Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ"

Transcript

1 Yγεία και ασφάλεια σε εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ

2 Εισαγωγή Ολοένα και περισσότερο η χρήση των Η/Υ επεκτείνεται σε όλες τις εργασίες. Η εργασία µε Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης χρίζει ιδιαίτερης προσοχής δεδοµένου ότι η θέση του χειριστή είναι αυστηρά περιορισµένη. Στις Ο.Ο.Α έχουν αποδοθεί µια σειρά από σηµαντικά προβλήµατα υγείας που έχουν παρουσιαστεί σε εργαζόµενους µε Η/Υ, µεταξύ άλλων, η οπτική κόπωση, πονοκέφαλοι, δερµατικές αλλεργίες και µυοσκελετικές παθήσεις. εδοµένου ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύπλοκο και οι διάφορες συνιστώσες του, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε τον εργαζόµενο, συνήθως δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι Ο.Ο.Α για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται, αλλά περισσότερο η αλληλεπίδραση τους µε τον άνθρωπο και το υπόλοιπο εργασιακό σύστηµα. Έτσι επεµβάσεις, όπως ο εργονοµικός σχεδιασµός της θέσης εργασίας, χρήση εργονοµικού εξοπλισµού, µελέτη του φωτισµού και γενικότερα της οργάνωσης εργασίας µπορούν να αποφύγουν δυνητικούς κινδύνους για την Υ&Α των εργαζοµένων. Προβλήµατα Υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας Πηγές Κινδύνου και Μέτρα Πρόληψης Οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις στο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να έχουν σαν στόχο τους την πρωτογενή πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων. Για την οργάνωση ενός τεκµηριωµένου προγράµµατος επέµβασης πρέπει αρχικά να εντοπιστούν οι κίνδυνοι για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων που υπάρχουν σε µια θέση εργασίας µε Η/Υ. Οι πιθανές πηγές κινδύνου για χρήστες Η/Υ και γενικότερα για εργασία σε χώρους γραφείου περιγράφονται παρακάτω: Κτιριακές δοµές Βασικά προβλήµατα που προκύπτουν από την κατασκευή του ίδιου του κτιρίου, είναι ο αριθµός και οι διαστάσεις των παραθύρων στον χώρο εργασίας για την ύπαρξη φυσικού φωτισµού αλλά και την αποφυγή θαµβώσεων, η ανεπάρκεια χώρου για κάθε θέση εργασίας (ο ελάχιστος χώρος / άτοµο πρέπει να είναι 9µ 2 µικτού εµβαδού, όπως ορίζεται από τον Γενικό Κτιριοδοµικό Κανονισµό στο Αρθρο 4 παρ. 8), η απουσία διαδρόµων κυκλοφορίας καθαρών (χωρίς καλώδια από Η/Υ) και οδών διαφυγής προς τις εξόδους κινδύνου. Επίσης το χωροταξικό σύστηµα επηρεάζει την άνεση των εργαζοµένων. Η υιοθέτηση ανοικτών συστηµάτων γραφείων (open space)

3 δυσχεραίνει την δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης λόγω των υπαρχόντων θορύβων, παραβιάζει την ανάγκη της ιδιωτικότητας των εργαζοµένων, εκθέτει τους εργαζόµενους στην ρύπανση του αέρα, περιορίζει τον χώρο εργασίας και επιβάλλει σχεδόν πάντα την ύπαρξη τεχνητού φωτισµού. Τέλος τα υλικά και τα χρώµατα των τοίχων, δαπέδων και διαχωριστικών πρέπει να επιτρέπουν την διάχυση του φωτός αποφεύγοντας περιττές αντανακλάσεις στον χώρο. Εικόνα 1: Χώρος open space σε τηλεφωνικό κέντρο Εγκαταστάσεις Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ακατάλληλα ή ανεπαρκή συστήµατα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόµενους σε γραφεία µε Η/Υ. Εξοπλισµός Η άµεση αλληλεπίδραση του εργαζόµενου είναι µε τον εξοπλισµό του Η/Υ και τα προβλήµατα που προκύπτουν οφείλονται κυρίως στην απουσία εργονοµικού σχεδιασµού. Η/Υ:

4 Ο ίδιος ο Η/Υ πρέπει να είναι εύχρηστος και να είναι κατανοητή η λειτουργία του. Επίσης ο διαµεσολαβητής µεταξύ του Η/Υ και του χειριστή που είναι το λογισµικό πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη. Η νοµοθεσία προτείνει για το λογισµικό ανοιχτόχρωµη οθόνη µε σκούρα γράµµατα (θετική αντίθεση) καθώς είναι πιο ξεκούραστο για τα µάτια. Εικόνα 2: Οθόνη µε σχεδιαστικό λογισµικό µε αρνητική αντίθεση (µαύρο φόντο και ανοικτά γράµµατα) Τα γράµµατα στην οθόνη πρέπει να έχουν καλές αποστάσεις για εύκολη ανάγνωση. εν πρέπει να παρουσιάζονται ταυτόχρονα πολλά χρώµατα στην οθόνη (όχι πάνω από 4). Τέλος κανένα σύστηµα ελέγχου της παραγόµενης εργασίας δεν µπορεί να εγκαθίσταται εν αγνοία των εργαζοµένων. Οθόνη: Η οθόνη οπτικής απεικόνισης είναι µια σοβαρή πηγή προβληµάτων για τους χειριστές Η/Υ. Είναι πηγή αντανακλάσεων του φωτισµού και πολλές φορές επιβάλλει επίπονες θέσεις εργασίας όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ρυθµίσεων της κλίσης της και δεν µπορεί να περιστρέφεται. Επίσης µπορεί να προκαλέσει οπτική κόπωση εάν δεν ρυθµίζεται η λαµπρότητα της ή έχει έντονο contrast. Πολλές φορές µπορεί να είναι εµφανής η διακύµανση (flicher) της εικόνας γι' αυτό προτείνεται η συχνότητα

5 σάρωσης να είναι πάνω από 75Ηz. (Οσον αφορά στις ακτινοβολίες που εκπέµπονται, θα αναφερθούν παρακάτω στους φυσικούς παράγοντες). Η απόσταση της οθόνης πρέπει να είναι εκατοστά. Το κέντρο της οθόνης πρέπει να βρίσκεται κάτω από την οπτική ευθεία του εργαζόµενου. Πρέπει να τοποθετείται µακριά από τα παράθυρα. Τέλος πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από τις γύρω οθόνες. Κανείς εργαζόµενος δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από καµία οθόνη γύρω του από ότι απέχει από τη δική του. Πληκτρολόγιο: Στην διάταξη των πλήκτρων και το σχήµα του πληκτρολογίου µπορούν να αποδοθούν ευθύνες για την δηµιουργία συνδρόµων των άνω άκρων στους χειριστές (ειδικά στις γραµµατείς που κάνουν εισαγωγή δεδοµένων), όπως το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα λόγω των αποκλίσεων των καρπών στην οριζόντια και κάθετη διεύθυνση. Υπάρχουν στην αγορά ειδικά εργονοµικά πληκτρολόγια µε τέτοια µορφολογία και διάταξη πλήκτρων (εσωτερική κλίση) ώστε ο χειριστής να υιοθετεί ουδέτερες στάσεις εργασίας Εικόνες 3, 4, 5: Συµβατικό πληκτρολόγιο, σχετικές αποκλίσεις των καρπών, εργονοµικό ερωτηµατολόγιο

6 Τα εργονοµικά πληκτρολόγια αντενδείκνυνται σε άτοµα που δεν ξέρουν τυφλό σύστηµα και πρέπει να έχουν ορατότητα σε όλα τα πλήκτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το πληκτρολόγιο να είναι ανεξάρτητο από την οθόνη, να ρυθµίζεται και να γίνονται τα απαραίτητα διαλείµµατα εργασίας. Επίσης για την αποφυγή αντανακλάσεων πρέπει η επιφάνεια του να είναι µατ και να είναι ανοικτού χρώµατος. Ποντίκι: Το ποντίκι χρησιµοποιείται ευρέως σαν µέσο εισαγωγής δεδοµένων γι αυτό και πρέπει να έχει ανατοµικό σχήµα, να µην εµποδίζει την χρήση από αριστερόχειρες, να είναι µατ και ανοικτού χρώµατος. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια χώρου για τον χειρισµό του. Γενικά η χρήση του ποντικιού πρέπει να είναι περιορισµένη, γιατί καταπονεί περισσότερο σε σχέση µε το πληκτρολόγιο. Βοηθητικός εξοπλισµός Γραφεία: Συνήθως δεν υπάρχει ειδικό γραφείο Η/Υ και χρησιµοποιούνται απλά γραφεία µε αποτέλεσµα την µείωση του χώρου εργασίας και την ανύψωση του επιπέδου εργασίας δεδοµένου ότι το πληκτρολόγιο έχει ύψος 3-5 εκατοστά. Το βέλτιστο είναι να έχει το γραφείο ρυθµιζόµενο ύψος. Το γραφείο πρέπει να είναι χαµηλής ανακλαστικότητας και να είναι ανοικτού χρώµατος. Ένα άλλο σοβαρότατο πρόβληµα είναι η διάταξη των γραφείων σε σχέση µε τις φωτιστικές πηγές. Για την αποφυγή αντανακλάσεων επιβάλλεται η παράλληλη τοποθέτηση των οθονών προς τα παράθυρα και τα φωτιστικά σώµατα. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει αυτό πρέπει να εφοδιάζονται τα παράθυρα µε ειδικές περσίδες. Καθίσµατα: Το κάθισµα είναι πολύ σηµαντικό στην θέση εργασίας µε Η/Υ γιατί είναι µία εξ ολοκλήρου καθιστική εργασία. Πρέπει λοιπόν να είναι ρυθµιζόµενο ως προς την κλίση και το ύψος του και γενικά να εξασφαλίζει µια άνετη στάση ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση των µυών και των µεσοσπονδυλίων δίσκων. Υποπόδια:

7 Πρέπει να παρέχονται ρυθµιζόµενα υποπόδια όπου κρίνεται απαραίτητο από τους εργαζόµενους. Φορέας τεκµηρίων: Η απουσία ειδικού φορέα τεκµηρίων µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στους µύες του αυχένα από τις συνεχείς εναλλάξ κινήσεις προς την οθόνη και το χαρτί εργασίας. Ο φορέας αυτός πρέπει να είναι ρυθµιζόµενος ως προς την κλίση και το ύψος του. Φυσικοί Παράγοντες Φωτισµός: Είναι µία από τις σηµαντικότερες πηγές ενοχλήσεων των εργαζοµένων. Τα βασικότερα προβλήµατα είναι η ανεπάρκεια του, η ακαταλληλότητα των φωτιστικών σωµάτων και η δηµιουργία θάµβωσης στους εργαζόµενους. Προτείνεται χρήση λαµπτήρων φθορισµού µε χρώµα που µοιάζει µε το φυσικό φως µε κατάλληλη συνδεσµολογία, τοποθέτηση ειδικών περσίδων και σωστή συντήρηση, καθαρισµό και αντικατάσταση όταν απαιτείται (για την αποφυγή φαινοµένων όπως το ορατό flichering όταν τελειώνει η ζωή των λαµπτήρων). Oπως προαναφέρθηκε η σωστή τοποθέτηση των γραφείων είναι παράλληλα προς τις φωτιστικές πηγές (φωτιστικά σώµατα και παράθυρα). Προτείνονται επίπεδα φωτισµού Lux για σκουρόχρωµη οθόνη και Lux για ανοιχτόχρωµη οθόνη. Οι διαφορές λαµπρότητας (λόγος λαµπρότητας δύο επιφανειών) πρέπει να είναι µέσα στο κεντρικό οπτικό πεδίο 3:1, µεταξύ κεντρικού οπτικού πεδίου και γύρω χώρου 10:1 και ο λόγος λαµπροτήτων οπουδήποτε µέσα στο χώρο εργασίας 40:1.

8 Εικόνα 6: Οθόνη µε αντανακλάσεις Εικόνα 7: Τοποθέτηση των οθονών παράλληλα µε τις πηγές φωτισµού Θόρυβος:

9 Παρότι τα γραφεία δεν θεωρείται ότι έχουν θόρυβο, οι εκτυπωτές είναι οι κύριες πηγές θορύβου και απαιτούν ακουστική αποµόνωση. Επίσης ειδικά σε συστήµατα χωροθέτησης ανοικτού τύπου, ο θόρυβος υποβάθρου (συνοµιλίες, τηλέφωνα κλπ) είναι αρκετά ενοχλητικός. Γενικά προτείνονται επίπεδα θορύβου db σε 8ωρη βάση. Η νοµοθεσία ορίζει ότι το υπόβαθρο θορύβου από τον εξοπλισµό των θέσεων εργασίας πρέπει να είναι µικρότερο των 50 db. Μικροκλίµα: εδοµένου ότι ο Η/Υ παράγει µια θερµότητα και παράλληλα αναπτύσσει ηλεκτροστατικά πεδία µπροστά από την οθόνη οι θέσεις εργασίας απαιτούν ειδική µελέτη της θερµοκρασίας και υγρασίας και εξαερισµού στον χώρο. Επιπλέον τα καινούργια κτίρια γραφείων έχουν συνήθως συστήµατα κλιµατισµού και δηµιουργείται έτσι µια ξηρή ατµόσφαιρα. Πρέπει να µελετηθεί και το είδος του φωτισµού (λαµπτήρες πυρακτώσεως) γιατί µπορεί έτσι να αυξηθεί η θερµοκρασία του χώρου. Γενικά προτείνεται η θερµοκρασία των χώρων να κυµαίνεται τον χειµώνα από C και C το καλοκαίρι. Η υγρασία πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 45-60%. Η νοµοθεσία προτείνει υψηλότερα επίπεδα υγρασίας 50-70%. Όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή η υγρασία πρέπει να είναι χαµηλή. Όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή η υγρασία πρέπει να είναι υψηλότερη. Η εναλλαγή του αέρα πρέπει να εξασφαλίζει µ 3 /άτοµο (για χώρους καπνιστές περισσότερο). Η ταχύτητα του αέρα προτείνεται να είναι 0,1 m/sec για 20 C και 0,3 m/sec για 26 C. Απαιτείται συχνός καθαρισµός και περιοδική αντικατάσταση των φίλτρων των κλιµατιστικών.

10 Ηλεκτροµαγνητικά πεδία: Εικόνα 8: Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, Visual Display Units: Radiation protection Guidance, ILO, 1994 Το θέµα της εκποµπής ακτινοβολιών των οθονών οπτικής απεικόνισης έχει απασχολήσει πολλούς επιστήµονες σ' όλο τον κόσµο και έχει γίνει αντικείµενο πληθώρας ερευνών. Τα ευρήµατα των ερευνών ήταν ότι τα όρια της ακτινοβολίας ήταν πολύ κάτω από τα επικίνδυνα για τον άνθρωπο και χαµηλότερα από αυτά που εκπέµπουν συσκευές καθηµερινής χρήσης. Συγκεκριµένα οι ακτινοβολίες που εκπέµπονται είναι: Ακτινοβολία ακτινών Χ από τον καθοδικό σωλήνα (CRT) της οθόνης (υποστηρίζεται ότι το προστατευτικό γυαλί που υπάρχει αποτρέπει διαρροές και έτσι τέτοιου είδους εκποµπές δεν είναι ανιχνεύσιµες). Η τεχνολογία που εφαρµόζεται στους φορητούς Η/Υ (υγρών κρυστάλλων) εξαλείφει πιθανούς κινδύνους. Υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να ανιχνευτεί από Ο.Ο.Α, παρ' όλα αυτά θεωρείται χαµηλότερη από αυτή από την ακτινοβολία του ηλίου από τα παράθυρα. Ορατή ακτινοβολία (Αναφέρθηκαν παραπάνω οι προδιαγραφές για την αποφυγή του τρεµοπαίγµατος της εικόνας ή της υπερβολικής λαµπρότητας).

11 Χαµηλής συχνότητας ηλεκτροµαγνητικά πεδία {Very low frequency (VLF)} και πολύ χαµηλής συχνότητας {Extremely low frequency (ELF)}. Επιδηµιολογικές µελέτες δεν έχουν αποδείξει συσχέτιση µεταξύ αυτών των πεδίων και προβληµάτων υγείας των εργαζοµένων. Ηλεκτροστατικά πεδία Σε πολλές χώρες έχουν παρουσιαστεί δερµατικά προβλήµατα στους εργαζόµενους µε Ο.Ο.Α και τα αίτια έχουν αναζητηθεί στα ηλεκτροστατικά πεδία που αναπτύσσονται µπροστά από τον χειριστή. Παρότι δεν έχει αποδειχθεί επίσηµα κάτι τέτοιο, επιβάλλεται η καθαριότητα του χώρου, της οθόνης και τα απαραίτητα επίπεδα υγρασίας. Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των ερευνών στις Ο.Ο.Α βασίστηκαν στην υπάρχουσα επιστηµονική γνώση και δεν αποκλείουν την πιθανότητα ένας εργαζόµενος να είναι περισσότερο δεκτικός στις επιδράσεις των ακτινοβολιών. Γ' αυτό απαιτείται οι οθόνες να είναι χαµηλής εκποµπής ακτινοβολιών και να αναγράφουν τα σχετικά επίπεδα ακτινοβολίας καθώς και να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τους χρήστες τους. Ποιότητα του αέρα Τα τελευταία χρόνια γίνει ευρέως γνωστό το Σύνδροµο του Αρρωστου Κτιρίου που οφείλει την ύπαρξη του µεταξύ άλλων και στην µόλυνση του εσωτερικού αέρα είτε από τον καπνό του τσιγάρου, αναθυµιάσεις υλικών και σκόνες που επικάθονται είτε στις οθόνες ή στα γραφεία. Ο κατάλληλος εξαερισµός και ανανέωση του αέρα µπορεί να συµβάλλει στην δηµιουργία µιας καλύτερης ποιότητας του αέρα στους χώρους εργασίας. Επικίνδυνες ουσίες Όταν τα φωτοτυπικά µηχανήµατα δεν εξαερίζονται κατάλληλα και δεν είναι αποµονωµένα εκτός των χειριστών τους, εκθέτουν και τους υπόλοιπους εργαζόµενους στην αµµωνία και την σκόνη από το toner. Βιολογικοί παράγοντες

12 Γενικότερα στους χώρους γραφείων, µέσω των συστηµάτων κλιµατισµού µπορεί να αναπτυχθούν µικροοργανισµοί (λεγιονέλα κλπ) και γιαυτό απαιτείται καθαριότητα και αντικατάσταση των ειδικών φίλτρων. Οργανωτικό σύστηµα Σχεδιασµός περιεχοµένου αντικειµένου: Συνήθως η εργασία µε Η/Υ, ιδιαίτερα η εισαγωγή στοιχείων, είναι µονότονη και φτωχή σε περιεχόµενο. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εµπλουτίζεται µε άλλες εργασίες. Ρυθµός εργασίας και διαλείµµατα: Η εργασία σε Η/Υ είναι επαναλαµβανόµενη και όταν ο εξοπλισµός και η θέση εργασίας δεν είναι εργονοµικά σχεδιασµένα, αναγκάζει τον χειριστή να υιοθετεί επίπονες θέσεις εργασίας. Γι αυτόν τον λόγο και για την αποφυγή της οπτικής κόπωσης, επιβάλλονται από τη νοµοθεσία 15 λεπτα διαλείµµατα κάθε δύο ώρες, είτε εναλλαγή εργασιών µε άλλες που δεν απαιτούν χρήση Η/Υ. Εκπαίδευση και ενηµέρωση: Η µεγαλύτερη πηγή του στρες για τους εργαζόµενους µε Η/Υ είναι η απουσία εκπαίδευσης και η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να παρέχεται επαρκής εκπαίδευση και ενηµέρωση στους εργαζόµενους. Εργασία εγκύων Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει πολύς λόγος γαι τους κινδύνους που µπορεί να ενέχει η εργασία µε Η/Υ σε εγκύους γυναίκες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις για την συσχέτιση των ακτινοβολιών και του ποσοστού αποβολών των γυναικών. Παρόλα αυτά διάφορα εργονοµικά προβλήµατα µπορούν να συνεργήσουν στην δηµιουργία ενός επικίνδυνου περιβάλλοντος για το έµβρυο και την γυναίκα. Στην Υ.Α /89 για ΥΑΕ σε Μηχανογραφικά κέντρα του ηµοσίου, ΝΠ και ΟΤΑ, καθίσταται υποχρεωτική η αποµάκρυνση των εγκύων από τις Ο.Ο.Α και η αλλαγή εργασίας τους κατά την διάρκεια της κυήσεως. Ιατρικές εξετάσεις

13 Από το Π. 398/94 προβλέπεται ότι «κάθε εργαζόµενος υπόκειται σε εξετάσεις της όρασης και του µυοσκελετικού συστήµατος κατά την πρόληψη, στη συνέχεια 1 φορά το χρόνο και όταν οι εργαζόµενοι αισθάνονται ενοχλήσεις». Νοµοθεσία Το βασικό νοµοθέτηµα είναι: το Π. 398/94, Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την Οδηγία του συµβουλίου 990/240/ΕΟΚ Επίσης υπάρχουν: η Υ.Α /6017/0022/ "Χορήγηση ειδικού επιδόµατος σε προσωπικό των Κέντρων Πληροφόρησης του ηµοσίου και των Ν.Π.. ", η Υ.Α / "Υγιεινή και Ασφάλεια σε προσωπικό των εργαζοµένων σε µηχανογραφικά κέντρα του ηµοσίου, Ν.Π.. και ΟΤΑ " και η Υ.Α /1991σχετική µε την χορήγηση ειδών Ατοµικής Προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ' όλους τους εργαζόµενους στα Μηχανογραφικά κέντρα του ηµοσίου, Ν.Π.. και ΟΤΑ". Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ο.Ο.Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.

14 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Α) Πιστοποίηση µε σήµα TCO, Σουηδία: Σουηδική Συνοµοσπονδία των επαγγελµατιών υπαλλήλων: -Προδιαγραφές για Οθόνες CRT & LCD TCO Προδιαγραφές για πληκτρολόγια -Προδιαγραφές για έπιπλα γραφείου -TCO 2004: Office furniture - Work Tables -TCO 2004: Office furniture - Work Chairs Β) ΕΛΟΤ: Γ) Health & Safety Executive (HSE), Αγγλία: 1) Working with VDUs, Οδηγός για εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης 2) Officewise, Οδηγός ΥΑΕ για εργασία σε γραφεία 3) «Understanding Ergonomics - Reduce accidents and ill health and increase productivity by fitting the task to the worker», Απλός οδηγός για την κατανόηση της εργονοµίας και την εφαρµογή της µεταξύ άλλων και σε χώρους γραφείων

15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Πως πρέπει να τοποθετούνται οι οθόνες σε σχέση µε τις φωτιστικές πηγές ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό οι αντανακλάσεις; a. Η οθόνη πρέπει να κοιτάει προς τα παράθυρα b. Η οθόνη να είναι τοποθετηµένη παράλληλα προς τα παράθυρα και προς τα φωτιστικά σώµατα c. Τα παράθυρα να βρίσκονται πίσω από την οθόνη 2) Προβλέπονται από τη νοµοθεσία οργανωτικά µέτρα για τη µείωση της εργασίας µε τον Η/Υ; a. Όχι b. Προβλέπονται 15 λεπτά διαλείµµατα ανά δίωρο ή εναλλαγή εργασιών όπου δεν γίνεται χρήση Η/Υ c. Προβλέπεται κάθε 2 ώρες εναλλαγή εργασιών όπου δεν γίνεται χρήση Η/Υ 3) Προβλέπονται ιατρικές εξετάσεις από τη νοµοθεσία για την εργασία µε Η/Υ; a. εν προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις b. Προβλέπονται εξετάσεις της όρασης c. Προβλέπονται εξετάσεις του µυοσκελετικού συστήµατος και της όρασης

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) Αθήνα 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η παρούσα κλαδική µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία «Θέλουµε όλοι να είναι ενηµερωµένοι γιατί η πρόληψη µας αφορά όλους, πολιτεία, εργαζόµενους, εργοδότες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα