ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ"

Transcript

1 Τζιαµούρτας Θανάσης Επίκουρος Καθηγητής Βιοχηµείας της Άσκησης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Εισαγωγή Ο όρος Συνολική Ηµερήσια Ενεργειακή απάνη (ΣΗΕ ) αναφέρεται στην συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει ηµερησίως ένα άτοµο (Poehlman and Melby 1998). Η ΣΗΕ είναι αποτέλεσµα της πρόσθεσης τεσσάρων παραγόντων: 1) της ενεργειακής δαπάνης ηρεµίας (Ε Η), δηλαδή της ενέργειας που απαιτείται για να µπορέσει να λειτουργήσει ένας οργανισµός, 2) του µεταβολικού ρυθµού άσκησης (ΜΡΑ), δηλαδή της ενέργειας που απαιτείται για τις διάφορες σωµατικές δραστηριότητες που πραγµατοποιεί ένα άτοµο, 3) της θερµιδογόνου πέψης των τροφών (ΘΠΤ), δηλαδή της ενέργειας που απαιτείται για να γίνει η πέψη των γευµάτων και 4) της θερµογένεσης. Ο καθένας από τους τέσσερις προαναφερθέντες παράγοντες επηρεάζει σε διαφορετικό βαθµό την ΣΗΕ ενώ υπάρχουν διάφορες συνιστώσες οι οποίες επιδρούν σε αυτούς τους παράγοντες. Μια συνοπτική αναφορά σε αυτούς τους παράγοντες θα γίνει στη συνέχεια. Η Ε Η αντιπροσωπεύει τη συνολική ποσότητα ενέργειας που δαπανάται καθηµερινά για τη διατήρηση των συστηµάτων του οργανισµού, τη σωστή λειτουργία τους και τη διατήρηση της οµοιόστασης (Byrne & Wilmore 2001, Poehlman and Melby 1998). Η ενέργεια αυτή υπολογίζεται γύρω στο 60-75% της ΣΗΕ. Ο ΜΡΑ αντιπροσωπεύει την αύξηση του µεταβολισµού εξαιτίας της συµµετοχής του ατόµου σε σωµατικές δραστηριότητες. Ο παράγοντας αυτός περιλαµβάνει την επιπλέον της καταναλισκόµενης ενέργειας για την Ε Η και τη

2 θερµιδογόνο πέψη των τροφών, και συµπεριλαµβάνει την ενέργεια που καταναλώνεται για ηθεληµένη σωµατική άσκηση και για µη-ηθεληµένες προσπάθειες, όπως π.χ. το τρέµουλο και η διατήρηση της όρθιας θέσης. Σε άτοµα που διάγουν καθιστική ζωή ο ΜΡΑ µπορεί να υπολογιστεί σε 100 θερµίδες ενώ άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε πολλές σωµατικές δραστηριότητες µπορεί να ξοδέψουν και πάνω από 3000 θερµίδες ηµερησίως. Εποµένως, αυτός ο παράγοντας είναι ο περισσότερο ευµετάβλητος, υπόκειται στον ηθεληµένο έλεγχο του ατόµου και µπορεί να επηρεάσει κατά πολύ τη ΣΗΕ. Η συµµετοχή σε σωµατικές δραστηριότητες µειώνεται µε την αύξηση της ηλικίας και τα ηλικιωµένα άτοµα συνήθως συµµετέχουν σε λιγότερες σωµατικές δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της άλιπης σωµατικής µάζας και την αύξηση της λιπώδης µάζας. Αυτή η ανακατανοµή στη σύνθεση του σώµατος αποτελεί ένα παράγοντα επηρεασµού της Ε Η και κατ επέκταση της ΣΗΕ (Poehlman & Melby 1998, Σχήµα 1). Η συµµετοχή αυτού του παράγοντα στη ΣΗΕ υπολογίζεται στο 15-30%. Η ΘΠΤ αντιπροσωπεύει την αύξηση του µεταβολισµού εξαιτίας της αυξηµένης πεπτικής λειτουργίας για τη διάσπαση των τροφών, την απορρόφηση, το µεταβολισµό και την αποθήκευση των θρεπτικών στοιχείων. Το µέγεθος αυτού του παράγοντα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και της ποσότητας και σύνθεσης ενός γεύµατος καθώς επίσης και της προηγούµενης διατροφής του ατόµου. Η χρονική διάρκεια αυτής της αύξησης υπολογίζεται στη µία έως τέσσερις ώρες µετά τη λήψη του γεύµατος και η συνεισφορά προς την ΣΗΕ υπολογίζεται στο 5-10%. Η θερµογένεση αντιπροσωπεύει την αυξηµένη λειτουργία του φαιού λιπώδους ιστού εξαιτίας της αυξηµένης δραστικότητας του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος στο συγκεκριµένο ιστό. Η συνεισφορά αυτού του παράγοντα προς την ΣΗΕ υπολογίζεται σε λιγότερο απο 5%. Τρόποι αξιολόγησης της Ενεργειακή απάνης Ηρεµίας Απώτερος σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κυριότερο παράγοντα επηρεασµού της ΣΗΕ, δηλαδή της Ε Η. Πριν αναφερθούµε στους παράγοντες θα εξετάσουµε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να αξιολογήσουµε την Ε Η. Οι τρόποι αξιολόγησης της Ε Η διαχωρίζονται σε άµεσους και έµµεσους τρόπους. Ο άµεσος τρόπος απαιτεί τη χρήση της άµεσης θερµιδοµετρίας (direct calorimetry), όπου ο εξεταζόµενος εισέρχεται σε ένα µονωµένο δωµάτιο µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας και οι µεταβολές στην Ε Η αξιολογούνται διαµέσου της αύξησης της θερµοκρασίας εξαιτίας της αποβολής θερµότητας. Ο τρόπος αυτός είναι ακριβής αλλά απαιτεί τη χρήση εξειδικευµένου

3 χώρου, είναι ακριβός και χρησιµοποιείται µόνο από εξειδικευµένα κέντρα. Ο έµµεσος τρόπος προσδιορισµού της Ε Η απαιτεί τη χρήση της έµµεσης θερµιδοµετρίας (indirect calorimetry) όπου σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η χρήση ενός αναλυτή αερίων. Με τη χρήση του αναλυτή µετριέται η κατανάλωση οξυγόνου και η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα απ όπου και µπορεί να υπολογιστεί το αναπνευστικό πηλίκο (ΑΠ). Ο υπολογισµός της Ε Η γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την εξίσωση του Weir (1949), η οποία στην απλοποιηµένη της µορφή είναι: Ε Η = [3.941 (VO 2 ) (VCO 2 )] x 1.44 Επίσης, διαµέσου του ΑΠ αξιολογείται και η συνεισφορά των λιπών και των υδατανθράκων προς την παραγωγή ενέργειας. Η αξιολόγηση της Ε Η γίνεται αφού έχει προηγηθεί µια νηστεία των ωρών και ενώ το άτοµο είναι ξύπνιο και βρίσκεται ξαπλωµένο ή σε επικλινή θέση. Η Ε Η αξιολογείται σε ένα σκοτεινό και ήσυχο δωµάτιο χωρίς να ενοχλεί κανείς το εξεταζόµενο άτοµο. Η χρονική διάρκεια της µέτρησης κυµαίνεται από 30 έως 60 λεπτά. Σε γενικές γραµµές η Ε Η κυµαίνεται µεταξύ των 0.7 έως 1.6 θερµίδες/λεπτό, ενώ παράγοντες που συνεισφέρουν στη δηµιουργία αυτής της µεγάλης διακύµανσης συνδέονται µε το µέγεθος του σώµατος ενός ατόµου, τη σωµατική σύσταση, την προπονητική κατάσταση και το φύλο. Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί περίπου 200 εξισώσεις οι οποίες µπορούν να εκτιµήσουν την Ε Η κάτω από διάφορες καταστάσεις, ηλικίες, καταστάσεις υγείας, περιπτώσεις παχυσαρκίας και άλλους παράγοντες (McClave & Snider 1992). H πιο συχνά χρησιµοποιούµενη εξίσωση είναι αυτή της Harris- Benedict, η οποία αναπτύχθηκε το 1919 και λαµβάνει υπόψη το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το βάρος. έχοντας πάντοτε ένα περιθώριο λάθους της τάξεως του 10% συγκριτικά µε την έµµεση θερµιδοµετρία. Οι εξισώσεις για τον υπολογισµό της Ε Η για τους άνδρες και τις γυναίκες δίνονται παρακάτω: Άνδρες: Ε Η = 66 + [13.7 X βάρος (κιλά)] + [5 X ύψος (εκατοστά)] [6.8 X ηλικία(έτη)] Γυναίκες: Ε Η = (9.6 X βάρος(κιλά)] + (1.8 X ύψος(εκατοστά)] - (4.7 X ηλικία(έτη)]

4 Παράγοντες Επηρεασµού της Ενεργειακής απάνης Ηρεµίας Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που φαίνεται πως επηρεάζουν άµεσα το βασικό µεταβολικό ρυθµό, όπως είναι οι θυρεοειδικές ορµόνες, η διέγερση των β- αδρενεργικών υποδοχέων, το είδος του υποστρώµατος που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενέργειας καθώς και γενετικοί παράγοντες. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε το βασικό µεταβολικό ρυθµό είναι η θερµοκρασία του σώµατος και του περιβάλλοντος, το στρες, η συνολική επιφάνεια σώµατος, το σωµατικό βάρος και η σύσταση του σώµατος, η άλιπη σωµατική µάζα, η ηλικία, το φύλο και η κατάσταση της αερόβιας ικανότητας ενός ατόµου (Byrne and Wilmore 2001, Poehlman and Melby 1998). Έχει βρεθεί πως η Ε Η µειώνεται κατά 2-3% κατά δεκαετία, κάτι που οφείλεται κυρίως στην απώλεια άλιπης σωµατικής µάζας. Αυτό αποτελεί µια καλή απόδειξη του ότι από το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν το βασικό µεταβολικό ρυθµό, η µεγαλύτερη συσχέτιση παρουσιάζεται µε την άλιπη σωµατική µάζα (Byrne and Wilmore 2001). Επίσης οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τις γυναίκες λόγω του µεγαλύτερου ποσοστού άλιπης σωµατικής µάζας που έχουν σε σχέση µε τις γυναίκες. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος µπορεί να επηρεάσει την Ε Η είναι και το κάπνισµα (Collins et al. 1996). Σε µία πρόσφατη εργασία που πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο µας βρέθηκε πως η έκθεση σε περιβάλλον παθητικού καπνίσµατος αυξάνει σηµαντικά την Ε Η (Metsios et al. 2006). Νεαρές γυναίκες οι οποίες παρέµειναν για µια ώρα σε δωµάτιο όπου η περιεκτικότητα του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα ήταν αυξηµένη (23 ppm) παρουσίασαν µια αύξηση στην Ε Η της τάξεως των 85 θερµίδων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και µια σηµαντική αύξηση στη συγκέντρωση των θυρεοειδικών ορµονών, κάτι που µπορεί να εξηγήσει εν µέρει την αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ε Η. Άσκηση και Ενεργειακή απάνη Ηρεµίας Η φυσική δραστηριότητα είναι η πιο ασταθής παράµετρος από αυτές που επηρεάζουν την ΣΗΕ. Σε άτοµα τα οποία δεν γυµνάζονται, η επίδραση αυτή ανέρχεται γύρω στις 100 Kcal ενώ σε άτοµα που γυµνάζονται συστηµατικά ή έντονα µπορεί να φτάσει και τις 3000 Kcal (Poehlman and Melby 1998). ιαφορετικές µορφές της φυσικής δραστηριότητες έχουν και διαφορετική επίδραση τόσο στην

5 ΣΗΕ όσο και στην Ε Η. Από έρευνες που έχουν γίνει, φαίνεται πως η άσκηση (αερόβια είτε µε αντίσταση) προκαλεί συνήθως αύξηση της ΣΗΕ και Ε Η ( Pratley et al 1994, Poehlman et al 1992, Dolezal et al 1998) καθώς υπάρχει και ένας µικρός αριθµός εργασιών που δίνει αντίθετα αποτελέσµατα (Racette et al 1995, Henson et al 1987). Η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως είναι η διάρκεια, η ένταση του προπονητικού προγράµµατος, το δείγµα που χρησιµοποιείται (άνδρες, γυναίκες, παχύσαρκοι και µη, αθλητές και µη, µικρής και µεγαλύτερης ηλικίας) καθώς και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των παραµέτρων αυτών. Θα πρέπει να τονιστεί πως η πλειονότητα των εργασιών έχει εξετάσει την επίδραση της οξείας άσκησης στην επιπλέον κατανάλωση οξυγόνου µετά την άσκηση (Excess Post-exercise Oxygen Consumption, EPOC) ενώ λίγες είναι οι αναφορές σχετικά µε τη µακρόχρονη επίδραση της οξείας άσκησης στην Ε Η. Οι περισσότερες από τις έρευνες αυτές έχουν γίνει σε άνδρες και αφορούν την επίδραση της συστηµατικής κυρίως προπόνησης, ενώ πολύ λιγότερες ασχολούνται µε την επίδραση της οξείας άσκησης στην ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας. Σηµαντικά µικρότερος είναι και ο αριθµός των ερευνητών που έχουν εξετάσει αντίστοιχα τις επιδράσεις της άσκησης σε γυναίκες. Προπόνηση και Ενεργειακή απάνη Ηρεµίας Ένας σηµαντικός αριθµός εργασιών υποστηρίζει πως η άσκηση έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της Ε Η. Οι Poehlman et al. (1992) µελέτησαν την επίδραση τόσο της αερόβιας, όσο και της άσκησης µε αντιστάσεις στην Ε Η. Το δείγµα αποτέλεσαν 96 νεαροί άνδρες οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες ανάλογα µε τη δραστηριότητα που έκαναν, α) αυτοί που δεν έκαναν καθόλου άσκηση, β) δροµείς που αθλούνταν κατά µέσο όρο 4.8 ± 1.2 χρόνια και έκαναν 77 ± 19 Κm/εβδοµάδα και γ) body - builders που ασκούνταν επί 4 ± 1 χρόνια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η Ε Η (Kcal/min) ήταν µεγαλύτερη κατά 7% στα άτοµα που έκαναν άσκηση µε αντιστάσεις σε σχέση µε αυτά που έκαναν αερόβια άσκηση και κατά 13% σε σχέση µε τα απροπόνητα. Όταν όµως η Ε Η εκφραζόταν σε σχέση µε την άλιπη σωµατική µάζα, τα αποτελέσµατα έδειχναν µεγαλύτερες τιµές στα άτοµα που ασκήθηκαν αερόβια, κατά 5% σε σχέση µε αυτά που πραγµατοποίησαν άσκηση µε βάρη και κατά 10% σε σχέση µε τα απροπόνητα. Αύξηση της Ε Η, µετά από ένα πρόγραµµα άσκησης µε αντιστάσεις, διάρκειας 16 εβδοµάδων, έδειξαν τα αποτελέσµατα της έρευνας των Pratley et al. (1994). Το δείγµα στη συγκεκριµένη εργασία αποτέλεσαν 13 άνδρες ηλικίας χρονών. Το πρόγραµµα άσκησης περιελάµβανε 14 ασκήσεις που αφορούσαν 6

6 βασικές µυϊκές οµάδες, η ένταση της προπόνησης αντιστοιχούσε στο 90% των τριών µέγιστων προσπαθειών και η συνολική διάρκεια της προπόνησης ήταν µία ώρα. Η Ε Η παρουσιάστηκε αυξηµένη κατά 7.7% µετά το προπονητικό πρόγραµµα και όταν υπολογίστηκε σε σχέση µε την άλιπη σωµατική µάζα, η αύξηση ήταν µικρότερη (5.2%), αλλά και πάλι στατιστικά σηµαντική. Οι Dolezal and Potteiger (1998) µελέτησαν τόσο την επίδραση της αερόβιας προπόνησης, της προπόνησης µε αντιστάσεις καθώς επίσης και τον συνδυασµό των δύο µορφών άσκησης στην Ε Η. Το δείγµα της εργασίας αποτέλεσαν νεαροί άνδρες ενώ το πρόγραµµα άσκησης διήρκησε 10 εβδοµάδες (3 προπονήσεις / εβδοµάδα) και η ένταση και διάρκεια της άσκησης αυξανόταν ανά δύο εβδοµάδες. Το πρόγραµµα αερόβιας άσκησης περιελάµβανε τζόκινγκ ή τρέξιµο ενώ το πρόγραµµα µε βάρη 13 ασκήσεις για όλες τις κύριες µυϊκές οµάδες. Η Ε Η παρουσιάστηκε σηµαντικά αυξηµένη µετά τη συνδυαστική προπόνηση της αερόβιας άσκησης και της άσκησης µε αντιστάσεις, ενώ στατιστικά σηµαντική ήταν και η αύξηση της µετά το πρόγραµµα µε βάρη. Ωστόσο, η Ε Η εµφανίστηκε µειωµένη µετά το πρόγραµµα αερόβιας άσκησης, κάτι που ίσως οφείλεται στην απώλεια άλιπης σωµατικής µάζας η οποία σηµειώθηκε, αν και δεν ήταν στατιστικά σηµαντική στην κατάσταση αυτή. Οξεία άσκηση και Ενεργειακή απάνη Ηρεµίας Ένας αριθµός ερευνών έχει εξετάσει την επίδραση της οξείας άσκησης στην ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας, τα αποτελέσµατα των περισσότερων από τις οποίες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως η οξεία άσκηση επιδρά θετικά στην Ε Η, αυξάνοντας τις θερµίδες που καίει ένα άτοµο στην ηρεµία. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι η πλειονότητα των παρακάτω ερευνών εξέτασε την EPOC και λίγες είναι αυτές οι εργασίες που εξέτασαν την επίδραση της άσκησης για αρκετές ηµέρες µετά το τέλος της οξείας άσκησης. Οι Melby et al (1993) εξέτασαν την επίδραση της µιας προπόνησης µε αντιστάσεις στην Ε Η 15 ώρες µετά το τέλος της οξείας άσκησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η µία προπόνηση µε αντιστάσεις αύξησε την Ε Η κατά % ενώ παρατηρήθηκε και σηµαντική µείωση στο αναπνευστικό πηλίκο, γεγονός που υποδεικνύει πως υπήρξε µια αύξηση της οξείδωσης των λιπιδίων. Αύξηση της Ε Η µετά από οξεία προπόνηση µε αντιστάσεις έδειξαν και τα αποτελέσµατα των Gillette et al (1994), η έρευνα των οποίων περιελάµβανε τρεις διαφορετικές καταστάσεις (αερόβια άσκηση, άσκηση µε βάρη και κατάσταση ελέγχου στην οποία τα άτοµα απείχαν από κάθε είδους φυσική δραστηριότητα). Οι συµµετέχοντες ήταν 10 άνδρες οι οποίοι στην πρώτη κατάσταση ποδηλατούσαν για 100 min µε ένταση 50% της VO 2max, στην δεύτερη εκτελούσαν 10 διαφορετικές

7 ασκήσεις που κάλυπταν τις µεγαλύτερες µυϊκές οµάδες του σώµατος (5 σετ x 8-12 επαναλήψεις) διάρκειας και πάλι 100 min και έντασης 70% της 1 Μέγιστης Επιβάρυνσης (1ΜΕ). Οι µετρήσεις της Ε Η έγιναν και στις δύο περιπτώσεις στις 6:00 το πρωί και στις 14:00 το µεσηµέρι της ηµέρας που έγινε η άσκηση (στις 16:00). Επίσης µέτρηση της Ε Η πραγµατοποιήθηκε και το πρωί της επόµενης ηµέρας στις 6:00 (14.5 ώρες µετά την άσκηση). Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική αύξηση της Ε Η µετά την άσκηση µε βάρη σε σχέση µε την κατάσταση ελέγχου. Επίσης από τα αποτελέσµατα βγαίνει το συµπέρασµα πως µετά την άσκηση µε αντιστάσεις αυξάνεται στατιστικά σηµαντικά η οξείδωση των λιπιδίων σε σχέση µε την κατάσταση ελέγχου, ενώ δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο αναπνευστικό πηλίκο µεταξύ της αερόβιας άσκησης και αυτής µε βάρη. Ωστόσο, θα πρέπει κανείς να αξιολογήσει και το γεγονός ότι η ένταση της άσκησης µεταξύ των δύο µορφών άσκησης ήταν διαφορετική. Στα ίδια σχεδόν συµπεράσµατα καταλήγουν οι ίδιοι ερευνητές (Bullough et al. 1995), όταν µελέτησαν την επίδραση της αερόβιας άσκησης σε συνδυασµό µε συγκεκριµένη διατροφή. Το δείγµα αποτελούσαν και πάλι νεαροί άνδρες, οκτώ ποδηλάτες, οι οποίοι γυµνάζονταν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών και µε συχνότητα 5 µέρες / εβδοµάδα και ακόµη οκτώ, οι οποίοι απείχαν από οποιοδήποτε είδος άσκησης για περισσότερο από δύο χρόνια. Οι προπονηµένοι συµµετείχαν σε τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις: 1) υψηλή ενεργειακή πρόσληψη µε ταυτόχρονη άσκηση διάρκειας 90 min και έντασης 75% VO2max, 2) χαµηλή ενεργειακή πρόσληψη χωρίς άσκηση, 3) αρνητική ενεργειακή πρόσληψη σε συνδυασµό µε άσκηση και 4) θετική ενεργειακή πρόσληψη και αποχή από άσκηση. Τα οκτώ απροπόνητα άτοµα δε συµµετείχαν σε πρόγραµµα άσκησης και είχαν χαµηλή ενεργειακή πρόσληψη. Οι µετρήσεις της Ε Η γίνονταν κάθε πρωί για όλες της ηµέρες που διήρκεσε το πείραµα τόσο για τους προπονηµένους όσο και για τους απροπόνητους. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε πως οι υψηλότερες τιµές της Ε Η παρουσιάστηκαν στην κατάσταση της υψηλής ενεργειακής πρόσληψης µε ταυτόχρονη άσκηση για τους προπονηµένους, σε σχέση µε τις άλλες τρεις καταστάσεις αλλά και σε σχέση µε τους απροπόνητους. Επιπρόσθετα, οι τιµές της Ε Η που προέκυψαν από τις άλλες τρεις καταστάσεις, δε διέφεραν στατιστικά σηµαντικά από τις αντίστοιχες τιµές που έδωσαν τα απροπόνητα άτοµα. Οι συγκεκριµένοι λοιπόν ερευνητές, κατέληξαν στο συµπέρασµα πως, αφ' ενός µεν τις τιµές της Ε Η σε άτοµα που ασκούνται επηρεάζει η ενεργειακή πρόσληψη, αφ' ετέρου, µεταξύ ατόµων που αθλούνται και µη, οι πρώτοι παρουσιάζουν µεγαλύτερη Ε Η και µάλιστα η διαφορά αυτή αυξάνεται, όσο περισσότερο απέχει η µέτρηση από το τέλος της άσκησης.

8 Οι Burleson et al. (1998) είδαν πώς επιδρά η οξεία αερόβια και άσκηση µε αντιστάσεις στην EPOC. Στην έρευνα πήραν µέρος 15 άνδρες ηλικίας ετών, οι οποίοι συµµετείχαν και στις δύο καταστάσεις. Η αερόβια κατάσταση περιελάµβανε περπάτηµα ή χαλαρό τρέξιµο σε διάδροµο µε ένταση 45% περίπου της VO2max για 27 min και στην άλλη κατάσταση τα άτοµα εκτελούσαν δύο σετ των 8 ασκήσεων µε µέσο όρο επαναλήψεων 8-12 και µε ένταση 60% της 1ΜΕ. Η κατανάλωση οξυγόνου υπολογιζόταν πριν και 30, 60 και 90 min µετά από κάθε πρόγραµµα άσκησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η συνολική κατανάλωση οξυγόνου στα 30 min µετά την άσκηση ήταν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη µετά την άσκηση µε βάρη σε σχέση µε την αντίστοιχη µετά την αερόβια άσκηση. Επίσης οι τιµές οξυγόνου που προέκυψαν µετά και από τις δύο διαφορετικές καταστάσεις δεν διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους, αλλά οι τιµές στα 30 και 90 min µετά την άσκηση µε αντιστάσεις, ήταν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερες σε σχέση µε τις πριν την άσκηση τιµές. Εποµένως, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως η άσκηση µε βάρη οδηγεί σε αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας περισσότερο από την αερόβια άσκηση, κάτι που ίσως προκύπτει λόγω της µεγαλύτερης έντασης της προπόνησης µε βάρη και λόγω φυσιολογικών αντιδράσεων που συνεπάγονται της συγκεκριµένης άσκησης. Οι Dolezal et al (2000), εξέτασαν την επίδραση που έχει ένα πρόγραµµα άσκησης το οποίο προκαλεί µυϊκή βλάβη στα επίπεδα της Ε Η. Η αξιολόγηση της Ε Η διήρκησε µέχρι και 72 ώρες µετά το τέλος της άσκησης. Στην εργασία πήραν µέρος εννέα προπονηµένοι άνδρες (έκαναν άσκηση τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα για δύο χρόνια το λιγότερο) και εννέα απροπόνητοι. Το πρόγραµµα έκκεντρης άσκησης ήταν οκτώ σετ µιας µόνο άσκησης (πιέσεις ποδιών) µε ένταση 6ΜΕ. Η Ε Η µετρήθηκε για πέντε συνεχόµενες µέρες, ξεκινώντας µία µέρα πριν την ηµέρα της άσκησης. Μετά από κάθε µέτρηση της Ε Η, λαµβάνονταν και δείγµατα αίµατος για να προσδιοριστεί το µέγεθος της µυϊκής βλάβης µέσω της κρεατινικής κινάσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως Η Ε Η ήταν σηµαντικά αυξηµένη και για τις δύο οµάδες στις 24 και 48 ώρες µετά το τέλος της άσκησης ενώ στην οµάδα των απροπόνητων ατόµων οι τιµές ήταν πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε τους προπονηµένους. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η Ε Η παραµένει αυξηµένη µέχρι και 48 ώρες µετά από οξεία έκκεντρη προπόνηση µε αντιστάσεις. Αποτελέσµατα τα οποία προέρχονται από το εργαστήριο µας (Jamurtas et al. 2004) συµφωνούν µε αυτά της προηγούµενης εργασίας. Στη εργασία µας αξιολογήθηκε η επίδραση της οξείας αερόβιας άσκησης (60 λεπτά τρέξιµο σε ένταση που αντιστοιχούσε στο 70-75% της VO 2max ), άσκησης µε αντιστάσεις (60 λεπτά σε ένταση που αντιστοιχούσε στο 70-75% της 1-ΜΕ) και µετά από µια

9 κατάσταση ελέγχου όπου οι συµµετέχοντες δεν έκαναν καθόλου άσκηση αλλά παρέµειναν στο εργαστήριο για 60 λεπτά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η Ε Η ήταν σηµαντικά αυξηµένη στις 10 και 24 ώρες µετά την αερόβια άσκηση, και 10 και 48 ώρες µετά το τέλος της άσκησης µε αντιστάσεις. Παράλληλα, µειώθηκε το αναπνευστικό πηλίκο στις 10 και 24 ώρες µετά το τέλος και των δύο µορφών άσκησης. Θα πρέπει να τονιστεί πως η µέτρηση που πραγµατοποιήθηκε στις 10 ώρες µετά το τέλος της άσκησης έγινε αφού είχε επέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων ωρών πριν από τη λήψη γεύµατος. Με αυτό τον τρόπο αποφεύχθηκε η έµµεση επίδραση που θα µπορούσε να έχει στην αύξηση της Ε Η η ΘΠΤ. Συµπερασµατικά λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε πως η συστηµατική αερόβια προπόνηση µπορεί να προκαλέσει αύξηση της Ε Η, αν και υπάρχουν ορισµένες µελέτες που δείχνουν πως δεν υπάρχει µεταβολή της Ε Η µετά από ένα τέτοιο προπονητικό πρόγραµµα. Σχεδόν πάντα όµως, η αερόβια συστηµατική προπόνηση συνεπάγεται αύξηση στην οξείδωση των λιπιδίων όπως αυτή αξιολογείται µε τη µείωση στις τιµές του ΑΠ. Η επίδραση της συστηµατικής προπόνησης µε αντιστάσεις έχει θετική επίδραση στην Ε Η ενώ δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά µε το πώς επιδρά στην οξείδωση των λιπών. Αντικρουόµενα είναι και τα αποτελέσµατα που δίνονται για την επίδραση της οξείας αερόβιας άσκησης στην Ε Η, κάτι που ίσως οφείλεται στη διαφορετικότητα των προπονητικών προγραµµάτων αλλά και των δειγµάτων που χρησιµοποιούνται σε κάθε έρευνα. Οι περισσότερες δίνουν θετικά αποτελέσµατα τόσο για την Ε Η όσο και για την οξείδωση των λιπών αλλά υπάρχουν και άλλες (Gillette et al, 1994), οι οποίες υποστηρίζουν πως η άσκηση αυτής της µορφής δεν προκαλεί µεταβολές στην Ε Η. Το σύνολο των ερευνών που αφορούν στην επίδραση της µιας προπόνησης µε βάρη, δίνει τα ίδια σχεδόν αποτελέσµατα, δηλαδή πως η άσκηση αυτή µπορεί να επιδράσει θετικά στην Ε Η και να οδηγήσει τα µεταβολικά µονοπάτια προς την µεγαλύτερη καύση των λιπιδίων. Η οξεία αερόβια άσκηση µπορεί και αυτή να επηρεάσει θετικά την Ε Η όπως φάνηκε από πρόσφατες εργασίες. Επειδή η οξεία άσκηση µπορεί να µεταβάλει την Ε Η για αρκετές ηµέρες µετά το τέλος της άσκησης, ερευνητές που εξετάζουν την επίδραση της συστηµατικής προπόνησης στην Ε Η θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις υπολειπόµενες επιδράσεις που έχει η µια προπονητική συνεδρία και να µην πραγµατοποιούν µετρήσεις της Ε Η, εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 48 ώρες µετά το πέρας αυτής.

10 Βιβλιογραφία Bullough Richard C., Gillette Cynthia A., Harris Mary A. and Melby Christopher L. Interaction of acute changes in exercise energy expenditure and energy intake on resting metabolic rate. Am J Clin Nutr. 61:473-81, Burleson Max A., JR., O' Bryant Harold S., Stone Michael H., Collins Mitchell A., Triplett-McBride Travis. Effect of weight training exercise and treadmill exercise on post-exercise oxygen consumption. Med. Sci. Sports Exerc. 30: , Byrne Heidi K., Wilmore Jack H. The relationship of mode and intensity of training on resting metabolic rate in women. Int J Sport Nutr Exerc Metabol. 11:1-14, Collins LC, Walker J, Stamford BA. Smoking multiple high- versus low-nicotine cigarettes: impact on resting energy expenditure. Metabolism. 45(8):923-6, Dolezal Brett A., Potteiger Jeffrey A. Concurrent resistance and endurance training influence basal metabolic rate in nondieting individuals. J. Appl. Physiol. 85: , Dolezal Brett A., Potteiger Jeffrey A., Jacobsen Dennis J., Benedict Stephen H. Muscle damage and resting metabolic rate after acute resistance exercise with an eccentric overload. Med. Sci. Sports Exerc. 32: , Gillette Cynthia A., Bullough Richard C., Melby Christopher L. Postexercise energy expenditure on response to acute aerobic or resistive exercise. Int J Sport Nutr. 4: , Henson Lindsey C., Poole David C., Donahoe Clyde P., Heber David. Effects of exercise training on resting energy expenditure during caloric restriction. Am J Clin Nutr. 46:893-9, Hunter GR, Byrne NM, Gower BA, Sirikul B, Hills AP. Increased resting energy expenditure after 40 minutes of aerobic but not resistance exercise. Obesity (Silver Spring). 14(11): , 2006.

11 Jamurtas A. Z., Y. Koutedakis, V. Paschalis, T. Tofas, C. Yfanti, A. Tsiokanos, G. Koukoulis, D. Kouretas, D. Loupos. The effects of a single bout of exercise on resting energy expenditure and substrate oxidation. Eur J Appl Physiol. 92(4-5):393-8, McClave SA and Snider HL. Use of indirect calorimetry in clinical nutrition. Nutr Clin Prac. 7: , Melby Christopher, Scholl Cynthia, Edwards Glenda, Bullough Richard. Effect of acute resistance exercise on postexercise energy expenditure and resting metabolic rate. J. Appl. Physiol. 75: , Metsios S. Giorgos, Flouris Andreas, Jamurtas Thanasis, Carrillo Andres, Kouretas Demetrios, Germenis Anastasios, Gourgoulianis Konstantinos, Kiropoulos Theodore, Tzatzarakis Manolis, Tsatsakis Aristeidis, Koutedakis Yiannis. A brief exposure to moderate passive smoke increases metabolism and thyroid hormone secretion. J Clin Endocrinol Metab 92(1):208-1, Poehlman Eric T., Melby Christopher. Resistance training and energy balance. Int J Sport Nutr. 8: , Poehlman ET, Gardner AW, Ades PA, Katzman-Rooks SM, Montgomery SM, Atlas OK, Ballor DL, Tyzbir RS. Resting energy metabolism and cardiovascular disease risk in resistance-trained and aerobically trained males. Metabolism 41: , Pratley R, Nicklas B, Rubin M, Miller J, Smith A, Smith M, Hurley B, Goldberg A. Strength training increases resting metabolic rate and norepinephrine levels in healthy 50- to 65-yr-old men. J Appl Physiol 76: , Racette Susan B., Schoeller Dale A., Kushner Robert F., Neil Karen M., Herling-Iaffaldano Kim. Effects of aerobic exercise and dietary carbohydrate on energy expenditure and body composition during weight reduction in obese women. Am J Clin Nutr. 61:486-94, Weir JB. New methods for calculating metabolic rate with special reference to protein. J Physiol Lond 109:1-9, 1949.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ηµήτρης Παπανδρέου M.Sc. ιαιτολόγος- ιατροφολόγος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσ/νικης ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα λίπη, αποθηκευµένα µε µορφή τριγλυκεριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Επίκουρος Καθηγητής T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η γήρανση χαρακτηρίζεται από µια προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Μηχανισμός μείωσης της συγκέντρωσης των τριακυλογλυκερολών έπειτα από αερόβια άσκηση σε νεαρές υγιείς γυναίκες

Ερευνητική εργασία Μηχανισμός μείωσης της συγκέντρωσης των τριακυλογλυκερολών έπειτα από αερόβια άσκηση σε νεαρές υγιείς γυναίκες Ελληνικη επιθεωρηση διαιτολογιασ-διατροφησ 2011, 2(2), 103 112 Ερευνητική εργασία Μηχανισμός μείωσης της συγκέντρωσης των τριακυλογλυκερολών έπειτα από αερόβια άσκηση σε νεαρές υγιείς γυναίκες Αικ. Σιώπη,

Διαβάστε περισσότερα

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής Εισαγωγή Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η παρακολούθηση της καρδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Μορφοποιήθηκε: Στοιχισμένο στο κέντρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ηµήτρης Παπανδρέου M.Sc. ιαιτολόγος- ιατροφολόγος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσ/νικης ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής αξιολόγηση της σύνθεσης του σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση µε Αντιστάσεις έναντι Αεροβικής Άσκησης

Άσκηση µε Αντιστάσεις έναντι Αεροβικής Άσκησης Diabetes Care 36:537-542, 2013 Άσκηση µε Αντιστάσεις έναντι Αεροβικής Άσκησης Οξείες επιδράσεις στο γλυκαιµικό προφίλ του ιαβήτη Τύπου 1 Jane E.Yardley 1,2, Glen P. Kenny 1, 2, Bruce A. Perkins 3, Michael

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΝΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4 1.3 Επιπτώσεις 4 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 1.4 ιαβήτης και Άσκηση 6 1.5 Μεταβολισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ. Ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας "REE"

ΑΣΚΗΣΗ. Ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας REE Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ Ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας "REE" By Denise Schwartz, MS, RD, FADA, CNSD Τι είναι η ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας; Η ενεργειακή δαπάνη ηρεµίας αναφέρεται στο ποσό των θερµίδων που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διατροφικές συνήθειες και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά σε επαγγελματίες αθλητές ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Η εγκυµοσύνη σε παλαιότερες εποχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κα ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ά ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ά ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή επαγγελμάτων & πρόνοιας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ά ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ KICK-BOXING ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΡΓΟΓΟΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 1 η Ημερίδα Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης 1 st Meeting of Biochemistry & Exercise Sociology Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των υγρών στην πρόσληψη ενέργειας σε γενικό πληθυσμό. και σε εγκύους στην Ελλάδα

Συμβολή των υγρών στην πρόσληψη ενέργειας σε γενικό πληθυσμό. και σε εγκύους στην Ελλάδα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Συμβολή των υγρών στην πρόσληψη ενέργειας σε γενικό πληθυσμό και σε εγκύους στην Ελλάδα Μεταπτυχιακή Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):230-239 Η επίδραση της αερόβιας άσκησης και του συνδυασμού αερόβιας άσκησης και άσκησης με αντιστάσεις στα επίπεδα λιπιδίων Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία

Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία µας, τόσο οι ενήλικοι όσο και τα νεαρά άτοµα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» Χάρης ηµοσθενόπουλος MMedSci.SRD Κλινικός ιαιτολόγος- ιατροφολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» Στις σύγχρονες κοινωνίες, υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώσεις του όμως στη διατροφή επέδρασαν και στον τρόπο ζωής του (π.χ. κυνηγός, γεωργός, συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων)

Οι γνώσεις του όμως στη διατροφή επέδρασαν και στον τρόπο ζωής του (π.χ. κυνηγός, γεωργός, συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Aπό την εμφάνισή του στη γη, ο άνθρωπος γνώριζε από ένστικτο την αναγκαιότητα της λήψης τροφής για την επιβίωσή του, και την αντιμετώπισε επιτυχώς όπως αποδεικνύεται από την επιβίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ της ΙΓΝΑΤΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (Α.Μ. 2904) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΕΝΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΕΝΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Πτυχιακή Εργασία: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ Δήμητρα Μπαλάσκα Επιτηρητές:

Διαβάστε περισσότερα