Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 740 Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ In this paper I discuss a series of issues concerning the translation / adaptation of a scientific book (of linguistics) from English into Greek. In particular, I consider the case of adapting scientific terminology and I propose a particular methodological scheme for it. Furthermore, I see how a range of problems in the translation of technical texts could be resolved taking into account modern translation theory. 1. Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάφραση / απόδοση / προσαρμογή ενός επιστημονικού συγγράμματος, συγκεκριμένα της γλωσσολογίας, από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Τα στοιχεία που σχολιάζονται στην ανακοίνωσή μου αφορούν στο λεξικό όρων γλωσσολογίας και φωνητικής του David Crystal, το κείμενο και την ορολογία του οποίου ανέλαβα να αποδώσω και να προσαρμόσω στα Ελληνικά. 2. Τεχνικές Προδιαγραφές του Λεξικού Crystal Προτού προχωρήσω στην παρουσίαση και τον σχολιασμό των ζητημάτων όπως αυτά προέκυψαν από τη μετάφραση του λεξικού αυτού, θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ εν συντομία στα τεχνικά χαρακτηριστικά του λεξικού του Crystal. Η πρώτη έκδοση του λεξικού ολοκληρώθηκε το 1978 και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Deutsch το Η δεύτερη και τρίτη έκδοσή του, βελτιωμένες και επηυξημένες, δημοσιεύθηκαν το 1985 και το 1991 από τις εκδόσεις Blackwell. Η τέταρτη και τελευταία έκδοση του λεξικού Crystal, την οποία μετέφρασα στα Ελληνικά, περιλαμβάνει συνολικά όρους γλωσσολογίας και φωνητικής (ως ανεξάρτητα λήμματα ή ως παράγωγα αυτών). Τα λήμματα είναι ταξινομημένα κατ αλαφαβητική σειρά και για κάθε ένα παρατίθεται εκτενές εγκυκλοπαιδικό ερμήνευμα με παραπομπές σε άλλα λήμματα μέσα στο λεξικό. Όταν απαιτείται,

2 741 παρατίθενται παραδείγματα από διάφορες γλώσσες με προτίμηση την Αγγλική αλλά και άλλες ευρέως ομιλούμενες γλώσσες. Τα ερμηνεύματα δεν δίνουν ωστόσο τη δυνατότητα για εμβάθυνση στο κάθε αντικείμενο αφού δεν παραπέμπουν στην αντίστοιχη βιβλιογραφία κάτι το οποίο συνέβαινε στις τρεις προηγούμενες εκδόσεις. Το λεξικό είναι γραμμένο σε τεχνική γλώσσα προσιτή από εκείνους που μελετούν τη γλώσσα και τις γλωσσικές επιστήμες. Η γλώσσα είναι προφανώς επιμελημένη αλλά δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως παιδαγωγική, παρότι απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και σε φοιτητές. Κάποιοι όροι και τα ερμηνεύματά τους απαιτούν αρκετή εξοικείωση με τη γλωσσολογία (θεωρητική και εφαρμοσμένη). Σε αρκετά σημεία, όταν πρόκειται για λήμματα, ιδίως, από την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, το κείμενο γίνεται κάπως δυσνόητο. 3. Προβλήματα της Ορολογίας και Μεθοδολογικό Σχήμα Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισα κατά την απόδοση του λεξικού του Crystal ήταν η προσαρμογή της ορολογίας στα Ελληνικά, αφού, ως γνωστόν, δεν υπάρχει καθιερωμένη ορολογία γλωσσολογίας στη γλώσσα μας, πέραν των βασικών και πλέον διαδεδομένων όρων. Προς αποφυγή παρεξηγήσεως, με τον όρο καθιερωμένη εννοώ πλήρως αποδεκτή από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Τους προβληματισμούς μου γύρω από το ζήτημα παρουσίασα σε προηγούμενη εργασία μου που ανακοινώθηκε σε δυο άλλα συνέδρια γλωσσολογίας. (βλ. Ξυδόπουλος, 2001, 2002). Εκεί κατέληξα να προτείνω ένα μεθοδολογικό σχήμα προσαρμογής της ορολογίας της γλωσσολογίας το οποίο αποτελείται από τους ακόλουθους μακροκανόνες: (α) έλεγχος του επιστημονικού ορισμού, (β) διακρίβωση του βαθμού παγίωσης του όρου, (γ) έλεγχος των γλωσσικών μηχανισμών παραγωγής, (δ) αποφυγή ή εξάλειψη της αμφισημίας. Το σχήμα αυτό είναι απόλυτα συμβατό με τα τέσσερα κριτήρια-προϋποθέσεις που έχει προτείνει ο Μπαμπινιώτης (1993), δηλαδή την αποδεκτότητα, την πληροφορικότητα, την ανακλησιμότητα και τη μεταφρασιμότητα. Ωστόσο, τα κριτήρια Μπαμπινιώτη είναι μάλλον τα απαραίτητα γνωρίσματα ενός άρτιου επιστημονικού όρου παρά μια οδηγία εργασίας, ενώ το σχήμα που προτείνω αποτελεί μια μέθοδο αναζήτησης και εντοπισμού των γνωρισμάτων αυτών.

3 742 Η πληροφορικότητα του όρου εξασφαλίζεται με τον έλεγχο του επιστημονικού του ορισμού καθώς και με την εξάλειψη της όποιας αμφισημίας. Η αποδεκτότητα εξασφαλίζεται με έλεγχο των γλωσσικών μηχανισμών παραγωγής του όρου (π.χ. μορφολογικών κανόνων, λεξικολογικών κανόνων κτλ.). Η ανακλησιμότητα του όρου εξασφαλίζεται με τη διακρίβωση του βαθμού παγίωσής του με βάση την υπάρχουσα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή επιστημονική βιβλιογραφία. Τέλος, η μεταφρασιμότητα του όρου εξασφαλίζεται με τον έλεγχο του επιστημονικού του ορισμού καθώς και με έλεγχο των μηχανισμών παραγωγής του όρου. Κατά την προσαρμογή της ορολογίας του λεξικού του Crystal ακολούθησα πιστά το σχήμα αυτό και το μεταχειρίσθηκα ως ένα σύνολο μακροκανόνων ή οδηγιών εργασίας. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, αφού το σύνολο των όρων στα Ελληνικά, έτυχε της αποδοχής ενός μεγάλου συνόλου Ελλήνων γλωσσολόγων οι οποίοι υπεβλήθησαν στο επίπονο έργο επαλήθευσης της προτεινόμενης ορολογίας. Ομολογουμένως υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις αγγλικών όρων οι οποίοι δεν στάθηκε δυνατό να αποδοθούν με έναν μόνον ελληνικό όρο. Αυτό συνέβη διότι ένας αγγλικός όρος τυχαίνει να εμφανίζεται και να αναγνωρίζεται σε διάφορες εκδοχές στην Ελληνική βιβλιογραφία (π.χ. δομική επιβολή και δεσπόζειν για το c-command). Βέβαια το αντίστοιχο ερμήνευμα λημματογραφήθηκε με βάση τον ελληνικό όρο που ικανοποιούσε καλύτερα τα κριτήρια ελέγχου που προανέφερα. Εδώ προφανώς υπάρχει αντινομία η οποία πιστεύω πως θα εξαλειφθεί συν τω χρόνω, όταν οι φυσικές διεργασίες και οι χρήστες της ειδικής γλώσσας θα απομονώσουν και θα αναδείξουν τον επικρατέστερο όρο και θα θέσουν σε αχρηστία τους υπόλοιπους. Ίσως η διαδικασία αυτή να μην είναι τίποτε άλλο παρά η φυσική ικανοποίηση των κριτηρίων Μπαμπινιώτη. Ας δούμε τώρα στην πράξη πώς το παραπάνω σχήμα με οδήγησε στην απόδοση, ιδίως των προβληματικών όρων. Θα πάρω ως παράδειγμα τον όρο: adjoin adjunction. Στη βιβλιογραφία, έχει εμφανισθεί αντίστοιχα ως: (α) προσάπτω προσαρτώ, (β) πρόσζευξη, προσθήκη, επιρρηματικός προσδιορισμός, προσάρτηση. Αν υποβάλουμε τους όρους αυτούς στους ελέγχους που προανέφερα τότε καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Ο όρος πρόσζευξη, ενώ φαίνεται να αποδίδει κυριολεκτικά τον όρο adjoin-adjunction και στα συστατικά του μέρη ad- (προσ-) και join (ζευγνύω), junction (ζεύξη), ικανοποιεί εν μέρει την οδηγία ελέγχου του ορισμού, αφού, ενώ έχει καλό

4 743 βαθμό μεταφρασιμότητας (σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη), δεν φαίνεται να απεικονίζει επαρκώς τη σημασία του όρου. Ο αγγλικός όρος δημιουργήθηκε με γνώμονα τα δένδρα-διαγράμματα και τις δυνατότητες σύναψης δευτερευουσών σχέσεων μεταξύ φράσεων. Όταν έχουμε adjunction έχουμε ήδη ένα έτοιμο δένδρο, μια δομή στην οποία κρεμάμε μια άλλη δομή. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως απλά συνδέουμε ζευγνύουμε διότι έτσι δεν διασαφηνίζουμε τη φύση αυτής της σχέσης, που είναι σαφέστατα δευτερεύουσας σημασίας (αν σκεφτούμε ότι τα συμπληρώματα δεν είναι ποτέ adjoined στις δομές, adjoined είναι τα επιρρήματα και οι άλλοι (προαιρετικοί εννοείται) τροποποιητές. Ο όρος πρόσζευξη μας δημιουργεί και πρόβλημα κατά τον έλεγχο των μηχανισμών παραγωγής, αφού λόγω της άμεσης προέλευσής του από την αρχαία δεν είναι σε θέση να υποβληθεί επιτυχώς στον παραγωγικό μηχανισμό της Νέας Ελληνικής. Αμέσως αμέσως στερούμεθα ενός δόκιμου ρήματος αντί του προσζευγνύω καθώς και ουδέτερου ονόματος που να αναφέρεται στο στοιχείο που είναι adjoined, το λεγόμενο adjunct. Ο όρος φαίνεται να μη διαθέτει ούτε επαρκή βαθμό παγίωσης αφού δεν χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία. Προφανώς το τέταρτο βήμα ελέγχου, αυτό για την εξάλειψη της αμφισημίας, δεν χρησιμεύει εδώ καθότι δεν απαντώνται άλλοι ομώνυμοι όροι. Με την ίδια λογική απορρίπτεται και ο όρος προσθήκη αφού δεν ικανοποιεί ούτε τον ορισμό του όρου, ούτε την παγίωση, ούτε την παραγωγή, διότι φαίνεται πως προκαλεί αμφισημία με δυο τρόπους: (α) η προσθήκη ως διεργασία (adjunction) και η προσθήκη ως το στοιχείο που υφίσταται τη διεργασία (adjunct), και (β) ο όρος προσθήκη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον όρο addition στη γλωσσολογία (στα πλαίσια π.χ. του όρου additive bilingualism κτλ.). Καταφανές είναι, νομίζω, και το πρόβλημα του ρήματος προσάπτω, αφού δεν ικανοποιεί επαρκώς κανένα από τα κριτήρια που χρησιμοποίησα. Συνεπώς, καταλήγουμε στην επιλογή του προσαρτώ για το adjoin, της προσάρτησης για το adjunction και του προσαρτήματος για το adjunct. Σημειώστε ακόμη ότι μας δίνεται η δυνατότητα και για άλλα παράγωγα του όρου, όπως προσαρτώμενος για τον σπάνιο πλην δόκιμο όρο adjoining ή προσαρτημένος για τον όρο adjoined. Με την παραπάνω διαδικασία, όπως την περιέγραψα, οδηγήθηκα σε συμπεράσματα και για όρους οι οποίοι ή είναι νέοι ή δεν έχουν ακόμη εμφανισθεί ευρέως ή καθόλου στην ελληνική βιβλιογραφία (ή εγώ δεν κατάφερα να εντοπίσω), και τους οποίους όφειλα να προσαρμόσω στα Ελληνικά, για τις ανάγκες του λεξικού.

5 744 Τέτοιοι όροι είναι οι: (α) greed (αρχή της απληστίας), (β) procrastinate (αρχή της αναβολής), (γ) hodiernal (παροντικός), (δ) inessive (εντοπική), (ε) essive (υποστασιακή), (στ) homophene (ομόφαινο) κτλ. οι οποίοι αποδόθηκαν με αυστηρή τήρηση του σχήματος που έχω προτείνει. Εκτός αυτής της διαδικασίας τοποθετούνται όροι που συνήθως προέρχονται από τα Λατινικά ή τα Σανσκριτικά και οι οποίοι δεν στάθηκε δυνατό να προσαρμοσθούν στα Ελληνικά αλλά απλά να μετγραφούν, αφού και στα Αγγλικά είναι απλά δάνεια (δάνεια αμαλγάματα) που δεν έχουν αφομοιωθεί από το μορφολογικό σύστημα της γλώσσας. Τέτοιοι όροι είναι οι: de dicto, de re, sandhi, sbaravakhti, hocus pocus κτλ. Με τη χρήση του μεθοδολογικού σχήματος που προαναέφερα, αντιμετώπισα, και πιστεύω πως ξεπέρασα, και άλλα προβλήματα στην προσαρμογή της ορολογίας, όπως αυτό της άσκοπης προσφυγής στη νεολογία ή την περίφραση που στη δημιουργία της ορολογίας πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και φειδώ. Εδώ όμως, μεγάλο πρόβλημα προκαλούν όροι όπως το module (υποσύστημα), οι οποίοι απαντώνται στα ελληνικά και σε άλλες επιστήμες με μια σειρά αποδόσεων που μάλλον είναι στενά συνυφασμένοι με το ειδικό επιστημονικό αντικείμενο και δεν θα ήταν δυνατό να μεταφερθούν στη γλωσσολογία π.χ. module ως διαμόρφωμα στην ηλεκτρονική μηχανική ενώ τεράστιες δυσκολίες προκύπτουν με τα παράγωγα: modularity (υποσυστημικότητα), modular (υποσυστημικός), που χρησιμοποιούνται εκτενώς στον τομέα της φιλοσοφίας της νόησης (βλέπε π.χ. Fodor (1983)). Άλλο πρόβλημα υπήρξε και αυτό της επαναπόδοσης παραδοσιακών όρων όπως: mood αντί για έγκλιση ως τρόπος (και ομοίως οι modal και modality). Εδώ μοιραία η αμφισημία δεν απεφεύχθη αφού διατηρείται ο όρος τρόπος και τροπικός και για τον όρο manner (βλ. τροπικά επιρρήματα). Αυτό είναι επίσης αναπόφευκτο με ζεύγη συνώνυμων όρων όπως: tongue - language και construction - structure κτλ. 4. Ειδικές Δυσκολίες στην Απόδοση ενός Επιστημονικού Συγγράμματος Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο σκέλος αυτής της εργασίας και να συζητήσουμε μερικές ειδικές μεταφραστικές δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την απόδοση του λεξικού επιστημονικού συγγράμματος του Crystal. Προτού αναφερθώ

6 745 στις δυσκολίες αυτές, πιστεύω πως είναι χρήσιμο να δούμε τις αρχές ή παραδοχές με βάση τις οποίες μετέφρασα το συγκεκριμένο αυτό επιστημονικό σύγγραμμα γενικής γλωσσολογίας: Καταρχάς, η ειδική επιστημονική γλώσσα της γλωσσολογίας, και όπως κάθε άλλη τέτοια ειδική γλώσσα είναι κατά βάση γραπτή και απαιτεί υψηλό βαθμό ακρίβειας στην έκφραση, πάση θυσία αποφυγή της αμφισημίας ή πολυσημίας καθώς και κάθε περίπτωσης αοριστίας και παρανόησης, ενώ παρουσιάζει και ανάλογη δυσκολία στην κατανόηση (όπως αναφέρει π.χ. ο Κεντρωτής (2000: ). Ακόμη, το επιστημονικό σύγγραμμα απαιτεί υψηλή εξειδίκευση από μέρους του μεταφραστή ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη μεταφραστική ικανότητα (βλέπε π.χ. Bell (1993)) και κατ επέκταση η διαίσθηση του εξειδικευμένου επιστήμονα για την επιστημονική γλώσσα. Δηλαδή, απαιτείται βασική γνώση των τυπικών και των μη τυπικών διαφορών μεταξύ της γλώσσας πηγής και της γλώσσας στόχου αλλά και επιστημονική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Συμπληρωματικά στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συγγραφέας του αρχικού κειμένου κάνει επιλογές, έχει προτιμήσεις στον γραπτό λόγο, αυτό άλλωστε αντανακλά και την ιδιόλεκτό του, αυτό πρέπει να το ανακαλύψει ο μεταφραστής. Όπως δε αναφέρει χαρακτηριστικά η Cabré (1999), η καλή τεχνική μετάφραση δεν πρέπει απλά να εκφράσει το ίδιο περιεχόμενο που εκφράζει το αρχικό κείμενο αλλά να το πράξει χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς τύπους που θα χρησιμοποιούσε ο φυσικός ομιλητής της γλώσσα στόχου. Επιπρόσθετα, η μετάφραση χαρακτηρίζεται από απροσδιοριστία (indeterminacy) με την έννοια του Quine (βλέπε Quine 1960, Κεντρωτή, 2000, μεταξύ άλλων), δηλαδή ότι δεν υπάρχει μόνο μια έγκυρη μετάφραση αλλά περισσότερες έγκυρες μεταφράσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις σημασιολογικές αντινομίες μεταξύ των διαφόρων γλωσσών (βλέπε π.χ. το πρόβλημα της συνωνυμίας). Πέραν αυτού, ο μεταφραστής στοχεύει στη λεγόμενη ισοδυναμία μεταξύ του πρωτότυπου και του μεταφρασμένου κειμένου. Δεν θα σταθώ στο αν υπάρχει ή όχι ισοδυναμία (βλ. Κεντρωτής (2000)), αλλά θα δηλώσω ότι αντιλαμβάνομαι την ισοδυναμία ως επιδίωξη για ίδιο βαθμό γραμματικότητας και ίδιο βαθμό αποδεκτότητας (με την έννοια της θεωρίας Chomsky) μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου και του μεταφράσματος, όπως αυτοί επιδιώχθηκαν από τον συγγραφέα του κειμένου στη γλώσσα πηγή. Ίσως ισοδυναμία να σημαίνει τελικά δομική και επικοινωνιακή επάρκεια του μεταφράσματος όταν επάρκεια είναι όρος σχετικός και

7 746 όχι απόλυτος. Μια περαιτέρω παραδοχή είναι ότι η μετάφραση δεν είναι τυχαία πράξη, αλλά αποτελεί τυπική διαδικασία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξελίσσεται και εκείνη με χρήση μακροκανόνων, με την έννοια π.χ. του Van Dijk (1980) περί διαδοχικής ανάπτυξης του μεταφρασμένου κειμένου. Όσον αφορά στις μεταφραστικές δυσκολίες, αυτές μπορεί να μην μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε συστηματικά στο ευρύ πλαίσιο της γλώσσας πηγής και στόχου, μπορούμε όμως να τις εντοπίσουμε και να προτείνουμε ένα σχέδιο δράσης για την κάθε μια τουλάχιστον για το στενό πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κειμένου (πρβλ. λεξικό Crystal). Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο δράσης ίσως να μη μπορεί να γενικευθεί, όπως τονίζει ο Κεντρωτής (Κεντρωτής, 2000: 299), θα αποτελούσε όμως ένα σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση μιας ομοειδούς δυσκολίας (π.χ. η δυσκολία απόδοσης των ονοματικών προσδιορισμών με περιφράσεις). Τέλος, η αναμετάφραση (back translation) (με την έννοια του Newmark (1988) αποτελεί ικανό τρόπο εντοπισμού και εξάλειψης των λαθών, πόσο δε μάλλον στην επιστημονική γλώσσα. Έχοντας εκθέσει τις αρχές που ακολούθησα στο μεταφραστικό μου έργο, ας δούμε τώρα και μια απόπειρα καταγραφής των δυσκολιών που αντιμετώπισα και των λύσεων που επέλεξα σε κάθε περίπτωση: 4.1 Προσαρμογή Παραδειγμάτων Μείζον πρόβλημα υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις η ανάγκη προσαρμογής των γλωσσικών παραδειγμάτων στα Ελληνικά. Ας πάρουμε την πρόταση: Visiting speakers can be awful, που χρησιμοποιεί ο Crystal στο ερμήνευμα του όρου ambiguity (αμφισημία). Η συγκεκριμένη πρόταση δεν μεταφράζεται αυτούσια στα ελληνικά λόγω του ότι το γερούνδιο visiting δεν ερμηνεύεται μονολεκτικά αλλά περιφραστικά και έτσι στα ελληνικά δεν μεταφράζεται η αμφίσημη πρόταση αλλά οι δυο ερμηνείες της: (α) Είναι απαίσιο να επισκέπτεται κανείς ομιλητές, (β) Οι ομιλητές που πραγματοποιούν επισκέψεις είναι απαίσιοι. 1 Κατά συνέπεια, η μη δυνατότητα μετάφρασης της συγκεκριμένης αμφίσημης πρότασης στερεί τους μη αγγλομαθείς χρήστες του λεξικού από ένα κατανοητό 1 Η άποψη ότι η αρχική πρόταση θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Η επίσκεψη των ομιλητών είναι απαίσια, μάλλον δεν είναι σωστή αφού εσφαλμένα μεταφράζουμε το γερούνδιο visiting ως επίσκεψη, μην αποδίδοντας έτσι τη δυναμικότητα (dynamicity) του γερουνδίου.

8 747 παράδειγμα της έννοιας της δομικής αμφισημίας. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται το πρόβλημα μορφικής και επικοινωνιακής ισοδυναμίας το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει ο μεταφραστής παρά μόνον εαν αυθαιρετήσει και αλλοιώσει την πιστότητα του μεταφρασμένου κειμένου με παράθεση παραδείγματος ανάλογου από τα ελληνικά. Ένα δεύτερο παράδειγμα το οποίο μπορεί να μην είναι εξίσου κατανοητό στον έλληνα χρήστη του λεξικού είναι και η περίπτωση των συμφραστικών περιορισμών (collocational restrictions) που υπάρχουν στα αγγλικά μεταξύ λέξεων, π.χ. μεταξύ green και jealousy: (α) green jealousy (β)!*red/blue jealousy (και όχι red ή blue jealousy) και οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν στα ελληνικά, ως π.χ. πράσινη ζήλεια αλλά με παράφραση του τύπου σκάω από τη ζήλεια μου και επ ουδενί με ονοματική έκφραση του τύπου σκαστή ζήλεια ή κάτι παρόμοιο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μη συμβατότητας, ο μεταφραστής αναγκάζεται να παραθέσει λοιπόν το αγγλικό παράδειγμα με τη μετάφρασή του και έτσι ο χρήστης του λεξικού περιορίζεται αναγκαστικά στο ξενόγλωσσο παράδειγμα για να κατανοήσει το ερμήνευμα του όρου. Τέλος, το ίδιο πρόβλημα αναφύεται και σε περιπτώσεις όπου το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας εμφανίζει μεγάλες επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες οι οποίες διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα λόγω του διαφορετικού πολισμικού και κοινωνιογλωσσικού πλαισίου. Τέτοια περίπτωση είναι π.χ. η πρόταση I want bacon and eggs, που δίνεται ως παράδειγμα για την έννοια του ισχυρού τύπου (strong form) στα πλαίσια της συνδεδεμένης ομιλίας και η οποία ανάλογα από το που εστιάζεται ο δυναμικός τόνος (σε όλη τη φράση bacon and eggs ή στον σύνδεσμο and) προκύπτει και άλλη σημασία (δηλ. θέλω να φάω αυγά με μπέικον, το παραδοσιακό πρωϊνό της Βρετανίας ή θέλω να φάω απλά αυγά σε συνδυασμό με μπέικον). Αυτό δεν θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά με ισοδύναμο επικοινωνιακό αποτέλεσμα, αφού το συγκεκριμένο φαγητό είναι βρετανικό και όχι ελληνικό. Εδώ λοιπόν και πάλι διατηρούμε το ξενόγλωσσο παράδειγμα με τα γνωστά μειονεκτήματα για τον ελληνόγλωσσο χρήστη του λεξικού μας που δεν έχει και πολύ καλή γνώση της αγγλικής. 4.2 Ειδικές γλωσσικές εκφράσεις και δομές της επιστημονικής γλώσσας

9 748 Φαίνεται ίσως εύκολο να μεταφραστούν όροι της επιστημονικής γλώσσας της γλωσσολογίας, π.χ. claim ως ισχυρίζομαι, argue ως υποστηρίζω, postulate ως αξιώνω ή ορίζω ως προϋπόθεση, stipulate ως ορίζω χωρίς τεκμηρίωση, μεμονωμένα ή σε συντακτικές δομές με έμψυχο υποκείμενο, π.χ. (α) ο συγγραφέας ισχυρίζεται, (β) ο Chomsky ορίζει ως προϋπόθεση, (γ) η επιτροπή προτείνει. Ωστόσο, παρουσιάζεται δυσκολία όταν καλούμαστε να μεταφράσουμε προτάσεις του τύπου: the theory argues ή the constraint stipulates, όπου τα υποκείμενα έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά έμψυχης οντότητας. Αυτή η ιδιότητα δεν απαντάται στα ελληνικά και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να πούμε:!*η θεωρία υποστηρίζει ή ο περιορισμός ορίζει χωρίς τεκμηρίωση. Η λύση εδώ αναγκαστικά είναι η περίφραση, φερ ειπείν με χρήση μεσοπαθητικής: με τη ή στη θεωρία αυτή υποστηρίζεται ή με τον περιορισμό ορίζεται χωρίς τεκμηρίωση κτλ. 4.3 Σύνθετοι Ονοματικοί Προσδιορισμοί Ο μηχανισμός συνθέτων ονοματικών και άλλων προσδιορισμών στα αγγλικά είναι πολύ παραγωγικός, αφού η γλώσσα επιτρέπει τον χωρίς περιορισμό εγκιβωτισμό δομών (της μιας μέσα στην άλλη). Το πρόβλημα για τον μεταφραστή είναι να αποφασίσει για περιπτώσεις όπως: (α) by Chomsky and Halle in their distinctive feature theory of phonology ή (β) shared constituent co-ordination κλπ. Η δομή της ελληνικής γενικά δεν επιτρέπει να συσσωρεύουμε πολλούς τροποποιητές πριν από το όνομα-κεφαλή μιας ονοματικής φράσης. Άρα αναγκαζόμαστε να μεταφράσουμε είτε με απόκλιση, δηλ. να πούμε: από τους Chomsky και Halle στη θεωρία των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών της φωνολογίας, παραλείποντας εδώ το ουσιώδες κτητικό επίθετο their (με κόστος τη μη διασαφήνιση για το αν η θεωρία είναι δική τους ή όχι), είτε με εξισορρόπηση των τροποποιητών αριστερά και δεξιά της κεφαλής με χρήση της γενικής: παρατακτική σύνδεση του κοινού συστατικού. Εδώ βεβαίως αν υπάρξει σύγχυση με τους τροποποιητές, θα μπορούσε κανείς να μεταφράσει κοινή παρατακτική σύνδεση του συστατικού. Το πρόβλημα αυτό χειροτερεύει όταν οι τροποποιητές είναι περισσότεροι: π.χ. standard generalized markup language, που πρέπει να αποδοθεί ως: καθιερωμένη γλώσσα γενικευμένης σημείωσης, και θα μπορούσε να αποδοθεί ως: (α)!*γλώσσα καθιερωμένης γενικευμένης σημείωσης ή!*καθιερωμένη

10 749 γενικευμένη γλώσσα σημείωσης, ή κάτι αντίστοιχο εαν δεν γίνουν αντιληπτές οι δομικές σχέσεις μεταξύ των τροποποιητών και των κεφαλών. 4.4 Ρηματικοί χρόνοι και τροπικά βοηθητικά Στο λεξικό χρησιμοποιείται κατά βάση ο απλός παροντικός χρόνος (simple present) στην ενεργητική φωνή ο οποίος και μεταφράζεται άκοπα στα ελληνικά με τον αντίστοιχο παροντικό χρόνο (ενεστώτα). Πέραν αυτού χρησιμοποιούνται και διάφορα τροπικά βοηθητικά ρήματα από τα οποία κάποια αποδίδονται εύκολα όπως το can (μπορώ, δύναμαι) αλλά και κάποια άλλα τα οποία προκαλούν δυσκολίες, π.χ. το would στην πρόταση: An emic approach to intonation would describe only those features, το would αποδίδεται εύκολα ως θα μπορούσε αλλά η όλη πρόταση δεν θα απέδιδε στα ελληνικά με ακρίβεια το αρχικό νόημα, δηλαδή θα διαβάζαμε:!?μια ημική προσέγγιση του επιτονισμού θα περιέγραφε μόνο εκείνα τα χαρακτηριστικά Στα ελληνικά, η έννοια του would εδώ μπορεί κάλλιστα να καλυφθεί με τη χρήση του ενεστώτα ο οποίος ερμηνεύεται και τροπικά στα ελληνικά, με την έννοια δηλαδή της εναλλακτικής ή της δυνατότητας (βλέπε π.χ. Mackridge, 1985). Πέραν των τροπικών ρημάτων χρησιμοποιείται συχνά στο λεξικό και το γερούνδιο το οποίο προκαλεί ποικίλες δυσκολίες στον μεταφραστή αφού οι μεταφραστικές επιλογές μπορεί να είναι παραπάνω από μια (π.χ. ως μετοχή ενεστώτα). Για παράδειγμα στην πρόταση: the distinction has been criticised, on the grounds that there are degrees of meaning in most grammatical words, few (if any) being really devoid of content. Πέραν των άλλων εμφανών δυσκολιών, εδώ το γερούνδιο αναγκαστικά μεταφράζεται ως παρεμφατικός τύπος ενεστώτα σε δευτερεύουσα αναφορική (επιμεριστική) με λογικό υποκείμενο το grammatical words, και μας αποδίδει τη μετάφραση: Αυτή η διάκριση έχει δεχθεί κριτική βάσει του γεγονότος ότι υπάρχει κάποιος βαθμός σημασίας στις περισσότερες γραμματικές λέξεις και μόνον ελάχιστες απ αυτές δεν έχουν πράγματι καθόλου περιεχόμενο. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η γενική μεταφραστική στρατηγική που πρέπει ακολουθείται, ιδίως ως προς τους χρόνους, είναι λογικό να καθορίζεται και βάσει των ιδιολεκτικών προτιμήσεων του συγγραφέα. 4.5 Σειρά των όρων

11 750 Μια ακόμη μεταφραστική δυσκολία προήλθε από τον τρόπο αντιμετώπισης της σειράς των όρων στις προτάσεις, Ως γνωστόν η Αγγλική έχει αυστηρή σειρά ΥΡΑ ενώ η ελληνική διαθέτει όλους τους συνδυασμούς των όρων, χωρίς βασική σημασιακή απόκλιση. Όταν λοιπόν κανείς καλείται να μεταφράσει από τα αγγλικά πολλές φορές παρασύρεται και χρησιμοποιεί ως βασική σειρά την ΥΡΑ ενώ παραβλέπει το γεγονός ότι στα ελληνικά η φυσική και βασική σειρά είναι η ΡΥΑ (βλ. π.χ. Philippaki- Warburton, 1985). Για παράδειγμα, η πρόταση: a contrast can be drawn with cases where the preposition θα πρέπει να αποδοθεί όχι με σειρά ΥΡΑ αλλά με σειρά ΡΥΑ ως: μπορεί να υπάρξει αντιδιαστολή με περιπτώσεις όπου η πρόθεση 4.6 Αόριστα άρθρα Τέλος, μια δυσκολία που αξίζει να αναφερθεί είναι και η απόδοση των αόριστων άρθρων. Για παράδειγμα, η πρόταση του τύπου: a term used in morphology δεν θα ήταν σωστό να αποδοθεί ως: ένας όρος που χρησιμοποιείται στη μορφολογία αλλά: όρος που χρησιμοποιείται στη μορφολογία. Εδώ ο μεταφραστής δεν πρέπει να αποδώσει τη μη οριστικότητα του ονόματος term με το αόριστο άρθρο one παραβλέποντας το γεγονός ότι η επιλογή μηδενικού άρθρου+ ενικός στα ελληνικά αποδίδει επαρκώς τη σημασία αυτή. 5. Συμπεράσματα Στην εργασία αυτή συζήτησα μια σειρά από δυσκολίες στο επίπεδο απόδοσης και προσαρμογής της ορολογίας καθώς και μετάφρασης του κειμένου του λεξικού Crystal από τα αγγλικά στα ελληνικά. Αναφορικά με την ορολογία, πρότεινα ένα μεθοδολογικό σχήμα που αποτελείται από τέσσερεις μακροκανόνες οι οποίοι βοηθούν πιστεύω στη σωστή απόδοση του όρου, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο μορφολογικά ή σημασιολογικά κριτήρια αλλά και τις επιστημολογικές και πραγματολογικές συνθήκες χρήσης του όρου. Σε ό,τι δε αφορά τη μετάφραση του κειμένου, αφού εξέθεσα μια σειρά από γενικές αρχές τις οποίες ακολούθησα κατά τη μετάφραση, παρέθεσα ορισμένα παραδείγματα μεταφραστικών δυσκολιών και πρότεινα πιθανές λύσεις στα πλαίσια των αρχών που υιοθέτησα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

12 751 Cabré, M.T. (1999). Terminology, methods and applications. Amsterdam: John Benjamins. Mackridge, P. (1985). The Modern Greek Language. London: Clarendon Press. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall. Philippaki-Warburton, I. (1985). «Word Order in Modern Greek», Transactions of the Philological Society: Quine, W. (1960) Word and Object. Cambridge, Mass.: MIT Press. Κεντρωτής, Γ. (2000) Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος. Μπαμπινιώτης, Γ Η Γλωσσική Πλευρά των Επιστημονικών Όρων. Το Βήμα, 20/6. Ξυδόπουλος, Γ. (2001) «Προβλήματα Απόδοσης των Γλωσσολογικών Όρων από την Αγγλική στην Ελληνική», Ελληνική Εταιρεία Ορολογία: Ανακοινώσεις 3ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Ξυδόπουλος, Γ. (2002) «Προβλήματα Απόδοσης των Γλωσσολογικών Όρων από την Αγγλική στην Ελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 22: Ξυδόπουλος, Γ. (υπό έκδοση) Λεξικό Όρων Γλωσσολογίας και Φωνητικής (D.Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, Oxford, 1997). Αθήνα: Πατάκης.

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Στην εργασία αυτή εξετάζω μια σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την απόδοση των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 6: Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία Κασάπη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 10: Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση Κασάπη Ελένη Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη Όγδοη Ενότητα: H πρόσληψη της ιστορίας του Ιησού στον κινηματογράφο (Ι) Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 2: Τα στάδια της μετάφρασης Οι ρόλοι του μεταφραστή Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 11: Μεταφραστικές ομάδες από προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομαδική

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 1. Διορθωτής Λέξεων Αντικείμενο Στόχος Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διορθωτή λέξεων βασισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Επιστήμης &Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα 5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα Το θέμα της προτασικής δομής και της σειράς των όρων στη γερμανική γλώσσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ και πολυδιάστατο αντικείμενο έρευνας, στο οποίο εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ονοµατικά σύνολα της Νέας Ελληνικής: Εξάλειψη µορφολογικών αµφισηµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα

Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα Θεωρητικές μεθοδολογικές επιπτώσεις από την προσθήκη του πολιτισμού ως επιπέδου ανάλυσης Πολιτισμική προκατάληψη και ισοτιμία στη διαπολιτισμική σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών. όρων..σελ. 9

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών. όρων..σελ. 9 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων...σελ. 2 a. Σκοπός του έργου σελ.2 b. Ο σκοπός του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων.σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος σε κάθε έκφανση της ζωής μας, διδάσκεται στο σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Κεντρικός άξονας της περιγραφικής θεωρίας των ονομάτων είναι η θέση ότι το νόημα-σημασία ενός ονόματος δίνεται από μια οριστική περιγραφή και επομένως ικανή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος. Γλωσσική Τεχνολογία Εισαγωγή 2015 16 Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/in/ Τι θα ακούσετε Εισαγωγή στη γλωσσική τεχνολογία. Ύλη και οργάνωση του μαθήματος. Προαπαιτούμενες γνώσεις και άλλα προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr επιστημονικές πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση. Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση. Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Στόχος Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών Καλλιέργεια ενσυνείδητης κριτικής σκέψης που χαρακτηρίζει ευρύτερα τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-12 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΚΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΙΜΟ Η περίληψη αποτελεί μια συνοπτική και περιεκτική / συνοπτική απόδοση ενός αρχικού κειμένου (διήγημα, περιγραφή, άρθρο, επιφυλλίδα,

Διαβάστε περισσότερα