Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα Διεξάγεται από το Απρίλιος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2013. Διεξάγεται από το 2007. Απρίλιος 2014"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -203 Διεξάγεται από το 2007 Απρίλιος 204 Διάγραμμα

2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Γενικός πληθυσμός 8 ετών και άνω Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 2.08 άτομα. Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε δώδεκα κύματα ως εξής: 23-30// άτομα, 6-4/2/ άτομα, 2-28/3/ άτομα, 7-23/4/ άτομα, 6-27/5/ άτομα, -8/6/ άτομα, 8-6/7/ άτομα, 26-28/8/ άτομα, 0-7/9/ άτομα, -7/0/ άτομα, 6-8// άτομα, 0-6/2/ άτομα. Ιανουάριος - Δεκέμβριος 203 Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 0,9% Εργάστηκαν 46 ερευνητές και 3 επόπτες Λόγω στρογγυλοποίησης, ενδέχεται κάποιες κατανομές να μην αθροίζουν στο 00% Διάγραμμα 2

3

4 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Διαφάνειας 2. Καθιερώθηκε το 2007 και διεξάγεται κατ έτος. Μέχρι το 200 πραγματοποιήθηκε σε μηνιαία βάση, καλύπτοντας ολόκληρο το Β εξάμηνο κάθε έτους. Έχει μεγάλη χρονική διασπορά, επιτρέποντας και τη μέτρηση και της εποχικότητας του φαινομένου. Από το 202, καλύπτει ολόκληρο το έτος. 3. Έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια σε παγκόσμια κλίμακα, και υποβοηθά την αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων του φαινομένου, στη χώρα μας 4. Δίνει έμφαση κυρίως στα πραγματολογικά δεδομένα του προβλήματος και λιγότερο στις κοινωνικές αντιλήψεις 5. Βασίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο δείγμα (6.000 άτομα μέχρι το 200 και άτομα από το 20), που επιτρέπει τη λεπτομερέστερη καταγραφή του φαινομένου 6. Παρέχει πληροφορίες, όχι μόνο στο ατομικό επίπεδο του ερωτώμενου, αλλά και στο επίπεδο του νοικοκυριού του 7. Καλύπτει το σύνολο της χώρας, δηλαδή εκτός από τις αστικές περιοχές, περιλαμβάνει και τις ημιαστικές και τις αγροτικές. Κατά συνέπεια, είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού 8. Λόγω του διευρυμένου δείγματος και της καινοτομικής μεθοδολογίας, που ακολουθήθηκε (αυθόρμητες αναφορές), καταγράφει το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα, στους οποίους παρουσιάζεται το φαινόμενο 9. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα χρηματικά ποσά 0. Καλύπτει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και το χώρο του ιδιωτικού τομέα Διάγραμμα 4

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ& ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» μετράει: Την έκταση του φαινομένου Τοχρόνοπου συνέβη το περιστατικό Τοχώρο(υπηρεσία/επιχείρηση) Τηνυπόθεσηπου αφορά Το χρηματικό ποσό που ζητήθηκε Η Έρευνα επιτρέπει: ΗΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Την ποσοτική εκτίμηση για το μέγεθος της «διάχυτης» κοινωνικής διαφθοράς, της λεγόμενης«μικρο-διαφθοράς», που πλήττει, σήμερα στη χώρα, τους πολίτες και τα νοικοκυριά 2. Την αναλυτική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των κοινωνικών χώρων της διαφθοράς, το«χάρτη της διαφθοράς», τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα Πληροφορία, εξαιρετικά χρήσιμη για την καταπολέμησή της 3. Την καταγραφή του αναλυτικού «τιμοκαταλόγου της διαφθοράς», δηλαδή το κοινωνικά παγιωμένο, ανά υπηρεσία, ύψος του μέσου χρηματικού ποσού, που ζητείται για την παράνομη συναλλαγή Διάγραμμα 5

6

7 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Βάση: Σύνολο δείγματος Σύνολο 203 * Συνυπολογίζοντας τη μη-έκδοση αποδείξεων στον ΙΤ 9,0* 7,3 5,6 3,9* Συνολική διαφθορά (ΔΤ & ΙΤ) Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα,9 Διαφθορά στον Ιδιωτικό Τομέα Συνολική διαφθορά (ΔΤ & ΙΤ) Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα Διαφθορά στον Ιδιωτικό Τομέα 3 2,3 3,53,4 0,2 9 0,40,2 * 8,6 7,3 * * 8,5 9,5 9,3 7,2 7,4 6,3 5,6 4,4 5, 5,3 6,6 * * 4,5 3,9 4,0 3,4 2,6,9 * : Ν=6.027, 2008: Ν=6.05, 2009: Ν=6.22, 200: Ν=6.4, 20: Ν=2.020, 202: Ν=2.04, 203: Ν=2.08 Διάγραμμα 7

8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, Προβολή στον πληθυσμό των νοικοκυριών της χώρας ( νοικοκυριά από απογραφή 20)* & στο συνολικό πληθυσμό 8 ετών και άνω (203: άτομα, από αναθεωρηθείσα εκτίμηση ΕΛΣΤΑΤ για το Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Γ` Τρίμηνο % Διάστημα εμπιστοσύνης Αριθμός νοικοκυριών Αριθμός πολιτών Προβολή στον αντίστοιχο πληθυσμό Τυπικό σφάλμα Κάτω φράγμα Άνω φράγμα , , , , * 0, * 0, * 0, , , , , , , , Διάγραμμα 8

9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, Προβολή στον πληθυσμό των νοικοκυριών της χώρας ( νοικοκυριά από απογραφή 20)*& στο συνολικό πληθυσμό 8 ετών και άνω (203: άτομα, από αναθεωρηθείσα εκτίμηση ΕΛΣΤΑΤ για το Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Γ` Τρίμηνο % Διάστημα εμπιστοσύνης Προβολή στον αντίστοιχο πληθυσμό Τυπικό σφάλμα Κάτω φράγμα Άνω φράγμα , , Αριθμός νοικοκυριών , , * * ,3 *0, * * * * ,3 *0, * * * * ,2 *0, * * , , Αριθμός πολιτών , , * ,3 *0, * * * ,2 *0, * * * ,2 *0, * * * Συνυπολογίζοντας τη μη-έκδοση αποδείξεων στον ΙΤ Διάγραμμα 9

10

11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 203 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Μήπως θυμάστε σε ποια υπηρεσία συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Ν = 678 άτομα Νοσοκομεία 50 Εφορίες Πολεοδομίες 2, 0,2 ΙΚΑ 3,2 Υπουργείο Μεταφορών 2,9 Δήμοι ΔΕΗ 2,9,6 34,2 34,5 33,5 35,4 4, ΕΟΠΥΥ Νοσοκομεία Υπουργείο Ανάπτυξης 0,7 Νομαρχίες Υγειονομικό Υπουργείο Οικονομικών 0,6 0,6 0, Άλλο ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 6,5 7, Διάγραμμα

12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - Μήπως θυμάστε σε ποια υπηρεσία συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Νοσοκομεία Εφορίες Πολεοδομίες ΙΚΑ Υπουργείο Μεταφορών Δήμοι ΔΕΗ 2,5,6 3,7 4, 3,5 2,4 5,8 6,6,8 2, 4 3,7 2,9,4,9,4,9 2,2,6 3,2 2,9 2,9,9,,6,8 2,,6 3,6 3,8 5,7 4,4 6 3,3 2, 5,2 2,4 5,9 2,,3 3 0,2 34,2 34,5 33,5 35,4 4, Ν = 54 άτομα Ν = 580 άτομα Ν = 567 άτομα Ν = 438 άτομα Ν = 886 άτομα Ν = 762 άτομα Ν = 678άτομα Διάγραμμα 2

13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - 2 Μήπως θυμάστε σε ποια υπηρεσία συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο ΕΟΠΥΥ Υπουργείο Ανάπτυξης Νομαρχίες Υγειονομικό Υπουργείο Οικονομικών Άλλο ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ ,3 0,2 0, ,5 0,7,8 2,4 2,5 4,3 2,4,8 0,6 0,2 0,3 0 0,7 0,2 0,9 0,6 0,2 0,5 0,2 0,9 0,3 0,5 0,6 9,9 8,3 0,5 9,8 7,9 8, 6,5,9 6 3,2 3,2 8,8 6,2 7, Ν = 54 άτομα Ν = 580 άτομα Ν = 567 άτομα Ν = 438 άτομα Ν = 886 άτομα Ν = 762 άτομα Ν = 678άτομα Διάγραμμα 3

14 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, 203 Μου αναφέρατε τα Δημόσια Νοσοκομεία. Μήπως θυμάστε πιο συγκεκριμένα, για ποια περίπτωση ήταν αυτό, δηλαδή τι πράγμα αφορούσε; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Ν = 339άτομα Επέμβαση/Εγχείρηση Γρηγορόσημο/επίσπευση διαδικασιών Γρηγορότερη/καλύτερη εξυπηρέτηση 4,2 32,4 29,8 Φακελάκι/Αμοιβή γιατρού Ιατρικές εξετάσεις Εισαγωγή/Νοσηλεία/Εξιτήριο Τοκετός Λόγοι υγείας (γενικά) Καλύτερο δωμάτιο Πιστοποίηση αναπηρίας Συνταγολόγιο/Φάρμακα Έκδοση δικαιολογητικών ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 7,7 6,8 3,2,8 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3,8 203 Διάγραμμα 4

15 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, Μου αναφέρατε τα Δημόσια Νοσοκομεία. Μήπως θυμάστε πιο συγκεκριμένα, για ποια περίπτωση ήταν αυτό, δηλαδή τι πράγμα αφορούσε; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Επέμβαση/Εγχείρηση Γρηγορόσημο/επίσπευση διαδικασιών 56,3 6,5 65,8 6,9 60,6 45,8 29,8 32,4 0 7,5 0 0,5, 0, Ν=76 Ν=200 Ν=90 Ν=55 Ν=37 Ν=343 Ν=339 Ν=76 Ν=200 Ν=90 Ν=55 Ν=37 Ν=343 Ν=339 Γρηγορότερη/καλύτερη εξυπηρέτηση Φακελάκι/Αμοιβή γιατρού 3, 4,2 4,5 3,6 6,5 8,2 7,7 4 2,3 3 4, Ν=76 Ν=200 Ν=90 Ν=55 Ν=37 Ν=343 Ν=339 Ν=76 Ν=200 Ν=90 Ν=55 Ν=37 Ν=343 Ν=339 Διάγραμμα 5

16 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, 203 Μου αναφέρατε την Εφορία. Μήπως θυμάστε πιο συγκεκριμένα, για ποια περίπτωση ήταν αυτό, δηλαδή τι πράγμα αφορούσε; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης Γρηγορόσημο/επίσπευση διαδικασιών Ν = 82άτομα 8,3 Ρύθμιση χρεών/οφειλών Φορολογικές υποθέσεις 4,6 4,6 Έκδοση δικαιολογητικών 9,8 Ρύθμιση προστίμου Κληρονομικά Διεκπεραίωση υπόθεσης Επιστροφή χρημάτων Κλείσιμο/Έλεγχος/Άνοιγμα βιβλίων Φορολογικές δηλώσεις Θέματα ακινήτων (αγορά/φπα) Κλείσιμο επιχείρησης Μεταβίβαση ακινήτου Άδεια Άλλο 4,9 3,7 3,7 3,7 2,4 2,4 2,4 2,4,2,2,2 203 ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 3,4 Διάγραμμα 6

17 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, 203 Μου αναφέρατε την Πολεοδομία. Μήπως θυμάστε πιο συγκεκριμένα, για ποια περίπτωση ήταν αυτό, δηλαδή τι πράγμα αφορούσε; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης Γρηγορόσημο/επίσπευση διαδικασιών Ν = 69 άτομα 29 Οικοδομική άδεια Έκδοση δικαιολογητικών 4,5 8,8 Νομιμοποίηση αυθαιρέτου 8,7 Ρύθμιση προστίμου Ημιυπαίθριοι χώροι Ανανέωση / Επέκταση οικοδομικής άδειας Χαρακτηρισμός ακινήτου Μεταβίβαση οικοπέδου Άδεια επισκευής Άδεια ανελκυστήρα Άλλο ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 4,3 4,3 2,9,4,4,4,4,4 0, 6,4,4 3,3 3,8 6 20, ,9 Γρηγορόσημο/ επίσπευση διαδικασιών 56,9 56,6 46,7 44 Οικοδομική άδεια 27,3 8, Διάγραμμα 7

18 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Έχει τύχει να καταγγείλετε ποτέ, εσείς ή άλλο μέλος του νοικοκυριού σας περιστατικό διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους Φορέας καταγγελίας Διοίκηση Νοσοκομείου Διεύθυνση υπηρεσίας/αρμόδιο τμήματος Εφορία,3,3 4, Πολεοδομία 8,5 Καταγγελία περιστατικού Συνήγορος του πολίτη Υπουργείο Οικονομικών 5,6 4,2 Νομαρχία 4,2 Σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος (ΣΔΟΕ) 2,8 Όχι 95,2% ΔΓ/ΔΑ 0,% Υπουργείο Υγείας Δικηγόρος ΕΟΠΥΥ 2,8 2,8 2,8 Ναι, για το συγκεκριμένο περιστατικό 0,8% Δήμος Λιμενικό 2,8,4 Τεχνικό επιμελητήριο,4 Ναι, για παλαιότερο περιστατικό 3,9% ΚΕΠ Αστυνομία Σώμα επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης (ΣΕΕΔΔ),4,4,4 Υπουργείο Μεταφορών,4 Υπουργείο Ανάπτυξης,4 Υπουργείο Εσωτερικών,4 Κόμμα,4 Υπουργείο Δικαιοσύνης,4 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ),4 ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ,3 Διάγραμμα 8

19

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 203 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Μήπως θυμάστε σε τι είδους εταιρεία/ επιχείρηση/ επάγγελμα, ή κλάδο επιχειρήσεων συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Ν = 230 άτομα Γιατροί/Ιατρεία 5,2 Νοσοκομεία Δικηγόροι/Νομικοί,3,3 Τράπεζες 7,8 Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Κλινικές 6,5 6, Πολιτικοί Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες Κατασκευαστικές/Τεχνικές εταιρείες Εργολάβοι Συνεργεία/Μηχανικοί αυτοκινήτων/φανοποιοί ΙΕΚ/Ιδιωτική εκπαίδευση/ιδιωτικά σχολεία/ Παιδικοί σταθμοί Σχολές οδηγών Υδραυλικοί Ηλεκτρολόγοι Ασφαλιστικές Μηχανικοί Εταιρείες τηλεπικοινωνιών Έμποροι/Εμπορικές εταιρείες 3 2,6 2,6 2,2 2,2,7,7,7,7,3 0,9 0,9 Σύνθεση περιστατικών % Υπηρεσίες υγείας 33% Δικηγόροι Νομικοί % Τράπεζες 8% Κλάδος αυτοκινήτου % Κατασκευές 0% Λοιπά 27% Σύνολο 00% Εταιρείες μελετών/συμβούλων Άλλο 0,9 6,7 203 ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ,7 Διάγραμμα 20

21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Μήπως θυμάστε σε τι είδους εταιρεία/ επιχείρηση/ επάγγελμα, ή κλάδο επιχειρήσεων συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Γιατροί/Ιατρεία Νοσοκομεία Δικηγόροι/Νομικοί Τράπεζες Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Κλινικές 7,7 8,2 4,9 2,7 4,7 7,8 2,6 3,2 4,6 4,9 5,5 5 6,5,9 3,9 3,7 3,3 4,2 3, 6, 9 9 9,7,4 3,2,3 2,3 3,,9,3 9,7 9,7 0,8 6,3 5,2 5,5 6,9 6,3 8 8,7 9,2 Ν = 267 άτομα Ν = 30 άτομα Ν = 323 άτομα Ν = 245 άτομα Ν = 403 άτομα Ν = 39 άτομα Ν = 230 άτομα Διάγραμμα 2

22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Μήπως θυμάστε σε τι είδους εταιρεία/ επιχείρηση/ επάγγελμα, ή κλάδο επιχειρήσεων συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Πολιτικοί Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες Κατασκευαστικές/Τεχνικές εταιρείες Εργολάβοι Συνεργεία/Μηχανικοί αυτοκινήτων/φανοποιοί ΙΕΚ/Ιδιωτική εκπαίδευση/ιδιωτικά σχολεία/ Παιδικοί σταθμοί,,9 2,8 2,9 3,7 3, 3 0,7,6 2,2 0,4 2,2 2,6 2,2,9 2,2 0,4,2 0,6 2,6, 0,3,5 0,2,3 2,2 0 0,6 0 0,4 0,7 0,6 2,2 Ν = 267 άτομα Ν = 30 άτομα Ν = 323 άτομα Ν = 245 άτομα Ν = 403 άτομα Ν = 39 άτομα Ν = 230 άτομα Διάγραμμα 22

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Μήπως θυμάστε σε τι είδους εταιρεία/ επιχείρηση/ επάγγελμα, ή κλάδο επιχειρήσεων συνέβη αυτό; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Σχολές οδηγών Υδραυλικοί Ηλεκτρολόγοι Ασφαλιστικές Μηχανικοί Εταιρείες τηλεπικοινωνιών Έμποροι/Εμπορικές εταιρείες Εταιρείες μελετών/συμβούλων Άλλο ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ,5 3,9,2,2 2,2 3,,7 3,7 2,8,2 3,5,9,7 3,6 2,2 2,4 2,2,6,7, 0,6 2,5 0,8 0,7 0,6,7,5,6 2,2 2,9 3,2 2,8,3 0,7 0,2 0,9 0, ,9 0,9 0 0,9 6,7 6,9 0,4 3, 0,5 9,6 0,6 2,9,7 Ν = 267 άτομα Ν = 30 άτομα Ν = 323 άτομα Ν = 245 άτομα Ν = 403 άτομα Ν = 39 άτομα Ν = 230 άτομα ,8 8,2 8,8 6, 8, Διάγραμμα 23

24 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο Τομέας υγείας (Νοσοκομεία/ Γιατροί/ Ιατρεία/ Κλινικές/ Μαιευτήρια/ Φαρμακευτικές/ Φυσιοθεραπευτές/ Διαγνωστικά κέντρα) Δικηγόροι/Νομικοί/Συμβολαιογράφοι Περί αυτοκινήτου (Αντιπροσωπείες/ Συνεργεία/ Μηχανικοί αυτοκινήτων/ ΙΚΤΕΟ/ Σχολές οδηγών/ Εταιρείες απόσυρσης) Διάφοροι τεχνίτες (Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ξυλουργοί/ Ελαιοχρωματιστές/ Ψυκτικοί/ Αποφράξεις/ Καυστηρατζήδες/ Γκαραζόπορτες) Τομέας κατασκευών (Μηχανικοί/ Πολ. Μηχανικοί/ Αρχιτέκτονες/ Εργολάβοι/ Κατασκευαστικές/ Οικοδομικές/ Χτίστες) Τράπεζες,3 9,6 0,9 8,3 3,9 0 6,2 7,8 4, 6, ,8 Ν = 230 άτομα Ν = 469 άτομα Λοιπές απαντήσεις ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 5,8,3,7 6,4 203 Περιλαμβάνεται η μηέκδοση αποδείξεων Τομέας υγείας 32,6 36, Τομέας υγείας 3, 34,2 Δικηγόροι/Νομικοί/ Συμβολαιογράφοι Περί αυτοκινήτου Διάφοροι τεχνίτες 6,6 5,3 2,2 0,6 0 Ν = 39 άτομα 9,5 Ν = 549 άτομα Δικηγόροι/Νομικοί/ Συμβολαιογράφοι Περί αυτοκινήτου Διάφοροι τεχνίτες 8,4 6,7 7,4 0,5 3,2 20,3 Ν = 403 άτομα Ν = 794 άτομα Τομέας κατασκευών 0 7,7 Τομέας κατασκευών 0,2 8, Τράπεζες 2,7 4,7 Τράπεζες 2,7,5 20 Λοιπές απαντήσεις ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 4,4 6,9 4, Περιλαμβάνεται η μη-έκδοση αποδείξεων Λοιπές απαντήσεις ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 6,8 0,9 5, 2,9 Περιλαμβάνεται η μη-έκδοση αποδείξεων Διάγραμμα 24

25 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, 203 Μου αναφέρατε τα: Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρεία, Μαιευτήρια, Γιατρούς, Φυσιοθεραπευτές, Διαγνωστικά κέντρα. Μήπως θυμάστε πιο συγκεκριμένα, για ποια περίπτωση ήταν αυτό, δηλαδή τι πράγμα αφορούσε; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης Ν = 76 άτομα Επέμβαση/Εγχείρηση 34,2 Γρηγορόσημο 22,4 Φακελάκι/Αμοιβή γιατρού 5,8 Ιατρικές εξετάσεις 6,6 Εισαγωγή/Νοσηλεία 2,6 Επίσκεψη 2,6 Χορήγηση φαρμάκων,3 Υπερτιμολόγηση, ,8 6,3 47, 54,3 39, 34,2 Οδοντιατρικά/Σιδεράκια Πρόσληψη/Δουλειά/Αποφυγή απόλυσης Εξυπηρέτηση,3,3,3 Επέμβαση/Εγχείρηση ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 9,2 Διάγραμμα 25

26 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Έχει τύχει να καταγγείλετε ποτέ, εσείς ή άλλο μέλος του νοικοκυριού σας περιστατικό διαφθοράς στον Ιδιωτικό Τομέα; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήματα, εκτός από τα νόμιμα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους Φορέας καταγγελίας Συνήγορος του πολίτη Τηλεφωνικοί αριθμοί καταγγελιών διαφθοράς Αστυνομία 0,3 0,3 0,3 Καταγγελία περιστατικού Διοίκηση Νοσοκομείου 6,9 Εφορία 6,9 Όχι 93,7% ΔΓ/ΔΑ 0,8% Ναι, για το συγκεκριμένο περιστατικό,3% Δικηγορικός σύλλογος Δικηγόρος Πολεοδομία Σωματείο εργαζομένων 3,4 3,4 6,9 6,9 Ναι, για παλαιότερο περιστατικό 4,2% Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων Νομαρχία Τουριστική αστυνομία 3,4 3,4 3,4 ΕΟΠΥΥ 3,4 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 3,4 3,4 ΔΘ/ΔΓ/ΔΑ 3,8 Διάγραμμα 26

27

28 ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ), ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Βάση: Όσοι αναφέρουν χρηματικό ποσό Μέσος όρος χρηματικού ποσού Δημόσιος Τομέας 2007, (Ν=27) , (Ν=320) , (Ν=38) , (Ν=273) , (Ν=609) , (Ν=554) , (Ν=473).226 Σε Ευρώ -2 Μεταβολή ΔΤ Ποσοστό % -0,2% Μέσος όρος χρηματικού ποσού Ιδιωτικός Τομέας 2007, (Ν=5) , (Ν=62) , (Ν=89) , (Ν=37) , (Ν=235) , (Ν=222) , (Ν=53).333 Σε Ευρώ -09 Μεταβολή ΙΤ Ποσοστό % -7,6% Διάγραμμα 28

29 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 203 Για να τακτοποιηθεί η υπόθεση που αναφέρατε, περίπου πόσα χρήματα σας ζήτησαν, εκτός από τα νόμιμα; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι δήλωσαν ποσό Μ.Ο.:.226 Ν = 475 άτομα Έως ,2 79% , ,5 2% 300 και πάνω 6,5 203 Διάγραμμα 29

30 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, Για να τακτοποιηθεί η υπόθεση που αναφέρατε, περίπου πόσα χρήματα σας ζήτησαν, εκτός από τα νόμιμα; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι δήλωσαν ποσό 40,2 35,6 Έως , 29,7 39,9 39,7 40,2 35,8 37, ,2 39,2 36,3 38,7 Ν = 27 άτομα Μ.Ο.: και πάνω 8, 8, 8,2 9,5 7, 6, 6,5 5,9 8,8 20,8 2,6 3,8 7,9 4, Ν = 320 άτομα Μ.Ο.:.374 Ν = 38 άτομα Μ.Ο.:.355 Ν = 273 άτομα Μ.Ο.:.492 Ν = 609 άτομα Μ.Ο.:.399 Ν = 554 άτομα Μ.Ο.:.228 Ν = 475 άτομα Μ.Ο.:.226 Διάγραμμα 30

31 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 203 Για να τακτοποιηθεί η υπόθεση που αναφέρατε, περίπου πόσα χρήματα σας ζήτησαν, εκτός από τα νόμιμα; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι δήλωσαν ποσό Μ.Ο.:.333 Ν = 53άτομα Έως ,6 75,2% , ,7 24,9 % 300 και πάνω 9,2 203 Διάγραμμα 3

32 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, Για να τακτοποιηθεί η υπόθεση που αναφέρατε, περίπου πόσα χρήματα σας ζήτησαν, εκτός από τα νόμιμα; (Αυθόρμητες απαντήσεις) Βάση: Απαντούν μόνον όσοι δήλωσαν ποσό Έως και πάνω 7,9 3 0,6 9,5 9,4 9,9 9,2 2,9 24,7 25,2 2 20, 20,4 5,7 6,7 5,7 45 4,4 34,4 36,5 40,9 4 34,9 33, ,4 38,6 36, Ν = 5 άτομα Μ.Ο.:.554 Ν = 62 άτομα Μ.Ο.:.575 Ν = 89 άτομα Μ.Ο.:.67 Ν = 37 άτομα Μ.Ο.:.623 Ν = 235 άτομα Μ.Ο.:.406 Ν = 222 άτομα Μ.Ο.:.442 Ν = 53 άτομα Μ.Ο.:.333 Διάγραμμα 32

33 ΣΥΝΘΕΣΗ (%) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ, * Συνυπολογίζοντας τη μη-έκδοση αποδείξεων στον ΙΤ Περιστατικά Χρηματικά ποσά 67,3 69, , ,7 6,2 49,2 43, * * 54,9* 56,7 * * 38,2 37,8 * 56,6 53,5 57,7 64,7 72, ,9 29,6 3, 3, 27,7 27, 23,3 43,4 46,5 42,3 35,3 4,9 7,4 8, 7,8 * * 7,7 6,9 5,6 * 27, ,5 2, Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Και ΔΤ και ΙΤ Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Διάγραμμα 33

34 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 203(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) Υπολογισμός με βάση τα αποτελέσματα της «Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» και την απογραφή πληθυσμού του 20 Δημόσιος Τομέας Περιστατικά διαφθοράς το 203 στα νοικοκυριά: 5,6% Ιδιωτικός Τομέας Περιστατικά διαφθοράς το 203 στα νοικοκυριά:,9% Εκτιμώμενος αριθμός νοικοκυριών: Χ Μέσος όρος ζητηθέντος ποσού:.226 = 284 εκατ. ( εκατ. ) Εκτιμώμενος αριθμός νοικοκυριών: Χ Μέσος όρος ζητηθέντος ποσού:.333 = 05 εκατ. (9-8 εκατ. ) Εκτιμώμενο μέγεθος συνολικής διαφθοράς κατά το έτος 203: 389 εκατ. ( εκατ. ) Διάγραμμα 34

35 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) Υπολογισμός με βάση τα αποτελέσματα της «Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» και την απογραφή πληθυσμού του 20 Εκτιμώμενο μέγεθος συνολικής διαφθοράς κατά το έτος 202: 475 εκατ. ( εκατ. ) Εκτιμώμενο μέγεθος συνολικής διαφθοράς κατά το έτος 203: 389 εκατ. ( εκατ. ) Μεταβολή : -86 εκατ. Διάγραμμα 35

36 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) Υπολογισμός με βάση τα αποτελέσματα της «Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» και την απογραφή πληθυσμού του 20 * Αναθεωρηθείσαεκτίμηση από το 20 και μετά σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της απογραφής * * Διάγραμμα 36

37 ΕΚΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ποσοστό % ερωτηθέντων που έδωσαν ή αρνήθηκαν τα ζητηθέντα ποσά στα περιστατικά διαφθοράς Αυθόρμητες αναφορές των ερωτώμενων Δημόσιος Τομέας Αρνήθηκαν 29,6% Αδιευκρί -νιστο 5,5% Έδωσαν 54,9% 60,5 58,7 54,9 25,3 27,3 29,6 4,2 4 5, Έδωσαν Αρνήθηκαν Αδιευκρίνιστο Ιδιωτικός Τομέας Αδιευκρί -νιστο 5,7% Αρνήθηκαν 33,0% Έδωσαν 5,3% 54,8 2,623,6 50,2 5, ,8 5, Έδωσαν Αρνήθηκαν Αδιευκρίνιστο Διάγραμμα 37

38

39 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 203 Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό συνολικής διαφθοράς - Σύνολο χώρας: 7,3% Ν = 2.08 άτομα Διάγραμμα 39

40 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 203 Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα - Σύνολο χώρας: 5,6% Ν = 2.08 άτομα Διάγραμμα 40

41 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 203 Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό διαφθοράς στον Ιδιωτικό Τομέα - Σύνολο χώρας:,9% Ν = 2.08 άτομα Διάγραμμα 4

42 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό συνολικής διαφθοράς Ν = άτομα Διάγραμμα 42

43 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα Ν = άτομα Διάγραμμα 43

44 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό διαφθοράς στον Ιδιωτικό Τομέα Ν = άτομα Διάγραμμα 44

45 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό συνολικής διαφθοράς Ν = άτομα Διάγραμμα 45

46 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα Ν = άτομα Διάγραμμα 46

47 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ, Ποσοστό (%) των νοικοκυριών που αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς Ποσοστό διαφθοράς στον Ιδιωτικό Τομέα Ν = άτομα Διάγραμμα 47

48

49 ΑΤΟΜΙΚΑΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Εκτός από την έκταση του φαινομένου της διαφθοράς που προκύπτει από τη ανάλυση των νοικοκυριών, η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα παρέχει, επιπλέον, τη βάση για να διερευνηθούν ταυτοχρόνως και τα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των θυμάτων της διαφθοράς. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται ένα επιπρόσθετο μέγεθος, που αφορά στο ποσοστό των ατόμων (ερωτηθέντων) που έχουν υπάρξει προσωπικά θύματα διαφθοράς, ανεξαρτήτως χρονικού προσδιορισμού, δηλαδή είτε το 203 είτε παλαιότερα και ανεξαρτήτως τομέα συμβάντος. Το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται σε 20,6% των ατόμων (ερωτηθέντων) που συμμετείχαν συνολικά στην έρευνα. Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πληθυσμού των θυμάτων δίδονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. Διάγραμμα 49

50 ΑΤΟΜΙΚΑΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, Ποσοστό %, κατά κοινωνική κατηγορία Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση Απασχόληση 25,0 6,4 7,2 20,7 23,5 23, 8, 5,0 20,7 22,6 23,8 20,6 7,8 7,2 Άνδρες Γυναίκες Κατώτερη Μέση Ανώτερη Ενεργοί Άνεργοι Μη-ενεργοί Φύλο & ηλικία Θέση στην απασχόληση 28, 30,5 27,3 29,5 6, 8,8 20,4 4,3 5,6 8, 9,2 2,4 3,0 9,8 20,6 20,6 9,7 4,2 Α/8-24 Γ/8-24 Α/25-34 Γ/25-34 Α/35-44 Γ/35-44 Α/45-54 Γ/45-54 Α/55-64 Γ/55-64 Α/65+ Γ/65+ Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Άνεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Διάγραμμα 50

51 ΑΤΟΜΙΚΑΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, Ποσοστό %, κατά κοινωνική κατηγορία Αστικότητα Πολεοδομικό συγκρότημα Παράσταση εισοδήματος 2,5 20,4 8, 22,9 20,9 9,4 22, 9,6 8,6 26,2 Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά ΠΣΠ ΠΣΘ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ Μεγάλη δυσκολία Δυσκολία Τα καταφέρνουν Ζουν άνετα Γεωγραφική περιφέρεια κατοικίας Αυτοτοποθέτηση σε κοινωνική τάξη 4,3 9,0 4,8 24,4 23,422,8 9,09,69,7 9,3 9,4 9,0 7,3 20,8 20,4 22,9 3,9 Αν.Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη ΑΝΩΤΕΡΗ- ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΤΑΞΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΔΓ/ΔΑ Διάγραμμα 5

52

53 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 203 Με ποια από τις παρακάτω απόψεις συμφωνείτε περισσότερο; Α) «Η Ελλάδα είναι μια χώρα, στην οποία πάντα θα υπάρχει διαφθορά» Β) «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια χώρα χωρίςδιαφθορά» ΔΓ/ΔΑ % Συμφωνούν με την Β 54% Συμφωνούν με την Α 42% Ούτε Α / Ούτε Β 3% Συμφωνούν με την Α Ούτε Α / Ούτε Β Συμφωνούν με την Β Ν=6.05 Ν=6.22 Ν=6.4 Ν=2.020 Ν=2.04 Ν=2.08 Διάγραμμα 53

54 Ι. ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Με βάση τις απόψεις σε οκτώ (8) συνήθεις πρακτικές Ιδεολογική αποδοχή πράξεων διαφθοράς Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα για να περάσουμε στις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε εφοριακό για να τακτοποιηθούν τα χρέη μας Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε υπάλληλο της πολεοδομίας για να εκδώσουμε οικοδομική άδεια Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε αστυνομικό για να μη μας δώσει κλήση Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε ΚΤΕΟ για να περάσουν το αυτοκίνητό μας Να βάλουμε μέσο για να προσληφθεί κάποιος συγγενής Να δώσουμε παραπάνω χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα στο γιατρό για να μας προσέξει καλύτερα Να βάλουμε μέσο, για να πάρει κάποιος συγγενής καλύτερη μετάθεση στο στρατό Διάγραμμα 54

55 ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, 203 Τα παρακάτω συνηθισμένα πράγματα που μπορεί να κάνουμε όλοι μας τα θεωρείτε πράξη διαφθοράς, ή όχι; Ν = Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε εφοριακό για να τακτοποιηθούν τα χρέη μας Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα για να περάσουμε στις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε αστυνομικό για να μη μας δώσει κλήση Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε υπάλληλο της πολεοδομίας για να εκδώσουμε οικοδομική άδεια Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε ΚΤΕΟ για να περάσουν το αυτοκίνητό μας Να βάλουμε μέσο για να προσληφθεί κάποιος συγγενής 9 7 Να δώσουμε παραπάνω χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα στο γιατρό για να μας προσέξει καλύτερα Να βάλουμε μέσο, για να πάρει κάποιος συγγενής καλύτερη μετάθεση στο στρατό Ναι Όχι Εξαρτάται ΔΓ/ΔΑ Διάγραμμα 55

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα