MANUAL DE INSTRUCCIONES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANUAL DE INSTRUCCIONES"

Transcript

1 INVERTER MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO, LEA ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA EL EQUIPO INSTRUCTION MANUAL INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE, READ THIS MANUAL BEFORE STARTING THE EQUIPMENT MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION ET LA MAINTENANCE, LISEZ CE MANUEL AVANT DE METTRE L APPAREIL EN MARCHE BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG, LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERTES MANUAL DE INSTRUES INSTRUES PARA O USO E MANUTENO, LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO INSTRUKTIONSHANDBOK INSTRUKTIONER FR ANVNDNING OCH UNDERHLL, LS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BRJAR ANVNDA AGGREGATET ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑBΑΣΤΕ ΠΡΟ- ΣΕKΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, - MI /2009

2

3 INDICE INTRODUCCIN2 SEGURIDAD Y PROTECCIN 2 ELECTRICIDAD PRENDAS PERSONALES PROTECCIN CONTRA QUEMADURAS PROTECCIN DE LOS OJOS PROTECCIN CONTRA INCENDIO PROTECCIN CONTRA BOMBONAS DE GAS PERTURBACIONES ELECTROMAGNTICAS RECICLADO DESCRIPCIONES GENERALES3 DATOS TCNICOS CONEXIN A LA RED ESQUEMA DEL PANEL FRONTAL CABLES DE ALARGO DISPOSITIVOS DE PROTECCIN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA MEDIANTE ELECTRODOS REVESTIDOS4 ELECCIN DEL ELECTRODO ELECCIN DE LA CORRIENTE DE SOLDADURA ESQUEMA DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO (Fig 2) PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA TIG5 ESQUEMA DE SOLDADURA TIG (Fig 3) GAS DE PROTECCIN SOLDADURA TIG ELECCIN DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA TIG PREPARACIN DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA TIG POSIBLES ANOMALAS Y SOLUCIONES 7 POSIBLES ANOMALAS Y SOLUCIONES EN LA MQUINA ANOMALAS EN EL PROCESO DE SOLDADURA ESQUEMA ELCTRICO 7 DESPIECES 7 ESPECIFICACIONES TCNICAS 8 ASISTENCIA TCNICA A1 CERTIFICADO CE A1 GARANTIAA2 FIGURASA3-A4 SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 1

4 INTRODUCCIN Agradecemos la deferencia hacia nuestra marca y esperamos le sea de gran utilidad la mquina de soldar que acaba de adquirir El presente manual de instrucciones contiene las informaciones y las advertencias necesarias para una correcta utilizacin dentro de las mximas condiciones de seguridad para el operario Las mquinas de soldar INVERTER deben ser empleadas por personal experto que conozca y comprenda los riesgos involucrados en la utilizacin de las mismas En caso de incomprensin o duda sobre este manual rogamos se ponga en contacto con nosotros La manipulacin interna del equipo conlleva un peligro importante de descarga elctrica Rogamos se abstenga efectuar cualquier manipulacin en el aparato Slo personal tcnicamente preparado puede realizarlo El fabricante declina toda responsabilidad por prcticas negligentes en la utilizacin y/o manipulacin Este manual debe adjuntarse y conservarse con el modelo de mquina adquirido DECLARACIN DE CONFORMIDAD CE DIRECTIVA COMUNITARIA EC SOBRE MQUINAS EMC 89/336/EEC Y DIRECTIVA EC SOBRE BAJA TENSIN 73/23/EEC El generador de soldadura est diseado y aprobado de acuerdo con las normas Europeas EN :1998 EN /A1:2002 EN /A2:2004 y EN :2004 Es responsabilidad de las personas que la utilicen y reparen que el producto no deje de cumplir los requisitos de las normas mencionadas SEGURIDAD Y PROTECCIN ELECTRICIDAD El buen funcionamiento de la mquina se asegura con una buena instalacin Verificar que la tensin (V) de la mquina corresponde con la de la red Debe conectarse SIEMPRE la toma de tierra (T) Personas con elementos elctricos implantados (MARCAPASOS) no deben utilizar aparatos de esta ndole PRENDAS PERSONALES Todo el cuerpo del soldador est sometido a la posible accin de agentes agresivos, por lo que debe protegerse ntegramente Usar botas de seguridad, guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero PROTECCIN CONTRA QUEMADURAS No tocar nunca con las manos desnudas partes del alambre o el material una vez soldado Evitar que las partculas que se desprendan entren en contacto con la piel No apunte con la antorcha a ninguna parte del cuerpo PROTECCIN DE LOS OJOS Los soldadores y sus ayudantes deben utilizar gafas de seguridad provistas de filtros que detengan las radiaciones perniciosas para el ojo humano Usando pantallas especiales es posible observar la zona de soldadura durante el proceso PROTECCIN CONTRA INCENDIO El proceso de soldadura origina proyecciones de metal incandescente que pueden provocar incendios No utilizar la mquina en ambientes con gases inflamables Limpiar el rea de trabajo de todo material combustible Proteger especialmente las botellas de gas de acuerdo con los requerimientos que precisen PROTECCIN CONTRA BOMBONAS DE GAS Las bombonas que contienen gases de proteccin los almacenan a altas presiones Si estas sufren algn tipo de avera pueden estallar Tratar siempre con cuidado las bombonas y soldar lo ms lejos posible de ellas SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 2

5 AL PROCEDER A SOLDAR DEPSITOS CON RESTOS DE MATERIALES INFLAMA- BLES EXISTE UN GRAN RIESGO DE EXPLOSIN ES RECOMENDABLE DISPONER DE EXTINTOR LISTO PARA SU USO PERTURBACIONES ELECTROMAGNTICAS Las interferencias electromagnticas del equipo de soldadura pueden interferir en el funcionamiento de aparatos sensibles a esta (ordenadores, robots, etc) Asegrese que todos los equipos en el rea de soldadura sean resistentes a la radiacin electromagntica Para reducir en lo posible la radiacin, trabaje con cables de soldadura lo ms cortos posibles, y dispuestos en paralelo en el suelo, si es posible Trabaje a una distancia de 100 metros o ms de equipos sensibles a las perturbaciones Asegrese de tener el equipo de soldadura correctamente puesto a tierra Si a pesar de todo hay problemas de interferencias, el operador deber tomar medidas extras como mover la mquina de soldar, usar filtros, cables blindados para asegurar la no interferencia con otros equipos RECICLADO En cumplimiento de la normativa Europea 2002/96/EC sobre los desechos de equipos elctricos y electrnicos El equipo, al final de su vida til, debe depositado en su centro de reciclado local DESCRIPCIONES GENERALES El equipo de soldar con tecnologa INVERTER se compone de un circuito electrnico en el que se insertan todos los componentes El aparato funciona a una frecuencia de unos 70 KHz lo que permite un cebado del arco ptimo as como una gran homogeneidad en el proceso DATOS TCNICOS IEC 974 Norma sobre la cual est construido el aparato EN Norma internacional de construccin del aparato S/N Nmero de serie MMA Soldadura por electrodos revestidos TIG Soldadura procedimiento TIG UO Tensin secundaria en vaco X Factor de servicio % I Corriente de soldadura (A) U Tensin secundaria con corriente de soldadura I2 U1 Tensin nominal de alimentacin 50/60 Hz Alimentacin monofsica 50Hz-60Hz I Corriente absorbida a la correspondiente corriente de soldadura I2 Cuando se utiliza el proceso TIG dividir por 16 IP21 Grado de proteccin exterior de la mquina s Apta para trabajar en lugares con riesgo aumentado CONEXIN A LA RED Conectar la mquina de soldar en un enchufe provisto de toma de tierra, y se encender el piloto verde Atencin a que la corriente est dentro de los mrgenes (230 V ± 10) Fuera de estas tensiones la mquina no funcionar Es obligatorio que la toma de corriente disponga de la conexin de tierra ESQUEMA DEL PANEL FRONTAL Para la soldadura MMA conectar la pinza de masa en (-) 4 y la pinza de soldar (+) 5 si no especifica lo contrario el fabricante de los electrodos (Fig 1) Para la soldadura TIG es a la inversa: (+) 5 pinza masa y el (-) 4 para la antorcha TIG 1 - Mando potencimetro para la regulacin de la mquina 2 - LED verde cuando la mquina est en funcionamiento SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 3

6 3 - LED mbar cuando existe la intervencin trmica o fallo en el suministro elctrico 4 - Toma dinse negativa 5 - Toma dinse positiva 6 - TIG MMA CABLES DE ALARGO En caso de tener que usar un cable de alargo para conectar la mquina, proceda de acuerdo con la siguiente tabla: AMP Alargos de 10m 25m 50m A 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm A 2,5 mm2 4 mm2 4 mm A 2,5 mm2 4 mm2 6 mm A 4 mm2 6 mm2 6 mm2 En caso de querer alargar el cable de masa o el cable de la pinza de soldar: Hasta 5 m De 5 a 20 m De 20 a 30 m Cable de seccin de 16 mm2 Cable de seccin de 25 mm2 Cable de seccin de 35 mm2 DATOS APROXIMADOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIN PROTECCIN TRMICA En el supuesto de un uso prolongado a mxima potencia, al alcanzar unos valores mximos de temperatura la mquina se parar y se encender el piloto mbar El ventilador seguir funcionando para refrigerar la mquina y en pocos minutos sta volver a funcionar TENSIN DE RED INADECUADA La mquina se para automticamente si la tensin de red (V) no es la adecuada Se encendera el LED n 3 mbar Comprobar siempre que sta se encuentra dentro de los parmetros establecidos Particularidad del modelo STYL PRO: El led mbar parpadear si se ha producido un fallo de tensin momentneo El fallo puede ser por exceso o defecto de tensin PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA MEDIANTE ELECTRODOS REVESTIDOS La soldadura por arco elctrico con electrodos revestidos es un procedimiento por medio del cual se realiza la unin entre dos partes metlicas aprovechando el calor generado por un arco elctrico que se produce entre el electrodo fusible y el material a soldar Las mquinas de soldar pueden ser de corriente continua o corriente alterna; los primeros pueden soldar cualquier tipo de electrodo, mientras que los segundos pueden soldar solamente electrodos previstos para corriente alterna La caracterstica constructiva de estas mquinas es tal como para garantizar un buen grado de estabilidad del arco en cuanto a las variaciones de su longitud debidas al acercamiento o alejamiento del electrodo provocadas por la mano del soldador El electrodo est constituido por dos partes fundamentales: a) El alma, que es de la misma naturaleza del material de base (aluminio, hierro, cobre, acero, inoxidable) y cumple con la funcin de aportar material en la junta b) El revestimiento, constituido por varias substancias minerales y orgnicas mezcladas entre si cuyas funciones son: Proteccin gaseosa Una parte del revestimiento, volatilizada a temperatura del arco, aleja el aire de la zona creando una columna de gas ionizado que protege el material fundido SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 4

7 Aporte de elementos aglutinantes y escorificantes Una parte del revestimiento se funde y aporta en el bao de fusin algunos elementos que se combinan con el material del alma Los principales tipos de revestimiento son: Revestimientos al rutilo Estos revestimientos confieren al cordn una muy buena apariencia esttica por lo cual su empleo est ampliamente difundido Se puede soldar tanto en corriente alterna como en corriente continua con ambas polaridades Revestimientos bsicos Se utilizan esencialmente para las soldaduras de buena calidad mecnica, aunque el arco tiende a salpicar y la esttica del cordn resulta inferior a la del revestimiento al rutilo Se utilizan generalmente en corriente continua con el electrodo al polo positivo (polaridad inversa), si bien existen unos electrodos bsicos para corriente alterna Los revestimientos bsicos son sensibles a la humedad, por tanto deben guardarse en ambiente seco, dentro de cajas bien cerradas Recordamos adems que los aceros con contenido de carbono superior a 0,6 es necesario soldarlos con electrodos especiales Revestimientos cidos Estos revestimientos dan lugar a una buena soldabilidad y pueden emplearse en corriente alterna o en corriente continua con pinza-porta electrodo al polo negativo (polaridad directa) El bao de fusin es muy fluido por esa razn los electrodos son aptos esencialmente para la soldadura en plano ELECCIN DEL ELECTRODO La eleccin del dimetro del electrodo depende del espesor del material, del tipo de junta y de la posicin de la soldadura Cuando se ejecutan soldaduras en positivo el bao tiende a bajar por la fuerza de la gravedad, por tanto se aconseja utilizar electrodo de pequeo dimetro en pasadas sucesivas Para electrodos de dimetro grueso se necesitan elevadas corrientes de soldadura que aporten una adecuada energa trmica ELECCIN DE LA CORRIENTE DE SOLDADURA La estabilidad y continuidad de la soldadura permiten trabajar con corrientes de valores bajos y en condiciones de particular dificultad La tabla siguiente anota indicativamente la corriente mnima y mxima utilizable para la soldadura sobre acero al carbono DIMETRO ELECTRODO CORRIENTE DE SOLDADURA mm Mnima Mxima 1,6 25 A 50 A 2 40 A 70 A 2,5 60 A 110 A 3, A 140 A A 180 A A 200 A ESQUEMA DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO (Fig 2) 1 - Conectar el cable-masa a la toma negativa de la mquina de soldar (-) 2 - Conectar el cable porta-electrodos a la toma positiva (+) 3 - Insertar el electrodo en la pinza porta-electrodos 4 - Conectar la mquina a la red 5 - Situar el potencimetro n 2 en una posicin adecuada para iniciar la soldadura PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA TIG Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) es la definicin del procedimiento de soldadura en el que el arco, durante el trabajo, se mantiene por medio de un electrodo metlico infusible (comnmente tungsteno) La zona de arco (electrodo y bao de fusin) es protegida contra la contaminacin atmosfrica por medio de un gas inerte como argn o helio que fluye continuamente a travs de apropiados conductos en conexin con la antorcha Por simplificacin y uniformidad toda referencia al procedimiento en SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 5

8 este manual es expresada con el trmico TIG (Tungsten Inert Gas) Este procedimiento puede ser usado para efectuar soldaduras limpias y exactas sobre toda clase de metales respetando su composicin fsico-qumica Gracias a esta caracterstica, la soldadura TIG representa el nico mtodo apto para unir ciertos metales A causa de estas caractersticas inherentes al proceso TIG, el planteamiento de la soldadura debe satisfacer unas especificaciones bien precisas Los soldadores TIG son diseados y construidos con estas disposiciones Al ser instalados, usados y mantenidos en modo correcto ellos pueden proporcionar un largo y satisfactorio servicio creando soldaduras correctas y limpias La antorcha TIG se conecta directamente con la salida de la mquina de soldar y est inducido en la antorcha el control manual de gas El cebado queda facilitado gracias a las caractersticas del generador Frecuentemente el cebado del arco se obtiene por medio de un dispositivo llamado de alta frecuencia (HF) que genera impulsos de alta tensin (kv), en cambio la salida por rozamiento no prev alta frecuencia sino una situacin momentnea de corto circuito; en el momento en que se levanta el electrodo se establece el arco y la corriente se transfiere al valor precedente planteado ESQUEMA DE SOLDADURA TIG (Fig 3) 1 - Respetar las indicaciones dadas anteriormente acerca de la primaria y de la instalacin 2 - Conectar el cable masa a la toma positiva + de la mquina de soldar 3 - Conectar la antorcha a la toma negativa de la mquina de soldar 4 - Conectar la bombona de gas (argn) al dispositivo en la antorcha TIG 4 - Proceder a la soldadura regulando la intensidad mediante el potencimetro GAS DE PROTECCIN SOLDADURA TIG El gas de proteccin normalmente usado es el argn puro con una cantidad variable segn la corriente empleada (4-8 l/min) El procedimiento TIG es indicado para la soldadura de los aceros (tanto el carbono como aleados), permite una soldadura de ptimo aspecto, a menudo es utilizada para la primera pasada sobre tubos Es necesario antes de cada soldadura efectuar una esmerada preparacin y limpieza de los bordes ELECCIN DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA TIG Los electrodos normalmente utilizados son de tungsteno con Torio (coloracin roja) A ttulo orientativo damos una tabla con los dimetros y las correspondientes intensidades Electrodo (mm) Corriente de soldadura (A) 1, , PREPARACIN DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA TIG Es necesaria una particular atencin en la preparacin de la punta del electrodo, segn indicamos en el siguiente dibujo El ngulo a varia con la corriente de soldadura; la tabla siguiente aconseja el valor del mismo: ngulo ( ) Corriente de soldadura (A) SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 6

9 POSIBLES ANOMALAS Y SOLUCIONES POSIBLES ANOMALAS Y SOLUCIONES EN LA MQUINA ANOMALA POSIBLE CAUSA No se pone en marcha LED verde apagado (Fig 2) Verificar si hay tensin en la toma de corriente Interruptor defectuoso Apagar el equipo o desconectarlo durante 1 minuto, volver a intentar la puesta en marcha Circuito electrnico defectuoso La regulacin de soldadura no es correcta Potencimetro de regulacin defectuoso Verificar posicin potencimetro La mquina no funciona y tiene el LED mbar encendido (Fig 3) Mquina sobrecalentada y en fase de enfriamiento, esperar a que se recupere La tensin no es la adecuada Uso de un alargo no apropiado Piloto mbar intermitente (STYL PRO) Fallo momentneo de la alimentacin de red por defecto o exceso Verificar la tensin y las alargaderas conectadas a la mquina ANOMALAS EN EL PROCESO DE SOLDADURA ANOMALA Poca penetracin Poros en la soldadura Salpicaduras Arco inestable ESQUEMA ELCTRICO POSIBLE CAUSA Baja intensidad de soldadura Velocidad excesiva al soldar Polaridad invertida Electrodo hmedo Pieza muy fra al soldarla Exceso de intensidad de soldadura Pieza con xido, o mal preparada para soldar, revisar el contacto de la pinza de masa ESQUEMA DE BLOQUES (Fig 4) MODELO COTT (Fig 5) MODELOS TAPP, STYL Y STYL PRO (Fig 6) DESPIECES GAMA DE 80A (Fig 7) 1- Circuito Inverter TAPP; 2- Interruptor; 3- Ventilador; 4- Circuito de regulacin GAMA DE 80A 140 A (Fig 8) 1- Circuito Inverter COTT; 2- Interruptor; 3- Ventilador GAMA DE 140A 160A (Fig 9) 1- Interruptor; 2- Circuito Inverter COTT S / STYL; 3- Circuito de regulacin;4- Soporte dinsel; 5- Ventilador GAMA DE 180A 200A (Fig 10) 1- Conmutador; 2- Circuito Inverter STYL PRO; 3- Circuito de regulacin; 4- Soporte dinsel; 5- Ventilador SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 7

10 ESPECIFICACIONES TCNICAS MODELO TAPP-1500 COTT-135 COTT-145 COTT-155 COTT-165 S COTT-175 S Voltaje de entrada (V) 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% Frecuencia (Hz) Hz Hz Hz Hz Hz Hz Voltaje circuito abierto Vcc (V) Ciclo de trabajo del 100% (A) Ciclo de trabajo del 60% (A) Ciclo de trabajo del 35% (A) 85 (30%) (25%) 150 (25%) 160 (20%) Intensidad de alimentacin (A) 9, Potencia absorbida (KVA) 2,2 2,9 3,7 4,5 5,2 5,7 ndice de proteccin IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 Dimensiones (mm) 110x190x x230x x230x x230x X280X X280X300 Peso (Kg) 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 mx de los electrodos (mm) 2,5 3,25 3, MODELO STYL-165 STYL-175 STYL-185 STYL-187 CEL STYL195 PRO STYL-205 PRO Voltaje de entrada (V) 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% Frecuencia (Hz) Hz Hz Hz Hz Hz Hz Voltaje circuito abierto Vcc (V) Ciclo de trabajo del 100% (A) Ciclo de trabajo del 60% (A) Ciclo de trabajo del 45% (A) Intensidad de alimentacin (A) Potencia absorbida (KVA) 4,8 5,2 5,7 5,2 6,2 7,3 ndice de proteccin IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 Dimensiones (mm) 305x115x x115x x115x x115x x115x x115x225 Peso (Kg) ,5 7,5 mx de los electrodos (mm) SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 8

11 NDEX INTRODUCTION 2 SAFETY AND PROTECTION 2 ELECTRICITY PERSONAL CLOTHING BURN PROTECTION EYE PROTECTION PROTECTION FOR GAS CYLINDERS ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES RECYCLING GENERAL DESCRIPTIONS 3 TECHNICAL DATA MAINS SUPPLY CONNECTION FRONT PANEL DIAGRAM EXTENSION CABLES PROTECTION DEVICES THERMAL PROTECTION INADEQUATE ELECTRICAL POWER WELDING PROCEDURE USING COATED ELECTRODES 4 THE CHOICE OF ELECTRODE CHOICE OF WELDING CURRENT WELDING SCHEME WITH COATED ELECTRODE TIG WELDING PROCEDURE5 TIG WELDING SCHEME PROTECTION GAS FOR TIG WELDING CHOICE OF ELECTRODES FOR TIG WELDING PREPARATION OF ELECTRODES FOR TIG WELDING POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS7 POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS WITH THE MACHINE PROBLEMS IN THE WELDING PROCESS ELECTRICAL SCHEME7 EXPLODED DIAGRAMS 7 TECHNICAL SPECIFICATIONS 8 CE DECLARATION A1 SOLTER TECHNICAL ASSISTANCE A1 DECLARATION OF GUARANTEE A2 FIGURESA3-A4 SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 1

12 INTRODUCTION Thank you for choosing our brand, we hope that the welding machine you have purchased will serve you well This instruction manual contains the necessary information and warnings for correct use within the maximum operator safety conditions INVERTER welding equipment must be used by expert personnel who know and understand the risks involved in the use of this equipment If you have any doubts or queries concerning this manual please contact us Internal manipulation of the equipment involves the risk of electric shocks We request you not to carry out any manipulation of the equipment Only technically trained personnel can do this The manufacturer denies all responsibility for negligent practices in the use or manipulation of this machine This manual must be kept with the equipment purchased CE DECLARATION OF CONFORMITY: COMMUNITY REGULATION EC ON MACHINES EMC 89/336/EEC AND THE EC LOW VOLTAGE REGULATION 73/23/EEC The welding generator has been designed and approved in accordance with European regulations EN :1998 EN /A1:2000 EN /A2:2003 and EN :2003 It is the responsibility of those persons who use and repair this machine to comply with the requirements of the above mentioned regulations SAFETY AND PROTECTION ELECTRICITY The correct operation of the machine can be ensured through its correct installation Verify that the electric current (V) of the equipment corresponds to that of the electricity supply ALWAYS connect the earth terminal (T) Those persons carrying electronic body implant devices (PACEMAKERS) must not use equipment of this type PERSONAL CLOTHING The entire body of the welder is subject to possible contact with aggressive agents and so must be totally protected Use safety boots, gloves, oversleeves, gaiters and leather aprons BURN PROTECTION Never touch parts of the wire or the material with your bare hands once soldered Avoid skin contact with airborne particles Do not point the torch at any part of the body EYE PROTECTION Welders and their assistants must use safety masks or goggles with filters which stop harmful radiation entering the eyes Use special and screens if possible to observe the welding area during the process FIRE PROTECCIN The welding process produces flying incandescent metal parts which may cause fires Do not use the machine in areas where there may be inflammable gases Clean the working area of all inflammable material Pay special attention to the protection of the gas cylinders in accordance with the necessary requirements PROTECTION FOR GAS CYLINDERS Cylinders containing gas (fire extinguishers etc) store their contents at high pressure If these suffer any form of damage they may explode Always treat these cylinders with care and weld as far away from them as possible WELDING IN TANKS WHICH MAY CONTAIN THE TRACES OF INFLAMMABLE MATERI- ALS INSIDE INVOLVES A HIGH RISK OF EXPLOSION WE RECOMMEND KEEPING AN EXTINGUISHER READILY AVAILABLE FOR USE SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 2

13 ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES Electromagnetic interferences produced by welding equipment may interfere in the operation of equipment which is sensitive to this kind of interference (computers, robots etc) Ensure that all the equipment in the welding area is resistant to electromagnetic radiation In order to reduce radiation as much as possible work with welding wires as short as possible, placed in parallel on the floor if possible Work at a distance of 100 metres or more from equipment which is sensitive to disturbances Ensure that the machine equipment is correctly earthed If there are interference problems despite having taken the above described precautionary measures, the operator must take extra measures such as moving the welding machine, and the use of filters or protected cables to ensure that interference with other equipment does not occur RECYCLING In compliance with European Directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment this equipment must be deposited in your local recycling centre at the end of its useful life GENERAL DESCRIPTIONS Welding equipment which uses INVERTER technology comprises an electric circuit in which all the components are inserted The equipment functions at a frequency of 70 KHz which permits an optimum arc starting as well as a constant weld TECHNICAL DATA IEC 974 This equipment has been constructed in keeping with this regulation EN International regulation for the construction of this equipment S/N Serial number MMA Welding using coated electrodes TIG TIG welding process UO Secondary electric voltage in vacuum X Service factor % I Welding current (A) U Secondary current with a welding current of I2 U1 Nominal supply current 50/60 Hz 50Hz-60Hz single phase supply I Current absorbed into the corresponding welding current of I2 When the TIG process is used divide by 16 IP21 Equipment external protection grade S Apt for work in high-risk locations MAINS SUPPLY CONNECTION Connect the welding machine into a plug socket with an earth connection and the green pilot light will come on Ensure that the current is within the margins of (230 V ± 10) The machine will not operate outside of these limits The connection to the mains supply MUST have an earth terminal FRONT PANEL DIAGRAM For MMA welding connect the earth clamp (-)4 and the welding clamp (+)5 if not otherwise specified by the manufacturer of the electrodes For TIG welding the process is the other way around: (+)5 for the earth clamp and (-)4 for the TIG torch 1 - Potentiometer control for machine regulation 2 - Green LED when the machine is operational 3 - Amber LED when thermal intervention occurs or the electric supply fails 4 - Negative dinse socket 5 - Positive dinse socket SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 3

14 6 - TIG MMA EXTENSION CABLES Where an extension cable has to be used to connect the machine, proceed in accordance with the following AMP Extensions of 10m 25m 50m A 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm A 2,5 mm2 4 mm2 4 mm A 2,5 mm2 4 mm2 6 mm A 4 mm2 6 mm2 6 mm2 Where the earth cable or the clamp cable for welding is to be extended: Up to 5 m Up 5 to 20 m Up 20 to 30 m Cable section of 16 mm2 Cable section of 25 mm2 Cable section of 35 mm2 THIS DATA IS APPROXIMATE PROTECTION DEVICES THERMAL PROTECTION During prolonged use at maximum power, the equipment will stop on reaching maximum temperature values and the amber pilot light will come on The fan will continue to function in order to cool the machine, and in a few minutes the equipment will start again INADEQUATE ELECTRICAL POWER The machine will stop automatically if the electrical power (V) is inadequate The amber LED n 3 will light up Always check that the electrical supply is within the established limits Special Characteristics of the STYL PRO model: The amber LED will flash if the power supply has been cut off momentarily This may be due to an excess or deficit of power WELDING PROCEDURE USING COATED ELECTRODES Electric arc welding using coated electrodes is a procedure through which a joint is made between two metallic parts, making use of the heat generated by an electric arc which is produced between the melting electrode and the material to be soldered Welding equipment may be DC or AC; the former can weld any type of electrode while the latter can only weld electrodes made for AC The manufacturing characteristics of these machines guarantee a high degree of arc stability with respect to length variations from the electrode caused by the welder s hand The electrode is made up of two basic parts: a) The core which is the same type of base material (aluminium, iron, copper, steel, stainless steel) and provides material to make the join b) The coating, which is made of various mineral and organic substances mixed together and with the functions of: Gas protection One part of the coating is activated at arc temperature and moves air away from the area, creating a column of ionised gas which protects the melted material Provision of agglutinating and dross materials: A part of the coating melts and provides elements which combine with the core material in the fusion process The main types of coating are: Stick welding coatings These coatings lend the seam a better appearance and they are SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 4

15 widely used Welding may be carried out using both AC and DC currents with both polarities Basic coatings These are used essentially for high quality mechanical welding, although the arc tends to spatter and the appearance of the seam is less attractive than that of coated stick welding DC current is generally used with the electrode at the positive connection (reverse polarity), although there are some basic electrodes for AC currents The basic coatings are sensitive to humidity and therefore should be stored in a dry place inside sealed boxes You are reminded that steels with carbon content of over 06 must be welded with special electrodes Acid coatings These coatings provide high degree welding and can be used with AC or DC with a clamp-electrode on at the negative terminal (direct polarity) The molten pool is highly liquid and so the electrodes are basically suited to flat welding THE CHOICE OF ELECTRODE The choice of the diameter of the electrode depends on the thickness of the material, on the type of joint, and on the position of the weld When positive welds are made the pool tends to lower due to gravity, and therefore use of a small diameter electrode is recommended for repeated welds Large diameter electrodes need high welding currents which provide adequate thermal energy CHOICE OF WELDING CURRENT The stability and continuity of the weld mean that work can be carried out with low value currents in difficult conditions The following table shows the minimum and maximum current which can be used for carbon steel welding ELECTRODE DIAMETER WELDING CURRENT The stability and continuity of the weld mean that work can be carried out whith low value currents in difficult conditions The following table shows the minimum and the maximum current which can be used for carbon steel welding ELECTRODE DIAMETER WELDING CURRENT mm Minimum Maximum 1,6 25 A 50 A 2 40 A 70 A 2,5 60 A 110 A 3, A 140 A A 180 A A 200 A WELDING SCHEME WITH COATED ELECTRODE(Fig 2) 1 - Connect the earth cable to the negative terminal on the welding machine (-) 2 - Connect the electrode-carrier cable to the positive terminal (+) 3 - Insert the electrode into the electrode-carrier clamp 4 - Connect the machine to the electrical supply 5 - Place potentiometer n 2 in a suitable position in order to begin welding TIG WELDING PROCEDURE Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) is the name of the welding procedure in which the arc is maintained during work through an infusible metallic electrode (usually tungsten)) The area of the arc (electrode and molten pool) is protected against atmospheric contamination through the use of an inert gas such as argon or helium which flows continually through the appropriate conducts in connection with the torch For purposes of simplification and uniformity all references to this procedure in this manual use the term TIG (Tungsten Inert Gas) SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 5

16 This procedure may be used in clean and precise welds on all types of metal, respecting their physical-chemical composition Due to this characteristic, TIG welding is the only apt method for joining certain metals Due to these inherent characteristics in the TIG welding process the welding process to be carried out must satisfy certain exact specifications TIG welders are designed and constructed in accordance with these specifications Correct installation, use and maintenance will result in a long, satisfactory service, providing clean and proper welding The TIG torch is connected directly to the outlet of the welding machine and the manual gas control is induced in the torch Starting is facilitated by the characteristics of the generator The starting of the arc is often obtained through the use of a high frequency (HF) device which generates high voltage impulses (kv), however high frequency is not anticipated in scratch ignition but a momentary short-circuit situation; at the moment that the electrode is raised, the arc is produced and the current is transferred to the previously established value TIG WELDING SCHEME (Fig3) 1 - Respect the previously detailed indications on preparation and installation 2 - Connect the earth cable to the positive terminal + of the welding machine 3 - Connect the torch to the negative terminal of the welding machine 4 - Connect the argon gas cylinder to the device on the TIG torch 5 - Carry out welding, regulating the intensity using the potentiometer PROTECTION GAS FOR TIG WELDING The protection gas normally used is pure argon of variable quantity in accordance with the current used (4-8 l/min) The TIG welding procedure is suitable for welding steel (both carbon and alloys), and allows a welding with a top quality appearance, it is often used for a primary weld on tubes You must carry out detailed preparation and clean all edges before each weld CHOICE OF ELECTRODES FOR TIG WELDING The electrodes normally used are made of tungsten with Thorium (red colour) As a general guide we have provided a table with the diameters and the corresponding intensities Electrode (mm) Welding Current (A) 1, , PREPARATION OF ELECTRODES FOR TIG WELDING Special attention is needed in the preparation of the point of the electrode, as indicated in the following diagram The table below indicates recommended values for the angle of variation with the welding current Angle ( ) Welding Current (A) SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 6

17 POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS WITH THE MACHINE PROBLEM Does not start The green LED is off (Fig 2) The welding regulation is not correct The machine does not work and the amber LED light is on (Fig 3) Flashing amber pilot light (STYL PRO) POSSIBLE CAUSE Check for power in the electric supply socket Defective switch Turn off the equipment or disconnect it for 1 minute, try starting again Defective electric circuit Defective regulation potentiometer Check potentiometer position Machine overheated and in cooling phase, wait until it cools Inadequate voltage Use of inappropriate extension Momentary fault in mains supply through loss or excess power Check current and extensions connected to the machine PROBLEMS IN THE WELDING PROCESS PROBLEM Poor penetration Pores in the weld Spattering Unstable arc POSSIBLE CAUSE Low welding intensity Welding too fast Reverse polarity Moist electrode Parts are cold on welding Excess intensity of welding Rusty piece or poorly prepared piece for welding, check the contact for the earth terminal ELECTRICAL SCHEME BLOCK SCHEME (Fig 4) COTT MODEL (Fig 5) TAPP, STYL and STYL PRO MODEL (Fig 6) EXPLODED DIAGRAMS RANGE of 80A (Fig 7) 1- TAPP Inverter circuit; 2- Switch; 3- Fan; 4- Regulatin circuit RANGE from 80A 140A(Fig 8) 1- COTT Inverter circuit; 2- Switch, 3- Fan RANGE from 140A 160A(Fig 9) 1- Switch; 2- COTT S / STYL circuit inverter; 3- Regulation circuit; 4- Dinsel support; 5- Fan RANGE from 180A 200A(Fig 10) 1- Switch; 2- STYL PRO circuit inverter; 3- Regulation circuit; 4- Dinsel support; 5 -Fan SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 7

18 TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL TAPP-1500 COTT-135 COTT-145 COTT-155 COTT-165 S COTT-175 S ENTRY VOLTAGE (V) 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% FREQUENCY (Hz) Hz Hz Hz Hz Hz Hz Vcc OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) % WORKING CYCLE (A) % WORKING CYCLE (A) % WORKING CYCLE (A) 85 (30%) (25%) 150 (25%) 160 (20%) POWER INTENSITY (A) 9, ABSORBED POWER (KVA) 2,2 2,9 3,7 4,5 5,2 5,7 PROTECTION INDEX IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 DIMENSIONS (mm) 110x190x x230x x230x x230x X280X X280X300 WEIGHT (Kg) 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 MAX OF ELECTRODES (MM) 2,5 3,25 3, MODEL STYL-165 STYL-175 STYL-185 STYL-187 CEL STYL195 PRO STYL-205 PRO ENTRY VOLTAGE (V) 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% FREQUENCY (Hz) Hz Hz Hz Hz Hz Hz Vcc OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) % WORKING CYCLE (A) % WORKING CYCLE (A) % WORKING CYCLE (A) POWER INTENSITY (A) ABSORBED POWER (KVA) 4,8 5,2 5,7 5,2 6,2 7,3 PROTECTION INDEX IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 DIMENSIONS (mm) 305x115x x115x x115x x115x x115x x115x225 WEIGHT (Kg) ,5 7,5 MAX OF ELECTRODES (MM) SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 8

19 INDEX INTRODUCTION 2 SCURIT ET PROTECTION 2 LECTRICIT VTEMENTS PERSONNELS PROTECTION CONTRE LES BRLURES PROTECTION DES YEUX PROTECTION CONTRE INCENDIE PROTECTION CONTRE LES BOMBONNES DE GAZ PERTURBATIONS LECTROMAGNTIQUES RECYCLAGE DESCRIPTIONS GNRALES 3 DONNES TECHNIQUES BRANCHEMENT AU RSEAU SCHMA DE LA PARTIE AVANT CBLES DE RALLONGE DISPOSITIFS DE PROTECTION PROTECTION THERMIQUE TENSION DE RSEAU INADQUATE PROCD DE SOUDAGE AU MOYEN D LECTRODES ENROBS4 CHOIX DE L LECTRODE CHOIX DU COURANT DE SOUDAGE SCHMA DE SOUDAGE L LECTRODE ENROBE PROCD DE SOUDAGE TIG5 SCHMA DE SOUDAGE TIG GAZ DE PROTECTION SOUDAGE TIG CHOIX DES LECTRODES POUR LE SOUDAGE TIG PRPARATION D LECTRODES POUR SOUDAGE TIG POSSIBLES ANOMALES ET LEURS SOLUTIONS 7 POSSIBLES ANOMALIES DE LA MACHINE ET LEUR SOLUTION ANOMALIES DANS LE PROCESSUS DE SOUDAGE SCHMA LECTRIQUE 7 DPICEMENTS 7 SPCIFICATIONS TECHNIQUES 8 ASSISTANCE TECHNIQUE SOLTER A1 CERTIFICAT CEA1 CERTIFICAT DE GARANTIE A2 FIGURESA3-A4 SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 1

20 INTRODUCTION Nous vous remercions de votre confiance et nous esprons que la machine souder que vous venez d acqurir vous sera d une grande utilit Ce manuel d instructions contient les informations et les mises en garde ncessaires la bonne utilisation de cet appareil dans le respect des meilleures conditions de scurit pour l utilisateur Les machines souder INVERTER doivent tre utilises par un personnel form et habilit qui connat et qui comprend les risques que leur utilisation implique Veuillez nous contacter en cas d incomprhension ou de doute concernant ce manuel La manipulation l intrieur de l appareil implique un risque important de dcharge lectrique Nous vous prions de vous abstenir d effectuer toute manipulation dans l appareil Ces oprations ne peuvent tre ralises que par un personnel techniquement form Le fabricant dcline toute responsabilit en cas de d utilisation ou de manipulation ngligentes Ce manuel doit tre gard avec le modle de la machine achete DCLARATION DE CONFORMIT CE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE EC CONCERNANT LES MA- CHINES EMC 89/336/EEC ET DIRECTIVE EC CONCERNANT LA BASSE TENSION 73/23/EEC Le gnrateur de soudure a t conu et approuv selon les normes europennes EN :1998 EN /A1:2000 EN /A2:2003 et EN :2003 Les utilisateurs de cet appareil et les rparateurs sont responsables du fait que celui-ci continue respecter les exigences des normes mentionnes SCURIT ET PROTECTION LECTRICIT Le bon fonctionnement de la machine est garanti par une bonne installation Vrifiez que la tension (V) de la machine correspond celle du rseau Il faut TOUJOURS connecter la prise de terre (T) Les personnes portant des lments lectriques implants (PACEMAKER) ne doivent pas utiliser ce type d appareils VTEMENTS PERSONNELS Le corps entier du soudeur est soumis l ventuelle action d agents agressifs; c est la raison pour laquelle, il doit se protger intgralement en utilisant des vtements et des lments de scurit tels que des bottes, des gants, des manchettes, des gutres et des tabliers en cuir PROTECTION CONTRE LES BRLURES Ne touchez jamais avec les mains nues les parties du fil de fer ou du matriel une fois soud vitez que les particules qui se dgagent entrent en contact avec la peau Ne pointez la torche vers aucune partie du corps PROTECTION DES YEUX Les soudeurs et leurs assistants doivent utiliser des lunettes de scurit quipes de filtres qui empchent le passage des radiations nuisibles l il humain Pendant le processus de soudage, vous pourrez observer la zone de travail l aide d crans spciaux PROTECTION CONTRE INCENDIE Le processus de soudage est l origine de projections de mtal incandescent qui peuvent provoquer des incendies N utilisez pas la machine en prsence de gaz inflammable Enlevez tous les matriaux combustibles de la zone de travail Protgez tout spcialement les bouteilles de gaz en respectant les exigences qui leur sont propres PROTECTION CONTRE LES BOMBONNES DE GAZ Les gaz de protection sont conditionns dans des bombonnes haute pression Elles peuvent exploser en cas de panne Manipulez toujours les bombonnes avec prcaution et soudez le plus loin possible de cellesci SOLTER SOLDADURA SL INVERTER 2

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC TECHNICAL INFORMATION

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC  TECHNICAL INFORMATION www.osram.com IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE QTP-M 1x26-42 1 Benefits Extremly economical Good quality of light Excellent luminous flux Improved lumen maintenance Long service life time OSRAM + Guarantee

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95 Ημερομηνία αναθεώρησης 30/01/13 Aναθεώρηση 8 Ημερομηνία αντικατάστασης 10/02/12 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB

Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB conductor material: bare copper conductor construction: fine stranded, class 5 insulation: PVC TI1 stranding unit: core sheathing material: PVC TM2 colour of outer sheath:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors SERIES Subminiature Coaxial Connectors FEATURES Subminiature coaxial connectors with 50Ω impedance for applications up to 4GHz. Suited for cables with dielectric diameters of up to 1.5mm. The connectors

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα