ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 299/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επιβολή και καθορισµός Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού του ήµου Πεντέλης για το έτος 2013 (Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής)» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 19 του µηνός Νοεµβρίου 2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 28060/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 3. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «11. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ «12. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ «13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «15. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «16. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «20. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «22. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «23. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «24. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «4. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «1

2 5. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «7. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ «8. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Τόλιος Νικόλαος, κος Γραφάκος Εµµανουήλ, κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Καλλιανιώτης Κων/νος και κος Λάζος Βασίλειος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του αιτήµατος διακοπής της συνεδρίασης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γραφάκος Εµµανουήλ, κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ηµήτριος, κος Καλλιανιώτης Κων/νος, κος Σιώµος Βλάσιος, κος Παπακωνσταντίνου Κων/νος, κος Κωστόπουλος Βασίλειος, κος Σαφλιάνης Ιωάννης, κος Φειδοπιάστης Αντώνιος, κος Τζουµάκας Κων/νος και κος Λάζος Βασίλειος αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας ιάταξης, όπως παρακάτω αναφέρεται. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος ηµήτρης Στεργίου Καψάλης, η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, οι Προϊστάµενοι /νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας κος Παναγόπουλος Αντώνιος και Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Περιβάλλοντος κος Ξανθάκος Ιωάννης και η Προϊσταµένη Τµήµατος Εσόδων κα Πέκαλη Καλλιόπη για τη συζήτηση θεµάτων αρµοδιότητάς τους. ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µετά τη λήψη παρουσιών, η Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα ότι το πρωί υποβλήθηκε αίτηµα από τον Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κο Καρατζή Αναστάσιο για αναβολή της προγραµµατισµένης συνεδρίασης σε ένδειξη συµπαράστασης στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζοµένων του ήµου. Η υποφαινόµενη και ο Αντιδήµαρχος κος Καρβουνάκης Γεώργιος (επειδή τα περισσότερα θέµατα ήταν αρµοδιότητάς του και λόγω της καταληκτικής ηµεροµηνίας αποστολής στην ΕΗ των συντελεστών των τελών) παρακαλέσαµε την µη αναβολή της, ο ήµαρχος έδωσε και µία εναλλακτική πρόταση για Τετάρτη 21 Νοεµβρίου. Στην πορεία της συζήτησης ενηµερώθηκα από τον κο Καρατζή ότι δεν εξυπηρετεί η Τετάρτη, οπότε θα προχωρήσουµε στην συνεδρίαση σήµερα µε τον κο Καρατζή απόντα. Στη συνέχεια ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη εν δράσει» κος Φειδοπιάστης Αντώνιος υπέβαλε αίτηµα διακοπής της συνεδρίασης και αναβολής της σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τα µέτρα που επιβάλει το µνηµόνιο και η τρόϊκα και συµπαράστασης στην απεργία της ΠΟΕ ΟΤΑ, τονίζοντας ότι ολόκληρο το.σ. σήµερα πρέπει να δείξει την αντίδρασή του, την αντίστασή του και την ανυπακοή του απέναντι σε όλον αυτό τον Αρµαγεδώνα που έρχεται. Αν αυτό δεν γίνει εµείς σαν «Πεντέλη εν δράσει» θα αποχωρήσουµε και δεν επιθυµούµε να µας µετρήσετε στην απαρτία γιατί δεν επιθυµούµε να πάρουµε την αποζηµίωση. Στο αίτηµά του συνηγόρησαν και συντάχθηκαν οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Τζουµάκας Κων/νος και κος Λάζος Βασίλειος. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ζήτησαν επίσης την αναβολή της Συνεδρίασης και ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Γραφάκος Εµµανουήλ και ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πολιτεία» κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης. Η Πρόεδρος προκειµένου να αποτυπωθεί η βούληση του ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε το αίτηµα αναβολής της συνεδρίασης σε ψηφοφορία κατά την οποία: Αρνητικά ψήφισαν δέκα εννέα (19) : Η Πρόεδρος κα Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία, ο Αντιπρόεδρος κος Καλαποθαράκος Χρήστος, ο Γραµµατέας κος Τόλιος Νικόλαος, οι Αντιδήµαρχοι κος Καρβουνάκης Γεώργιος, κος Μούστρης Παναγιώτης, κος Βορέας Σεβαστός, κος Αποστολόπουλος Θεόδωρος, κος 2

3 Κοντουλάκος Ελευθέριος και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Αποστολάκος ηµήτριος, κος Μπούρας Βασίλειος, κος Τσουχνικάς Ηλίας, κος Γκατζόλης Παναγιώτης, κα Μπούσουλα- Χάνου Αρχοντία, κα Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, κος Χειλάς Γεώργιος, κος Καβουρίδης Αντώνιος, κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική, κος Μωραϊτης Κων/νος και κος Ζώης Ιωάννης. Αποχώρησαν αρνούµενοι να ψηφίσουν έντεκα (11): Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη εν δράσει» κος Φειδοπιάστης Αντώνιος. Οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Λάζος Βασίλειος και κος Τζουµάκας Κων/νος λέγοντας ότι συντάσσονται µε την πρόταση του κου Φειδοπιάστη Αντώνη και ζητώντας να µην αποζηµιωθούν για την παρουσία τους. Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Γραφάκος Εµµανουήλ και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του ιδίου Συνδυασµού κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ηµήτριος, κος Καλλιανιώτης Κων/νος και κος Σιώµος Βλάσιος, ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πολιτεία» κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του ιδίου Συνδυασµού κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Σαφλιάνης Ιωάννης. Κατά την αποχώρηση τους, το λόγο πήρε ο ηµοτικός Σύµβουλος του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Σιώµος Βλάσσιος και ζήτησε να µην αποζηµιωθεί για την σηµερινή του παρουσία και µε το αίτηµά του συντάχθηκαν και οι υπόλοιποι αποχωρήσαντες ηµοτικοί Σύµβουλοι. Επειδή το αίτηµα της αναβολής δεν έλαβε την απαιτούµενη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων ηµοτικών Συµβούλων, το.σ. συνέχισε την συνεδρίαση. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 9ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ αριθµ. 258/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου η οποία αφού έλαβε υπόψη της την µε αριθµ.πρωτ. Ο.Υ.2527/ εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο κ. Καρβουνάκη Γεώργιο και έχει ως εξής: Θέµα: Επιβολή και καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το έτος Σχετικά: α. Η υπ αριθ. 108/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. β. Η υπ αριθ. 50/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, για την επιβολή και τον καθορισµό των τελών καθαριότητας και φωτισµού του έτους 2013, για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόµενες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σύµφωνα µε τις οποίες τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού, η επιβολή των οποίων καθορίζονταν από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Β.. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80 καθώς και του άρθρου 22 του ιδίου βασιλικού διατάγµατος ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2. Τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 429/76 και το Ν. 1080/80 σχετικές µε τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους και οι οποίες προβλέπουν: α) Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη στεγασµένο χώρο ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και ευρίσκονται µε πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων της επιφανείας του χώρου επί του συντελεστή που ορίζει το δηµοτικό συµβούλιο (παρ. 1 άρθρο 1 του Ν. 25/75) β) Σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2503/97, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθ. 5 του Ν. 3345/2005 από το τέλος αυτό απαλλάσσονται όσα ακίνητα δεν χρησιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο ήµο υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόµιµου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της ΕΗ. Στην περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων 3

4 ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου µαζί µε το σχετικό πρόστιµο, αναδροµικά από το χρόνο εφαρµογής του µειωµένου συντελεστή. γ) Με τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, για τους στεγασµένους χώρους άλλης χρήσης (καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανίες κ.λπ.) το εµβαδόν άνω των χιλίων (1000) τετραγωνικών µέτρων και µέχρι έξι χιλιάδες ( 6.000) τ.µ. µπορεί να οριστεί µειωµένος συντελεστής, λαµβανοµένων υπόψη των πράγµατι παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέραν των τ.µ. εµβαδόν, ο συντελεστής δεν µπορεί να οριστεί µεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει οριστεί για χώρους µέχρι τ.µ.. Η παραπάνω ρύθµιση µπορεί να εφαρµόζεται και για τους µη στεγασµένους χώρους µε εµβαδόν τ.µ. Για µεγαλύτερο εµβαδόν δεν µπορεί να οριστεί συντελεστής µεγαλύτερος του 30% που έχει οριστεί για τα πρώτα τ.µ. µη στεγασµένου χώρου. δ) Βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, καταβάλουν τέλη καθαριότητας για το χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο από τρείς µήνες. Για το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο µετά από υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή. ε) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν. 25/75 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 429/76 και τροποποιήθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, µε την απόφαση του συµβουλίου µπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας και µέχρι επτά (7) κατηγοριών, από τους οποίους δύο για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) και πέντε (5) για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν µπορεί να οριστεί µεγαλύτερη του πενταπλασίου. 3. Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορίζεται σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προµήθεια και συντήρηση των µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Ο µη προσδιορισµός στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες συνιστά παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των µελών του συµβουλίου την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 184 και 185 του.κ.κ. ( άρθρο 17 Ν. 1080/80). Είναι δε ευνόητο ότι το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού και µόνο αυτές. Η διάθεση των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.. 24/9-20/10/58). Το τέλος καθαριότητας, αποκοµιδής - διάθεσης των απορριµµάτων και ηλεκτροφωτισµού βαρύνει τον ποιούµενο χρήση του ακινήτου υποχρεωµένου εις την καταβολή αυτού µε τον οικείο λογαριασµό καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν το ακίνητο τελεί υπό µίσθωση το ως άνω τέλος καταβάλλεται υπό του εκµισθωτού και στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η βεβαίωση αυτού σε βάρος του εκµισθωτού τούτο βεβαιώνεται εις βάρος του µισθωτού. Επιβάλλεται δε σε όσους είναι Κύριοι, Νοµείς, Κάτοχοι ή κάνουν χρήση ακινήτου κειµένου εντός των διοικητικών ορίων του ήµου. Σύµφωνα µε ρητή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 1416/84, δεν απαλλάσσονται των ανταποδοτικών τελών οι ιεροί ναοί και εκείνοι που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συµβάσεις που έχουν συνάψει µε το δηµόσιο. Με την καταβολή του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού βαρύνονται εκτός αυτών που χρησιµοποιούν ακίνητα εντός του εγκεκριµένου πολεοδοµικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, οι κύριοι, νοµείς, κάτοχοι καθώς και οι χρησιµοποιούντες ακίνητα κείµενα εκτός σχεδίου, αλλά εντός των ιοικητικών Ορίων του ήµου. Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του ήµου και όχι µόνο από όσους επιθυµούν να κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής υπηρεσίας. 4

5 Με την υπ αριθ. 50/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, καθορίστηκε για το έτος 2011, ενιαίος συντελεστής για την είσπραξη των τελών καθαριότητας των οικιών και στις τρεις ηµοτικές ενότητες Μελισσίων, Ν. Πεντέλης και Πεντέλης σε ύψος 2,09 /Μ2. Παράλληλα καθιερώθηκαν οι κάτωθι κατηγορίες: Οικίες επιφάνειας έως 60 Μ2 συντελεστής : 1,61 /Μ2 Οικίες επιφάνειας από 61 έως 80 Μ2 συντελεστής : 1,81 /Μ2 Οικίες επιφάνειας από 81 έως 120 Μ2 συντελεστής : 1,87 /Μ2 Οικίες επιφάνειας από 121 Μ2 και άνω συντελεστής : 2,09 /Μ2 Τα παραπάνω ίσχυσαν και για το έτος 2012 µε την υπ αριθ. 108/2012 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν. 25/75, το ηµοτικό συµβούλιο µπορεί να διακρίνει και να καθορίσει δυο κατηγορίες µε διαφορετικό συντελεστή που θα αφορούν στεγασµένους χώρους κατοικιών και φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές. Για το οικονοµικό έτος 2013 και προκειµένου να εναρµονιστούµε µε τις ισχύουσες διατάξεις, προτείνουµε τον επαναπροσδιορισµό του συντελεστή ο οποίος θα ισχύσει και για τις τρεις ηµοτικές ενότητες ως εξής: Α. Για την κατηγορία των οικιών σε ύψος 1,85 /Μ2 και Β. Για την κατηγορία των φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές σε ύψος 2,09 /Μ2. Οι Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι µε χρέωση το 50% της κατηγορίας τους και ο ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανοιχτοί χώροι γενικά, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% της κατηγορίας τους. Με τις υπ αριθ. 333/2009, 130/2009 και 156/2009 αντίστοιχα αποφάσεις των πρώην ήµων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης, όπως ίσχυσαν για τα έτη 2011 και 2012 οι συντελεστές για γενική επαγγελµατική χρήση για την είσπραξη των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού διαµορφώνονταν ως εξής: α) Στη ηµοτική κοινότητα Μελισσίων (υπ αριθ. 333/2009 απόφαση.σ.) - Χώροι γενικής χρήσης συντελεστής 4,91 /Μ2 (γραφεία, εµπορικά καταστήµατα κλπ.) - Υγειονοµικού ενδιαφέροντος συντελεστής 6,14 /Μ2 - Κοινόχρηστα συντελεστής 9,12 /Μ2 - Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι το 50% της κατηγορίας τους. - Ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανοιχτοί χώροι γενικά, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% των κοινοχρήστων. - Ασκεπείς χώροι συντελεστής 0,24 /Μ2 (Φυτώρια, µάνδρες οικοδοµών, επεκτάσεις µε τραπεζοκαθίσµατα κλπ. ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Χώροι κύριας χρήσης συντελεστής 15,40 /Μ2 Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι το 50% της κατηγορίας τους. Ελεύθερος χώρος πυλωτής ανεξάρτητα από τη χρήση, το 30% των κοινοχρήστων. - Κοινόχρηστα αµιγούς χρήσης συντελεστής από 15,40 /Μ2 ΣΥΝΕΡΓΙΑ, ΒΕΝΖΙΝΑ ΙΚΑ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - Χώροι κύριας χρήσης συντελεστής 11,75 /Μ2 Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι το 50% της κατηγορίας τους. Ελεύθερος χώρος πυλωτής ανεξάρτητα από τη χρήση, το 30% των κοινοχρήστων. - Κοινόχρηστα αµιγούς χρήσης συντελεστής από 11,75 /Μ2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - Χώροι κύριας χρήσης συντελεστής 14,00 /Μ2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ συντελεστής 2,23 /Μ2 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΗ καθορίζονταν σε ύψος 9,12 /Μ2 β) Στη ηµοτική κοινότητα Ν. Πεντέλης (υπ αριθ. 130/2009 απόφαση.σ.) - Καταστήµατα συντελεστής 3,75 /Μ2 5

6 - Νοσοκοµεία-κλινικές συντελεστής 4,00 /Μ2 - Τράπεζες, σούπερ µάρκετ, πολυκαταστήµατα συντελεστής 10,00 /Μ2 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΗ καθορίζονταν σε ύψος 3,75 /Μ2 γ) Στη ηµοτική κοινότητα Πεντέλης (υπ αριθ. 156/2009 απόφαση.σ.) - Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων συντελεστής 0,77 /Μ2 - Εστιατόρια, ταβέρνες συντελεστής 7,96 /Μ2 - Κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, παντοπωλεία συντελεστής 6,80 /Μ2 - Καταστήµατα, γραφεία κλπ. συντελεστής 5,68 /Μ2 - Μη στεγασµένοι χώροι κατασκηνώσεων συντελεστής 0,28 /Μ2 - Νοσοκοµεία συντελεστής 2,09 /Μ2 - Εργοτάξια (για 29 Μ2) συντελεστής 6,52 /Μ2 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΗ καθορίζονταν σε ύψος 6,95 /Μ2. Για το οικονοµικό έτος 2013 και προκειµένου να εναρµονιστούµε µε τις ισχύουσες διατάξεις, προτείνουµε τον επαναπροσδιορισµό του συντελεστή, ο οποίος θα ισχύσει και για τις τρεις ηµοτικές ενότητες ως εξής: Α. Για την κατηγορία των εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων σε ύψος 5,00 /Μ2 Β. Για την κατηγορία των σούπερ µάρκετ, τραπεζών, ιδιωτικών κλινικών, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών, συνεργείων, βενζινάδικων, πολυκαταστηµάτων, κοινοχρήστων χώρων γενικής χρήσης και εργοταξίων σε ύψος 9,25 /Μ2 Γ. Για την κατηγορία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε ύψος 6,95 /Μ2. Για τους ιερούς ναούς σε ύψος 0,50 /Μ2 Ε. Για τους µη στεγασµένους χώρους σε ύψος 0,80 /Μ2. Οι Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι µε χρέωση το 50% της κατηγορίας τους και ο ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% της κατηγορίας του. Σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν. 429/76, ο ήµος σε περίπτωση περισσότερων συντελεστών γνωστοποιεί στη.ε.η. δύο µόνο συντελεστές, έναν για τις κατοικίες κλπ. και έναν για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσης και προσδιορίζει για κάθε υπόχρεο το σε τετραγωνικά µέτρα πλασµατικό εµβαδό του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόµενο επί τον ενιαίο συντελεστή, αποδίδει ποσό τελών ίσο µε αυτό που προκύπτει από το γινόµενο του πραγµατικού εµβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή. Μετά από τα παραπάνω προτείνεται για τη γνωστοποίηση στη ΕΗ των κάτωθι συντελεστών: ΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,85/Μ2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 6,95 /Μ2 Παραθέτουµε στοιχεία για τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2013, καθώς και στοιχεία για τα προβλεπόµενα έσοδα, όπως προκύπτουν από το ηλεκτρονικό αρχείο των ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων του ήµου Πεντέλης, που µας κοινοποιήθηκε από τη ΕΗ τον Σεπτέµβριο του Οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2013 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,50 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται µισθόςδώρα , Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης 6.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση ,00 αορίστου χρόνου Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης , Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης 2.000,00 προσωπικού Ι ΑΧ 6

7 Τακτικές αποδοχές υπαλ µε σύµβαση ιδ.δικαίου ,00 ορ χρ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ , Εργοδοτ. εισφορές προσωπ.στοτεα Υ- ΤΑ ΚΥ , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού σύµβαση ,00 αορ. ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτ. προσωπ. ορισµ ,00 χρόνου ΙΚΑ Προµήθεια γάλακτος έτους , Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους , Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχηµάτων 5.000, απάν. Παροχ. Υπηρ. Συλ. & µεταφ. στερ ,00 αποβλήτων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, ,00 πλατειών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 9.500, Μίσθωση µηχανηµάτων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ,00 ΕΗ Επισκευή και συντήρηση αντλίας 4.000, απάνη συντήρησης & καθαρισµού χηµικών 3.000,00 τουαλετών απάνη αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 2.000, Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) , Μεταφορά υπογειοποίηση των πυλώνων µεταφ ,00 Ρεύµατος Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων ,00 σαρώθρων Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 1.000, Προµήθεια σάκων απορριµµάτων , Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 1.000, Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων ,00.Σύµβαση Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά ,00 υλ Προµήθεια κατασκ. Υλικών , Προµήθεια Φωτιστικών σωµάτων οδών , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαµπτήρων , Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα ,00 µοτ Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν ,00 Αποκοµιδή Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 8.000,00 7

8 Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 5.000, Προµήθειας C.B , Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 5.000, Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης ,00 στόλ Προµήθεια υδραυλικών κάδων 1.000, Προµήθεια ηλεκτρονικής κάρτας ταχογράφου 3.000, Προµήθεια καλαθίων καθαριότητας 3.000, Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου 3.000,00 αυτοκ Προµήθεια ανταλ/κων αυτ/των καθαριότητας , Προµήθεια κάδων για οικιακή κοµποστοποίηση 3.000, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ,50 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου 1.000,00 καθαριότητας ΦΟ ΣΑ , ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟ Ο ΟΙΚΙΕΣ Μ2 1,85 /Μ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Μ2 2,09 /Μ ,12 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ2 6,95 /Μ ,85 Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟ Ο ΟΙΚΙΕΣ Μ2 1,85 /Μ ,15 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ2 6,95 /Μ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΟΥ ,70 Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟ Ο ΟΙΚΙΕΣ Μ2 1,85 /Μ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Μ2 2,09 /Μ ,93 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ2 6,95 /Μ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΟΥ ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΟ 2013 : ,10 Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες (Σύνολο δαπανών ,50 - Σύνολο αναµενόµενων εσόδων ,10 ) η προβλεπόµενη Λογιστική κατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισµού δεν παρουσιάζεται ισοσκελισµένη για το έτος 2013, υπάρχει απόκλιση δαπανών εσόδων της τάξης των ,40 Υπολογίζεται ότι η απόκλιση αυτή των ,40 θα καλυφθεί αφενός από την είσπραξη από ανεξόφλητα τέλη προηγούµενων ετών περίπου ποσό ,00, και αφετέρου ποσό ,00 περίπου που θα προκύψει από διασταύρωση στοιχείων ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων κατά την έκδοση βεβαιώσεων περί µη οφειλής Τ.Α.Π. Παρακαλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ε του Ν.3852/2010 να εισηγηθείτε προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή και τον καθορισµό των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου για το έτος

9 Α. α. Για την κατηγορία των οικιών σε ύψος 1,85 /Μ2 και β. Για την κατηγορία των φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές σε ύψος 2,09 /Μ2. Οι Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι µε χρέωση το 50% της κατηγορίας τους και ο ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανοιχτοί χώροι γενικά, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% της κατηγορίας τους. Β. α. Για την κατηγορία των εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων σε ύψος 5,00 /Μ2 β. Για την κατηγορία των σούπερ µάρκετ, τραπεζών, ιδιωτικών κλινικών, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών, συνεργείων, βενζινάδικων, πολυκαταστηµάτων, κοινοχρήστων χώρων γενικής χρήσης και εργοταξίων σε ύψος 9,25 /Μ2 γ. Για την κατηγορία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε ύψος 6,95 /Μ2 δ. Για τους ιερούς ναούς σε ύψος 0,50 /Μ2 ε. Για τους µη στεγασµένους χώρους σε ύψος 0,80 /Μ2. Οι Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι µε χρέωση το 50% της κατηγορίας τους και ο ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% της κατηγορίας του. Για τα εργοτάξια να καθοριστεί ενιαία, ως επιφάνεια για την είσπραξη των δηµοτικών τελών, το 50% της καλυπτόµενης επιφάνειας του ακινήτου, όπως εµφανίζεται στην οικοδοµική άδεια. Οι συντελεστές προς είσπραξη των δηµοτικών τελών καθαριότητας και Φωτισµού για το έτος 2013, όπως διαµορφώνονται, µετά τα παραπάνω, είναι: Συντελεστής οικιακής χρήσης ενιαίος ύψους 1,85 /Μ2. Συντελεστής γενικής χρήσης ενιαίος ύψους 6,95 /Μ2. Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κο Καρβουνάκη Γεώργιο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Τέλος Καθαριότητας και Φωτισµού Το τέλος Καθαριότητας έχει ανταποδοτικό καθαρά χαρακτήρα. 2. Το ύψος του τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού θα πρέπει να είναι ανάλογο το κόστους των παρεχοµένων υπηρεσιών. 3. Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται καταρχήν για τη χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 4. Όλες οι δαπάνες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Φωτισµού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος. 5. Το τέλος Καθαριότητας και Φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους. 6. Ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται απαλλάσσονται υποχρεωτικά των δηµοτικών τελών, για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά. Καθορισµός Συντελεστή - Το τέλος καθαριότητας και φωτισµού επιβάλλεται µε απόφαση του.σ. για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης ανταποδοτικού χαρακτήρα. - Το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής λειτουργίας και βελτίωσης της υπηρεσίας καθαριότητας (αποδοχές-εξοπλισµόςσυντήρηση-επισκευές κτλ). - Η απόφαση του.σ. πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. εν είναι απαραίτητο ωστόσο για τη νοµιµότητα της απόφασης να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα. Αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση (διαφοροποίηση υπό την επαλήθευση των προβλέψεων). - Αν από το τέλος καθαριότητας στο τέλος του έτους προκύψει πλεόνασµα, θα πρέπει να υπάρξει µείωση του συντελεστή το επόµενο έτος. - Για τον υπολογισµό του ύψους του τέλους λαµβάνονται υπόψη: α) Οι εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία των υπαλλήλων της καθαριότητας και φωτισµού 9

10 β) Τα δικαιώµατα της ΕΗ για την είσπραξη γ) Τα ασφάλιστρα των οχηµάτων και µηχανηµάτων δ) Οι εισφορές σε συνδέσµους ε ) Και γενικά κάθε δαπάνη που αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισµού. Κλιµάκωση (διαφορετικός) Συντελεστή - έσµευση υποχρεωτική. Το.Σ θα πρέπει να καθορίσει υποχρεωτικά 7 συντελεστέςκατηγορίες συνολικά. ύο (2) για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες για φιλανθρωπικά ιδρύµατα ή νοσηλευτικά ιδρύµατα (οι ιδιωτικές κλινικές εξαιρούνται). Πέντε (5) κατηγορίες για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως όπως καταστήµαταβιοµηχανίες κτλ. Απαράβατος όρος είναι ότι η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 5πλάσιου. Στη ΕΗ κοινοποιούνται υποχρεωτικά 2 συντελεστές. Ένας για κατοικίες κλπ. και ένας για τους στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως. - Το τέλος επιβάλλεται ή σε ακίνητα εκτός Σχεδίου εφόσον εξυπηρετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας. - Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας είναι εκείνος που βαρύνεται µε το ρεύµα, ο καταναλωτής. - Η ΕΗ για τις υπηρεσίες της παρακρατεί το 2% + ΦΠΑ. - Οι ιεροί ναοί δεν απαλλάσσονται. Τι ισχύει σήµερα Μέχρι σήµερα έχουµε 30 κατηγορίες - 30 συντελεστές. ΚΜ 13, ΚΝΠ 7, ΚΠ 10. Είµαστε υποχρεωµένοι να εγκρίνουµε 7. ύο για κατοικίες και Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και 5 για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Όρος απαράβατος ο κατώτερος µε τον ανώτερο συντελεστή να έχουν διαφορά µέχρι 5 φορές. Εµείς τι έχουµε - ΕΧΟΥΜΕ Σήµερα ο κατώτερος Συντελεστής είναι 1,61 και ο ανώτερος 15,40 m 2 Αν κρατήσουµε τον κατώτερο το 1,61 ο ανώτερος θα πρέπει να είναι 1,61 χ 5 = 8,05 και τα συνολικά µας ΕΣΟ Α θα ανέλθουν σε ,86 περίπου. Απώλεια σε σχέση µε το έτος Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ είναι να αυξήσουµε τον κατώτερο συντελεστή από 1,61 σε 1,85 οπότε ο ανώτερος Συντελεστής θα είναι 9,25 και τα ΕΣΟ Α µας τότε θα ανέλθουν σε ,10 οπότε η απώλεια µας θα ανέρθει σε ,24 και αυτό µε την προϋπόθεση ότι αναµορφώνουµε και τους άλλους Συντελεστές. Η πρόταση µας λοιπόν αναλυτικά είναι: Σήµερα έχουµε 30 Κατηγορίες Συντελεστές και Συγκεκριµένα: ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων 13 - ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης 7 - ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης 10 Κατοικίες 0 60 m 2 1, m 2 1, m 2 1,87 Πρόταση για το 2013 : 1, m 2 άνω 2,09 Στις κατοικίες µια µικρή επιβάρυνση έχουν µόνο οι δύο πρώτες κατηγορίες. Συγκεκριµένα: από 0 60 m 2 14 ετησίως m 2 3 ετησίως Όλες οι άλλες κατηγορίες των κατοικιών έχουν όφελος Συντελεστές Γενικής Χρήσεως Καταστήµατα και Γραφεία ΚΜ 4,91 ΚΝΠ 3,75 Πρόταση για το 2013 : 5,00 ΚΠ 5,68 10

11 Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ Ταβέρνες Εστιατόρια ΚΜ 6,14 ΚΝΠ 3,75 Πρόταση για το 2013 : 6,95 ΚΠ 7,96 Κρεοπωλεία Οπωροπωλεία Παντοπωλεία ΚΜ 6,14 ΚΝΠ 3,75 Πρόταση για το 2013: 6,95 ΚΠ 6,80 Σούπερ Μάρκετ Τράπεζες ΚΜ 15,40 ΚΝΠ 10 Πρόταση για το 2013 : 9,25 ΚΠ 0 Νοσοκοµεία Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα ΚΜ 14 ΚΝΠ 0 Πρόταση για το 2013 : 2,09 ΚΠ 2,09 Ιδιωτικά Νοσοκοµεία Κλινικές ΚΜ 14 ΚΝΠ 4 Πρόταση για το 2013 : 9,25 ΚΠ 0 Συνεργεία Βενζινάδικα Βιοµηχανίες Πολυκαταστήµατα ΚΜ 11,75 ΚΝΠ 0 Πρόταση για το 2013 : 9,25 ΚΠ 0 Εργοτάξια ΚΜ 2,23 ΚΝΠ 0 Πρόταση για το 2013 : 9,25 ΚΠ 6,52 Μη στεγασµένους χώρους καταστηµάτων ΚΜ 0,24 ΚΝΠ 0 Πρόταση για το 2013: 0,80 ΚΠ 0,77 Συντελεστές είσπραξης γενικής χρήσης ΚΜ 9,12 ΚΝΠ 3,75 Πρόταση για το 2013 : 6,95 ΚΠ 6,95 Για Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριους χώρους, χρέωση 50% της κατηγορίας τους. Για Ελεύθερους χώρους, πυλωτές κτλ. 30% της κατηγορίας τους, παραµένει ως έχει. Παράλληλα ισχύουν ότι είχαµε αποφασίσει για άπορους, ΑΜΕΑ, τρίτεκνους και πολύτεκνους µε την προϋπόθεση των αντικειµενικών κριτηρίων που τίθενται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Για τους Ιερούς Ναούς:.Κ.Μ. 4,91 ΚΝΠ 0 ΚΠ 0 Από την Οικονοµική Επιτροπή εγκρίθηκε πρόταση για 0,50. Για καθαρά λόγους κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς καθ όσον το έργο της εκκλησίας σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επίκαιρο και αναγκαίο στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνουν συνάνθρωποι µας, προτείνεται ειδικά για τους Ιερούς Ναούς Συντελεστής από m 2 συντελεστής 1,85 σε ετήσια βάση και από 501 και άνω συντελεστής 1,85 µε χρέωση πλασµατικών 100 m 2. Εξάλλου δεν είναι µεγάλη η επιβάρυνση της Υπηρεσίας Καθαριότητας από τους ιερούς ναούς και δεν είναι καθηµερινή. 11

12 Στη ΕΗ προτείνεται να σταλούν 2 Συντελεστές: 1,85 για Οικίες και 6,95 Γενικής Χρήσης. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. Τις διατάξεις του Ν.1828/1989. Τις διατάξεις του Β..24/9-20/10/1958. Τις διατάξεις του Ν.1080/1980. Τις διατάξεις του Ν.25/1975, όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.429/1976 και µε το Ν.1080/1980. Τις διατάξεις του Ν.1416/1984 Τις διατάξεις του Ν.2307/1995. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.3345/2005. Την υπ αριθ. 50/2011 και 108/2012 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης. Την υπ αριθµ. 259/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα πρακτικά. ιαφώνησαν και ψήφισαν ΠΑΡΩΝ ο Αντιπρόεδρος κος Καλαποθαράκος Χρήστος θεωρώντας άδικη την επιβολή τελών σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα και ιερούς ναούς από τη στιγµή που δεν εισπράττονται τέλη από τον καταυλισµό των λαθροµεταναστών και ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καβουρίδης Αντώνιος ως προς την επιβολή τέλους στους ιερούς ναούς. Με ψήφους: έκα εννέα (19) ΥΠΕΡ [δέκα επτά (17) των ηµοτικών Συµβούλων και δύο (2) των Προέδρων των ηµοτικών Κοινοτήτων] στο σύνολο της εισήγησης Μία (1) ΠΑΡΩΝ στα τέλη των Ιερών Ναών Μία (1) ΠΑΡΩΝ στο σύνολο της εισήγησης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κου Καλαποθαράκου Χρήστου και κου Καβουρίδη Αντωνίου Εγκρίνει την επιβολή και τον καθορισµό των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου για το έτος 2013, όπως: Α. α. Για την κατηγορία των οικιών σε ύψος 1,85 /Μ2 και β. Για την κατηγορία των φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές σε ύψος 2,09 /Μ2. Οι Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι µε χρέωση το 50% της κατηγορίας τους και ο ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανοιχτοί χώροι γενικά, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% της κατηγορίας τους. Β. α. Για την κατηγορία των εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων σε ύψος 5,00 /Μ2 β. Για την κατηγορία των σούπερ µάρκετ, τραπεζών, ιδιωτικών κλινικών, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών, συνεργείων, βενζινάδικων, πολυκαταστηµάτων, κοινοχρήστων χώρων γενικής χρήσης και εργοταξίων σε ύψος 9,25 /Μ2 γ. Για την κατηγορία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε ύψος 6,95 /Μ2 δ. Για τους ιερούς ναούς σε ύψος 1,85 /Μ2 ε. Για τους µη στεγασµένους χώρους σε ύψος 0,80 /Μ2. Οι Αποθήκες Γκαράζ Ηµιυπαίθριοι χώροι µε χρέωση το 50% της κατηγορίας τους και ο ελεύθερος χώρος πυλωτής, ανεξάρτητα από τη χρήση το 30% της κατηγορίας του. Για τα εργοτάξια να καθοριστεί ενιαία, ως επιφάνεια για την είσπραξη των δηµοτικών τελών, το 50% της καλυπτόµενης επιφάνειας του ακινήτου, όπως εµφανίζεται στην οικοδοµική άδεια. 12

13 Οι συντελεστές προς είσπραξη των δηµοτικών τελών καθαριότητας και Φωτισµού για το έτος 2013, όπως διαµορφώνονται, µετά τα παραπάνω, είναι: Συντελεστής οικιακής χρήσης ενιαίος ύψους 1,85 /Μ2. Συντελεστής γενικής χρήσης ενιαίος ύψους 6,95 /Μ2 Στη ΕΗ θα γνωστοποιηθούν οι κάτωθι συντελεστές: ΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,85 /Μ2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 6,95 /Μ2 ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 299/2012 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Kαλαποθαράκος Χρήστος 2. Τόλιος Νικόλαος 3. Καρβουνάκης Γεώργιος 4. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία 5. Βορέας Σεβαστός 6. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 7. Κοντουλάκος Ελευθέριος 8. Μπούρας Βασίλειος 9. Αποστολάκος ηµήτριος 10. Τσουχνικάς Ηλίας 11. Γκατζόλης Παναγιώτης 12. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 13. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη Ακριβές Απόσπασµα 14. Χειλάς Γεώργιος Ο ήµαρχος 15. Καβουρίδης Αντώνιος 16. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 17. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 18. Ζώης Ιωάννης ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: Τσινός Φώτιος ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Κολιός Μιχαήλ 13

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 322/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συµψηφισµός Υποχρεώσεων ΝΠΙ τέως ήµου Μελισσίων µε επιχορηγήσεις λόγω οφειλών του ηµοσίου»

Αριθµ.Απόφασης: 322/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συµψηφισµός Υποχρεώσεων ΝΠΙ τέως ήµου Μελισσίων µε επιχορηγήσεις λόγω οφειλών του ηµοσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 6/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: /0 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 21/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 234/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 74/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 75/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 63/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 99/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 98/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 26/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 247/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 88/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 175/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 22/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 223/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 139/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 477/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε. 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 35 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 1051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 42 ης /29-8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 42 ης /29-8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 27o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 866 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.05.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / 23-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 10/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 75/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Από την συνεδρίαση βρίσκονται εκτός αιθούσης οι κ.κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Αραμπατζής και Κωνσταντέας.)

(Από την συνεδρίαση βρίσκονται εκτός αιθούσης οι κ.κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Αραμπατζής και Κωνσταντέας.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε τον καθορισµό του συντελεστή του

«Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε τον καθορισµό του συντελεστή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ 332 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης /24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 263/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΞ3-ΗΡ4. Αριθµ.Απόφασης: 26/2013

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΞ3-ΗΡ4. Αριθµ.Απόφασης: 26/2013 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 26/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 5/05 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 38/05 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ 22-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 381/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Αριθµ. Απόφασης: 19/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση-ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 25-11-2011 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37245 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 12-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 39524 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 18-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40047 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 412/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 412/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 412/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 16/18-10-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

, : , &

, :   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα