Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση Με επιφύλαξη αλλαγών! Y /GR

2 Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα Βασικά Πληροφορίες για την ασφάλεια Μεταφορά και αποθήκευση Απόρριψη και ανακύκλωση Υποδείξεις για τις οδηγίες λειτουργίας Συμπληρωματικές οδηγίες Γενικά Αρχή λειτουργίας ομικές ομάδες Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα (ηλεκτρικές συνδέσεις) Εγκατάσταση και σύνδεση Προσάρτηση σε εξοπλισμό / μηχανισμό μετάδοσης κίνησης Ηλεκτρική σύνδεση Ξεχωριστή εγκατάσταση Υποδείξεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία Μανιβέλα χειρός, Χειροτροχός Local control station, οθόνη Κύριο μενού, έλεγχος μενού Τηλεχειρισμός COM-SIPOS Θέση σε λειτουργία Βασικά Επιλογή γλώσσας Είσοδος στο μενού commissioning. Έγκριση πρόσβασης Ρύθμιση παραμέτρων κατεύθυνσης κλεισίματος, αριθμού στροφών, ειδών απενεργοποίησης και ροπών Άλλες ειδικές για το εξοπλισμό παράμετροι Ρύθμιση τερματικών θέσεων στην έκδοση με μειωτήρα σηματοδότησης Ρύθμιση τερματικών θέσεων με HiMod και PROFITRON στην έκδοση nonintrusive Παράμετροι και πιθανές τιμές παραμέτρων Ειδικές για τον εξοπλισμό παράμετροι Παράμετροι για το σύστημα ελέγχου Προαιρετικές λειτουργίες λογισμικού Μηνύματα κατάστασης και βλάβης, διάγνωση Παρατήρηση (κατάσταση μηχανήματος και μηνύματα βλαβών) Μηνύματα κατάστασης και βλαβών ιάγνωση (Στοιχεία λειτουργίας και όρια συντήρησης ) Καταγραφή καμπύλων ροπής Συντήρηση, επιθεώρηση, σέρβις Γενικά Προθεσμίες λίπανσης και λιπαντικά Ανταλλακτικά Γενικά Κατάλογος ανταλλακτικών Σχεδιαγράμματα Ευρετήριο όρων Γνήσια δήλωση εγκατάστασης για ατελή μηχανήματα (οδηγία 2006/42/EΚ) και δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με την οδηγία ΗΜΣ και την οδηγία για τη χαμηλή τάση Σελίδα 2 Y /GR

3 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 1 Βασικά 1.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Βασικά Γενικά Τα μηχανήματα που εξετάζονται εδώ αποτελούν μέρος εγκαταστάσεων βιομηχανικής χρήσης. Έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους αντίστοιχους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνολογίας. Όλες οι εργασίες που αφορούν στη μεταφορά, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και επισκευή πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό. Εκπαιδευμένο προσωπικό με την έννοια των τεχνικών υποδείξεων ασφαλείας της παρούσας τεκμηρίωσης είναι άτομα που έχουν την έγκριση να εκτελούν την ενέργεια που απαιτείται εκάστοτε σύμφωνα με τα πρότυπα της τεχνικής της ασφάλειας και ταυτόχρονα μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να είναι πολύ καλά εξοικειωμένοι με τις προειδοποιητικές υποδείξεις στο μηχάνημα και τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Για εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης, η απαγόρευση της χρήσης μη εκπαιδευμένου προσωπικού ρυθμίζεται μεταξύ άλλων στο πρότυπο DIN EN (προηγ. DIN VDE 0105) ή στο IEC (VDE 0100 μέρος 470). Η άψογη και ασφαλής λειτουργία προϋποθέτει ενδεδειγμένη μεταφορά, σωστή αποθήκευση, εγκατάσταση, συναρμολόγηση καθώς και προσεκτική θέση σε λειτουργία. Το προϊόν που αγοράσατε είναι περιορισμένης διάθεσης σύμφωνα με το IEC Το παρόν προϊόν μπορεί να προξενήσει ραδιοπαράσιτα εάν χρησιμοποιηθεί σε οικίες, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να απαιτείται, ο φορέας λειτουργίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. 1 Βασικά Ιδιαίτερα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: τα τεχνικά στοιχεία και αναφορές για την επιτρεπόμενη χρήση (συνθήκες συναρμολόγησης, σύνδεσης, περιβάλλοντος και λειτουργίας), που μεταξύ άλλων περιέχονται στον κατάλογο, τα δικαιολογητικά της παραγγελίας, τις οδηγίες λειτουργίας, τα στοιχεία στις πινακίδες και τα υπόλοιπα έγγραφα του προϊόντος, τις γενικές διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας, τις τοπικές, ειδικές για το σύστημα διατάξεις και απαιτήσεις, τη σωστή χρήση εργαλείων, διατάξεων ανύψωσης και μεταφοράς, τη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας, ιδιαίτερα σε υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες και υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες στον ενεργοποιητή (που προξενείται από συχνούς και παρατεταμένους χρόνους ενεργοποίησης). Προειδοποιητικές υποδείξεις στο μηχάνημα Κίνδυνος σύνθλιψης. Κατά την πίεση της μανιβέλας χειρός ή του χειροτροχού προσέχετε να μην συνθλιβεί το χέρι ή το δάχτυλο, βλέπε εικ. Ισχύει για μηχανήματα της σειράς 2SA5.5/6/7/8 και 2SB555/6: είχνει το λιπαντικό που χρησιμοποιήθηκε, βλέπε και κεφάλαιο 8.2 Προθεσμίες λίπανσης. Εικ.: Κίνδυνος σύνθλιψης Y /GR Σελίδα 3

4 1 Βασικά Οδηγίες λειτουργίας 1 Βασικά SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 1.2 Μεταφορά και αποθήκευση Η αποστολή πρέπει να γίνει σε σταθερά στερεωμένη συσκευασία. Για τη μεταφορά, τυλίξτε συρματόσχοινο γύρω από τον κινητήρα και τον χειροτροχό, βλέπε εικόνα. Χρησιμοποιείτε τους κρίκους (1) στην ηλεκτρονική μονάδα αποκλειστικά για την ανύψωση του ίδιου βάρους του ηλεκτρικού ενεργοποιητή. Μην στερεώσετε σε καμία περίπτωση τον ανυψωτικό εξοπλισμό στη μανιβέλα χειρός ή τον χειροτροχό. Αποθήκευση σε καλά αεριζόμενο, στεγνό χώρο. Προστασία έναντι υγρασίας του εδάφους αποθηκεύοντας το μηχάνημα σε ειδικό ράφι ή σε ξύλινη σχάρα. Το καπάκι/κλείστρο σύνδεσης και οι οδηγοί καλωδίων καθώς και το καπάκι της ηλεκτρονικής μονάδας να διατηρούνται κλειστά. Εικ.: Μεταφορά 1.3 Απόρριψη και ανακύκλωση Συσκευασία Οι συσκευασίες των προϊόντων μας αποτελούνται από φιλικά στο περιβάλλον, εύκολα διαχωριζόμενα υλικά και μπορούν να ανακυκλώνονται. Τα υλικά των συσκευασιών μας είναι: Φύλλα ξυλείας (MSB/OSB), χαρτόνι, χαρτί, νάιλον PE. Για την απόρριψη του υλικού της συσκευασίας συνιστούμε να απευθυνθείτε στις εταιρείες ανακύκλωσης. Ενεργοποιητής Οι ενεργοποιητές μας έχουν δομοστοιχειωτή δομή και για αυτό τον λόγο μπορούν να διαχωρίζονται και τα υλικά τους να ταξινομούνται εύκολα σε: Ηλεκτρονικά τμήματα, διάφορα μέταλλα, πλαστικά, γράσα και λάδια. Γενικά ισχύει: Συλλέξτε τα γράσα και λάδια κατά την αποσυναρμολόγηση. Αυτά αποτελούν κατά κανόνα ουσίες που είναι επικίνδυνες για το νερό και δεν επιτρέπεται να φτάσουν στο περιβάλλον. Προωθήστε το αποσυναρμολογημένο υλικό σε συστηματική απόρριψη και την ανακύκλωση ανά ξεχωριστό υλικό. Τηρείτε τους εθνικούς/τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. 1.4 Υποδείξεις για τις οδηγίες λειτουργίας Υποδείξεις ασφαλείας: Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και η ερμηνεία τους Στις οδηγίες λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα που έχουν διαφορετικές σημασίες. Εάν δεν τηρηθούν οι σχετικές υποδείξεις η συνέπεια μπορεί να είναι σοβαροί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Προειδοποίηση υποδεικνύει ενέργειες που εάν δεν εκτελεστούν σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο για την ασφάλεια ατόμων ή αντικειμένων. Υπόδειξη υποδεικνύει ενέργειες που έχουν ουσιαστική συμβολή στη σωστή λειτουργία. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι υποδείξεις, υπάρχει πιθανότητα ζημιών Σελίδα 4 Y /GR

5 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 1 Βασικά Εξαρτήματα ευαίσθητα σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση βρίσκονται σε πλατίνες, μπορεί να υποστούν ζημιά ή να καταστραφούν από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις. Εάν σε εργασίες ρύθμισης, μέτρησης ή αλλαγής πλατίνων πρέπει να αγγίξετε εξαρτήματα, αμέσως πριν πρέπει να φροντίσετε για την ηλεκτροστατική εκφόρτισή σας, αγγίζοντας μία γειωμένη, μεταλλική επιφάνεια (π.χ. στο περίβλημα). Βήματα εργασίας έχουν εκτελεστεί ήδη από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού: Εάν οι ενεργοποιητές παραδίδονται συναρμολογημένοι σε εξοπλισμούς, αυτό το βήμα έχει ήδη εκτελεστεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Κατά τη θέση σε λειτουργία πρέπει να λάβει χώρα ένας έλεγχος της ρύθμισης. 1 Βασικά Πεδίο ισχύος Οι οδηγίες λειτουργίας για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συνοπτικότητα δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ενδεχόμενη περίπτωση εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, στις οδηγίες λειτουργίας ουσιαστικά περιέχονται μόνο υποδείξεις για το εκπαιδευμένο προσωπικό (βλέπε ενότητα 1.1) που απαιτούνται σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης των συσκευών στον βιομηχανικό τομέα. Εάν τα μηχανήματα χρησιμοποιηθούν εκτός του βιομηχανικού τομέα και συνεπώς δημιουργηθούν αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας, αυτές πρέπει να διασφαλίζονται κατά τη συναρμολόγηση με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Ερωτήσεις σχετικά, ειδικά εάν λείπουν λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν ειδικά στο εκάστοτε προϊόν, μπορούν να τίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της SIPOS Aktorik. Κατά κανόνα σε αυτή την περίπτωση αναφέρετε την ονομασία τύπου και τον αριθμό σειράς του εκάστοτε μηχανισμού (θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου). Συνιστάται να ζητούνται η υποστήριξη και οι υπηρεσίες της αρμόδιας SIPOS Aktorik-Services για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, εργασίες θέσης σε λειτουργία και Service. Γίνεται κατηγορηματική υπόδειξη στο ότι το περιεχόμενο των οδηγιών λειτουργίας και της τεκμηρίωσης του προϊόντος δεν αποτελεί μέρος προγενέστερης ή υφιστάμενης συμφωνίας, έγκρισης ή νομικής σχέσης και δεν τροποποιεί κάποια από αυτές. Όλες οι υποχρεώσεις της SIPOS Aktorik προκύπτουν από την εκάστοτε σύμβαση που περιέχει και το σύνολο των ρυθμίσεων που ισχύουν απόλυτα όσον αφορά στην ευθύνη έναντι ζημιών. Αυτές οι συμβατικές ρυθμίσεις δεν διευρύνονται ούτε περιορίζονται με τις διατυπώσεις των προκείμενων οδηγιών και της σχετικής τεκμηρίωσης. 1.5 Συμπληρωματικές οδηγίες 2SB5 Μηχανισμός πρόωσης Y SC5 Μηχανισμός παλινδρόμησης Y SG5 Μικρός μηχανισμός παλινδρόμησης Y Πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων COM-SIPOS-PC Y Οδηγίες λειτουργίας PROFIBUS Y Οδηγίες λειτουργίας MODBUS Y Κατηγορία προστασίας IP68 K51 Y Αυξημένη αντοχή έναντι ταλάντωσης K57, K58 Y Αυξημένη αντοχή έναντι ταλάντωσης κατά Seismic class S2A K59 Y SIPOS 5 μηχανισμός με Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής (USV) και λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης Y υαδικές και αναλογικές είσοδοι μέσω αρτηρίας ελεύθερα διαθέσιμες Y Προαιρετικές λειτουργίες λογισμικού Βλέπε κεφάλαιο 6.3 Συνοπτικές οδηγίας PROFITRON Y Εάν ο κατασκευαστής πρόσθετα προσαρτημένων ή ενσωματωμένων στοιχείων ξένης προέλευσης συντάσσει και παραδίδει ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας, αυτές πρέπει να επισυναφθούν στις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούνται. Y /GR Σελίδα 5

6 2 Γενικά SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 2 Γενικά 2 Γενικά 2.1 Αρχή λειτουργίας Περιγραφή Το ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (1) ελέγχει τον κινητήρα (2). Ο κινητήρας γυρίζει μέσω του ατέρμονα άξονα (3) τον άξονα εξόδου ισχύος (4), που πάλι κινεί ένα μηχανισμό μετάδοσης κίνησης ή μέσω ενός παξιμαδιού με άτρακτο μία άτρακτο εξοπλισμού (5). Η κίνηση του ατέρμονα άξονα (3) μεταδίδεται μέσω του άξονα μείωσης (6) στο μειωτήρα σηματοδότησης (7a). Ο μειωτήρας σηματοδότησης μειώνει τον αριθμό στροφών κίνησης και γυρίζει το ποτενσιόμετρο ή το μαγνητικό καταγραφέα διαδρομής (8). ή: στο μη παρεμβατικό καταγραφέα θέσης (nip) (7b) στη «μη παρεμβατική» έκδοση. Ο μη παρεμβατικός καταγραφέας θέσης (nip) μετρά τον αριθμό στροφών. Αυτή η καταγραφή θέσης πραγματοποιείται επίσης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία τάσης. Από τη θέση του ποτενσιόμετρου ή του μη παρεμβατικού καταγραφέα θέσης (nip) αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό σύστημα τη θέση του άξονα εξόδου ισχύος (9), συνεπώς τη θέση του ενεργοποιηθέντος εξοπλισμού και ελέγχει ανάλογα με την εκάστοτε εντολή διεργασίας τον κινητήρα. Η αναγνώριση ροπής στρέψης (DE) εκτελείται ηλεκτρονικά. Εικ.: Αρχή λειτουργίας Σελίδα 6 Y /GR

7 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 2 Γενικά 2.2 ομικές ομάδες Οι ενεργοποιητές της σειράς SIPOS 5 Flash αποτελούνται από τις κύριες δομικές ομάδες Μηχανισμό Μετάδοσης Κίνησης και Ηλεκτρονική Μονάδα. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο κεφάλαιο 9. Ανταλλακτικά. 2 Γενικά Η κύρια δομική ομάδα Μηχανισμός Μετάδοσης Κίνησης αποτελείται από τις δομικές ομάδες: 1 Στοιχείο φις σύνδεσης ηλεκτρονικού συστήματος, 2 Κινητήρας, 3 Μονάδα μηχανισμού μετάδοσης, 4 Μειωτήρας ή μη παρεμβατικός καταγραφέας θέσης (όχι στο 2SG5) με καπάκι, 5 Μηχανισμός χειροκίνησης (με μανιβέλα ή τροχό), 6 Πιθανά, αναλόγως του τύπου, μηχανικά προσαρτώμενα μέρη. Στον μικρό μηχανισμό παλινδρόμησης 2SG5 καταργείται ο μειωτήρας, η μονάδα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και η χειροκίνηση έχουν μία άλλη μορφή. Εικ.: ομικές ομάδες μηχανισμού μετάδοσης κίνησης Η κύρια δομική ομάδα Ηλεκτρονική Μονάδααποτελείται από τις δομικές ομάδες: 1 Ηλεκτρική σύνδεση (υπάρχουν τρεις εκδοχές), 2 Στοιχείο φις σύνδεσης μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, 3 Περίβλημα ηλεκτρονικής μονάδας με καπάκι, 4 Μονάδα ισχύος, 5 ομική ομάδα τροφοδοτικού, 6 Πλατίνα αρτηρίας πεδίου (προαιρετικά) ή 7 Κάρτα ρελέ (προαιρετικά), 8 Πλατίνα ελέγχου. 9 Μονάδα Bluetooth (προαιρετικά). Ει.: ομικές ομάδες ηλεκτρονικής μονάδας Y /GR Σελίδα 7

8 2 Γενικά Οδηγίες λειτουργίας 2 Γενικά SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 2.3 Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα (ηλεκτρικές συνδέσεις) Το ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα δείχνει τις ηλεκτρονικές δομικές ομάδες και τις εισόδους και εξόδους για πιθανές συνδέσεις του πελάτη. Εικ.: Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα SIPOS 5 Flash PROFITRON Σελίδα 8 Y /GR

9 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 3 Εγκατάσταση και σύνδεση 3 Εγκατάσταση και σύνδεση 3.1 Προσάρτηση σε εξοπλισμό / μηχανισμό μετάδοσης κίνησης Εάν ο ενεργοποιητής παραδίδεται συναρμολογημένος σε εξοπλισμό, αυτό το βήμα έχει ήδη εκτελεστεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ωστόσο, κατά τη θέση σε λειτουργία πρέπει να λάβει χώρα ένας έλεγχος της ρύθμισης. Προσέξτε τις πληροφορίες για την ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο 1.1)! Πριν από έναρξη της εγκατάστασης πρέπει να διασφαλιστεί ότι με προβλεπόμενα μέτρα (ενδεχόμενη ενεργοποίηση του εξοπλισμού κτλ.) δεν υπάρχει κίνδυνος για άτομα ή την εγκατάσταση. Συνιστάται να ζητούνται η υποστήριξη και οι υπηρεσίες της αρμόδιας SIPOS Aktorik-Services για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, εργασίες θέσης σε λειτουργία και Service Γενικές υποδείξεις για την εγκατάσταση για όλους τους τερματικούς άξονες Η προσάρτηση και λειτουργία μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θέση. Να αποφεύγονται χτυπήματα και γενικά άσκηση βίας. Ελέγξτε, εάν η φλάντζα σύνδεσης και ο τύπος του τερματικού άξονα ταιριάζουν στον εξοπλισμό/ τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Καθαρίστε πολύ καλά τις επιφάνειες εφαρμογής των φλαντζών σύνδεσης στον ενεργοποιητή και στον εξοπλισμό / μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Γρασάρετε ελαφρά τα σημεία σύνδεσης. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή στον εξοπλισμό / τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης προσέχοντας το κεντράρισμα. Χρησιμοποιείτε βίδες ποιότητας τουλάχιστον 8.8 (ασφαλίστε με ελατηριωτούς δακτυλίους). Εάν χρησιμοποιηθούν ισοδύναμης ποιότητας ανοξείδωτες βίδες αυτές πρέπει να γρασαριστούν ελαφρά με βαζελίνη. Επιλέξτε βάθος βιδώματος τουλάχιστον 1,25 x διάμετρο σπειρώματος. Συνδέστε τον ενεργοποιητή στον εξοπλισμό / μηχανισμό μετάδοσης κίνησης και σφίξτε ομοιόμορφα και χιαστί τις βίδες γερά. Το περίβλημα των ενεργοποιητών SIPOS 5 αποτελείται από ένα κράμα αλουμινίου που σε κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Εάν προκύψουν ζημιές στη βαφή από την εγκατάσταση, αυτές μπορούν να ρετουσάρονται με το γνήσιο χρώμα που διατίθεται σε μικρές συσκευασίες από την SIPOS Aktorik. 3 Εγκατάσταση και σύνδεση Τύπος τερματικού άξονα μορφή A Υπόδειξη για την εγκατάσταση Το δαχτυλίδι σπειρώματος βιδώνεται πάνω στην άτρακτο του εξοπλισμού περιστρέφοντας τη μανιβέλα χειρός/τον χειροτροχό. Εξαγωγή και τοποθέτηση δαχτυλιδιού σπειρώματος Εάν η παραγγελία του δαχτυλιδιού σπειρώματος δεν έγινε με τραπεζοειδές σπείρωμα (προσθήκη για τον αριθμό παραγγελίας Y18 ), ή το δαχτυλίδι σπειρώματος έχει φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί, η διαδικασία είναι η εξής: Η φλάντζα εξόδου ισχύος (εικ., θέση 1) δεν πρέπει να αφαιρεθεί από τον μηχανισμό περιστροφής! Y /GR Σελίδα 9

10 3 Εγκατάσταση και σύνδεση SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 3 Εγκατάσταση και σύνδεση 1. Αφαιρέστε το δαχτυλίδι κεντραρίσματος (εικ., θέση 5) εκτός της φλάντζας εξόδου. 2. Αφαιρέστε το δαχτυλίδι σπειρώματος (4) μαζί με τις αξονικές βελονωτές στεφάνες και τις αξονικές ροδέλες έδρασης (3). 3. Αφαιρέστε τις αξονικές βελονωτές στεφάνες και τις αξονικές ροδέλες έδρασης (3) από το δαχτυλίδι σπειρώματος. 4. Μόνο εάν το δαχτυλίδι σπειρώματος παραδόθηκε χωρίς σπείρωμα: Κόψτε το σπείρωμα στο δαχτυλίδι σπειρώματος (4) (κατά τη σύσφιγξη προσέξτε την κυκλική και λεία κοπή) και καθαρίστε το. 5. Λιπάνετε τις αξονικές βελονωτές στεφάνες και τις αξονικές ροδέλες έδρασης (3) με γράσο σφαιρικών ρουλεμάν και τοποθετήστε τα πάνω στο καινούργιο ή κατεργασμένο δαχτυλίδι έδρασης (4). 6. Τοποθετήστε το δαχτυλίδι σπειρώματος (4) με αξονικά ρουλεμάν στη φλάντζα εξόδου ισχύος (οι όνυχες πρέπει να πιάσουν σωστά στην εγκοπή του άξονα εξόδου ισχύος του μηχανισμού). 7. Βιδώστε το δαχτυλίδι κεντραρίσματος (5) και σφίξτε το μέχρι το τέρμα. Ταυτόχρονα πρέπει να προσέχετε για καθαρή οδήγηση της τσιμούχας αξόνων (6). 8. Στη διάταξη λίπανσης (2) πρεσάρετε με πρέσα γράσου τόσο γράσο σφαιρικών ρουλεμάν, μέχρι να τρέξει λιπαντικό μεταξύ δαχτυλιδιού κεντραρίσματος (5) και δαχτυλιδιού σπειρώματος (4) Τοποθέτηση σωλήνα προστασίας ατράκτου 1. Αφαιρέστε το πώμα (εικ. 2, θέση 1). 2. Ελέγξτε, εάν η άτρακτος που εξήλθε ξεπερνά το μήκος του σωλήνα προστασίας ατράκτου. 3. Βάλτε υλικό στεγανοποίησης στο σπείρωμα και τις επιφάνειες στεγανοποίησης (π.χ. 732 RTV της εταιρείας Dow Corning, München). 4. Βιδώστε τον σωλήνα προστασίας ατράκτου (2). Εικ.: Συναρμολόγηση έκδοσης τερματικού άξονα μορφής A Εικ.: Έκδοση τερματικού άξονα μορφής Α συναρμολογημένος 3.2 Ηλεκτρική σύνδεση Εικ.: Τοποθέτηση σωλήνα προστασίας ατράκτου Τα εξαρτήματα έχουν διαστασιολογηθεί έτσι ώστε μετά από σωστή σύνδεση να μην μπορεί να υπάρχει απευθείας επαφή με γυμνά, ηλεκτροφόρα μέρη, δηλαδή τηρούνται οι όροι προστασίας επαφής κατά IP2X, ή IPXXB. Στον μηχανισμό υπάρχει επικίνδυνη τάση ακόμη και όταν είναι ακινητοποιημένος ο κινητήρας. Πριν το άνοιγμα του κλείστρου σύνδεσης ή του καλύμματος σύνδεσης απενεργοποιήστε την τάση στον μηχανισμό. Τηρείτε τον χρόνο εκφόρτισης 5 λεπτών των πυκνωτών και σε αυτό το διάστημα μην αγγίζετε επαφές. Η τάση δικτύου σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται εντός του εύρους που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου. Σελίδα 10 Y /GR

11 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 3 Εγκατάσταση και σύνδεση Καλώδιο δικτύου: Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιείτε μεταλλική βιδωτή σύνδεση. Καλώδιο σήματος: Για τη σύνδεση του καλωδίου σήματος χρησιμοποιείτε μεταλλική βιδωτή σύνδεση με θωράκιση, καθώς διαφορετικά μπορεί να προκύψουν βλάβες. Το καλώδιο σήματος πρέπει να είναι θωρακισμένο και η θωράκιση να τοποθετείται και στις δύο πλευρές και να γειώνεται. Προσέξτε την καλή τοποθέτηση της θωράκισης στη βιδωτή σύνδεση καλωδίου:! Οι βιδωτές συνδέσεις καλωδίων και τα σημεία στεγανότητας (δακτύλιοι O) πρέπει να συναρμολογούνται προσεκτικά προκειμένου να διατηρείται η προστασία που παρέχει η αναφερόμενη κατηγορία προστασίας! Επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων αναφέρονται στο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Οι βιδωτές συνδέσεις καλωδίων και τα καλώδια δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό Απευθείας σύνδεση 3 Εγκατάσταση και σύνδεση Εικ.: Απευθείας σύνδεση Στις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων βρίσκονται πολύ ευαίσθητα εξαρτήματα ημιαγωγών CMOS, που είναι ιδιαίτερα ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Για αυτό τον λόγο αποφεύγετε την επαφή με γραμμές αγωγών και εξαρτήματα με τα χέρια ή με μεταλλικά αντικείμενα. Μόνο οι βίδες των πηχών ακροδεκτών επιτρέπεται να αγγίζονται κατά τη σύνδεση των καλωδίων με μονωμένα κατσαβίδια. 1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα σύνδεσης (εικ., θέση 1) και το κλείστρο για το περίβλημα ηλεκτρονικού συστήματος (7). 2. Ξεβιδώστε τα τυφλά πώματα των απαιτούμενων οδηγών καλωδίων από το κάλυμμα σύνδεσης. 3. Βιδώστε χαλαρά τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων (2) και περάστε τα καλώδια σύνδεσης. 4. Αποσυνδέστε τα φις X1 (4) από τη δομική ομάδα τροφοδοτικού και τα φις X3.1, X3.2 (6) από την πλατίνα ελέγχου. Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα ρελέ, αποσυνδέστε και εδώ τα φις X2.1, X2.2 (5). Εκπιέστε ενδεχ. τα φις με ένα κατσαβίδι προσεκτικά εκτός των υποδοχών. 5. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας που βρίσκεται στο κάλυμμα σύνδεσης, ταυτόχρονα προσέξτε τη σύνδεση των προστατευτικών αγωγών στο προβλεπόμενο σημείο. 6. Συνδέστε πάλι όλα τα φις. 7. Βιδώστε πάλι το κάλυμμα σύνδεσης (1) και το κλείστρο για το περίβλημα ηλεκτρονικού συστήματος (7). 8. Σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίου (2). Y /GR Σελίδα 11

12 3 Εγκατάσταση και σύνδεση SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 3 Εγκατάσταση και σύνδεση Σύνδεση με στρογγυλό φις 1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα σύνδεσης (εικ. θέση 2) με στοιχείο φις (1). 2. Ξεβιδώστε μόνο τα τυφλά πώματα των απαιτούμενων οδηγών καλωδίων από το κάλυμμα σύνδεσης. 3. Ξεβιδώστε το στοιχείο φις (1) του καλύμματος σύνδεσης (2). 4. Βιδώστε χαλαρά τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων (3) και περάστε τα καλώδια σύνδεσης (4). 5. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας που βρίσκεται στο κάλυμμα σύνδεσης, ταυτόχρονα προσέξτε τη σύνδεση των προστατευτικών αγωγών στο προβλεπόμενο σημείο. Εικ.: Σύνδεση με στρογγυλό φις 6. Βιδώστε το στοιχείο φις (1) στο κάλυμμα σύνδεσης (2) και στη συνέχεια βιδώστε το κάλυμμα σύνδεσης. 7. Σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίου (3) Σύνδεση αρτηρίας πεδίου 1. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα σύνδεσης (εικ. θέση 2) και το κλείστρο σύνδεσης (4). 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο φις (1) του περιβλήματος σύνδεσης αρτηρίας πεδίου (2). 3. Ξεβιδώστε τα τυφλά πώματα μόνο των απαιτούμενων οδηγών καλωδίων από το περίβλημα σύνδεσης αρτηρίας πεδίου. 4. Βιδώστε χαλαρά τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων (5) και περάστε τα καλώδια σύνδεσης (6). Για τα καλώδια αρτηρίας πεδίου αρκούν βιδωτές συνδέσεις χωρίς θωράκιση, βλέπε σημείο 7 κάτω. 5. Συνδέστε τα καλώδια δικτύου και ενδεχ. σήματος σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας που βρίσκεται στο περίβλημα σύνδεσης, ταυτόχρονα προσέξτε τη σύνδεση των προστατευτικών αγωγών στο προβλεπόμενο σημείο. 6. Συνδέστε πάλι το στοιχείο φις (1) στο περίβλημα σύνδεσης αρτηρίας πεδίου (2). 7. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης αρτηρίας πεδίου στην πλατίνα κλεισίματος αρτηρίας (3). Ταυτόχρονα οδηγήστε τη θωράκιση (7) κάτω από τον μεταλλικό ακροδέκτη (8). 8. Βιδώστε πάλι το κλείστρο σύνδεσης (4) και το περίβλημα σύνδεσης αρτηρίας πεδίου (2). 9. Σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίου (5). Εικ.: Σύνδεση αρτηρίας πεδίου a = Εάν ο ενεργοποιητής είναι ο τελευταίος συνδρομητής της αρτηρίας, η τελική αντίσταση μπορεί να τεθεί στο ON. b = Σύνδεση για εξωτερική τροφοδοσία τάσης 24 V. Καθιστά εφικτή την επικοινωνία αρτηρίας όταν έχει απενεργοποιηθεί το δίκτυο. c = Σύνδεση για επιτηρητή αρτηρίας PROFIBUS DP (αναλυτής πρωτοκόλλου). Σελίδα 12 Y /GR

13 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 3 Εγκατάσταση και σύνδεση Σύνδεση με διαχωρισμό γαλβανισμού υαδικές είσοδοι και έξοδοι διαχωρίζονται γαλβανικά μέσω οπτικών συζευκτών. Τα αναλογικά σήματα προαιρετικά μπορούν να διαχωρίζονται γαλβανικά. Αυτό απαιτείται, όταν πρέπει να αποφεύγονται υπερκαλύψεις ρεύματος και τάσης με δυναμικό αντιστάθμισης. Πραγματική τιμή θέσης (αναλογική έξοδος) με γαλβανικό διαχωρισμό: Προσθήκη παραγγελίας C10. Πραγματική τιμή (αναλογική έξοδος) και ονομαστική τιμή (αναλογική είσοδος) θέσης με γαλβανικό διαχωρισμό: Προσθήκη παραγγελίας C Ξεβιδώστε το περίβλημα σύνδεσης (εικ. θέση 2) και το κλείστρο σύνδεσης (4). 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο φις (1) του περιβλήματος σύνδεσης (2). 3. Ξεβιδώστε μόνο τα τυφλά πώματα των απαιτούμενων οδηγών καλωδίων από το περίβλημα σύνδεσης. 4. Βιδώστε χαλαρά τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων (5) και περάστε τα καλώδια σύνδεσης (6). 5. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας που βρίσκεται στο κάλυμμα σύνδεσης, ταυτόχρονα προσέξτε τη σύνδεση των προστατευτικών αγωγών στο Εικ.: Σύνδεση με γαλβανικό διαχωρισμό προβλεπόμενο σημείο. Το καλώδιο για αναλογικά σήματα πραγματική τιμή θέσης και ενδεχ. ονομαστική τιμή θέσης πρέπει να συνδεθεί στην πλατίνα σύνδεσης (3). Ταυτόχρονα οδηγήστε τη θωράκιση κάτω από τον μεταλλικό ακροδέκτη. 6. Βιδώστε το στοιχείο φις (1) στο περίβλημα σύνδεσης (2). 7. Βιδώστε πάλι το περίβλημα σύνδεσης (2) και το κλείστρο σύνδεσης (4). 8. Σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίου (5). 3 Εγκατάσταση και σύνδεση Εξωτερική σύνδεση αγωγού Η εξωτερική σύνδεση αγωγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γείωση μίας λειτουργίας, όχι ως γείωση προστασίας. 1. Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα (1) από το περίβλημα της ηλεκτρονικής μονάδας. 2. Βιδώστε τον αγωγό (4) με τη βίδα M5 (2) και τη ροδέλα συγκράτησης (3). Εικ.: Βίδωμα αγωγού Y /GR Σελίδα 13

14 3 Εγκατάσταση και σύνδεση SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 3 Εγκατάσταση και σύνδεση 3.3 Ξεχωριστή εγκατάσταση Όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ακραίες δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες και / ή στενότητα χώρου το απαιτούν, η ηλεκτρονική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται ξεχωριστά από τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Το σετ εγκατάστασης για την ξεχωριστή εγκατάσταση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και ηλεκτρονικής μονάδας μπορεί να παραγγέλνεται απευθείας με τον ενεργοποιητή ή ξεχωριστά ως αξεσουάρ (2SX ). Το σετ εγκατάστασης έχει προσυναρμολογηθεί. Εάν το σετ εγκατάστασης παραγγελθεί απευθείας με τον ενεργοποιητή, παραδίδεται χύμα με τον μηχανισμό. Το σετ εγκατάστασης παραδίδεται επίσης με ένα σύστημα διαχωρισμού καλωδίων με ταχυσυνδέσμους. Με αυτό τον τρόπο, σε ξεχωριστή εγκατάσταση σε διάφορους χώρους, απαιτείται πέρασμα εντός τοίχων μόνο Ø 45 mm. Πριν από την έναρξη των εργασιών απενεργοποιήστε την τάση στον μηχανισμό! ιαδικασία 1. Συναρμολογήστε τη γωνία συγκράτησης (εικ. θέση 3) στο σημείο εγκατάστασης του περιβλήματος ηλεκτρονικής μονάδας. 2. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα ηλεκτρονικής μονάδας (1) από τον μηχανισμό μετάδοσης (6) και Εικ.: Ξεχωριστή εγκατάσταση συναρμολογήστε με δακτύλιο Ο (2) στη γωνία συγκράτησης (3). 3. Βιδώστε το σετ εγκατάστασης ξεχωριστή εγκατάσταση : Κάλυμμα φις με πείρους επαφής (4) κάτω από τη γωνία συγκράτησης (3) και κάλυμμα φις με υποδοχές επαφής (5) στη μονάδα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (6). Κατά την εγκατάσταση για τη διατήρηση της προστασίας της αναφερόμενης κατηγορίας προστασίας πρέπει να προσέξετε τη σωστή τοποθέτηση των δακτυλίων Ο. Προδιαγραφή του καλωδίου σύνδεσης μεταξύ ηλεκτρονικής μονάδας και μονάδας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης Σύνδεση δικτύου: με θωράκιση και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, π.χ. αγωγός Topflex- 611-C-Pur-4G1,5/11,3 Σύνδεση ελέγχου: με θωράκιση και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, π.χ. L IY11Y- 7x2x0,5/11,4-S Οι πρεσαριστές επαφές είναι επάργυρες. Τα καλώδια σύνδεσης διατίθενται σε διάφορους τύπους: Πρότυπα μήκη: 3 m, 5 m, 10 m, με πρόσθετη διάταξη (φίλτρο) έως 50 m, σταθερή και λυόμενη σύνδεση καλωδίου, με και χωρίς ταχυσυνδέσμους. Σελίδα 14 Y /GR

15 SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 4 Υποδείξεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία 4 Υποδείξεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία 4.1 Μανιβέλα χειρός, Χειροτροχός Μηχανική ενεργοποίηση της μανιβέλας χειρός / του χειροτροχού δεν επιτρέπεται. Μετά τη θέση σε λειτουργία μην οδηγείτε τον μηχανισμό με τη μανιβέλα χειρός / τον χειροτροχό πέρα από τις ορισμένες τερματικές του θέσεις. Πιέζοντας τη μανιβέλα χειρός/ τον χειροτροχό προσέξτε ώστε το χέρι να μην βρίσκεται μεταξύ της μανιβέλας χειρός / του χειροτροχού και του περιβλήματος: Κίνδυνος σύνθλιψης! Βλέπε επόμενο βήμα χειρισμού 3. Στη λειτουργία με κινητήρα η μανιβέλα χειρός/ ο χειροτροχός είναι ακινητοποιημένα. Χειρισμός Χειρισμός σε όλους τους ενεργοποιητές εκτός από τον 2SG5: 1. Ο μηχανισμός πρέπει να είναι ακινητοποιημένος. 2. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα (προαιρετικά). Ο σφιγκτήρας χρησιμεύει ως ασφάλεια έναντι της μη ηθελημένης σύνδεσης της μανιβέλας χειρός / του χειροτροχού όταν ο μηχανισμός είναι εκτεθειμένος σε έντονες αναταράξεις ή πίεση νερού (κατηγορία προστασίας IP 68). 3. Πιέστε τη μανιβέλα χειρός / τον χειροτροχό προς το περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης κόντρα Εικ.: Χειρισμός μανιβέλας χειρός στην ελατηριωτή δύναμη και γυρίστε την. (Προσοχή: Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την πίεση!) Η χειροκίνηση έχει προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας με κινητήρα. Μόνο αφού ελευθερωθεί η μανιβέλα χειρός / ο χειροτροχός μπορεί να γίνει πάλι ηλεκτρική ενεργοποίηση του μηχανισμού. Όταν ο μηχανισμός κίνησης ρυθμίζεται χειροκίνητα σε κατάσταση "Remote" και έχει δοθεί εντολή κίνησης, ο μηχανισμός κίνησης μετακινείται αμέσως μετά την απελευθέρωση του στροφάλου. 4 Υποδείξεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία Μόνο στον 2SG5: Γυρίστε τον χειροτροχό χωρίς να ασκήσετε πίεση. Ο χειροτροχός έχει προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας με κινητήρα: Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με κινητήρα γυρίσει ο χειροτροχός, αναλόγως της φοράς περιστροφής του κινητήρα, εκτελείται αύξηση ή μείωση του χρόνου κίνησης. Φορά περιστροφής εξιόστροφη περιστροφή της μανιβέλας χειρός / του χειροτροχού στον μηχανισμό περιστροφής 2SA5: επιφέρει δεξιόστροφη περιστροφή στον άξονα εξόδου ισχύος (εξαίρεση στον 2SA5.7. και 2SA5.8.). μηχανισμό πρόωσης 2SB5: επιφέρει εξαγωγή του διωστήρα. μηχανισμό παλινδρόμησης 2SC5: Κοιτάζοντας το καπάκι με δείκτη του μηχανισμού ατέρμονα κοχλία επιφέρει δεξιόστροφη περιστροφή στον σύνδεσμο ή στον μοχλό παλινδρόμησης στους τύπους μηχανισμού μετάδοσης κίνησης RR ή LR. μηχανισμό παλινδρόμησης 2SG5: Κοιτάζοντας τον μηχανικό δείκτη θέση επιφέρει δεξιόστροφη περιστροφή στον σύνδεσμο ή στον μοχλό παλινδρόμησης. Y /GR Σελίδα 15

16 4 Υποδείξεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία Οδηγίες λειτουργίας 4 Υποδείξεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod 4.2 Local control station, οθόνη Μέσω της διεπαφής χρήστη του local control, ο χειρισμός μπορεί να γίνεται απευθείας στον μηχανισμό με 4 πλήκτρα (βλέπε εικ. πεδίο χειρισμού). Εάν πιεστεί επανειλημμένα το πλήκτρο Local/Remote μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ των τριών καταστάσεων remote, local και locpar. Αναλόγως του σε κάποια κατάσταση βρίσκεται ο μηχανισμός κίνησης, τα πλήκτρα έχουν διαφορετική λειτουργία. Όταν γίνεται μετάβαση από την κατάσταση local ή locpar στην κατάσταση remote, ο μηχανισμός κινείται, όταν από το σύστημα αυτοματοποίησης εκκρεμεί μία εντολή μετακίνησης. Το πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων υπολογιστή COM-SIPOS προσφέρει άνετο χειρισμό και ρύθμιση παραμέτρων του μηχανισμού, βλέπε κεφ Ταυτόχρονα ο μηχανισμός μπορεί να ενεργοποιείται από τον υπολογιστή (Laptop) μέσω ενός καλωδίου ή Bluetooth. Η επικοινωνία μέσω Bluetooth δηλώνεται καθώς αναβοσβήνει LED στον μηχανισμό Σημασία των φωτεινών διόδων (LED) και πλήκτρα Φωτεινές δίοδοι local και remote Οι φωτεινές δίοδοι δείχνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός: remote : LED ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ (κίτρινη) ανάβει, local : LED ΕΠΙΤΟΠΟΥ (κίτρινη) ανάβει, locpar : LED ΕΠΙΤΟΠΟΥ (κίτρινη) ανάβει. Φωτεινές δίοδοι (Open) και (Closed) Η LED ΑΝΟΙΧΤΟΣ (πράσινη) αναβοσβήνει, όταν ο μηχανισμός μετακινείται προς τη θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ, και ανάβει σταθερά, όταν ο μηχανισμός βρίσκεται στην τερματική θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ. Όταν αναβοσβήνει η LED ΚΛΕΙΣΤΟΣ η λειτουργία είναι ανάλογη. Λειτουργία των πλήκτρων σε κατάσταση local Στην κατάσταση local η μετακίνηση (ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΣ καθώς και STOP) του μηχανισμού είναι εφικτή επιτόπου, η ενεργοποίηση remote είναι μπλοκαρισμένη. 1 Πλήκτρο STOP/ENTER Το πλήκτρο STOP/ENTER σταματά τον μηχανισμό. 2 Πλήκτρο Local/Remote Το πλήκτρο Local/Remote εκτελεί μετάβαση διαδοχικά μεταξύ remote local locpar. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη κατάσταση. Εικ.: Πεδίο χειρισμού 3 Πλήκτρο (ΑΝΟΙΧΤΟΣ) Εάν ενεργοποιηθεί, ο μηχανισμός κινείται στη θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ. Εάν ενεργοποιηθεί σύντομα (< 2 s), ο μηχανισμός κινείται όσο πιέζεται το πλήκτρο. Εάν το πλήκτρο ενεργοποιηθεί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, ο μηχανισμός συνεχίζει να κινείται μετά την ελευθέρωση του πλήκτρου, μέχρι να επιτευχθεί η τερματική θέση ή να πιεστεί το πλήκτρο STOP ή ΚΛΕΙΣΤΟΣ. 4 Πλήκτρο (ΚΛΕΙΣΤΟΣ) Εάν ενεργοποιηθεί, ο μηχανισμός κινείται στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ. Ανάλογη συμπεριφορά με αυτή του πλήκτρου ΑΝΟΙΧΤΟΣ. Η ταυτόχρονη πίεση του πλήκτρου ΑΝΟΙΧΤΟΣ και ΚΛΕΙΣΤΟΣ ενεργοποιεί τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης: ο μηχανισμός κίνησης προσεγγίζει με τις ρυθμισμένες τιμές αριθμού στροφών έκτακτης ανάγκης/ταχύτητας ρύθμισης/χρόνου ρύθμισης τη ρυθμισμένη θέση έκτακτης ανάγκης. Σελίδα 16 Y /GR

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός Στοιχεία Αγαπητέ χρήστη, Ο ψηφιακός ταχογράφος, DTCO 1381, με τα στοιχεία συστήματος είναι μια συσκευή ελέγχου της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD.

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα