SLH Οδηγίες χρήσης *el

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SLH 100 10.04 - Οδηγίες χρήσης 50452112 03.07. 4165*el"

Transcript

1 SLH Οδηγίες χρήσης g 24V-25A 4165*el

2 Περιεχόµενα Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ TB-Ga 2/ *el

3 Περιεχόµενα Πίνακας περιεχοµένων 1 Γενικά Σκοπός των οδηγιών χρήσης Ασφάλεια Γενικά Υποδείξεις για πινακίδες και σύµβολα Εξειδίκευση προσωπικού Στην επαγγελµατική χρήση Προοριζόµενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά µε την τοποθέτηση και την εγκατάσταση Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία και το χειρισµό Υποδείξεις ασφαλείας για την εξάλειψη βλαβών και τη συντήρηση Στοιχεία προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος και της λειτουργίας του Χαρακτηρισµός τύπου Περιγραφή των παρελκοµένων και της λειτουργίας τους Βύσµα φορτιστή Λανθάνων κίνδυνος Περιγραφή των προστατευτικών διατάξεων ιακριτικά σήµατα και πινακίδες πάνω στο φορτιστή Μεταφορά, χειρισµός και αποθήκευση Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας Περιεχόµενα συσκευασίας Απαιτήσεις του χώρου χρήσης Σύνδεση και ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Τοποθέτηση και εγκατάσταση Πρώτη εκκίνηση λειτουργίας και έλεγχος λειτουργίας Χειρισµός Περιγραφή του πίνακα χειρισµού και ενδείξεων Σηµασίες των φωτοδιόδων Σηµασίες των πλήκτρων Σύνδεση φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο Σύνδεση µπαταρίας Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα Εµφανίζεται το πρόγραµµα φόρτισης ιακοπή διαδικασίας φόρτισης Η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα ιαταραχές και µηνύµατα σφαλµάτων ιακοπή φορτιστή Συντήρηση Καθαρισµός, επιθεώρηση και συντήρηση Τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης Ανταλλακτικά Απόρριψη TB-Ga 3/ *el

4 Γενικά 1 Γενικά 1.1 Σκοπός των οδηγιών χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν ως στόχο την κανονική και ασφαλή λειτουργία του φορτιστή SLH 100. Ο SLH 100 θα αναφέρεται παρακάτω για συντοµία ως φορτιστής. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντα διαθέσιµες και να φυλάσσονται κοντά στον φορτιστή, για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβάζονται και να τηρούνται από κάθε άτοµο, το οποίο έχουν ανατεθεί οι διαδικασίες λειτουργίας του φορτιστή. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται η µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση, ο χειρισµός, η συντήρηση και αποσυναρµολόγηση. Κατά την επαγγελµατική χρήση πρέπει εκτός από τις οδηγίες χρήσης να λαµβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα και οι νόµοι που ισχύουν στο χώρο χρήσης και στη χώρα για την ασφαλή και σωστή εργασία. Περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, παρέχουν οι εξειδικευµένοι τεχνικοί του κατασκευαστή και/ ή του προµηθευτή. Όλα τα έγγραφα προστατεύονται υπό την έννοια του νόµου περί προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η µεταβίβαση και η αναπαραγωγή εγγράφων, έστω και αποσπασµατική, καθώς και η εκµετάλλευση και δηµοσίευση του περιεχοµένου τους, εφόσον δεν υπάρχει ρητή έγκριση. 2 Ασφάλεια 2.1 Γενικά Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν βασικό µέρος του φορτιστή. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος να διατηρεί τις οδηγίες χρήσης συνεχώς διαθέσιµες κοντά στο φορτιστή και να ενηµερώνει το προσωπικό χειρισµού σχετικά µε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συµπληρώνονται από το χειριστή µε υποδείξεις λειτουργίας µε βάση τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις για την πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και µε πληροφορίες που προκύπτουν από τα καθήκοντα παρακολούθησης και αναφοράς, όταν λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, π.χ. που αφορούν στην οργάνωση και τις διαδικασίες εργασίας και το προσωπικό που χρησιµοποιείται. Παράλληλα µε τις οδηγίες χρήσης και τους ισχύοντες δεσµευτικούς κανονισµούς για την πρόληψη ατυχηµάτων στη χώρα και στο σηµείο χρήσης πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι αναγνωρισµένοι ειδικοί τεχνικοί κανόνες για την ασφαλή και σωστή εργασία. 2.2 Υποδείξεις για πινακίδες και σύµβολα Ο φορτιστής κατασκευάζεται σύµφωνα µε τους αναγνωρισµένους κανόνες και την τεχνολογία αιχµής. Για να εγγυηθούµε την επαρκή ασφάλεια του προσωπικού, παραθέτουµε πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας. Μόνο όταν αυτές λαµβάνονται υπόψη, παρέχεται επαρκής ασφάλεια κατά την εργασία µε το φορτιστή TB-Ga 4/ *el

5 Ασφάλεια Σε τακτά χρονικά διαστήµατα είναι απαραίτητο να επισηµαίνονται ιδιαιτέρως ορισµένα σηµεία του κειµένου. Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτό τον τρόπο έχουν µια ιδιαίτερη σηµασία: Z M Υπόδειξη! Οι υποδείξεις περιλαµβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες ή σας εξασφαλίζουν µια ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη εργασία µε το φορτιστή. Προσοχή! Με αυτή την προειδοποίηση υποδεικνύονται πιθανές υλικές βλάβες, οι οποίες µπορεί να προκύψουν από την παραβίαση των µέτρων προστασίας ή αντικανονικό χειρισµό. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τα µέτρα προστασίας, τα οποία αποτρέπουν την εµφάνιση βλαβών στο φορτιστή και σε άλλες µονάδες. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή! F Κίνδυνος! Με αυτή την προειδοποίηση υποδεικνύονται πιθανοί τραυµατισµοί, οι οποίοι µπορεί να προκύψουν από την παραβίαση των µέτρων προστασίας ή αντικανονικό χειρισµό. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή προσωπικού τραυµατισµού ή τρίτου ατόµου. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή! 2.3 Εξειδίκευση προσωπικού Στο φορτιστή µπορεί να εργάζεται µόνο εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Οι αρµοδιότητες του προσωπικού για το χειρισµό και την εγκατάσταση/επισκευή πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισµένες. Ως εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε αυτές τις βασικές υποδείξεις, ορίζονται τα άτοµα τα οποία είναι εξοικειωµένα µε την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, την εκκίνηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αποσυναρµολόγηση και διαθέτουν εξειδίκευση που ανταποκρίνεται στις εργασίες τους. Η εγκατάσταση, η πρώτη εκκίνηση λειτουργίας, η συντήρηση και η αποσυναρµολόγηση του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένους και εξουσιοδοτηµένους για αυτή την εργασία ηλεκτροτεχνικό προσωπικό. Στην περίπτωση εκπαιδευόµενων ηλεκτροτεχνικού προσωπικού πρέπει να εξακριβώνεται ότι αυτό προσέχει και τηρεί τις σχετικές διατάξεις της επιχείρησης παροχής ενέργειας (EVU) καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας των διατάξεων για την πρόληψη ατυχηµάτων του επαγγελµατικών οργανώσεων του κλάδου (π.χ. BGV Α2) και όλους τους κανόνες για ασφαλή και σωστή εργασία (π.χ. πρότυπα DIN VDE 100 και IEC 664 ή DIN VDE 0110). Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι δεν φέρει καµία ευθύνη για βλάβες και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την µη τήρηση των οδηγιών χρήσης TB-Ga 5/ *el

6 Ασφάλεια Στην επαγγελµατική χρήση Αν ο φορτιστής χρησιµοποιείται για επαγγελµατική χρήση, ισχύουν επιπλέον τα εξής: Ο χειριστής πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά µαθήµατα ή σεµινάρια για να εξοικειωθεί µε τη διαδικασία φόρτισης συσσωρευτών µολύβδου και το χειρισµό τους. Οι εργασίες πρέπει διεξάγονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 2.4 Προοριζόµενη χρήση Ο φορτιστής SLH 100 προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση συσσωρευτών µολύβδου. Βάσει του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης, µπορούν να φορτίζονται µόνο οι υγρές µπαταρίες που ταιριάζουν στο πρόγραµµα φόρτισης ή οι κλειστές µπαταρίες έλξης που δεν απαιτούν συντήρηση. Για όλους τους υπόλοιπους συσσωρευτές και τις µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, δεν ενδείκνυται η χρήση του φορτιστή! Ύστερα από αίτηµα του ιδιοκτήτη, ο φορτιστής µπορεί να εξοπλίζεται µε διάφορους τύπους βυσµάτων φόρτισης. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος, να τοποθετήσει µόνο τα βύσµατα φόρτισης, τα οποία λόγω της ασφάλειάς τους είναι κατάλληλα για το φορτιστή, να αποκλείσει την εσφαλµένη σύνδεση ακατάλληλων τύπων µπαταριών. Το τελευταίο µπορεί να γίνει π.χ. µέσω µιας αντίστοιχης χρωµατικής ή µηχανικής κωδικοποίησης του βύσµατος φόρτισης. Οι προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τηρούνται! Σε περίπτωση ενός φορτιστή στον οποίο τροποποιήθηκε µετέπειτα το πρόγραµµα φόρτισης, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, να σηµειώσει ανεξίτηλα στο εξωτερικό του περιβλήµατος τον κατάλληλο τύπο µπαταρίας. Για την προοριζόµενη χρήση του φορτιστή, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τηρούνται τα στοιχεία για το χώρο χρήσης (βλέπε ενότητα 2.5 και 5.2), τα στοιχεία της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών καθώς και τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών (βλέπε παράρτηµα). F Κίνδυνος τραυµατισµού! Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών προσώπων και υλικών ζηµιών εξαιτίας: αντικανονικής χρήσης ή εσφαλµένου χειρισµού, µη επιτρεπόµενου ανοίγµατος του φορτιστή, εσφαλµένης εγκατάστασης ή µη αντικανονικής συντήρησης και επισκευής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση, τους λανθάνοντες κινδύνους, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, καθώς και τη συντήρηση που συµπεριλαµβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ο φορτιστής πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τις προβλεπόµενες περιπτώσεις χρήσης που αναφέρονται στις οδηγίες και στην τεχνική περιγραφή και µόνο σε συνδυασµό µε τα συνιστώµενα και επιτρεπόµενα από τον κατασκευαστή παρελκόµενα και/ή εξαρτήµατα TB-Ga 6/ *el

7 Ασφάλεια ιαφορετική ή συνεπαγόµενη χρήση θεωρείται ως µη προοριζόµενη. Η ευθύνη για ενδεχόµενες βλάβες που απορρέουν από µη προοριζόµενη χρήση, βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και/ή το χρήστη του φορτιστή. Η εκκίνηση λειτουργίας του φορτιστή επιτρέπεται µόνο µε τήρηση της οδηγίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (89/336/ΕΟΚ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά µε την τοποθέτηση και την εγκατάσταση Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, πρέπει να ελέγχονται τα περιεχόµενα της συσκευασίας ως προς την πληρότητά τους µε βάση τα συνοδευτικά έγγραφα παράδοσης. Αν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε τον κατασκευαστή. Ο χώρος χρήσης πρέπει να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες και να είναι στεγνός. Οι τιµές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στο χώρο χρήσης δεν πρέπει να είναι χαµηλότερες από 0 C και να µην υπερβαίνουν τους 40 C. Πρέπει να αποκλείεται η συσσώρευση θερµότητας στο φορτιστή, π.χ. µέσω πηγών θερµότητας ή φραγής των οπών εξαερισµού. Ο χώρος χρήσης πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς έτσι, ώστε τα αέρια φόρτισης που προκύπτουν (όξινη οµίχλη, κροτούν αέριο) να µπορούν να διανέµονται επαρκώς (να αραιώνουν) και να αποφεύγεται µε ασφάλεια ο σχηµατισµός εκρηκτικών µειγµάτων αερίων. Στο χώρο χρήσης δεν πρέπει να παρατηρείται υπερβολική συσσώρευση σκόνης. Πρέπει να αποκλείεται η εµφάνιση αγώγιµων κονιαµάτων (αιθάλης, µετάλλων). εν πρέπει να διεισδύουν υγρά στο εσωτερικό του φορτιστή. Ο φορτιστής πρέπει να προστατεύεται από µη επιτρεπόµενη καταπόνηση. Ιδιαίτερα, δεν πρέπει κατά τη µεταφορά και το χειρισµό να υποστούν βλάβες τα εξαρτήµατά του. Πρέπει να αποτρέπεται η επαφή µε τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Ο φορτιστής περιέχει επικίνδυνα ηλεκτροστατικά εξαρτήµατα, τα οποία µπορούν, πολύ εύκολα, να υποστούν βλάβες λόγω εσφαλµένου χειρισµού. Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα δεν πρέπει να υφίστανται µηχανικές βλάβες ή να καταστρέφονται. Η ηλεκτρική εγκατάσταση (διατοµές καλωδίων, ασφάλειες, συνδέσεις προστατευτικών αγωγών) πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Πριν από την ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να συγκριθούν τα δεδοµένα ισχύος που αναγράφονται στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών µε αυτά των συνδέσεων τροφοδοσίας. Ο φορτιστής πρέπει να προστατεύεται µε µια επιπρόσθετη ασφάλεια δικτύου έναντι πολύ υψηλών τάσεων επαφής. Πρέπει να τηρούνται οι τιµές ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τάση και συχνότητα) της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών. 2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία και το χειρισµό Ο φορτιστής πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι σε τεχνικά άριστη κατάσταση για την προοριζόµενη χρήση, µε γνώµονα την ασφάλεια και έχοντας επίγνωση των κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ιδιαίτερα οι βλάβες, που µπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια, πρέπει να επιδιορθώνονται αµέσως TB-Ga 7/ *el

8 Στοιχεία προϊόντος Πριν από τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης, πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται τα στοιχεία της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών για την επιτρεπόµενη τάση µπαταρίας. Πρέπει να διασφαλίζεται η σύνδεση των καλωδίων φόρτισης και της µπαταρίας τηρώντας τις πολικότητες. Κατά τη σύνδεση της µπαταρίας τοποθετήστε τα καλώδια φόρτισης έτσι, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς και να διακοπεί πρόωρα η διαδικασία φόρτισης από τυχόν τράβηγµα του βύσµατος φόρτισης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης από σπινθήρες σε περίπτωση που η διαδικασία φόρτισης διακοπεί από τράβηγµα του βύσµατος φόρτισης! Σε περίπτωση µετατροπών σχετικών µε την ασφάλεια του φορτιστή και/ή της λειτουργίας, ο φορτιστής πρέπει να τίθεται αµέσως εκτός λειτουργίας και να δηλώνεται η βλάβη στο αρµόδιο τµήµα. 2.7 Υποδείξεις ασφαλείας για την εξάλειψη βλαβών και τη συντήρηση Πριν ανοίξετε το περίβληµα µε σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και επισκευής, πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση µε τον κατασκευαστή και/ή τον προµηθευτή. Πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, πρέπει ο φορτιστής να αποµονώνεται από την τάση του ηλεκτρικού δικτύου. Ύστερα από την αποσύνδεση, πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά, πριν να ανοίξετε τα καλύµµατα και το περίβληµα. εν πρέπει να γίνονται αλλαγές, επεκτάσεις και µετατροπές, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον κατασκευαστή! Αυτό ισχύει και για την τοποθέτηση και ρύθµιση των διατάξεων ασφαλείας: Κυρίως πρέπει να προσέχετε να µην µειώνονται οι αποστάσεις, τα διάκενα ερπυσµού και αέρα. Τα ανταλλακτικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Αυτό διασφαλίζεται πάντα κατά τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. 3 Στοιχεία προϊόντος 3.1 Περιγραφή του προϊόντος και της λειτουργίας του Ο φορτιστής SLH 100 προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση συσσωρευτών µολύβδου. Βάσει του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης, µπορούν να φορτίζονται µόνο υγρές µπαταρίες ή κλειστές µπαταρίες έλξης που δεν χρειάζονται συντήρηση. Η συσκευή περιλαµβάνει µια παλµική µονάδα ισχύος υψηλής συχνότητας µε δυνατότητα ελέγχου, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα φόρτισης ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή, ένα πίνακα χειρισµού και ενδείξεων µε κοµβίο και τέσσερις φωτοδιόδους (LED). Το πρόγραµµα φόρτισης για τον εκάστοτε τύπο µπαταρίας ρυθµίζεται στο εργοστάσιο ανάλογα µε τις επιθυµίες του πελάτη. Το προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης, καθώς και ο αντίστοιχος τύπος µπαταρίας περιγράφονται στην ενότητα Πρόγραµµα φόρτισης TB-Ga 8/ *el

9 Στοιχεία προϊόντος Τα µεµονωµένα εξαρτήµατα της συσκευής είναι τοποθετηµένα σε ένα περίβληµα από ελάσµατα χάλυβα. Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ο φορτιστής είναι εξοπλισµένος µε ένα καλώδιο και βύσµα τροφοδοσίας. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις τα καλώδια φόρτισης µπορούν να είναι εξοπλισµένα µε ένα βύσµα φόρτισης ειδικό για µπαταρίες, προκειµένου να συνδέονται σε αυτές. 3.2 Χαρακτηρισµός τύπου Ο φορτιστής SLH 100 παραδίδεται σε διάφορες εκδόσεις. Για αυτό ακολουθούν ως παράδειγµα τα χαρακτηριστικά ενός τύπου ανά κατηγορία (π. χ. για ένα φορτιστή 24 V / 25 A): Τύπος E 230 G 24/25 B-SLH 100 Χαρακτηρισµός συσκευής SLH 100 Ονοµαστικό ρεύµα εξόδου Ονοµαστική τάση εξόδου Είδος ρεύµατος εξόδου "G" Συνεχές ρεύµα Ονοµαστική τάση εισόδου Είδος ρεύµατος εισόδου E Μονοφασικό εναλλασσόµενο ρεύµα Τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά µπορείτε να τα βρείτε από την πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών στο φορτιστή, καθώς και από τα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παράρτηµα. 3.3 Περιγραφή των παρελκοµένων και της λειτουργίας τους Βύσµα φορτιστή Ανάλογα µε τον τύπο µπαταρίας πρέπει να χρησιµοποιούνται διαφορετικά βύσµατα φόρτισης. Για το λόγο αυτό ο φορτιστής µπορεί να παραδίδεται χωρίς βύσµα φόρτισης ή µε ένα βύσµα φόρτισης της επιλογής σας. Βλέπε σχετικές πληροφορίες στα συνηµµένα συνοδευτικά έγγραφα TB-Ga 9/ *el

10 Στοιχεία προϊόντος 3.4 Λανθάνων κίνδυνος F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από αρµόδιο και καταρτισµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή και, αν χρειάζεται, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Καταρχήν πρέπει να αποσυνδέετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και, αν χρειάζεται, την επαφή της µπαταρίας, πριν να προβείτε σε επεµβάσεις και εργασίες στο φορτιστή. F Κίνδυνος έκρηξης! Κατά τη φόρτιση της µπαταρίας µπορεί να διαφύγουν αέρια που µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Για το λόγο αυτό, ο φορτιστής επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο σε επαρκώς αεριζόµενους χώρους. Ποτέ µην αποµακρύνετε τη σύνδεση της µπαταρίας κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας φόρτισης. Επειδή µε τη διαδικασία αυτή µπορεί να προκληθούν σπινθήρες που µπορεί να αναφλέξουν τα αέρια φόρτισης (κροτούν αέριο). F Κίνδυνος από αγκίστρωση στο καλώδιο φόρτισης! Όταν τα καλώδιο φόρτισης είναι αποσυνδεµένα υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε και να διακοπεί η τρέχουσα διαδικασία φόρτισης: Τα άτοµα µπορεί να πιαστούν, να σκοντάψουν σε αποσυνδεµένα, λυτά καλώδια και να τραβήξουν το βύσµα από τη µπαταρία κατά τη διαδικασία φόρτισης: Οι σπινθήρες που παράγονται µπορεί να αναφλέξουν τα αέρια φόρτισης και κατά συνέπεια να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Κατά τη σύνδεση της µπαταρίας περάστε τα καλώδια φόρτισης έτσι, ώστε κανείς να µην µπορεί να σκοντάψει πάνω τους. Τοποθετήστε µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης το καλώδιο φόρτισης στη βάση συγκράτησης TB-Ga 10/ *el

11 Στοιχεία προϊόντος M Προσοχή! Όταν συνδέετε µια εσφαλµένη µπαταρία στο φορτιστή, τότε µπορεί να προκληθούν βλάβες τόσο στο φορτιστή όσο και στη µπαταρία: Η µπαταρία µπορεί να παράγει υπερβολική ποσότητα αερίων, να κοχλάζει και µάλιστα να εκραγεί! Ελέγχετε πάντα αν ο φορτιστής είναι ρυθµισµένος για το δικό σας τύπο µπαταρίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε το αρµόδιο τεχνικό προσωπικό. M Προσοχή! Κατά τη φόρτιση των µπαταριών µπορεί να προκληθούν καυστικά αέρια οξέων. Τα αέρια οξέων µπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα στις ηλεκτρικές συσκευές (κίνδυνος πυρκαγιάς) και να διαβρώσουν τα εξαρτήµατα! Για το λόγο αυτό, να τοποθετείτε πάντα τις µπαταρίες δίπλα από τους σταθµούς φόρτισης έτσι, ώστε τα αέρια οξέων που συσσωρεύονται να κατανέµονται ελεύθερα (εξατµίζονται) στον τόπο χρήσης και να εξασθενίζουν. 3.5 Περιγραφή των προστατευτικών διατάξεων Ο φορτιστής κατασκευάζεται και τοποθετείται σύµφωνα µε εγκεκριµένους κανόνες τεχνικής. Για το λόγο αυτό, αν γίνεται κανονική χρήση δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού χειρισµού ή τρίτα άτοµα. Όλες τα εξαρτήµατα που είναι υπό τάση εξοπλίζονται µε περιβλήµατα, καλύµµατα, τα οποία µπορούν να λύνονται µόνο µε εργαλεία. Όλα τα καλώδια και τα βύσµατα θωρακίζονται ή γειώνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο φορτιστής είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε την κατηγορία προστασίας IP 21. Όλα τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα φέρουν το διακριτικό σήµα CE, ενώ τηρούνται όλες οι απαραίτητες αποστάσεις µόνωσης. Όλα τα κυκλώµατα µεταγωγής είναι ασφαλισµένα µε ασφάλειες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώµατος που έχουν καθορισµένη ισχύ ρεύµατος και χαρακτηριστικά ενεργοποίησης. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα είναι γειωµένα µέσω ενός συστήµατος προστατευτικών αγωγών. Ο φορτιστής είναι εξοπλισµένος µε µια αυτόµατη λειτουργία διακοπής από τη στιγµή που επιτυγχάνεται η προκαθορισµένη µέγιστη κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η υπερφόρτιση και η υπερβολική έκλυση εκρηκτικών αερίων TB-Ga 11/ *el

12 3.6 ιακριτικά σήµατα και πινακίδες πάνω στο φορτιστή Μεταφορά, χειρισµός και αποθήκευση Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. Eingang Input SLH 100 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 / 6,2A / 50-60Hz E230 G 24/50 B-SLH 100 Sicherung Fuse AT Πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών (παράδειγµα) Τοποθετηµένη πίσω στο περίβληµα. (Παράδειγµα: συσκευή 24V/50A) Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Hersteller Manufacturer e Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 11-14h LP Ah / 7,5-8h LP Ah / 11-14h LP 5 Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öjungheinrich 4 Μεταφορά, χειρισµός και αποθήκευση Ο φορτιστής παραδίδεται συσκευασµένος σε ένα χαρτόνι. Πινακίδα µε στοιχεία του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης (παράδειγµα LP1) Τοποθετηµένη πίσω στο περίβληµα. Κατά τη µεταφορά, το χειρισµό και την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που είναι τοποθετηµένες στο χαρτόνι: Προστασία από τα καιρικά φαινόµενα! Εύθραυστο! Επάνω πλευρά! TB-Ga 12/ *el

13 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας 5 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας 5.1 Περιεχόµενα συσκευασίας Ο παραδοτέος εξοπλισµός αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής µέρη: Φορτιστής µε προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης, το συνδεµένο καλώδιο τροφοδοσίας και µπαταρίας, τις οδηγίες χρήσης, ένα σηµείωµα µε υποδείξεις (στερεωµένο στο φορτιστή), την απόδειξη παράδοσης. Ανάλογα µε την επιθυµία του πελάτη τα περιεχόµενα της συσκευασίας, καθώς και η έκδοση του φορτιστή µπορεί να διαφέρουν από τα παρόντα. Στα συνηµµένα έγγραφα παράδοσης (καθώς και στο πιστοποιητικό παραγγελίας) παρατίθενται περαιτέρω τεχνικά στοιχεία. Αµέσως µετά από την παράδοση ελέγξτε, αν είναι πλήρη και σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε µε βάση την απόδειξη παράδοσης και της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών αν τα δεδοµένα συµφωνούν µεταξύ τους. Σε περίπτωση ελλείψεων επικοινωνήστε σχετικά µε τον κατασκευαστή και, αν χρειάζεται,, µε την επιχείρηση µεταφορών. Ελέγξτε το φορτιστή για χαλαρές κοχλιωτές συνδέσεις κτλ. Ξαναστερεώστε τις συνδέσεις, αν χρειάζεται. 5.2 Απαιτήσεις του χώρου χρήσης Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε κλειστούς χώρους που αερίζονται επαρκώς και είναι απαλλαγµένοι από παγετό σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος που δεν υπερβαίνουν τους 40 C: Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να επιλέγεται έτσι, ώστε να µην καλύπτονται οι οπές αερισµού και να µην παρακωλύεται το ρεύµα αέρα ψύξης. Η συσκευή δεν πρέπει να συναρµολογείται κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή άλλες πηγές θερµότητας. Στους χώρους της µπαταρίας απαγορεύονται οι ανοικτές εστίες φωτιάς ή το κάπνισµα. Σε περίµετρο 2 µέτρων γύρω από το σταθµό φόρτισης δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες και συσκευές που παράγουν σπινθήρες. Κατά την τοποθέτηση πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: τα καυστικά αέρια, όπως π.χ. αέρια οξέων, οι αγώγιµες σκόνες, όπως π.χ. αιθάλη ή µεταλλικές σκόνες, η υπερβολικά υψηλή επιβάρυνση από µη αγώγιµες σκόνες και τα υγρά δεν µπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό της συσκευής. Το ηλεκτρικό δίκτυο και η σύνδεση της µπαταρίας πρέπει να είναι κατά το δυνατό σε εµβέλεια καλωδίου 1900 mm TB-Ga 13/ *el

14 5.3 Σύνδεση και ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από αρµόδιο και καταρτισµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή και, αν απαιτείται, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Για τη λειτουργία του φορτιστή είναι απαραίτητη µια σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου στον προβλεπόµενο χώρο χρήσης. Η τάση και η συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να ανταποκρίνονται στα στοιχεία της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών. Η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να γειώνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται σύµφωνα µε τις τοπικές διατάξεις των ηλεκτροτεχνικών συλλόγων έναντι πολύ υψηλών τάσεων αφής. Συνδέστε µια ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Ονοµαστικό ρεύµα Ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου 0 ως 6 A 6 A gl 6 ως 10 A 10 A gl 10 ως 16 A 16 A gl Παρατήρηση Μπορούν να χρησιµοποιούνται ασφάλειες τήξης-gl ή αυτόµατοι µηχανισµοί ασφαλειών µε χαρακτηριστικό B ή C. 5.4 Τοποθέτηση και εγκατάσταση Για την τοποθέτηση του φορτιστή πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: πρέπει να υπάρχει ένας ρευµατολήπτης ηλεκτρικού δικτύου σε προσιτή απόσταση, πρέπει να προβλέπεται µια επιφάνεια απόθεσης για τη µπαταρία δίπλα από το φορτιστή. Ακριβή στοιχεία σχετικά µπορείτε να βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παράρτηµα TB-Ga 14/ *el

15 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση / Εκκίνηση λειτουργίας 5.5 Πρώτη εκκίνηση λειτουργίας και έλεγχος λειτουργίας Μετά από την προδιαγραφόµενη τοποθέτηση και εγκατάσταση ο φορτιστής πρέπει καταρχάς να τίθεται σε λειτουργία για έναν έλεγχο λειτουργίας: Για αυτό ενεργήστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 Χειρισµός. Μετά από την επιτυχή πρώτη εκκίνηση λειτουργίας ο φορτιστής πρέπει να επισηµαίνεται εξωτερικά µε τα στοιχεία για τον επιτρεπόµενο τύπο µπαταρίας κατά τρόπο εµφανή, ανεξίτηλο και αναγνώσιµο: M Προσοχή! Από τη σύνδεση µιας µη επιτρεπόµενης µπαταρίας στο φορτιστή είναι πιθανό να προκληθούν σηµαντικές βλάβες στη µπαταρία το φορτιστή και κατά συνέπεια στο όχηµα! Κατά τη σύνδεση της µπαταρίας του οχήµατος αποκλείστε ως ιδιοκτήτης ή ως αρµόδιο προσωπικό συντήρησης οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης για τον οδηγό του οχήµατος! Σηµειώστε τον κατάλληλο τύπο µπαταρίας στο µπροστινό µέρος του περιβλήµατος για κάθε εγκατεστηµένο βύσµα φόρτισης και προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης! Παροµοίως, σηµειώστε µια µετέπειτα τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης στο µπροστινό µέρος του περιβλήµατος. Παροµοίως, παρακαλούµε να σηµειώσετε αν η πραγµατική ονοµαστική ισχύς ρεύµατος (I n ) είναι ρυθµισµένη σε µια χαµηλότερη τιµή από αυτή που παρατίθεται στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών TB-Ga 15/ *el

16 6 Χειρισµός Χειρισµός F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται µόνο από αρµόδιο και καταρτισµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή και, αν απαιτείται, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Καταρχήν, η διαδικασία φόρτισης µιας µπαταρίας για τον αρµόδιο χειριστή περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: ελέγξτε αν ο φορτιστής και ο τύπος της µπαταρίας ταιριάζουν µεταξύ τους, συνδέστε το φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο, εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη µπαταρία, (η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα,) (η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα,) αποσυνδέστε την µπαταρία. Στα ακόλουθα κεφάλαια επεξηγούνται λεπτοµερέστερα τα επιµέρους βήµατα χειρισµού. Πριν να χειριστείτε το φορτιστή για πρώτη φορά πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτά τα κεφάλαια. 6.1 Περιγραφή του πίνακα χειρισµού και ενδείξεων Στη µπροστινή πλευρά του φορτιστή βρίσκεται τον ακόλουθο πίνακα χειρισµού και ενδείξεων µαζί µε τέσσερις φωτοδιόδους (LED) και ένα κοµβίο: TB-Ga 16/ *el

17 Χειρισµός Σηµασίες των φωτοδιόδων Σύµβολο Σηµασία Χρώµα Ερµηνεία Ανάβει κατά τη διάρκεια της κύριας και της συµπληρωµατικής φάσης φόρτισης Φόρτιση Κίτρινο Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης εξισορρόπησης και κατά το πρόγραµµα φόρτισης 7 και 15 κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης σταθερής φάσης (µαζί µε το LED Τερµατισµός φόρτισης) Τερµατισµός φόρτισης Πράσινο Ανάβει µετά από την ολοκλήρωση της φόρτισης Βλάβη εν απαιτείται συντήρηση Κόκκινο Κίτρινο Ανάβει σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού κυκλώµατος φόρτισης Αναβοσβήνει: µε παλµό ανά 2-δευτερόλεπτα σε περίπτωση αναγκαστικής µεταγωγής σε συµπληρωµατική φόρτιση µε παλµό ανά 4-δευτερόλετπα σε περίπτωση διακοπής λόγω υπερβολικής θερµοκρασίας Ανάβει, όταν είναι προκαθορισµένες κλειστές µπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση (σε πρόγραµµα φόρτισης 2 ως 6, 10 ως 14 καθώς και σε 7 και 15 σύµφωνα µε την προεπιλογή) Αναβοσβήνει µε παλµό ανά 2-δευτερόλεπτα κατά το πρόγραµµα φόρτισης 3 ή 11 (παλµός LM) Σηµασίες των πλήκτρων M Προσοχή: οι µπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση δεν πρέπει να φορτίζονται, όταν δεν ανάβει αυτό το LED! Σύµβολο Σηµασία Χρώµα Ερµηνεία Ενεργό/ανενεργό γκρι- µπλε/άσ προ Πατήστε µια φορά για να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης Πατήστε µια φορά για να ξαναρχίσετε τη διαδικασία φόρτισης 6.2 Σύνδεση φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο Ο φορτιστής είναι εξοπλισµένος για την τροφοδοσία ρεύµατος µε ένα ηλεκτρικό καλώδιο µε βύσµα. Αρχικά συνδέστε το φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο, εισάγοντας το βύσµα στο ρευµατολήπτη TB-Ga 17/ *el

18 Χειρισµός 6.3 Σύνδεση µπαταρίας M Κίνδυνος! Μέσα στη µπαταρία περιέχεται θειικό οξύ που είναι εξαιρετικά καυστικό. Τα ελεύθερα µεταλλικά µέρη µιας µπαταρίας φέρουν πάντα κάποια τάση. Μην ανοίγετε το περίβληµα της µπαταρίας και µην αγγίζετε κανένα από τα γυµνά µεταλλικά µέρη! Οι εργασίες σε ή µε µπαταρίες ή συστήµατα µπαταριών πρέπει για το λόγο αυτό να πραγµατοποιούνται µόνο από ανάλογο εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό και τηρώντας τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της µπαταρίας. Κατά τη φόρτιση των µπαταριών µπορεί να προκληθούν καυστικά αέρια οξέων. Τα αέρια οξέων µπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα στις ηλεκτρικές συσκευές (κίνδυνος πυρκαγιάς) και να διαβρώσουν τα εξαρτήµατα! Για το λόγο αυτό, να τοποθετείτε πάντα τις µπαταρίες δίπλα από τους σταθµούς φόρτισης έτσι, ώστε τα αέρια οξέων που συσσωρεύονται να κατανέµονται ελεύθερα (εξατµίζονται) στον τόπο χρήσης και να εξασθενίζουν. M Κίνδυνος έκρηξης! Όταν συνδέετε µια εσφαλµένη µπαταρία στο φορτιστή, τότε µπορεί να προκληθούν βλάβες τόσο στο φορτιστή όσο και στη µπαταρία: Η µπαταρία µπορεί να παράγει υπερβολική ποσότητα αερίων, να κοχλάζει και µάλιστα να εκραγεί! Ελέγχετε πάντα αν ο φορτιστής είναι ρυθµισµένος για το δικό σας τύπο µπαταρίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε το αρµόδιο τµήµα συντήρησης του ιδιοκτήτη. Ακολουθεί περιγραφή της σύνδεσης µπαταρίας µε ένα βύσµα φόρτισης. Προσέχετε να µην ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης αυτόµατα µε τη σύνδεση της µπαταρίας. Συνδέστε τη µπαταρία ως εξής: Περάστε το καλώδιο φόρτισης έτσι, ώστε να µην µπορεί να σκοντάψει κανείς και ενδεχοµένως να διακόψει έτσι τη διαδικασία φόρτισης. Εισάγετε το βύσµα φόρτισης στην αντίστοιχη υποδοχή το καλωδίου της µπαταρίας. Στη συνέχεια ξεκινά η αυτόµατη διαδικασία φόρτισης. 6.4 Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα, όταν η συσκευή φόρτισης συνδέεται στην τάση ηλεκτρικού δικτύου, η µπαταρία συνδέεται µε τη σωστή πολικότητα µε το φορτιστή, η τάση µπαταρίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 9 V, δεν έχει πατηθεί το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Σε µπαταρίες που δεν απαιτείται συντήρηση πρέπει να ανάβει το LED δεν απαιτείται συντήρησ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Αυτό ισχύει για τα προκαθορισµένα προγράµµατα φόρτισης αρ. 2, 4-6, 10, 12 ως 14 καθώς και αρ. 7 και 15 (σύµφωνα µε την προεπιλογή) TB-Ga 18/ *el

19 Χειρισµός Εµφανίζεται το πρόγραµµα φόρτισης Το προκαθορισµένο πρόγραµµα φόρτισης εµφανίζεται αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη της φόρτισης, αναβοσβήνοντας τα LED που περιγράφονται. Με τον παρακάτω πίνακα µπορείτε να διαπιστώσετε σε ποιο πρόγραµµα φόρτισης είναι ρυθµισµένος φορτιστής σας. Τύπος µπαταρία Υγρή µπαταρία (100 % In) Dryflex GiV/PzV (100 % In) Παλµός-LM (100 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-giv (100 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-pzv (100 % In) Champion (100 % In) WUoU (100 % In) Υγρή µπαταρία (80 % In) Dryflex GiV/PzV (80 % In) Παλµός-LM (80 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-giv (80 % In) Μπαταρία χωρίς συντήρηση-pzv (80 % In) Champion (80 % In) WUoU (80 % In) Πρόγραµµα φόρτισης LED Πρότυπο για αναβόσβηµα Υπόµνηση: το LED αναβοσβήνει, το LED σβήνει Παροµοίως, µπορείτε να βρείτε τους αριθµούς του προκαθορισµένου προγράµµατος φόρτισης σε αυτοκόλλητο κοντά την πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόµατα και, όσο διαρκεί αυτό το διάστηµα, ανάβει το LED Φόρτιση TB-Ga 19/ *el

20 Χειρισµός 6.5 ιακοπή διαδικασίας φόρτισης Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης δεν απαιτείται καµία διακοπή στη λειτουργία του φορτιστή. Ωστόσο, εξαιτίας εξωτερικών επιδράσεων µπορεί να είναι απαραίτητο να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης. Όµως λάβετε υπόψη σας: F Κίνδυνος έκρηξης! Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών ατόµων και βλαβών εξοπλισµού, όταν αποσυνδέετε τη µπαταρία κατά τη διάρκεια µιας τρέχουσας διαδικασίας φόρτισης: Οι σπινθήρες που δηµιουργούνται εδώ µπορεί αναφλέξουν τα αέρια που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Να ενεργοποιείτε πάντα πρώτα το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό, όταν πρέπει να διακοπεί η διαδικασία φόρτισης. Μόνο µετά από αυτό πρέπει να αποσυνδέεται το βύσµα φόρτισης από τη µπαταρία. Η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται, όταν πατιέται το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό στο µπροστινό µέρος του χειριστηρίου. Πατήστε µια φορά το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Σβήνουν όλα τα LED. Η διαδικασία φόρτισης συνεχίζεται, µόλις πατηθεί ακόµα µια φορά το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Πατήστε ακόµα µια φορά το κοµβίο Ενεργό/Ανενεργό. Το LED Φόρτιση ξαναρχίζει τώρα να ανάβει. Z Υπόδειξη! Κατά την κανονική λειτουργία η διαδικασία φόρτισης δεν πρέπει να τερµατίζεται πριν από την αυτόµατη διακοπή. Πρόωρη διακοπή οδηγεί σε ελλιπή φόρτιση της µπαταρίας: Εξαιτίας αυτού περιορίζεται η διαθέσιµη χωρητικότητα της µπαταρίας. 6.6 Η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα Η διαδικασία φόρτισης τερµατίζεται αυτόµατα, όταν ολοκληρώνεται το πρόγραµµα φόρτισης, δηλ. µε την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Τότε ανάβει το LED Τερµατισµός φόρτισης. Στη συνέχεια είναι δυνατή η χρήση της µπαταρίας TB-Ga 20/ *el

21 Χειρισµός 6.7 ιαταραχές και µηνύµατα σφαλµάτων Μέσω των τεσσάρων φωτοδιόδων του πίνακα χειρισµού και ενδείξεων εµφανίζονται οι διαταραχές και η κατάσταση του φορτιστή. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει µια συνοπτική παρουσίαση των πιθανών αιτιών σφαλµάτων και την αντιµετώπισή τους: Ένδειξη Αιτία Έλεγχος/Αντιµετώπιση εν ανάβουν τα LED Η φόρτιση διακόπηκε µέσω του κοµβίου Ενεργό/Ανενεργό Συνεχίστε τη διαδικασία φόρτισης µε νέο πάτηµα του κοµβίου Ενεργό/Ανενεργό. Η τάση µπαταρίας έχει πέσει Ελέγξτε την τάση ηλεκτρικού δικτύου! Σε περίπτωση που είναι εντάξει, ενηµερώστε τον τεχνικό συντήρησης! εν υπάρχει τάση µπαταρίας Ελέγξτε το καλώδιο, βύσµα. Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης. Η ασφάλεια συνεχούς ρεύµατος έχει πέσει Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης! 2 Sec. Το LED βλάβη αναβοσβήνει µε παλµό ανά 2 δευτερόλεπτα, τα υπόλοιπα LED λειτουργούν κανονικά Μεταγωγή στη συµπληρωµατική φάση φόρτισης µε χρονική λειτουργία ασφαλείας: Η µπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως! Ελέγξτε την αντιστοιχία της χωρητικότητας µπαταρίας προς το ονοµαστικό ρεύµα φορτιστή.! Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης. 4 Sec. Το LED βλάβη αναβοσβήνει µε παλµό ανά 4 δευτερόλεπτα, τα υπόλοιπα LED είναι σβηστά Υπερβολική θερµοκρασία Ελέγξτε την προσαγωγή και την απαγωγή αέρα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Ενηµερώστε το τεχνικό συντήρησης. Το LED βλάβη ανάβει συνεχώς Αποτυχία του ηλεκτρονικού κυκλώµατος φόρτισης Ελαττωµατική µπαταρία; Τραβήξτε το φις δικτύου και εισάγετε ξανά (φορτιστής στη βασική ρύθµιση)! Σε περίπτωση που το LED βλάβη συνεχίζει να ανάβει, ενηµερώστε τον τεχνικό συντήρησης! Υπόµνηση: Το LED ανάβει Το LED αναβοσβήνει Το LED εµφανίζει µια οποιαδήποτε ένδειξη Το LED σβήνει 6.8 ιακοπή φορτιστή Ο φορτιστής τροφοδοτείται µε ρεύµα µέσω ενός ηλεκτρικού καλωδίου. Ο φορτιστής πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, όταν: ο φορτιστής δεν χρησιµοποιείται συνέχεια, το ηλεκτρονικό κύκλωµα φόρτισης πρέπει να µετατεθεί στην κατάσταση έναρξης (επαναφορά), π.χ. όταν εµφανίζεται µια διαταραχή TB-Ga 21/ *el

22 7 Συντήρηση Συντήρηση F Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Ο φορτιστής είναι µια ηλεκτρική συσκευή που την διαρρέουν τάσεις και ρεύµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση, το άνοιγµα, η επισκευή, η αποσυναρµολόγηση πρέπει να διεξάγεται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολογικό προσωπικό! Καταρχήν πρέπει να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου και, αν χρειάζεται, την επαφή της µπαταρίας, πριν να προβείτε σε επεµβάσεις και εργασίες στο φορτιστή. 7.1 Καθαρισµός, επιθεώρηση και συντήρηση Ο φορτιστής δεν απαιτεί συντήρηση και παρέχει, όταν χρησιµοποιείται κανονικά, µια λειτουργία χωρίς διαταραχές. Μπορείτε να αποµακρύνετε τη σκόνη ή την ακαθαρσία από το φορτιστή µε ένα στεγνό ύφασµα. Ελέγχετε τουλάχιστον µια φορά το µήνα αν η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου έχει φθορές, το περίβληµα εµφανίζει φθορές, η µόνωση του καλωδίου φόρτισης είναι άθικτη, το βύσµα φόρτισης έχει φθορές, όλες οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι σφικτά συνδεµένες. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις ο φορτιστής πρέπει να τίθεται πλήρως εκτός λειτουργίας και όλες οι ελλείψεις να επιδιορθώνονται από αρµόδιο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτο το άνοιγµα του περιβλήµατος για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να συνεννοηθείτε µε τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή του φορτιστή. 7.2 Τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης F Κίνδυνος! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή εξαιτίας επικίνδυνων ηλεκτρικών τάσεων στο εσωτερικό της συσκευής! Μην αποµακρύνετε κανένα από τα καλύµµατα ή τα περιβλήµατα. Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήµατα που βρίσκονται υπό τάση. Η τοποθέτηση, η εγκατάσταση, καθώς και η αποσυναρµολόγηση του φορτιστή πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό. Το πρόγραµµα φόρτισης είναι προκαθορισµένο από το εργοστάσιο. Αν είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προγράµµατος φόρτισης, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή TB-Ga 22/ *el

23 Απόρριψη 7.3 Ανταλλακτικά Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά, απευθυνθείτε µε τα στοιχεία της συσκευής στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών στον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή. 8 Απόρριψη Σε περίπτωση που ο φορτιστής τίθεται οριστικά εκτός λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι νόµοι και οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη χρονική στιγµή για την απόρριψη. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µπορείτε να βρείτε στις ειδικές υπηρεσίες απόρριψης ή στις αρµόδιες αρχές. M Προσοχή! Η απόρριψη παλιών ηλεκτρονικών µερών συνιστά έναν υψηλό κίνδυνο για το περιβάλλον εξαιτίας των διαφόρων συστατικών µερών από συνθετικό, µέταλλο και βιοµηχανικό υλικό. Για το λόγο αυτό, η συλλογή και η απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών µερών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για οικιακά ή βιοµηχανικά απορρίµµατα. Συγκεντρώστε τα παλιά ηλεκτρονικά µέρη από την απόρριψη µέσα στα πλαίσια της εταιρίας έτσι, ώστε η περαιτέρω διαχείρισή τους να αναλαµβάνεται από ειδικές υπηρεσίες (ειδικές εταιρίες απορριµµάτων). Η συσκευασία του φορτιστή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Το χαρτί, χαρτόνι και το πλαστικό πρέπει να προσάγονται στα σηµεία ανακύκλωσης TB-Ga 23/ *el

24 Παράρτηµα Παράρτηµα Σχήµα διαστάσεων και κατόψεων B Τύπος περιβλήµατος ιαστάσεις (mm) Ύψος Πλάτος Βάθος WT WT WT T H Tεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά στοιχεία Σειρά συσκευής SLH 100 Αρ. συσκευής Τύπος µπαταρίας Χαρακτηριστική καµπύλη φόρτισης Βλέπε κεφάλαιο Περιοχή τιµών θερµοκρασίας 0 ως 40 C Ονοµαστική συχνότητα εισόδου βλέπε πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών Μπαταρία υγρή ή που δεν απαιτεί συντήρηση 47,5 63 Hz Είδος προστασίας Σύµφωνα µε IP 21 EN Περίβληµα Πρότυπα Βλέπε παράρτηµα Σχήµατα διαστάσεων και κατόψεων 73/23/ΕΟΚ Οδηγία περί χαµηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ Οδηγία περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EN Ασφάλεια EN Μετασχηµατιστές EN Ηµιαγωγοί Ανορθωτές ρεύµατος EN Ατρωσία έναντι παρεµβολών για το βιοµηχανικό τοµέα EN Εκποµπή παρεµβολών για κατοικηµένες περιοχές, εµπορικό και επιχειρησιακό τοµέα, καθώς και µικροεπιχειρήσεις EN Επιδράσεις ηλεκτρικού δικτύου EN ιακυµάνσεις τάσης και τρεµοσβήσιµο EN Ριπή και υπέρταση TB-Ga 24/ *el

25 Παράρτηµα Τεχνικά χαρακτηριστικά Πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών Ο τύπος συσκευής µπορεί να αναγνωρίζεται εµφανώς µε βάση το χαρακτηριστικό τύπο στην πινακίδα ονοµαστικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, οι ειδικές συσκευές µπορεί να αποκλίνουν από αυτά τα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αποκλειστικά τα δεδοµένα της πινακίδας ονοµαστικών χαρακτηριστικών! Τάση εξόδο υ [V] Υγρή µπαταρία Χαρακτηριστική καµπύλη LP3 Χρόνος φόρτισης 7,5-8,5h Χωρητικότητα µπαταρίας [Ah] Υγρή µπαταρία Χαρακτηριστική καµπύλη LP1 Χρόνος φόρτισης 9,0-11,5h Υγρή µπαταρία Χαρακτηριστική καµπύλη LP1 Χρόνος φόρτισης 12,0-14,0h κλειστές µπαταρίες Χαρακτηριστική καµπύλη LP5 Χρόνος φόρτισης 11,0-14,0h Ονοµαστ ικό ρεύµα συσκευή ς [A] Ονοµα στική τάση εισόδο υ [V] Ρεύµα δικτύου [A] Περίβληµα ,4 WT 600 E 230 G 24/ 20 B-SLH ,2 WT 600 E 230 G 24/ 25 B-SLH ,8 WT 900 E 230 G 24/ 30 B-SLH ,5 WT 900 E 230 G 24/ 35 B-SLH ,2 WT 900 E 230 G 24/ 50 B-SLH WT 900 E 230 G 24/ 65 B-SLH ,1 WT 3000 E 230 G 24/ 85 B-SLH ,9 WT 3000 E 230 G 24/ 100 B-SLH ,4 WT 3000 E 230 G 24/ 120 B-SLH ,6 WT 900 E 230 G 48/ 35 B-SLH ,6 WT 3000 E 230 G 48/ 50 B-SLH ,8 WT 3000 E 230 G 48/ 60 B-SLH 100 Τύπος Κατάλογος ανταλλακτικών TB-Ga 25/ *el

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08

EFG 535/540/545/550. Οδηγίες λειτουργίας 01.04 - 52016512 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52016512 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08

ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08 ESE 530 01.05- Οδηγίες λειτουργίας g 50460702 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU K127.1P... + M8...

Wilo-EMU K127.1P... + M8... Wilo-EMU K127.1P... + M8... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPOLDER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU TR326... + T17...

Wilo-EMU TR326... + T17... Wilo-EMU TR326... + T17... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPTR2X3X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά - 12/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0422 80106 Αναθ.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08

AMXE 10. Οδηγίες λειτουργίας 11.02- 50287432 07.08 MXE 10 11.02- Οδηγίες λειτουργίας g 50287432 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα