1994L0035 EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1"

Transcript

1 1994L0035 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (EE L 237 της , σ. 3) Тροποποιείται από: M1 M2 M3 M4 Οδηγία 96/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 Οδηγία 2003/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L L L L

2 1994L0035 EL ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩ- ΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή τροφίμων, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης ( 4 ), Εκτιμώντας: ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησής τους παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό ότι πρωταρχικό κριτήριο για κάθε κανόνα σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησής τους πρέπει να αποτελεί η ανάγκη προστασίας και ενημέρωσης του καταναλωτή ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και το τοξικολογικά στοιχεία, η χρήση των ουσιών αυτών πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα τρόφιμα και υπό συγκεκριμένους όρους ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αφορούν τις πέραν των γλυκαντικών ιδιοτήτων λειτουργίες των ουσιών στις οποίες εφαρμόζεται ότι η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης, είναι δικαιολογημένη για την παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροφίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του χρόνου διατήρησης χάρις στην αντικατάσταση της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία στα πλαίσια της γενικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας της Επίσημης Εφημερίδας (SIC! ΕΕ αριθ. L 237 της σ. 1)). ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 206 της , σ. 3. ( 3 ) ΕΕ αριθ. C 332 της , σ. 10. ( 4 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 305 της ) που επιβεβαιώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 342 της ), κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1993 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της , σ. 81).

3 1994L0035 EL Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πρόσθετα τροφίμων, τα οποία καλούνται στο εξής «γλυκαντικά», που χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκειά γεύση στα τρόφιμα ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι εκφράσεις «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα» και «με μειωμένες θερμίδες», οι οποίες απαντώνται στην στήλη ΙΙΙ του παραρτήματος, σημαίνουν: «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα»: χωρίς προσθήκη μονοσακχαρίτη ή δισακχαρίτη ή άλλου τροφίμου χρησιμοποιούμενου για τις γλυκαντικές του ιδιότητες, «με μειωμένες θερμίδες»: με θερμίδες ελαττωμένες κατά 30 % τουλάχιστον σε σύγκριση με την αρχική τροφή ή με παρεμφερές προϊόν. 4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα με γλυκαντικές ιδιότητες. 5. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης και στα αντίστοιχα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ. Άρθρο 2 1. Μόνον τα γλυκαντικά που απαριθμούνται στο παράρτημα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά με σκοπό: την πώληση στον τελικό καταναλωτή ή τη χρησιμοποίηση στην παρασκευή τροφίμων. 2. Τα γλυκαντικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και υπό τους όρους που καθορίζονται σ' αυτό. 3. Τα γλυκαντικά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που προορίζονται για τα βρέφη και νήπια που αναφέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων για τα ασθενή βρέφη και νήπια, εκτός αντιθέτων σχετικών διατάξεων. 4. Τα ανώτατα επίπεδα που αναγράφονται στο παράρτημα αναφέρονται σε τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση αφού παρασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 5. Στο παράρτημα, η έκφραση «quantum satis» σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατη δόση. Ωστόσο, τα γλυκαντικά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές παραγωγής, σε δόση που δεν υπερβαίνει την αναγκαία, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος ποσότητα, και με την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. Άρθρο 2α Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, η παρουσία γλυκαντικού σε τρόφιμο επιτρέπεται: εάν πρόκειται για σύνθετο τρόφιμο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή με μειωμένες θερμίδες, στα σύνθετα διαιτητικά τρόφιμα τα οποία προορίζονται για δίαιτα με μειωμένες θερμίδες ή τα σύνθετα τρόφιμα με παρατεταμένη διάρκεια διατήρησης, διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, εφόσον το συγκεκριμένο γλυκαντικό επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίμου ή εάν το τρόφιμο αυτό προορίζεται μόνον για την παρασκευή σύνθετου τροφίμου το οποίο συμφωνεί με την παρούσα οδηγία.

4 1994L0035 EL Άρθρο 3 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών οδηγιών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που απαριθμούνται στο παράρτημα για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση και την περιγραφή των τροφίμων. Άρθρο 4 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 είναι δυνατόν να αποφασίζεται: όταν υπάρχει διάσταση απόψεων για το κατά πόσον επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριμένο τρόφιμο δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εάν το τρόφιμο αυτό πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος, και κατά πόσον ένα πρόσθετο που απαριθμείται στο παράρτημα και επιτρέπεται ως «όσο αρκεί», χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Άρθρο 5 1. Η εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων γλυκαντικών πρέπει να περιέχει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό παρασκευαζόμενο από» ακολουθούμενη από το ή τα ονόματα των γλυκαντικών ουσιών που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή τους. 2. Η επισήμανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που περιέχουν πολυόλες ή/και ασπαρτάμη πρέπει να φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση: πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση», ασπαρτάμη: «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης», άλας ασπαρτάμης ακετοσουλφάμης: «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». Άρθρο 6 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, θεσπίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 7, οι διατάξεις που αφορούν: τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν γλυκαντικά, ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να καθίσταται εμφανές, τις προειδοποιήσεις για την παρουσία ορισμένων γλυκαντικών στα τρόφιμα. Άρθρο 7 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ( 1 ) (στο εξής αποκαλούμενη «η επιτροπή»). ( 1 ) ΕΕ L 31 της , σ. 1.

5 1994L0035 EL Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ( 1 ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/469/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. Άρθρο 8 1. Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας και κατ' εφαρμογή των γενικών κριτηρίων του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα τακτικής παρακολούθησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς όσον αφορά τις γλυκαντικές ουσίες. Οι λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης συντονίζονται με τη διαδικασία του άρθρου Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώσει με το σύστημα παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην αγορά των γλυκαντικών, με τα επίπεδα χρησιμοποίησής τους και με την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω περιορισμούς στους όρους χρησιμοποίησης. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να έχουν τη μορφή κατάλληλης προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, ώστε να προστατεύονται από ενδεχόμενη υπέρβαση της επιτρεπόμενης ημερήσιας δόσης. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις τροποποιήσεως της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στο: να επιτραπεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1995, να απαγορευθεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο λεπτομερής τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. ( 1 ) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της , σ. 23).

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 420 Ε 421 Ε 953 Ε 965 Ε 966 Ε 967 M4 E 968 Σορβιτόλη (i) σορβιτόλη (ii) σιρόπι σορβιτόλης Μαννιτόλη Isomalt Μαλτιζόλη (i) μαλτιζόλη (ii) σιρόπι μαλτιζόλης Λακτιτόλη Ξυλιτόλη M4 Ερυθριτόλη Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σιτηρά ή προϊόντα με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενα για το πρωϊνό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα κομπόστες, ζελέ, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, εκτός από τα προοριζόμενα για την παρασκευή ποτών από χυμούς φρούτων όσο αρκεί Ε 950 Ακετοσουλφαμικό κάλι Μη αλκοολούχα ποτά Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα είδη ζαχαροπλαστικής με βάση ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα είδη ζαχαροπλαστικής με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα προϊόντα με βάση το κακάο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα πολτός για πασάλειμμα με βάση το κακάο, το γάλα, τους ξηρούς καρπούς ή τα λίπη, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σάλτσες μουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα προϊόντα ειδικής διατροφής M3 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή 1994L0035 EL

7 αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/l ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 350 mg/l πρόσθετα σάκχαρα Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή 350 mg/kg χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα 350 mg/kg και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες mg/kg θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg μηλίτης και απίτης 350 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2 % vol 350 mg/l «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της 350 mg/l «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης σε Na OH 350 mg/l μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin» 350 mg/l παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες mg/kg οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες 350 mg/kg γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 200 mg/kg ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα 200 mg/kg σάλτσες 350 mg/kg 1994L0035 EL

8 μουστάρδα 350 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή mg/kg M3 τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 450 mg/kg βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) M3 διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (**) 450 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή μορφή 350 mg/l M3 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή 500 mg/kg M3 Συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και mg/kg ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον mg/kg 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg μπίρα με μειωμένες θερμίδες 25 mg/l ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων 350 mg/l ποτών οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 350 mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό mg/kg καραμελωμένα ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων με μειωμένες θερμίδες 500 mg/kg Feinkostsalat 350 mg/kg Essoblaten mg/kg Ε 951 Ασπαρτάμη Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 600 mg/l ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 600 mg/l πρόσθετα σάκχαρα Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή mg/kg χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg 1994L0035 EL

9 επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα 500 mg/kg και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες mg/kg θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα τσίχλες χωρίς πρόθετα σάκχαρα mg/kg μηλίτης και απίτης 600 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2 % vol 600 mg/l «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της 600 mg/l «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελάχιστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης σε ΝΑ ΟΗ 600 mg/l μπίρες μαύρες του τύπου oud bruin 600 mg/l παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες mg/kg οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες mg/kg γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 300 mg/kg ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα 300 mg/kg σάλτσες 350 mg/kg μουστάρδα 350 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή mg/kg M3 τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 800 mg/kg βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) M3 διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (**) mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή μορφή 600 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή mg/kg 1994L0035 EL

10 Essoblaten mg/kg M3 Συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και mg/kg ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον mg/kg 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg δροσιστικές παστίλιες έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg μπύρα με μειωμένες θερμίδες 25 mg/l ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων 600 mg/l ποτών οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 600 mg/kg Feinkostsalat 350 mg/kg Ε 952 Κυκλαμινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα M3 250 mg/l ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς M3 250 mg/l πρόσθετα σάκχαρα Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή 250 mg/kg χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδς ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόθετα σάκχαρα 250 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής πολτοί για άλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή 500 mg/kg 1994L0035 EL

11 χωρίς πρόσθετα σάκχαρα φρούτα με κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg κομπόστες, ζελέ μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού, με μειωμένες θερμίδες mg/kg οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες 250 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή mg/kg M3 τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 400 mg/kg βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) M3 διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (**) 400 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή μορφή 400 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή 500 mg/kg ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, αποσταγμάτων ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών 250 mg/l M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση mg/kg Ε 954 Ζαχαρίνη, άλατα με NA, K και Ca Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 80 mg/l ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 80 mg/l πρόσθετα σάκχαρα «γκαζόζα»: μη αλκοολούχο ποτό με βάση το νερό, με προσθήκη ανθρακικού οξέος, γλυκαντικών 100 mg/l ουσιών και αρωμάτων Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή 100 mg/kg χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg 1994L0035 EL

12 επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg «σνακς»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και φουντούκια προσυσκευασμένα 100 mg/kg και αρωματισμένα Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 300 mg/kg Essoblaten 800 mg/kg πολτοί για άλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή 200 mg/kg χωρίς πρόσθετα σάκχαρα τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg μηλίτης και απίτης 80 mg/l μπίρες χωρίς οινόπνευμα ή περιεκτικότητος σε οινόπνευμα μέχρι 1,2 % vol 80 mg/l «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της 80 mg/l «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης σε Na OH 80 mg/l μπίρες μαύρες τύπου oud «bruin» 80 mg/l παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 200 mg/kg κομπόστες, ζελέ, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με μειωμένες θερμίδες 200 mg/kg οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες 200 mg/kg φρούτα διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο 160 mg/kg ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα 160 mg/kg σάλτσες 160 mg/kg μουστάρδα 320 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής 170 mg/kg M3 τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 240 mg/kg βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) M3 διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (**) 200 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή μορφή 80 mg/kg 1994L0035 EL

13 M3 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή 500 mg/kg M3 Συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και mg/kg ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 100 mg/kg 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων 80 mg/l ποτών, οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 80 mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και παγωτό 800 mg/kg Feinkostsalat 160 mg/kg E 955 Sucralose Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 300 mg/l ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 300 mg/l πρόσθετα σάκχαρα Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα 400 mg/kg σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια με βάση τα αβγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια με βάση τα δημητριακά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα 200 mg/kg και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες, για παγωτό, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg 1994L0035 EL

14 Essoblaten 800 mg/kg πολτοί για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες 400 mg/kg ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 400 mg/kg 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg δροσιστικές παστίλιες για το λαιμό έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων με μειωμένες θερμίδες 200 mg/kg μηλίτης και απίτης 50 mg/l ποτά που συνίστανται σε μείγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων 250 mg/l ποτών οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % κατ' όγκο 250 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει το 1,2 % κατ' όγκο 250 mg/l «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητας κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της 250 mg/l «Obergäriges Einfachbie» μπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδύναμων εκφραζομένης σε NaOH 250 mg/l μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin» 250 mg/l μπίρα με μειωμένες θερμίδες 10 mg/l παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 320 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες 400 mg/kg οπωροσκευάσματα και σκευάσματα λαχανικών με μειωμένες θερμίδες 400 mg/kg γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 180 mg/kg Feinkostsalat 140 mg/kg ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα 120 mg/kg σούπες με μειωμένες θερμίδες 45 mg/l σάλτσες 450 mg/kg μουστάρδα 140 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα για ειδική διατροφή 700 mg/kg τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, 320 mg/kg όπως αναφέρονται στην οδηγία 1996/8/ΕΚ διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ 400 mg/kg 1994L0035 EL

15 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε υγρή μορφή 240 mg/l συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε στερεά μορφή 800 mg/kg Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα mg/kg στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση Ε 957 Θαυματίνη Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg τσίκλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg M3 Συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και 400 mg/kg ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς προσθέτα σάκχαρα 30 mg/l ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/l ποτά με βάση χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 30 mg/l Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή 50 mg/kg χωρίς πρόσθετα σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 100 mg/kg γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 150 mg/kg πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες 50 mg/kg θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 1994L0035 EL

16 τσίκλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg μηλίτης και απίτης 20 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει μέχρι 1,2 % vol 10 mg/l «Bière de Table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της 10 mg/l «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης σε Na OH 10 mg/l μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin» 10 mg/l παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 50 mg/kg γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες 50 mg/kg οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες 100 mg/kg γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 50 mg/kg ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα 30 mg/kg σάλτσες 50 mg/kg μουστάρδα 50 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή 150 mg/kg M3 τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 100 mg/kg βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*) M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή μορφή 50 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή 100 mg/kg δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 50 mg/kg 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σούπες με μειωμένες θερμίδες 50 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 400 mg/kg M3 συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και 400 mg/kg ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων 30 mg/l ποτών οινοπνευματώδη ποσά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 30 mg/kg χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό 50 mg/kg Feinkostsalat 50 mg/kg μπίρα με μειωμένες θερμίδες 10 mg/kg 1994L0035 EL

17 M3 διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (**) «σνακ»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα και περιέχοντα ορισμένες αρωματικές ουσίες 100 mg/kg E 962 Άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης (****) Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/l (α) ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 350 mg/l (α) πρόσθετα σάκχαρα Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα 350 mg/kg (α) σάκχαρα επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια με βάση τα αβγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια με βάση τα δημητριακά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα 500 mg/kg (β) και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg (α) γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg (α) γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) Essoblaten mg/kg (α) πολτοί για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες mg/kg (α) ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον mg/kg (α) 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα mg/kg (α) μηλίτης και απίτης 350 mg/l (α) ποτά που συνίστανται σε μείγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων 350 mg/l (α) ποτών 50 mg/kg 1994L0035 EL

18 οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % κατ' όγκο 350 mg/kg (α) μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει το 1,2 % κατ' όγκο 350 mg/kg (α) «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της 350 mg/kg (α) «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδύναμων εκφραζομένης σε NaOH 350 mg/kg (α) μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin» 350 mg/kg (α) μπίρα με μειωμένες θερμίδες 25 mg/kg (β) παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg (β) φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 350 mg/kg (α) γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες mg/kg (β) οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες 350 mg/kg (α) γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 200 mg/kg (β) Feinkostsalat 350 mg/kg (β) ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα 200 mg/kg (α) σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l (β) σάλτσες 350 mg/kg (β) μουστάρδα 350 mg/kg (β) εκλεκτά αρτοσκευάσματα για ειδική διατροφή mg/kg (α) τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, 450 mg/kg (α) όπως αναφέρονται στην οδηγία 1996/8/ΕΚ διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ 450 mg/kg (α) συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε υγρή μορφή 350 mg/kg (α) συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε στερεά μορφή 500 mg/kg (α) συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα mg/kg (α) στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση M3 (*) Οδηγία 96/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους (ΕΕ L 55 της , σ. 22). (**) Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ΕΕ L 91 της , σ. 29). (***) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της , σ. 51). M3 (****) Οι ανώτατες δόσεις για το άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης προκύπτουν από τις ανώτατες δόσεις για τα επί μέρους συστατικά της ασπαρτάμης (Ε 951) και ακετοσουλφάμης-κ (Ε 950). Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των επί μέρους ανωτάτων δόσεων για την ασπαρτάμη (Ε 951) και την ακετοσουλφάμη-κ (Ε 950) με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με το Ε 950 ή το Ε 951. Τα όρια της στήλης αυτής εκφράζονται είτε ως (α) ισοδύναμα ακετοσουλφαμικού καλίου είτε ως (β) ισοδύναμα ακετοσουλφάμης. 1994L0035 EL

19 1994L0035 EL Σημείωση: 1. Για την ουσία Ε 952, κυκλαμινικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του, οι ανώτερες δόσεις εκφράζονται σε ελεύθερο οξύ. 2. Για την ουσία Ε 954, ζαχαρίνη και τα άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου της, οι ανώτερες δόσεις εκφράζονται σε ελεύθερο ιμίδιο.

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 11.12.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 279/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1925 EL 21.12.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.5.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 109/29 Ο ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη:

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη: L 10/58 Ο ΗΓΙΑ 2001/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για τους χυµούς φρούτων και ορισµένα οµοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 30.12.2006 L 404/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.12.2007 COM(2007) 848 τελικό 2007/0287 (COD) Πρόταση KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των γενικών κανόνων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2010 COM(2010) 490 τελικό 2010/0254 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0853 EL 11.03.2011 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα