Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ."

Transcript

1 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/ & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη" σχετικά και η Εγκ-4/77) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 3 του ΠΔ 8/7/93 (ΦΕΚ 795Δ) Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όσα υπογραμμίζονται με έντονα γράμματα είναι υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης για έκδοση της οικοδομικής άδειας, για να είναι πλήρης η κατάθεση του φακέλου, και να υπάρχει κατοχύρωση των μεταβατικών δ/ξεων. 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία ενσωματώνονται σε ενιαίο τεύχος α. Δηλώσεις αναθέσεως μελέτης και επίβλεψης β. Δηλώσεις αναλήψεως μελέτης - επίβλεψης γ. Φύλλο ελέγχου δ. Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. Ελλάδος) Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για την εξόφληση εισφορών από τον μηχανικό (ΚΥΑ /2439 Α0012/ΠΟΛ1277/94) Πίνακας προσδιορισμού ελαχίστου κόστους κατασκευής της οικοδομής & αρχικός πίνακας ποσοστών συμμετοχής στο κόστος των επί μέρους εργασιών (ΚΥΑ /2439 Α0012/ΠΟΛ1277/94) Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ή εργολάβου για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα Αποδείξεις καταβολής εισφορών κρατήσεων Τεχνική και Αιτιολογική Έκθεση του έργου. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) (Ε36/97) Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ειδικές διατάξεις Χρονικός Προγραμματισμός των έργων ΥΑ 15886/ (Ε46/94 23/95) Τοπογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα κάλυψης Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου (παραγρ. 3 άρθρου 10 Ν. 1577/83) - Δεν απαιτείται ως Δικαιολογητικό εφόσον βεβαιώνεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην Πολεοδομία (Απόφ /02 ΦΕΚ 6Β/ )

2 Τεχνική έκθεση καθορισμού οικοδομ. γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (Ε98/89) Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο (για τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα ή τα εκτός σχεδίου) (Ε123/83) Αρχιτεκτονική μελέτη Στατική μελέτη σύμφωνα με τους κανονισμούς Μελέτη θερμομόνωσης (ΠΔ 16/ ΦΕΚ 362 Δ) Μελέτη εγκαταστάσεων υδραυλικών & αποχετεύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς για οικοδομές πάνω από 800ιη2 ή πάνω από έναν ορόφους (ΥΑ 52701/97, Ε24/98) 19. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πάνω από 3 ορόφους σύμφωνα με τους κανονισμούς για οικοδομές άνω των 300μ2 ή άνω των 1300μ2 (ΥΑ 52701/97, Ε24/98) 20. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς 21. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (Π.Δ 71/88 ΦΕΚ 32 Α) Μελέτη καυσίμων αερίου (Π.Δ 420/87 ΦΕΚ 187 Α) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις (Πίνακ. Π) Συμβολαιογραφική δήλωση & πιστοποιητικό μεταγραφής για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθ.1 & 2Ββ Ν. 1221/81) ή απόδειξη καταβολής εισφοράς για την εκπλήρωση υποχρέωσης κατασκευής των χώρων στάθμευσης (άρθ. 1 &2γΝ. 1221/81) Έγκριση ότι δεν παρεμποδίζεται η τακτοποίηση σε περίπτωση αρτίου οικοπέδου που γειτνιάζει με μη άρτιο ή καταργούμενη οδό (αν είναι διατηρητέα ή όχι) (αρθρ2.παρ.2 ΓΟΚ) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τους όρους δόμησης της περιοχής ή για τη λειτουργικότητα των ειδικών κτιρίων, ζητούνται εγκρίσεις όπως: Της Πολιτικής Αεροπορίας (για το επιτρεπόμενο ύψος) Της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ (για το σύνολο της" μελέτης ή για εκσκαφές) Της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας για την μη ανάκληση του παραχωρητηρίου στους προσφυγικούς οικισμούς - για κατάτμηση Της αρμόδιας Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών α) για ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων (Ε30/90) β) για κτίρια σταθμών αυτοκινήτων γ) για κτίρια όπου οι απαιτούμενες θέσεις χώρων στάθμευσης είναι πάνω από

3 30 δ) ειδικά για σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας από την Εθν. Επιτροπή τηλ/νωνιών & Ταχυδρομείων, με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλ. Επιτρ. Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 5. Της ΔΕΗ α) για την κατασκευή ή μη υποσταθμού όταν η οικοδομή έχει όγκο μεγαλύτερο από 2500μ3, Ε4/77 του ΥΔΕ 69/84 ΥΧΟΠ με εξάντληση Σ.Δ β) για το επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών, όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε Ο.Τ που διασχίζεται ή βρίσκεται πλησίον από εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης (Ε84543/85, Ε42002/90) 6. Του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΥΠΠΟ για κηρυγμένα ιστορικά κτίρια μνημεία - έργα τέχνης κλπ(ε149/84). Ειδικοί όροι δόμησης - προσθήκες Και για κάθε περίπτωση που προκύπτει σύμφωνα με τον Ν ΦΕΚ153Α/ «Προστασία Αρχαιοτήτων» 7. Του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας για κλινικές Νοσοκομεία κ.λ.π 8. Της αρμόδιας Διεύθυνση Ανάπτυξης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ) (ή βεβαίωση απαλλαγής για τα χαμηλής όχλησης ς 22 Κ\ν) για. Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις *9. Του ΟΤΑ με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για κτίρια πτηνοτροφείων, στάβλων - βουστασίων κλ.π *10. Της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας για κτίρια που έχουν σχέση με την γεωργία *11.Της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού για Αθλητικές εγκ/σεις μεγάλης κλίμακας, ή της Δ/νης Αθλητισμού της ΝΑ για ήσσονος σημασίας (μεσαίας κλίμακας) για ιδιωτικά ή Δημοτικά γυμναστήρια, *12. Της αρμόδιας Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας για Τουριστικές εγκαταστάσεις *13. Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Εκπαίδευσης της ΝΑ) α) για κτίρια εκπαιδευτηρίων (σχολεία, φροντιστήρια) β)για ιερούς ναούς ορθοδόξων, ετεροδόξων & ετεροθρήσκων (πλην παλαιοημερολογητών) έγγραφο 70795/3467/91 *14.Για κτίρια Θεάτρων - Κινηματογράφων και Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων, Έγκριση ίδρυσης (για έκδοση άδειας) (και λειτουργίας μετά την κατασκευή) με Απόφαση του Δημάρχου ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από γνώμη (πρακτικό) της επιτροπής θεάτρων-κινηματογράφων των ΔΗΜΩΝ με θεώρηση της μελέτης (Άρθ.80Ν.3463/06&Απόφ /07 ΦΕΚ246Β) Της ΔΕΦΑ όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλέπεται δίκτυο Φωταερίου Της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΑΕ (Γεν. Δ/νση Υδραυλικών Έργων) της Γ.Γ.Δ.Ε για οικοδόμηση κοντά σε ρέματα (άρθρο 6 της ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ59Δ άρθρο 6 του Ν880/79 ΦΕΚ58Α) και Ν.3010/02 ΦΕΚ 91Α Έλεγχος οικοδομικών αδειών στις περιοχές επιρροής των γραμμών επέκτασης του Αττικό Μετρό (30 μέτρα εκατέρωθεν των γραμμών) (έγγρ.δοκκ 87024/ )

4 Έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας σε περιοχές εγγειοβελτιωτικών έργων, αν η οικοδομή είναι σε απόσταση μικρότερη των 50μ. (Εγκύκλιος 21/84) Βεβαίωση Δήλωσης Κτηματολογίου (Εγκ 50/94, άρθ.4 Ν.1512/85 & άρθ.22 Ν.2664/98) Έγκριση Χωροθέτησης (ΠΠΕΑ) & έγκριση Περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/00 και την Απ.ΗΠ/1393/02, όπως ισχύει μετά το Ν / 02 ^Σημείωση: Πρόσθετα ισχύει το άρθ.β παρ. 2 του ΓΟΚ, για τη λειτουργικότητα των ειδικών κτιρίων από την ΕΠΑΕ, όταν δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το άρθρο 21 Ν. 1577/85 - το Π. Δ/γμα (εκτός Σχεδίου Δόμηση) - το άρθρο 27 παρ. 16 του Ν. 2831/00 ή από ειδικές ρυθμίσεις. Οι παρεκκλίσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνονται με αποφάσεις Νομάρχη - Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα και γνώμη του αντίστοιχου ΣΧΟΠ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν /2002 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Δόμηση εκτός σχεδίου α) ί. έγκριση του Δασαρχείου ότι η έκταση δεν είναι δασική και «τελεσιδικία» για το ιδιοκτησιακό (απαιτείται και για τα οικόπεδα της παραγρ. 2 του άρθρου 29) β) λόγω της θέσης του γηπέδου όπου απαιτείται: ί. έγκριση για κυκλοφοριακή σύνδεση με τις Εθνικές και επαρχιακές οδούς για τα ειδικά κτίρια που επιβαρύνουν ή παρεμποδίζουν την κυκλοφορία Η. έγκριση από τον ΟΣΕ (για ζώνη απαλλοτριώσεων) ϋί. καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, για ακίνητα εκτός σχεδίου και σε οικισμούς (Ν.2971/01 ΦΕΚ 285Α- Εγκ. 13/02 & 32/02) γ) ί. οδοιπορικό σκαρίφημα στο τοπογραφικό Η. απόφαση Νομάρχη για τον χαρακτηρισμό κυρίας Κοινοτικής ή Δημοτικής οδού στο τοπογραφικό 2. Οικοδομική άδεια λυομένου Έγκριση του τύπου της Δ/νσης ΔΟΙΙΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π. Δ/γμα ΦΕΚ 1032Δ) 3. Άδεια σε οικισμό προ του '23 α) αυτοψία από διμελή επιτροπή τεχνικών σε περίπτωση που δεν είναι καθορισμένα τα όρια ή έχουν ανακληθεί β) οδοιπορικό σκαρίφημα γ) καθορισμός γραμμής αιγιαλού και παραλίας 4. Οικοδομική άδεια θεομηνιοπλήκτων Έγγραφο του αρμόδιου φορέα που να πιστοποιεί το συμβάν & να αναφέρει επιφάνεια, ορόφους & όγκος του κτιρίου ΠΔ ΦΕΚ130Δ για όλη τη χώρα Για τους νομούς Αττικής - Βοιωτίας Π Δ 131/ ΦΕΚ 114Α) Ε48/2000, 81/ Οικοδομική άδεια αποκλεισμένου από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικοπέδου- Απόφαση Νομάρχη για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης 6. Άδεια σε οικόπεδο με πρόσωπο σε οδό προ του Απόφαση Νομάρχη για την αναγνώριση της οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, οπότε εξομοιώνεται με εγκεκριμένη οδό. 7. Οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτων κτισμάτων α) απόφαση Νομάρχη εξαίρεσης από κατεδάφιση κατά το άρθ.16 παρ.3 του Ν. 1337/83 β) απόφαση Νομάρχη για την συνέχιση των εργασιών για την οποία

5 απαιτούνται: ϊ. υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίριο αποτελεί τη μοναδική κύρια ή την μοναδική παραθεριστική κατοικία του ιδιοκτήτη μέσα στα όρια της χώρας και τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. π. βεβαίωση του αρμόδιου φορέα σχετικά με το επάγγελμα που ασκεί ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου 8. Οικοδομική άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων κατ'εφαρμογή της παρ. 8.5 του άρθρου 8 του Ν. 1512/85: α) απόφαση του οικείου Νομάρχη εξαίρεσης από την κατεδάφιση β) καταβολή εξ ολοκλήρου του διπλασίου της ειδικής εισφοράς (άρθρα 1, 2,3 του από Π. Δ/τος ΦΕΚ 393Δ) 9. Οικοδομική άδεια οικογενειακής στέγης (Γ 622/61/84 ΦΕΚ 9Β) α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται: ότι δεν έχει εκδοθεί για τον κύριο του οικοπέδου άλλη άδεια οικογενειακής στέγης τα μέλη που πρόκειται να κατοικήσουν ότι ο κύριος και τα λοιπά μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης ή του οικισμού ότι είναι μόνιμος κάτοικος επί διετία σε οικισμούς άνω των κατοίκων και έχει τουλάχιστον ένα έτος απασχόλησης στον οικισμό β) βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα με τα μέλη και τη συγγενική τους σχέση γ) αντίγραφο της μερίδας των ενδιαφερομένων από το υποθηκοφυλακείο 10. Άδειες που βαρύνονται με αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας α) συμβολαιογραφική δήλωση και πιστοποιητικά μεταγραφής ότι τίθεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου (σε περίπτωση πρώτης διάνοιξης) β) πράξη αναλογισμού και υπεύθυνη δήλωση επίσπευσης της ( για περίπτωση διαπλάτυνσης σε σχέδια πόλεων που εντάχθηκαν με το Ν. Δ/γμα ) ή υπεύθυνη δήλωση των πέριξ ιδιοκτησιών & δήλωση με τίτλους ιδιοκτησίας (Ε25/87, 7/88) 11. Έγκριση Εργασιών εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνίας [άρθρο 71 Ν. 2145/93 (ΦΕΚ 88 Α'), Ε34/93, Ε12/94, Ε59664/98 Ε61/85, Ε29/89]Άρθ.1 Ν.2801/00 ΦΕΚ46Α, άρθ.21 ως 34 & άρθ.69 Ν-3431/06 ΦΕΚ- 13/Α/ Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Δ/ ξεις & ειδικά το Άρ.31 παρ. 10 αυτού με Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, ΚΥΑ 53571/3839/00 "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατ/μένων στην ξηρά", & Απόφ.406/22/06 ΦΕΚ 1666 Β'Ί Κανονισμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το Ν.3431/2006 ΦΕΚ-13/Α/ α) για τηλεφωνία - τηλεπικοινωνία, έγκριση του Υπ. Μεταφορών- Επικοινωνιώ β) για ραδιοφωνικούς - τηλεοπτικούς σταθμούς, έγκριση από το Υπουργείο Προεδρίας και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης άδεια του οικείου Νομάρχη για κατασκευή των εγκαταστάσεων σε δασική ή αναδασωτέα έκταση του δημοσίου ή ιδιωτική δασική έγκριση ΕΙΙΑΕ σε περιοχές ειδικής προστασίας εντός - εκτός σχεδίου (53510/ ) Στην παραγρ. 5Ε του ανωτέρω νόμου αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται γ) Αιολικά Πάρκα Ν.2244/94 ΦΕΚ168Α και Ν.2941/01 ΦΕΚ201Α

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα