ιαδικασία Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασία Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ιαδικασία Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών Αναστασία Νικ. Μητρακάκη ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Οκτώβριος - Νοέµβριος 2008

2 Περίληψη Η οικοδοµική Άδεια αποτελεί µια πολύ σηµαντική διοικητική πράξη, που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο ζωής και εργασίας των πολιτών αυτής της χώρας, υλοποιεί την χωροταξική της οργάνωση, τον τρόπο ανάπτυξης των πόλεων και οικισµών, του εµπορίου και των µεταφορών, συνιστά βασικό συνδετικό κρίκο µεταξύ ανάπτυξης και οικονοµίας καθώς απασχολεί πληθώρα επαγγελµάτων, µπορεί να κατοχυρώσει συνθήκες ασφαλούς, υγιεινής, άνετης κλπ διαβίωσης των διαµενόντων στα κτίρια και γενικά είναι µια πολύ σηµαντική επέµβαση-παρέµβαση στο περιβάλλον, η οποία και παραµένει ακόµη και αφού εµείς αποχωρήσουµε. Για όλα αυτά δεν θα πρέπει ποτέ η οικοδοµική άδεια να αντιµετωπίζεται πρόχειρα, αλλά πάντα µε ιδιαίτερη σοβαρότητα, συνέπεια, επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική αφοσίωση. Στο παρόν έντυπο γίνεται µια προσπάθεια γνωριµίας των νέων µηχανικών τόσο µε αυτή καθ αυτή την έκδοση της οικοδοµικής Άδειας όσο και µε τη συνολική διαδικασία µέχρι και την κατασκευή ενός έργου, από τις αρχικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο µηχανικός δηλ. συγκέντρωση εγκρίσεων, σύνταξη εγγράφων, εκπόνηση προµελέτης, δηµιουργία φακέλου, κλπ µέχρι και την τελική θεώρηση της οικοδοµικής άδειας την ηλεκτροδότηση-υδροδότηση δηλ. του έργου. ii

3 Περιεχόµενα Περίληψη...ii Κατάλογος Πινάκων/Παράρτηµα Ι - έντυπα iv Εισαγωγή.v Κεφάλαιο 1. Γενικά για την οικοδοµική Άδεια Έννοια της οικοδοµικής Άδειας Ενέργειες µε σκοπό την παραγωγή τεχνικού έργου Η σηµασία της οικοδοµικής Άδειας Νοµοθεσία Ειδική νοµοθεσία 3-4 Κεφάλαιο 2. ιαδικασία έκδοσης οικοδοµικής Αδείας στάδια εργασιών Προκαταρκτικές εργασίες Πρωτοκόλληση φακέλου στην πολεοδοµία Έλεγχος φακέλου/µελετών Έλεγχος οικοδοµικής Άδειας Επίβλεψη - κατασκευή έργου Περάτωση εργασιών τελική θεώρηση/ηλεκτροδότησηυδροδότηση έργου.7-8 Κεφάλαιο 3. Έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας.9

4 Κατάλογος Πινάκων Πινακας 1 - Πληρότητα προελέγχου.10 Πίνακας 2 - Προδιαγραφές για υποβολή µελέτης.11 Πίνακας 3 - Απαιτούµενες µελέτες Πίνακας 4 - Εγκρίσεις υπηρεσιών Πίνακας 5 - Επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.) Πίνακας 7 - Σχετική νοµοθεσία.21 Παράρτηµα Ι - Έντυπα Έντυπο 1 Αίτηση Αδείας Έντυπο 2 Ανάθεση Έντυπο 3 Ανάληψη Έντυπο 4 Ογκοµετρικός προϋπολογισµός. Έντυπο 5 Έντυπο κατάθεσης αµοιβής µηχανικού (ΕΤΕ).. Έντυπο 6 Έντυπο ΤΣΜΕ Ε (ΕΤΕ) Έντυπο 7 - Προκαταβλητέος φόρος µηχανικού (ΦΕΜ) Έντυπο 8 Πολύχρωµο/Κατάθεσης εισφορών/προκ/λή ΙΚΑ.. Έντυπο 9 Στέλεχος οικοδοµικής αδείας. Έντυπο 10- Αίτηση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας... Έντυπο 11- Τεχνική περιγραφή. iv

5 Εισαγωγή Η διαδικασία του τρόπου µε τον οποίο εκδίδονται οι οικοδοµικές Άδειες, η υποβολή και ο έλεγχος του φακέλου από το κάθε αρµόδιο πολεοδοµικό Γραφείο, που µπορεί να υπάγεται σε Νοµαρχία ή σε ήµο, ο έλεγχος των εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου, οι δυνατότητες διαφοροποίησης των εγκεκριµένων σχεδίων, η αποπεράτωση της κατασκευής και πολλά άλλα σχετικά θέµατα, ρυθµίζονται εδώ και δεκαετίες µε ειδικά προεδρικά διατάγµατα. Η συχνότητα τροποποίησης των διαταγµάτων αυτών κυµαίνεται συνήθως µεταξύ οκτώ και δέκα ετών. Σήµερα εξακολουθούµε να εφαρµόζουµε το Προεδρικό ιάταγµα 8/ (ΦΕΚ 795 ), διότι, παρόλο που µε τον Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α / ), Κεφάλαιο Α, καθορίστηκαν νέες διαδικασίες για όλα τα παραπάνω, δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ. Σε εφαρµογή έχει τεθεί µόνο η µε αρ. πρωτ. Οικ. 5219/2004 (ΦΕΚ 114 / ) υπουργική Απόφαση σχετική µε τον καθορισµό «Εργασιών όµησης Μικρής Κλίµακας» (βλέπε κεφ. 3), που αφορά εργασίες για τις οποίες αντί της έκδοσης οικοδοµικής Άδειας, απαιτείται η έγκριση αυτή. Σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης τέτοιων εγκρίσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για τις εγκρίσεις αυτές, θα αναφερθούµε παρακάτω στο κεφάλαιο 3. v

6 1. Γενικά για την οικοδοµική Άδεια. Αναφερόµαστε τόσο στην έννοια της οικοδοµικής Άδειας, όσο και στη σηµασία της, στα βασικά στάδια παραγωγής του τεχνικού έργου µε αναφορά στις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις που το διέπουν. 1.1 Έννοια της οικοδοµικής Άδειας. Η οικοδοµική Άδεια είναι εκτελεστή διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οικοδοµική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δηµόσια έργα, αλλά και γενικά για κάθε έργο όπως π.χ. διαµορφώσεις εδάφους, περιφράξεις, κοπή δένδρων κλπ. Εκδίδεται πλήν εξαιρέσεων από τα αρµόδια πολεοδοµικά Γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΧΩ Ε είτε στην Τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού. 1.2 Ενέργειες µε σκοπό την παραγωγή τεχνικού έργου - Σηµασία της οικοδοµικής άδειας. Για την παραγωγή ενός οικοδοµικού έργου απαιτούνται πολλές ενέργειες και εργασίες, όπως: Συζήτηση µε εργοδότη-πελάτη-ιδιοκτήτη σχετική µε την ανάθεση του έργου (θέση ακινήτου, είδος κατασκευής, διαθέσιµο κεφάλαιο κλπ). Έρευνα σχετική µε το οικόπεδο, τους όρους δόµησης, τις απαιτήσεις των χώρων του κτίσµατος, προµελέτες-σκαριφήµατα, συµφωνία αµοιβής κλπ. Σύνταξη προϋπολογισµού έργου, συγκέντρωση απαιτούµενων εγκρίσεων, εκπόνηση µελετών, προετοιµασία φακέλου αδείας. Υποβολή φακέλου έκδοση αδείας µε ότι αυτός πρέπει κατά περίπτωση να περιλαµβάνει (δικαιολογητικά, µελέτες, αµοιβές κλπ), διακίνηση φακέλου - παρακολούθηση ελέγχων µελετών, υποβολή διορθώσεων - πληρωµές κρατήσεων και λοιπών φοροτεχνικών αδείας. 1

7 Επίβλεψη έργου Έγκριση οριστικής ρευµατοδότησης-υδροδότησης (διαδικασία τελικής θεώρησης αδείας). Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύνολο των εργασιών από τη σχεδίαση έως και την παραγωγή του δοµικού έργου, η οικοδοµική άδεια καταλαµβάνει µόνον ένα µέρος αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο είναι ιδιαιτέρως σηµαντική καθώς : Κατοχυρώνει την αµοιβή του µελετητή. Οριστικοποιεί τη µορφή του έργου (δηµιουργία επέµβαση στο περιβάλλον). Εξασφαλίζει τη νοµιµότητα της κατασκευής για τον ιδιοκτήτη. 1.3 Νοµοθεσία. Η οικοδοµική άδεια εγκρίνεται µετά από έλεγχο πλήθους στοιχείων, βάσει ογκώδους και πολυδαίδαλου νοµοθετικού πλαισίου που αποτελείται από νόµους, προεδρικά διατάγµατα, κανονισµούς, αποφάσεις, εγκυκλίους, έγγραφα κ.α. που έχουν εκδοθεί από το 1923 έως και σήµερα και ακόµη ισχύουν (Πίνακας 7). Το νοµοθετικό πλαίσιο αυτό απαιτείται να είναι ογκώδες καθώς µέσα από την οικοδοµική άδεια ελέγχονται όχι µόνο µετρικά στοιχεία, όπως: Η µορφή, οι διαστάσεις, ο όγκος κτιρίου κλπ Η θέση των κτισµάτων στο χώρο, τόσο στο ίδιο το οικόπεδο όσο και σε σχέση µε τα όµορα οικόπεδα και κτίσµατα, αλλά και γενικά η ορθή του ένταξη στην τοποθεσία. Αλλά ελέγχονται και άλλα στοιχεία µε σκοπό την εξασφάλιση: 2

8 Της υγιεινής και άνετης διαβίωσης ενοίκων και περιοίκων, τον σωστό αερισµό-φωτισµό, τη στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια, την αισθητική, τη λειτουργικότητα, την εξοικονόµηση ενέργειας κλπ. Της προστασίας κοινόχρηστων χώρων, αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού-παραλίας, ασφάλειας αεροδροµίων, λατοµείων, των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους-εθνικούς δρυµούς, του ανάγλυφου του εδάφους, της θέας προς τα µνηµεία κλπ. Επίσης ελέγχεται: Η εξασφάλιση δικαιωµάτων ιδιωτικού δικαίου, συµβόλαια, εργολαβικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας, καταπάτηση κεκτηµένων νοµής-κατοχής κ.α. Η φοροδιαφυγή, αφού για την τελική θεώρηση της αδείας προσκοµίζονται στοιχεία από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κλπ (έλεγχος ελαχίστου κόστους κατασκευής στη εφορία). Στατιστικά και πολλά άλλα στοιχεία. 1.4 Ειδική νοµοθεσία Όπως γίνεται κατανοητό, είναι αδύνατο να συµπεριληφθεί η ισχύουσα σχετική νοµοθεσία στις παρούσες σηµειώσεις λόγω του όγκου της, παρόλα αυτά, χρήσιµο είναι να έχει ο καθένας στο γραφείο του πρόσβαση σε αυτή. Βασική νοµοθεσία ( ιατάγµατα-αποφάσεις κλπ) σχετική µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών είναι: Το Προεδρικό ιάταγµα της 8/ ΦΕΚ 795 -Έκδοση οικοδοµικών αδειών, όπως ισχύει σήµερα. Η µε αρ. πρωτ. Οικ. 5219/2004 (ΦΕΚ 114 / ) υπουργική απόφαση «Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδεια δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά». 3

9 Η απόφαση 53245/2002 ΦΕΚ 6/Β / Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών συνήθων ή απλών δεδοµένων και διαδικασιών εντός (5) ηµερών. Η Απόφαση 53244/2002 ΦΕΚ 6/Β / Απλούστευση διαδικασίας βεβαίωσης από τους ΟΤΑ α βαθµίδας της στάθµης (υψόµετρο) του οριστικά διαµορφωµένου πεζοδροµίου των οδών κατά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. Η εγκύκλιος 98/1989 του ΥΠΕΧΩ Ε Προδιαγραφές µελέτων για έκδοση οικοδοµικών αδειών. Η εγκύκλιος 4/1977 για τις εγκρίσεις. Τυχόν ειδικές Αποφάσεις υπηρεσίας πχ στην Πολεοδοµία Θεσσαλονίκης ( ΠΘ) µετά το Π/ΕΑ/οικ / έγγραφο ζητείται η αποτύπωση των υψοµετρικών καµπυλών των αρχικών διαταγµάτων ρυµοτοµίας, εκτός από τις υψοµετρικές καµπύλες του σήµερα υφισταµένου εδάφους. 2. ιαδικασία έκδοσης οικοδοµικής Αδείας Η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας µπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια: 2.1 Προκαταρκτικές εργασίες: Συλλογή στοιχείων για την ετοιµασία του φακέλου της αδείας καταρχήν µε την απαραίτητη -για την υποβολή του φακέλου- πληρότητα, δηλ. εγκρίσεις υπηρεσιών (Πίνακας 4), στοιχεία ιδιοκτήτη (αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας κλπ), προϋπολογισµό έργου (υπολογισµός αµοιβών/φοροτεχνικών) προς υπογραφή έγγραφα (αίτηση αδείας, δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης κλπ) και τεχνική περιγραφή. Τέλος εκπόνηση τουλάχιστον των απαραίτητων -για την πρωτοκόλληση του φακέλου- µελετών, δηλ. τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών και παθητικής πυροπροστασίας. 4

10 2.2 Πρωτοκόλληση φακέλου στην πολεοδοµία: Απαραίτητη διαδικασία αποτελεί ο προέλεγχος του φακέλου µε σκοπό τον έλεγχο πληρότητας (Πίνακας 1) του φακέλου ως προς τα απαραίτητα έγγραφα, µελέτες κλπ που πρέπει να περιλαµβάνει. Κατόπιν αυτού ο φάκελος πρωτοκολείται. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις η υπηρεσία µπορεί και πρέπει να µην τον πρωτοκολλήσει. Αν παρά ταύτα έχει πρωτοκολληθεί, η υπηρεσία δύναται να τον επιστρέψει. 2.3 Έλεγχος φακέλου/µελετών: Ελέγχονται οι µελέτες από την υπηρεσία καθώς αυτές πρέπει να εκπονούνται σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές και πολεοδοµικές διατάξεις. Η συνήθης σειρά ελέγχου µελετών είναι: τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά/παθητική πυροπροστασία/επαε, στατικά, µηχανολογικά, φοροτεχνικά (Πίνακες 2, 3, 5 και 6). 2.4 Έκδοση οικοδοµικής αδείας: Αφού γίνει και ο έλεγχος των φοροτεχνικών της άδειας όπου ελέγχονται οι αµοιβές του/των µηχανικών, οι προκαταβλητέοι φόροι (ΦΕΜ) που αφορούν τις αµοιβές τους, οι εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε που αφορούν τόσο τις αµοιβές των µηχανικών όσο και τον προϋπολογισµό του έργου, τα φοροτεχνικά της οικοδοµικής αδείας, ανταποδοτικό τέλος προς την υπηρεσία της πολεοδοµίας, η προκαταβολή στο ΙΚΑ κατά την αναγγελία του έργου στο ΙΚΑ, γίνεται έλεγχος επίπλέον των ΣΑΥ-ΦΑΥ (σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας αντίστοιχα) και των ΚΚΟ (ελάχιστο κόστος κατασκευών) και κατόπιν εκδίδεται η οικοδοµική άδεια. Κατά το στάδιο έκδοσης της έκδοσης της οικοδοµικής αδείας επανελέγχονται τα τοπογραφικά. 5

11 Η έκδοση µιας οικοδοµικής άδειας δεν αποτελεί µη αναστρέψιµη διαδικασία καθώς αυτή δύναται να ανακληθεί στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο φάκελός της παρουσιάζει προβλήµατα ή ελλείψεις. Ο τρόπος διακίνησης του φακέλου στα πολεοδοµικά Γραφεία, οι χρόνοι µεταξύ των χρεώσεων των ελέγχων, καθώς και η διαδικασία ενηµέρωσης των µηχανικών που παρακολουθούν το φάκελο σχετικά µε τις τυχόν παρατηρήσεις επί των µελετών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τα στάδια ελέγχου του φακέλου ποικίλουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως την εσωτερική τους διαδικασία χρεώσεων, τον φόρτο εργασίας τους κλπ. 2.5 Επίβλεψη κατασκευής τεχνικού έργου: Πρώτη απαραίτητη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί ο επιβλέπων µηχανικός πριν την έναρξη των εργασιών είναι η φροντίδα για την ανάρτηση πινακίδας από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο, όπου θα αναγράφεται ο αριθµός της οικοδοµικής άδειας καθώς και τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Καµία εργασία δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει πριν την έκδοση της αδείας και κατά την κατασκευή πρέπει να τηρούνται οι εγκεκριµένες µελέτες, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η πολεοδοµία έχει το δικαίωµα να εκδώσει σήµα διακοπής εργασιών και να σταµατήσει έτσι το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται αυτό. Για οποιαδήποτε αλλαγή που αποφασίζεται να λάβει χώρα σχετικά µε το έργο µετά την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, θα πρέπει να γίνεται Αναθεώρηση της Aδείας ως προς την αλλαγή αυτή και µετά να συνεχίζεται η κατασκευή του. Η κατασκευή του έργου πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα στα 4 χρόνια ισχύος της οικοδοµικής άδειας. Αν παρόλα αυτά δεν ολοκληρωθεί ο σκελετός της κατασκευής µέσα στην ισχύ της, µπορεί αυτή να παραταθεί για άλλα 4 χρόνια, αν πάλι έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός µέσα στην ισχύ της άδειας, τότε αυτή δύναται να παραταθεί επ αόριστον. 6

12 2.6 Περάτωση εργασιών τελική θεώρηση/ηλεκτροδότηση-υδροδότηση έργου Λαµβάνει χώρα όταν η κατασκευή έχει τελειώσει και ο περιβάλλων χώρος της έχει διαµορφωθεί. Αφού προηγηθεί ο έλεγχος των φοροτεχνικών στοιχείων που αφορούν την επίβλεψη δηλ. οι καταθέσεις των αµοιβών των επιβλεπόντων µηχανικών, οι προκαταβλητέοι φόροι και οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ Ε-ΕΜΠ, γίνεται η τελική θεώρηση της Αδείας µε βάση τις τεχνικές εκθέσεις των µηχανικών, τις υπεύθυνες δηλώσεις των επιβλεπόντων µηχανικών και την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τη δήλωση του υδραυλικού, κατά περίπτωση φωτογραφιών της κατασκευής, ή και µε επί τόπου έλεγχο της υπηρεσίας. Με τη θεώρηση της Αδείας λήγει και η ισχύς της οικοδοµικής αδείας ακόµη και αν δεν πέρασαν τα 4 χρόνια, πράγµα που σηµαίνει ότι παύει πια και η δυνατότητα αναθεώρησής αυτής. Οποιαδήποτε δηλ. αλλαγή στην κατασκευή από το χρονικό αυτό σηµείο και µετά χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη και πρέπει να νοµιµοποιείται καθώς δεν δύναται να εντάσσεται πλέον σε αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας. Η παραπάνω διαδικασία φαντάζει δύσκολη και πολύπλοκη, καθώς δείχνει να παρουσιάζει επιπλέον δυσκολία, διότι εκτός από τη διερεύνηση της αντίστοιχης κατά περίπτωση νοµοθεσίας, µε στόχο την ορθή εκπόνηση των απαραίτητων µελετών, που προφανώς ο κάθε νέος µηχανικός να ήταν προετοιµασµένος οτι θα έπρεπε να αντιµετωπίσει, βλέπουµε να εµπλέκονται εξωγενείς παράγοντες και πιθανότατα υποκειµενική λόγω επικαλυπτόµενων νοµοθετικών διατάξεων της νοµοθεσίας - κατά περίπτωση αντιµετώπιση κατά τον έλεγχο µελετών και του χρόνου διακίνησης του φακέλου της Αδείας. Γεγονός που δυσχεραίνει τη δουλειά του µηχανικού και ιδιαίτερα του νέου, ο οποίος πιθανότατα να θεωρούσε ότι εκτός από κύριος υπεύθυνος της ποιότητας των µελετών που θα εκπονούσε θα ήταν και κύριος της οργάνωσης του χρόνου του κατά τη διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης πράγµα που από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι είναι πολύ δύσκολο όχι όµως και αδύνατο. 7

13 Ενάντια λοιπόν στις παραπάνω αντίξοες συνθήκες λόγω του αρκετά πολύπλοκου νοµοθετικού πλαισίου και πιθανών ακούσιων ή εκούσιων δυσλειτουργιών των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ο νέος µηχανικός πρέπει να έχει σαν όπλο του, συγκροτηµένη σκέψη για την εργονοµικότερη χρήση του χρόνου του, υποµονή και επιµονή, πάνω απ όλα όµως σωστή τεχνική κατάρτιση, συνεχή ενηµέρωση πάνω στις νέες τεχνολογίες και τη σχετική νοµοθεσία, ώστε κάθε φορά να είναι ικανός να τεκµηριώνει την άποψή του, αποφεύγοντας έτσι τυχόν κακοτοπιές και άσκοπες καθυστερήσεις κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του. 8

14 3.Έγκριση Μικρής Κλίµακας. (Υπουργική Απόφαση Οικ.5219/2004 (ΦΕΚ 114 '/ ) «Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης αδείας δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά.») Με αυτήν την υπουργική αυτή Απόφαση καθορίστηκαν ορισµένες δοµικές εργασίες, όπως επισκευές διαφόρων ειδών, κάποιες εσωτερικές διαρρυθµίσεις, δοκιµαστικές τοµές εδάφους, γεωτεχνικές έρευνες, κατασκευή ξύλινης πέργολας, τοποθέτηση κλιµατιστικών, ηλιακών θερµοσιφώνων Κ.α., για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής Αδείας. Οι εργασίες αυτές αναγράφονται συγκεκριµένα στην πίσω σελίδα του ειδικού εντύπου (Έντυπο 10) που χορηγείται από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι συνολικά 18, ενώ δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από αυτές, δηλαδή οποιαδήποτε διαφοροποίηση θεωρείται υπέρβαση της έγκρισης και επισύρει διαδικασία και κυρώσεις αυθαιρέτου. Η λήψη τέτοιας έγκρισης από την υπηρεσία δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την τήρηση σχετικής νοµοθεσίας (π.χ. αρτιότητα γηπέδου, απόσταση από ρέµα, παράκαµψη απαιτούµενης συναίνεσης συνιδιοκτητών κ.α.), υποχρεώσεις που παραµένουν στην ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Οι εγκρίσεις αυτές ισχύουν για 6 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µία φορά για 6 µήνες ακόµη. 9

15 Πίνακας 1 Απαιτήσεις προελέγχου 1) Αίτηση 2) Τοπογραφικό διάγραµµα (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) 3) ιάγραµµα κάλυψης 4) ήλωση ανάθεσης ανάληψης 5) Αιτιολογική έκθεση άρθρου 3 παρ. 1 ΓΟΚ/1985 6) Εάν απαιτείται ή ζητείται και έλεγχος ΕΠΑΕ υποβάλλονται επιπλέον όσα στοιχεία χρειάζονται για να εξεταστεί το συγκεκριµένο θέµα όπως: Ανάλογη συµπλήρωση της αιτιολογικής έκθεσης Φωτογραφίες οικοπέδου/κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου µε αρίθµηση και σηµειωµένη σε σκίτσο τη θέση λήψης της καθεµιάς. Υψοµετρική αποτύπωση οµόρων αυλών 10

16 Πίνακας 2 Προδιαγραφές για υποβολή µελέτης 1) Αίτηση µε ενσωµατωµένα σε ενιαίο τεύχος: δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης µελετών και επιβλέψεων όλων των εργασιών φύλλο ελέγχου ειδικό έντυπο προϋπολογισµού (µε αναφορά όγκου κατασκευής) 2) Τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 3) Αρχιτεκτονική µελέτη (και µελέτη αποτύπωσης υφισταµένου µε φωτογραφίες όπου υπάρχει π.χ. για άδεια διαρρύθµισης, προσθήκης κλπ), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 4) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς 5) Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής του µελετητή µηχανικού 6) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών φορέων (Πίνακας 4)) 7) Τίτλο ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου εκτός σχεδίου πάντα και σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου 8) Αιτιολογηµένη έκθεση του µελετητή του άρθρου 3 παρ. 1 του ΓΟΚ/

17 Πίνακας 3 Απαιτούµενες µελέτες 1) Τοπογραφική στα υφιστάµενα εκπονείται νέα µελέτη µόνο εφόσον υπάρχουν αλλαγές στο οικόπεδο 2) Αρχιτεκτονική στα υφιστάµενα κτίρια περιλαµβάνει αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης και φωτογραφίες 3) Στατική στα υφιστάµενα κτίρια περιλαµβάνει έκθεση αυτοψίας αντοχής υφισταµένου 4) Θερµοµόνωση σε όλα τα νέα κτίρια, προσθήκες, αλλαγή χρήσης και σε όσες αναθεωρήσεις ή ενηµερώσεις αλλάζουν στοιχεία της 5) Ηχοµόνωση (όπου απαιτείται) 6) Πυροπροστασία παθητική και ενεργητική, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Π.. 71/1988 για αλλαγή χρήσης, διαρρύθµισης, προσθήκη καθ ύψος σε κτίρια προ του 1988 δεν υποβάλλεται µελέτη µε το διάταγµα αυτό 7) Ύδρευση Αποχέτευση για κτίρια συνολικού όγκου πάνω από 800κ.µ. ή ορόφων πάνω από έναν όροφο (η πυλωτή µετράει σαν όροφος ενώ στις προσθήκες µετρούν συνολικά οι όροφοι) 8) Ηλεκτρολογικά για κτίρια συνολικού όγκου πάνω από 1300κ.µ. και συνολικού συντελεστή δόµησης µεγαλύτερο από 300κ.µ. ή µε ορόφους πάνω από τρείς 9) Κεντρική θέρµανση (όπως το 8) 10) Κλιµατισµός (όπως το 8) 12

18 11) Ιδιωτικός υποσταθµός (όπου υπάρχει) 12) Μελέτη ανελκυστήρα (όπου υπάρχει) 13) Καύσιµο αέριο (όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Π.. 420/1987, όπως συµπληρώθηκε κα ισχύει σήµερα. Σηµείωση: Στον όγκο συµπεριλαµβάνεται η πυλωτή και οι ηµιυπαίθριοι χώροι, όχι όµως το υπόγειο. 13

19 Πίνακας 4 Εγκρίσεις υπηρεσιών Εφορείας αρχαιοτήτων-εκσκαφή (άρθρο 50 παρ. 1 Ν. 5351/1932) (πάντα εντός και εκτός σχεδίου, όταν σκάβουµε) ασαρχείου (πάντα εκτός σχεδίου) Υψόµετρο ήµου-κοινότητας (πάντα εντός σχεδίου και οικισµών, εκτός αν η οδός είναι οριστικά διαµορφωµένη και µε την προϋπόθεση πλήρους εφαρµογής της απόφασης 53244/02) Συναίνεση Προνοίας (όταν το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) ΕΗ για Υποσταθµό (όταν ο προβλεπόµενος όγκος των κατασκευών στο οικόπεδο, µε εξάντληση του συντελεστή δόµησης, είναι ή θα είναι µεγαλύτερος από κ.µ.-συµπεριλαµβάνονται υπόγεια, ηµιυπαίθριοl κτλ) ΕΗ, λόγω γραµµής Υψηλής Τάσης. (όταν διέρχεται πάνω, δίπλα ή κοντά από το οικόπεδο ή γήπεδο) Έγγραφο ΕΥ ΑΘ (όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης). Οριογραµµή ρέµατος ή έγκριση προστατευτικών τεχνικών έργων (όταν κτίζουµε κοντά σε ρέµα-µέχρι και 20 µ. από την άκρη τουσυµπεριλαµβάνονται περιφράξεις και διαµορφώσεις) Κόµβος-έγκριση σύνδεσης µε ιεθνή, Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό (πάντα εκτός σχεδίου, πλην κατοικιών) Καθορισµός αιγιαλού από εφορία ηµοσίων Κτηµάτων (για δόµηση κοντά σε θάλασσα, απαιτείται και εντός σχεδίου) Απόφαση Νοµάρχη για διατηρούµενη οδό προ του 1923 (όποτε υπάρχει) 14

20 Έγκριση αρµόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Πολιτισµού (για επεµβάσεις σε διατηρητέα από το ΥΠΠΟ κτίρια, για δόµηση σε περιβάλλοντα χώρο προστασίας τους ή ορατό από αυτά) Έγκριση αεροπορίας (για κατασκευή σε απόσταση µέχρι και µ. από πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόµιο, εντός ή εκτός σχεδίου ή κοντά σε αεροβοήθηµα-πλην εξαιρέσεων) Έγκριση φορέα ειδικού κτιρίου: - ιεύθυνση Γεωργίας (Γεωργικές αποθήκες) - ιεύθυνση Υγιεινής (Βουστάσια, Πτηνοτροφεία κτλ) - ιεύθυνση Βιοµηχανίας (Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Βιοµηχανικές αποθήκες στο ίδιο οικόπεδο-για κάθε µεταποιητική δραστηριότητα) - ιεύθυνση Συγκοινωνιών (Συνεργεία αυτοκινήτων-µοτοποδηλάτων, Πρατήρια υγρών καυσίµων) - ιεύθυνση Προνοίας (κλινικές, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί κτλ) - ΟΣΚ-Υπ. Παιδείας-Επιτροπή Φροντιστηρίων (σχολικά κτίρια, φροντιστήρια) - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού-Απόφαση όρων δόµησης (Αθλητικές εγκαταστάσεις-εκτός σχεδίου) - Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο (εµπορική αποθήκη εκτός σχεδίου) - Επιτροπή Κινηµατογράφων (κινηµατογράφοι, θέατρα) - ΕΟΤ (Ξενοδοχία, Ξενώνες κτλ) Έγκριση Οργανισµού Θεσσαλονίκης-ΖΟΕ (εκτός σχεδίου όταν υπάρχει εγκεκριµένο ΓΠΣ ή όταν το ζητάει φορέας ειδικού κτιρίου) Προέγκριση χωροθέτησης (άρθ. 4 & 6 Ν ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ειδικές περιπτώσεις (Π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σταθµούς παραγωγής ενέργειας κ.α.) 15

21 Έγκριση παρέκκλισης (όπου γίνεται χρήση παρέκκλισης, π.χ. κάλυψη ή ύψος κτλ κατά παρέκκλιση του διατάγµατος της εκτός σχεδίου δόµησης, ή του ΓΟΚΙ1985-άρθ. 21- κ.α.) Συµβολαιογραφική δέσµευση χώρων στάθµευσης και µεταγραφή τους (όπου απαιτείται από τον Ν ή το άρθ. 7 του ΓΟΚΙ1985-µη προσµέτρηση σε συντελεστή δόµησης) Απόσταση από αγωγό φυσικού αερίου Απόσταση από αγωγό πετρελαίου Απόσταση από αγωγό καυσίµων Βάσης καυσίµων Τριαδίου ( ήµοι Θέρµης, Πανοράµατος, Χορτιάτη, Κορώνειας) Έγκριση φορέα ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση γειτνίασης Έγκριση φορέα εποπτείας λιµνών Βόλβης κτλ, εφόσον εµπίπτει στις ζώνες προστασίας τους ήλωση εγκατάστασης συλλογικής κεραίας Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας, Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας (Π..305/1996) Και κάθε άλλη ειδική περίπτωση. 16

22 Πίνακας 5 - ΕΠΑΕ (πότε απαιτείται έγκριση-έλεγχος-γνωµοδότηση Επιτροπής Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31252/1530/87 για τις ΕΠΑΕ. Μελέτες µη αρτίων οικοπέδων που οικοδοµούνται µε το άρθρο 25 του Ν. 1337/1983 Για επεµβάσεις σε παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά κέντρα Για επεµβάσεις σε διατηρητέα κτίρια ή αξιόλογα ή σε άµεση σχέση µε αυτά Για κατασκευές σε οικισµούς µε πληθυσµό µέχρι 2000 κατ. που η απόφαση Νοµάρχη χαρακτηρίζει αξιόλογους ή ενδιαφέροντες (π.χ. Άνω Σχολάρι, Περιστερά, Μελισσοχώρι, Πεντάλοφος, Χορτιάτης, Νέα Φιλαδέλφεια, Τρίλοφος, Μεσηµέρι, ρυµός κ.α.) Κατασκευές εκτός σχεδίου επί ιεθνούς, Εθνικής και Επαρχιακής οδού ή επί δηµοτικής και κοινοτικής οδού που οδηγεί σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη 500 µ. από την θάλασσα Κτίρια σε τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικούς ή σε οικόπεδα σε άµεση σχέση µε διατηρητέο κτίριο ή τον περιβάλλοντα χώρο του ή ορατό από αυτά Αν βλέπουν σε πλατείες, δρόµους πλάτους >20 µ. ή κτίζονται σε δρόµους µε στοές ή σε δρόµους και ζώνες ιδιαίτερης σηµασίας κατά την κρίση του πολεοδοµικού γραφείου Αν έχουν όψη σε παραλιακή οδό, άλση, πράσινο Όλα τα ειδικά κτίρια, παντού (δηλαδή χρήση από 100% ως > του 50% άλλη πλην κατοικίας) Για διαµορφώσεις ελευθέρων χώρων (σε παραδοσιακούς οικισµούς, µεγάλα έργα κ.ο.κ. µετά το έγγραφο οικ.60589/2.8.02) Όταν υπάρχουν ειδικά διατάγµατα εκτός σχεδίου Για ενστάσεις κατά του ελέγχου της Υπηρεσίας 17

23 ΒΑΣΕΙ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Π/ΕΑ/23554/ ) σε συνδυασµό µε το άρθ. 6 παρ. ιβ της παραπάνω απόφασης 31252/ Για κατασκευές στους παρακάτω οικισµούς: Λαγκαδά Σίνδος Φίλυρο Ρετζίκι Ασβεστοχώρι Εξοχή Περαία Αγία Τριάδα Πανόραµα Επανοµή Πυλαία Χορτιάτη Πλαγιάρι Τρίλοφο Ανω και Κάτω Σταυρό Πεύκα Ρετζικίου Ωραιόκαστρο Νέοι Επιβάτες Νέα Μηχανιώνα Νέο Ρύσσιο Καρδία Θέρµη 18

24 ΛΟΓΩ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Σε περίπτωση ένστασης κατά του αρχιτεκτονικού ελέγχου της Πολεοδοµίας για: σύνθεση όγκων, όψεις, ένταξη σε στ κτλ (άρθ. 3 παρ. 1 ΓΟΚ/1985) Για κατεδάφιση ή επισκευή αξιολόγου κτιρίου (άρθ. 4 ΓΟΚ/1985) Για ύψος ελευθέρου χώρου πυλωτής >3,00 µ. (άρθ. 7 παρ. 181 ΓΟΚ/1985) Για αρχιτεκτονικές προεξοχές >0,40 µ. και λοιπά στοιχεία όψεωνσκίαστρα, παθητικά ηλιακά συστήµατα ως 0,40 µ. σε υφιστάµενα προ της κτίρια (άρθ. 11 ΓΟΚ/1985) Κλιµατιστικά στοιχεία σε όψεις (απόφαση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας) Λέβητες κτλ φυσικού αερίου σε προσόψεις (Ν. 3175/2003, άρθρο 30) Έλεγχο λειτουργικότητας ειδικών κτιρίων χωρίς φορέα Για παρόδια στοά (προβλεπόµενη από το Ρυµοτοµικό Σχέδιο) χωρίς υποστυλώµατα (άρθ. 15 παρ. 2 ΓΟΚ/1985) Για διαµορφώσεις εδάφους >1,50 µ. ή γεφυρωτή προσπέλαση σε προκήπιο ή κλειστή θέση στάθµευσης σε ανηφορικό προκήπιο ή κλιµατιστικά στοιχεία σε ακάλυπτο υφισταµένων προ της κτιρίων (άρθ. 17 ΓΟΚ/1985) Για ύψος συµπαγούς τµήµατος περίφραξης >1,00 µ. και έως 2,50 µ. σε παραδοσιακό οικισµό ή >1,00 µ. γενικά σε ειδικό κτίριο για λειτουργικούς λόγους (άρθ. 18 ΓΟΚ/1985) Για τοποθέτηση µνηµείων, έργων τέχνης και άλλων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (άρθ. 19 ΓΟΚ/1985) Για Ιερούς Ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθ. 29 παρ. 7 ΓΟΚ/1985) 19

25 Εκτός σχεδίου για διάσπαση όγκου (όπου δεν υπάρχει αρµόδιος φορέας ειδικών κτιρίων, δηλαδή για κατοικίες, καταστήµατα, γραφεία, γενικές αποθήκες) (άρθ. 1 παρ. 4 Π.. της 24/ , ΦΕΚ 270 Ί όπως ισχύει σήµερα) Για διαφηµίσεις-επιγραφές Για παρεκκλίσεις από τους ειδικούς όρους δόµησης οικισµών <2000 κατοίκων (σύµφωνα µε την αντίστοιχη απόφαση Νοµάρχη-σχετικό το Π.. της 24.4/3.5.85, ΦΕΚ 181 Ί όπως ισχύει σήµερα) Για εξαίρεση µlκροπαράβασης από κατεδάφιση µε το άρθ. 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985, όταν η κατασκευή ελέγχεται από ΕΠΑΕ (έγγραφο ΟΙΚ.18928/ ΟΚΚ γπεχω Ε) Μελέτες Οικογενειακής Στέγης (άρθ. 41 Ν. 1337/1983) Καθώς και άλλες ειδικές περιπτώσεις. Σηµείωση: εν καταγράφεται ότι απαιτεί έλεγχο Β ΕΠΑΕ π.χ. Άνω Πόλη, κτίρια-τύποι πολλαπλής εφαρµογής κτλ 20

26 Πίνακας 7 - Σχετική Νοµοθεσία Π της 8/ Έκδοση οικοδοµικών αδειών Απόφαση Οικ. 5219/2004 Έγκριση Εργασιών µικρής κλίµακας ( και εγκύκλιος 13/2004) Απόφαση 53245/02 Άδειες 5 ηµερών Απόφαση 53244/02 Βεβαίωση υψοµέτρου Εγκύκλιος 98/1989 Προδιαγραφές µελετών Εγκύκλιος 4/1977 (σχετική µε εγκρίσεις) Έγγραφο 28113/91 Τελική θεώρηση χωρίς αυτοψία Έγγραφο Π/ΕΑ/οικ./29409/ΧΑ/93 ΠΘ Έγγραφο Π/ΕΑ/οικ./5068/ΧΑ/284/96 ΠΘ Γνωµοδότηση 7/1987 νοµικής συµβούλου ΠΘ Έγγρ. Οικ /02 ΕΠΑΕ διαµόρφωση πλατειών Π 515/1989 Περί αµοιβών µηχανικών Απόφαση 31304/8083/ (ΦΕΚ 886 Β/ ) Σύνταξη προϋπολογισµών έργων Εγκύκλιος 8/1990 Παροχή οδηγιών σχετικά µε το Π 515/89 και της 81304/89 Απόφασης Εγκύκλιος 21/92 Συµπλήρωση της εγκυκλίου 8/90 σχετικά µε την εφαρµογή για τον καθορισµό «περί τιµών µονάδος επιφανείας οικοδοµικών έργων» Εγκύκλιος 57/1990 Παροχή οδηγιών σχετικά µε το Π 515/89 και της 81304/89 Απόφασης Εγκύκλιος 64/90 Παροχή οδηγιών σχετικά µε την 57/90 Απόφαση 58286/4546/90 Καθορισµός µονάδων επιφανείας οικοδοµικών έργων (ΦΕΚ 566/Β) ΦΕΚ 635/Β/ Τροποποίηση της 58286/4546/90 Απόφασης 21

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795).

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με το άρθρο 22 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας.

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας. To θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα ομάδα εργασίας είναι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ». Το σκεπτικό της εργασίας είναι να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ησηµερινή πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Σ.Ο.Ε.Β.Ε.).) ΕνεργειακέςπαρεµβάσειςσεΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Τηλ. :213.2030.133-135/189

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Τηλ. :213.2030.133-135/189 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Τηλ. :213.2030.133-135/189 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Δ.Ε.Η) 1) Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου στο οποίο να αναγράφεται υποχρεωτικά στα στοιχεία καταναλωτή ο αριθμός παροχής. 2) Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας.

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας. ΥΠΕΧΩ Ε 35307/ΕΓΚ.5/25-8-09 : Εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) «Κανόνες τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα