ΕΠΛ Τεχνητή Νοηµοσύνη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΛ 604 - Τεχνητή Νοηµοσύνη"

Transcript

1 ΕΠΛ 604 Τεχνητή Νοηµοσύνη ***************** Κώστας Νεοκλέους, PhD Τηλέφωνο Γραφείου: Βοηθήµατα: ΕΠΛ Τεχνητή Νοηµοσύνη ************************** Arbib M. (1995). The Handbook of Brain Theory and Neural Networks. MA: MIT Press. Cichocki A. & Unbehauen R. (1993). Neural Networks for Optimization and Signal Processing. London: John Wiley and Sons Ltd. Eberhart R., Simpson P. & Dobbins R. (1996). Computational Intelligence PC Tools. MA: Academic Press. Fausett L. (1994). Fundamentals of Neural Networks. NJ: Prentice Hall. Ham F. & Kostanic I. (2001). Principles of Neurocomputing for Science and Engineering. NY, McGraw-Hill Co. Hassoun M. (1995). Fundamentals of Artificial Neural Networks. MA: MIT Press. Haykin S. (1994). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. NY: Macmillan College Publishing Co. Hertz J., Krogh A. & Palmer R. (1991). Introduction to the Theory of Neural Computation. MA: Addison - Wesley Publishing Co. Rosenzeig M. & Leiman A. (1989). Physiological Psychology. NY: Random House. Rumelhart D. E., Hinton G. E. and McClelland J. L. (1986). In McClelland J. L., Rumelhart D. E. and the PDP Research Group (Eds.). Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Vol. 1. Foundations. Cambridge, MA: MIT Press. Simpson P. (1990). Artificial Neural Systems: Foundations, Paradigms, Applications and Implementations. NY: Pergamon Press Inc. Zurada J. (1995). Introduction to Artificial Neural Systems. St. Paul: PWS Publishing Company.

2 ΕΠΛ 604 Τεχνητή Νοηµοσύνη ***************** Neural Networks Νευρωνικά ίκτυα Εισαγωγή ΕΠΛ 604 Τεχνητή Νοηµοσύνη Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα 3 ώρες την εβδοµάδα: ευτέρα στην αίθουσα Ε109 Πέµπτη στην αίθουσα Ε109 Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 4

3 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΤΝ) (Artificial Intelligence - AI) Τι είναι η νοηµοσύνη; Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. εν υπάρχει καθολική συµφωνία για το τι είναι. εν χρειάζεται ακριβής ορισµός της νοηµοσύνης, όπως δεν χρειάζεται να ορίσουµε πολλές άλλες έννοιες για να τις αντιληφθούµε και να τις χρησιµοποιήσουµε. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 5 TI EINAI ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ; Ο Terman* εισηγείται ότι είναι η ικανότητα για αφαιρετική σκέψη. Οι περισσότεροι όµως ψυχολόγοι συµφωνούν ότι είναι η ικανότητα για αποτελεσµατική προσαρµογή προς το περιβάλλον που γίνεται µε αλλαγή στον οργανισµό, ή µε αλλαγή ή και δηµιουργία νέου περιβάλλοντος. Με την όρο αποτελεσµατική προσαρµογή εννοείται συνήθως η αλλαγή που δηµιουργεί πλεονέκτηµα, όπως παρουσιάζεται κυρίως µέσα από αντίληψη, µάθηση, µνήµη, λογική,... * Terman L. (1916). The uses of intelligence tests. Ιn The measurement of intelligence. Boston, Houghton Mifflin. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 6

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Εποµένως, η νοηµοσύνη δεν καθορίζεται από ένα µόνο χαρακτηριστικό, αλλά από σύνολο, που όλα µαζί την προσδιορίζουν. Ένας πιο πρακτικός ορισµός θα µπορούσε να είναι: Η γενική ικανότητα που εκφράζεται µέσα από τις διαδικασίες υπολογισµών, λογικής, διακρίβωσης, µάθησης, χρήσης γλώσσας, αντίληψης του περιβάλλοντος σε διαφορετικούς βαθµούς λεπτοµέρειας, εξοικείωσης σε νέο περιβάλλον, και επινόησης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 7 ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Βέβαια µε τους προηγούµενους ορισµούς, δηµιουργούνται άλλα ερωτήµατα όπως για παράδειγµα, τι εννοείται µε τις λέξεις υπολογισµός, λογική, διακρίβωση, µάθηση κλπ. Με βάση τα πιο πάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι άνθρωποι είναι τα µόνα νοήµονα όντα στο πλανήτη γη. Οι άλλοι ζωντανοί οργανισµοί έχουν µειωµένη νοηµοσύνη στο βαθµό που ικανοποιούν µόνο µερικώς τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 8

5 ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ηνοηµοσύνη, όπως προσδιορίστηκε, είναι µια γενική (συλλογική) χαρακτηριστική ιδιότητα του ατόµου. Αυτή θα µπορούσε να συγκεκριµενοποιηθεί σε επί µέρους είδη νοηµοσύνης. Ο Gardner* του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, στη θεωρία του για πολλαπλή νοηµοσύνη εισηγείται επτά διαφορετικά είδη νοηµοσύνης (γλωσσική, λογική-µαθηµατική, σωµατικήκιναισθητική, οπτική-χωρική, µουσική, διαπροσωπική, αυτογνωσιακή). * Gardner H. (1983). Frames of Mind: A Theory of Multiple Intelligences. New York. Basic Books, Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ένα από τα πιο διαδεδοµένα µοντέλα που χρησιµοποιούνται για να εξηγήσουν τις ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες (συµπεριλαµβανοµένης της νοηµοσύνης), είναι αυτό που θα ονοµάζαµε «σύστηµα κατανεµηµένης επεξεργασίας» (distributed representation and processing) ή «συνδετική υπόθεση» (connectionism) [(Rumelhart and McClelland, 1986); (Churchland and Sejnowski, 1992)]. Στο µοντέλο αυτό οι έννοιες δεν «υπάρχουν» σε κάποιο συγκεκριµένο µέρος του εγκεφάλου, αλλά είναι κατανεµηµένες σε πολλούς παράλληλους επεξεργαστές. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 10

6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Πιστεύεται δηλαδή, ότι οι ανώτερες λειτουργίες θα µπορούσαν να µοντελοποιηθούν και µελετηθούν µε υπολογιστικάσυναρτησιακά συστήµατα (functional- computational intelligent systems), µέσα από κατανεµηµένες διαδικασίες. Οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες θεωρούνται ότι είναι αναδυόµενες ιδιότητες (emerging properties), που πηγάζουν από σύνολο απλών επεξεργασιών, µέσα από ένα συστηµατικό και δυναµικό πλέγµα αλληλοεπιδράσεων. Οι έννοιες είναι παράλληλα κατανεµηµένες σε οµάδες επεξεργαστών, σε στοιβάδες ή στρώµατα (ή επίπεδα). Έτσι δηµιουργείται µια οικονοµία στη µνήµη και στην επεξεργασία, γιατί κάποιο στοιχείο µπορεί να συµβάλλει σε πολλές διαφορετικές έννοιες. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Λόγω της παραλληλικότητας, η επεξεργασία γίνεται πολύ γρήγορα, και η σταθερότητα (robustness) του συστήµατος είναι µεγάλη. Αυτό το µοντέλο είναι πιο συµβατό µε τη διαπίστωση ότι είναι αδύνατο να δώσουµε ακριβείς ορισµούς αντικειµένων και ιδεών, όχι µόνο γιατί είναι αδύνατο να προσδιορίσουµε τα όρια, αλλά και διότι είναι µια ατέρµονη διαδικασία όπου το κάθε τι θα πρέπει να οριστεί µε βάση άλλους όρους που ορίσθηκαν προηγουµένως κ.ο.κ. Φαίνεται ότι οι ασαφείς αντιλήψεις είναι σηµαντικές στην ανάπτυξη της νόησης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 12

7 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ένα πιο εξελιγµένο συνδετικό µοντέλο, είναι η µοντελοποίηση της αντίληψης ως δυναµικό σύστηµα. Σ αυτό, οι διαδικασίες προσοµοιάζονται σαν ένα σύστηµα από δυναµικά αλληλοεξαρτώµενους επεξεργαστές, που αλληλοεπηρεάζονται σε συνεχή χρόνο. Σε µαθηµατική προσοµοίωση, συνήθως χρησιµοποιούνται διαφορικές εξισώσεις για τη µελέτη του συστήµατος. Έτσι, οι εκδηλώσεις συµπεριφοράς (και νοηµοσύνης) θεωρούνται ότι προσοµοιάζονται από τη διαδροµή (ίχνος) στο χρόνο, του πολυ-παραµετρικού δυναµικού συστήµατος. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 13 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Τα προηγούµενα µοντέλα είναι πολύ διαφορετικά από το λεγόµενο «συµβολιστικό µοντέλο αντίληψης» ή «συµβολιστική υπόθεση» (physical systems symbol hypothesis) των Newell και Simon, όπου η γνώση και η νοηµοσύνη θεωρούνται ότι µπορούν να αναδυθούν µε τρόπους και διαδικασίες που µοιάζουν µε αυτές που προτείνονται για την ανάπτυξη της γλώσσας (language). Άλλοι σηµαντικότατοι ερευνητές που υποστήριξαν/ζουν αυτή τη θεωρία είναι οι Chomski, Minsky, Fodor και Pylyshyn). Αυτό το µοντέλο θεωρείται ότι είναι πιο κοντά στη κλασσική τεχνητή νοηµοσύνη. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 14

8 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, χρησιµοποιώντας µερικές βασικές έννοιες και βασικές λογικές επεξεργασίες, µέσα από ακριβείς κανόνες και κατάλληλους συνδυασµούς, γίνεται η σύνθεση πολύπλοκων εννοιών και έτσι εκδηλώνεται αναδυόµενη νοηµοσύνη. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 15 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (TN) Ασθενής προσέγγιση Ισχυρή προσέγγιση Πιστεύεται ότι η ανθρώπινη γνώση/νόηση ή ειδικές εκφάνσεις αυτής µπορεί να προσοµοιαστούν σε υπολογιστικά συστήµατα. Πιστεύεται ότι η ανθρώπινη γνώση/νόηση µπορεί να εκδηλωθεί αυτόµατα σε υπολογιστικά συστήµατα. Κλασσική υπολογιστική (symbolic AI) Όπως εκφράζεται µέσα από συµβολιστικές οντότητες, οι οποίες µπορούν να κωδικοποιηθούν σε απλά δυαδικά συστήµατα (και όχι µόνον). Μερικοί σηµαντικοί εκφραστές είναι οι Dennet, Newell και Simon, Chomski, Minsky, Fodor και Pylyshyn Συνδετική υπολογιστική (connectionism) Όπως εκφράζεται µέσα από µη-συµβολιστικές µεθόδους π.χ. τα ΤΝ. Οι γνωστικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται σαν µια δυναµικά αναδυόµενη συµπεριφορά, κατανεµηµένη σε στρώµατα συνδεδεµένων κυττάρων, που εξελίσσεται και παρουσιάζεται σε συνάρτηση µε τις άµεσες ή/και έµµεσες εµπειρίες του ατόµου. Μερικοί σηµαντικοί εκφραστές είναι οι Smolensky και Hameroff. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 16

9 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial neural networks) Εµπειρογνώµονα συστήµατα (Expert systems) Τεχνητή ζωή (Artificial life) Γενετικοί αλγόριθµοι (Genetic algorithms) Ασαφής λογική (Fuzzy logic) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 17 Βασικά φιλοσοφικά ερωτήµατα Μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να κατανοήσει τον ίδιο τον εαυτό του; Μπορεί ένας βιολογικός εγκέφαλος να δηµιουργήσει τεχνητό εγκέφαλο και τεχνητή νοηµοσύνη; Μήπως αυτό που λέµε νοηµοσύνη είναι µια εντελώς υποκειµενική γνώση; Ποια η σχέση µε τη λογική, µνήµη, συνείδηση, αίσθηση,... Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 18

10 Βασικά φιλοσοφικά ερωτήµατα Πως ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις λογικές διαδικασίες; Πως δηµιουργείται η αντίληψη, αίσθηση, λογική, ευφυΐα,... Τι είναι η µνήµη; Μπορεί να υπάρχει συλλογική, εθνική µνήµη; Πως κωδικοποιούνται οι αριθµοί, οι λέξεις, οι έννοιες; Πως επεξεργάζεται ο εγκέφαλος µε την ίδια ευκολία ασαφείς και ακριβείς έννοιες; Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ (ΤΝ ) Είναι ευέλικτα, µη-γραµµικά συστήµατα πολλών συνεργαζόµενων επεξεργαστών, που µεταξύ άλλων, βοηθούν στη: Μελέτη βιολογικών ιδιοτήτων. Επεξεργασία δεδοµένων. Αντιστοίχηση (mapping) και τη διακρίβωση σχέσεων µεταξύ µεταβλητών Πρόγνωση. Μελέτη δυναµικών συστηµάτων. Ανάπτυξη προσαρµοζόµενων συστηµάτων επεξεργασίας σήµατος και ελέγχου διαδικασιών. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 20

11 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Επεξεργάζονται δεδοµένα εισόδου, συνήθως δυναµικά, και η συµπεριφορά τους προσοµοιάζει κάπως µε µερικές εκφάνσεις της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ελπίζεται ότι µέσα από την αυτόνοµη ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων, θα εκδηλωθεί κάποιας µορφής νοηµοσύνη, και σταδιακά ευφυία. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 21 ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Συνήθως εκπαιδεύονται µε διδασκαλία. Είναι ανεκτικά σε λάθη (fault tolerant). Μπορούν να προβούν σε συµπεράσµατα για κάτι που δεν έχουν διδαχτεί επαρκώς (γενίκευση). Αν τα δεδοµένα αλλάξουν τότε χρειάζονται επανεκπαίδευση (re-training). Μπορεί να γίνει ανάπτυξη πολλών µοντέλων για την ίδια εφαρµογή. Οι κανόνες είναι κωδικοποιηµένοι σε µια κατάσταση κατανοµής συνδέσεων και βαρών. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 22

12 Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα Οι κύριοι λόγοι για τη ραγδαία ανάπτυξη της έρευνας γύρω από ΤΝ είναι: Εφαρµογή τους σε ενδιαφέροντα θέµατα όπως: η επεξεργασία γνώσης ο αυτόµατος έλεγχος - robots η ταξινόµηση, η οµιλία (speech) η όραση (vision) κ.α. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 23 Μετρήστε τις µαύρες κουκίδες! Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 24

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Κατηγοριοποίηση εφαρµογών: (Classification of applications) Για ένα νευρωνικό σύστηµα που µοντελοποιείται όπως πιο κάτω: x(t) dy dt ( t ) = ψ(y(t), x(t), W(t)) Ανάλογα µε το τι είναι το επιδιωκόµενο y(t), το σύστηµα µπορεί να ταξινοµηθεί καταλλήλως. Τα διανύσµαταθασυµβολίζονται µε έντονα-µικρά σύµβολα (x, y,...) Οι πίνακες θα συµβολίζονται µε έντονα-κεφαλαία σύµβολα (W,...) Οι βαθµωτές µεταβλητές θα συµβολίζονται µε κυρτά-µικρά σύµβολα (t,...) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 25 y(t) όπου: x Є R nx1 y Є R qx1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ x(t) dy dt ( t ) = ψ(y(t), x(t), W(t)) Εάν το επιδιωκόµενο είναι: να βρεθεί η ακριβής δυναµική (ή στατική) συσχέτιση µεταξύ εισόδουεξόδου, το σύστηµα θεωρείται ότι κάνει συναρτησιακή προσέγγιση (function approximation ή system identification) όπως για παράδειγµα σε προβλήµατα αυτοµάτου ελέγχου. να βρεθεί χαλαρή συσχέτιση µεταξύ δεδοµένων εισόδου-εξόδου, το σύστηµα θεωρείται ότι κάνει γενίκευση. να βρεθεί συσχέτιση µεταξύ δεδοµένων εισόδου-εξόδου ώστε η έξοδος να ταξινοµείται σε κατηγορίες, το σύστηµα θεωρείται ότι κάνει αναγνώριση προτύπων (pattern recognition) ή κατηγοριοποίηση (classification) ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής. y(t) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 26

14 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ x(t) dy dt ( t ) Εάν το επιδιωκόµενο είναι: = ψ(y(t), x(t), W(t)) να βρεθεί χαλαρή συσχέτιση µεταξύ δεδοµένων εισόδου-εξόδου ώστε το σύστηµα να κάνει επέκταση στο χώρο ή χρόνο, το σύστηµα θεωρείται ότι κάνει πρόβλεψη (prediction, forecasting). να βρεθεί η ακριβής συσχέτιση µεταξύ εισόδου-εξόδου ώστε q <<< n, το σύστηµα θεωρείται ότι κάνει οµαδοποίηση (clustering) ή συµπίεση δεδοµένων (compression). να βρεθεί συσχέτιση µεταξύ εισόδου-εξόδου ώστε να µεγιστοποιηθεί (ή ελαχιστοποιηθεί) κάποιο κατάλληλο κριτήριο, τότε το πρόβληµα µετατρέπεται σε βελτιστοποίηση (optimization). y(t) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 27 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ x(t) dy dt ( t ) = ψ(y(t), x(t), W(t)) y(t) Εάν το επιδιωκόµενο είναι να βρεθεί νέα συσχέτιση µεταξύ δεδοµένων εισόδου-εξόδου ώστε το σύστηµα να κάνει µακρινή και άγνωστη επέκταση στο χωροδιάστηµα, το σύστηµα θεωρείται ότι κάνει σύνθεση! Επιπρόσθετα οι εφαρµογές µπορεί να ταξινοµηθούν ως βασική (ή θεµελιώδης) έρευνα για τη κατανόηση στοιχείων της νόησης (µνήµη, αναγνώριση,...) ή της βιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου, καθώς και εφαρµοσµένη που στοχεύει σε πρακτικές εφαρµογές. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 28

15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Συνδυαστική µνήµη: (associative memory, pattern addressable memory) Μεγάλα αυτιά Μεγάλα µάτια Μεγάλα δόντια Καλός Ρυτιδωµένος Ωραίος ΛΥΚΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ Τρέξε µακριά Φώναξε για βοήθεια Βρες τον ξυλοκόπο Φιλί στο µάγουλο Προσέγγισε Πρόσφερε φαγητό Φλέρταρε Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 29 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Στις µηχανικές επιστήµες: Μοντελοποίηση µηχανολογικών διαδικασιών (ηλιακή ενέργεια, εστίες,...) Ροµποτική και αυτόνοµα οχήµατα (Robotics and autonomous vehicles) Αυτόµατος έλεγχος (Automatic control systems) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 30

16 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αναγνώριση προτύπων: Αναγνώριση σήµατος, οµιλίας, γραφής, εικόνας, οµιλητή. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 31 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ιαγνωστική: Σε ECG, EEG, EMG, ιακρίβωση εκρηκτικών και στόχων: Αυτόµατα συστήµατα σε αεροδρόµια και στρατιωτικές εφαρµογές. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 32

17 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ιακρίβωση βλαβών: Σε µηχανές και συστήµατα. Ανάλυση σηµάτων: Σεισµικά, οπτικά, ακουστικά,... Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 33 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Τεχνητή ακοή, όραση: Ο Kovaks και οι συνεργάτες του, κατασκεύασαν µία διδιάστατη µικροηλεκτρική πλακέτα στην οποία έβγαλαν τρύπες διαµέτρου 8µm (µε λέιζερ). [Σηµ. Οι νευρίτες των νευρώνων έχουν διάµετρο περίπου 20µm]. Όταν αυτές τοποθετήθηκαν κοντά σε νευρικά κύτταρα, οι νευρίτες άπλωσαν µέσα στις τρύπες! Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 34

18 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Σύστηµα βοήθειας σε τετραπληγικούς: Με τη σκέψη τους µπορούν να κάνουν απλές εργασίες όπως άνοιγµα και κλείσιµο θύρας, έλεγχος φωτισµού, κ.α. Οµαδοποίηση δεδοµένων: (Data clustering and compression) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 35 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Πρόβλεψη (Prediction and forecasting): είκτες αγοράς και απάτες µε κάρτες Φορτία ενεργειακών δικτύων Πιθανές περιοχές µε πλούσια ορυκτά Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 36

19 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Βελτιστοποίηση (Optimization): Στη λήψη αποφάσεων σε προβλήµατα διοίκησης. Πρόβληµα κίνησης πλασιέ (Traveling salesman problem - TSP) Σύνθεση: Σύνθεση µουσικής και οµιλίας ηµιουργία νέων υλικών Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 37 ΜΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΝ MATLAB Neural Network Toolbox Ward Systems Group (NeuroShell, etc.) SAS Enterprise Miner Software BrainMaker NeuralWorks NeuroForecaster Products of NESTOR, Inc. Neuralyst NeuFuz4 και πολλά άλλα Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 38

20 Έρευνα σχετικά µε Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα Πολλές δηµοσιεύσεις έχουν στρέψει τελευταίως τα βλέµµατα πολλών επιστηµόνων στα νευρωνικά δίκτυα. Παρουσιάζονται µεγάλες πηγές χρηµατοδότησης. Στις ΗΠΑ, για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) σε νευρωνικά δίκτυα διατίθενται περίπου 1500 ανθρωποέτη από 350 πανεπιστήµια και εταιρείες. Περίπου στα ίδια επίπεδα κυµαίνεται και το R&D στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη συµµετέχουν 250 πανεπιστήµια και εταιρείες. Ο συνολικός προϋπολογισµός για έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ήταν ~$500Μ. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 39 Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα και Στατιστικές Μέθοδοι Σύγκριση ορολογίας Υπάρχει µια διάχυτη αντιπαράθεση µεταξύ στατιστικολόγων και νευροεπιστηµόνων. Προς το παρών φαίνεται ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι να χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι εκεί που έχουν µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, όπως στη προεπεξεργασία και µετ-επεξεργασία των δεδοµένων εισόδου και εξόδου, ενώ τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα στην κυρίως επεξεργασία, ειδικότερα όταν το πρόβληµα είναι σύνθετο. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 40

21 Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα και Στατιστικές Μέθοδοι Πολλά από τα µοντέλα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, ειδικότερα τα µη-δυναµικά, έχουν οµοιότητες µε γνωστές στατιστικές µεθόδους όπως: Generalized linear models Polynomial regression Non-parametric regression Discriminant analysis Principal components Cluster analysis Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 41 Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα και Στατιστικές Μέθοδοι Σύγκριση ορολογίας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Variables Independent variables Predicted values Dependent variables Residuals Estimation Estimation criterion Observations Parameter estimates Interactions Transformations Regression and discriminant analysis Data reduction Cluster analysis Interpolation and extrapolation ΤΝ Features Inputs Outputs Targets or training values Errors Training, learning, adaptation, or self-organization. Error function, Cost function, or Lyapunov function Patterns or training pairs (Synaptic) weights Higher-order neurons Functional links Supervised learning or heteroassociation Unsupervised learning, encoding, or autoassociation Competitive learning or adaptive vector quantization Generalization Οι στατιστικοί όροι sample και population δεν έχουν αντίστοιχους στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Συνήθως τα δεδοµένα χωρίζονται σε training set, test set for cross-validation, και σε verification set. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 42

22 Τέλος της εισαγωγής στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 43 Ασαφή Συστήµατα (ΑΣ) (Fuzzy Systems - FS) Η ασαφής λογική (fuzzy logic) είναι ένα υπερσύνολο της λογικής Bool (Boolean logic) που επινοήθηκε κυρίως για να λογικοποιήσει τις µισοαλήθειες, τα παράδοξα, και γενικά τη δυνατότητα να έχουµε τιµές αληθείας (truth values) που να επεκτείνουν το κλασσικό δυαδικό σύστηµα (ορθό λάθος) σε µερικώς ορθό ή λίγο λάθος. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 44

23 Ασαφή Συστήµατα ιαφορά µεταξύ ασαφούς και σαφούς λογικής: Στη σαφή (ήδυαδική) λογική, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ορθό ή λάθος µόνο: π.χ. 1+1=2 Όµως ο κόσµος και οι µεταβλητές που τον περιγράφουν είναι κατά το πλείστον ασαφή π.χ. Κάνει/είναι κρύο, ΗΜαρίαείναιψηλή, Είναι πράσινο,... Υπάρχουν ασάφειες λόγω πιθανότητας και λόγω αδυναµίας προσδιορισµού διαχωριστικής γραµµής µεταξύ πραγµάτων και ιδεών. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 45 Ασαφή Συστήµατα Ηασαφής λογική επεκτείνει τη δυαδική λογική του: Ναι/Όχι, Σωστό/Λάθος, Μαύρο/Άσπρο, Πάνω/Κάτω,... ώστε να επιτρέπονται και άλλες τιµές. ίνεται υπερβάλλουσα σηµασία στη λέξη fuzzy γιατί βοηθά στις πωλήσεις. Από τους κύριους επινοητές ήταν ο πέρσης Lotfi Zadeh του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλευ µε σηµαντική εργασία που έκανε το Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 46

24 Ασαφή Συστήµατα Παράδειγµα: Πότε είναι κάποιος/αψηλός/ή; Εάν P είναιτοσύνολοανθρώπωνκαιh το ύψος τους, το ασαφές υποσύνολο µ(h) που µπορεί να απαντήσει στη πιο πάνω ερώτηση είναι: µ(h) = 0 ( h 1,5) 0,7 1 εάν h < 1,5 m εάν 1,5 h 2,2 m εάν h > 2,2 m Όπου µ(h) είναι γνωστή ως συνάρτηση συµµετοχής ή µέλους (membership function) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 47 µ(h) 1 Ασαφή Συστήµατα Συναρτήσεις µέλους (membership functions): Ύψος, h [m] Τέτοιες συναρτήσεις µπορούν να κατασκευαστούν και για άλλες παραµέτρους και να δηµιουργηθεί ασαφές λογικό σύστηµα µε κανόνες όπως για παράδειγµα: Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 48

25 Ασαφή Συστήµατα Μερικές συναρτήσεις µέλους από το αρχείο της MATLAB: trapmf gbellmf trimf gaussmf gauss2mf smf zmf psigmf dsigmf pimf sigmf Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 49 Ασαφή Συστήµατα Ένας κανόνας ασαφούς λογικού συστήµατος: AND Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 50

26 Εφαρµογές: Ασαφή Συστήµατα Οι περισσότερες εφαρµογές των ασαφών συστηµάτων είναι σε συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου, σε πληροφοριακά συστήµατα και σαν βοηθητικά στη λήψη αποφάσεων. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 51 Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 52

27 Εξελισσόµενα Συστήµατα (ΕΣ) (Evolutionary Systems ES) Είναι µια ειδική τεχνική που τελευταίως έχει πάρει µεγάλη ανάπτυξη. Συνήθως είναι είναι γνωστοί σαν Γενετικοί Αλγόριθµοι (ΓΑ) [Genetic Algorithms (GA)] Είναι αλγόριθµοι για βελτιστοποίηση και για αναζήτηση. (Algorithms for optimization and search) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 53 Γενετικοί Αλγόριθµοι Αρχικά µελετήθηκαν κυρίως από τον John Holland του Πανεπιστηµίου Μίσιγκαν στη δεκαετία του 70. Προσοµοιάζουν σε µεγάλο βαθµό τις διαδικασίες της φυσικής βιολογικής εξέλιξης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 54

28 Γενετικοί Αλγόριθµοι Μεταξύ πολλών άλλων, χρησιµοποιούνται κυρίως σε: Βελτιστοποίηση συναρτήσεων Function optimization Επιχειρησιακή έρευνα Operations research Μάθηση τεχνητών νευρωνικών δικτύων Learning in artificial neural networks Εξέλιξη νέων τοπολογιών τεχνητών νευρωνικών δικτύων Evolution of new artificial neural network architectures Εξέλιξη ασαφών κανόνων Evolution of fuzzy rules Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 55 Γενετικοί Αλγόριθµοι Έχουν πάρει µεγάλην ανάπτυξη λόγω κυρίως της απλότητας τους, της εφαρµογής τους σε µεγάλα προβλήµατα βελτιστοποίησης, της ικανότητας τους να βρίσκουν καθολικές (global) λύσεις και της πληθώρας εφαρµογών. Σταδιακά εισήχθησαν και άλλες παρόµοιες τεχνικές από πολλούς άλλους επιστήµονες. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 56

29 Εξελισσόµενα Συστήµατα Γενικότεροι όροι είναι οι: Εξελισσόµενη υπολογιστική (Evolutionary Computation - EC) ή Εξελισσόµενοι αλγόριθµοι (Evolutionary Algorithms- EA) Περιλαµβάνουν τους: Γενετικούς Αλγορίθµους (Genetic Algorithms - GA) Γενετικό Προγραµµατισµό (Genetic Programming - GP) Εξελισσόµενο Προγραµµατισµό (Evolutionary Programming - EP) Εξελισσόµενο Υλισµικό (Evolutionary hardware - EHW) Εξελισσόµενες Στρατηγικές (Evolutionary Strategies - ES) Συστήµατα Μάθησης Προτύπων (Learning Classifier Systems - LCS) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 57 Γενετικοί Αλγόριθµοι- Εφαρµογές Σχεδιασµός µηχανικών συστηµάτων (Design of engineering systems) Βελτιστοποίηση περίπλοκων διαδικασιών (Optimization of complex processes) ιάγνωση σφαλµάτων (Fault diagnosis) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 58

30 Γενετικοί Αλγόριθµοι- Εφαρµογές Μάθηση τεχνητών νευρωνικών δικτύων (Learning in artificial neural networks) Ανίχνευση νέων αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων (Finding new architectures of artificial neural networks) Σύνθεση µουσικής (Music composition) Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 59 Συστήµατα Τεχνητής Ζωής (ΣΤΖ) (Artificial Life Systems ALS) Είναι υπεραπλουστευµένη προσοµοίωση απλών «ζωντανών» οργανισµών. Έχουν πολλά κοινά µε τα κυτταρικά αυτόµατα (cellular automata). Χρησιµοποιούν απλούς κανόνες για αυτοοργάνωση. π.χ. Παιγνίδι της ζωής του Conway Συχνά παρουσιάζονται προβλήµατα πολυπλοκότητας και χάους. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 60

31 Συστήµατα Τεχνητής Ζωής Μπορεί να παρουσιάσουν αναδυόµενη συµπεριφορά. (emerging behaviour) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ: Προβλήµατα βελτιστοποίησης Μάθηση νευρωνικών δικτύων... Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 604 Νευρωνικά ίκτυα Κ. Νεοκλέους, PhD 61 ΕΠΛ 604 Τεχνητή Νοηµοσύνη ***************** Τέλος Εισαγωγής Κώστας Νεοκλέους, PhD Τηλέφωνο Γραφείου:

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην. Υπολογιστική Νοημοσύνη

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην. Υπολογιστική Νοημοσύνη Υπολογιστική Νοημοσύνη Μάθημα 1: Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη Εισαγωγή Ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος της Πληροφορικής είναι η Υπολογιστική Νοημοσύνη. Η Υπολογιστική Νοημοσύνη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων στα οποία ο άνθρωπος υπερέχει (?) του υπολογιστή Συλλογισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διδάσκων: Γεώργιος Μήτσης, Λέκτορας, Τμήμα ΗΜΜΥ Γραφείο: GP401 Ώρες γραφείου: Οποτεδήποτε (κατόπιν επικοινωνίας) Τηλ: 22892239 Ηλ. Ταχ.: gmitsis@ucy.ac.cy Βιβλιογραφία C. M.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΝ ΡΟ ΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Επιβλέπων: Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) (Artificial Intelligence (AI)) Η ΤΝ είναι ένα από τα πιο νέα ερευνητικά πεδία. Τυπικά ξεκίνησε το 1956 στη συνάντηση μερικών επιφανών επιστημόνων, όπως ο John McCarthy, ο Marvin

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο. - Ενότητα 1 - Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο. - Ενότητα 1 - Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο - Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos Τμήμα Πληροφορικής A.T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Rethinking University Teaching!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Μερωνυµιών για Αναγνώριση Γεγονότων

Μηχανική Μάθηση Μερωνυµιών για Αναγνώριση Γεγονότων Μηχανική Μάθηση Μερωνυµιών για Αναγνώριση Γεγονότων Αναστάσιος Σκαρλατίδης 1,2 anskarl@iit.demokritos.gr επιβλέπων: Καθ. Βούρος Γ. 1 1 Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Ηλίας Κ. Ξυδιάς 1, Ανδρέας Χ. Νεάρχου 2 1 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Εισηγητής: ρ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Εισαγωγή Ιατρικά δεδοµένα: Συλλογή Οργάνωση Αξιοποίηση Data Mining ιαχείριση εδοµένων Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προσομοίωσης του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Artificial neural networks simulating human brain

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προσομοίωσης του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Artificial neural networks simulating human brain Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προσομοίωσης του ανθρωπίνου εγκεφάλου Artificial neural networks simulating human brain Αντωνία Πλέρου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη Πληροφορική 2 Τεχνητή νοημοσύνη 1 2 Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη; Τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence) είναι η μελέτη προγραμματισμένων συστημάτων τα οποία μπορούν να προσομοιώνουν μέχρι κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Αντώνης Σιδηρόπουλος asidirop@gmail.com www.it.teithe.gr/~asidirop 1 Τάσεις με καθοριστικό ρόλο στην Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX Σε αυτό το εγχειρίδιο θα περιγράψουμε αναλυτικά τη χρήση του προγράμματος MATLAB στη λύση ασαφών συστημάτων (FIS: FUZZY INFERENCE SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικά θέματα εξετάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ερωτήσεις που παρατίθενται ΔΕΝ καλύπτουν την πλήρη ύλη του μαθήματος και παρέχονται απλά ενδεικτικά

Τυπικά θέματα εξετάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ερωτήσεις που παρατίθενται ΔΕΝ καλύπτουν την πλήρη ύλη του μαθήματος και παρέχονται απλά ενδεικτικά ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Μάθημα : 204a Υπολογιστική Ευφυία Μηχανική Μάθηση Καθηγητής : Σπύρος Καζαρλής Ενότηα : Εξελικτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές της σύγχρονης επιστήμης μιμούνται και τις δύο αυτές μηχανές :

Οι τεχνικές της σύγχρονης επιστήμης μιμούνται και τις δύο αυτές μηχανές : Σπύρος Καζαρλής Ποια είναι η πιο ισχυρή «μηχανή» αναζήτησης λύσεων, σύλληψης νέων ιδεών, θεωριών και εφευρέσεων στο σύμπαν? Α. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος (που εφηύρε τον τροχό, την σύγχρονη επιστήμη τους υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ενότητα 8: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Παναγιώτης Λεφάκης Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Συστάσεις Ι Ποιός είμαι εγώ: Email: tsap@cs.uoi.gr Γραφείο: Β.3 Προτιμώμενες ώρες γραφείου: 11:00-18:00 Ενδιαφέροντα Web mining, Social networks, User Generated Content Mobile

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Θεωρίας Εκµάθησης Αναγνώριση Προτύπων: Η επιστήµη που προσπαθεί να

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ HOPFIELD ΚΑΙ KOHONEN

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ HOPFIELD ΚΑΙ KOHONEN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Εξάμηνο 5ο Οικονόμου Παναγιώτης & Ελπινίκη Παπαγεωργίου. Νευρωνικά Δίκτυα.

Τεχνητή Νοημοσύνη. TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Εξάμηνο 5ο Οικονόμου Παναγιώτης & Ελπινίκη Παπαγεωργίου. Νευρωνικά Δίκτυα. Τεχνητή Νοημοσύνη. TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξάμηνο 5ο Οικονόμου Παναγιώτης & Ελπινίκη Παπαγεωργίου. Νευρωνικά Δίκτυα. 1 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Χαρακτηριστικά Είδη εκπαίδευσης Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) είναι καθολικοί στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τις βασικές αρχές της φυσικής εξέλιξης.

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) είναι καθολικοί στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τις βασικές αρχές της φυσικής εξέλιξης. Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) είναι καθολικοί στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τις βασικές αρχές της φυσικής εξέλιξης. Ένα από τα γνωστότερα παραδείγματα των ΕΑ είναι ο Γενετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Επιχειρησιακή ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έρευνα Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Βασίλης Αγγελής Ε-ΜAIL v.angelis@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παράλληλοι Υπολογισμοί

EM 361: Παράλληλοι Υπολογισμοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ EM 361: Παράλληλοι Υπολογισμοί Ενότητα #2: Αρχιτεκτονική Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος των Συγγραφέων

Πρόλογος των Συγγραφέων Πρόλογος των Συγγραφέων Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ) είναι ο τοµέας της επιστήµης των υπολογιστών, που ασχολείται µε τη σχεδίαση ευφυών (νοηµόνων) υπολογιστικών συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων που επιδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα αναγνώρισης προτύπων

Εισαγωγή στα συστήματα αναγνώρισης προτύπων ΚΕΣ 03 Αναγνώριση προτύπων και ανάλυση εικόνας Εισαγωγή στα συστήματα αναγνώρισης προτύπων Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π.Δ.407/80 Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί αλγόριθµοι - ΓΑ Genetic algorithms - GA

Γενετικοί αλγόριθµοι - ΓΑ Genetic algorithms - GA Γενετικοί αλγόριθµοι - ΓΑ Genetic algorithms - GA ΕΦΑΡΜΟΓΗ στην ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΣΗΜΑΤΟΣ και στην ΑΣΑΦΗ ΛΟΓIΚΗ Σ. Φωτόπουλος ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ Τµ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΕΠ ΓΑ - Εισαγωγικά Γενετικοί αλγόριθµοι (Genetic algorithms)

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρυσόστομος Στύλιος

ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρυσόστομος Στύλιος ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρυσόστομος Στύλιος Email: stylios@teiep.gr Ιστοσελίδα: Ανακοινώσεις, διαφάνειες, εργασίες, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κλπ. Ύλη του μαθήματος Εισαγωγή-Έμπειρα συστήματα. Αναπαράσταση γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #1: Εισαγωγικά Στοιχεία. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #1: Εισαγωγικά Στοιχεία. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ενότητα #1: Εισαγωγικά Στοιχεία Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Χάλκου Χαρά,

Διδάσκουσα: Χάλκου Χαρά, Διδάσκουσα: Χάλκου Χαρά, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ, MSc e-mail: chalkou@upatras.gr Επιβλεπόμενοι Μη Επιβλεπόμενοι Ομάδα Κατηγορία Κανονικοποίηση Δεδομένων Συμπλήρωση Ελλιπών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Δρ. Ε. Χάρου Πρόγραμμα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ exarou@iit.demokritos.gr Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Εφαρµογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων Ακουστικά Σήµατα ü Αναγνώριση, Ανάλυση, Σύνθεση,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 5 Κατανομές πιθανότητας και εκτίμηση παραμέτρων δυαδικές τυχαίες μεταβλητές Bayesian decision Minimum misclassificaxon rate decision: διαλέγουμε την κατηγορία Ck για

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ιστορική αναδροµή

Κεφάλαιο 2. Ιστορική αναδροµή Κεφάλαιο 2. Ιστορική αναδροµή Σκοπός: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της περιοχής των νευρωνικών δικτύων. Παρουσιάζονται επιγραµµατικά τα έργα που σηµάδευσαν την περιοχή αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Differential Evolution (Storn & Price 1995) Μπορεί να θεωρηθεί ως παραλλαγή των ΓΑ. Εφαρμόζεται μόνο σε προβλήματα συνεχών παραμέτρων και όχι

Differential Evolution (Storn & Price 1995) Μπορεί να θεωρηθεί ως παραλλαγή των ΓΑ. Εφαρμόζεται μόνο σε προβλήματα συνεχών παραμέτρων και όχι Σπύρος Καζαρλής Differential Evolution (Storn & Price 1995) Μπορεί να θεωρηθεί ως παραλλαγή των ΓΑ. Εφαρμόζεται μόνο σε προβλήματα συνεχών παραμέτρων και όχι συνδυαστικά. Χρησιμοποιεί πληθυσμό λύσεων που

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσε

Μαθήματα Διατμηματικού Π.Μ.Σ. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσε Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσε - «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών» - «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα» - «Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών» Μεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη. Αντίληψη είναι η γνωστική διεργασία που µας επιτρέπει να έχουµε µία εικόνα του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αντίληψη. Αντίληψη είναι η γνωστική διεργασία που µας επιτρέπει να έχουµε µία εικόνα του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Αντίληψη Αντίληψη εί η γνωστική διεργασία που µας επιτρέπει να έχουµε µία εικόνα του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ηαντίληψηαποτελείκρίσιµη και αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση προβληµάτων

Μοντελοποίηση προβληµάτων Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Θεωρία γράφων

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης 6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης Μία διαφορετική μέθοδος εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιεί ιδέες από την Στατιστική Φυσική για να φέρει τελικά το ίδιο αποτέλεσμα όπως οι άλλες μέθοδοι,

Διαβάστε περισσότερα

PASS: ένα Έµπειρο Σύστηµα για την Πρόβλεψη της Απόδοσης των µαθητών

PASS: ένα Έµπειρο Σύστηµα για την Πρόβλεψη της Απόδοσης των µαθητών PASS: ένα Έµπειρο Σύστηµα για την της Απόδοσης των µαθητών Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Τµήµα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Πατρών 26500 Πάτρα, ihatz@ceid.upatras.gr Ανθή Καρατράντου Τµήµα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος

ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος Εαρινό Εξάμηνο 2008 Τρίτη 6:00 μμ 9:00 μμ ΧΩΔ01-101 Το μάθημα περιλαμβάνει προχωρημένες έννοιες σε θέματα πιθανοτήτων, συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή κανόνων από αριθµητικά δεδοµένα

Εξαγωγή κανόνων από αριθµητικά δεδοµένα Εξαγωγή κανόνων από αριθµητικά δεδοµένα Συχνά το σύστηµα που θέλουµε να µοντελοποιήσουµε η να ελέγξουµε αντιµετωπίζεται ως µαύρο κουτί και η πληροφορία για τη λειτουργία του διατίθεται υπό µορφή ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική

Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού Σπουδών (Course Catalog data) Στόχοι του µαθήµατος είναι: Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική µνήµη Αντίληψη του χώρου και χάρτες Νοητικές κατηγορίες Αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του μαθήματος

Περιγραφή του μαθήματος Περιγραφή του μαθήματος Δρ. Χρήστος Ηλιούδης 1ο Μάθημα: περιγραφή μαθήματος Σκοπός Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης των υπολογιστών ως μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Καρλόβασι, 27/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Ε.Μ.Π., ΣΗΜΜΥ, Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, 8ο Εξάμηνο Μάθημα: Ρομποτική ΙΙ. Διδάσκων: Κ.Τζαφέστας ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Αρχιτεκτονικές Ελέγχου (mobile robot control architectures)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα Βιοπληροφορική και Πολυµέσα Αθήνα 1.2.2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πως σχετίζεται µε τα Πολυµέσα 2. Τι είναι η Βιοπληροφορική 3. Χρήσεις 4. Συµπεράσµατα 5. Βιβλιογραφία Βιοπληροφορική και Πολυµέσα 2 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76, 10434 Αθήνα - τηλ: 210-8203911, fax: 210-8226204 url: www.aueb.gr ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Αντωνιάδου 1-3, τηλ: 210-8203111-3, url: www.stat-athens.aueb.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Ευφυΐα και Εφαρµογές

Υπολογιστική Ευφυΐα και Εφαρµογές Υπολογιστική Ευφυΐα και Εφαρµογές ρ. Σταύρος Ι. Περαντώνης sper@iit.demokritos.gr Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/cil

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ασαφούς Λογικής για την Πρόβλεψη της Μέσης Ημερήσιας Ηλιακής Ακτινοβολίας

Σύστημα Ασαφούς Λογικής για την Πρόβλεψη της Μέσης Ημερήσιας Ηλιακής Ακτινοβολίας 194 2 Συνέδριο Τεχνολογίας και Αυτοματισμού Σύστημα Ασαφούς Λογικής για την Πρόβλεψη της Μέσης Ημερήσιας Ηλιακής Ακτινοβολίας Δρ. A. I. Ντούνης, Σπ. Δάβαρη 18, 19400 Κορωπί, Τηλ./Fax: 6624541 Β. Μπράχος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) - 1 -

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) - 1 - Κεφάλαιο 18 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) - 1 - Εισαγωγή Η μάθηση σε ένα γνωστικό σύστημα, όπως γίνεται αντιληπτή στην καθημερινή ζωή, μπορεί να συνδεθεί με δύο βασικές ιδιότητες: την ικανότητά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι Διδάσκων: Γεώργιος Μήτσης, Λέκτορας, Τμήμα ΗΜΜΥ Γραφείο: 401 Πράσινο Άλσος Ώρες γραφείου: Οποτεδήποτε (κατόπιν επικοινωνίας) Ηλ. Ταχ.: : gmitsis@ucy.ac.cy Ιωάννης Τζιώρτζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΙΟ 650) Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Διδάσκων: Βασίλειος Ι. Προμπονάς, Ph.D. Λέκτορας Βιοπληροφορικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαλέξεις Δευτέρα και Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες & Στατιστική (ΜΥΥ 304)

Πιθανότητες & Στατιστική (ΜΥΥ 304) Πιθανότητες & Στατιστική (ΜΥΥ 304) Διδάσκων Κ. Μπλέκας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σεπτέμβριος 2016 Πιθανότητες & Στατιστική Ώρες διδασκαλίας: Θεωρία Τρίτη 9-11 (Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων, Big Data και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Εποχή

Ανάλυση εδοµένων, Big Data και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Εποχή Ανάλυση εδοµένων, Big Data και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Εποχή Στα πλαίσια της ηµερίδας ΣΕΜΦΕ: ο παράξενος ελκυστής Οι διπλωµατούχοι επιστρέφουν στη Σχολή για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους Ευστρατία Χαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Χαρμανδάρης Βαγγέλης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εαρινό Εξάμηνο 2013/14 Κεφάλαιο 3: Θεωρία Παράλληλου Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής () Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 15 Ιουνίου 2009 1 / 26 Εισαγωγή Η ϑεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Β Χημικής Μηχανικής Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τ.Θ. 472 54124 Θεσσαλονίκη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ο εξάμηνο (εαρινό) ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΜΕΡΟΣ Α: Επίλυση Προβληµάτων... 17

Περιεχόµενα. ΜΕΡΟΣ Α: Επίλυση Προβληµάτων... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... I ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ...III ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... XI 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ... 1 1.1.1 Ορισµός της Νοηµοσύνης... 2 1.1.2 Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα