SLH Οδηγίες χρήσης *el

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SLH 100 10.04 - Οδηγίες χρήσης 50452112 03.07. 4165*el"

Transcript

1 SLH Οδηγίες χρήσης g 24V-25A 4165*el

2 Περιεχόµενα Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ TB-Ga 2/ *el

3 Περιεχόµενα Πίνακας περιεχοµένων 1 Γενικά Σκοπός των οδηγιών χρήσης Ασφάλεια Γενικά Υποδείξεις για πινακίδες και σύµβολα Εξειδίκευση προσωπικού Στην επαγγελµατική χρήση Προοριζόµενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά µε την τοποθέτηση και την εγκατάσταση Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία και το χειρισµό Υποδείξεις ασφαλείας για την εξάλειψη βλαβών και τη συντήρηση Στοιχεία προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος και της λειτουργίας του Χαρακτηρισµός τύπου Περιγραφή των παρελκοµένων και της λειτουργίας τους Βύσµα φορτιστή Λανθάνων κίνδυνος Περιγραφή των προστατευτικών διατάξεων ιακριτικά σήµατα και πινακίδες πάνω στο φορτιστή Μεταφορά, χειρισµός και αποθήκευση Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας Περιεχόµενα συσκευασίας Απαιτήσεις του χώρου χρήσης Σύνδεση και ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Τοποθέτηση και εγκατάσταση Πρώτη εκκίνηση λειτουργίας και έλεγχος λειτουργίας Χειρισµός Περιγραφή του πίνακα χειρισµού και ενδείξεων Σηµασίες των φωτοδιόδων Σηµασίες των πλήκτρων Σύνδεση φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο Σύνδεση µπαταρίας Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα Εµφανίζεται το πρόγραµµα φόρτισης ιακοπή διαδικασίας φόρτισης Η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα ιαταραχές και µηνύµατα σφαλµάτων ιακοπή φορτιστή Συντήρηση Καθαρισµός, επιθεώρηση και συντήρηση Τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης Ανταλλακτικά Απόρριψη TB-Ga 3/ *el

4 Γενικά 1 Γενικά 1.1 Σκοπός των οδηγιών χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν ως στόχο την κανονική και ασφαλή λειτουργία του φορτιστή SLH 100. Ο SLH 100 θα αναφέρεται παρακάτω για συντοµία ως φορτιστής. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντα διαθέσιµες και να φυλάσσονται κοντά στον φορτιστή, για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβάζονται και να τηρούνται από κάθε άτοµο, το οποίο έχουν ανατεθεί οι διαδικασίες λειτουργίας του φορτιστή. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται η µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση, ο χειρισµός, η συντήρηση και αποσυναρµολόγηση. Κατά την επαγγελµατική χρήση πρέπει εκτός από τις οδηγίες χρήσης να λαµβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα και οι νόµοι που ισχύουν στο χώρο χρήσης και στη χώρα για την ασφαλή και σωστή εργασία. Περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, παρέχουν οι εξειδικευµένοι τεχνικοί του κατασκευαστή και/ ή του προµηθευτή. Όλα τα έγγραφα προστατεύονται υπό την έννοια του νόµου περί προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η µεταβίβαση και η αναπαραγωγή εγγράφων, έστω και αποσπασµατική, καθώς και η εκµετάλλευση και δηµοσίευση του περιεχοµένου τους, εφόσον δεν υπάρχει ρητή έγκριση. 2 Ασφάλεια 2.1 Γενικά Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν βασικό µέρος του φορτιστή. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος να διατηρεί τις οδηγίες χρήσης συνεχώς διαθέσιµες κοντά στο φορτιστή και να ενηµερώνει το προσωπικό χειρισµού σχετικά µε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συµπληρώνονται από το χειριστή µε υποδείξεις λειτουργίας µε βάση τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις για την πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και µε πληροφορίες που προκύπτουν από τα καθήκοντα παρακολούθησης και αναφοράς, όταν λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, π.χ. που αφορούν στην οργάνωση και τις διαδικασίες εργασίας και το προσωπικό που χρησιµοποιείται. Παράλληλα µε τις οδηγίες χρήσης και τους ισχύοντες δεσµευτικούς κανονισµούς για την πρόληψη ατυχηµάτων στη χώρα και στο σηµείο χρήσης πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι αναγνωρισµένοι ειδικοί τεχνικοί κανόνες για την ασφαλή και σωστή εργασία. 2.2 Υποδείξεις για πινακίδες και σύµβολα Ο φορτιστής κατασκευάζεται σύµφωνα µε τους αναγνωρισµένους κανόνες και την τεχνολογία αιχµής. Για να εγγυηθούµε την επαρκή ασφάλεια του προσωπικού, παραθέτουµε πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας. Μόνο όταν αυτές λαµβάνονται υπόψη, παρέχεται επαρκής ασφάλεια κατά την εργασία µε το φορτιστή TB-Ga 4/ *el

5 Ασφάλεια Σε τακτά χρονικά διαστήµατα είναι απαραίτητο να επισηµαίνονται ιδιαιτέρως ορισµένα σηµεία του κειµένου. Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτό τον τρόπο έχουν µια ιδιαίτερη σηµασία: Z M Υπόδειξη! Οι υποδείξεις περιλαµβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες ή σας εξασφαλίζουν µια ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη εργασία µε το φορτιστή. Προσοχή! Με αυτή την προειδοποίηση υποδεικνύονται πιθανές υλικές βλάβες, οι οποίες µπορεί να προκύψουν από την παραβίαση των µέτρων προστασίας ή αντικανονικό χειρισµό. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τα µέτρα προστασίας, τα οποία αποτρέπουν την εµφάνιση βλαβών στο φορτιστή και σε άλλες µονάδες. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή! F Κίνδυνος! Με αυτή την προειδοποίηση υποδεικνύονται πιθανοί τραυµατισµοί, οι οποίοι µπορεί να προκύψουν από την παραβίαση των µέτρων προστασίας ή αντικανονικό χειρισµό. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή προσωπικού τραυµατισµού ή τρίτου ατόµου. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή! 2.3 Εξειδίκευση προσωπικού Στο φορτιστή µπορεί να εργάζεται µόνο εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Οι αρµοδιότητες του προσωπικού για το χειρισµό και την εγκατάσταση/επισκευή πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισµένες. Ως εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε αυτές τις βασικές υποδείξεις, ορίζονται τα άτοµα τα οποία είναι εξοικειωµένα µε την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, την εκκίνηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αποσυναρµολόγηση και διαθέτουν εξειδίκευση που ανταποκρίνεται στις εργασίες τους. Η εγκατάσταση, η πρώτη εκκίνηση λειτουργίας, η συντήρηση και η αποσυναρµολόγηση του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένους και εξουσιοδοτηµένους για αυτή την εργασία ηλεκτροτεχνικό προσωπικό. Στην περίπτωση εκπαιδευόµενων ηλεκτροτεχνικού προσωπικού πρέπει να εξακριβώνεται ότι αυτό προσέχει και τηρεί τις σχετικές διατάξεις της επιχείρησης παροχής ενέργειας (EVU) καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας των διατάξεων για την πρόληψη ατυχηµάτων του επαγγελµατικών οργανώσεων του κλάδου (π.χ. BGV Α2) και όλους τους κανόνες για ασφαλή και σωστή εργασία (π.χ. πρότυπα DIN VDE 100 και IEC 664 ή DIN VDE 0110). Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι δεν φέρει καµία ευθύνη για βλάβες και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την µη τήρηση των οδηγιών χρήσης TB-Ga 5/ *el

6 Ασφάλεια Στην επαγγελµατική χρήση Αν ο φορτιστής χρησιµοποιείται για επαγγελµατική χρήση, ισχύουν επιπλέον τα εξής: Ο χειριστής πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά µαθήµατα ή σεµινάρια για να εξοικειωθεί µε τη διαδικασία φόρτισης συσσωρευτών µολύβδου και το χειρισµό τους. Οι εργασίες πρέπει διεξάγονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 2.4 Προοριζόµενη χρήση Ο φορτιστής SLH 100 προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση συσσωρευτών µολύβδου. Βάσει του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης, µπορούν να φορτίζονται µόνο οι υγρές µπαταρίες που ταιριάζουν στο πρόγραµµα φόρτισης ή οι κλειστές µπαταρίες έλξης που δεν απαιτούν συντήρηση. Για όλους τους υπόλοιπους συσσωρευτές και τις µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, δεν ενδείκνυται η χρήση του φορτιστή! Ύστερα από αίτηµα του ιδιοκτήτη, ο φορτιστής µπορεί να εξοπλίζεται µε διάφορους τύπους βυσµάτων φόρτισης. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος, να τοποθετήσει µόνο τα βύσµατα φόρτισης, τα οποία λόγω της ασφάλειάς τους είναι κατάλληλα για το φορτιστή, να αποκλείσει την εσφαλµένη σύνδεση ακατάλληλων τύπων µπαταριών. Το τελευταίο µπορεί να γίνει π.χ. µέσω µιας αντίστοιχης χρωµατικής ή µηχανικής κωδικοποίησης του βύσµατος φόρτισης. Οι προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τηρούνται! Σε περίπτωση ενός φορτιστή στον οποίο τροποποιήθηκε µετέπειτα το πρόγραµµα φόρτισης, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, να σηµειώσει ανεξίτηλα στο εξωτερικό του περιβλήµατος τον κατάλληλο τύπο µπαταρίας. Για την προοριζόµενη χρήση του φορτιστή, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τηρούνται τα στοιχεία για το χώρο χρήσης (βλέπε ενότητα 2.5 και 5.2), τα στοιχεία της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών καθώς και τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών (βλέπε παράρτηµα). F Κίνδυνος τραυµατισµού! Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών προσώπων και υλικών ζηµιών εξαιτίας: αντικανονικής χρήσης ή εσφαλµένου χειρισµού, µη επιτρεπόµενου ανοίγµατος του φορτιστή, εσφαλµένης εγκατάστασης ή µη αντικανονικής συντήρησης και επισκευής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση, τους λανθάνοντες κινδύνους, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, καθώς και τη συντήρηση που συµπεριλαµβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ο φορτιστής πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τις προβλεπόµενες περιπτώσεις χρήσης που αναφέρονται στις οδηγίες και στην τεχνική περιγραφή και µόνο σε συνδυασµό µε τα συνιστώµενα και επιτρεπόµενα από τον κατασκευαστή παρελκόµενα και/ή εξαρτήµατα TB-Ga 6/ *el

7 Ασφάλεια ιαφορετική ή συνεπαγόµενη χρήση θεωρείται ως µη προοριζόµενη. Η ευθύνη για ενδεχόµενες βλάβες που απορρέουν από µη προοριζόµενη χρήση, βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και/ή το χρήστη του φορτιστή. Η εκκίνηση λειτουργίας του φορτιστή επιτρέπεται µόνο µε τήρηση της οδηγίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (89/336/ΕΟΚ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά µε την τοποθέτηση και την εγκατάσταση Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, πρέπει να ελέγχονται τα περιεχόµενα της συσκευασίας ως προς την πληρότητά τους µε βάση τα συνοδευτικά έγγραφα παράδοσης. Αν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε τον κατασκευαστή. Ο χώρος χρήσης πρέπει να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες και να είναι στεγνός. Οι τιµές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στο χώρο χρήσης δεν πρέπει να είναι χαµηλότερες από 0 C και να µην υπερβαίνουν τους 40 C. Πρέπει να αποκλείεται η συσσώρευση θερµότητας στο φορτιστή, π.χ. µέσω πηγών θερµότητας ή φραγής των οπών εξαερισµού. Ο χώρος χρήσης πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς έτσι, ώστε τα αέρια φόρτισης που προκύπτουν (όξινη οµίχλη, κροτούν αέριο) να µπορούν να διανέµονται επαρκώς (να αραιώνουν) και να αποφεύγεται µε ασφάλεια ο σχηµατισµός εκρηκτικών µειγµάτων αερίων. Στο χώρο χρήσης δεν πρέπει να παρατηρείται υπερβολική συσσώρευση σκόνης. Πρέπει να αποκλείεται η εµφάνιση αγώγιµων κονιαµάτων (αιθάλης, µετάλλων). εν πρέπει να διεισδύουν υγρά στο εσωτερικό του φορτιστή. Ο φορτιστής πρέπει να προστατεύεται από µη επιτρεπόµενη καταπόνηση. Ιδιαίτερα, δεν πρέπει κατά τη µεταφορά και το χειρισµό να υποστούν βλάβες τα εξαρτήµατά του. Πρέπει να αποτρέπεται η επαφή µε τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Ο φορτιστής περιέχει επικίνδυνα ηλεκτροστατικά εξαρτήµατα, τα οποία µπορούν, πολύ εύκολα, να υποστούν βλάβες λόγω εσφαλµένου χειρισµού. Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα δεν πρέπει να υφίστανται µηχανικές βλάβες ή να καταστρέφονται. Η ηλεκτρική εγκατάσταση (διατοµές καλωδίων, ασφάλειες, συνδέσεις προστατευτικών αγωγών) πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Πριν από την ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να συγκριθούν τα δεδοµένα ισχύος που αναγράφονται στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών µε αυτά των συνδέσεων τροφοδοσίας. Ο φορτιστής πρέπει να προστατεύεται µε µια επιπρόσθετη ασφάλεια δικτύου έναντι πολύ υψηλών τάσεων επαφής. Πρέπει να τηρούνται οι τιµές ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τάση και συχνότητα) της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών. 2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία και το χειρισµό Ο φορτιστής πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι σε τεχνικά άριστη κατάσταση για την προοριζόµενη χρήση, µε γνώµονα την ασφάλεια και έχοντας επίγνωση των κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ιδιαίτερα οι βλάβες, που µπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια, πρέπει να επιδιορθώνονται αµέσως TB-Ga 7/ *el

8 Στοιχεία προϊόντος Πριν από τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης, πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται τα στοιχεία της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών για την επιτρεπόµενη τάση µπαταρίας. Πρέπει να διασφαλίζεται η σύνδεση των καλωδίων φόρτισης και της µπαταρίας τηρώντας τις πολικότητες. Κατά τη σύνδεση της µπαταρίας τοποθετήστε τα καλώδια φόρτισης έτσι, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς και να διακοπεί πρόωρα η διαδικασία φόρτισης από τυχόν τράβηγµα του βύσµατος φόρτισης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης από σπινθήρες σε περίπτωση που η διαδικασία φόρτισης διακοπεί από τράβηγµα του βύσµατος φόρτισης! Σε περίπτωση µετατροπών σχετικών µε την ασφάλεια του φορτιστή και/ή της λειτουργίας, ο φορτιστής πρέπει να τίθεται αµέσως εκτός λειτουργίας και να δηλώνεται η βλάβη στο αρµόδιο τµήµα. 2.7 Υποδείξεις ασφαλείας για την εξάλειψη βλαβών και τη συντήρηση Πριν ανοίξετε το περίβληµα µε σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και επισκευής, πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση µε τον κατασκευαστή και/ή τον προµηθευτή. Πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, πρέπει ο φορτιστής να αποµονώνεται από την τάση του ηλεκτρικού δικτύου. Ύστερα από την αποσύνδεση, πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά, πριν να ανοίξετε τα καλύµµατα και το περίβληµα. εν πρέπει να γίνονται αλλαγές, επεκτάσεις και µετατροπές, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον κατασκευαστή! Αυτό ισχύει και για την τοποθέτηση και ρύθµιση των διατάξεων ασφαλείας: Κυρίως πρέπει να προσέχετε να µην µειώνονται οι αποστάσεις, τα διάκενα ερπυσµού και αέρα. Τα ανταλλακτικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Αυτό διασφαλίζεται πάντα κατά τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. 3 Στοιχεία προϊόντος 3.1 Περιγραφή του προϊόντος και της λειτουργίας του Ο φορτιστής SLH 100 προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση συσσωρευτών µολύβδου. Βάσει του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης, µπορούν να φορτίζονται µόνο υγρές µπαταρίες ή κλειστές µπαταρίες έλξης που δεν χρειάζονται συντήρηση. Η συσκευή περιλαµβάνει µια παλµική µονάδα ισχύος υψηλής συχνότητας µε δυνατότητα ελέγχου, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα φόρτισης ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή, ένα πίνακα χειρισµού και ενδείξεων µε κοµβίο και τέσσερις φωτοδιόδους (LED). Το πρόγραµµα φόρτισης για τον εκάστοτε τύπο µπαταρίας ρυθµίζεται στο εργοστάσιο ανάλογα µε τις επιθυµίες του πελάτη. Το προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης, καθώς και ο αντίστοιχος τύπος µπαταρίας περιγράφονται στην ενότητα Πρόγραµµα φόρτισης TB-Ga 8/ *el

9 Στοιχεία προϊόντος Τα µεµονωµένα εξαρτήµατα της συσκευής είναι τοποθετηµένα σε ένα περίβληµα από ελάσµατα χάλυβα. Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ο φορτιστής είναι εξοπλισµένος µε ένα καλώδιο και βύσµα τροφοδοσίας. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις τα καλώδια φόρτισης µπορούν να είναι εξοπλισµένα µε ένα βύσµα φόρτισης ειδικό για µπαταρίες, προκειµένου να συνδέονται σε αυτές. 3.2 Χαρακτηρισµός τύπου Ο φορτιστής SLH 100 παραδίδεται σε διάφορες εκδόσεις. Για αυτό ακολουθούν ως παράδειγµα τα χαρακτηριστικά ενός τύπου ανά κατηγορία (π. χ. για ένα φορτιστή 24 V / 25 A): Τύπος E 230 G 24/25 B-SLH 100 Χαρακτηρισµός συσκευής SLH 100 Ονοµαστικό ρεύµα εξόδου Ονοµαστική τάση εξόδου Είδος ρεύµατος εξόδου "G" Συνεχές ρεύµα Ονοµαστική τάση εισόδου Είδος ρεύµατος εισόδου E Μονοφασικό εναλλασσόµενο ρεύµα Τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά µπορείτε να τα βρείτε από την πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών στο φορτιστή, καθώς και από τα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παράρτηµα. 3.3 Περιγραφή των παρελκοµένων και της λειτουργίας τους Βύσµα φορτιστή Ανάλογα µε τον τύπο µπαταρίας πρέπει να χρησιµοποιούνται διαφορετικά βύσµατα φόρτισης. Για το λόγο αυτό ο φορτιστής µπορεί να παραδίδεται χωρίς βύσµα φόρτισης ή µε ένα βύσµα φόρτισης της επιλογής σας. Βλέπε σχετικές πληροφορίες στα συνηµµένα συνοδευτικά έγγραφα TB-Ga 9/ *el

10 Στοιχεία προϊόντος 3.4 Λανθάνων κίνδυνος F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από αρµόδιο και καταρτισµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή και, αν χρειάζεται, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Καταρχήν πρέπει να αποσυνδέετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και, αν χρειάζεται, την επαφή της µπαταρίας, πριν να προβείτε σε επεµβάσεις και εργασίες στο φορτιστή. F Κίνδυνος έκρηξης! Κατά τη φόρτιση της µπαταρίας µπορεί να διαφύγουν αέρια που µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Για το λόγο αυτό, ο φορτιστής επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο σε επαρκώς αεριζόµενους χώρους. Ποτέ µην αποµακρύνετε τη σύνδεση της µπαταρίας κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας φόρτισης. Επειδή µε τη διαδικασία αυτή µπορεί να προκληθούν σπινθήρες που µπορεί να αναφλέξουν τα αέρια φόρτισης (κροτούν αέριο). F Κίνδυνος από αγκίστρωση στο καλώδιο φόρτισης! Όταν τα καλώδιο φόρτισης είναι αποσυνδεµένα υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε και να διακοπεί η τρέχουσα διαδικασία φόρτισης: Τα άτοµα µπορεί να πιαστούν, να σκοντάψουν σε αποσυνδεµένα, λυτά καλώδια και να τραβήξουν το βύσµα από τη µπαταρία κατά τη διαδικασία φόρτισης: Οι σπινθήρες που παράγονται µπορεί να αναφλέξουν τα αέρια φόρτισης και κατά συνέπεια να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Κατά τη σύνδεση της µπαταρίας περάστε τα καλώδια φόρτισης έτσι, ώστε κανείς να µην µπορεί να σκοντάψει πάνω τους. Τοποθετήστε µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης το καλώδιο φόρτισης στη βάση συγκράτησης TB-Ga 10/ *el

11 Στοιχεία προϊόντος M Προσοχή! Όταν συνδέετε µια εσφαλµένη µπαταρία στο φορτιστή, τότε µπορεί να προκληθούν βλάβες τόσο στο φορτιστή όσο και στη µπαταρία: Η µπαταρία µπορεί να παράγει υπερβολική ποσότητα αερίων, να κοχλάζει και µάλιστα να εκραγεί! Ελέγχετε πάντα αν ο φορτιστής είναι ρυθµισµένος για το δικό σας τύπο µπαταρίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε το αρµόδιο τεχνικό προσωπικό. M Προσοχή! Κατά τη φόρτιση των µπαταριών µπορεί να προκληθούν καυστικά αέρια οξέων. Τα αέρια οξέων µπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα στις ηλεκτρικές συσκευές (κίνδυνος πυρκαγιάς) και να διαβρώσουν τα εξαρτήµατα! Για το λόγο αυτό, να τοποθετείτε πάντα τις µπαταρίες δίπλα από τους σταθµούς φόρτισης έτσι, ώστε τα αέρια οξέων που συσσωρεύονται να κατανέµονται ελεύθερα (εξατµίζονται) στον τόπο χρήσης και να εξασθενίζουν. 3.5 Περιγραφή των προστατευτικών διατάξεων Ο φορτιστής κατασκευάζεται και τοποθετείται σύµφωνα µε εγκεκριµένους κανόνες τεχνικής. Για το λόγο αυτό, αν γίνεται κανονική χρήση δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού χειρισµού ή τρίτα άτοµα. Όλες τα εξαρτήµατα που είναι υπό τάση εξοπλίζονται µε περιβλήµατα, καλύµµατα, τα οποία µπορούν να λύνονται µόνο µε εργαλεία. Όλα τα καλώδια και τα βύσµατα θωρακίζονται ή γειώνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο φορτιστής είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε την κατηγορία προστασίας IP 21. Όλα τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα φέρουν το διακριτικό σήµα CE, ενώ τηρούνται όλες οι απαραίτητες αποστάσεις µόνωσης. Όλα τα κυκλώµατα µεταγωγής είναι ασφαλισµένα µε ασφάλειες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώµατος που έχουν καθορισµένη ισχύ ρεύµατος και χαρακτηριστικά ενεργοποίησης. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα είναι γειωµένα µέσω ενός συστήµατος προστατευτικών αγωγών. Ο φορτιστής είναι εξοπλισµένος µε µια αυτόµατη λειτουργία διακοπής από τη στιγµή που επιτυγχάνεται η προκαθορισµένη µέγιστη κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η υπερφόρτιση και η υπερβολική έκλυση εκρηκτικών αερίων TB-Ga 11/ *el

12 3.6 ιακριτικά σήµατα και πινακίδες πάνω στο φορτιστή Μεταφορά, χειρισµός και αποθήκευση Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. Eingang Input SLH 100 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 / 6,2A / 50-60Hz E230 G 24/50 B-SLH 100 Sicherung Fuse AT Πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών (παράδειγµα) Τοποθετηµένη πίσω στο περίβληµα. (Παράδειγµα: συσκευή 24V/50A) Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Hersteller Manufacturer e Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 11-14h LP Ah / 7,5-8h LP Ah / 11-14h LP 5 Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öjungheinrich 4 Μεταφορά, χειρισµός και αποθήκευση Ο φορτιστής παραδίδεται συσκευασµένος σε ένα χαρτόνι. Πινακίδα µε στοιχεία του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης (παράδειγµα LP1) Τοποθετηµένη πίσω στο περίβληµα. Κατά τη µεταφορά, το χειρισµό και την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που είναι τοποθετηµένες στο χαρτόνι: Προστασία από τα καιρικά φαινόµενα! Εύθραυστο! Επάνω πλευρά! TB-Ga 12/ *el

13 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας 5 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας 5.1 Περιεχόµενα συσκευασίας Ο παραδοτέος εξοπλισµός αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής µέρη: Φορτιστής µε προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης, το συνδεµένο καλώδιο τροφοδοσίας και µπαταρίας, τις οδηγίες χρήσης, ένα σηµείωµα µε υποδείξεις (στερεωµένο στο φορτιστή), την απόδειξη παράδοσης. Ανάλογα µε την επιθυµία του πελάτη τα περιεχόµενα της συσκευασίας, καθώς και η έκδοση του φορτιστή µπορεί να διαφέρουν από τα παρόντα. Στα συνηµµένα έγγραφα παράδοσης (καθώς και στο πιστοποιητικό παραγγελίας) παρατίθενται περαιτέρω τεχνικά στοιχεία. Αµέσως µετά από την παράδοση ελέγξτε, αν είναι πλήρη και σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε µε βάση την απόδειξη παράδοσης και της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών αν τα δεδοµένα συµφωνούν µεταξύ τους. Σε περίπτωση ελλείψεων επικοινωνήστε σχετικά µε τον κατασκευαστή και, αν χρειάζεται,, µε την επιχείρηση µεταφορών. Ελέγξτε το φορτιστή για χαλαρές κοχλιωτές συνδέσεις κτλ. Ξαναστερεώστε τις συνδέσεις, αν χρειάζεται. 5.2 Απαιτήσεις του χώρου χρήσης Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε κλειστούς χώρους που αερίζονται επαρκώς και είναι απαλλαγµένοι από παγετό σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος που δεν υπερβαίνουν τους 40 C: Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να επιλέγεται έτσι, ώστε να µην καλύπτονται οι οπές αερισµού και να µην παρακωλύεται το ρεύµα αέρα ψύξης. Η συσκευή δεν πρέπει να συναρµολογείται κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή άλλες πηγές θερµότητας. Στους χώρους της µπαταρίας απαγορεύονται οι ανοικτές εστίες φωτιάς ή το κάπνισµα. Σε περίµετρο 2 µέτρων γύρω από το σταθµό φόρτισης δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες και συσκευές που παράγουν σπινθήρες. Κατά την τοποθέτηση πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: τα καυστικά αέρια, όπως π.χ. αέρια οξέων, οι αγώγιµες σκόνες, όπως π.χ. αιθάλη ή µεταλλικές σκόνες, η υπερβολικά υψηλή επιβάρυνση από µη αγώγιµες σκόνες και τα υγρά δεν µπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό της συσκευής. Το ηλεκτρικό δίκτυο και η σύνδεση της µπαταρίας πρέπει να είναι κατά το δυνατό σε εµβέλεια καλωδίου 1900 mm TB-Ga 13/ *el

14 5.3 Σύνδεση και ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από αρµόδιο και καταρτισµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή και, αν απαιτείται, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Για τη λειτουργία του φορτιστή είναι απαραίτητη µια σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου στον προβλεπόµενο χώρο χρήσης. Η τάση και η συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να ανταποκρίνονται στα στοιχεία της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών. Η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να γειώνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται σύµφωνα µε τις τοπικές διατάξεις των ηλεκτροτεχνικών συλλόγων έναντι πολύ υψηλών τάσεων αφής. Συνδέστε µια ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Ονοµαστικό ρεύµα Ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου 0 ως 6 A 6 A gl 6 ως 10 A 10 A gl 10 ως 16 A 16 A gl Παρατήρηση Μπορούν να χρησιµοποιούνται ασφάλειες τήξης-gl ή αυτόµατοι µηχανισµοί ασφαλειών µε χαρακτηριστικό B ή C. 5.4 Τοποθέτηση και εγκατάσταση Για την τοποθέτηση του φορτιστή πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: πρέπει να υπάρχει ένας ρευµατολήπτης ηλεκτρικού δικτύου σε προσιτή απόσταση, πρέπει να προβλέπεται µια επιφάνεια απόθεσης για τη µπαταρία δίπλα από το φορτιστή. Ακριβή στοιχεία σχετικά µπορείτε να βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παράρτηµα TB-Ga 14/ *el

15 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας 5.5 Πρώτη εκκίνηση λειτουργίας και έλεγχος λειτουργίας Μετά από την προδιαγραφόµενη τοποθέτηση και εγκατάσταση ο φορτιστής πρέπει καταρχάς να τίθεται σε λειτουργία για έναν έλεγχο λειτουργίας: Για αυτό ενεργήστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 Χειρισµός. Μετά από την επιτυχή πρώτη εκκίνηση λειτουργίας ο φορτιστής πρέπει να επισηµαίνεται εξωτερικά µε τα στοιχεία για τον επιτρεπόµενο τύπο µπαταρίας κατά τρόπο εµφανή, ανεξίτηλο και αναγνώσιµο: M Προσοχή! Από τη σύνδεση µιας µη επιτρεπόµενης µπαταρίας στο φορτιστή είναι πιθανό να προκληθούν σηµαντικές βλάβες στη µπαταρία το φορτιστή και κατά συνέπεια στο όχηµα! Κατά τη σύνδεση της µπαταρίας του οχήµατος αποκλείστε ως ιδιοκτήτης ή ως αρµόδιο προσωπικό συντήρησης οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης για τον οδηγό του οχήµατος! Σηµειώστε τον κατάλληλο τύπο µπαταρίας στο µπροστινό µέρος του περιβλήµατος για κάθε εγκατεστηµένο βύσµα φόρτισης και προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης! Παροµοίως, σηµειώστε µια µετέπειτα τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης στο µπροστινό µέρος του περιβλήµατος. Παροµοίως, παρακαλούµε να σηµειώσετε αν η πραγµατική ονοµαστική ισχύς ρεύµατος (I n ) είναι ρυθµισµένη σε µια χαµηλότερη τιµή από αυτή που παρατίθεται στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών TB-Ga 15/ *el

16 6 Χειρισµός Χειρισµός F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από αρµόδιο και καταρτισµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή και, αν απαιτείται, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Καταρχήν, η διαδικασία φόρτισης µιας µπαταρίας για τον αρµόδιο χειριστή περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: ελέγξτε αν ο φορτιστής και ο τύπος της µπαταρίας ταιριάζουν µεταξύ τους, συνδέστε το φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο, εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη µπαταρία, (η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα,) (η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα,) αποσυνδέστε την µπαταρία. Στα ακόλουθα κεφάλαια επεξηγούνται λεπτοµερέστερα τα επιµέρους βήµατα χειρισµού. Πριν να χειριστείτε το φορτιστή για πρώτη φορά πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτά τα κεφάλαια. 6.1 Περιγραφή του πίνακα χειρισµού και ενδείξεων Στη µπροστινή πλευρά του φορτιστή βρίσκεται τον ακόλουθο πίνακα χειρισµού και ενδείξεων µαζί µε τέσσερις φωτοδιόδους (LED) και ένα κοµβίο: TB-Ga 16/ *el

17 Χειρισµός Σηµασίες των φωτοδιόδων Σύµβολο Σηµασία Χρώµα Ερµηνεία Ανάβει κατά τη διάρκεια της κύριας και της συµπληρωµατικής φάσης φόρτισης Φόρτιση Κίτρινο Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης εξισορρόπησης και κατά το πρόγραµµα φόρτισης 7 και 15 κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης σταθερής φάσης (µαζί µε το LED Τερµατισµός φόρτισης) Τερµατισµός φόρτισης Πράσινο Ανάβει µετά από την ολοκλήρωση της φόρτισης Βλάβη εν απαιτείται συντήρηση Κόκκινο Κίτρινο Ανάβει σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού κυκλώµατος φόρτισης Αναβοσβήνει: µε παλµό ανά 2-δευτερόλεπτα σε περίπτωση αναγκαστικής µεταγωγής σε συµπληρωµατική φόρτιση µε παλµό ανά 4-δευτερόλετπα σε περίπτωση διακοπής λόγω υπερβολικής θερµοκρασίας Ανάβει, όταν είναι προκαθορισµένες κλειστές µπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση (σε πρόγραµµα φόρτισης 2 ως 6, 10 ως 14 καθώς και σε 7 και 15 σύµφωνα µε την προεπιλογή) Αναβοσβήνει µε παλµό ανά 2-δευτερόλεπτα κατά το πρόγραµµα φόρτισης 3 ή 11 (παλµός LM) Σηµασίες των πλήκτρων M Προσοχή: οι µπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση δεν πρέπει να φορτίζονται, όταν δεν ανάβει αυτό το LED! Σύµβολο Σηµασία Χρώµα Ερµηνεία Ενεργό/ανενεργό γκρι- µπλε/άσ προ Πατήστε µια φορά για να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης Πατήστε µια φορά για να ξαναρχίσετε τη διαδικασία φόρτισης 6.2 Σύνδεση φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο Ο φορτιστής είναι εξοπλισµένος για την τροφοδοσία ρεύµατος µε ένα ηλεκτρικό καλώδιο µε βύσµα. Αρχικά συνδέστε το φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο, εισάγοντας το βύσµα στο ρευµατολήπτη TB-Ga 17/ *el

18 Χειρισµός 6.3 Σύνδεση µπαταρίας M Κίνδυνος! Μέσα στη µπαταρία περιέχεται θειικό οξύ που είναι εξαιρετικά καυστικό. Τα ελεύθερα µεταλλικά µέρη µιας µπαταρίας φέρουν πάντα κάποια τάση. Μην ανοίγετε το περίβληµα της µπαταρίας και µην αγγίζετε κανένα από τα γυµνά µεταλλικά µέρη! Οι εργασίες σε ή µε µπαταρίες ή συστήµατα µπαταριών πρέπει για το λόγο αυτό να πραγµατοποιούνται µόνο από ανάλογο εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό και τηρώντας τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της µπαταρίας. Κατά τη φόρτιση των µπαταριών µπορεί να προκληθούν καυστικά αέρια οξέων. Τα αέρια οξέων µπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα στις ηλεκτρικές συσκευές (κίνδυνος πυρκαγιάς) και να διαβρώσουν τα εξαρτήµατα! Για το λόγο αυτό, να τοποθετείτε πάντα τις µπαταρίες δίπλα από τους σταθµούς φόρτισης έτσι, ώστε τα αέρια οξέων που συσσωρεύονται να κατανέµονται ελεύθερα (εξατµίζονται) στον τόπο χρήσης και να εξασθενίζουν. M Κίνδυνος έκρηξης! Όταν συνδέετε µια εσφαλµένη µπαταρία στο φορτιστή, τότε µπορεί να προκληθούν βλάβες τόσο στο φορτιστή όσο και στη µπαταρία: Η µπαταρία µπορεί να παράγει υπερβολική ποσότητα αερίων, να κοχλάζει και µάλιστα να εκραγεί! Ελέγχετε πάντα αν ο φορτιστής είναι ρυθµισµένος για το δικό σας τύπο µπαταρίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε το αρµόδιο τµήµα συντήρησης του ιδιοκτήτη. Ακολουθεί περιγραφή της σύνδεσης µπαταρίας µε ένα βύσµα φόρτισης. Προσέχετε να µην ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης αυτόµατα µε τη σύνδεση της µπαταρίας. Συνδέστε τη µπαταρία ως εξής: Περάστε το καλώδιο φόρτισης έτσι, ώστε να µην µπορεί να σκοντάψει κανείς και ενδεχοµένως να διακόψει έτσι τη διαδικασία φόρτισης. Εισάγετε το βύσµα φόρτισης στην αντίστοιχη υποδοχή το καλωδίου της µπαταρίας. Στη συνέχεια ξεκινά η αυτόµατη διαδικασία φόρτισης. 6.4 Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα, όταν η συσκευή φόρτισης συνδέεται στην τάση ηλεκτρικού δικτύου, η µπαταρία συνδέεται µε τη σωστή πολικότητα µε το φορτιστή, η τάση µπαταρίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 9 V, δεν έχει πατηθεί το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Σε µπαταρίες που δεν απαιτείται συντήρηση πρέπει να ανάβει το LED δεν απαιτείται συντήρησ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Αυτό ισχύει για τα προκαθορισµένα προγράµµατα φόρτισης αρ. 2, 4-6, 10, 12 ως 14 καθώς και αρ. 7 και 15 (σύµφωνα µε την προεπιλογή) TB-Ga 18/ *el

19 Χειρισµός Εµφανίζεται το πρόγραµµα φόρτισης Το προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης εµφανίζεται αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη της φόρτισης, αναβοσβήνοντας τα LED που περιγράφονται. Με τον παρακάτω πίνακα µπορείτε να διαπιστώσετε σε ποιο πρόγραµµα φόρτισης είναι ρυθµισµένος φορτιστής σας. Τύπος µπαταρία Υγρή µπαταρία (100 % In) Dryflex GiV/PzV (100 % In) Παλµός-LM (100 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-giv (100 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-pzv (100 % In) Champion (100 % In) WUoU (100 % In) Υγρή µπαταρία (80 % In) Dryflex GiV/PzV (80 % In) Παλµός-LM (80 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-giv (80 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-pzv (80 % In) Champion (80 % In) WUoU (80 % In) Πρόγραµµα φόρτισης LED Πρότυπο για αναβόσβηµα Υπόµνηση: το LED αναβοσβήνει, το LED σβήνει Παροµοίως, µπορείτε να βρείτε τους αριθµούς του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης σε αυτοκόλλητο κοντά την πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα και, όσο διαρκεί αυτό το διάστηµα, ανάβει το LED Φόρτιση TB-Ga 19/ *el

20 Χειρισµός 6.5 ιακοπή διαδικασίας φόρτισης Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης δεν απαιτείται καµία διακοπή στη λειτουργία του φορτιστή. Ωστόσο, εξαιτίας εξωτερικών επιδράσεων µπορεί να είναι απαραίτητο να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης. Όµως λάβετε υπόψη σας: F Κίνδυνος έκρηξης! Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών ατόµων και βλαβών εξοπλισµού, όταν αποσυνδέετε τη µπαταρία κατά τη διάρκεια µιας τρέχουσας διαδικασίας φόρτισης: Οι σπινθήρες που δηµιουργούνται εδώ µπορεί αναφλέξουν τα αέρια που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Να ενεργοποιείτε πάντα πρώτα το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό, όταν πρέπει να διακοπεί η διαδικασία φόρτισης. Μόνο µετά από αυτό πρέπει να αποσυνδέεται το βύσµα φόρτισης από τη µπαταρία. Η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται, όταν πατιέται το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό στο µπροστινό µέρος του χειριστηρίου. Πατήστε µια φορά το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Σβήνουν όλα τα LED. Η διαδικασία φόρτισης συνεχίζεται, µόλις πατηθεί ακόµα µια φορά το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Πατήστε ακόµα µια φορά το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Το LED Φόρτιση ξαναρχίζει τώρα να ανάβει. Z Υπόδειξη! Κατά την κανονική λειτουργία η διαδικασία φόρτισης δεν πρέπει να τερµατίζεται πριν από την αυτόµατη διακοπή. Πρόωρη διακοπή οδηγεί σε ελλιπή φόρτιση της µπαταρίας: Εξαιτίας αυτού περιορίζεται η διαθέσιµη χωρητικότητα της µπαταρίας. 6.6 Η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα Η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα, όταν ολοκληρώνεται το πρόγραµµα φόρτισης, δηλ. µε την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Τότε ανάβει το LED Τερµατισµός φόρτισης. Στη συνέχεια είναι δυνατή η χρήση της µπαταρίας TB-Ga 20/ *el

21 Χειρισµός 6.7 ιαταραχές και µηνύµατα σφαλµάτων Μέσω των τεσσάρων φωτοδιόδων του πίνακα χειρισµού και ενδείξεων εµφανίζονται οι διαταραχές και η κατάσταση του φορτιστή. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει µια συνοπτική παρουσίαση των πιθανών αιτιών σφαλµάτων και την αντιµετώπισή τους: Ένδειξη Αιτία Έλεγχος/Αντιµετώπιση εν ανάβουν τα LED Η φόρτιση διακόπηκε µέσω του κοµβίου Ενεργό/Ανενεργό Συνεχίστε τη διαδικασία φόρτισης µε νέο πάτηµα του κοµβίου Ενεργό/Ανενεργό. Η τάση µπαταρίας έχει πέσει Ελέγξτε την τάση ηλεκτρικού δικτύου! Σε περίπτωση που είναι εντάξει, ενηµερώστε τον τεχνικό συντήρησης! εν υπάρχει τάση µπαταρίας Ελέγξτε το καλώδιο, βύσµα. Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης. Η ασφάλεια συνεχούς ρεύµατος έχει πέσει Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης! 2 Sec. Το LED βλάβη αναβοσβήνει µε παλµό ανά 2 δευτερόλεπτα, τα υπόλοιπα LED λειτουργούν κανονικά Μεταγωγή στη συµπληρωµατική φάση φόρτισης µε χρονική λειτουργία ασφαλείας: Η µπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως! Ελέγξτε την αντιστοιχία της χωρητικότητας µπαταρίας προς το ονοµαστικό ρεύµα φορτιστή.! Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης. 4 Sec. Το LED βλάβη αναβοσβήνει µε παλµό ανά 4 δευτερόλεπτα, τα υπόλοιπα LED είναι σβηστά Υπερβολική θερµοκρασία Ελέγξτε την προσαγωγή και την απαγωγή αέρα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης. Το LED βλάβη ανάβει συνεχώς Αποτυχία του ηλεκτρονικού κυκλώµατος φόρτισης Ελαττωµατική µπαταρία; Τραβήξτε το φις δικτύου και εισάγετε ξανά (φορτιστής στη βασική ρύθµιση)! Σε περίπτωση που το LED βλάβη συνεχίζει να ανάβει, ενηµερώστε τον τεχνικό συντήρησης! Υπόµνηση: Το LED ανάβει Το LED αναβοσβήνει Το LED εµφανίζει µια οποιαδήποτε ένδειξη Το LED σβήνει 6.8 ιακοπή φορτιστή Ο φορτιστής τροφοδοτείται µε ρεύµα µέσω ενός ηλεκτρικού καλωδίου. Ο φορτιστής πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, όταν: ο φορτιστής δεν χρησιµοποιείται συνέχεια, το ηλεκτρονικό κύκλωµα φόρτισης πρέπει να µετατεθεί στην κατάσταση έναρξης (επαναφορά), π.χ. όταν εµφανίζεται µια διαταραχή TB-Ga 21/ *el

22 7 Συντήρηση Συντήρηση F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Καταρχήν πρέπει να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου και, αν χρειάζεται, την επαφή της µπαταρίας, πριν να προβείτε σε επεµβάσεις και εργασίες στο φορτιστή. 7.1 Καθαρισµός, επιθεώρηση και συντήρηση Ο φορτιστής δεν απαιτεί συντήρηση και παρέχει, όταν χρησιµοποιείται κανονικά, µια λειτουργία χωρίς διαταραχές. Μπορείτε να αποµακρύνετε τη σκόνη ή την ακαθαρσία από το φορτιστή µε ένα στεγνό ύφασµα. Ελέγχετε τουλάχιστον µια φορά το µήνα αν η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου έχει φθορές, το περίβληµα εµφανίζει φθορές, η µόνωση του καλωδίου φόρτισης είναι άθικτη, το βύσµα φόρτισης έχει φθορές, όλες οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι σφικτά συνδεµένες. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις ο φορτιστής πρέπει να τίθεται πλήρως εκτός λειτουργίας και όλες οι ελλείψεις να επιδιορθώνονται από αρµόδιο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτο το άνοιγµα του περιβλήµατος για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να συνεννοηθείτε µε τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή του φορτιστή. 7.2 Τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης F Κίνδυνος! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή εξαιτίας επικίνδυνων ηλεκτρικών τάσεων στο εσωτερικό της συσκευής! Μην αποµακρύνετε κανένα από τα καλύµµατα ή τα περιβλήµατα. Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήµατα που βρίσκονται υπό τάση. Η τοποθέτηση, η εγκατάσταση, καθώς και η αποσυναρµολόγηση του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό. Το πρόγραµµα φόρτισης είναι προκαθορισµένο από το εργοστάσιο. Αν είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή TB-Ga 22/ *el

23 Απόρριψη 7.3 Ανταλλακτικά Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά, απευθυνθείτε µε τα στοιχεία της συσκευής στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών στον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή. 8 Απόρριψη Σε περίπτωση που ο φορτιστής τίθεται οριστικά εκτός λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι νόµοι και οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη χρονική στιγµή για την απόρριψη. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µπορείτε να βρείτε στις ειδικές υπηρεσίες απόρριψης ή στις αρµόδιες αρχές. M Προσοχή! Η απόρριψη παλιών ηλεκτρονικών µερών συνιστά έναν υψηλό κίνδυνο για το περιβάλλον εξαιτίας των διαφόρων συστατικών µερών από συνθετικό, µέταλλο και βιοµηχανικό υλικό. Για το λόγο αυτό, η συλλογή και η απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών µερών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για οικιακά ή βιοµηχανικά απορρίµµατα. Συγκεντρώστε τα παλιά ηλεκτρονικά µέρη από την απόρριψη µέσα στα πλαίσια της εταιρίας έτσι, ώστε η περαιτέρω διαχείρισή τους να αναλαµβάνεται από ειδικές υπηρεσίες (ειδικές εταιρίες απορριµµάτων). Η συσκευασία του φορτιστή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Το χαρτί, χαρτόνι και το πλαστικό πρέπει να προσάγονται στα σηµεία ανακύκλωσης TB-Ga 23/ *el

24 Παράρτηµα Παράρτηµα Σχήµα διαστάσεων και κατόψεων B Τύπος περιβλήµατος ιαστάσεις (mm) Ύψος Πλάτος Βάθος WT WT WT T H Tεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά στοιχεία Σειρά συσκευής SLH 100 Αρ. συσκευής Τύπος µπαταρίας Χαρακτηριστική καµπύλη φόρτισης Βλέπε κεφάλαιο Περιοχή τιµών θερµοκρασίας 0 ως 40 C Ονοµαστική συχνότητα εισόδου βλέπε πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών Μπαταρία υγρή ή που δεν απαιτεί συντήρηση 47,5 63 Hz Είδος προστασίας Σύµφωνα µε IP 21 EN Περίβληµα Πρότυπα Βλέπε παράρτηµα Σχήµατα διαστάσεων και κατόψεων 73/23/ΕΟΚ Οδηγία περί χαµηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ Οδηγία περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EN Ασφάλεια EN Μετασχηµατιστές EN Ηµιαγωγοί Ανορθωτές ρεύµατος EN Ατρωσία έναντι παρεµβολών για το βιοµηχανικό τοµέα EN Εκποµπή παρεµβολών για κατοικηµένες περιοχές, εµπορικό και επιχειρησιακό τοµέα, καθώς και µικροεπιχειρήσεις EN Επιδράσεις ηλεκτρικού δικτύου EN ιακυµάνσεις τάσης και τρεµοσβήσιµο EN Ριπή και υπέρταση TB-Ga 24/ *el

25 Παράρτηµα Τεχνικά χαρακτηριστικά Πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών Ο τύπος συσκευής µπορεί να αναγνωρίζεται εµφανώς µε βάση το χαρακτηριστικό τύπο στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, οι ειδικές συσκευές µπορεί να αποκλίνουν από αυτά τα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αποκλειστικά τα δεδοµένα της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών! Τάση εξόδο υ [V] Υγρή µπαταρία Χαρακτηριστική καµπύλη LP3 Χρόνος φόρτισης 7,5-8,5h Χωρητικότητα µπαταρίας [Ah] Υγρή µπαταρία Χαρακτηριστική καµπύλη LP1 Χρόνος φόρτισης 9,0-11,5h Υγρή µπαταρία Χαρακτηριστική καµπύλη LP1 Χρόνος φόρτισης 12,0-14,0h κλειστές µπαταρίες Χαρακτηριστική καµπύλη LP5 Χρόνος φόρτισης 11,0-14,0h Ονοµαστ ικό ρεύµα συσκευή ς [A] Ονοµα στική τάση εισόδο υ [V] Ρεύµα δικτύου [A] Περίβληµα ,4 WT 600 E 230 G 24/ 20 B-SLH ,2 WT 600 E 230 G 24/ 25 B-SLH ,8 WT 900 E 230 G 24/ 30 B-SLH ,5 WT 900 E 230 G 24/ 35 B-SLH ,2 WT 900 E 230 G 24/ 50 B-SLH WT 900 E 230 G 24/ 65 B-SLH ,1 WT 3000 E 230 G 24/ 85 B-SLH ,9 WT 3000 E 230 G 24/ 100 B-SLH ,4 WT 3000 E 230 G 24/ 120 B-SLH ,6 WT 900 E 230 G 48/ 35 B-SLH ,6 WT 3000 E 230 G 48/ 50 B-SLH ,8 WT 3000 E 230 G 48/ 60 B-SLH 100 Τύπος Κατάλογος ανταλλακτικών TB-Ga 25/ *el

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Φορτιστές μπαταρίας Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800 M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός για επαγγελματική φόρτιση μπαταριών με κύκλο εκκίνησης/βαθιάς εκφόρτισης.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS 12 ARISTOMENOUS STR. 10440 ATHENS - GREECE Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS Αριστοµένους 12, T.K. 104-40, Aθήνα Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα