Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version /2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010"

Transcript

1 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version /2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ διαβάστε το προσεκτικά. H Περίοδος Ισχύος αυτής της Συμφωνίας είναι δύο χρόνια και αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης όπως καθορίζεται από τους Όρους και τις Προδιαγραφές.. Η ΣΥΜΒΑΣΗ Η Sony θα παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης στον Πελάτη αναφορικά με τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα όπως περιγράφεται στον Πίνακα Υπηρεσιών και στους Τυποποιημένους Όρους που εξηγούνται στο παρόν.. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η παρούσα συμφωνία στη διεύθυνση Οι προαιρετικές κάρτες υποστηρίζονται. Φακοί, αξεσουάρ και αναλώσιμα δεν υποστηρίζονται. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλες οι Υπηρεσίες Υποστήριξης είναι διαθέσιμες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-18:00 CET (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), εκτός των Τοπικών Εθνικών Αργιών Υπηρεσία Υποστήριξης Τηλεφωνικό Κέντρο Υποστήριξης Παρεχόμενες Υπηρεσίες Παρέχουμε πρόσβαση στους ειδικούς προϊόντων που μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με τη λειτουργία και να δράσουν ως το αρχικό σημείο για τις αιτήσεις υποστήριξης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.. Όταν δεν μπορεί να γίνει κάποια διάγνωση σχετικά με το πρόβλημα, το ζήτημα θα παραπέμπεται σε άτομο με μεγαλύτερη εξειδίκευση (στα αγγλικά).

2 Υπηρεσίες Επισκευής PrimeFix Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω Τηλεφωνικής υποστήριξης, η υπηρεσία βοήθειας θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επισκευής του προϊόντος. Ανάλογα με τη διαδικασία επισκευής που θα επιλέξει η υπηρεσία βοήθειας, ενδέχεται να χρειάζεται να παραδώσετε με δικά σας έξοδα την υποστηριζόμενη μονάδα σε κάποιο Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Sony. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία επισκευής που θα επιλέξει η υπηρεσία βοήθειας, όλα τα ανταλλακτικά και τα εργατικά καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία βάσει πάντα των τυπικών όρων και των προϋποθέσεων. Όλη η επικοινωνία πρέπει να γίνεται μέσω , στην ηλεκτρονική διεύθυνση

3 1. Ορισμοί Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: «Πρόσθετες Χρεώσεις» σημαίνει τις χρεώσεις που εξοφλούνται από τον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και οι οποίες δεν ανήκουν στις Χρεώσεις (π.χ. χρεώσεις που συνυπολογίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Υπηρεσιών για την καθυστερημένη επιστροφή ενός δανεικού εξαρτήματος, όπου υφίστανται). «Σύμβαση» σημαίνει τους παρόντες Τυποποιημένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, τον Πίνακα Υπηρεσιών και όποιους άλλους όρους αποδέχεται η Sony ειδικώς και εγγράφως. «Αριθμός Σύμβασης» σημαίνει τον ξεχωριστό αριθμό ο οποίος προσδιορίζει τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα όπως αναφέρεται στην Κάρτα Εγγραφής. «Χρεώσεις» σημαίνει οποιαδήποτε χρέωση πληρώνεται από τον Πελάτη για την παροχή των Υπηρεσιών Υποστήριξης όπως περιγράφονται στο Τιμολόγιο, πλέον των σχετικών φόρων και τελών υπολογιζόμενων σύμφωνα με το ισχύον επιτόκιο. «Τιμολόγιο» σημαίνει το Τιμολόγιο που εκδίδεται στον Πελάτη για τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα που αγόρασε. «Βασική Συντήρησης» σημαίνει μια αναβάθμιση λογισμικού (όπου παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Πίνακα Υπηρεσιών), η οποία διορθώνει κάποια επουσιώδη δυσλειτουργία που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία και/ή την απόδοση των Υποστηριζόμενων Προϊόντων. «Ουσιαστική Αναβάθμιση Λογισμικού» σημαίνει μια αναβάθμιση λογισμικού (όπου παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Πίνακα Υπηρεσιών), η οποία χαρακτηρίζεται ως ουσιαστική αναβάθμιση από την Sony και η οποία έχει ως σκοπό να αλλάξει σημαντικά το λογισμικό, με αποτέλεσμα μια ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας κάποιου Υποστηριζόμενου Προϊόντος. «Περιορισμένη Αναβάθμιση Λογισμικού» σημαίνει μια αναβάθμιση λογισμικού (όπου παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Πίνακα Υπηρεσιών), η οποία χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα αναβάθμιση από την Sony και η οποία έχει ως σκοπό να αλλάξει το λογισμικό, με αποτέλεσμα μια περιορισμένη βελτίωση της απόδοσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας κάποιου Υποστηριζόμενου Προϊόντος. Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης του Πελάτη σημαίνει τον αντιπρόσωπο του Πελάτη που αναγράφεται από τον Πελάτη στην Κάρτα Εγγραφής ή που κοινοποιείται αργότερα από τον Πελάτη στην Sony από καιρού εις καιρόν. «Εγγραφή» σημαίνει ότι με τη συμπλήρωση και επιστροφή της Κάρτας Εγγραφής ή με την ολοκλήρωση παρόμοιων διαδικασιών με σκοπό την εγγραφή όπως αυτές περιγράφονται στην Κάρτα Εγγραφής (για παράδειγμα η εγγραφή λεπτομερών στοιχείων στο Διαδίκτυο) παρέχονται στην Sony οι απαραίτητες λεπτομέρειες ώστε να παράσχει με τη σειρά της τις Υπηρεσίες Υποστήριξης στον Πελάτη. «Κάρτα Εγγραφής» σημαίνει την κάρτα που παραδίδεται μαζί με τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα ή παραδίδεται με άλλο τρόπο από την Sony στον Πελάτη και η οποία φέρει τον ξεχωριστό Αριθμό Σύμβασης. «Πίνακας Υπηρεσιών» σημαίνει τον Πίνακα Υπηρεσιών που ισχύει για τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα, όπως παρέχεται από την Sony στον Πελάτη ή μέσω Διαδικτύου όπου ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σχετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Κάρτα Εγγραφής. «Περίοδος Υπηρεσιών» σημαίνει την περίοδο που αναφέρεται στον Πίνακα Υπηρεσιών. «Ημερομηνία Έναρξης» σημαίνει την ημερομηνία αρχικής αγοράς των Υποστηριζόμενων Προϊόντων. «Υποστηριζόμενα Προϊόντα» σημαίνει τα αναφερόμενα στην Κάρτα Εγγραφής προϊόντα ή τα προϊόντα που κοινοποιούνται εγγράφως από την Sony ως καλυπτόμενα από τους όρους της παρούσας Σύμβασης. «Υπηρεσίες Υποστήριξης» σημαίνει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον Πίνακα Υπηρεσιών. «Αναβαθμίσεις» σημαίνει τις Βασικές Συντηρήσεις, τις Περιορισμένες Αναβαθμίσεις Λογισμικού και τις Ουσιαστικές Αναβαθμίσεις Λογισμικού. «Sony» σημαίνει Sony Professional Solutions Europe Limited «Δικτυακός τόπος» σημαίνει το δικτυακό τόπο μας ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση δικτυακού τόπου κοινοποιήσει η Sony στον Πελάτη από καιρού εις καιρόν. «Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει από τις 900 έως τις 1700, Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των Επίσημων Αργιών. «Πελάτης» σημαίνει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα κατοχής των Υποστηριζόμενων Προϊόντων και έχει ολοκληρώσει την Εγγραφή των Υποστηριζόμενων Προϊόντων. 2 Χρεώσεις 2.1 Κατόπιν εξόφλησης των Χρεώσεων από τον Πελάτη (όπου υφίστανται) ή σε περίπτωση που δεν εκκρεμεί εξόφληση κατόπιν ολοκλήρωσης της Εγγραφής από τον Πελάτη, η Sony θα παρέχει τις Υπηρεσίες Υποστήριξης αναφορικά με τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα. 2.2 Όπου υφίστανται Χρεώσεις, οι όροι εξόφλησης των Χρεώσεων θα είναι ως αναφέρονται στο Τιμολόγιο.

4 2.3 Οποιεσδήποτε Πρόσθετες Χρεώσεις θα εξοφλούνται από τον Πελάτη εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου. 2.4 Εάν κάποιο ποσό οφειλόμενο στη Sony σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν καταβληθεί εντός 7 ημερών μετά την πάροδο της ημερομηνίας οφειλής του, τότε η Sony (με επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων της Sony) επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρεώσει τόκους επί ημερησίας βάσεως στο οφειλόμενο ποσό από την ημερομηνία οφειλής έως την ημερομηνία εξόφλησης (και οι δύο αυτές ημέρες συνυπολογιζόμενες) με επιτόκιο τουλάχιστον 8% ή το μέγιστο επιτόκιο υπερημερίας που επιτρέπει η νομοθεσία του κράτους. 3. Σύμβαση, Εγγραφή και Περίοδος Υπηρεσιών 3.1 Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί η Εγγραφή. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παρούσα Σύμβαση δεν είναι δεσμευτική για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έως ότου ολοκληρωθεί η Εγγραφή. 3.2 Η Sony θα θεωρήσει ότι με την Εγγραφή ο Πελάτης συμφωνεί για την παροχή των Υπηρεσιών Υποστήριξης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 3.3 Σύμφωνα με τον όρο 3.1 ανωτέρω η Περίοδος Υπηρεσιών θα ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έναρξης και θα συνεχιστεί καθ όλη την Περίοδο Υπηρεσιών, εκτός εάν η Σύμβαση τερματισθεί νωρίτερα όπως ορίζεται στον όρο 10 κατωτέρω. 4. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Sony θα παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Συντήρησης Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον όρο 5 κατωτέρω, η Sony θα παρέχει στον Πελάτη τις Υπηρεσίες Υποστήριξης όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα Υπηρεσιών Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητά την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα πέραν των Υπηρεσιών Υποστήριξης, οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια με όρους που θα συμφωνούνται γραπτώς μεταξύ του Πελάτη και της Sony από καιρού εις καιρόν. 4.2 Είδη Αναβαθμίσεων και Διαφοροποιήσεις (όπου υφίστανται σύμφωνα με τον Πίνακα Υπηρεσιών) Όπου γίνεται σχετική αναφορά στον Πίνακα Υπηρεσιών, η Sony μπορεί από καιρού εις καιρόν να παρέχει στον Πελάτη Βασικές Συντηρήσεις, Περιορισμένες Αναβαθμίσεις Λογισμικού και Ουσιαστικές Αναβαθμίσεις Λογισμικού που αναπτύχθηκαν με δικά της έξοδα Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης στις Αναβαθμίσεις, όπως και όλες οι διορθωμένες εκδόσεις ή βελτιώσεις, ανήκουν στην Sony, και οι Αναβαθμίσεις παρέχονται στον Πελάτη κατόπιν παραχώρησης άδειας σύμφωνα με τους όρους που θα ισχύουν για αυτές τις Αναβαθμίσεις. 5 Eξαιρέσεις Κατά την παροχή των Υπηρεσιών Υποστήριξης ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: 5.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον Πίνακα Υπηρεσιών, από τις Υπηρεσίες Υποστήριξης εξαιρούνται ειδικώς η επισκευή ή αντικατάσταση αναλώσιμων, αξεσουάρ ή υλικών φορέων όπως δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, μπαταρίες, σκληροί δίσκοι, στυλό, χαρτί, μελανοταινίες εκτυπώσεως, γραφίτες, κεφαλές βίντεο, θερμικές κεφαλές και λυχνίες. 5.2 Η Sony δεν θα παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε σχέση με βλάβες ή δυσλειτουργίες των Υποστηριζόμενων Προϊόντων, οι οποίες θεωρούνται ευλόγως από αυτή ότι προκύπτουν από τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: κακή χρήση, λανθασμένη χρήση, αμέλεια, ατύχημα, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, μη εφαρμογή των οδηγιών που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης από το χρήστη, μη εφαρμογή των προγραμμάτων ή διαδικασιών καθαρισμού που συστήνονται, προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, λειτουργία των Υποστηριζόμενων Προϊόντων εκτός των κοινοποιημένων περιβαλλοντικών και ηλεκτρικών προδιαγραφών. ; Φυσική φθορά λόγω χρήσης; 5.3 Η Sony δεν θα παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε περίπτωση που ο Πελάτης επιτρέπει ή εξουσιοδοτεί τρίτο άτομο πέρα από την Sony για την παροχή υπηρεσιών που ισοδυναμούν με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης αναφορικά με τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα. 5.4 Η Sony δεν ευθύνεται για τη συντήρηση, ακριβή ή καλή λειτουργία των Υποστηριζόμενων Προϊόντων όταν ο Πελάτης δεν έχει εγκαταστήσει λογισμικό που παρέχεται ως μέρος των Υποστηριζόμενων Προϊόντων και/ή Αναβαθμίσεις που παρέχονται από την Sony σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 5.5 Οποιεσδήποτε πρόσθετες εξαιρέσεις αναφέρονται στον Πίνακα Υπηρεσιών. 6. Υποχρεώσεις του Πελάτη Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ο Πελάτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 6.1 Υποχρεούται να μην αντιγράψει, μεταβάλει ή τροποποιήσει τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα με οποιονδήποτε τρόπο. 6.2 Όπου η Sony αποστέλλει προσωπικό στο χώρο του Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει τις διευκολύνσεις και υπηρεσίες που απαιτεί ευλόγως η Sony προκειμένου να παράσχει τις

5 Υπηρεσίες Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων διευκολύνσεων επικοινωνίας όπως αυτές απαιτούνται ευλόγως από την Sony για δοκιμαστικούς και διαγνωστικούς σκοπούς. 6.3 Υποχρεούται να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της Sony ενόσω βρίσκονται στο χώρο του. 7. Ορισμός Υπεργολάβου για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Η Sony μπορεί να ορίσει τρίτο ως υπεργολάβο για την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης εν όλω ή εν μέρει και ο οποίος θεωρείται ευλόγως από την Sony ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για αυτό το σκοπό. 8. Περιστατικά Πέραν του Ευλόγου Ελέγχου της Sony H Sony θα αναλάβει τις ευθύνες της όπως προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν δημιουργηθεί κώλυμα ή καθυστέρηση λόγω συνθηκών πέραν του ευλόγου ελέγχου της. 9 Περιορισμός Ευθύνης 9.1 Η SONY ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΟΚΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΛΟΓΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ SONY ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9.2 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ SONY, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Όλοι οι περιορισμοί που ορίζονται στον παρόντα όρο 9 ισχύουν μόνο στα πλαίσια του εφαρμοστέου νόμου 9.4 Ο παρών όρος 9 θα συνεχίσει να έχει πλήρη ισχύ και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. 10. Καταγγελία Η Sony μπορεί να καταγγείλει με άμεση ισχύ την παρούσα Σύμβαση εάν: 10.1 Ο Πελάτης δεν εξοφλήσει ποσά οφειλόμενα στην Sony εντός 30 ημερών από τη γραπτή κοινοποίηση της Sony αναφορικά με τα ανεξόφλητα ποσά, ή 10.2 Εάν ο Πελάτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση και η αθέτηση αυτή δεν μπορεί να διορθωθεί, 10.3 Εάν ο Πελάτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση και η αθέτηση μπορεί να διορθωθεί, αλλά δεν διορθώθηκε από τον Πελάτη εντός 30 ημερών από την παράδοση στον Πελάτη γραπτής κοινοποίησης από την Sony με την οποία η Sony κοινοποιεί στον Πελάτη την αθέτηση και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει ο Πελάτης να ακολουθήσει, ή 10.4 Εάν ο Πελάτης παρέχει στην Sony ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, 10.5 Εάν ο Πελάτης υπόκειται σε διαδικασίες πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή εάν η Sony έχει λόγο να πιστεύει ότι ο Πελάτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του. 11. Κοινοποιήσεις Όλες οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα γίνονται γραπτώς και θα αποστέλλονται στην περίπτωση του Πελάτη στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του Πελάτη, και στην περίπτωση της Sony στη διεύθυνση που αναφέρεται στον Πίνακα Υπηρεσιών ή σε όποια διεύθυνση κοινοποιηθεί από καιρού εις καιρόν. Οι κοινοποιήσεις θα γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), είτε μέσω φαξ, είτε δια χειρός, είτε, τέλος, με προπληρωμένη επείγουσα επιστολή. 12. Πλήρης Συμφωνία και Τροποποίηση 12.1 Όλα όσα συμφωνεί ο Πελάτης με την Sony αναφορικά με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση, στον Πίνακα Υπηρεσιών και στα φυλλάδια και τις προδιαγραφές που παρέχει η Sony στον Πελάτη Η SONY ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Ή ΔΕΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: TΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή TΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ Ή ΑΣΑΦΕΙΩΝ, Ή TΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η SONY ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ SONY ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η SONY ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ Καμία περαιτέρω αλλαγή δεν θα ισχύει αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση πέρα από τις αναφερόμενες στον Όρο 12.2, εκτός εάν οι αλλαγές έγιναν εγγράφως και υπογράφηκαν από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για λογαριασμό της Sony και του Πελάτη. 13. Παραίτηση

6 Η παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών ως προς την εφαρμογή και / ή εκτέλεση κάποιου όρου της παρούσας Σύμβασης δεν θα θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από μελλοντική εφαρμογή και / ή εκτέλεση του εν προκειμένω όρου ή κάποιου άλλου όρου. 14 Αυτοτέλεια 14.1 Κάθε τμήμα της παρούσας λειτουργεί αυτοτελώς. Εάν κάποιο τμήμα κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. 15.Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιώματα Εκ του Νόμου 15.1 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο Tα περιεχόμενα της παρούσας δεν επηρεάζουν τα υποχρεωτικά εκ του νόμου δικαιώματα που έχει ο Πελάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή ως και τα δικαιώματα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή περιορισθούν.

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα