Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: /02/2015 : : : : : :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ Β (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Αριθ. τηλ/ πίας Ηλεκτρ. /νση Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) , Πειραιάς Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Β , 1442, Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ /02/2015 Θέμα«Εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006 MLC, 2006) της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation ILO) Ενσωμάτωση Οδηγιών 2009/13/ΕΚ 2013/ 54/ ΕΚ». Σχετ. Η Αριθ. Πρωτ /01/2013/ (Μ.Ε. ΣΝΕ, 2006/ 01) Εγκύκλιος ΥΝΑ/ ΝΕΡ ΕΚΝ ΚΕΟ ΜΚ ΕΠ. 1. Ως γνωστό, την 23 η Φεβρουαρίου 2006, η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΟΕ), κατά την 94 η ναυτιλιακή σύνοδό της στη Γενεύη Ελβετίας, υιοθέτησε τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (ΣΝΕ, 2006), ένα ενιαίο και συνεκτικό όργανο, όσο και πρωτοπόρο, το οποίο αναθεωρεί και ενσωματώνει πρότυπα που εμπεριέχονται σε 65 υφιστάμενα διεθνή όργανα (Συμβάσεις και Συστάσεις) ναυτικής εργασίας και θέτει ελάχιστα παγκόσμια πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση με το ν. 4078/ 2012 (Α 179), η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τη Χώρα μας από την 4η Ιανουαρίου Για την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΣΝΕ, 2006, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Κράτους Σημαίας και Λιμένα έχουν κατ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου εγκριθεί Κανονισμοί με τις κ.υ.α. υπ αριθ /08/2013 (Β 1671) και /01/2013 (Β 1553), όπως αντιστοίχως τροποποιήθηκαν με τις κ.υ.α. υπ' αριθ /03/2014/14 (Β 2491) και / ΑΣ3196/ 2014 (Β 3405). Οι εν λόγω Κανονισμοί έχουν εφαρμογή σε ναυτικούς πλοίων κατά την έννοια του άρθρου 1 και άρθρου πρώτου αυτών. 2. Με σκοπό την ανάπτυξη του υπάρχοντος κοινοτικού κεκτημένου, υπό το πρίσμα της ΣΝΕ, 2006, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη ΣΝΕ, 2006 και για τροποποίηση της Οδηγίας 1999/63/ΕΚ. Περαιτέρω, με σκοπό τη θέσπιση συγκεκριμένων διατάξεων συμμόρφωσης και επιβολής, που περιέχονται στον Τίτλο 5 της ΣΝΕ, 2006 υιοθετήθηκε η Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις παραπάνω Οδηγίες ουσιαστικά επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των Κανονισμών της παραγράφου 1 του παρόντος, λόγω της ομοιότητας του αντικειμένου ρύθμισης και δεδομένου ότι οι διατάξεις των εν λόγω Οδηγιών έχουν ήδη ληφθεί υπόψη 1

2 κατά την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών. Συναφώς, υιοθετήθηκε και το π.δ. 171/ 2014 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)», το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 268 ΦΕΚ τεύχος Πρώτο (Α ) την 24η εκεμβρίου Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (Οδηγία 2009/13/ΕΚ) περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις απαιτήσεις των Τίτλων 1 έως 4 1 και μέρος των απαιτήσεων του Τίτλου 5 2 της ΣΝΕ, , σημειώνεται ότι για τη ρύθμιση θεμάτων της παραπάνω συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω π.δ., εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /08/2013/ κ.υ.α. (Β 1671) 4, όπως ισχύει κάθε φορά. Ομοίως, όσον αφορά στις διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του π.δ. 171/ 2014, λόγω της συνάφειας των διατάξεων γίνεται παραπομπή στους υπ' αριθ. 1, 2 και 3 Κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά, που εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. υπ' αριθ /01/2013 (Β 1553). 4. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2 - Έλεγχος και Συμμόρφωση (κ.υ.α / 01/ 2013), οι Λιμενικές Αρχές 5 ελέγχουν, σύμφωνα με οδηγίες των Υπηρεσιών του ΥΝΑ, την τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της Σύμβασης και εξακριβώνουν ότι τα μέτρα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρατίθενται στη ήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας, όταν αυτή απαιτείται. Περαιτέρω, εάν η Λιμενική Αρχή γίνει αποδέκτης καταγγελίας προδήλως βάσιμης ή υπάρχουν αποδείξεις ότι πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως αυτές εφαρμόζονται με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή των μέτρων που παρατίθενται στη ήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για να διερευνήσει το θέμα και να μεριμνήσει ώστε να αναληφθούν ενέργειες για την αποκατάσταση των ελλείψεων που τυχόν διαπιστώθηκαν, ανεξάρτητα από την κίνηση διαδικασιών επιβολής των νομίμων κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι ο έλεγχος εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας για τις συνθήκες και τους όρους εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών, καθώς και η διοικητική παρέμβαση για την επίλυση των ναυτεργατικών διαφορών, εντάσσονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, που κυρώθηκε με την Α.Φ. 040/ 2014 υ.α. (Β 3212), στις αρμοδιότητες των Λιμενικών Αρχών. 5. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 3 του π.δ. 171/ 2014 τροποποιείται συμπληρώνεται το π.δ. 152/ 2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ ΕΚ και 1999/ 95/ ΕΚ» και ειδικότερα το Μέρος Ι αυτού, καθόσον η Οδηγία 1999/ 63/ ΕΚ τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/13/ΕΚ. Συγκεκριμένα, στο παραπάνω άρθρο προβλέπεται ότι 1 Ελάχιστο όριο ηλικίας, Ιατρικό Πιστοποιητικό, Εκπαίδευση και Προσόντα, Συμβάσεις Ναυτολόγησης Ναυτικών, Ώρες Εργασίας και Ανάπαυσης Ναυτικών, ικαίωμα Αδείας, Παλιννόστηση, Αποζημίωση ναυτικών σε περίπτωση απώλειας ή βύθισης του πλοίου, Επίπεδα Στελέχωσης, Προοπτικές σταδιοδρομίας, Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες απασχόλησης για τους ναυτικούς, Ενδιαίτηση, ιατροφή και Τροφοδοσία, Ευκολίες Αναψυχής, Ιατρική Περίθαλψη επί του Πλοίου και στην Ξηρά, Ευθύνες Πλοιοκτητών, Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας και Πρόληψη Ατυχημάτων, Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ευημερίας στην ξηρά 2 ιαδικασίες διαχείρισης παραπόνων επί του πλοίου 3 Maritime Labour Convention, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) of the International Labour Organisation (ILO) 4 ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33 και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, και Ε του Κανονισμού, καθώς και τα άρθρα 62, 63, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου, που κυρώθηκε με το ν. 3816/1958 (Α 32). 5 εσωτερικού -εξωτερικού 2

3 εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχοι Κανονισμοί και τα πρότυπα του ν. 4078/2012 και οι αντίστοιχες 6 διατάξεις του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως ισχύει κάθε φορά (αριθ /08/2013 κ.υ.α.). 6. Ιδίως, όσον αφορά στις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών επισημαίνεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της ΣΝΕ, 2006 εφαρμόζεται σχήμα ελαχίστου αριθμού ωρών ανάπαυσης, ο οποίος παρέχεται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων της νομοθεσίας 7 περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ Ο/Γ πλοίων, που εκτελούν πλόες εσωτερικού και εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα υναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), καθώς και άλλων εξαιρέσεων που καθορίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι τα χρονικά διαστήματα ανάπαυσης του προσωπικού που εκτελεί φυλακές και εκείνων που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων που αναλαμβάνονται σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης, την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security), ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/ 2013 «Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών» (Α 138). Ουσιαστικά, τα περί χρόνου ανάπαυσης των ναυτικών θέματα ρυθμίζονται πλέον ενιαία και ομοιόμορφα. Ωστόσο, με Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας επιτρέπονται εξαιρέσεις από τα όρια που προβλέπονται και ιδίως για το προσωπικό πλοίων που έχει εφαρμογή το π.δ. 106/ 2013, οι εξαιρέσεις αυτές επιτρέπεται να ορίζονται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 αυτού. 7. Στους παραβάτες των διατάξεων του ν. 4078/ 2012 και των εκδοθέντων - εκδοθεισών σε εκτέλεση αυτού προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, καθώς και του π.δ. 152/ 2003 (Α 124), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με το π.δ. 171/ 2014, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή/και πειθαρχικές κυρώσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Κώδικα ημοσίου Ναυτικού ικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/ 1973 (Α 261). Ευνόητο είναι ότι κατά το σημείο που οι διατάξεις του π.δ. 152/ 2003 συμπίπτουν 8 με εκείνες των κανονισμών που έχουν εγκριθεί με κ.υ.α., δεν θα πρέπει να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά παράβαση του κάθε κανόνα δικαίου ξεχωριστά, εφόσον το πλοίο εμπίπτει ομοίως στο πεδίο εφαρμογής αυτών. 8. Οργαvώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών τους. 9..Η..ΕΠ., που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την ανάρτηση του παρόντος στην ενότητα Εθνική Νομοθεσία του ειδικώς διαμορφωμένου χώρου του διαδικτυακού τόπου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC). Ο ιευθυντής Πλοίαρχος Λ.Σ. ΡΕΪΖΗΣ ρόσος 6 άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφοι α, β, δ, ε έως ιε και παράγραφος 2, άρθρα 2, 3, 8, 9, 11, 29 και τα Παραρτήματα Α, Γ και Δ του Κανονισμού. 7 π.δ 381/2001 (Α 252), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με το π.δ. 166/ 2005 (Α 220) 8 Για παράδειγμα θέματα ωρών εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, ιατρικής πιστοποίησης, ελάχιστου ορίου ηλικίας κλπ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Λ/Σ Λ/Τ μέσω αρχών υπαγωγής τους) 2. Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ακτή Μιαούλη 65, T.K , Πειραιάς Fax Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85, Τ.Κ , Πειραιάς FAX , Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία Ακτή Μιαούλη 47-49, Τ.Κ Πειραιάς Fax Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Εθνικής Αντιστάσεως 1, Τ.Κ , Πειραιάς Fax Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας Νοταρά 141, T.K , Πειραιάς Fax Οίκος Ναύτου Κ. Παλαιολόγου 15, Τ.Κ , Πειραιάς 7. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Ακτή Μιαούλη 7-9,ΤΚ , Πειραιάς Fax , Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Ακτή Μιαούλη 81,ΤΚ , Πειραιάς FAX Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού Γούναρη 2, ΤΚ 18531, Πειραιάς FAX Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών- Ακτοπλοϊκών Φ/Γ Πλοίων μέχρι 500 κοχ. Μακράς Στοάς 3, ΤΚ 18931, Πειραιάς Fax Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.) Κτίριο ιοίκησης Μαρίνας Ζέας, ΤΚ 18536,Πειραιάς Fax Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Άγιος Νικόλαος» 2ας Μεραρχίας 11, Τ.Κ , Πειραιάς Fax , Ένωση Πλοιοκτητών Ρ/Κ-Ν/Γ Πλοίων Αγίου Σπυρίδωνος 25,ΤΚ 18535, Πειραιάς Fax Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών ημ. Ομηρίδου Σκυλίτση 19, Τ.Κ , Πειραιάς Fax Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας Αντωνίου Αμπατιέλου 10, ΤΚ , Πειραιάς Fax

5 16. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.) Μονάχου Σαμουήλ & Μ. Κιουρί 177, Ν. Ικόνιο - Πέραμα Τ.Κ Fax Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών ημοσθένους Ομηρίδου Σκυλίτση 19, Τ.Κ , Πειραιάς (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά) Fax American Bureau of Shipping (ABS Europe Division) Σαχτούρη 1 & Ποσειδώνος, Τ.Κ , Καλλιθέα, 19. Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) Λεωφ. Ποσειδώνος & Πίνδου 1-3, T.K , Μοσχάτο Fax Bureau Veritas Hellas AE Αιτωλικού 23, T.K , Πειραιάς, 21. DNV GL Αιτωλικού 5, Τ.Κ , Πειραιάς Fax China Classification Society Αthens SA (CCS) Σκουζέ 26, Τ.Κ , Πειραιάς Fax Korean Register of Shipping (KR) Αθηνάς 41, Τ.Κ Βουλιαγμένη Αττικής Fax Hellenic Lloyd's S.A. Ακτή Μιαούλη 87, Τ.Κ , Πειραιάς Fax RINA HELLAS Αιτωλικού 5, Τ.Κ , Πειραιάς Fax ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού (υτα) 2. Γρ. κ. Αναπληρωτή Γ.Γ. (υτα) 3. Γρ. κ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) - Α Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) 4. Γρ. κ. Γ.Ε.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) 5. Γρ. κ. κ. ΚΒ (υτα) ΚΓ (υτα) Βοηθού ΚΒ (υτα) 6. Γρ.κ.κ. ΠΕ. Ι.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) 7..Π.Ν..Α.Ν. -.ΕΚ.Ν. -.Θ.Σ. - Ι.Π.ΘΑ.Π. 8..Κ.Ε.Ο..Ε..Α.Π.Λ.Ε..Ε.Π. Ι.ΜΕ.ΚΑ.Π. 9. Π 5ο -.Η..ΕΠ. 10. ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΛΠ 11. ΕΛ.Υ..Ν.Α. 5

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 5 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3522.2/08/2013 Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβα σης Ναυτικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013.

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 04-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 4339.20/02/14 ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999. Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999. Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την Ιατρική εργασία & η εφαρμογή τους στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας των Βαρνάβα Δημήτρη, Οφθαλμιάτρου, Γραμματέα της Ένωσης Γιατρών Χαλκιδικής Δρ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα