Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R /05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 1996R2406 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεµβρίου 1996 περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 334 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 M2 M3 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 323/97 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 2578/2000 του Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2000 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 2495/2001 της Επιτροπής της 19ης εκεµβρίου 2001 L L L Τροποποιείται από: A1 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L

3 1996R2406 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεµβρίου 1996 περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των αλιευοµένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιµώντας: ότι υφίστανται κοινές προδιαγραφές εµπορίας για ορισµένα είδη ψαριών µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 103/76 ( 2 ), και για ορισµένα είδη καρκινοειδών µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 104/ 76 ( 3 ) ότι πρέπει να γίνουν εκτεταµένες τροποποιήσεις στους κανονισµούς αυτούς προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και των εµπορικών πρακτικών ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να συγχωνευθούν όλες αυτές οι διατάξεις σε µια ενιαία νοµική πράξη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η ορθή εφαρµογή τους ότι, συνεπώς, οι κανονισµοί (ΕΟΚ)αριθ. 103/76 και (ΕΟΚ)αριθ. 104/76 πρέπει να αντικατασταθούν ότι οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας για τα αλιευτικά προϊόντα έχουν ως κύριο στόχο την ποιοτική βελτίωση και, συνεπώς, τη διευκόλυνση της εµπορίας τους προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ότι, αφού τα αλιευτικά προϊόντα δεν µεταποιούνται αλλά διατίθενται στο εµπόριο νωπά ή διατηρηµένα δι' απλής ψύξεως, η ποιότητά τους καθορίζεται οργανοληπτικώς βάσει αντικειµενών κριτηρίων ότι η οµοιό- µορφη φρεσκότητα απαιτεί να περιλαµβάνουν οι παρτίδες µόνον οµοειδή προϊόντα από την ίδια αλιευτική περιοχή και από το ίδιο σκάφος ότι πρέπει να προβλεφθεί ένας µικρός αλλά επαρκής αριθµός κατηγοριών φρεσκότητας βάσει κατάλληλης κατάταξης των οµάδων προϊόντων ότι, ωστόσο, επειδή πρέπει να υποστηριχθούν τα προϊόντα ποιότητος το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2000, δεν πρέπει όλες οι κατηγορίες φρεσκότητας να υπαχθούν στους µηχανισµούς παρέµβασης που προβλέπονται από τις ρυθµίσεις για την κοινή οργάνωση αγοράς ότι οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας αποσκοπούν επίσης στον καθορισµό οµοιόµορφων εµπορικών χαρακτηριστικών για ολόκληρη την κοινοτική αγορά, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, καθώς και στη δυνατότητα ενιαίας εφαρµογής του καθεστώτος τιµών της κοινής οργάνωσης αγοράς ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιβληθεί η ταξινόµηση των αλιευτικών προϊόντων σε κατηγορίες µεγέθους ανάλογα µε το βάρος ή, ενίοτε, το µέγεθός τους ότι οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας εφαρµόζονται κατά την πρώτη πώληση, στην Κοινότητα, όλων των προϊόντων επί των ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 388 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 3318/94 (ΕΕ αριθ. L 350 της , σ. 15). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L20της , σ. 29 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 1935/93 (ΕΕ αριθ. L 176 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ αριθ. L20της , σ. 35 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 1300/95 (ΕΕ αριθ. L 126 της , σ. 3).

4 1996R2406 EL οποίων ισχύουν και τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κοινοτικής ή εξωκοινοτικής προέλευσης ότι οι προδιαγραφές αυτές εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των υγειονοµικών κανόνων ή των κανόνων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ότι πρέπει να υπενθυµιστεί ιδιαιτέρως ότι τα ισχύοντα ελάχιστα βιολογικά µεγέθη υπερισχύουν πάντοτε των ελαχίστων µεγεθών που καθορίζονται για τα αλιευτικά προϊόντα από τις κοινές προδιαγραφές εµπορίας ότι η εφαρµογή των κοινών προδιαγραφών εµπορίας στα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών συνεπάγεται την αναγραφή πρόσθετων ενδείξεων στη συσκευασία τους ότι, ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές δεν απαιτούνται όταν πρόκειται για προϊόντα εσαγόµενα στην Κοινότητα από σκάφη µε σηµαία τρίτων χωρών υπό τις συνθήκες που ισχύουν και για τα κοινοτικά αλιεύµατα ότι, κατά συνήθη πρακτική στα περισσότερα κράτη µέλη, ο κλάδος θα πρέπει να ταξινοµεί τα αλιευτικά προϊόντα ανά κατηγορία φρεσκότητας και ανά κατηγορία µεγέθους ότι, για να εκτιµάται η φρεσκότητα βάσει οργανοληπτικών κριτηρίων, απαιτείται µια συνεργασία εµπειρογνωµόνων οριζοµένων από τις ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις ότι, για λόγους αµοιβαίας ενηµέρωσης, κάθε κράτος µέλος πρέπει να κοινοποιεί στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή κατάλογο των ονοµάτων και διευθύνσεων των εµπειρογνωµόνων και των ενδιαφερόµενων επαγγελµατικών οργανώσεων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: A. Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για ορισµένα αλιευτικά προϊόντα, τις κοινές προδιαγραφές εµπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)αριθ. 3759/92, ο οποίος αποκαλείται στο εξής «βασικός κανονισµός». 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: α) «εµπορία»: η πρώτη διάθεση προς πώληση ή/και η πρώτη πώληση, εντός της Κοινότητας, προς ανθρώπινη κατανάλωση β) «παρτίδα»: ποσότητα αλιευτικών προϊόντων δεδοµένου είδους που έχει υποβληθεί στην ίδια µεταχείριση και προέρχεται πιθανώς από την ίδια αλιευτική περιοχή και από το ίδιο σκάφος γ) «αλιευτική περιοχή»: η συνήθης ονοµασία που δίδεται από τον κλάδο, εκεί όπου αλιεύονται τα προϊόντα δ) «παρουσίαση»: η µορφή µε την οποία τα ψάρια διατίθενται στο εµπόριο, όπως π.χ. ολόκληρα, εκσπλαχνισµένα, ακέφαλα κ.λπ. ε) «ορατό παράσιτο»: το παράσιτο ή η οµάδα παρασίτων τα οποία, λόγω των διαστάσεων, του χρώµατος ή της υφής τους, διακρίνονται σαφώς από τους ιστούς των ψαριών και είναι ορατά χωρίς µεγεθυντικά µέσα και υπό καλές συνθήκες φωτισµού για την ανθρώπινη όραση.

5 1996R2406 EL α)οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τις κατηγορίες φρεσκότητας των αλιευτικών προϊόντων εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλειυτικών προϊόντων ( 1 ). β)μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής βάσει της οδήγιας 91/493/ΕΟΚ, τα κριτήρια για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση καθορίζονται στην κατηγορία «Απαράδεκτα» του παραρτήµατος I του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 2 1. Η εµπορία των αλιευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3, κοινοτικής ή εξωκοινοτικής προελεύσεως, επιτρέπεται µόνον όταν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 2. Ωστόσο, ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε µικρές προσότητες προϊόντων που διατίθεται απευθείας από τους παράκτιους αλιείς στο λιανικό εµπόριο ή τους καταναλωτές. 3. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Άρθρο 3 1. Καθορίζονται κοινές προδιαγραφές εµπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα: α)θαλάσσια ψάρια του κωδικού ΣΟ 0302: Πλάτακας (Pleuronectes platessa), Τόνος µακρύπτερος (Thunnus alalunga), Τόνος ερυθρός (Thunnus thynnus), Τόνος µεγαλόφθαλµος (Thunnus ή Parathunnus obesus), Ρέγγα του είδους Clupea harengus, Μπακαλιάρος του είδους Gadus morhua, Σαρδέλα του είδους Sardina pilchardus, Καλλαρίας (Melanogrammus aeglefinus), Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius virens), Κίτρινος µπακαλιάρος (Pollachius pollachius), Σκουµπρί του είδους Scomber scombrus, Σκουµπρί του είδους japonicus, Σαφρίδι (Trachurus spp.), Κεντρόνι (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.), Σκορπιός του βορρά ή σεβαστός (Sebastes spp.), Γάδος (Merlangius merlangus), Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou), Μουρούνα (Molva spp.), Γαύρος (Engraulis spp.), Μερλούκιος του είδους Merluccius merluccius, Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.), Καστανόψαρο (Brama spp.), Πεσκαντρίτσα (Lophius spp.), Λιµάντα (Limanda limanda), Γλώσσα η µικρόστοµος (Microstomus kitt), Σύκο του Ατλαντικού (Trisopertus luscus) και σύκο της Μεσογείου (Trisopterus minutus), ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 268 της , σ. 15 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 125 της , σ. 10).

6 1996R2406 EL M2 M2 Γόπα (Boops boops), Μαρίδα (Maena smaris), Μουγγρί (Conger conger), Καπόνι (Trigla spp.), Κέφαλος (Mugil spp.), Σελάχι (Raja spp.), Χωµατίδα (Platichthys flesus), Γλώσσα (Solea spp.), Σπαθόψαρο (Lepidopus caudatus και Aphanopus carbo), Κουτσοµούρα ή µπαρµπούνι (Mullus barbatus, Mullus surmuletus), Σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus) β)καρκινοειδή του κωδικού ΣΟ 0306, ζωντανά, νωπά, διατηρη- µένα δι' απλής ψύξεως ή βρασµένα σε νερό ή µαγειρεµένα στον ατµό: Γκρίζα γαρίδα (Crangon crangon) και γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis), Καβούρι (Cancer pagurus), Καραβίδα (Nephrops norvegicus) γ) Κεφαλόποδα του κωδικού ΣΟ 0307: Σουπιά (Sepia officinalis και Rossia macrosoma) δ)όστρακα Saint-Jaques και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0307: όστρακα Saint-Jaques (Pecten maximus) Βούκινο (Buccinum undatum). 2. Οι προδιαγραφές εµπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν: α)κατηγορίες φρεσκότητας β)κατηγορίες µεγέθους. Β. Κατηγορίες φρεσκότητας M2 Άρθρο 4 1. Οι κατηγορίες φρεσκότητας κάθε παρτίδας ορίζονται σε συνάρτηση µε τη φρεσκότητα του προϊόντος και µε ορισµένα συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά. Η φρεσκότητα καθορίζεται βάσει ειδικών πινάκων για τους διάφορους τύπους προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I. 2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ταξινοµούνται βάσει των πινάκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε παρτίδες που αντιστοιχούν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες φρεσκότητας: α)εξαιρετικό, Α ή Β για τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και τις καραβίδες β)εξαιρετικό ή Α για τις γαρίδες. Ωστόσο, οι ζωντανές καραβίδες Νορβηγίας κατατάσσονται στην κατηγορία Ε. 3. Τα καβούρια, όστρακα Saint-Jaques και βούκινα που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν κατατάσσονται σύµφωνα µε ειδικές προδιαγραφές φρεσκότητας.

7 1996R2406 EL Ωστόσο, στο εµπόριο επιτρέπεται να διατίθενται µόνον ολόκληρα καβούρια, εκτός των εγκύων και των µαλακοστράκων καβουριών. Άρθρο 5 1. Κάθε παρτίδα πρέπει να περιλαµβάνει προϊόντα µε τον ίδιο βαθµό φρεσκότητας. Ωστόσο, οι µικρές παρτίδες επιτρέπεται να µην είναι οµοιογενούς φρεσκότητος στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριµένες παρτίδες ταξινοµούνται στη χαµηλότερη αντιπροσωπευόµενη κατηγορία θρεσκότητας. 2. Η κατηγορία φρεσκότητας αναγράφεται µε ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράµµατα ύψους 5 cm τουλάχιστον, σε ετικέτα που επικολλάται στην παρτίδα. Άρθρο 6 1. Εάν µια παρτίδα ψαριών, σελαχοειδών, κεφαλόποδων και καραβίδων που αναφέρονται στο άρθρο 3, ταξινοµείται στην κατηγορία Β, η παρτίδα αυτή δεν είναι επιλέξιµη για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση απόσυρσης που προβλέπεται από τα άρθρα 12, 12α, 14 και 15 του βασικού κανονισµού. 2. Τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και οι καραβίδες της κατηγορίας φρεσκότητας «Εξαιρετικό» δεν πρέπει να εµφανίζουν ίχνη σύνθλιψης, τραύµατα, κηλίδες και αποχρωµατισµό. 3. Τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και οι καραβίδες Νορβηγίας της κατηγορίας φρεσκότητας Α δεν πρέπει να εµφανίζουν κηλίδες και αποχρωµατισµό. Είναι ανεκτό µικρό ποσοστό προϊόντων µε ελαφρά ίχνη σύνθλιψης και επιφανειακά τραύµατα. 4. Για τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και τις καραβίδες Νορβηγίας της κατηγορίας φρεσκότητας Β, είναι ανεκτό µικρό ποσοστό προϊόντων µε σοβαρότερα ίχνη σύνθλιψης και επιφανειακά τραύµατα. Τα ψάρια δεν πρέπει να εµφανίζουν κηλίδες και αποχρωµατισµό. 5. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων υγειονοµικών κανόνων, για την κατάταξη των προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες φρεσκότητας, λαµβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία ορατών παρασίτων και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα του προϊόντος, ανάλογα µε τον τύπο και την παρουσίαση του προϊόντος. 6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Γ. Κατηγορίες µεγέθους Άρθρο 7 M2 1. Τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ταξινοµούνται σε κατηγορίες µεγέθους βάσει του βάρους τους ή του αριθµού τους ανά χιλιόγραµµο. Ωστόσο, οι γκρίζες γαρίδες και τα καβούρια, ταξινοµούνται σε κατηγορίες µεγέθους βάσει του πλάτους του κελύφους. Για τα όστρακα Saint-Jaques και τα βούκινα, οι κατηγορίες µεγέθους καθορίζονται µε βάση το πλάτος του οστράκου.

8 1996R2406 EL Τα κατώτατα µεγέθη που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος II εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του κατώτατου µήκους που επιβάλλεται από: τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 1866/86 του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, για τον καθορισµό ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής, των Lille και Store Belt και του Oeresund ( 1 ), τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 3094/86 του Συµβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 1986, για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ( 2 ), τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 1626/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου ( 3 ). Για τη διεξαγωγή ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές, τα είδη που καλύπτονται από προδιαγραφές εµπορίας πρέπει να τηρούν τα οριζόµενα κατώτατα βιολογικά µεγέθη που εκτίθενται στο παράρτηµα II. Άρθρο 8 1. Οι παρτίδες ταξινοµούνται σε κατηγορίες µεγέθους σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος II. 2. Κάθε παρτίδα πρέπει να περιλαµβάνει προϊόντα του ίδιου µεγέθους. Ωστόσο, οι µικρές παρτίδες επιτρέπεται να µην είναι οµοιογενείς ως προς το µέγεθος στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριµένες παρτίδες ταξινοµούνται στην χαµηλότερη αντιπροσωπευόµενη κατηγορία µεγέθους. 3. Η κατηγορία µεγέθους και ο τρόπος παρουσίασης αναγράφονται µε ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράµµατα ύψους 5 cm τουλάχιστον, σε ετικέτα που επικολλάται στην παρτίδα. Το καθαρό βάρος σε χιλιόγραµµα πρέπει να αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς σε κάθε παρτίδα. Όταν οι παρτίδες διατίθεται προς πώληση σε τυποποιηµένα κιβώτια, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του καθαρού βάρους εάν αποδεικνύεται ότι το περιεχό- µενο του κιβωτίου, όταν ζυγίζεται πριν την πώληση, αντιστοιχεί προς το εικαζόµενο περιεχόµενό του εκφρασµένο σε χιλιόγραµµα. 4. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη µέθοδο ζυγίσµατος και τον προσδιορισµό µιας αποδεκτής, για κάθε παρτίδα, απόκλισης του καθαρού βάρους, προς τα άνω ή προς τα κάτω σε σχέση µε το αναγραφόµενο ή το εικαζόµενο, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Άρθρο 9 Τα πελαγικά είδη µπορούν να ταξινοµούνται στις διάφορες κατηγορίες φρεσκότητας και µεγέθους βάσει συστήµατος δειγµατοληψίας το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή οµοιογένεια της παρτίδας ως προς τη φρεσκότητα και το µέγεθος των εµπεριεχοµένων προϊόντων. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τον καθορισµό του αριθµού δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται, του βάρους ή του αριθµού ψαριών κάθε δείγµατος, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 162 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 1821/96 (ΕΕ αριθ. L 241 της , σ. 8). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 288 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 3071/95 της (ΕΕ αριθ. L 329 της , σ. 14). ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 171 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 1075/96 (ΕΕ αριθ. L 142 της , σ. 1).

9 1996R2406 EL και των µεθόδων για την ταξινόµηση και τον έλεγχο των παρτίδων που προσφέρονται προς πώληση θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Άρθρο 10 Προκειµένου να εξασφαλίζεται ο τοπικός ή ο περιφερειακός εφοδιασµός ορισµένων παράκτιων ζωνών της Κοινότητας µε γαρίδες και καβούρια, είναι δυνατό να προβλέπονται εξαιρέσεις από τα κατώτατα µεγέθη που ορίζονται για τα προϊόντα αυτά στο παράρτηµα II. Οι ζώνες αυτές και τα αντίστοιχα µεγέθη καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού.. Προϊόντα από τρίτες χώρες Άρθρο Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1, προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 και τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο, µόνον εφόσον παρουσιάζονται σε συσκευασίες στις οποίες αναγράφονται σαφώς: η χώρα προελεύσεως, µε λατινικά γράµµατα, ύψους 20 mm τουλάχιστον, το επιστηµονικό όνοµα του είδους και η εµπορική του ονοµασία, ο τρόπος παρουσίασης, οι κατηγορίες φρεσκότητας και µεγέθους, το καθαρό βάρος σε χιλιόγραµµα των προϊόντων που περιέχονται στη συσκευασία, η ηµεροµηνία ταξινόµησης και η ηµεροµηνία αποστολής, το όνοµα και η διεύθυνση του εξαγωγέα. 2. Ωστόσο, για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3, τα οποία εκφορτώνονται σε κοινοτικό λιµάνι απευθείας από τις αλιευτικές περιοχές από σκάφη µε σηµαία τρίτης χώρας και τα οποία προορίζονται για διάθεση στο εµπόριο, εφαρµόζονται οι διατάξεις που εφαρµόζονται και για τα κοινοτικά αλιεύµατα, µε την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΟΚ)αριθ. 1093/94 ( 1 ). Ε. Τελικές διατάξεις Άρθρο Ο αλιευτικός κλάδος ταξινοµεί τα αλιευτικά προϊόντα στις κατηγορίες φρεσκότητας «Εξαιρετικό», Α και Β και στις κατηγορίες µεγέθους σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες οριζοµένους προς τούτο από τις ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις. Τα κράτη µέλη ελέγχουν την τήρηση του παρόντος άρθρου. 2. Εάν η ταξινόµηση δεν διενεργείται όπως προβλέπεται στην παράγραφος 1, οι αρµόδιες εθνικές αρχές µπορούν να αναλάβουν οι ίδιες την ταξινόµηση. Άρθρο 13 Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, το αργότερο ένα µήνα προ της ηµεροµηνίας εφαρ- µογής του παρόντος κανονισµού, κατάλογο των ονοµάτων και των διευθύνσεων των εµπειρογνωµόνων και των επαγγελµατικών οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού ανακοινώνονται στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 121 της , σ. 3.

10 1996R2406 EL Άρθρο 14 Πριν τις 31 εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, συνοδευό- µενη, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις. Άρθρο 15 Οι κανονισµοί (ΕΟΚ)αριθ. 103/76 και (ΕΟΚ)αριθ. 104/76 καταργούνται. Οι παραποµπές που γίνονται στους εν λόγω κανονισµούς λογίζονται γενόµενες στον παρόντα κανονισµό. Άρθρο Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

11 1996R2406 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ Οι κατηγορίες του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Α. Λευκά ψάρια Καλλαρίας, µπακαλιάρος, µαύρος µπακαλιάρος, κίτρινος µπακαλιάρος, σκορπιός του Βορρά ή σεβαστός, γάδος, µουρούνα, µερλούκιος, καστανόψαρο, πεσκαντρίτσα, σύκο Ατλαντικού και σύκο Μεσογείου, γόπα, µαρίδα, µουγγρί, καπόνι, κέφαλος, πλάτακας, ζαγκέτα, γλώσσα, λιµάντα, γλώσσα η µικρόστοµος, χωµατίδα, σπαθόψαρο. Β. Κυανά ψάρια Τόνος µακρύπτερος, τόνος ερυθρός, τόνος µεγαλόφθαλµος, προσφυγάκι, ρέγγα, σαρδέλα, σκουµπρί, σαφρίδι, γαύρος. Γ. Σελαχοειδή Κεντρόνι, σελάχι. Κεφαλόποδα Σουπιά. Ε. Καρκινοειδή 1. Γαρίδα 2. Καραβίδα Νορβηγίας Α. ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) έρµα Χρώµα ζωηρό και ιριδίζον (εκτός του σεβαστού)ή οπαλίζον χωρίς αποχρω- µατισµό Ζωηρός αλλά όχι λαµπρός χρωµατισµός Αποχρωµατιζό- µενο και θαµπό χρώµα Θαµπός χρωµατισµός ( 2 ) ερµατική βλέννα Υδαρής και διαυγής Ελαφρώς θολή Γαλακτόχρωµη Κιτρινωπή γκίζα, αδιαφανής Οφθαλµός Κυρτός (προεξέχων) κόρη µαύρη και στιλπνή κερατοειδής διαφανής Κυρτός και ελαφρώς βυθισµένος µαύρη και µη στιλπνή κόρη ελαφρώς οπαλίζων κερατοειδής Επίπεδος οπαλίζων κερατοειδής αδιαφανής κόρη Κοίλος στο κέντρο γκρίζα κόρη θολός κερατοειδής ( 2 ) Βράγχια Χρώµα ζωηρό έλλειψη βλέννης Λιγότερο ζωηρό χρώµα διαφανής βλέννα Φαιόγκριζα αποχρωµατιζό- µενα παχεία και αδιαφανής βλέννα Κιτρινωπά βολή βλέννα ( 2 ) Περιτόναιο (στα εκσπλαχνισµένα ψάρια) Λείο στιλπνό δύσκολα αποσπώµενο από τη σάρκα Ελαφρώς θαµπό µπορεί να αποσπασθεί από τη σάρκα Κηλιδωτό αποσπάται εύκολα από τη σάρκα εν προσφύεται στη σάρκα ( 2 ) Οσµή βραγχίων και κοιλιακής κοιλότητας ( 2 )

12 1996R2406 EL Κριτήρια Λευκά ψάρια, εκτός του πλάτακα Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Οσµή φυκών Πλάτακας Οσµή φρέσκου ελαίου καυστική οσµή οσµή χώµατος. Έλλειψη οσµής φυκών ουδέτερη οσµή Οσµή ελαίου οσµή φυκών ή ελαφρώς γλυκίζουσα Οσµή ζύµωσης ελαφρή ξινίλα Οσµή ελαίου οσµή ζύµωσης, µπαγιάτικη, ελαφρώς ταγγή Απαράδεκτο ( 1 ) Ξινή Ξινή Σάρκα Ανθεκτική και ελαστική λεία επιφάνεια ( 3 ) Λιγότερο ελαστική Ελαφρώς µαλακή (πλαδαρή), λιγότερο ελαστική επιφάνεια κηρώδης και θαµπή Μαλακή (πλαδαρή) ( 2 ) τα λέπια αποσπώνται εύκολα από το δέρµα, επιφάνεια αρκετά ρυτιδω- µένη Πρόσθετα κριτήρια για τις µη αποκεφαλισµένες πεσκαντρίτσες Αιµοφόρα αγγεία (κοιλιακοί µύες) Έντονο περίγραµµα και ζωηρό κόκκινο χρώµα Έντονο περίγραµµα, σκοτεινότερο χρώµα αίµατος Ασαφές περίγραµµα καστανόχρωµα Τελείως ( 2 ) ασαφές περίγραµµα καστανόχρωµα κιτρίνισµα της σάρκας ( 1 ) Η στήλη αυτή ισχύει µόνον µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηριών για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρµογή της οδηγίας 91/493/ ΕΟΚ. ( 2 ) Ή σε πιο προχωρηµένο στάδιο αποσύνθεσης. ( 3 ) Τα φρέσκα ψάρια, πριν την έναρξη της νεκρικής ακαµψίας, δεν έχουν µεν ανθεκτική και ελαστική σάρκα, αλλά ταξινοµούνται στην κατηγορία «Εξαιρετικό» B. ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) έρµα ( 2 ) Ζωηρός χρωµατισµός, ζωηρά, ιριδίζοντα χρώµατα σαφής διαφορά µεταξύ ραχιαίας και κοιλιακής επιφάνειας Απώλεια λάµψης και στιλπνότητας µικρότερη διαφορά µεταξύ της ραχιαίας και της κοιλιακής επιφάνειας Χρώµατα θαµπά, χωρίς λάµψη, άτονα κατά την κύρτωση του ψαριού, το δέρµα ρυτιδώνεται Πολύ θαµπός χρωµατισµός το δέρµα αποσπάται από τη σάρκα ( 3 ) ερµατική βλέννα Υδαρής, διαυγής Ελαφρώς θολή Γαλακτόχρωµη Κιτρινωπή γκρίζα, αδιαφανής βλέννα ( 3 ) Υφή της σάρκας ( 2 ) Πολύ ανθεκτική, σκληρή Αρκετά σκληρή, ανθεκτική Ελαφρώς µαλακή Μαλακή (πλαδαρή) ( 3 )

13 1996R2406 EL Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) Καλύµµατα βραγχίων Αργυρόχρωµα Αργυρόχρωµα, ελαφρώς ερυθρά ή καστανόχρωµα Καστανόχρωµα µε έντονες εκχυ- µώσεις αίµατος από τα αγγεία Κιτρινωπά ( 3 ) Οφθαλµός Κυρτός προεξέχων κόρη κυανό- µαυρη, στιλπνή, «βλέφαρο» διαφανές Κυρτός και ελαφρώς βυθισµένος κόρη σκοτεινόχρωµη ελαφρώς οπαλίζων κερατοειδής Επίπεδος ασαφής κόρη εκχυµώσεις αίµατος γύρω από τον οφθαλµό Κοίλος στο κέντρο γκρίζα κόρη γαλακτόχρωµος κερατοειδής ( 3 ) Βράγχια ( 2 ) Οµοιόµορφο σκοτεινό ερυθρό έως ιώδες χρώµα. Έλλειψη βλέννης Χρώµα λιγότερο ζωηρό, πιο άτονο στις άκρες. Βλέννα διαφανής Βλέννα παχεία, αποχρωµατιζό- µενη, αδιαφανής Κιτρινωπά γαλακτόχρωµη βλέννα ( 3 ) Οσµή βραγχίων Οσµή φρέσκων φυκών έντονη ιωδιούχος Έλλειψη οσµής φυκών. Ουδέτερη οσµή Ελαφρώς θειούχος ( 4 ), λιπαρή οσµή που θυµίζει ταγγισµένο µπέικον ή σάπια φρούτα Σαπίλα ξινίλα ( 3 ) ( 1 ) Η στήλη αυτή ισχύει µόνον µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηριών για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρµογή της οδηγίας 91/493/ ΕΟΚ, του Συµβουλίου. ( 2 ) Για τη ρέγγα και το σκουµπρί τα οποία διατηρούνται σε ψυχρό θαλασσινό νερό [είτε µε πάγο (CSW) είτε µε µηχανική ψύξη (RSW)] και τα οποία ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/48/ ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 187 της , σ. 41) παράρτηµα II, σηµείο 8, ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες φρεσκότητας: το κριτήριο Α ισχύει για τις κατηγορίες «Εξαιρετικό» και Α. ( 3 ) Ή σε πιο προχωρηµένο στάδιο αποσύνθεσης. ( 4 ) Τα ψάρια που διατηρούνται στον πάγο ταγγίζουν πριν µπαγιατέψουν τα ψάρια CSW/RSW µπαγιατεύουν πριν ταγγίσουν. Γ. ΣΕΛΑΧΟΕΙ Η Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) Οφθαλµός Κυρτός, πολύ στιλπνός και ιριδίζων µικρές κόρες Κυρτός και ελαφρώς βυθισµένος µειω- µένη στιλπνότητα και ιριδισµός, ωοειδείς κόρες Επίπεδος θαµπός Κοίλος κιτρινωπός ( 2 ) Όψη Νεκρική ακαµψία ή µερική ακαµψία παρουσία λίγης διαφανούς βλέννης επί του δέρµατος Πέραν του σταδίου της νεκρικής ακαµψίας έλλειψη βλέννης επί του δέρµατος και ιδίως στο στόµα και τα ανοίγµατα των βραγχίων Λίγη βλέννα στο στόµα και τα ανοίγµατα των βραγχίων ελαφρώς πεπλατυσµένη σιαγόνα Μεγάλη ποσότητα βλέννης στο στόµα και τα ανοίγµατα των βραγχίων ( 2 )

14 1996R2406 EL Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) Οσµή Οσµή φυκών Ανύπαρκτη ή πολύ ελαφρά οσµή µπαγιάτικου, όχι όµως αµµωνιακή οσµή Ελαφρά αµµωνιακή οσµή ξινίλα Έντονη αµµωνιακή οσµή ( 3 ) Ειδικά η πρόσθετα κριτήρια για τα σελάχια Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) έρµα Ζωηρός, ιριδίζων και στιλπνός χρωµατισµός Ζωηρός χρωµατισµός, υδαρής βλέννα Αποχρωµατιζό- µενο και θαµπό χρώµα, αδιαφανής βλέννα Αποχρωµατισµός, ρυτιδω- µένο δέρµα, παχεία βλέννα Υφή της σάρκας Ανθεκτική και ελαστική Ανθεκτική Μαλακή Πλαδαρή Μορφή Περίγραµµα των πτερυγίων ηµιδιαφανές και καµπύλο Σκληρά πτερύγια Μαλακά Κρεµάµενα Κοιλία Λευκή και στιλπνή µε ιώδες περίγραµµα γύρω από τα πτερύγια Λευκή και στιλπνή µε ερυθρές κηλίδες µόνον γύρω από τα πτερύγια Λευκή και θαµπή, µε πολλές ερυθρές η κίτρινες κηλίδες Κίτρινη έως πρασινωπή, ερυθρές κηλίδες στη σάρκα ( 1 ) Η στήλη αυτή ισχύει µόνον µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρµογή της οδηγίας 91/493/ ΕΟΚ του Συµβουλίου. ( 2 ) Ή σε πιο προχωρηµένο στάδιο αποσύνθεσης.. ΚΕΦΑΛΟΠΟ Α Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β έρµα Ζωηρός χρωµατισµός, δέρµα προσκολληµένο στη σάρκα Θαµπός χρωµατισµός δέρµα προσκολληµένο στη σάρκα Αποχρωµατισµένο το δέρµα αποσπάται εύκολα από τη σάρκα Σάρκα Πολύ ανθεκτική λευκή µαργαριτόχρωµη Ανθεκτική, λευκή θαµπή Ελαφρώς µαλακή λευκή ροδόχρωµη ή ελαφρώς κιτρινόχρωµη Πλοκάµια Ανθεκτικά στην αφαίρεση Ανθεκτικά στην αφαίρεση Αφαιρούνται ευκολότερα Οσµή Φρέσκια οσµή φυκών Ασθενής ή ανύπαρκτη Οσµή µελάνης

15 1996R2406 EL Ε. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙ Η 1. Γαρίδες Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Στοιχειώδεις απαιτήσεις Επιφάνεια του κελύφους: υγρή και στιλπνή, Οι γαρίδες πρέπει να πέφτουν χωριστά, όταν µεταφέρονται από το ένα δοχείο στο άλλο Η σάρκα πρέπει να µην έχει ξένη οσµή Οι γαρίδες δεν πρέπει να περιέχουν άµµο, βλέννα και άλλα ξένα σώµατα Α Οι ίδιες µε τις απαιτήσεις της κατηγορίας «Εξαιρετικό» Όψη: 1. της γαρίδας µε το κέλυφός της Έντονο ερυθρορόδινο χρώµα µε µικρές λευκές κηλίδες θωρακικό µέρος του κελύφους Χρώµα από ελαφρώς ασθενές ερυθρορόδινο µέχρι κυανοερυθρό µε λευκές κηλίδες το θωρακικό µέρος του κελύφους πρέπει να είναι ανοικτόχρωµο µε γκρίζες αποχρώσεις 2. της γαρίδας της Αρκτικής Οµοιόµορφο ρόδινο χρώµα Ροδόχρωµο αλλά µε πιθανή αρχή αµαύρωσης της κεφαλής Κατάσταση της σάρκας κατά και µετά την αφαίρεση του κελύφους Τρίµµατα Οσµή Το κέλυφος αποσπάται εύκολα µε µόνον απώλειες σάρκας αναπόφευκτες από τεχνικής πλευράς Ανθεκτική αλλά όχι σκληρή Αποδεκτά ελάχιστα τρίµ- µατα γαρίδας Οσµή φρέσκων φυκών, ελαφρώς γλυκειά οσµή Το κέλυφος αποσπάται δυσκολότερα µε ελάχιστες απώλειες σάρκας Λιγότερο ανθεκτική, ελαφρώς σκληρή Αποδεκτή µικρή ποσότητα τριµµάτων γαρίδας Υπόξινη έλλειψη οσµής φυκών 2. Καραβίδες Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Κέλυφος Ανοιχτό ροδόχρωµο ή ροδόχρωµο προς το ερυθρό πορτοκαλόχρωµο Ανοιχτό ροδόχρωµο ή ροδόχρωµο προς το ερυθρό πορτοκαλόχρωµο χωρίς µαύρα στίγµατα Ελαφρός αποχρωµατισµός µερικά µαύρα στίγµατα και ελαφρώς γκρίζο χρώµα, ιδίως στο κέλυφος και µεταξύ των τµηµάτων της ουράς Οφθαλµός και βράγχια Οφθαλµός µαύρος και στιλπνός βράγχια ροδόχρωµα Οφθαλµός θαµπός και γκριζόµαυρος βράγχια ελαφρώς γκριζόχρωµα Βράγχια χρώµατος σκοτεινού γκρίζου ή ελαφρός πράσινος χρωµατισµός στη ραχιαία επιφάνεια του κελύφους

16 1996R2406 EL Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Οσµή Χαρακτηριστική ελαφρά οσµή καρκινοειδών Έλλειψη χαρακτηριστικής οσµής καρκινοειδών. Έλλειψη αµµωνιακής οσµής Ελαφρώς ξινή οσµή Σάρκα (της ουράς)ηµιδιαφανής και κυανόχρωµη µε λευκές αποχρώσεις Η σάρκα δεν είναι πλέον ηµιδιαφανής αλλά δεν έχει αποχρωµατισθεί Αδιαφανής και θαµπή

17 1996R2406 EL A1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Ρέγκα Ατλαντικού (Clupea harengus) 1 0,250 και άνω 4 ή λιγότερο 1 CIEM Vb ζώνη ΕΚ) 20 cm 2 0,125 έως 0,250 5 έως cm 3 0,085 έως 0,125 9 έως 11 (α) 18 cm 4(α) 0,050 έως 0, έως 20 3 (β) 20 cm Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus), που αλιεύεται και εκφορτώνεται νοτίως των 59º30 Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus) που αλιεύεται και εκφορτώνεται βορείως των 59º30 Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus) που αλιεύεται και εκφορτώνεται υπό την κυριαρχία και δικαιοδοσία της Εσθονίας και Λετονίας Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus) που αλιεύεται και εκφορτώνεται στον Κόλπο της Ρίγας 4(β) 0,036 έως 0, έως 27 4(γ) 0,057 έως 0, έως ,031 έως 0, έως ,023 έως 0, έως 44 7(α) 0,023 έως 0, έως 44 7(β) 0,014 έως 0, έως ,010 έως 0, έως 100 (Sardina pilchardus) 1 0,067 και άνω 15 ή λιγότερα δεν έχει καθοριστεί 2 0,042 έως 0, έως 24 ακόµη 3 0,032 έως 0, έως ,015 έως 0, έως 67 Μεσόγειος 0,011 έως 0, έως 91 Σκυλάκι (Scyliorhinus spp.) 1 2 και άνω 2 1 έως 2 3 0,5 έως 1 Κεντρόνι (Squalus acanthias) 1 2,2 και άνω 2 1 έως 2,2 3 0,5 έως 1

18 1996R2406 EL Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Σκορπιός του βορρά ή σεβαστός (Sebastes spp.) 1 2 και άνω 2 0,6 έως 2 3 0,35 έως 0,6 Μπακαλιάρος (Gadus morhua) 1 7 και άνω 1 35 cm 2 4 έως 7 2 ( α ) 35 cm 3 2 έως 4 ( β ) 30 cm 4 1 έως cm 5 0,3 έως 1 Βαλτική Νοτίως του 59º30 Ν 35 cm Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius virens) 1 5 και άνω 1 35 cm 2 3 έως 5 2 ( α ) 35 cm 3 1,5 έως 3 ( β ) 30 cm 4 0,3 έως 1, cm Βαλτική Νοτίως του 59º30 Ν 30 cm Καλλαρίας (Melanogrammus aeglefinus) 1 1 και άνω 1 ICES Vb (ζώνη ΕΚ) 30 cm 2 0,57 έως 1 2 ( α ) 30 cm 3 0,37 έως 0,57 ( β ) 27 cm 4 0,17 έως 0, cm Γάδος (Merlangius merlangus) 1 0,5 και άνω 1 27 cm 2 0,35 έως 0,5 2 ( α ) 23 cm 3 0,25 έως 0,35 ( β ) 23 cm 4 0,11 έως 0, cm Μουρούνα (Molva spp.) 1 5 και άνω έως 5 2 ( α ) δεν έχει καθοριστεί ακόµη 3 1,2 έως 3 ( β ) 3 63 cm Σκουµπρί του είδους (Scomber scombrus) 1 0,5 και άνω 50 ή λιγότερα 1 20 cm 2 0,2 έως 0,5 51 έως Εκτός Βόρεια Θάλασσα 20 cm 3 0,1 έως 0,2 126 έως 250 Βόρεια Θάλασσα 30 cm Μεσόγειος 0,08 έως 0,2 126 έως cm 5 20 cm Μεσόγειος 18 cm

19 1996R2406 EL Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Σουµπρί του είδους (Scomber japonicus) 1 0,5 και άνω 2 0,25 έως 0,5 3 0,14 έως 0,25 4 0,05 έως 0,14 Γαύρος (Engraulis spp.) 1 0,033 και άνω 30 ή λιγότερα 3 Εκτός ICES IXa) 12 cm 2 0,020 έως 0, έως 50 3 ICES IXa) 10 cm 3 0,012 έως 0, έως 83 Μεσόγειος 9 cm 4 0,008 έως 0, έως 125 Πλάτακας (Pleuronectes platessa) 1 0,6 και άνω 1 25 cm 2 0,4 έως 0,6 2 ( α ) 25 cm 3 0,3 έως 0,4 ( β ) 27 cm 4 0,15 έως 0,3 Βόρεια Θάλασσα 27 cm 3 25 cm Βαλτική υποδιαίρεση 22 έως cm υποδιαίρεση 26 έως cm υποδιαίρεση 29 Νοτίως του 59º30 N 18 cm Μερλούκιος 1 2,5 και άνω 1 30 cm (Merluccius merluccius) 2 1,2 έως 2,5 2 ( α ) 30 cm 3 0,6 έως 1,2 ( β ) 30 cm 4 0,28 έως 0,6 3 27cm 5 0,2 έως 0,28 Μεσόγειος 20 cm Μεσόγειος 0,15 έως 0,28 Ζαγκέτα 1 0,45 και άνω 1 25 cm (Lepidorhombus spp.) 2 0,25 έως 0,45 2 ( α ) 25 cm 3 0,20 έως 0,25 ( β ) 25 cm Μεσόγειος 4 0,11 έως 0, cm 0,05 έως 0,20 Καστανόψαρο (Brama spp.) 1 0,8 και άνω 2 0,2 έως 0,8

20 1996R2406 EL Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Πεσκανδρίτσα (Lophius spp.) ολοκληρη, εκσπλαχνισµένη 1 8 και άνω έως 8 2 ( α ) δεν έχει καθοριστεί ακόµη 3 2 έως 4 ( β ) 4 1 έως ,5 ένω 1 3 Μεσόγειος δεν έχει καθοριστεί 30 cm Πεσκαντρίτσα (Lophius spp.) σκέφαλη 1 4 και άνω 2 2 έως έως 2 4 0,5 έως 1 5 0,2 έως 0,5 Λιµάντα (Limanda limanda) 1 0,25 και άνω 1 15 cm 2 0,13 έως 0,25 2 ( α ) 15 cm ( β ) 23 cm Βόρεια Θάλασσα 23 cm 3 23 cm Γλώσσα µικρόστοµος (Microstomus kitt) 1 0,6 και άνω 1 25 cm 2 0,35 έως 0,6 2 ( α ) 25 cm 3 0,18 έως 0,35 ( β ) 25 cm 3 25 cm Τόνος µακρύπτερος (Thunnus alalunga) 1 4 και άνω 2 1,5 έως 4 Τόνος ερυθρός (Thunnus thynnus) 1 70 και άνω Μεσόγειος 70 cm ή 6,4 kg 2 50 έως έως έως ,4 έως 10 Τόνος µεγαλόφθαλµος (Thunnus obesus) 1 10 και άνω 2 3,2 έως 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3. στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3. στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 889 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3 στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98,

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Φωτεινή Γεωργίου Ωκεανογράφος Marine & Environmental Research Lab Επισκόπηση I. Θρεπτική Αξία Κριτήρια Νωπότητας Αλιευμάτων II. Διάκριση Νωπού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.8.2012 COM(2012) 471 final 2012/0232 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Skagerrak

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, 16.3.2007 Αριθμός 126 768 Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / 110709 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 16834/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0322 (NLE) PECHE 503

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 16834/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0322 (NLE) PECHE 503 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 16834/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0322 (NLE) PECHE 503 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 134 final ANNEXES 1 to 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15873/04 (Presse 354) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2633η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 21-22 εκεµβρίου 2004 Πρόεδρος κ. Cees VEERMAN Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2016 L 207/113 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0074 (COD) 6993/16 ADD 1 PECHE 79 CODEC 281 IA 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/4 EL 8.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2265 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Δεκεμβρίου 2015 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final 2016/0203 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14939/17 PECHE 475 DELACT 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15479/05 (Presse 349) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2702η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 20-22 εκεµβρίου Πρόεδρος κα Margaret BECKETT Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1354 Κ.Δ.Π. 300/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 300 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κουνουπιδιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ L 285/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα θηλαστικά της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

5117/17 GA/ag,ech DGB 2A

5117/17 GA/ag,ech DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0001 (NLE) 5117/17 PECHE 7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Καθώς πολλά ιχθυαποθεμάτα στη Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, η κατάσταση στη Μεσόγειο φανερώνει μια δυσμενή εικόνα. Παρά τις

Διαβάστε περισσότερα

109 του του του του του του 1990.

109 του του του του του του 1990. Ε.Ε. Παρ. III(I) 3235 Κ.Δ.Π. 453/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 453 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012 L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1220/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη λήψη εμπορικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

15706/16 ADD 1 GA/ag, alf, ch DGB 2A

15706/16 ADD 1 GA/ag, alf, ch DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0344 (NLE) 15706/16 ADD 1 PECHE 492 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2016 COM(2016) 698 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2017, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Το παρόν φυλλάδιο είναι µία προσπάθεια της ιεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π της Γενικής ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

7339/17 ΚΒ/μκρ/ΚΚ 1 DG B 2A

7339/17 ΚΒ/μκρ/ΚΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 7339/17 PECHE 106 CODEC 399 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * P6_TA(2005)0234 Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά µέτρα διαχείρισης για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) E.E. Παρ. III(I) 1300 Κ.Δ.Π. 289/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 289 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ντοματών που είναι καρποί της ποικιλίας Lycopersicum esculentum Mill Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 86/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2010 περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι

Διαβάστε περισσότερα

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3449,17.11.2000 1305 ΚΛΠ. 290/2000 Αριθμός 290 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπαραγγιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0475 EL 01.07.1998 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισµού των κατηγοριών M2 πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΠΑΛ 2000-2006, Μέτρο 4.4.-Δράση 3, Κωδικός Υποέργου:117456/2 ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2841η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2007 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2841η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2007 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2841η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 17-19 εκεµβρίου 2007 Πρόεδρος κ. Jaime SILVA Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3212η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 18 και 19 εκεµβρίου 2012 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3212η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 18 και 19 εκεµβρίου 2012 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17589/12 (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 3212η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ PRESSE 522 PR CO 75 Βρυξέλλες, 18 και 19 εκεµβρίου 2012 Πρόεδρος κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1378 Κ.Α.Π. 306/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 306 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρότων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0212 (NLE) 13111/17 PECHE 383 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

1444 Κ.Δ.Π. 318/2000

1444 Κ.Δ.Π. 318/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3449,17.11.2000 1444 Κ.Δ.Π. 318/2000 Αριθμός 318 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ροδάκινων και Νεκταρινιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3360η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014 ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3360η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014 ΤΥΠΟΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16912/14 (OR. en) PRESSE 649 PR CO 72 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ Υ 3360η σύνοδος του Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014 Πρόεδρος Maurizio

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΤΜΗΜΑ IV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 L 285/134 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΤΜΗΜΑ IV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1994D0778 EL 01.03.1996 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 1994 για καθορισµό των ειδικών όρων εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1383 Κ.Δ.Π. 307/2000 Αρ. 344,17.11.2000 Αριθμός 307 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ραδικιών Witloof Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

L 22/ 28 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. Βορειοδυτικός Ατλαντικός Περιοχή της σύμβασης NAFO

L 22/ 28 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. Βορειοδυτικός Ατλαντικός Περιοχή της σύμβασης NAFO L 22/ 28 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 8.1.2 0 1 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Τ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2017 COM(2017) 126 final 2017/0054 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 418 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-12-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: a 225(I)/2004 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31-12-214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 213 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 889 final 2013/0436 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Περιγραφή των προϊόντων. Ρέγγες (Clupea harengus, Από 1.1 έως Clupea pallasii), κατεψυγμένες, με εξαίρεση τα συκώτια,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Περιγραφή των προϊόντων. Ρέγγες (Clupea harengus, Από 1.1 έως Clupea pallasii), κατεψυγμένες, με εξαίρεση τα συκώτια, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1160 Κ.Α.Π. 10/001 Αρ. 481, 16..001 Αριθμός 10 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδαλόψιχας Κανονισμοί του 001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L 2002R1019 EL 11.07.2010 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R1517 EL 01.07.1995 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1517/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτοµέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 8.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 395/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για τον καθορισµό των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα εσπεριδοειδή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για τον καθορισµό των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα εσπεριδοειδή 2001R1799 EL 31.01.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για τον καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1396 Κ.Δ.Π. 310/2000

1396 Κ.Δ.Π. 310/2000 E.E. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3449,17.11.2000 1396 Κ.Δ.Π. 310/2000 Αριθμός 310 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σκόρδων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα