διαιτητική διαδικασία; Διαιτητική απόφαση που δεν είναι δεσμευτική, έχει ακυρωθεί ή ανασταλεί; Μήπως το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχουν λόγοι που μπορεί να λάβει υπόψιν αυτεπαγγέλτως για να απορρίψει την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης; 6 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ζήτημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία; Παραβίαση της δημόσιας τάξης; Εφαρμογή της διεθνούς δημόσιας τάξης; Έχει ένα μέρος παραιτηθεί του δικαιώματος να εγείρει έναν από τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης; Ποια είναι η έκταση της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου να εκτελέσει την διαιτητική απόφαση; Πρέπει οι διαδικασίες αναγνώρισης και εκτέλεσης να ανασταλούν σε περίπτωση που εκκρεμούν διαδικασίες ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης; (Άρθρο VI) Αν κανένας λόγος για την απόρριψη ή την αναστολή της αναγνώρισης και εκτέλεσης δεν έχει αποδειχθεί, το δικαστήριο θα εκτελέσει την διαιτητική απόφαση. Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 7

35

36 ΣΥΝΟΨΗ Οι δικαστές που καλούνται να εφαρμόσουν την Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 αντιμετωπίζουν δύο τύπους προκλήσεων. Πρώτον, υπάρχουν οι περιπλοκές που συνήθως προκύπτουν σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες από την οπτική γωνία των εθνικών δικαστών. Δεύτερον, αυτή είναι μια Σύμβαση η οποία δοκιμάζει την αντικειμενική κρίση του εθνικού δικαστή με έναν συγκεκριμένο τρόπο, επειδή είναι συχνά ένα αλλοδαπό μέρος το οποίο την επικαλείται εναντίον ενός ημεδαπού μέρους. (Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με την εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες συνήθως προσκομίζονται στη δικαιοδοσία της χώρας του ηττηθέντος μέρους, επειδή εκεί βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία αυτού του μέρους.) Αυτή η παρατήρηση έχει μεγάλη σημασία. Η Σύμβαση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Η Σύμβαση προβλέπει έναν μηχανισμό ο οποίος εξαρτάται από την συνεργασία των εθνικών δικαστηρίων. Η ουσία της είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αν κάποια δικαστήρια δείχνουν προκατάληψη υπέρ των υπηκόων τους, αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη καταστρέφεται γιατί άλλα δικαστήρια μπορεί να μπουν στον πειρασμό να ακολουθήσουν το κακό παράδειγμα. Ο στόχος αυτού του Οδηγού είναι η παροχή απλών εξηγήσεων σχετικά με τους στόχους της Σύμβασης, και με το πώς να ερμηνεύεται το κείμενό της, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές των πρώτων πενήντα χρόνων από την ύπαρξή της. Ξεκινάμε με την πιο προφανή ερώτηση: ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΣ; Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 9

37 ΣΥΝΟΨΗ Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης έχει δύο σκοπούς: Την αναγνώριση και εκτέλεση των συμφωνιών διαιτησίας (βλέπε κατωτέρω στο I, βλέπε επίσης το Κεφάλαιο ΙΙ), Την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (βλέπε κατωτέρω στο ΙΙ, βλέπε επίσης το Κεφάλαιο III). Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Η διαιτησία είναι μία συναινετική διαδικασία. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν τα μέρη συμφώνησαν να υποβάλουν την διαφορά τους σε διαιτησία. Η συμφωνία να παραπέμψουν τις διαφορές σε διαιτησία ονομάζεται «συμφωνία διαιτησίας». Μια συμφωνία διαιτησίας έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό νομικό αποτέλεσμα: Υποχρεώνει τα μέρη να υποβάλλουν τις διαφορές σε διαιτησία και προσδίδει δικαιοδοσία σ ένα διαιτητικό δικαστήριο για τις διαφορές που καλύπτονται από την συμφωνία διαιτησίας (θετικό αποτέλεσμα). Εάν προκύψει μια διαφορά που εμπίπτει στο εύρος της συμφωνίας διαιτησίας, κάθε μέρος μπορεί να την υποβάλει σ ένα διαιτητικό δικαστήριο. Εμποδίζει τα μέρη να επιδιώκουν την επίλυση των διαφορών τους από τα κρατικά δικαστήρια (αρνητικό αποτέλεσμα). Με την σύναψη της συμφωνίας διαιτησίας, τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται των δικαιωμάτων τους να προβούν σε δικαστικές ενέργειες. Ένα μέρος που έχει εισέλθει σε μια συμφωνία διαιτησίας 10 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

38 ΣΥΝΟΨΗ δεν μπορεί να την αγνοήσει και να προτιμήσει την προσφυγή στα κρατικά δικαστήρια. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης υποχρεώνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν αυτά τα αποτελέσματα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα δικαστήριο πρέπει να ενεργήσει κατ αυτόν τον τρόπο αναλύονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος Οδηγού. II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η διαιτησία περατώνεται με την τελική απόφαση των διαιτητών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, οι διαιτητές μπορούν να εκδώσουν μη οριστικές αποφάσεις, για παράδειγμα μια απόφαση επί της δικαιοδοσίας των διαιτητών ή επί της ευθύνης των μερών. Όλες αυτές οι διαιτητικές αποφάσεις καλύπτονται από την Σύμβαση της Νέας Υόρκης (βλέπε Κεφάλαιο I). Τα περισσότερα νομικά συστήματα αποδίδουν τις συνέπειες για τις διαιτητικές αποφάσεις που είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με αυτές των δικαστικών αποφάσεων, ιδίως με εκείνη του δεδικασμένου. Όπως και με τις δικαστικές αποφάσεις, η τελική και δεσμευτική ισχύ μιας διαιτητικής απόφασης θεωρητικά περιορίζεται στο έδαφος του Κράτους στο οποίο εκδόθηκε. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης προβλέπει την αναγνώριση και την εκτέλεσή τους εκτός αυτού του εδάφους. Η αναγνώριση των διαιτητικών αποφάσεων είναι η διαδικασία που εντάσσει τις διαιτητικές αποφάσεις στην εθνική έννομη τάξη. Η αναγνώριση ζητείται πιο συχνά στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας. Για παράδειγμα, ένα μέρος θα ζητήσει την αναγνώριση μιας διαιτητικής απόφασης προκειμένου να εγείρει την ένσταση του δεδικασμένου και ως εκ τούτου να απαγορεύσει την εκ νέου υποβολή Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 11

39 ΣΥΝΟΨΗ στα δικαστήρια των ζητημάτων που έχουν ήδη επιλυθεί μέσω μιας αλλοδαπής διαιτησίας, ή ένα μέρος θα επιδιώξει την προβολή ένστασης συμψηφισμού σε δικαστικές διαδικασίες βασιζόμενο σε μία αλλοδαπή διαιτητική απόφαση. Επειδή η αναγνώριση δρα συχνά ως αμυντικός μηχανισμός, περιγράφεται συχνά ως μια ασπίδα. Αντίθετα, η εκτέλεση είναι ένα σπαθί. Οι νικητές διάδικοι σε μια διαιτησία θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ό,τι τους έχουν απονέμει οι διαιτητές. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες διαιτητικές αποφάσεις τηρούνται οικειοθελώς. Ωστόσο, όταν το ηττηθέν μέρος δεν συμμορφώνεται, το μέρος που επικράτησε μπορεί να ζητήσει δικαστική βοήθεια για να επιβάλλει την συμμόρφωση. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης επιτρέπει στα μέρη να ζητήσουν τέτοια βοήθεια. Με άλλα λόγια, η αναγνώριση και η εκτέλεση μπορεί να προσδώσει έννομες συνέπειες στην διαιτητική απόφαση σε ένα Κράτος το οποίο είναι άλλο απ αυτό στο οποίο εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση (βλέπε Κεφάλαιο Ι). Όταν ένα δικαστήριο έχει κηρύξει εκτελεστή μια διαιτητική απόφαση στο πλαίσιο του Κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου, το μέρος που επικράτησε μπορεί να προσφύγει στις μεθόδους εκτέλεσης που διατίθενται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. 12 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ I.1. Ερμηνεία Των Συνθηκών: Σύμβαση Της Βιέννης I.2. Ερμηνεία Υπέρ Της Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης: Προκατάληψη Υπέρ Της Εκτέλεσης II. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ II.1. Διαιτητική Απόφαση II.1.1. Αυτόνομη Ερμηνεία II.1.2. Προσέγγιση Των Κανόνων Σύγκρουσης II.2. Συμφωνία Διαιτησίας III. ΕΔΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ III.1. Διαιτητικές Αποφάσεις III.1.1. Διαιτητικές Αποφάσεις Που Εκδίδονται Στο Έδαφος Ενός Κράτους Άλλου Από Αυτό Στο Οποίο Προσκομίζεται Η Αίτηση Αναγνώρισης Και Εκτέλεσης III.1.2. Μη Ημεδαπές Διαιτητικές Αποφάσεις III.2. Συμφωνίες Διαιτησίας IV. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ IV.1. Αμοιβαιότητα (Άρθρο Ι(3) Πρώτη Πρόταση) IV.2. Εμπορικός Χαρακτήρας (Άρθρο Ι(3) Δεύτερη Πρόταση) V. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΑΡΘΡΟ VII) V.1. Ευνοϊκότερο Δίκαιο V.2. Η Σύμβαση Της Νέας Υόρκης Και Άλλες Διεθνείς Συνθήκες V.3. Η Σύμβαση Της Νέας Υόρκης Και Εθνικό Δίκαιο VI. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 13

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι VI.1. VI.2. VI.3. Παραβίαση Της Σύμβασης Της Νέας Υόρκης Παραβίαση Επενδυτικής Συνθήκης Η Διαιτητική Απόφαση Δεν Επηρεάζεται Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης είναι μια διεθνής συνθήκη. Αποτελεί επομένως μέρος του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου, τα δικαστήρια που καλούνται να εφαρμόσουν την Σύμβαση πρέπει να την ερμηνεύουν σύμφωνα με τους κανόνες ερμηνείας του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι κωδικοποιήθηκαν στα Αρθρα 31 και 32 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών. 1 1 Η Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, που υπεγράφη στη Βιέννη στις 23 Μαΐου 1969, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου 1980, United Nations Treaty Series, τόμος 1155, σ Το άρθρο 31 έχει ως εξής: «Γενικός κανόνας ερμηνείας 1. Η συνθήκη πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τη καλή πίστη σύμφωνα με την συνήθη έννοια που δίδεται στους όρους της συνθήκης μέσα στο γενικό πλαίσιό τους και υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της. 2. Το γενικό πλαίσιο για τον σκοπό της ερμηνείας μιας συνθήκης περιλαμβάνει, επιπλέον του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων του προοιμίου του και των παραρτημάτων του: (α) κάθε συμφωνία σχετικά με την συνθήκη που έγινε μεταξύ όλων των μερών σε σχέση με την σύναψη της συνθήκης, (β) κάθε πράξη που έγινε από ένα ή περισσότερα μέρη σε σχέση με την σύναψη της συνθήκης και που έγινε αποδεκτή από τα άλλα μέρη ως μια πράξη που σχετίζεται με την συνθήκη. 3. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί με το γενικό πλαίσιο: (α) κάθε μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία της συνθήκης ή την εφαρμογή των διατάξεων της, (β) κάθε μεταγενέστερη πρακτική στην εφαρμογή της συνθήκης που θεσπίζει την συμφωνία των μερών σχετικά με την ερμηνεία της, (γ) τυχόν σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των μερών. 4. Μια ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί σε ένα όρο, εάν αποδειχθεί ότι τα μέρη την επιδίωξαν». 14 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

42 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Τα Αρθρα 31 και 32 πρέπει να ακολουθούνται με την σειρά: π.χ., αν η σαφήνεια της σημασίας δεν επιτυγχάνεται με αναφορά στον γενικό κανόνα που ενσωματώνεται στο Άρθρο 31, τότε πρέπει κανείς να στραφεί στους συμπληρωματικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 32. Οι εθνικοί κανόνες ερμηνείας δεν εφαρμόζονται. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα δικαστήρια πρέπει να ερμηνεύουν την Σύμβαση της Νέας Υόρκης με έναν αυτόνομο τρόπο (βλέπε κατωτέρω στο Ι.1 του παρόντος Κεφαλαίου) και υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης (βλέπε κατωτέρω στο Ι.2 του παρόντος Κεφαλαίου). I.1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ Κατ αρχάς, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Σύμβαση έχουν αυτόνομη σημασία (Αρθρο 31 Σύμβαση της Βιέννης). Αν το κείμενο της Σύμβασης της Νέας Υόρκης είναι ασαφές, πρέπει να αποταθεί κάποιος στο γενικό πλαίσιο, την πρόθεση και τις προπαρασκευαστικές εργασίες της (Άρθρα 31 και 32 Σύμβαση της Βιέννης). 2 Οι όροι πρέπει να γίνουν κατανοητοί, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο και τον σκοπό της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, τα δικαστήρια δεν θα πρέπει να ερμηνεύουν τους όρους της Σύμβασης της Νέας Υόρκης αναφερόμενα στο ημεδαπό δίκαιο. Οι όροι της Σύμβασης θα πρέπει να έχουν την Το άρθρο 32 έχει ως εξής: «Συμπληρωματικά μέσα ερμηνείας Μπορεί να γίνει προσφυγή σε συμπληρωματικά μέσα ερμηνείας, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών εργασιών της συνθήκης και των περιστάσεων της σύναψής της, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σημασία που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 31, ή να καθοριστεί η σημασία όταν η ερμηνεία σύμφωνα με το άρθρο 31: (α) αφήνει την σημασία διφορούμενη ή ασαφής, ή (β) οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που είναι προδήλως παράλογο ή αδικαιολόγητο». 2 Η Σύμβαση καταρτίστηκε σε πέντε επίσημα κείμενα: στα Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα και Ισπανικά. Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 15

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ίδια σημασία οπουδήποτε και αν εφαρμόζονται στον κόσμο. Αυτό βοηθά στο να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Σύμβασης σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Σε χώρες που έχουν εντάξει την Σύμβαση στο νομικό τους σύστημα μέσω ενός νόμου ένταξης, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι όροι της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες μεταβάλλουν τους όρους της Σύμβασης. 3 Δυστυχώς η τρέχουσα νομολογία μερικές φορές αποκλίνει από την εφαρμογή της Σύμβασης και ως εκ τούτου δεν παρέχει πάντα μία χρήσιμη κατευθυντήρια γραμμή. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαστήρια πρέπει πάντα να ερμηνεύουν την Σύμβαση της Νέας Υόρκης με βάση την προκατάληψη υπέρ της εκτέλεσης. Τα δικαστήρια μπορούν επίσης να βασίζονται σε ακαδημαϊκά κείμενα, όπως τον σχολιασμό της Σύμβασης της Νέας Υόρκης από τον Καθηγητή Albert Jan van den Berg. 4 I.2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε, οι συνθήκες πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως του αντικειμένου και σκοπού τους. Ο σκοπός της Σύμβασης της Νέας Υόρκης είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και η επίλυση των διεθνών διαφορών μέσω διαιτησίας. Η Σύμβαση στοχεύει στην διευκόλυνση της αναγνώρισης και εκτέλεσης των αλλοδαπών 3 Βλέπε την Έκθεση για την Έρευνα Σχετικά με την Εφαρμογή της Νομοθετικής Εφαρμογής της Σύμβασης για την Αναγνώριση και Εκτέλεση των Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων (Νέα Υόρκη 1958). Σημείωση από την Γραμματεία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου. A/CN.9/656 και A/CN.9/656/Add.1, 5 Ιουνίου Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 Towards a Uniform Judicial Interpretation (Kluwer, 1981). Βλέπε επίσης το Consolidated Commentary on the 1958 New York Convention στον Τόμο XXVIII (2003) του Yearbook Commercial Arbitration, καλύπτοντας τους Τόμους XXII (1997) μέχρι XXVII (2002), και το Consolidated Commentary on the 1958 New York Convention στο Τόμο XXI (1996) του Yearbook Commercial Arbitration, καλύπτοντας τους Τόμους XX (1995) και XXI (1996). 16 Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ

44 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ διαιτητικών αποφάσεων και στην δικαστική αναγνώριση των συμφωνιών διαιτησίας. Ως εκ τούτου, τα δικαστήρια θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση υπέρ της εκτέλεσης όταν ερμηνεύουν την Σύμβαση. Εάν υπάρχουν διάφορες πιθανές ερμηνείες, τα δικαστήρια θα πρέπει να επιλέξουν το νόημα που ευνοεί την αναγνώριση και την εκτέλεση (η λεγόμενη προκατάληψη υπέρ της εκτέλεσης). Αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι οι λόγοι απόρριψης της αίτησης εκτέλεσης που αναφέρονται στο Άρθρο V θα πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά (βλέπε Κεφάλαιο ΙΙΙ στο ΙΙΙ.4). 5 Σύμφωνα με την προκατάληψη υπέρ της εκτέλεσης, η οποία είναι το κλειδί για την ερμηνεία της Σύμβασης της Νέας Υόρκης, η αρχή της μέγιστης αποτελεσματικότητας ισχύει: εάν περισσότερες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν, τα δικαστήρια θα πρέπει να εφαρμόσουν την συνθήκη σύμφωνα με την οποία η διαιτητική απόφαση είναι εκτελεστή. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο Άρθρο VII (βλέπε κατωτέρω στο V.2 του παρόντος Κεφαλαίου). Σε μια υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Ισπανικού Δικαστηρίου, 6 δύο συνθήκες ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό της δυνατότητας εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης: μια διμερής συνθήκη μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και η Σύμβαση της Νέας Υόρκης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, από τις δύο αρχές που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του αν η Διμερής Συνθήκη ή η Σύμβαση ήταν εφαρμοστέα, η μία ήταν: 5 Το επιληφθέν δικαστήριο με την αίτηση εκτέλεσης μίας διαιτητικής απόφασης στο πλαίσιο της Σύμβασης δεν έχει καμία εξουσία να επανεξετάσει την ουσία της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου και να την αντικαταστήσει με την δική του απόφαση, ακόμη και αν πιστεύει ότι οι διαιτητές υπέπεσαν σε λάθη ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή το δίκαιο. Η αίτηση εκτέλεσης δεν είναι μια έφεση κατά της διαιτητικής απόφασης (βλέπε Κεφάλαιο ΙΙΙ στο III.1). 6 Ισπανία: Tribunal Supremo, Τμήμα Αστικών Διαφορών, Πρώτο Τμήμα, 20 Ιουλίου 2004 (Antilles Cement Corporation v. Transficem) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) σ (Spain nο. 46). Οδηγός του ICCA για την Σύμβαση της ΝΥ 17

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4 Αρθρο 15 Διορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών;

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρακές συνθήκη για τη διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0059(CNS) 29.3.2016 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Γνωμοδότηση της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ (Γνωμοδότηση 09/32) σχετικά με το σχέδιο κανόνων του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ για τη λήψη πληροφοριών από πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) C7-0239/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2010 COM(2010)18 τελικό 2010/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ XX με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα