ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» ,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B07

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : "Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη (CF0000)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,00 Τιµολογ. Είδος εργασίας Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική 1 Α-1 ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη, µε προσωρινή άντληση υδάτων, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής ΟΙΚ-2122 m , ,60 2 Α-2 Α-3 3 Α Α Α-4 6 Α-5 7 Α-6 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη µε προσωρινή άντληση υδάτων, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής ΟΙΚ-2124 m , ,00 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m Για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων ΟΙΚ-2133 m , ,00 για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων ΟΙΚ-2134 m ,10 440,00 Επίχωση µε υγιή προϊόντα εκσκαφών κατάλληλα για φύτευση ΟΙΚ-2162 m ,00 528,00 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου ΟΙΚ-2162 m , ,00 Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα αµµοχαλικώδη δάνεια υλικά χαµηλής πλαστικότητας ΟΙΚ-2162 m , ,10 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 8 Α-7 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Υ Ρ-6100 m ,10 630,00 9 Α-8 10 Α-9 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα Υ Ρ-6103 m , ,00 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες D 200 mm µε περίβληµα γεωυφάσµατος Υ Ρ m , ,80 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 11 Α-10 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών ΟΙΚ-2222 m , ,40 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 1 CF0000/4932/B07

3 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών και επικαλύψεων από άοπλο 12 Α-11 σκυρόδεµα ΟΙΚ-2226 m , ,00 13 Α-12 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής ΟΙΚ-2226 m*cm (dm2) 95 28, ,00 14 Α-13 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2236 m ,80 806,40 15 Α-14 Καθαίρεση επιχρισµάτων ΟΙΚ-2252 m , ,60 16 Α Α Α Α Α Α Α-21 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων ΟΙΚ-2275 m , ,80 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κουφωµάτων αλουµινίου ΟΙΚ-2275 m , ,00 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση θυρών πρεσσαριστων και µεταλλικών ΟΙΚ-2275 m ,00 608,00 Αποξήλωση αρµοκάλυπτρων οριζόντιων και κατακόρυφων ΟΙΚ-2275 m 35 3,00 105,00 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ-2275 m ,10 401,10 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΙΚ-2236 m ,40 270,20 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες ΟΙΚ-2239 m ,70 356,40 Α-22 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 23 Α-22.1 Αποξήλωση κουπαστής Φ50 µε ορθοστάτες ΟΙΚ-2275 m 37 1,40 51,80 24 Α-22.2 Αποξήλωση µεταλλικού κιγκλιδώµατος ΟΙΚ-2275 m 45 7,00 315,00 25 Α-22.3 Κοπή µεταλλικής περίφραξης για δηµιουργία αρµού διαστολής και κατάλληλη συγκόλληση των άκρων ΟΙΚ-2275 τεµ ,00 300,00 26 Α Α Α-25 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας ΟΙΚ-2275 m ,30 434,60 Αποξήλωση µε προσοχή ψευδοπατώµατος 15µ2 ΟΙΚ-2275 τεµ ,00 200,00 ΧΑΛΙΚΟ ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ ΕΜΑΤΑ Γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 µε εργασία λείανσης ΟΙΚ-3208 m , ,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ,30 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 2 CF0000/4932/B07

4 Τιµολογ. Είδος εργασίας Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική Β-1 29 Β Β Β-2 32 Β-3 33 Β-4 34 Β-5 35 Β-6 36 Β-7 ΟΜΑ Α Β: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 ΟΙΚ-3214 m , ,20 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ-3215 m , ,00 Μικροπάσσαλοι κατακόρυφοι ενίσχυσης υφιστάµενων θεµελίων, διαµέτρου 25cm σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους περιορισµένων διαστάσεων και δυνατοτήτων προσέγγισης Ο Ο-2732 m , ,00 Μικροπάσσαλοι κεκλιµένοι ενίσχυσης θεµελίων, υφιστάµενων θεµελίων, διαµέτρου 25cm σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους περιορισµένων διαστάσεων και δυνατοτήτων προσέγγισης Ο Ο-2732 m , ,00 Μικροπάσσαλοι κατακόρυφοι διαµέτρου 20cm σε εξωτερικούς χώρους για θεµελίωση νέων στοιχείων Ο Ο-2732 m , ,40 οκιµαστική φόρτιση µικροπασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση Ο Ο-2732 τεµ , ,00 Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου 1,20m µε σκυρόδεµα C30/37 Ο Ο-2731 m , ,61 Ινκλινοµετρικοί σωλήνες ΑBS 60/70mm εντός φρεατοπασσάλων Υ Ρ m 64 58, ,00 37 Β-8 Κεφαλές ινκλινοµέτρων Υ Ρ τεµ ,00 410,00 38 Β-9 39 Β Β Β Β Β-14 Σιδηροσωλήνες Φ50mm εντός φρεατοπασσάλων ΗΛΜ-5 m , ,40 Κατασκευή στεγανού πλαστικού διαφράγµατος µίγµατος τσιµέντου - µπεντονίτη πάχους 60cm Ο Ο-2731 m , ,50 ΚΙΣΗΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟ ΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟ ΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟ ΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων ΟΙΚ 3504 m , ,00 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρές κατασκευές ενίσχυσης δοκών ΟΙΚ-6104 kg 190 2,80 532,00 Βλήτρα σύνδεσης υφιστάµενων µε νέα στοιχεία σκυροδέµατος ΟΙΚ-3873 τεµ. 83 7,00 581,00 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ-3816 m ,30 183,60 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 3 CF0000/4932/B07

5 Τιµολογ. Είδος εργασίας Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική 44 Β-15 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων ΟΙΚ-3841 m , ,20 Β-16 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 45 Β-16.1 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg , ,40 46 Β-16.2 οµικά πλέγµατα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg , ,00 47 Β-17 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ΟΙΚ-3873 m , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Β ,31 Γ-1 48 Γ Γ Γ-2 ΟΜΑ Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΕΣ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΟΙΚ m , ,00 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m , ,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙ ΩΝ, ΚΑΠΝΟ ΟΧΩΝ, κλπ) ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές µε χρήση πλίνθων και αρµολογήµατος οµοίων µε της υφιστάµενης τοιχοποιίας ΟΙΚ m , ,00 ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΩΝ Γ-3 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) 51 Γ-3.1 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων ΟΙΚ-3213 m 4 17,30 69,20 52 Γ-3.2 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων ΟΙΚ-3213 m 26 21,20 551,20 53 Γ-4 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Υ Ρ m ,70 75,60 ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Γ-5 Κατασκευή υαλοτοίχων 54 Γ-5.1 Από υαλόπλινθους κοινούς ΟΙΚ m , ,00 55 Γ-6 56 Γ-7 57 Γ-7.1 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα και ενδιάµεση µόνωση πετροβάµβακα ΟΙΚ-4713 m ,30 594,40 Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση µε γυψοσανίδες κοινές (GKB) πάχους 12,5 mm,και ενδιάµεση µόνωση πετροβάµβακα Πρόσθετη τιµή για επένδυση της ΟΙΚ-4713 m , ,00 µιας πλευράς του γυψότοιχου µε δύο στρώσεις γυψοσανίδας ανθυγρής, επίπεδης, πάχους 12,5+12,5 mm ΟΙΚ-7809 m ,00 530,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 4 CF0000/4932/B07

6 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Πρόσθετη τιµή για επένδυση της µιας πλευράς του γυψότοιχου µε δύο στρώσεις γυψοσανίδας πυράντοχης, επίπεδης, πάχους 58 Γ ,5+12,5 mm ΟΙΚ-7809 m ,80 522,60 Γ-8 59 Γ-8.1 Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm ΟΙΚ-4713 m , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γ ,00 ΟΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ -1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m , , ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL ΟΙΚ m ,00 72,00 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µη τυποποιηµένα ΟΙΚ m , ,00 Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µη τυποποιηµένα ΟΙΚ m ,00 452,00 Ερµάρια µεγάλου ύψους, µη τυποποιηµένα ΟΙΚ m ,00 199,00 Επένδυση υφιστάµενου πάγκου από οπλ.σκυρόδεµα µε καδρόνια τροπικής ξυλείας ΟΙΚ 5626 τεµ ,00 180,00 ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΙΑΦΟΡΑ Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης (κατασκευής πέργκολας) ΟΙΚ-6118 kg 620 3, ,00 ΣΙ ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόµενες µε ηλεκτρικό µηχανισµό κύλισης και δυο τηλεχειριστήρια χειρός, έτοιµες βαµµένες ΟΙΚ-6225 Kg 240 9, , Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min ΟΙΚ-6236 m , ,00 ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ ΣΙ ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ Σιδηρά κιγκλιδώµατα απλού σχεδίου ΟΙΚ-6401 kg 735 4, ,00 Αποκατάσταση µεταλλικού κιγκλιδώµατος ΟΙΚ-6418 m 26 20,00 520,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους kg/m2 ΟΙΚ-6501 m , ,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 5 CF0000/4932/B07

7 Τιµολογ. Είδος εργασίας Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ-7146 m , ,90 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm ΟΙΚ-7246 m 49 61, ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ,90 74 Ε-1 Ε-2 75 Ε Ε Ε Ε-3 79 Ε-4 ΟΜΑ Α Ε: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm ΟΙΚ-7316 m , ,50 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ-7331 m ,20 830,00 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm ΟΙΚ-7331 m , ,00 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm ΟΙΚ-7331 m , ,00 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ m , ,20 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια ΟΙΚ m 80 4,10 328,00 ιαστρώσεις γαρµπιλοδέµατος µε Ε-5 λιθοσύντριµα χωρίς λείανση 80 Ε-5.1 Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm ΟΙΚ-7359 m , ,00 81 Ε-6 82 Ε-7 83 Ε-8 84 Ε-9 85 Ε Ε-11 Ε Ε-12.1 Σοβατεπιά καµπύλα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΟΙΚ-7396 m 46 4,10 188,60 ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων ΟΙΚ-7391 m 242 3,40 822,80 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου ΟΙΚ m , ,00 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΟΙΚ-7396 m , ,70 Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια εξωτερικού χώρου ΟΙΚ-7397 m , ,60 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο ΟΙΚ-7416 m , ,90 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο ΟΙΚ-7441 m , ,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 6 CF0000/4932/B07

8 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 2 88 Ε-13 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο ΟΙΚ-7461 m , ,00 Ε Ε-14.1 Ε Ε-15.1 Ε Ε Ε-16.2 ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους cm ΟΙΚ-7503 m , ,10 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm ΟΙΚ-7513 m , ,50 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm ΟΙΚ-7524 m ,90 293,70 Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm ΟΙΚ-7526 m , ,00 Ε-17 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 93 Ε-17.1 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ-7532 m , ,00 Ε Ε Ε-19 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) ΟΙΚ-7541 m 26 63, ,00 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚ-7578 m 5 239, ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ε ,60 Ζ-1 96 Ζ Ζ-2 ΟΜΑ Α Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 35 mm, (κρύσταλλο 8 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο laminated mm) ΟΙΚ m , ,00 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα ΟΙΚ-7725 m , ,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 7 CF0000/4932/B07

9 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές 98 Ζ-3 ρητίνες βάσεως διαλύτου ΟΙΚ-7735 m ,30 644,00 Ζ-4 99 Ζ Ζ-5 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού ΟΙΚ m , ,00 Οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού για εσωτερική βαφή επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή γυψοσανίδας OIK-7744 m , ,80 ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ζ-6 Γυψοσανίδες 101 Ζ-6.1 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm ΟΙΚ-7809 m , , Ζ-6.2 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm ΟΙΚ-7809 m ,90 524,70 Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ-16 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm ΟΙΚ-7809 m , ,00 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες ΟΙΚ-7809 m , ,00 ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων ΟΙΚ-7316 m , ,20 Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντοκυβόλιθους ΟΙΚ-7452 m , ,00 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα ΟΙΚ-7902 m , ,00 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά ΟΙΚ-7903 kg 7 7,40 51,80 Επίστρωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου ΟΙΚ-7912 m , ,60 Επίστρωση µε γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m , ,00 Φράγµα υδρατµών µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm ΟΙΚ-7914 m , ,60 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα βαµµένη πλάτους 600mm και πάχους 1mm ΟΙΚ-7244 m 24 8,40 201,60 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 8 CF0000/4932/B07

10 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Πλήρωση αρµών µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης, 113 Ζ-17 πάχους 2cm ΟΙΚ m ,00 93, Ζ-18 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό ΟΙΚ-7935 m 344 3, , Ζ Ζ Ζ-21 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό ΟΙΚ-7936 m 50 2,50 125,00 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα ΟΙΚ-7940 m , ,60 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ΟΙΚ-7934 m ,70 58,80 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Z ,50 ΟΜΑ Α Η: ΙΚΤΥΑ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) Υ ΡΕΥΣΗ Η-1 Χαλκοσωλήνες 118 Η-1.1 Εξωτ. διαµέτρου 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm ΗΛΜ-7 m 45 10,50 472, Η-1.2 Εξωτ. διαµέτρου 18 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm ΗΛΜ-7 m 15 10,50 157, Η-1.3 Εξωτ. διαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος 1mm ΗΛΜ-7 m 30 12,00 360, Η-1.4 Εξωτ. διαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος 1,5mm ΗΛΜ-7 m 5 16,00 80, Η-1.5 Εξωτ. διαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,5mm ΗΛΜ-7 m 6 20,50 123, Η-1.6 Εξωτ. διαµέτρου 42 mm πάχους τοιχώµατος 1,5mm ΗΛΜ-7 m 15 22,00 330,00 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) Η-2 ορειxάλκινη 124 Η-2.1 ιαµέτρου Φ 1/2 ins ΗΛΜ-11 τεµ ,00 460, Η-2.2 ιαµέτρου Φ 3/4 ins ΗΛΜ-11 τεµ. 2 23,00 46, Η-2.3 ιαµέτρου Φ 1 ins ΗΛΜ-11 τεµ. 5 27,00 135, Η-2.4 ιαµέτρου Φ 1 1/4 ins ΗΛΜ-11 τεµ. 2 32,00 64, Η-2.5 ιαµέτρου Φ 1 1/2 ins ΗΛΜ-11 τεµ. 1 39,50 39, Η Η Η H-6 Κρουνός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins ΗΛΜ-12 τεµ. 2 18,00 36,00 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαµέτρου 1/2 ins ΗΛΜ-11 τεµ. 1 18,00 18,00 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα, διαµέτρου 1/2 ins ΗΛΜ-13 τεµ. 7 75,00 525,00 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ιαµέτρου 1/2 ins ΗΛΜ-13 τεµ. 1 75,00 75,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 9 CF0000/4932/B07

11 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης ικλείδα αυτόµατη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου 133 H-7 (φλουσόµετρο) διαµέτρου 3/4 ins ΗΛΜ-15 τεµ ,00 675, H-8 Ταχυθερµοσίφωνας ηλεκτρικός ισχύος 4000 W ΗΛΜ-24 τεµ ,00 287,00 Θερµική µόνωση σωλήνων µε H-9 αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 135 H-9.1 ιαµέτρου Φ 1/2 ins ΗΛΜ-40 m 20 8,00 160, H-9.2 ιαµέτρου Φ 3/4 ins ΗΛΜ-40 m 7 9,50 66, H-9.3 ιαµέτρου Φ 1 ins ΗΛΜ-40 m 10 11,00 110, H-10 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm ΗΛΜ-8 τεµ. 6 65,00 390,00 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως H-11 από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 139 H-11.1 ιαµέτρου DN40 mm ΗΛΜ-8 m 45 6,00 270, H-11.2 ιαµέτρου DN 50 mm ΗΛΜ-8 m 5 7,50 37, H-11.3 ιαµέτρου DN75 mm ΗΛΜ-8 m 10 9,00 90, H-11.4 ιαµέτρου DN100 mm ΗΛΜ-8 m 40 10,50 420, H-11.5 ιαµέτρου DN125 mm ΗΛΜ-8 m 15 14,00 210,00 H H H H-14 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 10 at,ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ m , ,00 Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου 100 mm ΗΛΜ-11 τεµ. 1 7,50 7,50 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαµηλής πιέσεως. ΗΛΜ-14 τεµ ,00 504, Η-15 Παιδική λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαµηλής πιέσεως. ΗΛΜ-14 τεµ ,00 750, H Η H-18 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm ΗΛΜ-17 τεµ ,00 429,00 Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης διαστάσεων 45 Χ 39 cm ΗΛΜ-17 τεµ ,00 800,00 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm µιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,20 m ΗΛΜ-17 τεµ ,00 140, Η-19 Καταιονιστήρας και λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων 70 Χ 70 cm ΗΛΜ-11 τεµ ,00 600, H-20 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm ΗΛΜ-13 τεµ. 7 41,00 287,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 10 CF0000/4932/B07

12 Τιµολογ. Είδος εργασίας Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική 153 H H H H H H-26 Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης µήκους 0,50 cm ΗΛΜ-13 τεµ. 7 23,00 161,00 οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες, επιχρωµιωµένο ΗΛΜ-13 τεµ. 7 14,00 98,00 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm ΗΛΜ-13 τεµ. 5 16,00 80,00 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου Φ 4'' ΗΛΜ-5 m 3 33,00 99,00 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ακαθάρτων διαστάσεων 20X 20cm µε εσχάρα ΗΛΜ-10 τεµ. 1 70,00 70,00 Φρεάτιο επισκέψεως εσωτερικών διαστάσεων έως 50Χ50 cm µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα ΗΛΜ-10 τεµ , ,00 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς H-27 ραφή 159 H-27.1 ιαµέτρου 14/ 18 mm ΗΛΜ-6 m 5 11,50 57, H-27.2 ιαµέτρου 18/ 22 mm ΗΛΜ-6 m 10 14,00 140, H-27.3 ιαµέτρου 25/ 29 mm ΗΛΜ-6 m 25 16,50 412, H-27.4 ιαµέτρου 30/ 35 mm ΗΛΜ-6 m 5 18,00 90, H-27.5 ιαµέτρου 38/ 43 mm ΗΛΜ-6 m 5 19,50 97, H-27.6 ιαµέτρου 51/ 56 mm ΗΛΜ-6 m 25 28,50 712, H-28 Συλλέκτης ψυχρού νερού διαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη Φ2 ins ΗΛΜ-6 τεµ. 2 24,00 48,00 Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα - Στοιχείου οροφής τύπου κασέτας H-29 (fan-coil unit) 166 H m3/h ΗΛΜ-32 τεµ ,00 815, H m3/h ΗΛΜ-32 τεµ ,00 864, H m3/h ΗΛΜ-32 τεµ , , H m3/h ΗΛΜ-32 τεµ , , H H H-32 Θερµαντικά σώµατα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 22 (δύο πλάκες - δύο µαίανδροι) ΗΛΜ-26 m 2 178,00 356,00 Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής ΗΛΜ-34 Kg 285 8, ,50 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µεµόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, Ονοµ. διαµ. 250 mm και εξωτ. διαµ. 307 mm ΗΛΜ-35 m 7 21,00 147,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 11 CF0000/4932/B07

13 Τιµολογ. Είδος εργασίας Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική 173 H-33 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου Πάχος παπλώµατος 3 cm ΗΛΜ-40 m ,00 460,00 Θερµική µόνωση σωλήνων µε H-34 αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 174 H-34.1 Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 ins ΗΛΜ-40 m 5 9,00 45, H-34.2 Armaflex διαµέτρου Φ 3/4 ins ΗΛΜ-40 m 10 11,00 110, H-34.3 Armaflex διαµέτρου Φ 1 ins ΗΛΜ-40 m 25 12,50 312, H-34.4 Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/4 ins ΗΛΜ-40 m 5 17,00 85, H-34.5 Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/2 ins ΗΛΜ-40 m 5 18,50 92, H-34.6 Armaflex διαµέτρου Φ 2 ins ΗΛΜ-40 m 25 21,00 525, H-35 H H H H-36.3 H H H H H-39 Στόµιο τοίχου,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων 10 X 10 ins από αλουµίνιο ΗΛΜ-36 τεµ. 2 23,00 46,00 Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο µε εσωτερικό διάφραγµα Στόµιο οροφής διαστάσεων 6X6 ins µε εσωτερικό διάφραγµα ΗΛΜ-36 τεµ. 2 45,00 90,00 Στόµιο οροφής διαστάσεων 9X9 ins µε εσωτερικό διάφραγµα ΗΛΜ-36 τεµ. 1 54,00 54,00 Στόµιο οροφής διαστάσεων 9X12 ins µε εσωτερικό διάφραγµα ΗΛΜ-36 τεµ. 5 59,00 295,00 Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, χωρίς εσωτερικό διάφραγµα Στόµιο οροφής διαστάσεων 6X6 ins χωρίς εσωτερικό διάφραγµα ΗΛΜ-36 τεµ. 2 45,00 90,00 Στόµιο οροφής διαστάσεων 6X9 ins χωρίς εσωτερικό διάφραγµα ΗΛΜ-36 τεµ. 4 56,00 224,00 Στόµιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής αέρα, περιστρεφόµενης δέσµης (στροβιλισµού) παροχής 745 m3/h ΗΛΜ-36 τεµ , ,00 Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα ως 1000 m3/h ΗΛΜ-32 τεµ , ,00 Αξονικός ανεµιστήρας τοίxου ή H-40 παραθύρου 188 H-40.1 Παροxής 200 m3/h ΗΛΜ-39 τεµ ,00 290, H-40.2 Παροxής 300 m3/h ΗΛΜ-39 τεµ ,00 310, H H-42 Σωλήνας απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE µε προστατευτικό σωλήνα πολυαιθυλενίου για δίκτυο θέρµανσης Φ16 πάχους 2mm Υ Ρ m 40 3,00 120,00 Αισθητήριο θερµοκρασίας και υγρασίας τύπου δωµατίου ΗΛΜ-32 τεµ. 2 59,00 118,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 12 CF0000/4932/B07

14 Τιµολογ. 192 H-43 Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική Είδος εργασίας ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μετατόπιση υφιστάµενης Πυροσβεστικής φωλιάς ΗΛΜ-5 m 1 175,00 175,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε H-44 ραφή 193 H-44.1 ιαµέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm ΗΛΜ-5 m 15 12,00 180, H-44.2 ιαµέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm ΗΛΜ-5 m 35 16,00 560, H-44.3 ιαµέτρου 2 1/2 ins, πάχους 3,65 mm ΗΛΜ-5 m 10 19,50 195, H-45 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 6 kg ΗΛΜ-19 τεµ. 3 38,00 114, H-46 Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) ΗΛΜ-5 τεµ ,00 204, H H H-49 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό διατοµής 2 Χ 1,5 mm2 ΗΛΜ-46 m 20 3,70 74,00 Καλώδιο θωρακισµένο τύπου LiYCY διπολικό διατοµής 2 Χ 1,5 mm2 ΗΛΜ-47 m 40 3,15 126,00 Φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W ΗΛΜ-59 τεµ ,00 680, H-50 Πατητό κοµβίο συναγερµού ΗΛΜ-62 τεµ. 1 72,00 72, H-51 Σειρήνα συναγερµού ασθενούς ισχύος (βοµβητής) εσωτερικού χώρου ΗΛΜ-62 τεµ. 1 75,00 75, H-52 ιευθυνσιοδοτηµένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού ΗΛΜ-62 τεµ. 5 51,00 255,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ H-53 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 204 H-53.1 ιατοµής 3 Χ 1,5 mm2 ΗΛΜ-46 m 260 4, , H-53.2 ιατοµής 3 Χ 2,5 mm2 ΗΛΜ-46 m 190 4,60 874, H-53.3 ιατοµής 3 Χ 4 mm2 ΗΛΜ-46 m 45 5,30 238, H-53.4 ιατοµής 3 Χ 6 mm2 ΗΛΜ-46 m 15 5,80 87, H-54 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο, τριπολικό, διατοµής 3 Χ 2,5 mm2 ΗΛΜ-47 m 170 4,40 748,00 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή H-55 εντοιχισµένο, πενταπολικό 209 H-55.1 ιατοµής 5 Χ 4 mm2 ΗΛΜ-47 m 30 6,00 180, H-55.2 ιατοµής 5 Χ 6 mm2 ΗΛΜ-47 m 40 7,50 300, H H H-58 ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, απλός, µονοπολικός ΗΛΜ-49 τεµ. 3 12,00 36,00 ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ ΗΛΜ-49 τεµ. 7 16,00 112,00 ιακόπτης πιεστικού κοµβίου στεγανός ορατός εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V ΗΛΜ-49 τεµ. 5 22,00 110,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 13 CF0000/4932/B07

15 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO, 214 H-59 εντάσεως 16 Α ΗΛΜ-49 τεµ. 8 18,00 144, H-60 Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός, πλήρης, βακελίτου, διπολικός, µε γείωση, εντάσεως 16 Α ΗΛΜ-49 τεµ. 7 20,00 140,00 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο, µε πόρτα H-61 προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος 216 H-61.1 ιαστάσεων 35 Χ 25 cm ΗΛΜ-52 τεµ ,00 310, H-61.2 ιαστάσεων 50 Χ 35 cm ΗΛΜ-52 τεµ ,00 180,00 ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού H-62 τύπου 5ΤΕ SIEMENS 218 H-62.1 Απλός, διπολικός, εντάσεως 25 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 1 18,00 18, H-62.2 Απλός, τριπολικός, εντάσεως 25 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 2 20,50 41, H-63 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS, εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27 ΗΛΜ-54 τεµ. 7 8,00 56,00 Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, ενδεικτικού H-64 τύπου WL-SIEMENS, µονοπολικός 221 H-64.1 Εντάσεως 10 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 9 10,50 94, H-64.2 Εντάσεως 16 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 3 12,00 36, H-64.3 Εντάσεως 20 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 3 14,00 42, H-64.4 Εντάσεως 25 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 1 16,00 16,00 Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης H-65 διαρροής 225 H-65.1 ιπολικός 30 mα 2 x 25 A ΗΛΜ-55 τεµ. 1 47,00 47, H-65.2 Tετραπολικός 30 mα 4 x 25A ΗΛΜ-55 τεµ. 2 58,00 116, H-66 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V, πλήρης, µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2Α ΗΛΜ-52 τεµ. 9 9,00 81, H H H H H-71 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από χυτοπρεσσαριστό πολυµετακρυλικό πλαστικό µε 2 λυχνίες 36 W ΗΛΜ-59 τεµ. 8 75,00 600,00 Φωτιστικό σώµα τύπου spot, ψευδοροφής, ενδεικτικού τύπου DISANO OFFICE 2, µε λαµπτήρες φθορισµού 2Χ26W ΗΛΜ-59 τεµ , ,00 Φωτιστικό σώµα απλίκα, στεγανό, µε λαµπτήρα φθορισµού 18W ΗΛΜ-59 τεµ , ,00 Φωτιστικό σώµα ψευδοροφής compact ενδεικτικού τύπου DISANO OFFICE 2, µε λαµπτήρες φθορισµού 2Χ18W ΗΛΜ-60 τεµ , ,00 Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπέρυθρων ΗΛΜ-62 τεµ ,00 436,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 14 CF0000/4932/B07

16 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 233 H-72 Πρίζα R-TV τερµατική χωνευτή ΗΛΜ-61 τεµ. 1 20,50 20, H-73 Καλώδιο οµοαξονικό 75Ω ΗΛΜ-61 τεµ. 25 3,90 97, H H Η H H H H-80 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG 54 ζευγών ΗΛΜ-48 m 40 3,60 144,00 Μονή πρίζα RJ 45 κατηγορίας 5, εντοιχισµένη ή επίτοιχη ΗΛΜ-49 τεµ. 4 24,00 96,00 Πλέγµα σήµανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων, πλάτους 300mm Υ Ρ m , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σύνολο εργασιών αποξήλωσης, µεταφοράς και επανεγκατάστασης Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων Μηχανοστασίου Υπογείου κτιρίου 4 ΗΛΜ-11 τεµ , ,00 Φρεάτιο διαστάσεων 0,60 x 0,60m, βάθους 1,00m ΗΛΜ-10 τεµ , ,00 Προσθήκη καθ' ύψος και στερέωση σε υφιστάµενο φρεάτιο ΗΛΜ-10 τεµ , ,00 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων Υ Ρ-6752 Kg , ,00 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης H-81 καλωδίων 6 atm 242 H-81.1 Σωλήνας Φ 50 Υ Ρ m 175 3,06 535, H-81.2 Σωλήνας Φ 90 Υ Ρ m 150 6,05 907, H-82 Aνοιγοκλειόµενη µπάρα ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων ΗΛΜ-24 τεµ , ,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Η , Θ Θ Θ-3 ΟΜΑ Α Θ: Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεµα Ο Ο-2921 m 373 6, ,10 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3121.Β m , ,19 Βάση οδοστρωσίαςπάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο-3211.Β m , ,70 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Θ 8.193,99 ΟΜΑ Α Ι: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 248 Ι-1 Κοπή ασφαλτ/δέµατος ΟΙΚ-2269 m 71 0,86 61, Ι-2 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο-4110 m ,08 316, Ι-3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο Ο-4120 m ,36 105, Ι-4 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο-4421.Β m , ,18 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 15 CF0000/4932/B07

17 Μονάδας Μερική Ολική Τιµολογ. Είδος εργασίας Αναθεώρησης Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας Ι-5 πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) 252 Ι-5.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-4521.Β m , , Ι-5.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521.Β m ,06 432,58 ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ι-6 ιαγράµµιση οδοστρώµατος 254 Ι-6.1 Τελική ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ΟΙΚ-7788 m ,75 57,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ι 4.444,74 ΟΜΑ Α Κ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 255 Κ-1 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα ΠΡΣ-5510 στρ. 0, ,00 600,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Κ 600,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ ,34 ΓΕ+ΟΕ ,06 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,40 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,96 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,36 ΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 2.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.367,64 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 K:\CF0000\cons\tefxi\BG_CF0000\PM 16 CF0000/4932/B07

18 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ελένη Σακουµπέντα Πολιτικός Μηχανικός Χαρίσης Κέκης /ντής Μελετών Σµαράγδα ασκαλάκη Μηχανολόγος Μηχανικός Βάια Τσανταρλιώτου Αναπλ. ιευθύντρια Συµβάσεων Αθανάσιος Τενεκές Τµηµατάρχης Εκτίµησης Κόστους ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Μελποµένη Πούρη Τµηµατάρχης Συµβάσεων Έργων -Προµηθειών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 662/1/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Φανή Αντωνίου /ντρια Εποπτείας Έργων Ανατολικού Τοµέα K:\CF0000\cons\tefxi\PM ypogr.doc CF0000/4932/Β07

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα