ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλιευτικών Πόρων τ. δ-/νση : Λ. Συγγρού 150 ΠΡΟΣ: Π.Δ. τ.κ. : Καλλιθέα τηλεφ. : , 7152 Θέμα: Εφαρμογή ενωσιακών διατάξεων για την διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β 475), ΑΔΑ: 75ΖΤ465ΦΘΗ-ΞΕ9 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας, σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα». Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το ενωσιακό σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το ενωσιακό σύστημα καταπολέμησης της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπου προβλέπεται), την επιθεώρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Για την ονομασία Υπουργείων και Υπηρεσιών έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα απόφαση το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α / ), και αναφέρονται όπως αυτά ισχύουν κατά την υπογραφή της εγκυκλίου. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Υπόχρεοι εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης είναι οι επιχειρήσεις διακίνησης, εμπορίας, αποθήκευσης, μεταποίησης, εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι υπόχρεοι εφαρμόζουν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας στους χώρους εμπορίας ή μέσα διακίνησης προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή στις εγκαταστάσεις τους (πώληση, αποθήκευση, μεταποίηση, μεταφορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) και ελέγχονται - επιθεωρούνται για την συμμόρφωση. 1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. Όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας _ ψάρια με κωδικό ΣΟ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, μαλακόστρακα με κωδικό ΣΟ 0306, μαλάκια με κωδικό ΣΟ 0307 και φύκια _ ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, ενωσιακά και τρίτων χωρών) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες μαζικής εστίασης, μόνο εφόσον φέρουν ετικέτα ή επισήμανση με υποχρεωτικές πληροφορίες ως εξής: α) εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους (όπως αυτές αναγράφονται στον Κατάλογο του Παραρτήματος 2 της υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφοι 4 και 5). β) μέθοδο παραγωγής τους (αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) γ) περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης, σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ Καν(ΕΕ) 1379/2013 δ) αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί με την αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν» Εάν η λέξη δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν είχαν καταψυχθεί και στην συνέχεια αποψυχθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά παρέκκλιση δεν αναγράφεται η λέξη αποψυχθέν ι) στα τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, ιι) εάν τα προϊόντα έχουν καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας της υγείας, ιιι) εάν τα προϊόντα έχουν αποψυχθεί πριν το κάπνισμα, το αλάτισμα ή συνδυασμό αυτών ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας όπου απαιτείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ : η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας ι) απαιτείται στα προσυσκευασμένα προϊόντα _ μεταποιημένα ή μη (άρθρο 9 του Καν(ΕΚ) 1169/2011), ιι) δεν απαιτείται στα μη προσυσκευασμένα, μη μεταποιημένα προϊόντα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληφθεί εθνικά μέτρα (άρθρο 44 του Καν(ΕΚ) 1169/2011) 3. Για τις υποχρεωτικές πληροφορίες ισχύει η επιφύλαξη των διατάξεων του Καν(ΕΕ) 1169/2011 (παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα) και μπορεί προαιρετικά να παρέχονται με κωδικό ταχείας απάντησης (QR) 4. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση όπως πινακίδες, αφίσες κτλ. 5. Σε περίπτωση που προσφέρονται στον καταναλωτή ή σε μονάδα μαζικής εστίασης: α) μείγμα ειδών που διαφέρει η μέθοδος παραγωγής: η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας β) μείγμα πανομοιότυπων ειδών: η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας μαζί με την ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας. γ) μείγμα ειδών που διαφέρει η περιοχή αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας, αναφέρεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας και με την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας. 2

3 6. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποχρεωτικές πληροφορίες της παρ. 1 δεν παρέχονται στον τελικό καταναλωτή, στην περίπτωση που μικρές ποσότητες προϊόντων αλιείας πωλούνται από τα αλιευτικά σκάφη απευθείας σε καταναλωτές και η αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 50 ανά ημέρα και ανά τελικό καταναλωτή. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7. Για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες της παρ Ι.1.2, είναι δυνατόν να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή και προαιρετικές πληροφορίες ως εξής: α) η ημερομηνία αλίευσης των προϊόντων αλιείας ή ημερομηνία συλλογής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας β) η ημερομηνία εκφόρτωσης, ή πληροφορίες σχετικά με το λιμένα εκφόρτωσης γ) τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αλιεία _ αναλυτική περιγραφή (σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν(ΕΕ) 1379/2013) δ) στοιχεία του κράτους σημαίας του σκάφους αλιείας ε) περιβαλλοντικές πληροφορίες στ) πληροφορίες δεοντολογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα ζ) πληροφορίες με τις τεχνικές και μεθόδους παραγωγής η) πληροφορίες για την διατροφική αξία του προϊόντος. 8.Οι προαιρετικές πληροφορίες παρέχονται στον τελικό καταναλωτή με την προϋπόθεση ότι α) μπορούν να επαληθευτούν και β) η αναγραφή τους δεν γίνεται σε βάρος του χώρου που πρέπει να καταλαμβάνουν οι υποχρεωτικές πληροφορίες 9. Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στις παρ. 2 & 7, ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από λοιπές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (εκτός της αλιευτικής) και αφορούν τη λιανική πώληση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 10. Ο κατάλογος με την επιστημονική και εμπορική ονομασία των ειδών είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας στη θεματική ενότητα «Εμπορικές Ονομασίες». Ο κατάλογος είναι δυναμικός και προστίθενται συνεχώς νέα είδη. ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11. Για τα προϊόντα θαλάσσιας αλιείας, ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η αλιευτική ζώνη το FAO ως εξής: α) Για τα προϊόντα αλιείας που αλιεύονται στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αλιευτική ζώνη FAO 27) και τη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα (αλιευτική ζώνη FAO 37) αναγράφεται η ζώνη αλίευσης με τη μεγαλύτερη ανάλυση όπου υπάρχει και προσδιορίζεται στους παρακάτω Πίνακες πχ διαίρεση, εάν δεν υπάρχει διαίρεση αναγράφεται η υποζώνη (υποπεριοχή) π.χ FAO Αιγαίο ή FAO 27 Βαλτική Θάλασσα. 3

4 Για τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται εκτός των προαναφερόμενων ζωνών αναγράφεται η ένδειξη της ζώνης αλίευσης πχ. FAO 21 β) ή παράσταση της ζώνης μέσω χάρτη ή εικόνας 12. Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η ένδειξη των υδάτων προέλευσης του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής. 13. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ως περιοχή παραγωγής αναγράφεται το Κράτος Μέλος ή η Τρίτη Χώρα, όπου το προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει παραμείνει κατά το ήμισυ της ανάπτυξής του, ή έχει φθάσει το ήμισυ ή το περισσότερο βάρος του. Για τα προϊόντα οστρακοειδών αναγράφεται το Κράτος Μέλος ή η Τρίτη Χώρα εάν αυτά έχουν εκτραφεί ή καλλιεργηθεί για 6 μήνες τουλάχιστον. 14. Εκτός από τη περιοχή αλίευσης ή εκτροφής, μπορεί να αναφέρεται επιπλέον και σε παρένθεση ακριβέστερη περιοχή αλίευσης _ για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών μπορεί να αναγράφεται σε παρένθεση το όνομα της λιμνοθάλασσας. 15. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO, εκτός Βορειοανατολικού Ατλαντικού, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ονομασία αλιευτικής ζώνης) α/α ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 1 Βορειοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 21 2 Κεντροδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 31 3 Κεντροανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 34 4 Νοτιοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 41 5 Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 47 6 Ινδικός Ωκεανός Ζώνη FAO 51 και 57 7 Ειρηνικός Ωκεανός Ζώνη FAO 61, 67, 71, 77, 81 και 87 8 Ανταρκτική Ζώνη FAO 48, 58 και ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικού Ατλαντικού FAO 27 (υποζώνη ή διαίρεση) ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ :ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27 ΥΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Υποζώνη I Θάλασσα του Barents Υποζώνη II Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων Διαίρεση II a Θάλασσα της Νορβηγίας Διαίρεση II b Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων 4

5 Υποζώνη III Διαίρεση III a Διαίρεση III b,c Διαίρεση III b (23) Διαίρεση III c (22) Διαίρεση III d (24-32) Υποζώνη IV Διαίρεση IV a Διαίρεση IV b Διαίρεση IV c Υποζώνη V Διαίρεση V a Διαίρεση V b Υποζώνη VI Διαίρεση VI a Διαίρεση VI b Υποζώνη VII Διαίρεση VII a Διαίρεση VII b Διαίρεση VII c Διαίρεση VII d Διαίρεση VII e Διαίρεση VII f Διαίρεση VII g Διαίρεση VII h Διαίρεση VII j Διαίρεση VII k Υποζώνη VIII Διαίρεση VIII a Διαίρεση VIII b Διαίρεση VIII c Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης Skagerrak και Kattegat Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης Sound Belt Sea Βαλτική Θάλασσα Βόρεια Θάλασσα Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας Kεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσης Ισλανδία και εδάφη Feroes Εδάφη Ισλανδίας Εδάφη Feroes Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία, η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας Rockall Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα Ιρλανδική Θάλασσα Δυτικά της Ιρλανδίας Porcupine Bank Ανατολική Μάγχη Δυτική Μάγχη Στενά του Bristol Βόρεια Κελτική Θάλασσα Νότια Κελτική Θάλασσα Νοτιοανατολικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό τμήμα Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Δυτικό τμήμα Βισκαϊκός Κόλπος Βόρειος Βισκαϊκός Κόλπος Kεντρικός Βισκαϊκός Κόλπος Νότιος Βισκαϊκός Κόλπος 5

6 Διαίρεση VIII d Διαίρεση VIII e Υποζώνη IX Διαίρεση IX a Διαίρεση IX b Υποζώνη X Υποζώνη XII Υποζώνη XIV Διαίρεση XIV a Διαίρεση XIV b Βισκαϊκός Κόλπος - Ανοικτή Θάλασσα Δυτικά του Βισκαϊκού Κόλπου Πορτογαλικά Ύδατα Ανατολικά Πορτογαλικά Ύδατα Δυτικά Πορτογαλικά Ύδατα Εδάφη Αζορών Bόρειες Αζόρες Ανατολική Γροιλανδία Βορειοανατολική Γροιλανδία Νοτιοανατολική Γροιλανδία 17. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας FAO 37 (υποπεριοχή ή διαίρεση) ΔΙΑΙΡΕΣΗ Υποζώνη 37.1 Διαίρεση Διαίρεση Διαίρεση Υποζώνη 37.2 Διαίρεση Διαίρεση Υποζώνη 37.3 Διαίρεση Διαίρεση Υποζώνη 37.4 Διαίρεση Διαίρεση Διαίρεση ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ:ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FAO 37 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δυτική Μεσόγειος Βαλεαρίδες Kόλπος των Λέοντων Σαρδηνία Kεντρική Μεσόγειος Αδριατική Ιόνιο Aνατολική Μεσόγειος Αιγαίο Λεβαντίνη Μαύρη Θάλασσα Θάλασσα του Μαρμαρά Μαύρη Θάλασσα Αζοφική Θάλασσα 18. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αναγράφεται στις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αναγράφεται στις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ εργαλείου Γρίποι Πεζότρατες SB 6

7 Δανέζικοι γρίποι Σκοτσέζικοι γρίποι Ζευγαρωτοί γρίποι SDN SSC SPR Τράτες Δοκότρατες TBB Τράτες βυθού με πόρτες Τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη Μεσοπελαγικές τράτες με πόρτες Πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά σκάφη Δίδυμες τράτες με πόρτες OTB PTB OTM PTM OTT Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίχτυα Στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα) GNS Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου Αγκίστρια και πετονιές Παρασυρόμενα δίχτυα Κυκλωτικά απλάδια δίχτυα Μανωμένα δίχτυα Συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών διχτυών Γρι γρι Χωρίς συστολέα (lamparo) Δίχτυα τύπου αθερινολόγου των οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος Δίχτυα τύπου αθερινολόγου στάσιμα των οποίων ο χειρισμός γίνεται από την ακτή Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι) Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τη βοήθεια μηχανής) Στάσιμα παραγάδια Παρασυρόμενα παραγάδια Συρτές GND GNC GTR GTN PS LA LNB LNS LHP LHM LLS LLD LTL Δράγες Δράγες που σύρονται από σκάφος DRB 7

8 Δράγες χειρός των οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος Μηχανικές δράγες συμπεριλαμβανομένων των απορροφητικών δραγών DRH HMD Κιούρτοι και παγίδες Κοφινέλα (κιούρτοι) FPO (με έντονη γραφή, τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα επαγγελματικά α/κ σκάφη ελληνικής σημαίας) 19. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ με ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ _ α) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO (προαιρετικά): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: HKE Μπακαλιάρος Merluccius merluccius ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αλιεύθηκε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Αγκίστρια και πετονιές ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: FAO Αιγαίο ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ (εάν απαιτείται) - β) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO (προαιρετικά): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: SBG Τσιπούρα Sparus aurata ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: Συνημμένα διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την έκδοση της Ε. Επιτροπής «Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». 8

9 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 21. Η τήρηση κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας τα οποία πωλούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, ισχύουν για συγκεκριμένα είδη του καταλόγου που ακολουθεί ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εγχώρια, ενωσιακά και τρίτων χωρών). Οι κοινές προδιαγραφές περιλαμβάνουν την ταξινόμηση των ειδών σε κατηγορίες φρεσκότητας, μεγέθους και παρουσίασης. α/α Επιστημονικό όνομα Ψάρια του Κωδικού ΣΟ 0302 Ελληνική εμπορική ονομασία Κατηγορία Engraulis spp Γαύροι ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Scomber japonicus Κολιός ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Micromesistius poutassou Προσφυγάκι ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Clupea harengus Ρέγγα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Sardina pilchardus Σαρδέλα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Sprattus sprattus Παπαλίνα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Trachurus spp Σαφρίδια ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Scomber scombrus Σκουμπρί ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Thunnus thynnus Τόνος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Thunnus alalunga Τόνος μακρύπτερος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Thunnus obesus Τόνος μεγαλόφθαλμος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Pleuronectes platessa Φασί Ατλαντικού ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Gadus morhua Μπακαλιάρος COD ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Melanogramma aeglefinus Μπακαλιάρος HADDOCK ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Limanda limanda Γλώσσα λιμάντα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Solea spp Γλώσσες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Boops boops Γόπα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Lepidorhombus spp Ζαγκέτες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Trigla spp Καπόνια ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 9

10 Mugil spp Κέφαλοι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Pollachius pollachius Μπακαλιάρος POLLACK ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Sebastes spp Κοκκινόψαρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Mullus barbatus Κουτσομούρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Microstomus kitt Λεμονόγλωσσα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Spicara smaris Μαρίδα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Pollachius virens Μπακαλιάρος SAITHE ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Aphanopus carbo Μαυροσπαθόψαρο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Conger conger Μουγγρί ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Merluccius merluccius Μπακαλιάρος ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Mullus surmuletus Μπαρμπούνι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Lophius spp Πεσκανδρίτσες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Molva spp Ποντικόψαρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Lepidopus caudatus Σπαθόψαρο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Trisopterus minutus Σύκο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Trisopterus luscus Σύκο Ατλαντικού ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Merlangius merlangus Ταούκι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Raja spp Βάτοι ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Squalus acanthias Κεντρόνι ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Scyliorhinus spp Σκυλοψαράκια ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Καρκινοειδή του Κωδικού ΣΟ 0306 (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξης ή βρασμένα σε νερό ή μαγειρεμένα στον ατμό) 41 Crangon crangon Γάμπαρη Κράγκων ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 42 Pandalus borealis Γαρίδα Βόρειας Θάλασσας ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 10

11 43 Cancer pagurus Κάβουρας ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 44 Nephrops norvegicus Καραβίδα ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Κεφαλόποδα του κωδικού ΣΟ Sepia officinalis Σουπιά ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ 46 Rossia macrosoma Ρόσσια ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ Οστρακοειδή και άλλα ασπόνδυλα του κωδικού ΣΟ Pecten maximus Χτένι ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 48 Buccinum undatum Βούκινο ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 22. Οι εμπορικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αγορά, την πώληση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά παρτίδων των προϊόντων αλιείας των συγκεκριμένων ειδών, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που εμπορεύονται τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ταξινόμησης, σε όλα τα στάδια εμπορίας. 23. Κάθε παρτίδα των προϊόντων αλιείας περιλαμβάνει προϊόντα μιας μόνο κατηγορίας παρουσίασης, φρεσκότητας και μεγέθους. Μικρές παρτίδες <50 Kg επιτρέπεται να μην είναι ομοιογενείς ως προς την φρεσκότητα και το μέγεθος πλην όμως κατατάσσονται στην χαμηλότερη κατηγορία φρεσκότητας και μεγέθους. Το καθαρό βάρος σε kg αναγράφεται στην παρτίδα. Όταν οι παρτίδες διατίθενται προς πώληση σε τυποποιημένα ιχθυκιβώτια, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του καθαρού βάρους,εάν αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο του ιχθυοκιβωτίου,όταν ζυγίζεται προς πώληση,αντιστοιχεί προς το εικαζόμενο περιεχόμενο εκφραζόμενο σε kg(π.χ. 1 ιχιθυοκιβώτιο γαύρου _5 kg). 24.Οι πληροφορίες ταξινόμησης και παρουσίασης των ως άνω προϊόντων α)πρέπει να παρέχονται σε ετικέτα επί της παρτίδας ή στη συσκευασία ή και στο εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν β) ειδικότερα αν τα προϊόντα έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο μόνο εάν στην συσκευασία τους αναγράφονται οι εξής πληροφορίες: χώρα προέλευσης, το επιστημονικό όνομα και η ελληνική εμπορική ονομασία του είδους, ο τρόπος παρουσίασης, η κατηγορία φρεσκότητας και μεγέθους, το καθαρό βάρος σε κιλά, η ημερομηνία ταξινόμησης και η ημερομηνία αποστολής, το όνομα και η διεύθυνση του εξαγωγέα, 11

12 γ) να είναι ορατές, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες 25.Η ταξινόμηση σε κατηγορίες μεγέθους δεν αναιρεί την υποχρέωση εμπορίας για τα ελάχιστα μεγέθη ειδών που αλιεύονται όπως ορίζονται στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας. 26.ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται στις μικρές ποσότητες προϊόντων που πωλούνται από παράκτιο αλιευτικό σκάφος απευθείας στο λιανικό εμπόριο ή στον τελικό καταναλωτή. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να είναι μικρότερες των 50 kg ανά ημέρα ανά αγοραστή. 27. Οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας που προαναφέρονται ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ( εκτός της αλιευτικής ) που αφορούν προδιαγραφές εμπορίας προϊόντων αλιείας. ΠΑΡΤΙΔΕΣ 29. Όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (εγχώρια, ενωσιακά) κατανέμονται σε παρτίδες πριν από την πρώτη πώλησή τους από τον πλοίαρχο του α/κ ή τον εκπρόσωπο της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Σημειώνεται ότι η κατανομή σε παρτίδες των εκφορτώσεων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία παρέχεται από το σύστημα ERS και αυτό διαπιστώνεται κατά την επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου. 30.Οι ποσότητες προϊόντων αλιείας ειδών που είναι μικρότερες των 30 κιλών ανά είδος,οι οποίες προέρχονται από την ίδια περιοχή αλλά από διαφορετικά σκάφη μπορούν να κατανεμηθούν σε παρτίδες από Ομάδα Παραγωγών εάν υφίσταται ή από τον εγκεκριμένο αγοραστή. ΙΙΙ. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 31. Όλες οι παρτίδες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργεια (εγχώρια, ενωσιακά) πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας τους, από την αλίευση ή καλλιέργεια τους έως τη λιανική πώληση. 32. Τα ως άνω προϊόντα όταν τίθεται σε εμπορία εντός της Κοινότητας φέρουν την αναγκαία σήμανση προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αλιείας των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου διαπιστώνουν την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 58.5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 από το σύστημα ERS. 33. Οι παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μπορούν να συγχωνεύονται ή να διασπώνται μετά την πρώτη πώληση, μόνον εφόσον είναι δυνατόν να ανιχνευθεί το εκάστοτε στάδιο αλίευσης ή καλλιέργειας. 12

13 34. Οι επιχειρήσεις εμπορίας πρέπει να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για την αναγνώριση κάθε επιχείρησης από την οποία έχουν προμηθευθεί τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν προμηθεύσει τα ως άνω προϊόντα. 35. Επίσης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία που τηρούν στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, μετά από αίτημά τους, τόσο για τους προμηθευτές τους όσο και για τους αγοραστές των προϊόντων τους, με εξαίρεση την περίπτωση που ο αγοραστής είναι ο τελικός καταναλωτής. 36. Οι ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι : Ο αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας, Ο εξωτερικός αριθμός και το όνομα του αλιευτικού σκάφους ή η ονομασία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ο τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους, Η ημερομηνία/χρονική περίοδος των αλιεύσεων ή της παραγωγής τους,( μπορεί να αφορούν πολλές ημερολογιακές ημέρες ή χρονική περίοδο που να αντιστοιχεί σε ημερομηνίες αλιεύων ) Οι ποσότητες του είδους σε κιλά καθαρού βάρους ή αριθμό ατόμων κατά περίπτωση, το όνομα και η διεύθυνση των προμηθευτών οι πληροφορίες για τους καταναλωτές του Καν(ΕΕ) 1379/2013 ήτοι α) η εμπορική και η επιστημονική ονομασία του είδους. β) η μέθοδος παραγωγής του (αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) γ) η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και η κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης δ) αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί, με την αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν», ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,όπου απαιτείται. 37. Οι πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων α) παρέχονται στις παρτίδες των προϊόντων με σήμανση ή στη συσκευασία της παρτίδας ή με το εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα. Μπορούν επίσης να προσαρτώνται στην παρτίδα με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας, ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή με σύστημα σήμανσης. Όταν παρέχονται με εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα, προσαρτάται στη σχετική παρτίδα τουλάχιστον ο αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας β) πρέπει να είναι διαθέσιμες στα στάδια παραγωγής, κατεργασίας, διανομής και εμπορίας των ως άνω προϊόντων έως τη λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή, ώστε οι αρμόδιες αρχές ελέγχου να έχουν πρόσβαση σε αυτές, όποτε ζητηθεί γ) να είναι ορατές, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες. 13

14 δ) να επικαιροποιούνται με κάθε διαχωρισμό ή συγχώνευση της αρχικής παρτίδας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις ανάμιξης των παρτίδων οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την προέλευση κάθε παρτίδας με την βοήθεια του αριθμού της αρχικής παρτίδας και να καθιστούν δυνατή την ιχνηλασιμότητα τους μέχρι τη αλίευση ή καλλιέργεια. 38. ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Οι πληροφορίες για την «ιχνηλασιμότητα» δεν εφαρμόζονται στις παρτίδες των προϊόντων αλιείας που εισάγονται από τρίτες χώρες, οι συγκεκριμένες παρτίδες συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αλιείας της τρίτης χώρας και εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας και στις παρτίδες των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες και εξαιρούνται της υποχρέωσης να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Αλιευμάτων. Στην περίπτωση επιθεώρησης ελέγχεται η ύπαρξη του εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Αλιευμάτων. στις παρτίδες των προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται /καλλιεργούνται στα γλυκά νερά, στις παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας στα είδη που προορίζονται για διακόσμηση (ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια), στα προϊόντα αλιείας που πωλούνται από αλιευτικό σκάφος απευθείας σε τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50 ανά καταναλωτή ανά ημέρα. 39.Τα προαναφερόμενα ισχύουν με την επιφύλαξη εφαρμογής λοιπών διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ( εκτός της αλιευτικής ) που αφορούν την ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 40.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ με ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ α) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ προϊόντων αλιείας ( από το αλιευτικό σκάφος στον εγκεκριμένο αγοραστή ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΑΜΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: ΘΑΛΑΣΣΑ (προμηθευτής ) ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: BFT Τόνος Thunnus thynnus ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΙΕΥΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: μέχρι ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ : FAO Αιγαίο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Αγκίστρια και πετονιές 14

15 ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 250 kg ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 3 (όταν απαιτείται) ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (προαιρετικά) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΡΜΗΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 2 _ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: Β) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ προϊόντων αλιείας ( μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας της επιχείρησης σύμφωνα με το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: AB BFT Τόνος Thunnus thynnus ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΙΕΥΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: μέχρι ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ : FAO Αιγαίο Αναγράφεται η αντιπροσωπευτικότερη περιοχή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Aγκίστρια και πετονιές ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 248 kg ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 3 (όταν απαιτείται) ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δ/ΝΣΗ: ΕΡΜΗΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 2 _ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (προαιρετικά) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΑΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4_ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: 15

16 ΖΥΓΙΣΗ 41.Όλα τα προϊόντα αλιείας που εκφορτώνονται από ενωσιακά σκάφη και τίθενται στην κυκλοφορία και διατίθενται στην ελληνική αγορά ζυγίζονται με εγκεκριμένα συστήματα ζύγισης με ευθύνη του πρώτου αγοραστή ή του πλοιάρχου εάν η ζύγιση γίνεται επί του σκάφους. 42.Ο πρώτος αγοραστής ή ο πλοίαρχος τηρεί μητρώο ζύγισης με στοιχεία του είδους [τριψήφιο κωδικό, κιλά / είδος, στοιχεία σκάφους (ΑΜΑΣ), παρουσίαση, ημερομηνία ζύγισης]. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 43. Το ελάχιστο καθορισμένο μέγεθος ή ελάχιστο καθορισμένο βάρος ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους, εμπορίας των ειδών που αλιεύονται στην Μεσόγειο ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών), καθώς και στα εσωτερικά ύδατα της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβάνεται στο ακόλουθο κατάλογο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Ή ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΙΣ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία 1. Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 Ελάχιστο μέγεθος (ή βάρος ή α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία μέγιστος αριθμός ατόμων ανά κιλό 1 WRF Polyprion americanus Βλάχος 45 cm 2 EFJ Epinephelus caninus Βλαχοσφυρίδα 45 cm 3 ANE Engraulis encrasicolus Γαύρος 9 cm ή 110 άτομα / κιλό 4 SOL Solea solea Γλώσσα 20 cm 5 CTB Diplodus vulgaris Καμπανάς 18 cm 6 SBR Pagellus bogaraveo Κεφαλάς 33 cm 7 MAS Scomber japonicus Κολιός 18 cm 8 MUT Mullus barbatus Κουτσομούρα 11 cm 9 BSS Dicentrarchus labrax Λαβράκι 25 cm 10 PAC Pagellus erythrinus Λυθρίνι 15 cm 11 SSB Lithognathus mormyrus Μουρμούρα 20 cm 12 SBA Pagellus acarne Μουσμούλι 17 cm 16

17 13 HKE Merluccius merluccius Μπακαλιάρος 20 cm 14 MUR Mullus surmuletus Μπαρμπούνι 11 cm 15 SHR Diplodus puntazzo Μυτάκι 18 cm 16 GPD Epinephelus marginatus Ροφός 45 cm 17 SWA Diplodus sargus Σαργός 23 cm 18 PIL Sardina pilchardus Σαρδέλα 11 cm ή 55 άτομα / κιλό 19 JAX Trachurus spp Είδος Σαφριδιού 15 cm 20 MAC Scomber scombrus Σκουμπρί 18 cm 21 ANN Diplodus annularis Σπάρος 12 cm 22 EPK Epinephelus costae Στήρα Μεσογείου 45 cm 23 EEA Epinephelus fasciatus Στήρα 45 cm 24 GPW Epinephelus aeneus Σφυρίδα 45 cm 25 SBG Sparus aurata Τσιπούρα 20 cm 26 RPG Pagrus pagrus Φαγκρί 18 cm 2. Κανονισμός ΕΚ 2406/1996 (Είδη Μεσογείου) Ελάχιστο μέγεθος (ή βάρος ή Κωδικός μέγιστος αριθμός ατόμων α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία ανά κιλό) 1 BOG Boops boops Γόπα 70 άτομα ανά κιλό 2 SKA Raja spp Είδος Βάτου 0,3 κιλό ανά ψάρι 3 LEZ Lepidorhombus spp Είδος Ζαγκέτας 0,05 κιλό ανά ψάρι 4 DGZ Squalus spp Είδος Κεντρονιού 0,5 kg ανά ψάρι MNZ Lophius spp Είδος Πεσκανδρίτσας 0,5 κιλό ανά ψάρι GUG / 0,2 5 κιλό ανά ψάρι GUH 6 MUF Mugil cephalus Κέφαλος 0,1 κιλά ανά ψάρι 7 SPC Spicara smaris Μαρίδα 90 ψάρια ανά κιλό 8 COE Conger conger Μουγγρί 0,5 κιλό ανά ψάρι 9 LNZ Molva spp Είδος Ποντικόψαρου 1,2 κιλά ανά ψάρι 10 WHB Micromesistius poutassou Προσφυγάκι 30 ψάρια ανά κιλό 11 JAX Trachurus spp Είδος σαφριδιού 0,02 κιλό ανά ψάρι 12 BRB Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι 0,18 κιλό ανά ψάρι 13 SCL Scyliorhinus spp Σκυλοψαράκι 0,5 κιλό ανά ψάρι 14 SFS Lepidopus caudatus Σπαθόψαρο 0,5 κιλό ανά ψάρι 15 POD Trisopterus minutus Σύκο 0,05 κιλό ανά ψάρι 17

18 16 WHG Merlangius merlangus Ταούκι 0,11 κιλό ανά ψάρι 17 ALB Thunnus alalunga Τόνος Μακρύπτερος 1,5 κιλό 3. Καν. (ΕΚ) 302/ BFT Thunnus thynnus Τόνος 115 cm ή 30 κιλά ΙΙ. Εθνική Νομοθεσία β.δ. από Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 BOG Boops boops Γόπα 10 cm 2 MUF Mugil cephalus Κέφαλος 16 cm 3 LEE Lichia amia Λίτσα 14 cm 4 SAA Sardinella aurita Φρίσσα 10 cm Για τα είδη ιχθύων που αλιεύονται στα χωρικά ύδατα και για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ελάχιστο μέγεθος μήκους από την εθνική και ενωσιακή αλιευτική νονοθεσία, ισχύει η παρ. α του από β.δ. ΥΑ 5088 / / 2013 (ΦΕΚ Β1680) «Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών» 1 SWO Xiphias gladius Ξιφίας 90 cm ή 10 κιλά βάρος ολόκληρου ή 9 κιλά εκσπλαχνισμένου χωρίς βράγχια π.δ. 168/ STU Acipenser spp Είδος οξύρυγχου 120 cm Το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο είναι το μεσουραίο μήκος και για τον ξιφία είναι το μεσουραίο μήκος που αρχίζει από την κάτω γνάθο. 18

19 Ι. Εθνική Νομοθεσία β.δ. 142/1971 Β. ΙΧΘΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 FTE Tinca tinca Γλήνι 15 cm 2 WHF Coregonus spp Είδος Κορήγονου 20 cm 3 FCP Cyprinus carpio Κυπρίνος 30 cm 4 TRS Salmo trutta Πέστροφα 20 cm 5 WDX Carassius spp Είδος Πεταλούδας 15 cm 6 ELE Anguilla anguilla Χέλι 30 cm π.δ. 658/ FPE Perca fluviatilis Πέρκα 18 cm π.δ. 99/ ATB Atherina boyeri Αθερίνα 5 cm Γ. ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ Ι. Ενωσιακή νομοθεσία 1.Κανονισμός (ΕΚ) 2406/1996 (είδη Μεσογείου) Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο βάρος 1 CTC Sepia officinalis Σουπιά 0,1 κιλό ανά άτομο 2. π.δ. 144/1986 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο βάρος 1 OCC Octopus vulgaris Χταπόδι 0,5 κιλό ανά άτομο 19

20 Δ. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία 1. Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 LBE Homarus gammarus Αστακοκαραβίδα 30 cm ολικό μήκος (TL) ή 10,5 cm μήκος κελύφους (CL) 2 SLO Palinurus elephas Αστακός 9 cm μήκος κελύφους (CL) 3 DPS Parapenaeus longirostris Γάμπαρη 2 cm μήκος κελύφους (CL) 4 NEP Nephrops norvegicus Καραβίδα 7 cm ολικό μήκος (TL) ή 2 cm μήκος κελύφους (CL) 5 LOY Panulirus regius Πράσινος Αστακός 9 cm μήκος κελύφους (CL) Εθνική νομοθεσία π.δ. 237/1996 α / α Κωδικός Επιστημονική ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος FAO 1 LBE Homarus gammarus Αστακοκαραβίδα 0,42 κιλά 2 SLO Palinurus elephas Αστακός 0,42 κιλά ΙI. Εθνική Νομοθεσία β.δ. 142/1971 Κωδικός Εμπορική ονομασία α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 AAS Astacus astacus Καραβίδα 10 cm ολικό μήκος (TL) Ε. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 VEN Venerupis spp 2,5 cm 20

21 2 SJA Pecten jacobaeus Χτένι Αγίου Ιακώβου 10 cm Κανονισμός ΕΕ 2406/1996 (Είδη Μεσογείου) Κωδικός Εμπορική ονομασία α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 WHE Buccinum undatum Βούκινο 4,5 cm ΙΙ. Εθνική Νομοθεσία π.δ. 86/1998 και π.δ. 227/2003 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 BOY Bolinus brandaris Ακανθωτός Στρόμπος 6 cm 2 HLT Haliotis tuberculata Αυτί της θάλασσας 6 cm 3 ULT Spisula subtruncata Αχιβαδάκι 2,5 cm 4 KLK Callista chione Γυαλιστερή 4,5 cm 5 FXG Flexopecten glaber Γυαλιστερό Χτένι 4,5 cm 6 GJD Gari depressa Έσπερος 4 cm 7 RKQ Arca noae Καλόγνωμη 5 cm 8 QSC Aequipecten opercularis Καλόχτενο 5 cm 9 VEV Venus verrucosa Κυδώνι 4,5 cm 10 CTG Ruditapes decussatus Μαρμαροαχιβάδα 4.5 cm 11 MSM Mytilus galloprovincialis Μύδι Μεσογείου 5 cm 12 HQM Thais haemastoma Πορφύρα (γαστερόποδο) 5 cm 13 KTG Cerastoderma glaucum Πουρλίδα, Κατρουλίδα 4 cm 14 OYF Ostrea edulis Στρείδι 7 cm 15 DSX Dosinia exoleta Στρογγυλή αχιβάδα 4 cm 16 FNT Phyllonotus trunculus Στρόμπος 5 cm 17 DXL Donax trunculus Φασολάκι 3 cm 18 DJB Modiolus barbatus Χάβαρο 5 cm 19 SVE Chamellea gallina Χάλαρο 3,5 cm 19 BQB Barbatia barbata Ψευτοκαλόγνωμη 5 cm 21

22 ΣΤ. ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ Ι. Εθνική Νομοθεσία: π.δ. 65/2014 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος (cm) 5 cm διάμετρος χωρίς τα 1 URM Paracentrotus lividus Aχινός αγκάθια 45. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1. Μέτρηση μεγέθους ψαριών α) η μέτρηση μεγέθους οποιουδήποτε ψαριού γίνεται από την άκρη του ρύγχους έως το μέσο της νοητής γραμμής που ενώνει τις άκρες των πτερυγίων της ουράς, όπως στο Σχήμα 1: Σχ. 1 Μέτρηση μήκους ψαριών Ωστόσο: β) ) η μέτρηση μεγέθους τόνου γίνεται από την άκρη της άνω γνάθου έως τη μέση της διχάλας της ουράς, όπως στο σχήμα 2: Σχ. 2. Μέτρηση μεγέθους τόνου (Thunnus thynnus) γ) η μέτρηση μεγέθους ξιφία γίνεται από την άκρη της κάτω γνάθου έως τη μέση της διχάλας της ουράς, όπως στο σχήμα 3: Σχ. 3. Μέτρηση μεγέθους ξιφία (Xiphias gladius) 22

23 2. Μέτρηση μεγέθους οστράκων. Η μέτρηση του μεγέθους των οστράκων γίνεται κατά μήκος του μακρύτερου άξονα του οστράκου, όπως φαίνεται στο σχήμα 4: Σχ.4. Μέτρηση μεγέθους οστράκων 3. Μέτρηση μεγέθους καρκινοειδών Η μέτρηση του μεγέθους των καρκινοειδών γίνεται α) εάν αφορά ολικό μήκος από την άκρη του ρύγχους έως το οπίσθιο ακραίο σημείο (χωρίς τις ακίδες), β) εάν αφορά μήκος κελύφους από το πίσω τμήμα της οφθαλμολογικής κόγχης μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους (κεφαλοθώρακας), όπως φαίνεται στο σχήμα 5: Καραβίδα 23

24 Αστακοκαραβίδα Σχ. 5. Μέτρηση μεγέθους καρκινοειδών γ) στους αστακούς (Palinuridae) το μήκος του κελύφους μετριέται από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους, όπως φαίνεται στο σχήμα 6: Σχ.6. Μέτρηση μήκους κελύφους αστακών 46. Για τα λοιπά είδη που αλιεύονται εκτός Μεσογείου, ισχύουν τα ελάχιστα καθορισμένα μεγέθη ή ελάχιστα καθορισμένα βάρη ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους, εμπορίας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 2406/ Υπομεγέθη αλιεύματα του τόνου (Thunnus thynnus - BFT) και ξιφία (Xiphias gladius - SWO), που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας με άδεια αλίευσης για το συγκεκριμένο είδος σε ισχύ, επιτρέπεται να μεταφέρονται και να πωλούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 24

25 α) τα υπομεγέθη άτομα τόνου δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 5% σε αριθμό ατόμων τόνου κάθε εκφόρτωσης και έχουν βάρος 8 (οκτώ) έως 30 (τριάντα) κιλών ή μεσουραίου μήκους 75 (εβδομήντα πέντε) εκατοστών έως 115 (εκατό δέκα πέντε) εκατοστών και β) τα υπομεγέθη άτομα ξιφία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 5% επί των αλιευμάτων ξιφία κατά βάρος ή αριθμό ατόμων κάθε εκφόρτωσης, γ) η αλιεία των ειδών δεν έχει διενεργηθεί σε χρονική περίοδο απαγόρευσης αλιείας του είδους και όταν έχει εξαντληθεί η εθνική ποσόστωση για τον τόνο, δ) τα δεδομένα της διενέργειας της αλιείας του είδους και των υπομεγεθών ατόμων κάθε αλιευτικού ταξιδιού έχουν καταχωρηθεί στο Ημερολόγιο Αλιείας, στη Δήλωση Εκφόρτωσης καθώς και στη Δήλωση Ανάληψης ή Πώλησης και έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων - ΟΣΠΑ. 48. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προϊόντων αλιείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απαγορεύεται να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν προϊόντα αλιείας των ειδών των παραγράφων 41,42,43 μέχρι και τη λιανική πώληση, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών), εάν δεν πληρούν το καθορισμένο ελάχιστο μέγεθος ή βάρος ή μέγιστο αριθμό ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους εμπορίας. 49. Τα ελάχιστα καθορισμένα μεγέθη της παρ. 41 δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τα προϊόντα που προέρχονται από τα μισθωμένα δημόσια ιχθυοτροφεία - λιμνοθάλασσες της χώρας. 50. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά, αγορά, πώληση, αποθήκευση, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποδεικνύουν την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή προέλευσης των προϊόντων που κατέχουν ή πωλούν ή μεταφέρουν. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 51. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προϊόντων αλιείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απαγορεύεται: α) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας, τα οποία έχουν αλιευθεί με αλιευτικά εργαλεία ή μεθόδους, για τα οποία από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική χρονική απαγόρευση του εργαλείου ή της μεθόδου. β) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας των ειδών τα οποία έχουν αλιευθεί σε χρόνο που από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική χρονική απαγόρευση αλιείας του είδους. γ) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή επανεξάγουν προϊόντα αλιείας ειδών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς ποσόστωσης, όταν έχουν αλιευθεί σε χρόνο που η ποσόστωση του κράτους - σημαίας έχει εξαντληθεί. δ) να εισάγουν, μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας τρίτων χωρών, εάν δεν συνοδεύονται από επικυρωμένα Πιστοποιητικά Αλιευμάτων των άρθρων 12 και 13 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα οποία εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 25

26 ε) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή επανεξάγουν προϊόντα αλιείας τόνου (Thunnus thynnus - BFT), ξιφία (Xiphias gladius - SWO), και μεγαλόφθαλμου τόνου (Thunnus obesus - BET), εάν δεν συνοδεύονται από επικυρωμένα δικαιολογητικά των Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2010 και Καν. (ΕΚ) αριθ. 1984/2003. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 52. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση, την επιθεώρηση, τον έλεγχο τήρησης των άρθρων της παρούσας υπουργικής απόφασης και των σχετικών ενωσιακών διατάξεων για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τους υπόχρεους, τη διερεύνηση επώνυμων πληροφοριών και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι: α) η Δ/νση Ελέγχου Αλιείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΠΔ 70/2015, ΦΕΚ 114Α) κι οι Λιμενικές Αρχές της χώρας στους χώρους αρμοδιότητάς τους (ζώνη λιμένα). β) η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΠΔ 70/2015, ΦΕΚ 114Α) στους χώρους που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 53. Εάν κατά την επιθεώρηση και τον έλεγχο των υπαλλήλων (επιθεωρητών) των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης, διαπιστωθεί ότι οι υπόχρεες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ή και τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, δύνανται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ως εξής : 54. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ α/α ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για 1 Την ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ α) προσωρινή ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ το ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ σε περίπτωση υποτροπής Υποτροπή εντός ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ α) προσωρινή ή και υδατοκαλλιέργειας ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, εφ όσον από αναστολή, β) το σύστημα ERS αφαίρεση του διαπιστώνεται η μη χαρακτηρισμού 26

27 τήρηση των σχετικών του εγκεκριμένου διατάξεων οικονομικού φορέα 2 Την κατανομή σε παρτίδες προϊόντων α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, εφ όσον από αναστολή, β) το σύστημα ERS αφαίρεση του διαπιστώνεται η μη χαρακτηρισμού τήρηση των σχετικών του εγκεκριμένου διατάξεων οικονομικού φορέα 3 Το ελάχιστο μέγεθος ή βάρος ή α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη χιλιόγραμμο εμπορίας (μόνο προϊόντα πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση αλιείας ) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 4 Την κυκλοφορία και διάθεση ειδών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή που έχουν αλιευθεί με εργαλεία και ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη μεθόδους για τα οποία ισχύουν πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση χρονικές απαγορεύσεις (μόνο προϊόντα μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε αλιείας ) επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες 27

28 Αρθρο της ΥΑ και άρθρα του Καν(ΕΚ) 1224 /2009 & άρθρα του Καν(ΕΕ) 404/2011 β) κατάσχεση των αλιευμάτων ή αλιευτικών προϊόντων, προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 5 Την κυκλοφορία και την διάθεση ειδών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή για τα οποία ισχύουν χρονικές ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη απαγορεύσεις αλιείας( μόνο προϊόντα πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση αλιείας) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 6 Την κυκλοφορία και την διάθεση ειδών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός Α)προσωρινή ή για τα οποία έχει εξαντληθεί η ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη ποσόστωση του ΚΜ (μόνο προϊόντα πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση αλιείας) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 28

29 7 Τα προϊόντα αλιείας τρίτων χωρών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α)προσωρινή ή που δεν συνοδεύονται από εγκεκριμένο ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη ΠΑ και μη επικυρωμένο ΠΑ (μόνο πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση προϊόντα αλιείας ) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 8 Την παραποίηση εγγράφων α) αλλαγή πορείας του το Υποτροπή εντός α)προσωρινή ή δικαιολογητικών εμπορίας, μεταφορικού μέσου προς πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη μεταφοράς, εισαγωγής, εξαγωγής άλλο προορισμό για της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση προϊόντων αλιείας και επιθεώρηση, β) κατάσχεση αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε υδατοκαλλιέργειας ή την χρήση τέτοιων των αλιευμάτων ή αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες εγγράφων αλιευτικών προϊόντων, προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή γ)προσωρινή επιδοτήσεις, ακινητοποίηση του αναστολή, β) μεταφορικού μέσου, αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 9 Την ενημέρωση του καταναλωτή από χίλια Διπλασιασμός προϊόντων αλιείας και πεντακόσια χρηματικού υδατοκαλλιέργειας (1.500) Ευρώ προστίμου μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. 29

30 10 Τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας προϊόντων αλιείας από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 11 Την ζύγιση των προίόντων προϊόντων αλιείας από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 12 Την άρνηση ή κωλυσιεργία διενεργούμενου ελέγχου ή επιθεώρησης ή παροχή ψευδών πληροφοριών για την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 13 Την μη υποβολή δήλωση πώλησης (μόνο προϊόντα αλιείας ) από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) Ευρώ Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 55. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των παραβάσεων μη συμμόρφωσης με α/α 1 έως 8 του Πίνακα ισχύουν επιπλέον τα εξής : α) Για τον υπολογισμό της αξίας των προϊόντων αλιείας, λαμβάνεται υπόψη το τιμολόγιο αγοράς αλιευτικών προϊόντων το οποίο ελέγχεται κατά την επιθεώρηση και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν πωληθεί ή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, λαμβάνεται υπόψη η πλέον πρόσφατη μέση τιμή πώλησης του είδους που καταγράφεται στο Ο.Σ.Π.Α 30

31 β) Στην περίπτωση κατάσχεσης των προϊόντων αλιείας, τα προϊόντα διατίθενται για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. γ) Όλα τα έξοδα για τις ενέργειες κατάσχεσης ή μεταφοράς για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου βαρύνουν τον παραβάτη 56. Οι εξουσιοδοτημένοι για τον έλεγχο και την επιθεώρηση υπάλληλοι των αρχών της παραγράφου 49 συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με την παράβαση. Ενημερώνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εικάζεται ότι έχει διαπράξει ή το οποίο συνελήφθη επ αυτοφώρω να διαπράττει την παράβαση, για τα άμεσα μέτρα που θα επιβληθούν καθώς και για την διοικητική συνέχεια της επιθεώρησης ή του ελέγχου συνέχεια. Επίσης για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των διατάξεων της ΥΑ γίνεται χρήση των δεδομένων του συστήματος ERS. 57. α) Η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και από τους εξουσιοδοτημένους για την επιθεώρηση και τον έλεγχο υπαλλήλους αυτών, και οι κυρώσεις επιβάλλονται με αποφάσεις των προϊσταμένων των προαναφερόμενων Αρμόδιων Αρχών. β) Στην περίπτωση της επ αυτοφώρω παράβασης ( α/α 1έως και 10 του Πίνακα), οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών ή οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν τα άμεσα μέτρα της κατάσχεσης των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή αλλαγής πορείας του μεταφορικού μέσου προς άλλο προορισμό για επιθεώρηση, ή της προσωρινής ακινητοποίησης του μεταφορικού μέσου. 58. Οι κυρώσεις που αφορούν το χρηματικό πρόστιμο ή και τις συνοδευτικές κυρώσεις επιβάλλονται, μετά την έγγραφη ενημέρωση του εικαζόμενου ως «παραβάτη» και τον ορισμό προθεσμίας 15 ημερών για την υποβολή των απόψεών του, την έγγραφη αποστολή των απόψεων ή την άπρακτη παρέλευση αυτής και την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 59. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών του άρθρου 9 παρ 2 υποπαράγραφος 4 του ν. 2040/1992 (όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις παρ 5και 6 του ίδιου άρθρου), μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την είσπραξη του χρηματικού προστίμου. 60. Η απόφαση επί της προσφυγής μπορεί να εξαφανίσει ή να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο όχι όμως πέραν του κατώτατου ορίου (να άρει ή να μειώσει την επιβληθείσα ποινή), είναι ανέκκλητος και υλοποιείται υποχρεωτικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δια της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων. 31

32 61. Εάν η απόφαση έχει απαλλάξει τον προσφεύγοντα από την καταβολή χρηματικού προστίμου ή έχει μειώσει αυτό, o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού προστίμου ή του ποσού μείωσης. 62. Η προσφυγή συνοδεύεται με την κατάθεση παράβολου α) 12 για χρηματικό πρόστιμο έως 300, και β) 24 για χρηματικό πρόστιμο των 300 και άνω, αντίστοιχα σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται απαράδεκτος. Το παράβολο αποτελεί τέλος για την εκδίκαση της προσφυγής, δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα αν η προσφυγή γίνει αποδεκτή και αποτελεί δημόσιο έσοδο. 63. Τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα καταβάλλονται από τον παραβάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων κι αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας. Τα ποσά καταθέτονται στον Λογαριασμό (26670/0) της Τράπεζας Ελλάδος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι δυνατή η κατάθεση τους στο Δημόσιο Ταμείο συνοδευόμενων με αίτηση του καταθέτη για την απόδοση στον λογαριασμό (26670/0) της Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας (Κωδικός Τραπέζης 50304). Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών εμπλεκόμενων σχετικά με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την υποχρέωση τήρησής τους Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3. στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3. στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 889 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3 στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κυρία/ε, Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ. Άρθρο 94 Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ. Άρθρο 94 Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ Άρθρο 94 Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων Στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων, που εκδίδονται από τους παραγωγούς ή τους αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3Β-Μ3Ν. για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών προϊόντων αλιείας και. υδατοκαλλιέργειας _ΚΟΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3Β-Μ3Ν. για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών προϊόντων αλιείας και. υδατοκαλλιέργειας _ΚΟΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-02 -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 735/15932 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ ΤΜΗΜΑ 5 ο Τ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 01 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. πρωτ. 459 / 11826 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * P6_TA(2005)0234 Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά µέτρα διαχείρισης για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ (σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση / δήλωση υποβάλλεται και υπογράφεται από όλους τους πλοιοκτήτες ανεξαρτήτως

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R2406 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.7.2014 L 200/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 741/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου

Διαβάστε περισσότερα

109 του του του του του του 1990.

109 του του του του του του 1990. Ε.Ε. Παρ. III(I) 3235 Κ.Δ.Π. 453/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 453 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 134 final ANNEXES 1 to 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0074 (COD) 6993/16 ADD 1 PECHE 79 CODEC 281 IA 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΦ-6ΟΡ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: Καλλιθέα Τηλέφωνο : ,

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΦ-6ΟΡ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: Καλλιθέα Τηλέφωνο : , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 02-02 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 9350.1/2/12 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31-12-214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 213 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-12-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νομοθεσίας για την Ερασιτεχνική Αλιεία

Οδηγός Νομοθεσίας για την Ερασιτεχνική Αλιεία Οδηγός Νομοθεσίας για την Ερασιτεχνική Αλιεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 Συγγραφή Ιωάννης Κεραμιδάς Γενική επιμέλεια Κωνσταντίνα Κάρλου-Ρήγα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Καθώς πολλά ιχθυαποθεμάτα στη Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, η κατάσταση στη Μεσόγειο φανερώνει μια δυσμενή εικόνα. Παρά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14939/17 PECHE 475 DELACT 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.8.2012 COM(2012) 471 final 2012/0232 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Skagerrak

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενικά στοιχεία ελέγχου - έλεγχος πιστοποιητικών / αδειών / ναυτιλιακών εγγράφων / ημερολογίων

Διαβάστε περισσότερα

7339/17 ΚΒ/μκρ/ΚΚ 1 DG B 2A

7339/17 ΚΒ/μκρ/ΚΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 7339/17 PECHE 106 CODEC 399 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 86/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2010 περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6833 final - Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6833 final - Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13017/15 ADD 1 PECHE 363 DELACT 134 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 889 final 2013/0436 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0212 (NLE) 13111/17 PECHE 383 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 212 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 212 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0108 (NLE) 8845/15 PECHE 163 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αλιεία 2 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Ιανουάριοσ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΠΑΛ 2000-2006, Μέτρο 4.4.-Δράση 3, Κωδικός Υποέργου:117456/2 ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Γενική ιεύθυνση Εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης Θεµατικό Τµήµα: ιαρθρωτικές πολιτικές και πολιτική συνοχής ΑΛΙΕΙΑ Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περιεχόµενα: Σηµείωµα που συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, 16.3.2007 Αριθμός 126 768 Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0255(COD) Σχέδιο έκθεσης Estelle Grelier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0255(COD) Σχέδιο έκθεσης Estelle Grelier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 15.12.2010 2010/0255(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-11 Σχέδιο έκθεσης Estelle Grelier (PE452.609v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αρ. πρωτ:9354.1/1/11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Διεύθυνση: Δημοσθένους 1-3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2016 L 207/113 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 8.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 395/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Έκθεση Έτους 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Σκάφη που αλιεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών... 15 1.1. Laminaria japonica... 15 1.1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά... 16 1.1.2 Βιολογία... 16 1.1.3 Μέθοδοι καλλιέργειας... 18

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2017 COM(2017) 126 final 2017/0054 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13591/17 PECHE 399 DELACT 202 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑρ. Πρωτοχ... I Ημερομηνία:...Λ/.Ιβ/ΐΩΛΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά προϊόντων αλιείας στην Τουρκία

Η αγορά προϊόντων αλιείας στην Τουρκία 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά προϊόντων αλιείας στην Τουρκία Η αγορά προϊόντων αλιείας και πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ L 285/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα θηλαστικά της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.6.2012 COM(2012) 298 final 2012/0158 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει

Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final 2016/0203 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος Έκθεση Έτους 2016 Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος Έκθεση Έτους 2016 Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος Έκθεση Έτους 2016 Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15873/04 (Presse 354) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2633η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 21-22 εκεµβρίου 2004 Πρόεδρος κ. Cees VEERMAN Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας 16.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-07 - 2015 Αριθ. Πρωτ: 3854 / 78225 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13334/15 COR 1 PECHE 383 DACT 146 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

5117/17 GA/ag,ech DGB 2A

5117/17 GA/ag,ech DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0001 (NLE) 5117/17 PECHE 7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Περιγραφή των προϊόντων. Ρέγγες (Clupea harengus, Από 1.1 έως Clupea pallasii), κατεψυγμένες, με εξαίρεση τα συκώτια,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Περιγραφή των προϊόντων. Ρέγγες (Clupea harengus, Από 1.1 έως Clupea pallasii), κατεψυγμένες, με εξαίρεση τα συκώτια, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ. με επιτρεπόμενες. εκφορτώσεις. Σύνολο αλιευμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ. με επιτρεπόμενες. εκφορτώσεις. Σύνολο αλιευμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ Κράτος Ονομασία ( το (συνολική το συνυελε- τής εναπομένους ιώις έτη ( ) Μειώις που (1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (Π) (12) (13) (14)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013 (04.06) (OR. en) 10460/13 PECHE 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7679 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7679 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14793/17 PECHE 464 DELACT 230 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ου ΤΟΜΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ου ΤΟΜΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ου ΤΟΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ (της πρώτης έκδοσης έτους 2006) 012-013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 014-014 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (Με αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα