PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Στην εργασία αυτή εξετάζω μια σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την απόδοση των σύγχρονων γλωσσολογικών όρων από τα αγγλικά στα ελληνικά. Προτείνω την καλύτερη δυνατή απόδοση ορισμένων διαδεδομένων όρων, λαμβάνοντας υπόψη το έργο Ελλήνων γλωσσολόγων οι οποίοι είτε έχουν συγγράψει εργασίες τους στα ελληνικά είτε έχουν μεταφράσει ξένα συγγράμματα γλωσσολογίας στα ελληνικά. Κατά την επιλογή της βέλτιστης απόδοσης κάθε όρου, εξετάζω διάφορες πτυχές που αναφέρονται: στον επιστημονικό ορισμό, τον βαθμό αποδεκτότητας από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη γραμματική αρτιότητα και τη σημασιολογική ακρίβεια του κάθε όρου. ABSTRACT PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos In this paper I discuss a series of problems encountered in the translation of modern linguistics terms from English into Greek. I propose the best possible translation of several common terms taking into consideration the work of several Greek linguists who have published their work in Greek or have translated foreign linguistics books into Greek. In selecting the optimal translation, I discuss different aspects pertaining to the definition, the degree of popularity among scholars, the grammatical integrity and the semantic accuracy of each term. 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή εξετάζω κάποια προβλήματα που σχετίζονται με την απόδοση των σύγχρονων επιστημονικών όρων της Γλωσσολογίας από την Αγγλική στην Ελληνική. Έναυσμα για την έρευνα περί τη γλωσσολογική ορολογία στην Ελληνική και την ανακοίνωση αυτή μού έδωσε η διδακτική μου δραστηριότητα καθώς και η ενασχόλησή μου με την απόδοση / προσαρμογή στα Ελληνικά του Αγγλικού Ερμηνευτικού και Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού Ορολογίας της Γλωσσολογίας με τίτλο «A Dictionary of Linguistics and Phonetics» του David Crystal [2]. 1. Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Η σύγχρονη ορολογία της γλωσσολογίας μπορούμε να θεωρήσουμε πως έχει προέλθει, και πως θα συνεχίσει να προέρχεται από τέσσερις διακριτές πηγές: (α) ως κληροδότημα, από τους επονομαζόμενους παραδοσιακούς» κλάδους ή εφαρμογές της επιστήμης (π.χ. Ιστορική 78

2 Γλωσσολογία, Ετυμολογία, Περιγραφικές Γραμματικές κ.τ.λ.) (β) ως δάνειο, από τις συνδεδεμένες με τη γλωσσολογία επιστήμες (π.χ. μαθηματικά, ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, υπολογιστές) (γ) ως συμπλήρωμα, από τη διαρκή επιστημονική αναζήτηση και την επινόηση νέων επιστημονικών θεωριών, και (δ) ως υποκατάσταση, από τη συνεχή αναθεώρηση παλαιότερων απόψεων και προσεγγίσεων και την αντιμετώπιση των φαινομένων υπό διαφορετικό πρίσμα (π.χ. οι όροι non-finite και infinitive χαρακτηρίζουν, γενικά, την ίδια κατηγορία γραμματικών τύπων (δηλ. αυτούς που δεν φέρουν χρόνο), αλλά, ειδικά, ο κάθε όρος χαρακτηρίζει μια διαφορετική υποομάδα γραμματικών τύπων (non-finite: λύσει και λυθεί infinitive: λύειν)) ([2]). Από ποσοτική άποψη, η γλωσσολογική ορολογία στην Αγγλική εμπλουτίστηκε με αλματώδη ρυθμό, κατά τη δεκαετία του 1990, ιδίως χάρη στη συνεχή ανάπτυξη της γενετικής θεωρίας στους κλάδους της γραμματικής ανάλυσης (ιδίως το μινιμαλιστικό πρόγραμμα) και της φωνολογίας (ιδίως στη μη-γραμμική εκδοχή της) αλλά και χάρη στην εξέλιξη των εφηρμοσμένων κλάδων της επιστήμης (βλ. π.χ. υπολογιστική γλωσσολογία). Βεβαίως, εμπλουτισμός της ορολογίας δεν σημαίνει πάντοτε και παγίωσή της, αφού ένα σημαντικό μέρος του corpus των γλωσσολογικών όρων παραμένει προσωρινά στο προσκήνιο και δεν παγιώνεται ποτέ λόγω του ότι δεν παγιώνεται το ίδιο το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Παγίωση της ορολογίας επέρχεται από τη στιγμή που οι όροι μεταφέρονται από τις πρωτογενείς βιβλιογραφικές πηγές (π.χ. ερευνητικές αναφορές, ανακοινώσεις, άρθρα σε περιοδικά κ.τ.λ.) σε δευτερογενείς πηγές (π.χ. ερευνητικές αποδελτιώσεις, περιλήψεις (abstracts)) και σε τριτογενείς πηγές (π.χ. διδακτικά συγγράμματα, επιστημονικές εγκυκλοπαίδειες, εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία). Κατά τη δεκαετία του 1990, υπήρξε έντονος εκδοτικός οργασμός στη γλωσσολογία σε δευτερογενείς και τριτογενείς πηγές, γεγονός που συνέβαλε στην παγίωση μεγάλου αριθμού νέων όρων στην Αγγλική (Βλ. [2]). 2. Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η επιστημονική ορολογία γλωσσολογίας στα Ελληνικά, κατά ένα μέρος, προέρχεται από την παραδοσιακή ορολογία των φιλολογικών και ιστορικών σπουδών περί τη γλώσσα η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ελληνογενής και έχει μεταφερθεί αυτούσια ως ορολογία και στις άλλες γλώσσες, ιδίως στα Αγγλικά (πρβλ. aorist, asyndeton, diphthong κτλ.). Κατά το υπόλοιπο μέρος, η σύγχρονη ορολογία είναι «εισαγόμενη», μέσω μεταφραστικών δανείων στα οποία αναγκαστικά καταφεύγουν όλοι όσοι ασχολούνται με την έρευνα, τη διδασκαλία 79

3 και την τεκμηρίωση της επιστήμης στην Ελλάδα (Βλ. [13]). Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι η επιστημονική ορολογία είναι προϊόν της ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία κατά το πλείστον διεξάγεται και διαχέεται μέσω της Αγγλικής γλώσσας. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι το πρώτο ελληνικό λεξικό ορολογίας της γλωσσολογίας δημοσιεύθηκε από τον Δημητρίου το 1983, ο οποίος δεν ήταν γλωσσολόγος [6]. Το λεξικό αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο του Crystal (ιδίως με τις αρχικές εκδόσεις) και παρέχει χρήσιμη τεχνική ορολογία σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά). Ομολογουμένως, σε πολλά σημεία η απόδοση της ορολογίας δεν είναι και τόσο επιτυχής αφού απομακρύνεται από τους γενικώς αποδεκτούς όρους (π.χ. ο όρος plosive αποδίδεται ως στοματικό έκκροτο αντί του όρου κλειστό που έχει επικρατήσει). Σε όλες τις δημοσιεύσεις γλωσσολογικών δοκιμίων, συγγραμμάτων, άρθρων κτλ. που γίνονται στα Ελληνικά, είτε απευθείας είτε από μετάφραση, οι συγγραφείς αναφέρονται σαφώς στη δυσκολία απόδοσης καθώς και παγίωσης της ορολογίας και πολλές φορές διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την απόδοση ενός όρου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο (Βλ. [3], [10], [15] κ.τ.λ.). Η δυσκολία απόδοσης και παγίωσης της ορολογίας, όπως αναφέρει και ο Μπαμπινιώτης [10] προκύπτει από το γεγονός ότι: (α) χρησιμοποιούνται πολλοί όροι στα Ελληνικά για τον χαρακτηρισμό ενός μόνον επιστημονικού όρου (π.χ. o σοσιρικός όρος parole αποδίδεται ως ομιλία, λόγος ή φωνούμενος λόγος), και (β) χρησιμοποιείται ένας μόνον όρος για την απόδοση διαφόρων επιστημονικών όρων, ασχέτων μεταξύ τους (π.χ. αναφορά για τους διαφορετικούς όρους reference και anaphora). Το πρόβλημα της ορολογίας της γλωσσολογίας, σίγουρα, δεν επισημαίνεται πρώτη φορά. Έχει συζητηθεί στο παρελθόν διεξοδικά σε εξειδικευμένες εργασίες από την Μότσιου [8], τον Μπαμπινιώτη [12] και την Anastassiadis-Syméonidis [1]. Η Μότσιου [8] εκθέτει μια σειρά χρήσιμων προβληματισμών σχετικά με την ανάγκη ενοποίησης της ορολογίας. Ο Μπαμπινιώτης [12], αναφερόμενος γενικότερα στην ορολογία της επιστήμης (μεταγλώσσα), προτείνει ένα μεθοδολογικό σχήμα το οποίο συμβάλει στην αξιολόγηση του κάθε προτεινόμενου επιστημονικού όρου. Το σχήμα αυτό διατυπώνεται με τη μορφή τεσσάρων κριτηρίων-προϋποθέσεων: της αποδεκτότητας (δηλ. της γλωσσικής ορθότητας του όρου), της πληροφορικότητας (δηλ. της δηλωτικότητας, της διαφάνειας και της σαφήνειας του όρου), της ανακλησιμότητας (δηλ. της βραχύτητας, της μονολεκτικότητας και της παραγωγικής συνάφειας του όρου) και της μεταφρασιμότητας (δηλ. της αντιστοιχίας του όρου από γλώσσα σε γλώσσα). Τέλος, η Anastassiadis-Syméonidis [1] μεταξύ των άλλων, 80

4 αναφέρεται εκτενώς σε μια σειρά προβληματικών όρων και προτείνει με συστηματικό τρόπο την απόδοσή τους. 3. ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με γνώμονα τα όσα ανέφερα παραπάνω, θα περάσω τώρα στον σχολιασμό μερικών προβληματικών, κατά την άποψή μου, όρων και θα προσπαθήσω να προτείνω τη βέλτιστη απόδοσή τους στα Ελληνικά, ακολουθώντας κατά περίπτωση την παρακάτω διαδικασία (σημ. δίπλα σε κάθε βήμα της διαδικασίας παραθέτω το αντίστοιχο κριτήριο του Μπαμπινιώτη [12]): (α) ανατρέχω στον επιστημονικό του ορισμό (βλ. πληροφορητικότητα και μεταφρασιμότητα), (β) λαμβάνω υπόψη μου τον βαθμό παγίωσης, βάσει των βιβλιογραφικών πηγών στις οποίες εμφανίζεται ο κάθε όρος (εδώ ακολουθώ την πρακτική του Crystal [2]). Ας σημειωθεί εδώ ότι εάν ένας τεχνικός / επιστημονικός όρος περιλαμβάνεται και σε γλωσσικά λεξικά (π.χ. ερμηνευτικά και αντιλεξικά), προφανώς, σημαίνει πως έχει πλέον παγιωθεί (βλ. ανακλησιμότητα), (γ) ελέγχω τους μορφολογικούς (και άλλους) γλωσσικούς κανόνες βάσει των οποίων παράγεται ένας όρος, όταν επιχειρείται να αποδοθεί στα Ελληνικά (βλ. αποδεκτότητα και μεταφρασιμότητα), και (δ) αναζητώ τρόπους διασαφήνισής του από άλλους ομώνυμους όρους (για εξάλειψη της αμφισημίας) (βλ. πληροφορητικότητα). 3.1 ΑCCEPTABILITY Ως γνωστόν, ο όρος απαντάται γενικά στη γενετική θεωρία και αντιδιαστέλλεται προς τον όρο grammaticality. Ο όρος grammaticality έχει παγιωθεί στα Ελληνικά ως γραμματικότητα (με αντίθετο όρο την αντιγραμματικότητα) με ονοματική παραγωγή από το επίθετο γραμματικός. Αντίθετα, ο όρος acceptability, περιέργως, έχει αποδοθεί με τέσσερις τουλάχιστον όρους, ως το αποδεκτό ([15]), αποδεκτικότητα ([7]), αποδεκτότητα ([5]), και αποδοχή ([6]). Εάν δεχθούμε πως καλούμε αποδεκτό (acceptable) ένα εκφώνημα το οποίο είναι δυνατό, επιτρεπτό και φυσικό να εκφωνηθεί στο περιβάλλον ενός φυσικού ομιλητή, τότε και το όνομα που αναφέρεται στη διαδικασία ή τον βαθμό ή την ιδιότητα σύμφωνα με τα οποία ένα εκφώνημα είναι αποδεκτό θα πρέπει να καλείται αποδεκτότητα (κατά το συμβατός < συμβατότητα). Αυτό άλλωστε ορίζει και ο μορφολογικός κανόνας παραγωγής ουσιαστικού σε ότητα από θέμα επιθέτου (θέμα αποδεκτ- + επίθημα ότητα), και όχι αποδεκτικότητα (που παράγεται από το αποδεκτικός) ή αποδοχή (που παράγεται από το αποδέχομαι). 3.2 ΑDJUNCT Ο όρος αναφέρεται σε ένα οποιοδήποτε συντακτικό συστατικό το οποίο εισάγεται ή μετακινείται σε μια περιφερειακή θέση που διατίθεται από τη δομή μιας φράσης. Το 81

5 συστατικό αυτό δεν αποτελεί συμπλήρωμα ή χαρακτηριστή της κεφαλής της φράσης, γιαυτό και καταλαμβάνει θέση στην περιφέρεια της φράσης. Με άλλα λόγια το συστατικό κρεμιέται από τη δομή της φράσης για να δείξει ότι ενώ έχει σημασιολογική προσδιοριστική σχέση με τη φράση δεν έχει εξαρτημένη σχέση με αυτή. Ο όρος καταρχήν έχει αποδοθεί ελεύθερα ως επιρρηματικός προσδιορισμός ([15]) καταδεικνύοντας, νομίζω, μόνο μια από τις σημασιολογικές λειτουργίες του συστατικού αλλά όχι την ουσιώδη συντακτική του κατάσταση. Ο όρος έχει αποδοθεί και ως προσάρτημα ([14]), ενώ οι ομόρριζοι με αυτόν όροι adjunction και adjoin, που αναφέρονται στη συντακτική διαδικασία εισαγωγής ή μετακίνησης ενός συστατικού ως adjunct, απαντώνται στα Ελληνικά, το adjunction ως πρόσζευξη ή προσθήκη ([9]) και ως προσάρτημα ([6]) και το adjoin ως προσάπτω ([7]). Εάν επικεντρωθούμε στη στενή συντακτική έννοια των όρων αυτών, τότε πιστεύω πως θα πρέπει να αποδώσουμε το adjoin ως προσαρτώ το adjunction ως προσάρτηση και το adjunct ως προσάρτημα. Οι όροι αυτοί στα Ελληνικά, και με τη γενική (συνδέω κάτι) και την ειδική τους σημασία (προσαρτώ εδάφη), αποδίδουν την έννοια της σύνδεσης ενός δευτερεύοντος στοιχείου με ένα άλλο πρωτεύον στοιχείο. 3.3 ΑSSIGNMENT Ο όρος σχετίζεται με τη θεματική θεωρία και τη θεωρία της πτώσης στη γενετική γραμματική. Αναφέρομαι λοιπόν στις διαδικασίες Case assignment και theta role assignment όπου το κατάλληλο στοιχείο (το ρήμα, η πρόθεση, ο ρηματικός χρόνος κτλ.) εμφανίζεται να διαθέτει ένα σύνολο γραμματικών ή σημασιολογικών λειτουργιών τις οποίες, σύμφωνα με τα ιδιοσυγκρασιακά του συστατικά ή τη συντακτική του θέση, τις δίνει, τις παραχωρεί σε ένα άλλο στοιχείο (συμπλήρωμα ή γραμματικό υποκείμενο) με το οποίο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση. Οι όροι αυτοί πολλές φορές εμφανίζονται στη βιβλιογραφία και ως Case marking ή theta marking δίνοντας έμφαση στο ότι ένα στοιχείο έχει δεχθεί κάποια λειτουργία και μπορεί να έχει αλλάξει και γραμματική μορφή (από μορφολογική άποψη), έχουν δηλαδή παθητική έννοια. Ο όρος assignment έχει αποδοθεί ως ένδειξη ([7]) και το assign ως δίνω ([15]). Με βάση την πραγματική έννοια του όρου, πράγματι αναφέρεται σε μια διαδικασία «δούναι» και «λαβείν» που επιχειρείται να αποδοθεί με τους όρους ένδειξη και δίνω. Πιστεύω πως οι όροι assign και assignment θα πρέπει να αποδοθούν αντίστοιχα ως εκχωρώ και εκχώρηση για να αναδειχθεί η διάσταση της μεταβίβασης ενός δικαιώματος (ύπαρξης) από τον αρχικό - νόμιμο κάτοχό του σε κάποιον τρίτο, το οποίο δικαίωμα δεν μπορεί να επιστραφεί. Εναλλακτικοί όροι, οι οποίοι δεν είναι, πιστεύω, το ίδιο ακριβείς, είναι οι παραχωρώ-παραχώρηση (συνώνυμο), μεταβιβάζω-μεταβίβαση (θα απέδιδε καλύτερα την έννοια του transfer) ή αναθέτω-ανάθεση (ταιριάζει με τα ρόλο ή έργο αλλά όχι με την 82

6 Πτώση). Τέλος, αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο εκχωρώ-εκχώρηση έχουμε στη διάθεσή μας και τα παράγωγα εκχωρητής (assigner) και εκχωρούμενος (assignee). 3.4 ΒINDING Ο όρος έχει ειδική θέση στη γενετική σύνταξη και αναφέρεται στον τρόπο ερμηνείας των διαφόρων τύπων ονοματικών στοιχείων. Έχει αποδοθεί ως αναφορική σύνδεση και δέσμευση ([15]) ή μόνον ως αναφορική σύνδεση ([7]). Πιστεύω πως θα πρέπει να αποδίδεται και με τους δυο όρους μαζί, οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανάλογα με την περίσταση. Όταν αναφέρεται στη binding theory ή στα binding conditions τότε θα πρέπει να αποδίδεται αντίστοιχα ως θεωρία αναφορικής σύνδεσης και συνθήκες αναφορικής σύνδεσης, ενώ όταν αναφέρεται στο ότι ένα στοιχείο bind ένα άλλο στοιχείο, τότε το πρώτο στοιχείο δεσμεύει αναφορικά το δεύτερο αντίστοιχα, ο binder θα πρέπει να αποδοθεί ως αναφορικός δεσμευτής και το bound ως αναφορικά δεσμευμένος-η-ο. Εάν τώρα το bound αναφέρεται στη μορφολογία, στη διαφορά μεταξύ free morpheme και bound morpheme μπορούμε να ακολουθήσουμε την παγιωμένη πια απόδοση ως ελεύθερο και δεσμευμένο μόρφημα. 3.5 COMPETENCE Ο όρος εισάγεται από τον Chomsky μαζί με τον όρο performance. Οι όροι αντιστοιχούν στους αντίστοιχους όρους langue και parole του Σοσίρ και αναφέρονται στη διαφορά μεταξύ γνώσης (knowledge) και χρήσης (use) της γλώσσας. Ο όρος competence έχει αποδοθεί ως γλωσσική ικανότητα ([15], [7]), ως ικανότητα ([3]) και ικανότητα παραγωγής ([6]). Ο όρος, με την κυριολεκτική του έννοια, σημαίνει «ικανότητα» και «επάρκεια» και συνεπώς πιστεύω πως σωστά αποδίδεται ως γλωσσική ικανότητα, μια και αναφέρεται εδώ ειδικά στη γλώσσα. Ο όρος αυτός θα πρέπει, ως προς την ορολογία, να διακρίνεται σαφώς από τον όρο language faculty, ο οποίος αναφέρεται στην ικανότητα, το χάρισμα, που έχουν από τη φύση τους όλοι οι άνθρωποι να κατακτήσουν τη μητρική τους γλώσσα (πρβλ. καθολική γραμματική, συσκευή γλωσσικής κατάκτησης). Ο όρος αυτός συνεπώς θα πρέπει να αποδίδεται ως έμφυτη γλωσσική ικανότητα. Αντίστοιχα με τον όρο competence, ο όρος performance έχει αποδοθεί ως γλωσσική συμπεριφορά ([15]), γλωσσική πραγμάτωση ή πλήρωση ([7]), γλωσσική επιτέλεση ([3]) και γλωσσική πλήρωση ([6]). Ας δούμε τις αποδόσεις αυτές μια προς μια. Ο όρος γλωσσική πλήρωση θα σημαίνει εκπλήρωση ή εκτέλεση ή ανταπόκριση η ολοκλήρωση των όρων ή των συνθηκών που τίθενται από τη γλωσσική ικανότητα, τη γνώση της γλώσσας. Ο όρος γλωσσική πραγμάτωση θα σημαίνει πραγματοποίηση και εφαρμογή της γλωσσικής ικανότητας. Ο όρος γλωσσική συμπεριφορά παραπέμπει στον τρόπο που αντιδρά γλωσσικά ένας ομιλητής. Τέλος ο όρος 83

7 γλωσσική επιτέλεση θα σημαίνει εκτέλεση ή πραγματοποίηση ενός γλωσσικού έργου. Οι τέσσερις αυτές αποδόσεις του όρου performance επιχειρούν να αποδώσουν τη σύνθετη έννοια που έχει ο όρος αυτός, δηλαδή τη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της γλωσσικής δράσης ενός φυσικού ομιλητή, αλλά οι περισσότερες κατορθώνουν να προβάλλουν μόνο τη μια από αυτές τις διαστάσεις. Παρότι οι όροι πραγμάτωση και πλήρωση φαίνεται να είναι συνώνυμοι, σύμφωνα με τη διαίσθησή μου, ο όρος performance αποδίδεται καλύτερα ως γλωσσική πλήρωση, αφού έτσι τονίζεται ιδιαίτερα η διάσταση της δημιουργικής εφαρμογής και της εξωτερίκευσης του γλωσσικού συστήματος, προσωπικά, από τον κάθε έναν από τους ομιλητές μιας γλωσσικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, ο όρος πραγμάτωση μπορεί να διατηρηθεί για να αποδοθεί ο όρος realization/realisation και τα παράγωγά του. 3.6 CONTEXT Ο όρος καλύπτει μια δέσμη εννοιών και συνεπώς παρουσιάζει δυσκολίες στην απόδοσή του. Έχει αποδοθεί ως περιβάλλον ([9], [11], [7]), ως γλωσσικό περιβάλλον συμφραζόμενα ([10], [11]), λεκτικό περιβάλλον ([11]), συμφραζόμενα ([11]), ως περικείμενο συμφραζόμενα ([3]), συγκείμενο ([11]) και ως γλωσσικό συμπεριέχον γλωσσικό περιβάλλον ([6]). Όπως αναφέρει ο Μπαμπινιώτης [11], ο συγκεκριμένος όρος στα Ελληνικά θα πρέπει να αποδίδεται ανάλογα με την ακριβή του χρήση. Με τη λογική αυτή, όλοι οι παραπάνω όροι είναι κατά βάση σωστοί. Ωστόσο, για να αποφύγουμε τη σύγχυση και να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια θα πρέπει να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους διαθέσιμους όρους. Ας δούμε πού χρησιμοποιείται στην επιστήμη ο όρος context και κατ επέκταση πως θα πρέπει να αποδοθεί στα Ελληνικά: (α) όταν αναφερόμαστε στα στοιχεία αυτά (φθόγγοι, μορφήματα, λέξεις) που περιβάλλουν ένα υπό εξέταση στοιχείο θα πρέπει να μιλάμε για το περιβάλλον, και κατ επέκταση, όταν εντάσσουμε ένα τέτοιο στοιχείο στο κάταλληλο περιβάλλον θα πρέπει να μιλάμε για ένταξη σε περιβάλλον (contextualization) ενώ όταν αναφερόμαστε σε σχήματα ή κανόνες (όπως οι λεγόμενοι φραστικοί κανόνες) που είναι ανεξάρτητοι από το περιβάλλον (context-free), τότε θα πρέπει να μιλάμε για περιβαλλοντικά ελεύθερους ([15]) κανόνες, ενώ θα πρέπει να ονομάζουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητους (context sensitive) όσους κανόνες επηρεάζονται από το περιβάλλον (πρβλ. γραμμικοί φωνολογικοί κανόνες). (β) όταν αναφερόμαστε στη γνώση και εμπειρία που πρέπει να διαθέτουν ο ομιλητής και ο ακροατής για να επικοινωνήσουν γραπτά ή προφορικά, τότε θα πρέπει να μιλάμε για το περικείμενο (αν δεχθούμε ότι και η ομιλία είναι κείμενο, βλ. [11]), καθώς και για περικειμενοποίηση, όταν εντάσσουμε μια πρόταση ή ένα εκφώνημα στο περικείμενο. (γ) όταν αναφερόμαστε γενικά στον έμμεσο 84

8 τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σημασία μιας λέξης, χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή της έννοια, τότε μπορούμε να μιλάμε για το περικείμενο ή γενικότερα για τα συμφραζόμενα. 3.7 FORM Ο όρος, εκ των πραγμάτων, αναφέρεται σε αρκετές διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες: (α) αναφέρεται στον αφηρημένο φωνολογικό ή γραμματικό χαρακτηρισμό της γλώσσας σε αντιδιαστολή προς τη σημασία της, και εδώ θα πρέπει να αποδοθεί ως τύπος. Έτσι τα πρόταση, μόρφημα, λέξημα θεωρούνται γλωσσικοί τύποι ενώ η μελέτη των γλωσσικών μονάδων, βάσει των αρχών των μαθηματικών και της λογικής θα ονομάζεται αντίστοιχα τυπική σύνταξη (formal syntax) ή τυπική σημασιολογία (formal semantics), (β) ο όρος form αναφέρεται και στους διάφορους τρόπους εκφοράς μιας γλωσσικής μονάδας, δηλαδή στις διάφορες γραμματικές λέξεις με τις οποίες εμφανίζεται το λέξημα περπατώ, ως περπατούσα, περπάτησα, περπατούμε, περπατήσουν κ.τ.λ. Και σ αυτήν την περίπτωση ο όρος θα πρέπει να αποδοθεί ως τύπος (πρβλ. στην παραδοσιακή γραμματική αναφερόμασταν π.χ. στον τύπο του πληθυντικού ), (γ) ο όρος form απαντάται και στις εκφράσεις logical form και phonetic form όπου αναφέρεται στους δυο τύπους αναπαράστασης μιας πρότασης. Σαφέστατα, εδώ θα πρέπει να αναφερόμαστε στη λογική δομή και τη φωνητική δομή ([7], [10], [15]). Η απόδοση του όρου form ως μορφή είναι ακριβής μόνον όταν ο όρος αναφέρεται π.χ. στη διαφορά μεταξύ form και substance του Σοσίρ και όχι στις άλλες χρήσεις (βλ. [10], [3]). 3.8 RECURSION O τεχνικός αυτός όρος από τη γενετική θεωρία αναφέρεται στην ιδιότητα των κανόνων να επαναλειτουργούν όσο και όποτε απαιτείται. Ο όρος έχει αποδοθεί ως επανάληψη ανακύκλωση ([3], [6], [9], [15]) και ως επαναδρομή ([7], [4]). Πιστεύω πως οι αποδόσεις επανάληψη και ανακύκλωση είναι μάλλον ατυχείς, αφού θα ήταν αδόκιμο να μιλήσουμε για «επανάληψη του κανόνα» ή «ανακύκλωση του κανόνα», αλλά μάλλον για «επανάληψη της λειτουργίας ή ανακύκλωση του προϊόντος του κανόνα». Ο όρος recursion αναφέρεται ακριβώς στην «επαναλειτουργία», στο «ξανατρέξιμο» του κανόνα και νομίζω πως αποδίδεται καλύτερα ως επαναδρομή. Το επίθετο recursive μπορεί να αποδοθεί ίσως ως επαναδρομικός και όχι απλά ως αναδρομικός ([9]), σαν κάτι να αναφέρεται ή να ανατρέχει στο παρελθόν. 85

9 3.9 SENTENCE H απόδοση του όρου αυτού προβληματίζει από τη στιγμή που σχετίζεται και με τον όρο clause. Το ζεύγος των όρων έχει αποδοθεί ως πρόταση - υποπρόταση ([3]), πρόταση πρόταση ([6], [7], [15]) και ως απλή ανεξάρτητη πρόταση απλή εξηρτημένη πρόταση ([10]). Είναι πιστεύω σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε σαφώς τον όρο sentence από τον όρο clause, όχι στις περιπτώσεις όπου η έννοιά τους ταυτίζεται (π.χ. sentence/clause structure), αλλά όταν ο πρώτος αναφέρεται στη μέγιστη δομική μονάδα που παράγει η γραμματική μιας γλώσσας, ενώ ο δεύτερος σε μια ενδιάμεση μονάδα η οποία περιέχεται ή ταυτίζεται με τη sentence (π.χ. this sentence consists of two clauses). Στην περίπτωση αυτή οι όροι μπορούν να αποδοθούν επαρκώς, ως πρόταση (sentence) και υποπρόταση (clause), αναδεικνύοντας και το γεγονός ότι, στο επίπεδο της γραμματικής/συντακτικής ανάλυσης, η πρόταση είναι ιεραρχικά ανώτερη της υποπρότασης. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή συζήτησα την απόδοση μιας σειράς όρων γλωσσολογίας στα Ελληνικά. Από τη συζήτηση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Καταρχήν, σημαντικά είναι τα προβλήματα αμφισημίας στην απόδοση των όρων τα οποία θα μπορούσαν να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν, μέσω της νεολογίας, ή με τη χρήση επιθετικών προσδιορισμών, αφού όμως δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον επιστημονικό ορισμό του κάθε όρου. Επίσης, ένας όρος είναι καλύτερο να προτιμάται με βάση τη δυνατότητα να σχηματίζει με ευκολία ακριβή παράγωγα. Ωστόσο, τα παράγωγα των υπαρχόντων όρων θα πρέπει να σχηματίζονται με ιδιαίτερη προσοχή στους παραγωγικούς και συνθετικούς μορφολογικούς κανόνες που διαθέτει η γλώσσα. Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι η ακριβής απόδοση δεν προκύπτει στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσω της παράφρασης, διότι εκεί ενυπάρχει έντονο το υποκειμενικό στοιχείο, και η λύση πολλές φορές βρίσκεται στη γενική χρήση μιας λέξης. Η περίφραση είναι εξίσου πρόβλημα, όπου δεν απαιτείται, καθότι δυσχεραίνει στη συνέχεια την παραγωγικότητα του όρου. Ακόμη, σημαντικό ζήτημα είναι και ο περιορισμός των πιθανών εξειδικευμένων αποδόσεων γενικών όρων όπως οι context και form και η επιλογή των καταλληλότερων και των περισσότερο παγιωμένων, αφού πάντα ο υψηλός βαθμός παγίωσης του όρου είναι σημαντικότατος παράγοντας για απόδοση ενός όρου. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πως, όπως τονίζει και η Μότσιου [8], κύριο μέλημα της ελληνικής γλωσσολογικής κοινότητας είναι να συναινέσει σε ένα corpus ορολογίας το οποίο να μην είναι απλά τυπικά και επιστημονικά ακριβές αλλά και να διευκολύνει στη διδασκαλία της επιστήμης και στη διάδοσή της στην Ελλάδα. 86

10 1. Anastassiadis-Syméonidis, A., Un Dictionnaire Multilingue de Linguistique, META, 1994, 39.4: Crystal, D., A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, Lyons, J., Linguistic Semantics, Μετ. Γ.Ανδρουλάκης, Πατάκης, Nespor, M., Fonologia. Προσαρμ. Α.Ράλλη & M.Nespor, Πατάκης, Αρχάκης, Α., Παραδόσεις Κοινωνιογλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημητρίου, Σ., Λεξικό Όρων Γλωσσολογίας (Τόμοι Α & Β ), Καστανιώτης, Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ., Μετασχηματιστική Σύνταξη: Από την Θεωρία στην Πράξη, Καρδαμίτσας, Μότσιου, Β., Για την ενοποίηση της Ελληνικής Γλωσσολογικής Ορολογίας. Πρακτικά της 3ης Ετήσιας Συνάντησης του Τμήματος Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Απριλίου 1982, 1985, 3: Μπαμπινιώτης, Γ., Γενετική-Μετασχηματιστική Γραμματική, Γ.Μπαμπινιώτης, Μπαμπινιώτης, Γ., Θεωρητική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στην Σύγχρονη Γλωσσολογία, Γ.Μπαμπινιώτης, Μπαμπινιώτης, Γ., Εισαγωγή στην Σημασιολογία. Γ.Μπαμπινιώτης, Μπαμπινιώτης, Γ., Η Γλωσσική Πλευρά των Επιστημονικών Όρων. Το Βήμα, 1993, 20/ Μπαμπινιώτης, Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας, Νάκας, Θ., Τα Επιρρηματικά της Νέας Ελληνικής: Προβλήματα Υποκατηγοριοποίησης. (Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλιππάκη-Warburton, Ε., Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Νεφέλη, Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος (Δρ. Γλωσσολογίας) Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πρόγραμμα Αγγ.Φιλολογίας & Γλωσσολογίας IST Studies Athens Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα Ηλ.ταχ.: Τηλ

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα,

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα, Δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας - Δοµιστικά Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 20ός αιώνας: δοµισµός, F. de Saussure (1916) επιστηµονικό κίνηµα - το όνοµά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1) Γενικές αρχές 2) Δείξη 3) Η θεωρία των λεκτικών πράξεων 4) Η θεωρία των υπονοημάτων 5) Τα αξιώματα και η αρχή της συνεργασίας 6) Προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 1 Σχετική συναίνεση ση γλωσσολογία ως προς το αντικείμενο και τη μέθοδο περιγραφής (σε σύγκριση με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 740 Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ In this paper I discuss a series of issues concerning the translation / adaptation

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα 5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα Το θέμα της προτασικής δομής και της σειράς των όρων στη γερμανική γλώσσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ και πολυδιάστατο αντικείμενο έρευνας, στο οποίο εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Από τη λέξη στη φράση: φραστική δομή

Κεφάλαιο 3. Από τη λέξη στη φράση: φραστική δομή Κεφάλαιο 3 Από τη λέξη στη φράση: φραστική δομή Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την παραγωγή της φραστικής δομής. Έχοντας αναγνωρίσει ότι μια φράση αποτελείται από συστατικά, τα οποία καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική. Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών

O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική. Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της δραστηριότητας Δραστηριότητα είναι κάθε ανθρώπινη δράση που έχει ένα κίνητρο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογλωσσολογία. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Ψυχογλωσσολογία. Χριστίνα Μανουηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας

Ψυχογλωσσολογία. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Ψυχογλωσσολογία. Χριστίνα Μανουηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας Ψυχογλωσσολογία Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Ψυχογλωσσολογία Χριστίνα Μανουηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στον κλάδο της Ψυχογλωσσολογίας Μπιχιεβιοριστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος. Γλωσσική Τεχνολογία Εισαγωγή 2015 16 Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/in/ Τι θα ακούσετε Εισαγωγή στη γλωσσική τεχνολογία. Ύλη και οργάνωση του μαθήματος. Προαπαιτούμενες γνώσεις και άλλα προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δεδομένων: 1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων Πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων ή περιγραφικών δεικτών που προσδιορίζουν ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας [Οδηγός] ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τομέα γλωσσολογίας: «Η Γλωσσική Επικοινωνία Και Η Νέα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Studying at the School of English. Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Studying at the School of English. Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Studying at the School of English Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Σπουδών Τομείς Διάρκεια Σπουδών Γνωστικά αντικείμενα Τομείς Αγγλικής Λογοτεχνίας Αμερικανικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2004 έως και το 2010. Γενικά ύο είναι οι βασικοί επιστηµονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση Γ.Ι. Ξυδόπουλος Έ. Αναγνωστοπούλου Δ. Γούτσος Σ. Χατζησαββίδης Β. Τσάκωνα Εγχειρίδιο Μελέτης Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook]

Κείµενο [Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 41 Διαγώνισµα 41 Διαδίκτυο & Κοινωνική Δικτύωση Κείµενο [Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές µελέτες για τις αναπαραστάσεις της φιλίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο. Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο. Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (FORMAL SYNTAX)

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (FORMAL SYNTAX) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (FORMAL SYNTAX) Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 8 Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αναπαράσταση Γνώσης Σύνολο συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γραμματικής: Από τη γλωσσική δομή στο κειμενικό είδος

Η διδασκαλία της γραμματικής: Από τη γλωσσική δομή στο κειμενικό είδος Η διδασκαλία της γραμματικής: Από τη γλωσσική δομή στο κειμενικό είδος Έλενα Ιωαννίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Από πού ξεκινάμε; Τι

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πρέπει να αρχίζει η λογοθεραπεία στα παιδιά - λόγος και μαθησιακές δυσκολίες

Πότε πρέπει να αρχίζει η λογοθεραπεία στα παιδιά - λόγος και μαθησιακές δυσκολίες Η διάγνωση των διαταραχών λόγου πρέπει να γίνεται έγκαιρα, μόλις οι γονείς αντιληφθούν οτι κάτι ισως δεν πάει καλά και πρέπει να παρουσιάσουν το παιδί τους στον ειδικό. Ο ειδικός θα λάβει μέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

διευκρίνιση Η (προ)ιστορία Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας - «Παραδοσιακά» Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας

διευκρίνιση Η (προ)ιστορία Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας - «Παραδοσιακά» Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας - «Παραδοσιακά» Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας διευκρίνιση ανέκαθεν η (γλωσσική) πράξη (πρέπει να) αντανακλά(;) τις θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ Στόχοι της εργασίας Εντρύφηση στις βασικές αρχές της Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd Ο συνοπτικός λόγος ή αλλιώς περίληψη, απαραίτητος σε κάθε έκφανση της ζωής μας, διδάσκεται στο σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η Σημασιολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 3 Η Σημασιολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού Κεφάλαιο 3 Η Σημασιολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Εισαγωγή Γνώση γλώσσας από τη σκοπιά Του συντακτικού (syntax) Περιγραφή με γραμματικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική τεκμηρίωση εμπειρικής έρευνας

Θεωρητική τεκμηρίωση εμπειρικής έρευνας Θεωρητική τεκμηρίωση εμπειρικής έρευνας Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας Εαρινό εξάμηνο 2016-17 Βασίλης Παυλόπουλος Βιβλιογραφική αναζήτηση: γιατί; Για ενημέρωση σχετικά με τα θεωρητικά μοντέλα και τα υπάρχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι Α ΛΥΚΕΙΟΥ 20\ 11\2016 ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας; Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 1: Εισαγωγικά: Τι είναι γλώσσα Βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ. 32-37 και Βιβλίο Γραμματικής σελ. 146-148 Tι πρέπει να γνωρίζω: Oνοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (σελ. 32-34) Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ενότητες και υποενότητες Εισαγωγή - Δομικές μηχανές - Τύποι, ταξινομήσεις και χρήσεις Γενική θεωρία δομικών μηχανών Χαρακτηριστικά υλικών Αντιστάσεις κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #1: Επικοινωνιακή Προσέγγιση Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα