Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction)"

Transcript

1 Βίκυ Μάρκου Θεωρία Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες Σε αντίθεση με τη διδασκαλία που δίνει έμφαση στη γλώσσα και στη χωριστή εκμάθηση των τεσσάρων δεξιοτήτων, η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων στη διδασκαλία (integrated-skill instruction) έρχεται να ενοποιήσει τους παράγοντες που επιδρούν στη γλωσσική διδασκαλία δάσκαλο, μαθητές, πλαίσιο, μητρική και ξένη γλώσσα, ώστε να συνδυαστούν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ξένη γλώσσα γίνεται μέσο μοιράσματος πληροφορίας και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, και, μέσα από τη γλωσσική εκμάθηση, αποκτώνται γνώσεις που αφορούν τον πραγματικό κόσμο. Επίσης, επιτρέπουν τόσο την εκμάθηση όσο και τον έλεγχο προόδου από το διδάσκοντα πολλαπλών δεξιοτήτων ταυτόχρονα. Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Oxford (2001), υπάρχουν δύο υποκατηγορίες στη διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες: Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction) ΙΙ. Διδασκαλία βασισμένη σε δραστηριότητες (task-based instruction) Η διδασκαλία με δραστηριότητες (task-based instruction) βάζει τους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην ξένη γλώσσα. Η προσέγγιση αυτή φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της δραστηριότητας, η οποία, σύμφωνα με τον Nunan (1989), είναι δράσεις που μπορούν να σταθούν μόνες τους ως θεμελιώδεις μονάδες και απαιτούν κατανόηση, παραγωγή, χειρισμό και διάδραση σε αυθεντική γλώσσα, ενώ η προσοχή στρέφεται στο νόημα και όχι στην τυπική μορφή της γλώσσας. Σύμφωνα με τους Nunan (1987) και Rivers (1987), οι δραστηριότητες θα πρέπει να φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μιλήσουν, προκειμένου να μοιραστούν ιδέες και απόψεις με σκοπό να εκπληρωθεί ένας κοινός στόχος ή να συναγωνιστούν για να πετύχουν ατομικούς στόχους. Ως τέτοιος κοινός στόχος στο συγκεκριμένο μάθημα που παρουσιάζεται εδώ λειτουργεί η διοργάνωση μίας εκδρομής της τάξης. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ή σε ζευγάρια, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργατικότητα μεταξύ τους. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης είναι εφικτή σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης της γλώσσας, αλλά ο τρόπος που θα εφαρμοστεί διαφέρει από επίπεδο σε επίπεδο. Βιβλιογραφία Nunan, D. (1987). Communicative language teaching. Making it work. ELT Journal, 41/2, σελίδα 1

2 Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Oxford, R. (2001). Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom. ESL Magazine, 6/1. Λήψη από το διαδίκτυο: Rivers, M. (1987). Interaction as the key to teaching language for communication. In W.M. Rivers (ed.), Interactive language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Επικοινωνιακή προσέγγιση Σύμφωνα με τον Nunan (1991), οι πέντε αρχές της επικοινωνιακής διδασκαλίας είναι οι εξής: 1. Δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της επικοινωνίας, προφορικής ή γραπτής, στην ξένη γλώσσα μέσω διάδρασης στη γλώσσα-στόχο. 2. Εισάγονται αυθεντικά κείμενα (authentic texts) στη μαθησιακή κατάσταση (learning situation). 3. Παρέχονται δυνατότητες στο μαθητή να εστιάσει όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στη διαχείριση της μάθησης (Learning Management Process). 4. Εμπλέκονται οι προσωπικές εμπειρίες του μαθητή ως σημαντικά στοιχεία που συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη. 5. Γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν η μάθηση στην τάξη με τις γλωσσικές δραστηριότητες (language activities) εκτός αυτής. Βιβλιογραφία Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. Hertfordshire. Prentice Hall International. Παιδαγωγική βασισμένη στη διάδραση Σύμφωνα με την παιδαγωγική βασισμένη στη διάδραση (interaction-based pedagogy), η γλώσσα μαθαίνεται και διδάσκεται με τον καλύτερο τρόπο μέσω της διάδρασης. Διάδραση υπάρχει όταν οι συμμετέχοντες σε ένα επικοινωνιακό γεγονός εναλλάξ παράγουν ή λαμβάνουν πληροφορία (ΚΕΠΑ: 88). Αυτή η προσέγγιση φέρνει στην τάξη δραστηριότητες, στις οποίες οι μαθητές ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζεται ότι οι μαθητές κατανοούν και κατακτούν λεξιλόγιο, φόρμες και δομές της γλώσσας-στόχου. Για την Kramsch (1987), η αξία της διάδρασης για το μάθημα της ξένης γλώσσας είναι σημαντική και υποστηρίζει ένθερμα τη διδασκαλία της γλώσσας με βάση τη διάδραση και τις κοινωνικές ρίζες της γλώσσας, και όχι με βάση δομικές και γνωστικές αρχές. Η διάδραση παρέχει το αντιληπτό υλικό (comprehensible input) που οδηγεί στην εκμάθηση της γλώσσας και της χρήσης της και μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των τριών στόχων που πρέπει να πετύχει ο μαθητής της ξένης γλώσσας: α) να μάθει να δομεί κοινωνικές σχέσεις (structuring social encounters), β) να μάθει να διαπραγματεύεται (negotiate) θέματα και νοήματα για αμοιβαία κατανόηση, γ) να μάθει την προφορική γλώσσα με βάση τη γνώση που αποκτήθηκε από γραπτά βιβλία (1987: 246). Η ίδια (Kramsch 1983) θεωρεί ότι η διαδραστική δεξιότητα περιλαμβάνει τη δυνατότητα: - να δημιουργείς, να εκφράζεις, να ερμηνεύεις και να διαπραγματεύεσαι νόημα, - να παίρνεις το λόγο, σελίδα 2

3 - να ανοίγεις και να κλείνεις συζήτηση, - να παίρνεις πρωτοβουλία και να τραβάς την προσοχή, - να δομείς και να επεκτείνεις θέμα, - να χτίζεις πάνω σε ιδέες άλλων, - να επιδεικνύεις και να ελέγχεις την κατανόηση, - να ζητάς διευκρίνιση, - να δίνεις ανάδραση σε άλλους, - να οδηγείς και να αποφεύγεις θέματα. Στον όρο της διαπραγμάτευσης νοήματος (negotiation of meaning) υπεισέρχονται και οι Pica, Kanagy and Falodun (1993). Για να επιτευχθεί διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, θα πρέπει οι δραστηριότητες του μαθήματος ή της έρευνας να είναι δομημένες έτσι, ώστε να παρέχουν ένα συγκείμενο στο οποίο όχι μόνο μιλούν οι μαθητές στους συνομιλητές τους, αλλά επίσης διαπραγματεύονται νόημα υπάρχει δηλαδή ένα θέμα πάνω στο οποίο συζητούν και ανταλλάσσουν επιχειρήματα (Pica, Kanagy and Falodun 1993: 11). Στη διαδραστική διδασκαλία της γλώσσας, η κατανόηση (comprehension) και η παραγωγή (production) λειτουργούν ως διαδραστικό ντουέτο (Rivers 1987: 9). Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται ατμόσφαιρα και σχέσεις που προάγουν την επιθυμία για διάδραση. Η ίδια ασκεί κριτική στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική τάξη, που στερείται ευκαιριών για διάδραση και τη σχηματοποιεί σαν διάδραση διπλής, τριπλής, πολλαπλής αλλά ποτέ μονής κατεύθυνσης. 1 Την ίδια διαπίστωση σχετικά με τη διαρκή πρόσληψη και παραγωγή υιοθετεί η Chapelle (1999), που παραθέτει πέντε βασικές αρχές της διαδραστικής εκμάθησης ξένης γλώσσας, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν ως αφετηρία για ερευνητική αναζήτηση: 1. Οι μαθητές θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους (noticing) στα γλωσσικά χαρακτηριστικά της εισερχόμενης πληροφορίας (input) της γλώσσας-στόχου. 2. Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν δυνατότητες να παράγουν εξερχόμενες πληροφορίες (output) στη γλώσσα-στόχο. 3. Οι μαθητές χρειάζεται να εστιάζουν την προσοχή τους στα λάθη τους (notice errors) στις εξερχόμενες πληροφορίες (output). 4. Οι μαθητές χρειάζεται να διορθώνουν (correct) γλωσσικά τις εξερχόμενες πληροφορίες (output). 5. Οι μαθητές χρειάζεται να εμπλέκονται σε διαδράσεις στην ξένη γλώσσα, των οποίων οι δομές μπορούν να τροποποιηθούν όπως απαιτείται για την κατανόηση (comprehension). Βιβλιογραφία Chapelle, C. (1999). Research Questions For A Call Research Agenda: A Reply To Rafael Salaberry. Language Learning and Technology, 3/1: Kramsch, C.J. (1983). Interaction in the classroom: Learning to negotiate roles and meanings. Die 1 «Interaction can be two-way, three-way, or four-way, but never one-way.» (Rivers 1987: 9). σελίδα 3

4 Unterrichtspraxis, 16/2: Kramsch, C.J. (1987). Socialization and Literacy in Foreign Language: Learning Through Interaction. Theory into Practice, 26/4: Pica, T.,. Kanagy, R. and Falodun, J. (1994). Choosing and using communication tasks for second language instruction. In G. Crookes and S.Gass (eds), Tasks and Language learning: Integrating Theory and Practice, 1: Clevedon: Multilingual Maters. Rivers, M. (1987). Interaction as the key to teaching language for communication. Ιn W.M. Rivers (ed.), Interactive language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Για τη χρήση της υποτακτικής στην ελληνική γλώσσα: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Στάδια: Εξάσκηση Παραγωγής Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ). Επιμέρους στόχοι: Εξάσκηση λεξιλογίου (ταξίδι) Εξάσκηση γραμματικής (υποτακτική) Εξάσκηση Κατανόησης Προφορικού Λόγου (ΚΠΛ) Οι μαθητές μαθαίνουν να κρατούν σύντομες σημειώσεις. Α1 για εφήβους/ενηλίκους. 40 λεπτά (1 διδακτική ώρα). Παρατίθεται στο κάτω μέρος του πίνακα. Μέρος 1 ο : Εισαγωγή/ Κινητοποίηση/ Προσανατολισμός Παρουσίαση δύο φωτογραφιών σε προτζέκτορα (εναλλακτικά: χρήση φωτοτυπίας): Εικόνα Α - Εικόνα Β. Eισαγωγική συζήτηση, ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης). Ερωτήσεις: Τι βλέπετε; Τι κάνουν; Πού πηγαίνουν; Ο καθηγητής σημειώνει στον πίνακα λεξιλόγιο που πιθανόν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ή θα χρειαστεί στην περιγραφή των εικόνων και θα είναι απαραίτητο στα επόμενα στάδια διδασκαλίας (βαλίτσα, τρένο, εισιτήριο κτλ.). Οι λέξεις αυτές, με σκίτσα (παράδειγμα) δίπλα τους για υπενθύμιση της σημασίας, θα παραμείνουν σε προβολή σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Μέρος 2 ο : Παρουσίαση/Εισαγωγή της νέας γνώσης Άσκηση αντιστοίχισης. Εισαγωγή στο νέο φαινόμενο μέσω της κατανόησης γραπτού λόγου (μικρές προτάσεις με περιεχόμενο που έχει επεξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό στο Μέρος 1). Στη φάση αυτή οι μαθητές θα δουν γραμμένες φράσεις σημειώσεων, τέτοιες που θα χρειαστεί στη συνέχεια του μαθήματος να γράψουν. Τρόπος εργασίας: σε ζευγάρια. Γραμματική επεξήγηση/επανάληψη της υποτακτικής (φύλλο εργασίας β). Συνειδητοποίηση με βάση το φυλλάδιο. Οι μαθητές εργάζονται ανά δύο και ο έλεγχος γίνεται μέσω διαδραστικού πίνακα (πίνακας συνδεμένος με υπολογιστή). Το φαινόμενο της υποτακτικής πρέπει να είναι γνωστό σελίδα 4

5 στους μαθητές και εδώ να γίνεται μία μικρή επανάληψη με βάση τα ρήματα της παραπάνω άσκησης. ΚΠΛ: Οι μαθητές ακούν την αφήγηση της κοπέλας και σημειώνουν με τικ τις ετοιμασίες. Στη συνέχεια γράφουν σε μορφή σημείωσης τα πράγματα που πρέπει να κάνει η κοπέλα. Η άσκηση αυτή εξυπηρετεί στο να οδηγηθούν οι μαθητές να κρατήσουν κάποιες σημειώσεις για λογαριασμό της κοπέλας. Η παραγωγή σημειώσεων σε αυτή τη φάση είναι υποβοηθούμενη και όχι ελεύθερη, και η βοήθεια δίνεται από την αφήγηση της κοπέλας. Έτσι γίνεται ομαλή η μετάβαση στο επόμενο στάδιο της ελεύθερης παραγωγής. Τρόπος εργασίας: Ατομικά η επίλυση της ακουστικής άσκησης. Σε ζευγάρια ο έλεγχος. Συνεχίζουν σε ζευγάρια την ημιελεύθερη παραγωγή των τεσσάρων σημειώσεων. Μέρος 3 ο : Εφαρμογή/Επεξεργασία Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες και κρατούν σημειώσεις για το θέμα: «Οργανώνετε μία εκδρομή με την τάξη των ελληνικών. Η εκδρομή θα γίνει την Κυριακή. Τι ετοιμασίες πρέπει να κάνετε;» Κάθε ομάδα παίρνει ένα χαρτάκι με το θέμα και χαρτάκια post-it για να κρατήσουν σημειώσεις. Μέρος 4 ο : Έλεγχος/Αξιολόγηση/Ανασκόπηση Οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους: Κολλούν τα χαρτάκια post it με τις σημειώσεις τους σε πίνακα ανακοινώσεων. Διαβάζουν τα σημειώματα των άλλων ομάδων. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει πραγματικά μία εκδρομή της τάξης, ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει να κάνει κάτι από αυτά, προκειμένου να γίνουν οι ετοιμασίες Προτεινόμενα εποπτικά μέσα: Τι πρέπει να προσέξουν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες: Προτζέκτορας. Φυλλάδιο. Το λεξιλόγιο που σημειώνεται στο Μέρος 1 του μαθήματος και θα χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκειά του επεξηγείται στους μαθητές με διάφορους τρόπους. Μεταξύ άλλων: o Μίμηση: για παράδειγμα στη λέξη βαλίτσα ο καθηγητής προσποιείται ότι κουβαλάει κάτι βαρύ. o Σκίτσα: σε λέξεις όπου με λίγες γρήγορες γραμμές μπορεί να σχεδιαστεί η έννοια. o Διεθνής λέξεις: δίνεται το συνώνυμο σε άλλη ενδιάμεση γλώσσα (π.χ. αγγλική). Για παράδειγμα, στη λέξη τρένο η αγγλική γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεση. o Ανάδειξη κοινής ρίζας της λέξης: π.χ. χάρτης-карта, hartë, Karte. Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στο φυλλάδιο γραμματικής προσαρμόζονται στις γνώσεις των μαθητών. Στο συγκεκριμένο πίνακα χρησιμοποιήθηκαν μόνο ρήματα από την προηγούμενη άσκηση του φυλλαδίου αντιστοίχισης. Ο σελίδα 5

6 καθηγητής μπορεί να τον εμπλουτίσει με ρήματα γνωστά στους μαθητές του. Το θέμα που προτείνεται στο Μέρος 3 του μαθήματος χρειάζεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τους μαθητές. Θα πρέπει να τους ενδιαφέρει, να τους αφορά, να είναι πιθανόν υλοποιήσιμο. Παραλλαγή/ές: Εργασία στο σπίτι: Παράδειγμα: Η χρήση αυθεντικού κειμένου στην άσκηση για το σπίτι, που αναφέρεται παρακάτω, σε τόσο χαμηλό επίπεδο πρέπει να γίνεται με προσοχή. Η άσκηση πρέπει να είναι εφικτό να λυθεί, έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν πληροφορίες και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να καταλαβαίνουν, ακόμα και όταν υπάρχει άγνωστο λεξιλόγιο. Μέρος 3: Δίνεται σε κάθε ομάδα διαφορετικό θέμα. Οι ομάδες δεν ανακοινώνουν το θέμα τους, το κρατούν κρυφό. Στο μέρος 4 θα πρέπει κάθε ομάδα να βρει το θέμα της άλλης διαβάζοντας μόνο τις σημειώσεις. Αντιμετώπιση ενός αυθεντικού κειμένου: Στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ visit Greece δίνονται ταξιδιωτικές οδηγίες στο πεδίο «Ελλάδα Πριν ταξιδέψεις». Ο καθηγητής μπορεί να διαμορφώσει μία άσκηση κατανόησης στο επίπεδο των μαθητών. Με την άσκηση αυτή, οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γνώση που πήραν στο μάθημα αυτό (λεξιλόγιο ταξιδιού και χρήση υποτακτικής). Ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κείμενο/άσκηση σαν μεταβατικό στάδιο για το επόμενο μάθημα, που μπορεί να είναι το θέμα «συμβουλές». Παρατίθεται εκτός πίνακα. σελίδα 6

7 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Παράδειγμα Φυλλάδιο για άσκηση αντιστοίχισης σελίδα 7

8 Φύλλο εργασίας Υποτακτική σελίδα 8

9 Οριστική αγοράζω ετοιμάζω αδειάζω βγάζω πηγαίνω Υποτακτική να αγοράσω Αφήγηση Η Άννα θέλει να πάει στην Ελλάδα. Σκέφτεται τι ετοιμασίες πρέπει να κάνει. Ακούστε προσεκτικά και σημειώστε ποια πράγματα έχει να κάνει η Άννα. Για να δούμε Τι πρέπει να ετοιμάσω για το ταξίδι Στη Φλώρινα έχει κρύο κι εγώ δεν έχω παλτό. Θα πάω να αγοράσω ένα παλτό. Τι άλλο; Α, τι δώρο να πάρω στη θεία μου; Θα της πάρω ένα καπέλο. Μμμ, μην ξεχάσω το βιβλίο μου! Θέλω να διαβάσω. Ωραία. Θα τηλεφωνήσω στη μαμά μου να της πω τα νέα μου. σελίδα 9

10 Φύλλο εργασίας ΚΠΛ σελίδα 10

11 Σημειώσεις Παραγωγή Γραπτού Λόγου Θέμα: Οργανώνετε μια εκδρομή με την τάξη των ελληνικών. Η εκδρομή θα γίνει την Κυριακή. Τι ετοιμασίες πρέπει να κάνετε; σελίδα 11

12 Εργασία για το σπίτι M acRCRD&lang_choosen=el Το κείμενο της άσκησης προέρχεται από την παραπάνω ιστοσελίδα. Πρόκειται για άσκηση αντιστοίχισης. Το κείμενο μπορεί να διασκευασθεί για να γίνει πιο εύκολο. Η άσκηση ωστόσο είναι απλή: αρκεί να κατανοήσουν οι μαθητές σε ποιο σημείο γίνεται λόγος για διαβατήριο, χρήματα κτλ. σελίδα 12

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Tha ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ιδeες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Παραγγελία της Microsoft Ουγγαρίας Επιστημονική επιμέλεια: Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács Μετάφραση: Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση Μασσαλίας 22, 106 80, Αθήνα dtolias@hau.gr Γιώργος Εξαδάκτυλος ιδότου 15, 106 80, Αθήνα gexadaktilos@hau.

ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση Μασσαλίας 22, 106 80, Αθήνα dtolias@hau.gr Γιώργος Εξαδάκτυλος ιδότου 15, 106 80, Αθήνα gexadaktilos@hau. Η ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣTHN ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (PLAYSPACES ΚΑΙ 3D WORLD) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ HELLAS ALIVE ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010 Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα