Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _"

Transcript

1 Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

2 Σοφία Χατζηαντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας (Ε.Ε.Κ.) Ειδική Γραμματέας Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

3

4 Ιδιοσκευάσματα Παρασκευάζονται από τη Φαρμακοβιομηχανία για ευρεία χρήση Γαληνικά σκευάσματα Παρασκευάζονται από το Φαρμακοποιό: 1. Εντός Φαρμακοποιίας 2. Εκτός Φαρμακοποιίας (κατόπιν συνταγής Γιατρού) για συγκεκριμένο ασθενή

5 Στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: διάσπαρτες διατάξεις σε διάφορα σημεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου Δημιουργία σύγχυσης και παρανόησης ΗΠΑ: 2κεφάλαια USP NF <795> Pharmaceutical Compounding- Nonsterile Preparations <797> Pharmaceutical Compounding- Sterile Preparations

6 Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι: Στερεά (δικία, καψάκια, υπόθετα) Ημιστερεά (κρέμες, αλοιφές) Υγρά (διαλύματα, εναιωρήματα)

7 Η καταλληλότητα των φαρμακευτικών προϊόντων για τη σκοπούμενη χρήση καθορίζεται από: Τη σχέση αποτελεσματικότητας / ασφάλειας σύμφωνα με τη θεραπευτική ένδειξη στην ετικέτα (ή όπως αυτή προωθείται ή δημοσιοποιείται) Η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές ως προς την ταυτότητα, την καθαρότητα και άλλα χαρακτηριστικά.

8 ασφαλή, αποτελεσματικά αποτελεσματικά ποιοτικά προϊόντα

9 Η ικανότητα του προϊόντος να διατηρεί όλα τα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά, θεραπευτικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά του, κατά τη διάρκεια αποθήκευσης και χρήσης του.

10 Χημικοί: Υγρασία (υδρόλυση), οξυγόνο (οξείδωση), παρουσία μετάλλων Φυσικοί: φως, θερμοκρασία, ιδιότητες συστατικών (υγροσκοπικό, κρυσταλλική ή άμορφη δομή, πολυμορφισμός) Μικροβιολογικοί: Ποιότητα νερού, καθαρότητα συστατικών, λανθασμένο pη, λανθασμένη επιλογή συντηρητικού με περιέκτη (πιθανή αλληλοεπίδραση)

11 Δεν μεταβάλλονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του φαρμάκου 1.Χρώμα 2.Γεύση 3.Οσμή 4.Ιξώδες 5.μέγεθος σωματιδίων 6.ζ-δυναμικό Ως αποτέλεσμα της φυσικής σταθερότητας είναιη διατήρηση χαρακτηριστικών όπως: Η διασπορά του φαρμάκου στον φορέα Ο ρυθμός αποδέσμευσης του φαρμάκου κλπ

12

13 Χαρακτηριστικά σταθερότητας Μέγιστη συσσωμάτωση και καθίζηση Ισχυρή συσσωμάτωση και καθίζηση Κατώτατο όριο για συσσωμάτωση Κατώτατο όριο για διασπορά / εναιώρημα Μέτρια σταθερότητα Αρκούντος καλή σταθερότητα Πολύ καλή σταθερότητα Εξαιρετικά καλή σταθερότητα Απόλυτη τιμή ζ-δυναμικού 0 to 3mV ~5mV 10 to 15mV 15 to 30mV 30 to 40mV 40 to 60mV 60 to 80mV 80 to 100mV

14 Οι πιθανές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των διεσπαρμένων σωματιδίων είναι οι εξής: Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση: τα σωματίδια διατηρούνται σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει καθίζηση, η κατάσταση αυτή είναι θερμοδυναμικά σταθερή. Συσσωμάτωση (coagulation, δημιουργία θρόμβων): τα σωματίδια είναι σε στενή επαφή μεταξύ τους. Επειδή η διαδικασία αυτή δεν είναι αντιστρεπτή, το αποτέλεσμα καταλήγει σε μη αποδεκτό σκεύασμα λόγω της αδυναμίας της επαναιώρησης των σωματιδίων κατά την ανατάραξη. κροκίδωση (χαλαρή συσσωμάτωση): υπάρχει μια αντιστρεπτή, χαλαρή αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων, επιτρέποντας στα σωματίδια να επαναδιασπείρονται με ανακίνηση.

15 Η αλληλεπίδραση (έλξη ή απώθηση) μεταξύ των σωματιδίων που έχουν διασπαρεί σε ένα υγρό μέσο έχει περιγραφεί από τους Derjaguin, Landau, Verwey και Overbeek (θεωρία DLVO). Στην απλούστερη μορφή της η θεωρία «DLVO» υποστηρίζει οι δυνάμεις που ασκούνται στα σωματίδια που είναι διεσπαρμένα σε ένα υγρό μέσο, είναι απωθητικές δυνάμεις(ηλεκτρικές) και ελκτικές (London / van der Waals). Η συνολική ενέργεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωματιδίων (Vt) μπορεί επομένως να περιγραφεί ως το άθροισμα των ενεργειών της έλξης (Vα) και απώθησης (Vr), Δηλαδή:

16 απωθητικές δυνάμεις, το μέγεθος των οποίων καθορίζεται από το ζ-δυναμικό των σωματιδίων. φυσική αστάθεια (Σχηματισμός πλακούντα ). χαλαρές κροκίδες (κροκίδωση). αύξηση της φυσικής σταθερότητας «ελεγχόμενη κροκίδωση».

17 κροκίδωση

18 Καμία μεταβολή της χημικής δομής των συστατικών (Δραστική ουσία, έκδοχα) στην τελική φαρμακοτεχνική μορφή. Συνηθέστερες χημικές μεταβολές: Υδρόλυση Οξείδωση

19 ΥΔΡΟΛΥΣΗ 1. Ρύθμιση σε κατάλληλο ph 2. Εκλογή κατάλληλου διαλύτη 3. Χημική τροποποίηση του μορίου ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1. Ρύθμιση σε κατάλληλο ph 2. Παρουσία Αντιοξειδωτικών ουσιών 3. Παρουσία Αναγωγικών ουσιών 4. Προστασία από το Ο2 (αδρανή αέρια)

20 Μικροβιακό φορτίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Φαρμακοποιίας ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος Κυριότερες πηγές μόλυνσης: 1. Νερό (συσστήματα καθαρισμού νερού) 2. Αέρας (συστήματα διαχείρησης αέρα) 3. Υλικά (Φαρμακευτικής κθαρότητας) 4. Προσωπικό (Ιματισμός: μάσκα, γάντια, κάλυμα κεφαλής, μπλούζα)

21 Το χρονικό διάστημα από την ημέρα παρασκευής του προϊόντος κατά το οποίο τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η φαρμακολογική δράση του φαρμάκου βρίσκονται εντός των προδιαγραφών που καθορίζει ο παρασκευαστής. Παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη: ο περιέκτης Ελάχιστο αποδεκτό όριο: συνήθως η διατήρηση του 90% της δραστικότητας

22 Η ημερομηνία λήξης καθορίζεται μετά από μελέτες σταθερότητας του φαρμακευτικού προϊόντος. Συνήθης μέγιστη διάρκεια ζωής: 5 χρόνια Υπεύθυνος ποιότητας του προϊόντος είναι ο παραγωγός.

23 Μέθοδοςεπιταχυνομένης γήρανσης αποθήκευση του προϊόντος κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας, υγρασίας, ή έκθεσης σε φώς για μακρό χρονικό διάστημα. Μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των προϊόντων (δραστικο συστατικο) και των μεταβολών των φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Η διάρκεια των μελετών αυτών είναι περίπου 4-6 μήνες.

24 Ο φαρμακοποιός πρέπει να συμβουλευθεί όλες τις διαθέσιμες μελέτες σταθερότητας και να κάνει συντηρητικό υπολογισμό με βάση γενικούς κανόνες. 1. εάν χρησιμοποιείται ιδιοσκευασμα ως πηγή της δραστικής ουσίας για παρασκευή μη στείρου στερεού ή μη υδατικού γαληνικού σκευάσματος, η ημ/νια λήξεις δεν πρέπει να υπερβαίνειτο 25% του χρόνου που υπολείπεται για τη λήξη του ιδιοσκευάσματος. Ο χρόνος αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες. 2. Σε περιπτωση που χρησιμοποιείται μη μορφοποιημένη δραστική ουσία (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ) ο χρόνος ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες (για μη υδατικά σκευάσματα). Περιοδικός οπτικός έλεγχος για σημεία φυσική αστάθειας, ενδείξεις μικροβίακής μόλυνσης (ιδικά στα γαληνικά σκευάσματα που δεν περιέχουν συντηρητικά Εάν έχει παρασκευαστεί (νομίμως) μεγάλη ποσότητα γαληνικού σκευάσματος, θα πρέπει να γίνεται μελέτη σταθερότητας και μελέτη περιεκτικότητας ώστε να διασφαλίζεται η συγκέντρωση του δραστικού μέχρι την ημ/νια λήξης του προϊόντος.

25 Ο σημαντικότερος παράγοντας στη διατήρηση της καλής ποιότητας του προϊόντος. Ξηροί, καλά αεριζόμενοι χώροι, με συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας (15-25 o C EU Ph) και υγρασίας. Ευαίσθητα προϊόντα τοποθετούνται σε κατάλληλους περιέκτες και φυλάσσονται σε χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή (π.χ. ψυγεία)

26 Η περιεκτικότητα του δραστικού συστατικού δεν θα πρέπει να αποκλείνει περισσότερο από 5% της θεωρητικής και οπωσδήποτε δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 90%. Τα προϊόντα διάσπασης (inpurities) θα πρέπει να ταυτοποιούνται και να καθορίζεται η περιεκτικότητά τους. Περίσσεια δραστικού (όχι μεγαλύτερη από 10%) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλυφθεί πιθανή ελάττωση του δραστικού κατά την διάρκεια της αποθήκευσής του.

27 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Στειρότητα ΔΙΣΚΙΑ & ΚΑΨΟΥΛΕΣ Εμφάνιση ΚΡΕΜΕΣ και ΑΛΟΙΦΕΣ Εμφάνιση ph Διαύγεια Σκληρότητα Χρόνος αποσάθρωσης Ιξώδες ph Μέγεθος σωματιδίων Γαλακτώματα/Εναιωρήματα Επαναιώρηση Προσδιορισμός συντηρητικού Προσδιορισμός δραστικού Ρυθμός διάλυσης Ευθρυπτότητα Προσδιορισμός δραστικού Προσδιορισμός υγρασίας Σχηματισμός κρυστάλλων Ομοιογένεια Προσδιορισμός προϊόντων διάσπασης Προσδιορισμός δραστικού Προσδιορισμός ειδικού βάρους Προσδιορισμός προϊόντων διάσπασης Προσδιορισμός συντηρητικού Προσδιορισμός προϊόντων διάσπασης

28

Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου

Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου 1 Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου 2 Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου 3 Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου Ο όρος «Ομοιοπαθητική Φαρμακοποιία» αναφέρεται στη διαδικασία παρασκευής του ομοιοπαθητικού φαρμάκου

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø

À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø book_vasilas 25-05-05 11:05 ÂÏ 1 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 book_vasilas 25-05-05 11:05 ÂÏ 1 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) H π º ƒª Μ. ΒΑΣΙΛΑΣ book_vasilas 25-05-05

Διαβάστε περισσότερα

analyzing 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

analyzing 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ analyzing 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Περιεχόμενα Επιχειρηματική Απόδοση.04 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία.05 Μήνυμα Προέδρου.06 Έρευνα και Καινοτομία.08 Παραγωγή.14 Προϊόντα.18 Υπηρεσίες.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγήρανση Γονίδια και παχυσαρκία Νέα στοιχεία για την Διαχείριση του Βάρους

Αντιγήρανση Γονίδια και παχυσαρκία Νέα στοιχεία για την Διαχείριση του Βάρους ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 29 Αντιγήρανση Γονίδια και παχυσαρκία Νέα στοιχεία για την Διαχείριση του Βάρους Έκθεση ασφάλειας καλλυντικού προϊόντος Νέος κανονισμός περί καλλυντικών Bio - Eco Καλλυντικά

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Θερμική επεξεργασία (thermal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. Η χρήση των επιφανειοδραστικών ουσιών είναι απαραίτητη κυρίως στη γαλακτωματοποίηση, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Για την αποφυγή μεταβολών και αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΙΦΤΗ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΙΦΤΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΙΦΤΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΟΓΙΑΣ-ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτοµία στην Υγεία

Καινοτοµία στην Υγεία Καινοτοµία στην Υγεία ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα 100 χρόνια.04 Μήνυμα Προέδρου.06 Έρευνα και Καινοτομία.08 Παραγωγή.14 Προϊόντα.18 Υπηρεσίες.28 Διεθνής Δραστηριότητα.32 Ανθρώπινο Δυναμικό.36

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα

Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα Σοφία Χατζηαντωνίου, Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών e-mail: sohatzi@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και συστατικά των προϊόντων για το λούσιμο των μαλλιών - Σαμπουάν

Τεχνολογία και συστατικά των προϊόντων για το λούσιμο των μαλλιών - Σαμπουάν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟς 2010 ΤΕΥΧΟΣ22 ISSN: 1791-3012 Τεχνολογία και συστατικά των προϊόντων για το λούσιμο των μαλλιών - Σαμπουάν ΚΕΜΠΑΘ 142 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 AΘHNA

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δερματικές λοιμώξεις. Φαρμακευτικά φυτά με ισχυρή επουλωτική δράση. Άρωμα: Η μυστική τέχνη πίσω από κάθε προϊόν. Χημικό peeling

Δερματικές λοιμώξεις. Φαρμακευτικά φυτά με ισχυρή επουλωτική δράση. Άρωμα: Η μυστική τέχνη πίσω από κάθε προϊόν. Χημικό peeling ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Πρακτικός οδηγός για την παραγωγή & νόμιμη κυκλοφορία καλλυντικών με βάση την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία Δερματικές λοιμώξεις Φαρμακευτικά φυτά με ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα