Απαντήσεις στα θέματα διαβούλευσης για το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις στα θέματα διαβούλευσης για το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»"

Transcript

1 Απαντήσεις στα θέματα διαβούλευσης για το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Εισαγωγικά 1. Η ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με βάση τη στρατηγική της για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών απο τους Δήμους και τις κοινότητες και ευρύτερα απο τις τοπικές κοινωνίες, έχει ως πάγια επιδίωξη της να επιλέγει την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λύση για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημότες τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 2. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης έχει υιοθετηθεί η ακόλουθη βασική αρχή ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της αυτοδιοίκησης: «Ανάπτυξη της κάθε εφαρμογής μία φορά για χρήση απ όλους» (Develop once, use many). Με βάση την αρχή αυτή αποφεύγεται η αγορά της ίδιας εφαρμογής από τους 1033 δήμους της χώρας χωριστά με αποτέλεσμα την καταβολή πολλαπλάσιου κόστους. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο θα επενδυθούν στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών των δήμων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 3. Η αρχή αυτή επιτρέπει τη δημιουργία μιας ουδέτερης και ανοιχτής πλατφόρμας από την ΚΕΔΚΕ, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουν στο μέλλον οποιεσδήποτε πρόσθετες εφαρμογές και υπηρεσίες θέλουν, συνεργαζόμενοι με οποιαδήποτε εταιρεία επιλέξουν, με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνονται με τον ορισμό των ανοικτών προτύπων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. 4. Η ανάπτυξη και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ενημέρωσης του πολίτη με ελάχιστο κόστος, αποτελούν καθοριστικό έργο για τους ΟΤΑ της χώρας. 5. Η συγκεκριμένη προκήρυξη καλείται να υλοποιήσει την ήδη εγκεκριμένη πρόταση παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα και σε λύσεις που υλοποιούνται με ανοικτό λογισμικό.. Με βάση τον ανοιχτό χαρακτήρα του έργου και τα αποτελέσματα της

2 διαβούλευσης όπως διατυπώνονται αναλυτικότερα στο κείμενο που ακολουθεί, θα γίνουν στο τεύχος προκήρυξης οι απαραίτητες διορθώσεις. Διευκρινήσεις σχετικά με τα ερωτήματα που ετέθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης 1. Σχετικά με τις τηλεφωνικές υπηρεσίες που απαιτούνται, το σύστημα θα πρέπει να έχει το κατάλληλο API ώστε να δέχεται αιτήσεις μέσω ενός συστήματος IVR. Η προμήθεια και η υλοποίηση του συστήματος IVR αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου και περιλαμβάνει ενα μικρό εξυπηρετητή με το ή ισοδύναμη λύση, η λειτουργικότητα του οποίου θα πρέπει να επιδειχθεί με πιλοτικές εφαρμογές στους 16 δήμους. Οι εφαρμογές θα προσδιοριστούν κατά την μελέτη εφαρμογής του έργου. Αντίστοιχη πρόβλεψη σύνδεσης και επίδειξης είναι στα προαπαιτούμενα για την υπηρεσία αποστολής SMS, μέσω ενός κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών SMS. Για τις ανάγκες της πιλοτικής λειτουργίας του έργου στους 16 Δήμους θα πρέπει να προβλεφθεί το κόστος για SMS. 2. Το κόστος των τηλεπικοινωνιών θα καλύπτεται αποκλειστικά από το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δεδομένου ότι όλοι οι φορείς χρησιμοποιούν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν της υπηρεσίες του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Επίσης, από τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υποστηρίζεται η υπάρχουσα Υποδομή Δημοσίων Κλειδιών (Public Key Infrastructure PKI) του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ περιγράφονται αναλυτικά στον δικτυακό τόπο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (http://www.syzefxis.gov.gr). Ειδικά για τους φορείς που δεν διαθέτουν δομημένη καλωδίωση, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει δομημένη καλωδίωση για τις ανάγκες του έργου. 3. Σταθμοί εργασίας θα εγκατασταθούν μόνο στους φορείς που δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή πληροφορικής. Αν ο φορέας έχει ήδη την απαραίτητη υποδομή πληροφορικής, δεν απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον σταθμών εργασίας. 4. Οι τρόποι ηλεκτρονικών πληρωμών είναι ουσιαστικά δύο. Η τρίτη περίπτωση δεν είναι ηλεκτρονική πληρωμή αλλά πληρωμή σε τράπεζα και ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σχετικά με τα κόστη για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών πληρωμών, περιλαμβάνονται μόνο τα κόστη για την πιλοτική λειτουργία του έργου. Στη συνέχεια θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Τραπεζών. Το κόστος των πιστοποιητικών ασφαλείας και ό,τι έχει σχέση με υποδομή εξυπηρετητών (servers) που απαιτείται για ασφαλείς συναλλαγές θα καλύπτονται από το έργο. 5. Το Data Center δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού αλλά θα προσφέρεται σαν υπηρεσία από το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Εάν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από

3 το ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν επαρκούν, θα πρέπει να επεκταθούν κατάλληλα από το παρόν έργο. Οι συνδέσεις δεδομένων θα παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 6. Σχετικά με την ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών με τις υφιστάμενες εφαρμογές, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει και να αναπτύξει μια λύση (ενδιάμεσο λογισμικό διαλειτουργικότητας) ώστε ή νέα εφαρμογή να μπορεί να συνεργαστεί με τις υπάρχουσες. Εναλλακτικά, ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει λύση για μεταφορά των δεδομένων από την παλιά στην νέα εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη θα γίνει σε συνεργασία με τον φορέα και τους προμηθευτές. 7. Σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων από τη φυσική σε ηλεκτρονική μορφή, η ακριβής ποσότητα των δεδομένων καθώς και ο τρόπος μετατροπής τους σε ηλεκτρονική μορφή θα προσδιοριστούν από την μελέτη εφαρμογής. 8. Το χρονικό διάστημα από την αρχή του έργου μέχρι την πιλοτική λειτουργία του περιβάλλοντος στους δήμους είναι συνολικά 7 μήνες, το οποίο με τα υπάρχοντα δεδομένα κρίνεται αρκετό για την προσαρμογή της πλατφόρμας και την υλοποίηση των διασυνδέσεων. Οι ακριβείς προδιαγραφές για τη διασύνδεση της πλατφόρμας με τις υπάρχουσες εφαρμογές θα προσδιοριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 9. Η οριστική παραλαβή του λογισμικού ταυτίζεται με την προσωρινή παραλαβή του έργου όπως αυτή αναφέρεται στην Β.3.8., σελ.116. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ένας χρόνος. (όπως αναφέρεται στο Β.1.3) 10. Σε περίπτωση που οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο έχουν ήδη ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον από τον ανάδοχο, με τέτοιο τρόπο ώστε μέσα από αυτές να είναι προσβάσιμες και οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα στο πλαίσιο του έργου. 11. Η εκπαίδευση των χρηστών θα απευθύνεται σε υπαλλήλους του κάθε φορέα και θα γίνει τοπικά στους δήμους. Η κατανομή θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής του έργου. 12. Στο πλαίσιο της αρχής: «Ανάπτυξη της κάθε εφαρμογής μία φορά για χρήση απ όλους» (Develop once, use many), αποφεύγεται η αγορά της ίδιας εφαρμογής από τους 1033 δήμους της χώρας χωριστά που οδηγεί συνήθως στον πολλαπλασιασμό του αντίστοιχου κόστους. Αλώστε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: «Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του έργου προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί, αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από το φορέα» (π.δ.394/1996 άρθρο 3 παρ. 2).

4 13. Η απαίτηση για υλοποίηση του παρόντος έργου με τη χρήση ανοιχτών προτύπων διασφαλίζει τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου. Το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό αποτελεί το κλειδί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, τη χρήση και τον σκοπό του, για τους ακόλουθους λόγους: i.διασφαλίζει διαφάνεια στην επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους πολίτες, καθώς επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίζει πώς αυτά κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται και υπόκεινται επεξεργασία. ii.προσφέρει δυνατότητα επέκτασης, μεταβολής ή προσαρμογής των εφαρμογών από άλλους εκτός του αρχικού κατασκευαστή. iii.δίνει δυνατότητα διαρκούς συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας από άλλους εκτός του αρχικού κατασκευαστή, χωρίς το πρόσθετο κόστος περιοδικών αναβαθμίσεων. iv.διασφαλίζει ελευθερία στη χρήση των εφαρμογών από οποιοδήποτε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς πρόσθετο κόστος αδειών χρήσης. v.προσφέρει αύξηση του ανταγωνισμού και δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιριών σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας αυτοδύναμες υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού. vi.αυξάνει την συνεργασία μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ανταλλαγών εφαρμογών και τεχνογνωσίας. 14. Έτσι, στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης, προτείνονται τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα λογισμικού (APLAWS,,LGOL-Net, LGOL-Flow, LGOL-X) διότι: i.καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. ii.έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και χρησιμοποιούνται ευρέως από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. iii.βασίζονται και υλοποιούν αποκλειστικά ανοικτά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. 15. Γίνεται αποδεκτή και κάθε άλλη πλατφόρμα ως ισοδύναμη/αντίστοιχη «ανοικτή» λύση που ικανοποιεί τις ακόλουθες θεμελιώδεις προϋποθέσεις: i.συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ii.χρήση αποκλειστικά ανοικτών προτύπων για την επεξεργασία και την

5 αποθήκευση δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας iii.διαφάνεια στην αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, να είναι διαθέσιμος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κωδικοποίηση, η επεξεργασία και η αποθήκευση των στοιχείων. iv.δυνατότητα σε κάθε δήμο πέραν των 16 αρχικών να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί το λογισμικό συστήματος και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, χωρίς την καταβολή πρόσθετου κόστους αδειών χρήσης και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 16. Εξοικονομούνται έτσι πόροι που μπορούν να διατεθούν για υπηρεσίες υποστήριξης, με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των δήμων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. 17. Επίσης, όπως αναφέρεται και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού «η εισαγωγή στους συμβατικούς όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν επομένως ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους παρέχοντες υπηρεσίες, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης» (π.δ.346/1998 άρθρο 11)(επίσης δείτε π.δ.370/1995 άρθρο 16 παρ. 7). Είναι ζωτικής σημασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η επιλογή του ανοικτού λογισμικού ως λύση για την ευελιξία των τεχνικών λύσεων που παρέχει, ώστε να μπορεί να επενδύει ο κάθε δήμος στο μέλλον αυτόνομα και χωρίς εξαρτήσεις και σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες για το πως εξελίσσονται οι εφαρμογές. Ο στόχος είναι η επιλογή αποτελεσματικών εργαλείων και όχι έτοιμων λύσεων. 18. Στην ενότητα Β.1.3., σελ. 62 παρουσιάζεται όλο το εύρος των υπηρεσιών που η ΚΕΔΚΕ επιθυμεί να αναπτύξει, ώστε να παρέχονται από τον δήμο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου δεν θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο «ωριμότητας» και ολοκλήρωσής τους σε τέσσερα επίπεδα υπηρεσιών, που είναι: i.επίπεδο 1: πληροφόρηση: η αναγκαία πληροφόρηση για την παροχή και λήψη μιας υπηρεσίας είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (on-line) ii.επίπεδο 2: μονόδρομη αλληλεπίδραση (one-way interaction): μέσω Διαδικτυακής πύλης παρέχεται ή δυνατότητα λήψης της φόρμας αίτησης για μια υπηρεσία ή την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για την λήψη των αναγκαίων εγγράφων (μη ηλεκτρονικών) για μία υπηρεσία που δεν παρέχεται ηλεκτρονικά.

6 iii.επίπεδο 3: αμφίδρομη αλληλεπίδραση (two-way interaction): μέσω Διαδικτυακής πύλης παρέχεται ή δυνατότητα υποβολής αίτησης για μια υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντος. iv.επίπεδο 4: πλήρως ηλεκτρονική υπηρεσία: μέσω Διαδικτυακής πύλης παρέχεται ή δυνατότητα υποβολής αίτησης για μια υπηρεσία, ταυτοποίησης του αιτούντος και λήψης της υπηρεσίας χωρίς την διαμεσολάβηση καμίας μη ηλεκτρονικής διαδικασίας. 19. Η κατανομή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (22 επιπέδου 1, 14 επιπέδου 2, 21 επιπέδου 3, και 6 επιπέδου 4) αντιστοιχεί με τον πίνακα στην ενότητα Β.3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, βάσει της προαναφερθείσας κατηγοριοποίησης. 20.Οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν από τουλάχιστον ένα φορέα στο πλαίσιο του παρόντος έργου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Θεματική ενότητα Για τους Πολίτες Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο Περιγραφή υπηρεσιών πληροφόρηση για το που και πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή πρόσβαση στα στοιχεία του δήμου για ενημέρωση σχετικά με το ύψος της οφειλής πληρωμές μέσω διαδικτύου (e-payments ) ενημέρωση για εκπρόθεσμες οφειλές μέσω SMS, , τηλεφωνικά κλπ. Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα πληροφόρηση για το που και πώς μπορεί να γίνει η εγγραφή κλπ. στα δημοτικά μητρώα (Μητρώο αρρένων, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, εκλογικοί κατάλογοι, κλπ.) πρόσβαση στα στοιχεία του δήμου για ενημέρωση σχετικά με τα υπάρχοντα στοιχεία στο δήμο. κατέβασμα (downloading) αιτήσεων και σχετικών οδηγιών ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωμένων αιτήσεων ενημέρωση για την ολοκλήρωση της πράξης ή ύπαρξης προβλήματος μέσω SMS, , τηλεφωνικά κλπ. Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πληροφόρηση για το που και πώς μπορεί να γίνει η έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου, θανάτου, οικογενειακής μερίδας, μητρώου αρρένων, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κλπ) πρόσβαση στα στοιχεία του δήμου για ενημέρωση σχετικά με την υπάρχοντα στοιχεία στο δήμο. κατέβασμα (downloading) αιτήσεων ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωμένων αιτήσεων

7 ενημέρωση για την παραλαβή του πιστοποιητικού ή ύπαρξης προβλήματος μέσω SMS, κλπ. Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών άδειών πληροφόρηση για το που και πώς μπορεί να γίνει η έκδοση οικοδομικής άδειας κατέβασμα (downloading) σχετικών εντύπων και κανονισμών ενημέρωση για την παραλαβή της άδειας ή ύπαρξης προβλήματος μέσω SMS, κλπ. Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο Περιβάλλον καθαριότητα - ανακύκλωση πληροφόρηση για μέσα μαζικής μεταφοράς (ωράρια διαδρομές στάσεις, κόστος, κλπ.) πληροφόρηση για χώρους στάθμευσης (θέσεις κόστος, κλπ.) πληροφόρηση για πρόστιμα για παραβάσεις στάθμευσης κατέβασμα (downloading) αιτήσεων και κανονισμών για παραχώρηση χώρου στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες ενημέρωση για την παραλαβή της άδειας χώρου στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ύπαρξης προβλήματος μέσω SMS, κλπ. πληροφόρηση για κίνηση απορριμματοφόρων (ωράρια διαδρομές, κλπ.) για οικιακά απόβλητα προγράμματα ανακύκλωσης, κλπ. πληροφόρηση για διαδικασία συλλογής ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών, κλπ. πληροφόρηση για πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων κατέβασμα (downloading) αιτήσεων για τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων ή αλλαγή θέσης οικιακών αποβλήτων ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωμένων αιτήσεων για τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων ή αλλαγή θέσης ενημέρωση για την υλοποίηση μέσω SMS, κλπ. κατέβασμα (downloading) αιτήσεων για συλλογή ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών, κλπ. ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωμένων αιτήσεων για συλλογή ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών, κλπ. ηλεκτρονική αποστολή χρέωσης για συλλογή ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών, κλπ. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα πληροφόρηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο δήμο ή πρόσβασιμες από τους δημότες πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες κατέβασμα (downloading) αιτήσεων για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρα Πρόληψης, κλπ. ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

8 Εκπαίδευση ηλεκτρονική αποστολή έγκρισης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ηλεκτρονική αποστολή χρέωσης για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κλείσιμο ραντεβού μέσω διαδικτύου( e-booking ) στις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας του δήμου πληροφόρηση για υποδομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του δήμου κατέβασμα (downloading) αιτήσεων συμμετοχής ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωμένων αιτήσεων ηλεκτρονική αποστολή έγκρισης συμμετοχής Πολιτισμός ψυχαγωγία πληροφόρηση για πολιτιστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες - εκδηλώσεις του δήμου (πρόγραμμα κόστος εισόδου) Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονική δημοκρατία (edemocracy) Για τις Επιχειρήσεις Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας πληροφόρηση για πολιτική προώθησης πολιτισμού ψυχαγωγίας σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες κατέβασμα (downloading) αιτήσεων για προσκλήσεις πρόσβαση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωμένων αιτήσεων ηλεκτρονική αποστολή έγκρισης πρόσβασης πληροφόρηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του δήμου ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων, διαμαρτυριών ή προτάσεων και λήψη SMS broadcasting για την ενεργοποίηση εθελοντικών ομάδων (π.χ. πυρόσβεσης) πρόσβαση σε θέματα αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου πληροφόρηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων, χώρων ψυχαγωγίας - θεάτρων, κινηματογράφων, μουσικής σε δημόσια κέντρα, ίδρυσης παιδότοπων κλπ.) κατέβασμα (downloading) αιτήσεων πληροφόρηση για χορήγηση αδειών μικροπωλητών (στάσιμο εμπορίου) και λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κλπ.) ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων και λήψη απαντήσεων κατέβασμα (downloading) αιτήσεων και σχετικών οδηγιών 1.Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων πληροφόρηση για πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων πληρωμές μέσω διαδικτύου (e-payments)

9 ενημέρωση για εκπρόθεσμες οφειλές μέσω SMS, κλπ. κατέβασμα (downloading) εντύπων και οδηγιών για ετήσια εκκαθάριση τελών παρεπιδημούντων (διασύνδεση με TAXIS ΦΠΑ)

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :07/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες ΑΡΙΔΑΙΑ 28/01/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα