ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004

2 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιωάννα Καρακαϊδού Αναπληρώτρια ιευθύντρια Υποστήριξης ικτύου Κων/νος Καραδήµος Προϊστάµενος Τοµέα Λειτουργίας & Συντήρησης Η Επιτροπή ελέγχου των οδηγιών (σύµφωνα µε τη 1α/0/3/18/ απόφαση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε) Αθήνα, 23/04/02004 Πρόεδρος Μέλος Μέλος Α. Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Χαλκιάς ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΑΕ Α. Πολάκις ΕΥ Ε/ΠΑΘΕ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... I ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 Άρθρο 1. Ορισµοί... 2 Άρθρο 2. Περιοχή ισχύος... 3 ΜΕΡΟΣ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ... 4 Άρθρο 3. Λειτουργία ως αυτοκινητόδροµος... 4 Άρθρο 4. Είσοδοι και Έξοδοι στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού... 4 Άρθρο 5. Χρήση Εγνατίας Οδού και απαγορεύσεις... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 Άρθρο 6. Ασφάλεια από τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας... 5 Άρθρο 7. Συνεχής Λειτουργία και ιακοπές Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού... 6 Άρθρο 8. ιακοπή - Παρεµπόδιση Κυκλοφορίας από ΟΚΩ και Τρίτους... 6 Άρθρο 9. Κυκλοφορία επί της Εγνατίας Οδού... 7 Άρθρο 10. Στάση-στάθµευση οχήµατος... 7 Άρθρο 11. Μεταφορά υπερµεγεθών και υπέρβαρων οχηµάτων... 7 Άρθρο 12. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων... 8 Άρθρο 13. Φωτεινές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος... 9 Άρθρο 14. Θέσεις εκτροπής εκτάκτου ανάγκης στην κεντρική νησίδα... 9 Άρθρο 15. Ενηµέρωση των χρηστών της Εγνατίας Οδού... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ Άρθρο 16. Εργασίες Κατασκευής-Συντήρησης Άρθρο 17. Τεχνική Αστυνόµευση Άρθρο 18. Επιτήρηση Ασφαλείας της Εγνατίας Οδού Άρθρο 19. Oxήµατα άµεσης ανάγκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Άρθρο 20. Τύποι εκτάκτων περιστατικών - ενηµέρωση Άρθρο 21. Ατυχήµατα Άρθρο 22. Βλάβη οχήµατος - Υπηρεσία Οδικής Βοήθειας Άρθρο 23. Αποµάκρυνση οχηµάτων Άρθρο 24. Συντονισµός µε αρµόδιες Υπηρεσίες Άµεσης Ανάγκης Άρθρο 25. Σχέδια Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Άρθρο 26. Οµάδες άµεσης επέµβασης Άρθρο 27. Φθορές στην Εγνατία Οδό Άρθρο 28. ιαδικασία Είσπραξης Αξιώσεων της Εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29. ραστηριότητες στην Εγνατία Οδό Άρθρο 30. Απόθεση, εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειµένων ή υλών Άρθρο 31. Προστασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Άρθρο 32. Πληροφορίες - Παράπονα ΜΕΡΟΣ Γ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Εισαγωγή Άρθρο 33. Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 34. Εξοπλισµός και επιτήρηση σηράγγων Άρθρο 35. ιαχείριση κυκλοφορίας - κλείσιµο σήραγγας Άρθρο 36. Είσοδος πεζών σε σήραγγα Άρθρο 37. Είσοδος οχηµάτων σε σήραγγα Άρθρο 38. Απαγόρευση εισόδου σε σήραγγα επικίνδυνου οχήµατος i

4 Άρθρο 39. Κίνηση οχηµάτων εντός σήραγγας Άρθρο 40. Ακινητοποίηση οχήµατος εντός σήραγγας Άρθρο 41. Παροχή βοήθειας / Αποµάκρυνση οχήµατος εκτός σήραγγας Άρθρο 42. ιαχείριση εκτάκτων περιστατικών σε σήραγγες Άρθρο 43. Αναµετάδοση δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών σε σήραγγες 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΝΟΜΟΣ 3212/2003 (ΦΕΚ Α 308/ ) ii

5 Προοίµιο 1. Σύµφωνα µε την υπ αρ. 1692/96/ΕΕ της 23 ης Ιουλίου 1996 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» η Εγνατία Οδός ανήκει στο ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Σύµφωνα επίσης µε την ανωτέρω απόφαση στις οδούς του ιευρωπαϊκού ικτύου πρέπει: να παρέχονται στους χρήστες υποδοµές υψηλής ποιότητας υπό αποδεκτούς οικονοµικούς όρους και να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού και οµοιόµορφου επιπέδου υπηρεσιών άνεσης και ασφάλειας. Η τήρηση των παραπάνω συνθηκών έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη συνέργεια και συµµετοχή των χρηστών της οδού στις ενέργειες διασφάλισης του επιπέδου ασφάλειας και άνεσης της οδού µε τη συµµόρφωσή τους σε συγκεκριµένους κανόνες και ρυθµίσεις. Οι παρούσες Οδηγίες Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού συντάχθηκαν µε σκοπό τον προσδιορισµό των σχέσεων της Εταιρίας «Εγνατία Οδός ΑΕ» µε τους χρήστες της Εγνατίας Οδού έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών. 2. Οι παρούσες Οδηγίες Λειτουργίας δεν ρυθµίζουν θέµατα που σχετίζονται µε την εκµετάλλευση της Εγνατίας Οδού (διόδια, σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών κλπ). Τα θέµατα αυτά θα ρυθµιστούν σε ξεχωριστό κανονιστικό κείµενο. 3. Για τη σύνταξη του παρόντος ελήφθησαν υπόψη: ο Νόµος 2229/1994 (άρθρο 5, παράγραφος 6), η υπ αριθµ. 14α/02/69/Φ.Ν.380/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ Β 846/ ) ίδρυσης της Εταιρίας «Εγνατία Οδός ΑΕ», οι ρυθµίσεις για την Εγνατία Οδό του Άρθρου 17 του Νόµου 3212/2003 (ΦΕΚ Α 308/ ), ο Νόµος 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α 57/ ), οι «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων» που εγκρίθηκαν µε την υπ αρ. 3β/156/10-Ω/ του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., το οικ. 533/ έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε το οποίο η άσκηση από την Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ» των αρµοδιοτήτων για τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση αφορά µόνο στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού ενώ σ ότι αφορά τις παραπλεύρους οδούς οι αρµοδιότητες ασκούνται από τις ιευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων ( ΕΣΕ) των κατά τόπους Περιφερειών και η λοιπή κείµενη Νοµοθεσία. 1

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Ορισµοί Για την εφαρµογή των Οδηγιών ορίζονται ως: i. «Εταιρία» είναι η εταιρία µε την επωνυµία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ΕΟΑΕ») που ιδρύθηκε µε την υπ αρίθµ. 14α/02/69/ΦΝ 380/94/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ. Β 846/ ). ii. iii. iv. «Συντήρηση» είναι το σύνολο των τεχνικών παρεµβάσεων που απαιτούνται για τη διατήρηση των στοιχείων της «Εγνατίας Οδού» σε ανάλογη ποιότητα µε αυτήν του χρόνου οριστικής παραλαβής ή τυχόν µεταγενέστερης βελτίωσής τους. «Λειτουργία» είναι το σύνολο των ενεργειών, δραστηριοτήτων και διαδικασιών που απαιτούνται αφενός για την εξασφάλιση ασφαλούς και ακώλυτης κυκλοφορίας επί της «Εγνατίας Οδού» και αφετέρου για την αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών στους χρήστες. «Εκµετάλλευση» είναι το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την ορθολογική οικονοµική διαχείριση της «Εγνατίας Οδού» µε σκοπό αφενός την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη των δαπανών της «Εταιρίας» και αφετέρου τη δηµιουργία επενδύσεων προς όφελος των χρηστών. v. «Χρήστης» της Εγνατίας Οδού είναι κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην Εγνατία Οδό και να κάνει νόµιµη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας. vi. vii. viii. ix. «Τροχαία Αστυνόµευση» της «Εγνατίας Οδού» είναι η ρύθµιση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχηµάτων και πεζών, η µέριµνα για την εφαρµογή του ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Φ.Ε.Κ. Α 57/ ) και των λοιπών συναφών διατάξεων, η διενέργεια προανακρίσεων για τα επισυµβαίνοντα τροχαία ατυχήµατα, ο συντονισµός όλων των Υπηρεσιών της «Εταιρίας» ή τρίτων σε περιπτώσεις ατυχηµάτων ή εκτάκτων περιστάσεων επί της «Εγνατίας Οδού» καθώς και η σύνταξη των «Εκθέσεων Συµβάντων». «Τεχνική Αστυνόµευση» της Εγνατίας Οδού είναι το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την επισήµανση των φθορών των στοιχείων αυτής και τον εντοπισµό επικείµενων κινδύνων για τους χρήστες. «Όριο» του αυτοκινητοδρόµου είναι το όριο της απαλλοτριωθείσας έκτασης για την κατασκευή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση το «όριο» καθορίζεται από τον πόδα του επιχώµατος ή τον οφρύν του ορύγµατος της διατοµής της οδού. «Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης» (ΛΕΑ) είναι η λωρίδα του οδοστρώµατος µεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς γραµµής διαγράµµισης και της οριογραµµής του οδοστρώµατος που προορίζεται αποκλειστικώς για στάσεις έκτακτης ανάγκης, για την κυκλοφορία των οχηµάτων των Υπηρεσιών αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και για την κυκλοφορία των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα γι αυτό από τον νόµο ή την «Εταιρία». x. «Έκτακτο Περιστατικό» είναι οποιοδήποτε συµβάν λαµβάνει χώρα το οποίο 2

7 xi. xii. δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή προληφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας Ως «Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης» ή «Υπηρεσία Άµεσης Επέµβασης» στο παρόν κείµενο νοούνται η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.), το Πυροσβεστικό Σώµα το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη ηµόσια Υπηρεσία έχει λάβει σχετική εντολή, εξουσιοδότηση ή αρµοδιότητα από το Ελληνικό Κράτος για την αντιµετώπιση και διαχείριση εκτάκτων περιστατικών (π.χ. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης ΠΣΕΑ). Ως «Οχήµατα άµεσης ανάγκης» για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµου θεωρούνται τα οχήµατα που φέρουν ειδικά πρόσθετα µπλε ή ερυθρά φώτα τα οποία καθορίζονται από τον Νόµο 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και από σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. xiii. «Κέντρο ιαχείρισης Αυτοκινητοδρόµου» («Κ Α») είναι παρόδιες εγκαταστάσεις που έχουν ως αντικείµενο τον συντονισµό και την εκτέλεση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθµη, αποτελεσµατική και επί 24ώρου βάσεως συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. xiv. Ως «Σήραγγα» νοείται οποιοδήποτε τµήµα της οδού είναι συνεχώς στεγασµένο και έχει µήκος άνω των 100 µέτρων. Άρθρο 2. Περιοχή ισχύος Ο παρούσες Οδηγίες έχουν ισχύ στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού. Ο αυτοκινητόδροµος της Εγνατίας Οδού αρχίζει από την έξοδο του Νέου Λιµένα Ηγουµενίτσας διευθύνεται προς Ανατολάς και διερχόµενος πλησίον των πόλεων Ιωαννίνων, Μετσόβου, Γρεβενών, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης καταλήγει στο Συνοριακό Σταθµό Κήπων του Έβρου. Στο Παράρτηµα Α προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια και απεικονίζεται σχηµατικά ο αυτοκινητόδροµος της Εγνατίας Οδού. Στο παρόν κείµενο οποιαδήποτε αναφορά στην Εγνατία Οδό αφορά αποκλειστικά στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού. 3

8 ΜΕΡΟΣ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Άρθρο 3. Λειτουργία ως αυτοκινητόδροµος Η Εγνατία Οδός λειτουργεί ως αυτοκινητόδροµος και διέπεται από το νοµοθετικό καθεστώς που αφορά στους αυτοκινητοδρόµους όπως ορίζεται στον Ν. 2696/1999. Άρθρο 4. Είσοδοι και Έξοδοι στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού Τα αποκλειστικά σηµεία από τα οποία είναι δυνατή και νόµιµη η είσοδος και έξοδος προς και από τον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού είναι οι ανισόπεδοι κόµβοι σύνδεσης µε οδούς που διασταυρώνονται µε αυτήν. Στις νόµιµες εισόδους και εξόδους του αυτοκινητόδροµου υπάρχει ειδική σήµανση µε πινακίδες Π-27 και Π-27α αντίστοιχα. Οι ανισόπεδοι κόµβοι µέσω των οποίων συνδέεται το υφιστάµενο οδικό δίκτυο µε την Εγνατία Οδό παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. Η χρήση ή/και η δηµιουργία οποιωνδήποτε άλλων σηµείων για είσοδο και έξοδο προς και από τον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού είναι παράνοµη και επιφέρει τις νόµιµες κυρώσεις στους παραβάτες. Οποιαδήποτε άλλη είσοδος ή έξοδος υφίσταται κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού η οποία δεν έχει την παραπάνω σήµανση είναι Υπηρεσιακή και χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο από οχήµατα που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικώς από την Εταιρία και από Οχήµατα Άµεσης Ανάγκης. Άρθρο 5. Χρήση Εγνατίας Οδού και απαγορεύσεις Εκκρεµεί η Υπουργική απόφαση χαρακτηρισµού Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός - χαρακτηρισµός της Εγνατίας Οδού» KOK 52 6 Κάθε χρήστης έχει δικαίωµα εισόδου και χρήσης της Εγνατίας Οδού εφόσον από τις ενέργειές του δεν προκύπτει παράβαση των όρων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και του παρόντος. Για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας ή για λόγους γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος η Εταιρία µπορεί να λαµβάνει έκτακτα µέτρα περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή ορισµένων κατηγοριών σε ορισµένη περιοχή ή περιοχές ή σε ορισµένη οδό ή οδούς ή και σε τµήµα οδού ή οδών. Εφόσον διαπιστωθεί από όργανα της Εταιρίας η παράνοµη είσοδος οχήµατος στην Εγνατία Οδό ή/και η παράνοµη χρήση αυτής θα ειδοποιούνται τα αρµόδια όργανα της Τροχαίας που είναι υπεύθυνα για την τήρηση του Νόµου. Τα όργανα της Τροχαίας δύνανται να υποχρεώσουν τα 4

9 παρανοµούντα οχήµατα να εξέλθουν της Εγνατίας Οδού ή να προβούν σε ακινητοποίηση τους µέχρι να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και του οχήµατος. Άρνηση συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις των αστυνοµικών οργάνων επιφέρει στους παρανοµούντες τα προβλεπόµενα από το Νόµο πρόστιµα και ποινές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες οχηµάτων στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος στην Εγνατία Οδό και η χρήση αυτής: Πoδηλάτα, πεζοί, έφιπποι, ζωήλατα oxηµάτα και γενικά oxηµάτα τα oπoία δεν κινoύνται µε κινητήρα, καθώς και µηxανoκίνητα oxήµατα τα οπoία από κατασκευής ή λόγω άλλης αιτίας δεν µπoρoύν να αναπτύξoυν σε oριζόντια oδό ταxύτητα µεγαλύτερη των 50 xιλιoµέτρων την ώρα (ΚΟΚ, άρθρο 29 1). Οχήµατα η κίνηση των οποίων είναι επικίνδυνη για τους επιβαίνοντες ή τους λοιπούς χρήστες της οδού, συνεπεία βλαβών, φθορών, εκποµπής ρύπων, προσθήκης εξαρτηµάτων και άλλων παράνοµων µετατροπών ή εξαιτίας σωµατικής ή πνευµατικής κατάστασης του οδηγού ή εφόσον από την κυκλοφορία του δηµιουργούνται κίνδυνοι για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. (ΚΟΚ, άρθρο 46 1). Οχήµατα µε διαρροή ουσιών που µπορεί να καταστήσουν την οδό ολισθηρή και επικίνδυνη (ΚΟΚ, άρθρο 12 2). Οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων υλικών µε ανεπαρκή, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας του φορτίου και του οχήµατος. Οχήµατα µε διαρροή επικίνδυνων ή ρυπογόνων ουσιών (ΚΟΚ, άρθρο 15 1). Οχήµατα υπέρβαρα ή/και υπερµεγέθη σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (ΚΟΚ, άρθρο 53) Οχήµατα µε προεξέχοντα φορτία και οχήµατα στα οποία συµβαίνει ή επίκειται απώλεια φορτίου λόγω ανεπαρκών µέτρων φόρτωσης κλπ (ΚΟΚ, άρθρο 32) Οχήµατα χωρίς φώτα ή µε ανεπαρκή φωτισµό (ΚΟΚ, Κεφάλαιο Ζ ) Οχήµατα χωρίς ή µε ανεπαρκές σύστηµα τροχοπέδησης σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (ΚΟΚ, Κεφάλαιο ΣΤ ) Οχήµατα που δεν πληρούν τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (ΚΟΚ, Κεφάλαιο Η ) Οχήµατα που κινούνται σε οδό µε χιόνια και δεν φέρουν στους δυο τουλάχιστον τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά µέσα (ΚΟΚ, άρθρο 19 3) Οχήµατα που κινούνται σε οδό µε παγετό και εφόσον ειδοποιηθούν προς τούτο από την Τροχαία ή όργανα της Εταιρίας ή από ρυθµιστικές πινακίδες δεν φέρουν στους δυο τουλάχιστον τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά µέσα (ΚΟΚ, άρθρο 19 3). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Άρθρο 6. Ασφάλεια από τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας ΚΟΚ 10 1 Η Εταιρία υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε από τη δηµόσια κυκλοφορία να µη δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία τρίτων προσώπων ή άλλων έννοµων αγαθών. 5

10 Άρθρο 7. Συνεχής Λειτουργία και ιακοπές Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού Σε κάθε περίπτωση, εκτός Εκτάκτων Περιστατικών, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Σε περίπτωση µερικής ή πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας συνεπεία Εκτάκτου Περιστατικού η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλεται η µερική ή συνολική διακοπή της κυκλοφορίας επί του Αυτοκινητόδροµου η Εταιρία δύναται να λαµβάνει σχετικά µέτρα κατόπιν απόφασης της Τροχαίας ή του οικείου Νοµάρχη κατά περίπτωση. Η Εταιρία δύναται για λόγους συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών ή αντιµετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών να προγραµµατίζει και να προβαίνει στο κλείσιµο λωρίδων κυκλοφορίας ή στον αποκλεισµό µέρους ή όλου του οδοστρώµατος του Αυτοκινητόδροµου και των εισόδων/εξόδων του. Σε περίπτωση µερικής ή πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας σε τµήµα της Οδού η Εταιρία θα λαµβάνει µέτρα ενηµέρωσης των χρηστών µε τη χρήση ειδικής ρυθµιστικής σήµανσης και άλλων µέσων. Οι χρήστες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την ειδική ρυθµιστική σήµανση καθώς και µε τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρίας και των Υπηρεσιών Άµεσης Επέµβασης. Άρθρο 8. ιακοπή - Παρεµπόδιση Κυκλοφορίας από ΟΚΩ και Τρίτους Απαγορεύεται οιαδήποτε διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο παρόν. Οι χρήστες της Εγνατίας Οδού γενικώς δεν έχουν δικαίωµα διακοπής, παρεµπόδισης, ή οποιασδήποτε δραστηριότητας επηρεάζει την οµαλότητα ή/και την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις που οι χρήστες δεν µπορούν να αποφύγουν τη δηµιουργία εµποδίου ή κινδύνου είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνση ή αποτροπή αυτού, κι αν δεν µπορούν, οφείλουν να ειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες της οδού, για την ύπαρξη του εµποδίου ή του κινδύνου. Οποιαδήποτε τοµή ή εκσκαφή του οδοστρώµατος, ερείσµατος, πεζοδροµίου και εν γένει χώρου της Εγνατίας Οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου που εκτελείται από Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας, Οργανισµό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται µόνο ύστερα από έγγραφη Άδεια της Εταιρίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου και θεωρείται, πριν από την έναρξη των εργασιών, από την αρµόδια Αστυνοµική ιεύθυνση. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, για την έκδοση της παραπάνω άδειας, η Εταιρία θα ζητά την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών οι αιτούντες την τοµή έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι των χρηστών για την οµαλότητα και ασφάλεια της κυκλοφορίας. Αν η Εταιρία κρίνει ότι τα µέτρα της εργοταξιακής σήµανσης δεν είναι επαρκή επεµβαίνει η ίδια σε βάρος και για λογαριασµό του αιτούντος. Οµοίως KOK 52 6 ΚΟΚ 47 3 ΚΟΚ 12 4 Αρχικό Σχέδιο Νόµου για τη Συντήρηση της ΕΟ 6

11 επεµβαίνει αν διαπιστωθεί ότι η αποκατάσταση της τοµής δεν πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην άδεια.. Η έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου συνιστά για τον αιτούντα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της άδειας. Στην άδεια αυτή καθορίζονται τα µέτρα ασφαλείας, οι όροι που πρέπει να τηρήσει ο αιτών κατά την εκτέλεση του έργου, οι εργασίες στις οποίες πρέπει να προβεί ο ίδιος µε ευθύνη και δαπάνες του για την πλήρη αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν καθώς και ο χρόνος µέσα στον οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παραπάνω αποκατάσταση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτος ο χρόνος αυτός, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αποκαταστήσει µε δικά της µέσα τις φθορές και να επαναφέρει τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάσταση, αξιώνοντας τις αντίστοιχες δαπάνες από τον αιτούντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 28 του παρόντος. Άρθρο 9. Κυκλοφορία επί της Εγνατίας Οδού Οι Χρήστες της Εγνατίας Οδού οφείλουν να συµµορφώνονται µε το σύνολο των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. Οι οδηγοί οφείλουν να κινούνται αποκλειστικά εντός του οδοστρώµατος το οποίο οριοθετείται: αριστερά (κατά τη κατεύθυνση κίνησης της κυκλοφορίας) µε συνεχή λευκή οριογραµµή και διαχωριστική νησίδα από το αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, δεξιά (κατά τη κατεύθυνση κίνησης της κυκλοφορίας) µε συνεχή λευκή οριογραµµή. Η λωρίδα του οδοστρώµατος µεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς γραµµής διαγράµµισης και της οριογραµµής του οδοστρώµατος συνιστά τη «Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης» (ΛΕΑ), η οποία προορίζεται αποκλειστικά για στάσεις έκτακτης ανάγκης, για την κυκλοφορία των Οχηµάτων Άµεσης Ανάγκης και για την κυκλοφορία των οχηµάτων που είναι εξουσιοδοτηµένα γι αυτό από τον νόµο ή την «Εταιρία». Για τη µη τήρηση του ΚΟΚ και οποιασδήποτε διάταξης του Νόµου εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα Νοµοθεσία διαδικασίες και επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Άρθρο 10. Στάση-στάθµευση οχήµατος Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση οποιουδήποτε οχήµατος σε οποιαδήποτε θέση της Εγνατίας Οδού. Απαγορεύονται επίσης σε οποιοδήποτε όχηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων µαζικής µεταφοράς (λεωφορείων, ταξί κλπ), οι στάσεις και η επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών. Άρθρο 11. Μεταφορά υπερµεγεθών και υπέρβαρων οχηµάτων ΚΟΚ 34 2.ιβ ΚΟΚ 34 8 Π 77/1998 ΚΟΚ 53 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό οχηµάτων ή συνδυασµών οχηµάτων εάν αυτά υπερβαίνουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις, βάρη και βάρη ανά άξονα τα οποία αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του Π 77/

12 Η κυκλοφορία οχηµάτων ή συνδυασµών τους, τα οποία υπερβαίνουν τις µέγιστες διαστάσεις, όταν τα οχήµατα αυτά ή συνδυασµοί τους µεταφέρουν ή προορίζονται να µεταφέρουν αδιαχώριστα φορτία, επιτρέπεται µόνο βάσει ειδικών αδειών που εκδίδονται από την ΕΟΑΕ και όπου θα αναγράφονται τα οδικά τµήµατα διέλευσης, η ηµεροµηνία και ώρες πραγµατοποίησης της διαδροµής και το ανώτατο όριο ταχύτητας (Άρθρο 5, ανωτέρω Π ). Οχήµατα που υπερβαίνουν τις µέγιστες προβλεπόµενες διαστάσεις και δεν µεταφέρουν αδιαχώριστα φορτία επιτρέπεται να κυκλοφορούν µόνο ύστερα από ειδική άδεια, ανάλογη µε την παραπάνω, η οποία εκδίδεται από την Εταιρία. Η αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής ειδικής άδειας θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατιζόµενη διέλευση. Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα άρνησης χορήγησης της σχετικής άδειας. Η ως άνω άρνηση δε συνιστά σε καµία περίπτωση λόγο οικονοµικών ή άλλων απαιτήσεων από τρίτους προς την ΕΟΑΕ για καθυστερήσεις, κόστος καυσίµων, απώλεια εργατοωρών κλπ. Σε περίπτωση που επιτραπεί η διέλευση, η ΕΟΑΕ θα ορίσει το χρόνο διέλευσης και τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που ο µεταφορέας θα πρέπει να λάβει (συνοδεία οχηµάτων κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η άνεση των υπολοίπων χρηστών της οδού. Σε περίπτωση που εντοπιστεί όχηµα το οποίο υπερβαίνει τις µέγιστες διαστάσεις και βάρη και δεν φέρει τη σχετική άδεια διέλευσης από την ΕΟΑΕ, εκτός των άλλων κυρώσεων που πιθανόν να επιβληθούν από τρίτους (π.χ. Τροχαία) στον οδηγό του οχήµατος, η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης οικονοµικής αποζηµίωσης για εργασίες και µέσα που πιθανόν να χρειαστούν προκειµένου το όχηµα να εξέλθει της Εγνατίας Οδού, ώστε να µην αποτελεί κίνδυνο για τους χρήστες της οδού και τις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδροµου. Άρθρο 12. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Ν. 1741/1987 Γενικά, επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία διαµέσου της Εγνατίας Οδού εφόσον πληρούνται τα οριζόµενα καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τη ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ADR) η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 1741/1987 καθώς και σε κάθε νεότερη αναθεώρηση των διατάξεων της Συµφωνίας ADR και άλλων ρυθµίσεων τεχνικών και λεπτοµερειακών ζητηµάτων εφαρµογής της ADR οι οποίες έχουν κυρωθεί ή αποφασιστεί µε νοµοθετικές πράξεις δηµοσιευµένες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα οχήµατα και οι οδηγοί που µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία θα πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και τον εξοπλισµό που προδιαγράφονται στη συνθήκη ADR. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την πλήρη απαγόρευση ή χρονικούς και άλλους περιορισµούς στη διέλευση όλων των επικίνδυνων φορτίων ή συγκεκριµένων κατηγοριών αυτών, σε µεµονωµένα τµήµατα ή στο σύνολο του αυτοκινητόδροµου καθώς και σε µεµονωµένες σήραγγες ή οµάδες σηράγγων. Οι σχετικοί περιορισµοί θα ανακοινώνονται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, πριν την εφαρµογή τους και παράλληλα θα τοποθετούνται κατάλληλες ρυθµιστικές πινακίδες στους Ανισόπεδους Κόµβους ανάντη των συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων και σηράγγων. 8

13 Στην περίπτωση που επιβληθεί µερική ή συνολική απαγόρευση µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων δια µέσου της Εγνατίας Οδού η µεταφορά τους θα είναι δυνατή µόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι πρέπει τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την είσοδό του οχήµατος στον Αυτοκινητόδροµο, να αιτηθούν στην Εταιρία την άδεια διέλευσης, παρέχοντας τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: το είδος και την ποσότητα του επικίνδυνου υλικού ή ουσίας, τα βασικά χαρακτηριστικά του οχήµατος (µήκος, πλάτος, βάρος), τα σηµεία και το χρόνο εισόδου στον Αυτοκινητόδροµο και εξόδου από αυτόν, αποδείξεις ασφαλιστικών εγγράφων. Άρθρο 13. Φωτεινές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος Oι υπoδείξεις και τα σήµατα πoυ δίνoνται από τις φωτεινές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος, όπως π.χ. οι Πινακίδες Μοναδιαίου Μηνύµατος (BOS) και οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS), υπερισxύoυν των συµβατικών πινακίδων σήµανσης, των διαγραµµίσεων ή συµβόλων και των φωτεινών σηµατoδoτών ρύθµισης της κυκλoφoρίας ως και των κανόνων κυκλoφoρίας γενικά. H ρύθµιση της κυκλoφoρίας από τις φωτεινές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος, κατά τρόπo αντίθετo από τις ενδείξεις της συµβατικής οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης γίνεται σε εξαιρετικές µόνo περιπτώσεις λήψης ειδικών και έκτακτων µέτρων. Κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 3.3 του ΚΟΚ (Τροχονόµοι) Άρθρο 14. Θέσεις εκτροπής εκτάκτου ανάγκης στην κεντρική νησίδα Σε επιλεγµένες θέσεις της Εγνατίας Οδού υπάρχουν ειδικά ανοίγµαταδιάδροµοι επί της κεντρικής νησίδας ( ιατάξεις Εκτροπής Κυκλοφορίας ΕΚ) για την εκτροπή οχηµάτων στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. Οι θέσεις αυτές θα είναι ασφαλισµένες µε στηθαία ασφαλείας ειδικού τύπου και θα ανοίγουν µόνο για τη διέλευση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) καθώς και οχηµάτων που απασχολούνται στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή λειτουργία τµηµάτων της Εγνατίας Οδού και έχουν σχετική εντολή ή εξουσιοδότηση από την Εταιρία. Απαγορεύεται η υπό οποιεσδήποτε συνθήκες διάνοιξη και χρήση των ανοιγµάτων εκτροπής εκτάκτου ανάγκης από τους χρήστες. Η χρήση των ΕΚ επιτρέπεται για τους χρήστες µόνον κατόπιν έγκρισης της Τροχαίας. Άρθρο 15. Ενηµέρωση των χρηστών της Εγνατίας Οδού Για πληροφόρηση των χρηστών της Εγνατίας Οδού η Εταιρία θα λαµβάνει µέτρα ενηµέρωσης τους µέσω ειδικής σήµανσης. Οι χρήστες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την ειδική σήµανση καθώς και µε τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρίας και των Υπηρεσιών Άµεσης Επέµβασης. Οι σχετικοί περιορισµοί θα ανακοινώνονται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, πριν την εφαρµογή τους και παράλληλα θα τοποθετούνται κατάλληλες απαγορευτικές ή/και ενηµερωτικές πινακίδες στους Ανισόπεδους Κόµβους ανάντη των συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων και σηράγγων. Παράλληλα η Εταιρία µπορεί να παρέχει ενηµέρωση στους Χρήστες της Οδού µέσω των φωτεινών πινακίδων µεταβλητού µηνύµατος καθώς και µέσω της ραδιοφωνικής συχνότητας της Εγνατίας Οδού ή/και άλλων µέσων 9

14 µαζικής ενηµέρωσης, του διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου µέσου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ Άρθρο 16. Εργασίες Κατασκευής-Συντήρησης Η ΕΟΑΕ προκειµένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της Εγνατίας Οδού θα προβαίνει όποτε κριθεί απαραίτητο, προγραµµατισµένα ή απρογραµµάτιστα, στη συντήρηση της οδού και του εξοπλισµού της. Στα πλαίσια δραστηριοτήτων συντήρησης της Εγνατίας Οδού ή/και κατασκευής άλλων οδικών έργων η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στο κλείσιµο λωρίδων κυκλοφορίας ή στον αποκλεισµό µέρους ή όλου του οδοστρώµατος του Αυτοκινητόδροµου και των εισόδων/εξόδων του. Σε περίπτωση ειδικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, µερικής ή πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας σε τµήµα της Εγνατίας Οδού θα λαµβάνονται τα προβλεπόµενα µέτρα ενηµέρωσης των χρηστών µέσω ειδικής εργοταξιακής σήµανσης και άλλων µέσων κατόπιν σχετικής µελέτης που θα έχει εκπονηθεί ή εγκριθεί από την Εταιρία και µε αποφάσεις των κατά τόπους αρµόδιων Αστυνοµικών /νσεων ή /νσεων Τροχαίας Οι χρήστες της οδού υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την ειδική ρυθµιστική σήµανση καθώς και µε τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρίας και της Τροχαίας. Σε εργοταξιακές ζώνες έργων που έχουν σχετική σήµανση οι οδηγοί οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα σε οποιοδήποτε µηχάνηµα/όχηµα έργων ή πεζό εµπλέκεται στις εργασίες. Προσωπικό και οχήµατα της Εταιρίας ή εντεταλµένα ή εξουσιοδοτηµένα από αυτήν, που απασχολούνται στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή λειτουργία τµηµάτων oδών καθώς και oι xειριζόµενoι τεxνικό εξoπλισµό, o oπoίoς xρησιµoπoιείται για την εκτέλεση των έργων αυτών, δεν υπoxρεoύνται να συµµoρφωθoύν στις διατάξεις πoυ αναφέρoνται στoυς κανόνες κυκλoφoρίας τoυ Κ.Ο.Κ εφόσον τηρoύν τις διατάξεις τoυ Άρθρoυ 9 (Σήµανση των εργασιών πoυ εκτελoύνται στις oδoύς) τoυ ΚΟΚ και παίρνoυν τα αναγκαία πρoφυλακτικά µέτρα. Η παραπάνω ρύθµιση ισχύει και για το προσωπικό και τα οχήµατα της Εταιρίας που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών και Κρίσεων. Άρθρο 17. Τεχνική Αστυνόµευση Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εγνατίας Οδού η Εταιρία οργανώνει και διενεργεί τις απαιτούµενες εργασίες στοιχειώδους συντήρησης η οποία περιλαµβάνει εργασίες που εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση της στοιχειώδους συντήρησης η Εταιρία διενεργεί, σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων», την Τεχνική Αστυνόµευση της Εγνατίας Οδού. Στα πλαίσια της Τεχνικής Αστυνόµευσης πραγµατοποιείται συχνή και οργανωµένη επιτήρηση του οδικού δικτύου µε ειδικές Περιπολίες Ασφαλείας και Επιθεωρήσεις Ασφαλείας που έχουν σκοπό τον εντοπισµό των αναγκών της στοιχειώδους συντήρησης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ΚΟΚ 44 ΚΟΚ 52 & 47.3 (Τροχαία) Αρχικό Σχέδιο Νόµου για τη Συντήρηση της ΕΟ (4γ) Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων 10

15 χρηστών. Οι Περιπολίες Ασφαλείας διεξάγονται στον αυτοκινητόδροµο µε όχηµα που κινείται µε χαµηλή ταχύτητα, στα πλαίσια όµως της συνήθους ταχύτητας κυκλοφορίας, ώστε να µην παρακωλύεται η ροή της κυκλοφορίας ενώ περιστασιακά, µπορεί να παραστεί ανάγκη για διεξαγωγή της περιπολίας ασφαλείας πεζή. Οι Επιθεωρήσεις Ασφαλείας διεξάγονται από καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό, υπό τη µορφή διµελούς οµάδας κινούµενης µε όχηµα µε µικρή ταχύτητα ενώ περιστασιακά, µπορεί να παραστεί ανάγκη για διεξαγωγή της επιθεώρησης ασφαλείας πεζή. Οι Επιθεωρήσεις Ασφαλείας δεν διενεργούνται σε περιόδους αιχµής έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παρακώλυση της κυκλοφορίας. Τα οχήµατα των Περιπολιών και Επιθεωρήσεων Ασφαλείας θα φέρουν την κατάλληλη σήµανση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι χρήστες της οδού οφείλουν να µην παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή της Τεχνικής Αστυνόµευσης και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του τεχνικού προσωπικού που τη διενεργεί. Άρθρο 18. Επιτήρηση Ασφαλείας της Εγνατίας Οδού Η Εταιρία για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών, τη διατήρηση της Εγνατίας Οδού σε καλή κατάσταση και τον άµεσο εντοπισµό και επέµβαση σε περίπτωση Έκτακτων Περιστατικών δύναται να εγκαθιστά και λειτουργεί σε τµήµατα ή στο σύνολο της οδού σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης της Οδού µε κάµερες ή άλλα τεχνικά µέσα και να συλλέγει κυκλοφοριακά στοιχεία. Επίσης, η Εταιρία δύναται να εγκαθιστά ηλεκτρονικά τεχνικά µέσα µε στόχο την καταγραφή και την αποτροπή παραβάσεων που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Οδού. Για κάθε βεβαιωµένη παράβαση εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τον ισχύοντα ΚΟΚ διαδικασίες και επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ως εάν ο παραβάτης κατελήφθη, "επ' αυτοφώρω". Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα συστήµατα καταγραφής παραβάσεων τα οποία δύνανται να λειτουργούν: α. Σύστηµα καταγραφής της ταχύτητας των οδικών οχηµάτων. β. Συστήµατα που χρησιµοποιούν συσκευές καταγραφής της παραβίασης ερυθρού σηµατοδότη. γ. Συστήµατα βεβαίωσης παραβάσεων στους σταθµούς διοδίων. δ. Σύστηµα καταγραφής υπέρβαρων ή υπερµεγεθών οχηµάτων ε. Άλλα συστήµατα καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων του ΚΟΚ. Οι χρήστες προειδοποιούνται για την ύπαρξη και λειτουργία τεχνικών µέσων καταγραφής παραβάσεων µε ειδική µόνιµη κατακόρυφη σήµανση µε την αναγραφή "ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ" ή άλλη σχετική αναγραφή. Ο τρόπος της τοποθέτησης των ηλεκτρονικών τεχνικών µέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη Π..287/2001 ΚΟΚ ΚΟΚ 108 ΚΟΚ

16 βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Π..287 της 24.8/ (Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ). Άρθρο 19. Oxήµατα άµεσης ανάγκης ΚΟΚ 44 Τα οχήµατα άµεσης ανάγκης είναι εφοδιασµένα µε ειδικά πρόσθετα µπλε ή ερυθρά φώτα. Με ένα ή περισσότερα µπλε φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, είναι εφοδιασµένα µόνo τα νoσoκoµειακά oxήµατα, τα oxήµατα πρώτων βoηθειών και κλινικών, τα oxήµατα της Eλληνικής Aστυνoµίας, της ηµοτικής Αστυνοµίας ως και τα oxήµατα των στρατιωτικών και λιµενικών αρxών. Mε ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, είναι εφοδιασµένα µόνo τα oxήµατα της πυρoσβεστικής υπηρεσίας δασαρxείoυ και απoκατάστασης βλαβών ηλεκτρικoύ δικτύoυ, ύδρευσης και αποχέτευσης. καθώς και τα οχήµατα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισµό και την σήµανση της οδού και για τη διενέργεια της Τεχνικής Αστυνόµευσης και των Περιπολιών Ασφαλείας. Οι χρήστες της Εγνατίας Οδού όταν ειδoπoιoύνται µε τις συσκευές ηxητικής ή φωτεινής πρoειδoπoίησης ότι πλησιάζει όxηµα άµεσης ανάγκης υπoxρεoύνται να διευκολύνουν τη διέλευσή του και κινούµενοι καταλλήλως να αφήνoυν xώρo και σε περίπτωση ανάγκης να σταµατoύν. Oι oδηγoί των oxηµάτων άµεσης ανάγκης επιτρέπεται να xρησιµoπoιoύν τις ειδικές συσκευές πρoειδoπoίησης µόνo σε περιπτώσεις κατά τις oπoίες δικαιoλoγείται αυτό εκ τoυ κατεπείγoντoς της απoστoλής τoυς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Άρθρο 20. Τύποι εκτάκτων περιστατικών - ενηµέρωση Στην κατηγορία των έκτακτων περιστατικών εντάσσονται οι παρακάτω συνθήκες που ενδέχεται να λάβουν χώρα στην Εγνατία Οδό και την ευρύτερη περιοχή αυτής: Ακινητοποιηµένα οχήµατα. (λόγω βλάβης, ασθένειας κλπ) Ατυχήµατα. (µε υλικές ζηµιές ή/και µε παθόντες) Αστοχία τεχνικών έργων. (καθιζήσεις, ρηγµατώσεις κλπ) Φυσικά Φαινόµενα (ακραία καιρικά φαινόµενα, πληµµύρες, σεισµοί κλπ) Εµπόδια ή ρύποι στην οδό. Άλλα πιθανά περιστατικά (πυρκαγιές, τροµοκρατικές και εγκληµατικές ενέργειες κλπ) Σε περίπτωση εκτάκτου συµβάντος στην Εγνατία Οδό οι χρήστες οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα την Τροχαία µε οποιοδήποτε τρόπο (Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης, κινητά τηλέφωνα κλπ) παρέχοντας τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: Το ονοµατεπώνυµο του καλούντος. Τον τόπο (χ.θ., κατεύθυνση, χαρακτηριστικά σηµεία) όπου έχει συµβεί το περιστατικό. 12

17 Ύπαρξη παθόντων και βαρύτητα τραυµατισµού τους Ύπαρξη φωτιάς, Πληροφορίες σχετικά µε τα εµπλακέντα οχήµατα, Πληροφορίες σχετικά µε το εύρος κατάληψης της οδού, από το περιστατικό. Επιπρόσθετα οι χρήστες πρέπει να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση και τον προσδιορισµό του τόπου, του τύπου και του µεγέθους του περιστατικού. Άρθρο 21. Ατυχήµατα ΚΟΚ 43 Οι χρήστες της οδού σε περίπτωση οδικού ατυχήµατος στο οποίο ενεπλάκησαν µε οποιονδήποτε τρόπο υποχρεούνται να σταµατήσουν αµέσως στον τόπο του ατυχήµατος και να ενεργήσουν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ. Ι. Ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές Σε περίπτωση οδικού τροχαίου ατυχήµατος ή άλλου έκτακτου οδικού συµβάντος που είχε ως αποτέλεσµα την πρόκληση υλικών µόνο ζηµιών των οχηµάτων ή άλλων αντικειµένων κάθε χρήστης της οδού που ενεπλάκη µε οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχηµα υποχρεούται: α. Να παραµείνει στον τόπο του ατυχήµατος σταθµεύοντας αµέσως το όχηµά του µεριµνώντας ώστε να µη δηµιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι στην κυκλοφορία. Η στάθµευση του οχήµατος πρέπει να γίνεται εκτός του οδοστρώµατος στην ΛΕΑ και σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση από τις λωρίδες κυκλοφορίας. Σε περίπτωση µη δυνατότητας µετακίνησης του οχήµατος εκτός οδοστρώµατος ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρο 22 του παρόντος. β. Να λάβει µέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας, όπως περιγράφονται στον ΚΟΚ και στο Άρθρο 22 του παρόντος, στον τόπο του ατυχήµατος και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να ειδοποιήσει για το ατύχηµα την πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή. γ. Να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, στοιχεία ταυτότητας, εταιρία ασφάλισης του οχήµατος, αριθµός κυκλοφορίας κλπ) και κάθε χρήσιµη σχετικά µε το όχηµα του πληροφορία στους λοιπούς εµπλεκόµενους στο ατύχηµα. Σε περίπτωση υλικών ζηµιών, (συµπεριλαµβανοµένων ζηµιών ή φθορών στην Εγνατία Οδό και στον εξοπλισµό της), αν ο ζηµιωθείς δεν είναι παρών, τα εµπλακέντα στο ατύχηµα πρόσωπα υποχρεούνται να του δώσουν τις απαιτούµενες πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή δια του πλησιέστερου Αστυνοµικού Τµήµατος. ΙΙ. Ατυχήµατα µε παθόντες Σε περίπτωση οδικού τροχαίου ατυχήµατος ή άλλου έκτακτου οδικού συµβάντος που έχει ως αποτέλεσµα το θάνατο ή τη σωµατική βλάβη προσώπου, κάθε χρήστης της οδού που ενεπλάκη µε οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχηµα υποχρεούται επιπλέον: α. Να δίνει την αναγκαία βοήθεια και συµπαράσταση στους παθόντες β. να ειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αµέσως την πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή γ. να παραµείνει στον τόπο του ατυχήµατος µέχρι την άφιξή της, 13

18 εκτός αν είναι αναγκαία η αποµάκρυνσή του για την ειδοποίηση της Αστυνοµίας ή για την περίθαλψη των τραυµατιών ή του ίδιου. δ. Να αποτρέπει οποιαδήποτε µεταβολή στον τόπο του ατυχήµατος που θα µπορούσε να δυσκολέψει το έργο της Αστυνοµίας µε εξαίρεση τις ενέργειες που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στον τόπο του ατυχήµατος δεν έχει κληθεί ή δεν έχει αφιχθεί η Τροχαία ή άλλη αρµόδια Υπηρεσία Άµεσης Επέµβασης, οι χρήστες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις που θα παρέχονται από το προσωπικό της Εταιρίας ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρία φορέα και να διευκολύνουν το έργο αυτών. Για τα οχήµατα που εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε λόγο στον τόπο του ατυχήµατος ισχύουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ αρ. 2515/5/18α/1993 και στο Άρθρο 23 του παρόντος. Άρθρο 22. Βλάβη οχήµατος - Υπηρεσία Οδικής Βοήθειας Σε περίπτωση που το όχηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας ο οδηγός είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όλους τους επιβάτες από το εσωτερικό του οχήµατος σε ασφαλή θέση και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να µετακινήσει το όχηµα εκτός του οδοστρώµατος στην ΛΕΑ σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση από τις λωρίδες κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο οδηγός οφείλει να τοποθετεί τριγωνική αντανακλαστική πινακίδα επισήµανσης ακινητοποιηµένου οχήµατος (τρίγωνο ακινητοποίησης) ή ειδική πρoειδoπoιητική συσκευή πίσω από τo όxηµα σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύxτα να έxει αναµµένα τα φώτα θέσης. Η τριγωνική πινακίδα και η ειδική πρoειδoπoιητική συσκευή πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 100 τoυλάxιστoν µέτρων εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την επαρκή ορατότητά της. Σε ειδικές περιπτώσεις (καµπυλότητα οδού, οµίχλη κλπ) η απόσταση τοποθέτησης πρέπει να αυξάνεται µε κριτήριο την εξασφάλιση της επαρκούς ορατότητάς της και του χρόνου αντίδρασης των επερχόµενων οδηγών. Αν ο χρήστης δεν µπορεί µε δικά του µέσα να µετακινήσει το όχηµά του εκτός οδοστρώµατος οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Τροχαία και στη συνέχεια να παραµείνει εκτός οδοστρώµατος και πλησίον του οχήµατος µεριµνώντας για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που το όχηµα έχει µετακινηθεί εκτός οδοστρώµατος και δεν είναι δυνατή η µε ίδια µέσα και εντός 30 λεπτών αποκατάσταση της λειτουργικότητας του οχήµατος ο χρήστης οφείλει να καλεί την Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την οποία είναι συµβεβληµένη η Εταιρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική σύµβαση θα καλεί την Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την οποία είναι συµβεβληµένος ο ίδιος. Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις σήραγγες ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρο 40 του παρόντος. Άρθρο 23. Αποµάκρυνση οχηµάτων Η Εταιρία δύναται, κατόπιν εντολής των αρµόδιων αστυνοµικών οργάνων, να ενεργεί την αποµάκρυνση oxηµάτων που έχουν ακινητοποιηθεί επί της Εγνατίας Οδού και επηρεάζουν την οµαλή ή την ασφαλή κυκλοφορία. ΚΟΚ 43 1 ΚΟΚ 29 3 ΚΟΚ 34 9 ΚΟΚ 34 8 ΚΟΚ 43 7 ΥΑ2515/5/18α/1993 Αρχικό Σχέδιο Νόµου για τη Συντήρηση της ΕΟ (αρθ.11, παρ3) 14

19 H µεταφoρά των oxηµάτων γίνεται µε κατάλληλα τεxνικά µέσα χωρίς να παραβιάζονται οι θύρες του οχήµατος σε σταθµό αυτoκινήτων ή άλλo κατάλληλo xώρo, αφoύ ληφθoύν µέτρα για την απoτρoπή υλικών ζηµιών. Για τη µεταφoρά των οχηµάτων ισχύουν τα οριζόµενα από τα άρθρα 34 και 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικά για τα οχήµατα που εγκαταλείπονται στον τόπο οδικών τροχαίων ατυχηµάτων ισχύουν τα όσα ορίζονται µε την Υπουργική Απόφαση 2515/5/18α/1993 (Καθορισµός λεπτοµερειών για την αποµάκρυνση των οχηµάτων που εγκαταλείπονται στον τόπο του ατυχήµατος): Τα οχήµατα που εγκαταλείπονται για οποιοδήποτε λόγο στον τόπο του τροχαίου ατυχήµατος αποµακρύνονται αµέσως µε µέριµνα του ιδιοκτήτη ή κατόχου τους, κατόπιν εντολής της αστυνοµικής υπηρεσίας που επιλαµβάνεται του ατυχήµατος Σε περίπτωση αδυναµίας, άρνησης ή αδιαφορίας των ανωτέρω προσώπων η αστυνοµική υπηρεσία, µεριµνά για την αποµάκρυνση, µεταφορά και φύλαξη του οχήµατος σε ειδικούς χώρους Η µεταφορά ενεργείται από α. Εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας εφόσον το όχηµα καλύπτεται από σχετική σύµβαση. β. Νόµιµους µεταφορείς ή κατάλληλα οχήµατα της Εταιρίας ή εντελλόµενου φορέα. Τα οχήµατα που µεταφέρονται µε τον τρόπο αυτό φυλάσσονται από: α. Τις εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας που πραγµατοποίησαν τη µεταφορά. β. Τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα και διαθέτουν κατάλληλους για το σκοπό αυτό χώρους όπως σταθµοί αυτοκινήτων (γκαράζ), πρατήρια υγρών καυσίµων, πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευής οχηµάτων, και γ. Τις αστυνοµικές υπηρεσίες εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι προς τούτο χώροι. Οι δαπάνες µεταφοράς και φύλαξης του οχήµατος που καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά τιµές του πίνακα δαπανών της υπ' αριθ /83 απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και ηµόσιας Τάξης, καταβάλλονται πριν την παραλαβή του και βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό του, ανεξάρτητα αν η µεταφορά έγινε µε υπηρεσιακά ή µε ιδιωτικά γερανοφόρα οχήµατα ή αν η φύλαξη έγινε σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Άρθρο 24. Συντονισµός µε αρµόδιες Υπηρεσίες Άµεσης Ανάγκης Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος ή άλλου έκτακτου συµβάντος επιλαµβάνεται η Τροχαία η οποία συντονίζει όλες τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι αρµοδιότητες κάθε Υπηρεσίας Άµεσης Ανάγκης που εµπλέκεται στην αντιµετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων και άλλων έκτακτων οδικών συµβάντων. α. Οι ιευθύνσεις Τροχαίας σύµφωνα µε το Π 141/1991 (Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών) έχουν, µεταξύ άλλων, την ευθύνη: Π 141/1991 Π 210/1992 Ν. 1579/1985 Π 96/1987 Π 347/

20 o λήψης όλων των µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ και των λοιπών συναφών νόµων και διαταγµάτων περί οχηµάτων και κυκλοφορίας αναφορικά µε την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονοµικών παραβάσεων, o διερεύνησης και προανάκρισης των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων o παροχής πρώτων βοηθειών και µεταφοράς τραυµατιών στο νοσοκοµείο εάν υπάρχει ανάγκη, o ρύθµισης κυκλοφορίας για πρόληψη άλλων ατυχηµάτων, o λήψης µέτρων για την πρόληψη πυρκαγιάς, κλοπής κ.λ.π. o ελέγχου της περιοχής του συµβάντος απαγορεύοντας τη στάθµευση οχηµάτων και αποµακρύνοντας τους περίεργους, o µέριµνας για τη µεταφορά των αυτοκινήτων σε ασφαλές µέρος για να αποφεύγονται φθορές και αφαίρεση εξαρτηµάτων τους, εφόσον οι οδηγοί οι επιβαίνοντες ή οι οικείοι τους δεν είναι σε θέση να µεριµνήσουν γι' αυτό, o µέριµνας για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. β. Η Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος σύµφωνα µε το Π 210/1992 (Κανονισµός εσωτ. Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος) έχει, µεταξύ άλλων, την ευθύνη: o κατάσβεσης των πυρκαγιών, o λήψης και επιβολής προληπτικών µέτρων για την αποφυγή του κινδύνου από την επέκτασή τους, o παροχής βοήθειας για τη διάσωση αυτών που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά, o παροχής βοήθειας σε άτοµα που εγκλωβίστηκαν σε τροχαία ατυχήµατα, o περιφρούρησης και διαφύλαξη της περιουσίας που πυρπολήθηκε ή απειλήθηκε από τη φωτιά ή από άλλο κίνδυνο, µέχρι να παραδοθεί στην Αστυνοµία ή στους κατόχους της, o ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνοµίας εφόσον ζητηθεί για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, που έχουν σχέση µε την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος. γ. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σύµφωνα µε το Ν. 1579/1985 έχει, µεταξύ άλλων, την αρµοδιότητα: o µεταφοράς των τραυµατιών σε µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (διαµετακόµιση παθόντων), o παροχής άµεσης βοήθειας σε έκτακτες περιπτώσεις ή περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης φροντίδας. δ. Η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), που υπάγεται απ ευθείας στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος, έχει, σύµφωνα µε τα Π 96/1987 και 347/1994, την αρµοδιότητα: o αντιµετώπισης µεγάλων τροχαίων ατυχηµάτων που απαιτούν ειδικές γνώσεις και κατάλληλο εξοπλισµό για την αντιµετώπισή των, o αντιµετώπισης διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χηµικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχηµάτων, o διάσωσης ανθρώπων και υλικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο γενικά από τις παραπάνω αιτίες. Oι χρήστες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις που θα παρέχονται από το προσωπικό των Υπηρεσιών Άµεσης Επέµβασης και να διευκολύνουν το έργο αυτών. 16

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. 04 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Μελέτη-Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Λειτουργία της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/ Σπάτων και της υτικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα