Η ανεργία στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανεργία στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα"

Transcript

1 Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης Σχολή διοίκησης & οικονομίας Τμήμα λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ανεργία στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :Λουκάς Βασίλης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7786 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επίκουρος Καθηγητής Αρβανίτης Σταύρος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2 Περιεχόµενα: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Ανεργία 1.1 Είδη ανεργίας Ανεργία τριβής Κυκλική ανεργία ιαρθρωτική ανεργία Κεφάλαιο 2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας 2.1 ηµογραφικές εξελίξεις: ποσοτικές µεταβολές στην προσφορά εργασίας. 2.2 Ποιοτικές µεταβολές στην προσφορά εργασίας Ανεργία από έλλειψη προσαρµογής Η θεωρία της ανεργίας διερεύνησης (job search): ηθεληµένη ανεργία. 2.3 ιεθνοποίηση, ανταγωνισµός, ελεύθερες ανταλλαγές. 2

3 2.4 Τεχνολογία: απώλεια θέσεων εργασίας ή δηµιουργική καταστροφή τους. 2.5 Η ανεπάρκεια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 2.6 Η αδυναµία της ζήτησης για άτοµα µε υψηλές δεξιότητες να συµπορευτεί µε την προσφορά. Κεφάλαιο 3. Στατιστική ανάλυση της ανεργίας 3.1 ποσοστά ανεργίας διαχρονικά 3.2 ποσοστά ανεργίας ανά φύλλο και ηλικία 3.3 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 3.4 Ανά περιφέρεια Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία 3

4 Εισαγωγή Η πορεία της ανεργίας στην Ελλάδα είναι παρόµοια µε αυτή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή ενώ µέχρι και τη πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1970 δεν αποτελούσε πρόβληµα η άνοδος της ήταν σηµαντική από το σηµείο εκείνο και έπειτα. Συγκεκριµένα εξετάζουµε το κατά πόσο αίτια όπως η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας, η ελαστικότητα της αγοράς εργασίας και η αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης έχουν επίδραση στην ανεργία. Όπως προκύπτει από την µελέτη των θεσµικών αυτών παραγόντων και την επίδρασή τους στην απασχόληση, η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε µεγάλο βαθµό φαινόµενο διαρθρωτικό και εποµένως η καταπολέµηση της απαιτεί σε µεγάλο βαθµό ενεργοποίηση µικροοικονοµικών πολιτικών. Το ποσοστό της ανεργίας τα τελευταία 30 χρόνια κυµαίνεται από 9-14% του ελληνικού εργατικού δυναµικού και δίκαια µπορεί να χαρακτηριστεί ως «πανδηµία». Η αύξηση της στα παραπάνω επίπεδα επιβαρύνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισµό, οδηγεί στην πληµµελή χρησιµοποίηση µέσων παραγωγής και τη σπατάλη του ανθρώπινου δυναµικού, αυξάνει την οικονοµική ανασφάλεια και την απελπισία των οικογενειών. Η κοινωνική πραγµατικότητα δεν είναι η ανεργία, όπως την ορίζουν και την αντιλαµβάνονται οι στατιστικοί και οι οικονοµολόγοι, αλλά όπως την βιώνουν οι ίδιοι οι άνεργοι. Βιώνεται ως ένας βαθύς τραυµατισµός που αγγίζει το σύνολο της ιδιωτικής, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Η ελάττωση των εισοδηµάτων αποτελεί την ευκολοδιάκριτο κορυφή του συνολικού προβλήµατος: ο βαθύς τραυµατισµός, η αίσθηση 4

5 απαξίωσης, η διαταραχή της οικογενειακής ισορροπίας και των κοινωνικών σχέσεων, ο κοινωνικός αποκλεισµός δίνουν τη συνολική διάσταση στο πρόβληµα. 5

6 Κεφάλαιο 1. Ανεργία Η κοινωνική αναγνώριση και καθιέρωση της έννοιας της ανεργίας, συνδέεται πρακτικά, µε τη θέσπιση νοµικών και διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της χειρωνακτικής εργασίας. Η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης προς την κάλυψη των ανέργων οργανώνεται προοδευτικά από το τέλος του προηγούµενου αιώνα και πιο συστηµατικά πλέον µετά την οικονοµική κρίση του 1929 και τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η ταυτοποίηση των ανέργων είναι αποτέλεσµα των απαντήσεων που θα δοθούν στις δυο επόµενες ερωτήσεις: ένα πρόσωπο καταλαµβάνει ή όχι µια εργασία; εάν η απάντηση είναι όχι, ψάχνει για µια εργασία ή όχι; Σε αυτή τη βάση ο γενικός πληθυσµός διαιρείται σε τρεις υποκατηγορίες όπως βλέπουµε παρακάτω: Σύνθεση του συνόλου του πληθυσµού Καταλαµβάνει θέση εργασίας ΝΑΙ ΟΧΙ Σε αναζήτηση εργασίας; Όχι Ναι Άνεργος µη ενεργός πληθυσµός 6

7 Απασχολούµενος πληθυσµός Ενεργός πληθυσµός Σύνολο πληθυσµού Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόµου, που ενώ είναι ικανό, πρόθυµο και διαθέσιµο να απασχοληθεί δεν δύναται να βρει εργασία. Η ανεργία λοιπόν ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων µιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό δυναµικό σε αυτήν. Εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό του εργατικού δυναµικού της συγκεκριµένης περιοχής. Αναλυτικά: Το εργατικό δυναµικό αποτελείτε από όσους έχουν εργασία (απασχολούµενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν και είναι διαθέσιµοι να εργασθούν. Το µη-εργατικό δυναµικό είναι το µέρος του ενήλικου πληθυσµού που ασχολείται µε τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία ή δεν ψάχνουν για εργασία. Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθµός των ανέργων διαιρούµενος µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού. Η δυσκολία µέτρησης της ανεργίας οφείλεται στο ότι µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού βρίσκονται σε ενδιάµεσες καταστάσεις, µεταξύ εργασίας, ανενεργού πληθυσµού και ανεργίας. Η 7

8 ταυτοποίηση αυτών των κατηγοριών και η κατανόηση των λειτουργιών τους εντός της αγοράς εργασίας είναι πιο χρήσιµη από το να αγνοηθεί η ύπαρξή τους, θέτοντας αυθαίρετα όρια. Το γράφηµα 1 εµφανίζει το ειδικό βάρος των τριών καταστάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Όρια απασχόλησης, ανεργίας και µη ενεργού πληθυσµού απασχόληση Ελάττωση χρόνου Μη ηθεληµένη παράνοµη. εργασία µείωση χρόνου εργασίας εργασίας πρόωρος µη ενεργός πληθυσµός Ανεργία αποχώρηση Πηγή : J. Freyssinet: Le cho ma g e, La decouverte, Paris, Είδη ανεργίας Ανεργία τριβής. Οι εργαζόµενοι δεν είναι ακινητοποιηµένοι στην ίδια εργασία, συνεχώς άτοµα εγκαταλείπουν την εργασία τους προς 8

9 εξεύρεση άλλης, προς αναζήτηση διαφορετικών συνθηκών εργασίας, γεωγραφικής περιοχής, µισθού ή θέσης. Στην κινητικότητα µεταξύ διαφόρων θέσεων εργασίας προστίθεται και η κινητικότητα µεταξύ ανενεργού και ενεργού πληθυσµού. Όσο µεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των εργαζοµένων τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός τους, που διέρχεται από την αγορά εργασίας προς αναζήτηση νέας, και ως εκ τούτου µεγαλύτερος είναι και ο αριθµός εισόδου στην ανεργία. Η ανεργία τριβής είναι συµβατή µε τη πλήρη απασχόληση. Πρόκειται για ηθεληµένη ανεργία, η οποία καλυτερεύει τελικά τη θέση του ατόµου, αλλά κι εκείνη της εθνικής οικονοµίας: αυξάνει την παραγωγικότητα κατευθύνοντας τους εργαζοµένους προς τις εργασίες για τις οποίες έχουν τα περισσότερα κίνητρα. Έτσι σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης υπάρχει µια ακατανόητη ανεργία τριβής, η οποία συµβάλει στην optimum χρησιµοποίηση του συντελεστού εργασίας. Η ασφάλιση ανεργίας δια των παροχών σε είδος (γραφεία ευρέσεως εργασίας) παρεµβαίνει στην αγορά εργασίας και στοχεύει στον περιορισµό, κυρίως, της ανεργίας τριβής Κυκλική ανεργία. Η κυκλική ανεργία ακολουθεί τις µεταπτώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας: είναι µικρή σε περιόδους αυξηµένης δραστηριότητας, ενώ αυξάνει όσο η οικονοµική δραστηριότητα επιβραδύνεται. Το επίπεδο του εσωτερικού προϊόντος καθορίζει πρακτικά τις ανάγκες σε εργατικά χέρια σε µια δεδοµένη στιγµή. Κάθε επιβράδυνση της παραγωγής ελαττώνει τις ανάγκες της οικονοµίας για εργασία: για το δεδοµένο ύψος µισθών οι επιχειρήσεις ζητούν λιγότερη εργασία. 9

10 Η ελάττωση της ζήτησης εργασίας ακολουθείται από ελάττωση της διάρκειας εργασίας, από απολύσεις, από µη ανανέωση συµβολαίων εργασίας και συνεπώς από αύξηση της ανεργίας ιαρθρωτική ή τεχνολογική ανεργία. Η τεχνολογική εξέλιξη µπορεί να προκαλέσει µεταβολές στην βιοµηχανία και να έχει ως συνέπεια την παρακµή κάποιων τοµέων εις όφελος νέων αναπτυσσόµενων τοµέων. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και από την εµφάνιση νέων ανταγωνιστών που περιορίζουν σοβαρά τη ζήτηση εργασίας σε µια χώρα. Όποιες και να είναι τελικά οι αιτίες, οι διαρθρωτικές µεταβολές της παραγωγής προκαλούν αναπόφευκτα αύξηση της ανεργίας: στους τοµείς σε παρακµή οι επιχειρήσεις σταµατούν τις δραστηριότητες ή µειώνουν τον όγκο παραγωγής και κατά συνέπεια τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, οι προερχόµενοι άνεργοι από τους τοµείς σε κρίση διαθέτουν ανεπαρκή προσόντα, ακατάλληλα για τις νέες δραστηριότητες σε ανάπτυξη. Άλλοι διαρθρωτικοί παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά και την ζήτηση εργασίας είναι η δηµογραφική σύνθεση του ενεργού πληθυσµού, οι διάφορες ρυθµίσεις και θεσµικά µέτρα που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και ειδικά η σχετική νοµοθεσία προστασίας της εργασίας και τα συστήµατα αποζηµίωσης και παροχών ανεργίας. Επίσης, η υποκατάσταση εργασίας από κεφάλαιο, µπορεί να αποτελέσει πηγή διαρθρωτικής ανεργίας. Η διαρθρωτική ανεργία µπορεί να οριστεί λοιπόν, ως η συνιστώσα της ανεργίας που δεν µειώνεται µε την οικονοµική ανάκαµψη και η οποία συνεπώς δεν µπορεί να επηρεαστεί κατευθείαν από τη µακροοικονοµική πολιτική. Πρόκειται καθαρά για θεωρητική 10

11 έννοια, η οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί παρά µόνο εµµέσως και κατά προσέγγιση. 11

12 Κεφάλαιο 2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας Η αιφνίδια αύξηση της ανεργίας µετά το 1973 στην πλειονότητα των βιοµηχανικών χωρών ανάγκασε αναλυτές, οικονοµολόγους και πολιτικούς να προσπαθήσουν να δώσουν εξηγήσεις για τις αιτίες τις ανεργίας και συχνά το αποτέλεσµα ήταν απλοϊκές προσεγγίσεις στραµµένες σε εξωγενής ή ακόµα και έξωοικονοµικούς παράγοντες. Οι δηµογραφικές αλλαγές, η τεχνολογική πρόοδος, ο ανταγωνισµός µε τρίτες χώρες ή ακόµα και η ίδια η συµπεριφορά των ανέργων προτάθηκαν ως επεξηγήσεις χωρίς όµως να δίνουν ολοκληρωµένες απαντήσεις στο θεµελιώδες ερώτηµα. Παρόλο που, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν µπόρεσαν να δώσουν πραγµατικές εξηγήσεις για αύξηση της ανεργίας, οι προσεγγίσεις είναι χρήσιµες γιατί µπορούν να αποτελέσουν συστατικά στοιχεία που προκαλούν την ανεργία. Πριν από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση λοιπόν η Ελληνική οικονοµία ήταν µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες ευρωπαϊκές οικονοµίες ενώ η καταγεγραµµένη ανεργία βρισκόταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Μετά το 1974 ο ρυθµός ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας έπεσε σε πολύ χαµηλά επίπεδα και η ανεργία αυξήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Ωστόσο, το φαινόµενο τόσο της απότοµης αύξησης της ανεργίας όσο και του πολύ χαµηλού ποσοστού της πριν το 1980, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε επιφύλαξη εφόσον από το σηµείο εκείνο και έπειτα άλλαξε ο τρόπος καταγραφής της µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί το πραγµατικό της επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ανεργία αυξήθηκε σηµαντικά και ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η εικόνα αυτή της ανεργίας παραµένει 12

13 µέχρι και σήµερα. Μελετώντας την ελληνική αγορά εργασίας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας µπορούν να εντοπισθούν στα εξής: 2.1 ηµογραφικές εξελίξεις: ποσοτικές µεταβολές στην προσφορά εργασίας. Για πολλούς, η ανεργία θεωρήθηκε ως το αποτέλεσµα έλευσης στην αγορά εργασίας ενός αυξανόµενου ενεργού πληθυσµού ηλικίας ετών. Η εξέλιξη αυτού του πληθυσµού εξαρτάται αφενός από τη φυσιολογική αύξηση του γενικού πληθυσµού και αφετέρου από το µεταναστευτικό κίνηµα. Έντονη επίδραση στην αγορά εργασίας είχε η συµπεριφορά ορισµένων κατηγοριών του πληθυσµού όπως οι γυναίκες, νέοι και ηλικιωµένοι εργαζόµενοι. Χαρακτηριστικό είναι πως, σε πολλές χώρες σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, η πρόσθεση του αριθµού των νέο-εισερχοµένων στην αγορά εργασίας και των µεταναστών δίνει άθροισµα µεγαλύτερο του αριθµού των ανέργων. Άρα λοιπόν, δύο φαινόµενα, το ένα το δηµογραφικό και το έτερο πολιτιστικό, αρκούν να εξηγήσουν την ανεργία. Οι πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, δεν θεωρούν ότι η ανεργία είναι απλώς η διαφορά µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας οι οποίες εξελίσσονται κατά τρόπο αυτόνοµο. Ο ενεργός πληθυσµός δεν καθορίζεται µόνο από τις δηµογραφικές και πολιτιστικές συνιστώσες, αλλά εξαρτάται λειτουργικά και από τη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Η εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού είναι αποτέλεσµα του τρόπου και του ρυθµού της οικονοµικής µεγέθυνσης. Ο ενεργός πληθυσµός είναι διαθέσιµη παραγωγική πηγή. Το κύριο µέληµα είναι να κατανοήσουµε για ποιες αιτίες εµφανίστηκε, εδώ και µια δεκαπενταετία, µια συνεχώς αυξανόµενη δυσαρµονία µεταξύ των µερικώς κοινών και µερικώς διαφορετικών µεταξύ τους παραγόντων που 13

14 κωδικοποιούν και ρυθµίζουν την εξέλιξη των πηγών και αναγκών εργατικών χεριών. Η εκ των υστέρων απαρίθµηση των µεταβολών του ενεργού πληθυσµού δεν αποτελεί παρά µερική απάντηση, το κεντρικό ερώτηµα είναι το πώς αυτές συνδέονται µε τους µηχανισµούς δηµιουργίας και καταστροφής θέσεων εργασίας. 2.2 Ποιοτικές µεταβολές στην προσφορά εργασίας. Και η παρούσα ερµηνεία αύξησης της ανεργίας βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση µε την προηγούµενη στο µέτρο που τονίζει το ρόλο της προσφοράς εργασίας, η διαφορά έγκειται στο ότι λαµβάνει υπόψη, όχι τις ποσοτικές µεταβολές της προσφοράς, αλλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Άλλοτε είναι η µη προσαρµογή των χαρακτηριστικών (εξειδίκευση) των ανέργων σε σχέση µε τις ανάγκες της οικονοµίας που ενοχοποιείται, άλλοτε πρόκειται για τις συµπεριφορά των αιτούντων για εργασία και τις στρατηγικές τους στην εξερεύνηση της αγοράς εργασίας Ανεργία από έλλειψη προσαρµογής. Η δυναµική των βιοµηχανικών οικονοµιών, τόσο σε περίοδο κρίσης όσο και σε περίοδο ανάκαµψης, ακολουθείται από συνεχή τροποποίηση των δοµών της απασχόλησης: µεταβολές των εξειδικεύσεων από την επίδραση των τεχνολογικών αλλαγών, αναδιανοµή ανά κλάδο λόγω του άνισου ρυθµού ανάπτυξής τους, γεωγραφική αναδιανοµή της οικονοµικής 14

15 δραστηριότητας µεταξύ περιοχών ή σε διεθνές επίπεδο. Από τα παραπάνω δύο τύποι ανεργίας δύναται να εµφανιστούν. Από το ένα µέρος, η ανισότητα µεταξύ εξειδικεύσεων και χαρακτηριστικών των εργαζοµένων σε σχέση µε τις απαιτήσεις των προσφεροµένων και προσφάτως δηµιουργηθέντων θέσεων εργασίας θα εξηγούσε τη µη χρησιµοποίηση µερικών κατηγοριών εργαζοµένων. Η υπευθυνότητα έγκειται, λοιπόν, στην κακή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την ευρεία έννοια: είτε πρόκειται για την αρχική βασική γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, είτε για τη συνεχή κατάρτιση. Από την άλλη πλευρά, η κινητικότητα απαιτεί ένα χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών απασχολήσεων, διάρκεια η οποία είναι µεγαλύτερη όταν οι εργασίες είναι αποµακρυσµένες και η πληροφόρηση των αιτούντων για εργασία λιγότερη καλή. Το αποτέλεσµα ισούται µε τη δηµιουργία ανεργίας τριβής, κυρίως οφειλοµένης στις ατέλειες της οργάνωσης της αγοράς εργασίας και στα διάφορα εµπόδια στην κινητικότητα. Η ύπαρξη αυτών των παραγόντων µη προσαρµογής είναι προφανής και συµµετέχει στην εξήγηση της παράτασης της διάρκειας ανεργίας για µερικές κατηγορίες εργαζοµένων, τους λιγότερο εξειδικευµένους ή τους δύσκολα µετακινούµενους. Αποτελούν, όµως, παράγοντα αύξησης του συνολικού όγκου της ανεργίας Η θεωρία της ανεργίας διερεύνησης (job search): ηθεληµένη ανεργία. 15

16 Μια γενική και φιλόδοξη θεωρία ερµηνείας της συγχρόνου ανεργίας γεννήθηκε από µερικούς νέο-φιλελεύθερους οικονοµολόγους µε την εγκατάλειψη της υπόθεσης για τέλεια πληροφόρηση στην αγορά εργασίας. Ερµηνεύει την ανεργία ως συνέπεια των ατοµικών στρατηγικών αναζήτησης εργασίας. Σύµφωνα µε την παραπάνω θεωρία, σε µια συγκεκριµένη αγορά εργασίας, εκείνος που αναζητάει εργασία ή µια καλύτερη εργασία δεν διαθέτει παρά µόνο µερική πληροφόρηση για το σύνολο των διαθέσιµων θέσεων εργασίας γι αυτόν στη δεδοµένη στιγµή. Η καλυτέρευση της πληροφόρησης είναι ένα µέσον εξεύρεσης πλέον ικανοποιητικής εργασίας. Η αναζήτηση αυτής της πληροφόρησης απαιτεί χρόνο, θα µπορούσε λογικά να παρατείνει την περίοδο ανεργίας ή ακόµα να γίνει άνεργος, εάν αυτό θα του επέτρεπε να ανακαλύψει ευκαιρίες πλεονεκτούσης εργασίας. Η ανεργία θα ήταν το αποτέλεσµα εκλογικευµένης ατοµικής επιλογής: ο προς αναζήτηση εργασίας, συγκρίνει από το ένα µέρος το κόστος αναζήτησης (απώλεια εισοδήµατος από την ανεργία, κόστος απόκτησης πληροφόρησης, κόστος κινητοποίησης.) και το προφανές όφελος (συµπληρωµατικό εισόδηµα από απόκτηση καλύτερης θέσης εργασίας χάριν της αναζήτησης). 16

17 Είναι αδύνατο να αρνηθούµε µερικές πραγµατικές καταστάσεις: η µη πλήρης πληροφόρηση επιβραδύνει την επαφή µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, οι προς αναζήτηση εργασίας αρνούνται θέσεις µε την ελπίδα να βρουν καλύτερες αργότερα, οι άνεργοι χρησιµοποιούν τους κανόνες αποζηµιώσεων από την ασφάλιση ανεργίας για να επιµηκύνουν τη διάρκεια. Γενικά είναι αδιαµφισβήτητο ότι οι άνεργοι προσπαθούν, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, να καθορίσουν µια στρατηγική αναζήτησης εργασίας, αλλά είναι επίσης αδιαµφισβήτητο, µε την ίδια λογική της θεωρίας job search, ότι η κρίση θα έπρεπε να προκαλέσει στα λογικά άτοµα ελάττωση της διάρκειας της ηθεληµένης ανεργίας. Πρακτικά, όµως, παρατηρούµε παντού παράταση της διάρκειας ανεργίας. 2.3 ιεθνοποίηση, ανταγωνισµός, ελεύθερες ανταλλαγές. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, η ανεργία κυρίως µεταξύ των µη εξειδικευµένων εργατών, αυξήθηκε κατά πολύ τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόµενοι (µικρής εξειδίκευσης) έχουν υποστεί αντιστοίχως µείωση των πραγµατικών µισθών τους. Παράλληλα, µερικές χώρες, εκτός ΟΟΣΑ κυρίως στην νοτιοανατολική Ασία, έγιναν σηµαντικοί παραγωγή και εξαγωγής βιοµηχανικών προϊόντων. Πολλοί αναλυτές, συνδέοντας τα παραπάνω δυο φαινόµενα, δέχονται ότι η αύξηση των εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων από αυτές τις χώρες, που παράγονται από εργαζοµένους µικρής εξειδίκευσης, δρα αρνητικά στη ζήτηση της συγκεκριµένης κατηγορίας εργαζοµένων στο εσωτερικό της χώρας. 17

18 Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού, οι ελεύθερες ανταλλαγές, οι εισαγωγές από χώρες χαµηλού κόστους του συντελεστή εργασίας, θεωρούνται λοιπόν από πολλούς ως µια από τις αιτίες της ανεργίας. Υπογραµµίζοντας τα ευεργετήµατα της ελεύθερης ανταλλαγής ξεχνούµε ότι η κίνηση των αγαθών αποτελεί σχεδόν τέλειο υποκατάστατο αυτής των ανθρώπων και ως εκ τούτου τείνει να ενοποιήσει την αγορά εργασίας. Ο ανταγωνισµός των χωρών µε χαµηλούς µισθούς δεν καταστρέφει όλες τις θέσεις εργασίας, αλλά αυξάνει τις ανισότητες µεταξύ ανταγωνιστικών εργατών ή προστατευοµένων και των πλέον εκτεθειµένων. Κατά συνέπεια, ο ανταγωνισµός ευνοεί µεγέθυνση και ανάπτυξη της οικονοµίας, η οποία διέρχεται από µια ακατάπαυστη δηµιουργία και εξαφάνιση επιχειρήσεων, προκαλώντας την ακµή και παρακµή ολόκληρων τοµέων και επηρεάζοντας την παραγωγή στο εσωτερικό των διαφόρων χωρών ή ακόµα και µεταξύ περιοχών της ίδιας χώρας. Η παραπάνω ανάπτυξη ακολουθείται από µαζική καταστροφή θέσεων εργασίας. Η ηγεµονική, όµως, κυριαρχία των νέο-φιλελεύθερων θεωρήσεων, που ασκείται ακόµα και µέσα στα διεθνή όργανα όπως το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο( ΝΤ) αλλά ακόµα και στο εσωτερικό των κυβερνήσεων ή την Ε.Ε, αποτελεί για πολλούς Le Monde diplomatique 1, Ιούλιος το µέγα κίνδυνο διαµελισµού και διάρρηξης του κοινωνικού ιστού των ευρωπαϊκών χωρών. 18

19 Μεταξύ, όµως, του κλασικού προστατευτισµού και του καθαρού ελεύθερου ανταγωνισµού υπάρχουν προτάσεις προς την κατεύθυνση ενός ελεύθερου ανταγωνισµού στο εσωτερικό αθροίσµατος χωρών ή περιοχών µε παρόµοιες κοινωνικές ρυθµίσεις. 2.4 Τεχνολογία: απώλεια θέσεων εργασίας ή δηµιουργική καταστροφή τους. Από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, οι συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου στην απασχόληση και την ανεργία αποτελούν κλασικό σηµείο διαµάχης. Συχνά προλέγουν ότι το επόµενο κύµα τεχνολογικών αλλαγών θα προκαλέσει µαζική ανεργία και µεγάλη πτώση των πραγµατικών µισθών. Φαίνεται ότι η τεχνολογία, ταυτόχρονα καταργεί θέσεις εργασίας και δηµιουργεί άλλες πιο εξειδικευµένες. Γενικώς καταστρέφει θέσεις εργασίας χαµηλού κόστους και χαµηλής παραγωγικότητας και δηµιουργεί άλλες πλέον παραγωγικές και πιο εξειδικευµένες. 19

20 Θα πρέπει όµως να διακρίνουµε δυο καταστάσεις: τις προσωρινές επιδράσεις της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και τις απώτερες διαρκής επιδράσεις. Στην πρώτη κατάσταση, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί παράγοντα επιτάχυνσης των µεταβολών που αφορούν τόσο στην ποιοτική σύνθεση της εργασίας, όσο και στην κατά κλάδους διανοµή της απασχόλησης( εµφάνιση, ανάπτυξη και κατάργηση θέσεων ανάλογα µε τους ρυθµούς των νεωτερισµών). Επειδή η προσαρµογή των εργαζοµένων σε αυτές τις εξελίξεις - συνήθως βίαιες - δεν είναι ούτε τέλεια, ούτε άµεση, έχουµε ως αποτέλεσµα προσωρινή ανεργία µη προσαρµογής είτε γιατί τα ήδη υπάρχοντα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά(εξειδικεύσεις) δεν ανταποκρίνονται πλέον στις νέες θέσεις εργασίας, είτε επειδή απαιτείται ένας ορισµένος χρόνος για την κινητικότητα των εργαζοµένων. Στην δεύτερη κατάσταση της διαρκούς επίδρασης, οι νέες τεχνικές έχουν άµεση αρνητική επίδραση στην απασχόληση εκεί όπου εµφανίζονται, αλλά αυτή η αρνητική επίδραση αντισταθµίζεται από έµµεση αύξηση των θέσεων εργασίας ως αποτέλεσµα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών: ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, αύξηση των κλάδων που προµηθεύουν τους νέους εξοπλισµούς, νέες δραστηριότητες που απορρέουν από τη χρήση των νέων προϊόντων, κ.λ.π. Όλη αυτή η διαδικασία εξαρτάται, όµως από το επίπεδο της συνολική ζήτησης και τη µεγέθυνση της οικονοµίας(γράφηµα 2). 20

21 1. Κατά τον An d r e gorz ( Le M on d e diplomatique ) παρατηρούµε ένα νέο φαινόµενο: το κεφάλαιο για να αποκτήσει υπεραξία και να αναπαραχθεί έχει ανάγκη όλο και περισσότερο από ένα µικρότερο τµήµα του διαθέσιµου ενεργού πληθυσµού κάτι που δηµιουργεί ανεργία. Ο εφεδρικός στρατός του δεν είναι πλέον εθνικός ούτε, ούτε βρίσκεται στις ανεπτυγµένες χώρες, είναι διεθνής. Για το λόγο αυτό η τάση µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας θα επιταχυνθεί όχι µόνο για τις µη εξειδικευµένες δραστηριότητες έντασης εργασίας, αλλά και τις ειδικευµένες εργασίες όπως η λογιστική εφόσον τα κείµενα και τα δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν την ίδια στιγµή ηλεκτρονικά. Γράφηµα 2 Τεχνολογική πρόοδος και ανεργία Κριτήρια κατεύθυνσης της έρευνας Κριτήρια επιλογής των τεχνολογικών νεωτερισµών Τεχνολογικές αλλαγές Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας Νέες αξίες χρήσης 21

22 υποκατάσταση προϊόντων Μείωση δαπάνης εργασίας Αύξηση της παραγωγής Ελάττωση της ποσότητας της εργασίας ελάττωση της έντασης εργασίας Ανεργία ελάττωση χρόνου εργασίας Πηγή: j. Frey ssinet. Le cho mag e. La decouverte. Paris Η ανεπάρκεια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Ο ρόλος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στη διατήρηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας είναι κρίσιµος καθώς δεν φαίνεται να παρέχει ούτε επαρκή ταίριασµα µεταξύ των διαθέσιµων ελεύθερων θέσεων και αυτών που αναζητούν εργασία, αλλά ούτε και καλοσχεδιασµένα προγράµµατα εκπαίδευσης για τους άνεργους. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες της κυβέρνησης για τις συγκεκριµένες πολιτικές είναι σχετικά χαµηλές σε σύγκριση µε άλλες χώρες. Ο οργανισµός που ευθύνεται για το συνταίριασµα των ελεύθερων θέσεων και αυτών που αναζητούν εργασία είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ). Παρόλα αυτά, η αποδοτικότητα του είναι σχετικά περιορισµένη και συνεπώς ένα επαρκές συνταίριασµα δεν µπορεί να γίνει ενώ αύξηση σηµειώνεται στην «ανεργία τριβής». Μια παλαιότερη µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1996) υποστηρίζει ότι ο ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισµένος και στην πραγµατικότητα έχει µειωθεί σηµαντικά σχετικά µε την δεκαετία του Μια πιο πρόσφατη µελέτη που διεξήχθη 22

23 κατά την περίοδο από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το Ευρωπαϊκό διεθνές πρόγραµµα ΤΣΕΡ αποκαλύπτει ότι µόνο ένα 6% από τους νέους ανέργους και ένα 14.4% από το συνολικό αριθµό ανέργων βρίσκει εργασία χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του ΟΑΕ. Ο λόγος για αυτό είναι διττός: από τη µια πλευρά τα άτοµα σπανίως αναζητούν εργασία µέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕ καθώς στηρίζονται κυρίως σε ανεπίσηµα κανάλια πληροφόρησης ενώ ψάχνουν για εργασία, µέσω προσωπικών γνωριµιών (στην ίδια µελέτη 49,3% βρήκε εργασία µέσω από προσωπικές γνωριµίες όπως οικογένεια και φίλοι ενώ το 73% των νέων ανέργων αναφέρουν ότι απευθύνονται στις γνωριµίες τους ως τρόπο αναζήτησης εργασίας) ενώ από την άλλη πλευρά οι υπηρεσίες του ΟΑΕ φαίνονται να µην είναι αξιόπιστες. Όσον αφορά στο τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς προσωπικού προκειµένου να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες σε αυτούς που αναζητούν εργασία. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι οι υπηρεσίες απασχόλησης δεν είναι πλέον µονοπώλιο για το δηµόσιο τοµέα µπορεί να έχει έναν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, κάτι που σύµφωνα µε µια µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συµβεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Πέρα από αυτά, οι δαπάνες της Ελλάδας σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι αρκετά χαµηλότερες συγκριτικά µε άλλες χώρες. Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ στο Employment Outlook 2003 κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση όσον αφορά στις δαπάνες µε το ποσοστό δαπάνης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Παρόλα αυτά, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους ανέργους δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, η αποτελεσµατικότητά τους δεν καταγράφεται ενώ ο σχεδιασµός τους ακολουθεί προσεγγίσεις από την πλευρά της προσφοράς (supply side) και όχι στην ζήτηση (demand side) 23

24 (ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2001). Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η προαναφερθείσα έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, µόνο το 9,2% των ανέργων που απευθύνονται σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΟΑΕ βρήκαν εργασία. 2.6 Η αδυναµία της ζήτησης για άτοµα µε υψηλές δεξιότητες να συµπορευτεί µε την προσφορά. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό από το γεγονός ότι η ανεργία ατόµων µε διδακτορικό η µεταπτυχιακό είναι µεγαλύτερη από αυτή των ατόµων µε τη βασική µόνο εκπαίδευση. Αυτό το υψηλό ποσοστό ανεργίας έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς εργασίας από πολλά ερευνητικά κέντρα και οργανισµούς όπως το Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ελλάδος (2003), την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥ) (2003) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003). Ωστόσο, το φαινόµενο αυτό όχι µόνο υφίσταται αλλά φαίνεται να έχει και ανοδική τάση. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην µελέτη «European education production functions» τονίζει ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα (µεταξύ των 18 αναπτυγµένων χωρών που εξέτασε η µελέτη) στην οποία η ανεργία των πτυχιούχων αυξάνεται σε ετήσια βάση (σε ποσοστό 2%).. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και σχετική έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2003). Ειδικότερα, τονίζει το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι πανεπιστηµίων αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας από ότι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα αναµένεται να µείνουν για µεγαλύτερο διάστηµα άνεργοι προτού βρουν εργασία. Αναφέρει, επίσης, ότι ο µέσος χρόνος εύρεσης εργασίας αναµένεται να είναι τρεισήµισι χρόνια. 24

25 Το φαινόµενο αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η αδυναµία του εκπαιδευτικού συστήµατος να προσαρµοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, η προσφορά πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς και ως αποτέλεσµα η ανεργία διαρθρωτικού τύπου αυξάνεται. Συγκεκριµένα, όπως αξιολογεί το ΚΕΠΕ, την ευθύνη για την αυξηµένη ανεργία των νέων έχει ο προσανατολισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος προς το δηµόσιο τοµέα. Με άλλα λόγια, η βασική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι το να προετοιµάζει υπαλλήλους για τον δηµόσιο τοµέα όπως δασκάλους, υπάλληλους τραπεζών, δηµόσιας διοίκησης κτλ. ενώ την ίδια στιγµή ο δηµόσιος τοµέας συρρικνώνεται. Πιο συγκεκριµένα, όπως σηµειώνει το ΚΕΠΕ ο δηµόσιος τοµέας προσπαθώντας να µειώσει τους υπαλλήλους του και ειδικότερα αυτούς της δηµόσιας διοίκησης, προσλαµβάνει λιγότερους από αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Εποµένως, ο δηµόσιος τοµέας έχει σταµατήσει να αποτελεί δίχτυ ασφαλείας κατά της ανεργίας των πτυχιούχων και όπως ισχυρίζεται και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας «ο δηµόσιος τοµέας έχει εγκαταλείψει τον ρόλο του µεγάλου εργοδότη πτυχιούχων ΑΕΙ». Η µεγάλη αυτή διαφορά προσφοράς και ζήτησης εργαζοµένων για το δηµόσιο τοµέα µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα άτοµα προτιµούν το δηµόσιο για ποικίλους λόγους. Συγκεκριµένα η διόγκωση του δηµόσιου τοµέα κατά τη δεκαετία του 80 αύξησε τις προσδοκίες των ατόµων όσον αφορά τους µισθούς (αφού οι µισθοί ήταν υψηλότεροι στο δηµόσιο τοµέα από ότι στον ιδιωτικό) το οποίο οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας. Το αποτέλεσµα των προαναφερθέντων είναι ότι κάθε έτος οι αιτήσεις για τον δηµόσιο τοµέα υπερτερούν αριθµητικώς τις διαθέσιµες θέσεις. Η ακαµψία του εκπαιδευτικού συστήµατος 25

26 στις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί ένα από τα βασικότερα σηµεία που τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδόν κάθε φορά που εξετάζει την Ελληνική αγορά εργασίας. Για παράδειγµα, αναφέρεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα επιµένει συστηµατικά στο να µην λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και συνεχίζει να παράγει άνεργους πτυχιούχους και όχι ανθρώπους µε πτυχία σχετικά µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Ο δεύτερος λόγος είναι η επίµονη τάση των Ελλήνων για την απόκτηση ανώτατης εκπαίδευσης. Ο Γιώργος Ψαχαρόπουλος (2003), στο βιβλίο του «Ελληνική παιδεία: Μια σύγχρονη τραγωδία» σηµειώνει ότι η Ελλάδα έχει ίσως το υψηλότερο ποσοστό ανά πληθυσµό στο κόσµο µαθητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Το φαινόµενο αυτό έχει επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές διαφόρων επιστηµών ενώ υποστηρίζεται πως προέρχεται από µια µη ρεαλιστική προσδοκία για πολύ υψηλές αποδόσεις της εκπαιδεύσεως (returns to education) οι οποίες λόγω της αυξανόµενης προσφοράς των πτυχιούχων τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν µειωθεί. υστυχώς το πρόβληµα δεν είναι µόνο η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν και εποµένως οι νέοι άνθρωποι έχοντας ως δεδοµένο το χαµηλό κόστος, επιλέγουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν µετέπειτα και όχι σύµφωνα µε τις προοπτικές απασχόλησης. Έτσι, τα άτοµα θα αποφασίσουν να σπουδάζουν νοµική ή ιατρική καθώς τέτοιου είδους σπουδές εκτός του ότι είναι δωρεάν θεωρούνται ότι έχουν κύρος. Στο φαινόµενο αυτό συνεισφέρει και το γεγονός ότι οι προσδοκίες για το µελλοντικό εισόδηµα είναι υψηλές. Όπως συνεχίζει, αυτό θα συµβεί ακόµα και αν αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να µείνουν άνεργοι µετά την αποφοίτησή τους ή αν πρέπει να πάνε στο εξωτερικό 26

27 προκειµένου να σπουδάσουν ακόµα και αν το κόστος σπουδών θα είναι µεγάλο. Η κατάσταση που περιγράφτηκε αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό της επίµονης τάσης των φοιτητών και των οικογενειών τους για περαιτέρω εκπαίδευση. Κεφάλαιο 3. Στατιστική ανάλυση της ανεργίας 3.1 ποσοστά ανεργίας διαχρονικά Αρχικά οφείλω να αναφέρω µε ποιο τρόπο και πως, η Ελληνική στατιστική αρχή µετρά τα επίπεδα ανεργίας ανά την Ελλάδα κατά περιφέρεια, κατά φύλλο, ηλικία κτλ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή λοιπόν ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής Έρευνας Εργατικού υναµικού για το τέλος του κάθε έτους. Η έρευνα αυτή είναι εναρµονισµένη µε τον Κανονισµό 577/98 του Συµβουλίου της Ε.Ε. Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και ο σχεδιασµός της βασίστηκε στα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού έτους Η έρευνα χρησιµοποιεί τη δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία µε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδοµικά τετράγωνα) και δευτερογενή το νοικοκυριό. Οι επιφάνειες που ερευνήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια συγκεκριµένα κατά το τρίµηνο του 2009 ανέρχονται συνολικά σε και τα νοικοκυριά σε (ποσοστό 0,70% επί του συνόλου των νοικοκυριών). Τα χαρακτηριστικά της έρευνας (αριθµός απασχολουµένων, 27

28 ανέργων κλπ.) εκτιµήθηκαν µε την εφαρµογή κατάλληλου αµερόληπτου εκτιµητή, ο υπολογισµός του οποίου βασίστηκε: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγµατος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγµατος σε κάθε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανοµή του πληθυσµού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών. Η κατανοµή του πληθυσµού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών προέκυψε µε προβολή που βασίστηκε στη διαχρονική τάση που παρουσιάζει ο πληθυσµός της Χώρας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών, καθώς και στον αριθµό των γεννήσεων, θανάτων και τη µεταναστευτική κίνηση. Πίνακας 3.1 ανεργία στην Ελλάδα διαχρονικά Έτος Ανεργία 11,4 12,7 11,0 11,2 10,2 9,9 10,4 9,7 8,8 8,1 7,9 10,3 (%) δ τριµήνου Πηγή: ΕΣΥΕ (18/03/10), ίδια επεξεργασία Όπως παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα Κατά το τρίµηνο του 2009 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η αναλογία % των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναµικού, που είναι το άθροισµα απασχολουµένων και ανέργων) ανήλθε σε 10,3%. Το αντίστοιχο τρίµηνο του 2008 ανερχόταν στο 7,9%. Εάν υπολογίσουµε το Μ.Ο αυτών των ετών βλέπουµε πως αγγίζει το 10.13% που σηµαίνει ότι περίπου ένας στους δέκα είναι άνεργος την τελευταία δεκαετία. Στο παρακάτω γράφηµα θα δούµε σχηµατικά την πορεία της ανεργίας τα τελευταία 12 χρόνια 28

29 ιάγραµα3.1 Πηγή: ΕΣΥΕ (18/03/10), ίδια επεξεργασία 3.2 ποσοστά ανεργίας ανά φύλλο και ηλικία Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ όσον αφορά τα ποσοστά της ανεργίας ανά φύλλο και ηλικία κατά το δ τρίµηνο του 2009 παρατηρούµε ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (14,0%) είναι σχεδόν διπλάσιο από των ανδρών (7,7%). Από την κατά οµάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους 29

30 ηλικίας ετών, ήτοι 20,4% στο σύνολο. Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 26,2%. Πίνακας 3.2 ποσοστά ανεργίας ανά φύλλο και ηλικία δ τρίµηνο 2009 Ηλικία Άνδρες Γυναίκες σύνολο Σύνολο 7,7 14,0 10, ,7 26,2 20, ,5 13,1 9, ,3 8,0 6, ,1 0,6 1,0 Πηγή: ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία Στο παρακάτω διάγραµµα θα δούµε σχηµατικά τα ποσοστά ανεργίας ανά φύλλο και ηλικία κατά το δ τρίµηνο του 2009 ιάγραµµα

31 Πηγή ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία Αυτά όσον αφορά την ανεργία ανά φύλλο και ηλικία κατά το δ τρίµηνο του 2009, πάµε τώρα να δούµε µε πίνακες και σχηµατικά την πορεία αυτών σε σχέση µε την διάρκεια την τελευταία δεκαετία. Πίνακας 3.3 ποσοστά ανεργίας ανά φύλλο και ηλικία Ηλικία δ τρίµηνο άνδρες γυναίκες σύνολο άνδρες γυναίκες σύνολο άνδρες γυναίκες σύνολο ,06 42,6 68,6 16,9 30,4 47,3 15,7 26,2 41, ,1 38,4 48,5 8,5 43,2 51,7 6,5 13,1 19, ,5 6,4 6,9 0,9 9,0 9,9 5,3 8,0 13, ,1 0,6 1,7 Πηγή: ΕΣΥΕ (18/03/10), ίδια επεξεργασία Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 3.3 οι γυναίκες συγκεντρώνουν µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας από τους άντρες και ιδιαίτερα στα µέσα της τελευταίας δεκαετίας. 31

32 Στο παρακάτω διάγραµµα παρατηρούµε σχηµατικά τις µεταβολές ανά φύλλο και ηλικία µε βάση το πίνακα 3.3 ιάγραµµα 3.3 Πηγή ΕΣΥΕ:ίδια επεξεργασία Στους πίνακες 3.4 και 3.5 που ακολουθούν θα δούµε ξεχωριστά την ανεργία ανά φύλλο σε σχέση µε την διάρκεια. δ τρίµηνο ηλικίες <µήνα < <µήνα < <µήνα < ,8 3,2 3,8 2,8 7,8 0,6 1,1 1,6 1,1 2,7 0,3 1,5 1,8 1,3 2, ,4 4,2 10,8 9,0 25,7 2,9 5,7 4,1 6,4 18,3 3,8 6,9 5,9 7,0 9, ,1 5,9 5,7 8,1 29,0 2,1 7,1 5,7 6,5 19,8 2,9 7,2 8,2 9,5 16, ,9 6,6 9,3 11,4 36,3 4,2 7,5 7,4 10,6 26,7 6,0 14,7 11,3 16,2 31, ,2 5,1 5,1 5,2 21,3 2,9 5,6 4,4 6,6 18,9 2,7 10,5 6,5 11,9 24, ,1 0,1 0,2 0,1 0, , ,7 Πίνακας 3.4.διάρκεια ανεργίας στους άνδρες κατά ηλικία ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία 32

33 Πίνακας 3.5.διάρκεια ανεργίας στις γυναίκες κατά ηλικία. δ τρίµηνο ηλικία <µήνα < <µήνα < <µήνα < ,9 4,6 6,3 6,0 13,6 0,6 2,6 2,3 2,2 4,6 0,3 1,9 1,6 1,4 2, ,9 8,7 9,0 14,9 47,9 3,2 4,3 8,5 11,7 32,8 2,9 7,9 9,2 9,0 17, ,4 6,9 6,8 9,6 44,2 3,2 6,0 7,1 11,3 39,4 5,1 8,2 8,4 11,7 25, ,4 8,0 9,6 17,9 73,4 5,0 11,6 10,9 17,4 84,4 6,6 18,4 14,5 18,2 62, ,7 3,4 2,7 4,8 24,9 2,7 3,8 2,8 4,5 30,5 2,9 8,0 5,3 8,7 29, , , ,8 0 0, ,1 ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία Όπως παρατηρούµε από τους πίνακες 3.4 και 3.5 τα ποσοστά ανεργίας στις ηλικίες είναι πολύ υψηλά τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Επιπλέον παρατηρούµε πως λίγοι είναι αυτοί που µένουν µερικούς µήνες άνεργοι αφού η πλειοψηφία είναι στην ανεργία για πάνω από 12 µήνες. Επίσης παρατηρούµε πως για την κρίσιµη ηλικία των τα ποσοστά της ανεργίας την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν µέγιστες τιµές στα µέσα της και µετά µικραίνουν. Στα διαγράµµατα 3.4 και 3.5 που ακολουθούν θα δούµε την πορεία που έχει η ανεργία στην κρίσιµη ηλικία των

34 ιάγραµµα 3.4.διάρκια ανεργίας στα Άνδρες Πηγή ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία ιάγραµµα 3.5.διάρκια ανεργίας στα Γυναίκες. Πηγή ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία 34

35 3.3 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης (11,7%). Το χαµηλότερο ποσοστό (6,7%) παρατηρείται στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (7,6%) (πίνακας 3.6) Πίνακας 3.6 Ανεργία (%) κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης: τρίµηνο 2008 και 2009 δ τρίµηνο Επίπεδο εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο ιδακτορικό ή µεταπτυχιακό Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο ηµοτικού Μερικές τάξεις ηµοτικού εν πήγε καθόλου σχολείο 3,8 6,6 5,0 5,8 9,7 7,6 4,0 7,2 5,6 4,9 8,6 6,7 6,6 13,8 10,0 7,6 16,7 12,1 5,9 13,6 8,9 8,6 16,7 11,7 5,6 16,9 9,0 9,3 16,6 11,6 4,4 9,4 6,2 7,0 11,8 8,8 6,4 3,1 5,1 9,4 12,4 10,5 7,5 12,7 9,9 16,4 10,6 14,4 35

36 Πηγή: ΕΣΥΕ. Αυτό που παρατηρούµε µε µια πρώτη µατιά από το πίνακα 3.6 είναι πως οι γυναίκες έχουν σε σχέση µε τους άνδρες υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ακόµα άξιο παρατήρησης είναι πως αυτοί που τελείωσαν την τριτοβάθµια εκπαίδευση βρίσκουν ευκολότερα δουλειά από αυτούς που έχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Από το σύνολο των ανέργων σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 87,0% αναζητά εργασία ως µισθωτός µε πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 49,3% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 40,9% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Ένα σηµαντικό ποσοστό ανέργων (9,9%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: α) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (22,2%), β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (19,2%), γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (18,7%). Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 25,8% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 43,3%. Παρακάτω στους πίνακες 3.7 και 3.8 θα δούµε αναλυτικά τα ποσοστά ανεργίας την τελευταία δεκαετία για τους άνδρες και 36

37 τις γυναίκες ανάλογα, σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης και την ηλικία. Πίνακας 3.7. ανεργία ανδρών ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικιακή οµάδα Επίπεδο εκπαίδευσης ετών ετών ετών Μεταπτυχιακό ,2 0,7 0,5 0, Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών Πτ. τεχνικών επαγγελµατικών σχολών Απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης Απολυτήριο γυµνασίου ,8 6,8 6,8 4, ,3 8,7 8,5 2, ,3 1 8,8 1 5,3 1 9,2 7, ,5 7,1 5,1 1 0,2 4, Απολυτήριο δηµοτικού ,2 4,1 5,0 1 1,0 1 8,9 0, εν τελείωσαν δηµοτικό ,2 0,3-0, εν πήγαν καθόλου σχολείο ,4 0, Πηγή: ΕΣΥΕ Σε αυτό το πίνακα παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο πρόβληµα την τελευταία δεκαετία έχουν οι άνδρες ηλικίας που έχουν απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι άνδρες αυτοί µπήκαν στην αγορά εργασίας πριν

38 χρόνια σε µια περίοδο που το απολυτήριο λυκείου σου εξασφάλιζε σίγουρη δουλειά κάτι που στα τελευταία χρόνια δεν ισχύει αφού οι τελειόφοιτοι δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών έχουν αυξηθεί αρκετά. Με λίγα λόγια τη θέση που κάλυπτε κάποιος µε ένα απολυτήριο λυκείου τώρα χρειάζεται κάποιο πτυχείο. Πίνακας 3.8 ανεργία γυναικών ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικιακή οµάδα Επίπεδο εκπαίδευσης ετών ετώ ετώ ν ν Μεταπτυχιακό - 0,2 0,6 0,1 0,1-0,6 0,4 1,0 0,1-0,2 2,2 2,2 0,2 Πτυχιούχοι ανώτατων σχολών Πτ. Τεχνικών επαγγελµατικών σχολών Απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης Απολυτήριο γυµνασίου - 6,7 12, 7 1,3 19, 9 19,3 44, 6 19, 5 23, 9 14, 4 14, 3 38, 1 6,1 7,9 7,4 15, 1 2,7-7,8 12, 1 2,3 0,9 17, 1 5,6 9,0 27, 9 23, 5 22, 1 19, 9 21, 6 49, 8 4,1 1,3 3,7 5,3 15, 1 2,6-6,6 12, 7 4,6 0,1 17, 3 8,7 5,5 19, 3 20, 1 17, 3 14, 3 23, 5 48, 6 4,6 1,2 2,4 3,9 17, 6 2,6 9,2 15, 5 5,0 Απολυτήριο δηµοτικού 5,8 4,4 6,1 32, 3 22, 4 0,9 3,6 2,9 23, 4 22, 6 1,3 1,2 2,8 14, 2 20, 9 εν τελείωσαν δηµοτικό - 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4-0,2-0,4 0,7 εν πήγαν καθόλου σχολείο 0,2 0,3 0,6 0,9 1,1 0,1-0,5 0,3 1,0-0,1 0,2 0,3 0,2 38

39 Πηγή: ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία Και για τις γυναίκες παρατηρούµε το ίδιο µε τους άνδρες πως τα επίπεδα ανεργίας για τις ηλικίες που έχουν απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλά για τους ίδιους λόγους µε τους άνδρες. 3.4 Ανά περιφέρεια Σε επίπεδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σύµφωνα µε έρευνα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 13,2% και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη µε 12,2%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο µε 5,3% και στη υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο µε 8,7% (Πίνακας 3.9). Πίνακας 3.9 Ανεργία (%), κατά Περιφέρεια: τρίµηνο 2008 και 2009 δ τρίµηνο Περιφέρειες Σύνολο Χώρας 7,9 10,3 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 8,8 12,2 Κεντρική Μακεδονία 8,1 10,5 υτική Μακεδονία 12,6 12,0 Ήπειρος 10,5 11,8 Θεσσαλία 9,3 10,0 Ιόνιοι Νήσοι 9,3 11,4 υτική Ελλάδα 9,8 8,7 Στερεά Ελλάδα 8,7 10,7 Αττική 6,8 10,2 Πελοπόννησος 7,0 8,7 Βόρειο Αιγαίο 4,6 5,3 39

40 Νότιο Αιγαίο 7,2 13,2 Κρήτη 8,2 10,1 Πηγή ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία ιάγραµµα 3.9 Ανεργία (%), κατά Περιφέρεια: τρίµηνο 2008 και 2009 Πηγή ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία Συµπεράσµατα Το πρόβληµα της ανεργίας είναι αρκετά πολύπλοκο ενώ οι αιτίες της ποικίλουν. Μελετώντας την ελληνική αγορά εργασίας προκύπτει πως το πρόβληµα της ανεργίας οφείλεται κυρίως σε θεσµικούς παράγοντες. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε πως η τάση των Ελλήνων για ανώτερη εκπαίδευση αλλά και ο προσανατολισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος προς το 40

41 δηµόσιο τοµέα έχει αυξήσει σηµαντικά την προσφορά πτυχιούχων χωρίς να βρίσκει ιδιαίτερη ανταπόκριση από την πλευρά της ζήτησης. Το φαινόµενο αυτό έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανεργίας µεταξύ των πτυχιούχων. Άλλοι παράγοντες που συντηρούν την ανεργία είναι η υψηλή προστασία των εργαζοµένων και το υψηλό µη µισθολογικό κόστος αφού δυσκολεύουν την πρόσβαση των νεοεισερχοµένων στον κόσµο της εργασίας. Επιπλέον, οι κυβερνητικές πολιτικές και συγκεκριµένα οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δε φαίνονται ικανές να µειώσουν το ποσοστό της ανεργίας. Τέλος, η εισροή των µεταναστών κατά τα τελευταία χρόνια δεν να έχει σηµαντική επίδραση στην ανεργία ενώ ενεργεί µάλλον θετικά στην παραγωγικότητα του αγροτικού τοµέα. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω το πρόβληµα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι σε µεγάλο βαθµό διαρθρωτικό και εποµένως η καταπολέµηση του απαιτεί την ενεργοποίηση µικροοικονοµικών πολιτικών σε συνδυασµό φυσικά µε άλλους παράγοντες όπως η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων σε τοµείς µε διεθνείς ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Βιβλιογραφία: Ψαχαρόπουλος, Γ. (2003) Ελληνική παιδεία: µια σύγχρονη τραγωδία, Αθήνα: Σιδέρης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2009) Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 2009, Αθήνα Κατσανέβας, Θ. (1986) Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα, ΟΑΕ, Αθήνα

42 Θεοχαράκης, Ν. (2005) Η νεοκλασική θεωρία της εργασίας, εκδόσεις Τυπωθήτω Borjas, G. (2003) Τα οικονοµικά της εργασίας εκδόσεις κριτική Πετρινιώτη, Ξ. (1995) Αγορές εργασίας, εκδόσεις Παπαζήση Σκουτέλης,,Γ ΑΘΗΝΑ (1996) Ανεργία: Αίτια και Λύσεις εκδόσεις FINANCIAL FORUM Κατσανέβας, Θ. (1986) Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα, ΟΑΕ, Αθήνα 1986 Ηλεκτρονική βιβλιογραφία:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Θεόδωρος Μητράκος Τράπεζα της Ελλάδος ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2003, Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις, στο Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87. Γιώργος Σταμέλος Πατρών Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου

Διαβάστε περισσότερα

4. Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας

4. Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας 4. Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας Το πεδίο της πολιτικής απασχόλησης είναι δύσκολο να οριοθετηθεί επακριβώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ευρείς και στενοί ορισμοί της. 1 Οι στόχοι της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές;

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΙΕΑΔ, Ανοιχτή Συζήτηση «Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Νικόλαος Κανελλόπουλος (ΚΕΠΕ) Θεόδωρος Μητράκος (Τράπεζα της Ελλάδος) Πάνος Τσακλόγλου (ΟΠΑ/ΣΟΕ) Ιωάννης Χολέζας (ΚΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας 2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας Ενώ σ όλα τα κοινωνικά συστήματα που έχουν υπάρξει ιστορικά έχει παρατηρηθεί υπόαξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των μελών της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα