ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ 1 Φλεγμονώδεις 1 Χρόνιες καταστρεπτικές 2 Νεοπλάσματα 2 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 4 Φλεγμονώδεις 4 Ογκοειδείς εξεργασίες 4 Επιθηλιακή δυσπλασία - Λευκοπλακία 5 Καρκινώματα 6 Αλλα νεοπλάσματα 8 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 9 Εισαγωγικές γνώσεις 9 Κυκλοφοριακές-αγγειακές παθήσεις 11 Ιδιοπαθής αιμοσιδηρίαση 12 Σύνδρομο Goodpacture 12 Πνευμονικό οίδημα 14 Πνευμονική εμβολή 15 Πνευμονική υπέρταση 16 Ατελακτασία - Σύμπτωση 17 Εισροφήσεις 17 Υαλοειδής μεμβράνη νεογνών 18 Βρογχίτιδες 19 Οξεία πυώδης-μεμβρανώδης 19 Οξεία βρογχιολίτιδα 19 Χρόνια βρογχίτιδα 20 Αποφρακτική βρογχίτιδα 21 Βρόγχε κτασία 21 Φλεγμονώδης 22 Πνευμονικής σύμπτωσης 22 Συγγενής 23 Σακκοειδής 23 Πνευμονικό εμφύσημα 24 Εντοπισμένο 24 Παραδιαφραγματικό 24 Λοβώδες 25 Αναπληρωματικό 25 Γενικευμένο 25 Αιτιοπαθογένεια 25 Κεντρολοβιδιακό 26 Πανλοβιδιακό 26 Επιπλοκές 27 Κυστικό 27 Γεροντικό 27 Διάμεσο 27 Πνευμονίες 28 Λοβώδεις 28 Βρογχοπνευμονία 31 Λιποειδής πνευμονία 32 Διάμεσες 33 Πνευμοκύστη Carinii 33 Ιογενείς διάμεσες πνευμονίες 34 Πρωτοπαθής άτυπη πνευμονία 36 Νόσοι υπερευαισθησίας 36 Βρογχικό άσθμα 36 Σύνδρομο Loftier 37 Ηωσινοφιλική πνευμονία 38 Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας σε εισπνεόμενες ουσίες 38 Κοκκιωμάτωση Wegener 39 Θανατηφόρα κοκκιώματα μέσης γραμμής 40 Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας 41 Λεμφωματώδης κοκκιωμάτωση 41 Πνευμονοκονιώσεις 41 Ανθράκωση 41 Πυριτίαση 42 Ασβέστωση, Αμιάντωση 44 Βηρυλίωση Λοιπές 45 Επαγγελματικές νόσοι πνευμόνων 46 Πνευμονική ίνωση 46 Κυψελιδοτριχοειδική απόφραξη 47 ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Περιεχόμενα Πνεύμονας μελικηρύθρας 47 Ινοποιητική κυψελίτιδα 48 Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία 48 Λεμφοειδής διάμεση πνευμονία 49 Ινωση από φάρμακα, οξυγόνο 49 Πνευμονική φυματίωση 50 Νεοπλάσματα πνευμόνων 50 Καρκινώματα 50 Επιδερμοειδές 54 Αδιαφοροποίητο μικροκυτταρικό 54 Αδιαφοροποίητο μεγαλοκυτταρικό 55 Αδενοκαρκίνωμα 56 Αδενοεπιδερμοειδές 56 Βρογχιολοκυψελιδικό 56 Λοιποί τύποι 59 Εντόπιση-μακροσκοπική εικόνα 61 Πρόγνωση Μεταστάσεις 62 Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις 62 Αιτιοπαθογένεια 63 Προκαρκινωματώδεις καταστάσεις 65 Λοιπά νεοπλάσματα πνευμόνων 66 Νόσοι υπεζωκότα 69 Πνευμοθώρακας Πλευρίτιδες 69 Νεοπλάσματα 69 Κακόηθες μεσοθηλίωμα 70 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 71 Εισαγωγή 71 Αρτηριοσκλήρωση 72 Υπερτασική αρτηριοσκλήρωση-αρτηριδιοσκλήρυνση 72 Τύπου Mockenberg 74 Αθηρωματοσκλήρυνση 74 Αθηρωματώδεις πλάκες 75 Εξέλιξη πλακών 75 Συνέπειες αθηρωματοσκλήρυνσης 77 Αιτιοπαθογένεια 78 Αρτηριίτιδες 81 Αποφρακτική ενδαρτηριίτιδα 81 Συφιλιδική 81 Φυματιώδης 83 Ρευματική 83 Οζώδης πολυαρτηριίτιδα 84 Κοκκιωμάτωση Wegener 86 Αλλεργική κοκκιωμάτωση 86 Κοκκιωματώδεις αγγειίτιδες 87 Συστηματικού ερυθηματώδους λύκου 87 Σκληροδερμίας 87 Κροταφική, γιγαντοκυτταρική 88 Νόσος Burger 89 Νόσος Takayasu 90 Αγγειίτιδες μικρών αγγείων 90 Πολυμορφοπυρηνικές 91 Λεμφοκυτταρικές 93 Ενδαγγειακής πήξης 93 Νόσος Erdheim 93 Ανευρύσματα αορτής 93 Κόλπων Valsava 94 Συφιλιδικά 95 Αθηροσκληρωτικά 95 Διαχωριστικά 95 Ανευρύσματα εγκεφαλικών αρτηριών 96 Ανευρύσματα αρτηριοφλεβώδη 97 Ανευρύσματα μυκωτικά 97 Παθήσεις φλεβών 98 Κιρσοί 98 Φλεβίτιδες 99 Φλεβοθρόμβωοη 100 Παθήσει λεμφαγγείων 100 Λεμφαγγειίτιδες 100 Λεμφική απόφραξη 100

2 Νεοπλάσματα αγγείων 101 Αιμαγγειώματα 101 Τριχοειδή 101 Σηραγγώδη 102 Πλεξοειδή 102 Λεμφαγγειώματα 103 Τολυπώδη αγγειώματα 103 Καλοήθες αιμαγγειοενδοθηλίωμα 104 Αιμαγγειοπερικύτωμα 105 Κακόηθες αιμαγγειοενδοθηλίωμα 105 Σάρκωμα Kaposi 106 Λεμφαγγειομύωμα 107 Λεμφαγγειοσάρκωμα 107 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 108 Ισχαιμική καρδιακή νόσος 108 Εισαγωγή - Αιτιοπαθογένεια 108 Εμφραγμα μυοκαρδίου 112 Εντόπιση 112 Ιστοπαθολογική εξέλιξη 112 Επιπλοκές 114 Ρευματική καρδίτιδα 116 Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 116 Ρευματική ενδοκαρδίτιδα 118 Ρευματική μυοκαρδίτιδα 118 Ρευματική περικαρδίτιδα 119 Εξωκαρδιακές αλλοιώσεις 119 Παθογένεια 120 Καρδιακές αλλοιώσεις σε ρευματοειδή αρθρίτιδα 120 Συφιλιδική καρδιοπάθεια 121 Μυοκαρδίτιδες 121 Μικροβιακές 122 Ρικετσιασικές 123 Ιογενείς 123 Πρωτόζωων 123 Ιδιοπαθής 123 Νόσων κολαγόνου 124 Φαρμάκων και λοιπών αιτίων 124 Αλκοολική καρδιοπάθεια 125 Αλλοιώσεις κατεχολαμινών 126 Πρωτοπαθείς καρδιομυοπάθιες 126 Ιδιοπαθής καρδιακή υπερτροφία 127 Οικογενής καρδιομεγαλία 128 Ινοελάοτωση 128 Ενδομυοκαρδιακή ίνωση 129 Σύνδρομο καρκινοειδούς 129 Ενδοκαρδίτιδες 130 Μη λοιμογόνες 130 Libman-Sachs 130 Μη βακτηριακή θρομβωτική 130 Λοιμογόνες 131 Βακτηριακή 131 Αιτιολογία - Παθολογική ανατομική 131 Καρδιακές-εξωκαρδιακές επιπλοκές 133 Λοιπών μικροοργανισμών 134 Περικαρδίτιδες 134 Οξεία μή ειδική 134 Ουραιμική 135 Νεοπλασματική 135 Φυματιώδης 135 Νόσων κολλαγόνου 135 Νεοπλάσματα καρδιάς 135 Μύξωμα - Ραβδομύωμα - Λοιπά 135 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΕΙΛΕΩΝ, ΣΤΟΜΑΤΟΣ 137 Φλεγμονώδεις 137 Λευκοπλακία 138 Νεοπλάσματα - Όγκοι 138 θηλώματα 138 Κοκκιώδες «μυοβλάστωμα» 140 Επουλίς 140 Καρκίνωμα 140 Αδαμαντίνωμα 141 Λοιπά νεοπλάσματα 142 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 142 Φλεγμονώδεις 142 Λιθίαση 142 Σύνδρομο Sjogren 142 Νεοπλάσματα 142 Πολύμορφο αδένωμα (μικτός όγκος) 142 Μονόμορφο αδένωμα 145 Ογκος Warthin 145 Ογκοκύτωμα 145 Καρκίνωμα αδενοκυψελιδικό 146 Βλεννοεπιδερμοειδες καρκίνωμα 146 Αδενοκυοτικό καρκίνωμα 146 Λοιπά καρκινώματα και νεοπλάσματα 146 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ 147 Φλεγμονώδεις-αμυγδαλίτιδες 147 Νεοπλάσματα 147 Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα 147 Ανάστροφο θήλωμα 149 Λοιπά νεοπλάσματα 149 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 149 Συγγενείς 150 Διάχυτη μυϊκή υπερτροφία 150 Αχαλασία 150 Εκκολπώματα 150 Διαφραγματοκήλη 151 Mallory-Weiss 151 Plummer-Vinson 151 Κιρσοί 151 Οισοφαγίτιδες 152 Οξείες-χρόνιες-παλινδρόμησης υγρού 152 Νεοπλάσματα 154 Καλοήθη 154 Ογκοειδείς εξεργασίες 155 Κακοήθη Καρκινώματα 155 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 156 Εισαγωγικές γνώσεις 156 Συγγενείς ανωμαλίες 158 Αμαρτώματα 159 Μυοεπιθηλιακά 159 Σύνδρομο Peutz-Jegher 159 Νεανικοί πολύποδες 159 Αιμαγγειώματα 159 Σύνδρομο Cronkhite-Canada 159 Κύστεις 159 Γαστρίτιδες 160 Κοινές γαστρίτιδες 160 Οξεία 160 Χρόνια 160 Παθογένεια 162 Είδη-ιοτοπαθολογία 163 Εντερική μετάπλαση 164 Επιθηλιακή δυσπλασία 166 Αλλες γαστρίτιδες 167 Φλεγμονώδης 167 Ζωστηροειδής 167 Ηωσινοφιλική 168 Μυκητιασική 168 Κοκκιωματώδης 168 Καταστάσεις με παχυσμένες γαστρικές πτυχές 168 Νόσος Menetrier 168 Σύνδρομο Zollinger-Ellison 169 Ελκη γαστροδωδεκαδακτυλικά 169 Διάβρωση 169 Οξύ πεπτικό έλκος Χρόνιο πεπτικό έλκος 169 Παθολογική ανατομία 170 Επιπλοκές 172 Αιτιοπαθογένεια 172 Νεοπλάσματα 173 Καλοήθη 173 Πολύποδες 174 Λειομυώματα 174 Σβανώματα 174 Λιπώματα 174 Λοιπά 174 Κακοήθη 175 Καρκίνωμα 175 Αιτιοπαθογένεια 176 Ιστολογικοί τύποι 177 Πρώιμο καρκίνωμα 179 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα 179 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 182 Εισαγωγή 182 Σ υγγενείς ανωμαλίες 183 Μηχανικές ανωμαλίες 184 Κυκλοφορικές διαταραχές 185 Φλεγμονώδεις παθήσεις 187 Φυματίωση 187

3 Τυφοειδής πυρετός 187 Υερσινιάσεις 188 Μικροβιακή δυσεντερία 188 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα 188 Νόσος Whipple 188 Νόσος Crohn 190 Σύνδρομο δυσαπορροφήσεως 192 Τροπική στεατόρροια 193 Εντεροπάθεια γλουτένης 193 Αλλες μορφές 193 Νεοπλάσματα 194 Όγκοι ενδοκρινικών κυττάρων 194 Καρκίνωμα 197 Κακοήθη λεμφώματα 197 Λοιπά νεοπλάσματα 198 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ 199 Διαταραχές διάπλασης 199 Φλεγμονώδεις 199 Σ κωληκοειδίτιδα 199 Αποφρακτική σκωληκοειδοπάθεια 2Q1 Λοιπές φλεγμονές 201 Απλή βλεννοκήλη 201 Νεοπλάσματα 201 Καρκινοειδή 201 Βλεννώδες κυσταδένωμα 202 Αδενοκαρκίνωμα 202 Κακόηθες λέμφωμα 202 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 203 Εισαγωγή 203 Διαταραχές διάπλασης 204 Μηχανικές, κυκλοφορικές διαταραχές 204 Εκκολπωματώδης νόσος 205 Φλεγμονώδεις παθήσεις 207 Φυματίωση 207 Ακτινομυκητίαση 207 Αμοιβαδική δυσεντερία 207 Σχιστοσωμίαση 208 Ελκωτική κολίτιδα 208 Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα 210 Κοινές λοιμώδεις κολίτιδες 211 Λοιπές κολίτιδες 212 Πολύποδες 214 Αμαρτωματώδεις 214 Φλεγμονώδεις 214 Μεταπλαστικοί 214 Νεοπλασματικοί-αδενωματώδεις 214 Οικογενής πολυποδίαση 216 Σύνδρομο Gardner 218 Επιθηλιακή δυσπλασία 218 Αδενοκαρκίνωμα 219 Αλλα καρκινώματα 223 Ενδοκρινικοί όγκοι 223 Λοιπά νεοπλάσματα 223 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΩΚΤΟΥ 224 Φλεγμονές 224 Όγκοι 225 Κονδυλώματα οξυτενή 225 Καρκινώματα 225 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ 226 Περιτονίτιδες 226 Ινωση οπισθοπεριτοναϊκή 227 Όγκοι 228 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 228 Συγγενείς ανωμαλίες 229 Λιθίαση 229 Οξεία παγκρεατίτιδα 229 Χρόνια παγκρεατίτιδα 231 Νεοπλάσματα 232 Αδενοκαρκίνωμα 232 Λοιπά καρκινώματα 233 Παγκρεατοβλάοτωμα 234 Ενδοκρινικά νεοπλάσματα 234 Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση 237 Λοιπά νεοπλάσματα 237 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ 238 Εισαγωγή 238 Ιόγενείς ηπατίτιδες 239 Οξεία-υποξεία-χολοοτατική 241 Χρόνια εμμένουσα 244 Χρόνια ενεργός 245, Χρόνια λοβιδιακή 247 Φαρμακευτικές ηπατίτιδες 247 Κυκλοφοριακές διαταραχές 250 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 250 Απόφραξη μεγάλων χοληφόρων αγγείων 252 Κίρρωση ήπατος 254 Ταξινόμηση 255 Ίστοπαθολογία 257 Επιπλοκές 259 Αλκοολική νόσος του ήπατος 259 Λοιπές ηπατίτιδες και ηπατοπάθειες 261 Μεταβολικές διαταραχές 264 Κύστεις και κυστική νόσος 264 Νεοπλάσματα 265 Καλοήθη 265 Αδένωμα-οζώδης υπερπλασία 265 Νεοπλάσματα χοληφόρων αγγείων 267 Μεσεγχυματογενή 267 Κακοήθη 267 Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 267 Χολαγγειοκυτταρικό καρκίνωμα 270 Ηπατοβλάστωμα 271 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα 272 Ικτερος χωρίς ουσιώδεις ιστολογικές αλλοιώσεις 272 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ 272 Συγγενείς ανωμαλίες 273 Χολολιθίαση 273 Χολοκυστίτιδες 274 Χοληστερίνωση 275 Σκληρυντική χολαγγειίτιδα 275 Νεοπλάσματα 276 Καλοήθη 276 Κακοήθη 276 Καρκίνωμα χοληδόχου κύστεως και πόρων 276 Αλλα νεοπλάσματα 279 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 280 Εισαγωγικές γνώσεις 280 Στοιχειώδεις βλάβες 282 Γενικευμένη ινώδης κυστική οστέΐτις 285 Νόσος Paget 286 Ινώδης δυσπλασία 287 Οστεομυελίτιδα 287 Φυματίωση 289 Παθήσεις με οστική νέκρωση 289 Πνευμονική οστεοαρθροπάθεια 290 Οστικές κύστεις 290 Μονήρης 290 Ανευρυσματική 290 Γάγγλιο 291 Νεοπλάσματα οστών 291 Καλοήθη χονδρικού ιστού 291 Χονδρογενείς εξοστώσεις 291 Χονδρώματα 291 Καλοήθη χονδροβλαοτώματα 292 Χονδρομυξωματώδες ίνωμα 293 Καλοήθη οστίτου ιστού 293 Οστέωμα 293 Καλοήθες οστεοβλάστωμα 295 Μη οστεοποιούμενο ίνωμα 295 Κακοήθη νεοπλάσματα 295 Χονδροσαρκώματα 295 Οστεοσαρκώματα 297 Αλλα νεοπλάσματα 301 Γιγαντοκυτταρικός όγκος 301 Σάρκωμα Ε wing 302 Χόρδωμα 304 Αδαμαντίνωμα 305 Κακόηθες λέμφωμα 305 Λοιπά μεσεγχυματογενή 306 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 306 Σηπτική αρθρίτιδα 306 Οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστική 307 Ρευματοειδής 308 Ουρική αρθρίτιδα 308 Χρωστική θηλο-οζώδης υμενίτιδα 308 Αρθρική οστεοχονδρωμάτωση 308 Κακόηθες ορογονίωμα ή σάρκωμα αρθρικού υμένα 309 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΥΤΡΩΝ 311 Γάγγλιο - Κύστη Baker 311 Φλεγμονές-εκφυλίσεις 311

4 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 312 Εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου 312 Ινώδες ιστιοκύτωμα ελύτρων 312 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΩΝ 312 Γενικές παρατηρήσεις 312 Μυϊκή ατροφία 313 Προϊούσα μυϊκή δυστροφία 314 Βαρεία μυασθένεια 316 Περιοδική μυϊκή παράλυση 317 Μυοσίτιδες 317 Πολυμυοσίτιδα 317 Εστιακή μυοσίτιδα 317 Λοιμώδεις 317 Με έγκλειστα σωμάτια 318 Εκφυλιστικές μυοπάθειες 318 Δευτεροπαθείς 318 Καλοήθεις συγγενείς 318 Οστεοποιός μυοσίτιδα 318 Όγκοι ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 319 Ογκοειδείς επεξεργασίες 319 Οζώδης περιτονιίτιδα 319 Διηθητική μυοσίτιδα 320 Ινωματώσεις 320 Νεοπλάσματα 321 Ινώδη ιστιοκυτώματα 323 Καλοήθη 323 Μέσου βαθμού κακοηθείας Προβάλλον δερματοϊνοσάρκωμα 325 Κακοήθη 325 Πλειόμορφο, μυξοειδές, φλεγμονώδες, αγγειωματώδες 325 Ιστιοκυτώματα 327 Νεανικό ξανθοκοκκίωμα 327 Ρετικουλοϊστιοκύτωμα 328 Κολλαγονόποια νεοπλάσματα 328 Ινώματα 328 Ινοσάρκωμα 329 Δεσμοειδής όγκος 330 Μύξωμα 331 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ 331 Λιπώματα Ιστολογικοί τύποι 331 Λιποσαρκώματα Ιστολογικοί τύποι 333 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Μ Υ Ϊ Κ Ο Υ ΙΣΤΟΥ 336 Όγκοι λείων μυϊκών ινών 336 Λειομυώματα Λειομυωμάτωση 336 Λειομυοσαρκώματα 337 Όγκοι γραμμωτών μυϊκών ινών 338 Ραβδομυώματα 338 Ραβδομυοσαρκώματα 338 Πλειόμορφο, εμβρυϊκό, κυψελιδώδες 338 Μεσεγχυμώματα μεταπλαστικοί όγκοι 340 ΛΟΙΠΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 340 Χρωστικός νευροεκτοδερματικός όγκος 340 Μηνιγγίωμα-επενδύμωμα-γλοίωμα 341 Κακοήθη λεμφώματα-λευχαιμίες 341 Ινώδες αμάρτωμα 341 Κοκκιοκυτταρικό μυοβλάστωμα 341 Κυψελιδώδες σάρκωμα 342 Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα 342 Επιθηλιοειδές σάρκωμα 343 Κακοήθης γιγαντοκυτταρικός όγκος 343 Εξωσκελετικό σάρκωμα Ewing 343 Ραβδοειδής όγκος 343 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΜΟΥ ΑΔΕΝΑ 344 Υποστροφή Υπερπλασία 344 Νεοπλάσματα 344 Θυμώματα Ιστολογικοί τύποι 344 Λοιπά νεοπλάσματα 348 Κύστεις Θυμολίπωμα 348 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΗΝΟΣ 348 Συγγενείς ανωμαλίες 349 Κύστεις 349 Ρήξη σττληνός 349 Φλεγμονές: οξείες-χρόνιες-κοκκιωματώδεις 349 Υπερσπληνισμός 350 Σύνδρομο Banti 350 Συμφορητική μεγαλοσπληνία 351 Σύνδρομο αφρωδών ιοτιοκυττάρων 351 Σύνδρομο κυανών ιοτιοκυττάρων 351 Πελίωση Εμφρακτο Ατροφία 351 Νεοπλάσματα 352 Κακοήθη λεμφώματα-λευχαιμίες 352 Λοιποί όγκοι 354 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 354 Λεμφαδενίτιδες 355 Μη ειδικές 355 Νεκρωτική ιοτιοκυτταρική 356 Piringer-Kuschinka 357 Λεϊσμανίαση 357 Λοιμώδης μονοπυρήνωση ιογενείς λεμφαδενίτιδες 357 Σύνδρομο Kawasaki 359 Νόσος του Castleman 359 Αγγειοανοσοβλαστική λεμφαδενοπάθεια 361 Υδαντοϊνική λεμφαδενοπάθεια 362 Δερματοπαθητική λεμφαδενοπάθεια 363 Νόσος Kimura 363 Χρόνια καρκινωματώδης νόσος των παιδιών 364 Νόσος Whipple 364 Φαγοκοκοκκιώματα-αλλοιώσεις λεμφαγγειογραφίας 364 Κακοήθη λεμφώματα 365 Νόσος Hodgkin 365 Γενικά Ιστολογικοί τύποι 367 Πρόγνωση Σταδιοποίηση 371 Αιτιοπαθογένεια 372 Μη Hodgkin κακοήθη λεμφώματα 374 Γενικές παρατηρήσεις 374 Χαμηλού βαθμού κακοηθείας λεμφώματα 380 Λεμφοκυτταρικό 381 Χρόνια Β-λεμφοκυτταρική λευχαιμία 381 Χρόνια Τ-λεμφοκυτταρική λευχαιμία 383 Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα 383 Λεμφοπλασματοκυτταροειδές (LP-ανοσοκύτωμα) 385 Πλασματοκύτωμα 388 Κεντροκυτταρικό 389 Κεντροβλαστικό/κεντροκυτταρικό 390 Σπογγοειδής μυκητίαση 393 Λέμφωμα Τ-ζώνης 395 Λέμφωμα Lennert 395 Αγγειονοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα 396 Πλειόμορφο Τ-μικροκυτταρικό 396 Υψηλού βαθμού κακοηθείας λεμφώματα 396 Κεντροβλαοτικό-ιστολογικοί τύποι 396 Λεμφοβλαστικό 398 Λέμφωμα Burkitt 401 Ανοσοβλαστικό-ιστολογικοί τύποι 402 Περιφερικό πλειόμορφο Τ-κυτταρικό από μεσαία και μεγάλα κύτταρα 404 Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό 404 Αλλοι τύποι κακοηθών λεμφωμάτων 407 Λέμφωμα του λεμφοζιδιακού μανδύα 407 Με κύτταρα σφραγιστήρος δακτυλίου 407 Μονοκυτταροειδές Β 407 Κακοήθης αγγειοενδοθηλιωμάτωση 407 Βλεννογονοεξαρτώμενου λεμφικού ιστού 407 Λεμφωματώδης κοκκιωμάτωση 407 Λέμφωμα μεσοθωρακίου 407 Σύνθετο 409 Γνήσιο ιστιοκυτταρικό 409 Λεμφωματοειδής βλατίδωση 409 Ιστιοκυτταρώσεις 410 Ιστιοκυττάρωση των κόλπων (απλή) 410 Ιστιοκυττάρωση των Rosai-Dorfmann 411 Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική δικτύωση (Forguar) 412 Ιστιοκυττάρωση Χ 412 Κακοήθης ιστιοκυττάρωση 414 Αλλα σαρκώματα και λοιπές παθήσεις 416 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 417 Οξείες λευχαιμίες 418 Μυελογενείς Μορφές 419 Λεμφοβλαστικές Μορφές 421 Από αρχέγονα κύτταρα 423 Αιτιολογία 423 Χρόνιες μυελοϋπερπλαοτικές παβήσεις 423 Χρόνια μυελογενής 424 Μυελοσκλήρυνση-μυελοϊνωση 425 Γνήσια πολυκυτταραιμία 428 Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία 430 Οξεία μυελόίνωση 431 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 431 Αναιμίες Κυτταροπενίες 434 Απλαστική αναιμία 434

5 Μυελοφθισική αναιμία 436 Αιμολυτικές αναιμίες 436 Κληρονομικές (σφαιροκύτωση, δρεπανοκυτταρική μεσογειακή, ανεπάρκειας G6PD) 437 Αυτοάνοσες αιμολυτικές Ερυθροβλάοτωση εμβρύου 439 Τροφικής αιτιολογίας 440 Σιδηροπενική, Μεγαλοβλαστική 440 Παθήσεις λεμφοκυττάρων πλασματοκυττάρων 442 Καλοήθεις λεμφοκυτταρικές διηθήσεις μυελού οστών 443 Συστηματική πολυκλωνική Β-βνοσοβλαστική υπερπλασία 445 Νόσοι βαρειών αλύσεων 445 Πολλαπλούν μυέλωμα 445 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 448 Μη νεοπλασματικές παθήσεις 448 Αδενώματα 449 Κρανιοφαρυγγίωμα 452 Λοιπά νεοπλάσματα 453 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 453 Συγγενείς ανωμαλίες 454 Βρογχοκήλες 454 Δυσορμονογενετική, οικογενής 454 Βρογχοκηλογόνων ουσιών 455 Οζώδης, αδενωματώδης, ενδημική, σποραδική 455 Εξώφθαλμος ή θυρεοτοξίκωση (Basedow ή Grave) 457 Θυρεοειδίτιδες 459 Hashimoto Λεμφοκυτταρική 459 Riedel 461 Κοκκιωματώδης de Quervain 462 Λοιπές κοκκιωματώδεις 462 Νεοπλάσματα 462 Θυλακιώδες αδένωμα 463 Θυλακιώδες καρκίνωμα 463 Θηλώδες καρκίνωμα 465 Αμετάπλαστο (αδιαφοροποίητο) καρκίνωμα 467 Μυελοειδές καρκίνωμα 467 Λοιπά καρκινώματα (Hurtle, διαυγοκυτταρική, νησιδοειδές) 469 Λοιπά νεοπλάσματα 469 Κακοήθη λεμφώματα Σαρκώματα Τερατώματα 470 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 470 Φλοιώδης μοίρα 470 Ετεροπία Αιμορραγία Φλοιοεπινεφριδιακά οζίδια 470 Νόσος του Addison 471 Υπερπλασία φλοιού επινεφριδίων 471 Συγγενής Επίκτητη 471 Νεοπλάσματα 472 Αδενώματα - Καρκινώματα 472 Αλδοοτερονισμός Σύνδρομο Cushing 474 Ανδρογεννητικό σύνδρομο Θηλεοποίηση 475 Μυελώδης μοίρα 475 Φαιοχρωμοκύτωμα-παραγαγγλίωμα 475 Νευροβλάστωμα-γαγγλιονεύρωμα 478 Λοιπές αλλοιώσεις 480 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 481 Υπερπλασία κυρίων κυττάρων 482 Υπερπλασία διαυγών κυττάρων 482 Αδένωμα 482 Καρκίνωμα 483 Κύστεις 483 Υπερπαραθυρεοειδισμός 484 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ 485 Γενικές γνώσεις 485 Ινοκυστική και ινώδης νόσος 487 Μεταπλάσεις (αποκρινής, πλακώδης, βλεννοειδής) 491 Αδένωση τυφλών πόρων 493 Σκληρυντική αδένωση 495 Επιθηλίωση 497 Συμπαγής ενδολοβιακή υπερπλασία 499 Ινοκυστική νόσος και καρκίνωμα μαστού 499 Πορεκτασία 501 Φλεγμονώδεις παθήσεις 502 Λιπονέκρωση 502 Επιπολής φλεβίτιδα του Mondor 503 Υποτροπιάζοντα αποστήματα θηλής 503 Μαστίτις ηρεμούντος μαστού 503 Παρασιτικές και ειδικές φλεγμονές 504 Ινοαδένωμα 505 Φυλλοειδές κυοτοσάρκωμα 506 Θηλώδεις όγκοι μαστού 510 Θήλωμα θηλής και ενδοπορικό μονήρες 510 Αδένωμα θηλής 512 Πολλαπλά θηλώματα και νεανική θηλωμάτωοη 513 Καλοήθη μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα 513 Παθήσεις ανδρικού μαστού 514 (Γυαναικομαοτία, Καρκίνωμα) 514 Καρκινώματα μαστού 514 Επιδημιολογικά στοιχεία 518 Βιολογική συμπεριφορά 520 Ορμονικοί υποδοχείς 522 Φαινότυπος καρκινωματωδών κυττάρων 523 Διαγνωστικές μέθοδοι 524 Μεταστατική επέκταση 526 Θεραπευτική αγωγή 529 Λοβιακό καρκίνωμα (in situ, Διηθητικό) 532 Πορογενές καρκίνωμα in situ 533 Φαγεσωρικό (comedo) 534 Ηθμοειδές 535 Θηλώδες 536 Τροχοειδές 537 Τοιχωματικό 537 Λοβιακή καρκινοποίηση 538 Πορογενές διηθητικό 538 Χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS) 538 Μυελοειδές 539 Βλεννώδες ή κολλοειδές 540 Διαφοροποιημένο σωληνώδες 541 Λοιπές μορφές 542 Καρκινώματα με ειδική κλινική εικόνα 543 Νόσος Paget 543 Φλεγμονώδες 544 Σαρκώματα μαστού 545 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 548 Συγγενείς ανωμαλίες γενικά 548 Κυστικές νόσοι νεφρού 548 Νεφρική δυσπλασία 548 Πολυκυοτική νόσος (τύπος ενηλίκων και παιδικός) 549 Σπογγώδης νεφρικός μυελός 549 Μυελώδης κυστική νόσος 549 Επίκτητες κύστεις 549 Αγγειακής αρχής αλλοιώσεις νεφρών 550 Αρτηριοσκλήρυνση - Αρτηριδιοσκλήρυνση 550 Στένωση νεφρικής αρτηρίας 550 Αμυλοείδωση 552 Διαβητική σπειραματοσκλήρυνση 552 Οξεία οωληναριακή νέκρωση 553 Χολαιμική νέφρωση 554 Κληρονομικές, οικογενείς νεφροπάθειες 554 Συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο 555 Νεφρολιθίαση-νεφρασβέστωση 555 Διάμεσες νεφρίτιδες 556 Μη πυώδεις 557 Οξεία αλλεργική 557 Χρόνια διάχυτη 558 Πυώδεις 558 Οξεία πυελονεφρίτιδα 558 Νεκρωτική θηλίτιδα 560 Χρόνια πυελονεφρίτιδα 561 Νεφροπάθεια από αναλγητικά 563 Κυστική πυελίτιδα και ουρητηρίτιδα 563 Σπειραματονεφρίτιδα 564 Γενικές παρατηρήσεις-παθογένεια 564 Νόσος των ελαχίστων αλλοιώσεων 568 Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα 569 Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση 570 Μεμβρανοϋπερπλαστική ή μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα 571 Διάχυτη μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα 572 Διάχυτη υπερπλασπκή και εξιδρωματική ή ενδοτριχοειδική 572 Εστιακή υπερπλασπκή 573 Ραγδαία εξελισσόμενη ή εξωτριχοειδική 574 Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα 575 Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς σπειραματονεφρίτιδες 575 Νεοπλάσματα νεφρού 577 Καλοήθη νεοπλάσματα 577 Λίπωμα, λειομύωμα, αδένωμα 577 Εμβρυϊκό αμάρτωμα, αγγειομυολίπωμα 578 Κυστικό τεράτωμα 579 Ογκος κυττάρων παρασπειραματικής συσκευής 579 Κακοήθη νεοπλάσματα 579 Νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms) 579 Μεσοβλαστικό νέφρωμα 582

6 Νεφροβλαστωμάτωση 583 Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα 583 Ραβδοειδής όγκος 583 Καρκινώματα 583 Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων (Grawitz) 583 Ογκοκύτωμα 586 Καρκίνωμα αθροιστικών σωληναρίων 586 Σαρκωματώδες καρκίνωμα 586 Μικροκυτταρικό-λοιπά 586 Όγκοι νεφρικής πυέλου και ουρητήρων 587 Καρκινώματα 587 Μεταβατικού τύπου, επιδερμοειδές αδενοκαρκίνωμα 587 Λοιπά νεοπλάσματα 588 Κυστίτιδες 588 Διάμεση του Hunner 588 Ηωσινοφιλική 589 Πολυποειδής 589 Κυστική και αδενώδης 589 Κοινές 589 Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστεως 589 Καλοήθη 590 Ανάστροφο θήλωμα 590 Αδενωματοειδής όγκος 590 Λοιπά 590 Κακοήθη 590 Καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο 590 Καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα 592 Αδενοκαρκίνωμα 595 Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα 595 Καρκίνωμα in situ 595 Καρκινοσάρκωμα 596 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα 596 Σαρκώματα 596 Λοιπές παθήσεις 597 Υπολείμματα ουραχού 597 Εκστροφή ουροδόχου κύστεως 597 Εκκολπώματα κύστεως 597 Λιθίαση 597 Ενδομητρίωση 597 Αμυλοείδωση 597 Κοκκιωματώδεις παθήσεις 597 Μαλακοπλακία 597 Ψευδοσαρκωματώδες οζίο 598 Οξυτενή κονδυλώματα 598 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ 599 Φλεγμονώδεις παθήσεις 599 Οξείες και χρόνιες φλεγμονές 599 Νόσος Peyronie 599 Κύστεις 599 Περίγραπτη βαλανίτιδα 599 Ατροφικός σκληρυντικός λειχήνας 599 Νεοπλάσματα 600 Νόσος Bowen, Ερυθροπλασία Queyrat 600 Μποουενοειδής βλατίδωση 600 Επιδερμοειδές καρκίνωμα 600 Καρκίνωμα ανδρικής ουρήθρας 601 Λοιπά νεοπλάσματα 601 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ 601 Μη νεοπλασματικές Νεοπλάσματα 601 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ 601 Φλεγμονώδεις παθήσεις 601 Κοινές φλεγμονές, φυματίωση, οζώδης επιδιδυμίτιδα 601 Νεοπλάσματα 602 Αδενωματοειδής όγκος 602 Καρκίνωμα 602 Κυσταδένωμα 602 Λοιπά νεοπλάοματα 602 Λοιπές παθήσεις 602 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΡΧΕΟΣ 603 Φλεγμονώδεις 603 Ορχίτιδες κοινές, κοκκιωματώδεις 603 Κρυψορχία 603 Ορχική ατροφία Στειρότητα 603 Κύστεις 606 Νεοπλάσματα 606 Από κύτταρα Sertoli 606 Υπερπλασίες Αδένωμα κυττάρων Sertoli 606 Διαμεσιώματα (Leydig) 606 Σπερμογονίωμα 609 Εμβρυϊκό καρκίνωμα 611 Τερατοκαρκίνωμα 611 Όγκοι λεκιθικού ασκού 612 Χοριοκαρκίνωμα 613 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 614 Προοτατίτιδες 614 Κοινές, φυματίωση, μη ειδική κοκκιωματώδης, αλλεργική 614 Οζώδης υπερπλασία προστάτου 616 Καρκινώματα 618 Λανθάνον, υποκρυπτόμενο 618 Καρκίνωμα περιφερικής ζώνης 619 Καρκίνωμα εσωτερικής ζώνης 620 Άλλοι τύποι καρκινωμάτων 622 Άλλες παθήσεις 623 Εμφρακτο, λιθίαση, σαρκωματόμορφα οζίδια, πολύποδες ουρήθρας 623 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ 625 Φλεγμονές 625 Οξείες, χρόνιες, βαρθολινείων αδένων 625 Λειχηνοειδείς αλλοιώσεις, Σκληρυντικός ατροφικός λειχήνας, Κραύρωοη 626 Νεοπλάσματα 627 Θηλώματα Κονδυλώματα 627 Μποουενοειδή βλατίδωση 629 Καρκινώματα 629 Επιδερμοειδές 629 Ακροχορδονώδες 630 Νόσος Paget 630 Άλλα νεοπλάσματα 631 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΘΗΛΕΩΝ 631 Νεοπλασματικές και μη νεοπλασματικές 631 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 632 Φλεγμονές 632 Καλοήθεις όγκοι και ογκοειδείς εξεργασίες 632 Αδένωση-κύστεις-θηλώματα-πολύποδες-λοιποί 632 Κακοήθη νεοπλάσματα 633 Επιδερμοειδές καρκίνωμα 633 Αδενοκαρκίνωμα Διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα 633 Λοιπά νεοπλάσματα 633 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ 634 Τραχηλίτιδες 634 Οξεία μη ειδική 635 Χρόνια τραχηλίτιδα 635 Κοκκιωματώδης 636 Από τριχομονάδες 637 Ερπητική 637 Από χλαμύδια-λεμφοζιδιακαή 637 Ιού μεγαλοκυτταρικών εγκλείστων 638 Παρασιτική 638 Αλλοιώσεις από ιό θηλώματος του ανθρώπου 638 Πολύποδες τραχήλου μήτρας 639 Αλλες παθήσεις 640 Πλακώδης μετάπλαση, υπερκεράτωση, δυσκεράτωση, επιδερμοποίηση 641 Αδενική και αδενωματοειδής υπερπλασία 642 Ιατρογενείς αλλοιώσεις 643 Επιθηλιακή δυσπλασία Καρκίνωμα in situ 643 Καρκινώματα τραχήλου μήτρας 646 Επιδερμοειδές 646 Αδενοκαρκίνωμα 648 Αλλα καρκινώματα 649 Λοιπά νεοπλάσματα 649 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ 650 Ενδομητρίτιδες 650 Οξείες-χρόνιες-κοκκιωματώδεις-ιογενεις-λοιπές 650 Ενδομητρίωση-αδενομύωση 650 Μεταπλασίες 652 Ιατρογενείς αλλοιώσεις 652 Αιμορραγίες και λειτουργικές διαταραχές 654 Ατροφία ενδομητρίου 654 Υπεροιστρογονισμός και ενδομήτριο 655 Ανωορρηκτικός κύκλος 655 Υπερπλασία ενδομητρίου 656 Αδενοκυοτική 657 Αδενωματώδης 658 Στρωματική 660 Προγεστερονική ανεπάρκεια 661 Υπερπρογεστερονισμός 662 Ανώμαλη απόπτωση ενδομητρίου-μεμβρανώδης δυσμηνόρροια 662 Εκκριτική υπερτροφία 662 Όγκοι σώματος μήτρας 662

7 Πολύποδες 662 Λειομυώματα - Λειομυοσαρκώματα 663 Καρκινώματα ενδομητρίου 665 Αδενοκαρκίνωμα 666 Αδενοακάνθωμα-αδενοπλακώδες 668 Λοιπά καρκινώματα 668 Όγκοι ενδομητρικού στρώματος 668 Μικτοί μυλλερειανοί όγκοι 671 Λοιπά νεοπλάσματα μήτρας 672 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ 673 Φαινόμενο Arias-Stella 673 Αυτόματη αποβολή 673 Διαταραχές μεγέθους πλακούντος 674 Στιφρός πλακούντας 674 Συγγενείς ανωμαλίες ομφαλίου λώρου 674 Φλεγμονές Εμφρακτο πλακούντα 674 Τροφοβλασπκή νόσος 675 Υδατιδώδης ή βοτρυοειδής μήλη κύηση 675 Παραπλακουντιακός τροφοβλαστικός όγκος 677 Χοριοκαρκίνωμα, χοριοεπιθηλίωμα 677 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ 679 Σαλπιγγίτιδες-πυοσάλπιγξ-υδροσάλπιγξ 679 Κοκκιωματώδεις φλεγμονές 679 Συστροφή σάλπιγγας 680 Κύστεις-ενδομητρίωση-ενδοσαλπιγγίωση 680 Οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα 681 Μεταπλασίες υπερπλασίες 681 Νεοπλάσματα 682 Καρκίνωμα Λοιπά νεοπλάσματα 682 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 682 Φλεγμονώδεις παθήσεις 682 Κοινές φλεγμονές-κοκκιωματώδεις-αυτοάνοση ωοθηκίτιδα 682 Κύστεις ωοθηκών 682 Πολυκυοτικές ωοθήκες 683 Φλοιώδης Στρωματική Υπερπλασία 683 Ενδομητρίωση 684 Δυσγενεσία των γονάδων 684 Νεοπλάσματα ωοθηκών 685 Ορώδες κυσταδένωμα, κυσταδενοκαρκίνωμα-κυσταδενόΐνωμα 686 Βλεννώδες κυσταδένωμα, κυσταδενοκαρκίνωμα 689 Ενδομητριοειδείς όγκοι 689 Ογκος του Brenner 691 Μικτοί Μυλλερειανοί όγκοι 692 Ινώματα 693 Θηκώματα 693 Κοκκιοκυτταρικοί όγκοι 693 Όγκοι κυττάρων Sertoli-Leydig 694 Λιποειδοκυτταρικοί όγκοι 695 Γυνανδροβλάστωμα 696 Δυσγερμίνωμα 696 Ογκος λεκιθικού ασκού 696 Εμβρυϊκό καρκίνωμα 696 Χοριοκαρκίνωμα 696 Τερατώματα και δερμοειδής κύστη 696 Τερατοκαρκινώματα 698 Λοιπά νεοπλάσματα 698 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 700 Φλεγμονές από λοιμώδη αίτια 701 Μυρμηκίες ή ακροχορδόνες 701 Μολυσματική τέρμινθος 701 Ερπητας ζωστήρας 701 Κοινές πυώδεις 702 Πυώδης ιδραδενίτιδα 702 Φυματίωση 702 Λέπρα, Σύφιλη, Φλεγμονές από μπορέλιες 703 Μυκητιάσεις 703 Κοκκιωματώδεις φλεγμονές 704 Φλεγμονές ακαθόριστης αιτιολογίας 707 Ψωρίαση 707 Ομαλός λειχήνας 707 Αντίδραση μοσχεύματος προς ξενιστή 708 Μελαγχρωματική κνήδωση 709 Φαρμακευτικές δερματίτιδες 709 Πέμφυγες και πεμφυγοειδή 710 Ατροφικός και σκληρυντικός λειχήνας 713 Ελαστώσεις 713 Βλεννοειδείς εκφυλίσεις 714 Νεγροειδής ακάνθωση 714 Νόσος Darrier 714 Νεοπλάσματα δέρματος 715 Ινωματώδης ψευδοσπίλος 715 Σμηγματορροϊκή κεράτωση 716 Ακτινική κεράτωση 716 Νόσος Bowen 716 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 718 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 720 Όγκοι μελανοκυττάρων 722 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι 723 Συνδεσμικός, χοριακός, σύνθετος 723 Κυανούς σπίλος 725 Σπίλος Spitz 725 Σπίλος με άλω, Σπίλος με φυσσαλιδώδη κύτταρα 725 Δυσπλαοτικοί 725 Κακόηθες μελάνωμα 727 Μακροσκοπική εμφάνιση-εντόπιση-μορφές 728 Ιστολογικοί τύποι Διαβάθμιση 729 Νεοπλάσματα νευροενδοκρινικών κυττάρων 733 Όγκοι ιδρωτοποιών αδένων 733 Ιστολογικές μορφές 733 Νόσος Paget δέρματος 735 Όγκοι σμηγματογόνων αδένων 735 Αδενώματα, καρκινώματα, αμαρτώματα 735 Κερατοακάνθωμα 737 Πιλοματρίξωμα 738 Κύστεις δέρματος 738 Λεμφοκυτταρική διήθηση δέρματος 739 Λειχηνοειδής παραψωρίαση 740 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 741 Εισαγωγικές γνώσεις 741 Νεοπλάσματα Κ.Ν.Σ. 744 Τρόποι ανάπτυξης Επέκταση 746 Αστροκυτώματα 750 Ινώδη αστροκυτώματα 751 Πιλοκυτταρικά αστροκυτώματα 753 Πρωτοπλασματικό αστροκύτωμα 755 Γεμιστοκυτταρικό αστροκύτωμα 755 Πλειόμορφο ξανθοαστροκύτωμα 756 Αστροβλαοτώματα 758 Σπογγιοβλάστωμα 758 Πολύμορφο γλοιοβλάοτωμα 759 Γιγαντοκυτταρικό γλοιοβλάοτωμα 762 Μικτό γλοιοβλάοτωμα-ινοσάρκωμα 762 Ολιγοδενδρογλοιώματα 764 Επενδυμώματα 766 Επιθηλιακός τύπος 767 Μυξοθηλώδες επενδύμωμα 767 Κυτταρικός τύπος επενδυμώματος 768 Επενδυμοβλάστωμα 768 Θήλωμα χοριοειδών πλεγμάτων 769 Θηλώδες καρκίνωμα χοριοειδών πλεγμάτων 770 Μυελοεπιθηλίωμα (Μεδουλοεπιθηλίωμα) 771 Μυελοβλάστωμα 773 Νευροβλάστωμα 775 Γάγγλιο νε ύ ρω μα - γάγγλιο γλο ίω μα 775 Όγκοι κρανιακών και νωτιαίων ριζών 777 Μηνιγγιώματα 777 Ιστολογικοί τύποι 779 Σαρκώματα 783 Τριχοειδές αιμαγγειοβλάστωμα 784 Λοιπά αγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες 785 Γονιώματα, τερατώματα, εμβρυϊκά καρκινώματα επιφύσεως 786 Επιφυσιώματα Επιφυσιοβλαοτώματα 787 Αλλοι ενδοκρανιακοί όγκοι δυοττλασπκής αρχής 787 Εκτοποι νευροεπιθηλιακοί όγκοι 788 Κακοήθη λεμφώματα Κ.Ν.Σ. 790 Μη νεοπλασματικές παθήσεις Κ.Ν.Σ. 790 Αύξηση ενδοκρανιακής πίεσης 790 Οίδημα Υδροκέφαλος Κήλη εγκεφάλου 790 Τραυματικές αλλοιώσεις 791 Επισκληρίδιο-υποσκληρίδιο αιμάτωμα 792 Αγγειακής αρχής αλλοιώσεις 792 Τοξικές και μεταβολικές αλλοιώσεις 792 Εκφυλιστικές αλλοιώσεις 792 Φλοιώδεις εκφυλίσεις 793 Γεροντική άνοια 793 Νόσος Alzheimer 793 Νόσος Pick 794 Εκφυλίσεις βασικών γαγγλίων 794 Χορεία Huntington 794 Νόσος Parkinson 794

8 Εκφυλίσεις παρεγκεφαλίδας και νωτιαίου μυελού 794 Αταξία Friedreich 795 Νωτιαία μυϊκή ατροφία 795 Αμυατροφική πλαγία σκλήρυνση 795 Απομυελινωτικές παθήσεις 795 Πολλαπλή κατά πλάκας σκλήρυνση 795 Νόσος του Schilder 796 Συνδυασμένη υποξεία εκφύλιση νωτιαίου μυελού 796 Φλεγμονώδεις παθήσεις Κ.Ν.Σ. 797 Μηνιγγίτιδες 797 Πυώδεις 797 Κοκκιωματώδεις 797 Λεμφοκυτταρική 797 Εγκεφαλικά αποστήματα 798 Εγκεφαλίτιδες και μυελίτιδες 798 Οξεία ιογενής 798 Υποξεία σκληρυντική παρεγκεφαλίτιδα 799 Βραδείες ιογενείς 799 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια 799 Νόσος Kuru 800 Μεταλοιμώδεις εγκεφαλομυελίτιδες 800 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 800 Περιφερικές νευροπάθειες 800 Βαλλερειανή εκφύλιση 800 Τμηματική εκφύλιση 800 Οξεία ιδιοπαθής πολυνευρίτιδα (Guilain-Barre) 801 Οξεία βραχιακή νευρίτιδα 801 Τραυματική νευροπάθεια 801 Όγκοι περιφερικών νεύρων 801 Μετατραυματικό νεύρωμα 801 Νεύρωμα Morton 802 Γάγγλιο νευρικών ελύτρων 802 Νευρομυϊκό αμάρτωμα 802 Νευριλείμωμα ή Σβάνωμα 802 Νευρίνωμα 803 Όγκοι από κοκκιώδη κύτταρα Συγγενής επουλίς 804 Μύξωμα νευρικών ελύτρων 804 Εξωκρανιακό μηνιγγίωμα 804 Κακόηθες σβάνωμα 805 Περιφερικό νευροεπιθηλίωμα 805 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 806 Επιπεφυκίτιδες 806 Χαλάζιο 807 Κακοήθη λεμφώματα βλεφάρων 807 Ξανθέλασμα 807 Δακρυοκυστίτιδα 807 Όγκοι δακρυϊκών αδένων 807 Στεάτιο και πτερύγιο 807 Θήλωμα, Καρκίνωμα επιπεφυκότος 807 Αφακική πομφολυγώδης κερατοπάθεια, δυστροφία Fucks 808 Κερατόκωνος 808 Καταράκτης 808 Συγγενής, επίκτητος, γεροντικός 808 Οπισθοφακική ίνωση 809 Σύνδρομο Coats 809 Οξείες ενδοφθαλμίτιδες 809 Χρόνιες ενδοφθαλμίτιδες 811 Ιριδοκυκλίτιδα, χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 811 Κοκκιωματώδεις ενδοφθαλμικές φλεγμονές 811 Συμπαθητική οφθαλμία 811 Φθίση του βολβού 811 Γλαύκωμα 811 Πρωτοπαθές, απλό χρόνιο, δευτεροπαθές 812 Αρτηριοσκληρωτική, υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια 813 Ρετινοβλάστωμα 813 Κακόηθες μελάνωμα οφθαλμού 815 Άλλα νεοπλάσματα 816

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις A05 Άλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ RONALD EISENBERG ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Γεώργιος Τζώρτζης Ιατρός Ακτινολόγος Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΚΔΟΣΗ ISBN 960-372-033-X ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

3η ΕΚΔΟΣΗ ISBN 960-372-033-X ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Στοματολογία. Έγχρωμος Άτλας Διάγνωση - Θεραπεία

Στοματολογία. Έγχρωμος Άτλας Διάγνωση - Θεραπεία Στοματολογία Έγχρωμος Άτλας Διάγνωση - Θεραπεία Γιώργος Χ. Λάσκαρης Στοματολόγος. Ιατρός-Οδοντίατρος Στοματολόγος Νοσ. "Α. Συγγρός" Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας Παν. Αθηνών ISBN 960-372-000-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ RONALD EISENBERG ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Γεώργιος Τζώρτζης Ιατρός Ακτινολόγος Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Ματσανιώτης Θ. Καρπάθιος Π. Νικολαΐδου-Καρπαθίου ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. φοιτητική έκδοση. Επιμέλεια Έκδοσης: Α. Αττιλάκος

Ν. Ματσανιώτης Θ. Καρπάθιος Π. Νικολαΐδου-Καρπαθίου ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. φοιτητική έκδοση. Επιμέλεια Έκδοσης: Α. Αττιλάκος Ν. Ματσανιώτης Θ. Καρπάθιος Π. Νικολαΐδου-Καρπαθίου ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ φοιτητική έκδοση Επιμέλεια Έκδοσης: Α. Αττιλάκος Κάθε γνήσιο αντίτυπο είναι υπογεγραμμένο ISBN 978-960-372-142-0 Copyright 2010 N.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών Δερματικές εκδηλώσεις νοσημάτων του πεπτικού συστήματος ΕιρHνη ΜερμIγκη, ΑθηνA Ε. ΜατEκοβιτς Ειδικευόμενες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίτομη Παιδιατρική Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επίτομη Παιδιατρική Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επίτομη Παιδιατρική Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Καθηγητής Παιδιατρικής Δ. ΛΙΑΚΑΚΟΣ Κ. ΣΙΝΑΝΙΩΊΉΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ISBN 960-372-053-4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ISBN 960-372-053-4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Παιδίατρος - Νεογνολόγος τ. Συνεργάτης Β Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, & Διευθυντής Νεογνικού Τμήματος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ISBN 960-372-053-4 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος Ελένη Σ. Παπαγιάννη Παθολογοανατόμος Επιμελήτρια 3 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Τετάρτη 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ Α. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ISBN 978-960-372-098-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Απάντηση του οργανισμού στην κάκωση... 1 Φυσιολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Β Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na 1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚΔΟΣΗΣ... 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ... 17 1. Ιστορικό Κλινική εξέταση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : Β3 ΕΞΑΜΗΝΟ : Β ΤΥΠΟΣ : ΜΓΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : 6 ΓΛΩΣΣΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) : Θ : 2

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος συχνοτήτων:

Κατάλογος συχνοτήτων: Σημείωση! Παρακάτω, αναγράφονται πάνω από 3.000 συχνότητες συμπτωμάτων, ασθενειών και παθήσεων με τις οποίες θεραπεύει η συσκευή βιοσυντονισμού της Biomedis. Κάποιες ασθένειες ή παθήσεις, μπορεί να μην

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ιευθυντήςγ' Παθολογικής: ρ Γεώργιος Μουσούλης Ειδικευόµενη: Ευφροσύνη ρακοπούλου ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ 1. Εντω βάθει φλεβοθρόµβωση 2. Λεµφοίδηµα σύστοιχου κάτω άκρου

Διαβάστε περισσότερα

- - - - - - - - ΕΞΑΜΗΝΟ Α - - - - - - - -

- - - - - - - - ΕΞΑΜΗΝΟ Α - - - - - - - - 2.9 Περίγραμμα Μαθημάτων - - - - - - - - ΕΞΑΜΗΝΟ Α - - - - - - - - Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 A Λοιµώξεις ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ... 15 Περιακρορριζικό κοκκίωµα... 16 Περιακρορριζικό απόστηµα... 19 β. ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΕΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

απεικόνιση κεφαλής και τραχήλου... 1

απεικόνιση κεφαλής και τραχήλου... 1 Π Τόµος Β εριεχομενα Πρόλογος..................................................................................vii Συμμετέχοντες συγγραφείς...................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤA ΕΤH 2001 KAI 2003 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CECIL ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Thomas Ε. Andreoli, Μ.Ο., Μ.Α.C.Ρ.

CECIL ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Thomas Ε. Andreoli, Μ.Ο., Μ.Α.C.Ρ. CECIL ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Thomas Ε. Andreoli, Μ.Ο., Μ.Α.C.Ρ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Α ΤΟΜΟΣ ISBN 960-372-036-4 set 960-372-037-2 A' Περιεχόμενα Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (1) Δύο πλάγιοι λοβοί συνδεόμενοι με λεπτό ισθμό

Διαβάστε περισσότερα