ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.1)...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.2)...6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.3)...6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.4)...11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.5)...13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.7)...15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.8) Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους)...22 Σελίδα 2 από 24

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 24

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.1) 1. Τι είναι οι κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων και τι είναι ο έλεγχος ποιότητας; 2. Να δοθούν ορισμοί για τους όρους : παρτίδα - καθαρός χώρος - έλεγχος κατά τη διαδικασία παραγωγής ( in process control ) - επιβεβαίωση αξιοπιστίας ( validation). 3. Να αναφέρετε 4 τουλάχιστον βασικά μέτρα για την αποφυγή μικροβιακής επιμόλυνσης των φαρμάκων και καλλυντικών. 4. Τι είναι οι προδιαγραφές των πρώτων υλών και τι είναι οι διαδικασίες; 5. Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια μέθοδος παρασκευής; 6. Τι περιγράφουν οι διαδικασίες δειγματοληψίας; 7. Ποιος είναι ο απαραίτητος ρουχισμός για κάθε βαθμίδα στείρου χώρου; 8. Ποιες μεθόδους αποστείρωσης γνωρίζετε; Να αναπτύξετε μία διεξοδικότερα. 9. Πώς ελέγχονται οι φιάλες αερίων για πιθανές διαρροές; 10. Τι είναι το σημείο ανάφλεξης (flash point) ενός υλικού; 11. Ποια είδη μασκών γνωρίζετε; 12. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση εξαρθρώματος και διαστρέμματος; 13. Τι είναι η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και ποια τα καθήκοντά της; 14. Σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτροπληξία, πώς πρέπει να ενεργήσει κάποιος, ώστε και τον εαυτό του να προστατεύσει και το θύμα να βοηθήσει; 15. Πότε μια χημική ουσία χαρακτηρίζεται επικίνδυνη; 16. Ποιοι κανόνες ασφάλειας πρέπει να ακολουθούνται για την προφύλαξη από χημικές ουσίες; 17. Ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές και ποιο το περιεχόμενο ετικέτας για επικίνδυνες ουσίες; 18. Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες ( κατά περίπτωση ) για την πρόληψη εκρήξεων στο χώρο εργασίας; 19. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση εγκαύματος; 20. Ποιος είναι ο σκοπός και ποια η σημασία των πρώτων βοηθειών; Σελίδα 4 από 24

5 21. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση κατάγματος; 22. Περιγράψτε μια μέθοδο τεχνητής αναπνοής. 23. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών (κατηγορίες ουσιών, υλικό, εργαλεία); Σελίδα 5 από 24

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.2) 1. Πώς γίνεται ο έλεγχος αξιοπιστίας των ζυγών; 2. Ποια είναι τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία μιας αποθήκης υλικών; 3. Να περιγραφεί ο τρόπος δειγματοληψίας μιας στερεής και μιας υγρής πρώτης ύλης. 4. Τι είναι τα φύλλα ασφαλείας των φαρμακευτικών πρώτων υλών; 5. Ποιες είναι οι βασικές πρώτες βοήθειες μετά από εισπνοή τοξικής ουσίας; 6. Ποιες είναι οι βασικές πρώτες βοήθειες μετά από κατάποση τοξικής ουσίας; 7. Ποιες είναι οι βασικές πρώτες βοήθειες μετά από επαφή τοξικής ουσίας; 8. Τι είναι η καραντίνα και τι σημαίνουν οι ετικέτες χρώματος πράσινου και κόκκινου; 9. Τι είναι δηλητήριο και τι καλείται δηλητηρίαση; 10. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τοξικότητα μιας ουσίας; ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.3) 1. Για την παρασκευή των περισσοτέρων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι στερεά (κόνεις). Πώς επηρεάζει το μέγεθος των σωματιδίων των κόνεων την παρασκευή αλλά και τις ιδιότητες του τεχνικού προϊόντος; 2. Μια μέθοδος μέτρησης του μεγέθους των σωματιδίων είναι και αυτή με τα αναλυτικά κόσκινα. Περιγράψτε σκωπτικά αυτή την μέθοδο (διάταξη κόσκινων, αριθμός κόσκινων, διαδικασία, πως εκφράζονται οι διαστάσεις ). 3. Μια μέθοδος μέτρησης του μεγέθους των σωματιδίων είναι και αυτή της καθιζήσεως. Πού βασίζεται αυτή η μέθοδος; Ποια μαθηματική σχέση (τόπος ) χρησιμοποιείται; Εξηγήστε τι παριστάνουν τα μεγέθη στον τύπο (v. Stokes ). 4. Εξηγήστε την έννοια του όρου «πορώδες» σωματιδίων και κόνεων. Με ποιους τρόπους εκφράζεται το πορώδες (ονομαστικά); 5. Τι επιδιώκεται με την ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων φαρμακευτικών κόνεων; Ποιες ιδιότητες των κόνεων επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ανάμειξης; 6. Ποια εργασία χαρακτηρίζεται ως «λειοτρίβηση» στη φαρμακευτική τεχνολογία; Ποιες κατηγορίες μηχανημάτων λειοτρίβησης χρησιμοποιούνται; 7. Περιγράψτε την τεχνική ξήρανσης σε ξηραντήρια του τύπου του ρευστοποιηθέντος στρώματος της κόνεως ή ξηραντήρια ανιόντος ρεύματος. Σελίδα 6 από 24

7 8. Πώς εκφράζεται η υγρασία μιας φαρμακευτικής ουσίας; 9. Τι είναι η υγρή και η ξηρή κοκκοποίηση; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους; 10. Ποια είναι τα βασικά στάδια δισκοποίησης; 11. Ποιος είναι ο σκοπός επικάλυψης δισκίων και ποια είναι τα βασικά στάδια της επικάλ υψης με ζάχαρη; 12. Να συγκρίνετε τις μεθόδους επικάλυψης με υμένιο (film coating) και με ζάχαρη (sugar coating). 13. Τι είναι τα έκδοχα και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους; 14. Πολλά φαρμακευτικά και καλλυντικά παρασκευάσματα παρουσιάζουν πλαστική ροή. Εξηγήστε το είδος αυτό της ροής. Χαράξτε το αντίστοιχο ρεόγραμμα με τις απαραίτητες επεξηγήσεις. 15. Πολλά φαρμακευτικά και καλλυντικά γαλακτώματα είναι πλαστικά ή ψευδοπλαστικά συστήματα. Περιγράψτε τη ρεολογική τους συμπεριφορά. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν οι ιδιότητές τους για τον καταναλωτή; 16. Ποια ιδιότητα χαρακτηρίζεται ως «θιξοτροπία»; Χαράξτε ένα ρεόγραμμα θιξοτροπ ικού συστήματος με τις απαραίτητες επεξηγήσεις. 17. Τι ορίζεται ως διαλυτότητα μιας ουσίας σε ένα διαλύτη; Πώς επηρεάζεται η διαλ υτότητα από τη θερμοκρασία; 18. Πώς επηρεάζουν η ανάδευση και το μέγεθος των σωματιδίων το ρυθμό διαλυτοποίησης στερεάς ουσίας; 19. Δώστε τον ορισμό του καλλυντικού προϊόντος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 20. Ποιες ενδείξεις πρέπει να φέρει η συσκευασία ενός καλλυντικού προϊόντος με ε υδιάκριτους και ανεξίτηλους τίτλους; 21. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά των καλλυντικών προϊόντων. 22. Ποια είναι η προέλευση και ποιες ιδιότητες έχουν ως πρώτες ύλες παρασκευής καλλυντικών : 1) η τραγακάνθη, 2) η λανολίνη, 3) ο καολίνης; 23. Ποιες είναι οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων στα καλλυντικά; 24. Τι γνωρίζετε για τα πενικίλλια (Penicilli) και ποια είναι η δράση τους; 25. Ποιες αλλοιώσεις και ασθένειες προκαλούν οι καντίνες σε ένα προϊόν; 26. Σε ποιο περιβάλλον αναπτύσσονται, τι υποδηλώνουν και ποιες αλλοιώσεις προκ αλούν τα βακτήρια του γένους Escherichia; 27. Πώς επιταχύνεται η διαλυτοποίηση των αρωμάτων; 28. Ποια είναι η αρχή της μεθόδου Fischer, τι προσδιορίζει και ποια τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι άλλων; 29. Τι ονομάζουμε συντελεστή ιξώδους (n); Ποια σχέση εκφράζει το νόμο του Newton και ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης των μεγεθών του συστήματος C.G.S.; Σελίδα 7 από 24

8 30. Τι ονομάζουμε «σημείο τήξεως ουσίας»; Ποιες μεταβολές επέρχονται στο «σημείο τήξεως ουσίας» από την παρουσία πρόσμιξης (μόλυνση) άλλης ουσίας; 31. Ποια ρευστά ονομάζονται «νευτώνεια» και ποια «μη νευτώνεια»; 32. Το δυναμικό ιξώδες δείγματος ελαιολάδου 170 g είναι 84 cp. Να υπολογίσετε το κινηματικό ιξώδες αυτού, αν ο όγκος του δείγματος είναι 187 ml. 33. Ποιος είναι ο ρόλος των παρακάτω ουσιών στην παρασκευή δισκίων: άμυλο - ζελατίνη - στεατικό μαγνήσιο - λακτόζη; 34. Τι είναι η σκληρότης και ευθραυστότης δισκίων; 35. Να δοθούν οι ορισμοί για τα ακόλουθα είδη δισκίων: μασσώμενα- αναβράζοντα - λειχόμενα - εντεροδιαλυτά. 36. Τι είναι σκληρές κάψουλες ζελατίνης και ποια τα πλεονεκτήματα από τη χρήση κάψουλων; 37. Να περιγραφεί η πορεία παρασκευής υπόθετων κατά τα βασικά στάδια. 38. Τι είναι εναιώρημα; Ποια είναι τα κατάλληλα βακτηριοκτόνα που χρησιμοποιούνται σε οφθαλμικές σταγόνες; 39. Τι είναι γαλακτώματα και ποιος ο ρόλος των γαλακτωματοποιητικών παραγόντων; 40. Τι είναι HLB και ποια η χρησιμότητά της; 41. Τι είναι γέλες και πώς κατατάσσονται; 42. Τι είναι οι κρέμες και τι οι πάστες; 43. Να δοθούν ορισμοί για τα παρακάτω: εκχυλίσματα - βάμματα ελιξίρια. 44. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου αποστείρωσης; 45. Να περιγραφεί η επιτυχία μιας αποστειρωτικής μεθόδου. 46. Μέθοδος αποστείρωσης με ατμό. Περιγραφή και εφαρμογές. 47. Μέθοδος αποστείρωσης με ξηρά θερμότητα. Περιγραφή και εφαρμογές. 48. Μέθοδος αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία. Περιγραφή και εφαρμογές. 49. Μέθοδος αποστείρωσης με αιθυλονοξείδιο. Περιγραφή και εφαρμογές. 50. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ενέσιμων προϊόντων; 51. Ποια είναι τα βασικά στάδια παραγωγής των ενέσιμων προϊόντων, αποστειρούμενων στον τελικό περιέκτη; 52. Ποιοι είναι οι βασικότεροι έλεγχοι που διεξάγονται στα ενέσιμα προϊόντα; Αναπτύξτε έναν διεξοδικά. 53. Τι είναι το απεσταγμένο και τι το απιονισμένο νερό; 54. Δώστε ορισμούς για τα παρακάτω: απολύμανση - αποστείρωση - ασηψία. Σελίδα 8 από 24

9 55. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των ιών; 56. Τι καλείται λοίμωξη και τι μόλυνση; 57. Τι καλείται ανοσία και ποια τα είδη της; 58. Δώστε ορισμούς για τα παρακάτω: εμβόλια - οροί. 59. Ποια είδη αντιδράσεων υπερευαισθησίας γνωρίζετε; 60. Σταφυλόκοκκοι: Που συναντώνται - σε ποιο περιβάλλον αναπτύσσονται; 61. Τι είναι βάκιλοι και πού συναντώνται; 62. Τι είναι τα κλωστηρίδια και πού συναντώνται; 63. Ποιες μακροσκοπικές μεθόδους γνωρίζετε για τον προσδιορισμό του τύπου του γαλακτώματος; 64. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο τύπος ενός γαλακτώματος σε γαλάκτωμα του τύπου O/W ποια τιμή πρέπει να έχει HLB; 65. Τι είναι τα Twees και τα Spans; 66. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένα συντηρητικό για να θεωρείται ιδανικό; 67. Ποια από τα παρακάτω συστατικά καλλυντικών είναι συντηρητικά propyl paraben τοκοφερόλη, γλυκόλη, BHT, αλλαντοίνη; 68. Σε ποιο περιβάλλον δρουν τα συντηρητικά στα καλλυντικά προϊόντα και γιατί; 69. Γιατί δεν επιτρέπεται η παρουσία ενώσεων υδράργυρου στα καλλυντικά προϊόντα; 70. Τι είναι η τάγγιση, από τι εξαρτάται ο βαθμός της, ποια είναι τα προϊόντα που παρέχει και τι προκαλούν αυτά στο δέρμα; 71. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες που προκαλούν την τάγγιση; 72. Τι είναι τα αντιοξειδωτικά και τι τα συνεργιστικά ; Αναφέρατε παραδείγματα. 73. Ποιος είναι ο σκοπός της προσθήκης χρωστικών ουσιών στα καλλυντικά προϊόντα; Ποιες είναι οι κατηγορίες των χρωμάτων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία; 74. Τι είναι το καροτένιο, οι ουλτραμαρίνες και τα λευκά πιγμέντα; 75. Ποια είναι τα βασικότερα προωθητικά αέρια που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία Φαρμάκων και Καλλυντικών; 76. Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους αποστείρωσης του νερού στις βιομηχανίες φαρμάκων; 77. Τι είναι τα «μαλακά» σαπούνια; Πώς παρασκευάζονται και πού χρησιμοποιούνται; 78. Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει η χρήση των σαπουνιών; 79. Τι επιδιώκεται με την παστερίωση του γάλακτος; Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους παστερίωσης του γάλακτος; Σελίδα 9 από 24

10 80. Τι επιδιώκεται με την αποστείρωση του γάλακτος; Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους αποστείρω σης του γάλακτος; 81. Τι είναι τα συντηρητικά; Ποια είναι η συντηρητική δράση του βενζοϊκού οξέος και των αλάτων του; 82. Τι ορίζεται ως COD και τι ως BOD; Ποια είναι η αρχή προσδιορισμού τους σε κάθε περίπτωση; 83. Αναλύστε συνοπτικά την έννοια «διαχείριση των απορριμμάτων». 84. Τι ονομάζεται βιολογική οξείδωση ή βιολογικός καθαρισμός υδατικών αποβλήτων; Να αναφέρετε (ονομαστικά) δύο (2) μεθόδους βιολογικής οξείδωσης. 85. Ποια απορρίμματα χαρακτηρίζονται ως ειδικά απορρίμματα; Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων; 86. Τι ορίζεται ως σκληρότητα του νερού; Σε τι διακρίνεται; Πώς πραγματοποιείται η χημική αποσκλήρυνση του νερού; 87. Ποια φυσικοχημική μέθοδος λέγεται ιοντοεναλλαγή; Πού εφαρμόζεται αυτή; 88. Τι γνωρίζετε για την υπέρυθρο και τη διηλεκτρική ξήρανση; 89. Πότε η φλόγα λέγεται αναγωγική και πότε οξειδωτική; Να αναφέρετε τα χαρακτηρ ιστικά σε κάθε περίπτωση. 90. Ποια σώματα λέγονται ξηραντικά μέσα; Να αναφέρετε ορισμένα παραδείγματα ξηραντικών. 91. Τι καλείται «απόσταξη»; Περιγράψτε μια «συσκευή απλής απόσταξης νερού». Σελίδα 10 από 24

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.4) 1. Ποιους τρόπους έκφρασης της περιεκτικότητας ενός διαλύματος γνωρίζετε; 2. Ποια διαλύματα ονομάζονται πρότυπα και ποιους όρους πρέπει να πληρούν τα αντιδραστήρια για την παρασκευή τέτοιων διαλυμάτων; 3. Τι είναι δείκτες και πού χρησιμοποιούνται; 4. Διαθέτουμε πρότυπο διάλυμα NaOH 1Ν. Πώς θα παρασκευάσουμε διάλυμα NaOH 0,05 Ν; Περιγράψτε τη διαδικασία. 5. Ποιες είναι οι φυσικές και χημικές ιδιότητες της αιθυλικής αλκοόλης; Πού χρησιμοποιείται; 6. Δίδονται 147g H 2 SO4, 80g NaOH & 111g CaCl 2. Να εκφραστούν οι ποσότητες των παραπάνω ενώσεων σε mol & greq. AΒ (Η=1, S=32, O=16, Na=23, Ca=40, Cl=35,5 ). 7. Τι είναι εξουδετέρωση και τι εστεροποίηση; Δώστε από ένα παράδειγμα. 8. Σε τι αποσκοπεί ο εξευγενισμός των λιπαρών υλών; Να αναφέρετε τα στάδιά του. 9. Τι είναι τα ένζυμα και ποια η σημασία τους για τον ανθρώπινο οργανισμό; 10. Τι είναι οι βιταμίνες; Πώς διακρίνονται και ποια είναι η σημασία τους για τον ανθρώπινο οργανισμό; 11. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πύρωσης και θέρμανσης; 12. Ποια είναι τα βασικά στάδια μιας σταθμικής ανάλυσης; 13. Να συγκρίνετε τη σταθμική με την ογκομετρική ανάλυση. 14. Η παρουσία NH 4 + και NO 2 στο νερό τι υποδηλώνει; Ποια μέτρα πρέπει να λάβετε, προκειμένου να αξιολογήσετε την ποσότητά του; 15. Πού οφείλεται η σκληρότητα του νερού; Ποια πληροφορία παρέχει η τιμή αγωγιμότητας του νερού και πού οφείλεται; 16. Τι ονομάζουμε τίτλο, δύναμη και Ι.Σ. προτύπου διαλύματος; 17. Πώς θα παρασκευάσετε 1L 0,1 διάλυμα HCL από πυκνό c=37% kβ. & d=1,19 g/ml; Υπολογισμοί. 18. Πόσα ml θα χρειαστούν από 1Ν διάλυμα NaOH για την παρασκευή 1lt διαλύματος 0,1N αυτού; 19. Πόσα g KOH εξουδετερώνουν πλήρως100 ml διαλύματος H 2 SO 4 0,1N; 20. Ποιοι προσδιορισμοί γίνονται σε μια γενική ανάλυση πόσιμου νερού; Πώς εκφράζεται η σκληρότητα του νερού; 21. Με ποια αναλογία θα αναμείξετε αλκοόλη 95 ο και 60 ο για να παρασκευάσετε αλκοολούχο διάλυμα 80 ο ; Σελίδα 11 από 24

12 22. Πώς δρα το J 2 κατά τον έμμεσο και άμεσο τρόπο προσδιορισμού στην ιωδιομετρία ιωδιομετρία; Ποια πρότυπα διαλύματα χρειάζονται, αναφέρατε χαρακτηριστικές αντιδράσεις για κάθε περίπτωση; 23. Τι γνωρίζετε για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού; 24. Για την εξουδετέρωση 25 ml διαλύματος NaOH καταναλώθηκαν 12,5 ml 0,1Ν HCI Σ.Δ. 0,9836. Ποια η % Β.Ο. περιεκτικότητα του διαλύματος σε NaOH; 25. Για 100 ml νερού και για τον προσδιορισμό CL καταναλώθηκαν 3,8 ml 0,05Ν ΑgΝΟ 3 Σ.Δ. 1,0381. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα του νερού σε CL σε mg/l. 26. Ποια ποσότητα FeSO 4 και ποια H 2 O 2 οξειδώνεται από 1 ml διαλύματος KMnO 4 0,1N; Δίδονται: ΑΒ Fe =56, ΑΒ S =32, AB O =16, AB H =1, ΑΒ Κ =39, ΑΒ Mn = Πόσα ml 0,1 Νa 2 S 2 O 3 απαιτούνται για την αναγωγή 0,0127 g J 2 ; 28. Διατίθενται διάλυμα HNO3 (νιτρικό οξύ) 20% κατά βάρος και d=1,10. Να εκφραστεί η περιεκτικότητά τους % β.ο. 29. Παρέχεται διάλυμα KOH 2,8% β.ο. Να υπολογιστεί η μοριακότητα και η κανονικότητά του. 30. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ενόργανων μεθόδων αναλύσεων; 31. Να περιγράψετε τα ηλεκτρόδια υάλου. 32. Τι είναι τα ηλεκτρόδια αναφοράς; 33. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Φασματοφωτομετρικών μεθόδων. 34. Ποια είναι τα βασικά μέρη του Φασματοφωτόμετρου; 35. Αναφέρετε τη γενική αρχή της φασματοσκοπίας ατομικής απορροφήσεως και εφαρμογές αυτής. 36. Αέριος χρωματογραφία: Ποιες είναι οι γενικές αρχές μεθόδου και εφαρμογές αυτής; 37. Γιατί η τιμή του ΡΗ παίζει σπουδαίο ρόλο για τα καλλυντικά προϊόντα; Τι ονομάζουμε ενεργό οξύτητα; Τι είναι το πεχάμετρο; Να αναφέρετε χρήσιμες ουσίες που ρυθμίζουν την τιμή του ΡΗ ενός προϊόντος. 38. Ποιοι μικροοργανισμοί επιφέρουν αλλοίωση στα καλλυντικά; 39. Τι είναι τα θρεπτικά υποστρώματα; Αναφέρετε παραδείγματα αυτών. 40. Τι ονομάζουμε εκλεκτικά υποστρώματα; 41. Αναφέρετε τις δοκιμασίες σταθερότητας ενός καλλυντικού προϊόντος. Σελίδα 12 από 24

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.5) 1. Τι είναι «βαθμονόμηση οργάνου»; 2. Τι είναι ο έλεγχος αξιοπιστίας οργάνου (validation); 3. Πώς θα ελέγξετε την αξιοπιστία ενός ζυγού και ενός θερμόμετρου; 4. Ποια γραπτά στοιχεία πρέπει να τηρούνται, όσον αφορά τη λειτουργία μιας δισκοποιητικής μηχανής; 5. Περιγράψτε τρόπο καθαρισμού ενός ζυμωτηρίου κόνεων μετά από παραγωγή αντιβιοτικού. 6. Τι σημαίνουν οι παρακάτω όροι: POWER ON TEMPERATURE VOLTAGE RELATIVE HUMIDITY RPM (Rounds per minute) AIR VELOCITY 7. Πώς θα ελέγξετε την αξιοπιστία ενός αυτόκλειστου (autoclave) αποστείρωσης; 8. Πώς θα ελέγξετε την ποιότητα αέρα που λαμβάνεται από φίλτρα στείρου αέρα; 9. Πώς θα ελέγξετε την ακεραιότητα των φίλτρων αέρα ενός στείρου χώρου; 10. Ποιες βασικές μετρήσεις πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη εργασίας σε ένα «στείρο χώρο»; 11. Τι είναι οι φιλόπρεσσες και πού χρησιμοποιούνται; 12. Με ποια χημικά μέσα γίνεται ο καθαρισμός γυάλινων σκευών; 13. Πώς ρυθμίζεται το πεχάμετρο πριν από κάθε σειρά μετρήσεων των δειγμάτων; 14. Ποια είναι η διαδικασία ρυθμίσεως (αξιοπιστίας) της κλίμακας απορρόφησης ή διαπερ ατότητας του φασματοφωτόμετρου; Σελίδα 13 από 24

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.6) 1. Πώς καταγράφεται στο φύλλο ανάλυσης προϊόντος η τιμή του pη και γιατί ; Να αναφέρετε παράδειγμα. 2. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των ενδείξεων της διαπερατότητας και της απορρόφησης χρησιμοποιώντας το φασματοφωτόμετρο; 3. Πώς επηρεάζεται η τιμή της αγωγιμότητας ενός προϊόντος και με ποια στοιχεία καταγράφεται στο φύλλο ελέγχου; 4. Ποια δυνατότητα σάς παρέχει η μέτρηση της αγωγιμότητας ενός γαλακτώματος για την αξιολόγησή της, προκειμένου να ταξινομήσετε τον τύπο του γαλακτώματος αυτού; 5. Μετά τη μέτρηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου και μαγνησίου σε νερό παραγωγής προϊόντων, πώς θα εκφράσετε το αποτέλεσμα και σε ποιες τιμές διεθ νών προδιαγραφών θα καταγραφεί η ολική σκληρότητα αυτού; 6. Σε ποια μονάδα μέτρησης εκφράζεται η τιμή του ιξώδους των ρευστών; Δώστε τη μαθηματική σχέση που αποδίδει την τιμή του ιξώδους. Σελίδα 14 από 24

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.7) 1. Τι είναι φάρμακο; Πηγές φαρμάκων. 2. Αναφέρετε πέντε τουλάχιστον μορφές χορήγησης φαρμάκων. 3. Ποιες είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφει ένα φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα στην εξωτερική συσκευασία του; 4. Ποιες είναι οι βασικές οδοί χορήγησης των φαρμάκων; 5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ενέργεια ενός φαρμάκου; 6. Ποιες κατηγορίες δοσολογίας γνωρίζετε; 7. Με ποιους μηχανισμούς δρουν τα φάρμακα; 8. Τι γνωρίζετε για τους υποδοχείς; 9. Γιατί είναι σημαντική η σχέση χημικής δομής - φαρμακολογικής δράσης; 10. Τι είναι ανταγωνισμός; 11. Η ιονισμένη ή η μη ιονισμένη μορφή φαρμάκου απορροφάται ευκολότερα και γιατί; 12. Ποιες είναι οι βιομετατροπές που υφίστανται τα φάρμακα μέσα στον οργανισμό; 13. Τι ομοιότητες και τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ του παρασυμπαθητικού και του συμπαθητικού συστήματος; 14. Γιατί η ακετυλοχολίνη δε χρησιμοποιείται ως φάρμακο; 15. Πώς δρα και πού χρησιμοποιείται η ρεζερπίνη; 16. Πώς δρουν τα αντιυπερτασικά φάρμακα ; 17. Τι είναι τα ψυχοφάρμακα και ποιες κατηγορίες γνωρίζετε; 18. Ποιες είναι οι παρενέργειες της μορφίνης μετά από χρόνια χορήγηση; 19. Ποιες είναι οι παρενέργειες των καρδιοτονωτικών φαρμάκων; 20. Μηχανισμοί δράσης αντιμικροβιακών φαρμάκων. 21. Τι είναι βιοδιαθεσιμότητα και τι βιοισοδυναμία φαρμάκου; 22. Ποια ουσία χαρακτηρίζεται ως τοξική; Τι είναι τα αντίδοτα ; Να δώσετε δύο (2) παραδείγματα. 23. Τι γνωρίζετε για το ακετυλοσαλικυλικό οξύ; 24. Ποιοι είναι οι βασικοί φραγμοί εισόδου ενός φαρμάκου στον οργανισμό; 25. Δώστε ορισμούς για τους παρακάτω όρους: Φαρμακοκινητική - Φαρμακοδυναμική - Βιοδιαθεσιμότητα. Σελίδα 15 από 24

16 26. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: μεταβολισμός - αναβολισμός - καταβολισμός. 27. Ποιες είναι οι βασικές δράσεις της αδρεναλίνης και σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται ; 28. Φαρμακευτική αντιμετώπιση επιληψιών. Αναφέρατε 4 τουλάχιστον αντιεπιληπτικά. 29. Ποιος είναι ο ρόλος της ηπαρίνης; 30. Τι γνωρίζετε για τη δράση της ισταμίνης; 31. Ποιες κατηγορίες ανιόξινων φαρμάκων γνωρίζετε; 32. Ποιες είναι οι θεραπευτικές ενδείξεις της κορτιζόνης; 33. Τι είναι η ινσουλίνη και ποια η δράση της; 34. Ποιες είναι οι κυριότερες παρενέργειες μετά από χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων; 35. Ποιες είναι οι αλλεργικές εκδηλώσεις μετά από χρήση πενικιλίνης; 36. Ποια είναι τα σημαντικότερα αντιφυματικά φάρμακα; 37. Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες χημειοθεραπευτικών (αντικαρκινικών) φαρμάκων; 38. Ποια είναι τα κυριότερα αντισηπτικά απολυμαντικά τα οποία γνωρίζετε; 39. Τι σημαίνουν οι παρακάτω συμβολισμοί σε μια ιατρική συνταγή; Rp per os IU BT FLX 50ml IV injection IM injection 40. Σε ένα συνταγολόγιο αναγράφονται τα στοιχεία : α) «Rp. Solutio Jodi spirituosa 50 ml». Γράψτε τη συνταγή στα ελληνικά β) «Rp. H 2 O 2 (2,5% β.ο.) 100 ml. S. Ενα κουτάλι του τσαγιού εντός ποτηριού νερού για πλύση στοματικής κοιλότητας». Τι σημαίνουν οι συντμήσεις S. και β.ο.; 41. Τι σημαίνουν οι όροι και οι συντμήσεις: Emulsio, Extraction, Solutio, dil., Conc.; Σελίδα 16 από 24

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.8) 1. Τι είναι φαρμακοποιίες ; Ποιες είναι οι σημαντικότερες φαρμακοποιίες; 2. Τι είναι οι προδιαγραφές; 3. Τι πληροφορίες πρέπει να περιέχει ένα πιστοποιητικό αναλύσεως μιας πρώτης ύλης; 4. Ποιες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς από μια φαρμακοποιία; 5. Τι είναι το Martindale Extra Pharmacopoeia, o British Pharmaceutical Lodex η ΕΦ ΙΙΙ, η EUR,Ph, III; 6. Πώς κατατάσσονται οι στερεές ουσίες από άποψη σωματιδίων; 7. Ποιος είναι ο βασικός εξοπλισμός ενός φαρμακοτεχνικού εργαστηρίου; 8. Τι είναι τα καψάκια, τα σκονάκια και οι προχίσκοι; 9. Τι είναι ο καταποττοκόπτης και ποιοι είναι οι τύποι υπόθετων; 10. Πόσες σταγόνες ύδατος είναι 1,0 ml ύδατος; 11. Τι σημαίνουν οι ενδείξεις; α) Lot Number β) Batch Number γ) Manufacturing Date δ) Expiration Date 12. Θα προτιμήσετε να προσθέσετε νερό σε πυκνό οξύ ή το αντίθετο; 13. Από πυκνό διάλυμα ΝΗ3 να παρασκευάσετε αραιό διάλυμα ΝΗ 3. Περιγράψτε τη διαδικασία. 14. Πώς θα αντιληφθείτε το τελικό σημείο μιας ογκομέτρησης οξέος - βάσεως; 15. Αναφέρετε μεθόδους παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων. 16. Τι είναι τα γαληνικά εκχυλίσματα; 17. Τι είναι τα πνεύματα; Σελίδα 17 από 24

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.9) 1. Να αναφέρετε τις τεχνικές ανάλυσης που εφαρμόζονται στη φαρμακευτική ανάλυση και με τι ασχολείται η καθεμιά; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ενόργανων τεχνικών ανάλ υσης έναντι των κλασικών τεχνικών; 3. Μέθοδος καμπύλης αναφοράς. 4. Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Περιοχές υπεριώδους, ορατού υπέρ υθρου. 5. Αναφέρετε τα κύρια τμήματα ενός σύγχρονου φασματοφωτόμετρου υπεριώδους - ορατού διπλής δέσμης. 6. Αρχή φασματοφωτομετρίας υπέρυθρου. 7. Τρόποι ταυτοποίησης μιας ουσίας στη φασματοφωτομετρία υπέρυθρου. 8. Αρχή χρωματογραφίας. 9. Τρόποι ταυτοποίησης μιας ουσίας με TLC. 10. Εφαρμογές της GC. 11. Ποσοτικός έλεγχος (τρόπος διεξαγωγής) με GC. 12. Εφαρμογές της HPLC. 13. Τι ονομάζουμε μεσοεπιφανειακή τάση; 14. Τι ξέρετε για τους μη ιοντικούς γαλακτωματοποιητές; 15. Tι ονομάζουμε αιώρημα; 16. Για την παρασκευή ενός γαλακτώματος χρησιμοποιήθηκαν 6 gr GMSA/5 (HLB 10.8) & 1 gr Crill 3 (HLB=4,7). Ποια η HLB του μείγματος και τι τύπου γαλάκτωμα δίνει ; 17. Περιγράψτε τη μέθοδο χρωστικών και τη μέθοδο της αραίωσης για τον προσδιορισμό του τύπου του γαλακτώματος. 18. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στις ρεολογικές ιδιό τητες των γαλακτωμάτων; 19. Πώς γίνεται αντιληπτή η μικροβιακή μόλυνση σε καλλυντικά προϊόντα; 20. Ποιες είναι οι ιδιότητες της βιταμίνης Ε; 21. Τι γνωρίζετε για τα βακτήρια; 22. Πηγές μόλυνσης καλλυντικών προϊόντων (επιγραμματικά); 23. Τι περιλαμβάνει ο μικροβιολογικός έλεγχος τελικού προϊόντος; 24. Ποιες είναι οι απαιτούμενες ιδιότητες ενός συντηρητικού; 25. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστικότητα των συντηρητικών(επιγραμματικά ); Σελίδα 18 από 24

19 26. Τι γνωρίζετε για τους εστέρες του π-υδροξυβενζοικού οξέος Ε (parabens); 27. Πώς επιδρούν το φως και οι άλλες ακτινοβολίες στην τάγγιση; 28. Να ταξινομήσετε τις κρέμες ανάλογα με: α) τον τύπο του δέρματος β) τη σύστασή τους γ) τη δράση τους στο δέρμα. 29. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της «ψυχρής κρέμας» και ποιο το ιστορικό της; 30. Τι είναι ο ρύπος; Πού οφείλεται η δράση της κρέμας καθαρισμού; 31. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γαλακ/νων λοσιόν έναντι των κρεμών καθαρισμού; 32. Ποιος είναι ο ρόλος της λανολίνης, του παραφινέλαιου, της κητυλικής αλκοόλης και του Triclosan στη σύνθεση μιας κρέμας; 33. Πότε ένα δέρμα θεωρείται αφυδατωμένο; Ποια είναι τα αίτια της αφυδάτωσης; 34. Τι είναι ο NMF; Ποιες ουσίες χρησιμοποιούνται ως σώματα ενυδατώσεως του δέρματος; 35. Τι υποδηλώνει ο όρος Stearic Acid xxx ; 36. Ποιες ουσίες χρησιμοποιούνται ως επουλωτικές σε προϊόντα χεριών και ποιες ως υδατοαπωθητικές; 37. Σε τι διαφέρει μια κρέμα βρεφών από μια κρέμα ενηλίκων; 38. Ποια από τις παρακάτω ουσίες α. έχει γαλα/κες ιδιότητες 1. λάδι φύτρου σιταριού β. είναι υδατοδιαλυτή 2. μυριστικός ισοπροπυλεστέρας γ. έχει μαλακτικές ιδιότητες 3.τριαιθανολαμίνη δ. βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 39. Ποιος είναι ο ρόλος του Acetulan (ακετυλιωμένες αλκοόλες της λανολίνης) και του Eutanol (οκτυλοδωδεκανόλης) για την παρασκευή κρέμας ημέρας; 40. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει στο καλλυντικό προϊόν το κολλαγόνο; 41. Πλεονεκτήματα και ιδιότητες του σισαμελαίου, ελαιολάδου και κοκολίπους ως λιπαρά συστατικά σε αντηλιακά λάδια. 42. Τι είναι το Texapon No 40, πώς δρα και ποια η χρησιμότητά του στην παρασκευή σαμπουάν; 43. Διαφορές και ομοιότητες του Nipagin & Nipasol. Σελίδα 19 από 24

20 44. Τι είναι εκχύλισμα ; Δώστε παραδείγματα- υγρών εκχυλισμάτων. Ποιες ιδιότητες παρέχουν στα καλλυντικά; 45. Ποιο ανόργανο συστατικό χρησιμοποιείται σε προστατευτικές βρεφικές κρέμες και ποιες είναι οι ιδιότητές του; 46. Τι είναι το κέτυλο - τριμεθυλο - χλωριούχο αμμώνιο και ποια είναι η χρησιμότητά του ως συστατικού, σε μαλακή κρέμα μαλλιών; 47. Ποια είναι τα κύρια συστατικά (δραστικά) ενός γαλακτώματος After shave; 48. Αποστείρωση με την ξηρή και υγρή μέθοδο σε σκεύη και υλικά για το μικροβιολογικό έλεγχο. 49. Ποιος ο ρόλος του βόρακα στην παρασκευή καλλυντικού προϊόντος; 50. Ποιες ουσίες χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικές ή αντιβακτηριοκτόνες στην παρασκευή κρέμας γαλακτώματος και λοσιόν; 51. Ποια είναι η σημασία της βιταμίνης F, ως συστατικού σε καλλυντικό προϊόν; 52. Τι είναι τα αντιοξειδωτικά; Ποια είναι η χρήση τους; Αναφέρετε παραδείγματα. 53. Τι ονομάζουμε «πιγμέντο»; 54. Αναφέρετε πρώτες ύλες υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές στην παραγωγή προϊόντων. 55. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του αβοκατέλαιου; 56. Ποια είναι τα συστατικά και η χρησιμότητα του λαδιού φύτρου σιταριού; 57. Ποιες δοκιμασίες (Ε.Ο.Φ.) πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τον ποιοτικό έλεγχο μιας κρέμας (ονομαστικά); 58. Ποιος είναι ο βασικός έλεγχος για τη σύσταση μιας οδοντόκρεμας; 59. Ποιες είναι οι κατηγορίες αντηλιακών προϊόντων εξαρτώμενες από τον SPF και τα αποτελέσματα επίδρασης στο δέρμα; 60. Ποιος είναι ο ρόλος του Ε.D.Τ.Α και του NaCl ως συστατικά του σαμπουάν; 61. Ποιες ιδιότητες παρέχουν τα εκχυλίσματα τσουκνίδας και δενδρολίβανου στα σαμπουάν; 62. Ποια είναι η χρησιμότητα των άσπρων πιγμέντων ZnO & ΤiO 2 στα καλλυντικά προϊόντα; 63. Ποιες ουσίες εμποδίζουν την αφυδάτωση της επιδερμίδας και πώς δρουν; 64. Γιατί για την παρασκευή αντηλιακού λαδιού χρησιμοποιούνται κυρίως έλαια φυτικής προελεύσεως; 65. Τι είναι τα ΑΗA και ποια η χρησιμότητά τους ως συστατικά κρεμών; 66. Ποιος είναι ο ρόλος του MgSO 4. 7H 2 O ως συστατικού προστατευτικής κρέμας για μωρά; 67. Τι ονομάζουμε «σαπωνοποίηση» και ποια είναι τα προϊόντα της; Να δώσετε παράδειγμα. Σελίδα 20 από 24

21 68. Πού απαντώνται οι καζείνες και η λακτόζη; Ποια είναι η χρήση τους στην παρασκευή φαρμάκων π.χ. δισκίων; 69. Γιατί τα πρότυπα διαλύματα KMnO 4, AgNO 3 φυλάσσονται σε σκοτεινή φιάλη; 70. Σε τι είδους φιάλη αντιδραστηρίου φυλάσσεται ένα διάλυμα NaOH και γιατί; 71. Πώς συντηρούνται τα ηλεκτρόδια πεχαμέτρου; 72. Ποια μέθοδο θα ακολουθήσετε προκειμένου να προσδιορίσετε Fe ++ σε ένα φαρμακευτικό δισκίο και γιατί; 73. Μετά την παρασκευή ενός προτύπου διαλύματος, ποια στοιχεία θα αναγράψετε στην ετικέτα της φιάλης (περιέκτη); Σελίδα 21 από 24

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.10) 1. Πώς ορίζεται το φαρμακευτικό Μarketing ; 2. Τι είναι το Μarketing mix ; 3. Κύκλος ζωής ενός προϊόντος (φαρμάκου ) και στρατηγικές. 4. Με ποιους τρόπους δημιουργούνται οι πωλήσεις; Τεχνικές. 5. Τι είναι ο Product Manager και ποια τα καθήκοντά του; 6. Τι είναι ο Sales Manager και ποια τα καθήκοντά του; 7. Ποια είναι τα κανάλια διανομής; 8. Πώς διαμορφώνεται η τμηματοποίηση στην αγορά φαρμάκων; 9. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συνταγογράφηση φαρμάκων; 10. Τι είναι η ανάλυση SWOP; 11. Πώς περιγράφεται το μοντέλο BCG; 12. Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση νέων προϊόντων. 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. 4.1 Για την παρασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο καλλυντικών προϊόντων πρέπει να γνωρίζει: και να είναι ικανός να πραγματοποιεί την καταγραφή του συνταγολογίου και να είναι ικανός να γνωρίζει τις συσκευασίες και τους τίτλους των πρώτων υλών να έχει την ικανότητα και δεξιότητα της ζύγισης των ποσοτήτων και των πρώτων υλών να γνωρίζει τις ιδιότητες των πρώτων υλών, των εκδοχών και την συμπεριφορά τους να εφαρμόζει την σειρά χρήσης και ανάμειξης καθώς και τις συνθήκες θερμοκρασίας, ανάδευσης και τον χρόνο παρασκευής να παρασκευάζει κρέμες, λοσιόν, μάσκες, δισκία, κολλύρια, κάψουλες, σιρόπια κ.λ.π. να εκτελεί φυσικοχημικές μετρήσεις Σελίδα 22 από 24

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Σοφία Χατζηαντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα Διαγωνιζόμενων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία. Εργαστηριακή άσκηση ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία. Εργαστηριακή άσκηση ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ Χημεία Εργαστηριακή άσκηση ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προσδιορισμός περιεκτικότητας άγνωστου

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Λέκτορας Δρ. Χρήστος Παππάς, Λέκτορας (βάσει Ν. 407/80) Δρ. Σοφία Κουλοχέρη, Επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Αναστασία Μίχου, Επιστημονικός συνεργάτης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας Υποστήριξη Ισχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων

Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας Υποστήριξη Ισχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας Υποστήριξη Ισχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων Σοφία Χατζηαντωνίου Φαρμακοποιός, PhD Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων 5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων Σκοπός Τα λευκαντικά είναι συνήθως υδατικά διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου, NaOCl, και κυκλοφορούν με την εμπορική ονομασία «χλωρίνη». Σκοπός αυτού του πειράματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 1 ο Παράρτημα F1Α/9 Πιστοποιητικού Αρ. 244-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων Χημικές Δοκιμές και Αμερικανικής (USP) Φαρμακοποιίας και εγκεκριμένες επικυρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία...

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία... Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων Φύλλο εργασίας Τάξη Γ Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο ιδακτική ενότητα Χηµεία Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία Σύνθεση και προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίσουμε με τη βοήθεια πειραμάτων τη χημική αντίδραση της εξουδετέρωσης Να ορίζουμε τη χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 11-11-2014 ΩΡΑ: 11:00-14:00 OMADA 3 Name: Celia Koutrafouri ΆΣΚΗΣΗ 10 (p.107-114) Εργαστηριακές Σημειώσεις Τίτλος Άσκησης: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σορβικού

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ. Β/Ο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β ΠΡΟΟΔΟΣ- 1.ΕΝΟΤΗΤΑ (p.34-44) Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ. Β/Ο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β ΠΡΟΟΔΟΣ- 1.ΕΝΟΤΗΤΑ (p.34-44) Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ Β/Ο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β ΠΡΟΟΔΟΣ- 1.ΕΝΟΤΗΤΑ (p.34-44) Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Oι Συνηθισμένες Μέθοδοι Προσδιορισμού Υγρασίας των Λ.Υ, Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις παλιότερες παρατηρήσεις : Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ Παρατηρητήριο Τιμών 1 28.1.2 2 28.1.44 3 28.1.16 4 28.1.33 5 28.1.31 6 Δεν ανευρέθει Είδος Σκευάσματα που απελευθερώνουν χλώριο σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ Οι κρέμες είναι προϊόντα περιποίησης του δέρματος µε μακρά ιστορία. Κρέμες λέγονται τα καλλυντικά προϊόντα που το ιξώδες τους έχει τέτοια τιμή, ώστε να µην μπορούν να ρέουν σε θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ , ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ A/A ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 04 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ορισμοί, ορολογία, περιγραφή τεχνικής Ογκομετρήσεις Εξουδετέρωσης Ογκομέτρηση ή τιτλοδότηση (titration) είναι η διεργασία του

Διαβάστε περισσότερα