ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ

2 Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες ακτίνες φωτός δεν εστιάζονται σε ένα κοινό σηµείο. Έλλειψη κοινού σηµείου, α-στιγµα-τισµός

3 Ιστορική αναφορά Στις αρχές του 1800 ανεκαλύφθη από τον Young Η χρήση του κυλινδρικού φακού περιγράφη από τον Airy λίγο αργότερα Η µαθηµατική περιγραφή έγινε από τον Sturm κατά τα µέσα του ίδιου αιώνα Προς τα τέλη του αιώνα ο Stokes εισήγαγε τους κυλινδρικούς φακούς για την ερµηνεία και διόρθωση του αστιγµατισµού

4 Ιστορική αναφορά Ο Knapp βρήκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο αστιγµατισµός οφείλεται στην ασύµµετρη κυρτότητα του κερατοειδούς το1870 Το 1880 ο Placido επινόησε την χρήση του οµώνυµου δίσκου για την εκτίµηση της ανωµαλίας του κερατοειδούς Το 1894 ο Jackson κατέστησε δηµοφιλείς τις υποκειµενικές τεχνικές για την αναγραφή των υάλων, χρησιµοποιώντας τον σταυροειδή κύλινδρο

5 Αίτια του αστιγµατισµού ιαταραχή του σχήµατος κυρτότητας του κερατοειδούς (στις περισσότερες περιπτώσεις) ιαταραχές της κυρτότητας των επιφανειών του φακού, κλίση του φακού, έκκεντρος φακός, ανοµοιογενής διαθλαστική δύναµη

6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙ ΙΚΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ σύµφωνος µε τον κανόνα 1. Συγγενής ΟΜΑΛΟΣ παρά τον κανόνα λοξός < 1 D στρογγυλό ή ωοειδές σχήµα σε ποσοστό 64% > 1 D συµµετρική η ασύµµετρη κλεψύδρα σε ποσοστό 75%

7 2. Επίκτητος α) Μετεγχειρητικός Επέµβαση καταρράκτη Κερατοειδοπλαστική ΟΜΑΛΟΣ (σύµφωνα µε τον κανόνα, παρά τον κανόνα, λοξός) ΟΜΑΛΟΣ ή ΑΝΩΜΑΛΟΣ (ηµιµεσηµβρινικός. λοξός ηµιµεσηµβρινικός, λοξός διάχυτος) Επεµβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής ΟΜΑΛΟΣ ή ΑΝΩΜΑΛΟΣ ή ΟΜΑΛΟΣ + ΑΝΩΜΑΛΟΣ Φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή ΑΝΩΜΑΛΟΣ β) Μετατραυµατικός ΣΠΑΝΙΑ ΟΜΑΛΟΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ

8 γ) Παθήσεις κερατοειδούς Οίδηµα κερατοειδούς Κερατοειδόκωνος ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΟΜΑΛΟΣ (σε αρχόµενο κεντρικό κώνο) ή ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ (ευθεία συµµετρική ή ασύµµετρη κλεψύδρα, λοξή ασύµµετρη κλεψύδρα,κεντρικά ωοειδές σχήµα, περιφερική ωοειδής εκτασία, υφολική εκτασία) ή ΟΜΑΛΟΣ + ΑΝΩΜΑΛΟΣ Μεταφλεγµονώδης ουλή ΑΝΩΜΑΛΟΣ Έλκος Μooren Εκφύλιση Terrien Ξηροφθαλµία ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΟΜΑΛΟΣ (παρά τον κανόνα) ή ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ Πτερύγιο ΟΜΑΛΟΣ (σύµφωνα µε τον κανόνα) ή ΑΝΩΜΑΛΟΣ Ρrellucid εκφύλιση ΑΡΧΙΚΑ, ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΩΜΑΛΟΣ

9 δ) ιάφορα αίτια Όγκος βλεφάρου ΟΜΑΛΟΣ ή ΑΝΩΜΑΛΟΣ Φακοί επαφής Τρίψιµο µατιού Παροδική εικόνα κερατοειδοκώνου (περιφερική εκτασία) Παροδική µεταβολή ή διάχυτα ανώµαλος αστιγµατισµός

10 Οπτική ερµηνεία :Ο αστιγµατικός κερατοειδής δεν δρα σαν ένας σφαιρικός φακός αλλά σαν σφαιροκυλινδρικός Η παράλληλη δέσµη ακτίνων περνώντας µέσα από το αστιγµατικό µάτι δεν σχηµατίζει µια εστία αλλά διαµορφώνεται σε ένα κωνοειδές του Sturm.Έτσι σχηµατίζονται δύο ξεχωριστές κάθετες µεταξύ τους εστιακές γραµµές. Ανάλογα µε τη θέση αυτών σε σχέση µε τον αµφιβληστροειδή, ο οµαλός αστιγµατισµός παίρνει διάφορες µορφές. Καθένας από τους δύο µεσηµβρινούς έχει διαφορετική εστιακή απόσταση, δηλαδή ένα σηµείο δεν απεικονίζεται ως σηµείο αλλά ως γραµµή ή µε ασάφεια.

11 Ταξινόµηση του κερατοειδικού αστιγµατισµού Στον «οµαλό αστιγµατισµό», οι δύο µεσηµβρινοί που εµφανίζουν τη µέγιστη διαφορά διαθλαστικής δύναµης είναι κάθετοι µεταξύ τους και ονοµάζονται κύριοι άξονες του αστιγµατισµού. Στον «ανώµαλο αστιγµατισµό» οι µεσηµβρινοί µε την µέγιστη διαφορά διαθλαστικής δύναµης δεν είναι κάθετοι µεταξύ τους ( π.χ. κερατοειδόκωνος )

12 Ταξινόµηση του οµαλού αστιγµατισµού αναλόγως της θέσεως του µεσηµβρινού µε την µεγαλύτερη κυρτότητα Στις περισσότερες περιπτώσεις ο αστιγµατισµός οφείλεται σε διαταραχές του κερατοειδούς. Ο µεσηµβρινός µε τη µικρότερη ακτίνα καµπυλότητας είναι κυρτότερος και είναι ως εκ τούτου διαθλαστικότερος. Όταν ο διαθλαστικότερος άξονας του µατιού είναι ο κάθετος, ο αστιγµατισµός ονοµάζεται «σύµφωνος µε τον κανόνα», όταν ο διαθλαστικότερος είναι ο οριζόντιος, τότε ο αστιγµατισµός ονοµάζεται «παρά τον κανόνα» και όταν κατέχει ενδιάµεση θέση «λοξός»

13 Ταξινόµηση του οµαλού αστιγµατισµού, αναλόγως της θέσεως του κωνοειδούς του Sturm εν σχέσει προς τον αµφιβληστροειδή Απλός µυωπικός αστιγµατισµός: Ένας άξονας είναι εµµετρωπικός και ο κάθετος σε αυτόν µυωπικός.

14 Ταξινόµηση του οµαλού αστιγµατισµού, αναλόγως της θέσεως του κωνοειδούς του Sturm εν σχέσει προς τον αµφιβληστροειδή Απλός υπερµετρωπικός αστιγµατισµός: Ένας άξονας είναι εµµετρωπικός και ο κάθετος σε αυτόν υπερµετρωπικός

15 συνέχεια Σύνθετος µυωπικός αστιγµατισµός: Και οι δύο άξονες είναι µυωπικοί αλλά διαφορετικής διαθλαστικής ισχύος

16 συνέχεια Σύνθετος υπερµετρωπικός αστιγµατισµός: Και οι δύο άξονες είναι υπερµετρωπικοί, αλλά διαφορετικής διαθλαστικής ισχύος.

17 συνέχεια Μικτός αστιγµατισµός: Ένας άξονας είναι µυωπικός και ο κάθετος σε αυτόν υπερµετρωπικός.

18 Συµπτώµατα και σηµεία αστιγµατισµού Θολή όραση Ασθενωπία Κεφαλαλγία Κλίση της κεφαλής, ιδίως επί λοξού αστιγµατισµού Κλείσιµο βλεφάρων σε όλες τις αποστάσεις

19 Προσδιορισµός και µέτρηση του αστιγµατισµού Αντικειµενικά : 1.Κερατοειδοµετρία 2. σκιασκοπία 3. κερατοειδοσκοπία 4. αυτόµατη διαθλασιµετρία 5. βιντεοκερατοειδογραφία - τοπογραφία

20 κερατοµετρία

21 σκιασκοπία

22 σκιασκοπία

23

24 Οµαλός αστιγµατισµός σύµφωνος µε τον κανόνα

25 Οµαλός σύµφωνος µε τον κανόνα αστιγµατισµός, µε µορφή ασσύµετρης αστιγµατικής κλεψύδρας

26 Οµαλός λοξός αστιγµατισµός

27 Οµαλός παρά τον κανόνα αστιγµατισµός

28 Ανώµαλος αστιγµατισµός ασύµµετρη κλεψύδρα στα όρια της κόρης

29 Ανώµαλος ηµιµεσηµβρινικός αστιγµατισµός σε κερατοειδόκωνο

30 Ανώµαλος ηµιµεσηµβρινικός αστιγµατισµός σε κερατοειδόκωνο

31 Λοξός ανώµαλος αστιγµατισµός, η πιο συχνή τοπογραφική µορφή κερατοειδοκώνου

32 Υποκειµενικά α. Μέθοδος οµίχλης- αστεροειδής κύκλος β. Σταυροειδής κύλινδρος γ. Περιστροφή δοκιµαστικού κυλίνδρου δ. Μέθοδος στενωπικής σχισµής

33 ιόρθωση αστιγµατισµού Γυαλιά Σφαιροκυλινδρικοί φακοί επαφής ιαθλαστικές επεµβάσεις Επεµβάσεις ένθεσης τορικών ενδοφακών

34 ιόρθωση αστιγµατισµού Γίνεται µε κυλινδρικό φακό που διαθλά µόνο σε µια διεύθυνση. Σαν άξονας του κυλινδρικού φακού χαρακτηρίζεται η διεύθυνση που δεν διαθλά.

35 Με σφαιροκυλινδρικό φακό ιόρθωση αστιγµατισµού

36 Επεµβάσεις ένθεσης τορικών ενδοφακών ιόρθωση του αστιγµατισµού

37

38 Εξέλιξη του αστιγµατισµού Μικρές µεταβολές σε όλη την διάρκεια της ζωής Μέχρι την ηλικία των σαράντα ετών υπάρχουν µικρές µεταβολές. Μετά τα σαράντα έτη λόγω σκληρύνσεως του φακού, µπορεί να µεταβληθεί ο φακικός αστιγµατισµός, ο οποίος µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από τον κερατοειδικό

39 πρεσβυωπία

40 Αν το µάτι ήταν οπτικό όργανο στατικής λειτουργίας θα έβλεπε καθαρά µόνο τα µακρινά αντικείµενα, αφού πρακτικά παράλληλες θεωρούνται µόνο οι ακτίνες που προέρχονται από µεγάλη απόσταση > 6µ Αντικείµενο κοντά στο µάτι, στέλνει σε αυτό αποκλίνουσα δέσµη ακτίνων. Για να εστιαστεί η δέσµη αυτή πάνω στον αµφιβληστροειδή, απαιτείται πρόσθετη θετική διαθλαστική δύναµη, την οποία εξασφαλίζει στο µάτι η προσαρµογή

41 α) στο εµµετρωπικό µάτι η παράλληλη δέσµη εστιάζεται στον αµφιβληστροειδή β) από κοντινό σηµείο, η δέσµη είναι αποκλίνουσα και αν η διαθλαστική δύναµη του µατιού έµενε σταθερή, η εστία θα σχηµατιζόταν πίσω από τον αµφιβληστροειδή γ) η σύσπαση του ακτινωτού µυός αυξάνει τη θετική δύναµη του φακού, αντιρροπώντας την αποκλίνουσα δέσµη και φέρνοντας την εστία στον αµφιβληστροειδή

42 Περί προσαρµογής Είναι ευέλικτος µηχανισµός µε τον οποίο ο οφθαλµός είναι σε θέση να αλλάξει τη διαθλαστική του ισχύ. Αυτή προκαλείται από αλλαγές στο σχήµα του κρυσταλλοειδούς φακού, προκύπτει δε από νευρικό ερέθισµα, το οποίο επιφέρει αύξηση στον τόνο του ακτινωτού µυός του οφθαλµού και χαλάρωση της Ζιννείου ζώνης, επιτρέποντας στην ελαστικότητα του φακού να αναλάβει πιο αµφίκυρτη κατάσταση και να δηµιουργήσει µεγαλύτερη διαθλαστική ισχύ. Η προσαρµοστική αντίδραση προκύπτει από την επακολουθούσα αλλαγή στο σχήµα του φακού-αρχικώς στην πρόσθια επιφάνεια. Μπορεί να εκφρασθεί ως: α) µέγεθος προσαρµογής σε διοπτρίες αλλαγής ισχύος του φακού β) εύρος προσαρµογής η απόσταση µεταξύ του µακρινού σηµείου του οφθαλµού και του πλησιέστερου σηµείου στο οποίο ο οφθαλµός µπορεί να διατηρήσει ευκρινή όραση Στον υπολογισµό της ανάγκης συµπληρωµατικών γυαλιών σε ένα πρεσβύωπα, το µέγεθος σε διοπτρίες είναι περισσότερο χρήσιµη µέτρηση Το προσαρµοστικό µέγεθος ελλατώνεται ανεξήγητα µε την γήρανση

43 Πρεσβυωπία είναι η σταδιακή έκπτωση της προσαρµοστικής αντίδρασης που απορρέει από την απώλεια της ελαστικότητας του περιφακίου και της ουσίας του φακού. Καθίσταται κλινικό πρόβληµα, όταν το εναποµείναν προσαρµοστικό ποσό δεν επαρκεί στον ασθενή για να φέρει σε πέρας τη λειτουργία της όρασης. Τα συµπτώµατα αρχίζουν συνήθως µετα την ηλικία των 40 ετών. Προφανώς η απαρχή της πρεσβυωπία εξαρτάται από τη διαθλαστική κατάσταση,το βάθος της εστίας (µέγεθος κόρης), τις οπτικές ανάγκες, κτλ.

44 Μέσο µέγεθος προσαρµογής στις διάφορες ηλικίες

45 ιόρθωση Γυαλιά Πολυεστιακοί φακοί επαφής Πολυεστιακοί ενδοφακοί ιαθλαστικές επεµβάσεις

46 ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΕΝ ΟΦΑΚΟΙ

47 ΕΡΩΤΗΣΗ

48

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι µια µικρή περιοχή του αµφιβληστροειδούς χιτώνα,υπεύθυνη για την κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωµάτων.πρακτικά, όταν κοιτάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου»

«Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου» Παπαδημητράκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Σοφία Κόττου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ΕΚΠΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R.M. Grant Κεφάλαιο 12 Φυσική των

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας & ενήλικες»

«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας & ενήλικες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ «Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας & ενήλικες» Ελευθερία Αριάδνη Πλευρίδη Επιβλέπων Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα Τζουτζούκης Νικόλαος Τράσα Ιωάννα Η οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνεται μόλις οι γονείς αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα οράσεως ή στραβισμού ασχέτως

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας»

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013 Πανεπιστήμιο Κρήτης University of Crete Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική και Όραση» Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη αι η όρασή μας και αυτά φώνουν την ψυχή μας, ή ας που επιθυμώντας να ς μάτια, διαμορφώνει την υρος στην περίπτωση του Ινστιτούτο α (εκείνου του προδρόμου ΟΠΤΙΚΗΣ μιζαν ότι πρόκειται είτε περί σοβαρές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη

8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη Οπτική και Υπερόραση 8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη Μετρώντας Καμπύλες και Μέτωπα Κύματος Όπως είδαμε, ο κερατοειδής χιτώνας είναι το πιο σημαντικό διαθλαστικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας Πανεπιστήμιο Κρήτης ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ της Γάγγα Μαρίας Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης Πλαΐνης Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες Εμμετρωπία Αυτό συμβαίνει όταν ο κερατοειδής και ο φακός, στο μπροστινό μέρος του ματιού διαθλούν τις ακτίνες του

Διαβάστε περισσότερα

«Myopia: prevalence, origins and controlling its progression»

«Myopia: prevalence, origins and controlling its progression» «Myopia: prevalence, origins and controlling its progression» Σαϊτάκης Γεώργιος Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Παλλήκαρης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Ον/ μο : Γεωργιάδου Στέλλα Επιβλέπων καθηγητής : Γκίνης

Διαβάστε περισσότερα