Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006"

Transcript

1 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, τον Σύλλογο Νοσηλευτών, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και την Ιατρική Σχολή Αθηνών για τις διαφωτιστικές συζητήσεις και την παροχή στοιχείων και πληροφοριών. Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών - ΚΕΠΕ Αµερικής 11, Αθήνα

2 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η έκθεση αυτή, µε τη χρήση δηµοσιευµένων και µη στοιχείων, αποβλέπει στο να τεκµηριώσει και αναλύσει την έκταση, την απασχόληση και τις δραστηριότητες µεταναστών στον τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Το επίπεδο της υγείας στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από τυπικούς δείκτες επίδοσης, είναι πάνω από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ, µε κόστος ωστόσο να διατίθενται στον τοµέα σχετικά µεγαλύτεροι χρηµατικοί και ανθρώπινοι πόροι. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται από πολλά δηµόσια ταµεία υγείας µε βάση το επάγγελµα ή τον κλάδο απασχόλησης του ασφαλισµένου, µε άνισους ωστόσο όρους. Τα χαρακτηριστικά αυτά του τοµέα υγείας επηρεάζουν τη σχέση του µε την µετανάστευση. Μολονότι η Ελλάδα έχει εναρµονισθεί µε τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δύσκολα εντοπίζεται µια πολιτική για τους µετανάστες, όσο αφορά τα επαγγέλµατα υγείας. Ένας αλλοδαπός ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει ένα ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει µια πολύ συγκεκριµένη διαδικασία που περιλαµβάνει ακαδηµαϊκή αναγνώριση, επαγγελµατική αναγνώριση, εγγραφή στον σχετικό επιστηµονικό σύλλογο και απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Εκτός αυτού, υπήκοοι τρίτων χωρών δεν µπορούν να εργασθούν στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. Η απασχόληση στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αυξάνει σταθερά και το 2005 έφτασε τις άτοµα, αριθµός που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνόλου των απασχολούµενων. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι ο αριθµός των ιατρών αυξάνεται συνεχώς και εκδηλώνεται ανησυχία για το πλεόνασµα σε ιατρούς. εδοµένης αυτής της υπερπροσφοράς ιατρών, έχουν αρχίσει να λαµβάνονται µέτρα για τη σταθεροποίηση του αριθµού των φοιτητών ιατρικής. Από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των νοσοκόµων / νοσηλευτών θεωρείται ανεπαρκής. Οι αλλοδαποί ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό επί του συνόλου. Επιπλέον, προέρχονται κυρίως από την Κύπρο και την Αλβανία και πολλοί από αυτούς εργάζονται για την απόκτηση της ειδικότητάς τους στην Ελλάδα. Ανάλογη κατάσταση εµφανίζεται και στους οδοντιάτρους. Οι αλλοδαποί ιατροί στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν υψηλή ανεργία ή υποαπασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν είναι χώρα που προσελκύει ιατρούς από το εξωτερικό. Αντιθέτως, θεωρείται χώρα που περισσότερο εξάγει παρά εισάγει ιατρούς. Τουλάχιστον, όµως, η µετανάστευση έχει εν µέρει µειώσει την έλλειψη νοσοκόµων. 2

3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα, οι δείκτες υγείας, όπως η µέση αναµενόµενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση ή στην ηλικία των 65, η γενική και βρεφική θνησιµότητα, εµφανίζουν σε γενικές γραµµές αξιόλογη βελτίωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως δείχνουν τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, οι δείκτες αυτοί βρίσκονται υψηλότερα από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ και σχεδόν στα ίδια επίπεδα των 15 της ΕΕ. Παρ όλα αυτά, ο τρόπος ζωής - όπως δείχνουν η κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών και καπνού, καθώς και τα ποσοστά παχυσαρκίας - υποδεικνύει ότι από αυτή την άποψη η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο της Ευρώπης των 15. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει έναν υψηλό και αυξανόµενο αριθµό ιατρών ανά 1000 κατοίκους. Για παράδειγµα, το 1998 υπήρχαν 4,2 ιατροί ανά 1000 κατοίκους, ενώ στον ΟΟΣΑ ο αντίστοιχος αριθµός ήταν 2,9. Το 2004 ο αριθµός αυτός έφτασε το 5,1. Από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των νοσοκόµων ανά 1000 κατοίκους, αν και αυξάνεται σταδιακά, παραµένει χαµηλός, στο 3,7 συγκριτικά µε το 8,1 στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι δαπάνες για την υγεία παρουσιάζουν αύξηση ως ποσοστό επί του συνόλου του ΑΕΠ, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων στον πληθυσµό, καθώς και στις νέες ιατρικές τεχνολογίες. Εκτιµάται πως ανέρχεται στο 9 τοις εκατό, ελαφρώς υψηλότερο από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ένα χαρακτηριστικό των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα που αξίζει να αναφέρουµε, είναι ότι µόλις το 55 % προέρχεται από το δηµόσιο, γεγονός που συνεπάγεται ότι πολλά ποσά στον τοµέα της υγείας καταβάλλονται ιδιωτικά και άτυπα. Μολονότι στην Ελλάδα θεσπίστηκε µε τον Ν το 1983 το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ), πρόκειται στην ουσία για ένα σύστηµα που καλύπτει τις µη αστικές περιοχές, µέσω του δικτύου των κέντρων υγείας, και διοικεί τα δηµόσια νοσοκοµεία. Υπάρχουν επίσης 30 περίπου ταµεία υγείας τα οποία καλύπτουν µεγάλες ή µικρές οµάδες εργαζοµένων µε βάση το επάγγελµα ή τον κλάδο απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα να είναι µάλλον κατακερµατισµένη και άνιση ανάλογα µε το επάγγελµα και την περιοχή. Σε αυτά τα πλαίσια, η λήψη αποφάσεων διασπάται ανάµεσα σε διαφορετικές αρχές. Παρ όλα αυτά, οι κύριες αρχές είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπεύθυνο για το ΕΣΥ) και το Υπουργείο Απασχόλησης (υπεύθυνο για πολλά ταµεία υγείας που παρέχουν επίσης υπηρεσίες υγείας). Πρόσφατα, υπήρξε µία προσπάθεια να αποκεντρωθούν οι παροχές υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, ιατροί που κατέχουν πανεπιστηµιακές θέσεις έχουν σηµαντικό θεσµικό ή έστω ανεπίσηµο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ( αβάκη και Μοσιαλός, 2005, Ζηλίδης, 2005). Όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, η µετανάστευση δηµιούργησε νέες προκλήσεις στον τοµέα της υγείας. Πρώτον, γεννήθηκε το ζήτηµα της ιατρικής φροντίδας για τους µετανάστες, µαζί µε αλληλένδετα γλωσσικά και επικοινωνιακά προβλήµατα. Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην αλλαγή του επιδηµιολογικού προφίλ, καθώς νέες επιδηµίες ή ασθένειες που είχαν σχέση µε τους µετανάστες εµφανίστηκαν. Τρίτον, τα έντονα µεταναστευτικά ρεύµατα από τις γειτονικές χώρες αύξησαν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας στα νοσοκοµεία κάποιων συνοριακών Ελληνικών περιοχών και συνάµα δηµιούργησαν την ανάγκη για συνεργασία σε θέµατα υγείας σε περιφερειακό επίπεδο µε γειτονικές χώρες. Τέταρτον, οι µετανάστες, κυρίως οι γυναίκες, κάλυψαν 3

4 συγκεκριµένες ελλείψεις στον τοµέα της υγείας, όπως η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και φροντίδας των ηλικιωµένων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν οι µετανάστες στην πλειοψηφία τους ήταν παράνοµοι, υπήρχε µια όλο και µεγαλύτερη ανησυχία για την εκµετάλλευση του εθνικού συστήµατος υγείας από τους παράνοµους µετανάστες. Το ζήτηµα ήταν ότι κατά την περίοδο εκείνη µετανάστες έρχονταν στην Ελλάδα µε σκοπό να λάβουν δωρεάν ιατρική και νοσοκοµειακή φροντίδα. Ως αποτέλεσµα, το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης προέβλεπε την απαγόρευση της δωρεάν ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης για τους µετανάστες που δεν είχαν επίσηµα έγγραφα, µε εξαίρεση τα παιδιά και τα έκτακτα περιστατικά. Αυτή είναι η γενική πολιτική του Ελληνικού κράτους αναφορικά µε την παράνοµη µετανάστευση και την υγεία. Η σχέση ανάµεσα στην µετανάστευση και τον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα ορίζεται στη βάση των γενικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του εθνικού τοµέα υγείας, που χαρακτηρίζεται από πλεόνασµα ιατρών και σηµαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι αλλοδαπές νοσοκόµες συµπληρώνουν τις Ελληνίδες. Αντιθέτως, δεν φαίνεται να υπάρχει παρόµοια τάση και στην περίπτωση των αλλοδαπών ιατρών. Μολονότι δεν υπάρχουν συστηµατικά στοιχεία, αποτελεί ευρεία πεποίθηση το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα που εξάγει ιατρούς. 3. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η µελέτη αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια του Ελληνικού Εθνικού Κόµβου Επαφής και πραγµατοποιήθηκε από το ΚΕΠΕ, µε χρήση του δικού του δυναµικού και ακολουθώντας τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης. Η πραγµατοποίηση αυτής της µελέτης έγινε µε τη βοήθεια πολλών ειδικών και παραγόντων του τοµέα της υγείας, οι οποίοι παρείχαν στοιχεία, πληροφορίες και πηγές αναφοράς, ενώ απήντησαν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις και αφιέρωσαν χρόνο σε σχετικές συζητήσεις. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε και αναλύθηκε στην µελέτη αυτή περιλαµβάνει άρθρα και µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και εργασίες που έχουν παρουσιασθεί σε συνέδρια και ακαδηµαϊκές συναντήσεις, ή βιβλία και µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί από Ερευνητικά Κέντρα αναφορικά µε το Ελληνικό Σύστηµα Υγείας. Η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά είναι εύκολη και υπάρχουν διαθέσιµα αντίγραφά τους. Επίσης, µελετήθηκε ενδελεχώς το σχετικό Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο. Ένα άλλο µέρος του υλικού που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει υλικό που έχει δηµοσιευθεί από κρατικούς φορείς, όπως υπουργεία που ασχολούνται µε ορισµένες πλευρές του θέµατος (π.χ. τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας), καθώς και άλλους οργανισµούς (π.χ Τοπικούς Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους). Χρησιµοποιήσαµε στατιστικά στοιχεία που λάβαµε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τον ΟΟΣΑ, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), και τα κρατικά όργανα για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών τίτλων ( ΟΑΤΑΠ, ITE, ΣAEI). Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν επίκαιρα στοιχεία από επαγγελµατικούς ιατρικούς συλλόγους (µέσω συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων), από νοσοκοµεία, 4

5 ενδιαφερόµενους παράγοντες (πανεπιστήµια, τεχνολογικά ινστιτούτα και επαγγελµατικά σωµατεία), καθώς και από κρατικούς αξιωµατούχους. Έτσι λοιπόν, τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες πηγές. Από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, δηµοσιευµένα και µη στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού υναµικού, από τον ΟΟΣΑ (αναφορικά µε τον αριθµό των ιατρών και τις συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο), καθώς και από διοικητικές πηγές (ιατρικούς επαγγελµατικούς συλλόγους, κρατικά όργανα για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών τίτλων). Η έλλειψη επαρκών και λεπτοµερών στοιχείων για την µετανάστευση αποτέλεσε σοβαρό πρόβληµα στην έρευνα για το συγκεκριµένο θέµα της αναφοράς αυτής, δηλαδή την µετανάστευση και τον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδοµένου ότι η Ελλάδα µεταµορφώθηκε µόλις πρόσφατα σε χώρα µε µετανάστες, και εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά µη καταγεγραµµένων µεταναστών που εργάζονται σε ιδιωτικούς τοµείς. Η συνεισφορά της µελέτης αυτής ήταν η αναγνώριση από πολλές αρµόδιες αρχές της ανάγκης συλλογής πληροφοριών σχετικά µε τον τοµέα της υγείας αναφορικά µε την προέλευση και τη ροή των µεταναστών. Προκειµένου να ξεπεράσουµε την έλλειψη στοιχείων, στην αναφορά αυτή βασιστήκαµε κυρίως σε επίσηµα και όσο το δυνατόν περισσότερα αξιόπιστα στοιχεία. Προσπαθήσαµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε στοιχεία που λάβαµε από διοικητικές πηγές, όπου η εγγραφή είναι υποχρεωτική, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα στοιχεία αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά. 5

6 4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελληνική πολιτική για τους µετανάστες στον τοµέα της υγείας ρυθµίζεται από τις γενικές αρχές της µεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και από την ενσωµατωµένη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Μολονότι το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τη µετανάστευση από το 2001 έχει προβλέψει για την εξειδίκευση των τοπικών αναγκών σε εργατικό δυναµικό ανά ειδικότητα και τη µεταβίβαση των αναγκών αυτών στις Ελληνικές πρεσβείες και προξενεία για την παροχή βίζας στους υποψήφιους µετανάστες, στην πράξη κάτι τέτοιο δεν έχει ακόµη εφαρµοσθεί. Στην πραγµατικότητα, οι υπήκοοι τρίτων κρατών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα είναι όλοι εκείνοι που νοµιµοποιήθηκαν µέσω των τριών σχετικών προγραµµάτων. Καθώς δεν ποσοστώσεις στην εισροή µεταναστών, είναι δύσκολο να µιλήσουµε για πολιτική αναφορικά µε τους µετανάστες στην υγεία ή σε οποιονδήποτε άλλο τοµέα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν διµερείς ή πολύπλευρες συµφωνίες που να αφορούν στις προσλήψεις ή τις ανταλλαγές ιατρικού προσωπικού. Είναι βέβαια δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η απουσία πολιτικής για την πρόσληψη µεταναστών στον τοµέα υγείας δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα σε αυτόν. Η Ελλάδα ακολουθεί τις Κοινοτικές οδηγίες στον τοµέα της υγείας. Ως εκ τούτου, υπήκοοι κρατών της ΕΕ έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε τους Έλληνες, µε την έννοια ότι µπορούν να εργασθούν σε ολόκληρο τον τοµέα της υγείας, συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). Ένας αλλοδαπός που επιθυµεί να ασκήσει ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα οφείλει να κατέχει ορισµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς τίτλους και να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη υποχρεωτική διαδικασία που περιλαµβάνει την ακαδηµαϊκή αναγνώριση, επαγγελµατική αναγνώριση (όπου αυτό απαιτείται), εγγραφή στο σχετικό επαγγελµατικό σύλλογο και απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Η ακαδηµαϊκή αναγνώριση παρέχεται από το ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφορικής ( ΟΑΤΑΠ) και για τους φυσιοθεραπευτές το πτυχίο πρέπει να αναγνωρισθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Επαγγελµάτων (ΙΤΕ). Πρέπει να κατατεθούν τα πρωτότυπα πανεπιστηµιακά πτυχία ή διπλώµατα (ή επικυρωµένη φωτοτυπία) µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή τους, και να καταβληθεί ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. Για µετανάστες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών χρειάζεται να κατατεθεί επιπλέον στο ΟΑΤΑΠ η άδεια παραµονής και εργασίας. Η ακαδηµαϊκή αναγνώριση των πτυχίων από ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, που είναι ήδη αναγνωρισµένα ως ισότιµα των Ελληνικών, απαιτεί εξετάσεις σε κάποια µαθήµατα ανάλογα µε τον τοµέα σπουδών. Για τους ιατρούς, για παράδειγµα, η αναγνώριση του πανεπιστηµιακού τους πτυχίου απαιτεί να περάσουν από εξετάσεις στα µαθήµατα της παθολογίας, χειρουργικής, παιδιατρικής και µαιευτικής. Η διαδικασία για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση ιατρικών πτυχίων διαρκεί σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χρόνια και υπάρχουν υποψήφιοι που εγκαταλείπουν µετά από πολλές προσπάθειες. Η επαγγελµατική εµπειρία αναγνωρίζεται από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ), ένα όργανο που εποπτεύεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η 6

7 διαδικασία αυτή αφορά σε επαγγέλµατα που υπόκεινται σε νοµοθετικό πλαίσιο υπό τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/48/EC, τροποποιηµένης από την Οδηγία 2001/19/ EC, και ενσωµατωµένης στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Προεδρικό ιάταγµα 165/2000. Μολονότι η οδηγία αφορά µόνο σε υπηκόους χωρών της ΕΕ, εφαρµόζεται επίσης σε περιπτώσεις που ο αιτών κατέχει πτυχίο από τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να έχει πτυχίο που έχει αναγνωρισθεί από χώρα της ΕΕ (εκτός της Ελλάδας) και να έχει ασκήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα στην χώρα αυτή για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παρ όλα αυτά, δεν έχει θεσπισθεί στην Ελλάδα κάποιο επίσηµο πλαίσιο που να µεριµνά για όλες τις άλλες περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που θέλουν αναγνώριση της επαγγελµατικής τους εµπειρίας. Έτσι, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την Οδηγία, η προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία δεν αναγνωρίζεται. Σύµφωνα µε την τροπολογία του 2001, τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλµατα περιλαµβάνονται επίσης στα ελεγχόµενα επαγγέλµατα που καλύπτει η οδηγία (επαγγέλµατα όπως νοσηλευτής, οδοντίατρος, ιατρός, µαία). Έτσι, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, ο αιτών οφείλει να καταθέσει στο ΣΑΕΙ µια αίτηση µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Από τη στιγµή που ο υποψήφιος έχει καταθέσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (επικυρωµένα και µεταφρασµένα επίσηµα στα Ελληνικά), το Συµβούλιο εκδίδει µία απόφαση σχετικά µε την αίτηση µέσα σε 4 µήνες. Αφού κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, το Συµβούλιο τα εξετάζει και εκδίδει µία Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τον υποψήφιο. Εάν το Συµβούλιο κρίνει απαραίτητο και ανάλογα µε συγκεκριµένες συνθήκες, µπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα είτε να παρουσιάσει αποδείξεις της εµπειρίας άσκησης του εν λόγω επαγγέλµατος στην χώρα του και µέλος της ΕΕ, είτε να συµπληρώσει µια περίοδο προσαρµογής, ή να δοκιµαστεί µε ένα τεστ καταλληλότητας στην χώρα- µέλος της ΕΕ που τον φιλοξενεί. Μόνο ένα από τα παραπάνω µπορεί να του ζητηθεί. Επί της αρχής, απόδειξη για την επιπλέον επαγγελµατική εµπειρία ενδέχεται να ζητηθεί εάν η επαγγελµατική εκπαίδευση και άσκηση διήρκεσε τουλάχιστον ένα χρόνο λιγότερο από αυτό που απαιτείται στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, µπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο να συµπληρώσει µια περίοδο προσαρµογής ή να δοκιµαστεί µε ένα τεστ καταλληλότητας, εφόσον υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στο περιεχόµενο της εκπαίδευσής του και σε εκείνο που απαιτείται στη χώρα υποδοχής, ή σε σχέση µε το φάσµα των δραστηριοτήτων που καλύπτει το συγκεκριµένο επάγγελµα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής. Το τρίτο στάδιο στη διαδικασία είναι να λάβει ο ενδιαφερόµενος µια άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος την οποία εκδίδει η ιεύθυνση Υγείας της αρµόδιας Νοµαρχίας. Πρέπει να κατατεθεί το πρωτότυπο πανεπιστηµιακό πτυχίο / δίπλωµα (ή επικυρωµένη φωτοτυπία) µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή του. Για µετανάστες που είναι υπήκοοι τρίτων κρατών χρειάζεται επιπλέον µια άδεια παραµονής και εργασίας, καθώς και ένα πιστοποιητικό αµοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει επίσης να καταβληθεί ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ανάλογα µε την ειδικότητα, και να υποβληθεί ένα αντίγραφο ποινικού µητρώου. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας απαιτεί την πρώτη εγγραφή του κάθε ενδιαφερόµενου στον ανάλογο επαγγελµατικό σύλλογο. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά προς υποβολή είναι τα ακόλουθα: άδεια παραµονής και εργασίας, ποινικό µητρώο, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, πρωτότυπο και επίσηµα µεταφρασµένο πανεπιστηµιακό πτυχίο / δίπλωµα (ή επικυρωµένο αντίγραφο), επίσηµη επαλήθευση και ισοτιµία του πτυχίου από το ΟΑΤΑΠ, 7

8 υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει «δεν έχω τεθεί υπό κηδεµονία και δεν τίθεται κανένα εµπόδιο στην εφαρµογή του Ν. 1565/1939 σχετικά µε τον κώδικα άσκησης επαγγέλµατος», βεβαίωση από το Ταµείο Συντάξεων Ιατρικών Επαγγελµάτων ότι έχει πληρωθεί το δικαίωµα εγγραφής, δήλωση εγγραφής µέλους στον επαγγελµατικό σύλλογο (ετήσια δήλωση που συµπληρώνεται από όλα τα µέλη, ανεξάρτητα από την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, είτε σε νοσοκοµεία, είτε αυτο-απασχολούνται) και µία φωτογραφία. Όσον αφορά στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, χρειάζεται ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης κρατικής/ δηµόσιας σχολής για την εκµάθηση της ελληνικής, καθώς µία υπεύθυνη δήλωση για να δηλωθεί η απαραίτητη γνώση της Ελληνικής. Επίσης, πριν την εγγραφή στο σύλλογο, ο αιτών θα περάσει από συνέντευξη στα Ελληνικά την οποία θα διεξαγάγει ο Γενικός Γραµµατέας του συλλόγου. Οι εργασιακές σχέσεις των αλλοδαπών στον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα, όπως και αυτές των Ελλήνων, υπαγορεύονται από τον εργοδότη τους, δηλαδή το κράτος, τα ταµεία υγείας, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας ή την ανεξάρτητη άσκηση. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (δηµόσια νοσοκοµεία, περιφερειακά κέντρα υγείας) απασχολείται σε πλήρη και αποκλειστική βάση, µε την εξαίρεση των διδασκόντων των ιατρικών σχολών και των στρατιωτικών ιατρών, οι οποίοι µπορούν να έχουν και τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το µεγαλύτερο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, το οποίο έχει τις δικές του υγειονοµικές υπηρεσίες, το ιατρικό προσωπικό απασχολείται συνήθως σε καθεστώς έµµισθης ηµιαπασχόλησης, ενώ τα µέλη του µπορούν να διατηρούν και ιδιωτικά ιατρεία ταυτόχρονα. Τα άλλα ταµεία, ειδικά τα µικρότερα, συνήθως πληρώνουν για τις υπηρεσίες ιδιωτικών γιατρών σε περιοδική βάση ή ανάλογα µε τον αριθµό των επισκέψεων ασθενών. Σε αυτά τα πλαίσια, οι υπήκοοι χωρών της ΕΕ µπορούν να εργασθούν σε όλο το φάσµα του τοµέα της υγείας στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπηκόους τρίτων χωρών µε την εξαίρεση του δηµόσιου τοµέα, όπου δεν µπορούν να εργασθούν. Ένας σηµαντικός αλλά άγνωστος αριθµός υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικής νοσηλείας αποκλειστικά σε βάση συγκεκριµένου ασθενή ή ηµερήσιας και νυχτερινής νοσηλείας, ακόµη και στα δηµόσια νοσοκοµεία. Οι νοσοκόµες αυτές είναι ανεξάρτητες, δεν πληρώνονται από τα νοσοκοµεία, αλλά από τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι µπορούν να αποζηµιωθούν για µέρος των χρηµάτων αυτών από το ασφαλιστικό ταµείο τους, εφόσον ο διευθυντής της κλινικής κρίνει ότι η υπηρεσία αυτή τους ήταν απαραίτητη. Τα νοσοκοµεία σε συνεργασία µε το σωµατείο των νοσοκόµων / νοσηλευτών αυτών απαιτούν ένα ορισµένο επίπεδο προσόντων για να τους επιτρέψουν να εργασθούν στο χώρο του νοσοκοµείου. 5. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η απασχόληση στον τοµέα της «υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (ορίζεται ως Ν από τη Eurostat) φτάνει τα άτοµα το 2005, αριθµός που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνόλου εργαζοµένων (πηγή: Έρευνα Εργατικού υναµικού). Ο αριθµός των απασχολούµενων έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς το 1998 οι αριθµοί αυτοί ήταν και 4,6% αντίστοιχα. Παρ όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να 8

9 αποκλείσουµε αυτούς που εργάζονται στην πρόνοια και να πιστοποιήσουµε ποιοι εργάζονται στην υγεία. Έχει επίσης παρατηρηθεί ένας σταθερά αυξανόµενος αριθµός ιατρών. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, µε βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους σχετικούς επαγγελµατικούς συλλόγους, ο αριθµός των ιατρών από το 2000 αυξήθηκε σε το 2003, ενώ το 1990 ήταν Έτσι λοιπόν, κατά τη δεκαετία του 1990 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των ιατρών ήταν 3,4%, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια η αύξηση αυτή έχει ελαττωθεί περίπου στο 1%. Ο αριθµός των ιατρών αυτή τη στιγµή είναι σίγουρα σηµαντικά υψηλότερος από την τελευταία καταγραφή του Ένας σηµαντικός αριθµός ιατρών έχει αποφοιτήσει από ξένα πανεπιστήµια και είναι στη διαδικασία ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων τους. Στις εξετάσεις του εκεµβρίου του 2005 για την αναγνώριση πτυχίων ιατρικής υπέβαλλαν αίτηση σχεδόν άτοµα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας ήταν µάλλον χαµηλό (λιγότερο από 13%). Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις νέων ιατρών που περιµένουν αυτή τη στιγµή να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ειδικότητά τους, οι οποίοι ενδεχοµένως να µην είναι ενεργά µέλη των τοπικών ιατρικών συλλόγων τους και για αυτό το λόγο να µην συµπεριλαµβάνονται στους αριθµούς της Στατιστικής Υπηρεσίας (Στάθης, 2005:39). Η αξιοσηµείωτη αύξηση του αριθµού των ιατρών εκτιµάται από πολλούς εµπλεκόµενους στο χώρο της υγείας, κυρίως ιατρούς, ως πλεόνασµα, τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία. Στηρίζουν το επιχείρηµά τους στο γεγονός ότι ο αριθµός των ιατρών ανά 1000 κατοίκους στην Ελλάδα βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Το 1993 ο αριθµός αυτός ήταν στο 3.8 στην Ελλάδα, από τους υψηλότερους στον ΟΟΣΑ όπου ο µέσος όρος ήταν 2.4. Ανέβηκε στο 4.4 στο 2003, ενώ ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 2.9. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των ιατρών στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες, όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ. Εποµένως, δεν µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι υπάρχει έλλειψη ιατρών. Τουναντίον, εκφράζεται σήµερα ανησυχία για την περίσσεια ιατρών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν θέσεις στο δηµόσιο τοµέα υγείας σε επαρχιακές περιοχές, οι οποίες συµπληρώνονται µε δυσκολία, καθώς θεωρούνται από τους ιατρούς ως περιοριστικές για την καριέρα τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε ορισµένες ειδικότητες που οδηγούν σε θέσεις εργασίας στα εργαστήρια των νοσοκοµείων και κλινικών (Στάθης, 2005: 53). Ο σχετικά υψηλός αριθµός ιατρών στην Ελλάδα θα µπορούσε να εξηγηθεί εάν λάβει κανείς υπόψη τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος υγείας. Οι επιτυχηµένοι ιατροί κερδίζουν υψηλές αµοιβές, γεγονός που έλκει τους νέους ανθρώπους να σπουδάσουν ιατρική. Μια πρόσφατη απογραφή του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας δείχνει ότι το Υπουργείο απασχολεί σχεδόν άτοµα εκ των οποίων το 22.5% είναι ιατροί, το 43.2 νοσηλευτές και το 11% παραϊατρικό προσωπικό. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων του Υπουργείου, σχεδόν , απασχολείται στα δηµόσια νοσοκοµεία, ενώ για τους ιατρούς η συγκέντρωση αυτή φτάνει το 98.3 %. Στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στα ασφαλισµένα µέλη τους, απασχολούνται ιατροί, η µεγάλη πλειοψηφία των οποίων, σχεδόν 6.500, απασχολούνται επί συµβάσει. Επιπλέον, εκτιµάται ότι περίπου 2000 ιατροί ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ιατρικών σχολών, καθώς και στις Ένοπλες υνάµεις. Ως αποτέλεσµα, περίπου 6 στους 10 ιατρούς απασχολούνται 9

10 στο ευρύτερο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Οι υπόλοιποι κατά πάσα πιθανότητα απασχολούνται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή σε ιδιωτικά ιατρεία, νοσοκοµεία, διαγνωστικά κέντρα, ενώ κάποιοι απασχολούνται πλήρως ή µερικώς σε θέσεις που δεν σχετίζονται αποκλειστικά µε το επάγγελµά τους, πχ σε γυµναστήρια, µονάδες φροντίδας για τους ηλικιωµένους και ιδιωτικές κλινικές. Σε αυτά τα πλαίσια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ξένοι ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό. Αν και δεν υπάρχουν σχετικά δηµοσιευµένα στοιχεία, καταφέραµε να επιβεβαιώσουµε το γεγονός αυτό χρησιµοποιώντας πληροφορίες που λάβαµε από τους µεγαλύτερους ιατρικούς συλλόγους. Τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ανέρχονται σε εκ των οποίων τα 542 είναι αλλοδαποί, δηλαδή το 2.44%. Τα µέλη του Συλλόγου που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ανέρχονται σε 192, δηλαδή 0.86%. Παρόµοια ποσοστά αλλοδαπών κοινοτικών και µη ιατρών παρουσιάζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Έτσι λοιπόν, στην Αττική, η οποία απορροφά περίπου το 1/3 όλων των ιατρών στην Ελλάδα, οι ιατροί από χώρες της ΕΕ είναι περίπου 1.6% κι εκείνοι από τρίτες χώρες λιγότερο από 1%. Περίπου η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και στους ιατρικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ενώ ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά δείχνουν τα Ιωάννινα, όπου το ποσοστό ιατρών από µη κοινοτικές χώρες πλησιάζει το 2%, ενδεχοµένως λόγω της γειτνίασης µε την Αλβανία. Ένα σχετικό εύρηµα είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί ιατροί µέλη των ιατρικών συλλόγων έχουν εγγραφεί σε αυτούς για πρώτη φορά από το 1990 και µετά. Ανάλογη φαίνεται να είναι η κατάσταση και µε τους οδοντιάτρους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, που συγκεντρώνει περισσότερο από το 40% του συνόλου των οδοντιάτρων στη χώρα, από τα 5502 µέλη, µόνο 48 είναι αλλοδαποί, το οποίο ισοδυναµεί µε το 0.8%. Ένας εκ των αλλοδαπών αυτών οδοντιάτρων έχει Αλβανική υπηκοότητα. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως ένα σηµαντικό µερίδιο των προαναφερθέντων χαµηλών ποσοστών ξένων ιατρών και οδοντιάτρων στην Ελλάδα ανήκει στους Κυπρίους καθώς και στους αλλοδαπούς υπηκόους µε Ελληνικές ρίζες (οµογενείς), κυρίως από την Αλβανία. Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό των αλλοδαπών ιατρών βρίσκεται ουσιαστικά στο στάδιο της ειδικότητας. Η εικόνα, λοιπόν, της απασχόλησης αλλοδαπών ιατρών δεν δείχνει ιδιαίτερα θετική. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, 71 από τα 542 ξένα µέλη δηλώνουν ότι δεν εργάζονται πουθενά. Καθώς αυτά τα νούµερα είναι τρόπον τινά αντιπροσωπευτικά της συνολικής κατάστασης των αλλοδαπών ιατρών στην Ελλάδα, αποδεικνύεται πως αυτοί αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ανεργίας, ή τουλάχιστον υποαπασχόλησης. Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Έρευνα Εργατικού υναµικού αναφορικά µε την ανεργία και τον τοµέα της υγείας την άνοιξη του 2005 φανερώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της κατάστασης (Πίνακας 1). Η ανεργία των αποφοίτων ιατρικών σχολών είναι 4.8% σε σύγκριση µε το συνολικό 9.6%. Οι γυναίκες απόφοιτοι παρουσιάζουν ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (8.8%) από τους άνδρες (2.6%), το οποίο µπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως ανεργία τριβής. Στην περίπτωση των αποφοίτων παραϊατρικών σχολών, η ανεργία είναι υψηλότερη από τον µέσο όρο, φτάνοντας το 10.6%, µε τις γυναίκες να έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά (12.1%) από τους άνδρες (4.0%). 10

11 Σε αυτά τα πλαίσια, εικάζεται ότι η Ελλάδα είναι µία χώρα που εξάγει παρά εισάγει ιατρούς. Στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο δείχνουν ότι 238 από τα µέλη του έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η εγγραφή στο σύλλογο αυτό δεν είναι υποχρεωτική (µόνο 68% των ιατρών είναι µέλη), καθώς και ότι οι Έλληνες υπήκοοι που έχουν αποφοιτήσει από Βρετανικά πανεπιστήµια δεν υπολογίζονται ως «Έλληνες», µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο αριθµός των Ελλήνων ιατρών στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι µάλλον πολύ µεγαλύτερος. Αντίστοιχες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τον Ιταλικό Ιατρικό Σύλλογο, δείχνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι ως µέλη 270 Έλληνες ιατροί, ενώ υπήρξαν 63 εγγραφές Ελλήνων το 2005, 62 το 2004 και 42 το Αυτή τη στιγµή, η Ελλάδα δεν µοιάζει να είναι χώρα που έλκει µεγάλο αριθµό αλλοδαπών ιατρών. Στις πιο πρόσφατες εξετάσεις ( εκέµβριος 2005) για την αναγνώριση ξένων πτυχίων ιατρικής από το ΟΑΤΑΠ, από τους 2530 υποψηφίους, περίπου το 2.8% ήταν αλλοδαποί. Οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες υπήκοοι που αποφοίτησαν από ξένα πανεπιστήµια, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και την Ιταλία. Από το 2000, το ΟΑΤΑΠ έχει αναγνωρίσει ξένα πτυχία ιατρικής για περίπου 5300 Έλληνες και 392 αλλοδαπούς (7.3%). Οι ανάλογοι αριθµοί για τους οδοντιάτρους είναι 1776 και 112 αντίστοιχα, ενώ για τους φαρµακοποιούς 1069 και 59. Τέλος, ο αριθµός των πράξεων αναγνώρισης επαγγελµατικής εµπειρίας πολιτών της ΕΕ που εκδόθηκαν από το ΣΑΕΙ, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/48/EU, είναι πολύ χαµηλός, µόλις 10 περιπτώσεις, από αρχής της ενσωµάτωσης της Οδηγίας στην Ελληνική νοµοθεσία το Αν και τα διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τους µέτοικους ιατρούς είναι µάλλον περιορισµένα, ανάλογα στοιχεία για το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ακόµη πιο σπάνια. Αυτό συµβαίνει επειδή η ίδρυση του Σωµατείου Νοσηλευτών είναι µάλλον πρόσφατη, και πολλές νοσοκόµες/ νοσηλευτές, ειδικά αλλοδαπές/οί, δεν έχουν εγγραφεί ακόµη. Οι µόνες σχετικές πληροφορίες που καταφέραµε να συγκεντρώσουµε προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού υναµικού της άνοιξης του 2004, σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα «υγείας και κοινωνικής εργασίας» ανάλογα µε το επάγγελµα (διψήφια κατάταξη). Όπως δείχνει ο Πίνακας 2, από τα 210,012 άτοµα που εργάζονται στον τοµέα, τα 4,817 είναι αλλοδαποί, µε τους µη κοινοτικούς να κυριαρχούν. Αν και η Έρευνα Εργατικού υναµικού ως δειγµατοληπτική έρευνα υπόκειται σε στατιστικά λάθη, ειδικά όταν αφορά σε µικρά δείγµατα, είναι λογικό να λάβουµε υπόψη τις πληροφορίες που µας παρέχει καθώς ευσταθούν σε σχέση µε αυτές που έχουµε ήδη αναφέρει στη µελέτη αυτή. Αποδεικνύεται ότι οι αλλοδαποί εκπροσωπούν ένα µάλλον µικρό ποσοστό των απασχολούµενων στον τοµέα της υγείας (2.2%). Αλλοδαποί (πολίτες ΕΕ αλλά και τρίτων χωρών) εργάζονται ως επιστήµονες, προφανώς ιατροί, τεχνικοί και επιστηµονικοί βοηθοί, ενώ εκείνοι που παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες, καθώς και εργαζόµενοι σε σπίτια και πωλήσεις (στην πλειοψηφία µάλλον νοσοκόµες/ νοσηλευτές) προέρχονται κυρίως από µη κοινοτικές χώρες. Ένα αξιοσηµείωτο συµπέρασµα που πηγάζει από την Έρευνα Εργατικού υναµικού είναι ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας, όπως και των Ελλήνων εργαζοµένων, είναι γυναίκες, εικόνα που δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, σε σύγκριση µε την Έρευνα Εργατικού υναµικού του

12 Οι πληροφορίες που προέρχονται από το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβεβαιώνουν ότι οι αλλοδαποί που απασχολούνται στην υγεία και την κοινωνική εργασία είναι ένα µικρό ποσοστό (3.1%) του συνόλου (Πίνακας 3). Από την άλλη πλευρά, οι αλλοδαποί εργαζόµενοι, κυρίως από τρίτες χώρες, αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον υψηλό ποσοστό (σχεδόν 70%) εκείνων που απασχολούνται σε σπίτια. Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία του προσωπικού αυτού προσφέρει κυρίως υπηρεσίες σε ηλικιωµένα ή ανάπηρα άτοµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η κατηγορία αλλοδαπού προσωπικού µειώθηκε σηµαντικά ανάµεσα στο 2004 και το Η γενική άποψη που επικρατεί στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται και από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού υναµικού, είναι ότι οι αλλοδαπές εργαζόµενες, κυρίως από γειτονικές χώρες, οι οποίες απασχολούνται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί φροντίζοντας ηλικιωµένα άτοµα, έχουν συνεισφέρει εξαιρετικά στην παροχή φροντίδας σε ηλικιωµένους, ειδικά στην Ελληνική κοινωνία που γερνά. Από την άλλη πλευρά, εκφράζεται και η άποψη ότι το γεγονός αυτό ίσως να καθυστερεί τη διάδοση των µονάδων φροντίδας για τους ηλικιωµένους. 6. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στις Ελληνικές Ιατρικές Σχολές, όπως σε όλες τις ανώτατες σχολές, είναι περιορισµένος και ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Η εισαγωγή είναι αποτέλεσµα της επιτυχούς συµµετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Η διάρκεια των σπουδών είναι έξι χρόνια και είναι δωρεάν, όπως άλλωστε όλη η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι ιατροί λαµβάνουν την άδεια να ασκήσουν την ιατρική αµέσως µόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Επιπλέον, ένας ιατρός που επιθυµεί να εργασθεί στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά και σε πολλές άλλες θέσεις, πρέπει να λάβει πρόσθετη κατάρτιση στη γενική ιατρική ή σε κάποια ειδικότητα. Η διάρκεια της ειδικότητας ποικίλλει ανάλογα µε το αντικείµενο, από 4 µέχρι 7 χρόνια. Παρ όλα αυτά, πριν ξεκινήσει την ειδικότητά του, κάθε ιατρός πρέπει να υπηρετήσει σε ένα Αγροτικό Ιατρείο στη δικαιοδοσία του τοπικού Κέντρου Υγείας. Εκτός από την Ιατρική Σχολή, η Σχολή των Επιστηµών Υγείας των πανεπιστηµίων περιλαµβάνουν σήµερα το Φαρµακευτικό Τµήµα (5 έτη σπουδών), την Οδοντιατρική Σχολή (5 έτη) και εδώ και µερικά χρόνια τη Νοσηλευτική (4 έτη). Σπουδές σχετικές µε την υγεία προσφέρουν επίσης τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), τα οποία δέχονται αποφοίτους της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα ΤΕΙ προσφέρουν διάφορα πτυχία στις παραϊατρικές επιστήµες, όπως µαιευτική, φυσιοθεραπεία, κοινωνική εργασία και νοσηλευτική. Οι σπουδές διαρκούν επτά εξάµηνα, συν ένα εξάµηνο πρακτικής εξάσκησης. Αξίζει να σηµειωθεί πως απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν πρακτικές σπουδές στον τοµέα της υγείας στα Ινστιτούτα 12

13 Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Οι σπουδές αυτές διαρκούν από δύο έως τέσσερα εξάµηνα και η πλειοψηφία των φοιτούντων εκπαιδεύονται στην νοσηλευτική. Αλλοδαποί µαθητές που έχουν που έχουν ολοκληρώσει την µέση εκπαίδευση στην Ελλάδα µπορούν να συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση σε ισότιµη βάση µε τους Έλληνες συµµαθητές τους. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς µαθητές που ολοκλήρωσαν την µέση εκπαίδευση στη χώρα προέλευσής τους, πρέπει να περάσουν από ειδικές εξετάσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας, µε την προϋπόθεση ότι ούτε οι ίδιοι οι υποψήφιοι, ούτε οι γονείς τους έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια. Ο αριθµός των εισακτέων τέτοιων κατηγοριών είναι πολύ συγκεκριµένος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Ν. Φ 152/Β6/1504/ (ΦΕΚ 659 Τ. Β ), η οποία αφορά στην «Είσοδο Σπουδαστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση», ορίζεται πως οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Πρέπει επίσης να συµπληρώσουν µια αίτηση υποψηφίου όπου δηλώνουν τις σχολές και τα τµήµατα που προτιµούν. Η αίτηση αυτή δίνεται στους υποψηφίους κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους. Όσον αφορά στην εγγραφή τους, οι επιτυχόντες που εισάγονται σε Σχολή ή Τµήµα Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ οφείλουν επίσης να παρουσιάσουν ένα πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας για την Ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν σχετικών εξετάσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης γίνεται επίσης δεκτό το πιστοποιητικό του τρίτου τουλάχιστον επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης. Εάν ο επιτυχών δεν κατέχει το πιστοποιητικό αυτό, µπορεί να εγγραφεί το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, µε τον όρο ότι θα έχει αποκτήσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας. Αλλιώς, δεν θα έχει πλέον δικαίωµα εγγραφής. Όσον αφορά στην αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης υπηκόων µη κοινοτικών χωρών στον τοµέα της υγείας, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. Λαµβάνοντας υπόψη το πλεόνασµα σε ιατρούς στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται και σε συστηµατική αύξηση µε την εισροή Ελλήνων αποφοίτων ιατρικών σχολών από ξένα πανεπιστήµια (ειδικά από τα Βαλκάνια και την Ιταλία), τέθηκε σε εφαρµογή ένα σχέδιο σταθεροποίησης του αριθµού των φοιτητών ιατρικής 1. Επιπλέον, οι εξετάσεις αναγνώρισης του ΟΑΤΑΠ έχουν γίνει αυστηρότερες τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα µέσο ελέγχου της εισροής νέων ιατρών. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό συνέβαλε στην ίδρυση νέων σχετικών τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Είναι δύσκολο να βρει κανείς περιορισµούς ή και κίνητρα για να µείνουν οι ιατροί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό ότι οι Έλληνες ιατροί που επιδιώκουν µια καριέρα στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς ιατρούς που έρχονται να εργασθούν στην Ελλάδα. 1 Κατά την περίοδο ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στις ιατρικές και άλλες σχετικές σχολές µειώθηκε κατά 12 µε 16% (Στάθης, 2005, σελ.63) 13

14 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά µε τον τοµέα της υγείας στην νοµοθεσία της. Ως αποτέλεσµα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε τους Έλληνες, υπό την έννοια ότι µπορούν να απασχοληθούν στο σύνολο του τοµέα υγείας, συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). Οποιοσδήποτε αλλοδαπός επιθυµεί να ασκήσει ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελµα οφείλει να κατέχει ορισµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς τίτλους και να ακολουθήσει µια πολύ συγκεκριµένη υποχρεωτική διαδικασία που περιλαµβάνει την ακαδηµαϊκή αναγνώριση, την επαγγελµατική αναγνώριση (όπου απαιτείται), την εγγραφή στο σχετικό επιστηµονικό σύλλογο και την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Μολονότι το νοµικό πλαίσιο µεριµνά για την πρόσκληση ορισµένων ατόµων ως µεταναστών εργαζοµένων βάσει των εγχώριων αναγκών ανά ειδικότητα, στην πράξη αυτό δεν έχει ακόµη εφαρµοσθεί. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ποσοστώσεις στον αριθµό των µεταναστών, ούτε διµερείς ή πολύπλευρες συµφωνίες που να αφορούν την πρόσληψη ή την ανταλλαγή ιατρικού προσωπικού, εποµένως είναι δύσκολο να µιλήσουµε για ρητή µεταναστευτική πολιτική στην υγεία ή οποιοδήποτε άλλο τοµέα. Από την άλλη πλευρά, δεν µπορούµε να ισχυρισθούµε πως η απουσία πολιτικής για προσλήψεις µεταναστών στον τοµέα υγείας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του τοµέα, σε µια χώρα που παρουσιάζει βελτίωση των δεικτών επίδοσης στην υγεία και µε πόρους άνω του µέσου όρου του ΟΟΣΑ. Η σχέση ανάµεσα στην µετανάστευση και τον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα προσδιορίζεται στη βάση των γενικών διαρθρωτικών στοιχείων του εθνικού τοµέα υγείας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλεόνασµα ιατρών και σηµαντικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Η Ελλάδα εµφανίζει έναν υψηλό και συνεχώς αυξανόµενο αριθµό ιατρών ανά 1000 κατοίκους. Το γεγονός αυτό συµπίπτει µε τη συστηµατική εισροή Ελλήνων αποφοίτων ξένων ιατρικών σχολών. Το 2003 ο αριθµός των ιατρών ήταν σε σύγκριση µε τους του Ένας σηµαντικός αριθµός ιατρών που αποφοίτησαν από ξένες ιατρικές σχολές είναι ακόµη στη διαδικασία ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων τους. Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα φαίνεται να είναι µια χώρα που εξάγει ιατρούς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει µια σταθερή έλλειψη σε νοσηλευτές. Στα πλαίσια αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αλλοδαποί ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό επί του συνόλου. Προέρχονται κυρίως από την Κύπρο και την Αλβανία (οµογενείς) και πολλοί από αυτούς είναι σχετικά νέοι και κάνουν την ειδικότητά τους. Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης των ιατρών αυτών δεν φαίνεται ικανοποιητικό, καθώς ένα υψηλό ποσοστό δηλώνουν ότι δεν εργάζονται πουθενά. Εποµένως, η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα που προσελκύει πολλούς αλλοδαπούς ιατρούς. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ χαµηλότερο δείκτη από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Οι µετανάστριες νοσοκόµες αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό κοµµάτι του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας. 14

15 Προέρχονται κυρίως από τις γειτονικές χώρες, εργάζονται ως αυτοαπασχολούµενες αποκλειστικές ηµερήσιες ή νυχτερινές στο χώρο των νοσοκοµείων, ή φροντίζουν ηλικιωµένους, συνήθως ως οικιακές βοηθοί. 15

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ποσοστά Ανεργίας Αποφοίτων Ιατρικών και Παραϊατρικών Τµηµάτων Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών Τεχνικοί Ιατρικών Επαγγελµάτων Σύνολο Πηγή: Έρευνα Εργατικού υναµικού, άνοιξη 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Μέλη Ιατρικών Συλλόγων ανά εθνικότητα 2006 Έλληνες ΕΕ Τρίτης Χώρας Σύνολο ΕΕ% Τρίτης % Σύνολο % Αθήνα Πειραιάς Θεσ/νίκη Πάτρα Ιωάννινα Σύνολο Πηγή: Στοιχεία από Επαγγελµατικούς Συλλόγους ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Απασχόληση στην υγεία και την κοινωνική εργασία, άνοιξη 2004 Έλληνες ΕΕ Τρίτη χώρα Σύνολο Ιατροί & άλλοι επιστήµονες Τεχνικοί & επιστ. Βοηθοί Παροχή προσωπικών υπηρεσιών Οικιακοί βοηθοί & πωλητές Υπόλοιπα επαγγέλµατα σύνολο Πηγή: Έρευνα Εργατικού υναµικού, άνοιξη

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αριθµός ασφαλισµένων εργαζοµένων στο ΙΚΑ Έλληνες ΕΕ 24 Τρίτη χώρα Σύνολο Ιανουάριος 2004 Υγεία & Κοιν. Εργασία Ιδιωτικά νοικοκυριά Σύνολο Μάιος 2004 Υγεία & Κοιν. Εργασία Ιδιωτικά νοικοκυριά Σύνολο Μάιος 2005 Υγεία & Κοιν. Εργασία Ιδιωτικά νοικοκυριά Σύνολο Πηγή: ΙΚΑ 18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Τηλ.: FAX:

Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 5608 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 27-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 2732 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 09/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ.3505 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 09/11/2016 Αριθμ. Πρωτ: 16405

Ηράκλειο, 09/11/2016 Αριθμ. Πρωτ: 16405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: 3 ο Χιλ.ΕΟ Ηρακλείου Μοιρών Τ.Κ. 71500,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από στις Ειδικεύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΚ/3: Στέλεχος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα άτοµο ιατρό ειδικότητας παιδοψυχιάτρου µε σύµβαση µισθωτού ή µε σύµβαση

Ένα άτοµο ιατρό ειδικότητας παιδοψυχιάτρου µε σύµβαση µισθωτού ή µε σύµβαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Του Σωµατείου Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων ΑµεΑ «Σύλλογος ικαίωµα στη Ζωή» για την πλήρωση συνολικά έντεκα (11) ατόµων για τη στελέχωση του Κέντρου ιηµέρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα