ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλιευτικών Πόρων τ. δ-/νση : Λ. Συγγρού 150 ΠΡΟΣ: Π.Δ. τ.κ. : Καλλιθέα τηλεφ. : , 7152 Θέμα: Εφαρμογή ενωσιακών διατάξεων για την διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β 475), ΑΔΑ: 75ΖΤ465ΦΘΗ-ΞΕ9 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας, σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα». Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το ενωσιακό σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το ενωσιακό σύστημα καταπολέμησης της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπου προβλέπεται), την επιθεώρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Για την ονομασία Υπουργείων και Υπηρεσιών έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα απόφαση το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α / ), και αναφέρονται όπως αυτά ισχύουν κατά την υπογραφή της εγκυκλίου. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Υπόχρεοι εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης είναι οι επιχειρήσεις διακίνησης, εμπορίας, αποθήκευσης, μεταποίησης, εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι υπόχρεοι εφαρμόζουν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας στους χώρους εμπορίας ή μέσα διακίνησης προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή στις εγκαταστάσεις τους (πώληση, αποθήκευση, μεταποίηση, μεταφορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) και ελέγχονται - επιθεωρούνται για την συμμόρφωση. 1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. Όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας _ ψάρια με κωδικό ΣΟ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, μαλακόστρακα με κωδικό ΣΟ 0306, μαλάκια με κωδικό ΣΟ 0307 και φύκια _ ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, ενωσιακά και τρίτων χωρών) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες μαζικής εστίασης, μόνο εφόσον φέρουν ετικέτα ή επισήμανση με υποχρεωτικές πληροφορίες ως εξής: α) εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους (όπως αυτές αναγράφονται στον Κατάλογο του Παραρτήματος 2 της υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφοι 4 και 5). β) μέθοδο παραγωγής τους (αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) γ) περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης, σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ Καν(ΕΕ) 1379/2013 δ) αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί με την αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν» Εάν η λέξη δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν είχαν καταψυχθεί και στην συνέχεια αποψυχθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά παρέκκλιση δεν αναγράφεται η λέξη αποψυχθέν ι) στα τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, ιι) εάν τα προϊόντα έχουν καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας της υγείας, ιιι) εάν τα προϊόντα έχουν αποψυχθεί πριν το κάπνισμα, το αλάτισμα ή συνδυασμό αυτών ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας όπου απαιτείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ : η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας ι) απαιτείται στα προσυσκευασμένα προϊόντα _ μεταποιημένα ή μη (άρθρο 9 του Καν(ΕΚ) 1169/2011), ιι) δεν απαιτείται στα μη προσυσκευασμένα, μη μεταποιημένα προϊόντα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληφθεί εθνικά μέτρα (άρθρο 44 του Καν(ΕΚ) 1169/2011) 3. Για τις υποχρεωτικές πληροφορίες ισχύει η επιφύλαξη των διατάξεων του Καν(ΕΕ) 1169/2011 (παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα) και μπορεί προαιρετικά να παρέχονται με κωδικό ταχείας απάντησης (QR) 4. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση όπως πινακίδες, αφίσες κτλ. 5. Σε περίπτωση που προσφέρονται στον καταναλωτή ή σε μονάδα μαζικής εστίασης: α) μείγμα ειδών που διαφέρει η μέθοδος παραγωγής: η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας β) μείγμα πανομοιότυπων ειδών: η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας μαζί με την ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας. γ) μείγμα ειδών που διαφέρει η περιοχή αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας, αναφέρεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας και με την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας. 2

3 6. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποχρεωτικές πληροφορίες της παρ. 1 δεν παρέχονται στον τελικό καταναλωτή, στην περίπτωση που μικρές ποσότητες προϊόντων αλιείας πωλούνται από τα αλιευτικά σκάφη απευθείας σε καταναλωτές και η αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 50 ανά ημέρα και ανά τελικό καταναλωτή. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7. Για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες της παρ Ι.1.2, είναι δυνατόν να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή και προαιρετικές πληροφορίες ως εξής: α) η ημερομηνία αλίευσης των προϊόντων αλιείας ή ημερομηνία συλλογής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας β) η ημερομηνία εκφόρτωσης, ή πληροφορίες σχετικά με το λιμένα εκφόρτωσης γ) τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αλιεία _ αναλυτική περιγραφή (σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν(ΕΕ) 1379/2013) δ) στοιχεία του κράτους σημαίας του σκάφους αλιείας ε) περιβαλλοντικές πληροφορίες στ) πληροφορίες δεοντολογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα ζ) πληροφορίες με τις τεχνικές και μεθόδους παραγωγής η) πληροφορίες για την διατροφική αξία του προϊόντος. 8.Οι προαιρετικές πληροφορίες παρέχονται στον τελικό καταναλωτή με την προϋπόθεση ότι α) μπορούν να επαληθευτούν και β) η αναγραφή τους δεν γίνεται σε βάρος του χώρου που πρέπει να καταλαμβάνουν οι υποχρεωτικές πληροφορίες 9. Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στις παρ. 2 & 7, ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από λοιπές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (εκτός της αλιευτικής) και αφορούν τη λιανική πώληση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 10. Ο κατάλογος με την επιστημονική και εμπορική ονομασία των ειδών είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας στη θεματική ενότητα «Εμπορικές Ονομασίες». Ο κατάλογος είναι δυναμικός και προστίθενται συνεχώς νέα είδη. ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11. Για τα προϊόντα θαλάσσιας αλιείας, ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η αλιευτική ζώνη το FAO ως εξής: α) Για τα προϊόντα αλιείας που αλιεύονται στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αλιευτική ζώνη FAO 27) και τη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα (αλιευτική ζώνη FAO 37) αναγράφεται η ζώνη αλίευσης με τη μεγαλύτερη ανάλυση όπου υπάρχει και προσδιορίζεται στους παρακάτω Πίνακες πχ διαίρεση, εάν δεν υπάρχει διαίρεση αναγράφεται η υποζώνη (υποπεριοχή) π.χ FAO Αιγαίο ή FAO 27 Βαλτική Θάλασσα. 3

4 Για τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται εκτός των προαναφερόμενων ζωνών αναγράφεται η ένδειξη της ζώνης αλίευσης πχ. FAO 21 β) ή παράσταση της ζώνης μέσω χάρτη ή εικόνας 12. Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η ένδειξη των υδάτων προέλευσης του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής. 13. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ως περιοχή παραγωγής αναγράφεται το Κράτος Μέλος ή η Τρίτη Χώρα, όπου το προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει παραμείνει κατά το ήμισυ της ανάπτυξής του, ή έχει φθάσει το ήμισυ ή το περισσότερο βάρος του. Για τα προϊόντα οστρακοειδών αναγράφεται το Κράτος Μέλος ή η Τρίτη Χώρα εάν αυτά έχουν εκτραφεί ή καλλιεργηθεί για 6 μήνες τουλάχιστον. 14. Εκτός από τη περιοχή αλίευσης ή εκτροφής, μπορεί να αναφέρεται επιπλέον και σε παρένθεση ακριβέστερη περιοχή αλίευσης _ για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών μπορεί να αναγράφεται σε παρένθεση το όνομα της λιμνοθάλασσας. 15. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO, εκτός Βορειοανατολικού Ατλαντικού, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ονομασία αλιευτικής ζώνης) α/α ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 1 Βορειοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 21 2 Κεντροδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 31 3 Κεντροανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 34 4 Νοτιοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 41 5 Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 47 6 Ινδικός Ωκεανός Ζώνη FAO 51 και 57 7 Ειρηνικός Ωκεανός Ζώνη FAO 61, 67, 71, 77, 81 και 87 8 Ανταρκτική Ζώνη FAO 48, 58 και ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικού Ατλαντικού FAO 27 (υποζώνη ή διαίρεση) ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ :ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27 ΥΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Υποζώνη I Θάλασσα του Barents Υποζώνη II Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων Διαίρεση II a Θάλασσα της Νορβηγίας Διαίρεση II b Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων 4

5 Υποζώνη III Διαίρεση III a Διαίρεση III b,c Διαίρεση III b (23) Διαίρεση III c (22) Διαίρεση III d (24-32) Υποζώνη IV Διαίρεση IV a Διαίρεση IV b Διαίρεση IV c Υποζώνη V Διαίρεση V a Διαίρεση V b Υποζώνη VI Διαίρεση VI a Διαίρεση VI b Υποζώνη VII Διαίρεση VII a Διαίρεση VII b Διαίρεση VII c Διαίρεση VII d Διαίρεση VII e Διαίρεση VII f Διαίρεση VII g Διαίρεση VII h Διαίρεση VII j Διαίρεση VII k Υποζώνη VIII Διαίρεση VIII a Διαίρεση VIII b Διαίρεση VIII c Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης Skagerrak και Kattegat Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης Sound Belt Sea Βαλτική Θάλασσα Βόρεια Θάλασσα Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας Kεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσης Ισλανδία και εδάφη Feroes Εδάφη Ισλανδίας Εδάφη Feroes Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία, η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας Rockall Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα Ιρλανδική Θάλασσα Δυτικά της Ιρλανδίας Porcupine Bank Ανατολική Μάγχη Δυτική Μάγχη Στενά του Bristol Βόρεια Κελτική Θάλασσα Νότια Κελτική Θάλασσα Νοτιοανατολικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό τμήμα Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Δυτικό τμήμα Βισκαϊκός Κόλπος Βόρειος Βισκαϊκός Κόλπος Kεντρικός Βισκαϊκός Κόλπος Νότιος Βισκαϊκός Κόλπος 5

6 Διαίρεση VIII d Διαίρεση VIII e Υποζώνη IX Διαίρεση IX a Διαίρεση IX b Υποζώνη X Υποζώνη XII Υποζώνη XIV Διαίρεση XIV a Διαίρεση XIV b Βισκαϊκός Κόλπος - Ανοικτή Θάλασσα Δυτικά του Βισκαϊκού Κόλπου Πορτογαλικά Ύδατα Ανατολικά Πορτογαλικά Ύδατα Δυτικά Πορτογαλικά Ύδατα Εδάφη Αζορών Bόρειες Αζόρες Ανατολική Γροιλανδία Βορειοανατολική Γροιλανδία Νοτιοανατολική Γροιλανδία 17. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας FAO 37 (υποπεριοχή ή διαίρεση) ΔΙΑΙΡΕΣΗ Υποζώνη 37.1 Διαίρεση Διαίρεση Διαίρεση Υποζώνη 37.2 Διαίρεση Διαίρεση Υποζώνη 37.3 Διαίρεση Διαίρεση Υποζώνη 37.4 Διαίρεση Διαίρεση Διαίρεση ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ:ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FAO 37 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δυτική Μεσόγειος Βαλεαρίδες Kόλπος των Λέοντων Σαρδηνία Kεντρική Μεσόγειος Αδριατική Ιόνιο Aνατολική Μεσόγειος Αιγαίο Λεβαντίνη Μαύρη Θάλασσα Θάλασσα του Μαρμαρά Μαύρη Θάλασσα Αζοφική Θάλασσα 18. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αναγράφεται στις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αναγράφεται στις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ εργαλείου Γρίποι Πεζότρατες SB 6

7 Δανέζικοι γρίποι Σκοτσέζικοι γρίποι Ζευγαρωτοί γρίποι SDN SSC SPR Τράτες Δοκότρατες TBB Τράτες βυθού με πόρτες Τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη Μεσοπελαγικές τράτες με πόρτες Πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά σκάφη Δίδυμες τράτες με πόρτες OTB PTB OTM PTM OTT Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίχτυα Στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα) GNS Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου Αγκίστρια και πετονιές Παρασυρόμενα δίχτυα Κυκλωτικά απλάδια δίχτυα Μανωμένα δίχτυα Συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών διχτυών Γρι γρι Χωρίς συστολέα (lamparo) Δίχτυα τύπου αθερινολόγου των οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος Δίχτυα τύπου αθερινολόγου στάσιμα των οποίων ο χειρισμός γίνεται από την ακτή Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι) Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τη βοήθεια μηχανής) Στάσιμα παραγάδια Παρασυρόμενα παραγάδια Συρτές GND GNC GTR GTN PS LA LNB LNS LHP LHM LLS LLD LTL Δράγες Δράγες που σύρονται από σκάφος DRB 7

8 Δράγες χειρός των οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος Μηχανικές δράγες συμπεριλαμβανομένων των απορροφητικών δραγών DRH HMD Κιούρτοι και παγίδες Κοφινέλα (κιούρτοι) FPO (με έντονη γραφή, τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα επαγγελματικά α/κ σκάφη ελληνικής σημαίας) 19. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ με ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ _ α) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO (προαιρετικά): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: HKE Μπακαλιάρος Merluccius merluccius ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αλιεύθηκε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Αγκίστρια και πετονιές ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: FAO Αιγαίο ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ (εάν απαιτείται) - β) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO (προαιρετικά): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: SBG Τσιπούρα Sparus aurata ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: Συνημμένα διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την έκδοση της Ε. Επιτροπής «Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». 8

9 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 21. Η τήρηση κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας τα οποία πωλούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, ισχύουν για συγκεκριμένα είδη του καταλόγου που ακολουθεί ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εγχώρια, ενωσιακά και τρίτων χωρών). Οι κοινές προδιαγραφές περιλαμβάνουν την ταξινόμηση των ειδών σε κατηγορίες φρεσκότητας, μεγέθους και παρουσίασης. α/α Επιστημονικό όνομα Ψάρια του Κωδικού ΣΟ 0302 Ελληνική εμπορική ονομασία Κατηγορία Engraulis spp Γαύροι ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Scomber japonicus Κολιός ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Micromesistius poutassou Προσφυγάκι ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Clupea harengus Ρέγγα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Sardina pilchardus Σαρδέλα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Sprattus sprattus Παπαλίνα ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Trachurus spp Σαφρίδια ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Scomber scombrus Σκουμπρί ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Thunnus thynnus Τόνος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Thunnus alalunga Τόνος μακρύπτερος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Thunnus obesus Τόνος μεγαλόφθαλμος ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Pleuronectes platessa Φασί Ατλαντικού ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Gadus morhua Μπακαλιάρος COD ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Melanogramma aeglefinus Μπακαλιάρος HADDOCK ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Limanda limanda Γλώσσα λιμάντα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Solea spp Γλώσσες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Boops boops Γόπα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Lepidorhombus spp Ζαγκέτες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Trigla spp Καπόνια ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ 9

10 Mugil spp Κέφαλοι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Pollachius pollachius Μπακαλιάρος POLLACK ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Sebastes spp Κοκκινόψαρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Mullus barbatus Κουτσομούρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Microstomus kitt Λεμονόγλωσσα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Spicara smaris Μαρίδα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Pollachius virens Μπακαλιάρος SAITHE ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Aphanopus carbo Μαυροσπαθόψαρο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Conger conger Μουγγρί ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Merluccius merluccius Μπακαλιάρος ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Mullus surmuletus Μπαρμπούνι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Lophius spp Πεσκανδρίτσες ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Molva spp Ποντικόψαρα ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Lepidopus caudatus Σπαθόψαρο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Trisopterus minutus Σύκο ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Trisopterus luscus Σύκο Ατλαντικού ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Merlangius merlangus Ταούκι ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Raja spp Βάτοι ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Squalus acanthias Κεντρόνι ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Scyliorhinus spp Σκυλοψαράκια ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ Καρκινοειδή του Κωδικού ΣΟ 0306 (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξης ή βρασμένα σε νερό ή μαγειρεμένα στον ατμό) 41 Crangon crangon Γάμπαρη Κράγκων ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 42 Pandalus borealis Γαρίδα Βόρειας Θάλασσας ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 10

11 43 Cancer pagurus Κάβουρας ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 44 Nephrops norvegicus Καραβίδα ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Κεφαλόποδα του κωδικού ΣΟ Sepia officinalis Σουπιά ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ 46 Rossia macrosoma Ρόσσια ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ Οστρακοειδή και άλλα ασπόνδυλα του κωδικού ΣΟ Pecten maximus Χτένι ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 48 Buccinum undatum Βούκινο ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 22. Οι εμπορικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αγορά, την πώληση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά παρτίδων των προϊόντων αλιείας των συγκεκριμένων ειδών, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που εμπορεύονται τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ταξινόμησης, σε όλα τα στάδια εμπορίας. 23. Κάθε παρτίδα των προϊόντων αλιείας περιλαμβάνει προϊόντα μιας μόνο κατηγορίας παρουσίασης, φρεσκότητας και μεγέθους. Μικρές παρτίδες <50 Kg επιτρέπεται να μην είναι ομοιογενείς ως προς την φρεσκότητα και το μέγεθος πλην όμως κατατάσσονται στην χαμηλότερη κατηγορία φρεσκότητας και μεγέθους. Το καθαρό βάρος σε kg αναγράφεται στην παρτίδα. Όταν οι παρτίδες διατίθενται προς πώληση σε τυποποιημένα ιχθυκιβώτια, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του καθαρού βάρους,εάν αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο του ιχθυοκιβωτίου,όταν ζυγίζεται προς πώληση,αντιστοιχεί προς το εικαζόμενο περιεχόμενο εκφραζόμενο σε kg(π.χ. 1 ιχιθυοκιβώτιο γαύρου _5 kg). 24.Οι πληροφορίες ταξινόμησης και παρουσίασης των ως άνω προϊόντων α)πρέπει να παρέχονται σε ετικέτα επί της παρτίδας ή στη συσκευασία ή και στο εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν β) ειδικότερα αν τα προϊόντα έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο μόνο εάν στην συσκευασία τους αναγράφονται οι εξής πληροφορίες: χώρα προέλευσης, το επιστημονικό όνομα και η ελληνική εμπορική ονομασία του είδους, ο τρόπος παρουσίασης, η κατηγορία φρεσκότητας και μεγέθους, το καθαρό βάρος σε κιλά, η ημερομηνία ταξινόμησης και η ημερομηνία αποστολής, το όνομα και η διεύθυνση του εξαγωγέα, 11

12 γ) να είναι ορατές, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες 25.Η ταξινόμηση σε κατηγορίες μεγέθους δεν αναιρεί την υποχρέωση εμπορίας για τα ελάχιστα μεγέθη ειδών που αλιεύονται όπως ορίζονται στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας. 26.ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται στις μικρές ποσότητες προϊόντων που πωλούνται από παράκτιο αλιευτικό σκάφος απευθείας στο λιανικό εμπόριο ή στον τελικό καταναλωτή. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να είναι μικρότερες των 50 kg ανά ημέρα ανά αγοραστή. 27. Οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας που προαναφέρονται ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ( εκτός της αλιευτικής ) που αφορούν προδιαγραφές εμπορίας προϊόντων αλιείας. ΠΑΡΤΙΔΕΣ 29. Όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (εγχώρια, ενωσιακά) κατανέμονται σε παρτίδες πριν από την πρώτη πώλησή τους από τον πλοίαρχο του α/κ ή τον εκπρόσωπο της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Σημειώνεται ότι η κατανομή σε παρτίδες των εκφορτώσεων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία παρέχεται από το σύστημα ERS και αυτό διαπιστώνεται κατά την επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου. 30.Οι ποσότητες προϊόντων αλιείας ειδών που είναι μικρότερες των 30 κιλών ανά είδος,οι οποίες προέρχονται από την ίδια περιοχή αλλά από διαφορετικά σκάφη μπορούν να κατανεμηθούν σε παρτίδες από Ομάδα Παραγωγών εάν υφίσταται ή από τον εγκεκριμένο αγοραστή. ΙΙΙ. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 31. Όλες οι παρτίδες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργεια (εγχώρια, ενωσιακά) πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας τους, από την αλίευση ή καλλιέργεια τους έως τη λιανική πώληση. 32. Τα ως άνω προϊόντα όταν τίθεται σε εμπορία εντός της Κοινότητας φέρουν την αναγκαία σήμανση προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αλιείας των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου διαπιστώνουν την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 58.5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 από το σύστημα ERS. 33. Οι παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μπορούν να συγχωνεύονται ή να διασπώνται μετά την πρώτη πώληση, μόνον εφόσον είναι δυνατόν να ανιχνευθεί το εκάστοτε στάδιο αλίευσης ή καλλιέργειας. 12

13 34. Οι επιχειρήσεις εμπορίας πρέπει να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για την αναγνώριση κάθε επιχείρησης από την οποία έχουν προμηθευθεί τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν προμηθεύσει τα ως άνω προϊόντα. 35. Επίσης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία που τηρούν στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, μετά από αίτημά τους, τόσο για τους προμηθευτές τους όσο και για τους αγοραστές των προϊόντων τους, με εξαίρεση την περίπτωση που ο αγοραστής είναι ο τελικός καταναλωτής. 36. Οι ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι : Ο αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας, Ο εξωτερικός αριθμός και το όνομα του αλιευτικού σκάφους ή η ονομασία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ο τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους, Η ημερομηνία/χρονική περίοδος των αλιεύσεων ή της παραγωγής τους,( μπορεί να αφορούν πολλές ημερολογιακές ημέρες ή χρονική περίοδο που να αντιστοιχεί σε ημερομηνίες αλιεύων ) Οι ποσότητες του είδους σε κιλά καθαρού βάρους ή αριθμό ατόμων κατά περίπτωση, το όνομα και η διεύθυνση των προμηθευτών οι πληροφορίες για τους καταναλωτές του Καν(ΕΕ) 1379/2013 ήτοι α) η εμπορική και η επιστημονική ονομασία του είδους. β) η μέθοδος παραγωγής του (αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) γ) η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και η κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης δ) αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί, με την αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν», ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,όπου απαιτείται. 37. Οι πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων α) παρέχονται στις παρτίδες των προϊόντων με σήμανση ή στη συσκευασία της παρτίδας ή με το εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα. Μπορούν επίσης να προσαρτώνται στην παρτίδα με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας, ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή με σύστημα σήμανσης. Όταν παρέχονται με εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα, προσαρτάται στη σχετική παρτίδα τουλάχιστον ο αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας β) πρέπει να είναι διαθέσιμες στα στάδια παραγωγής, κατεργασίας, διανομής και εμπορίας των ως άνω προϊόντων έως τη λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή, ώστε οι αρμόδιες αρχές ελέγχου να έχουν πρόσβαση σε αυτές, όποτε ζητηθεί γ) να είναι ορατές, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες. 13

14 δ) να επικαιροποιούνται με κάθε διαχωρισμό ή συγχώνευση της αρχικής παρτίδας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις ανάμιξης των παρτίδων οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την προέλευση κάθε παρτίδας με την βοήθεια του αριθμού της αρχικής παρτίδας και να καθιστούν δυνατή την ιχνηλασιμότητα τους μέχρι τη αλίευση ή καλλιέργεια. 38. ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Οι πληροφορίες για την «ιχνηλασιμότητα» δεν εφαρμόζονται στις παρτίδες των προϊόντων αλιείας που εισάγονται από τρίτες χώρες, οι συγκεκριμένες παρτίδες συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αλιείας της τρίτης χώρας και εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας και στις παρτίδες των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες και εξαιρούνται της υποχρέωσης να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Αλιευμάτων. Στην περίπτωση επιθεώρησης ελέγχεται η ύπαρξη του εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Αλιευμάτων. στις παρτίδες των προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται /καλλιεργούνται στα γλυκά νερά, στις παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας στα είδη που προορίζονται για διακόσμηση (ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια), στα προϊόντα αλιείας που πωλούνται από αλιευτικό σκάφος απευθείας σε τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50 ανά καταναλωτή ανά ημέρα. 39.Τα προαναφερόμενα ισχύουν με την επιφύλαξη εφαρμογής λοιπών διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ( εκτός της αλιευτικής ) που αφορούν την ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 40.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ με ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ α) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ προϊόντων αλιείας ( από το αλιευτικό σκάφος στον εγκεκριμένο αγοραστή ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΑΜΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: ΘΑΛΑΣΣΑ (προμηθευτής ) ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: BFT Τόνος Thunnus thynnus ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΙΕΥΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: μέχρι ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ : FAO Αιγαίο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Αγκίστρια και πετονιές 14

15 ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 250 kg ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 3 (όταν απαιτείται) ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (προαιρετικά) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΡΜΗΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 2 _ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: Β) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ προϊόντων αλιείας ( μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας της επιχείρησης σύμφωνα με το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: AB BFT Τόνος Thunnus thynnus ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΙΕΥΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: μέχρι ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ : FAO Αιγαίο Αναγράφεται η αντιπροσωπευτικότερη περιοχή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Aγκίστρια και πετονιές ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 248 kg ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 3 (όταν απαιτείται) ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δ/ΝΣΗ: ΕΡΜΗΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 2 _ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (προαιρετικά) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΑΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4_ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: 15

16 ΖΥΓΙΣΗ 41.Όλα τα προϊόντα αλιείας που εκφορτώνονται από ενωσιακά σκάφη και τίθενται στην κυκλοφορία και διατίθενται στην ελληνική αγορά ζυγίζονται με εγκεκριμένα συστήματα ζύγισης με ευθύνη του πρώτου αγοραστή ή του πλοιάρχου εάν η ζύγιση γίνεται επί του σκάφους. 42.Ο πρώτος αγοραστής ή ο πλοίαρχος τηρεί μητρώο ζύγισης με στοιχεία του είδους [τριψήφιο κωδικό, κιλά / είδος, στοιχεία σκάφους (ΑΜΑΣ), παρουσίαση, ημερομηνία ζύγισης]. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 43. Το ελάχιστο καθορισμένο μέγεθος ή ελάχιστο καθορισμένο βάρος ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους, εμπορίας των ειδών που αλιεύονται στην Μεσόγειο ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών), καθώς και στα εσωτερικά ύδατα της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβάνεται στο ακόλουθο κατάλογο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Ή ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΙΣ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία 1. Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 Ελάχιστο μέγεθος (ή βάρος ή α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία μέγιστος αριθμός ατόμων ανά κιλό 1 WRF Polyprion americanus Βλάχος 45 cm 2 EFJ Epinephelus caninus Βλαχοσφυρίδα 45 cm 3 ANE Engraulis encrasicolus Γαύρος 9 cm ή 110 άτομα / κιλό 4 SOL Solea solea Γλώσσα 20 cm 5 CTB Diplodus vulgaris Καμπανάς 18 cm 6 SBR Pagellus bogaraveo Κεφαλάς 33 cm 7 MAS Scomber japonicus Κολιός 18 cm 8 MUT Mullus barbatus Κουτσομούρα 11 cm 9 BSS Dicentrarchus labrax Λαβράκι 25 cm 10 PAC Pagellus erythrinus Λυθρίνι 15 cm 11 SSB Lithognathus mormyrus Μουρμούρα 20 cm 12 SBA Pagellus acarne Μουσμούλι 17 cm 16

17 13 HKE Merluccius merluccius Μπακαλιάρος 20 cm 14 MUR Mullus surmuletus Μπαρμπούνι 11 cm 15 SHR Diplodus puntazzo Μυτάκι 18 cm 16 GPD Epinephelus marginatus Ροφός 45 cm 17 SWA Diplodus sargus Σαργός 23 cm 18 PIL Sardina pilchardus Σαρδέλα 11 cm ή 55 άτομα / κιλό 19 JAX Trachurus spp Είδος Σαφριδιού 15 cm 20 MAC Scomber scombrus Σκουμπρί 18 cm 21 ANN Diplodus annularis Σπάρος 12 cm 22 EPK Epinephelus costae Στήρα Μεσογείου 45 cm 23 EEA Epinephelus fasciatus Στήρα 45 cm 24 GPW Epinephelus aeneus Σφυρίδα 45 cm 25 SBG Sparus aurata Τσιπούρα 20 cm 26 RPG Pagrus pagrus Φαγκρί 18 cm 2. Κανονισμός ΕΚ 2406/1996 (Είδη Μεσογείου) Ελάχιστο μέγεθος (ή βάρος ή Κωδικός μέγιστος αριθμός ατόμων α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία ανά κιλό) 1 BOG Boops boops Γόπα 70 άτομα ανά κιλό 2 SKA Raja spp Είδος Βάτου 0,3 κιλό ανά ψάρι 3 LEZ Lepidorhombus spp Είδος Ζαγκέτας 0,05 κιλό ανά ψάρι 4 DGZ Squalus spp Είδος Κεντρονιού 0,5 kg ανά ψάρι MNZ Lophius spp Είδος Πεσκανδρίτσας 0,5 κιλό ανά ψάρι GUG / 0,2 5 κιλό ανά ψάρι GUH 6 MUF Mugil cephalus Κέφαλος 0,1 κιλά ανά ψάρι 7 SPC Spicara smaris Μαρίδα 90 ψάρια ανά κιλό 8 COE Conger conger Μουγγρί 0,5 κιλό ανά ψάρι 9 LNZ Molva spp Είδος Ποντικόψαρου 1,2 κιλά ανά ψάρι 10 WHB Micromesistius poutassou Προσφυγάκι 30 ψάρια ανά κιλό 11 JAX Trachurus spp Είδος σαφριδιού 0,02 κιλό ανά ψάρι 12 BRB Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι 0,18 κιλό ανά ψάρι 13 SCL Scyliorhinus spp Σκυλοψαράκι 0,5 κιλό ανά ψάρι 14 SFS Lepidopus caudatus Σπαθόψαρο 0,5 κιλό ανά ψάρι 15 POD Trisopterus minutus Σύκο 0,05 κιλό ανά ψάρι 17

18 16 WHG Merlangius merlangus Ταούκι 0,11 κιλό ανά ψάρι 17 ALB Thunnus alalunga Τόνος Μακρύπτερος 1,5 κιλό 3. Καν. (ΕΚ) 302/ BFT Thunnus thynnus Τόνος 115 cm ή 30 κιλά ΙΙ. Εθνική Νομοθεσία β.δ. από Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 BOG Boops boops Γόπα 10 cm 2 MUF Mugil cephalus Κέφαλος 16 cm 3 LEE Lichia amia Λίτσα 14 cm 4 SAA Sardinella aurita Φρίσσα 10 cm Για τα είδη ιχθύων που αλιεύονται στα χωρικά ύδατα και για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ελάχιστο μέγεθος μήκους από την εθνική και ενωσιακή αλιευτική νονοθεσία, ισχύει η παρ. α του από β.δ. ΥΑ 5088 / / 2013 (ΦΕΚ Β1680) «Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών» 1 SWO Xiphias gladius Ξιφίας 90 cm ή 10 κιλά βάρος ολόκληρου ή 9 κιλά εκσπλαχνισμένου χωρίς βράγχια π.δ. 168/ STU Acipenser spp Είδος οξύρυγχου 120 cm Το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο είναι το μεσουραίο μήκος και για τον ξιφία είναι το μεσουραίο μήκος που αρχίζει από την κάτω γνάθο. 18

19 Ι. Εθνική Νομοθεσία β.δ. 142/1971 Β. ΙΧΘΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 FTE Tinca tinca Γλήνι 15 cm 2 WHF Coregonus spp Είδος Κορήγονου 20 cm 3 FCP Cyprinus carpio Κυπρίνος 30 cm 4 TRS Salmo trutta Πέστροφα 20 cm 5 WDX Carassius spp Είδος Πεταλούδας 15 cm 6 ELE Anguilla anguilla Χέλι 30 cm π.δ. 658/ FPE Perca fluviatilis Πέρκα 18 cm π.δ. 99/ ATB Atherina boyeri Αθερίνα 5 cm Γ. ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ Ι. Ενωσιακή νομοθεσία 1.Κανονισμός (ΕΚ) 2406/1996 (είδη Μεσογείου) Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο βάρος 1 CTC Sepia officinalis Σουπιά 0,1 κιλό ανά άτομο 2. π.δ. 144/1986 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο βάρος 1 OCC Octopus vulgaris Χταπόδι 0,5 κιλό ανά άτομο 19

20 Δ. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία 1. Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 α/α Κωδικός FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 LBE Homarus gammarus Αστακοκαραβίδα 30 cm ολικό μήκος (TL) ή 10,5 cm μήκος κελύφους (CL) 2 SLO Palinurus elephas Αστακός 9 cm μήκος κελύφους (CL) 3 DPS Parapenaeus longirostris Γάμπαρη 2 cm μήκος κελύφους (CL) 4 NEP Nephrops norvegicus Καραβίδα 7 cm ολικό μήκος (TL) ή 2 cm μήκος κελύφους (CL) 5 LOY Panulirus regius Πράσινος Αστακός 9 cm μήκος κελύφους (CL) Εθνική νομοθεσία π.δ. 237/1996 α / α Κωδικός Επιστημονική ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος FAO 1 LBE Homarus gammarus Αστακοκαραβίδα 0,42 κιλά 2 SLO Palinurus elephas Αστακός 0,42 κιλά ΙI. Εθνική Νομοθεσία β.δ. 142/1971 Κωδικός Εμπορική ονομασία α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 AAS Astacus astacus Καραβίδα 10 cm ολικό μήκος (TL) Ε. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ Ι. Ενωσιακή Νομοθεσία Κανονισμός ΕΕ 1967/2006 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 VEN Venerupis spp 2,5 cm 20

21 2 SJA Pecten jacobaeus Χτένι Αγίου Ιακώβου 10 cm Κανονισμός ΕΕ 2406/1996 (Είδη Μεσογείου) Κωδικός Εμπορική ονομασία α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 WHE Buccinum undatum Βούκινο 4,5 cm ΙΙ. Εθνική Νομοθεσία π.δ. 86/1998 και π.δ. 227/2003 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 1 BOY Bolinus brandaris Ακανθωτός Στρόμπος 6 cm 2 HLT Haliotis tuberculata Αυτί της θάλασσας 6 cm 3 ULT Spisula subtruncata Αχιβαδάκι 2,5 cm 4 KLK Callista chione Γυαλιστερή 4,5 cm 5 FXG Flexopecten glaber Γυαλιστερό Χτένι 4,5 cm 6 GJD Gari depressa Έσπερος 4 cm 7 RKQ Arca noae Καλόγνωμη 5 cm 8 QSC Aequipecten opercularis Καλόχτενο 5 cm 9 VEV Venus verrucosa Κυδώνι 4,5 cm 10 CTG Ruditapes decussatus Μαρμαροαχιβάδα 4.5 cm 11 MSM Mytilus galloprovincialis Μύδι Μεσογείου 5 cm 12 HQM Thais haemastoma Πορφύρα (γαστερόποδο) 5 cm 13 KTG Cerastoderma glaucum Πουρλίδα, Κατρουλίδα 4 cm 14 OYF Ostrea edulis Στρείδι 7 cm 15 DSX Dosinia exoleta Στρογγυλή αχιβάδα 4 cm 16 FNT Phyllonotus trunculus Στρόμπος 5 cm 17 DXL Donax trunculus Φασολάκι 3 cm 18 DJB Modiolus barbatus Χάβαρο 5 cm 19 SVE Chamellea gallina Χάλαρο 3,5 cm 19 BQB Barbatia barbata Ψευτοκαλόγνωμη 5 cm 21

22 ΣΤ. ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ Ι. Εθνική Νομοθεσία: π.δ. 65/2014 Κωδικός α/α FAO Επιστημονική Ονομασία Εμπορική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος (cm) 5 cm διάμετρος χωρίς τα 1 URM Paracentrotus lividus Aχινός αγκάθια 45. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1. Μέτρηση μεγέθους ψαριών α) η μέτρηση μεγέθους οποιουδήποτε ψαριού γίνεται από την άκρη του ρύγχους έως το μέσο της νοητής γραμμής που ενώνει τις άκρες των πτερυγίων της ουράς, όπως στο Σχήμα 1: Σχ. 1 Μέτρηση μήκους ψαριών Ωστόσο: β) ) η μέτρηση μεγέθους τόνου γίνεται από την άκρη της άνω γνάθου έως τη μέση της διχάλας της ουράς, όπως στο σχήμα 2: Σχ. 2. Μέτρηση μεγέθους τόνου (Thunnus thynnus) γ) η μέτρηση μεγέθους ξιφία γίνεται από την άκρη της κάτω γνάθου έως τη μέση της διχάλας της ουράς, όπως στο σχήμα 3: Σχ. 3. Μέτρηση μεγέθους ξιφία (Xiphias gladius) 22

23 2. Μέτρηση μεγέθους οστράκων. Η μέτρηση του μεγέθους των οστράκων γίνεται κατά μήκος του μακρύτερου άξονα του οστράκου, όπως φαίνεται στο σχήμα 4: Σχ.4. Μέτρηση μεγέθους οστράκων 3. Μέτρηση μεγέθους καρκινοειδών Η μέτρηση του μεγέθους των καρκινοειδών γίνεται α) εάν αφορά ολικό μήκος από την άκρη του ρύγχους έως το οπίσθιο ακραίο σημείο (χωρίς τις ακίδες), β) εάν αφορά μήκος κελύφους από το πίσω τμήμα της οφθαλμολογικής κόγχης μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους (κεφαλοθώρακας), όπως φαίνεται στο σχήμα 5: Καραβίδα 23

24 Αστακοκαραβίδα Σχ. 5. Μέτρηση μεγέθους καρκινοειδών γ) στους αστακούς (Palinuridae) το μήκος του κελύφους μετριέται από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους, όπως φαίνεται στο σχήμα 6: Σχ.6. Μέτρηση μήκους κελύφους αστακών 46. Για τα λοιπά είδη που αλιεύονται εκτός Μεσογείου, ισχύουν τα ελάχιστα καθορισμένα μεγέθη ή ελάχιστα καθορισμένα βάρη ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους, εμπορίας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 2406/ Υπομεγέθη αλιεύματα του τόνου (Thunnus thynnus - BFT) και ξιφία (Xiphias gladius - SWO), που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας με άδεια αλίευσης για το συγκεκριμένο είδος σε ισχύ, επιτρέπεται να μεταφέρονται και να πωλούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 24

25 α) τα υπομεγέθη άτομα τόνου δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 5% σε αριθμό ατόμων τόνου κάθε εκφόρτωσης και έχουν βάρος 8 (οκτώ) έως 30 (τριάντα) κιλών ή μεσουραίου μήκους 75 (εβδομήντα πέντε) εκατοστών έως 115 (εκατό δέκα πέντε) εκατοστών και β) τα υπομεγέθη άτομα ξιφία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 5% επί των αλιευμάτων ξιφία κατά βάρος ή αριθμό ατόμων κάθε εκφόρτωσης, γ) η αλιεία των ειδών δεν έχει διενεργηθεί σε χρονική περίοδο απαγόρευσης αλιείας του είδους και όταν έχει εξαντληθεί η εθνική ποσόστωση για τον τόνο, δ) τα δεδομένα της διενέργειας της αλιείας του είδους και των υπομεγεθών ατόμων κάθε αλιευτικού ταξιδιού έχουν καταχωρηθεί στο Ημερολόγιο Αλιείας, στη Δήλωση Εκφόρτωσης καθώς και στη Δήλωση Ανάληψης ή Πώλησης και έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων - ΟΣΠΑ. 48. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προϊόντων αλιείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απαγορεύεται να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν προϊόντα αλιείας των ειδών των παραγράφων 41,42,43 μέχρι και τη λιανική πώληση, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, ενωσιακά, τρίτων χωρών), εάν δεν πληρούν το καθορισμένο ελάχιστο μέγεθος ή βάρος ή μέγιστο αριθμό ατόμων ανά χιλιόγραμμο βάρους εμπορίας. 49. Τα ελάχιστα καθορισμένα μεγέθη της παρ. 41 δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τα προϊόντα που προέρχονται από τα μισθωμένα δημόσια ιχθυοτροφεία - λιμνοθάλασσες της χώρας. 50. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά, αγορά, πώληση, αποθήκευση, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποδεικνύουν την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή προέλευσης των προϊόντων που κατέχουν ή πωλούν ή μεταφέρουν. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 51. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προϊόντων αλιείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απαγορεύεται: α) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας, τα οποία έχουν αλιευθεί με αλιευτικά εργαλεία ή μεθόδους, για τα οποία από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική χρονική απαγόρευση του εργαλείου ή της μεθόδου. β) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας των ειδών τα οποία έχουν αλιευθεί σε χρόνο που από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική χρονική απαγόρευση αλιείας του είδους. γ) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή επανεξάγουν προϊόντα αλιείας ειδών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς ποσόστωσης, όταν έχουν αλιευθεί σε χρόνο που η ποσόστωση του κράτους - σημαίας έχει εξαντληθεί. δ) να εισάγουν, μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, προϊόντα αλιείας τρίτων χωρών, εάν δεν συνοδεύονται από επικυρωμένα Πιστοποιητικά Αλιευμάτων των άρθρων 12 και 13 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα οποία εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 25

26 ε) να μεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή επανεξάγουν προϊόντα αλιείας τόνου (Thunnus thynnus - BFT), ξιφία (Xiphias gladius - SWO), και μεγαλόφθαλμου τόνου (Thunnus obesus - BET), εάν δεν συνοδεύονται από επικυρωμένα δικαιολογητικά των Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2010 και Καν. (ΕΚ) αριθ. 1984/2003. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 52. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση, την επιθεώρηση, τον έλεγχο τήρησης των άρθρων της παρούσας υπουργικής απόφασης και των σχετικών ενωσιακών διατάξεων για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τους υπόχρεους, τη διερεύνηση επώνυμων πληροφοριών και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι: α) η Δ/νση Ελέγχου Αλιείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΠΔ 70/2015, ΦΕΚ 114Α) κι οι Λιμενικές Αρχές της χώρας στους χώρους αρμοδιότητάς τους (ζώνη λιμένα). β) η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΠΔ 70/2015, ΦΕΚ 114Α) στους χώρους που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 53. Εάν κατά την επιθεώρηση και τον έλεγχο των υπαλλήλων (επιθεωρητών) των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης, διαπιστωθεί ότι οι υπόχρεες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ή και τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, δύνανται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ως εξής : 54. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ α/α ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για 1 Την ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ α) προσωρινή ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ το ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ σε περίπτωση υποτροπής Υποτροπή εντός ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ α) προσωρινή ή και υδατοκαλλιέργειας ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, εφ όσον από αναστολή, β) το σύστημα ERS αφαίρεση του διαπιστώνεται η μη χαρακτηρισμού 26

27 τήρηση των σχετικών του εγκεκριμένου διατάξεων οικονομικού φορέα 2 Την κατανομή σε παρτίδες προϊόντων α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, εφ όσον από αναστολή, β) το σύστημα ERS αφαίρεση του διαπιστώνεται η μη χαρακτηρισμού τήρηση των σχετικών του εγκεκριμένου διατάξεων οικονομικού φορέα 3 Το ελάχιστο μέγεθος ή βάρος ή α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη χιλιόγραμμο εμπορίας (μόνο προϊόντα πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση αλιείας ) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 4 Την κυκλοφορία και διάθεση ειδών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή που έχουν αλιευθεί με εργαλεία και ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη μεθόδους για τα οποία ισχύουν πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση χρονικές απαγορεύσεις (μόνο προϊόντα μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε αλιείας ) επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες 27

28 Αρθρο της ΥΑ και άρθρα του Καν(ΕΚ) 1224 /2009 & άρθρα του Καν(ΕΕ) 404/2011 β) κατάσχεση των αλιευμάτων ή αλιευτικών προϊόντων, προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 5 Την κυκλοφορία και την διάθεση ειδών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α) προσωρινή ή για τα οποία ισχύουν χρονικές ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη απαγορεύσεις αλιείας( μόνο προϊόντα πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση αλιείας) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 6 Την κυκλοφορία και την διάθεση ειδών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός Α)προσωρινή ή για τα οποία έχει εξαντληθεί η ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη ποσόστωση του ΚΜ (μόνο προϊόντα πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση αλιείας) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 28

29 7 Τα προϊόντα αλιείας τρίτων χωρών α) προσωρινή το Υποτροπή εντός α)προσωρινή ή που δεν συνοδεύονται από εγκεκριμένο ακινητοποίηση ή αλλαγή πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη ΠΑ και μη επικυρωμένο ΠΑ (μόνο πορείας του μεταφορικού της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση προϊόντα αλιείας ) μέσου με σκοπό την αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε επιθεώρηση, αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες β) κατάσχεση των προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή αλιευμάτων ή αλιευτικών επιδοτήσεις, προϊόντων, αναστολή, β) αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 8 Την παραποίηση εγγράφων α) αλλαγή πορείας του το Υποτροπή εντός α)προσωρινή ή δικαιολογητικών εμπορίας, μεταφορικού μέσου προς πενταπλάσιο πενταετίας το μόνιμη μεταφοράς, εισαγωγής, εξαγωγής άλλο προορισμό για της αξίας των οκταπλάσιο της απαγόρευση προϊόντων αλιείας και επιθεώρηση, β) κατάσχεση αλιευμάτων ή αξίας των πρόσβασης σε υδατοκαλλιέργειας ή την χρήση τέτοιων των αλιευμάτων ή αλιευτικών αλιευτικών δημόσιες εγγράφων αλιευτικών προϊόντων, προϊόντων προϊόντων ενισχύσεις ή γ)προσωρινή επιδοτήσεις, ακινητοποίηση του αναστολή, β) μεταφορικού μέσου, αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 9 Την ενημέρωση του καταναλωτή από χίλια Διπλασιασμός προϊόντων αλιείας και πεντακόσια χρηματικού υδατοκαλλιέργειας (1.500) Ευρώ προστίμου μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. 29

30 10 Τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας προϊόντων αλιείας από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 11 Την ζύγιση των προίόντων προϊόντων αλιείας από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 12 Την άρνηση ή κωλυσιεργία διενεργούμενου ελέγχου ή επιθεώρησης ή παροχή ψευδών πληροφοριών για την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) Ευρώ. Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 13 Την μη υποβολή δήλωση πώλησης (μόνο προϊόντα αλιείας ) από χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ μέχρι έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) Ευρώ Διπλασιασμός χρηματικού προστίμου 55. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των παραβάσεων μη συμμόρφωσης με α/α 1 έως 8 του Πίνακα ισχύουν επιπλέον τα εξής : α) Για τον υπολογισμό της αξίας των προϊόντων αλιείας, λαμβάνεται υπόψη το τιμολόγιο αγοράς αλιευτικών προϊόντων το οποίο ελέγχεται κατά την επιθεώρηση και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν πωληθεί ή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, λαμβάνεται υπόψη η πλέον πρόσφατη μέση τιμή πώλησης του είδους που καταγράφεται στο Ο.Σ.Π.Α 30

31 β) Στην περίπτωση κατάσχεσης των προϊόντων αλιείας, τα προϊόντα διατίθενται για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. γ) Όλα τα έξοδα για τις ενέργειες κατάσχεσης ή μεταφοράς για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου βαρύνουν τον παραβάτη 56. Οι εξουσιοδοτημένοι για τον έλεγχο και την επιθεώρηση υπάλληλοι των αρχών της παραγράφου 49 συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με την παράβαση. Ενημερώνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εικάζεται ότι έχει διαπράξει ή το οποίο συνελήφθη επ αυτοφώρω να διαπράττει την παράβαση, για τα άμεσα μέτρα που θα επιβληθούν καθώς και για την διοικητική συνέχεια της επιθεώρησης ή του ελέγχου συνέχεια. Επίσης για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των διατάξεων της ΥΑ γίνεται χρήση των δεδομένων του συστήματος ERS. 57. α) Η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και από τους εξουσιοδοτημένους για την επιθεώρηση και τον έλεγχο υπαλλήλους αυτών, και οι κυρώσεις επιβάλλονται με αποφάσεις των προϊσταμένων των προαναφερόμενων Αρμόδιων Αρχών. β) Στην περίπτωση της επ αυτοφώρω παράβασης ( α/α 1έως και 10 του Πίνακα), οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών ή οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν τα άμεσα μέτρα της κατάσχεσης των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή αλλαγής πορείας του μεταφορικού μέσου προς άλλο προορισμό για επιθεώρηση, ή της προσωρινής ακινητοποίησης του μεταφορικού μέσου. 58. Οι κυρώσεις που αφορούν το χρηματικό πρόστιμο ή και τις συνοδευτικές κυρώσεις επιβάλλονται, μετά την έγγραφη ενημέρωση του εικαζόμενου ως «παραβάτη» και τον ορισμό προθεσμίας 15 ημερών για την υποβολή των απόψεών του, την έγγραφη αποστολή των απόψεων ή την άπρακτη παρέλευση αυτής και την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 59. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών του άρθρου 9 παρ 2 υποπαράγραφος 4 του ν. 2040/1992 (όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις παρ 5και 6 του ίδιου άρθρου), μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την είσπραξη του χρηματικού προστίμου. 60. Η απόφαση επί της προσφυγής μπορεί να εξαφανίσει ή να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο όχι όμως πέραν του κατώτατου ορίου (να άρει ή να μειώσει την επιβληθείσα ποινή), είναι ανέκκλητος και υλοποιείται υποχρεωτικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δια της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων. 31

32 61. Εάν η απόφαση έχει απαλλάξει τον προσφεύγοντα από την καταβολή χρηματικού προστίμου ή έχει μειώσει αυτό, o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού προστίμου ή του ποσού μείωσης. 62. Η προσφυγή συνοδεύεται με την κατάθεση παράβολου α) 12 για χρηματικό πρόστιμο έως 300, και β) 24 για χρηματικό πρόστιμο των 300 και άνω, αντίστοιχα σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται απαράδεκτος. Το παράβολο αποτελεί τέλος για την εκδίκαση της προσφυγής, δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα αν η προσφυγή γίνει αποδεκτή και αποτελεί δημόσιο έσοδο. 63. Τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα καταβάλλονται από τον παραβάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων κι αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας. Τα ποσά καταθέτονται στον Λογαριασμό (26670/0) της Τράπεζας Ελλάδος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι δυνατή η κατάθεση τους στο Δημόσιο Ταμείο συνοδευόμενων με αίτηση του καταθέτη για την απόδοση στον λογαριασμό (26670/0) της Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας (Κωδικός Τραπέζης 50304). Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών εμπλεκόμενων σχετικά με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την υποχρέωση τήρησής τους Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 32

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κυρία/ε, Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3Β-Μ3Ν. για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών προϊόντων αλιείας και. υδατοκαλλιέργειας _ΚΟΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3Β-Μ3Ν. για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών προϊόντων αλιείας και. υδατοκαλλιέργειας _ΚΟΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-02 -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 735/15932 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ ΤΜΗΜΑ 5 ο Τ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 01 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. πρωτ. 459 / 11826 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R2406 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.7.2014 L 200/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 741/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-12-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 86/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2010 περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αλιεία 2 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Ιανουάριοσ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΠΑΛ 2000-2006, Μέτρο 4.4.-Δράση 3, Κωδικός Υποέργου:117456/2 ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αρ. πρωτ:9354.1/1/11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2016 L 207/113 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών... 15 1.1. Laminaria japonica... 15 1.1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά... 16 1.1.2 Βιολογία... 16 1.1.3 Μέθοδοι καλλιέργειας... 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Έκθεση Έτους 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Σκάφη που αλιεύουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ L 285/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα θηλαστικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑρ. Πρωτοχ... I Ημερομηνία:...Λ/.Ιβ/ΐΩΛΖ...

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας 16.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-07 - 2015 Αριθ. Πρωτ: 3854 / 78225 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15873/04 (Presse 354) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2633η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 21-22 εκεµβρίου 2004 Πρόεδρος κ. Cees VEERMAN Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6.2.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0158 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1984 EL 13.08.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Τηλέφωνα : 210 928-7136, -7207 E-mail : syg091@minagric.gr : syg107@minagric.gr ΠΡΟΣ: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15479/05 (Presse 349) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2702η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 20-22 εκεµβρίου Πρόεδρος κα Margaret BECKETT Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0302 EL 23.06.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών γαύρου και σαρδέλας με το εργαλείο γρι γρι PS και

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΙΕΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΙΕΙΑ EUROPEAN PARLIAMENT Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΙΕΙΑ 11/04/2006 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 27-11 - 2014 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ: 792/149183 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τροφοδοσία και κατανάλωση προϊόντων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας Βερολίνο, 8 Μαίου 2008 H συνολική κατανάλωση ιχθυηρών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. δ/νση : Λ. Συγγρού 150, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1519 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΗ-ΑΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΟΛ:1200

ΑΔΑ: 4Α8ΦΗ-ΑΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΟΛ:1200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) 6. Παράρτημα Είδη που καταγράφηκαν σε μεγαλύτερη αφθονία ανά τροφική ομάδα και μη ενδημικά είδη. Chromis chromis (Linnaeus, 1758) Κοινά ονόματα: Καλογρίτσα, Καλογριά, Παπαδιά, Καστανάκι Εύρος βάθους: 2

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, Αριθ.πρωτ.: 5037/147983

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, Αριθ.πρωτ.: 5037/147983 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, 21-11 - 2014 Αριθ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα