ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα."

Transcript

1 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά και τη γενικότερη ανταπόκριση σας στις εκάστοτε προσκλήσεις του Παρατηρητηρίου Ισότητας. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Την άνιση µεταχείριση των γυναικών στη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο και την καταφανή συνεχιζόµενη παραβίαση της σχετικής νοµοθεσίας ιενεργήσαµε για δεύτερη φορά έρευνα, που αφορά ακριβώς το θέµα αυτό. Τα αποτελέσµατα, αν και αναµενόµενα δυστυχώς, δηµιουργούν µια σειρά πολύ σοβαρών προβληµατισµών. Το ΠΙΚ τους τελευταίους 6 µήνες παρακολούθησε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και τεκµηριωµένα σήµερα σας παρουσιάζει τ αποτελέσµατα της έρευνας αυτής. Να θυµίσουµε ότι τον περασµένο Σεπτέµβρη παρουσιάσαµε τα αποτελέσµατα παρόµοιας έρευνας,µε καταθλιπτικά αποτελέσµατα. Συγκριτικά φαίνεται ότι τα αποτελέσµατα παραµένουν τα ίδια δυστυχώς, αφού υπάρχει περίπου το ίδιο ποσοστό περίπου σε αγγελίες, που εµπεριέχουν διακριτικά στοιχεία. Όµως 3 χρόνια µετά τη ψήφιση και εφαρµογή του συγκεκριµένου Νόµου,τίποτα δε δικαιολογεί είτε την άγνοια του Νόµου είτε τη συνεχιζόµενη παραβίαση του. Σε ότι αφορά την ανισότητα στη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού και ιδιαίτερα µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο, είναι εµφανές ότι παραβιάζεται µια νοµοθεσία που τέθηκε σε ισχύ εδώ και 3 χρόνια.

2 Ο Νόµος για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η µη εφαρµογή του, ανοίγει ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα, που είναι η ενηµέρωση των αρµοδίων, αλλά και των πολιτών για την κάθε νέα νοµοθεσία. Μια από τις βασικές πρόνοιες του είναι η απαγόρευση προκήρυξης θέσης, συµπεριλαµβανοµένων των αγγελιών στο Τύπο, η οποία εµπεριέχει άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Μέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνεται ότι: Πρώτον, το έλλειµµα ισότητας στις κοινωνικές δοµές, αν και είναι µια πραγµατικότητα που θέλουµε να αλλάξουµε, εντούτοις διαπιστώνεται µια αδικαιολόγητη στασιµότητα και αυτό είναι ένα ζήτηµα. εύτερον, το έλλειµµα ισότητας, αφορά το σύστηµα που στη σηµερινή του µορφή είναι αποτρεπτικό για την κάθε γυναίκα που θέλει να συµµετέχει ουσιαστικά. Κάποια στιγµή πρέπει να αντιληφθούµε ότι η φιλολογία για την ισότητα δεν είναι αρκετή για να αλλάξουµε νοοτροπίες,αντιλήψεις και κατεστηµένα. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις, χρειάζονται έργα, χρειάζονται νέες θεσµικές αλλαγές. Τρίτον, το έλλειµµα ισότητας έχει να κάνει µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών που ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ. Η αµηχανία της πολιτείας να ελέγχει την εφαρµογή των θεσµών είναι ένα αρνητικό δεδοµένο, σε µια ευρωπαϊκή χώρα που θέλει να δηµιουργήσει σύγχρονες δοµές και κοινωνική συνοχή. Τέταρτον, υπάρχει έλλειµµα στην ενηµέρωση των πολιτών για πολύ σηµαντικά ζητήµατα, όπως είναι η ισότητα των δύο φύλων και οι δυνατότητες που θα αποκτήσει η Κύπρος, αν συµβαδίσει µε την παγκόσµια αναγκαιότητα στα θέµατα αυτά. Το δικαίωµα στην απασχόληση είναι απόλυτα ταυτισµένο µε το δικαίωµα για συµµετοχή στη διεκδίκηση της απασχόλησης. Οι εναρµονιστικές αλλαγές και οι νέοι θεσµοί που υιοθετούµε αποτελούν το κριτήριο για την ανάπτυξη της κοινωνίας. εν αποτελούν µια συµβατική υποχρέωση που ως «καλοί µαθητές» τυπικά την εφαρµόζουµε. Συνεπώς, όλη η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης ήταν και είναι µια πορεία αναµόρφωσης της νοοτροπίας µας, του τρόπου που αντιλαµβανόµαστε την ισότητα, της δυνατότητας στις ίσες ευκαιρίες, το δικαίωµα στην γνώση και την πρόοδο. Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,

3 Στεκόµαστε µε αυστηρότητα έναντι στην αµηχανία που εντοπίζουµε. Το Παρατηρητήριο Ισότητας τηρώντας τις δεσµεύσεις για τις οποίες ιδρύθηκε και λειτουργεί, θα εργαστεί µε στόχο την ενηµέρωση της κοινής γνώµης, έτσι που η ισότητα να αποτελέσει συστατικό παράγοντα προόδου. Ήδη το ΠΙΚ από της ίδρυσης του µέχρι σήµερα,σε τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερώνει άντρες και γυναίκες για τις εναρµονιστικές νοµοθεσίες που αφορούν την ισότητα των φύλων σε συνεργασία µε ήµους και Κοινότητες. Με τη σηµερινή ηµοσιογραφική διάσκεψη, επιθυµούµε να θέσουµε ενώπιον της Κυπριακής Κοινωνίας το ζήτηµα της άνισης µεταχείρισης, κυρίως των γυναικών, στη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων εξεύρεσης προσωπικού στον Τύπο. Σήµερα, είµαστε εδώ, όχι µόνο για να παρουσιάσουµε στοιχεία που αποδεικνύουν την παραβίαση του νόµου, αλλά κύρια για να θέσουµε τις βάσεις για ένα επίσης ανοιχτό διάλογο. Γιατί παραβιάζεται η νοµοθεσία; Γιατί το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει προβεί στις αναγκαίες συστάσεις ή ακόµα και σε καταγγελίες. Καθηµερινά όποιος /α διαβάζει αγγελίες στον τύπο εντοπίζει παραβίαση του Νόµου. Όλοι/ες το βλέπουµε και το ανεχόµαστε.μέχρι πότε? Αναγνωρίζοντας το ρόλο του Τύπου και γενικά των ΜΜΕ στην ενηµέρωση των πολιτών και στην επικοινωνία, φιλοδοξούµε ότι θα συνεργαστούµε µαζί σας σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε η ενσωµάτωση της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει και στα θέµατα Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης, ουσιαστική και ποιοτική διάσταση προς όφελος των πολιτών. Σκοπός της ηµοσιογραφικής διάσκεψης σήµερα δεν είναι απλά να παρουσιάσουµε τα στοιχεία αυτά, αλλά ν αναρωτηθούµε όλοι µαζί για το τι κάνουµε για την πρακτική εφαρµογή του Νόµου αυτού. Το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου ΠΙΚ, προέβη σε διαµαρτυρία, τόσο στο αρµόδιο Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για να ασκήσει την ευχέρεια που του παρέχει ο Νόµος και να συµµορφωθούν όσοι τον παραβαίνουν, όσο και στους εκδότες των εφηµερίδων, για να σταµατήσει η παρανοµία αυτή.

4 Αποδεικνύεται δυστυχώς για άλλη µια φορά περίτρανα, ότι η αλλαγή της νοοτροπίας µας στα θέµατα Ίσης Μεταχείρισης των δύο φύλων απαιτεί να εργαστούµε περισσότερο, να ενηµερώσουµε την κοινωνία, αλλά και όσους εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Εµείς δηλώνουµε ότι δεν θα µείνουµε απαθείς. Θα παρακολουθούµε και θα προβαίνουµε σε καταγγελίες, όπου υπάρχει παράβαση του Νόµου, ενώ παράλληλα θα εκτιµούµε την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΙΚ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

5 Συγκριτικός Πίνακας Παράνοµων Αγγελιών Τίτλοι Εφηµερίδων ,26% ,71% ,73% ,14% ,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Ποσοστά

6 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ % 80% 60% 40% 20% 0% 29,74% 34,21% 1 2 Παράνοµες αγγελίες ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ( ) ΠΙΚ

7 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ % 80% 60% 40% 20% 28,41% 22,63% 0% 1 2 Παράνοµες αγγελίες

«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» Έκδοση, Λευκωσία -Οκτώβρης 2008

«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» Έκδοση, Λευκωσία -Οκτώβρης 2008 «Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» Έκδοση, Λευκωσία -Οκτώβρης 2008 «To Έργο συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ NATIONAL CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE N.C.D.P. - GREECE MEMBER OF THE EUROPEAN DISABILITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜAΘΗΣΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων

Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων Συντάκτης / NextDeal ευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2010 16:28 Η όγδοη OPEN DAYS µε τίτλο "Ευρώπη 2020 για την συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες" Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Άρτα, Μάρτιος 2005 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1 ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΣ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ιεύθυνση Πληροφόρησης Τµήµα ηµοσιογραφικών Καλύψεων Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε.

οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. Στυλιανός Λ. Πέτσας 1 Η Οικονοµική ιακυβέρνηση της Ε.Ε. Ι. Εισαγωγή. Με αφορµή την Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης και την προετοιµασία από µέρους της ενός σχεδίου συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και οικογένειες. Η αλλαγή των ρόλων των ανδρών στις οικογένειες της Ευρώπης

Άνδρες και οικογένειες. Η αλλαγή των ρόλων των ανδρών στις οικογένειες της Ευρώπης Άνδρες και οικογένειες Η αλλαγή των ρόλων των ανδρών στις οικογένειες της Ευρώπης 1 2012 version First publish in December 2006 Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρόγραµµα σχετικά µε το κοινοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Α. Μ. :1340200201031 ΜΑΙΟΣ 2006, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Α. Μ. :1340200201031 ΜΑΙΟΣ 2006, ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΡΥΜΑ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ. Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tρίτη έκθεση για την Κύπρο

Tρίτη έκθεση για την Κύπρο CRI(2006)17 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας Tρίτη έκθεση για την Κύπρο Υιοθετήθηκε στις 16 εκεµβρίου 2005 Στρασβούργο 16 Mαΐου 2006 Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 E - mail: esaea@otenet.gr 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπρεπής Εργασία και ο Ρόλος των Εργοδοτικών. Αξιοπρεπής Εργασίας στους Εργαζόµενους της ΕΟΚ

Αξιοπρεπής Εργασία και ο Ρόλος των Εργοδοτικών. Αξιοπρεπής Εργασίας στους Εργαζόµενους της ΕΟΚ Αξιοπρεπής Εργασία και ο Ρόλος των Εργοδοτικών Οργανώσεων : Εµπειρία και ράσεις της ΟΕΒ Οµιλία στην ιάσκεψη Έργου ιµερής ιάλογος και Αξιοπρεπής Εργασίας στους Εργαζόµενους της ΕΟΚ ηµοσιογραφική Εστία,

Διαβάστε περισσότερα