Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων"

Transcript

1 Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα γλυκαντικά που απαριθμούνται στο παράρτημα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά με σκοπό: την πώληση στον τελικό καταναλωτή ή τη χρησιμοποίηση στην παρασκευή τροφίμων. β) Τα γλυκαντικά που αναφέρονται στο παράρτημα είναι τα εξής: Ε 420 Σορβιτόλη (ι) σορβιτόλη (ιι) σιρόπι σορβιτόλης Ε 421 Μανιτόλη Ε 950 Ακετοσουλφαμικό κάλι (Acesulfame K) Ε 951 Ασπαρτάμη Ε 952 Κυκλαμικό οξύ, άλατα με Na και Ca Ε 953 Isomalt E 954 Ζαχαρίνη, άλατα με Na, Κ και Ca E 955 Σουκραλόζη (3) Ε 957 Θαυματίνη Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC Ε 962 Άλας ασπαρτάμης ακετοσουλφάμης (3) Ε 965 Μαλτιτόλη (ι) μαλτιτόλη (ιι) σιρόπι μαλτιτόλης Ε 966 Λακτιτόλη Ε 967 Ξυλιτόλη Ε 968 Ερυθριτόλη (4) 3. α) Τα γλυκαντικά που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και υπό τους όρους που καθορίζονται σ αυτό. β) Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, η παρουσία γλυκαντικού σε τρόφιμα επιτρέπεται: - εάν πρόκειται για σύνθετο τρόφιμο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή με μειωμένες θερμίδες, στα σύνθετα διαιτητικά τρόφιμα τα οποία προορίζονται για δίαιτα με μειωμένες θερμίδες ή τα σύνθετα τρόφιμα με παρατεταμένη διάρκεια διατήρησης, διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4, εφόσον το συγκεκριμένο γλυκαντικό επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίμου ή - εάν το τρόφιμο αυτό προορίζεται μόνον για την παρασκευή σύνθετου τροφίμου το οποίο συμφωνεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. (2) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-1

2 γ) Τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στο παράρτημα αναφέρονται σε τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση αφού παρασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. δ) Στο παράρτημα, η έκφραση quantum satis σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατη δόση. Ωστόσο, τα γλυκαντικά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές παραγωγής, σε δόση που δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος ποσότητα και με την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. (2) 4. Τα γλυκαντικά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που προορίζονται για τα βρέφη και νήπια που αναφέρονται στην Οδηγία 89/398/Ε.Ο.Κ., (Α.Χ.Σ. 1552/90, ΦΕΚ 786/Β/ ), συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων για τα ασθενή βρέφη και νήπια, εκτός αντιθέτων σχετικών διατάξεων. (2) 5. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, οι εκφράσεις «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα» και «με μειωμένες θερμίδες», οι οποίες απαντώνται στη στήλη ΙΙΙ του παραρτήματος σημαίνουν: «Χωρίς πρόσθετα σάκχαρα»: χωρίς προσθήκη μονοσακχαρίτη ή δισακχαρίτη ή άλλου τροφίμου χρησιμοποιούμενου για τις γλυκαντικές του ιδιότητες. «Με μειωμένες θερμίδες»: με θερμίδες ελαττωμένες κατά 30% τουλάχιστον σε σύγκριση με την αρχική τροφή ή με παρεμφερές προϊόν. 6. α) Η εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων γλυκαντικών πρέπει να περιέχει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό παρασκευαζόμενο από» ακολουθούμενη από το ή τα ονόματα των γλυκαντικών ουσιών που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή τους. β) Η επισήμανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που περιέχουν πολυόλες ή/και ασπαρτάμη πρέπει να φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση: πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση». ασπαρτάμη: «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». - άλας ασπαρτάμης ακετοσουλφάμης : περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης (3). 7. Το άρθρο αυτό: α) Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που απαριθμούνται στο παράρτημα για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση. β) Εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση και την περιγραφή των τροφίμων. γ) Δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα με γλυκαντικές ιδιότητες. δ) Εφαρμόζεται και στα αντίστοιχα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398 Ε.Ο.Κ., (Α.Χ.Σ. 1552/90, ΦΕΚ 786/Β/ ). (2). 8. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αναφέρεται στην τροποποίηση της Οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα, είναι δυνατόν να αποφασίζεται: (3) - όταν υπάρχει διάσταση απόψεων για το κατά πόσον επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριμένο τρόφιμο δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν το τρόφιμο αυτό πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος του παρόντος άρθρου, και - κατά πόσον ένα πρόσθετο που απαριθμείται στο παράρτημα του παρόντος άρθρου και επιτρέπεται ως «όσον αρκεί», χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2,3,4 του παρόντος άρθρου ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σημείωση: 1. Για την ουσία Ε 952, κυκλαμινικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του, οι ανώτερες εκφράζονται σε ελεύθερο οξύ. (2) 2. Για την ουσία Ε 954, ζαχαρίνη και τα άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου της, οι ανώτερες εκφράζονται σε ελεύθερο ιμίδιο. (2) 3. Οι ανώτατες για το άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης προκύπτουν από τις ανώτατες για τα επί μέρους συστατικά της ασπαρτάμης: (Ε 951) και ακετοσουλφάμης Κ (Ε 950). Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των επί μέρους ανωτάτων δόσεων για την ασπαρτάμη (Ε 951) και την ακετοσουλφάμη Κ (Ε 950) με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με το Ε 950 ή το Ε 951. Τα όρια της στήλης αυτής εκφράζονται είτε ως (α) ισοδύναμα ακετοσουλφαμικού καλίου είτε ως (β) ισοδύναμα ακετοσουλφάμης (3). Αριθμ Ε 420 Σορβιτόλη Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα όσο αρκεί (ι) σορβιτόλη αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα (ιι) σιρόπι σορβιτόλης παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Ε 421 Μαννιτόλη επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Ε 953 Isomalt επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Ε 965 Μαλτιτόλη επιδόρπια με βάση τα σιτηρά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς (ι) μαλτιτόλη σιτηρά ή προϊόντα με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενα για το πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς (ιι) σιρόπι μαλτιτόλης επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Ε 966 Λακτιτόλη παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Ε 967 Ξυλιτόλη Μαρμελάδες, ζελέ, μαρμελάδες εσπεριδοειδών και καρποί κρυσταλλωμένοι (ζαχαρωμένοι) με μειωμένες θερμίδες ή Ε 968 (4) Ερυθριτόλη χωρίς οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, εκτός από τα προοριζόμενα για την παρασκευή ποτών από χυμούς φρούτων. Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς είδη ζαχαροπλαστικής με βάση ξηρούς καρπούς με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς είδη ζαχαροπλαστικής με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-3

4 προϊόντα με βάση το κακάο με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πολτός για πασάλειμμα με βάση το κακάο, το γάλα, τους ξηρούς καρπούς ή τα λίπη, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς τσίχλες χωρίς σάλτσες. μουστάρδα. εκλεκτά αρτοσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς προϊόντα ειδικής διατροφής. - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή (3) Ε 950 Ακετοσουλφαμικό κάλι Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα σιτηρά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς «σνακς» έτοιμα για κατανάλωση προσυσκευασμένα ξηρά με ορισμένα αρώματα αρτυμένα προϊόντα με βάση το άμυλο και ξηροί καρποί με περίβλημα. Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 350 mg/l 350 mg/l 500 mg/kg 500 mg/kg 68-4 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

5 Ε 950 (Συνέχεια) τσίχλες χωρίς 2000 mg/kg μηλίτης και απίτης 350 mg/l μπύρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2% vol. «Biere de table / Tafelbier / Table Beer» (περιεκτικότητας κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergariges Einfachbier» μπύρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης σε ΝaOH μπύρες μαύρες του τύπου oud bruin παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένες θερμίδες. σκευάσματα φρούτων και λαχανικών με μειωμένες θερμίδες γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά. ψάρια διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια σάλτσες μουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή. - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (3) 350 mg/l 350 mg/l 350 mg/kl 350 mg/kl 800 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 450 mg/kg - διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως 450 mg/kg ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (3) - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 350 mg/l 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 500 mg/kg 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2000 mg/kg (2) 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση (3) Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω 1200 mg/kg (2) του 15% και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l (2) Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς 2500 mg/kg (2) Μπύρα με μειωμένες θερμίδες. 25 mg/l (2) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-5

6 Ε 950 (Συνέχεια) Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπύρας, μηλίτη, απίτη, 350 mg/l (2) οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών. Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω (2) του 15% Vol. Χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για 2000 mg/kg (2) παγωτό. Καραμελωμένα ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων με 500 mg/kg (2) μειωμένες θερμίδες. Feinkostsalat (2) Essoblaten 2000 mg/kg (2) Ε 951 Ασπαρτάμη Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα σιτηρά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς «σνακς» έτοιμα για κατανάλωση προσυσκευασμένα ξηρά με ορισμένα αρώματα αρτυμένα προϊόντα με βάση το άμυλο και ξηροί καρποί με περίβλημα. Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς τσίχλες χωρίς μηλίτης και απίτης 600 mg/l 600 mg/l 500 mg/kg 2000 mg/kg 2000 mg/kg 5500 mg/kg 600 mg/l 68-6 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

7 E 951 (συνέχεια) μπύρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που 600 mg/l δεν υπερβαίνει 1,2% vol. «Biere de table / Tafelbier / Table Beer» (περιεκτικότητας 600 mg/l κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergariges Einfachbier» μπύρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων 600 mg/l εκφραζομένης σε ΝaOH μπύρες μαύρες του τύπου oud bruin 600 mg/l παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 800 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένες θερμίδες. σκευάσματα φρούτων και λαχανικών με μειωμένες θερμίδες γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά. 300 mg/kg ψάρια διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα ψάρια, 300 mg/kg μαλακόστρακα και μαλάκια σάλτσες μουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή mg/kg - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες 800 mg/kg μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (3) - διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (3) - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 600 mg/l 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2000 mg/kg 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή (3) - Essoblaten (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση (3) Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15% και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 5500 mg/kg (2) (2) Σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l (2) Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς 6000 mg/kg (2) Δροσιστικές παστίλιες έντονα αρωματισμένες χωρίς 2000 mg/kg (2) Μπύρα με μειωμένες θερμίδες. 25 mg/l (2) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-7

8 E 951 (συνέχεια) Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπύρας, μηλίτη, απίτη, 600 mg/l (2) οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών. Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω 600 mg/kg (2) του 15% Vol. Feinkostsalat (2) Ε 952 Κυκλαμικό οξύ, άλατα με Na & Ca Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα σιτηρά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Είδη ζαχαροπλαστικής διαγράφεται (3) διαγράφεται (3) διαγράφεται (3) πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς διαγράφεται (3) διαγράφεται (3) φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένες θερμίδες. Σκευάσματα φρούτων και λαχανικών με μειωμένες θερμίδες εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή. - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (3) 250 mg/l (3) 250 mg/l (3) 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 250 mg/kg 1600 mg/kg 68-8 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

9 E 952 (συνέχεια) - διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (3) - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή (3) - ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, αποσταγμάτων ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών διαγράφεται (3) συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση (3) 400 mg/l 500 mg/kg 250 mg/l 1250 mg/kg (2) Ε 954 Ζαχαρίνη άλατα με Na, K & Ca Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς «γκαζόζα» μη αλκοολούχο ποτό με βάση το νερό, με προσθήκη ανθρακικού οξέος, γλυκαντικών ουσιών και αρωμάτων. Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα σιτηρά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς «σνακς» έτοιμα για κατανάλωση προσυσκευασμένα ξηρά με ορισμένα αρώματα αρτυμένα προϊόντα με βάση το άμυλο και ξηροί καρποί με περίβλημα. Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Essoblaten 80 mg/l 80 mg/l 100 mg/l 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 300 mg/kg 800 mg/kg ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-9

10 Ε 954 (συνέχεια) πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς 200 mg/kg καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς τσίχλες χωρίς 1200 mg/kg μηλίτης και απίτης 80 mg/l μπύρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που 80 mg/l δεν υπερβαίνει 1,2% vol. «Biere de table / Tafelbier / Table Beer» (περιεκτικότητας 80 mg/l κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergariges Einfachbier» μπύρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων 80 mg/l εκφραζομένης σε NaOH. μπύρες μαύρες του τύπου oud bruin. 80 mg/l παγωτά κατανάλωσης με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 100 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες 200 mg/kg θερμίδες ή χωρίς μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με 200 mg/kg μειωμένες θερμίδες. σκευάσματα φρούτων και λαχανικών με μειωμένες θερμίδες 200 mg/kg φρούτα και λαχανικά διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο. 160 mg/kg ψάρια διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα ψάρια, 160 mg/kg μαλακόστρακα και μαλάκια σάλτσες 160 mg/kg μουστάρδα 320 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής. 170 mg/kg - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες 240 mg/kg μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (3) - διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως 200 mg/kg ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (3) - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 80 mg/l 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 500 mg/kg 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή (3) συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 1200 mg/kg 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση (3) Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω 100 mg/kg (2) του 15% και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l (2) Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς 3000 mg/kg (2) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

11 Ε 954 (συνέχεια) Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπύρας, μηλίτη, απίτη, 80 mg/l (2) οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών. Oινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω 80 mg/kg (2) του 15% vol. Χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για 800 mg/kg (2) παγωτό. Feinkostsalat. 160mg/kg (2) E 955 (3) Σουκραλόζη (3) Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα δημητριακά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς «σνακς» αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς - Χωνάκια και γκοφρέτες, για παγωτό, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Essoblaten πολτοί για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15% και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 300 mg/l 300 mg/l 200 mg/kg 800 mg/kg 800 mg/kg 800 mg/kg ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-11

12 Ε 955 (συνέχεια) Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς 2 Δροσιστικές παστίλιες έντονα αρωματισμένες χωρίς τσίχλες χωρίς 3000 mg/kg Ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων με μειωμένες 200 mg/kg θερμίδες. - Μηλίτης και απίτης 50 mg/kg Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπύρας, μηλίτη, απίτη, 250 mg/l οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών. Oινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω 250 mg/l του 15% vol. μπύρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που 250 mg/l δεν υπερβαίνει 1,2% vol. «Biere de table / Tafelbier / Table Beer» (περιεκτικότητας 250 mg/l κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergariges Einfachbier» μπύρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων 250 mg/l εκφραζομένης σε ΝaOH μπύρες μαύρες του τύπου oud bruin 250 mg/l - μπίρα με μειωμένες θερμίδες 10 mg/l παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 320 mg/kg φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένες θερμίδες. - Οπωροσκευάσματα και σκευάσματα λαχανικών με μειωμένες θερμίδες. - Γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 180 mg/kg Feinkostsalat. 140mg/kg ψάρια μαλακόστρακα και μαλάκια διατηρημένα σε γλυκόξινο 120 mg/kg μέσο και μαρινάτα - Σούπες με μειωμένες θερμίδες 45 mg/l σάλτσες 450 mg/kg μουστάρδα 140 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής. 700 mg/kg - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες 320 mg/kg μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ - διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή 240 mg/l ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

13 Ε 955 (συνέχεια) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή ) συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση 800 mg/kg 2 Ε 957 Θαυματίνη Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς 50 mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες 50 mg/kg θερμίδες ή χωρίς τσίχλες χωρίς 50 mg/kg συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία (2) 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση (3) Παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 50 mg/kg (2) Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες 30 mg/l ή χωρίς ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του με μειωμένες 50 mg/l θερμίδες ή χωρίς ποτά με βάση χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή 30 mg/l χωρίς Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες 50 mg/kg θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με 50 mg/kg μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες 50 mg/kg θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 50 mg/kg επιδόρπια με βάση τα σιτηρά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 50 mg/kg επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή 50 mg/kg χωρίς Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς 100 mg/kg γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες 100 mg/kg θερμίδες ή χωρίς γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 150 mg/kg ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-13

14 E 959 (συνέχεια) πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς 50 mg/kg καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς - τσίχλες χωρίς - μηλίτης και απίτης 20 mg/l - μπύρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που 10 mg/l δεν υπερβαίνει μέχρι 1,2% νοl - «Biere de table / Tafelbier / Table Beer» (περιεκτικότητας 10 mg/l κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergariges Einfachbier» - μπύρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων 10 mg/l εκφραζομένης σε ΝαΟΗ - μπύρες μαύρες του τύπου oud bruin 10 mg/l - παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς 50 mg/kg πρόσθετα σάκχαρα - φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες 50 mg/kg θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα - μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένες θερμίδες 50 mg/kg - σκευάσματα φρούτων και λαχανικών με μειωμένες θερμίδες 100 mg/kg - γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 50 mg/kg ψάρια διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο και μαρινάτα ψάρια, 30 mg/kg μαλακόστρακα και μαλάκια σάλτσες 50 mg/kg μουστάρδα 50 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής. 150 mg/kg - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες 100 mg/kg μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (3) - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 50 mg/l 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή (3) - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 100 mg/kg 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή (3) Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω 50 mg/kg (2) του 15% και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Σούπες με μειωμένες θερμίδες 50 mg/l (2) - Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς (2) - Συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση (3) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

15 E 959 (συνέχεια) Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπύρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών. Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15% Vol. Χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό. 30 mg/l (2) 30 mg/kg (2) 50 mg/kg (2) Feinkostsalat 50 mg/kg (2) Μπύρα με μειωμένες θερμίδες 10 mg/l (2) - διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως 100 mg/kg (3) ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (3) Πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο. 100 mg/kg (2) «Σνακ»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα και περιέχοντα ορισμένες αρωματικές ουσίες. 50 mg/kg (2) E 962 (3) Άλας ασπαρτάμηςακετοσουλφά μης (3) Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες 350 mg/l (α) ή χωρίς ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς 350 mg/l (α) φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες (α) θερμίδες ή χωρίς παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με (α) μειωμένες θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες (α) θερμίδες ή χωρίς επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς (α) επιδόρπια με βάση τα δημητριακά με μειωμένες θερμίδες ή (α) χωρίς επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή (α) χωρίς «σνακς» αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα 500 mg/kg (β) καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς 500 mg/kg (α) γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες 500 mg/kg (α) θερμίδες ή χωρίς γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς (α) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-15

16 E 962 (συνέχεια) - Essoblaten (α) πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς (α) καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω (α) του 15% και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς 2500 mg/kg (α) - τσίχλες χωρίς 2000 mg/kg (α) - μηλίτης και απίτης 350 mg/l (α) Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπύρας, μηλίτη, απίτη, 350 mg/l (α) οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών. Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω 350 mg/l (α) του 15% Vol. - μπύρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που 350 mg/l (α) δεν υπερβαίνει μέχρι 1,2% νοl - «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητας κάτω 350 mg/l (α) των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergariges Einfachbier» - μπύρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων 350 mg/l (α) εκφραζομένης σε ΝαΟΗ - μπύρες μαύρες του τύπου oud bruin 350 mg/l (α) - μπύρα με μειωμένες θερμίδες 25 mg/l (β) - παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg (β) - φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες (α) θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα - μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με (β) μειωμένες θερμίδες - οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες (α) - γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά 200 mg/kg (β) Feinkostsalat. (β) ψάρια μαλακόστρακα και μαλάκια διατηρημένα σε γλυκόξινο 200 mg/kg (α) μέσο και μαρινάτα - Σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l (α) σάλτσες μουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής. - τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ - διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (β) (β) (α) 450 mg/kg (α) 450 mg/kg (α) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

17 E 962 (συνέχεια) - συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία (α) 2002/46/ΕΚ σε υγρή μορφή - συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 500 mg/kg (α) 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή ) συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2000 mg/kg (α) 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση (*) Οδηγία 96/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους (ΕΕ L 55 της , σ. 22). (**) Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ΕΕ L 91 της , σ. 29). (***) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της , σ. 51). Παραπομπές (1) Απόφ. ΑΧΣ 782/94, ΦΕΚ 620/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ. σε εναρμόνιση με την Οδηγία 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα». (2) Απόφ. ΑΧΣ 240/97, ΦΕΚ 597/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ. σε εναρμόνιση με την Οδηγία 96/83/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 94/35/ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα». (3) Απόφ ΑΧΣ 81/2005, ΦΕΚ 786/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ. σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2003/115/ΕΚ». Επιτρέπεται η εμπορία και η χρήση προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα από τις Απαγορεύεται η εμπορία και χρήση προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα το αργότερο από τις 29 Ιουλίου 2005, ωστόσο, προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι τις 29 Ιανουαρίου (4) Αποφ. 449/2007, ΦΕΚ 190/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ. σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Επιτρέπεται η εμπορία και η χρήση που είναι σύμφωνα με την παρούσα από τις Απαγορεύεται η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα το αργότερο από τις , ωστόσο, προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 68-17

18

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Έτος: 1987 ΦΕΚ: Β 788 19871231 Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987 Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: 09.09.1987 Τίτλος: Σχόλια: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11. Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8)

Άρθρο 11. Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8) Άρθρο 11 Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8) 1. α) To άρθρo αυτό αφoρά στην επισήμανση, παρoυσίαση και διαφήμιση των τρoφίμων πoυ πρooρίζoνται να διατεθoύν ως έxoυν στoν τελικό καταναλωτή. To παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα