ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ 1 Φλεγμονώδεις 1 Χρόνιες καταστρεπτικές 2 Νεοπλάσματα 2 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 4 Φλεγμονώδεις 4 Ογκοειδείς εξεργασίες 4 Επιθηλιακή δυσπλασία - Λευκοπλακία 5 Καρκινώματα 6 Αλλα νεοπλάσματα 8 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 9 Εισαγωγικές γνώσεις 9 Κυκλοφοριακές-αγγειακές παθήσεις 11 Ιδιοπαθής αιμοσιδηρίαση 12 Σύνδρομο Goodpacture 12 Πνευμονικό οίδημα 14 Πνευμονική εμβολή 15 Πνευμονική υπέρταση 16 Ατελακτασία - Σύμπτωση 17 Εισροφήσεις 17 Υαλοειδής μεμβράνη νεογνών 18 Βρογχίτιδες 19 Οξεία πυώδης-μεμβρανώδης 19 Οξεία βρογχιολίτιδα 19 Χρόνια βρογχίτιδα 20 Αποφρακτική βρογχίτιδα 21 Βρόγχε κτασία 21 Φλεγμονώδης 22 Πνευμονικής σύμπτωσης 22 Συγγενής 23 Σακκοειδής 23 Πνευμονικό εμφύσημα 24 Εντοπισμένο 24 Παραδιαφραγματικό 24 Λοβώδες 25 Αναπληρωματικό 25 Γενικευμένο 25 Αιτιοπαθογένεια 25 Κεντρολοβιδιακό 26 Πανλοβιδιακό 26 Επιπλοκές 27 Κυστικό 27 Γεροντικό 27 Διάμεσο 27 Πνευμονίες 28 Λοβώδεις 28 Βρογχοπνευμονία 31 Λιποειδής πνευμονία 32 Διάμεσες 33 Πνευμοκύστη Carinii 33 Ιογενείς διάμεσες πνευμονίες 34 Πρωτοπαθής άτυπη πνευμονία 36 Νόσοι υπερευαισθησίας 36 Βρογχικό άσθμα 36 Σύνδρομο Loftier 37 Ηωσινοφιλική πνευμονία 38 Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας σε εισπνεόμενες ουσίες 38 Κοκκιωμάτωση Wegener 39 Θανατηφόρα κοκκιώματα μέσης γραμμής 40 Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας 41 Λεμφωματώδης κοκκιωμάτωση 41 Πνευμονοκονιώσεις 41 Ανθράκωση 41 Πυριτίαση 42 Ασβέστωση, Αμιάντωση 44 Βηρυλίωση Λοιπές 45 Επαγγελματικές νόσοι πνευμόνων 46 Πνευμονική ίνωση 46 Κυψελιδοτριχοειδική απόφραξη 47 ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Περιεχόμενα Πνεύμονας μελικηρύθρας 47 Ινοποιητική κυψελίτιδα 48 Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία 48 Λεμφοειδής διάμεση πνευμονία 49 Ινωση από φάρμακα, οξυγόνο 49 Πνευμονική φυματίωση 50 Νεοπλάσματα πνευμόνων 50 Καρκινώματα 50 Επιδερμοειδές 54 Αδιαφοροποίητο μικροκυτταρικό 54 Αδιαφοροποίητο μεγαλοκυτταρικό 55 Αδενοκαρκίνωμα 56 Αδενοεπιδερμοειδές 56 Βρογχιολοκυψελιδικό 56 Λοιποί τύποι 59 Εντόπιση-μακροσκοπική εικόνα 61 Πρόγνωση Μεταστάσεις 62 Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις 62 Αιτιοπαθογένεια 63 Προκαρκινωματώδεις καταστάσεις 65 Λοιπά νεοπλάσματα πνευμόνων 66 Νόσοι υπεζωκότα 69 Πνευμοθώρακας Πλευρίτιδες 69 Νεοπλάσματα 69 Κακόηθες μεσοθηλίωμα 70 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 71 Εισαγωγή 71 Αρτηριοσκλήρωση 72 Υπερτασική αρτηριοσκλήρωση-αρτηριδιοσκλήρυνση 72 Τύπου Mockenberg 74 Αθηρωματοσκλήρυνση 74 Αθηρωματώδεις πλάκες 75 Εξέλιξη πλακών 75 Συνέπειες αθηρωματοσκλήρυνσης 77 Αιτιοπαθογένεια 78 Αρτηριίτιδες 81 Αποφρακτική ενδαρτηριίτιδα 81 Συφιλιδική 81 Φυματιώδης 83 Ρευματική 83 Οζώδης πολυαρτηριίτιδα 84 Κοκκιωμάτωση Wegener 86 Αλλεργική κοκκιωμάτωση 86 Κοκκιωματώδεις αγγειίτιδες 87 Συστηματικού ερυθηματώδους λύκου 87 Σκληροδερμίας 87 Κροταφική, γιγαντοκυτταρική 88 Νόσος Burger 89 Νόσος Takayasu 90 Αγγειίτιδες μικρών αγγείων 90 Πολυμορφοπυρηνικές 91 Λεμφοκυτταρικές 93 Ενδαγγειακής πήξης 93 Νόσος Erdheim 93 Ανευρύσματα αορτής 93 Κόλπων Valsava 94 Συφιλιδικά 95 Αθηροσκληρωτικά 95 Διαχωριστικά 95 Ανευρύσματα εγκεφαλικών αρτηριών 96 Ανευρύσματα αρτηριοφλεβώδη 97 Ανευρύσματα μυκωτικά 97 Παθήσεις φλεβών 98 Κιρσοί 98 Φλεβίτιδες 99 Φλεβοθρόμβωοη 100 Παθήσει λεμφαγγείων 100 Λεμφαγγειίτιδες 100 Λεμφική απόφραξη 100

2 Νεοπλάσματα αγγείων 101 Αιμαγγειώματα 101 Τριχοειδή 101 Σηραγγώδη 102 Πλεξοειδή 102 Λεμφαγγειώματα 103 Τολυπώδη αγγειώματα 103 Καλοήθες αιμαγγειοενδοθηλίωμα 104 Αιμαγγειοπερικύτωμα 105 Κακόηθες αιμαγγειοενδοθηλίωμα 105 Σάρκωμα Kaposi 106 Λεμφαγγειομύωμα 107 Λεμφαγγειοσάρκωμα 107 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 108 Ισχαιμική καρδιακή νόσος 108 Εισαγωγή - Αιτιοπαθογένεια 108 Εμφραγμα μυοκαρδίου 112 Εντόπιση 112 Ιστοπαθολογική εξέλιξη 112 Επιπλοκές 114 Ρευματική καρδίτιδα 116 Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 116 Ρευματική ενδοκαρδίτιδα 118 Ρευματική μυοκαρδίτιδα 118 Ρευματική περικαρδίτιδα 119 Εξωκαρδιακές αλλοιώσεις 119 Παθογένεια 120 Καρδιακές αλλοιώσεις σε ρευματοειδή αρθρίτιδα 120 Συφιλιδική καρδιοπάθεια 121 Μυοκαρδίτιδες 121 Μικροβιακές 122 Ρικετσιασικές 123 Ιογενείς 123 Πρωτόζωων 123 Ιδιοπαθής 123 Νόσων κολαγόνου 124 Φαρμάκων και λοιπών αιτίων 124 Αλκοολική καρδιοπάθεια 125 Αλλοιώσεις κατεχολαμινών 126 Πρωτοπαθείς καρδιομυοπάθιες 126 Ιδιοπαθής καρδιακή υπερτροφία 127 Οικογενής καρδιομεγαλία 128 Ινοελάοτωση 128 Ενδομυοκαρδιακή ίνωση 129 Σύνδρομο καρκινοειδούς 129 Ενδοκαρδίτιδες 130 Μη λοιμογόνες 130 Libman-Sachs 130 Μη βακτηριακή θρομβωτική 130 Λοιμογόνες 131 Βακτηριακή 131 Αιτιολογία - Παθολογική ανατομική 131 Καρδιακές-εξωκαρδιακές επιπλοκές 133 Λοιπών μικροοργανισμών 134 Περικαρδίτιδες 134 Οξεία μή ειδική 134 Ουραιμική 135 Νεοπλασματική 135 Φυματιώδης 135 Νόσων κολλαγόνου 135 Νεοπλάσματα καρδιάς 135 Μύξωμα - Ραβδομύωμα - Λοιπά 135 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΕΙΛΕΩΝ, ΣΤΟΜΑΤΟΣ 137 Φλεγμονώδεις 137 Λευκοπλακία 138 Νεοπλάσματα - Όγκοι 138 θηλώματα 138 Κοκκιώδες «μυοβλάστωμα» 140 Επουλίς 140 Καρκίνωμα 140 Αδαμαντίνωμα 141 Λοιπά νεοπλάσματα 142 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 142 Φλεγμονώδεις 142 Λιθίαση 142 Σύνδρομο Sjogren 142 Νεοπλάσματα 142 Πολύμορφο αδένωμα (μικτός όγκος) 142 Μονόμορφο αδένωμα 145 Ογκος Warthin 145 Ογκοκύτωμα 145 Καρκίνωμα αδενοκυψελιδικό 146 Βλεννοεπιδερμοειδες καρκίνωμα 146 Αδενοκυοτικό καρκίνωμα 146 Λοιπά καρκινώματα και νεοπλάσματα 146 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ 147 Φλεγμονώδεις-αμυγδαλίτιδες 147 Νεοπλάσματα 147 Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα 147 Ανάστροφο θήλωμα 149 Λοιπά νεοπλάσματα 149 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 149 Συγγενείς 150 Διάχυτη μυϊκή υπερτροφία 150 Αχαλασία 150 Εκκολπώματα 150 Διαφραγματοκήλη 151 Mallory-Weiss 151 Plummer-Vinson 151 Κιρσοί 151 Οισοφαγίτιδες 152 Οξείες-χρόνιες-παλινδρόμησης υγρού 152 Νεοπλάσματα 154 Καλοήθη 154 Ογκοειδείς εξεργασίες 155 Κακοήθη Καρκινώματα 155 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 156 Εισαγωγικές γνώσεις 156 Συγγενείς ανωμαλίες 158 Αμαρτώματα 159 Μυοεπιθηλιακά 159 Σύνδρομο Peutz-Jegher 159 Νεανικοί πολύποδες 159 Αιμαγγειώματα 159 Σύνδρομο Cronkhite-Canada 159 Κύστεις 159 Γαστρίτιδες 160 Κοινές γαστρίτιδες 160 Οξεία 160 Χρόνια 160 Παθογένεια 162 Είδη-ιοτοπαθολογία 163 Εντερική μετάπλαση 164 Επιθηλιακή δυσπλασία 166 Αλλες γαστρίτιδες 167 Φλεγμονώδης 167 Ζωστηροειδής 167 Ηωσινοφιλική 168 Μυκητιασική 168 Κοκκιωματώδης 168 Καταστάσεις με παχυσμένες γαστρικές πτυχές 168 Νόσος Menetrier 168 Σύνδρομο Zollinger-Ellison 169 Ελκη γαστροδωδεκαδακτυλικά 169 Διάβρωση 169 Οξύ πεπτικό έλκος Χρόνιο πεπτικό έλκος 169 Παθολογική ανατομία 170 Επιπλοκές 172 Αιτιοπαθογένεια 172 Νεοπλάσματα 173 Καλοήθη 173 Πολύποδες 174 Λειομυώματα 174 Σβανώματα 174 Λιπώματα 174 Λοιπά 174 Κακοήθη 175 Καρκίνωμα 175 Αιτιοπαθογένεια 176 Ιστολογικοί τύποι 177 Πρώιμο καρκίνωμα 179 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα 179 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 182 Εισαγωγή 182 Σ υγγενείς ανωμαλίες 183 Μηχανικές ανωμαλίες 184 Κυκλοφορικές διαταραχές 185 Φλεγμονώδεις παθήσεις 187 Φυματίωση 187

3 Τυφοειδής πυρετός 187 Υερσινιάσεις 188 Μικροβιακή δυσεντερία 188 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα 188 Νόσος Whipple 188 Νόσος Crohn 190 Σύνδρομο δυσαπορροφήσεως 192 Τροπική στεατόρροια 193 Εντεροπάθεια γλουτένης 193 Αλλες μορφές 193 Νεοπλάσματα 194 Όγκοι ενδοκρινικών κυττάρων 194 Καρκίνωμα 197 Κακοήθη λεμφώματα 197 Λοιπά νεοπλάσματα 198 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ 199 Διαταραχές διάπλασης 199 Φλεγμονώδεις 199 Σ κωληκοειδίτιδα 199 Αποφρακτική σκωληκοειδοπάθεια 2Q1 Λοιπές φλεγμονές 201 Απλή βλεννοκήλη 201 Νεοπλάσματα 201 Καρκινοειδή 201 Βλεννώδες κυσταδένωμα 202 Αδενοκαρκίνωμα 202 Κακόηθες λέμφωμα 202 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 203 Εισαγωγή 203 Διαταραχές διάπλασης 204 Μηχανικές, κυκλοφορικές διαταραχές 204 Εκκολπωματώδης νόσος 205 Φλεγμονώδεις παθήσεις 207 Φυματίωση 207 Ακτινομυκητίαση 207 Αμοιβαδική δυσεντερία 207 Σχιστοσωμίαση 208 Ελκωτική κολίτιδα 208 Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα 210 Κοινές λοιμώδεις κολίτιδες 211 Λοιπές κολίτιδες 212 Πολύποδες 214 Αμαρτωματώδεις 214 Φλεγμονώδεις 214 Μεταπλαστικοί 214 Νεοπλασματικοί-αδενωματώδεις 214 Οικογενής πολυποδίαση 216 Σύνδρομο Gardner 218 Επιθηλιακή δυσπλασία 218 Αδενοκαρκίνωμα 219 Αλλα καρκινώματα 223 Ενδοκρινικοί όγκοι 223 Λοιπά νεοπλάσματα 223 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΩΚΤΟΥ 224 Φλεγμονές 224 Όγκοι 225 Κονδυλώματα οξυτενή 225 Καρκινώματα 225 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ 226 Περιτονίτιδες 226 Ινωση οπισθοπεριτοναϊκή 227 Όγκοι 228 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 228 Συγγενείς ανωμαλίες 229 Λιθίαση 229 Οξεία παγκρεατίτιδα 229 Χρόνια παγκρεατίτιδα 231 Νεοπλάσματα 232 Αδενοκαρκίνωμα 232 Λοιπά καρκινώματα 233 Παγκρεατοβλάοτωμα 234 Ενδοκρινικά νεοπλάσματα 234 Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση 237 Λοιπά νεοπλάσματα 237 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ 238 Εισαγωγή 238 Ιόγενείς ηπατίτιδες 239 Οξεία-υποξεία-χολοοτατική 241 Χρόνια εμμένουσα 244 Χρόνια ενεργός 245, Χρόνια λοβιδιακή 247 Φαρμακευτικές ηπατίτιδες 247 Κυκλοφοριακές διαταραχές 250 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 250 Απόφραξη μεγάλων χοληφόρων αγγείων 252 Κίρρωση ήπατος 254 Ταξινόμηση 255 Ίστοπαθολογία 257 Επιπλοκές 259 Αλκοολική νόσος του ήπατος 259 Λοιπές ηπατίτιδες και ηπατοπάθειες 261 Μεταβολικές διαταραχές 264 Κύστεις και κυστική νόσος 264 Νεοπλάσματα 265 Καλοήθη 265 Αδένωμα-οζώδης υπερπλασία 265 Νεοπλάσματα χοληφόρων αγγείων 267 Μεσεγχυματογενή 267 Κακοήθη 267 Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 267 Χολαγγειοκυτταρικό καρκίνωμα 270 Ηπατοβλάστωμα 271 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα 272 Ικτερος χωρίς ουσιώδεις ιστολογικές αλλοιώσεις 272 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ 272 Συγγενείς ανωμαλίες 273 Χολολιθίαση 273 Χολοκυστίτιδες 274 Χοληστερίνωση 275 Σκληρυντική χολαγγειίτιδα 275 Νεοπλάσματα 276 Καλοήθη 276 Κακοήθη 276 Καρκίνωμα χοληδόχου κύστεως και πόρων 276 Αλλα νεοπλάσματα 279 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 280 Εισαγωγικές γνώσεις 280 Στοιχειώδεις βλάβες 282 Γενικευμένη ινώδης κυστική οστέΐτις 285 Νόσος Paget 286 Ινώδης δυσπλασία 287 Οστεομυελίτιδα 287 Φυματίωση 289 Παθήσεις με οστική νέκρωση 289 Πνευμονική οστεοαρθροπάθεια 290 Οστικές κύστεις 290 Μονήρης 290 Ανευρυσματική 290 Γάγγλιο 291 Νεοπλάσματα οστών 291 Καλοήθη χονδρικού ιστού 291 Χονδρογενείς εξοστώσεις 291 Χονδρώματα 291 Καλοήθη χονδροβλαοτώματα 292 Χονδρομυξωματώδες ίνωμα 293 Καλοήθη οστίτου ιστού 293 Οστέωμα 293 Καλοήθες οστεοβλάστωμα 295 Μη οστεοποιούμενο ίνωμα 295 Κακοήθη νεοπλάσματα 295 Χονδροσαρκώματα 295 Οστεοσαρκώματα 297 Αλλα νεοπλάσματα 301 Γιγαντοκυτταρικός όγκος 301 Σάρκωμα Ε wing 302 Χόρδωμα 304 Αδαμαντίνωμα 305 Κακόηθες λέμφωμα 305 Λοιπά μεσεγχυματογενή 306 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 306 Σηπτική αρθρίτιδα 306 Οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστική 307 Ρευματοειδής 308 Ουρική αρθρίτιδα 308 Χρωστική θηλο-οζώδης υμενίτιδα 308 Αρθρική οστεοχονδρωμάτωση 308 Κακόηθες ορογονίωμα ή σάρκωμα αρθρικού υμένα 309 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΥΤΡΩΝ 311 Γάγγλιο - Κύστη Baker 311 Φλεγμονές-εκφυλίσεις 311

4 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 312 Εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου 312 Ινώδες ιστιοκύτωμα ελύτρων 312 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΩΝ 312 Γενικές παρατηρήσεις 312 Μυϊκή ατροφία 313 Προϊούσα μυϊκή δυστροφία 314 Βαρεία μυασθένεια 316 Περιοδική μυϊκή παράλυση 317 Μυοσίτιδες 317 Πολυμυοσίτιδα 317 Εστιακή μυοσίτιδα 317 Λοιμώδεις 317 Με έγκλειστα σωμάτια 318 Εκφυλιστικές μυοπάθειες 318 Δευτεροπαθείς 318 Καλοήθεις συγγενείς 318 Οστεοποιός μυοσίτιδα 318 Όγκοι ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 319 Ογκοειδείς επεξεργασίες 319 Οζώδης περιτονιίτιδα 319 Διηθητική μυοσίτιδα 320 Ινωματώσεις 320 Νεοπλάσματα 321 Ινώδη ιστιοκυτώματα 323 Καλοήθη 323 Μέσου βαθμού κακοηθείας Προβάλλον δερματοϊνοσάρκωμα 325 Κακοήθη 325 Πλειόμορφο, μυξοειδές, φλεγμονώδες, αγγειωματώδες 325 Ιστιοκυτώματα 327 Νεανικό ξανθοκοκκίωμα 327 Ρετικουλοϊστιοκύτωμα 328 Κολλαγονόποια νεοπλάσματα 328 Ινώματα 328 Ινοσάρκωμα 329 Δεσμοειδής όγκος 330 Μύξωμα 331 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ 331 Λιπώματα Ιστολογικοί τύποι 331 Λιποσαρκώματα Ιστολογικοί τύποι 333 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Μ Υ Ϊ Κ Ο Υ ΙΣΤΟΥ 336 Όγκοι λείων μυϊκών ινών 336 Λειομυώματα Λειομυωμάτωση 336 Λειομυοσαρκώματα 337 Όγκοι γραμμωτών μυϊκών ινών 338 Ραβδομυώματα 338 Ραβδομυοσαρκώματα 338 Πλειόμορφο, εμβρυϊκό, κυψελιδώδες 338 Μεσεγχυμώματα μεταπλαστικοί όγκοι 340 ΛΟΙΠΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 340 Χρωστικός νευροεκτοδερματικός όγκος 340 Μηνιγγίωμα-επενδύμωμα-γλοίωμα 341 Κακοήθη λεμφώματα-λευχαιμίες 341 Ινώδες αμάρτωμα 341 Κοκκιοκυτταρικό μυοβλάστωμα 341 Κυψελιδώδες σάρκωμα 342 Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα 342 Επιθηλιοειδές σάρκωμα 343 Κακοήθης γιγαντοκυτταρικός όγκος 343 Εξωσκελετικό σάρκωμα Ewing 343 Ραβδοειδής όγκος 343 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΜΟΥ ΑΔΕΝΑ 344 Υποστροφή Υπερπλασία 344 Νεοπλάσματα 344 Θυμώματα Ιστολογικοί τύποι 344 Λοιπά νεοπλάσματα 348 Κύστεις Θυμολίπωμα 348 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΗΝΟΣ 348 Συγγενείς ανωμαλίες 349 Κύστεις 349 Ρήξη σττληνός 349 Φλεγμονές: οξείες-χρόνιες-κοκκιωματώδεις 349 Υπερσπληνισμός 350 Σύνδρομο Banti 350 Συμφορητική μεγαλοσπληνία 351 Σύνδρομο αφρωδών ιοτιοκυττάρων 351 Σύνδρομο κυανών ιοτιοκυττάρων 351 Πελίωση Εμφρακτο Ατροφία 351 Νεοπλάσματα 352 Κακοήθη λεμφώματα-λευχαιμίες 352 Λοιποί όγκοι 354 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 354 Λεμφαδενίτιδες 355 Μη ειδικές 355 Νεκρωτική ιοτιοκυτταρική 356 Piringer-Kuschinka 357 Λεϊσμανίαση 357 Λοιμώδης μονοπυρήνωση ιογενείς λεμφαδενίτιδες 357 Σύνδρομο Kawasaki 359 Νόσος του Castleman 359 Αγγειοανοσοβλαστική λεμφαδενοπάθεια 361 Υδαντοϊνική λεμφαδενοπάθεια 362 Δερματοπαθητική λεμφαδενοπάθεια 363 Νόσος Kimura 363 Χρόνια καρκινωματώδης νόσος των παιδιών 364 Νόσος Whipple 364 Φαγοκοκοκκιώματα-αλλοιώσεις λεμφαγγειογραφίας 364 Κακοήθη λεμφώματα 365 Νόσος Hodgkin 365 Γενικά Ιστολογικοί τύποι 367 Πρόγνωση Σταδιοποίηση 371 Αιτιοπαθογένεια 372 Μη Hodgkin κακοήθη λεμφώματα 374 Γενικές παρατηρήσεις 374 Χαμηλού βαθμού κακοηθείας λεμφώματα 380 Λεμφοκυτταρικό 381 Χρόνια Β-λεμφοκυτταρική λευχαιμία 381 Χρόνια Τ-λεμφοκυτταρική λευχαιμία 383 Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα 383 Λεμφοπλασματοκυτταροειδές (LP-ανοσοκύτωμα) 385 Πλασματοκύτωμα 388 Κεντροκυτταρικό 389 Κεντροβλαστικό/κεντροκυτταρικό 390 Σπογγοειδής μυκητίαση 393 Λέμφωμα Τ-ζώνης 395 Λέμφωμα Lennert 395 Αγγειονοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα 396 Πλειόμορφο Τ-μικροκυτταρικό 396 Υψηλού βαθμού κακοηθείας λεμφώματα 396 Κεντροβλαοτικό-ιστολογικοί τύποι 396 Λεμφοβλαστικό 398 Λέμφωμα Burkitt 401 Ανοσοβλαστικό-ιστολογικοί τύποι 402 Περιφερικό πλειόμορφο Τ-κυτταρικό από μεσαία και μεγάλα κύτταρα 404 Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό 404 Αλλοι τύποι κακοηθών λεμφωμάτων 407 Λέμφωμα του λεμφοζιδιακού μανδύα 407 Με κύτταρα σφραγιστήρος δακτυλίου 407 Μονοκυτταροειδές Β 407 Κακοήθης αγγειοενδοθηλιωμάτωση 407 Βλεννογονοεξαρτώμενου λεμφικού ιστού 407 Λεμφωματώδης κοκκιωμάτωση 407 Λέμφωμα μεσοθωρακίου 407 Σύνθετο 409 Γνήσιο ιστιοκυτταρικό 409 Λεμφωματοειδής βλατίδωση 409 Ιστιοκυτταρώσεις 410 Ιστιοκυττάρωση των κόλπων (απλή) 410 Ιστιοκυττάρωση των Rosai-Dorfmann 411 Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική δικτύωση (Forguar) 412 Ιστιοκυττάρωση Χ 412 Κακοήθης ιστιοκυττάρωση 414 Αλλα σαρκώματα και λοιπές παθήσεις 416 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 417 Οξείες λευχαιμίες 418 Μυελογενείς Μορφές 419 Λεμφοβλαστικές Μορφές 421 Από αρχέγονα κύτταρα 423 Αιτιολογία 423 Χρόνιες μυελοϋπερπλαοτικές παβήσεις 423 Χρόνια μυελογενής 424 Μυελοσκλήρυνση-μυελοϊνωση 425 Γνήσια πολυκυτταραιμία 428 Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία 430 Οξεία μυελόίνωση 431 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 431 Αναιμίες Κυτταροπενίες 434 Απλαστική αναιμία 434

5 Μυελοφθισική αναιμία 436 Αιμολυτικές αναιμίες 436 Κληρονομικές (σφαιροκύτωση, δρεπανοκυτταρική μεσογειακή, ανεπάρκειας G6PD) 437 Αυτοάνοσες αιμολυτικές Ερυθροβλάοτωση εμβρύου 439 Τροφικής αιτιολογίας 440 Σιδηροπενική, Μεγαλοβλαστική 440 Παθήσεις λεμφοκυττάρων πλασματοκυττάρων 442 Καλοήθεις λεμφοκυτταρικές διηθήσεις μυελού οστών 443 Συστηματική πολυκλωνική Β-βνοσοβλαστική υπερπλασία 445 Νόσοι βαρειών αλύσεων 445 Πολλαπλούν μυέλωμα 445 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 448 Μη νεοπλασματικές παθήσεις 448 Αδενώματα 449 Κρανιοφαρυγγίωμα 452 Λοιπά νεοπλάσματα 453 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 453 Συγγενείς ανωμαλίες 454 Βρογχοκήλες 454 Δυσορμονογενετική, οικογενής 454 Βρογχοκηλογόνων ουσιών 455 Οζώδης, αδενωματώδης, ενδημική, σποραδική 455 Εξώφθαλμος ή θυρεοτοξίκωση (Basedow ή Grave) 457 Θυρεοειδίτιδες 459 Hashimoto Λεμφοκυτταρική 459 Riedel 461 Κοκκιωματώδης de Quervain 462 Λοιπές κοκκιωματώδεις 462 Νεοπλάσματα 462 Θυλακιώδες αδένωμα 463 Θυλακιώδες καρκίνωμα 463 Θηλώδες καρκίνωμα 465 Αμετάπλαστο (αδιαφοροποίητο) καρκίνωμα 467 Μυελοειδές καρκίνωμα 467 Λοιπά καρκινώματα (Hurtle, διαυγοκυτταρική, νησιδοειδές) 469 Λοιπά νεοπλάσματα 469 Κακοήθη λεμφώματα Σαρκώματα Τερατώματα 470 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 470 Φλοιώδης μοίρα 470 Ετεροπία Αιμορραγία Φλοιοεπινεφριδιακά οζίδια 470 Νόσος του Addison 471 Υπερπλασία φλοιού επινεφριδίων 471 Συγγενής Επίκτητη 471 Νεοπλάσματα 472 Αδενώματα - Καρκινώματα 472 Αλδοοτερονισμός Σύνδρομο Cushing 474 Ανδρογεννητικό σύνδρομο Θηλεοποίηση 475 Μυελώδης μοίρα 475 Φαιοχρωμοκύτωμα-παραγαγγλίωμα 475 Νευροβλάστωμα-γαγγλιονεύρωμα 478 Λοιπές αλλοιώσεις 480 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 481 Υπερπλασία κυρίων κυττάρων 482 Υπερπλασία διαυγών κυττάρων 482 Αδένωμα 482 Καρκίνωμα 483 Κύστεις 483 Υπερπαραθυρεοειδισμός 484 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ 485 Γενικές γνώσεις 485 Ινοκυστική και ινώδης νόσος 487 Μεταπλάσεις (αποκρινής, πλακώδης, βλεννοειδής) 491 Αδένωση τυφλών πόρων 493 Σκληρυντική αδένωση 495 Επιθηλίωση 497 Συμπαγής ενδολοβιακή υπερπλασία 499 Ινοκυστική νόσος και καρκίνωμα μαστού 499 Πορεκτασία 501 Φλεγμονώδεις παθήσεις 502 Λιπονέκρωση 502 Επιπολής φλεβίτιδα του Mondor 503 Υποτροπιάζοντα αποστήματα θηλής 503 Μαστίτις ηρεμούντος μαστού 503 Παρασιτικές και ειδικές φλεγμονές 504 Ινοαδένωμα 505 Φυλλοειδές κυοτοσάρκωμα 506 Θηλώδεις όγκοι μαστού 510 Θήλωμα θηλής και ενδοπορικό μονήρες 510 Αδένωμα θηλής 512 Πολλαπλά θηλώματα και νεανική θηλωμάτωοη 513 Καλοήθη μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα 513 Παθήσεις ανδρικού μαστού 514 (Γυαναικομαοτία, Καρκίνωμα) 514 Καρκινώματα μαστού 514 Επιδημιολογικά στοιχεία 518 Βιολογική συμπεριφορά 520 Ορμονικοί υποδοχείς 522 Φαινότυπος καρκινωματωδών κυττάρων 523 Διαγνωστικές μέθοδοι 524 Μεταστατική επέκταση 526 Θεραπευτική αγωγή 529 Λοβιακό καρκίνωμα (in situ, Διηθητικό) 532 Πορογενές καρκίνωμα in situ 533 Φαγεσωρικό (comedo) 534 Ηθμοειδές 535 Θηλώδες 536 Τροχοειδές 537 Τοιχωματικό 537 Λοβιακή καρκινοποίηση 538 Πορογενές διηθητικό 538 Χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS) 538 Μυελοειδές 539 Βλεννώδες ή κολλοειδές 540 Διαφοροποιημένο σωληνώδες 541 Λοιπές μορφές 542 Καρκινώματα με ειδική κλινική εικόνα 543 Νόσος Paget 543 Φλεγμονώδες 544 Σαρκώματα μαστού 545 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 548 Συγγενείς ανωμαλίες γενικά 548 Κυστικές νόσοι νεφρού 548 Νεφρική δυσπλασία 548 Πολυκυοτική νόσος (τύπος ενηλίκων και παιδικός) 549 Σπογγώδης νεφρικός μυελός 549 Μυελώδης κυστική νόσος 549 Επίκτητες κύστεις 549 Αγγειακής αρχής αλλοιώσεις νεφρών 550 Αρτηριοσκλήρυνση - Αρτηριδιοσκλήρυνση 550 Στένωση νεφρικής αρτηρίας 550 Αμυλοείδωση 552 Διαβητική σπειραματοσκλήρυνση 552 Οξεία οωληναριακή νέκρωση 553 Χολαιμική νέφρωση 554 Κληρονομικές, οικογενείς νεφροπάθειες 554 Συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο 555 Νεφρολιθίαση-νεφρασβέστωση 555 Διάμεσες νεφρίτιδες 556 Μη πυώδεις 557 Οξεία αλλεργική 557 Χρόνια διάχυτη 558 Πυώδεις 558 Οξεία πυελονεφρίτιδα 558 Νεκρωτική θηλίτιδα 560 Χρόνια πυελονεφρίτιδα 561 Νεφροπάθεια από αναλγητικά 563 Κυστική πυελίτιδα και ουρητηρίτιδα 563 Σπειραματονεφρίτιδα 564 Γενικές παρατηρήσεις-παθογένεια 564 Νόσος των ελαχίστων αλλοιώσεων 568 Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα 569 Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση 570 Μεμβρανοϋπερπλαστική ή μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα 571 Διάχυτη μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα 572 Διάχυτη υπερπλασπκή και εξιδρωματική ή ενδοτριχοειδική 572 Εστιακή υπερπλασπκή 573 Ραγδαία εξελισσόμενη ή εξωτριχοειδική 574 Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα 575 Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς σπειραματονεφρίτιδες 575 Νεοπλάσματα νεφρού 577 Καλοήθη νεοπλάσματα 577 Λίπωμα, λειομύωμα, αδένωμα 577 Εμβρυϊκό αμάρτωμα, αγγειομυολίπωμα 578 Κυστικό τεράτωμα 579 Ογκος κυττάρων παρασπειραματικής συσκευής 579 Κακοήθη νεοπλάσματα 579 Νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms) 579 Μεσοβλαστικό νέφρωμα 582

6 Νεφροβλαστωμάτωση 583 Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα 583 Ραβδοειδής όγκος 583 Καρκινώματα 583 Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων (Grawitz) 583 Ογκοκύτωμα 586 Καρκίνωμα αθροιστικών σωληναρίων 586 Σαρκωματώδες καρκίνωμα 586 Μικροκυτταρικό-λοιπά 586 Όγκοι νεφρικής πυέλου και ουρητήρων 587 Καρκινώματα 587 Μεταβατικού τύπου, επιδερμοειδές αδενοκαρκίνωμα 587 Λοιπά νεοπλάσματα 588 Κυστίτιδες 588 Διάμεση του Hunner 588 Ηωσινοφιλική 589 Πολυποειδής 589 Κυστική και αδενώδης 589 Κοινές 589 Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστεως 589 Καλοήθη 590 Ανάστροφο θήλωμα 590 Αδενωματοειδής όγκος 590 Λοιπά 590 Κακοήθη 590 Καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο 590 Καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα 592 Αδενοκαρκίνωμα 595 Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα 595 Καρκίνωμα in situ 595 Καρκινοσάρκωμα 596 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα 596 Σαρκώματα 596 Λοιπές παθήσεις 597 Υπολείμματα ουραχού 597 Εκστροφή ουροδόχου κύστεως 597 Εκκολπώματα κύστεως 597 Λιθίαση 597 Ενδομητρίωση 597 Αμυλοείδωση 597 Κοκκιωματώδεις παθήσεις 597 Μαλακοπλακία 597 Ψευδοσαρκωματώδες οζίο 598 Οξυτενή κονδυλώματα 598 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ 599 Φλεγμονώδεις παθήσεις 599 Οξείες και χρόνιες φλεγμονές 599 Νόσος Peyronie 599 Κύστεις 599 Περίγραπτη βαλανίτιδα 599 Ατροφικός σκληρυντικός λειχήνας 599 Νεοπλάσματα 600 Νόσος Bowen, Ερυθροπλασία Queyrat 600 Μποουενοειδής βλατίδωση 600 Επιδερμοειδές καρκίνωμα 600 Καρκίνωμα ανδρικής ουρήθρας 601 Λοιπά νεοπλάσματα 601 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ 601 Μη νεοπλασματικές Νεοπλάσματα 601 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ 601 Φλεγμονώδεις παθήσεις 601 Κοινές φλεγμονές, φυματίωση, οζώδης επιδιδυμίτιδα 601 Νεοπλάσματα 602 Αδενωματοειδής όγκος 602 Καρκίνωμα 602 Κυσταδένωμα 602 Λοιπά νεοπλάοματα 602 Λοιπές παθήσεις 602 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΡΧΕΟΣ 603 Φλεγμονώδεις 603 Ορχίτιδες κοινές, κοκκιωματώδεις 603 Κρυψορχία 603 Ορχική ατροφία Στειρότητα 603 Κύστεις 606 Νεοπλάσματα 606 Από κύτταρα Sertoli 606 Υπερπλασίες Αδένωμα κυττάρων Sertoli 606 Διαμεσιώματα (Leydig) 606 Σπερμογονίωμα 609 Εμβρυϊκό καρκίνωμα 611 Τερατοκαρκίνωμα 611 Όγκοι λεκιθικού ασκού 612 Χοριοκαρκίνωμα 613 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 614 Προοτατίτιδες 614 Κοινές, φυματίωση, μη ειδική κοκκιωματώδης, αλλεργική 614 Οζώδης υπερπλασία προστάτου 616 Καρκινώματα 618 Λανθάνον, υποκρυπτόμενο 618 Καρκίνωμα περιφερικής ζώνης 619 Καρκίνωμα εσωτερικής ζώνης 620 Άλλοι τύποι καρκινωμάτων 622 Άλλες παθήσεις 623 Εμφρακτο, λιθίαση, σαρκωματόμορφα οζίδια, πολύποδες ουρήθρας 623 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ 625 Φλεγμονές 625 Οξείες, χρόνιες, βαρθολινείων αδένων 625 Λειχηνοειδείς αλλοιώσεις, Σκληρυντικός ατροφικός λειχήνας, Κραύρωοη 626 Νεοπλάσματα 627 Θηλώματα Κονδυλώματα 627 Μποουενοειδή βλατίδωση 629 Καρκινώματα 629 Επιδερμοειδές 629 Ακροχορδονώδες 630 Νόσος Paget 630 Άλλα νεοπλάσματα 631 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΘΗΛΕΩΝ 631 Νεοπλασματικές και μη νεοπλασματικές 631 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 632 Φλεγμονές 632 Καλοήθεις όγκοι και ογκοειδείς εξεργασίες 632 Αδένωση-κύστεις-θηλώματα-πολύποδες-λοιποί 632 Κακοήθη νεοπλάσματα 633 Επιδερμοειδές καρκίνωμα 633 Αδενοκαρκίνωμα Διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα 633 Λοιπά νεοπλάσματα 633 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ 634 Τραχηλίτιδες 634 Οξεία μη ειδική 635 Χρόνια τραχηλίτιδα 635 Κοκκιωματώδης 636 Από τριχομονάδες 637 Ερπητική 637 Από χλαμύδια-λεμφοζιδιακαή 637 Ιού μεγαλοκυτταρικών εγκλείστων 638 Παρασιτική 638 Αλλοιώσεις από ιό θηλώματος του ανθρώπου 638 Πολύποδες τραχήλου μήτρας 639 Αλλες παθήσεις 640 Πλακώδης μετάπλαση, υπερκεράτωση, δυσκεράτωση, επιδερμοποίηση 641 Αδενική και αδενωματοειδής υπερπλασία 642 Ιατρογενείς αλλοιώσεις 643 Επιθηλιακή δυσπλασία Καρκίνωμα in situ 643 Καρκινώματα τραχήλου μήτρας 646 Επιδερμοειδές 646 Αδενοκαρκίνωμα 648 Αλλα καρκινώματα 649 Λοιπά νεοπλάσματα 649 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ 650 Ενδομητρίτιδες 650 Οξείες-χρόνιες-κοκκιωματώδεις-ιογενεις-λοιπές 650 Ενδομητρίωση-αδενομύωση 650 Μεταπλασίες 652 Ιατρογενείς αλλοιώσεις 652 Αιμορραγίες και λειτουργικές διαταραχές 654 Ατροφία ενδομητρίου 654 Υπεροιστρογονισμός και ενδομήτριο 655 Ανωορρηκτικός κύκλος 655 Υπερπλασία ενδομητρίου 656 Αδενοκυοτική 657 Αδενωματώδης 658 Στρωματική 660 Προγεστερονική ανεπάρκεια 661 Υπερπρογεστερονισμός 662 Ανώμαλη απόπτωση ενδομητρίου-μεμβρανώδης δυσμηνόρροια 662 Εκκριτική υπερτροφία 662 Όγκοι σώματος μήτρας 662

7 Πολύποδες 662 Λειομυώματα - Λειομυοσαρκώματα 663 Καρκινώματα ενδομητρίου 665 Αδενοκαρκίνωμα 666 Αδενοακάνθωμα-αδενοπλακώδες 668 Λοιπά καρκινώματα 668 Όγκοι ενδομητρικού στρώματος 668 Μικτοί μυλλερειανοί όγκοι 671 Λοιπά νεοπλάσματα μήτρας 672 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ 673 Φαινόμενο Arias-Stella 673 Αυτόματη αποβολή 673 Διαταραχές μεγέθους πλακούντος 674 Στιφρός πλακούντας 674 Συγγενείς ανωμαλίες ομφαλίου λώρου 674 Φλεγμονές Εμφρακτο πλακούντα 674 Τροφοβλασπκή νόσος 675 Υδατιδώδης ή βοτρυοειδής μήλη κύηση 675 Παραπλακουντιακός τροφοβλαστικός όγκος 677 Χοριοκαρκίνωμα, χοριοεπιθηλίωμα 677 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ 679 Σαλπιγγίτιδες-πυοσάλπιγξ-υδροσάλπιγξ 679 Κοκκιωματώδεις φλεγμονές 679 Συστροφή σάλπιγγας 680 Κύστεις-ενδομητρίωση-ενδοσαλπιγγίωση 680 Οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα 681 Μεταπλασίες υπερπλασίες 681 Νεοπλάσματα 682 Καρκίνωμα Λοιπά νεοπλάσματα 682 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 682 Φλεγμονώδεις παθήσεις 682 Κοινές φλεγμονές-κοκκιωματώδεις-αυτοάνοση ωοθηκίτιδα 682 Κύστεις ωοθηκών 682 Πολυκυοτικές ωοθήκες 683 Φλοιώδης Στρωματική Υπερπλασία 683 Ενδομητρίωση 684 Δυσγενεσία των γονάδων 684 Νεοπλάσματα ωοθηκών 685 Ορώδες κυσταδένωμα, κυσταδενοκαρκίνωμα-κυσταδενόΐνωμα 686 Βλεννώδες κυσταδένωμα, κυσταδενοκαρκίνωμα 689 Ενδομητριοειδείς όγκοι 689 Ογκος του Brenner 691 Μικτοί Μυλλερειανοί όγκοι 692 Ινώματα 693 Θηκώματα 693 Κοκκιοκυτταρικοί όγκοι 693 Όγκοι κυττάρων Sertoli-Leydig 694 Λιποειδοκυτταρικοί όγκοι 695 Γυνανδροβλάστωμα 696 Δυσγερμίνωμα 696 Ογκος λεκιθικού ασκού 696 Εμβρυϊκό καρκίνωμα 696 Χοριοκαρκίνωμα 696 Τερατώματα και δερμοειδής κύστη 696 Τερατοκαρκινώματα 698 Λοιπά νεοπλάσματα 698 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 700 Φλεγμονές από λοιμώδη αίτια 701 Μυρμηκίες ή ακροχορδόνες 701 Μολυσματική τέρμινθος 701 Ερπητας ζωστήρας 701 Κοινές πυώδεις 702 Πυώδης ιδραδενίτιδα 702 Φυματίωση 702 Λέπρα, Σύφιλη, Φλεγμονές από μπορέλιες 703 Μυκητιάσεις 703 Κοκκιωματώδεις φλεγμονές 704 Φλεγμονές ακαθόριστης αιτιολογίας 707 Ψωρίαση 707 Ομαλός λειχήνας 707 Αντίδραση μοσχεύματος προς ξενιστή 708 Μελαγχρωματική κνήδωση 709 Φαρμακευτικές δερματίτιδες 709 Πέμφυγες και πεμφυγοειδή 710 Ατροφικός και σκληρυντικός λειχήνας 713 Ελαστώσεις 713 Βλεννοειδείς εκφυλίσεις 714 Νεγροειδής ακάνθωση 714 Νόσος Darrier 714 Νεοπλάσματα δέρματος 715 Ινωματώδης ψευδοσπίλος 715 Σμηγματορροϊκή κεράτωση 716 Ακτινική κεράτωση 716 Νόσος Bowen 716 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 718 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 720 Όγκοι μελανοκυττάρων 722 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι 723 Συνδεσμικός, χοριακός, σύνθετος 723 Κυανούς σπίλος 725 Σπίλος Spitz 725 Σπίλος με άλω, Σπίλος με φυσσαλιδώδη κύτταρα 725 Δυσπλαοτικοί 725 Κακόηθες μελάνωμα 727 Μακροσκοπική εμφάνιση-εντόπιση-μορφές 728 Ιστολογικοί τύποι Διαβάθμιση 729 Νεοπλάσματα νευροενδοκρινικών κυττάρων 733 Όγκοι ιδρωτοποιών αδένων 733 Ιστολογικές μορφές 733 Νόσος Paget δέρματος 735 Όγκοι σμηγματογόνων αδένων 735 Αδενώματα, καρκινώματα, αμαρτώματα 735 Κερατοακάνθωμα 737 Πιλοματρίξωμα 738 Κύστεις δέρματος 738 Λεμφοκυτταρική διήθηση δέρματος 739 Λειχηνοειδής παραψωρίαση 740 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 741 Εισαγωγικές γνώσεις 741 Νεοπλάσματα Κ.Ν.Σ. 744 Τρόποι ανάπτυξης Επέκταση 746 Αστροκυτώματα 750 Ινώδη αστροκυτώματα 751 Πιλοκυτταρικά αστροκυτώματα 753 Πρωτοπλασματικό αστροκύτωμα 755 Γεμιστοκυτταρικό αστροκύτωμα 755 Πλειόμορφο ξανθοαστροκύτωμα 756 Αστροβλαοτώματα 758 Σπογγιοβλάστωμα 758 Πολύμορφο γλοιοβλάοτωμα 759 Γιγαντοκυτταρικό γλοιοβλάοτωμα 762 Μικτό γλοιοβλάοτωμα-ινοσάρκωμα 762 Ολιγοδενδρογλοιώματα 764 Επενδυμώματα 766 Επιθηλιακός τύπος 767 Μυξοθηλώδες επενδύμωμα 767 Κυτταρικός τύπος επενδυμώματος 768 Επενδυμοβλάστωμα 768 Θήλωμα χοριοειδών πλεγμάτων 769 Θηλώδες καρκίνωμα χοριοειδών πλεγμάτων 770 Μυελοεπιθηλίωμα (Μεδουλοεπιθηλίωμα) 771 Μυελοβλάστωμα 773 Νευροβλάστωμα 775 Γάγγλιο νε ύ ρω μα - γάγγλιο γλο ίω μα 775 Όγκοι κρανιακών και νωτιαίων ριζών 777 Μηνιγγιώματα 777 Ιστολογικοί τύποι 779 Σαρκώματα 783 Τριχοειδές αιμαγγειοβλάστωμα 784 Λοιπά αγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες 785 Γονιώματα, τερατώματα, εμβρυϊκά καρκινώματα επιφύσεως 786 Επιφυσιώματα Επιφυσιοβλαοτώματα 787 Αλλοι ενδοκρανιακοί όγκοι δυοττλασπκής αρχής 787 Εκτοποι νευροεπιθηλιακοί όγκοι 788 Κακοήθη λεμφώματα Κ.Ν.Σ. 790 Μη νεοπλασματικές παθήσεις Κ.Ν.Σ. 790 Αύξηση ενδοκρανιακής πίεσης 790 Οίδημα Υδροκέφαλος Κήλη εγκεφάλου 790 Τραυματικές αλλοιώσεις 791 Επισκληρίδιο-υποσκληρίδιο αιμάτωμα 792 Αγγειακής αρχής αλλοιώσεις 792 Τοξικές και μεταβολικές αλλοιώσεις 792 Εκφυλιστικές αλλοιώσεις 792 Φλοιώδεις εκφυλίσεις 793 Γεροντική άνοια 793 Νόσος Alzheimer 793 Νόσος Pick 794 Εκφυλίσεις βασικών γαγγλίων 794 Χορεία Huntington 794 Νόσος Parkinson 794

8 Εκφυλίσεις παρεγκεφαλίδας και νωτιαίου μυελού 794 Αταξία Friedreich 795 Νωτιαία μυϊκή ατροφία 795 Αμυατροφική πλαγία σκλήρυνση 795 Απομυελινωτικές παθήσεις 795 Πολλαπλή κατά πλάκας σκλήρυνση 795 Νόσος του Schilder 796 Συνδυασμένη υποξεία εκφύλιση νωτιαίου μυελού 796 Φλεγμονώδεις παθήσεις Κ.Ν.Σ. 797 Μηνιγγίτιδες 797 Πυώδεις 797 Κοκκιωματώδεις 797 Λεμφοκυτταρική 797 Εγκεφαλικά αποστήματα 798 Εγκεφαλίτιδες και μυελίτιδες 798 Οξεία ιογενής 798 Υποξεία σκληρυντική παρεγκεφαλίτιδα 799 Βραδείες ιογενείς 799 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια 799 Νόσος Kuru 800 Μεταλοιμώδεις εγκεφαλομυελίτιδες 800 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 800 Περιφερικές νευροπάθειες 800 Βαλλερειανή εκφύλιση 800 Τμηματική εκφύλιση 800 Οξεία ιδιοπαθής πολυνευρίτιδα (Guilain-Barre) 801 Οξεία βραχιακή νευρίτιδα 801 Τραυματική νευροπάθεια 801 Όγκοι περιφερικών νεύρων 801 Μετατραυματικό νεύρωμα 801 Νεύρωμα Morton 802 Γάγγλιο νευρικών ελύτρων 802 Νευρομυϊκό αμάρτωμα 802 Νευριλείμωμα ή Σβάνωμα 802 Νευρίνωμα 803 Όγκοι από κοκκιώδη κύτταρα Συγγενής επουλίς 804 Μύξωμα νευρικών ελύτρων 804 Εξωκρανιακό μηνιγγίωμα 804 Κακόηθες σβάνωμα 805 Περιφερικό νευροεπιθηλίωμα 805 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 806 Επιπεφυκίτιδες 806 Χαλάζιο 807 Κακοήθη λεμφώματα βλεφάρων 807 Ξανθέλασμα 807 Δακρυοκυστίτιδα 807 Όγκοι δακρυϊκών αδένων 807 Στεάτιο και πτερύγιο 807 Θήλωμα, Καρκίνωμα επιπεφυκότος 807 Αφακική πομφολυγώδης κερατοπάθεια, δυστροφία Fucks 808 Κερατόκωνος 808 Καταράκτης 808 Συγγενής, επίκτητος, γεροντικός 808 Οπισθοφακική ίνωση 809 Σύνδρομο Coats 809 Οξείες ενδοφθαλμίτιδες 809 Χρόνιες ενδοφθαλμίτιδες 811 Ιριδοκυκλίτιδα, χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 811 Κοκκιωματώδεις ενδοφθαλμικές φλεγμονές 811 Συμπαθητική οφθαλμία 811 Φθίση του βολβού 811 Γλαύκωμα 811 Πρωτοπαθές, απλό χρόνιο, δευτεροπαθές 812 Αρτηριοσκληρωτική, υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια 813 Ρετινοβλάστωμα 813 Κακόηθες μελάνωμα οφθαλμού 815 Άλλα νεοπλάσματα 816

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : Β3 ΕΞΑΜΗΝΟ : Β ΤΥΠΟΣ : ΜΓΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : 6 ΓΛΩΣΣΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) : Θ : 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ιστολογίας Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Ζ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας ΕΓΠΠΑ, Α.Π.Θ. Μαστός Λοβοί: εκβάλουν στη θηλή με γαλακτοφόρο πόρο. Διακλαδιζόμενοι πόροι κατάληξη-λοβιακές λοβιακές μονάδες. Λοβιακή μονάδα: αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας.

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Γαστρεντερικό σύστημα Οισοφάγος: Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Τι προκαλεί η παλινδρόμηση γαστρικού οξέος στον

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 A Λοιµώξεις ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ... 15 Περιακρορριζικό κοκκίωµα... 16 Περιακρορριζικό απόστηµα... 19 β. ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΕΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

γγειακή εγκεφαλική νόσος, ισχαιμική35 Cerebrovascular disease, ischemic 35

γγειακή εγκεφαλική νόσος, ισχαιμική35 Cerebrovascular disease, ischemic 35 Α ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ γγειακή εγκεφαλική νόσος, ισχαιμική35 Cerebrovascular disease, ischemic 35 ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Αθηροσκληρυντική νόσος μεγάλων αγγείων Κενοχωριώδης νόσος (lacunar

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (1) Δύο πλάγιοι λοβοί συνδεόμενοι με λεπτό ισθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ 1. Οξεία (βακτηριδιακή) πυελονεφρίτιδα 2. Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς»

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» Κων/να Παναγιωτοπούλου Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Εάν σας ρωτήσουν : Ένα παιδάκι γνωστό μου χειρουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αιδοίου Σπάνιο, 1,5 ανά 100 000 γυναίκες στις ΗΠΑ Τρειςομάδεςγυναικών:

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ Ανωορρηκτικοί κύκλοι Εξωγενή οιστρογόνα Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Παχυσαρκία Όγκοι ωοθηκών Εφηβία Παραγωγική ηλικία Κλιμακτήριο εμμηνόπαυση ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΑΜΕΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 1,5% επισκέψεων εξωτερικών ιατρείων (>) 5% επισκέψεων ΤΕΠ 10% Επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ -- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Προεγχειρητικός ανδρογονικός αποκλεισμός LHRH αγωνιστές (μερικός ) ή και μη στεροειδές αντιανδρογόνο (πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων» Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : 26-3-2010 ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: Γ 55/ 749 ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Aγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A.Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος Ελένη Σ. Παπαγιάννη Παθολογοανατόμος Επιμελήτρια 3 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Τετάρτη 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. «Η Παμμακάριστος» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντινίδης Ιωάννης Συντ. Διευθυντής Μανιατάκου Μαρία Επικ. Παθολόγος Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με: Εμπύρετο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ RONALD EISENBERG ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Γεώργιος Τζώρτζης Ιατρός Ακτινολόγος Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ. Η νόσος παραμένει ασυμπτωματική στο 30-40% των περιπτώσεων.

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ. Η νόσος παραμένει ασυμπτωματική στο 30-40% των περιπτώσεων. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ Γενικά αιτιολογία - επιδημιολογία Η παρωτίτιδα, κοινώς μαγουλάδες, είναι οξεία λοιμώδης νόσος που χαρακτηρίζεται από επώδυνη διόγκωση των σιελογόνων αδένων, ιδίως των παρωτίδων, η οποία προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγία Πεπτικού. Γεώργιος Καρράς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρική Σχολή

Αιμορραγία Πεπτικού. Γεώργιος Καρράς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρική Σχολή Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Παθολογίας Κωνσταντίνος Παλέτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρική Σχολή Αιμορραγία Πεπτικού Γεώργιος Καρράς Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ: ΝΕΦΡΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών.

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών. Σημαντικό κομμάτι για τη στήριξη κάθε ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι το οικονομικό. H ΕuroLife θέλοντας να βρίσκεται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και να σας στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 59 ετών ΑΥ υσλιπιδαιµία Γνωστό λέµφωµα κυττάρων µανδύα ελεύθερος νόσου από το 2010 ιαταραχές κενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΊΑ Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων από το αρχείο του «Θριασίου» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 29.9.2014 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, N. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΜΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Θάνος Ι. Κωτσόλης Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθήνας ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (παθογένεια) απόφραξη αρτηρίας ισχαιμία έσω στοιβάδων διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ και συνεργάτες ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ουροποιητικο συστημα ενδοκρινείς αδένες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ και συνεργάτες ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ουροποιητικο συστημα ενδοκρινείς αδένες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 960-7081-68-4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ και συνεργάτες ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ουροποιητικο συστημα ενδοκρινείς αδένες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. ουροποιητικο συστημα δομη και λειτουργια του ουροποιητικου

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ποιος από τους παρακάτω όγκους της παρωτίδας έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καλά περιγεγραµµένος και ευκίνητος στην ψηλάφηση; Πολύµορφο ή πλειόµορφο αδένωµα Σε απλή ακτινολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ιευθυντήςγ' Παθολογικής: ρ Γεώργιος Μουσούλης Ειδικευόµενη: Ευφροσύνη ρακοπούλου ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ 1. Εντω βάθει φλεβοθρόµβωση 2. Λεµφοίδηµα σύστοιχου κάτω άκρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΟ=ΦΕΡΩ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΟΙΣΟ + ΦΑΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ι. ΤΟΜΟΣ

ΟΙΣΟ=ΦΕΡΩ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΟΙΣΟ + ΦΑΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ι. ΤΟΜΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΟΙΣΟ + ΦΑΓΟΣ = ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΟΙΣΟ=ΦΕΡΩ ΦΑΓΟΣ=ΦΑΓΗΤΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ι. ΤΟΜΟΣ Λέκτορας Χειρουργικής Θώρακα Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ. Π. Κορκολοπούλου

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ. Π. Κορκολοπούλου ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Π. Κορκολοπούλου ΚΑΤΑΓΜΑ Oρισμός: Διακοπή της συνέχειας του οστού λόγω μηχανικής κάκωσης ή κόπωσης Παθολογικό κάταγμα: Επισυμβαίνει σε περιοχή, η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Η Κυτταρολογία συμβάλλει στην προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου του μαστού με την εξέταση δειγμάτων από:

Διαβάστε περισσότερα

Στοματολογία. Έγχρωμος Άτλας Διάγνωση - Θεραπεία

Στοματολογία. Έγχρωμος Άτλας Διάγνωση - Θεραπεία Στοματολογία Έγχρωμος Άτλας Διάγνωση - Θεραπεία Γιώργος Χ. Λάσκαρης Στοματολόγος. Ιατρός-Οδοντίατρος Στοματολόγος Νοσ. "Α. Συγγρός" Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας Παν. Αθηνών ISBN 960-372-000-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις µελανοκυτταρικοί όγκοι Ταξινόµηση WHO 2006 1% - 2% των βρεφών Επιφανειακοί Όψιµοι Επιφανειακοί Οποιαδήποτε ανατοµική θέση Μ.δ. < 1,5 cm Κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες Λευκόφαιοι έως µελανόφαιοι Ωοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (TUR( TUR-BΤ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ Θωµάς Ζαραµπούκας Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Όγκοι της Αστροκυτταρικής Γλοίας Πιλοκυτταρικό αστροκύτωµα Πιλοµυξοειδές αστροκύτωµα Πλειόµορφο ξανθοαστροκύτωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου)

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) Διαφορές μεταξύ τραχήλου και αιδοίου Κύτταρο-στόχος: κυρίως πλακώδες δεν υπάρχει εκτεθειμένος πολυδύναμος πληθυσμός, όπως στον τράχηλο Σχετιζόμενοι HPV: κυριαρχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α Μέρος Παθογένεια Συμπτώματα - Διάγνωση Λ.Β. Αθανασίου ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Καλοήθης υπερπλασία Οξεία και χρόνια προστατίτιδα Αποστήματα του προστάτη Μεταπλασία

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Κύστη Βαρθολίνειου αδένα ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οφείλεται στην απόφραξη των εκφορητικών πόρων Συμπτωματολογία: ευαισθησία της αντίστοιχης περιοχής, αυτόματο άλγος, δυσπαρευνία και πυρετική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών.

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Η πρώτη και ασφαλής πηγή λήψης βλαστοκυττάρων στη ζωή του ανθρώπου είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο παραμένει στον πλακούντα μετά τη γέννηση. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ- ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΤΙΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ- ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΤΙΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ- ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΤΙΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Επίδραση οιστρογόνων Η θεραπεία με οιστρογόνα χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Ο σχηματισμός του πλακούντα Ο ώριμος πλακούντας Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε συνήθεις παθήσεις Αγάθη Κόνδη-Παφίτη,, Παθολογοανατόμος Email: akondi@med.uoa.gr Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Είναι όργανο που αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κόγια Μαρία Δερματολόγος Αφροδισιολόγος H παρούσα διάλεξη δε σχετίζεται με κάποιο προσωπικό συμφέρον ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Νεογνική ακμή (1-28 ημέρες ζωής) Βρεφική ακμή (3-16 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος

Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος του Άρρενος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προσοχή: Οι παρουσιάσεις μαθημάτων αποτελούν βοήθημα παρακολούθησης των παραδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ Ιστολογία ΙΙ: «Βασική Ιστολογία ΙΙ», Janqueira, Carneiro, Ολόκληρο. Εμβρυολογία ΙΙ: «Εμβρυολογία ΙΙ», Αγγελοπούλου, Ολόκληρο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάρος κοπράνων σε διάφορους λαούς

Βάρος κοπράνων σε διάφορους λαούς Δυσκοιλιότητα Κενώσεις λιγότερες από τρεις την εβδομάδα σε άτομα που σιτίζονται με δίαιτες δυτικού τύπου Δυσκολία κατά την αφόδευση Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμφάνιση δυσκοιλιότητας σε άτομα με φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Δρ. Άρτεμις Στυλιανίδου Επιμελήτρια Α Π.Γ.Ν. Μ. Έλενα Βενιζέλου ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» Εκπόνηση : Χατζή Κατερίνα ΑΜ:11625 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Γιώργος Μορφόπουλος Επιμελητής Α Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ιανουάριος 2005 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Φλεβοαποφρακτική νόσος

Φλεβοαποφρακτική νόσος Φλεβοαποφρακτική νόσος Ορισµός Ινώδης απόφραξη µικρών ηπατικών φλεβών < 1mm1 Χωρίς θρόµβωση ή απόφραξη ευµεγεθών φλεβικών κλάδων Μηχανισµός Επίδραση τοξικών ουσιών στο ενδοθήλιο των αγγείων Αίτια Αλκαλοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Α. Δ. Γαρύφαλλος

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Α. Δ. Γαρύφαλλος ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. Δ. Γαρύφαλλος Κατά τη διάγνωση ενός νεοπλάσµατος 10% των ασθενών εµφανίζει µία παρανεοπλασµατική (ΠΝ) εκδήλωση Στην πορεία το ποσοστό δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ. Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ. Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Γεννητικό σύστημα άρρενος ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΡΧΕΩΣ 1. Ελυτροειδής χιτώνας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού. Καρδιακό Μύξωµα. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράµας. Τσαουσίδης Αδάµ Ειδικευόµενος Καρδιολογικής

Παρουσίαση Περιστατικού. Καρδιακό Μύξωµα. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράµας. Τσαουσίδης Αδάµ Ειδικευόµενος Καρδιολογικής Παρουσίαση Περιστατικού Καρδιακό Μύξωµα Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράµας Τσαουσίδης Αδάµ Ειδικευόµενος Καρδιολογικής Συµπτώµατα Πρώτα ευρήµατα Ασθενής θήλυ 49 ετών µε ελεύθερο προηγούµενο ιστορικό Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ. Κουθούρης Ακύλας Γεώργιος Ουρολόγος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ. Κουθούρης Ακύλας Γεώργιος Ουρολόγος ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ Κουθούρης Ακύλας Γεώργιος Ουρολόγος Ανατοµία της επιδιδυµίδας Χωρίζεται σε κεφαλή,σώµα,ουρά Έχει µία κυστική απόληξη στην κεφαλή Συνδέεται µε τον όρχι µε ένα πολύπλοκο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση Γαστριτίδων

Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση Γαστριτίδων Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Απαιτείται δεξιότητα και εμπειρία, συγχρονισμός κινήσεων χεριού & οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών

Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Εργασία στο μάθημα της Βιολογίας Γυμνάσιο Κερατέας Δήμητρα Κοντού Νεφέλη Καλπάκα Γ2 Σχολικό έτος:2014-2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συµµετέχει στις καρκινογόνες διεργασίες του στόµατος; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ακτινοµύκητας Israeli Ποια από τις παρακάτω κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής: καθηγητής κ. Τσανάκας Ι. ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΡΥΔΑ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΟΤΟΥΡΑ ΑΡΙΣΤΟΘΕΑ Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα