1. ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 1. ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 Η ύναµις Coriolis Η Γη περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από άξονα που διέρχεται από τους πόλους. Λόγω της περιστροφικής αυτής κίνησης κάθε σηµείο της επιφάνειάς της έχει επιτάχυνση ως προς τον άξονα περιστροφής µε φορά κάθετη προς αυτόν. Εποµένως ένα σύστηµα αναφοράς ακλόνητο στην επιφάνεια της Γης θα έχει επιτάχυνση ως προς αντικείµενο που κινείται επάνω στη Γη µε σταθερή ταχύτητα. Με άλλα λόγια κάθε κινούµενο αντικείµενο επάνω στην επιφάνεια της Γης δέχεται τη δράση µιας επιτάχυνσης, επάνω στην επιφάνεια αυτή, µε διεύθυνση κάθετη στην ταχύτητά του. Η επιτάχυνση αυτή λέγεται επιτάχυνση Coriolis και έχει µέτρο 2Uwηµφ, όπου U η σταθερή ταχύτητα του αντικειµένου, w η γωνιακή ταχύτητα της Γης (7.29 x 10-5 ακτ/δλ) και φ το γεωγραφικό πλάτος της υπόψη θέσης. Η φορά της επιτάχυνσης είναι προς τα δεξιά στο βόρειο ηµισφαίριο και προς τα αριστερά στο νότιο. Η δύναµις Coriolis που προκύπτει έχει σχετικά µικρή τιµή : ένα κοινό γεµάτο 5θέσιο Ι.Χ. µε ταχύτητα 100 χλµ/ω στην περιοχή της Ελλάδας δέχεται δύναµη Coriolis περίπου 200 grf. Παρ όλα αυτά η δύναµη αυτή όταν δρα σε µεγάλες αποστάσεις, όπως στους ωκεανούς, µπορεί να εκτρέψει σηµαντικά κινούµενες θαλάσσιες µάζες. Η δύναµις Coriolis είναι εποµένως µια ουσιαστική παράµετρος στη διαµόρφωση και διαδροµή των ρευµάτων που συνιστούν τη γενική θαλάσσια κυκλοφορία σε κλίµακα ωκεανού. Τα ρεύµατα αυτά λόγω της Coriolis κινούνται ως επί το πλείστον δεξιόστροφα στο βόρειο ηµισφαίριο και αριστερόστροφα στο νότιο

2 1.2 Παλίρροιες Η αµοιβαία έλξη των ουρανίων σωµάτων και κατά κύριο λόγο της Σελήνης και του Ηλίου µε τη Γη προκαλούν βαθµιαία ανύψωση και ταπείνωση της στάθµης της θάλασσας µέσα στην ηµέρα, που ονοµάζεται παλίρροια. Η παλίρροια φθάνει ένα µέγιστο που ονοµάζεται πλήµµη και κατόπιν πέφτει σε ένα ελάχιστο που καλείται ρηχία. Λόγω των πολλών αστρονοµικών µεταβλητών, όπως απόσταση του Ηλίου και της Σελήνης από τη Γη, κλίση της επιβατικής ακτίνας του Ηλίου ως προς τον Ισηµερινό, που µεταβάλλεται µέσα σε ένα χρόνο µεταξύ των τροπικών του Καρκίνου και του Αιγόκερω, αντίστοιχη κλίση της Σελήνης που µεταβάλλεται σε κάπως ευρύτερα όρια µέσα σε ένα σεληνιακό µήνα (27.3 ηµέρες), διαφορά στην πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη µεταξύ του Ηλίου (24 ώρες) και της Σελήνης (24ω 50.5π), ο πλήρης κύκλος του φαινοµένου της παλίρροιας εκτείνεται σε µεγάλη χρονική περίοδο (κοντά χρόνια). Εν τούτοις µια µικρότερη περίοδος (σχεδόν 19 χρόνια) θεωρείται σαν αντιπροσωπευτική για τη µελέτη της διακύµανσης της παλίρροιας σε κάποια θέση, όπου πρόκειται να µελετηθούν λιµενικά έργα. Η µικρότερη περίοδος του συνοδικού µήνα (29.5 µέρες) δίνει τα «τοπικά» ακρότατα που οφείλονται στην ευνοϊκή (συζυγίες) ή όχι (τετραγωνισµοί) σχετική θέση της Σελήνης και του Ηλίου ως προς τη Γη. Γενικά κατά τη νέα σελήνη και την πανσέληνο έχουµε τις ακρότατες τιµές πλήµµης και ρηχίας, που βέβαια µεταβάλλονται από µήνα σε µήνα. Σε µια ορισµένη τοποθεσία µπορεί να έχουµε ηµερήσιο τύπο παλίρροιας, ηµι-ηµερήσιο ή µικτό. Στον πρώτο η πλήµµη συµβαίνει κάθε 24ω 50π, στον δεύτερο και τρίτο κάθε 12ω 25π. Στον µικτό τύπο τα δύο µέγιστα της ηµέρας δεν είναι ίσα µεταξύ τους, καθώς και τα δύο ελάχιστα

3 Το φαινόµενο της παλίρροιας προκαλεί ρεύµατα µεταβλητής ταχύτητας που επηρεάζονται από τη δύναµη Coriolis. Μια τυπική τιµή ταχύτητας είναι γύρω στο 1 ν.µ./ώρα 0.5 µ/δλ. Το εύρος και η δίαιτα της παλίρροιας εξαρτάται όπως είναι φανερό από τη γεωγραφική θέση της υπόψη θέσης. Ενας άλλος πολύ σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει τις παλιρροιακές µεταβολές είναι η µορφή και ο προσανατολισµός της ακτογραµµής. Η Μεσόγειος είναι από τις τοποθεσίες της υφηλίου µε πολύ µικρά εύρη παλίρροιας. 1.3 Ανεµογενή Κύµατα Γενικά ο άνεµος που πνέει πάνω από µια υδάτινη επιφάνεια δηµιουργεί ανεµογενή ρεύµατα και κύµατα. Οι κυµατισµοί στη θάλασσα παρουσιάζονται σαν διαδοχικές εξάρσεις και ταπεινώσεις της στάθµης ηρεµίας, που παρουσιάζουν περιοδικότητα και εποµένως µήκος κύµατος και χρονική περίοδο. Στο ανοικτό πέλαγος τα κύµατα δηµιουργούνται σε σχέση µε την ένταση του ανέµου, τη διάρκειά του και το αντίστοιχο ανάπτυγµα πελάγους. Υπάρχουν µέθοδοι προσεγγιστικού υπολογισµού του χαρακτηριστικού ύψους κύµατος και της αντίστοιχης περιόδου στα βαθειά νερά. Το ύψος αυτό αναφέρεται στο µέσο όρο του άνω 1/3 των υψών κύµατος που δηµιουργούνται από τα δεδοµένα της πνοής του ανέµου. Στην πραγµατικότητα υπάρχει πάντοτε ένα φάσµα περιόδων σε κάθε θαλάσσιο κυµατισµό. Καθώς τα κύµατα ταξιδεύουν από τα βαθειά προς την ακτή υφίστανται ένα πλήθος µεταβολών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής : α) µεταβολές των χαρακτηριστικών του κυµατισµού λόγω ρήχωσης. Πρακτικά αυτές λαµβάνονται υπόψη για βάθη θάλασσας - 3 -

4 µικρότερα του µισού µήκους κύµατος. Εν γένει το ύψος κύµατος τείνει να αυξηθεί µε τη µείωση του βάθους. β) διάθλαση, κατά την οποία τα κατ αρχήν ευθέα µέτωπα του κυµατισµού στα βαθειά νερά καµπυλούνται στην περιοχή µικροτέρων, όπως πριν, βαθών και τείνουν να γίνουν παράλληλα µε τις ισοβαθείς του πυθµένα. Παράλληλα επηρεάζεται και το ύψος κύµατος. γ) περίθλαση, στην οποία γίνεται µεταφορά ενέργειας κατά µήκος του µετώπου του κύµατος κατά την «πρόσκρουση» του κυµατισµού σε εµπόδιο, όπως π.χ. σε νησίδα ή κυµατοθραύστη. Ετσι στη «σκιά» του εµποδίου παρουσιάζεται κυµατισµός, µικρότερου φυσικά ύψους από τον προσπίπτοντα. δ) ανάκλαση από τον κεκλιµένο πυθµένα της ακτής, όπου µε τη συµβολή του ανακλώµενου κυµατισµού µεταβάλλεται η φάση και το ύψος κύµατος του επερχόµενου. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λαµβάνεται υπόψη γιατί λόγω της σχετικά ήπιας κλίσης του πυθµένα συµβαίνει θραύση των κυµατισµών παρά ανάκλασή τους. ε) Η θραύση των κυµάτων, που συνεπάγεται ριζική αλλαγή της µορφής τους µε ταυτόχρονη έκλυση ενέργειας. Θεωρητικά συµβαίνει σε βάθη γύρω στο 1.3 ύψος κύµατος στη θέση της θραύσης για ήπια κλίση πυθµένα. Λόγω του ότι η έκλυση ενέργειας λόγω θραύσεως είναι σηµαντική αλλά και λόγω του ότι στη ζώνη θραύσεως δηµιουργούνται και άλλα έντονα φαινόµενα (ρεύµατα κατά µήκος της ακτής, µεταφορά ιζηµάτων) θα πρέπει η διαδροµή του αγωγού εκβολής µέσα από τη ζώνη αυτή να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας. Εποµένως ο καθορισµός της ζώνης θραύσεως αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και θα πρέπει - 4 -

5 πάντοτε να συναρτάται µε την περίοδο επαναφοράς της αντίστοιχης κυµατικής κατάστασης. Οσο πιο µεγάλη είναι αυτή η περίοδος τόσο διευρύνεται προς τα βαθειά η ζώνη θραύσεως λόγω αύξησης των υψών κύµατος (δες επόµενο διάγραµµα). Η θαλάσσια ζώνη µετά τη θραύση χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα ρευµάτων και µεταφοράς ιζηµάτων. Τα ρεύµατα κατά µήκος της ακτής προκαλούνται από το γεγονός της µη παραλληλίας ακτογραµµής µετώπων κυµατισµών, γεγονός που συνεπάγεται εµφάνιση µετά τη θραύση κάποιας συνιστώσας της ποσότητας κίνησης των κυµάτων που είναι παράλληλη στην ακτή. Στην περιοχή πριν τη θραύση των κυµάτων παρατηρούνται και εκεί µετακινήσεις ιζηµάτων που κυρίως οφείλονται στα ανεµογενή ρεύµατα καθώς και στις κινήσεις των υγρών µορίων κοντά στον πυθµένα που προκαλούνται από τους κυµατισµούς

6 Η θαλάσσια ζώνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη των αγωγών εκβολής είναι η παράκτια ζώνη µετά τη θραύση. Εκεί γίνεται το µεγαλύτερο ποσοστό της διεργασίας διάβρωσης απόθεσης υλικού της ακτής. Η διεργασία αυτή µπορεί να είναι περιοδική ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση η περίοδος µπορεί να εκτείνεται. σε αρκετά χρόνια. Συνήθως εµφανίζεται µια λανθάνουσα ετήσια περιοδικότητα του φαινοµένου µε διάβρωση της ακτής κατά τη χειµερινή περίοδο και απόθεση κατά το καλοκαίρι. Το χειµώνα, κατά τις ηµέρες καταιγίδας, µεγάλες ποσότητες ιζηµάτων παρασύρονται από την ακτή προς τη θάλασσα από την υδάτινη µάζα µεγάλης ορµής που κατευθύνεται προς τη θάλασσα µετά τη διαδικασία της θραύσης των κυµάτων. Εκεί τα ιζήµατα, παραλαµβάνονται από τα ρεύµατα κατά µήκος της ακτής και µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι π.χ. τη θέση ενός βελοειδούς ρεύµατος που ευνοεί την απόθεση των φερτών στην κεφαλή του προς τα ανοιχτά. Ποσότητες άµµου της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών µέτρων µπορεί να µεταφερθούν σε ένα χειµώνα από µια διατοµή κάθετη σε ακτή που διαβρώνεται. 1.4 Παράκτια Ρεύµατα Τα ρεύµατα που συνιστούν τη γενική κυκλοφορία των ωκεανών σπανίως διεισδύουν στην παράκτια ζώνη, η οποία χαρακτηρίζεται από νερά µικρού ή ενδιάµεσου βάθους. Εδώ κάνουν έντονη την παρουσία τους τα ρεύµατα παλίρροιας και τα ανεµογενή σε συνδυασµό πάντα µε τα κυµατογενή ρεύµατα για τα οποία έγινε λόγος προηγούµενα. Τα παλιρροιακά ρεύµατα οφείλονται στην παλίρροια καθώς εξελίσσεται στο χρόνο. Στα ανοιχτά έχουν γενικά ελλειπτική τροχιά, ενώ σε περιορισµένες θαλάσσιες περιοχές η τροχιά του ρεύµατος υπαγορεύεται από τη µορφή της ακτογραµµής (δες επόµενο διάγραµµα)

7 Η οριζόντια δοµή του ρεύµατος που προκύπει από την παλίρροια κοντά στην ακτή µπορεί να προσοµοιασθεί µε κύµα Kelvin, όπως στο επόµενο σχήµα

8 Η καθ ύψος κατανοµή της ταχύτητας του εν λόγω ρεύµατος έχει µορφή που τυπικά παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα, για τις διαδοχικές φάσεις της παλίρροιας. Τα ανεµογενή ρεύµατα προκαλούνται από την πνοή του ανέµου πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και έχουν εν γένει ταχύτητες στην επιφάνεια της τάξης του 2% της ταχύτητας του ανέµου. Στα βαθειά η φορά του επιφανειακού ρεύµατος διαφέρει σηµαντικά από αυτήν του ανέµου ενώ στα ρηχά η επίδραση του πυθµένα µειώνει τη διαφορά αυτή και έτσι άνεµος και ρεύµα µπορεί να θεωρηθούν οµόφορα. Ως κυµατογενή ρεύµατα µπορεί να χαρακτηριστούν δύο διαφορετικές διεργασίες. Η πρώτη συναντάται στα ανοιχτά της γραµµής θραύσης των κυµατισµών και είναι αυτή που οφείλεται στη συνολική κίνηση των υγρών µορίων λόγω της ύπαρξης των κυµατισµών πεπερασµένου ύψους. Το ρεύµα αυτό µε φορά αυτή των κυµατισµών έχει µέτρο κάπως µικρότερο από το επιφανειακό καθαρά ανεµογενές ρεύµα. Σύµφωνα µε τη θεωρία των κυµάτων Stokes η ταχύτητα αυτή στην επιφάνεια µπορεί να εκφρασθεί ως us=2π³η²s/gt³s - 8 -

9 όπου Ηs, Ts το ύψος και η περίοδος του χαρακτηριστικού κύµατος. Η επιφανειακή αυτή ταχύτητα αποµειώνεται καθ ύψος σύµφωνα µε ένα συντελεστή, ο οποίος στα βαθειά είναι exp(-4πz/lo), Lo το µήκος κύµατος. Εξ άλλου µέσα στη ζώνη θραύσης συναντώνται τα έντονα ρεύµατα κατά µήκος της ακτής που προκαλούνται, όπως αναφέρθηκε, από την αντίστοιχη συνιστώσα της ποσότητας κίνησης των θραυοµένων κυµάτων. 1.5 Στρωµατώσεις και µέτωπα πυκνότητας, αλατότητας, θερµοκρασίας. Οι σχετικά απότοµες χωρικές µεταβολές πυκνότητας του υδάτινου αποδέκτη, και οι αντίστοιχες µεταβολές της αλατότητας και της θερµοκρασίας, επηρεάζουν δραστικά την κινητικότητα των εκροών που διατίθενται µέσω αγωγού εκβολής. Η καθ ύψος στρωµάτωση της πυκνότητας είναι συνήθως ευσταθής. Στην εύκρατη ζώνη η στρωµάτωση αυτή είναι εποχική, εφόσον προκύπτει από την προσφορά θερµότητας στα άνω στρώµατα του νερού, ενώ στη ζώνη του ισηµερινού µπορεί να είναι µόνιµη. Η ένταση της καθ ύψος στρωµάτωσης εκφράζεται συχνά µε βάση τη συχνότητα Brunt Väsälä N(z), όπου N²(z) = (g/ρο) * θρ/θz ιαφορές πυκνότητας µπορούν να προκύψουν κοντά σε θαλάσσιες εκβολές ποταµών. Για σηµαντικές παροχές ποταµού µπορεί να σχηµατισθεί επιφανειακό πλούµιο, και αντίστοιχο µέτωπο που να περιορίζει την αλµυρή σφήνα, µε κατεύθυνση παράλληλη και σε επαφή µε την ακτή (προς τα δεξιά στο βόρειο ηµισφαίριο, σχήµα)

10 Το πλάτος του πλουµίου µπορεί να είναι 2-5 ακτίνες Rossby, Ri = ci/f, f παράµετρος Coriolis (=2Ωηµφ), ci² = g Hu*H1/(Hu+H1), g = g ρ/ρο, ρο η πυκνότητα του άνω στρώµατος, Hu και H1 τα πάχη του άνω και κάτω στρώµατος αντίστοιχα. Τυπικές ταχύτητες στο πλούµιο είναι της τάξεως του (g Hu)½, συγκρίσιµες µε άλλα παράκτια ρεύµατα. Στις παράκτιες περιοχές µπορούν να σχηµατισθούν και άλλα µέτωπα που επηρεάζουν άµεσα το σχεδιασµό των αγωγών εκβολής, όπως π.χ. σε θερµικά στρωµατωµένους αποδέκτες µε έντονη παλίρροια. Εκεί στα ρηχά η παλίρροια, µέσω ενός µηχανισµού µετατροπής της ενέργειας σε τυρβώδη κινητική λόγω της τριβής στο ρηχό πυθµένα και διάθεσής της για µείξη κατά την κατακόρυφο, κατορθώνει και οµογενοποιεί την πυκνότητα ενώ στα ανοιχτά η στρωµάτωση εξακολουθεί να ισχύει. Η µετάβαση µεταξύ των περιοχών αυτών και το αντίστοιχο µέτωπο έχει βρεθεί πως συντελείται για λόγους H/Us³ ~ 70, όπου Η το βάθος νερού, Us η επιφανειακή (µέγιστη) ταχύτητα του παλιρροιακού ρεύµατος. Τα παρακάτω σκίτσα δίνουν µια εικονογράφηση της πιο πάνω περίπτωσης ανάπτυξης παράκτιου µετώπου

