Προτεινόμενα Θέματα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενα Θέματα 2011 11 3 2011 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μέν φάσκοντες τήν πόλιν πεπραχέναι τήν πρᾶξιν, οἱ δ οὐ τήν πόλιν ἀλλά τήν ὀλιγαρχίαν ἤ τόν τύραννον. Τοῦ δέ πολιτικοῦ καί τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τήν πραγματείαν οὖσαν περί πόλιν, ἡ δέ πολιτεία τῶν τήν πόλιν οἰκούντων ἐστί τάξις τις. Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μέν συνεστώτων δ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος. ἡ γάρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθος ἐστιν. Ὥστε τίνα χρή καλεῖν πολίτην καί τίς ὁ πολίτης ἐστί σκεπτέον. Καί γάρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις. Οὐ γάρ τόν αὐτόν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην. ἔστι γάρ τις ὅς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὤν ἐν ὀλιγαρχία πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καί γάρ μέτοικοι καί δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως ), οὐδ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καί δίκην ὑπέχειν καί δικάζεσθαι( τοῦτο γάρ ὑπάρχει καί τοῖς ἀπό συμβόλων κοινωνοῦσιν). πολίτης δ ἁπλῶς οὐδενί τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἤ τῷ μετέχειν κρίσεως καί ἀρχῆς. Τίς μέν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν. ᾧ γάρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καί κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δέ τό ταῶν αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ τοιούτων πλῆθος ἱκανόν πρός Α. Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: «ἡ γάρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθος κρίσεως καί ἀρχῆς». Β1. Ο Αριστοτέλης μεταβαίνει από την εξέταση της πολιτείας στην πόλη(«τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις»).ποιες εξηγήσεις δίνει για τη μετάβαση αυτή; Β2. Ο Αριστοτέλης προσδιορίζει με σαφήνεια τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορούσε κάποιος να αποκαλείται πολίτης. Ποια είναι αυτά; Να τα παρουσιάσετε αναλυτικά. Β3. Σε ποια περίοδο της ζωής του Σταγειρίτη τοποθετείται η συγγραφή των Ηθικών Νικομαχείων και των Πολιτικών; Ποια ήταν τα ενδιαφέροντα του και οι ενασχολήσεις του την περίοδο αυτή; Ποια άλλα έργα έγραψε την ίδια περίοδο;

2 Β4. Να βρεθούν μέσα στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις ακόλουθες: απερίσκεπτος, βήμα, θεματικός, εκκλησία, ουσιαστικός, έναρξη, έξη, τάγμα, ικέτης, έπος. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η πόλη είναι ένα πλήθος πολιτών. Επομένως πρέπει να εξετάσουμε ποιον πρέπει να ονομάζουμε πολίτη και ποιος είναι ο πολίτης. Γιατί και για το περιεχόμενο της λέξης πολίτης διατυπώνονται πολλές φορές διαφορετικές μεταξύ τους γνώμες. δεν υπάρχει δηλαδή ομοφωνία για το περιεχόμενο της λέξης πολίτης. Γιατί κάποιος που είναι πολίτης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, πολλές φορές δεν είναι πολίτης σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Ο πολίτης δεν είναι πολίτης με κριτήριο το ότι είναι εγκαταστημένος σε έναν συγκεκριμένο τόπο (γιατί και οι μέτοικοι και οι δούλοι μοιράζονται έναν κοινό τόπο), ούτε αυτοί που (από όλα τα πολιτικά δικαιώματα) έχουν μόνο το δικαίωμα να εμφανίζονται στο δικαστήριο ως εναγόμενοι και ως ενάγοντες (γιατί αυτό το δικαίωμα υπάρχει και σ αυτούς που το έχουν χάρη σε ειδικές συμφωνίες). Με το πιο αυστηρό νόημα της λέξης ο πολίτης με τίποτα άλλο δεν ορίζεται περισσότερο παρά με τη συμμετοχή του στις δικαστικές λειτουργίες και την εξουσία. Β1. Στο Γ βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη διερευνώνται οι βασικές έννοιες του πολίτη, της πόλης, της πολιτικής αρετής και των πολιτευμάτων. Ο φιλόσοφος ξεκινώντας από την τελευταία έννοια διευκρινίζει πως για να εξεταστεί η φύση και ο χαρακτήρας κάθε πολιτεύματος πρέπει πρώτα να διερευνηθεί η φύση της πόλης κράτους («τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις»). Για τη μετάβαση αυτή δίνει τρεις εξηγήσεις που προκύπτουν απ την εμπειρία. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσει κανείς τι είναι η πόλη, είναι οι διαφορετικές γνώμες που υπάρχουν σήμερα σχετικά με τη φύση της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, άλλοι αποδίδουν την ευθύνη για τη μία ή την άλλη πράξη στην πόλη (κράτος), δηλαδή στην απρόσωπη εξουσία, ενώ άλλοι στην ολιγαρχική κυβέρνηση ή σε ένα συγκεκριμένο τύραννο («Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν τύραννον»). Το πρόβλημα που εξετάζεται εδώ είναι η νομιμότητα της εξουσίας και της πολιτικής ευθύνης, όταν οι ενέργειες μιας κυβέρνησης είναι αποτυχημένες ή αντιδημοκρατικές. Κάθε νέα κυβέρνηση προσπαθεί να αποδιώξει την ευθύνη για τις πράξεις της προηγούμενης, με το επιχείρημα ότι δεν πρόκειται για πράξεις της πόλης κράτους αλλά για ενέργειες του ολιγαρχικού ή τυραννικού καθεστώτος (W.D.Ross). Το αντίθετο ισχυρίζεται η άλλη πλευρά. Πολλά ιστορικά παραδείγματα αποδεικνύουν πως η ευθύνη για

3 πράξεις προδοτικές αποδίδεται άλλοτε στη δυναστεία ολίγων ανδρών (δες τη δικαιολογία των Θηβαίων στην κατηγορία για μηδισμό ) κι άλλοτε σε ένα τύραννο (π.χ Χίτλερ). Η νεότερη πολιτική θεωρία και πράξη λύνει το πρόβλημα στηριζόμενη στην αρχή του ενιαίου ή της συνέχειας του κράτους. Η αρχή αυτή δέχεται ότι όλες οι πράξεις του κράτους είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το καθεστώς που επικρατεί ή τα πρόσωπα που κυβερνούν. Ο δεύτερος λόγος έρευνας της φύσης της πόλης είναι ότι όλες οι ενέργειες του πολιτικού και του νομοθέτη αφορούν (ή πρέπει να αφορούν) την πόληκράτος («τοῦ δἐ πολιτικοῦ περί πόλιν»). Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι λέει ο Αριστοτέλης να εξετάσουμε τι είναι το κράτος, προκειμένου να καταλάβουμε κι όλες τις ενέργειες του πολιτικού και του νομοθέτη. Ο Αριστοτέλης σχολιάζει αλλού ότι οι ενέργειες της διοικήσεως καθώς και οι νόμοι πρέπει να μελετώνται προσεκτικά, πριν τεθούν σε εφαρμογή, γιατί οι συχνές αλλαγές, ιδίως των νόμων, προκαλούν δυσπιστία προς τους άρχοντες, ενώ αποδυναμώνεται και ο σεβασμός των πολιτών προς τους ίδιους τους νόμους. Τέλος, ο τρίτος λόγος αναφέρεται στο πολίτευμα («ἡ δέ πολιτεία τάξις τις»). Πρέπει δηλαδή να εξετάσει τι είναι η πόλη, γιατί το πολίτευμα είναι ένας τρόπος οργάνωσης αυτών που ζουν στη συγκεκριμένη πόλη κράτος. Το πολίτευμα ρυθμίζει την κατανομή της πολιτικής δύναμης μεταξύ των κατοίκων της πόλης. Είναι αυτό που ενώνει όλους τους πολίτες σε κοινωνία. Το πολίτευμα συνδέεται με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα με την επίλυση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων. Επομένως, είναι βασικός παράγοντας ειρήνης, ασφάλειας, ομόνοιας, προόδου και ευημερίας των πολιτών. Για να καταλάβουμε, λοιπόν, το πολίτευμα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είναι η πόλη. Β2. Ο Αριστοτέλης προκειμένου να καταλήξει στον ορισμό του πολίτη αποκλείει όλους όσοι δεν είναι πολίτες. Κατόπιν προχωρεί στον ορισμό του πολίτη και της πόλης κράτους. Ο τόπος εγκατάστασης και διαμονής δεν είναι γνώρισμα του πολίτη γιατί και οι μέτοικοι και οι δούλοι μοιράζονται ένα κοινό τόπο με τους πολίτες χωρίς οι ίδιοι να είναι πολίτες. Επίσης, δεν έχουν την ιδιότητα του πολίτη όσοι έχουν μόνο το δικαίωμα να εμφανίζονται στα δικαστήρια ως διάδικοι («ὁ πολίτης οὐ κοινωνοῦσιν»). Τα κριτήρια, λοιπόν, που ορίζουν ένα γνήσιο πολίτη είναι η συμμετοχή στη δικαστική και στην πολιτική εξουσία («πολίτης δ ἁπλῶς κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καί κριτικῆς»). Ως προς τη συμμετοχή του πολίτη στη δικαστική εξουσία οι απόψεις του Σταγειρίτη συμπίπτουν με εκείνες του Πλάτωνα, για τον οποίο η μη συμμετοχή σ αυτήν ισοδυναμούσε με μη συμμετοχή στο σύνολο των λειτουργιών της πόλης. Το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στην απονομή της δικαιοσύνης, στις δικαστικές αποφάσεις και στις δικαστικές λειτουργίες της

4 πόλης δηλαδή στους ενόρκους ( πχ Ηλιαία) είναι και για τους δύο ουσιώδες στοιχείο για τον ορισμό του πολίτη. Η θέση αυτή αποδεικνύει την ύπαρξη ενός αναπτυγμένου πολιτισμού, στον οποίο η δικαιοσύνη εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κάθε πολίτη που συνεργάζεται στη θέσπιση των νόμων. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δικαιοσύνη είναι το συστατικό στοιχείο της πόλης είναι αυτό που συγκρατεί την τάξη στην πολιτική κοινωνία. Στην πόλη κράτος του 4 ου αι πχ η ελευθερία των πολιτών διασφαλίζεται με τους νόμους και με καλό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Έτσι ο πολίτης αισθάνεται προστατευμένος και ασφαλής, υπάρχει αρμονική κοινωνική συμβίωση που οδηγεί στην ευδαιμονία( τελικό αίτιο της πόλης). Επίσης, το δικαίωμα να συμμετέχει κάποιος στα πολιτικά αξιώματα, δηλαδή στα όργανα λήψης αποφάσεων, όπως ήταν η Εκκλησία του Δήμου και η Βουλή των 500, σημαίνει ότι κατά τον Αριστοτέλη ο πολίτης είναι οργανικό στοιχείο του πολιτεύματος μιας πόλης κράτους. Καμιά απόφαση δεν παίρνονταν στην αρχαία Αθήνα εν αγνοία της Εκκλησίας του Δήμου. Σ αυτή είχε ο πολίτης δικαίωμα λόγου και ψήφου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Επίσης, οι Αθηναίοι εκλέγονταν στη Βουλή των πεντακοσίων (50 βουλευτές από κάθε φυλή). Ο γνήσιος πολίτης έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχει στην άσκηση των πολιτειακών λειτουργιών της πόλης. Ενημερώνεται για τα θέματα της πόλης του, διαμορφώνει άποψη, μαθαίνει να συνεργάζεται, να συναποφασίζει, γίνεται υπεύθυνο άτομο. Με λίγα λόγια, έχει ενεργό, ουσιαστικό ρόλο στα κοινά. Ο ορισμός αυτός, βέβαια, ισχύει για τα δημοκρατικά πολιτεύματα και για την πόλη που έχει άμεση μορφή δημοκρατίας. Είναι ωστόσο αυτονόητο, ότι το σύστημα άμεσης εκ μέρους των πολιτών άσκησης των πολιτικών εξουσιών μπορούσε να εφαρμοσθεί στις αρχαίες πολιτείες λόγω του μικρού αριθμού των πολιτών τους. Τέλος, ο Αριστοτέλης απ τον ορισμό του πολίτη μεταβαίνει στον ορισμό της πόλης κράτους. Η πόλη είναι ένα σύνολο τέτοιων ( δηλαδή ενεργών) πολιτών, που μετέχουν στη δικαστική και πολιτική εξουσία και είναι ο αριθμός των πολιτών αρκετός ώστε να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια της πόλης, που συνδέεται άμεσα με την ευδαιμονία των πολιτών. Β3. Δες εισαγωγή στο σχολικό βιβλίο στις σελίδες 145 και 147: Η συγγραφή των Ηθικών Νικομαχείων και των Πολιτικών έγινε στην τρίτη περίοδο της φιλοσοφικής του δραστηριότητας που αρχίζει από το 335 π.χ. και μετά, εποχή κατά την οποία ο Αριστοτέλης επιστρέφει στην Αθήνα. Το κλίμα που επικρατούσε Ηθικά Νικομάχεια. Β4. απερίσκεπτος: ἐπισκοποῦντι

5 Βήμα: ἀμφισβητοῦσιν Θεματικός: νομοθέτου Εκκλησία: καλεῖν Ουσιαστικός: οὗσαν Έναρξη: ὀλιγαρχία Έξη: μετέχοντες Τάγμα: τάξις Ικέτης: ἱκανόν Έπος: εἰπεῖν. Επιμέλεια: Μπενέτου Αργυρώ

6 Γ. Αδίδακτο κείμενο Πλάτων, Φαίδων, 59 c d ΦΑΙΔ. Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγήσασθαι. ἀεί γάρ δή καί τάς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθεμεν φοιτᾶν καί ἐγώ καί οἱ ἄλλοι παρά τόν Σωκράτη, συλλεγόμενοι ἕωθεν εἰς τό δικαστήριον ἐν ᾧ καί ἡ δίκη ἐγένετο πλησίον γάρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε ἕως ἀνοιχθείη τό δεσμωτήριον, διατρίβοντες μετ ἀλλήλων ἀνεῲγετο γάρ οὐ πρῲ ἐπειδή δέ ἀνοιχθείη, εἰσῇμεν παρά τόν Σωκράτη καί τά πολλά διημερεύομεν μετ αὐτοῦ. καί δή καί τότε πρῳαίτερον συνελέγημεν τῇ γάρ προτεραίᾳ ἐπειδή ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα ὅτι τό πλοῖον ἐκ Δήλου ἀφιγμένον εἴη. παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρῳαίτατα εἰς τό εἰωθός. καί ἥκομεν καί ἡμῖν ἐξελθών ὁ θυρωρός, ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπεν περιμένειν καί μή πρότερον παριέναι ἕως ἄν αὐτός κελεύσῃ. Παρατηρήσεις Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: εἰσῇμεν: γ ενικό προστακτικής ενεστώτα συνελέγημεν: β ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου και φωνής ἐπυθόμεθα: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ἀφιγμένον εἴη: απαρέμφατο παρακειμένου παρηγγείλαμεν: α πληθυντικό ευκτικής αορίστου στη μέση φωνή. Γ2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πάντα: δοτική ενικού θηλυκού γένους ἀλλήλων: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους πλησίον: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος Σωκράτη: κλητική ενικού πολλά: δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους στο συγκριτικό βαθμό. Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων του κειμένου: σοι, συλλεγόμενοι, ἑσπέρας, ὑπακούειν, αὐτός. Γ3.β. «ἐξελθών»: ν αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. Γ3.γ. «καί ἥκομεν καί ἡμῖν ἐξελθών ὁ θυρωρός, ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπεν περιμένειν καί μή πρότερον παριέναι ἕως ἄν αὐτός κελεύσῃ»: να βρείτε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο του αποσπάσματος, να αναγνωρίσετε το είδος του και να τον μετατρέψετε σε ευθύ λόγο. Απαντήσεις

7 Γ1. Φαίδων: Εγώ θα προσπαθήσω να σου τα διηγηθώ όλα από την αρχή. Γιατί πάντοτε βέβαια και κατά τις προηγούμενες ημέρες συνηθίζαμε να επισκεπτόμαστε συχνά και εγώ και οι άλλοι το Σωκράτη, αφού συγκεντρωνόμασταν από το πρωί στο δικαστήριο, στο οποίο έγινε και η δίκη γιατί ήταν κοντά στο δεσμωτήριο. Περιμέναμε λοιπόν κάθε φορά ώσπου να ανοίξει το δεσμωτήριο συνομιλώντας αναμεταξύ μας, γιατί δεν άνοιγε πρωί και κάθε φορά που άνοιγε, μπαίναμε μέσα και μέναμε κοντά στο Σωκράτη και τις περισσότερες φορές περνούσαμε μαζί του όλη την ημέρα. Τότε μάλιστα συγκεντρωθήκαμε πιο πρωί γιατί την προηγούμενη μέρα, αφού βγήκαμε από το δεσμωτήριο το βράδυ, πληροφορηθήκαμε ότι είχε φτάσει το πλοίο από τη Δήλο. Συμφωνήσαμε λοιπόν μεταξύ μας να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο πρωί στο συνηθισμένο τόπο. Πράγματι, πήγαμε και αφού βγήκε έξω ο θυρωρός, ο οποίος συνήθιζε να υπακούει, μας είπε να περιμένουμε και να μην περάσουμε μέσα έως ότου μας δώσει εντολή ο ίδιος. Γ2.α. εἰσίτω συλλεγῇς πεύσονται ἀφῖχθαι παραγγειλαίμεθα. Γ2.β. τῇ πάσῃ ἀλλήλας πλησιαιτέρω και πλησιαίτερον (συγκρ.), πλησιαίτατα (υπερθ.) (ὦ) Σώκρατες ταῖς πλείοσι(ν). Γ3.α. σοι: έμμεσο αντικείμενο του απαρεμφάτου διηγήσασθαι συλλεγόμενοι: χρονική μετοχή ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο φοιτᾶν, δηλώνει το προτερόχρονο, συνημμένη στα ἐγώ/ οἱ ἄλλοι ἑσπέρας: απρόθετη γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἐξήλθομεν ὑπακούειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο εἰώθει, ταυτοπροσωπία αὐτός: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο οὗτος (=ὁ θυρωρός). Γ3.β. ἐπεί (ὁ θυρωρός) ἐξῆλθεν Γ3.γ. ἕως ἄν αὐτός κελεύσῃ: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικοϋποθετική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στα απαρέμφατα περιμένειν και μή παριέναι. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ἕως και εκφέρεται με το αοριστολογικό ἄν + υποτακτική δηλώνει το υστερόχρονο. Με απόδοση τα απαρέμφατα περιμένειν και μή παριέναι σχηματίζει λανθάνοντα και εξαρτημένο υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώμενο. Στον ευθύ λόγο θα πάρει την εξής μορφή:

8 Υπόθεση: ἕως ἄν αύτός κελεύσω Απόδοση: περιμένετε καί μή πρότερον πάριτε (προστακτική μελλοντική έκφραση). Επιμέλεια θεμάτων: Ξενικάκη Κατερίνα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἕξειν μὲν αὐτούς ὅ,τι λέξουσι περὶ τοῦ νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Λ. Κείμενο 5 καίτοι οὔτε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: K ε ί μ ε ν ο 18 19 Οὐδεμιᾶς τοίνυν τῶν ἄλλων στρατειῶν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12 16 Ἡ δ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται ταῦτα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά μοι τὰ εἰρημένα περὶ δὲ τῶν ἐξαιτησομένων βραχέα πρὸς

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά μοι τὰ εἰρημένα περὶ δὲ τῶν ἐξαιτησομένων βραχέα πρὸς ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά μοι τὰ εἰρημένα περὶ δὲ τῶν ἐξαιτησομένων βραχέα πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν βούλομαι. Παρεσκευασμένοι γὰρ τινές εἰσι καὶ τῶν φίλων καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ Ερωτήσεις και απαντήσεις Επιμέλεια : Παναγιώτης Αθανασόπουλος με βάση τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα του Υπουργείου Παιδείας http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=63

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com Πολιτικά www.prooptikh.com

www.prooptikh.com Πολιτικά www.prooptikh.com Πολιτικά Εισαγωγή: Ερωτήσεις 1. α) Πώς νοµίζετε ότι εξηγείται ο τίτλος αυτού του έργου του Αριστοτέλη; β) Να δώσετε µε λίγα λόγια το περιεχόµενο του έργου. 2. Ο Αριστοτέλης τελειώνοντας τα Ἠθικὰ Νικοµάχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Πότε έφτασε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα για πρώτη φορά και γιατί επέλεξε την Ακαδημία για τις σπουδές του; Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ Β, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 30 32 «Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κλασσικός Ελιτισμός Ανταγωνιστικός Ελιτισμός Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας - Ριζοσπαστική σχολή των Ελίτ»

Θέμα: «Κλασσικός Ελιτισμός Ανταγωνιστικός Ελιτισμός Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας - Ριζοσπαστική σχολή των Ελίτ» Θέμα: «Κλασσικός Ελιτισμός Ανταγωνιστικός Ελιτισμός Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας - Ριζοσπαστική σχολή των Ελίτ» Συντάκτης: Αυλίδου Εύα, Πολιτικός Επιστήμων 1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ Θεωρούμε ότι οι κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Ο 3 ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ο 20 ος αιώνας έχει μείνει στην Ιστορία ως ο αιώνας δυο φοβερών, πολυαίματων Παγκόσμιων Πολέμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, η οποία ήταν ελληνική και πρώτοι την είχαν αποικήσει οι Άνδριοι το 665 π.χ. Ο πατέρας του,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 Α. Μετάφραση Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνας «Πολιτεία»: «Αλληγορία σπηλαίου 13 η ενότητα 519D 520A Έπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ JOURNAL FOR THE STUDY OF THESSALIAN HISTORY ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (27.12.2000) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Σημείωση: Στην ανάλυση των παρακάτω θεμάτων και ειδικότερα στις ασκήσεις ανάλυσης των παραθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος της παράθεσης (παρατίθεται δηλαδή πρώτα η ανάλυση των στοιχείων από το σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα