ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς: ἀνάγκες γιὰ βιολογικὴ ἐπιβίωση ἀνάγκες γιὰ συναισθηματικὴ ἀ- σφάλεια ἀνάγκες γιὰ κοινωνικὴ ἀναγνώριση ἀνάγκες γιὰ αἰσθητικὴ καλλιέργεια πνευματικὲς καὶ φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις, μὲ στόχο τὴν αὐτοπραγμάτωση. Ὅταν φεύγει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, μιλᾶμε πλέον γιὰ τὴν ἀνάγκη κοινωνικῆς ἀναγνώρισης ὅταν πλέον ὁ ἄνθρωπος μπαίνει στὸν χῶρο τῆς κοινωνικοποίησης, στὸν χῶρο τῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐργασία του ζητάει τὴν κοινωνικὴ ἀναγνώριση καὶ καταξίωση. Μετά, ἐφόσον φτάσουμε στὴν ἡλικία τοῦ ἐνηλίκου, δὲν μᾶς φτάνει μόνο νὰ καλύπτουμε τὶς ἀνάγκες γιὰ ἐπιβίωση, συναισθηματικὴ ἀσφάλεια καὶ κοινωνικὴ ἀναγνώριση, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ ἄλλες, αἰσθητικὲς ἀνάγκες. ηλαδὴ δὲν ζητᾶμε μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ἐργασία μας νὰ ἔχουμε πόρους ζωῆς, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ κάποιον ἐλεύθερο χρόνο στὸν ὁποῖο νὰ ἱκανοποιοῦμε κάποιες ἄλλες ἐφέσεις, νὰ ἀσχολούμαστε μὲ κάποια χόμπι ἡ ἐργασία δὲν μᾶς καλύπτει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ἀνάγκες. ηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνοντας καὶ ἐκπαιδευόμενος περισσότερο ἔχει περισσότερες ἀνάγκες ὅπως στὴ συνέχεια θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ πνευματικές, φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις καὶ στὸ αἴτημα αὐτοπραγμάτωσης, ὅταν πλέον ὁ ἄνθρωπος φτάνει στὴν ὡριμότητά του, εἶναι δηλαδὴ ἀνεπτυγμένες ὅλες του οἱ αἰσθήσεις στὸν ὑπέρτατο βαθμό, ὅσο μπορεῖ βεβαίως ν ἀναπτυχθεῖ κάθε ἄνθρωπος ἀνάλογα μὲ τὶς δεξιότητες ποὺ διαθέτει, ἀνάλογα μὲ τὴ μόρφωση, μὲ τὴν ἐκπαίδευση, μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον, μὲ τὴ διανοητική του κατάσταση κλπ. Ἐδῶ μποροῦμε νὰ δοῦμε λοιπὸν πῶς ξεκινάει, ἂς ποῦμε, ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀνάγκες νὰ φτάνει πλέον σὲ ἀναζητήσεις γιὰ αὐτοπραγμάτωση, μέσα ἀπὸ/στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ καὶ ἐπαγγελματικό του περιβάλλον. 53

2 Προχωροῦμε. ὲν ξέρω ἂν θέλετε νὰ ρωτήσετε κάτι ὡς ἐδῶ, εἶναι καθαρὰ θεωρητικά Ἐδῶ βλέπουμε λοιπὸν τί σημαίνει ἐπιθυμία, τί σημαίνει ζήτηση καὶ τί σημαίνει ἀνάγκη. Ἐπειδὴ μιλήσαμε γιὰ ἀνάγκες, βλέπετε ὅτι μπορεῖ νὰ θέλουμε πολλὰ πράγματα, δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦμε εἶναι καὶ ἀνάγκη νὰ τὸ ἱκανοποιήσουμε Ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἀτόμου γιὰ τὸ ἐπίπεδο ὑγείας του φέρνει τὴν ἐπιθυμία του γιὰ καλύτερη ὑγεία. ὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸ μποροῦμε πάντα νὰ τὸ ἔχουμε, νὰ εἴμαστε ὑγιεῖς γιατὶ ὑπάρχουν διάφοροι παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ὑγεία μας. Στὴ συνέχεια, μετὰ τὴν ἐπιθυμία εἶναι ἡ ζήτηση. Ζητοῦμε λοιπὸν ἡ ἐπιθυμία μας νὰ ἱκανοποιηθεῖ. Οἱ ἐπιθυμίες μετατρέπονται ἀπὸ τὸ ἄτομο σὲ ζήτηση, λ. χ. γιὰ θέματα ὑγείας μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς γιατροῦ. Στὴ συνέχεια ἡ ἐκτίμηση τοῦ γιατροῦ ὑπαγορεύει τὴν ἀνάγκη θεραπείας τοῦ ἀτόμου. Ἄρα λοιπὸν ἡ ἐπιθυμία μας γίνεται ἀνάγκη μέσα ἀπὸ κάποιους δρόμους. Καὶ στὴ συνέχεια βλέπουμε: οἱ μορφὲς ζήτησης, οἱ ἐπιθυμίες δηλαδὴ ποὺ μετατρέπονται σὲ ζήτηση, οἱ ἐπιθυμίες ποὺ δὲν μετατρέπονται σὲ ζήτηση καὶ ἐκεῖ ἔχουμε διάφορα προβλήματα. Ἐπιθυμητὲς καὶ ζητούμενες ἀνάγκες, ἐπιθυμητὲς καὶ μὴ ζητούμενες ἀνάγκες, μὴ ζητούμενες καὶ μὴ ἐπιθυμητὲς ἀνάγκες. ηλαδὴ πολλὲς φορές, ἐνῶ ἔχουμε ἐπιθυμίες, δὲν ζητᾶμε αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες νὰ τὶς ἱκανοποιήσουμε καὶ μένουν ἀνεκπλήρωτες οἱ ἀνάγκες αὐτές. Ἄρα ἔχουμε πρόβλημα ἐκεῖ. Πρέπει λοιπὸν πάντα ὁ ἄνθρωπος, στὰ πλαίσια τῶν δυνατοτήτων του καὶ μέσα στὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ, νὰ μετατρέπει σὲ ζήτηση αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες, οἱ ὁποῖες εἶναι νόμιμες, εἶναι κοινωνικὰ ἀποδεκτές γιατὶ μπορεῖ νὰ ζητᾶμε πάρα πολλὰ πράγματα - καὶ λογικές. Ἄρα πρέπει αὐτὲς οἱ λογικές μας ἐπιθυμίες νὰ ζητᾶμε πάντα νὰ ἱκανοποιοῦνται καὶ πόσο μᾶλλον σὲ θέματα ὑγείας, ποὺ εἶναι τὸ παράδειγμά μας ἐδῶ. Λοιπόν, νὰ συνεχίσουμε. Ἡ ἑπόμενη διαφάνεια ἀφορᾶ στὶς ἀτομικὲς καὶ στὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες. Μιλοῦμε δηλαδὴ πιὸ ἐξειδικευμένα πλέον, ἔτσι; Ἀτομικὲς ἀνάγκες: ἐπιβίωση: ἂς θυμηθοῦμε τὴν πρώτη διαφάνεια ἡ ἐ- πιβίωση εἶναι ἡ βασικότερη ἀπὸ τὶς ἀνάγκες. Ὑγεία, στὴ συνέχεια, αὐτονομία καὶ μάθηση. Ἡ μάθηση εἶναι νομικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. ηλαδή, ὁ γονιὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει στὸ παιδί του νὰ πάει 54

3 στὸ Σχολεῖο εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ γονιὸς νὰ στείλει τὸ παιδὶ στὸ Σχολεῖο, ἄσχετα μὲ τὸ τί ἱκανότητες διαθέτει. Ἂς ποῦμε ἕνα παράδειγμα, ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ ἔχει λογικὴ στέρηση. ὲν μπορεῖ ὁ γονιὸς νὰ τοῦ στερήσει τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ νὰ φοιτήσει σὲ ἕνα Σχολεῖο γιὰ νὰ ἀξιοποιήσει στὸ ἔπακρο τὶς - ὅ- ποιες - δυνατότητές του, ἔστω καὶ ἂν εἶναι λογικὰ στερημένο ἢ ἂν ἔχει κάποιο ἄλλο πρόβλημα. Εἶναι λοιπὸν θεσμοθετημένο ὅτι θὰ πρέπει αὐτὴ ἡ ἀ- νάγκη γιὰ μάθηση νὰ καλύπτεται γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες τῆς κοινωνίας ἰσότιμα, διότι εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναπτυχθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερα. Καὶ στὴ συνέχεια πᾶμε στὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες: παραγωγή, ἀναπαραγωγή, ἐπικοινωνία, πολιτικὴ ἐξουσία. ηλαδὴ ὅτι θὰ πρέπει σὰν ἄτομα νὰ δημιουργοῦμε οἰκογένεια γιὰ νὰ ἀναπαράγουμε τὸ εἶδος μας ἀλλὰ καὶ νὰ ἀ- ναπαράγουμε καὶ νὰ ἀξιοποιοῦμε καὶ νὰ πλουτίζουμε καὶ τὶς ἰδέες μας μέσα ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσή μας, μέσα ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, μέσα ἀπὸ τὴν ἐργασία μας καὶ νὰ ὑπάρχει ἐπικοινωνία καὶ μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία διότι, ὅπως λέει ὁ Ἀριστοτέλης, εἴμαστε κοινωνικὰ ὄντα, ἄ- ρα ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, στὴν ἀλλαγὴ τῆς κοινωνίας μας. Ἔχουμε λοιπὸν δικαίωμα νὰ συμμετέχουμε σὲ κέντρα ἀποφάσεων ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας καὶ νὰ συνομιλοῦμε μὲ τὴν ἐξουσία εἶναι καὶ αὐτὸ μέσα στὶς κοινωνικές μας ἀνάγκες. Ἑπομένως τὸ ὅτι ἐσεῖς ἤρθατε σήμερα καὶ μιλᾶμε τώρα μαζὶ καὶ ζητᾶμε ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς κοινωνίας νὰ βοηθήσετε τοὺς συνανθρώπους σας οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάποιο πρόβλημα, ἐντάσσεται στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὶς διάφορες ἀρχὲς ποὺ ἐξουσιάζουν τὴν ὑγεία, τὴν πρόνοια. - ( ἀκροατής ) Μποροῦμε; - ( κα Παπαθανασίου ) Ναί, μποροῦμε. Βεβαίως μποροῦμε, ἐφόσον τὸ θέλουμε, νὰ βάλουμε πετραδάκι - πετραδάκι καὶ νὰ τὸ κάνουμε. Ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μὲ σωστὸ τρόπο καὶ ὄχι παραβιάζοντας τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων. Μποροῦμε νὰ παρεμβαίνουμε στὴν ἐξουσία, ἂν ξέρουμε σωστὰ τὰ δικαιώματά μας ὡς πολιτῶν, ἂν ἀναγνωρίζουμε μέχρι ποῦ φτάνει ἡ δική μας, ἂς ποῦμε, θέση καὶ ἡ δική μας παρέμβαση. 55

4 Μετά, μιλᾶμε γιὰ βελτιστοποίηση τῶν ἀναγκῶν μέσα στὴν Ἱστορία. ηλαδή, πὼς μέσα στὴν Ἱστορία ἔχουμε ἐπικοινωνιακές, συνταγματικές, αὐτὸ ποὺ σᾶς ἔλεγα προηγουμένως, δικαιωματικὲς καὶ πολιτικὲς προϋποθέσεις ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. ηλαδὴ μποροῦμε νὰ κάνουμε πάρα πολλὰ πράγματα, ἐφόσον ζοῦμε σὲ μία δημοκρατικὴ χώρα, ὅπου τὸ Σύνταγμα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπτύξουμε τὴν ἐλευθερία μας καὶ τὰ δικαιώματά μας μέχρι ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. (Λοιπόν, θὰ συζητήσουμε στὸ μέλλον ἂν θέλετε κάτι. Ἐὰν σᾶς κουράζω μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ μοῦ τὸ πεῖτε, ἔτσι; Μοῦ κάνετε λίγο σὰν μαθήτριες, μαθητές ἔ;) Τώρα νὰ πᾶμε σὲ κάτι πιὸ συγκεκριμένο, στὰ κοινωνικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦνται μέσα στὴν οἰκογένειά μας, μέσα στὶς σχέσεις μας, μέσα στὸν ἐπαγγελματικό μας χῶρο, ἂν οἱ διαρκῶς ἐξελισσόμενες καὶ μεταλλασσόμενες - ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐρχόμαστε σ αὐτὸν τὸν κόσμο - ἀνάγκες μας δὲν ἱκανοποιοῦνται καταλλήλως. Τέτοια προβλήματα συνδυάζονται συχνὰ καὶ μὲ ψυχοσωματικὲς ἐκδηλώσεις, μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς ἀσθένειας γιατὶ τὰ ἄτομα αὐτὰ κάποια στιγμὴ στὴ ζωή τους δὲν ἱκανοποίησαν κάποιες ἀ- νάγκες ὅπως ἔπρεπε καὶ τὸ βλέπετε καὶ στὶς δικές σας οἰκογένειες, ὡς μητέρες, ὡς σύζυγοι καὶ στὴν κοινωνία, ὡς ἐπαγγελματίες συνεργαζόμενοι μὲ κάποιους ἄλλους ἀνθρώπους. Λοιπόν, πᾶμε στὰ βασικὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ φτώχεια, ὁ πόλεμος Φτώχεια: υστυχῶς καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ 21 ου αἰώνα ἔχουμε πάρα πολλοὺς φτωχοὺς συνανθρώπους μας καὶ τὸ διαπιστώνετε καθημερινά. Ἂς θεωρούμαστε, ὡς Εὐρωπαϊκὴ χώρα, ὅτι εἴμαστε χώρα ἀνεπτυγμένη ὑπάρχει, λόγῳ τῆς ἀνεργίας, μιὰ νέα γενιὰ φτωχῶν, ἀνθρώπων μάλιστα μὲ ὑψηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο. Ἄρα ἡ φτώχεια πάντα ὑπάρχει σὰν βασικὸ πρόβλημα. Πόλεμος: τὰ τελευταῖα χρόνια τὸν εἴδαμε - καὶ τὸν βλέπουμε πάρα πολὺ κοντά μας Στὴ συνέχεια ἔχουμε τὶς διακρίσεις: φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, διακρίσεις φύλου Φυλετικὲς διακρίσεις. Εἴμαστε μία χώρα ποὺ ἔχει δεχθεῖ, ὅπως ξέρετε, πάρα πολλοὺς ξένους, ἀπὸ ἄλλες φυλὲς καὶ ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ὀπα- 56

5 δοὺς ποικίλων θρησκευμάτων καὶ πιστευμάτων καὶ θὰ συναντᾶτε καὶ ὡς ἐθελόντριες τέτοιους ἀνθρώπους, ἀσθενεῖς στὰ Νοσοκομεῖα ἔρχονται ἐδῶ γιὰ καλύτερη ἰατρικὴ περίθαλψη, διότι, μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες τους, δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ ὀργανωμένες νοσοκομειακὲς ἐγκαταστάσεις. Πῶς τοὺς ἀντιμετωπίζουμε ἐμεῖς οἱ «λευκοί», οἱ Εὐρωπαῖοι, αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; σὰν ἀνθρώπους δευτέρας κατηγορίας; Αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται σὲ μία πολιτισμένη χώρα πρέπει νὰ τοὺς βλέπουμε ὡς ἴσους μ ἐμᾶς συνανθρώπους πρῶτ ἀπ ὅλα καὶ στὴ συνέχεια νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε τὶς ἀνάγκες τους. Οἱ διακρίσεις ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμα στὴν ἐποχή μας καὶ περισσότερο τώρα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ γίνεται σταυροδρόμι πολλῶν παρανόμων μεταναστῶν καὶ προσφύγων, ποὺ θέλουν νὰ πᾶνε πρὸς τὶς πλούσιες χῶρες τῆς Εὐρώπης βλέπετε καὶ στὰ ΜΜΕ πόσο σοβαρὰ προβλήματα ἔχουμε μὲ τοὺς μετανάστες. Θρησκευτικὲς διακρίσεις - μιὰ καὶ ἀπευθυνόμαστε, ἐδῶ, σὲ θρησκευομένους ἀνθρώπους. Μὲ πόσους ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν διασταυρώνονται καθημερινὰ τὰ βήματά μας! Πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε, ὅπως αὐτοὶ σέβονται τὸ δικό μας «πιστεύω». Κοινωνικὲς διακρίσεις. ὲν ξέρω ἂν μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τί σημαίνει κοινωνικὲς διακρίσεις Στὴν Ἀθήνα ὑπάρχουν περιοχὲς «ὑποβαθμισμένες». Ἐμεῖς ἀπὸ τὸ Κολωνάκι, μιᾶς καὶ εἴμαστε κοντὰ στὸ Κολωνάκι, ὄχι ὅλοι μας ἀλλὰ κάποιοι ἀπὸ μᾶς, βλέπουμε τοὺς ἀνθρώπους πέρα ἀπὸ τὸ ποτάμι μὲ διαφορετικὸ μάτι ἀπ ὅ,τι αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ ποτάμι κι ἐδῶ. Κάνουμε λοιπὸν τὴν κοινωνικὴ αὐτὴ διάκριση, διότι ἔτσι μᾶς ἔχουν διαπαιδαγωγήσει, δυστυχῶς, ἀλλὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνεται αὐτό. Ἢ ἔχουμε μία περιοχὴ στὴν ὁποία ζοῦν πάρα πολλοὶ τσιγγάνοι. Τοὺς ἀντιμετωπίζουμε ὅμως κι αὐτοὶ εἶναι ἄνθρωποι. Ἄλλωστε φέρουμε κι ἐμεῖς εὐθύνη γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονται, γιὰ τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ζοῦν. Ἐπίσης, τὸ φύλο, μιᾶς καὶ εἴμαστε, οἱ περισσότεροι ἐδῶ, γυναῖκες. Ὑ- πάρχει κι ἐκεῖ διάκριση, ἀκόμα καὶ στὸν ἐργασιακό μας χῶρο. Νὰ δοῦμε καὶ τὴ Βουλή μας πόσες γυναῖκες, πόσες Βουλευτίνες ὑπάρχουν στὴ Βουλή μας; καὶ ἐκεῖ διάκριση: πρῶτα θὰ πᾶνε οἱ ἄντρες καὶ μετὰ οἱ γυναῖκες. (Οἱ παρόντες ἐξαιροῦνται! ) Ὅμως ἔχει ἀποδειχθεῖ μέσα στὴν Ἱστορία ὅτι ἕνας ἰσχυρὸς 57

6 ἄνδρας πίσω του ἔχει μία πολὺ ἰσχυρότερη γυναίκα! Ἂν δὲν παλέψουμε ἐ- μεῖς οἱ γυναῖκες, δὲν γίνεται τίποτα. Πάντα μέσα σὲ νόμιμα πλαίσια Λοιπόν αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Καὶ πᾶμε στὰ δευτερογενῆ: ὡς συνέπειες τῆς φτώχειας γιὰ παράδειγμα, ἔχουμε ἄθλιες στεγαστικὲς συνθῆκες, ἐγκατάλειψη οἰκογενειακῆς στέγης, κακὴ διατροφή, ἀνεπαρκῆ ἐκπαίδευση. Στὴ συνέχεια προκύπτουν, ὡς τριτογενὲς πρόβλημα, ἀντικοινωνικὲς τάσεις καὶ τρόποι συμπεριφορᾶς, καταχρήσεις, ἀλκοόλ, ναρκωτικά Ἄλλο τριτογενὲς πρόβλημα, ὡς συνέπεια τῆς ἐγκατάλειψης τῆς οἰκογενειακῆς στέγης, ἡ οἰκονομικὴ ἐξάρτηση τῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸν ἐγκαταλείψαντα γονέα. Ἔχουμε πάρα πολλὲς μονογονεϊκὲς οἰκογένειες Πολλὲς οἰκογένειες διαλύονται ὑπάρχει πλῆθος ἀγάμων μητέρων θὰ σᾶς μιλήσει ἡ κυρία Κανακοπούλου γιὰ τὰ προγράμματα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Πρόνοια ἀπευθύνεται σ αὐτές πρέπει νὰ στηρίζουμε αὐτὲς τὶς μητέρες στὴν προσπάθειά τους νὰ φροντίσουν τὸ παιδί τους, γιατὶ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴ στήριξή μας καὶ ἀπὸ τὴ δική σας στήριξη. Ἄλλη δευτερογενὴς συνέπεια τῆς φτώχειας: ἡ κακὴ διατροφή. Ὡς μητέρες δὲν ἔχετε διαπιστώσει ὅτι τὸ παιδὶ θὰ πρέπει νὰ τρώει ἀπ ὅ- λες τὶς βιταμίνες; Εἶναι ἁπλὰ πράγματα καὶ ὅμως ἡ κακὴ διατροφὴ μπορεῖ πολλὲς φορὲς νὰ προκαλέσει προβλήματα στὴ νοημοσύνη, νοητικὴ στέρηση, γενετικὲς ἀνωμαλίες καὶ ὅταν λέμε γενετικὲς ἀνωμαλίες, ἐννοοῦμε συνέπειες προκαλούμενες στὸ ἔμβρυο ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς διατροφῆς τῆς ἐγκύου ἐπίσης ἀπάθεια: ἀδιαφορία γιὰ τὸ τί συμβαίνει γύρω μας, ἐλλιπὴς «συναισθηματικὴ νοημοσύνη», γιὰ τὴν ὁποία εὐθύνεται καὶ ἡ μὴ σωστὴ διατροφή. Ἡ ἀνεπαρκὴς ἐκπαίδευση εἶναι ἐπίσης δευτερογενὲς κοινωνικὸ πρόβλημα, ἀπόρροια τῆς φτώχειας ἐλλιπὴς προετοιμασία γιὰ τὸ βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, ἐλλιπὴς προετοιμασία γιὰ ὑπεύθυνη συμμετοχὴ στὰ κοινά. Ἐσεῖς, ποὺ βρίσκεστε ἐδῶ ὡς ἐθελόντριες, σίγουρα ἔχετε, τοὐλάχιστον, τὴ βασικὴ ἐκπαίδευση. Αὐτὸ σᾶς ἔχει κάνει νὰ εὐαισθητοποιηθεῖτε καὶ νὰ ἀσχοληθεῖτε μὲ τὰ κοινά ἔ- τσι δὲν εἶναι; Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ νὰ κάνει ἕνας σωστὸς πολίτης καὶ πόσο μᾶλλον ὅταν ἔχει ἀρκετὸν ἐλεύθερο χρόνο. Ἀλλά, ὅταν θέλουμε νὰ βροῦμε ἐλεύθερο χρόνο, τὸν βρίσκουμε καὶ ἂς δουλεύουμε, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε... 58

7 Ἀναφερθήκαμε προηγουμένως στὴ μάστιγα τοῦ πολέμου. Ὁ πόλεμος, ὡς γνωστόν, συνεπάγεται συχνότατα θάνατο (μὲ τὰ γνωστὰ τριτογενῆ ἐπακόλουθα τοῦ πένθους, τῆς χηρείας, τῆς ὀρφάνιας ) ἢ ἀναπηρία Ὁ πόνος τοῦ θανάτου σιγὰ - σιγὰ μπορεῖ νὰ ξεπερνιέται, ἀλλὰ ἡ ἀναπηρία, δευτερογενὲς ἀτομικὸ καὶ κοινωνικὸ πρόβλημα, εἶναι ἕνα συνεχὲς βάρος τὸ ὁποῖο ὑπάρχει μέσα στὴν οἰκογένεια ποὺ ἔχει τὸν ἀνάπηρο καὶ ὁδηγεῖ στὸ τριτογενὲς πρόβλημα: ἐπαγγελματικὲς δυσκολίες, οἰκονομικὴ δυσπραγία. ιότι ἕνας ἀνάπηρος εἶχε μάθει πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναπηρία του νὰ κάνει μία δουλειὰ χρησιμοποιώντας τὰ χέρια του καὶ τὸν μηρό του μετὰ τὴν ἀναπηρία του πρέπει νὰ ἐπανεκπαιδευτεῖ, γιὰ νὰ ἔχει μία νέα ἐργασία προσαρμοσμένη στὴν ἀναπηρία του. Γι αὐτὸ ὑπάρχουν καὶ πάρα πολλὰ προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης γιὰ ἀναπήρους, στὰ διάφορα Ἱδρύματα Ἕνας ἀνάπηρος δὲν παίρνει τὰ ἴδια χρήματα ποὺ ἔπαιρνε ὅταν ἦταν, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναπηρία, ἐργαζόμενος. Τὰ ἐπιδόματα, θὰ τὸ ξέρετε καὶ ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ θὰ ἔχετε σὲ Νοσοκομεῖα, εἶναι ἀνεπαρκῆ ἔτσι, ὅταν κάποιος πάθει ἐγκεφαλικό, ἂς ποῦμε - ὑπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις - ἀμέσως πέφτει τὸ εἰσόδημα, ἀναγκάζεται λοιπὸν ἡ γυναίκα νὰ βγεῖ στὴν ἀγορὰ ἐργασίας νὰ δουλέψει καὶ τὰ παιδιὰ ἐπίσης, ἂν ὑ- πάρχουν, καὶ τὸ ἐπίδομα ποὺ τοὺς δίνει τὸ ΙΚΑ δὲν εἶναι παρόλο ποὺ εἶναι ἀναπηρία 67 %, ὑπάρχει ἕνας μισθὸς καὶ ἕνα ἐπίδομα ἀλλὰ δὲν φτάνει... Ἄλλα δευτερογενῆ προβλήματα, συνέπειες τοῦ πολέμου: Καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ πλούτου. Ὁ πόλεμος τραυματίζει καὶ θανατώνει ὄχι μόνο τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὸν φυσικὸ πλοῦτο πυρηνικὴ ἐνέργεια, πλουτώνια καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦτε στὶς εἰδήσεις τελευταῖα, αὐτὰ ὅλα καταστρέφουν τὸ περιβάλλον. Τί ἔγινε στὴ Γιουγκοσλαβία ἐδῶ κοντὰ σ ἐμᾶς; Πόσα πράγματα συνέβησαν μετὰ τὸν πόλεμο; Ὅλ αὐτὰ λοιπὸν ἐπηρεάζουν τὸν πλοῦτο, τὸν φυσικὸ πλοῦτο τῆς χώρας Ἐγκατάλειψη τῶν καλλιεργειῶν, στέρηση τῶν ἀναγκαίων αὔξηση τοῦ κόστους καὶ ὑποβάθμιση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς Μετακίνηση πληθυσμῶν, πρόσφυγες ἀναγκαστικά, διότι ἐφόσον ἔχουμε πόλεμο ἐκεῖ, μετακινοῦμε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχή. Νὰ θυμηθοῦμε λίγο καὶ τὴ δική μας προσφυγιὰ τὸ 22. Πόσοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία ἔφυγαν καὶ ἦρθαν ἐδῶ... κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθῆκες καὶ πόσο κόστι- 59

8 σε αὐτὸ στὴν Ἑλλάδα, καὶ μάλιστα τότε ποὺ ἦταν ἀκόμα χώρα φτωχή Τί πόνος καὶ ὁ ξεριζωμός! δὲν ξέρω, μπορεῖ κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς νὰ εἶναι ἡ τρίτη γενιά, ἡ δεύτερη γενιὰ προσφύγων νὰ γνωρίζετε ἀπὸ διηγήσεις τῶν οἰκείων σας τί σημαίνει προσφυγιά Τί πόνος καὶ ἡ ἐγκατάλειψη! ἡ μετακίνηση πληθυσμῶν ἀναγκάζει πάρα πολλὲς φορὲς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν οἰκογενειῶν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν πατρίδα τους σὲ ἀναζήτηση καλύτερων συνθηκῶν ζωῆς, ἀ- φήνοντας πίσω τὴν οἰκογένεια, ποὺ κάποια στιγμὴ θὰ τοὺς ἀκολουθήσει. Ἀλλὰ ὑπάρχουν ὅμως καὶ περιπτώσεις ποὺ ἐξαφανίζεται ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας καὶ πίσω ἡ μητέρα μὲ τὰ παιδιὰ προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες Καὶ ἔχουμε πολλὲς τέτοιες περιπτώσεις... ευτερογενῆ προβλήματα ἀπὸ τὶς διακρίσεις: Προκαταλήψεις. Εἴμαστε προκατειλημμένοι ἀπέναντι στοὺς ξένους, δὲν πρέπει νὰ τὸ κρύβουμε, ἐνῶ εἴμαστε ἕνας λαὸς ποὺ λάτρευε στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα τὸν Ξένιο ία, τῆς φιλοξενίας τὸν θεό. Ἡ συμπεριφορὰ τῶν ξένων τοὺς ἀνάγκασαν κάποιοι νὰ γίνουν ἔτσι. Λοιπὸν φοβόμαστε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ σωστὸ τρόπο καὶ ἰσότιμα. Κλείνουμε τὰ σπίτια μας, προσέχουμε σὲ ποιὸν θὰ ἀνοίξουμε, ὅλ αὐτὰ εἶναι πράγματα τὰ ὁποῖα δημιουργοῦνται μέσα ἀπὸ διάφορες παραμέτρους, ποὺ δὲν εἶναι στὴ δική μας εὐθύνη εἶναι ἀποφάσεις κάποιων κέντρων μεγάλων. Μειονότητες ἀποξένωση ἀπομόνωση δυσκολίες προσαρμογῆς Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔρχονται ἐδῶ δὲν ξέρουν τὴ γλῶσσα, φοβοῦνται τὸ ξένο... βρίσκονται σὲ μία ξένη χώρα καὶ εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ ἀ- πομονώνονται. Ἔχουμε δηλαδὴ περιπτώσεις, ἂς ποῦμε, γκέτο, ὅπου ἔχουμε πάρα πολλοὺς Ἀλβανούς, πάρα πολλούς λ. χ. ἡ περιοχὴ τῆς Κυψέλης εἶναι γεμάτη ἀπὸ Ἀλβανοὺς καὶ ἀπὸ Πολωνούς. Ἡ περιοχὴ τῶν Ἀμπελοκήπων ἔχει πάρα πολὺ μεγάλο πλῆθος Φιλιππινέζων Θέλω νὰ πῶ ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν σ ἕναν ξένο χῶρο μὲ τὸ νὰ εἶναι ἑνωμένοι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν, ἔτσι δὲν εἶναι; κι ἐ- μεῖς τὸ ἴδιο θὰ κάναμε σὲ μία ξένη χώρα. Ἂς δοῦμε τοὺς δικούς μας μετανάστες, στὴ Γερμανία, στὴν Αὐστραλία, στὴν Ἀμερική δὲν ἔχουν συγκροτήσει κοινότητες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κρατοῦν τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἑλλάδος; - ( ἀκρ. ) Καμιὰ σχέση δὲν ἔχουν οἱ Ἕλληνες μετανάστες μὲ τοὺς μετανάστες ποὺ παράνομα φτάνουν στὴ χώρα μας 60

9 - ( κα Π. ) Ὄχι, ὄχι, ἐκεῖ ἦταν ὀργανωμένα. ιότι ὑπῆρξε διακρατικὴ συμφωνία. Θέλω νὰ πῶ ὅτι κι ἐκεῖνοι, σὰν ξένοι ποὺ ἦταν, προσπαθοῦσαν νὰ ἔρθουν σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ὁμογενεῖς τους. Ἀλλὰ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Γερμανικοῦ κράτους ἦταν σωστὴ καὶ ὀργανωμένη. Ὑπῆρχαν κέντρα ὑποδοχῆς, ἐνῶ ἐμεῖς τοὺς δεχτήκαμε ἐντελῶς ἀνοργάνωτα, γι αὐτὸ καί - ( ἀκρ. ) Μπήκανε πολλοὶ λαθραῖα. - ( κα Π. ) Καὶ ὄχι μόνο Θὰ μποροῦσαν ὅμως νὰ ὑπῆρχαν κέντρα ὑποδοχῆς ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς λαθραίους. Ἄφησαν τὰ σύνορά μας ἀνοικτά, μπῆκαν, δὲν εἴχαμε προλάβει κἂν νὰ καταλάβουμε τί γίνεται. Κι ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἔγινε καὶ τώρα δὲν μποροῦμε νὰ τὸ συμμαζέψουμε. Λοιπόν, ἄλλη, τριτογενής, συνέπεια: ἀλλοτρίωση. Πολλὲς φορὲς ξεχνοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀπὸ ποιὰ χώρα προέρχονται. ηλαδή, προσπαθώντας νὰ προσαρμοστοῦν στὸν νέο τρόπο ζωῆς καὶ στὴ νέα «πατρίδα», ξεχνοῦν ἀκόμα καὶ τὴ θρησκεία τους, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό. Εἴμαστε στὴν Εὐρώπη τώρα ἐμεῖς, ἀλλὰ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ κρατήσουμε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἑλληνικῆς παράδοσης αὐτὰ εἶναι ἡ Ἱστορία μας. Ἔτσι κι ἐμεῖς πρέπει νὰ σεβαστοῦμε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Πολωνῶν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Ἀλβανῶν, τῶν Βουλγάρων κλπ κι ἐκεῖνοι κουβαλᾶνε μιὰ κουλτούρα μέσα στὴν ὁποία μεγάλωσαν δὲν μποροῦν νὰ τὴν ξεχάσουν, εἶναι ἡ ζωή τους αὐτή ὅπως οἱ δικοί μας οἱ μετανάστες στὴν Ἀμερικὴ κράτησαν τὴν Ἑλληνικὴ παράδοση, καὶ μπορῶ νὰ πῶ καλύτερα ἀπ ὅ,τι ἐμεῖς ἐδῶ Ἄλλο τριτογενὲς πρόβλημα: ἡ περιφερειακὴ διαβίωση περιθωριοποιημένα ἄτομα, τὰ λεγόμενα κοινωνικὰ ἀποκλεισμένα ἄτομα. Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς δεχόμαστε στὸ σπίτι μας ἐπισκέψεις ἀπὸ ξένους; Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ; υσκολευόμαστε. Γιατὶ ὑπάρχει ὁ φόβος. - ( ἀκρ. ) Τὴ νύχτα ἀπὸ τὸ παράθυρο δεχόμαστε! - ( κα Π. ) Ναί, ἀλλὰ εἶναι παράνομη ἡ ἐπίσκεψη! Θέλω νὰ πῶ κάποιον ξένο στὸ σπίτι μας, ὄχι, δὲν τὸν βάζουμε εὔκολα. - ( ἀκρ. ) Ἐκεῖ ἔρχονται ὅμως γιατὶ ὑπάρχουν ἄλλοι λόγοι, ἐπιβίωσης. - ( ἀκρ. ) παιδάκια ξένα καὶ οἱ συγγενεῖς καὶ ὅλοι αὐτοὶ νὰ μοῦ κάνουν δηλαδὴ μὲ τρομάζουν, μὲ φοβίζουν. 61

10 - ( κα Π. ) Ἐσεῖς πήγατε νὰ κάνετε μία καλὴ κίνηση καὶ τελικὰ βρήκατε τὸν μπελά σας; - ( ἀκρ. ) Ναί γιατὶ ἡ Ἐκκλησία, θυμᾶμαι, στὴν ἀρχή, ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι Βορειοηπειρῶτες καὶ Ἀλβανοί, εἶχε κάνει μεγάλη προσπάθεια νὰ βαφτίσει ἀνθρώπους, νὰ τοὺς κάνει Ὀρθοδόξους καὶ αὐτὸ ἦταν μία πολὺ καλὴ κίνηση. Ἀλλὰ δυστυχῶς μέχρι ποὺ βαφτίσαμε καὶ ἐγὼ ἔχω βαφτίσει πάρα πολλὰ παιδιὰ ποὺ βάφτισα, ἀλλιῶς τοὺς δίναμε τὰ ὀνόματα καὶ ἀλλιῶς τὰ φώναζαν. Πήγαινα, οὔτε πλησίαζαν. Τοὺς ἔλεγα «θὰ ἔρθω τὸ πρωὶ νὰ τὸ πάρω νὰ πάει νὰ κοινωνήσει, νὰ πάει τὸ παιδὶ στὴν Ἐκκλησία» καὶ μὲ κορόιδευαν: «Ἔφαγε τὸ παιδὶ τώρα». - ( ἀκρ. ) Μπορεῖ νὰ τὸ ἔκαναν γιὰ ἄλλους λόγους, ὅτι «νὰ βαφτίσουμε τὸ παιδὶ γιὰ νὰ γίνουμε δεκτοὶ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία». - ( κα Π. ) ὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ὅλοι ἔτσι ὅμως. - ( ἀκρ. ) Τὸ 99%. - ( κα Π. ) Οἱ περισσότεροι ναί, ὄχι ὅμως ὅλοι. Ὑπάρχουν καὶ καλοὶ ἄνθρωποι. Νὰ πεῖ κάτι μιὰ κυρία πάνω σ αὐτὸ τὸ θέμα - ( ἀκρ. ) Μισὸ λεπτό. Εἴχαμε ἕναν πάρα πάρα πολὺ καλὸ πατέρα, τὸν μακαριστὸ Κωνσταντῖνο Ἀνδρουλάκη. Μᾶς ἔπαιρνε καὶ μᾶς ἔστελνε σὲ ξένους. Μᾶς εἶχε στείλει μία φορὰ στὴν Πλατεῖα Κάνιγγος Βάθης, σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο ποὺ τὸ εἶχε νοικιάσει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ φιλοξενοῦσε ξένους, Κούρδους. Ἦρθε ὁ Ἱερέας καὶ τοὺς ἔδινε τὰ πάντα, τροφή κι ἐμεῖς πηγαίναμε. - ( κα Π. ) Oἱ περιθωριοποιημένοι ἄνθρωποι ἐκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά, προκαλοῦν συγκρούσεις, κάνουν κλοπές ὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ λέει ὁ λαός μας: «ἡ πείνα βγάζει μάτι». Ὅταν λοιπόν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄνεργοι, ἔχουν ἔρθει ἐδῶ γιὰ καλύτερη ζωὴ καὶ δὲν τὴ βρῆκαν αὐτὴ τὴν καλύτερη ζωή, θ ἀναγκαστοῦν νὰ κλέψουν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. Τελείωσαν τὰ Ὀλυμπιακὰ ἔργα, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα τους, ἔμειναν ἐδῶ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψουν. Ἦρθαν νὰ δουλέψουν ἕνα διάστημα, νὰ γυρίσουν πίσω, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἔχουν δουλειὰ αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ ἔχουν ἀνάγκη. Καὶ ὅλ αὐτά Γι αὐτὸ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε 62

11 πάρα πολλὲς κλοπὲς ἀπὸ ξένους δὲν εἶναι τυχαῖο. Κι ἀκόμα ἔρχονται δυσκολότερες μέρες. Ἕνα ἀκόμα θέμα: τὰ ἐπιδόματα. Μιλήσαμε ἐδῶ γιὰ διάφορα προβλήματα, ἔτσι; Αὐτὰ τὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ διάφορες κοινωνικὲς ὑπηρεσίες. Ἡ μία πολὺ σημαντικὴ κοινωνικὴ ὑπηρεσία εἶναι ἡ Νομαρχία θὰ σᾶς μιλήσει σχετικὰ ἡ κυρία Κανακοπούλου κι ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ στὴ συνέχεια κάποια ἄλλα προγράμματα κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ ἄλλους φορεῖς: στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό, στὴ ΧΕΝ, στὴν Ἐκκλησία κλπ. Ἔχω ἕναν κατάλογο ποὺ τὰ ἀναφέρει ἀναλυτικά, κατὰ ἡλικιακὲς ὁμάδες καὶ θὰ σᾶς δώσει ὁ πατὴρ Βασίλειος καὶ μιὰ φωτοτυπία. Βοηθᾶ πάρα πολύ εἶναι ἕνας πίνακας πάρα πολὺ ἐξυπηρετικός μπορεῖτε νὰ τὸν ἔχετε πάντα μαζί σας. Λοιπόν, νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ ἐπιδόματα κοινωνικῆς προστασίας, κατὰ κατηγορίες. Κατ ἀρχὴν μιλᾶμε γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Αὐτὸ τὸ δικαιοῦται ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης, εἴτε ἔχει εἴτε δὲν ἔχει ἀσφάλεια. ιότι ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ συμπολίτες μας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄποροι γι αὐτοὺς ἡ Πρόνοια ἐκδίδει μιὰ βεβαίωση κοινωνικῆς προστασίας, μὲ τὴν ὁποία καλύπτεται ἡ ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη εἴτε ἐκτὸς εἴτε ἐντὸς Νοσοκομείου. ικαιοῦνται λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ σ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκουν καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχές, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης δικαιοῦνται καὶ μπαίνουν στὸν ΟΓΑ γιατὶ δὲν εἶχαν ποτὲ πληρώσει γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους καὶ τὸ Κράτος θέσπισε ἕναν Νόμο καὶ εἶπε ὅτι οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχὲς δικαιοῦνται νὰ ἔχουν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη καὶ σύνταξη ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων. Ἀναπηρία Ἀνικανότητα, μιὰ ἄλλη κατηγορία ὅπου θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ ἐπίδομα. Ἐργατικὰ ἀτυχήματα. Συντάξεις. Συντάξεις ἐπιζώντων μελῶν, δηλαδὴ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι προστατευόμενα ἄτομα, ἡ σύζυγος, τὰ παιδιά. Σὲ μιὰ οἰκογένεια, δηλαδή, ὑπάρχει ἀναπηρία, τὸ παιδὶ στὴ συνέχεια δικαιοῦται νὰ πάρει κάποιο ἐπίδομα Μητρότητα. Πρέπει τὴ Μητρότητα νὰ τὴν ὑποστηρίζουμε καὶ νὰ τὴν ἐπιδοτοῦμε, διότι ἔχουμε μεγάλη ὑπογεννητικότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει περισσότερα πράγματα ἡ Πολιτεία μας γι αὐτό Ἀνεργία Στέγαση κι ἐδῶ ἐπιδόματα ἐπίσης ἐπιδόματα γιὰ τοὺς πρόσφυγες κλπ. 63

12 Τώρα θὰ σᾶς δώσω μία εἰκόνα ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὰ ἄτομα καὶ στὶς ὁμάδες ποὺ χρειάζονται βοήθεια σὲ μία κοινότητα. Καὶ ὅταν λέμε «κοινότητα», ἐμεῖς οἱ θεωρητικοὶ ἐννοοῦμε μία γεωγραφικὴ περιοχὴ ὅπου διαμένουν ἄνθρωποι. Ὁ ῆμος, ἂς ποῦμε, Ἀθηναίων εἶναι μία κοινότητα ἢ ἡ συνοικία στὴν ὁποία κατοικεῖτε εἶναι μία κοινότητα. Κοινότητα ὂμως ὄχι.. ὂπως λέμε, τὸ Kοινοτικὸ Γραφεῖο τοῦ χωριοῦ μας. Λοιπόν, σὲ μιὰ κοινότητα χιλίων κατοίκων μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἑξακόσιοι ἡλικιωμένοι. Νὰ μία κατηγορία ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι χρειάζονται βοήθεια γιατὶ οἱ μεγάλες πόλεις ἔχουν μοναχικὰ ἡλικιωμένα ἄτομα. Πόσοι ἀπὸ ἐ- μᾶς μένουμε μὲ τὰ παιδιά μας; ὅλοι μένουμε μόνοι μας. ὲν ἔχουμε πιὰ τὴν παραδοσιακὴ δομὴ καὶ λειτουργία τῆς οἰκογένειας, ποὺ ξέραμε. Ἐπικρατεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὶς μέρες μας, ἡ πυρηνικὴ οἰκογένεια, ποὺ ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ τὰ παιδιά, σὲ νεαρὴ ἡλικία, καὶ τὴ μητέρα καὶ τὸν πατέρα καὶ ὅταν ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ γεράσουν, φεύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πᾶνε καὶ μένουν μόνοι τους, ξέρω γώ, στὸ χωριό καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ φροντίδα. Ἄρα πρέπει νὰ ὑπάρχουν τέτοιες ὑπηρεσίες στὴν κοινότητα, γιὰ νὰ φροντίζουν τοὺς ἡλικιωμένους. Ἔχουμε τὰ ΚΑΠΗ σὲ διαφόρους ήμους, ὅπου πηγαίνουν οἱ ἡλικιωμένοι καὶ περνοῦν τὴν ὥρα τους εὐχάριστα. Ὁ ῆμος Ἀθηναίων ὀνομάζει αὐτοὺς τοὺς φορεῖς «λέσχες φιλίας». ὲν ξέρω ἂν τὰ ἔχετε ὑπ ὄψιν σας παρέχουν τὶς ἴδιες ὑπηρεσίες: ἰατρικὴ περίθαλψη, ψυχαγωγία Ὁ Κοινωνικὸς Λειτουργὸς ὀφείλει νὰ ἀσχολεῖται, δὲν ξέρω ἂν ὅλοι τὸ κάνουν, μὲ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει ὁ ἡλικιωμένος Στὰ ἴδια πλαίσια τῆς κοινότητας ἐντάσσεται καὶ τὸ πρόγραμμα «βοήθεια στὸ σπίτι», ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ἡλικιωμένους καὶ ἐπίσης σὲ ἄτομα τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν νὰ φροντίσουν τὸν ἑαυτό τους διότι ἔχουν κάποια ἀναπηρία. Σὲ μία κοινότητα δέκα χιλιάδων κατοίκων ὑπάρχουν ( αὐτὰ εἶναι ποσοστὰ ποὺ ἔ- χουν βγεῖ ἀπὸ μελέτες ) διακόσιοι ἀνάπηροι ποὺ χρειάζονται καθημερινὴ φροντίδα καὶ μόνο μὲ τὴν «καλημέρα» ποὺ θὰ πεῖ στὸν ἀνάπηρο κάποιος ἄνθρωπος, ἀμέσως ἐκεῖνος θὰ χαμογελάσει, ὅτι «κάποιος μὲ νοιάζεται»... - ( ἀκρ. ) ηλαδή, σ αὐτὰ τὰ προγράμματα, τοὺς πληρώνουν τώρα πάλι; γιατὶ εἶχαν σταματήσει νὰ τοὺς πληρώνουν. 64

13 - ( κα Π. ) Ὄχι, συνεχίζεται τὸ πρόγραμμα ξανά. Ὑπῆρχε κάποιο προβληματάκι ἀλλὰ τελικά - ( ἀκρ. ) ὲν εἶναι καὶ τόσο προβληματάκι! Ἦταν δώδεκα καὶ δεκαοκτὼ μῆνες ἀπλήρωτες - ( κα Π. ) Ρυθμίστηκε αὐτό. - ( ἀκρ. ) Ρυθμίστηκε καὶ μονιμοποιοῦνται οἱ ὑπάλληλοι αὐτοί. - ( κα Π. ) Ἔφταιγε ὁ ἐλλιπὴς προγραμματισμός. Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς - ὅσο θυμᾶμαι ἀπὸ τὴ δουλειά μου ὡς Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ - κάνουμε κάποια πράγματα ἐπιφανειακά, χωρὶς νὰ σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα, τί θὰ γίνει ἅμα τελειώσει ἡ σύμβαση, ποῦ θὰ βροῦμε τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πῶς θὰ πληρώσουμε τὴ νοσηλεύτρια, τὴν Κοινωνικὴ Λειτουργό, τὴν ἐργοθεραπεύτρια, τὴ φυσιοθεραπεύτρια, ὅλη τὴν ὁμάδα τὸν γιατρό, ὁ ὁποῖος θὰ πάει νὰ βοηθήσει τὸ ἄτομο στὸ σπίτι. - ( ἀκρ. ) Κι ἐσεῖς τὰ βλέπετε ἀκόμα καλύτερα, στὴν πράξη. Πρῶτα προσλαμβάνεται τὸ προσωπικό, μετὰ ὑποβάλλεται ἡ μελέτη καὶ περιμένουν πότε θὰ πάρουν τὰ χρήματα - ( κα Π. ) Λοιπόν, στὴ συνέχεια, ὑπάρχουν οἰκογένειες στὶς ὁποῖες ὁ πατέρας εἶναι ἀνειδίκευτος ἐργάτης καὶ αὐτὲς οἱ οἰκογένειες χρειάζονται φροντίδα Ἐπιπλέον, κάθε νέα οἰκογένεια ἔχει κάποιες ἀνάγκες τί χρειάζεται ἕ- να καινούργιο ζευγάρι; Θυμηθεῖτε λίγο τὸν ἑαυτό σας, ὅταν ξεκινήσατε τὴν οἰκογένειά σας. Τί συμβουλὲς θὰ θέλατε γιὰ νὰ κάνετε σωστὴ οἰκογένεια; Ὑπάρχουν τέτοια προγράμματα, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ πάει τὸ ζευγάρι καὶ νὰ συμβουλευτεῖ: «πῶς θὰ πρέπει νὰ κάνω τὰ παιδιά μου, τί θὰ πρέπει νὰ προσέξω, πῶς θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσω νὰ κάνω τὸ πρῶτο μου παιδί, τί ἐξετάσεις θὰ πρέπει νὰ κάνω, ποῦ θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθῶ ;». ( Καταργήθηκαν γιὰ ἕνα διάστημα οἱ αἱματολογικὲς ἐξετάσεις, ἀλλὰ δὲν σημαίνει ὅτι ἐπειδὴ καταργήθηκαν ἐμεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ τὶς κάνουμε, ὡς ὥριμα ἄτομα, γιὰ νὰ προετοιμαστοῦμε καλύτερα νὰ φέρουμε παιδιὰ στὸν κόσμο καὶ νὰ μὴν ἔχουμε προβλήματα στὴ συνέχεια. ) Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ προβλέπονται ἀπὸ Προγράμματα ποὺ θὰ ἐκπονεῖ ἡ Πολιτεία. Νὰ ξέρει κάθε καινούργια οἰκογένεια ὅτι ὑπάρχει τὸ κέντρο οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ στὴν περιοχὴ τοῦ ήμου, τοῦ 65

14 κάθε διαμερίσματος τοῦ ήμου, ὅπου μπορεῖ τὸ ζευγάρι νὰ ζητήσει συμβουλές. Ὅλ αὐτὰ εἶναι πράγματα ποὺ πρέπει νὰ τὰ σκέφτεται ἡ Πολιτεία, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας. Στὴ συνέχεια, γι αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ, ὅταν ἡ μητέρα ἐργάζεται, δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνας βρεφονηπιακὸς σταθμός; Ἀλλὰ ἔρχονται οἱ παπποῦδες καὶ οἱ γιαγιάδες καὶ τὰ μεγαλώνουν, στὴν Ἑλλάδα ὁπότε ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκτεταμένη οἰκογένεια, ἡ ὁποία βοηθάει καὶ στηρίζει τὰ νέα ζευγάρια καὶ ὄχι μόνο μὲ τὸ νὰ φροντίζει τὰ ἐγγόνια ἡ γιαγιὰ μαγειρεύει κιόλας. Σᾶς λέω τώρα πράγματα τὰ ὁποῖα τὰ κάνετε στὰ παιδιά μας καὶ καλῶς τὰ κάνετε. - ( ἀκρ. ) Ναί, ἀλλὰ «μᾶς τελειώνει» κι αὐτό, γιατὶ οἱ γιαγιάδες πιὰ εἶναι πιὸ νέες κι ἔχουν τὶς δικές τους δουλειὲς κι αὐτές. - ( ἀκρ. ) Θέλουν «νὰ κάνουν τὴ ζωή τους». Θέλουν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸν ἑαυτόν τους, ὄχι νὰ μεγαλώνουν παιδιά. «Μεγαλώσαμε τὰ δικά μας τὰ παιδιά, φτάνει» - ( κα Π. ) Ἔτσι εἶναι κάθε ἡλικία ἔχει τὶς δικές της ἀνάγκες. - ( ἀκρ. ) Ναί, ἀλλὰ δουλεύουν - ( κα Π. ) Μετὰ τὴν ἐργασία τους μποροῦν νὰ προσφέρουν στὰ παιδιά μας Αὐτὸ λέω, ὅτι δὲν θὰ πρέπει πάντα τὴ γιαγιὰ νὰ τὴν ἔχουμε ἐκεῖ, νὰ ξέρει, νὰ εἶναι σίγουρη ἡ γιαγιὰ ὅτι θὰ εἶναι ἐκεῖ καὶ θὰ μᾶς μαγειρέψει καὶ θὰ μᾶς καθαρίσει καὶ θὰ μᾶς φροντίσει καὶ τὸ παιδί. Λοιπόν; Τὸ παιδὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη τὴ γιαγιά, ἔχει ἀνάγκη τὴ μητέρα καὶ τὸν πατέρα - ( ἀκρ. ) Ἀνάλογα, γιατὶ οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες δίνουν ἕνα χρόνο γονικὴ ἄδεια καὶ δυὸ χρόνια δυνατότητα μειωμένου ὡραρίου, ἐνῶ οἱ ἰδιωτικὲς δίνουν μόνο δυὸ μῆνες. - ( κα Π. ) Ἀνάλογα, ναί, βέβαια ἀνάλογα Ἄλλη ἀνάγκη ποὺ ἔχει ἡ οἰκογένεια: μπορεῖ, ἂν ἡ οἰκογένεια δὲν ἔχει δομηθεῖ σωστά, νὰ ἔχουμε παιδιὰ μὲ σοβαρὰ προβλήματα στὴ συμπεριφορά τους θὰ πρέπει κι ἐδῶ νὰ ὑπάρχουν ἀνάλογες ὑπηρεσίες, νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ προβλήματα αὐτῶν τῶν παιδιῶν δηλαδὴ κέντρα ὅπου οἱ γονεῖς θὰ βροῦν ἕναν παιδοψυχίατρο, ἕναν ψυχολόγο, ἕναν Κοινωνικὸ Λειτουργό, νὰ συζητήσουν γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ἐφηβείας, τῆς σχολικῆς ἡλικίας, τὰ προβλήματα 66

15 σχέσεων ποὺ δημιουργοῦνται μέσα στὴν οἰκογένεια. υστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλὲς τέτοιες ὑπηρεσίες στὴν Ἀθήνα, πόσο μᾶλλον στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ἄλλο πρόβλημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ κοινότητα: τὸ πρόβλημα τῆς στέγασης. Βέβαια στὴν Ἑλλάδα ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἔχουμε ἰδιόκτητη κατοικία, πολλοὶ ἔχουν καὶ δεύτερη κατοικία, εἴμαστε ἀπὸ τοὺς τυχεροὺς σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἐδῶ πρέπει λοιπὸν ὁ Ὀργανισμὸς Ἐργατικῆς Κατοικίας νὰ φροντίσει, νὰ κάνει κάποιες κατοικίες τὶς ὁποῖες νὰ μποροῦν νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν κάποιοι ἐργάτες. Ἄλλη μιὰ κατηγορία ἀνθρώπων ποὺ χρειάζονται φροντίδα εἶναι τὰ μοναχικὰ ἄτομα ποὺ βρίσκονται στὰ Νοσοκομεῖα, ποὺ δὲν ἔχουν ὑποστηρικτικὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. Εἶναι σημαντικὴ ἡ δική σας προσφορὰ σ αὐτὸν τὸν τομέα - ( ἀκρ. ) Ἡ Πολιτεία δὲν ἔκανε τίποτα γι αὐτό ὅ,τι κάνουν οἱ ἐκκλησίες. Ἐμᾶς μᾶς ἔστελνε ἡ ἐνορία μας σὲ κάποια ἄτομα τὰ ὁποῖα ἦταν μόνα τους καὶ δὲν μποροῦσαν πηγαίναμε ἐμεῖς, τὰ βοηθούσαμε νὰ φᾶνε - ( κα Π. ) Ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι γνωστές. Ξέρετε, καμμιὰ φορά, μὲ τοὺς ἀπάνθρωπους ρυθμοὺς τῆς σύγχρονης ζωῆς στὶς μεγαλουπόλεις, δὲν ξέρουμε ποιὸς εἶναι ὁ διπλανός μας δυστυχῶς καὶ ὑ- πάρχουν ἄτομα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καὶ δὲν μποροῦν κἂν νὰ τὰ κοινοποιήσουν, νὰ τὰ ἀναφέρουν, γιὰ νὰ πάει στὴ συνέχεια ὁ εἰδικὸς καὶ νὰ ἀναλάβει τὴν ὑπόθεση καὶ νὰ ἐνταχθεῖ ὁ ἄνθρωπος σὲ κάποιο Πρόγραμμα. - ( ἀκρ. ) Ἐπειδὴ ἔχω ἀντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στὸ Νοσοκομεῖο ποὺ εἴμαστε εἴχαμε περιστατικὸ μιᾶς γυναίκας ποὺ ἦταν μόνη της, πῆγε σ ἕνα ἄλλο Νοσοκομεῖο καὶ μετὰ στὸ σπίτι της Ἐπειδὴ ἐμεῖς ἐδῶ δὲν εἴμαστε ἐνημερωμένοι, νὰ ξέρουμε ἂν ὑπάρχει καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος μήπως τώρα μέσῳ τῆς «ιακονίας» μποροῦμε νὰ ἔρθουμε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Κοινωνικοὺς Λειτουργοὺς τοῦ ήμου, οὕτως ὥστε ὅταν ἕνας ἀσθενὴς φεύγει ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγωνία μας: φεύγουν οἱ ἀσθενεῖς ἀπὸ μᾶς, ἀ- πὸ τὰ χέρια μας, δὲν ἔχουν ἀνθρώπους νὰ τοὺς βοηθήσουν, τοὺς χάνουμε τί γίνονται δὲν ξέρουμε. Τώρα μήπως στὴν πορεία νὰ ὑπάρχει μία ἐπικοινωνία 67

16 - ( κα Π. ) Ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ προτείνω κάτι ἐδῶ. Εἶστε ὅλες ἐθελόντριες σὲ κάποια Νοσοκομεῖα ἢ σὲ κάποιες ἐνορίες. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν στὴ «ιακονία» ἐδῶ νὰ ὑπάρχει ἕνας Κοινωνικὸς Λειτουργός, ὁ ὁποῖος νὰ ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ ὅλες τὶς Κοινωνικὲς Ὑπηρεσίες στὰ Νοσοκομεῖα καὶ νὰ ὑπάρχει κάποιος ποὺ νὰ ἐνημερώνει, ὅτι «θὰ ἔρθουν ἐκεῖ σ ἐσᾶς τόσες ἐθελόντριες, γι αὐτὲς τὶς περιπτώσεις» Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον, αὐτὴ ἡ πρόταση νὰ εὐοδωθεῖ Σᾶς εὐχαριστῶ! 68

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας. Η έρευνα για τη φτώχεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ποιμαντικές σκέψεις Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ χρόνος καὶ ἡ σχετικότητά του Συνήθως, τέλος τοῦ παλαιοῦ ἀρχὲς τοῦ καινούριου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

/1Xnr`e`s^Ch`jnx-Oqnsxoh 07.0/.1/0/ 0/917 π-μ- O`fd 56 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Δὸἠapple È ὶἠâἶó Èἠὁἠapple ÙέÚ ἠùôῦἠἐóëïίîô

/1Xnr`e`s^Ch`jnx-Oqnsxoh 07.0/.1/0/ 0/917 π-μ- O`fd 56 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Δὸἠapple È ὶἠâἶó Èἠὁἠapple ÙέÚ ἠùôῦἠἐóëïίîô /1Xnr`e`s^Ch`jnx-Oqnsxoh 07.0/.1/0/ 0/917 π-μ- O`fd 56 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Δὸἠapple È ὶἠâἶó Èἠὁἠapple ÙέÚ ἠùôῦἠἐóëïίîô Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι τέσσερις μῆνες ἀνακάλυψης τοῦ κόσμου+

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>"ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"</b>

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετανάστες από γειτονικές χώρες, με λίγους μόνο μήνες ασφάλισης στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας, μπορούν να πάρουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και το δημοσιογράφο Μπ.

Θέμα: Συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και το δημοσιογράφο Μπ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ραδιοφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός 13/02/2019 Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Του π. Πολυκάρπου Αγιαννανίτη Ὅπου διακονεῖ κανεὶς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖ βρίσκει τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ( Περιοδικό «Εὐθύνη», τεῦχος 453, Σεπτέμβριος 2009, σ. 410-412) Στὴν πρωτοφανῆ κρίση τῶν ἀξιῶν ποὺ διέρχεται ἡ Οἰκουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Φάνια Παπαϊωάννου. Θέμα εργασίας: Κάποτε συναντήθηκε η κοινωνία με ένα πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, ένα φοροφυγά και έναν έντιμο πολιτικό

Φάνια Παπαϊωάννου. Θέμα εργασίας: Κάποτε συναντήθηκε η κοινωνία με ένα πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, ένα φοροφυγά και έναν έντιμο πολιτικό Φάνια Παπαϊωάννου Θέμα εργασίας: Κάποτε συναντήθηκε η κοινωνία με ένα πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, ένα φοροφυγά και έναν έντιμο πολιτικό Κοινωνία (Κ) Πολίτης (ΠΟ) Φοροφυγάς (Φ) Πολιτικός (ΠΤ) Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε στην οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών. Το κατώφλι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα»: 2η βιβλιοπαρουσίαση στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει»

«Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα»: 2η βιβλιοπαρουσίαση στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει» 27/11/2018 «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα»: 2η βιβλιοπαρουσίαση στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει» / Νέοι και Εκκλησία Για να επικοινωνήσουμε, για να καταλάβουμε, για να συμπονέσουμε τον άλλον, χρειάζεται να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἰωάν. 1, στίχ. 44 52. «Ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θέλει νά μιλήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β'Τετραμήνου Η οικογένεια στο χθες και στο σήμερα

PROJECT Β'Τετραμήνου Η οικογένεια στο χθες και στο σήμερα PROJECT Β'Τετραμήνου Η οικογένεια στο χθες και στο σήμερα Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Ορισμοί οικογένειας ΟΡΙΣΜΟΣ (ΠΑΛΙΑ)«Η οικογένεια αποτελεί μία κοινωνική ομάδα, της οποίας τα μέλη κατοικούν στον ίδιο χώρο, έχουν οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Δαρλάση. Το παλιόπαιδο. Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή

Αγγελική Δαρλάση. Το παλιόπαιδο. Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή Αγγελική Δαρλάση Το παλιόπαιδο Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή σε όλους αυτούς που οραματίστηκαν έναν καλύτερο κόσμο και προσπαθούν για να γίνει, έστω και λίγο, καλύτερος 6 «Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Στὴν καθ ἡμᾶς Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μόρφου τιμᾶται ἰδιαίτερα ὁ ὅσιος Σωζόμενος. Ἐπίκεντρο τῆς ἐδῶ τιμῆς του εἶναι ἡ ἁγιοτόκος κοινότητα τῆς Γαλάτας, ὅπου εὑρίσκεται κατάγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ;

ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ; Τι σημαίνει ο όρος εκπαίδευση? Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο: «ημέρα της αποχώρησης Αγαπημένο μου

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κα Ματίνα Σπυράτου, Κοινωνικὴ Λειτουργός 24/1/2005 Ἡ ἔννοια τῆς ὑγείας εἶναι κάτι ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμυστηρεύσεις. Πετρίδης Σωτήρης.

Εκμυστηρεύσεις. Πετρίδης Σωτήρης. Εκμυστηρεύσεις Πετρίδης Σωτήρης Email: sotospetridis@yahoo.gr 1 1.ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ΕΣΩΤ-ΝΥΧΤΑ Η εκκλησία είναι κλειστή και ο µόνος φωτισµός που υπάρχει είναι από τα κεριά. Στα στασίδια δεν υπάρχει κόσµος. Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτή τη χρονιά δεν χτύπησε το κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

"Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. "Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. Η διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνεται στο σχολείο ή κάπου αλλού,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες των μαθητών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Athener Schule

Ιδέες των μαθητών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Athener Schule Ιδέες των μαθητών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Athener Schule Γεια σας! Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα με εμένα... Οι φίλοι μου είναι πολύ απρόσεκτοι όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου. Μήνας Φεβρουάριος 4 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου. Λουκᾶ 15, 11 32. «...ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς» (Λουκᾶ 15, 11). Μεγάλη ἀμηχανία αἰσθάνεται κάποιος, ὅταν πρέπει νά ἀγγίξει τή σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 26/02/2019 Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019.

Κυριακή 19 Μαΐου 2019. 14 Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ παραλύτου Ἰω. 5, 1 15. «... μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5, 14).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων

Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων ΜΑΘΗΜΑ 25ο Λκ 9,10-17 Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων Ἔχετε κάνει ποτέ πικνίκ στήν ὕπαιθρο; Στίς ἐκδρομές πού κάνετε μέ τό σχολεῖο ἴσως θά εἴχατε τήν εὐκαιρία νά καθίσετε καταγῆς στό χλωρό χορτάρι καί ν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Greece ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 269 Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων γενεών που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2017 ἀριθμ. πρωτ. : 877 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς Θεοσώστου

Διαβάστε περισσότερα