11 1.6 Εξαιρετικά Φυσικά Φαινόµενα Η ακτή δέχεται µερικές φορές τις συνήθως καταστροφικές συνέπειες εξαιρετικών φυσικών φαινοµένων όπως υποθαλάσσια σεισµική δράση ή κυκλωνική αναταραχή. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε δηµιουργία επιφανειακών θαλασσίων κυµάτων πολύ µεγάλου µήκους, πράγµα που σηµαίνει πως η επίδραση του πυθµένα στην αύξηση του ύψους κύµατος αρχίζει ήδη στα ανοιχτά µε αποτέλεσµα να φθάνουν στην ακτή κύµατα µεταφοράς µάζας και εξαιρετικού ύψους µε καταστροφικά επακόλουθα. Οι κυκλώνες, ευτυχώς πολύ σπάνιοι στη χώρα µας, δηµιουργούν επίσης κύµατα και ρεύµατα εξαιρετικού µεγέθους, λόγω των ισχυρών ανέµων και των µεγάλων διαφορών πίεσης, που προκαλούν παράλληλα µεγάλη υπερύψωση της µέσης στάθµης της θάλασσας σε ισχυρούς κυκλώνες η υπερύψωση αυτή µπορεί να φθάσει τα 5µ

12 2. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2.1 Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις που έγιναν στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι φανερό πως για την εκπόνηση πλήρους µελέτης αγωγού εκβολής απαιτούνται ορισµένα στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα βοηθήσουν τόσο στον καθορισµό των τεχνικών στοιχείων του αγωγού εκβολής (µήκος, προστασία, αγκύρωση, προσανατολισµός διαχύτη), όσο και στην εκτίµηση της διασποράς των ρύπων στον υδάτινο αποδέκτη. Συνολικά τα απαιτούµενα στοιχεία από πλευράς µηχανικού θαλασσίων έργων είναι : α) βυθοµετρική αποτύπωση του πυθµένα β) πληροφορίες για την ποιότητα του εδάφους γ) στοιχεία κυµατισµών δ) στοιχεία ρευµάτων ε) πληροφορίες για την πυκνότητα του αποδέκτη στ) πληροφορίες ναυσιπλοΐας 2.2 Βυθοµετρική αποτύπωση του πυθµένα Η χρησιµότητα των βυθοµετρικών διαγραµµάτων είναι προφανής. Συνήθως απαιτείται αρκετά λεπτοµερής αποτύπωση της επιφάνειας του πυθµένα, ώστε να εµφανισθούν τυχόν εξάρσεις ή ταπεινώσεις-του που θα επηρεάσουν τη χάραξη της διαδροµής του αγωγού εκβολής. Καλό είναι η αποτύπωση αυτή να καλύπτει µια ευρύτερη περιοχή γύρω από την πιθανή διαδροµή, ώστε να χαραχθεί µε ευχέρεια η οριστική διαδροµή του αγωγού. Βεβαίως, η κατ αρχήν θέση του υποβρύχιου αγωγού ορίζεται επί τη βάσει

13 ποικίλων στοιχείων, πρωτεύουσα θέση στα οποία έχουν τα δεδοµένα της στεριάς (γενική διάταξη αποχετευτικού δικτύου, χώρος εγκαταστάσεων, χρήσεις γης, κλπ.). εν θα πρέπει εδώ να υποβαθµίζεται ο ρόλος των δεδοµένων της θαλάσσιας πλευράς του όλου προβλήµατος. Στοιχεία όπως η διαµόρφωση του πυθµένα ή τα επικρατούντα ρεύµατα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τον αρχικό καθορισµό της θέσης του αγωγού εκβολής. Τέτοιου είδους πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στους συνήθεις ναυτικούς χάρτες, που καλύπτουν την περιοχή µελέτης. Η λεπτοµερής τοπογράφηση του πυθµένα µπορεί να γίνει µε συνδυασµό µιας µεθόδου βυθοµέτρησης µε µια µέθοδο εύρεσης του στίγµατος του σκάφους. Η µέτρηση του βάθους της θάλασσας µπορεί να γίνει είτε µε απλό βόλισµα (σκαντάγιο) είτε µε ηχοβολιστική µέθοδο. Στην πρώτη µέθοδο έχουµε το µειονέκτηµα της κάποιας ανακρίβειας λόγω µη κατακορύφωσης της αλυσίδας, λόγω µη εύκολης εκτίµησης της ανάγνωσης σε συνθήκες κυµατισµού κλπ. Τα ηχοβολιστικά συστήµατα (sonars) βασίζονται στη µέτρηση της χρονικής διάρκειας που χρειάζεται το εκπεµπόµενο ηχητικό κύµα για να διανύσει κατά την κατακόρυφο την απόσταση σκάφους-πυθµένα µε επιστροφή. Ο χρόνος αυτός µεταφράζεται αυτοµάτως σε βάθος θάλασσας. Το εύρος της δέσµης εκποµπής κυµαίνεται από 3 ο -45 ο µε προτίµηση στις συνεκτικές δέσµες για µετρήσεις ακριβείας σε βαθειά νερά. Για συνήθεις συνθήκες η συχνότητα εκποµπής είναι 25-50kHz, ενώ υψηλότερες συχνότητες χρησιµοποιούνται σε βραχώδη πυθµένα. Τα συστήµατα αυτά µειονεκτούν επίσης σε περίπτωση ισχυρών κυµατισµών, µε συνεπαγόµενο σφάλµα που µπορεί να απαλειφθεί µε διπλές καταγραφές, καθώς και σε περιπτώσεις έντονου αερισµού του νερού και ασάφειας στην άνω επιφάνεια του πυθµένα. Ενα άλλο πρόβληµα που παρουσιάζεται στη χρήση των ηχοβολιστικών συστηµάτων είναι ο καθορισµός της ταχύτητας του ήχου στο νερό, πράγµα που εξαρτάται από τη θερµοκρασία, την

14 αλατότητα και την πίεση κατά τη διαδροµή του ηχητικού κύµατος. Κάτω από τυπικές συνθήκες η ταχύτητα του ήχου στη θάλασσα είναι περίπου µ/δλ. Ο συσχετισµός µε τη φάση της παλίρροιας κατά τη διεξαγωγή των µετρήσεων είναι απαραίτητος. Η µορφολογία του πυθµένα µπορεί να αποτυπωθεί επίσης µε ένα εύχρηστο σύστηµα πλευρικής σάρωσης (side-scanning) που βασίζεται στην ίδια αρχή των κλασσικών ηχοβολιστικών µεθόδων (echo-sounding). Οι συνηθέστερες µέθοδοι εύρεσης του στίγµατος του σκάφους που διεξάγει τις βυθοµετρήσεις είναι συνοπτικά οι παρακάτω : α) µε δύο θεοδολίχους σε σταθερά σηµεία της ακτής. Απαραίτητη εδώ η ραδιοεπικοινωνία του σκάφους µε τους δύο σταθµούς β) µε δύο σταθµούς στην ακτή εξοπλισµένους µε ηλεκτρονικά συστήµατα µέτρησης της απόστασης του σκάφους γ) από ένα σταθµό µε ταχύµετρο και ηλεκτρονική συσκευή µέτρησης απόστασης δ) µε εξάντα που µετράει από το σκάφος τις γωνίες µεταξύ τριών σταθερών σηµείων στην ακτή. Αλλες µέθοδοι µπορεί να περιλαµβάνουν χρήση ακτίνων λέηζερ µε σταθµό εκποµπής στην ακτή προκειµένου να τοποθετείται το σκάφος σε µια ευθεία γραµµή, χρήση του ραντάρ του σκάφους, χρήση συσκευών GPS, κλπ

15 2.3 Ποιότητα εδάφους και ιζήµατα Η προκαταρκτική ποιοτική εξέταση του πυθµένα στην περιοχή του έργου µπορεί να γίνει µε τη σεισµική µέθοδο. Κατ αυτήν εκπέµπεται σήµα χαµηλότερης συχνότητας (π.χ. 5kHz) από των προαναφερθέντων ηχητικών µεθόδων (π.χ. 100kHz), που εισχωρεί σε κάποιο βάθος κάτω από την επιφάνεια του πυθµένα της τάξης των ολίγων δεκάδων µέτρων. Το σήµα ανακλάται από τις διεπιφάνειες των διαφόρων εδαφικών υλικών και αναλύεται µε βάση τις ταχύτητες διάδοσής του στα διάφορα υλικά, που κυµαίνονται από µ/δλ για χαλαρή άµµο µέχρι µ/δλ για βράχο. Το ενδιαφέρον µας βέβαια για τη µελέτη αγωγού εκβολής ικανοποιείται µε την παραπάνω µέθοδο από άποψη βάθους, αλλά η πληροφορία ως προς την ποιότητα των διαφόρων εδαφικών στρώσεων είναι αρκετά ασαφής, ώστε οι σεισµικές µέθοδοι να χρησιµοποιούνται µόνο για προκαταρκτικές εκτιµήσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Αφού οριστεί η διαδροµή του αγωγού θα πρέπει να εφαρµοσθεί µια άλλη κατηγορία µετρήσεων κατά µήκος αυτής της διαδροµής. Οι έρευνες αυτές συνεπάγονται είτε γεωτρήσεις, είτε δειγµατοληψίες χωρίς γεώτρηση, όπου χρησιµοποιούνται δειγµατολήπτες ποικίλων τύπων (βαρύτητος, δονητικοί κλπ.). Σε όλες τις περιπτώσεις στόχος είναι εκτός από τις επί τόπου µετρήσεις και η ανάλυση δειγµάτων στο εργαστήριο για τον καθορισµό των ιδιοτήτων των διαφόρων εδαφικών στρώσεων του πυθµένα. Οι παραπάνω γεωτεχνικές έρευνες µπορεί να συµπληρωθούν ή και να αντικατασταθούν εν µέρει µε εργασίες δύτου που καλύπτουν εργασίες από απλή παρατήρηση µέχρι εκτεταµένο πρόγραµµα δειγµατοληψίας και επί τόπου δοκιµές (jetting). Για βάθη πάνω από 40 µ. συνιστάται η χρήση σκάφανδρου. Οταν το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί σε περιοχή που παρατηρείται έντονη µεταφορά ιζηµάτων, συνιστάται η µέτρηση της

16 στερεοπαροχής για να ληφθεί υπόψη, τόσο στη µελέτη του αγωγού, όσο και κατά την κατασκευή για εκτίµηση του ποσοστού της επανεπίχωσης της τάφρου που ενδεχοµένως προβλέπεται. Οι µετρήσεις αυτές γίνονται µε χρήση φυσικών ή τεχνητών ιχνηλατών ραδιοενεργών ή µη. Σε περιπτώσεις που τέτοιες µετρήσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν µπορεί να γίνει µια εκτίµηση γραφείου του ισοζυγίου των ιζηµάτων τα αποτελέσµατα της οποίας θα πρέπει όµως να εφαρµόζονται µε περίσκεψη. Πολύ καλή πηγή πληροφοριών στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι κατά καιρούς χαρτογραφήσεις, βυθοµετρήσεις, αεροφωτογραφίες κλπ., µε την ανάλυση των οποίων αποκτάται ιστορικό υλικό ως προς τη συµπεριφορά της ακτογραµµής, των βαθών, κλπ. 2.4 Στοιχεία κυµατισµών Συνήθως τα στοιχεία των κυµατισµών που ενδιαφέρουν ένα έργο αγωγού εκβολής µπορεί να εκτιµηθούν µε ικανοποιητική ακρίβεια µε µια από τις υπάρχουσες µεθόδους υπολογισµού γραφείου. Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται στη γεωγραφική διαµόρφωση των ακτών, και σε ανεµολογικά στοιχεία. Τα τελευταία είναι δυνατόν να συλλεγούν µε αρκετή αξιοπιστία από την αρµόδια µετεωρολογική υπηρεσία. Το νοµογράφηµα (CERC) που δίνεται στην επόµενη σελίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του χαρακτηριστικού ύψους κύµατος στα βαθειά µε βάση το ενεργό ανάπτυγµα κυµατισµού (fetch) και την ταχύτητα του ανέµου. Το fetch µπορεί να υπολογιστεί για κάθε κρίσιµη 2 κατεύθυνση ανέµου σύµφωνα µε τη σχέση: ΣXi cos αi / Σ cos αi, όπου X i η απόσταση µέχρι την απέναντι ακτή των ακτίνων µε τις οποίες έχει διαιρεθεί ο τοµέας πελάγους εύρους 90 ο, και α i η αντίστοιχη γωνία της X i ως προς την κρίσιµη κατεύθυνση

17 Η τιµή εφαρµογής της ταχύτητας του ανέµου προκύπτει αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις των µετρηµένων τιµών, λόγω υψοµέτρου, θερµοκρασίας, σηµείου µέτρησης, κλπ

18 Σε περιπτώσεις σοβαρών έργων ή ανυπαρξίας ανεµολογικών στοιχείων είναι δυνατόν να γίνουν µετρήσεις πεδίου των κυµάτων στην περιοχή. Τέτοιες µετρήσεις γίνονται είτε µε επιπλέοντα όργανα κυµατογράφους (waveriders) είτε µε αισθητήρια πίεσης που τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή ακόµη µε ηλεκτρόδια που διαπερνούν τη θαλάσσια επιφάνεια. Οι καταγραφές των υψών κύµατος αναλύονται, συνηθέστατα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή µε µια παραδεκτή µέθοδο (π.χ. zero-up-crossing). Μια χρήσιµη πληροφορία σχετική µε τους κυµατισµούς είναι η διεύθυνσή τους. Τέτοια στοιχεία µπορεί να συλλεγούν µε κατευθυντικούς κυµατογράφους ή µε χρήση ραντάρ και συσκευών υπερύθρων ακτινοβολιών που συνήθως τοποθετούνται σε θαλάσσιες πλατφόρµες. Εχοντας στοιχεία κατεύθυνσης µπορούµε να παρουσιάσουµε τα χαρακτηριστικά των κυµατισµών σε µορφή διαγραµµάτων κατανοµής συχνότητας ή περιόδου για διάφορους τοµείς κατευθύνσεων. 2.5 Στοιχεία ρευµάτων και διάχυσης Τα ρεύµατα παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη µελέτη της διασποράς των ρυπαντικών ουσιών. Μετρήσεις ρευµάτων είναι πολύ πιο πιθανό να απαιτηθούν για ένα έργο εκβολής παρά µετρήσεις κυµάτων. Στοιχεία ρευµάτων δεν υπάρχουν εν γένει στην Ελλάδα παρά σε ορισµένες µόνο περιοχές. Από την άλλη µεριά είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αξιόπιστες εκτιµήσεις των ρευµάτων (ταχύτητα, κατεύθυνση) από ανεµολογικά ή άλλα στοιχεία όπως µπορεί να γίνει για τους κυµατισµούς. Ετσι πολύ συχνά καταφεύγουµε σε ένα πρόγραµµα ρευµατοµετρήσεων στη θαλάσσια περιοχή του έργου. Τα ρεύµατα στην παράκτια ζώνη χαρακτηρίζονται από µεταβλητότητα τόσο ως προς το βάθος όσο και ως προς το χρόνο. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την περίπτωσή

19 µας τα επιφανειακά ρεύµατα καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά το καλοκαίρι. Οι µετρήσεις των ρευµάτων µπορεί να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες : Τις τύπου Lagrange και τις τύπου Euler. Στην πρώτη κατηγορία χρησιµοποιούµε απλές συσκευές που ποντίζονται σε γνωστά σηµεία της θαλάσσιας περιοχής και παρασύρονται από τα ρεύµατα που επικρατούν στο βάθος που τοποθετείται η συσκευή. ιακρίνονται οι συσκευές που παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους (drogues) και απλούστερες συσκευές που ανασύρονται εκ των υστέρων στη γύρω περιοχή γνωρίζοντας µόνο την τελική τους θέση (απλοί ιχνηλάτες, drifters). Η παρακολούθηση στην πρώτη περίπτωση γίνεται είτε µε κατάλληλη σήµανση της σηµαδούρας που παρακολουθεί τον ιχνηλάτη (σχήµα) ή µε φανό ή µε αντανακλαστή ραντάρ κλπ. Τα στοιχεία από αυτή την παρακολούθηση δίνουν την ταχύτητα κατά µέτρο και φορά της συσκευής άρα και του συµπαρασύροντος ρεύµατος. Στην κατηγορία τύπου Euler κατατάσσονται οι συνήθεις ρευµατογράφοι που συλλέγουν τις σχετικές πληροφορίες σε ορισµένο σηµείο. Τέτοιες συσκευές υπάρχουν µε κινητά περιστροφικά µέρη, χωρίς

20 κινητά µέρη (υπερήχων και ηλεκτροµαγνητικοί) ή µε δυνατότητα κλίσης (tilting current meters). Η παρουσίαση των στοιχείων των ρευµάτων µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους : ένας από τους πιο συνήθεις είναι το ροδόγραµµα όπως ακριβώς και για τα στοιχεία ανέµων. Στη συνέχεια δίδονται τρόποι απεικόνισης της δίαιτας των ρευµάτων από µετρήσεις τύπου Euler σε µια συγκεκριµένη θαλάσσια περιοχή. Τυπικά διαγράµµατα µετρήσεων τύπου Lagrange δίδονται πιο κάτω. Πολλές φορές κατασκευάζονται διαγράµµατα τύπου Lagrange από µετρήσεις σε σταθερά σηµεία. Η εικόνα που λαµβάνεται όµως δεν είναι απόλυτα αληθής λόγω της εν γένει χωρικής µεταβλητότητας της ροής (σχήµα πιο κάτω)

21 - 21 -

22 Μια εικόνα της µορφής που θα πάρει το πεδίο λυµάτων µπορεί να ληφθεί µε µετρήσεις διάχυσης που γίνονται συνήθως µε φωσφορίζουσες χρωστικές και µε τα αντίστοιχα όργανα µέτρησης της συγκέντρωσης σε

23 διάφορες θέσεις και χρόνους. Πρέπει να σηµειωθεί πως οι µετρήσεις αυτές εξαρτώνται καίρια από τις συνθήκες που επικρατούν ως προς τα ρεύµατα, κύµατα και κατανοµή πυκνότητας στον αποδέκτη. Εποµένως µετρήσεις των τελευταίων αυτών παραµέτρων πρέπει να λαµβάνονται ταυτόχρονα µε τις µετρήσεις διάχυσης. Ο συσχετισµός µεταξύ του συντελεστή διάχυσης Ε και των συγκεντρώσεων εγκάρσια στο ρεύµα µπορεί να γίνει µε βάση π.χ. το µοντέλο του Brooks (κατανοµή συγκεντρώσεων κατά Gauss), όπου για µόνιµη κατάσταση ροής έχουµε: µ. µ / δλ E = w 2 w Cz 2 1 ( t t ), όπου w 1, w 2 τα πλάτη στις διατοµές Α, Β αντίστοιχα του πεδίου λυµάτων εγκάρσια στο ρεύµα, C z σταθερά που εξαρτάται από τον τρόπο ορισµού του ορίου του πεδίου (στην πράξη C z =24 ή 32), και t 2 -t 1 ορίζεται από την απόσταση ΑΒ και την ταχύτητα του επιφανειακού ρεύµατος. 2.6 Μετρήσεις πυκνότητας αποδέκτη Υπάρχουν πολλές συσκευές για µέτρηση της αλατότητας (και της θερµοκρασίας) σε διάφορα σηµεία του αποδέκτη. Οι συσκευές είναι είτε αυτογραφικές µε επί τόπου µέτρηση των παραµέτρων είτε δειγµατοληπτικές για µέτρηση στο εργαστήριο. Η πυκνότητα του αποδέκτη υπολογίζεται µε βάση τις µετρήσεις θερµοκρασίας και αλατότητας και σχεδιάζεται η

24 µεταβολή της µε το βάθος, ώστε να εντοπισθεί τυχόν σχηµατισµός πυκνοκλινούς σε κάποια εποχή του έτους (επόµενο σχήµα). Η προσεγγιστική σχέση σ t =ρ t =0,75 S (kg/m 3 ) δίδει για ελληνικές θάλασσες µε S=38-39% κατά το καλοκαίρι σ t 29 kg/m 3, όπου σ t συνάρτηση πυκνότητας και S αλατότητα µετρούµενη κατά βάρος. 2.7 Πληροφορίες ναυσιπλοΐας Είναι πολύ σηµαντικό για τη χάραξη του αγωγού εκβολής αλλά και για τη θωράκισή του να είναι γνωστή η συνήθης κυκλοφορία σκαφών στην περιοχή. Τυχόν αγκυροβόλια ή απαγορευµένες περιοχές πρέπει να εντοπισθούν από τους ναυτικούς χάρτες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε εµπλοκή µε το έργο εκβολής. Οι υποβρύχιοι αγωγοί είναι εύκολο να καταστραφούν από άγκυρες που σύρονται στον πυθµένα. Πολλές φορές δεν είναι αρκετό να εγκιβωτιστεί ο αγωγός σε τάφρο επειδή οι άγκυρες έχουν τη δυνατότητα να εισχωρούν στον πυθµένα ιδίως όταν είναι µαλακός. Πρέπει εποµένως να εξαντληθούν πρώτα

25 όλα τα δυνατά περιθώρια ώστε να αποφεύγεται τέτοια εµπλοκή λειτουργιών όσο είναι δυνατό. Είναι γεγονός πως τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία και µετρήσεις δεν καλύπτουν τον πλήρη κύκλο των απαιτουµένων δεδοµένων για τη µελέτη έργων αγωγών εκβολής. Συλλογή στοιχείων για την κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήµατος (πλαγκτόν, βένθος κλπ.) δεν αναφέρθηκαν επειδή αφορούν άλλες επιστηµονικές περιοχές

Το φαινόμενο της μετακίνησης των φερτών

Το φαινόμενο της μετακίνησης των φερτών Το φαινόμενο της μετακίνησης των φερτών Τα παράκτια τεχνικά έργα διαταράσσουν την προϋπάρχουσα δυναμική φυσική ισορροπία. Στόχος η φυσική κατανόηση και η ποσοτική περιγραφή της επίδρασης των έργων στην

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς?

Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς? ΘΕΙΟ (S) 26 Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς? σημαντικό στοιχείο στη δομή των πρωτεϊνών (*) συνήθως δεν δρα ως περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και την κατανομή των οργανισμών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ Θαλάσσια ρεύματα και Ωκεάνια κυκλοφορία Οι θαλάσσιες μάζες δεν είναι σταθερές ΑΙΤΙΑ: Υπάρχει (αλληλ)επίδραση με την ατμόσφαιρα (π.χ., ο άνεμος ασκεί τριβή στην επιφάνεια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμοί των κυματισμών Μετασχηματισμοί Κυματισμών. Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μετασχηματισμοί των κυματισμών Μετασχηματισμοί Κυματισμών. Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Μετασχηματισμοί των κυματισμών Μετασχηματισμοί Κυματισμών Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ E-mail:v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr Μερικές από τις κυματικές παραμέτρους αλλάζουν όταν οι κυματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Η εφαρμογή της ρευστομηχανικής στην ωκεανογραφία βασίζεται στη Νευτώνεια

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών

Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών Κίνηση αερίων μαζών Πηγές: Fleae and Businer, An introduction to Atmosheric Physics Πρ. Ζάνης, Σημειώσεις, ΑΠΘ Π. Κατσαφάδος και Ηλ. Μαυροματίδης, Αρχές Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Χαροκόπειο Παν/μιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα) Εκτός από τα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα υπάρχουν και τα επιφανειακά κύματα τα οποία συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δυο προαναφερθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 1. Εποχιακός Κύκλος Οι διαδικασίες µίξης σε λίµνες και ταµιευτήρες διέπονται κυρίως απο τη δράση του ανέµου, απο τις θερµικές ανταλλαγές στην επιφάνεια λόγω ηλιακής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Το µέγιστο τµήµα των γνώσεών µας που απαιτούνται για την κατανόηση της µορφολογίας και συµπεριφοράς των φυσικών υδατορευµάτων οφείλεται στις µακροχρόνιες παρατηρήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion)

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion) Με τις Εξισώσεις Κίνησης αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Οι εξισώσεις αυτές προκύπτουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ Θαλάσσια κύματα 1.1. Ορισμός Θαλάσσια κύματα είναι περιοδικές μηχανικές ταλαντώσεις των μορίων του νερού, στην επιφάνεια ή στο βάθος, οποιασδήποτε περιόδου, με τις οποίες γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΥΜΑΤΑ. 7.1 Γενικά

7. ΚΥΜΑΤΑ. 7.1 Γενικά 7. ΚΥΜΑΤΑ 7.1 Γενικά Η επιφάνεια της θάλασσας φαίνεται να βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση µε διαρκείς αναταράξεις. Η πιο προφανής αιτία είναι τα ανεµογενή κύµατα που διαδίδονται από άκρο σε άκρο σε µια ωκεάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/9) Λ.Ε.: Έργα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής των λιμένων και των συναφών εγκαταστάσεων.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/9) Λ.Ε.: Έργα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής των λιμένων και των συναφών εγκαταστάσεων. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/9) Λ.Ε.: Έργα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής των λιμένων και των συναφών εγκαταστάσεων. Οι λιμένες έχουν ως προορισμό την παροχή των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s.

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. 1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. Να βρεθεί το μήκος κύματος. 2. Σε ένα σημείο του Ειρηνικού ωκεανού σχηματίζονται κύματα με μήκος κύματος 1 m και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

A e (t σε sec). Το πλάτος των ταλαντώσεων

A e (t σε sec). Το πλάτος των ταλαντώσεων ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 1. Σηµειακό αντικείµενο εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις µε πλάτος που µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµφωνα µε την 0,01t σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

β. Το τρίγωνο που σχηματίζεται στην επιφάνεια της σφαίρας, του οποίου οι πλευρές αποτελούν τόξα μεγίστων κύκλων, ονομάζεται σφαιρικό τρίγωνο.

β. Το τρίγωνο που σχηματίζεται στην επιφάνεια της σφαίρας, του οποίου οι πλευρές αποτελούν τόξα μεγίστων κύκλων, ονομάζεται σφαιρικό τρίγωνο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ II ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ Σύντομος Οδηγός ΑΘΗΝΑ 2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Υδρογραφική Υπηρεσία διατηρεί δίκτυο μόνιμα εγκατεστημένων παλιρροιογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η ακτομηχανική διερεύνηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην παραλία Αφάντου, στη Ρόδο προκειμένου:

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η ακτομηχανική διερεύνηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην παραλία Αφάντου, στη Ρόδο προκειμένου: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 1. Εισαγωγή 21 Μαρτίου 2012 Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Ταμείο)

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2. Γ Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Ένας μαθητής φορτίζει θετικά μια μεταλλική σφαίρα. Η μάζα της σφαίρας i. παραμένει σταθερή, ii. αυξάνεται, iii. μειώνεται Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. 1 ο ΘΕΜΑ. Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. 1 ο ΘΕΜΑ.  Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Το µήκος κύµατος δύο κυµάτων που συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα είναι λ. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών του στάσιµου κύµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητα 7 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητα 7: Η κίνηση των αέριων μαζών Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση των αέριων μαζών (δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου. 6 Μαρτίου Θεωρητικό Μέρος Θέµα 1 ο

Γ Λυκείου. 6 Μαρτίου Θεωρητικό Μέρος Θέµα 1 ο Θεωρητικό Μέρος Θέµα 1 ο Γ Λυκείου 6 Μαρτίου 2010 A. Μια χορδή βιολιού µε τα δύο άκρα της στερεωµένα, ταλαντώνεται µε συχνότητα 12 Ηz. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται δύο στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού Κεφάλαιο 1 Γεωμορφολογία Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Το παρόν αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο προς κατανόηση της εξέλιξης των ποταμών, σε οριζοντιογραφία, κατά μήκος τομή και εγκάρσια τομή (διατομή),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα 5.2 Έργα με πρανή 5.2.1 Γενικά 5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι με λιθορριπές διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Ωκεανογραφία

Παράκτια Ωκεανογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3η: Παράκτια Υδροδυναμική Κυκλοφορία Γιάννης Ν. Κρεστενίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7)

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7) 3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου 2007 ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7) Η θέση ενός σωματίου που κινείται στον άξονα x εξαρτάται από το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση: x (t) = ct 2 -bt 3 (1) όπου x σε μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Υδροδυναμική Προσομοίωση Παράκτιων Περιοχών ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Παράκτια Κυκλοφορία Σαν παράκτια κυκλοφορία ορίζεται η μη μόνιμη ροή (ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητα 7 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητα 7: Η κίνηση των αέριων μαζών Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση των αέριων μαζών (δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 1 ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1-

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1- 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΦΤΗΣ 2011-1- ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ii. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ iii.παρακτια ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέµα 1 ο Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 50 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 210760170 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 Θέµα 1 ο Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα Ζαΐμης Γεώργιος Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία Κατακρημνίσματα ΝΕΡΟ - Τρεις μορφές Υγρασία στην Ατμόσφαιρα Εξάτμιση και Διαπνοή Ελλάδα που περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί; Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 12 η. Θαλάσσια ρεύματα, κυκλοφορία, μετεωρολογική παλίρροια Θεοφάνης Καραμπάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης Γεωγραφία ΣΤ τάξης - Β Ενότητα «Το Φυσικό Περιβάλλον» 1 Kεφάλαιο 10 ο (σελ. 39 42) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης ιδακτικοί στόχοι: - να κατανοούµε την έννοια του κλίµατος - να γνωρίζουµε τους βασικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Σειρά V 2 Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Backshore region: Οπίσθιο τμήμα ακτής: Μέρος της ακτής που καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΑ Είμαστε όλοι ενήμεροι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η εξίσωση του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Μικρό σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ και πλάτος Α. Μεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών της κινητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 8 η. Θραύση κυματισμών, παράκτια ρεύματα, ανάκλαση- αναρρίχηση ακτών Θεοφάνης Καραμπάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 29 ΜΑΪOY 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 29 ΜΑΪOY 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 9 ΜΑΪOY 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα