ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Α. Κουκουλιάτα Παθολογοανατόµος, MSc, Τµηµατάρχης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας Καβάλας

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Η Αιτιολογία του καρκίνου του πνεύµονα µπορεί να επηρεαστεί, εκτός των άλλων αιτίων, και από τις συνθήκες εργασίας και τον τύπο του επαγγέλµατος. Η ηλικία κατά την πρώτη έκθεση σε επαγγελµατικούς καρκινογόνους παράγοντες µπορεί να ευνοήσει την πρόωρη εµφάνισή του.

3

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Δεν είναι επακριβώς γνωστό τι ποσοστό του συνόλου του καρκίνου του πνεύµονα οφείλεται σε επαγγελµατική έκθεση. Αυτό συµβαίνει, διότι οι πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση των εργαζοµένων είναι ελλιπείς ή ανακριβείς.

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Ωστόσο, παρά τους περιορισµούς αυτούς, εκτιµάται ότι το 13 έως 29% των καρκίνων του πνεύµονα στους άνδρες και το 5% στις γυναίκες προκαλείται µετά από επαγγελµατική έκθεση σε χηµικούς παράγοντες. Ο πρωτοπαθής καρκίνος του πνεύµονα παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά θνησιµότητας µεταξύ των ανδρών και γυναικών, που εργάζονται χειρωνακτικά, συγκριτικά µε τους µη χειρωνακτικά εργαζοµένους άνδρες και γυναίκες.

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο Breslow Lester (1955) αναφέρει ότι επαγγέλµατα, όπως: οι συγκολλητές, ελασµατουργοί, χειριστές γερανογέφυρας, εργαζόµενοι στην βιοµηχανία µετάλλων, στην κατασκευή και στην συντήρηση, βαφείς, µάγειροι, εργαζόµενοι στην εξόρυξη ψευδαργύρου και χαλκού, µονταδόροι διαµορφωτές και µονταδόροι σωλήνων, τεχνίτες θερµικών εγκαταστάσεων, µηχανικοί πλοίων, πυροσβέστες, λιπαντές και καθαριστές συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύµονα. Τα συµπεράσµατα της µελέτης αυτής του 1955 επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσµατα µελετών που ακολούθησαν µέχρι σήµερα.

7

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η συντριπτική πλειοψηφία της επιστηµονικής βιβλιογραφίας, σχετικά µε τα επαγγέλµατα, που συνδέονται µε τον καρκίνο του πνεύµονα, περιλαµβάνει εκείνα για τα οποία προκύπτει έκθεση στον αµίαντο και ακολουθούν επαγγέλµατα, που ευθύνονται για την έκθεση σε άλλα καρκινογόνα του πνεύµονα, όπως: ραδόνιο, βαρέα µέταλλα, καυσαέρια κινητήρων ντίζελ, παθητικό κάπνισµα, διοξίνες, οργανικοί διαλύτες, ετεροκυκλικές αµίνες, σκόνη ξύλου, βενζόλιο κ.α.

9

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Όσα εµπλέκονται στην ανακαίνιση και συντήρηση παλαιών κτιρίων, όπου είχε χρησιµοποιηθεί ο αµίαντος ως οικοδοµικό υλικό: οικοδόµοι, ταπετσιέρης, υδραυλικοί, µηχανικοί θέρµανσης, εφαρµοστές ταπήτων και άλλων υλικών πατωµάτων, ειδικός θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων & συντηρητής κεντρικής θέρµανσης, ελαιοχρωµατιστές, τεχνίτες θέρµανσης- ψύξης και τοποθέτησης µόνωσης, σοβατζήδες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί µηχανικοί

11

12

13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ τεχνίτες ελασµατουργοί µονταδόροι εργάτες ύδρευσης πυροσβέστες µηχανικοί στον τοµέα της αεροναυπηγικής µηχανικοί πολεµικών κατασκευών

14

15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ εργαζόµενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, και στα διαλυτήρια των πλοίων, τεχνίτες αποσυναρµολόγησης ή διάλυσης πλοίων, πλωτών µέσων, µεταλλικών οχηµάτων Οι εργαζόµενοι στη ναυπηγική βιοµηχανία µπορεί να είναι εκτεθειµένοι επίσης στο διοξείδιο του πυριτίου και στο µονωτικό υλικό fiberglass,το οποίο έχει θεωρηθεί πιθανός καρκινογόνος παράγοντας για έκθεση περισσότερο από 20 χρόνια. ναυτικοί λιµενεργάτες και φορτοεκφορτωτές εργάτες αεροναυπηγικών εταιρειών

16

17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ εργαζόµενοι στον κλάδο επισκευής και συντήρησης µεταφορικών µέσων, τεχνίτης συστήµατος πέδησης/ τεχνίτης επισκευής φρένων και φερµουΐτ αυτοκινήτων, τεχνίτες συµπλεκτών αυτοκινήτων εργαζόµενοι στα διυλιστήρια πετρελαίου (επιπλέον έκθεση σε κεραµικές ίνες, βενζόλιο,τολουόλιο)

18

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ εργαζόµενοι στα µεταλλεία (επιπλέον έκθεση σε ουράνιο, αρσενικό, χρώµιο, ραδόνιο) ανθρακωρύχοι και εργαζόµενοι σε µη µεταλλικά ορυχεία (επιπλέον έκθεση σε ραδόνιο, διοξείδιο πυριτίου, καύσιµα ντίζελ) εφαρµοστές σωληνώσεων (επιπλέον έκθεση σε βενζόλιο)

20

21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ συγκολλητές (επιπλέον έκθεση σε αναθυµιάσεις συγκόλλησης: χρώµιο, διοξείδιο του πυριτίου, νικέλιο, κάδµιο, αρσενικό, βηρύλλιο) εργάτες στην οδική επίστρωση & στην ασφαλτόστρωση (επιπλέον έκθεση σε καυσαέρια ντίζελ, διοξείδιο του πυριτίου, λιθανθρακόπισσα- ένα µίγµα αρωµατικών πολυκυκλικών υδρογονανθράκων) αµµοβολιστές (επιπλέον έκθεση σε διοξείδιο του πυριτίου)

22

23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΟΝΙΟ επεξεργασία δοµικών υλικών (επιπλέον έκθεση σε διοξείδιο του πυριτίου) λατόµοι (επιπλέον έκθεση σε διοξείδιο του πυριτίου) εργάτες µεταλλείων σιδήρου (επιπλέον έκθεση σε σκόνη, καυσαέρια ντίζελ)

24

25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ εργάτες και τεχνίτες στην βιοµηχανία µετάλλων, όπως µεταλλουργοί, µεταλλωρύχοι, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων-µηχανηµάτων: έκθεση σε αρσενικό, κάδµιο, νικέλιο, χρώµιο, και βηρύλλιο, πυρίτιο, αλουµίνιο

26

27

28

29 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ Οι αναθυµιάσεις ντίζελ περιέχουν βενζόλιο, φορµαλδεΰδη και προϊόντα διάσπασης ραδόνιου επαγγελµατίες οδηγοί φορτηγών, περονοφόρων οχηµάτων και λεωφορείων, ταξί, µηχανοκίνητων οχηµάτων επισκευαστές οχηµάτων και εξοπλισµού αυτών: ηλεκτρολόγος µηχανικός οχηµάτων, συντηρητής εξοπλισµού, τεχνίτης συστήµατος πέδησης, συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων, εξαερωτήρωναναµικτήρων, φανοποιοί, βαφείς τροχονόµοι

30

31 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ) επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, µπαρ, καφενεία, καφετέριες), όπως µάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν εργαζόµενοι στους χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών

32

33

34 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Γεωργοί: έκθεση σε ορισµένα ζιζανιοκτόνα (π.χ. MCPA), εντοµοκτόνα (DDT, HCH, Toxaphen, αρσενικούχα εντοµοκτόνα, οργανοφωσφορικά καρβαµιδικά εντοµοκτόνα) και µυκητοκτόνα.

35

36 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ καπνεργάτες (σκόνη φύλλων καπνού) εργάτες επεξεργασίας δέρµατος (έκθεση σε άλατα του εξασθενούς χρωµίου, αρσενικού, σε οργανικούς διαλύτες, όπως βενζόλιο, τολουόλιο κ.α.) εργαζόµενοι στον κλάδο της τυπογραφίας: τυπογράφοι, λιθογράφοι στη βιοµηχανία εκτύπωσης: εκτυπωτές, βιβλιοδέτες, στοιχειοθέτες (βενζόλιο, βενζο (α) πυρένιο) χαράκτες (ανόργανες χρωστικές, ιδίως χρωστικές καδµίου, χρωµίου και χρωµικού ψευδαργύρου)

37

38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες ξύλου συντήρησης ξύλου (έκθεση σε λιθανθρακόπισσα - κρεόσωτο - ΠΑΥ) επίπλων: πριονιστές, εργαζόµενοι στο φινίρισµα επίπλων, ξυλουργός τόρνου επιπλοποιός, λουστραδόροι και λακαριστές (έκθεση στη σκόνη ξύλου) Ψήστες (έκθεση στον καπνό του γκριλ, που περιέχει ετεροκυκλικές αµίνες)

39

40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΑΝΙΑ εργαζόµενοι σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης µετάλλων αργιλίου, αλουµινίου, σιδήρου, µαγνησίου και ψευδαργύρου στην παραγωγή τσιµέντου (επιπλέον έκθεση στη σκόνη τσιµέντου) σε αποτεφρωτήρες αστικών απορριµµάτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής

41 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΑΝΙΑ εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες παραγωγής παρασιτοκτόνων ουσιών, πολυχλωριωµένων διφαινυλίων, βιοµηχανιών παραγωγής προϊόντων συντήρησης ξύλου εργάτες χαρτοβιοµηχανίας (επιπλέον έκθεση σε οργανοχλωρίδια και SO2)

42

43 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εργαζόµενοι στην παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων νανοτεχνολογίας (ιδίως οι εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες παραγωγής προϊόντων βασισµένων στους νανοσωλήνες άνθρακα), που χρησιµοποιούν νανοϋλικά σε εφαρµογές όπως η επικάλυψη, το κόψιµο ή η λείανση και σε εργασίες για τη συντήρηση συστηµάτων συλλογής σκόνης. Τα νανοσωµατίδια, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, θα µπορούσε να γίνουν για την υγεία ο «αµίαντος» του 21ου αιώνα.

44

45 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Δεν είναι απόλυτα γνωστή η επιρροή που ασκείται στον κίνδυνο καρκίνου του πνεύµονα από τη διάρκεια επαγγελµατικής έκθεσης και την κοινή επίδραση της επαγγελµατικής έκθεσης µε τον καπνό του τσιγάρου. Εάν συνδυάζονται τα επαγγέλµατα κινδύνου µε την καπνιστική συνήθεια, τότε στην περίπτωση των βαρέων καπνιστών, µια διάρκεια εργασίας 20 ή περισσότερων ετών στα επαγγέλµατα υψηλού κινδύνου θα σήµαινε τριπλασιασµό της δυνατότητας ανάπτυξης καρκίνου του πνεύµονα.

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ! Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήµατος καταγραφής των επαγγελµατικών καρκίνων του πνεύµονα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να στοιχειοθετηθούν επακριβώς οι επαγγελµατικοί κλάδοι και τα κρούσµατα της νόσου, που αποδίδονται σ αυτούς, γιατί πρόκειται όντως όχι µόνο για ιατρικό, αλλά και για κοινωνικό θέµα.

47 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ Η αναγνώριση της επαγγελµατικής έκθεσης µπορεί να βοηθήσει στον εντοπισµό των κινδύνων για το σύνολο του εργατικού δυναµικού ενός χώρου εργασίας και να οδηγήσει σε δράσεις και ενέργειες για µείωση της έκθεσης. Επιπλέον, επιτρέπει στα άτοµα, που πλήττονται από επαγγελµατικές ασθένειες, να ασκούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους για αποζηµίωση.

48 προσοχ3$σας$- Σας$ευχαριστ, $για$την$

Ενηµερωτικό Υλικό σχετικά µε το Πόρισµα και τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων

Ενηµερωτικό Υλικό σχετικά µε το Πόρισµα και τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Ενηµερωτικό Υλικό σχετικά µε το Πόρισµα και τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και χαρακτηρισµός. των ρυπογόνων Βιοµηχανιών. του Νοµού Θεσσαλονίκης

Καταγραφή και χαρακτηρισµός. των ρυπογόνων Βιοµηχανιών. του Νοµού Θεσσαλονίκης Καταγραφή και χαρακτηρισµός των ρυπογόνων Βιοµηχανιών του Νοµού Θεσσαλονίκης 1 Π ρ ό λ ο γ ο ς Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η ρύπανση από τις δραστηριότητες της Βιοµηχανίας, οι επιπτώσεις στον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας 1 Α.Σολοµανίδου, 1 Ι.Σακλά, 2 Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, 3 A.I.Μαρούλης 1 aggelina1984@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Χάρτης Επαγγελμάτων και Εργασιών για το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα στα ειδικά θέματα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στα κτίρια Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: ΕΔΑΦΙΟ Α ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα