Βιβλιοκρισίες ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλιοκρισίες ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ"

Transcript

1 296 σημαίνεται, ασφαλώς επηρεάστηκε άμεσα από το ιταλικό αυτό περιβάλλον, ωστόσο η δική του εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένα συμπίλημα των όσων συνάντησε γύρω του. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός επιμένει στην κοινωνική και πολιτική πτυχή της αυτοκτονίας. Γενικά, ο Αρβανιτάκης, αναζητώντας επιδράσεις και παραλληλισμούς, επιχειρεί να μας δείξει ότι σε μερικούς κύκλους της εποχής, όπου διαμορφώνεται μετά τη Γαλλική Επανάσταση ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, η αυτοκτονία θεωρήθηκε ότι δεν ήταν μια πράξη αδυναμίας αλλά υπέρτατη υπεράσπιση της ατομικής αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Επομένως το «αφελές» αυτό κείμενο του Κάλβου θα πρέπει να ενταχθεί κι αυτό στη βασανιστική και με πολλαπλές επιρροές διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, να μην θεωρηθεί δευτερεύον στοιχείο, επειδή δεν είναι υψηλής ποιότητας, και κυρίως γιατί μας απομακρύνει από την ιδεατή εικόνα που έχουμε για έναν εθνικό ποιητή. Αντίθετα, στη λογική ότι μας ενδιαφέρει συνολικά μια προσωπικότητα, οφείλουμε να το εντάξουμε ισότιμα στα τεκμήρια της εποχής και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε υπό ποίους όρους δημιουργήθηκε και ποια συνάφεια έχει και με την υπόλοιπη ατομική πορεία και δημιουργία του ποιητή. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ Méropi Anastassiadou, Les Grecs d Istanbul au XIXe siècle. Histoire socioculturelle de la communauté de Péra, Brill, Leiden 2012, 423 σ. Η εν λόγω μελέτη της Μερόπης Αναστα σιάδου αποτελεί μια πολυπρισματική εξέ τα ση της Ελληνορθόδοξης κοινότητας του Σταυροδρομίου, ενταγμένη τόσο στο γενικότερο πλαίσιο της συγκρότησης του Ορ θόδοξου μιλλέτ όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της ύστερης οθωμανικής περιόδου. Όπως υπογραμμίζεται στην Εισαγωγή (σ. 1-32), τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμιοί του Σταυροδρομίου αντιμετωπίζουν τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτό, είτε στο επίπεδο των ενδοκοινοτικών σχέσεων, είτε στο επίπεδο της θεσμικής συγκρότησης. Μια από τις βασικές συνεισφορές του έργου αυτού έγκειται στο ότι, εκτός από τις επίσημες, εκδεδομένες πηγές, όπως οι κανονισμοί και οι εκθέσεις πεπραγμένων, στηρίζεται σε ανέκδοτο υλικό που προέρχεται είτε από τα οθωμανικά αρχεία, είτε κατά κύριο λόγο- από το πλούσιο αρχείο της κοινότητας. Φωτίζονται έτσι, εκτός από τον επίσημο λόγο, σκέψεις, κίνητρα και πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων που απαρτίζουν την τελευταία. Η μελέτη αποτελείται από έξι κεφά λαια. Στο πρώτο κεφάλαιο η συγγραφέας επιχειρεί να τοποθετήσει τους Ελληνορθόδοξους του Πέραν στο χώρο. Το τοπωνύμιο «Πέραν» χρησιμοποιείται ήδη από τη βυζαντινή εποχή για να δηλώσει την περιοχή που εκτεινόταν επάνω από τη βόρεια ακτή του Κεράτιου κόλπου, πέρα, δηλαδή, από τα τείχη της βασιλεύουσας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει την περιοχή βορείως των τειχών της γενοβέζικης παροικίας του Γαλατά. Στις αρχές του 19ου αιώνα η περιοχή που ορίζεται από τον τεκέ των Μεβλεβήδων (νότια) και το Ταξίμ (βόρεια), σφραγίζεται από την παρουσία των επιβλητικών δυτικών πρεσβειών, τα εκτενή νεκροταφεία, τις καθολικές εκκλησίες και τα περιβόλια, τα οποία κάλυπταν μεγάλες εκτάσεις. Στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα του αυ ξανόμενου εξαστισμού και της συνεπαγό μενης ραγδαίας δόμησης, τα περιβόλια αυ τά εξαφανίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και της πρόσδεσης της οθωμανικής οικονομίας στη διεθνή αγορά συγκροτείται σταδιακά αυτό που θα αποκληθεί η Εν Σταυροδρο-

2 Les Grecs d Istanbul au XIXe siècle Το κατάστιχο αυτό βρίσκεται επίσης μεταξύ των αρχείων των κοινοτήτων και ενοριών της Πόλης, που έχουν μικροφωτογραφηθεί και ψηφιοποιηθεί στο πλαίμίω Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης. Σημεία αναφοράς οι τρεις ορθόδοξες εκκλησίες που ανεγείρονται με την πάροδο του χρόνου: η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου που οικοδομείται το 1804, ο Άγιος Κωνσταντίνος που ανοίγει τις θύρες του το 1861 και η Αγία Τριάδα που εγκαινιάζεται από τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ στις 14 Σεπτεμβρίου 1880, ενδείξεις, όλα αυτά, της συνεχούς δημογραφικής αύξησης του Ελληνορθόδοξου πληθυσμού. Έκφανση της αστικοποίησης είναι η ανάδειξη του Πέραν σε θέατρο του πρώτου πολεοδομικού εκσυγχρονιστικού πειράματος, με τη θεσμοθέτηση του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου το Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μέσα στην ατμόσφαιρα που επικρατεί μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, οδηγεί στον πολεοδομικό εκδυτικισμό της περιοχής. Η δυτική αρχιτεκτονική αποκτά το προβάδισμα, η Μεγάλη Οδός του Πέραν καθίσταται κεντρικός οδικός κόμβος, ενώ εμφανίζονται καταστήματα ευρωπαϊκών νεωτερισμών, θέατρα, κέντρα ψυχαγωγίας κ.λπ. Έτσι, το Σταυροδρόμι αποκτά μια ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και γίνεται η «βιτρίνα» του οθωμανικού εξευρωπαϊσμού. Το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά τη δημογραφική δομή του ρωμέικου πληθυσμού του Πέραν, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγγραφέας στηρίζεται τόσο στις οθωμανικές απογραφές όσο και στα κοινοτικά αρχεία του Σταυροδρομίου για να καταγράψει τη δημογραφική κίνηση του ρωμέικου στοιχείου σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Τα ευρήματά της είναι αξιοσημείωτα. Στις πρώτες απογραφές ο απογραφόμενος πληθυσμός τόσο από τις οθωμανικές όσο και από τις κοινοτικές αρχές είναι μόνο ο ανδρικός, για στρατιωτικούς και φορολογικούς λόγους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1840 οι μετανάστες αποτελούν το 70% του συνολικού πληθυσμού της Πόλης. Από αυτούς ένα ποσοστό, επίσης της τάξης του 70%, έχει ηλικία κάτω των 30 ετών. Μεγάλο δε είναι μεταξύ αυτών το ποσοστό των παιδιών που μεταναστεύουν εποχιακά στην Πόλη, για να απασχοληθούν σε χειρωνακτικές εργασίες που θα τους εξασφαλίσουν την επιβίωση. Η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών είναι καταγεγραμμένοι ως bekâr (εργένηδες). Κάτι τέτοιο όμως δεν σχετίζεται απαραίτητα με την πραγματική οικογενειακή τους κατάσταση, αλλά με το ότι στερούνται δεσμών στην οθωμανική πρωτεύουσα και διαβιούν κατά το πλείστον στα bekâr odaları. Αντίστοιχα, ο όρος müteahhil (έγγαμος) δηλώνει όσους αποτελούν μέλη κάποιου νοικοκυριού ανεξάρτητα από το αν έχουν παντρευτεί ή όχι (σ. 76). Αντίστοιχες τάσεις παρουσιάζονται και στο «κατάστιχον των πεκιάριδων» του 1839, που ανήκει στο κοινοτικό αρχείο του Σταυροδρομίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό κατάστιχο, όπου οι εποχιακοί μετανάστες καταγράφονται για πρώτη φορά. 1 Από ό,τι γνωρίζω, πρόκειται για

3 298 την πρώτη ιστοριογραφική αξιοποίησή του. Τα ονόματα εκεί, όπως και στα οθωμανικά κατάστιχα, είναι άτακτα τοποθετημένα στο χαρτί. Η ομοιότητα, μάλιστα, μεταξύ των δύο αρχείων, σε ό,τι αφορά τη μορφή της καταγραφής, είναι εντυπωσιακή (σ ). Στο «κατάστιχον των πεκιάριδων» τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι νέοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ηλικίες από 18 και κάτω αποτελούν το 17% των καταγραφέντων (σ. 83). Κατάγονται από όλες τις οθωμανικές επαρχίες και ασκούν επαγγέλματα όπως εκείνο του χασάπη, του μανάβη, του μαραγκού κ.λπ. Και βέβαια, όπως έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές, η επαγγελματική ενασχόληση προσδιορίζεται από τον τόπο καταγωγής. Από μετανάστες όμως, όπως διαπιστώνει η συγγραφέας, απαρτίζεται και το 50% των ενοριτών της Παναγίας, που διαθέτουν οικογένεια στην περιοχή. Το κατάστιχο του 1859 παρουσιάζεται πιο τυποποιημένο και συγκροτημένο, ενώ εμφανίζονται σε αυτό επαγγέλματα όπως αυτό του τραπεζίτη, του γιατρού, του διερμηνέα, του υπαλλήλου, τα οποία δεν εμφανίζονταν καθόλου στα κατάστιχα του 1839 (σ. 92). Κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου εξαστισμού που έχει συντελεστεί σε αυτό το διάστημα. Τόσο από το κατάστιχο του 1839 όσο και από εκείνο του 1859 οι γυναίκες απουσιάζουν εντελώς. Αυτό αλλάζει στις καταγραφές του τέλους του 19ου αιώνα, όπου επίσης εμφανίζονται άντρες και γυναίκες που ζουν ανεξάρτητοι από οικογενειακούς δεσμούς. Οι καταγραφόμενες οικογένειες είναι, κατά πλειονότητα, πυρηνικές, κάτι που συμβαδίζει με την εξέλιξη των μουσουλμανικών νοικοκυριών της Πόλης την ίδια περίοδο. 2 Επίσης, τα ελεύθερα σιο του προγράμματος Ανθέμιο που διεξήχθη με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Κώστα Γαβρόγλου. 2. Για τα μουσουλμανικά νοικοκυριά βλ. Alan Duben Gem Behar, Istanbul επαγγέλματα και οι δουλειές γραφείου αποκτούν το προβάδισμα στις απογραφές, προϊόντος του χρόνου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη στην ονοματοθεσία: ενώ στα κατάστιχα του 1839 και του 1859 κυριαρχούν τα χριστιανικά ονόματα, αυτό σταδιακά αλλάζει. Έτσι, το 1909 τα αρχαία ελληνικά ονόματα καταλαμβάνουν σημαντική θέση. Στο τρίτο κεφάλαιο, μετά τη διαπίστωση ότι ο ορθόδοξος κλήρος διατήρησε, στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων και σε επίπεδο Γενικών Κανονισμών, τον ηγεμονικό του ρόλο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι Αρμένιοι ή οι Εβραίοι θρησκευτικοί λειτουργοί (σ. 119), προχωρεί στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ορθόδοξων κοινοτήτων και κυρίως της κοινότητας του Σταυροδρομίου. Από εκεί προκύπτει ότι, ενώ θεσμικά η Γενική Συνέλευση των ενοριτών Παναγίας, Αγ. Κωνσταντίνου και Αγ. Τριάδας είναι το ύπατο κοινοτικό όργανο, τα ηνία κρατά η εξαμελής Κεντρική Εφορία. Οι εκκλησιαστικές επιτροπές και οι σχολικές εφορίες αποτελούν όργανα εκτελεστικά των αποφάσεών της. Εκείνη διαχειρίζεται τα έσοδα της κοινότητας, που προέρχονται από τις αμοιβές των ιεροπραξιών, τις συνδρομές των κατοίκων, την ενοικίαση των ακινήτων και κυρίως τις δωρεές (σ ). Εκείνη είναι ο εκπρόσωπος της κοινότητας απέναντι στις οθωμανικές αρχές. Με την πάροδο του χρόνου η ανάπτυξη των κοινοτικών υπηρεσιών οδηγεί στην απασχόληση ενός πολυπληθούς προσωπικού αποτελούμενου από δασκάλους, ιερείς, γραμματείς, θυρωρούς κ.λπ. Οι ιερείς αποτελούν, όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες, μισθωτούς υπαλλήλους της κοινότητας και βρίσκονται, ως εκ τούτου, εξαρτώμενοι από την Κεντρική Εφορία. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τους κοινοτικούς κανονισμούς όσο και Households. Marriage, Family and Fertility, , Cambridge University Press 1991.

4 Les Grecs d Istanbul au XIXe siècle 299 από την αλληλογραφία της Εφορίας, όπου βλέπουμε ότι η τελευταία δεν διστάζει καθόλου να κάνει χρήση της ισχύος της απέναντί τους. Η εξουσία της Εφορίας γίνεται περισσότερο εμφανής από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που αυτή διευθύνει, εκδίδουν τα πιστοποιητικά με τα οποία οι ενορίτες αποκτούν υπόσταση στον οθωμανικό χώρο. Η συγγραφέας συγκρίνοντας διάφορους κοινοτικούς κανονισμούς διαπιστώνει ότι η ισχύς αυτή του λαϊκού στοιχείου που εκπροσωπεί η Κεντρική Εφορία, είναι φαινόμενο που διαφοροποιεί την κοινότητα Σταυροδρομίου από εκείνες της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης και ορισμένων κοινοτήτων της Μικράς Ασίας (σ. 135). Από πού όμως οι άνθρωποι αυτοί αντλούν την εξουσία τους; Η εξήγηση βρίσκεται στην κοινωνική τους επιφάνεια: πρόκειται είτε για γόνους νεο-φαναριωτικών οικογενειών, είτε για πανίσχυρους επιχειρηματίες και ιδιαίτερα τραπεζίτες, των οποίων τα οικογενειακά, επιχειρηματικά και πολιτικά δίκτυα εξασφαλίζουν μια προνομιακή σχέση τόσο με τη Δύση όσο και με την οθωμανική εξουσία. Οι ατομικές διαδρομές αλλά και οι οικογενειακές στρατηγικές τους εξετάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους διαπρεπείς επιστήμονες και λογίους που βρίσκονται στις επάλξεις της κοινωνικής αναμόρφωσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παράλληλα με τις αναφορές της στο νοσοκομείο του Μπαλουκλί και στους φιλανθρωπικούς θεσμούς της κοινότητας Σταυροδρομίου, η συγγραφέας παρουσιάζει τις διάφορες εκφάνσεις της φτώχιας, όπως εμφανίζονται μέσα στο κοινοτικό αρχειακό υλικό. Από το υλικό αυτό φωτίζονται διάφορες πτυχές της λειτουργίας των φιλανθρωπι κών μηχανισμών και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τις ομάδες στις οποίες αυτοί απευθύνονται. Παρουσιάζονται αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση, τις οποίες διάφορες χήρες υποβάλλουν, αναφορές σχετικά με την κατάσταση ορφανών παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών. Όσον αφορά ειδικά την υπηρεσία των εκθέτων, οι περιπτώσεις διακοπής υιοθεσιών, περιπτώσεις, δηλαδή, κατά τις οποίες οι θετοί γονείς «επιστρέφουν» στην υπηρεσία παιδιά που έχουν υιοθετήσει από αυτήν (σ. 279), παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Δείχνει ότι σε αντίθεση με τους εμπνευστές τις συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και κυρίως με τον εμπνευστή της υπηρεσίας Σπυρίδωνα Ζαβιτσιάνο που τη θεωρεί μηχανισμό κοινωνικής και εθνικής συνοχής 3 αρκετοί είναι αυτοί που τη θεωρούν πηγή δωρεάν υπηρετικού προσωπικού (σ ). Κάτι τέτοιο δεν αφορά λιγότερο ορισμένες έγκριτες φυσιογνωμίες της πνευματικής ηγεσίας της κοινότητας, όπως το γιατρό Σπυρίδωνα Μαυρογένη (σ. 279). Σε αντίθεση με την επιφύλαξη με την οποία η υπηρεσία των εκθέτων αντιμετωπίζεται, η Φιλόπτωχος Αδελφότης «ο Άγιος Μηνάς» που στοχεύει στη διοργάνωση συσσιτίων για τους άπορους μαθητές, γίνεται αποδέκτης σημαντικών δωρεών (σ. 285). Οι περιπτώσεις αυτές φωτίζουν, με άλλα λόγια, μια ποικιλομορφία απόψεων σχετικά με τη φιλανθρωπία και κατ επέκταση με το κοινωνικό και εθνικό υποκείμενο, που δεν εξάγεται πάντα μέσα από τα επίσημα κείμενα. Επιπλέον, η φιλανθρωπική δραστηριότητα παρουσιάζεται στη διάσταση της καθημερινότητας. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, από αυτή την άποψη, παρουσιάζει και το αγγλικό φιλανθρωπικό σωματείο Δορκάς. Η παρουσία του αρχείου του μέσα στο συνολικό αρχείο της κοινότητας δηλώνει το φόβο που προξενούσε στις κοινοτικές αρχές η φιλανθρωπική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των προτεσταντικών ιεραποστολών. Ο φόβος αυτός επιτείνεται προφανώς από το γεγονός ότι η πλειονότητα των βοηθούμενων από το εν λόγω σωμα- 3. Έφη Κάννερ, Φτώχεια και φι- λανθρωπία στη Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης ( ), Κα- Κατάρτι, Αθήνα 2004, σ

5 300 τείο αποτελείται από Ελληνορθόδοξους (σ. 293). Το φόβητρο, άλλωστε, της απώλειας του πληθυσμού της δικαιοδοσίας τους, ως αποτέλεσμα προσηλυτισμών, είναι ένα από τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις κοινοτικές αρχές στο φιλανθρωπικό τους έργο, ένα πεδίο στο οποίο, όπως η συγγραφέας διαπιστώνει, βρίσκονται σε θέση άμυνας έναντι των αντιπάλων τους (σ ). Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται οι αρχές που διέπουν την εκπαίδευση των Ρωμιών του Σταυροδρομίου και οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν: ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, οι κοινοτικές αρχές, οι ευεργέτες της κοινότητας, το Πατριαρχείο και βέβαια η οθωμανική εξουσία. Παρουσιάζονται ακόμη οι μεταξύ τους διαμάχες δικαιοδοσίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Το τελευταίο ζήτημα φωτίζεται και πάλι μέσα από το αρχείο της κοινότητας την αλληλογραφία της Κεντρικής Εφορίας με τις επιμέρους σχολικές εφορίες, με τους/τις διευθυντές/ντριες των κοινοτικών σχολείων και με το Πατριαρχείο. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι εγκύκλιοι του οθωμανικού Υπουργείου Παιδείας. Παρουσιάζονται, ακόμη, η διάσταση μεταξύ των υποστηρικτών της κλασικής και της πρακτικής εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνεται στο εκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η πρόκριση, τελικά, της ανδρικής εκπαίδευσης έναντι της γυναικείας, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις. Η αλληλογραφία της Κεντρικής Εφορίας απεικονίζει επίσης ιδιαίτερα εύγλωττα τις τεράστιες δυσκολίες της περιόδου του Α Παγκοσμίου Πολέμου, που θα σηματοδοτήσει και το τέλος της ανθούσας ελληνορθόδοξης κοινότητας του Σταυροδρομίου (σ ). Όπως επισημαίνεται στον επίλογο, το τέλος της κοινότητας αυτής με τα χαρακτηριστικά που της προσέδωσε ο 19ος αιώνας, θα γίνει εμφανές ήδη από τα πρώτα χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας σε πολλαπλά επίπεδα: δημογραφικό, οικονομικό και πνευματικό. Άλλωστε, η αυξανόμενη δυσπιστία της εξουσίας απέναντι στο μη μουσουλμανικό στοιχείο ήδη από τη χαμιδική περίοδο, η οποία κορυφώνεται από το 1912 και εξής, προϊδεάζουν για μια τέτοια εξέλιξη. Εν κατακλείδι, η μελέτη της Μερόπης Αναστασιάδου αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της ρωμέικης κοινότητας του Πέραν μέχρι τις απαρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας. Η κοινότητα αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ως μια (μάλλον α-τυπική) έκφανση του κοινοτικού φαινομένου, όπως αυτό αναπτύσσεται στο πλαίσιο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, δείχνοντας έτσι και τα όρια των τελευταίων. Για το λόγο αυτό αποτελεί, νομίζω, έναυσμα για νέες μελέτες που θα θέσουν ανάλογα ερωτήματα για τις υπόλοιπες ρωμέικες κοινότητες και ενορίες της Πόλης. ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά. Αναλυτικό Ευρετήριο, τόμος Β ( ). Από το Μυστρά στη Σπάρτη, Γ.Α.Κ., Αρχεία Νομού Λακωνίας, αρ. 5 Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, Σπάρτη 2012, 223 σ. Mε τον χαρακτηρισμό «Iδιωτικά αρχεία: Μι κροί θησαυροί ιστορίας» στον τίτλο της ομιλίας μου αποσκοπούσα, προκαταλαμβάνοντας, να επισημάνω εξ αρχής την αξία που δίνει πλέον η ιστοριογραφία στις έως πριν λίγες δεκαετίες άγνωστες και αγνοημένες ή παρεξηγημένες αυτές αρχειακές πηγές. 1 Η ομιλία έγινε στην παρουσίαση του βιβλίου, που οργάνωσαν οι εκδότες στην

Βιβλιοκρισίες ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ

Βιβλιοκρισίες ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ 300 Βιβλιοκρισίες τείο αποτελείται από Ελληνορθόδοξους (σ. 293). Το φόβητρο, άλλωστε, της απώλειας του πληθυσμού της δικαιοδοσίας τους, ως αποτέλεσμα προσηλυτισμών, είναι ένα από τα βασικά κίνητρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Το Πρόγραμμα Εντοπισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρακτικά της Ημερίδας: ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης:

Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Νο 3 Απρ.2013 Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: Νέο κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών ή εμπέδωση της κατακερματισμένης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη; Πολιτικός Επιστήμονας-

Διαβάστε περισσότερα

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912)

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σύντομη καταγραφή των προσπαθειών ανάδειξης της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας...6 2. Σκοπός και αντικείμενο της έρευνας...8 3. Πρωτοτυπία και

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Ασλανίδου Η σχολική ζωή στο

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό 1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου: Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό Ομάδα εργασίας: Αλεξανδρίδης Δημήτριος-Νεκτάριος Αμβαζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στους τυπικούς και άτυπους φορείς της κοινωνίας πολιτών στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης και οι νέοι περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Είναι γνωστό, ότι η γυναίκα σε όλη τη γη μέχρι τα τέλη του 19 ου αιώνα, ήταν αποκλειστικά σύζυγος και μητέρα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Είναι γνωστό, ότι η γυναίκα σε όλη τη γη μέχρι τα τέλη του 19 ου αιώνα, ήταν αποκλειστικά σύζυγος και μητέρα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αν στο πρώτο μισό του 20 ου αιώνα οι γυναίκες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα κοινά, στο δεύτερο μισό, πραγματοποίησαν εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Διημερίδα. Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Διημερίδα. Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιστημονική Διημερίδα Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες (Γιάννενα, Άνω Πεδινά 12 13 Νοεμβρίου 2010) Περιλήψεις Αποστολίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (2012-2013) Αθήνα Δεκέμβριος 2013 Πρόλογος Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο. Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο. Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης 1 Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛEΙΩΝ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛEΙΩΝ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Ακαδηµαϊκό Έτος 2007 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛEΙΩΝ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση συνιστά ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, στο οποίο βασίζεται η οικονομική, κοινωνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 ιαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ" Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ" Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Οργάνωση στην Ελληνική Διασπορά

Συλλογική Οργάνωση στην Ελληνική Διασπορά Βασίλης Τσαπαλιάρης Συλλογική Οργάνωση στην Ελληνική Διασπορά Μορφές / βαθμίδες, έργο και εξέλιξη των ομογενειακών οργανώσεων Βασική παράμετρος της μεταναστευτικής παρουσίας στις διάφορες χώρες αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών Οι θεματικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.»

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα