Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 10 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ ΦΑΞ «Η πατρίς περιμένει από εμάς την δόξα της νίκης ταύτης». Παπαφλέσσας πριν τη μάχη στο Μανιάκι 20 Μαϊου 1825 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Αποκεκύλισθαι ο λίθος. Ο θάνατος τεθανάτωται και ημείς εζωοποιήθημεν. Ο Χριστός ανεστήθη αναδειχθείς Αιώνιος Βασιλεύς της δόξης. Το κήρυγμα της Αναστάσεως επί 2000 έτη ακούεται αναλλοίωτον και πανανθρώπινον, αν και επολεμήθη, και πολεμάται λυσσαλέως από την απιστίαν, με το ξίφος, τα στόματα των λεόντων, το δόλο, τη γραφίδα, το χρήμα - και ποταμοί αίματος και δακρύων εχύθησαν. Η αλήθεια όμως ενίκησεν. Η αθεΐα συνετρίβη ως σκεύος κεραμέως. Το κήρυγμα αυτό εφ εξής απετέλεσε το σάλπισμα και την σημαίαν των μαθητών Του, προς τους οποίους επανειλημμένως επαρουσιάσθη «των θυρών κεκλεισμένων» και όχι μόνον... «Παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθείν αυτόν, εν πολλοίς τεκμηρίοις, δι ημερών τεσσαράκοντα» (Πράξ. Α, 3-4). Δι αυτήν την πίστιν ανέλαβον σκληρούς αγώνας και επολεμήθησαν, εφυλακίσθησαν και ωδηγήθησαν εις το μαρτύριον, διότι το κοσμοϊστορικό γεγονός της Αναστάσεως αποτελεί το θεμέλιον του Χριστιανισμού. Εάν ο Σταυρός του Χριστού είναι το σύμβολον της αγάπης Του προς τον άνθρωπο, η Ανάστασίς Του είναι η απόδειξις της Θεότητός Του, και εάν πέση η πίστις εις την Ανάστασιν του Κυρίου, καταπίπτει ολόκληρον το οικοδόμημα 20 αιώνων. Είναι κοινώς παραδεκτόν ότι εάν τον σταυρικόν θάνατον δεν επηκολούθη η λαμπρηφόρος Ανάστασις, η Χριστιανική θρησκεία της αγάπης θα είχε σβήσει. Το Ιερατείον ήτο υπερβέβαιον ότι είχεν δολοφονήσει τον Ιησούν και την διδασκαλίαν Του. Από την πρώτη στιγμήν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων «συμβούλιον λαβόντες» εδωροδόκησαν τους φρουρούς ίνα «είπατε ότι οι μαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμουμένων» (Ματθ. ΚΗ, 13) Ανόητος απόπειρα, ο Πιλάτος τους απεστόμωσε. Άλλοι πολέμιοι εδημιούργησαν την θεωρίαν του οπτασιασμού. Χαμένος κόπος, οι οπτασιασμοί δεν έχουν διάρκειαν. Μόνον η Ανάστασις του Κυρίου αναζωπύρησε την πίστιν των και τους ικάνωσε εις τους αγώνας κατά των απίστων. Ορθώς ο Απόστολος των Εθνών Παύλος αναφωνεί: «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν (κούφιο) το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών» (Α Κορινθ., ΙΕ 14). Χριστός Ανέστη. Δύο λέξεις τόσον μικραί που όμως περικλείουν μεγάλη αλήθεια, ιερούς πόθους, αγίας προσδοκίας. Αποτελούν ομολογίαν πίστεως, και δικαίως απεκλήθησαν υπό πατέρων της Εκκλησίας «μικρό σύμβολον της Πίστεως». Απέθανε θεληματικώς ως άνθρωπος και ανεστήθη αυτεξουσίως ως Θεός. Απέθανε δια την ημών σωτηρίαν από την καταδυναστείαν του διαβόλου, όστις κατά τον Απόστολο Πέτρο «ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη». (Α Πέτρ., Ε8). Επέλεξεν μάλιστα την ημέραν και την ώραν του θανάτου Του. Την ημέραν του Ιουδαϊκού Πάσχα και την ώραν όπου κατά χιλιάδες έσφαζον τους πασχαλινούς αμνούς, δια να φανερώση ότι ο ίδιος είναι το αληθινόν Πάσχα και ο αληθινός αμνός του Θεού, όπως είχε διακηρύξει και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. «Ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν., Α29). Οι Χριστιανοί σήμερον εορτάζουν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν δυστυχώς εντός κλίματος δυσπιστίας και αμφιβολίας. Δυσπιστούν προς τους άλλους και αμφιβάλλουν δια την σταθερότητα των ιδανικών των. Η αιτία είναι πασίγνωστη: η απομάκρυνσις από τας πνευματικάς αξίας. Η αποξένωσις από τον Σωτήρα Χριστό. ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 1 από 8

2 Συνεχίζεται στη σελίδα 2. Ο άνθρωπος απέκτησεν υπερβολικήν πίστιν εις τον εαυτόν του. Επίστευσεν ότι έγινε υπεράνθρωπος, με αποτέλεσμα να απολακτίσει την χριστιανικήν ηθικήν, να οδηγηθεί εις τον μηδενισμόν, να φθάση εις ηθικόν αδιέξοδον. Χρέος μας είναι να ζήσωμε βαθιά το θαύμα των θαυμάτων της Αναστάσεως και να το μεταδίδομε εις τους συνανθρώπους μας, όπως αι Μυροφόροι εκείνο το πρωϊνό που έτρεχον εις τους δρόμους της Ιερουσαλήμ δια να φέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως που είναι τρανώς και ακαταγωνίστως αποδεδειγμένον. Γεγονός μέγα με παγκόσμιο διάστασι που φωτίζει τον ορίζοντα, ανοίγει οδόν προς την αιωνιότητα και αποκαλύπτει την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού ενώπιον της ανθρωπίνης μικρότητος. Χριστός Ανέστη! Ιωάννης Κάππος, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Πρόεδρος ΓΕΧΑ Ζωγράφου Τιμήθηκε ο Παπαφλέσσας στις 20 Μαϊου 2008 Με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Μεσσηνίας, με λαμπρότητα και ενωτικά, τιμήθηκε την 20 ην Μαίου 2008 η επέτειος της μάχης του Μανιακίου, στον τόπο που θυσιάστηκε ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος- Παπαφλέσσας, αλλά και στα Ταμπούρια Φλεσσιάδος όπου παρέστησαν και οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος οι οποίοι ξεπέρασαν τα όρια των Μητροπόλεων τους και έκανα το πρώτο ενωτικό βήμα. Στην εκδήλωση για πρώτη φορά οι δυο Μητροπολίτες Μεσσηνίας και Τριφυλίας και Ολυμπίας τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση και στην συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από την Υφυπουργό Σοφία Καλαντζάκου, τον βουλευτή Δημ. Σαμπαζιώτη, τον Νομάρχη Δημ. Δράκο, τους εκπρόσωπους των αρχών. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον Διδάσκοντα της Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Νικόλαο Τόμπρο, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακοί χοροί. Στο τέλος παρατέθηκε δεξίωση στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου του δ. δ. Μανιακίου, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο Παπαφλέσσα. Από την επέτειο της μάχης στο Μανιάκι την 20 ην Μαίου Η Υφυπουργός κ. Σοφία Καλατζάκου, Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρισόστομος, Ο μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπιάς κ. Χρισόστομος και ο Νομάρχης κ. Δημ. Δράκος Το άγαλμα του Παπαφλέσσα Αντιπροσωπεία Φλεσσαίων στο Μανιάκι Η μάχη στο Μανιάκι ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 2 από 8

3 ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο Παπαφλέσσας προς το Μανιάκι Του Μίμη Ηλ. Φερέτου, Δημοσιογράφου - ιστορικού ερευνητή Φθάνοντας στο Μανιάκι απέστειλε την εξής ενδιαφέρουσα αναφορά που είναι νομίζω και η τελευταία του, γιατί πρωί πρωί στις 20 εδέχθη την επίθεση του Ιμβραήμ. «Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα Εις Ναύπλιον Την προχθές σας έγραψα και πάλιν, δια της παρούσης δεν λείπω να σας αναφέρω τα επόμενα. Χθες περί τας 5 ώρας της ημέρας έφθασα εις το χωρίον τούτο απέχον τεσσάρας ώρας από Νεόκαστρον και ετοποθετήθην εδώ με στρατιώτας. Μισήν ώραν εντεύθεν ευρίσκονται 600 Αρκάδες Κοντοβουνήσιοι. Εις Δραίνα χθες άφησα εν σώμα Σπαρτιατών από 200 στρατιώτας, και σήμερον το περιμένω εδώ αυξημένον και πολλαπλασιασμένον. Ο στρατηγός Κεφάλας έμεινεν και αυτός εις το αυτό χωρίον όπου και οι Σπαρτιάται και σήμερον περιμένεται και αυτός με αρκετούς στρατιώτας. Ο Κακάνας ακόμη δεν εφάνη. Ευρίσκεται εις τους Λάκκους και, μ' όλον ότι του έγραψα να έλθη εδώ, αυτός δεν ήλθεν εισέτι. Χθες φθάσας ενταύθα έλαβον την εσώκλειστον από την οποίαν πληροφορείσθε ότι ο εχθρός σήμερον εκστρατεύει δια την Αρκαδίαν. Εγώ έχω τας αναγκαίας φύλακας και άμα ιδώ ότι αυτός εκίνησεν, αμέσως τρέχω μ' όσους έχω προς βοήθειαν των Αρκάδων. Τούτ' αυτό ειδοποίησα τους Αρκάδας χθες, τους είπον να κάμωσι ταμπούρια δυνατά εις την πόλιν των και τα γυναικόπεδα να τα φύγουν εις τα ορεινότερα μέρη, αυτοί δε να κλεισθώσιν εις αυτά να βαστάσωσι και εγώ τρέχω προς βοήθειαν των. Εμπορούσα να απαντήσωμεν τον εχθρόν και παρεμπρός της Αρκαδίας, εάν υπήρχε τόπος τις δύσβατος και όχι πεδιάς, και αν ήτον συναγμένα πολλά στρατεύματα, αλλά κατά δυστυχίαν και τα δύο μας λείπουν προς το παρόν. Δια ταύτα η Διοίκησης να μεταχειρισθή ό.τι τρόπους γνωρίζει συντελεστικούς δια την ταχείαν στρατολογίαν, δια να συσσωματωθώσιν στρατεύματα τ' ογρηγορώτερον δια να μην προχώρηση ο εχθρός και καταπάτηση και χαλάση τόσα σπαρτά και χωρία. Αργοπορία δεν πρέπει να γίνη. Ο κίνδυνος είναι προφανής, είναι και Μέγας και κατά το παρόν δεν μένουν δι' άλλο τι και περί άλλων πραγμάτων σκέψεις και διαφιλονικήσεις και ας σκεπτώμεθα τώρα την εξόντωσιν του εχθρού, όστις επαπειλείτην Ελλάδα ολόκληρον. Ντουφεκόπετρες όσον τάχιστα τας περιμένω διότι οι στρατιώται δεν έχουν παντάπασιν. Ταύτα και με βαθύτατον σέβας, μένω Ο υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος τη 18 Μαίου 1825 Μανιάκι χωρίον Νεοκάστρου Σημ. Πίσω από το έγγραφον τούτο σημειώνονται τα εξής, που θα απάντησε ίσως το Εκτελεστικόν Σώμα στον Παπαφλέσσα: «Απάντησις 7787 ότι ελήφθη και είδεν η Διοίκησις τα γραφόμενα. Ότι αφού διετάχθη ο στρατηγός Θ. Κολοκοτρώνης να εκστρατεύση». Ο Θ. Κολοκοτρώνης διωρίσθη αρχιστράτηγος μαζί με τον Πετρόμπεη στις 20 Μαίου ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ-NEWS FROM DISPERSION Michael C. Flessas Michael C. Flessas (born June 2, 1959 in Miami, Florida), is the birth name of actor Michael Flessas. Flessas' most notable film role was Angry Man in the Cannes Film Festival 2000 Palme d' Or winning film directed by Danish film director Lars von Trier. Originally, the director himself considered playing the role but, instead, the role was given to Flessas. Dancer in the Dark starred Icelandic singer/actress Bjork who won the Best Actress award at Cannes for her role. French film icon, Cesar Award winner, and Academy Award nominee Catherine Deneuve, and other noteworthy artists such as Academy Award and Tony Award winner Joel Grey, Peter Stormare, David Morse, and Stellan ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 3 από 8

4 Skarsgard also performed in the multiple prize winning film. One of Bjork's songs for the film received an Academy Award nomination for Best Song. In Iranian actress/director Susan Taslimi's film Hus i helvete (The film's English title: All Hell Let Loose), starring Melinda Kinnaman, which won the Best Feature Film prize at the Brooklyn International Film Festival in 2003, Flessas played the vicious pornographer "Videomannen" in a nightmarish flashback scene in the film. Flessas also portrayed massive and deadly Russian hit man "Jurij Rostoff" in Beck - Okand avsandare, a made for television movie directed by Swedish actor and director Herald Hamrell. Beck - Okand avsandare was among the popular Swedish Beck detective films and made-for-television movies starring Swedish actor Peter Haber. As "Jurij Rostoff" Flessas weighed in at 150 kilos in the role as a result of weight training and diet; however, in his younger and less heavy years, Flessas danced in the corps de ballet of the Columbia City Ballet then under the direction of Ann Brodie in Columbia, South Carolina. Although he won two scholarships in Music, Flessas changed majors and majored in Religious Studies and minored in Philosophy at the University of South Carolina. Flessas did not complete his undergraduate degree at the University of South Carolina yet he continued his studies on an informal basis with travels around the world in order to meet and speak with adherents of various religious forms and philosophical points of view. Flessas began his professional acting career after hearing a barber mention that a Fox Broadcasting Company series in Boston was about to begin production. Although the series, Against the Law starring Academy award nominee Michael O'Keefe lasted for one season, Flessas was in six episodes of the show as an unaccredited extra. Flessas was able to do six episodes by constantly changing his facial appearance for each episode of the series. Flessas also was an unaccredited extra in films such as House Sitter, starring Emmy Award winner Steve Martin and Academy Award winner Goldie Hewn, Wind, starring Academy Award winner Cliff Robertson, Matthew Modine, and Jennifer Grey, and the NBC made for television movie MacShayne: Final Roll of the Dice starring Grammy Award winner Kenny Rogers. Flessas also gained notoriety in the mid 1990s for his creation of a now defunct website entitled "Resources for the Homeless" which was one of the first websites in the United States of America solely devoted to helping the homeless through individual initiative by offering the homeless relevant data on resources via one website. At the time, many poor people were being removed from Milwaukee, Wisconsin welfare rolls while many Milwaukee city officials were engaged in plans to fund and build a new multi-million dollar stadium. Flessas perceived the situation (building a new stadium while removing the poor from welfare) as an injustice to the poor. Given that libraries in Milwaukee, Wisconsin were just connecting to the World Wide Web, Flessas gathered and placed information regarding all the services available to the homeless in Milwaukee on the web so service providers to the homeless and the homeless themselves (who often sought shelter in local libraries) had equal and rapid access to information about resources available in Milwaukee via the Milwaukee County library system computer network. "Resources for the Homeless" was considered an unusual information delivery solution at the time given the new nature of the method of delivery and the biased misperception that the homeless did not and would not use computers to learn about resources available. The "Resources for the Homeless" project in Milwaukee received no direct funding for it was Flessas' express purpose to show what one person with computing skills could do to help the homeless with the use of the web. The project began in Milwaukee on a free net and, later, a similar site was created with the help of a local web designer in Columbia, South Carolina. Flessas' exploits with the site were reported on television in Milwaukee, WIS television in Columbia, and in an article in Silicon Valley's San Jose Mercury News newspaper. In a newspaper article in Columbia South Carolina's The State newspaper, Flessas promoted the use of in the 1990s to broadcast a demand (then akin to what is now guerrilla communication and subvert sing) that thousands of potential visitors to South Carolina boycott the state's multi-million dollar tourism industry to force state government officials to remove the Confederate flag from South Carolina's State House dome. (Flessas, curiously enough, through his mother's side of the family, is a descendant of Elisha Jefferson "Elijah" Sutherland who fought with the Confederate States of America during the American Civil War.) Social and political activism is not unknown in the Flessas Family for Flessas himself (through his father's side of the family) is also a direct descendant of Papaflessas through Papaflessas' father Demetrios Flessas. ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 4 από 8

5 Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ d: 05 Ιουλ 1770 στν Εφωνεύθει εν Νησίω Μεσσήνης d: 1799 στν Εφωνεύθει εις συμπλοκήν μέ τούς Τούρκους στή Σπάρτη d: 23 Σεπ 1821 στν Εφωνεύθη κατά την άλωσιν της Τ ριπόλεως d: Περ στν Γλάτσα, Ολυμπίας d: 1877 στν Ζούρτσα, Ολυμπίας d: Περ στν Γαρδίκι, Καλαμών d: 21 Νοε 1917 στν Ζούρτσα, Ολυμπίας d: στν Γαρδίκι, Καλαμών d: 20 Μαϊ 1825 στν Εφονεύθη κατά την εν Μανιακίω Μάχην d: 1850 στν Πολιανή, Καλαμών d: στν Γαρδίκι, Καλαμών d: Νοε 1822 στν Εφωνεύθει κατα την άλωσιν του Ναυπλίου d: στν Γαρδίκι, Καλαμών d: στν Γαρδίκι, Καλαμών ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 5 από 8

6 Απόγονοι του Ηλία Δημητρίου Φλέσσα ( ) Γενεά υπ. Αριθ Ο Ηλίας Δημήτριος 5 Φλέσσας (Δημήτριος Γεώργιος 4, Γεώργιος Δημήτριος 3, Δημήτριος Γεώργιος 2, Γεώργιος 1 ) (Πηγές: (1) Αρχείον Σέκερη., (2) 'Αρχεία τής Τσαρικής 'Αστυνομίας., (3) Γ. 'Αναπλιώτης: Το ημερολόγιον του 'Αγώνος εν Μεσσηνία, Καλαμάτα σελ.l5)., (4) Φωτάκος. 'Απομνημονεύματα. σελ.76., (5) Η λαϊκή μούσα., (6) Χρ. Παρασκευόπουλος, Ο Παπαφλέσσας και το Μανιάκι, Καλάμαι 1938.) Γεννήθηκε το 1769 στο Γαρδίκι, Καλαμών, και στις 23 Σεπτ εφωνεύθη κατά την άλωσιν της Τριπόλεως. Παντρεύτηκε την Αικατερίνη (Πηγές: (1) ΓΑΚ Υπουργείο Πολέμου, Φάκελος 29, Έγγραφο υπ' αριθ. 45., (2) Διήγηση Σταύρου Καπετανάκη., (3) Πιστοποιητικό Γεωργίου Μαυρομιχάλη, 16 Ιουνίου 1865, Δημάρχου Καλαμών.). Παιδιά του Ηλία Φλέσσα και της Αικατερίνης είναι: + 2 i. Ο Ιωάννης Ηλία 6 Φλέσσας, γεννηθείς το 1790 στο Γαρδίκι, Καλαμών; Αποβιώσας Περίπου το 1875 στο Γαρδίκι, Καλαμών. 3 ii. Ο Παναγιώτης Ηλία Φλέσσας (Πηγή: Διαθήκη Παναγιώτη Η- λιού Φλέσσα, , 30 Μαρτίου 1854 ώρα ενδέκατη.), εγεννήθει το 1791 στο Γαρδίκι, Καλαμών; και απεβίωσε στο Γαρδίκι, Καλαμών. Παντρεύτηκε την Αικατερίνη Δημητρίου Γιαννακοπούλου. 4 iii. Ο Δημήτριος Ηλία Φλέσσας, γεννήθηκε το 1792 στο Γαρδίκι, Καλαμών; και την 20 Μαΐου 1825 εφονεύθη κατά την εν Μανιακίω Μάχη μαζί με τον θείον του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Παπαφλέσσα. + 5 iv. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Φλέσσας, γεννήθηκε το 1793 στο Γαρδίκι, Καλαμών; και απεβίωσε το 1850 στην Πολιανή, Καλαμών. 6 v. Η Παναγιώτα Ηλία Φλέσσα, γεννήθηκε το 1797 στο Γαρδίκι, Καλαμών; και απεβίωσε στο Γαρδίκι, Καλαμών. 7 vi. Ο Γεώργιος Ηλία Φλέσσας (Πηγή: Αναφορά αδελφού του Ιωάννη Ηλία Φλέσσα, 14 Νοεμβρίου 1846, Αριθ. Πρωτ β2.), γεννήθηκε το 1798 στο Γαρδίκι, Καλαμών; και απεβίωσε τον Νοέμβριο του Εφωνεύθει κατά την άλωσιν του Ναυπλίου. 8 vii. Η Μαρία Ηλία Φλέσσα, γεννήθηκε το 1799 στο Γαρδίκι, Καλαμών και απεβίωσε στο Γαρδίκι, Καλαμών. + 9 viii. Ο Ηλίας Ηλία Φλέσσας, γεννήθηκε το1821, μετά το θάνατο του πατέρα του στο Γαρδίκι, Καλαμών και απεβίωσε στο Γαρδίκι, Καλαμών. Γενεά υπ. Αριθ Ο Ιωάννης Ηλίας 6 Φλέσσας (Ηλίας Δημήτριος 5, Δημήτριος Γεώργιος 4, Γεώργιος Δημήτριος 3, Δημήτριος Γεώργιος 2, Γεώργιος 1 ) (Πηγές: (1) Δημοτολόγιο Δήμου Φιγαλίας 1901/ Ζούρτσα, Ολυμπίας., (2) ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 12/5/1966., (3) Μεσσηνιακά 1968, Σελίς 452., (4) ΦΕΚ, Σελίς 44, 4/23 'Ιαν στήλη Α., (5) (ΦΕΚ. 13/1 'Απρ σ. 53 Α., (6) Β.Δ. 12 'Iouλiou ΦΕΚ. 41/26 'Ιουλίου 1878 σελ. 298., (7) Εφ. Αθ. " Η Συντηρητική" αρ. φ Συνέχεια στη σελίδα 7 ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 6 από 8

7 Μαΐου 1848, σελίς 3γ, Εστρατολογήθη παρά του πρώτου του εξαδέλφου Ιωάννη Νικήτα Φλέσσα., (8) Αρχείο χειρογράφων Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 21/11/1846, Αίτηση δια προαγωγή σε ανώτερο βαθμό.) γεννήθηκε το 1790 στο Γαρδίκι, Καλαμών, και απεβίωσε περίπου το 1875 στο Γαρδίκι, Καλαμών. Σημειώσεις για τον Ιωάννη Ηλία Φλέσσα: Επάγγελμα 1: 12 Ιουνίου 1865, Επίτιμος λοχαγός Βας φάλαγγας (Πηγή: Πιστοποιητικό Α- ντωνίου Μαυρομιχάλη, Υποστράτηγος # ) Επάγγελμα 2: 12 Ιουλίου 1878, Ταγματάρχης Φάλαγγας Παιδιά του Ιωάννη Ηλίας Φλέσσας είναι: 10 i. Ο Γεώργιος Ιωάννης 7 Φλέσσας (Πηγές: Δημοτολόγιο Δήμου Φιγαλίας 1901/Γλάτσα, Ολυμπίας, 2896, Τόπος Γεννήσεως Γλάτσα, Ολυμπίας.), γεννήθηκε το 1815 στο Γαρδίκι, Καλαμών; Απεβίωσε περίπου το 1895 στην Γλάτσα, Ολυμπίας. Λατρεύτηκε Κυριακούλα? (Πηγές: Δημοτολόγιο Δήμου Φιγαλίας 1901/Γλάτσα, Ολυμπίας, 2926.). 11 ii. Ο Δημήτριος Ιωάννη Φλέσσας (Πηγή: Δημοτολόγιο Δήμου Φιγαλίας 1901/ Ζούρτσα, Ολυμπίας.), γεννήθηκε το 1820 στο Γαρδίκι, Καλαμών; απεβίωσε το 1877 στη Ζούρτσα, Ολυμπίας. Παντρεύτηκε την Ελένη Δημητρίου Κολόκα; Η οποία γεννήθηκε το 1827 στην Ζούρτσα, Ολυμπίας; Απεβίωσε στις 21 Νοεμβρίου 1917 στην Ζούρτσα, Ολυμπίας (Πηγές: Βιβλίον θανάτων Επισκοπής Χριστιανουπόλεως / Ζούρτσα, Ολυμπίας 1917, Αριθ. 48.). Σημειώσεις για τον Δημήτριο Ιωάννη Φλέσσα: Ενταφιάσθει στ κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία, Ζούρτσα, Ο- λυμπίας Σημειώσεις για την Ελένη Δημητρίου Κολόκα: Ενταφιάσθει στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία, Ζούρτσα, Ολυμπίας 5. Ο Κωνσταντίνος Ηλία 6 Φλέσσας (Ηλίας Δημήτριος 5, Δημήτριος Γεώργιος 4, Γεώργιος Δημήτριος 3, Δημήτριος Γεώργιος 2, Γεώργιος 1 ) γεννήθηκε το 1793 στο Γαρδίκι, Καλαμών, και απεβίωσε το 1850 στην Πολιανή, Καλαμών. Παιδί του Κωνσταντίνου Ηλία Φλέσσας είναι: 12 i. Ο Ηρακλής Κωνσταντίνου 7 Φλέσσας. 9. Ο Ηλίας Ηλία 6 Φλέσσας (Ηλίας Δημήτριος 5, Δημήτριος Γεώργιος 4, Γεώργιος Δημήτριος 3, Δημήτριος Γεώργιος 2, Γεώργιος 1 ) γεννήθηκε το 1821 στο Γαρδίκι, Καλαμών, και απεβίωσε στο Γαρδίκι, Καλαμών. παιδί του Ηλία Ηλία Φλέσσα είναι: 13 i. Ο Χριστόδουλος Ηλία 7 Φλέσσας. Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο. ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 7 από 8

8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ- ΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 και ώρα 11 η ì ε- σημβρινή στα γραφεία μας της οδού Βουλής 36, 5 ο ς όροφος γραφείο 5, ο Σύλλογος καλεί όλα τα μέλη του σε γενική Συνέλευση με θέματα: 1. Απολογισμός πεπραγμένων Οικονομικός απολογισμός Προϋπολογισμός έτους Εκλογή νέου Δ.Σ 5. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής 6. Διάφορες ανακοινώσεις Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Επόμενη Παρασκευή 20 Ιουνίου την αυτή ώρα και με τα ίδια θέματα. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τίμος Φλέσσας μπροστά στον τύμβο των πεσόντων αξιωματικών στην πλατεία της Πολιανής. Ο αναγραφόμενος Γεώργιος Φλέσσας του Ηλία είναι προγονός του. Ο αδελφός του Ιωάννης Φλέσσας του Ηλία. Ή- ταν πρό-πάππος του Γερο-Θύμιου του Φλέσσα από την Ζούρτσα Ολυμπίας παππού του προέδρου. Βλέπε γενεαλογικό δένδρο στη σελίδα 6. Επιτροπή του Συλλόγου επισκέπτεται την Πολιανή Σε ανύποπτο χρόνο ο πρόεδρος του Συλλόγου με μία επιτροπή επισκέφτηκαν την Πολιανή Μεσσηνίας προς ανεύρεση απογόνων της Οικογένειας των Δικαίων για να ξεκινήσουν μια συζήτηση ελάττωσης του χάσματος που επί πολλά τώρα χρόνια μαστίζει τις δύο Οικογένειες των Δικαίων και των Φλεσσαίων. Δυστυχώς όμως δεν βρήκαμε κανέναν από την οικογένεια αυτή, βρήκαμε όμως ένα ψιλό γεροδεμένο παλικάρι τον Γεώργιο Κορομηλά του Ιωάννου (βλέπε φωτογραφία κατωτέρω) και τον Θεόδωρο Βασιλόπουλο, Φλεσσό-γαμπρο από την Πολιανή. Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος Τίμος Φλέσσας με το Θόδωρο Βασιλόπουλο και τον Γεώργιο Ι. Κορομηλά μπροστά στο καφενείο της Πολιανής του Αποστόλη Κορομηλά. Ιδιοκτήτης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, ΤΗΛ ΦΑΞ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 10 Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑ- ΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ- ΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγώ πλήρωσα την συνδρομή μου. ΕΣΕΙΣ; Τιμή Συνδρομής 25 ΤΕΥΧΟΣ 100Ν ΜΑΪΟΣ 2008 Σελίδα 8 από 8

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 47 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827, www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 33 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 13 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Το Δ. Σ. του συλλόγου εύχεται ολοψύχως σε όλα τα μέλη και τους φίλους χαρούμενο και ευλογημένο Πάσχα.

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Το Δ. Σ. του συλλόγου εύχεται ολοψύχως σε όλα τα μέλη και τους φίλους χαρούμενο και ευλογημένο Πάσχα. ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 9 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η 29η Μαΐου του 1453 σήμανε το τέλος μιας αυτοκρατορίας που 1000 και πλέον χρόνια

Η 29η Μαΐου του 1453 σήμανε το τέλος μιας αυτοκρατορίας που 1000 και πλέον χρόνια ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 8 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 35 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 29 ον ΔΕΚ. 2009 Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας στηρίζονται μόνο στη δική σας συμμετοχή!

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 29 ον ΔΕΚ. 2009 Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας στηρίζονται μόνο στη δική σας συμμετοχή! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο. 29 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 Μία ακόμη χρονιά, ή έκτη από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 15 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 15 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 15 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σ όλα τα μέλη και τους φίλους χαρούμενες διακοπές

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σ όλα τα μέλη και τους φίλους χαρούμενες διακοπές ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 23 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ 20 ΜΑΙΟΥ 1825

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ 20 ΜΑΙΟΥ 1825 ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 22 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση της Ιστορικής Οικογένειας των Φλεσσαίων για την αναστήλωση της φερομένης ως δήθεν οικίας του Παπα- Φλέσσα στην Πολιανή.

Απάντηση της Ιστορικής Οικογένειας των Φλεσσαίων για την αναστήλωση της φερομένης ως δήθεν οικίας του Παπα- Φλέσσα στην Πολιανή. ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΜΑΪΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 5 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 7 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 25 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 25 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 25 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! P.S.N.Y. / Π.Σ.Ν.Υ P.O. Box 5819, Astoria, New York 11105 E-mail: Hleiaktida@aol.com

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! P.S.N.Y. / Π.Σ.Ν.Υ P.O. Box 5819, Astoria, New York 11105 E-mail: Hleiaktida@aol.com PANELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ E-mail: Hleiaktida@aol.com MARCH / ΜΑΡΤΙΟΣ - APRIL / ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2011 No. 34 ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ- PARELASH STHN 5h LEOFORO SUNDAY, 03/27/11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 27 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 27 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 27 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

1959-2009 Pammesinian Brotherhood Papaflessas 50 Years Anniversary

1959-2009 Pammesinian Brotherhood Papaflessas 50 Years Anniversary 1959-2009 Pammesinian Brotherhood Papaflessas 50 Years Anniversary PAMMESSHNIAKH ADELFOTHTA "O PAPAFLESSAS" MELBOURNE - AUSTRALIA MELBOURNH - AUSTRALIA Laiki Bank congratulates the Pammessinian Brotherhood

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: Hleiaktida@aol.com SEPTEMBER - OCTOBER / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 No. 36. *Προς τον Ελληνικόν λαόν,

E-mail: Hleiaktida@aol.com SEPTEMBER - OCTOBER / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 No. 36. *Προς τον Ελληνικόν λαόν, PANELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ E-mail: Hleiaktida@aol.com SEPTEMBER - OCTOBER / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 No. 36 12-06-2011 *Προς τον Ελληνικόν λαόν, army.gr Η στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Πίτα Συλλόγου. New Year s Pie Cutting

Πίτα Συλλόγου. New Year s Pie Cutting ΑΓΙΑ «Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 1975 ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 4o ΤΡΙΜΗΝΟ: OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 www.homori.com O Σύλλογός μας O u r

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 53 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Ο χειμώνας πέρασε ευτυχώς χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, έτσι οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού μας δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ K O R A I S N E W S B U L L E T I N. VOL.13 * No 44 * NEW YORK, N.Y. * APRIL 2008

ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ K O R A I S N E W S B U L L E T I N. VOL.13 * No 44 * NEW YORK, N.Y. * APRIL 2008 ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ K O R A I S N E W S B U L L E T I N VOL.13 * No 44 * NEW YORK, N.Y. * APRIL 2008 Ο ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν. Υ. ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ $15,000 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΡΟΣΛΥΝ LI Θα ακολουθήσω τα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 7

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE COMMUNITY PULSE Χειμώνας 2008 Φεστιβάλ «Οδύσσεια» 2008. Το ημερολόγιο με τις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 4

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE COMMUNITY PULSE Στα βήματα του εθελοντισμού. Οι εθελοντές στο πλευρό των Ελλήνων της ομογένειας. Δυναμική η παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ανατρεπτικά επιχειρήματα!

Ανατρεπτικά επιχειρήματα! RETURN ADDRESS: 6616 N. Kenton ave., Lincolnwood, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago Ανατρεπτικά επιχειρήματα! ΣΕΛ. 3 Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 74 Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέλη του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων. For the members of the Society for the Revival of the Nemean Games NEW BOARD OF DIRECTORS

Για τα μέλη του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων. For the members of the Society for the Revival of the Nemean Games NEW BOARD OF DIRECTORS Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ NEWS of the NEMEAN GAMES Για τα μέλη του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων For the members of the Society for the Revival of the Nemean Games Αρχαία Νεμέα Δεκέμβριος 2011 Ancient

Διαβάστε περισσότερα

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta Costa Gavras, director and screenwriter of the classic movie Z, provides an exclusive

Διαβάστε περισσότερα

41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels. The Presentation of Christ February 2

41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels. The Presentation of Christ February 2 St. Demetrios Parish Newsletter February 2014 41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels The Presentation of Christ February 2 The Triodion Feb 2 Epistle: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αίσιο, Ευτυχές Και Ειρηνικό Το Νέο Έτος

Αίσιο, Ευτυχές Και Ειρηνικό Το Νέο Έτος Δεκέμβριος 2009 Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου Σύμης ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Σύμης Αρ. έγκρισης 8187 ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www.syminews.com www.syminews.com December No 1 DISTRIBUTED

Διαβάστε περισσότερα

Christ is Risen Χριστός Ανέστη

Christ is Risen Χριστός Ανέστη OFFICIAL PUBLICATION OF THE PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA APRIL 2015 www.pancretan.org Christ is Risen Χριστός Ανέστη PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA HEADQUARTERS: 32-33 31St Street, Astoria, NY 11106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 9

ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE Καλό Πάσχα COMMUNITY PULSE Η Κοινότητα και τα σχολεία τιμούν τους ήρωες του 21 Γιώργος Τραμουντάνας: Φόρος τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ FREE ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE

Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ FREE ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE COMMUNITY PULSE Ρεπορτάζ: Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αδελαΐδας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» 2008 Δραστήρια προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα