ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, όπως αυτά που προβλέπονται από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών της χώρας στην οποία ζείτε ("Δικαιώματα Καταναλωτή"). Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ορίζει συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τις οποίες η BlackBerry θα παρέχει ή δεν θα παρέχει μέσα αποκατάστασης για τη Συσκευή BlackBerry. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν περιορίζει ούτε εξαιρεί κάποιο από τα Δικαιώματα Καταναλωτή που διαθέτετε και σχετίζονται με τη Συσκευή BlackBerry. Κάλυψη Εγγύησης Κατασκευαστή. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση κατασκευαστή ορίζει τις ευθύνες βάσει της εγγύησης της BlackBerry Limited και των συνδεδεμένων εταιρειών της (" BlackBerry ") αναφορικά με τα προϊόντα υλικού και τα αξεσουάρ που φέρουν την επωνυμία BlackBerry και έχουν κατασκευαστεί από ή εκ μέρους της BlackBerry ("Συσκευή BlackBerry"). Η BlackBerry εγγυάται στον αρχικό αγοραστή-τελικό χρήστη μιας νέας Συσκευής BlackBerry ("ΕΣΕΙΣ", "ΕΣΑΣ" ή "ΣΑΣ") ότι η Συσκευή BlackBerry δεν θα έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό φυσιολογική χρήση για χρονικό διάστημα, το οποίο άρχεται κατά την ημερομηνία αρχικής αγοράς από ΕΣΑΣ και συνεχίζεται για το ακόλουθο καθορισμένο χρονικό διάστημα για κάθε εκάστοτε ισχύοντα τύπο της Συσκευής BlackBerry (η "Περίοδος Εγγύησης"). Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη από ΕΣΑΣ. i) Για τα smartphone Χειρός BlackBerry, η Περίοδος Εγγύησης ανέρχεται σε ένα (1) έτος. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε τη Συσκευή BlackBerry για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης υποστήριξης πελάτη για τη Συσκευή BlackBerry. ii) Για τα smartophone BlackBerry Porsche Design, η Περίοδος Εγγύησης ανέρχεται σε δύο (2) έτη. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της BlackBerry. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για την εγγύηση στη διεύθυνση iii) Για τα tablet BlackBerry, η Περίοδος Εγγύησης ανέρχεται σε ένα (1) έτος. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της BlackBerry. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για την εγγύηση στη διεύθυνση iv) Για αξεσουάρ BlackBerry που περιλαμβάνουν εξαρτήματα υλικού και λογισμικού (για παράδειγμα: συσκευές Bluetooth, συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών και ηχεία που στηρίζονται στο σκίαστρο του αυτοκινήτου), η Περίοδος Εγγύησης ανέρχεται σε ένα (1) έτος. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε τη Συσκευή BlackBerry. 1

2 Ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις για την Περιορισμένη Εγγύηση για συγκεκριμένα μοντέλα της Συσκευής BlackBerry ή για συγκεκριμένες χώρες. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. Για Συσκευές BlackBerry που έχουν ανακατασκευαστεί από ή εκ μέρους της BlackBerry, θα ισχύει η υπόλοιπη περίοδος της εγγύησης, εφόσον υπάρχει, για τις εν λόγω ανακατασκευασμένες Συσκευές BlackBerry. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, εάν η Συσκευή BlackBerry κριθεί από την BlackBerry ελαττωματική και αυτή καλύπτεται από τους όρους της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης, η BlackBerry δύναται, κατά την απόλυτη και αποκλειστική της ευχέρεια: i) να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος της Συσκευής BlackBerry χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για ΕΣΑΣ, με νέα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, ii) να αντικαταστήσει την ελαττωματική Συσκευή BlackBerry χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για ΕΣΑΣ, με ένα συγκρίσιμο νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν ή iii) εάν η BlackBerry δεν μπορεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τη Συσκευή BlackBerry όπως προβλέπεται από τους όρους i) ή ii), να επιστρέψει σε ΕΣΑΣ το αντίτιμο της καθαρής τιμής αγοράς που καταβάλατε για τη Συσκευή BlackBerry. Εάν η Συσκευή BlackBerry επισκευαστεί ή αντικατασταθεί από ή εκ μέρους της BlackBerry κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Περίοδος Εγγύησης για την επισκευασμένη ή αντικατεστημένη Συσκευή BlackBerry θα λήξει ταυτόχρονα με τη λήξη της αρχικής Περιόδου Εγγύησης (εξαιρουμένου του βαθμού στον οποίο απαιτείται διά νόμου από την BlackBerry να παράσχει σε ΕΣΑΣ Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερης διάρκειας για την επισκευασμένη ή αντικατεστημένη Συσκευή BlackBerry). Κάθε υπηρεσία ή υποστήριξη βάσει της εγγύησης που παρέχεται από ή εκ μέρους της BlackBerry δυνάμει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης υπόκειται στην προϋπόθεση της επιστροφής της Συσκευής BlackBerry που διαθέτετε σε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της BlackBerry (όπως ορίζεται στην παράγραφο "Πώς να Επιστρέψετε τη Συσκευή BlackBerry"). Όταν επιστρέφετε μια Συσκευή BlackBerry σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και λαμβάνετε μια Συσκευή BlackBerry αντικατάστασης, το είδος που επιστρέφετε περιέρχεται στην κατοχή της BlackBerry και το είδος αντικατάστασης περιέρχεται στη δική ΣΑΣ κατοχή. Όταν προβλέπεται η επιστροφή χρηματικού αντιτίμου από τους όρους της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, θα επιστρέφετε τη Συσκευή BlackBerry στην BlackBerry και η επιστρεφόμενη Συσκευή BlackBerry θα περιέρχεται στην κατοχή της BlackBerry. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί της Εγγύησης. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει (όπως καθορίζεται από την BlackBerry): i) για αναλώσιμα εξαρτήματα μιας Συσκευής BlackBerry, όπως μπαταρίες και προστατευτικές επιστρώσεις που είναι σχεδιασμένα ώστε να αναλώνονται με το πέρασμα του χρόνου, εκτός κι αν η ζημιά προκλήθηκε λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή, 2

3 ii) για φυσιολογική φθορά μιας Συσκευής BlackBerry, iii) εάν η Συσκευή BlackBerry ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την BlackBerry, iv) εάν έχει παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός, ο αριθμός ΙΜΕΙ ή άλλος αναγνωριστικός αριθμός της Συσκευής BlackBerry, v) για Συσκευή BlackBerry όπου η ζημιά, η δυσλειτουργία ή το ελάττωμα έχει προκληθεί ή/και προέκυψε λόγω: α) εσφαλμένης χρήσης, υγρασίας ή υγρών, εγγύτητας ή έκθεσης σε θερμότητα, ατυχήματος, κακομεταχείρισης, αμέλειας ή εσφαλμένης εφαρμογής, β) χρήσης της Συσκευής BlackBerry σε συνδυασμό με αξεσουάρ, προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό, εφαρμογές ή βοηθητικό ή περιφερειακό εξοπλισμό που δεν εγκρίνεται ρητά ή δεν διατίθεται από την BlackBerry συγκεκριμένα για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο της Συσκευής BlackBerry που διαθέτετε, γ) οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο δεν ευθύνεται η ίδια η Συσκευή BlackBerry, δ) λειτουργίας ή χρήσης της Συσκευής BlackBerry εκτός των όσων ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό εγκατάστασης ή στην τυπική τεκμηρίωση τελικού χρήστη που συντάσσονται και παρέχονται από την BlackBerry, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οδηγιών ασφάλειας και λειτουργίας που διατίθενται στη διεύθυνση ή του Συμφωνητικού Άδειας Χρήσης για το BlackBerry Solution που διατίθεται στη διεύθυνση vi) για ζημιά στην επιφάνεια της Συσκευής BlackBerry, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά ρωγμών, οδοντώσεων ή γρατσουνιών, vii) για τυχόν εξοπλισμό, tablet ή άλλο υλικό πέραν της Συσκευής BlackBerry όπως καθορίζεται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Για παράδειγμα, δεν ισχύει για οποιαδήποτε κάρτα SIM παρασχέθηκε μαζί με την αγορά ΣΑΣ ή για οποιοδήποτε είδος το οποίο δεν φέρει την επωνυμία BlackBerry και δεν έχει κατασκευαστεί από ή εκ μέρους της BlackBerry ή viii) σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να παρουσιάσετε απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει ότι είστε ο αρχικός αγοραστής της Συσκευής BlackBerry, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο της αρχικής αγοράς. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση είναι εγγύηση μόνο για το υλικό, η οποία περιορίζεται στη Συσκευή BlackBerry και δεν καλύπτει τυχόν λογισμικό που παρέχεται, έχει προεγκατασταθεί ή διανεμηθεί από την BlackBerry ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ακόμα κι αν το λογισμικό περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή πωλείται μαζί με τη Συσκευή BlackBerry ή καθίσταται διαθέσιμο για τη Συσκευή BlackBerry σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Τα συμφωνητικά άδειας χρήσης λογισμικού ισχύουν για την από μέρους ΣΑΣ χρήση του λογισμικού που σχετίζεται με τη Συσκευή BlackBerry. Η άδεια χρήσης λογισμικού για το ιδιόκτητο λογισμικό της BlackBerry που συνοδεύει 3

4 τη Συσκευή BlackBerry περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύον συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού της BlackBerry. Αντίγραφα Ασφαλείας των Δεδομένων σας. Θα πρέπει να δημιουργείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων, του λογισμικού, των εφαρμογών και των πληροφοριών της Συσκευής BlackBerry που διαθέτετε ως δικλείδα ασφαλείας έναντι ενδεχόμενων λειτουργικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προηγούνται της επιστροφής της Συσκευής BlackBerry. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων αποτελεί δική ΣΑΣ ευθύνη και δεν αποτελεί ευθύνη της BlackBerry, του καταστήματος λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε τη Συσκευή BlackBerry, ή των εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών που παρείχαν σε εσάς υπηρεσίες σέρβις, επισκευής ή αντικατάστασης της Συσκευής BlackBerry, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας ή της βλάβης δεδομένων λόγω της χρήσης του λογισμικού συγχρονισμού. ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ή ΜΝΗΜΕΣ Ή/ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLACKBERRY ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLACKBERRY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΤΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ BLACKBERRY SOLUTION), ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ή ΜΝΗΜΕΣ. Για λόγους σαφήνειας, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup), την ανάκτηση ή την επανεγκατάσταση των δεδομένων ΣΑΣ, του λογισμικού ή των εφαρμογών στη Συσκευή BlackBerry. Πώς να Επιστρέψετε τη Συσκευή BlackBerry. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση παρέχεται σε ΕΣΑΣ από την BlackBerry Limited. Για να προσδιορίσετε εάν η Συσκευή BlackBerry που διαθέτετε χρειάζεται σέρβις βάσει εγγύησης, καθώς και για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής της Συσκευής BlackBerry, επικοινωνήστε με τον εκάστοτε Αρμόδιο για την Εγγύηση για τη συγκεκριμένη Συσκευή BlackBerry που περιγράφεται στον πίνακα κάτω από την παραπάνω ενότητα "Κάλυψη Εγγύησης Κατασκευαστή". Κατά την επικοινωνία με την BlackBerry ή κάποιον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της BlackBerry μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις. Ενδέχεται να απαιτηθεί από εσάς να συμβάλετε στη διάγνωση τυχόν προβλήματος της Συσκευής BlackBerry που διαθέτετε ή/και να παράσχετε απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει ότι ΕΣΕΙΣ είστε ο αρχικός αγοραστής της Συσκευής BlackBerry, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο αρχικής αγοράς. Οι επιλογές σέρβις βάσει της εγγύησης, όπως και οι χρόνοι απόκρισης και οι χρεώσεις, εάν ισχύουν, ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ BLACKBERRY ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ BLACKBERRY ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ 4

5 ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΖΕΙΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ BLACKBERRY ΣΕ ΕΣΑΣ, ΤΟΤΕ: Α) Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, Β) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΟΡΟΥΣ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ Γ) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ. Αποκλειστικά Μέσα Αποκατάστασης. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ BLACKBERRY, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BLACKBERRY ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BLACKBERRY ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η BLACKBERRY ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ Ή ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ. Περιορισμός Νομικής Ευθύνης. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ BLACKBERRY, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ή ΕΑΝ Η ΧΩΡΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή Η ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η BLACKBERRY Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ BLACKBERRY, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ, ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLACKBERRY, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLACKBERRY, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η BLACKBERRY Ή 5

6 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ BLACKBERRY ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΕΑΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ Ή ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ BLACKBERRY ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ BLACKBERRY ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BLACKBERRY Ή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLACKBERRY, ΟΠΟΙΟ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα προαναφερόμενα δεν θα περιορίζουν κατά κανένα τρόπο οποιαδήποτε νομική ευθύνη που σχετίζεται με θάνατο ή σωματικό τραυματισμό ή θεσμοθετημένη νομική ευθύνη για σκόπιμη μη συμμόρφωση και ενέργειες σοβαρής αμέλειας ή παραλείψεις. Διέπον Δίκαιο. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ, ΘΑ ΔΙΕΠΟΥΝ: Α) ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ (B) ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΕΝΕΞΗ Ή ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΑΥΤΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΕΙ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ BLACKBERRY ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ, ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ/ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ. ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΔΙΕΝΕΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ: I) Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, (II) Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ (1) ΚΑΙ (III) Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 6

7 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ, Ή ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ BLACKBERRY. Εάν είστε μόνιμος κάτοικος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής ή Αφρικής, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα διέπεται από το αγγλικό και ουαλικό δίκαιο και Εσείς συναινείτε ως προς τη δικαιοδοσία των οργάνων διαιτησίας που βρίσκονται στο Λονδίνο της Αγγλίας, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες περί Διαιτησίας των Δικαστηρίων του Λονδίνου. Εάν είστε μόνιμος κάτοικος Ασίας, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης και Εσείς συναινείτε ως προς τη δικαιοδοσία των οργάνων διαιτησίας που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες περί Διαιτησίας των Δικαστηρίων του Λονδίνου. Εάν είστε μόνιμος κάτοικος Βορείου ή Νοτίου Αμερικής, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης και Εσείς συναινείτε ως προς τη δικαιοδοσία των οργάνων διαιτησίας που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Κανόνες περί Διαιτησίας Εμπορικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Ιδιωτικό Απόρρητο. Οι πληροφορίες των πελατών που λαμβάνονται από την BlackBerry θα χρησιμοποιούνται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα διαβιβάζονται και θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της BlackBerry (διατίθεται στη διεύθυνση με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών της εγγύησης που περιγράφονται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Σε αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται η λήψη των δικών ΣΑΣ πληροφοριών και αυτών της Συσκευής BlackBerry από παρόχους υπηρεσιών, καταστήματα λιανικής πώλησης, μεταπωλητές και διανομείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα επιμέλειας της Συσκευής BlackBerry βάσει των οποίων εκτελούνται οι υπηρεσίες εγγύησης, καθώς και η διαβίβαση των δικών ΣΑΣ πληροφοριών και αυτών της Συσκευής BlackBerry στις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της BlackBerry ή στους παρόχους σέρβις της BlackBerry. Διάφοροι Όροι. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και οποιασδήποτε άλλης εγγύησης που παρέχεται σε ΕΣΑΣ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εγγύησης στη συσκευασία της Συσκευής BlackBerry, θα ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης για την BlackBerry στο βαθμό της εν λόγω αντίφασης. Εάν οποιοσδήποτε όρος, διάταξη ή υποενότητα της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η εγκυρότητα της εκτελεσιμότητας του υπόλοιπου του όρου, της διάταξης ή της υποενότητας και της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. 7

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η Research in Motion Limited (η "RIM"),η κατασκευάστρια και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, με αριθμό εταιρίας 4022422, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Φύλλο δεδομένων Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Υπηρεσία αντικατάστασης για Κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας Εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με Υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, μέρος των υπηρεσιών HP Care Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Επιλογή χρόνων διεκπεραίωσης Οικονομική, αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού Care Pack Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους εναλλακτική λύση, αντί της επιτόπιας υποστήριξης, για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 370967-023 14 Φεβρουάριος 2005 1 Περιορισµένη εγγύηση υλικού Γενικοί όροι ια της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Handheld Limited Warranty - Cyprus (Greek) 111505(UK Version 082504)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Handheld Limited Warranty - Cyprus (Greek) 111505(UK Version 082504) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η Research In Motion Limited (η "RIM"), κατασκευάστρια, και µέσω της θυγατρικής της, Research In Motion UK Limited, αριθµός Εταιρίας 4022422, η οποία εδρεύει στην διεύθυνση Centrum

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Υποστήριξης Ανταλλαγής Υλικού HP Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική υπηρεσία πόρτα-πόρτα Μια οικονομικότερη εναλλακτική σε σύγκριση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι και την εργασία θέτει υψηλές απαιτήσεις στις καρέκλες μας. Η περιστρεφόμενη καρέκλα MARKUS έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS XL SUA48XLBP Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία 990-2650 09/2006 Εισαγωγή Πληροφορίες για αυτή τη μονάδα Η εξωτερική μπαταρία SUA48XLBP της American Power Conversion

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ H Research In Motion Limited (η "RIM"), κατασκευάστρια και µέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, µε αριθµό εταιρίας 4022422, της οποίας η καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

Deep House ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Deep House ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Deep House Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων Turbo-X. Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία συμμορφώνονται με όλα τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι υπηρεσίας Norton ConnectSafe

Όροι υπηρεσίας Norton ConnectSafe Όροι υπηρεσίας Norton ConnectSafe Η υπηρεσία Norton ConnectSafe (η "Υπηρεσία") παρέχεται από τη Symantec Corporation, αν βρίσκεστε στην Αμερική, τη Symantec Limited, αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Κρατήστε το φορτιστή USB μακριά από παιδιά. Μην αποσυναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε

Εγχειρίδιο Χρήσης. Κρατήστε το φορτιστή USB μακριά από παιδιά. Μην αποσυναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε Εγχειρίδιο Χρήσης Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης γι αυτό το φορτιστή USB. Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή USB διαβάστε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Μπάνιο IKEA. Σύστημα μπάνιου GODMORGON, νιπτήρες και μείκτες

Μπάνιο IKEA. Σύστημα μπάνιου GODMORGON, νιπτήρες και μείκτες Μπάνιο IKEA Σύστημα μπάνιου GODMORGON, νιπτήρες και μείκτες Τα μπάνια μας περνούν από αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να είναι σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις ΙΚΕΑ για την ποιότητα, την αντοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.BZMD1.12X.1 Έκδοση 1.0 10/2005 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να το

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Αυτή η συμφωνία συνδρομής ("Συμφωνία") στο Mobile RTK Signal Network είναι ανάμεσα σε "Εσάς" (τον χρήστη του John Deere Mobile RTK Signal Network)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

5 Χρόνια Σιγουριά. με χαμηλή χρέωση. Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450

5 Χρόνια Σιγουριά. με χαμηλή χρέωση. Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450 5 Χρόνια Σιγουριά με χαμηλή χρέωση Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450 ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ! Η Media Markt Plus Guarantee είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα στρώματα και στις βάσεις στρωμάτων. Τα στρώματα και οι βάσεις στρωμάτων ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.MED.12X.1 Έκδοση 1.0 12/2004 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να το διαβάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz ΠΡΟΣΟΧΗ: Για σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Τοποθέτηση των μπαταριών Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Είσοδος κάρτας / CD Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Είσοδος χαρτιού Ενδεικτικές λυχνίες Εμπλοκή χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασ2ης του Επιδαπέδιου/Rack 4U Smart-UPS SMXΕξωτερική μπαταρία SMX120BP Περιεχόμενα συσκευασίας

Οδηγίες εγκατάστασ2ης του Επιδαπέδιου/Rack 4U Smart-UPS SMXΕξωτερική μπαταρία SMX120BP Περιεχόμενα συσκευασίας Οδηγίες εγκατάστασ2ης του Επιδαπέδιου/Rack 4U Smart-UPS SMXΕξωτερική μπαταρία SMX120BP Περιεχόμενα συσκευασίας Ελέγξτε τα περιεχόμενα κατά την παραλαβή τους. Ειδοποιήστε τη μεταφορική εταιρεία και τον

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.VPLVW100.123.1 Έκδοση 1.0 01/2006 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Slim Power Bank mah

Slim Power Bank mah Slim Power Bank 10000 mah Οδηγίες Χρήσης Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Μοντέλο: Slim Power Bank 10000mAh Χωρητικότητα: 10000mAh Μπαταρία: Μπαταρία Πολυμερών Λιθίου Είσοδος: 5V/ 1A Έξοδος: 5V/ 1A, 5V/ 2.1A Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο Πληκτρολόγιο 2.4 GHz KWL-800

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο Πληκτρολόγιο 2.4 GHz KWL-800 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο Πληκτρολόγιο 2.4 GHz KWL-800 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Τοποθέτηση των μπαταριών Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά

space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά 538641-154 Ιούνιος 2009 Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Αυτή η περιορισμένη εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

POWER BANK. Οδηγίες Χρήσης

POWER BANK. Οδηγίες Χρήσης POWER BANK Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και κύκλος φορτίσεων/ αποφορτίσεων: 500 φορές. Μόνο 9.5χιλ., απλή και κομψή εμφάνιση. Επαγγελματική επίστρωση, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα