Σύγκριση µη-επεµβατικής ελαστοµετρίας και τονοµέτρου Goldmann.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκριση µη-επεµβατικής ελαστοµετρίας και τονοµέτρου Goldmann."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Σύγκριση µη-επεµβατικής ελαστοµετρίας και τονοµέτρου Goldmann. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Σύγκριση µη-επεµβατικής ελαστοµετρίας και τονοµέτρου Goldmann. Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως µέρος των υποχρεώσεων για την απονοµή του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Οπτική & Όραση και παρουσιάστηκε στην Τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από τους: 1. Παλλήκαρη Ιωάννη. Τσιλιµπάρη Μιλτιάδη 3. Γκίνη Χαρίλαο

3 Περίληψη. Οφθαλµική ακαµψία ορίζεται ως η αντίσταση του οφθαλµού σε δύναµη, η οποία προσπαθεί να αλλάξει τον όγκο του. Ο υπολογισµός της οφθαλµικής ακαµψίας έχει µεγάλη σηµασία. Έχει κατασκευαστεί συσκευή, η οποία υπολογίζει την οφθαλµική ακαµψία µε παρεκτόπιση όγκου του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαµο. Η πίεση στον οφθαλµό υπολογίζεται µε την ίδια συσκευή, µε γνώση της δύναµης που ασκείται στον κερατοειδή και την επιφάνεια επιπέδωσής του. Βελτιώσεις για την έγκυρη λήψη µετρήσεων της οφθαλµικής πίεσης και της ακαµψίας έγιναν στη συσκευή. Τέλος, συγκρίθηκε η πίεση που υπολογίζει το ελαστόµετρο µε τη µέτρηση που δίνει το τονόµετρο Goldmann, στην ίδια οµάδα ασθενών. Abstact. Ocula igidity is defined as the esistance of the eye at a foce which ties to change its volume. The ocula igidity is a paamete with clinical value. A device has been constucted that calculates the ocula igidity by the displacement of the volume of the aqueous fluid fom the anteio chambe. The pessue of the eye is calculated using the same device, with knowledge of the foce which is exeted at the conea and its flattening suface. Impovements fo valid measuements of ocula pessue and igidity took place. Finally, measuements of intaocula pessue with the elastomete wee compaed with the measuement of the Goldmann tonomete at the same goup of patients. 3

4 Περιεχόµενα. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία Υδατοειδές Υγρό... 7 Ενδοφθάλµια Πίεση Οφθαλµική Υποτονία Γλαύκωµα Οξύ Γλαύκωµα Κλειστής Γωνίας... 1 Χρόνιο Γλαύκωµα Κλειστής Γωνίας Γλαύκωµα Ανοικτής Γωνίας ευτεροπαθές Γλαύκωµα Γλαύκωµα Φυσιολογικής Πίεσης Παιδικό Γλαύκωµα Οφθαλµική Ακαµψία Τονοµετρία Τονοµετρία Εµβύθινσης Schi otz & Τονοµετρία Επιπέδωσης Goldmann... 0 Τονόµετρο Pekins.... Τονόµετρο MacKay-Mag Τονόµετρο Αέρος Τονόµετρο Tonopen Τονόµετρο Pascal ( υναµική Περιµετρική Τονοµέτρηση) Τονόµετρο Poview Phosphene Τονογραφία Επεµβατική Συσκευή Μέτρησης Της Οφθαλµικής Ακαµψίας Πειραµατικό µέρος

5 Περιγραφή Κύριων Χαρακτηριστικών Tου Ελαστοµέτρου Τροποποιήσεις Στο Ελαστόµετρο Βαθµονόµηση ύναµης Αντιστοίχηση Επιφάνεια Επιπέδωσης Με Φωτεινότητα Υπολογισµός Πίεσης Υπολογισµός Του Όγκου Παρεκτόπισης Χρήση Προγράµµατος LabView Για Τη Λήψη Των Μετρήσεων Αφαίρεση Θορύβου Από Τα Σήµατα Που Λαµβάνει Το Ελαστόµετρο Σύγκριση Ελαστοµέτρου µε το Τονόµετρο Goldmann ιαδικασία Μετρήσεων Έλεγχος του Αιµατικού Κύκλου Παρουσίαση Μετρήσεων Μέθοδος Σύγκρισης Συµφωνίας Συµπεράσµατα Μελλοντικές Έρευνες ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 Εισαγωγή. Το ελαστόµετρο δίνει τη δυνατότητα µέτρησης της ενδοφθάλµιας πίεσης και της οφθαλµικής ακαµψίας σε µη επεµβατικές συνθήκες. Η οφθαλµική ακαµψία είναι ένα µέτρο της ελαστηκότητας των τοιχωµάτων του οφθαλµού. Ο υπολογισµός της οφθαλµικής ακαµψίας έχει µεγάλη σηµασία επειδή σχετίζεται µε την παρουσίαση και την εξέλιξη πολλαπλών παθήσεων. Ακόµα η γνώση της µπορεί να συµβάλει στον υπολογισµό της ενδοφθάλµιας πίεσης µε µεγάλη ακρίβεια. Η ελαστηκότητα των τοιχωµάτων του οφθαλµού επηρεάζει την αιµατική ροή σε αυτόν. Έχει αναπτυχθεί υπολογισµός µε µεγάλη ακρίβεια της οφθαλµικής ακαµψίας µε επεµβατική µέθοδο. Εισάγεται ορός στον πρόσθιο θάλαµο του οφθαλµού και καταγράφεται η αύξηση του όγκου και της πίεσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση του µη επεµβατικού ελαστοµέτρου. Γίνεται βαθµονόµηση του αισθητήρα δύµαµης και φωτεινότητας και υπολογίζεται η ενδοφθάλµια πίεση και η οφθαλµική ακαµψία. Συγκρίνεται το ελαστόµετρο µε το τονόµετρο Goldmann σε 83 ασθενείς για συµφωνία στον υπολογισµό της πίεσης. Γενικά Στοιχεία. Ο οφθαλµός είναι το όργανο οράσεως. Αποτελείται εξωτερικά από το σκληρό χιτώνα και τον κερατοειδή. Ο σκληρός χιτώνας διατηρεί το σχήµα και το µέγεθος του οφθαλµού. Στο εσωτερικό υπάρχει ο χοριοειδής και ακολουθεί ο αµφιβληστροειδής χιτώνας, ο οποίος λαµβάνει τα οπτικά ερεθίσµατα και τα στέλνει στον εγκέφαλο µέσω του οπτικού νεύρου. Ο αµφιβληστροειδή αιµατώνεται από το χοριοειδή. Οι εσωτερικοί χιτώνες του οφθαλµού καλύπτουν µόνο το οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού. (Nesteov et al, 1978). Στο πρόσθιο µέρος του βολβού βρίσκεται ο κερατοειδής, ο οποίος είναι η κύρια διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλµού. Το εσωτερικό του οφθαλµού περιλαµβάνει την ίριδα, το ακτινωτό σώµα, το φακό και το υαλοειδές. Η ίριδα βρίσκεται πίσω από τον κερατοειδή και διαχωρίζει τον πρόσθιο από τον οπίσθιο θάλαµο του οφθαλµού. Είναι ένα διάφραγµα το οποίο επιτρέπει την είσοδο φωτός στον οφθαλµό. Το ακτινωτό σώµα βρίσκεται πίσω από την ίριδα, ίνες οι οποίες αναρτώνται σε αυτό επιτρέπουν την προσαρµογή του κρυσταλλοειδούς φακού. Ο φακός είναι το διαφανές σώµα το οποίο εστιάζει µε ακρίβεια το είδωλο στον 6

7 αµφιβληστροειδή χιτώνα. Η κοιλότητα η οποία σχηµατίζεται µεταξύ του φακού και του αµφιβληστροειδή είναι γεµάτη από το υαλοειδές, µία ζελατινώδης δοµή. Εικόνα 1: Εγκάρσια διατοµή του οφθαλµού. Παρουσιάζονται τα στοιχεία στον οφθαλµό. Η κοιλότητα µεταξύ του φακού και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς είναι ο πρόσθιος θάλαµος του οφθαλµού. Η κοιλότητα µεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας της ίριδας και του υαλοειδούς είναι ο οπίσθιος θάλαµος.( Beson ). Η γωνία του πρόσθιου θαλάµου βρίσκεται µεταξύ κερατοειδούς, σκληρού και ίριδας και εκτίνεται περιµετρικά της ίριδας. (Τσάγκος, 00). Υδατοειδές Υγρό. Το υδατοειδές υγρό παράγεται µε υπερδιήθηση και ενεργητική έκκριση από τις ακτινοειδείς προβολές του ακτινωτού σώµατος. Έχει δύο πολύ σηµαντικές λειτουργίες. ιατηρεί την ενδοφθάλµια πίεση σταθερή και τρέφει τον φακό και µερικώς άλλα µέρη του οφθαλµού. Στη συνέχεια κυκλοφορεί από τον οπίσθιο θάλαµο στον πρόσθιο και αποχετεύεται από τη γωνία του προσθίου θαλάµου, ενώ µικρό µέρος αυτού απάγεται από τις ραγοειδοσκληρικές οδούς(ψύλλας, 1994). Μέσω της ραγοειδοσκληρικής οδού, το υδατοειδές υγρό καταλήγει στο σωλήνα του Schlemm 7

8 και αποχετεύεται στην κυκλοφορία του αίµατος. (Kanski, 1999). Ο σωλήνας του Schlemm αποτελεί το κυκλικό φλεβικό αγγείο. Το εσωτερικό τµήµα του καλύπτεται από ενδοθηλιακά κύτταρα και το εξωτερικό από επίπεδα κύτταρα. Τα αθροιστικά σωληνάρια εκφύονται στο εξωτερικό τοίχωµα του σωλήνα του Schlemm και συνδέονται είτε µε το φλεβικό δίκτυο είτε µέσω των υδάτινων φλεβών. Ο σκληροκεροτοειδικός ηθµός αποτελείται από πετάλια τα οποία είναι διάτρητα, αυτά συνδέονται και διακλαδίζονται µε πετάλια στο ίδιο επίπεδο αλλά και µε όσα βρίσκονται στο βάθος. Συνεπώς ο σκληροκερατοειδικός ηθµός αποτελείται από δίκτυο κυκλικό τριών διαστάσεων αποτελούµενο από πόρους. (Anta and Sivastava, 006). Η παραγωγή και η αποχέτευση του υδατοειδές υγρού όταν βρίσκονται σε ισορροπία έχουν απόρροια τη διατήρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης σε φυσιολογικό επίπεδο. (Ψύλλας, 1994). Το υδατοειδές υγρό γεµίζει τον πρόσθιο και τον οπίσθιο θάλαµο του οφθαλµού, δεν υπάρχει δυνατότητα συµπίεσής του συνεπώς είναι αυτό που διατηρεί το σχήµα του βολβού. Το σταθερό σχήµα του βολβού έχει µεγάλη σηµασία για την όραση. Η µη διατήρησή του οδηγεί σε διαρκείς αλλαγές του σχήµατος του βολβού λόγω έλξεων από τους µύες που κινούν τον οφθαλµό. Το φαινόµενο αυτό θα οδηγούσε σε διαστρεβλωµένα είδωλα. Αν το υδατοειδές βρίσκεται σε µεγαλύτερη ποσότητα στον οφθαλµό, σύµφωνα µε τον κενό χώρο, θα ασκεί πίεση στα στοιχεία στο εσωτερικό του οφθαλµού αλλά και στο εξωτερικό περίβληµά του. (Stuckey, 004). Εικόνα : Φυσιολογική αποχέτευση υδατοειδούς υγρού. (α) Ηθµοειδική οδός, (β) Ραγοειδοσκληρική οδός, (γ) Οδός µέσω της ίριδας. 8

9 Ενδοφθάλµια Πίεση. Η ενδοφθάλµια πίεση εξαρτάται από το ρυθµό παραγωγής της και το ρυθµού αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Οι φυσιολογικές τιµές της ενδοφθάλµιας πίεσης κυµαίνονται µεταξύ 10mmHg και 1mmHg. (Spalton et al, ). Πίεση µεγαλύτερη από το ανώτερο όριο θεωρείται ύποπτη για παρουσία γλαυκώµατος αλλά όχι απαραίτητα παθολογική. Συµπτώµατα γλαυκώµατος µπορούν να παρουσιαστούν και σε άτοµα µε χαµηλή ενδοφθάλµια πίεση. (Kanski, 1999) Η πίεση στον οφθαλµό έχει διακυµάνσεις ακόµα και κατά τη διάρκεια της µέτρησης, επηρεάζεται από τις αλλαγές στον όγκο λόγω εισροής και εκροής αίµατος, από το αρτηριακό σύστηµα και από την παραγωγή και αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. (Nesteov et al, 1978). Υπάρχει διακύµανση της ενδοφθάλµια πίεσης κατά τη διάρκεια της µέρας. Συνήθως τις πρωινές ώρες είναι αυξηµένη συγκριτικά µε το απόγευµα και το βράδυ. (Kanski, 1999) Ο µέσος όρος της διακύµανσης είναι 5mmHg ενώ για ασθενείς µε αυξηµένη πίεση η ηµερήσια διακύµανση είναι ακόµα µεγαλύτερη. (Santos et al, 010), (Kanski,1999). Η ενδοφθάλµια πίεση αλλάζει µε την αλλαγή στη θέση του σώµατος ή µε τη θέση του κεφαλιού. Έρευνες έχουν δείξει ότι στην οριζόντια θέση σώµατος η πίεση είναι αυξηµένη κατά 0,3 έως 0,6mmHg συγκριτικά µε την όρθια ή την καθιστή. Η αύξηση στην πίεση είναι µεγαλύτερη σε ασθενής µε γλαύκωµα. (Douglas and Gand, 1973),(Colton and Edee, 1980). Η ηλικιακή κατηγορία και η φυλή στην οποία ανήκει ένας ασθενής επηρεάζει την πίεση στον οφθαλµό. Η µέση ενδοφθάλµια πίεση αυξάνεται µε την ηλικία σε όλο σχεδόν το πληθυσµό της γης. Στην µαύρη φυλή έχει παρατηρηθεί µεγαλύτερη αύξηση της πίεσης ανάλογα την ηλικία συγκριτικά µε τη λευκή φυλή. Ενώ εξαίρεση αποτελούν οι Ιάπωνες, όπου µε την πάροδο την ηλικίας η πίεση µειώνεται. ιαφορά στην ενδοφθάλµια πίεση παρατηρείται και στα δύο φύλα. Οι γυναίκες κατά µέσω όρο φαίνεται να έχουν αρκετά αυξηµένη πίεση σε σύγκριση µε τους άνδρες ίδιας ηλικίας. (Colton and Edee, 1980). Η πίεση του οφθαλµού επηρεάζεται ακόµα από τη συστηµατική πίεση. Έχει αποδειχτεί ότι άτοµα µε αυξηµένη πίεση αίµατος έχουν και αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση. (Esgin et al, ). Μετά από διαθλαστική επέµβαση µυωπίας και υπερµετρωπίας έχει βρεθεί ότι η ενδοφθάλµια πίεση µειώνεται σηµαντικά. (Kaim et al, 00). Τέλος πειραµατικές µελέτες απέδειξαν ότι µια αλλαγή στην πίεση στο ένα µάτι ακολουθεί µια µικρότερη αλλά σηµαντική αλλαγή της πίεσης και στο άλλο µάτι. (Nesteov et al, 1978). 9

10 Εικόνα:3. Αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση. Ασκεί πίεση στα τοιχώµατα του οφθαλµού. Οφθαλµική Υποτονία. Οφθαλµός µε πίεση χαµηλότερη από 7-8mmHg είναι υποτονικός. Η υποτονία είναι αποτέλεσµα πάθησης του οργανισµού ή του οφθαλµού. (Nesteov et al, 1978). Συνήθως συµβαίνει λόγω αυξηµένης αποχέτευσης του υδατοειδές υγρού ή µειωµένης παραγωγής του. Οι εξωτερικοί µύες του ασκούν πίεση και έτσι το µάτι χάνει το σφαιρικό του σχήµα. Ο οφθαλµός ατροφεί. (Deye, 1983). Γλαύκωµα. Τα γλαυκώµατα είναι µια οµάδα παθήσεων η οποία επηρεάζει το οπτικό νεύρο και οδηγεί σε προβλήµατα της οπτικής λειτουργίας(nesteov et al, 1978). Το γλαύκωµα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξή του είναι η αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση. (Santos et al, 010). Έχουν παρατηρηθεί όµως άτοµα µε αρκετά αυξηµένη πίεση στον οφθαλµό, για µεγάλο χρονικά διάστηµα, τα οποία δεν παρουσιάζουν βλάβες στο οπτικό νεύρου, κατά συνέπεια ούτε και απώλεια στην όραση. Η νόσος εµφανίζεται µε βλάβη στην περιοχή του οπτικού νεύρου µε αποτέλεσµα να επηρεάζει το οπτικό πεδίο. Η αύξηση της πίεσης στον οφθαλµό αυξάνει και την πιθανότητα τέτοιας αλλοίωσης. Η πάθηση εξελίσσεται µε κοίλανση και ατροφία του οπτικού νεύρου. 10

11 Εικόνα:4. Αριστερά παρουσιάζεται ένα υγιές µάτι. εξιά οφθαλµός γλαυκωµατικός. Παρατηρείται η χαρακτηριστική κοίλανση του οπτικού νεύρου. Εικόνα:5. Παρουσιάζεται η µορφή της κοίλανσης στο οπτικό νεύρο ενώ παρατηρούµε το βυθό. Το οπτικό νεύρο αναπαρίσταται µε κόκκινο ενώ η κοίλανση µε κίτρινο χρώµα. Η ατροφία του οπτικού νεύρου µε κοίλανση σχετίζεται µε µακροχρόνια ισχαιµία. Η αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση προκαλεί αλλοίωση των φλεβών που αιµατώνουν το οπτικό νεύρο. (Moison et al, 005) Η έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώµατος σε έναν ασθενή είναι πολύ βασική για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και την καλύτερη ποιότητα όρασης. Το γλαύκωµα χωρίζεται σε διαφορετικού τύπου κατηγορίες επειδή δηµιουργείται από διαφορετικούς παράγοντες. (Nesteov et al, 1978). 11

12 Εικόνα:6. Φωτογραφίες βυθού δεξιού οφθαλµού στον ίδιο ασθενή.( a) Εικόνα που λήφθηκε πριν αναπτύξει ο ασθενής γλαύκωµα. ( b)εικόνα στο αρχικό στάδιο της πάθησης. ( c) Φωτογραφία 4 µήνες αργότερα. Η κοίλανση στο οπτικό νεύρο είναι εµφανής. Οξύ Γλαύκωµα Κλειστής Γωνίας. Το γλαύκωµα κλειστής γωνίας οφείλεται στη στενή κατασκευαστικά γωνία του προσθίου θαλάµου. Το υδατοειδές υγρό δεν αποχετεύεται λόγω του αποκλεισµού της γωνίας από την ίριδα. Συνήθως σχετίζεται και µε αβαθή πρόσθιο θάλαµο. Ο αποκλεισµός της γωνίας προκαλείται συχνά από τη δυσκολία του υδατοειδούς υγρού να µεταφερθεί από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαµο, µε αποτέλεσµα την αύξηση της πίεσης στον οπίσθιο θάλαµο ο οποίος ασκεί δύναµη στην ίριδα. Η ρίζα της ίριδας µετατοπίζεται προς τα µπρος και αποφράσει τη γωνία του προσθίου θαλάµου. (Leydhecke,1990). Το οξύ γλαύκωµα εντοπίζεται λόγω τον έντονων συµπτωµάτων. Προκαλεί δυνατούς πόνους και ραγδαία απώλεια στην όραση. Η θεραπεία του συνιστά χειρουργική επέµβαση άµεσα(vaughan and Asbuy, 1977). 1

13 Εικόνα:7. Κορικός αποκλεισµός. Εικόνα:8. Οφθαλµός µε οξύ γλαύκωµα. εξιά παρατηρείται ο κορικός αποκλεισµός. Χρόνιο Γλαύκωµα Κλειστής Γωνίας. Το χρόνιο γλαύκωµα κλειστής γωνίας προκαλείται από τις ίδιες αιτίες µε το οξύ. Η διαφορά είναι ότι η γωνία αποχέτευσης αποφράζεται από την ίριδα σταδιακά. Η πίεση αυξάνεται ανάλογα µε τη δυσκολία αποχέτευσης. Τα συµπτώµατα στη µορφή αυτή του γλαυκώµατος είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα. Πιθανόν ελαφρύς πόνος στο µάτι, θάµβος στην όραση ή άλως γύρω από το φως. (Vaughan and Asbuy, 1977). Στο χρόνιο γλαύκωµα η βλάβη στο οπτικό νεύρο εξελίσσεται αρκετά αργά. (Moison et al, 005). Γλαύκωµα Ανοικτής Γωνίας. Το γλαύκωµα ανοικτής γωνίας εξελίσσεται σταδιακά λόγω αυξηµένης πίεσης και συνήθως δεν υπάρχουν συµπτώµατα µέχρι να παρουσιαστεί βλάβη στην οπτική λειτουργία. Η αυξηµένη πίεση οφείλεται στη µείωση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού λόγω εκφυλισµού στο κανάλι του Schlemm. (Vaughan and 13

14 Asbuy, 1977). Ακόµα και στο αρχικό στάδιο του γλαυκώµατος έχουν βρεθεί ιστολογικές αλλαγές. Μελέτες που έγιναν απέδειξαν ότι το κανάλι του Schlemm είναι δέκα φορές πιο στενό από ότι στους υγιείς. (Nesteov et al, 1978). Πιο σπάνια περίπτωση της αύξησης της πίεσης προκαλείται από αυξηµένη παραγωγή του υδατοειδές. Είναι πολύ σηµαντικό η διάγνωση να γίνει στα αρχικά στάδια της νόσου, πριν γίνει ζηµία στο οπτικό νεύρο. Η έγκαιρη θεραπεία προλαµβάνει ή καθυστερεί την απώλεια στην όραση. Η µέτρηση της πίεσης σε κάθε ασθενή άνω των 0 ετών είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανίχνευση του γλαυκώµατος. Σε αυξηµένες τιµές πίεσης συνιστάται τεστ τονογραφίας και ηµερήσια καµπύλη πίεσης. (Vaughan and Asbuy, 1977). Με τη βοήθεια της περιµετρίας µπορεί να ανιχνευθεί πιθανή απώλεια στο οπτικό πεδίο. Το γλαύκωµα ανοικτής γωνίας δεν έχει καθόλου συµπτώµατα στο αρχικό του στάδιο. Ένδειξη της νόσου είναι πιθανές αλλαγές στο οπτικό νεύρο. Συνήθως η φαρµακευτική αγωγή είναι αρκετή και δεν απαιτείται χειρουργική αντιµετώπιση στη συγκεκριµένη µορφή της πάθησης. (Leydhecke, 1990). Σε περίπτωση που η πίεση παραµείνει αυξηµένη το οπτικό νεύρο εκφυλίζεται και παρατηρείται η χαρακτηριστική κοίλανση. Η κοίλανση στο οπτικό νεύρο, µε την εξέλιξη της νόσου γίνεται πιο βαθιά και πιο πλατιά ενώ ο οπτικός δίσκος ατροφεί. Τα γαγγλιακή κύτταρα και οι νευρικές ίνες του αµφιβληστροειδούς καταστρέφονται. Η ίριδα και το ακτινωτό σώµα ατροφεί. Ακόµα παρατηρήται λέπτυνση στο επιθήλιο του κερατοειδούς. Τέλος ο φακός γίνεται πιο σκληρός. Κάποιες φορές η απώλεια στην όραση συνεχίζει να αυξάνεται παρόλο που έχει σταθεροποιηθεί η πίεση σε φυσιολογικό επίπεδο µε χρήση αγωγής. (Vaughan and Asbuy, 1977). Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή, έρευνες έδειξαν ότι είναι ένας δείκτης πρόβλεψης για την ανάπτυξη γλαυκώµατος ανοικτής γωνίας. Άτοµα µε λεπτό κεντρικό πάχος κερατοειδή αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν γλαύκωµα του συγκεκριµένου τύπου. ( Hendon et al, 004), (Kaim et al, 00). Ακόµα µελέτες έδειξαν ότι ασθενής µε λεπτό κερατοειδή τείνουν να έχουν πιο σοβαρές γλαυκωµατικές βλάβες. (Jonas et al, 005) ευτεροπαθές Γλαύκωµα. Στο δευτεροπαθές γλαύκωµα η αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης είναι αποτέλεσµα κάποιας άλλης νόσου. Πιθανότατα όµως ο οργανισµός έχει µια προδιάθεση για την 14

15 ανάπτυξή του. (Nesteov et al, 1978). Πολλές ενδοφθάλµιες βλάβες µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της πίεσης. Η ύπαρξη τραυµατισµού είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ουλές στις οδούς αποχέτευσης µε αποτέλεσµα δυσκολία στην εκροή του υδατοειδούς. Μία κάκωση στην περιοχή του σκληρού είναι δυνατόν να καταλήξει σε αιµορραγία της ίριδας ή στο ακτινωτό σώµα, µε αποτέλεσµα την ξαφνική αύξηση της πίεσης. Το αίµα αποφράζει την οδό αποχέτευσης. Η φαρµακευτική αγωγή δεν είναι αρκετή για την µείωση της πίεσης στην περίπτωση αυτή. Μια φλεγµονή στην ίριδα ή ακόµα ίριδα µε νεοαγγείωση οδηγεί σε µερική ή ολική απόφραξη της γωνίας του προσθίου θαλάµου. Κάποιο οίδηµα στον κρυσταλλοειδή φακό σπρώχνει την ίριδα προς τη γωνία του προσθίου θαλάµου και δεν επιτρέπει την εκροή του υδατοειδούς υγρού. (Vaughan and Asbuy, 1977). Η πίεση στον οφθαλµό µπορεί, ακόµα, να αυξηθεί από όγκους οι οποίοι µειώνουν τον διαθέσιµο χώρο που κινείται το υδατοειδές υγρό ή αποφράζουν τις οδούς αποχέτευσης. Το δευτεροπαθές γλαύκωµα για να θεραπευθεί συνιστάται να αντιµετωπιστεί η κύρια αιτία η οποία το έχει προκαλέσει. (Leydhecke, 1990). Γλαύκωµα Φυσιολογικής Πίεσης. Στο γλαύκωµα φυσιολογικής πίεσης ο ασθενής έχει πίεση εντός των φυσιολογικών ορίων ενώ στο βυθό του υπάρχει κοίλανση του οπτικού νεύρου και απώλεια στο οπτικό πεδίο. (Vaughan and Asbuy, 1977). Η πιθανές αιτίες για την ατροφία της οπτικής θηλής είναι η αυξηµένη ευαισθησία του οπτικού νεύρου στην ενδφθάλµια πίεση για το συγκεκριµένο ασθενή συγκριτικά µε το γενικό πληθυσµό. Ακόµα είναι δυνατόν να σχετίζεται µε τη χαµηλή αρτηριακή πίεση ή µε άλλη νόσο στα αγγεία. (Τσάγκος, 00). Μελέτη έδειξε ότι οι ασθενής που πάσχουν από γλαύκωµα φυσιολογικής πίεσης τείνουν να έχουν λεπτότερο κερατοειδή από το µέσο όρο του πληθυσµου. (Shah et al, 1999). Παιδικό Γλαύκωµα. Το παιδικό γλαύκωµα αναπτύσσεται µε φλεγµονή στον οφθαλµό πριν από τη γέννησή του. Η µη σωστή διάπλαση της γωνίας του προσθίου θαλάµου οδηγεί σε πρόβληµα στην αποχέτευση του υδατοειδούς. Τα µάτια δακρύζουν και παρουσιάζεται 15

16 φωτοφοβία. Η πίεση αυξάνεται, θολώνει ο κερατοειδής και το µάτι µεγεθύνεται. Η πάθηση αυτή οδηγεί σύντοµα σε τύφλωση (υδροφθαλµία). Η πίεση θα πρέπει να µετρηθεί υπό νάρκωση και αφού γίνει διάγνωση της υδροφθαλµίας να προγραµµατιστεί επέµβαση άµεσα για τη διάνοιξη της γωνίας του πρόσθιου θαλάµου. (Leydhecke, 1990). Οφθαλµική Ακαµψία. Οφθαλµική ακαµψία ονοµάζεται η αντίσταση που έχει το µάτι σε µία δύναµη η οποία του ασκείται. (Silne and Geye, 000). Ο συντελεστής της οφθαλµικής ακαµψίας είναι ένα µέτρο ελαστικότητας των τοιχωµάτων του οφθαλµού. Επηρεάζεται από την ενδοφθάλµια πίεση και από τη µεταβολή του όγκου στο εσωτερικό του οφθαλµού. Κατά τη διάρκεια µέτρησης της ενδοφθάλµιας πίεσης πάντοτε συµβαίνει αλλαγή στο σχήµα του οφθαλµού και µετατόπιση στον όγκο του υδατοειδές υγρού. Συνεπώς η ενδοφθάλµια πίεση παρουσιάζεται µεγαλύτερη από ότι είναι στην πραγµατικότητα. Η οφθαλµική ακαµψία καθορίζει τη σχέση µεταξύ της αύξησης της πίεσης και της µετατόπισης του όγκου του υγρού και µπορεί να προσδιορίσει τη σωστή πίεση στον οφθαλµό. (Nesteov et al, 1978). Η οφθαλµική ακαµψία επηρεάζεται ακόµα από το πάχος του κερατοειδή. Μελέτες έδειξαν ότι µεγαλώνει η ακαµψία καθώς αυξάνεται το πάχος κερατοειδή. (Domke et al, 006). Η οφθαλµική ακαµψία αυξάνεται καθώς µεγαλώνει η τιµή πίεσης. Έρευνες έδειξαν ότι η οφθαλµική ακαµψία επηρεάζεται από την ηλικία του εξεταζόµενου και το αξονικό µήκος. Η οφθαλµική ακαµψία σχετίζεται µε διαφορές οφθαλµικές παθήσεις και µε τις διαθλαστικές επεµβάσεις. Καθώς η ηλικία αυξάνεται το µάτι χάνει την ελαστικότητά του. Σκληρός χιτώνας µε µικρή ελαστικότητα οδηγεί σε αυξηµένη αντίσταση κατά την εκροή του αίµατος από τον οπίσθιο πόλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µειωµένη χοριοειδική φλεβική κυκλοφορία του αίµατος επηρεάζοντας τη µεµβράνη του Buch, τα χοριοτριχοειδή αγγεία και τη χρωστική της ωχράς κηλίδας. Η διαδικασία γήρανσης του οφθαλµού που µόλις περιγράφηκε ευθύνεται για την ανάπτυξη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. (Pallikais et al, 005). Συµπερασµατικά η οφθαλµική ακαµψία έχει βρεθεί ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς. Ακόµα είναι δυνατόν να σχετίζεται µε ποικίλες άλλες παθήσεις. Το χρόνιο γλαύκωµα είναι ένα παράδειγµα πάθησης η οποία σχετίζεται µε τη διαδικασία γήρανσης του οφθαλµού. (Pallikais et 16

17 al, 006). Έρευνα έδειξε ότι σε οφθαλµό µε µικρό αξονικό µήκος είναι αυξηµένη η οφθαλµική ακαµψία συγκριτικά µε ασθενείς µε µεγάλο αξονικό µήκος. Το γεγονός όµως αυτό δεν δίνει στατιστικά σηµαντική διαφορά. Τέλος αλλαγές στη µορφολογία και στο σχήµα του σκληρού χιτώνα οδηγούν σε µεγάλη διαφορά για την οφθαλµική ελαστικότητα. Η οφθαλµική ακαµψία έχει µεγάλη κλινική σηµασία εξαιτίας των πολλών παθήσεων µε τις οποίες σχετίζεται. Για το λόγω αυτό γίνονται διαρκώς νέες προσπάθειες για την κατασκευή µηχανηµάτων για το σωστό υπολογισµό της. (Pallikais et al, 005) Για τον υπολογισµό της οφθαλµικής ακαµψίας χρησιµοποιείται η εξίσωση του Fiedenwald. Η εξίσωση αυτή βρέθηκε από τη σχέση της πίεσης µε τον όγκο. Συµβολίζουµε τον όγκο µε V και την πίεση µε P και η αύξησή τους µε dv και dp αντίστοιχα έχουµε dp dv = K P V. Επειδή η µεταβολή στον όγκο είναι µικρή µπορούµε να θεωρήσουµε τον όγκο σταθερό και αντικαθιστούµε τη σταθερά κάποιους µετασχηµατισµούς καταλήγουµε στην εξίσωση. K E =. Με V log P +. t = log P0 EV c Όπου V c είναι η µετατόπιση του υγρού από το τονόµετρο κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Η σταθερά Ε εξαρτάται από το πόσο ελαστικό είναι το εξωτερικό περίβληµα του οφθαλµού και τον ολικό όγκο του οφθαλµού. εν εξαρτάται η σταθερά Ε από την ενδοφθάλµια πίεση. Για τον υπολογισµό της σταθεράς έχει προταθεί η χρήση δύο τονοµέτρων στον ίδιο οφθαλµό. (Nesteov et al, 1978). Η εξίσωση αυτή δηµιουργήθηκε από µάτια τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τον κόγχο. Σε µεταγενέστερες έρευνες βρέθηκαν εξισώσεις οι οποίες είναι πιο ακριβής αλλά είναι αρκετά πιο πολύπλοκες για την καθηµερινή κλινική εξέταση. (Pallikais et al, 005). Τονοµετρία. Η σωστή µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης είναι βασική για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση του γλαυκώµατος. Για τη µέτρηση της πίεσης στον οφθαλµό χρησιµοποιούµε τα τονόµετρα. Το µάτι µπορεί να παραλληλιστεί µε µια σφαίρα που περιέχει υγρό υπό πίεση. Σύµφωνα µε το νόµο Imbet-Fick αν θεωρήσουµε το 17

18 περίβληµα αρκετά λεπτό και ασκήσουµε δύναµη στη σφαίρα τότε η σφαίρα δρα προς την αντίθετη κατεύθυνση, µε δύναµη αντίστοιχη της εσωτερικής της πίεση. Οι περισσότεροι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της πίεσης είναι σύµφωνα µε το νόµου του Imbet-Fick. Για να µετρηθεί η πίεση στον οφθαλµό µε ακρίβεια, σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο θα θεωρήσουµε τον κερατοειδή εντελώς ελαστικό µε αποτέλεσµα να µην αντιδρά στη δύναµη που ασκείται. (Sidebottom, 006). Η αλλαγή στον όγκο του οφθαλµού λόγω της επιπέδωσης είτε της εµβύθισης να είναι αµελητέα. Η επίδραση του δακρυικού στρώµατος να είναι µηδαµινή και τέλος ο σκληρός, ο κερατοειδής χιτώνας και το σκληροκερατοειδικό όριο να είναι οµογενές. Παρόλο που υποθέσεις που κάναµε δεν είναι πραγµατικές ο νόµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί επειδή οι επιδράσεις που έχουν οι παραπάνω παράγοντες αναιρούν η µια την άλλη. (Kaim et al, 00). Η πίεση δίνεται από την δύναµη επιπέδωσης διαιρεµένη µε την επιφάνεια επιπέδωσης. (Sidebottom, 006). Το τονόµετρο Goldman έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν µπορούν να αγνοηθούν για κανονικού πάχους κερατοειδή. Η επιφανειακή τάση από το δακρυικό στρώµα αντισταθµίζεται από την οφθαλµική ακαµψία. (Kaim et al, 00) (Sidebottom, 006). Ο σωστός υπολογισµός της ενδοφθάλµιας πίεσης έχει µεγάλη σηµασία για την ανίχνευση και την παρακολούθηση του γλαυκώµατος. Ο ακριβής υπολογισµός της πίεσης επηρεάζεται από την καµπυλότητα, τον αστιγµατισµό και το πάχος του κερατοειδή. (Von Eicken et al, 006) Το τονόµετρο µετράει µειωµένη πίεση για κερατοειδή µε µεγάλη καµπυλότητα από ότι σε επίπεδο. Η διαφορά αυτή δεν έχει κλινική σηµασία συγκρίνοντάς τη µε άλλες πηγές σφάλµατος στη µέτρηση. Οφθαλµός µε µεγάλο αστιγµατισµό προκαλεί µε το τονόµετρο επιπέδωση ελλειπτική και όχι κυκλική και υπολογίζει την πίεσή του µειωµένη. Η ενδοφθάλµια πίεση είναι αυξηµένη για παχύ κερατοειδή και µειωµένη για λεπτό. Η µέτρηση της πίεσης διαφέρει σε µη φυσιολογικό κερατοειδή. Μια ουλή στον κερατοειδή είναι δυνατόν να επηρεάσει τη µέτρηση. Σε κερατοειδή µε οίδηµα η επιπέδωση συµβαίνει ευκολότερα συνεπώς η ενδοφθάλµια πίεση υπολογίζεται µειωµένη. Τα σφάλµατα στη µέτρηση για κερατοειδή µε οίδηµα είναι µεγαλύτερα από 10mmHg συνεπώς δε µπορεί να ληφθεί µέτρηση. Οφθαλµός µε κερατόκωνο παρουσιάζει µειωµένη πίεση στην κορυφή του κώνου συγκριτικά µε την υπόλοιπη περιοχή. Την ίδια µείωση ακολουθεί και η οφθαλµική ακαµψία. Σε οφθαλµό µε επίπεδο πρόσθιο θάλαµο, όπου ο φακός 18

19 και ο κερατοειδής είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή, η µέτρηση δεν είναι έγκυρη. (Kaim et al, 00). Τονοµετρία Εµβύθινσης Τα τονόµετρα εµβύθισης αποτελούνται από έµβολο το οποίο προκαλεί αλλαγή στο σχήµα του κερατοειδή. Στο έµβολο που χρησιµοποιείται έχει εφαρµοστεί συγκεκριµένο βάρος. Ειδικά νοµογράµµατα µετατρέπουν την ένδειξη του τονοµέτρου σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου. (Bucci,1997) Εικόνα:9. Αρχή τονοµετρίας εµβύθισης. (Kanski,1999) Schi otz & Το τονόµετρο Schi o& tz χρησιµοποιεί έµβολο για την εµβύθιση στον κερατοειδή. (Kanski,1999). Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και χρησιµοποιείται αναισθητικό. Το βάθος της εµβύθισης και ο όγκος παρεκτόπισης εξαρτάται από την πίεση του οφθαλµού και την ανεκτικότητα των οφθαλµικών τοιχωµάτων. (Bucci,1997) Το τονόµετρο αυτό είναι βαθµονοµηµένο για ακαµψία οφθαλµική σύµφωνα µε το µέσο όρο του πληθυσµού, για διαφορετικές ακαµψίες µετράµε λανθασµένες τιµές πίεσης. (Leydhecke, 1990). 19

20 ει Εικόνα:10. Αριστερά τονόµετρο Schi o& tz και δεξιά ασθενής σε ύπτια θέση για τη λήψη της µέτρησης. Τονοµετρία Επιπέδωσης. Η τονοµετρία επιπέδωσης µετράει τη δύναµη που απαιτείται για να επιπεδωθεί µέρος του κερατοειδή, είτε µετράει την επιφάνεια επιπέδωσης όταν ασκείται σταθερή δύναµη στον κερατοειδή. (Vaughan and Asbuy, 1977). Η τονοµετρία επιπέδωσης βασίζεται στην αρχή του νόµου Imbet-Fick. (Sidebottom, 006). Εικόνα:11. Αρχή τονοµετρίας επιπέδωσης. (Kanski,1999) Goldmann Το τονόµετρο Goldman είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο τονόµετρο. Χρησιµοποιεί επιφάνεια επιπέδωσης διαµέτρου 3.06mm και µετατοπίζει ελάχιστο 0

21 όγκο υδατοειδούς υγρού συνεπώς η αύξηση στην πίεση λόγω της µη κανονικής ακαµψίας είναι αµελητέα. (Bucci,1997). Με τη χρήση σχισµοειδούς λυχνίας η κεφαλή του τονοµέτρου επιπεδώνει το κεντρικό τµήµα του κερατοειδή. Η παρατήρηση γίνεται µε χρήση φλουροσείνης. Το τονόµετρο διαθέτει διπλό πρίσµα το οποίο χωρίζει την εικόνα σε δύο µέρη. Παρουσιάζονται µετατοπισµένα δύο ηµικύκλια φλουροσείνης. Τα ηµικύκλια ρυθµίζονται από στρόφιγγα να εφάπτονται στην επιθυµητή επιπέδωση. Η ένδειξη που γράφει ο κύλινδρος πολλαπλασιασµένη επί δέκα µας δίνει την πίεση στον οφθαλµό. (Sidebottom, 006). Μια µικρή δόση φλουροσείνης θα οδηγήσει σε πολύ λεπτούς δακτυλίους κατά συνέπεια υποεκτιµά την πίεση, ενώ αντίθετα µια µεγάλη θα δώσει παχιά ηµικύκλια και υπερεκτίµηση της πίεσης. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ηµικύκλια. Εικόνα:1. Αριστερά παρουσιάζονται ηµικύκλια πολύ παχιά, µε µεγάλη ποσότητα φλουροσείνης. Στη µέση ηµικύκλια πολύ λεπτά µε ανεπαρκή ποσότητα φλουροσείνης. εξιά ηµικύκλια κατάλληλου πάχους που τα άκρα τους εφάπτονται. (Kanski,1999) Για να επιτευχθεί σωστή µέτρηση τα ηµικύκλια θα πρέπει να είναι καταλλήλου πάχους και η εσωτερική πλευρά των άκρων του να εφάπτεται. Στην εικόνα παρουσιάζονται τα ηµικύκλια όταν η µέτρηση είναι σωστή (µεσαία εικόνα). Εικόνα:13. Στην αριστερή εικόνα τα ηµικύκλια της φλουροσείνης είναι πολύ αποµακρυσµένα και η πίεση πολύ χαµηλή. Στη µεσαία εικόνα παρουσιάζεται η σωστή µέτρηση. Στην δεξιά εικόνα τα ηµικύκλια επικαλύπτονται και η πίεση θα υπολογιστεί αυξηµένη. (Sidebottom, 006). 1

22 Σφάλµατα που σχετίζονται µε το τονόµετρο Goldmann έχουµε όταν ασκείται εξωτερική πίεση στο βολβό είτε όταν ο ασθενής κάνει σύσφιξη βλεφάρων κατά τη µέτρηση µε αποτέλεσµα υψηλότερη ένδειξη από τη πραγµατική. Κερατοειδής µη οµοιόµορφος και κερατοειδής µε οίδηµα οδηγεί σε λανθασµένες µετρήσεις. (Whitache and Stein, 1993). Η µέτρηση της πίεσης µε το τονόµετρο Goldman δίνει λανθασµένες τιµές για πάχος κερατοειδούς µε αρκετή απόκλιση από το µέσο όρο. Η πίεση είναι αυξηµένη για παχύ κερατοειδή και µειωµένη για λεπτό. Συνιστάτε παχυµετρία µαζί µε την τονοµετρία έτσι ώστε σε αρκετά λεπτούς ή παχύς κερατοειδής να υπολογίζεται η απόκλιση από τη σωστή τιµή της πίεσης. Η διόρθωση είναι 1mmHg για απόκλιση 5µµ διαφορά από το µέσο όρο πάχους του κερατοειδή. (Von Eicken et al, 006) Ο υψηλός αστιγµατισµός στον οφθαλµό οδηγεί σε λάθη στην εκτίµηση της πίεσης. Η καµπυλότητα του κερατοειδή επηρεάζει την ακρίβεια της µέτρηση. Επαναλαµβανόµενες µετρήσεις της πίεσης στον ίδιο οφθαλµό δίνουν τη δυνατότητα για µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογίζοντας τον µέσο όρο των τιµών. (Whitache and Stein, 1993). Εικόνα:14. Αριστερά τονόµετρο Goldmann. εξιά η κεφαλή του τονοµέτρου σε επαφή µε τον κερατοειδή. Τονόµετρο Pekins. Το τονόµετρο Pekins βασίζεται στην αρχή της τονοµετρίας επιπέδωσης. Χρησιµοποιεί ένα πρίσµα Goldmann και φωτεινή πηγή. Είναι φορητό και δεν χρειάζεται λυχνία για τη µέτρηση. (Kanski,1999). Η µέτρηση της πίεσης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως του τονοµέτρου Goldmann. Παρατηρούνται τα ηµικύκλια φλουροσείνης και ρυθµίζεται η πίεση που ασκείται στον κερατοειδή χειροκίνητα. Η

23 µέτρηση της πίεσης απαιτεί µεγάλη εµπειρία από το χειριστή για να ληφθεί πίεση η οποία αντιστοιχεί στην πραγµατική τιµή. (Sidebottom, 006). Εικόνα:15. Τονόµετρο Pekins. Τονόµετρο MacKay-Mag. Το τονόµετρο MacKay-Mag διαθέτει κεφαλή επιπέδωσης διαµέτρου 1.5mm, η πίεση καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς αναισθησία. Αισθητήρας ανιχνεύει την δύναµη αντίστασης του οφθαλµού, λόγω ενδοφθάλµιας πίεσης και αντίστασης του κερατοειδή στην επιπέδωση και την καταγράφει σε χαρτί σε µορφή γραφήµατος. Η µορφή που παίρνει η καµπύλη του γραφήµατος εξαρτάται από το στάδιο της επιπέδωσης. Τη στιγµή που ο κερατοειδής επιπεδωθεί ελάχιστα περισσότερο από την επιφάνεια του αισθητήρα η δύναµη που ασκείται είναι αποκλειστικά η ενδοφθάλµια. Για το λόγω αυτό παρατηρείται µια πτώση στην καταγραφή, αφού δεν υπάρχει πια η δύναµη λόγω αντίστασης του κερατοειδή. Αν συνεχίσει η επιπέδωση του κερατοειδή θα υπάρξει αύξηση της πίεσης λόγω µετατόπισης του υδατοειδούς υγρού. (Mag, 1963). Το τονόµετρο Mackay-Mag είναι κατάλληλο για κερατοειδής µε οίδηµα και κερατοειδή που έχει γίνει κερατοπλαστική. Οφθαλµοί µε παθολογία στον κερατοειδή δεν µπορούν να µετρηθούν µε το τονόµετρο Goldmann λόγω της µεγάλης επιφάνειας επιπέδωσης που απαιτεί για τη µέτρηση. Ακόµα δεν µπορούν να µετρηθεί µε το Schi o& tz τονόµετρο το οποίο είναι σχεδιασµένο για οφθαλµούς συγκεκριµένης καµπυλότητας. Το τονόµετρο MacKay- Mag διαθέτει µικρή κεφαλή επιπέδωσης η οποία το καθιστά κατάλληλο για κερατοειδή ανοµοιόµορφο. Τέλος το τονόµετρο του συγκεκριµένου τύπου δεν επηρεάζεται από τα σφάλµατα σε κερατοειδή µε υψηλό αστιγµατισµό. Το τονόµετρο MacKay-Mag χρησιµοποιείται κατά κόρον σε πειραµατόζωα σε έρευνες. (Wind and Ivine, 1969). 3

24 Εικόνα:16. Τονόµετρο MacKay-Mag. Τονόµετρο Αέρος. Το τονόµετρο αέρος βασίζεται στην αρχή επιπέδωσης του Goldmann χωρίς όµως να υπάρξει επαφή µε τον κερατοειδή. Ο κερατοειδής επιπεδώνεται µε έκρηξη αέρα και υπολογίζεται η ενδοφθάλµια πίεση από το χρόνο που χρειάζεται για την επιπέδωσή του. (Kanski,1999). Το τονόµετρό αέρος δεν έχει µεγάλη ακρίβεια στη µέτρηση και συχνά υπολογίζει χαµηλότερες πιέσεις από την πραγµατική. Το τονόµετρο αυτό είναι κατάλληλο για µέτρηση της πίεσης σε κερατοειδή µε απόπτωση επιθηλίου. εν απαιτεί αναισθησία. Ο ήχος που κάνει κατά την έκρηξη αέρα είναι δυνατόν να τροµάξει τον ασθενή και να αποτραβηχτεί κατά τη διάρκεια της µέτρησης. (Sidebottom, 006). Εικόνα:17. Τονόµετρο µη επαφής. Εικόνα:18. Φορητό τονόµετρο αέρος. Τονόµετρο Tonopen. 4

25 Το τονόµετρο Tonopen είναι φορητό τονόµετρο χειρός. ιαθέτει µικροεπεξεργαστή για τον υπολογισµό της ενδοφθάλµιας πίεσης. (Sidebottom, 006). Έχει αποδειχτεί ότι σε αυξηµένες πίεσης το Tonopen υπολογίζει την πίεση ελαφρός µειωµένη ενώ σε χαµηλές πίεσης την υπολογίζει αυξηµένη. Το τονόµετρο αυτό όµως δίνει τη δυνατότητα µέτρησης πιέσεων σε οφθαλµούς µε οίδηµα ή παραµορφώσεις στον κερατοειδή, λόγω της µικρής κεφαλής του. (Kanski,1999). Εικόνα:19. Τονόµετρο Tonopen. Τονόµετρο Pascal ( υναµική Περιµετρική Τονοµέτρηση). Εικόνα:0. Στην εικόνα παρουσιάζεται το τονόµετρο Pascal προσαρµοσµένο στη σχισµοειδή λυχνία. Το τονόµετρο Pascal είναι ψηφιακό τονόµετρο επαφής και διαθέτει έναν αισθητήρια πίεσης στην κεφαλή του. Τοποθετείται στη σχισµοειδή λυχνία και για τη λήψη της µέτρησης απαιτείται επαφή της κεφαλής µε τον κερατοειδή. Ασκείται σταθερή δύναµη στον κερατοειδή ενός γραµµαρίου χωρίς να τον παραµορφώνει. Το τονόµετρο Pascal ανήκει στη νέα τεχνολογία και µας δίνει πληροφορίες για την πίεση 5

26 και για το οφθαλµικό εύρος παλµού. Το οφθαλµικό εύρος παλµού είναι η διαφορά µεταξύ της συστολικής ενδοφθάλµιας πίεσης και της διαστολικής. ιαφορετικό οφθαλµικό εύρος παλµού έχει βρεθεί να αντιστοιχεί στους διάφορους τύπους γλαυκώµατος. Το οφθαλµικός εύρος παλµού είναι δείκτης της ροής του αίµατος στον οφθαλµό. Μειωµένη οφθαλµική αιµατική ροή σχετίζεται άµεσα µε υποξία και θάνατο των γαγγλιακών κυττάρων τέτοια παθοφυσιολογία παρουσιάζει το γλαύκωµα. Έρευνες έχουν δείξει ότι ασθενής µε γλαύκωµα φυσιολογικής πίεσης παρουσιάζουν µειωµένο οφθαλµικό εύρος παλµού για το λόγω αυτό έχει µεγάλη σηµασία ο υπολογισµός του. Το οφθαλµικό εύρος παλµού σχετίζεται µε την ενδοφθάλµια πίεση και το οφθαλµικό αξονικό µήκος. (Kamel, 005). Εικόνα:1. Παρουσιάζεται η οθόνη των αποτελεσµάτων της µέτρησης που λήφθηκε. IOP(Intaocula Pessue) η ενδοφθάλµια πίεση. OPΑ (Ocula Pulse Amplitude) το οφθαλµικό εύρος παλµού. Το Pascal δίνει µια αξιολόγηση της µέτρησης που λήφθηκε. Το Q δίνει αποτελέσµατα από το 1 έως το 5. Το 1 αντιστοιχεί στη καλύτερη δυνατή µέτρηση. 6

27 Εικόνα:. κεφαλή του Pascal εφάπτεται στον κερατοειδή και ένας πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας (παρουσιάζεται ως κόκκινος κύβος)αγγίζει την επιφάνεια του κερατοειδή και λαµβάνει µετρήσεις για όλες τις πιέσεις µέσα στον οφθαλµό. (Kamel, 005). Εικόνα:3. Παρουσιάζεται η άκρη του αισθητήρα η οποία βρίσκεται σε επαφή µε τον κερατοειδή. Τονόµετρο Poview Phosphene. Το τονόµετρο Poview ασκεί δύναµη στο σκληρό χιτώνα και ενεργοποιεί το ενδοοπτικό φαινόµενο (φωταψίες και µυωψίες). ηµιουργείται ερεθισµός στα διπολικά κύτταρα και σε µέρος των ανιχνευτών µε την πίεση που ασκείται στο σκληρό, µε τον τρόπο αυτό δηµιουργείται το ενδοοπτικό φαινόµενο. Η στιγµή εµφάνισης του φαινοµένου αυτού σχετίζεται µε την πίεση στον οφθαλµό. Η κεφαλή του τονοµέτρου εφαρµόζεται στο άνω βλέφαρο ενώ ο ασθενής κοιτάει κάτω. ιαθέτει έναν ανιχνευτή επιπέδωσης ο οποίος υπολογίζει την πίεση σύµφωνα µε την αρχή του συντονισµού. Η µέτρηση µε το τονόµετρο αυτό δεν απαιτεί αναισθησία αφού δεν υπάρχει επαφή µε τον κερατοειδή, γεγονός το οποίο το κάνει κατάλληλο για οφθαλµούς µε παθολογία στον κερατοειδή. Η σύγκριση του Poview µε άλλα τονόµετρα έδειξε µεγάλες αποκλίσεις, συνεπώς δεν είναι κατάλληλο για την καθηµερινή κλινική πράξη αλλά χρησιµοποιείται από ασθενείς για αυτοεξέταση. (Dety-Moel, 007). 7

28 Εικόνα:4. Τονόµετρο Poview, εφαρµόζεται στο άνω βλέφαρο ενώ ο ασθενής κοιτάει κάτω. Τονογραφία. Στην τονογραφία χρησιµοποιούµε τονόµετρα εµβύθισης. Η τονογραφία µελετά το ρυθµό παραγωγής και αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Η κίνηση του στιλέτου καταγράφεται ηλεκτρονικά και σχεδιάζεται καµπύλη. Το τονόµετρο παραµένει πάνω στον κερατοειδή µερικά λεπτά µε αποτέλεσµα να µετατοπίζεται στο υδατοειδές υγρό και η πίεση αυξάνεται. Σε ένα µάτι χωρίς πρόβληµα στην εκροή του υδατοειδούς η πίεση επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα γρήγορα. Σε οφθαλµό γλαυκωµατικό η εκροή είναι µειωµένη συνεπώς η πίεση πέφτει πιο αργά συγκριτικά µε έναν υγιή οφθαλµό. Η τονογραφία µπορεί να διαγνώσει το γλαύκωµα ακόµα και σε πολύ πρώιµο στάδιο. (Leydhecke, 1990). Επεµβατική Συσκευή Μέτρησης Της Οφθαλµικής Ακαµψίας. Η συσκευή µέτρησης της οφθαλµικής ακαµψίας αποτελείται από µονάδα υπολογιστή, αισθητήρα πίεσης, µίκροδοσιµετρικό σύστηµα και κλειστό κύκλωµα από ανελαστικούς σωληνίσκους. Έχει κατασκευαστεί κατάλληλο λογισµικό το οποίο συνδέεται µε το δοσοµετρικό σύστηµα και το ελέγχει. Ακόµα το λογισµικό καταγράφει τις αλλαγές από τον αισθητήρα πίεσης και τις καταγράφει. Πριν από τη µέτρηση σε αποστειρωµένο περιβάλλον γίνεται συναρµολόγηση των σωληνίσκων. Το δοσοµετρικό σύστηµα και ο αισθητήρας πίεσης συνδέονται µέσω του κυκλώµατος των σωληνίσκων µε πεταλούδα η οποία καθετηριάζετε στον πρόσθιο θάλαµο του 8

29 οφθαλµού. Εισάγεται στο κύκλωµα διάλυµα BSS µε οροστήλη µε πολύ προσοχή για την αποφυγή εισαγωγής φυσαλίδων, οι οποίες θα επηρεάσουν τη µέτρηση, στο κύκλωµα. Ο γιατρός εισάγει την πεταλούδα στον πρόσθιο θάλαµο αφού το σύστηµα έχει καλυµπραριστεί πριν την εισαγωγή του στον οφθαλµό. Καταγράφεται η αρχική πίεση του µατιού. Στη συνέχεια εισάγεται διάλυµα BSS µε βήµα 4µl. Αναµένεται χρόνος ενός δευτερολέπτου ώστε να επέλθει ισορροπία και στη συνέχεια καταγράφει ο αισθητήρας την πίεση στον οφθαλµό. Μόλις φτάσει η πίεση σε 40mmHg η εισαγωγή διαλύµατος διακόπτεται και ο αισθητήρας ρυθµίζεται να καταγράφει την πίεση κατά τη διάρκεια της εκροής του υδατοειδούς υγρού για επιλεγµένο χρονικό διάστηµα. (Pallikais et al, 005). Για κάθε βήµα υπολογίζεται ο µέσος όρος της πίεσης και ο συντελεστής της οφθαλµικής ακαµψίας από τη κλίση του γραφήµατος Πίεσης όγκου. Από την καταγραφή για την εκροή του υδατοειδούς υγρού προσδιορίζεται ο ρυθµός αποχέτευσης του υδατοειδούς συναρτήσει της πίεσης. Ακόµα γνωρίζουµε ότι κάθε βήµα γίνεται καταγραφή για sec το οποίο αντιστοιχεί σε δύο καρδιακούς παλµούς. Από την καταγραφή αυτή µπορεί να υπολογίστεί το εύρος του καρδιακού παλµού. (Pallikais et al, 006) 9

30 Εικόνα:5. Στη φωτογραφία παρουσιάζεται δεξιά η δοσοµετρική αντλία, στη µέση ο αισθητήρας πίεσης και αριστερά η µονάδα η οποία συνδέει την αντλία και τον αισθητήρα µε τον υπολογιστή. Πειραµατικό Μέρος. Περιγραφή Κύριων Χαρακτηριστικών Tου Ελαστοµέτρου. Το ελαστόµετρο είναι µια συσκευή η οποία υπολογίζει την ενδοφθάλµια πίεση και την οφθαλµική ακαµψία. Ο σχεδιασµός του και η κατασκευή του έγινε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η λειτουργία του βασίζεται στη παραµόρφωση του κερατοειδή. Κυρτός φακός εφάπτεται µε τον κερατοειδή και παραµορφώνει την πρόσθια επιφάνειά του. Χρησιµοποιείται ως φωτεινή πηγή, µια φωτοδίοδος εκποµπής LED η οποία εκπέµπει σε µήκος κύµατος 800nm µε παλµό 0,7µs. Από τη φωτεινή πηγή η δέσµη διαδίδεται µέσω του φακού και του κερατοειδή. Αισθητήρας ανιχνεύει την επιφάνεια παραµόρφωσης του κερατοειδή λόγω διαφορετικής ανακλαστικότητας φακού αέρα και φακού κερατοειδή. Ακόµα ένας ανιχνευτής χρησιµοποιείται ως αισθητήρας δύναµης. Για να κατευθυνθεί η φωτεινή δέσµη κατασκευάστηκε µια οπτική διάταξη. Η οπτική διάταξη αποτελείται από διαχωριστή ακτινών (Beamsplitte) και ένα κυρτό φακό. Το υλικό κατασκευής τον επιµέρους οπτικών στοιχείων επιλέχτηκε να είναι το ίδιο (ΒΚ7). 30

31 Εικόνα:6. Αρχική µορφή οπτικής διάταξης του ελαστοµέτρου. Η οπτική διάταξη κατασκευάστηκε όπως στην εικόνα. Ο Beamsplitte διαχωρίζει τη δέσµη που λαµβάνει από αντανάκλαση στο µάτι και την κατευθύνει προς τα κάτω στον ανιχνευτή, ενώ επιτρέπει να περάσει η δέσµη φωτός από την φωτεινή πηγή. Τα επιµέρους οπτικά στοιχεία είναι συγκοληµένα µε ειδική οπτική κόλλα η οποία δεν επηρεάζει τη διάδοση της δέσµης (optical cement). Ο ανιχνευτής ο οποίος χρησιµοποιήθηκε διαθέτει τέσσερις φωτοδιόδους. 31

32 Εικόνα:7. Οπτική διάταξη κεφαλής ελαστοµέτρου. Παρουσιάζεται η διάδοση της δέσµης µέσω της οπτικής διάταξης. BS: Beamsplitte, L: Φακός, f1 οπτική ίνα ποµπός και f ανιχνευτής. Εικόνα:8. Η κεφαλή του ελαστοµέτρου σε επαφή µε τον κερατοειδή. Το ελαστόµετρο έχει τοποθετηθεί σε βάση όµοια της βάσης της σχισµοειδούς λυχνίας. Η βάση αυτή ελέγχει τη προσέγγιση στον οφθαλµό. Η κεφαλή του ελαστοµέτρου έχει τοποθετηθεί σε ειδική υποδοχή η οποία της δίνει τη δυνατότητα µετατόπισης και εµβύθισης στον κερατοειδή µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Τα σήµατα τα οποία λαµβάνονται καταγράφονται για επιλεγµένο χρονικό διάστηµα από το χειριστή µε χρήση βοηθητικού πετάλ.ο χειριστής κρατάει πατηµένο το πετάλι σε όλη τη διάρκεια της µέτρησης. Για τις λήψεις των µετρήσεων έχει δηµιουργηθεί κατάλληλο πρόγραµµα σε περιβάλλον Lab View. 3

33 Εικόνα:9. Παρουσιάζεται το πρόγραµµα λήψης των µετρήσεων σε περιβάλλον Labview. Τροποποιήσεις Στο Ελαστόµετρο. Τροποποιήσεις στο µηχανισµό λειτουργίας του ελαστοµέτρου έγιναν µε σκοπό το βέλτιστο τρόπο λειτουργίας του. Οι φωτουποδοχείς που είχαν χρησιµοποιηθεί στη προηγούµενη διάταξη αντικαταστάθηκαν µε οπτική ίνα η οποία καλύπτει όλη την επιφάνεια του κύκλου (φακού). Οι φωτουποφοχείς κάλυπταν τα τέσσερα τεταρτηµόρια µε αποτέλεσµα πιθανή απώλεια πληροφορίας στην ένωση των τεταρτηµόριων ενώ µε τη χρήση οπτικής ίνας εξαλείφεται το φαινόµενο αυτό. 33

34 Εικόνα:30. Η φωτοδίοδος η οποία περιέχει τέσσερις φωτουποδοχείς. Ο ανιχνευτής µεταθέτεται από την κάτω πλευρά της οπτικής διάταξης και κατασκευάζεται εκ νέου η οπτική διάταξη. Η οπτική διάταξη αποτελείται από διαχωριστή ακτινών (Beamsplitte), από πρίσµα ορθής γωνίας και ένα κυρτό φακό. Στην άνω πλευρά του Beamsplitte τοποθετείται το πρίσµα όπως φαίνεται στην εικόνα. Το πρίσµα οδηγεί τη δέσµη στον ανιχνευτή ο οποίος βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή. Επειδή παρατηρήθηκε απώλεια στη πληροφορία λόγω παρεµβολή του πρίσµατος κατά συνέπεια η διάταξη αυτή εγκαταλείφθηκε. Εικόνα:31. Παρουσιάζεται η οπτική διάταξη. 34

35 Μια νέα προσπάθεια για τη βελτίωση της συσκευής έγινε τοποθετώντας την οπτική ίνα, δέκτη, στην άνω πλευρά της οπτικής διάταξης (πάνω από τον διαχωριστή ακτινών). Η οπτική ίνα κάµπτεται µε τη βοήθεια κυρτής αλουµινένιας βάσης µε σκοπό να µην αγγίζει τον ασθενή την ώρα της εξέτασης και να επηρεάζει τη µέτρηση. Το πρίσµα έχει αφαιρεθεί. Στην αρχική διάταξη η οπτική ίνα ήταν τοποθετηµένη στην κάτω πλευρά του Beamsplitte µε αποτέλεσµα να αγγίζει στο µάγουλο ή στη µύτη του εκάστοτε ασθενή, ανάλογα µε τα ανατοµικά στοιχεία του προσώπού του. Για το λόγω αυτό έγιναν προσπάθειες βελτίωσης του. Ευθυγραµµίστηκε ξανά η οπτική διάταξη ώστε να συµφωνούν τα οπτικά στοιχεία µε τη νέα θέση της οπτικής ίνας. Η οπτική ίνα ποµπός παραµένει σταθερή στην πίσω πλευρά στης οπτικής διάταξης. Ευθυγραµµίζουµε τα οπτικά στοιχεία και τις οπτικές ίνες έτσι ώστε να λαµβάνει ο δέκτης αλλαγές οι οποίες συµβαίνουν από όλη την επιφάνεια του φακού. Επιβεβαιώνεται η ευθυγράµµιση ελέγχοντας της ανακλάσεις τις οπτικής ίνας και σταθεροποιούνται τα επιµέρους στοιχεία του οπτικού συστήµατος. Ακολουθεί η σχηµατική αναπαράσταση της οπτικής διάταξης και φωτογραφία η της κεφαλής του ελαστοµέτρου µετά τη σταθεροποίηση των επιµέρους οπτικών στοιχείων. Εικόνα:3. Οπτική διάταξη τελικής µορφής του ελαστοµέτρου. 35

36 Εικόνα:33. Φωτογραφία κεφαλής ελαστοµέτρου. Βαθµονόµηση ύναµης Ο αισθητήρας του ελαστοµέτρου αποκρίνεται σε ηλεκτρικό σήµα. Τα σήµατα αυτά που λαµβάνονται µετατρέπονται σε µονάδες δύναµης. Οι µετρήσεις της δύναµης µετατρέπονται από Volt σε mnewton. Κατασκευάζουµε πειραµατική διάταξη. Προσαρµόζουµε αβαρές νήµα στη κεφαλή του ελαστοµέτρου και τοποθετούµε στο ίδιο ύψος µε την κεφαλή τροχαλία από την οποία περνάει το νήµα. Στην άκρη του νήµατος έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά µικρά βαρίδια τα οποία κυµαίνονται από έως 70g. Για κάθε βαρίδι περιµένουµε ένα λεπτό να επέλθει ισορροπία και πέρνουµε ένδειξη για τη δύναµη µε τη βοήθεια του προγράµµατος. Ακολουθεί φωτογραφία της πειραµατικής διάταξης. 36

37 Εικόνα:34. Οπτική διάταξη βαθµονόµησης δύναµης από αυθαίρετες µονάδες σε mnewton. Από το βάρος το οποίο είναι γνωστό (κάθε βαρίδι έχει µετρηθεί µε ζυγαριά ακριβείας) υπολογίζουµε τη δύναµη σε mn. ύναµη(mn)=g*μάζα(g). g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας 9,8m/s. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας ο οποίος δείχνει τα βάρη τα οποία χρησιµοποιήθηκαν και την αντίστοιχη µέτρηση της δύναµης του ελαστοµέτρου σε αυθαίρετες µονάδες. Στην τρίτη στήλη παρουσιάζεται η δύναµη σε µονάδες mnewton η οποία υπολογίστηκε από τον παραπάνω τύπο. ΒΑΡΟΣ (g) ΔΥΝΑΜΗ mnewton

38 Για κάθε µέτρηση που πήραµε για τη δύναµη σε Volts υπολογίζουµε την αντίστοιχη δύναµη σε mn. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε το γράφηµα ύναµης σε mn µε 38

39 δύναµη σε Volts και προσαρµόζουµε ευθεία. Ακολουθεί το γράφηµα το οποίο αντιστοιχεί τις αυθαίρετες µονάδες σε mnewton. Η εξίσωση mν=06.75volts µας δίνει την αντιστοιχία των Volts σε mn. Η εξίσωση εισάγεται στον προγραµµατισµό ώστε όλες οι τιµές της δύναµης οι οποίες λαµβάνονται να δίνονται αυτόµατα σε mnewton. Αντιστοίχηση Επιφάνεια Επιπέδωσης Με Φωτεινότητα. Κατασκευάζουµε πειραµατική διάταξη βαθµονόµησης για την παραµόρφωση του κερατοειδή σε διαφορετικές πιέσεις. Τα σήµατα που λαµβάνονται από τη συσκευή για τη φωτεινότητα αντιστοιχούν σε επιφάνεια επιπέδωσης. Για τη διαδικασία βαθµονόµησης χρησιµοποιείται οφθαλµός κουνελιού από εξώριξη. Ο οφθαλµός κόβεται κάθετα µε σκοπό να µείνει ανέπαφος ο πρόσθιος θάλαµος και το ακτινωτό σώµα. Το µάτι τοποθετείται σε κλειστό κύλινδρο. Η µία έδρα του κυλίνδρου έχει στρογγυλή οπή απο την οποία προβάλει κεντρικά ο κερατοειδής. Ο κύλινδρος σταθεροποιείται µπροστά από την κεφαλή του ελαστοµέτρου. Η οπή του κυλίνδρου έχει τοποθετηθεί απέναντι και στο ίδιο ύψος από το φακό του ελαστοµέτρου. Στην άλλη έδρα του κυλίνδρου υπάρχει παράθυρο από το οποίο µπορεί να γίνει παρατήρηση. Ο κύλινδρος κλείνει αεροστεγώς. Τοποθετείται πίεση σε αυτόν µε οροστήλη (BSS). Αφαιρούµε τις φυσαλίδες από το σύστηµα. Μόλις η πίεση αποκατασταθεί µπορούµε να πάρουµε µετρήσεις. Μπροστά από το παράθυρο 39

40 τοποθετούµε κάµερα µε φακό εστιακής απόστασης 30. Εστιάζεται η κάµερα και ο φακός στην επιφάνεια του κερατοειδή και σταθεροποιείται. Η κάµερα ρυθµίζεται ώστε να παίρνει καθαρές εικόνες. Εικόνα:35. Οπτική διάταξη για της ευθυγράµµισης φωτεινότητας. Παρουσιάζεται το ελαστόµετρο ευθυγραµµισµένο µε τον κύλινδρο ο οποίος περιέχει τον οφθαλµό και µε την κάµερα η οποία λαµβάνει φωτογραφίες. Τη στιγµή της µέτρησης πίεσης λήφθηκε φωτογραφία για την επιπέδωση του κερατοειδή. Παίρνουµε µέτρηση πίεσης ενώ επιπεδώνουµε διαδοχικά τον κερατοειδή για κάθε πίεση λαµβάνουµε και αντίστοιχη φωτογραφία της επιπέδωσης. Περνούµε 6 µετρήσεις περίπου. Στην συνέχεια ανεβάζουµε το επίπεδο κατά 13,6cm το οποίο αντιστοιχεί σε 10mmHg. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µέχρι τα 40mmHg. Με χρήση προγραµµατισµού Matlab επεξεργάζονται οι εικόνες που λήφθηκαν, υπολογίστηκε η διάµετρος επιπέδωσης του κερατοειδή και κατασκευάζουµε τη γραφική παράσταση δύναµη επιφάνεια επιπέδωσης. Γίνεται αντιστοίχηση στα pixel της φωτογραφίας σε χιλιοστά. 40

41 Εικόνα:36. Φωτογραφία η οποία λήφθηκε από την κάµερα. Ο εσωτερικός κύκλος δείχνει την επιφάνεια επιπέδωσης του κερατοειδή µέσα από το παράθυρο. Είναι µια ενδιάµεση επιπέδωση. Περιφερικά παρατηρούµε το Σκληροκερατοειδικό όριο. 41

42 Εικόνα:37. Ληψη εικόνας µέσω της κάµερας που έχει ευθυγραµιστεί µπροστά από το παράθυρο του κυλίνδρου. Παρατηρείται πλήρης επιπέδωση του κερατοειδή Εικόνα:38. Παρουσιάζεται το πρόγραµµα λήψεις εικόνων από την κάµερα. Η κάµερα έχει συνδεθεί µε τον υπολογιστή. Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ενδείξεις του ελαστοµέτρου για τη φωτεινότητας και τη δύναµη. Ακόµα παρουσιάζεται η διάµετρος όπως υπολογίστηκε από το matlab µε τη βοήθεια της εικόνας που λήφθηκε. Η τέταρτη στήλη µας δίνει τη δύναµη µε την µετατροπή της από αυθαίρετες µονάδες σε mn (η µετατροπή έγινε µε τη βοήθεια της εξίσωσης που υπολογίστηκε µε την προηγούµενη πειραµατική διάταξη. Η εξίσωση δεν έχει εισαχθεί ακόµα στον προγραµµατισµό της συσκευής). Η τελευταία στήλη µας δίνει την επιφάνεια επιπέδωσης η οποία υπολογιστικέ από τη διάµετρο. 4

43 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ (mv) ΔΥΝΑΜΗ(mN) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ(mm ) 10mmHg mmHg mmHg mmHg Υπολογίζουµε την επιφάνεια επιπέδωσης από τη διάµετρο από τον τύπο E = πd όπου d η διάµετρος. 4 Στη συνέχεια παρουσιάζεται το γράφηµα φωτεινότητας και επιφάνειας. 43

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητα-ακαµψία οφθαλµού Friedenwald 1937

Ελαστικότητα-ακαµψία οφθαλµού Friedenwald 1937 Ελαστικότητα-ακαµψία οφθαλµού Friedenwald 1937 Στατήρα Σταυρούλα 1 Εισαγωγή Ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας συσχετίζει τη µεταβολή της πίεσης µε τη µεταβολή του όγκου µέσα στον οφθαλµό. Η παράµετρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο γλαύκωμα:ορολογία Γλαύκωμα: Ομάδα ασθενειών με κοινό χαρακτηριστικό την οπτική νευροπάθεια που σχετίζεται με απώλεια της όρασης, όπου

1. Εισαγωγή στο γλαύκωμα:ορολογία Γλαύκωμα: Ομάδα ασθενειών με κοινό χαρακτηριστικό την οπτική νευροπάθεια που σχετίζεται με απώλεια της όρασης, όπου Γλαύκωμα Γλαύκωμα Σκοπός: 1. Εισαγωγή στο γλαύκωμα: ορολογία 2. ΕΟΠ και Υδατοειδές υγρό 3. Κλινική εκτίμηση 4. Γλαύκωμα Ανοικτής γωνίας 5. Γλαύκωμα Κλειστής γωνίας 6. Παιδικό γλαύκωμα 7. Θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Οι οφθαλμοί αποτελούν τον καθρέφτη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου γεγονός που τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του οφθαλμού.

Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του οφθαλμού. Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οπτική και Όραση Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Η κόρη είναι το μεταβλητό σε μέγεθος άνοιγμα του ματιού στο κέντρο της ίριδας Τα κύρια ανατομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ Ένας ενηµερωτικός οδηγός για την πραγµατικότητα του σήµερα ρ. Αναστάσιος-Ιωάννης Κανελλόπουλος Καθηγητής Οφθαλµολογίας Παν/µιου Νέας Υόρκης Ο διαβήτης µπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα.

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα. Γλαύκωµα Τι είναι το γλαύκωµα; Η λέξη γλαύκωµα προέρχεται από την ελληνική λεξη γλαυκός που σηµαίνει άτονο ή αραιωµένο κυανούν. Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ εννοούσε µε τον όρο αυτόν έναν υποκύανο αποχρωµατισµό της κόρης

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Πώς να προλάβετε και πώς να αντιμετωπίσετε τη συχνότερη αιτία τύφλωσης στα άτομα άνω των 50 ετών ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα σε περισσότερα από 50.000 άτομα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο αμφιβληστροειδούς (EuRetina 2014) στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα απεικονιστική μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Υδροδυναµική µελέτη του οφθαλµού : Επεµβατική µέτρηση της οφθαλµικής ελαστικότητας, της ευχέρειας εκροής και της σφύζουσας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία τόξουαερίου (Xenon Arc) µε την οποία προκάλεσε φωτοπηκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./ /2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αισθητήρια όργανα - αισθήσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κερατόκωνος www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι o κερατόκωνος; Ο κερατόκωνος είναι μια οφθαλμική απρόβλεπτη και ποικιλόμορφη κατάσταση στην οποία η φυσιολογική δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος διαγνωστικών αλγόριθμων Ευχαριστίες Εισαγωγή Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος διαγνωστικών αλγόριθμων Ευχαριστίες Εισαγωγή Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος διαγνωστικών αλγόριθμων Ευχαριστίες Εισαγωγή Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο Εσώφυλλο vi vii ix 1. Αποφεύγοντας τα λάθη με τις παθήσεις των οφθαλμών 1 2. Πώς να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 2 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 11 Θεωρητικές Δεξιότητες Πόνος Διαταραχές οπτικής λειτουργίας 9. Επιφανειακός Πόνος 10. Ασθενωπία Διόφθαλμή

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15 2. Άσκηση 2 Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου 2.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την πόλωση των µικροκυµάτων και την

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Να τοποθετήσετε τις αισθήσεις στη σωστή στήλη: αίσθηση θερμού-ψυχρού, ακοή, αφή, γεύση, ισορροπία, όραση, όσφρηση, πίεση, πόνος.

Να τοποθετήσετε τις αισθήσεις στη σωστή στήλη: αίσθηση θερμού-ψυχρού, ακοή, αφή, γεύση, ισορροπία, όραση, όσφρηση, πίεση, πόνος. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δραστηριότητα 1 Α. Τι είναι αίσθηση; Να αναφέρετε παραδείγματα. Β. Τι είναι αισθητήρια όργανα; Να αναφέρετε παραδείγματα. Γ. Από ποιο αισθητήριο όργανο γίνεται αντιληπτή κάθε αίσθηση; Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του αμφιβληστροειδούς

Παθήσεις του αμφιβληστροειδούς Παθήσεις του αμφιβληστροειδούς Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι μια λεπτή, ημιδιαφανής μεμβράνη που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του ματιού. Μπορούμε και βλέπουμε γιατί το φως καθώς εισέρχεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα Αντιμετώπιση του Γλαυκώματος Αρ. Χανδρινός Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής Οπτικοί Φακοί Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής ιόρθωση διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός) Εξέταση/διάγνωση του αµφιβληστροειδή (Volk) Στην «διόρθωση» του καταρράκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Γυαλιά για τη Θεραπεία της Αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά Γυαλιά για τη Θεραπεία της Αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά Γυαλιά για τη Θεραπεία της Αμβλυωπίας Γυαλιά AMBLYZ Τα γυαλιά αµβλυωπίας AMBLYZ αποτελούν µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της αµβλυωπίας, εύκολα στη χρήση, πρακτικά, αποτελεσµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤ/ΚΟ : ΟΠTIKH ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η µείωση, µετριασµός ή εξάλειψη διαθλαστικών ανωµαλιών µε χρήση φακών επαφής. Μέχρι σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΑ Η αύξηση της Ε.Ο.Π. οφείλεται είτε σε δευτερογενή ανατομική βλάβη όλης της γωνίας του προσθίου θαλάμου είτε σε δευτερογενή βλάβη-αλλοίωση του διηθητικού ηθμού Νεοαγγείωση Αποφολιδωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton Τραμπεκουλεκτομή Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς Keith Barton Μάϊος 2008 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή- Τι είναι η τραμπεκουλεκτομή; 3 2. Ποια θα είναι η εμφάνιση του οφθαλμού μετά τη τραμπεκουλεκτομή;

Διαβάστε περισσότερα