ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς: ἀνάγκες γιὰ βιολογικὴ ἐπιβίωση ἀνάγκες γιὰ συναισθηματικὴ ἀ- σφάλεια ἀνάγκες γιὰ κοινωνικὴ ἀναγνώριση ἀνάγκες γιὰ αἰσθητικὴ καλλιέργεια πνευματικὲς καὶ φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις, μὲ στόχο τὴν αὐτοπραγμάτωση. Ὅταν φεύγει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, μιλᾶμε πλέον γιὰ τὴν ἀνάγκη κοινωνικῆς ἀναγνώρισης ὅταν πλέον ὁ ἄνθρωπος μπαίνει στὸν χῶρο τῆς κοινωνικοποίησης, στὸν χῶρο τῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐργασία του ζητάει τὴν κοινωνικὴ ἀναγνώριση καὶ καταξίωση. Μετά, ἐφόσον φτάσουμε στὴν ἡλικία τοῦ ἐνηλίκου, δὲν μᾶς φτάνει μόνο νὰ καλύπτουμε τὶς ἀνάγκες γιὰ ἐπιβίωση, συναισθηματικὴ ἀσφάλεια καὶ κοινωνικὴ ἀναγνώριση, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ ἄλλες, αἰσθητικὲς ἀνάγκες. ηλαδὴ δὲν ζητᾶμε μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ἐργασία μας νὰ ἔχουμε πόρους ζωῆς, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ κάποιον ἐλεύθερο χρόνο στὸν ὁποῖο νὰ ἱκανοποιοῦμε κάποιες ἄλλες ἐφέσεις, νὰ ἀσχολούμαστε μὲ κάποια χόμπι ἡ ἐργασία δὲν μᾶς καλύπτει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ἀνάγκες. ηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνοντας καὶ ἐκπαιδευόμενος περισσότερο ἔχει περισσότερες ἀνάγκες ὅπως στὴ συνέχεια θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ πνευματικές, φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις καὶ στὸ αἴτημα αὐτοπραγμάτωσης, ὅταν πλέον ὁ ἄνθρωπος φτάνει στὴν ὡριμότητά του, εἶναι δηλαδὴ ἀνεπτυγμένες ὅλες του οἱ αἰσθήσεις στὸν ὑπέρτατο βαθμό, ὅσο μπορεῖ βεβαίως ν ἀναπτυχθεῖ κάθε ἄνθρωπος ἀνάλογα μὲ τὶς δεξιότητες ποὺ διαθέτει, ἀνάλογα μὲ τὴ μόρφωση, μὲ τὴν ἐκπαίδευση, μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον, μὲ τὴ διανοητική του κατάσταση κλπ. Ἐδῶ μποροῦμε νὰ δοῦμε λοιπὸν πῶς ξεκινάει, ἂς ποῦμε, ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀνάγκες νὰ φτάνει πλέον σὲ ἀναζητήσεις γιὰ αὐτοπραγμάτωση, μέσα ἀπὸ/στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ καὶ ἐπαγγελματικό του περιβάλλον. 53

2 Προχωροῦμε. ὲν ξέρω ἂν θέλετε νὰ ρωτήσετε κάτι ὡς ἐδῶ, εἶναι καθαρὰ θεωρητικά Ἐδῶ βλέπουμε λοιπὸν τί σημαίνει ἐπιθυμία, τί σημαίνει ζήτηση καὶ τί σημαίνει ἀνάγκη. Ἐπειδὴ μιλήσαμε γιὰ ἀνάγκες, βλέπετε ὅτι μπορεῖ νὰ θέλουμε πολλὰ πράγματα, δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦμε εἶναι καὶ ἀνάγκη νὰ τὸ ἱκανοποιήσουμε Ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἀτόμου γιὰ τὸ ἐπίπεδο ὑγείας του φέρνει τὴν ἐπιθυμία του γιὰ καλύτερη ὑγεία. ὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸ μποροῦμε πάντα νὰ τὸ ἔχουμε, νὰ εἴμαστε ὑγιεῖς γιατὶ ὑπάρχουν διάφοροι παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ὑγεία μας. Στὴ συνέχεια, μετὰ τὴν ἐπιθυμία εἶναι ἡ ζήτηση. Ζητοῦμε λοιπὸν ἡ ἐπιθυμία μας νὰ ἱκανοποιηθεῖ. Οἱ ἐπιθυμίες μετατρέπονται ἀπὸ τὸ ἄτομο σὲ ζήτηση, λ. χ. γιὰ θέματα ὑγείας μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς γιατροῦ. Στὴ συνέχεια ἡ ἐκτίμηση τοῦ γιατροῦ ὑπαγορεύει τὴν ἀνάγκη θεραπείας τοῦ ἀτόμου. Ἄρα λοιπὸν ἡ ἐπιθυμία μας γίνεται ἀνάγκη μέσα ἀπὸ κάποιους δρόμους. Καὶ στὴ συνέχεια βλέπουμε: οἱ μορφὲς ζήτησης, οἱ ἐπιθυμίες δηλαδὴ ποὺ μετατρέπονται σὲ ζήτηση, οἱ ἐπιθυμίες ποὺ δὲν μετατρέπονται σὲ ζήτηση καὶ ἐκεῖ ἔχουμε διάφορα προβλήματα. Ἐπιθυμητὲς καὶ ζητούμενες ἀνάγκες, ἐπιθυμητὲς καὶ μὴ ζητούμενες ἀνάγκες, μὴ ζητούμενες καὶ μὴ ἐπιθυμητὲς ἀνάγκες. ηλαδὴ πολλὲς φορές, ἐνῶ ἔχουμε ἐπιθυμίες, δὲν ζητᾶμε αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες νὰ τὶς ἱκανοποιήσουμε καὶ μένουν ἀνεκπλήρωτες οἱ ἀνάγκες αὐτές. Ἄρα ἔχουμε πρόβλημα ἐκεῖ. Πρέπει λοιπὸν πάντα ὁ ἄνθρωπος, στὰ πλαίσια τῶν δυνατοτήτων του καὶ μέσα στὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ, νὰ μετατρέπει σὲ ζήτηση αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες, οἱ ὁποῖες εἶναι νόμιμες, εἶναι κοινωνικὰ ἀποδεκτές γιατὶ μπορεῖ νὰ ζητᾶμε πάρα πολλὰ πράγματα - καὶ λογικές. Ἄρα πρέπει αὐτὲς οἱ λογικές μας ἐπιθυμίες νὰ ζητᾶμε πάντα νὰ ἱκανοποιοῦνται καὶ πόσο μᾶλλον σὲ θέματα ὑγείας, ποὺ εἶναι τὸ παράδειγμά μας ἐδῶ. Λοιπόν, νὰ συνεχίσουμε. Ἡ ἑπόμενη διαφάνεια ἀφορᾶ στὶς ἀτομικὲς καὶ στὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες. Μιλοῦμε δηλαδὴ πιὸ ἐξειδικευμένα πλέον, ἔτσι; Ἀτομικὲς ἀνάγκες: ἐπιβίωση: ἂς θυμηθοῦμε τὴν πρώτη διαφάνεια ἡ ἐ- πιβίωση εἶναι ἡ βασικότερη ἀπὸ τὶς ἀνάγκες. Ὑγεία, στὴ συνέχεια, αὐτονομία καὶ μάθηση. Ἡ μάθηση εἶναι νομικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. ηλαδή, ὁ γονιὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει στὸ παιδί του νὰ πάει 54

3 στὸ Σχολεῖο εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ γονιὸς νὰ στείλει τὸ παιδὶ στὸ Σχολεῖο, ἄσχετα μὲ τὸ τί ἱκανότητες διαθέτει. Ἂς ποῦμε ἕνα παράδειγμα, ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ ἔχει λογικὴ στέρηση. ὲν μπορεῖ ὁ γονιὸς νὰ τοῦ στερήσει τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ νὰ φοιτήσει σὲ ἕνα Σχολεῖο γιὰ νὰ ἀξιοποιήσει στὸ ἔπακρο τὶς - ὅ- ποιες - δυνατότητές του, ἔστω καὶ ἂν εἶναι λογικὰ στερημένο ἢ ἂν ἔχει κάποιο ἄλλο πρόβλημα. Εἶναι λοιπὸν θεσμοθετημένο ὅτι θὰ πρέπει αὐτὴ ἡ ἀ- νάγκη γιὰ μάθηση νὰ καλύπτεται γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες τῆς κοινωνίας ἰσότιμα, διότι εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναπτυχθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερα. Καὶ στὴ συνέχεια πᾶμε στὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες: παραγωγή, ἀναπαραγωγή, ἐπικοινωνία, πολιτικὴ ἐξουσία. ηλαδὴ ὅτι θὰ πρέπει σὰν ἄτομα νὰ δημιουργοῦμε οἰκογένεια γιὰ νὰ ἀναπαράγουμε τὸ εἶδος μας ἀλλὰ καὶ νὰ ἀ- ναπαράγουμε καὶ νὰ ἀξιοποιοῦμε καὶ νὰ πλουτίζουμε καὶ τὶς ἰδέες μας μέσα ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσή μας, μέσα ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, μέσα ἀπὸ τὴν ἐργασία μας καὶ νὰ ὑπάρχει ἐπικοινωνία καὶ μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία διότι, ὅπως λέει ὁ Ἀριστοτέλης, εἴμαστε κοινωνικὰ ὄντα, ἄ- ρα ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, στὴν ἀλλαγὴ τῆς κοινωνίας μας. Ἔχουμε λοιπὸν δικαίωμα νὰ συμμετέχουμε σὲ κέντρα ἀποφάσεων ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας καὶ νὰ συνομιλοῦμε μὲ τὴν ἐξουσία εἶναι καὶ αὐτὸ μέσα στὶς κοινωνικές μας ἀνάγκες. Ἑπομένως τὸ ὅτι ἐσεῖς ἤρθατε σήμερα καὶ μιλᾶμε τώρα μαζὶ καὶ ζητᾶμε ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς κοινωνίας νὰ βοηθήσετε τοὺς συνανθρώπους σας οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάποιο πρόβλημα, ἐντάσσεται στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὶς διάφορες ἀρχὲς ποὺ ἐξουσιάζουν τὴν ὑγεία, τὴν πρόνοια. - ( ἀκροατής ) Μποροῦμε; - ( κα Παπαθανασίου ) Ναί, μποροῦμε. Βεβαίως μποροῦμε, ἐφόσον τὸ θέλουμε, νὰ βάλουμε πετραδάκι - πετραδάκι καὶ νὰ τὸ κάνουμε. Ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μὲ σωστὸ τρόπο καὶ ὄχι παραβιάζοντας τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων. Μποροῦμε νὰ παρεμβαίνουμε στὴν ἐξουσία, ἂν ξέρουμε σωστὰ τὰ δικαιώματά μας ὡς πολιτῶν, ἂν ἀναγνωρίζουμε μέχρι ποῦ φτάνει ἡ δική μας, ἂς ποῦμε, θέση καὶ ἡ δική μας παρέμβαση. 55

4 Μετά, μιλᾶμε γιὰ βελτιστοποίηση τῶν ἀναγκῶν μέσα στὴν Ἱστορία. ηλαδή, πὼς μέσα στὴν Ἱστορία ἔχουμε ἐπικοινωνιακές, συνταγματικές, αὐτὸ ποὺ σᾶς ἔλεγα προηγουμένως, δικαιωματικὲς καὶ πολιτικὲς προϋποθέσεις ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. ηλαδὴ μποροῦμε νὰ κάνουμε πάρα πολλὰ πράγματα, ἐφόσον ζοῦμε σὲ μία δημοκρατικὴ χώρα, ὅπου τὸ Σύνταγμα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπτύξουμε τὴν ἐλευθερία μας καὶ τὰ δικαιώματά μας μέχρι ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. (Λοιπόν, θὰ συζητήσουμε στὸ μέλλον ἂν θέλετε κάτι. Ἐὰν σᾶς κουράζω μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ μοῦ τὸ πεῖτε, ἔτσι; Μοῦ κάνετε λίγο σὰν μαθήτριες, μαθητές ἔ;) Τώρα νὰ πᾶμε σὲ κάτι πιὸ συγκεκριμένο, στὰ κοινωνικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦνται μέσα στὴν οἰκογένειά μας, μέσα στὶς σχέσεις μας, μέσα στὸν ἐπαγγελματικό μας χῶρο, ἂν οἱ διαρκῶς ἐξελισσόμενες καὶ μεταλλασσόμενες - ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐρχόμαστε σ αὐτὸν τὸν κόσμο - ἀνάγκες μας δὲν ἱκανοποιοῦνται καταλλήλως. Τέτοια προβλήματα συνδυάζονται συχνὰ καὶ μὲ ψυχοσωματικὲς ἐκδηλώσεις, μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς ἀσθένειας γιατὶ τὰ ἄτομα αὐτὰ κάποια στιγμὴ στὴ ζωή τους δὲν ἱκανοποίησαν κάποιες ἀ- νάγκες ὅπως ἔπρεπε καὶ τὸ βλέπετε καὶ στὶς δικές σας οἰκογένειες, ὡς μητέρες, ὡς σύζυγοι καὶ στὴν κοινωνία, ὡς ἐπαγγελματίες συνεργαζόμενοι μὲ κάποιους ἄλλους ἀνθρώπους. Λοιπόν, πᾶμε στὰ βασικὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ φτώχεια, ὁ πόλεμος Φτώχεια: υστυχῶς καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ 21 ου αἰώνα ἔχουμε πάρα πολλοὺς φτωχοὺς συνανθρώπους μας καὶ τὸ διαπιστώνετε καθημερινά. Ἂς θεωρούμαστε, ὡς Εὐρωπαϊκὴ χώρα, ὅτι εἴμαστε χώρα ἀνεπτυγμένη ὑπάρχει, λόγῳ τῆς ἀνεργίας, μιὰ νέα γενιὰ φτωχῶν, ἀνθρώπων μάλιστα μὲ ὑψηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο. Ἄρα ἡ φτώχεια πάντα ὑπάρχει σὰν βασικὸ πρόβλημα. Πόλεμος: τὰ τελευταῖα χρόνια τὸν εἴδαμε - καὶ τὸν βλέπουμε πάρα πολὺ κοντά μας Στὴ συνέχεια ἔχουμε τὶς διακρίσεις: φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, διακρίσεις φύλου Φυλετικὲς διακρίσεις. Εἴμαστε μία χώρα ποὺ ἔχει δεχθεῖ, ὅπως ξέρετε, πάρα πολλοὺς ξένους, ἀπὸ ἄλλες φυλὲς καὶ ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ὀπα- 56

5 δοὺς ποικίλων θρησκευμάτων καὶ πιστευμάτων καὶ θὰ συναντᾶτε καὶ ὡς ἐθελόντριες τέτοιους ἀνθρώπους, ἀσθενεῖς στὰ Νοσοκομεῖα ἔρχονται ἐδῶ γιὰ καλύτερη ἰατρικὴ περίθαλψη, διότι, μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες τους, δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ ὀργανωμένες νοσοκομειακὲς ἐγκαταστάσεις. Πῶς τοὺς ἀντιμετωπίζουμε ἐμεῖς οἱ «λευκοί», οἱ Εὐρωπαῖοι, αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; σὰν ἀνθρώπους δευτέρας κατηγορίας; Αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται σὲ μία πολιτισμένη χώρα πρέπει νὰ τοὺς βλέπουμε ὡς ἴσους μ ἐμᾶς συνανθρώπους πρῶτ ἀπ ὅλα καὶ στὴ συνέχεια νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε τὶς ἀνάγκες τους. Οἱ διακρίσεις ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμα στὴν ἐποχή μας καὶ περισσότερο τώρα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ γίνεται σταυροδρόμι πολλῶν παρανόμων μεταναστῶν καὶ προσφύγων, ποὺ θέλουν νὰ πᾶνε πρὸς τὶς πλούσιες χῶρες τῆς Εὐρώπης βλέπετε καὶ στὰ ΜΜΕ πόσο σοβαρὰ προβλήματα ἔχουμε μὲ τοὺς μετανάστες. Θρησκευτικὲς διακρίσεις - μιὰ καὶ ἀπευθυνόμαστε, ἐδῶ, σὲ θρησκευομένους ἀνθρώπους. Μὲ πόσους ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν διασταυρώνονται καθημερινὰ τὰ βήματά μας! Πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε, ὅπως αὐτοὶ σέβονται τὸ δικό μας «πιστεύω». Κοινωνικὲς διακρίσεις. ὲν ξέρω ἂν μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τί σημαίνει κοινωνικὲς διακρίσεις Στὴν Ἀθήνα ὑπάρχουν περιοχὲς «ὑποβαθμισμένες». Ἐμεῖς ἀπὸ τὸ Κολωνάκι, μιᾶς καὶ εἴμαστε κοντὰ στὸ Κολωνάκι, ὄχι ὅλοι μας ἀλλὰ κάποιοι ἀπὸ μᾶς, βλέπουμε τοὺς ἀνθρώπους πέρα ἀπὸ τὸ ποτάμι μὲ διαφορετικὸ μάτι ἀπ ὅ,τι αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ ποτάμι κι ἐδῶ. Κάνουμε λοιπὸν τὴν κοινωνικὴ αὐτὴ διάκριση, διότι ἔτσι μᾶς ἔχουν διαπαιδαγωγήσει, δυστυχῶς, ἀλλὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνεται αὐτό. Ἢ ἔχουμε μία περιοχὴ στὴν ὁποία ζοῦν πάρα πολλοὶ τσιγγάνοι. Τοὺς ἀντιμετωπίζουμε ὅμως κι αὐτοὶ εἶναι ἄνθρωποι. Ἄλλωστε φέρουμε κι ἐμεῖς εὐθύνη γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονται, γιὰ τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ζοῦν. Ἐπίσης, τὸ φύλο, μιᾶς καὶ εἴμαστε, οἱ περισσότεροι ἐδῶ, γυναῖκες. Ὑ- πάρχει κι ἐκεῖ διάκριση, ἀκόμα καὶ στὸν ἐργασιακό μας χῶρο. Νὰ δοῦμε καὶ τὴ Βουλή μας πόσες γυναῖκες, πόσες Βουλευτίνες ὑπάρχουν στὴ Βουλή μας; καὶ ἐκεῖ διάκριση: πρῶτα θὰ πᾶνε οἱ ἄντρες καὶ μετὰ οἱ γυναῖκες. (Οἱ παρόντες ἐξαιροῦνται! ) Ὅμως ἔχει ἀποδειχθεῖ μέσα στὴν Ἱστορία ὅτι ἕνας ἰσχυρὸς 57

6 ἄνδρας πίσω του ἔχει μία πολὺ ἰσχυρότερη γυναίκα! Ἂν δὲν παλέψουμε ἐ- μεῖς οἱ γυναῖκες, δὲν γίνεται τίποτα. Πάντα μέσα σὲ νόμιμα πλαίσια Λοιπόν αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Καὶ πᾶμε στὰ δευτερογενῆ: ὡς συνέπειες τῆς φτώχειας γιὰ παράδειγμα, ἔχουμε ἄθλιες στεγαστικὲς συνθῆκες, ἐγκατάλειψη οἰκογενειακῆς στέγης, κακὴ διατροφή, ἀνεπαρκῆ ἐκπαίδευση. Στὴ συνέχεια προκύπτουν, ὡς τριτογενὲς πρόβλημα, ἀντικοινωνικὲς τάσεις καὶ τρόποι συμπεριφορᾶς, καταχρήσεις, ἀλκοόλ, ναρκωτικά Ἄλλο τριτογενὲς πρόβλημα, ὡς συνέπεια τῆς ἐγκατάλειψης τῆς οἰκογενειακῆς στέγης, ἡ οἰκονομικὴ ἐξάρτηση τῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸν ἐγκαταλείψαντα γονέα. Ἔχουμε πάρα πολλὲς μονογονεϊκὲς οἰκογένειες Πολλὲς οἰκογένειες διαλύονται ὑπάρχει πλῆθος ἀγάμων μητέρων θὰ σᾶς μιλήσει ἡ κυρία Κανακοπούλου γιὰ τὰ προγράμματα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Πρόνοια ἀπευθύνεται σ αὐτές πρέπει νὰ στηρίζουμε αὐτὲς τὶς μητέρες στὴν προσπάθειά τους νὰ φροντίσουν τὸ παιδί τους, γιατὶ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴ στήριξή μας καὶ ἀπὸ τὴ δική σας στήριξη. Ἄλλη δευτερογενὴς συνέπεια τῆς φτώχειας: ἡ κακὴ διατροφή. Ὡς μητέρες δὲν ἔχετε διαπιστώσει ὅτι τὸ παιδὶ θὰ πρέπει νὰ τρώει ἀπ ὅ- λες τὶς βιταμίνες; Εἶναι ἁπλὰ πράγματα καὶ ὅμως ἡ κακὴ διατροφὴ μπορεῖ πολλὲς φορὲς νὰ προκαλέσει προβλήματα στὴ νοημοσύνη, νοητικὴ στέρηση, γενετικὲς ἀνωμαλίες καὶ ὅταν λέμε γενετικὲς ἀνωμαλίες, ἐννοοῦμε συνέπειες προκαλούμενες στὸ ἔμβρυο ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς διατροφῆς τῆς ἐγκύου ἐπίσης ἀπάθεια: ἀδιαφορία γιὰ τὸ τί συμβαίνει γύρω μας, ἐλλιπὴς «συναισθηματικὴ νοημοσύνη», γιὰ τὴν ὁποία εὐθύνεται καὶ ἡ μὴ σωστὴ διατροφή. Ἡ ἀνεπαρκὴς ἐκπαίδευση εἶναι ἐπίσης δευτερογενὲς κοινωνικὸ πρόβλημα, ἀπόρροια τῆς φτώχειας ἐλλιπὴς προετοιμασία γιὰ τὸ βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, ἐλλιπὴς προετοιμασία γιὰ ὑπεύθυνη συμμετοχὴ στὰ κοινά. Ἐσεῖς, ποὺ βρίσκεστε ἐδῶ ὡς ἐθελόντριες, σίγουρα ἔχετε, τοὐλάχιστον, τὴ βασικὴ ἐκπαίδευση. Αὐτὸ σᾶς ἔχει κάνει νὰ εὐαισθητοποιηθεῖτε καὶ νὰ ἀσχοληθεῖτε μὲ τὰ κοινά ἔ- τσι δὲν εἶναι; Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ νὰ κάνει ἕνας σωστὸς πολίτης καὶ πόσο μᾶλλον ὅταν ἔχει ἀρκετὸν ἐλεύθερο χρόνο. Ἀλλά, ὅταν θέλουμε νὰ βροῦμε ἐλεύθερο χρόνο, τὸν βρίσκουμε καὶ ἂς δουλεύουμε, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε... 58

7 Ἀναφερθήκαμε προηγουμένως στὴ μάστιγα τοῦ πολέμου. Ὁ πόλεμος, ὡς γνωστόν, συνεπάγεται συχνότατα θάνατο (μὲ τὰ γνωστὰ τριτογενῆ ἐπακόλουθα τοῦ πένθους, τῆς χηρείας, τῆς ὀρφάνιας ) ἢ ἀναπηρία Ὁ πόνος τοῦ θανάτου σιγὰ - σιγὰ μπορεῖ νὰ ξεπερνιέται, ἀλλὰ ἡ ἀναπηρία, δευτερογενὲς ἀτομικὸ καὶ κοινωνικὸ πρόβλημα, εἶναι ἕνα συνεχὲς βάρος τὸ ὁποῖο ὑπάρχει μέσα στὴν οἰκογένεια ποὺ ἔχει τὸν ἀνάπηρο καὶ ὁδηγεῖ στὸ τριτογενὲς πρόβλημα: ἐπαγγελματικὲς δυσκολίες, οἰκονομικὴ δυσπραγία. ιότι ἕνας ἀνάπηρος εἶχε μάθει πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναπηρία του νὰ κάνει μία δουλειὰ χρησιμοποιώντας τὰ χέρια του καὶ τὸν μηρό του μετὰ τὴν ἀναπηρία του πρέπει νὰ ἐπανεκπαιδευτεῖ, γιὰ νὰ ἔχει μία νέα ἐργασία προσαρμοσμένη στὴν ἀναπηρία του. Γι αὐτὸ ὑπάρχουν καὶ πάρα πολλὰ προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης γιὰ ἀναπήρους, στὰ διάφορα Ἱδρύματα Ἕνας ἀνάπηρος δὲν παίρνει τὰ ἴδια χρήματα ποὺ ἔπαιρνε ὅταν ἦταν, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναπηρία, ἐργαζόμενος. Τὰ ἐπιδόματα, θὰ τὸ ξέρετε καὶ ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ θὰ ἔχετε σὲ Νοσοκομεῖα, εἶναι ἀνεπαρκῆ ἔτσι, ὅταν κάποιος πάθει ἐγκεφαλικό, ἂς ποῦμε - ὑπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις - ἀμέσως πέφτει τὸ εἰσόδημα, ἀναγκάζεται λοιπὸν ἡ γυναίκα νὰ βγεῖ στὴν ἀγορὰ ἐργασίας νὰ δουλέψει καὶ τὰ παιδιὰ ἐπίσης, ἂν ὑ- πάρχουν, καὶ τὸ ἐπίδομα ποὺ τοὺς δίνει τὸ ΙΚΑ δὲν εἶναι παρόλο ποὺ εἶναι ἀναπηρία 67 %, ὑπάρχει ἕνας μισθὸς καὶ ἕνα ἐπίδομα ἀλλὰ δὲν φτάνει... Ἄλλα δευτερογενῆ προβλήματα, συνέπειες τοῦ πολέμου: Καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ πλούτου. Ὁ πόλεμος τραυματίζει καὶ θανατώνει ὄχι μόνο τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὸν φυσικὸ πλοῦτο πυρηνικὴ ἐνέργεια, πλουτώνια καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦτε στὶς εἰδήσεις τελευταῖα, αὐτὰ ὅλα καταστρέφουν τὸ περιβάλλον. Τί ἔγινε στὴ Γιουγκοσλαβία ἐδῶ κοντὰ σ ἐμᾶς; Πόσα πράγματα συνέβησαν μετὰ τὸν πόλεμο; Ὅλ αὐτὰ λοιπὸν ἐπηρεάζουν τὸν πλοῦτο, τὸν φυσικὸ πλοῦτο τῆς χώρας Ἐγκατάλειψη τῶν καλλιεργειῶν, στέρηση τῶν ἀναγκαίων αὔξηση τοῦ κόστους καὶ ὑποβάθμιση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς Μετακίνηση πληθυσμῶν, πρόσφυγες ἀναγκαστικά, διότι ἐφόσον ἔχουμε πόλεμο ἐκεῖ, μετακινοῦμε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχή. Νὰ θυμηθοῦμε λίγο καὶ τὴ δική μας προσφυγιὰ τὸ 22. Πόσοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία ἔφυγαν καὶ ἦρθαν ἐδῶ... κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθῆκες καὶ πόσο κόστι- 59

8 σε αὐτὸ στὴν Ἑλλάδα, καὶ μάλιστα τότε ποὺ ἦταν ἀκόμα χώρα φτωχή Τί πόνος καὶ ὁ ξεριζωμός! δὲν ξέρω, μπορεῖ κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς νὰ εἶναι ἡ τρίτη γενιά, ἡ δεύτερη γενιὰ προσφύγων νὰ γνωρίζετε ἀπὸ διηγήσεις τῶν οἰκείων σας τί σημαίνει προσφυγιά Τί πόνος καὶ ἡ ἐγκατάλειψη! ἡ μετακίνηση πληθυσμῶν ἀναγκάζει πάρα πολλὲς φορὲς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν οἰκογενειῶν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν πατρίδα τους σὲ ἀναζήτηση καλύτερων συνθηκῶν ζωῆς, ἀ- φήνοντας πίσω τὴν οἰκογένεια, ποὺ κάποια στιγμὴ θὰ τοὺς ἀκολουθήσει. Ἀλλὰ ὑπάρχουν ὅμως καὶ περιπτώσεις ποὺ ἐξαφανίζεται ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας καὶ πίσω ἡ μητέρα μὲ τὰ παιδιὰ προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες Καὶ ἔχουμε πολλὲς τέτοιες περιπτώσεις... ευτερογενῆ προβλήματα ἀπὸ τὶς διακρίσεις: Προκαταλήψεις. Εἴμαστε προκατειλημμένοι ἀπέναντι στοὺς ξένους, δὲν πρέπει νὰ τὸ κρύβουμε, ἐνῶ εἴμαστε ἕνας λαὸς ποὺ λάτρευε στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα τὸν Ξένιο ία, τῆς φιλοξενίας τὸν θεό. Ἡ συμπεριφορὰ τῶν ξένων τοὺς ἀνάγκασαν κάποιοι νὰ γίνουν ἔτσι. Λοιπὸν φοβόμαστε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ σωστὸ τρόπο καὶ ἰσότιμα. Κλείνουμε τὰ σπίτια μας, προσέχουμε σὲ ποιὸν θὰ ἀνοίξουμε, ὅλ αὐτὰ εἶναι πράγματα τὰ ὁποῖα δημιουργοῦνται μέσα ἀπὸ διάφορες παραμέτρους, ποὺ δὲν εἶναι στὴ δική μας εὐθύνη εἶναι ἀποφάσεις κάποιων κέντρων μεγάλων. Μειονότητες ἀποξένωση ἀπομόνωση δυσκολίες προσαρμογῆς Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔρχονται ἐδῶ δὲν ξέρουν τὴ γλῶσσα, φοβοῦνται τὸ ξένο... βρίσκονται σὲ μία ξένη χώρα καὶ εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ ἀ- πομονώνονται. Ἔχουμε δηλαδὴ περιπτώσεις, ἂς ποῦμε, γκέτο, ὅπου ἔχουμε πάρα πολλοὺς Ἀλβανούς, πάρα πολλούς λ. χ. ἡ περιοχὴ τῆς Κυψέλης εἶναι γεμάτη ἀπὸ Ἀλβανοὺς καὶ ἀπὸ Πολωνούς. Ἡ περιοχὴ τῶν Ἀμπελοκήπων ἔχει πάρα πολὺ μεγάλο πλῆθος Φιλιππινέζων Θέλω νὰ πῶ ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν σ ἕναν ξένο χῶρο μὲ τὸ νὰ εἶναι ἑνωμένοι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν, ἔτσι δὲν εἶναι; κι ἐ- μεῖς τὸ ἴδιο θὰ κάναμε σὲ μία ξένη χώρα. Ἂς δοῦμε τοὺς δικούς μας μετανάστες, στὴ Γερμανία, στὴν Αὐστραλία, στὴν Ἀμερική δὲν ἔχουν συγκροτήσει κοινότητες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κρατοῦν τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἑλλάδος; - ( ἀκρ. ) Καμιὰ σχέση δὲν ἔχουν οἱ Ἕλληνες μετανάστες μὲ τοὺς μετανάστες ποὺ παράνομα φτάνουν στὴ χώρα μας 60

9 - ( κα Π. ) Ὄχι, ὄχι, ἐκεῖ ἦταν ὀργανωμένα. ιότι ὑπῆρξε διακρατικὴ συμφωνία. Θέλω νὰ πῶ ὅτι κι ἐκεῖνοι, σὰν ξένοι ποὺ ἦταν, προσπαθοῦσαν νὰ ἔρθουν σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ὁμογενεῖς τους. Ἀλλὰ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Γερμανικοῦ κράτους ἦταν σωστὴ καὶ ὀργανωμένη. Ὑπῆρχαν κέντρα ὑποδοχῆς, ἐνῶ ἐμεῖς τοὺς δεχτήκαμε ἐντελῶς ἀνοργάνωτα, γι αὐτὸ καί - ( ἀκρ. ) Μπήκανε πολλοὶ λαθραῖα. - ( κα Π. ) Καὶ ὄχι μόνο Θὰ μποροῦσαν ὅμως νὰ ὑπῆρχαν κέντρα ὑποδοχῆς ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς λαθραίους. Ἄφησαν τὰ σύνορά μας ἀνοικτά, μπῆκαν, δὲν εἴχαμε προλάβει κἂν νὰ καταλάβουμε τί γίνεται. Κι ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἔγινε καὶ τώρα δὲν μποροῦμε νὰ τὸ συμμαζέψουμε. Λοιπόν, ἄλλη, τριτογενής, συνέπεια: ἀλλοτρίωση. Πολλὲς φορὲς ξεχνοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀπὸ ποιὰ χώρα προέρχονται. ηλαδή, προσπαθώντας νὰ προσαρμοστοῦν στὸν νέο τρόπο ζωῆς καὶ στὴ νέα «πατρίδα», ξεχνοῦν ἀκόμα καὶ τὴ θρησκεία τους, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό. Εἴμαστε στὴν Εὐρώπη τώρα ἐμεῖς, ἀλλὰ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ κρατήσουμε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἑλληνικῆς παράδοσης αὐτὰ εἶναι ἡ Ἱστορία μας. Ἔτσι κι ἐμεῖς πρέπει νὰ σεβαστοῦμε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Πολωνῶν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Ἀλβανῶν, τῶν Βουλγάρων κλπ κι ἐκεῖνοι κουβαλᾶνε μιὰ κουλτούρα μέσα στὴν ὁποία μεγάλωσαν δὲν μποροῦν νὰ τὴν ξεχάσουν, εἶναι ἡ ζωή τους αὐτή ὅπως οἱ δικοί μας οἱ μετανάστες στὴν Ἀμερικὴ κράτησαν τὴν Ἑλληνικὴ παράδοση, καὶ μπορῶ νὰ πῶ καλύτερα ἀπ ὅ,τι ἐμεῖς ἐδῶ Ἄλλο τριτογενὲς πρόβλημα: ἡ περιφερειακὴ διαβίωση περιθωριοποιημένα ἄτομα, τὰ λεγόμενα κοινωνικὰ ἀποκλεισμένα ἄτομα. Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς δεχόμαστε στὸ σπίτι μας ἐπισκέψεις ἀπὸ ξένους; Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ; υσκολευόμαστε. Γιατὶ ὑπάρχει ὁ φόβος. - ( ἀκρ. ) Τὴ νύχτα ἀπὸ τὸ παράθυρο δεχόμαστε! - ( κα Π. ) Ναί, ἀλλὰ εἶναι παράνομη ἡ ἐπίσκεψη! Θέλω νὰ πῶ κάποιον ξένο στὸ σπίτι μας, ὄχι, δὲν τὸν βάζουμε εὔκολα. - ( ἀκρ. ) Ἐκεῖ ἔρχονται ὅμως γιατὶ ὑπάρχουν ἄλλοι λόγοι, ἐπιβίωσης. - ( ἀκρ. ) παιδάκια ξένα καὶ οἱ συγγενεῖς καὶ ὅλοι αὐτοὶ νὰ μοῦ κάνουν δηλαδὴ μὲ τρομάζουν, μὲ φοβίζουν. 61

10 - ( κα Π. ) Ἐσεῖς πήγατε νὰ κάνετε μία καλὴ κίνηση καὶ τελικὰ βρήκατε τὸν μπελά σας; - ( ἀκρ. ) Ναί γιατὶ ἡ Ἐκκλησία, θυμᾶμαι, στὴν ἀρχή, ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι Βορειοηπειρῶτες καὶ Ἀλβανοί, εἶχε κάνει μεγάλη προσπάθεια νὰ βαφτίσει ἀνθρώπους, νὰ τοὺς κάνει Ὀρθοδόξους καὶ αὐτὸ ἦταν μία πολὺ καλὴ κίνηση. Ἀλλὰ δυστυχῶς μέχρι ποὺ βαφτίσαμε καὶ ἐγὼ ἔχω βαφτίσει πάρα πολλὰ παιδιὰ ποὺ βάφτισα, ἀλλιῶς τοὺς δίναμε τὰ ὀνόματα καὶ ἀλλιῶς τὰ φώναζαν. Πήγαινα, οὔτε πλησίαζαν. Τοὺς ἔλεγα «θὰ ἔρθω τὸ πρωὶ νὰ τὸ πάρω νὰ πάει νὰ κοινωνήσει, νὰ πάει τὸ παιδὶ στὴν Ἐκκλησία» καὶ μὲ κορόιδευαν: «Ἔφαγε τὸ παιδὶ τώρα». - ( ἀκρ. ) Μπορεῖ νὰ τὸ ἔκαναν γιὰ ἄλλους λόγους, ὅτι «νὰ βαφτίσουμε τὸ παιδὶ γιὰ νὰ γίνουμε δεκτοὶ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία». - ( κα Π. ) ὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ὅλοι ἔτσι ὅμως. - ( ἀκρ. ) Τὸ 99%. - ( κα Π. ) Οἱ περισσότεροι ναί, ὄχι ὅμως ὅλοι. Ὑπάρχουν καὶ καλοὶ ἄνθρωποι. Νὰ πεῖ κάτι μιὰ κυρία πάνω σ αὐτὸ τὸ θέμα - ( ἀκρ. ) Μισὸ λεπτό. Εἴχαμε ἕναν πάρα πάρα πολὺ καλὸ πατέρα, τὸν μακαριστὸ Κωνσταντῖνο Ἀνδρουλάκη. Μᾶς ἔπαιρνε καὶ μᾶς ἔστελνε σὲ ξένους. Μᾶς εἶχε στείλει μία φορὰ στὴν Πλατεῖα Κάνιγγος Βάθης, σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο ποὺ τὸ εἶχε νοικιάσει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ φιλοξενοῦσε ξένους, Κούρδους. Ἦρθε ὁ Ἱερέας καὶ τοὺς ἔδινε τὰ πάντα, τροφή κι ἐμεῖς πηγαίναμε. - ( κα Π. ) Oἱ περιθωριοποιημένοι ἄνθρωποι ἐκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά, προκαλοῦν συγκρούσεις, κάνουν κλοπές ὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ λέει ὁ λαός μας: «ἡ πείνα βγάζει μάτι». Ὅταν λοιπόν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄνεργοι, ἔχουν ἔρθει ἐδῶ γιὰ καλύτερη ζωὴ καὶ δὲν τὴ βρῆκαν αὐτὴ τὴν καλύτερη ζωή, θ ἀναγκαστοῦν νὰ κλέψουν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. Τελείωσαν τὰ Ὀλυμπιακὰ ἔργα, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα τους, ἔμειναν ἐδῶ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψουν. Ἦρθαν νὰ δουλέψουν ἕνα διάστημα, νὰ γυρίσουν πίσω, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἔχουν δουλειὰ αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ ἔχουν ἀνάγκη. Καὶ ὅλ αὐτά Γι αὐτὸ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε 62

11 πάρα πολλὲς κλοπὲς ἀπὸ ξένους δὲν εἶναι τυχαῖο. Κι ἀκόμα ἔρχονται δυσκολότερες μέρες. Ἕνα ἀκόμα θέμα: τὰ ἐπιδόματα. Μιλήσαμε ἐδῶ γιὰ διάφορα προβλήματα, ἔτσι; Αὐτὰ τὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ διάφορες κοινωνικὲς ὑπηρεσίες. Ἡ μία πολὺ σημαντικὴ κοινωνικὴ ὑπηρεσία εἶναι ἡ Νομαρχία θὰ σᾶς μιλήσει σχετικὰ ἡ κυρία Κανακοπούλου κι ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ στὴ συνέχεια κάποια ἄλλα προγράμματα κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ ἄλλους φορεῖς: στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό, στὴ ΧΕΝ, στὴν Ἐκκλησία κλπ. Ἔχω ἕναν κατάλογο ποὺ τὰ ἀναφέρει ἀναλυτικά, κατὰ ἡλικιακὲς ὁμάδες καὶ θὰ σᾶς δώσει ὁ πατὴρ Βασίλειος καὶ μιὰ φωτοτυπία. Βοηθᾶ πάρα πολύ εἶναι ἕνας πίνακας πάρα πολὺ ἐξυπηρετικός μπορεῖτε νὰ τὸν ἔχετε πάντα μαζί σας. Λοιπόν, νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ ἐπιδόματα κοινωνικῆς προστασίας, κατὰ κατηγορίες. Κατ ἀρχὴν μιλᾶμε γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Αὐτὸ τὸ δικαιοῦται ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης, εἴτε ἔχει εἴτε δὲν ἔχει ἀσφάλεια. ιότι ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ συμπολίτες μας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄποροι γι αὐτοὺς ἡ Πρόνοια ἐκδίδει μιὰ βεβαίωση κοινωνικῆς προστασίας, μὲ τὴν ὁποία καλύπτεται ἡ ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη εἴτε ἐκτὸς εἴτε ἐντὸς Νοσοκομείου. ικαιοῦνται λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ σ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκουν καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχές, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης δικαιοῦνται καὶ μπαίνουν στὸν ΟΓΑ γιατὶ δὲν εἶχαν ποτὲ πληρώσει γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους καὶ τὸ Κράτος θέσπισε ἕναν Νόμο καὶ εἶπε ὅτι οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχὲς δικαιοῦνται νὰ ἔχουν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη καὶ σύνταξη ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων. Ἀναπηρία Ἀνικανότητα, μιὰ ἄλλη κατηγορία ὅπου θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ ἐπίδομα. Ἐργατικὰ ἀτυχήματα. Συντάξεις. Συντάξεις ἐπιζώντων μελῶν, δηλαδὴ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι προστατευόμενα ἄτομα, ἡ σύζυγος, τὰ παιδιά. Σὲ μιὰ οἰκογένεια, δηλαδή, ὑπάρχει ἀναπηρία, τὸ παιδὶ στὴ συνέχεια δικαιοῦται νὰ πάρει κάποιο ἐπίδομα Μητρότητα. Πρέπει τὴ Μητρότητα νὰ τὴν ὑποστηρίζουμε καὶ νὰ τὴν ἐπιδοτοῦμε, διότι ἔχουμε μεγάλη ὑπογεννητικότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει περισσότερα πράγματα ἡ Πολιτεία μας γι αὐτό Ἀνεργία Στέγαση κι ἐδῶ ἐπιδόματα ἐπίσης ἐπιδόματα γιὰ τοὺς πρόσφυγες κλπ. 63

12 Τώρα θὰ σᾶς δώσω μία εἰκόνα ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὰ ἄτομα καὶ στὶς ὁμάδες ποὺ χρειάζονται βοήθεια σὲ μία κοινότητα. Καὶ ὅταν λέμε «κοινότητα», ἐμεῖς οἱ θεωρητικοὶ ἐννοοῦμε μία γεωγραφικὴ περιοχὴ ὅπου διαμένουν ἄνθρωποι. Ὁ ῆμος, ἂς ποῦμε, Ἀθηναίων εἶναι μία κοινότητα ἢ ἡ συνοικία στὴν ὁποία κατοικεῖτε εἶναι μία κοινότητα. Κοινότητα ὂμως ὄχι.. ὂπως λέμε, τὸ Kοινοτικὸ Γραφεῖο τοῦ χωριοῦ μας. Λοιπόν, σὲ μιὰ κοινότητα χιλίων κατοίκων μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἑξακόσιοι ἡλικιωμένοι. Νὰ μία κατηγορία ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι χρειάζονται βοήθεια γιατὶ οἱ μεγάλες πόλεις ἔχουν μοναχικὰ ἡλικιωμένα ἄτομα. Πόσοι ἀπὸ ἐ- μᾶς μένουμε μὲ τὰ παιδιά μας; ὅλοι μένουμε μόνοι μας. ὲν ἔχουμε πιὰ τὴν παραδοσιακὴ δομὴ καὶ λειτουργία τῆς οἰκογένειας, ποὺ ξέραμε. Ἐπικρατεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὶς μέρες μας, ἡ πυρηνικὴ οἰκογένεια, ποὺ ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ τὰ παιδιά, σὲ νεαρὴ ἡλικία, καὶ τὴ μητέρα καὶ τὸν πατέρα καὶ ὅταν ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ γεράσουν, φεύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πᾶνε καὶ μένουν μόνοι τους, ξέρω γώ, στὸ χωριό καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ φροντίδα. Ἄρα πρέπει νὰ ὑπάρχουν τέτοιες ὑπηρεσίες στὴν κοινότητα, γιὰ νὰ φροντίζουν τοὺς ἡλικιωμένους. Ἔχουμε τὰ ΚΑΠΗ σὲ διαφόρους ήμους, ὅπου πηγαίνουν οἱ ἡλικιωμένοι καὶ περνοῦν τὴν ὥρα τους εὐχάριστα. Ὁ ῆμος Ἀθηναίων ὀνομάζει αὐτοὺς τοὺς φορεῖς «λέσχες φιλίας». ὲν ξέρω ἂν τὰ ἔχετε ὑπ ὄψιν σας παρέχουν τὶς ἴδιες ὑπηρεσίες: ἰατρικὴ περίθαλψη, ψυχαγωγία Ὁ Κοινωνικὸς Λειτουργὸς ὀφείλει νὰ ἀσχολεῖται, δὲν ξέρω ἂν ὅλοι τὸ κάνουν, μὲ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει ὁ ἡλικιωμένος Στὰ ἴδια πλαίσια τῆς κοινότητας ἐντάσσεται καὶ τὸ πρόγραμμα «βοήθεια στὸ σπίτι», ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ἡλικιωμένους καὶ ἐπίσης σὲ ἄτομα τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν νὰ φροντίσουν τὸν ἑαυτό τους διότι ἔχουν κάποια ἀναπηρία. Σὲ μία κοινότητα δέκα χιλιάδων κατοίκων ὑπάρχουν ( αὐτὰ εἶναι ποσοστὰ ποὺ ἔ- χουν βγεῖ ἀπὸ μελέτες ) διακόσιοι ἀνάπηροι ποὺ χρειάζονται καθημερινὴ φροντίδα καὶ μόνο μὲ τὴν «καλημέρα» ποὺ θὰ πεῖ στὸν ἀνάπηρο κάποιος ἄνθρωπος, ἀμέσως ἐκεῖνος θὰ χαμογελάσει, ὅτι «κάποιος μὲ νοιάζεται»... - ( ἀκρ. ) ηλαδή, σ αὐτὰ τὰ προγράμματα, τοὺς πληρώνουν τώρα πάλι; γιατὶ εἶχαν σταματήσει νὰ τοὺς πληρώνουν. 64

13 - ( κα Π. ) Ὄχι, συνεχίζεται τὸ πρόγραμμα ξανά. Ὑπῆρχε κάποιο προβληματάκι ἀλλὰ τελικά - ( ἀκρ. ) ὲν εἶναι καὶ τόσο προβληματάκι! Ἦταν δώδεκα καὶ δεκαοκτὼ μῆνες ἀπλήρωτες - ( κα Π. ) Ρυθμίστηκε αὐτό. - ( ἀκρ. ) Ρυθμίστηκε καὶ μονιμοποιοῦνται οἱ ὑπάλληλοι αὐτοί. - ( κα Π. ) Ἔφταιγε ὁ ἐλλιπὴς προγραμματισμός. Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς - ὅσο θυμᾶμαι ἀπὸ τὴ δουλειά μου ὡς Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ - κάνουμε κάποια πράγματα ἐπιφανειακά, χωρὶς νὰ σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα, τί θὰ γίνει ἅμα τελειώσει ἡ σύμβαση, ποῦ θὰ βροῦμε τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πῶς θὰ πληρώσουμε τὴ νοσηλεύτρια, τὴν Κοινωνικὴ Λειτουργό, τὴν ἐργοθεραπεύτρια, τὴ φυσιοθεραπεύτρια, ὅλη τὴν ὁμάδα τὸν γιατρό, ὁ ὁποῖος θὰ πάει νὰ βοηθήσει τὸ ἄτομο στὸ σπίτι. - ( ἀκρ. ) Κι ἐσεῖς τὰ βλέπετε ἀκόμα καλύτερα, στὴν πράξη. Πρῶτα προσλαμβάνεται τὸ προσωπικό, μετὰ ὑποβάλλεται ἡ μελέτη καὶ περιμένουν πότε θὰ πάρουν τὰ χρήματα - ( κα Π. ) Λοιπόν, στὴ συνέχεια, ὑπάρχουν οἰκογένειες στὶς ὁποῖες ὁ πατέρας εἶναι ἀνειδίκευτος ἐργάτης καὶ αὐτὲς οἱ οἰκογένειες χρειάζονται φροντίδα Ἐπιπλέον, κάθε νέα οἰκογένεια ἔχει κάποιες ἀνάγκες τί χρειάζεται ἕ- να καινούργιο ζευγάρι; Θυμηθεῖτε λίγο τὸν ἑαυτό σας, ὅταν ξεκινήσατε τὴν οἰκογένειά σας. Τί συμβουλὲς θὰ θέλατε γιὰ νὰ κάνετε σωστὴ οἰκογένεια; Ὑπάρχουν τέτοια προγράμματα, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ πάει τὸ ζευγάρι καὶ νὰ συμβουλευτεῖ: «πῶς θὰ πρέπει νὰ κάνω τὰ παιδιά μου, τί θὰ πρέπει νὰ προσέξω, πῶς θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσω νὰ κάνω τὸ πρῶτο μου παιδί, τί ἐξετάσεις θὰ πρέπει νὰ κάνω, ποῦ θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθῶ ;». ( Καταργήθηκαν γιὰ ἕνα διάστημα οἱ αἱματολογικὲς ἐξετάσεις, ἀλλὰ δὲν σημαίνει ὅτι ἐπειδὴ καταργήθηκαν ἐμεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ τὶς κάνουμε, ὡς ὥριμα ἄτομα, γιὰ νὰ προετοιμαστοῦμε καλύτερα νὰ φέρουμε παιδιὰ στὸν κόσμο καὶ νὰ μὴν ἔχουμε προβλήματα στὴ συνέχεια. ) Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ προβλέπονται ἀπὸ Προγράμματα ποὺ θὰ ἐκπονεῖ ἡ Πολιτεία. Νὰ ξέρει κάθε καινούργια οἰκογένεια ὅτι ὑπάρχει τὸ κέντρο οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ στὴν περιοχὴ τοῦ ήμου, τοῦ 65

14 κάθε διαμερίσματος τοῦ ήμου, ὅπου μπορεῖ τὸ ζευγάρι νὰ ζητήσει συμβουλές. Ὅλ αὐτὰ εἶναι πράγματα ποὺ πρέπει νὰ τὰ σκέφτεται ἡ Πολιτεία, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας. Στὴ συνέχεια, γι αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ, ὅταν ἡ μητέρα ἐργάζεται, δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνας βρεφονηπιακὸς σταθμός; Ἀλλὰ ἔρχονται οἱ παπποῦδες καὶ οἱ γιαγιάδες καὶ τὰ μεγαλώνουν, στὴν Ἑλλάδα ὁπότε ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκτεταμένη οἰκογένεια, ἡ ὁποία βοηθάει καὶ στηρίζει τὰ νέα ζευγάρια καὶ ὄχι μόνο μὲ τὸ νὰ φροντίζει τὰ ἐγγόνια ἡ γιαγιὰ μαγειρεύει κιόλας. Σᾶς λέω τώρα πράγματα τὰ ὁποῖα τὰ κάνετε στὰ παιδιά μας καὶ καλῶς τὰ κάνετε. - ( ἀκρ. ) Ναί, ἀλλὰ «μᾶς τελειώνει» κι αὐτό, γιατὶ οἱ γιαγιάδες πιὰ εἶναι πιὸ νέες κι ἔχουν τὶς δικές τους δουλειὲς κι αὐτές. - ( ἀκρ. ) Θέλουν «νὰ κάνουν τὴ ζωή τους». Θέλουν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸν ἑαυτόν τους, ὄχι νὰ μεγαλώνουν παιδιά. «Μεγαλώσαμε τὰ δικά μας τὰ παιδιά, φτάνει» - ( κα Π. ) Ἔτσι εἶναι κάθε ἡλικία ἔχει τὶς δικές της ἀνάγκες. - ( ἀκρ. ) Ναί, ἀλλὰ δουλεύουν - ( κα Π. ) Μετὰ τὴν ἐργασία τους μποροῦν νὰ προσφέρουν στὰ παιδιά μας Αὐτὸ λέω, ὅτι δὲν θὰ πρέπει πάντα τὴ γιαγιὰ νὰ τὴν ἔχουμε ἐκεῖ, νὰ ξέρει, νὰ εἶναι σίγουρη ἡ γιαγιὰ ὅτι θὰ εἶναι ἐκεῖ καὶ θὰ μᾶς μαγειρέψει καὶ θὰ μᾶς καθαρίσει καὶ θὰ μᾶς φροντίσει καὶ τὸ παιδί. Λοιπόν; Τὸ παιδὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη τὴ γιαγιά, ἔχει ἀνάγκη τὴ μητέρα καὶ τὸν πατέρα - ( ἀκρ. ) Ἀνάλογα, γιατὶ οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες δίνουν ἕνα χρόνο γονικὴ ἄδεια καὶ δυὸ χρόνια δυνατότητα μειωμένου ὡραρίου, ἐνῶ οἱ ἰδιωτικὲς δίνουν μόνο δυὸ μῆνες. - ( κα Π. ) Ἀνάλογα, ναί, βέβαια ἀνάλογα Ἄλλη ἀνάγκη ποὺ ἔχει ἡ οἰκογένεια: μπορεῖ, ἂν ἡ οἰκογένεια δὲν ἔχει δομηθεῖ σωστά, νὰ ἔχουμε παιδιὰ μὲ σοβαρὰ προβλήματα στὴ συμπεριφορά τους θὰ πρέπει κι ἐδῶ νὰ ὑπάρχουν ἀνάλογες ὑπηρεσίες, νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ προβλήματα αὐτῶν τῶν παιδιῶν δηλαδὴ κέντρα ὅπου οἱ γονεῖς θὰ βροῦν ἕναν παιδοψυχίατρο, ἕναν ψυχολόγο, ἕναν Κοινωνικὸ Λειτουργό, νὰ συζητήσουν γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ἐφηβείας, τῆς σχολικῆς ἡλικίας, τὰ προβλήματα 66

15 σχέσεων ποὺ δημιουργοῦνται μέσα στὴν οἰκογένεια. υστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλὲς τέτοιες ὑπηρεσίες στὴν Ἀθήνα, πόσο μᾶλλον στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ἄλλο πρόβλημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ κοινότητα: τὸ πρόβλημα τῆς στέγασης. Βέβαια στὴν Ἑλλάδα ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἔχουμε ἰδιόκτητη κατοικία, πολλοὶ ἔχουν καὶ δεύτερη κατοικία, εἴμαστε ἀπὸ τοὺς τυχεροὺς σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἐδῶ πρέπει λοιπὸν ὁ Ὀργανισμὸς Ἐργατικῆς Κατοικίας νὰ φροντίσει, νὰ κάνει κάποιες κατοικίες τὶς ὁποῖες νὰ μποροῦν νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν κάποιοι ἐργάτες. Ἄλλη μιὰ κατηγορία ἀνθρώπων ποὺ χρειάζονται φροντίδα εἶναι τὰ μοναχικὰ ἄτομα ποὺ βρίσκονται στὰ Νοσοκομεῖα, ποὺ δὲν ἔχουν ὑποστηρικτικὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. Εἶναι σημαντικὴ ἡ δική σας προσφορὰ σ αὐτὸν τὸν τομέα - ( ἀκρ. ) Ἡ Πολιτεία δὲν ἔκανε τίποτα γι αὐτό ὅ,τι κάνουν οἱ ἐκκλησίες. Ἐμᾶς μᾶς ἔστελνε ἡ ἐνορία μας σὲ κάποια ἄτομα τὰ ὁποῖα ἦταν μόνα τους καὶ δὲν μποροῦσαν πηγαίναμε ἐμεῖς, τὰ βοηθούσαμε νὰ φᾶνε - ( κα Π. ) Ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι γνωστές. Ξέρετε, καμμιὰ φορά, μὲ τοὺς ἀπάνθρωπους ρυθμοὺς τῆς σύγχρονης ζωῆς στὶς μεγαλουπόλεις, δὲν ξέρουμε ποιὸς εἶναι ὁ διπλανός μας δυστυχῶς καὶ ὑ- πάρχουν ἄτομα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καὶ δὲν μποροῦν κἂν νὰ τὰ κοινοποιήσουν, νὰ τὰ ἀναφέρουν, γιὰ νὰ πάει στὴ συνέχεια ὁ εἰδικὸς καὶ νὰ ἀναλάβει τὴν ὑπόθεση καὶ νὰ ἐνταχθεῖ ὁ ἄνθρωπος σὲ κάποιο Πρόγραμμα. - ( ἀκρ. ) Ἐπειδὴ ἔχω ἀντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στὸ Νοσοκομεῖο ποὺ εἴμαστε εἴχαμε περιστατικὸ μιᾶς γυναίκας ποὺ ἦταν μόνη της, πῆγε σ ἕνα ἄλλο Νοσοκομεῖο καὶ μετὰ στὸ σπίτι της Ἐπειδὴ ἐμεῖς ἐδῶ δὲν εἴμαστε ἐνημερωμένοι, νὰ ξέρουμε ἂν ὑπάρχει καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος μήπως τώρα μέσῳ τῆς «ιακονίας» μποροῦμε νὰ ἔρθουμε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Κοινωνικοὺς Λειτουργοὺς τοῦ ήμου, οὕτως ὥστε ὅταν ἕνας ἀσθενὴς φεύγει ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγωνία μας: φεύγουν οἱ ἀσθενεῖς ἀπὸ μᾶς, ἀ- πὸ τὰ χέρια μας, δὲν ἔχουν ἀνθρώπους νὰ τοὺς βοηθήσουν, τοὺς χάνουμε τί γίνονται δὲν ξέρουμε. Τώρα μήπως στὴν πορεία νὰ ὑπάρχει μία ἐπικοινωνία 67

16 - ( κα Π. ) Ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ προτείνω κάτι ἐδῶ. Εἶστε ὅλες ἐθελόντριες σὲ κάποια Νοσοκομεῖα ἢ σὲ κάποιες ἐνορίες. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν στὴ «ιακονία» ἐδῶ νὰ ὑπάρχει ἕνας Κοινωνικὸς Λειτουργός, ὁ ὁποῖος νὰ ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ ὅλες τὶς Κοινωνικὲς Ὑπηρεσίες στὰ Νοσοκομεῖα καὶ νὰ ὑπάρχει κάποιος ποὺ νὰ ἐνημερώνει, ὅτι «θὰ ἔρθουν ἐκεῖ σ ἐσᾶς τόσες ἐθελόντριες, γι αὐτὲς τὶς περιπτώσεις» Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον, αὐτὴ ἡ πρόταση νὰ εὐοδωθεῖ Σᾶς εὐχαριστῶ! 68

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κα Ματίνα Σπυράτου, Κοινωνικὴ Λειτουργός 24/1/2005 Ἡ ἔννοια τῆς ὑγείας εἶναι κάτι ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετανάστες από γειτονικές χώρες, με λίγους μόνο μήνες ασφάλισης στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας, μπορούν να πάρουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>"ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"</b>

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα