Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1"

Transcript

1 Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Νικ. Αθ. Μποσινάκος, Στέλεχος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Απόφοιτος ΙΕ σειράς Ε.Σ.. Εισαγωγή Η εποχή µας έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της γνώσης και της πληροφόρησης. Η πληροφορία, ως δοµικό στοιχείο και πυρήνας της απόκτησης γνώσης περί τα πράγµατα, τείνει να καταστεί ζωτική ανάγκη και απαραίτητος όρος για την διεκπεραίωση µιας ευρείας γκάµας δραστηριοτήτων, από την απλή ψυχαγωγία µέχρι τις πλέον σύνθετες οικονοµικές συναλλαγές. Επιπλέον, νέοι επιστηµονικοί κλάδοι (π.χ. Πληροφορική) προάγουν την έρευνα σε τεχνικό επίπεδο και τη συζήτηση για την γενικότερη έννοια και διαχείριση της πληροφορίας, αποτελώντας ουσιαστικά την πρωτοπορία του σύγχρονου τεχνικού πολιτισµού και δίνοντας τον τόνο και τις κατευθύνσεις της επιστηµονικής αναζήτησης στην εποχή µας. Εν ολίγοις, δεν απέχει σηµαντικά από την πραγµατικότητα η άποψη ότι η πληροφορία είναι το «πραγµατικό χρήµα» της εποχής µας και η εξασφάλιση πρόσβασης στην πληροφορία τείνει να µεταβληθεί σε «πυρετό του χρυσού» του 21 ου αιώνα. H δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης και της εξασφάλισης ενός µηχανισµού αξιολόγησης και φιλτραρίσµατος των πραγµατικά χρήσιµων πληροφοριών είναι το µεγάλο ζητούµενο για τον σύγχρονο κοινωνικά ενεργό άνθρωπο. O αποκλεισµός από αυτές τις πηγές αποτελεί πρωτογενή αιτία ευρύτερου κοινωνικού αποκλεισµού του ατόµου και αδυναµίας ισότιµης συµµετοχής του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση στην πληροφορία εξαρτάται από τις εν γένει κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος αλλά και από ψυχοσωµατικές παραµέτρους του ίδιου του ατόµου. Τελικά, η σχέση αδυναµίας πρόσβασης στην πληροφόρηση και κοινωνικού αποκλεισµού περιγράφεται µάλλον ως ένας «φαύλος κύκλος» αφού και τα δύο αυτά φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας αποτελούν ταυτόχρονα αίτιο και αποτέλεσµα αλληλοτροφοδοτώντας το ένα το άλλο. H συνολική διερεύνηση της σχέσης κοινωνικού αποκλεισµού-πρόσβασης στην πληροφόρηση ξεφεύγει από το αντικείµενο του παρόντος άρθρου. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί ειδικά στη συµβολή του ιαδικτύου στην κοινωνική 1 Το παρόν άρθρο βασίστηκε στην τελική εργασία του αποφοίτου της ΙΕ Σειράς Ν. Μποσινάκου. Η εργασία πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Πέτρου Γκίνογλου.

2 ένταξη των Ατόµων µε Ανικανότητες (ΑµεΑ). Αφενός, το ιαδίκτυο αποτελεί στις µέρες µας σηµαντικότατη πηγή πληροφόρησης και το κατ εξοχήν πεδίο συµµετοχής στην «κοινωνία της πληροφορίας» και αφ ετέρου τα ΑµεΑ συνιστούν µια σηµαντική και πολυάριθµη κοινωνική οµάδα που ισορροπεί στα όρια του κοινωνικού αποκλεισµού. Το θέµα µπορεί να διατυπωθεί µε την µορφή τριών βασικών ερωτηµάτων: α) Σε ποιο βαθµό, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑµεΑ στις τεχνολογίες πληροφορικής και ειδικά στο ιαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει σηµαντική συµβολή στην διαδικασία κοινωνικής ένταξης και ισότιµης συµµετοχής τους στην κοινωνική ζωή; β) Ποια είναι τα υφιστάµενα εργαλεία και µέθοδοι που µπορούν να διευκολύνουν την επίλυση του προβλήµατος της προσβασιµότητας; και γ) Ποιες είναι απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες από διοικητικής πλευράς ώστε να καταστεί το ιαδίκτυο προσβάσιµο στα συγκεκριµένα άτοµα; Στο παρόν άρθρο, θα εστιάσουµε κυρίως στο τρίτο ερώτηµα, µε το σκεπτικό ότι τα συµπεράσµατα της έρευνας µας θα µπορούσαν να αποτελέσουν ταυτόχρονα έναυσµα και βοήθηµα για κάθε υπεύθυνο και «ευαίσθητο» δηµόσιο λειτουργό, που µπορεί να συµβάλλει στην βελτίωση της πρόσβασης των ΑµεΑ στο ιαδίκτυο. Η Προσβασιµότητα ως όρος κοινωνικής ένταξης των ΑµεΑ Η προσβασιµότητα αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό από αυτά τα ζητούµενα και τον πλέον κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Με την ευρεία έννοια, ορίζεται ως το δικαίωµα κάθε πολίτη να αποκτά και να διατηρεί πρόσβαση στις διαθέσιµες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο πηγές πληροφοριών και δυνατότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το περιβάλλον χρήσης στο οποίο βρίσκεται. Υπ αυτή την έννοια, υπερβαίνει τα στενά τεχνικά πλαίσια και άπτεται της συζήτησης για τα αστικά δικαιώµατα του σύγχρονου πολίτη. Η προσβασιµότητα του ιαδικτύου αφορά κατ αρχάς την προσβασιµότητα του περιεχοµένου του (Web content accessibility). Καθένας, ανεξάρτητα από πιθανές ανικανότητες ή αναπηρίες και σε οποιοδήποτε περιβάλλον χρήσης θα πρέπει

3 να µπορεί να προσλάβει, κατανοήσει, περιηγηθεί και αλληλεπιδράσει µε το περιεχόµενο αυτό. 2 Σε δεύτερο επίπεδο, η προσβασιµότητα αφορά τα εργαλεία µε τα οποία ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων. Οι διαδικτυακοί φυλλοµετρητές (web browsers),τα εργαλεία αναπαραγωγής πολυµέσων (media players) και οι υπόλοιπες εφαρµογές που απαιτούνται για την περιήγηση στο ιαδίκτυο πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά από όλους και συνεπώς και από τα ΑµεΑ. Τέλος, µε µια ευρύτερη έννοια περιλαµβάνει επίσης τα εργαλεία δηµιουργίας διαδικτυακού περιεχοµένου και τεχνολογιών. Η προσβασιµότητα εδώ έγκειται αφενός στην δυνατότητα αυτών των εργαλείων να δηµιουργούν προσβάσιµο περιεχόµενο και τεχνολογίες φιλικές προς τα ΑµεΑ και αφετέρου στην δυνατότητα ισότιµης χρησιµοποίησης τους από τα ίδια τα ΑµεΑ. Ειδικά για τα ΑµεΑ, µια πολύ σηµαντική και αριθµητικά οµάδα συνανθρώπων µας 3, η προσβασιµότητα του ιαδικτύου προσλαµβάνει συνεχώς µεγαλύτερη σηµασία. Είναι προφανές ότι αν επιθυµούµε την ισότιµη συµµετοχή τους στα πεδία κοινωνικής δράσης που προαναφέρθηκαν πρέπει να διερευνήσουµε του τρόπους µε τους οποίους θα αρθούν τα εµπόδια που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δεδοµένων ανικανοτήτων και του µη κατάλληλα προσαρµοσµένου περιεχοµένου των δικτυακών τόπων. Το ζήτηµα τίθεται σε δύο επίπεδα: α) της πολιτικής ισότητας και της εξασφάλισης των αστικών δικαιωµάτων των ΑµεΑ. Tο θέµα της σχεδίασης και κατασκευής προσβάσιµων ιστοσελίδων (και πολύ περισσότερο δηµόσιου χαρακτήρα) σχετίζεται άµεσα µε τον σεβασµό κατοχυρωµένων δικαιωµάτων. Όπως θα δούµε παρακάτω µάλιστα, τα δικαιώµατα αυτά έχουν εξειδικευθεί σε πολλές κρατικές έννοµες τάξεις και σε διεθνή νοµικά κείµενα αρχών προσδίδοντας µεγαλύτερο κύρος και νοµική θεµελίωση στην προσπάθεια για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας του ιαδικτύου. 4 β) της υποστήριξης της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των ΑµεΑ. Το ιαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο για πολλές ανθρώπινες λειτουργίες 2 Περισσότερα για την έννοια της προσβασιµότητας ως προς τις τρεις βασικές συνιστώσες, βλ. 3 Ο αριθµός των Ατόµων µε Ανικανότητες στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 37 εκατοµµύρια, δηλαδή περίπου το 10% του συνολικού πληθυσµού. 4 βλ. και Σύνταγµα της Ελλάδας, άρθρο 21 παρ.6

4 που λόγω του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν τα άτοµα αυτά δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν στον «πραγµατικό» κόσµο. Ο εικονικός διαδικτυακός κόσµος µπορεί να αποτελέσει τον χώρο στον οποίο τα ΑµεΑ θα µπορέσουν να συµµετέχουν σε ανταλλαγή ιδεών και απόψεων χωρίς να εµποδίζονται από τυχόν ανικανότητα (π.χ κώφωση) να πράξουν κάτι τέτοιο στον φυσικό κόσµο, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών (βιβλιοθήκες, πανεπιστήµια, κ.α.) και σε γνώση µη προσβάσιµη υπό άλλες συνθήκες, θα επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε άλλους ανθρώπους, θα πραγµατοποιήσουν οικονοµικές συναλλαγές που πιθανόν θα ήταν δύσκολο να πραγµατοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον και γενικότερα θα βρουν ανοικτά κανάλια συµµετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι προφανές ότι αν παροµοιώσουµε την ανικανότητα µε ένα κλειστό δωµάτιο, για τα ΑµεΑ, το ιαδίκτυο, ως «παράθυρο στον κόσµο», αποκτά σήµερα ζωτική σηµασία. Η επίδραση του προβλήµατος της γήρανσης Oι ηλικιωµένοι είναι µια σηµαντική κατηγορία ανθρώπων που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνα των ΑµεΑ. Το πρόβληµα αναµένεται να οξυνθεί καθώς, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει µακροχρόνια τάση γήρανσης του πληθυσµού, η οποία αναµένεται να οξυνθεί τις επόµενες δεκαετίες 5. Κι ενώ για τους σηµερινούς ηλικιωµένους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σηµαντική επαφή µε την τεχνολογία του ιαδικτύου, τα προβλήµατα προσβασιµότητας δεν έχουν σηµαντική βαρύτητα, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε κάτι παρόµοιο για τις αυριανές «στρατιές» ψηφιακά εγγράµµατων ηλικιωµένων. Το πρόβληµα της γήρανσης είναι συνεπώς ένας επιπλέον παράγοντας που επιβάλλει την έγκαιρη και διεξοδική ενασχόληση µε το θέµα της προσβασιµότητας του περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού. Πρότυπα-Κατευθυντήριες Γραµµές: Η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας από τη ιοίκηση Η καθιέρωση προτύπων και κατευθυντήριων γραµµών είναι ένα σηµαντικό και αποτελεσµατικό εργαλείο διάδοσης της ιδέας της προσβασιµότητας. Η αποτελεσµατικότητα τους συναρτάται µε τον βαθµό που θα λειτουργήσουν ως οιονεί 5 Για το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού βλ. ενδρινός, Ι. Νεράτζης, Γ, Πλατανάκη, Μ. Λασκαρίδου, Σ. «Γήρανση του Πληθυσµού: Προβλήµατα, Προοπτικές και λύσεις. Η ελληνική Περίπτωση», σελ.16-21,σεµιναριακή εργασία στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Αθήνα 2003

5 νοµοθετική ρύθµιση και θα δεσµεύσουν τους ενδιαφερόµενους (στην περίπτωση της προσβασιµότητας του ιαδικτύου τους σχεδιαστές ιστοσελίδων). Είναι εύλογο να συµπεράνει κανείς ότι το Κράτος, είτε ως νοµοθέτης είτε ως διοικητικός µηχανισµός, διαθέτει τις µεγαλύτερες δυνατότητες παρέµβασης και ρύθµισης του θέµατος. Από την άλλη πλευρά βέβαια, παρουσιάζει εγγενείς αδυναµίες και περιορισµούς (γραφειοκρατία, ελλιπής τεχνολογική υποδοµή ή κατάλληλη στελέχωση, φαινόµενα διοικητικής αδράνειας, έλλειψη µακροπρόθεσµου σχεδιασµού κ.α.), οι οποίοι καθιστούν δύσκολη την ουσιαστική παρέµβαση της ιοίκησης τουλάχιστον όσον αφορά την καθιέρωση και τον έλεγχο εφαρµογής αυστηρά δεσµευτικών προτύπων. Στην παρούσα φάση, αυτό τον ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζουν σε σηµαντικό βαθµό, κυρίως διεθνείς επιστηµονικές ή επιχειρηµατικές ενώσεις. Από την άλλη πλευρά, κράτη µε αρκετά αποτελεσµατικό διοικητικό µηχανισµό (π.χ. ΗΠΑ) επιχείρησαν νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος επιδιώκοντας τον άµεσο έλεγχο. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές Για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines-WCAG) Η σηµαντικότερη ιδιωτική πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο είναι αναµφισβήτητα η Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα του ιαδικτύου (Web Accessibility Initiative-WAI), η οποία αποτελεί έναν από τους 4 Τοµείς δράσεων του WorldWideWeb Consortium(W3C) 6. To W3C είναι µια διεθνής κοινοπραξία 7 πάνω από 359 ερευνητικών ινστιτούτων, δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων, µε βασικό σκοπό την δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη του δυναµικού του Παγκόσµιου Ιστού, θα προωθήσουν την διαλειτουργικότητα και οικουµενικότητα του. Ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον άνθρωπο που επινόησε τον Παγκόσµιο Ιστό, τον Tim Berners Lee και διαθέτει σήµερα εθνικά σηµεία επαφής σε 14 κράτη 8. 6 Οι υπόλοιποι Τοµείς Πρωτοβουλιών του W3C αφορούν την ιαδραστικότητα (Ιnteraction), την Αρχιτεκτονική (Architecture) του ιαδικτύου και την Σχέση Τεχνολογίας και Κοινωνίας (Technology and Society) 7 Το W3C διευθύνεται από κοινού από το MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) στις ΗΠΑ, το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) στη Γαλλία, και το Keio University στην Ιαπωνία. 8 Το Ελληνικό Γραφείο του W3C βρίσκεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, βλ.

6 Η διατύπωση κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε την προσβασιµότητα του περιεχοµένου του ιαδικτύου 9 αποτελεί βασικό εργαλείο πολιτικής για τους υπεύθυνους του W3C. Η αρχική έκδοση τους 10 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) διατυπώθηκε µε σχετική Οδηγία του W3C (5 Μαίου 1999) και περιείχε οδηγίες σχετικά µε την κατασκευή προσβάσιµων δικτυακών ιστοτόπων. Οι 14 κατευθυντήριες γραµµές (Guidelines) αναλύονται σε πιο συγκεκριµένα τεχνικά σηµεία ελέγχου (Checkpoints), τα οποία κατατάσσονται ανάλογα µε το βαθµό προτεραιότητας τους σε τρεις βαθµίδες. Ανάλογα µε τον βαθµό που κάθε ιστότοπος ικανοποιεί τα σηµεία ελέγχου, πιστοποιείται ως προς την προσβασιµότητα του και µπορεί να φέρει το διακριτικό σήµα πιστοποίησης που χορηγείται από το W3C. Η απήχηση των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Προσβασιµότητα του διαδικτυακού περιεχοµένου υπήρξε πολύ µεγάλη. Ουσιαστικά, για πρώτη φορά κωδικοποιήθηκαν σε ένα κείµενο οι βασικές αρχές και τέθηκαν τα πρότυπα για την κατασκευή προσβάσιµων ιστοσελίδων. Η πολύ σηµαντική υποστήριξη που διέθετε το W3C αλλά και η πολύ επιτυχηµένη και αποδοτική στρατηγική του για την προώθηση του θέµατος της προσβασιµότητας συνέτεινε στην καθιέρωση των Κατευθυντήριων Γραµµών ως σηµείο αναφοράς σε παγκόσµιο επίπεδο. Ειδικά σε χώρες όπου δεν υφίσταται επίσηµη κατοχύρωση ως προς την προσβασιµότητα µέσω νοµοθετικής ρύθµισης, η καταφυγή στα Πρότυπα που θέτει η WAI είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση. Από την άλλη πλευρά, διαφαίνεται µια τάση ενσωµάτωσης των WCAG σε εθνικές νοµοθεσίες κρατών, όπως µαρτυρά και η προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη-Μέλη της για υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραµµών τουλάχιστον ως προς τις δηµόσιες ιστοθέσεις Πρέπει εδώ να τονιστεί το γεγονός ότι η WAI περιλαµβάνει επίσης Κατευθυντήριες Γραµµές για την κατασκευή λογισµικού που θα παράγει προσβάσιµες ιστοσελίδες (ATAG 1.0), για την κατασκευή προσβάσιµων φυλλοµετρητών (UAAG 1.0) και για την κατασκευή προσβάσιµων εφαρµογών XML (XAG) 10 Πρόσφατα ( ) δηµοσιεύτηκε προσχέδιο της δεύτερης έκδοσης (WCAG 2.0) το οποίο έχει τεθεί σε δηµόσιο διάλογο. Μέχρι την οριστική επικύρωση του παραµένει µόνη ισχύουσα η αρχική έκδοση. Από µια πρώτη εκτίµηση, οι όποιες αλλαγές αφορούν περισσότερο την δοµή ή την ορολογία (π.χ. αλλαγή του όρου checkpoint µε τον όρο success criterion) και λιγότερο το περιεχόµενο των Κατευθυντήριων γραµµών. Σε συζήτηση βρίσκεται επίσης το θέµα της µετάβασης από την πρώτη έκδοση στη δεύτερη όσον αφορά τα προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν για τα ήδη πιστοποιηµένα sites. 11 βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM 2001,529 τελικό/ ) «e-europe 2002:Προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόµενο τους»

7 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Ένωση 12 φαίνεται ότι αποτελεί αυτή τη στιγµή τον κυριότερο µοχλό πίεσης για την προσαρµογή τουλάχιστον των δηµόσιων ιστοτόπων στα ιεθνή Πρότυπα Προσβασιµότητας. Η παρέµβαση της µέσω της πρωτοβουλίας eeurope υπήρξε καθοριστική, ειδικά για τα Κράτη-Μέλη που δεν είχαν προηγούµενη εθνική πολιτική για το θέµα. Σηµαντική ώθηση γενικότερα στα θέµατα που αφορούν τα ΑµεΑ δόθηκε και µε αφορµή την ανακήρυξη του 2003 ως Ευρωπαϊκού Έτους για τα ΑµεΑ. Πάντως, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η όλη διαδικασία ποτέ δεν απέκτησε αυστηρά δεσµευτικό χαρακτήρα και παρέµεινε στα πλαίσια Ανακοινώσεων και Συστάσεων της Επιτροπής, αφήνοντας στα Κράτη-Μέλη διακριτική ευχέρεια δράσης 13. Η µέθοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίστηκε περισσότερο σε εργαλεία όπως η διάδοση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των Κ-Μ και ο συντονισµός των πολιτικών και λιγότερο σε µέτρα πολιτικής και άµεσες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η κατάσταση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι προβλέψεις για λήψη µέτρων εξασφάλισης της προσβασιµότητας υπάρχουν στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα 14, δεν µπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος σε επίπεδο θεσµικών µέτρων. Οι συνταγµατικές ρυθµίσεις δεν δηµιουργούν υποχρέωση του κοινού νοµοθέτη αλλά αποτελούν προτροπή για λήψη µέτρων, άρα δεν δηµιουργούν αγώγιµα δικαιώµατα των ΑµεΑ. Χωρίς «αυστηρή» νοµική κατοχύρωση, οι όποιες πρωτοβουλίες προώθησης της προσβασιµότητας πραγµατοποιήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό στα πλαίσια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και σε εκτέλεση αντίστοιχων πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι όποιες δράσεις περιορίζονται στην ενηµέρωση και εκπαίδευση, την προώθηση της συζήτησης µέσω της δηµιουργίας σχετικών φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και 12 Η µέριµνα της Ευρωπαϊκής ένωσης για τα ΑµεΑ αποτυπώνεται και στον Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αναφέρεται ότι «η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες και των ηλικιωµένων προσώπων να επωφελούνται µέτρων αυτονοµίας, ανεξαρτησίας και ανεµπόδιστης συµµετοχής σε όλες τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.» 13 Για µια συνολική επισκόπηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας που σχετίζεται µε την προσβασιµότητα βλ. ew_report/index_en.htm 14 Άρθρα 5Α 2 «περί ισότιµης συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας»και 21.6 «περί λήψης µέτρων για την συµµετοχή των ΑµεΑ στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή»

8 διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, και ουσιαστικά συνιστούν απλώς προσπάθεια για την τυπική προσαρµογή στο κελεύσµατα των Ανακοινώσεων της Επιτροπής και των Ψηφισµάτων του Συµβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ζήτηµα της προσβασιµότητας δεν καλύπτεται καν από κάποιο ξεχωριστό Μέτρο του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας», αφού δεν θεωρήθηκε σηµαντικός παράγοντας καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού που θα µπορούσε να επιφέρει η άνιση συµµετοχή κοινωνικών οµάδων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η προσβασιµότητα των δηµόσιων ιστότοπων Στην Ελλάδα. ο µόνος δηµόσιος ιστότοπος που διαθέτει κάποιου είδους πιστοποίηση από το W3C είναι αυτός της Βουλής των Ελλήνων (www.parliament.gr). Από µια αρκετά ενδελεχή «περιδιάβαση» µας στα δηµόσιες τοποθεσίες ιστού, αλλά και σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαµε δεν υφίστανται άλλες περιπτώσεις πιστοποιηµένων προσβάσιµων ιστότοπων 15. Πέραν του τυπικού θέµατος της πιστοποίησης, απουσιάζουν στοιχειώδεις προδιαγραφές προσβασιµότητας (π.χ. δυνατότητα µεγέθυνσης χαρακτήρων, υποτιτλισµός εικόνων και συµβόλων κ.α.). Είναι φανερό ότι κατά τον σχεδιασµό των ελληνικών δηµόσιων ιστότοπων δεν λήφθηκε σχεδόν καµία µέριµνα για το θέµα της προσβασιµότητας, παρά το γεγονός στις περισσότερες περιπτώσεις ο σχεδιασµός (ή επανασχεδιασµός) αυτός πραγµατοποιήθηκε την τελευταία πενταετία, όταν δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέµα της προσβασιµότητας αποτέλεσε σηµαντικό θέµα συζήτησης. Η κατάσταση δεν διαφέρει σηµαντικά στον ιδιωτικό τοµέα. Η µικρή διάδοση του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα και η έλλειψη ανταγωνισµού στον χώρο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την «αδιαφορία» των επιχειρήσεων να προσελκύσουν κοµµάτια της αγοράς, όπως η κοινότητα των ΑµεΑ, για τα οποία απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια και κόστος µε αµφίβολα οικονοµικά οφέλη. Έτσι, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ιαδίκτυο αρκούνται στην επαφή τους µε τον «µέσο» χρήστη, αδιαφορώντας για την προσέλκυση περισσότερο «ιδιαίτερων» κοινωνικών οµάδων. 15 «Φωτεινή» εξαίρεση αποτελεί ο ιστότοπος του Κ.Ε.Α.Τ. (Κέντρου Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Τυφλών), ο ιστότοπος του οποίου είναι πιστοποιηµένος τόσο από το W3C όσο και από το ειδικό λογισµικό Bobby (βλ.

9 Το θέµα της προσβασιµότητας του ιαδικτύου δε φαίνεται ωστόσο να απασχολεί στον δέοντα βαθµό και την ίδια την κοινότητα των ΑµεΑ, παρά το γεγονός ότι η παρουσία οργανώσεων ΑµεΑ στο ιαδίκτυο είναι σηµαντική. Σηµαντική πηγή πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων για τα ΑµεΑ είναι το ψηφιακό περιοδικό αλλά και οι ιστότοποι ενώσεων ΑµεΑ 16 Ωστόσο, η πρόσβαση των ΑµεΑ στο ιαδίκτυο δεν βρίσκεται στην πρώτη «σειρά» αιτηµάτων, όπου κυριαρχούν θέµατα οικονοµικών παροχών, διευκόλυνσης φυσικής πρόσβασης κ.α. Ίσως, ωστόσο, θα έπρεπε το ενδιαφέρον των ΑµεΑ να εστιαστεί ακριβώς στην ανάπτυξη και διάδοση τέτοιων τεχνολογιών και εφαρµογών, οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν υποκατάστατο της µειωµένης προσπελασιµότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος στην χώρα µας. Έρευνα πεδίου-οι απόψεις των στελεχών Πληροφορικής του ηµοσίου Τοµέα για την προσβασιµότητα των δηµόσιων ιστότοπων Ταυτότητα της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων-εκτιµήσεων των στελεχών Πληροφορικής του ηµόσιου Τοµέα για την υφιστάµενη κατάσταση, τις προοπτικές και τις απαραίτητες δράσεις της ιοίκησης στο θέµα της προσβασιµότητας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα µεταξύ 1 ης Αυγούστου και 15 ης Σεπτεµβρίου Το δείγµα αποτέλεσαν 14 στελέχη του «στενού» και ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα. Πρέπει να τονίσουµε ότι καταβλήθηκε προσπάθεια για µεγαλύτερη συµµετοχή στην έρευνα (απεστάλησαν περί τα 30 ερωτηµατολόγια), ώστε το δείγµα να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό, όµως δεν υπήρξε η αναµενόµενη ανταπόκριση. 17 Η έρευνα έγινε µε την µέθοδο της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου, το οποίο περιελάµβανε 29 ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Σε ορισµένες ερωτήσεις ζητήθηκε η δικαιολόγηση της επιλογής του ερωτώµενου, ή η διατύπωση επιπρόσθετων απαντήσεων, ενώ σε µία περίπτωση ζητήθηκε η αξιολόγηση µε βάση βαθµολογική κλίµακα (1-10). Η επεξεργασία των απαντήσεων και η δηµιουργία των γραφηµάτων έγινε µε την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS Βασικά συµπεράσµατα της έρευνας: Η ηµόσια ιοίκηση διαθέτει ικανοποιητικό υπόβαθρο (διοικητικές δοµές, ανθρώπινο δυναµικό, τεχνογνωσία και εµπειρία) όσον αφορά την ενασχόληση µε θέµατα ιαδικτύου. Το ενδιαφέρον για θέµατα προσβασιµότητας υπήρξε περιορισµένο τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασµό των δηµόσιων ιστότοπων, όσο και στην συνέχεια. Το ζήτηµα της προσβασιµότητας των δηµόσιων ιστότοπων «αγγίζει» το σύνολο των ηµόσιων Φορέων της χώρας µας και πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά. Σηµαντικότερες αιτίες για το χαµηλό επίπεδο προσβασιµότητας θεωρούνται η έλλειψη ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών Πληροφορικής και η 16 Κυριότερες Ενώσεις ΑµεΑ:Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραπληγικών και Κινητικά Ανάπηρων 17 Σηµαντικές αιτίες για την µικρή ανταπόκριση θα πρέπει να θεωρηθούν α) η χρονική στιγµή πραγµατοποίησης της έρευνας (περίοδος καλοκαιρινών αδειών, διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων),β) ο χρονικός περιορισµός που προκύπτει από το γεγονός ότι η εργασία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως 30/9/2004 και γ) η γενικότερη απροθυµία αριθµού διοικητικών στελεχών να συµµετέχει σε παρόµοιες ερευνητικές προσπάθειες

10 Η αναγνώριση των αιτιών υποδεικνύει και τους τρόπους για την προώθηση του θέµατος της προσβασιµότητας. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση των στελεχών Πληροφορικής και η θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων που να θέτουν ένα δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την προσαρµογή των δηµόσιων ιστότοπων θα πρέπει να αποτελέσουν τους δύο κύριους άξονες µιας πολιτικής για την προσβασιµότητα των δηµόσιων ιστότοπων. απουσία επαρκούς θεσµικού πλαισίου. O ρόλος της ιοίκησης είναι σηµαντικός όχι µόνο σε ότι αφορά την προσαρµογή των δηµόσιων ιστότοπων αλλά και ευρύτερα για την διάδοση και διάχυση της έννοιας προσβασιµότητας στο σύνολο των συµµετεχόντων στο νέο «ψηφιακό» κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. Προτάσεις για µια δοµηµένη και αποτελεσµατική διαδικασία διοικητικής παρέµβασης Με βάση την προηγούµενη ανάλυση και αξιοποιώντας τα συµπεράσµατα της έρευνας πεδίου, επιχειρούµε να σκιαγραφήσουµε µια προτεινόµενη διαδικασία παρέµβασης της ιοίκησης στο θέµα της προσβασιµότητας των δηµόσιων ιστότοπων θα διακρίναµε τα εξής στάδια-φάσεις: Σε κεντρικό επίπεδο: α) ιεξαγωγή ευρείας ενηµερωτικής και επιµορφωτικής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των ΑµεΑ. Συνεργασία µε τις οργανώσεις ΑµεΑ για την διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών και των δυσκολιών προσβασιµότητας. Ανάδειξη της σηµασίας της πρόσβασης στο ιαδίκτυο για την κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ. Πραγµατοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων (σε συνεργασία µε τις ενώσεις ΑµεΑ) για την εξοικείωση των ΑµεΑ µε τις νέες τεχνολογίες. β) Γενική ενηµέρωση των στελεχών Πληροφορικής του ηµόσιου Τοµέα. Σε αυτή την αρχική φάση, θα πρέπει να οργανωθεί σε οριζόντιο επίπεδο (δηλαδή στο σύνολο του ηµοσίου Τοµέα) µια ενηµερωτική εκστρατεία σχετικά µε το ζήτηµα της προσβασιµότητας των δηµόσιων ιστότοπων, την σηµασία και τις βασικές τεχνολογικές πτυχές του. Σκοπός αυτής της δράσης θα είναι η µέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. γ) ιαµόρφωση ενός Εθνικού Προτύπου για την Προσβασιµότητα. Σε συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα και τις οργανώσεις των ΑµεΑ θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα σύνολο προδιαγραφών που θα εξασφαλίζουν το ελάχιστο επίπεδο προσβασιµότητας των ιστότοπων. Αυτή η διαδικασία προτυποποίησης δεν θα γίνει φυσικά εκ του µηδενός, αλλά θα βασιστεί στα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα

11 (Κατευθυντήριες Γραµµές) και την υφιστάµενη τεχνολογία. Παράλληλα θα µπορούσε να αφορά όχι µόνο το περιεχόµενο του Παγκοσµίου Ιστού, αλλά το ευρύτερο σύνολο του υλικού εξοπλισµού και του λογισµικού που σχετίζεται µε την πρόσβαση στο ιαδίκτυο. δ) Θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων για την υποχρεωτική προσαρµογή των δηµόσιων ιστότοπων µε το Εθνικό Πρότυπο Προσβασιµότητας. Οι ρυθµίσεις αυτές θα προβλέπουν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την πλήρη προσαρµογή. Επίσης θα κατανέµουν αρµοδιότητες και ρόλους, και θα προβλέπουν διαδικασία ελέγχου και κυρώσεων για τη µη τήρηση του Προτύπου. ε) Ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας για την Προσβασιµότητα (υπαγόµενης στο Υπουργείο Ανάπτυξης) µε αρµοδιότητα την τακτική παρακολούθηση της προσβασιµότητας των δηµόσιων ιστότοπων, τον συντονισµό των αρµόδιων µονάδων Πληροφορικής, την διάχυση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων στο σύνολο του ηµόσιου Τοµέα Σε επίπεδο ηµόσιας Υπηρεσίας: α) Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας που θα έχει την ευθύνη για την διαδικασία ανασχεδιασµού του/των ιστότοπου/ων του Φορέα β) Αξιολόγηση της κατάστασης του/των ιστότοπων ως προς την προσβασιµότητα. Επίσης σε αυτή τη φάση θα πρέπει να γίνει εκτίµηση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού και της τεχνολογικής υποδοµής του Φορέα γ) Καθορισµός στόχων και πολιτικής. Θα πρέπει να αποφασισθεί το επιδιωκόµενο επίπεδο προσβασιµότητας, αφού ληφθεί υπόψη η δέσµευση που θα προκύπτει από το Εθνικό πρότυπο Προσβασιµότητας. Επίσης θα καθοριστεί το χρονοδιάγραµµα των κατοπινών ενεργειών. δ) Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων υλικού εξοπλισµού και λογισµικού αλλά και της µεθόδου για τον επανασχεδιασµό του ιστότοπου. ε) Αναλυτική εκπαίδευση των στελεχών Πληροφορικής που θα κληθούν να σχεδιάσουν τον προσβάσιµο ιστότοπο. στ) ιαρκής παρακολούθηση της κατάστασης του ιστότοπου. Αξιοποίηση παρατηρήσεων και παραπόνων από ΑµεΑ. Συνεχής προσπάθεια για ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών.

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) «Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εισήγηση στην εκδήλωση του ΤΕΕ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική Πραγµατικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion

Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion Κατερίνα Παπαδοπούλου Πρόγραμμα Σπουδών Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα Ενότητα ΓΤΠ 61 Πληροφορική - Πολυμέσα Επιβλέπων Καθηγητής Κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έργο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» Γιώργος Ντελ Τόρο Prject Manager, Τοµέας Υποστήριξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα